KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód:

2 A kérelemhez csatolandó dokumentumok Ez a lista segíti Önt abban, hogy a kérelem összeállítását követően ellenőrizze, hogy valamennyi szükséges dokumentumot csatolt a kérelméhez. Csatolt dokumentumok Főlap Célterület 1. betétlap Célterület 2. betétlap Célterület 3. betétlap Tevékenység betétlapok Gép betétlap Építés A betétlap (Munkanem összesítő) Építés B betétlap (Építési tételek) Építés C betétlap (Építési tételek) Pénzügyi terv I SFH betétlap Pénzügyi terv II Pénzügyi terv betétlap Szelvényszakasz azonosító betétlap Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről Nyilatkozat összeférhetetlenségről Közzétételi kérelem Üzleti terv Működési és fenntarthatósági terv Érvényes őstermelői igazolvány hiteles másolata Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységéről 2

3 Helyi/Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata Vízgazdálkodási társulat hatályos létesítő okirat hiteles másolata Képviselő testületi határozat kivonat hiteles másolata Öntözővíz szolgáltatásra feljogosító hatósági engedély hiteles másolata Öntözővíz szolgáltató gazdasági társaság, illetve szövetkezet hatályos alapító okiratának hiteles másolata Műszaki leírás és tervdokumentáció Talajvédelmi hatóság engedélyének hiteles másolata Talajvédelmi hatóság nyilatkozata a beruházás engedélykötelességéről Talajvédelmi hatóság nyilatkozata, mely szerint a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény szerint hatósági engedély nem szükséges Jogerős létesítési vízjogi engedély hiteles másolata Jogerős üzemelési engedély hiteles másolata Eljáró hatóság támogató nyilatkozata a felesleges vizek befogadásáról Eljáró hatóság támogató nyilatkozata a vízkészletek rendelkezésre állásáról Eljáró hatóság nyilatkozata, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles Tulajdoni lap(ok) Bérleti szerződés Ingatlan-használathoz hozzájáruló nyilatkozat MEPAR térképmásolat 3

4 Árajánlat(ok) Egyéb 4

5 Általános tudnivalók 1. A támogatási kérelem formanyomtatványainak kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el, a kitöltési útmutatót és a vonatkozó MVH közleményt! 2. A támogatás igényléséhez kizárólag az alábbi formanyomtatványok használhatók: - D Támogatási kérelem Főlap - D Tevékenység betétlap - D Támogatási kérelem - Pénzügyi terv I - SFH betétlap - D Támogatási kérelem - Pénzügyi terv II. - Pénzügyi terv betétlap - D Támogatási kérelem Építési A betétlap - D Támogatási kérelem Építési B betétlap - D Támogatási kérelem Építési C betétlap - D Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységéről - D Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről - D Nyilatkozat az összeférhetetlenségről természetes személy ügyfél esetén - D Nyilatkozat az összeférhetetlenségről szervezet ügyfél esetén - D Közzétételi kérelem A támogatási kérelmében szereplő célterület(ek)nek megfelelően: - D Támogatási kérelem 1. célterület: Vízkárelhárítás, belvízrendezés betétlap - D Támogatási kérelem 2. célterület: Öntözés betétlap - D Támogatási kérelem 3. célterület: Melioráció betétlap - D Támogatási kérelem Szelvényszakasz azonosító betétlap Amennyiben a beruházás gépbeszerzést is tartalmaz: - D Támogatási kérelem Gép betétlap Az Irányító Hatóság által meghatározott tartalommal, a közlemény 17. és 19. számú mellékletében megjelent Üzleti terv vagy Működési és fenntarthatósági terv is csatolandó a 15 millió Ft vagy a fölötti támogatás igénylése esetén. 3. A támogatási kérelem szükséges formanyomtatványai a weboldalról tölthetőek le. Az MVH honlapjáról a letöltés után a nyomtatványokat nyomtassa ki és írógéppel vagy tollal, olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki. FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A Támogatási kérelem formanyomtatványai számítógéppel is kitölthetők (kitölthető PDF), de a kitöltött nyomtatvány általános PDF olvasó programmal (pl. Acrobat Reader stb.) el nem menthető, csak nyomtatható! Tovább szerkeszthető módon való mentésre csak a pdf szerkesztő programok adnak lehetőséget. (Tipp: ha az űrlap kinyomtatásra PDF nyomtató alkalmazást is használ, akkor a dokumentum a beírt adatokkal együtt tovább nem szerkeszthető PDF-ként vagy a Pillanatkép eszköz (Snapshot Tool) alkalmazásával képként elmenthető.) 5

6 4. A támogatási kérelem a támogatási rendelet által meghatározott időszakokban nyújtható be. 5. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel. A benyújtási időszakon kívüli benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 6. A támogatási kérelmet postai úton, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal lakóhely vagy székhely szerinti regionális kirendeltségéhez kell benyújtani, kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon. A regionális kirendeltségek levelezési címét az MVH internetes oldalán találja. A nem postai úton vagy nem formanyomtatványon történő benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A jogcímen belül a támogatási kérelem benyújtása, több célterület és több megvalósítási helyre vonatkozóan is egyetlen kérelemben történik. A kérelemcsomag főlapból, betétlapokból, valamint a közleményben előírt dokumentumokból áll. 7. Benyújtás előtt a támogatási kérelem kitöltött főlapját írja alá, mert aláírás nélkül a kérelem érvénytelen! A támogatási kérelem csak eredeti szervezet esetében cégszerű aláírással fogadható el. Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 8. Kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon beadott kérelem fogadható el. A nem postai úton vagy nem formanyomtatványon történő benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 9. A támogatási kérelemhez csatolni kell a vonatkozó jogszabályokban, illetve az MVH közleményben előírt betétlapokat, dokumentumokat. 10. A támogatási kérelmet és a csatolt betétlapokat, mellékleteket szkennelésre alkalmas formában kell benyújtani úgy, hogy az lehetővé tegye a különálló laponként történő kezelést, ezért mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását. 11. Javasoljuk, hogy a kitöltött támogatási kérelemcsomagról készítsen másolatot és őrizze meg a támogatási időszak alatt! Ha a támogatási kérelem kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, forduljon bizalommal a területileg illetékes regionális MVH kirendeltséghez. FONTOS! Mielőtt a támogatási kérelmet beadná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden Önre vonatkozó rovatot kitöltött és minden szükséges dokumentumot csatolt, illetve a kérelmet aláírta! 6

7 D Támogatási kérelem Főlap 1. Főlap iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2. Azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, ezt a rovatot hagyja üresen, és csatoljon a kérelméhez egy kitöltött ügyfél-regisztrációs formanyomtatványt (G001 Regisztrációs lap), vagy már folyamatban lévő regisztráció esetén a korábban benyújtott G001 Regisztrációs lap másolatát. A G001 formanyomtatvány letölthető a weboldalról is. FONTOS! Ha a támogatást igénylő még nem regisztrált ügyfél és a támogatási kérelméhez nem csatolja a kitöltött Regisztrációs lapot (G001), kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 3. Ügyfél adatai Előtag: Amennyiben Ön természetes személy a személynevet előtaggal (dr., ifj., id. stb.) együtt adja meg, de a cégforma rovatot ne töltse ki! Név: Ebbe a rovatba írja be a saját nevét, amelyet az Ügyfél-nyilvántartáshoz megadott, amennyiben természetes személyként (őstermelő, egyéni vállalkozó) kíván támogatást igényelni, vagy a vállalkozás (cég) nevét, amennyiben a támogatási kérelmet az Ön által képviselt jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (továbbiakban együtt: szervezet) képviseletében kívánja benyújtani! Cégforma: Ha a kérelmező szervezet, akkor feltétlenül adja meg a cégformát is (Rt., Kft., Bt. stb.) és hagyja üresen az előtag rovatot! Amennyiben Ön természetes személy, akkor ezt a rovatot hagyja üresen. 4. Kapcsolattartási információ Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét a telefonszám, faxszám és cím feltüntetésével. Ezt az adatblokkot nem kötelező kitölteni, ha a kapcsolattartó személye megegyezik az ügyfél személyével, és a kapcsolattartási adatok megegyeznek az Ügyfélregiszterbe bejelentett adatokkal. Amennyiben ezt a rovatot üresen hagyja, úgy az MVH az Ügyfélnyilvántartásban megadott adatait fogja használni. Ha az ügyfél nem érhető el telefonon, akkor célszerű olyan személy telefonszámát megadni, aki az ügyféllel fel tudja venni a kapcsolatot az MVH megkeresése esetén. Ez az információ segít ügyintézőinknek kérelme gyorsabb és hatékonyabb kezelésében. Az ügyféllel történő levelezést az MVH az Ügyfél-nyilvántartásban megadott levelezési címen bonyolítja. Ha a levelezést más címre kéri, akkor a levelezési címet kizárólag az Ügyfélnyilvántartásban módosíthatja az MVH honlapjáról ( letölthető G002 Regisztrációs módosító lap segítségével. 7

8 5. Kérelmező típusához kapcsolódó adatok Az pontokban azt a jelölőnégyzetet ikszelje be, amely minőségben Ön a kérelmét benyújtja. Az pontok közül legfeljebb egy négyzetet jelölhet be, a kérelmezői minőség megadása kötelező Vízgazdálkodási Társulatként kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet vízgazdálkodási társulat ügyfél nevében nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről Települési önkormányzatként kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet települési önkormányzat ügyfél nevében nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről Non-profit gazdasági társaságként kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet non-profit gazdasági társaság ügyfél nevében nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről Termelői Csoportként (TCS) kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet termelői csoport ügyfél nevében nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről Zöldség-gyümölcs termelői csoportként kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet zöldség-gyümölcs termelői csoport ügyfél nevében nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről Őstermelőként kérelmezek: jelölje meg, ha a megállapítás érvényes Önre. Ha megjelölte ezt a jelölőnégyzetet, akkor ne jelölje be az 5.2 pontban az Egyéni vállalkozóként kérelmezek jelölőnégyzetet is Egyéni vállalkozóként kérelmezek: jelölje meg, ha a megállapítás érvényes Önre. Ha megjelölte ezt a jelölőnégyzetet, akkor ne jelölje be az 5.6 pontban az Őstermelőként kérelmezek jelölőnégyzetet is Gazdasági társaságként kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságként nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről. 5.9 Egyéni cégként kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni cégként nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről Szövetkezetként kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet mezőgazdasági tevékenységet folytató szövetkezetként nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről Induló vállalkozásként kérelmezek: A jelölőnégyzetet akkor jelölje meg, amennyiben Ön 8

9 - jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, és a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül jegyezték be, vagy - egyéni vállalkozó, illetve őstermelő, és a vállalkozói, illetve őstermelői igazolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül került sor. - Továbbá az induló vállalkozás fogalma kiterjed azokra a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra is, akik a mezőgazdasági tevékenységüket a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül kezdték meg; Fiatal mezőgazdasági termelőként kérelmezek: Ezt a jelölőnégyzetet abban az esetben jelölje be, ha igaz Önre a következő meghatározás: olyan természetes személy, a) akinek részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 28/A. alapján e minőségéről az IH határozatot hoz; b) aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján támogatási határozattal, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító határozattal rendelkezik. Az a) vagy b) pontban meghatározott dokumentumnak legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napjától érvényesnek kell lennie; jelen esetben tehát legkésőbb november 30-tól érvényes igazolások fogadhatók. 6. Pontozáshoz kapcsolódó adatok 6.1. Alkalmazotti átlaglétszám (utóbbi 12 havi): Ebben a mezőben adja meg alkalmazottainak létszámát a benyújtást megelőző 12 hónap átlagában, két tizedesre kerekítve az alábbi számítás alapján. Az ügyfél maga is figyelembe vehető alkalmazottként, amennyiben őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként nyújtja be kérelmét. Az átlagos állományi létszám számítása: Az átlagos állományi létszám az alkalmazásban állók (teljes és a havi átlagban legalább 60 munkaórás óraszámmal, nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak) folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató. Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő hosszától függetlenül, egy-egy egész főnek kell tekinteni. Kerekítéskor az általános szabályok az irányadók. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát véve figyelembe, el kell osztani a hónap napjainak számával. Az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban az esetben is, ha a szervezet csak a hónap egy részében működött. Az éves átlagos állományi létszám a leírtak alapján már kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét, majd a kapott átlagos állományi létszámot kell kerekíteni a kerekítés általános szabályai szerint. Természetesen az átlagolást abban az esetben is így kell elvégezni, ha az adatszolgáltató működése a vonatkozási időszaknak csak egy részére esett. 9

10 A 20-nál kevesebb főt foglalkoztató szervezetek esetében az előbbiektől eltérően az átlagszámítás a havi nyitó és záró létszámból is történhet az alkalmazásban állók folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján. Nem tartoznak a statisztikai állományi létszámba: - a szülési szabadságon lévők, a szülési szabadság első napjától, - a különböző gyermekgondozási ellátásban részesülők a fizetés nélküli ilyen jogcímű szabadságuk első napjától (kivéve, ha a munkáltató az évi LXXXIV. törvény alapján a gyest igénybe vevőt részmunkaidőben foglalkoztatja), - a keresőképtelenné vált munkavállalók egyhavi folyamatos betegség után, - az egyhavi távollétet követően a fizetés nélküli szabadságon lévők, (pl. beteggondozás,építkezés, tanfolyam, iskolarendszerű képzés, tanulmányút miatt), - a tartalékos katonai szolgálatra bevonultak egyhavi távollétet követően, - az állásukból felfüggesztett személyek az első naptól, - a felmondási idő alatt a munkavégzés alól felmentett munkavállalók a munkavégzés alól történő felmentés első napjától, - a nem teljes munkaidőben, havi átlagban 60 munkaóránál alacsonyabb óraszámmal foglalkoztatottak Ebből a nők létszáma: Adja meg, hogy a fentiek szerint kiszámított létszámból mennyi a nő Alkalmazotti átlaglétszám (fejlesztés utánra vállalt): Írja be, hogy a támogatási kérelemben szereplő fejlesztés(ek) megvalósítása után az 6.1 pontban megadott alkalmazotti átlaglétszámmal együtt összesen hány fő alkalmazását vállalja. Ha a vállalt (tervezett) alkalmazotti létszám a fejlesztés hatására nem bővül, akkor ebbe a rovatba ugyanazt a létszámot írja be, amit a 6.1 pontban a Alkalmazotti átlaglétszám (utóbbi 12 havi) mezőbe írt. Ha a létszám várhatóan csökken, akkor természetesen a csökkentett létszámadatot adja meg Foglalkoztatok csökkent munkaképességű munkaerőt: A jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon arról, hogy foglalkoztat-e csökkent munkaképességű alkalmazottat Roma származású vagyok: A jelölőnégyzetbe tegyen egy X jelet, ha a megállapítás érvényes Önre Csökkent munkaképességű vagyok: A jelölőnégyzetbe tegyen egy X jelet, ha a megállapítás érvényes Önre. 6.7 TCS taglétszáma: Ebben a mezőbe adja meg a TCS taglétszámát. 7. ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok Amennyiben Ön ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a megfelelő jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről. Figyelem: az egyik négyzetet mindenképpen be kell jelölnie! 10

11 8. Megvalósítási helyre vonatkozó adatok: Egy megvalósítási helyként kell kezelni azt az egyedileg azonosítható (névvel ellátott) vonalas létesítményt, tározót, amelynek részén vagy egészén beruházás valósul meg. Egyéb megvalósítási hely esetében (ültetvény, szántó stb.) egy megvalósítási helyként kezelendő az összefüggő földterület (egy vagy több helyrajzi számon szereplő), amelyen beruházás valósul meg. A megvalósítási helybe bele kell érteni az öntözéssel érintett területet is; ami olyan, a támogatott fejlesztés megvalósításával öntözött terület, amely az alkalmazott öntözési technológia vagy azok kombinációja alapján egyértelműen lehatárolható. Ebben az adatblokkban kell megadnia a kérelemben szereplő összes beruházás megvalósítási helyére vonatkozó adatot. A felsorolt adatokat külön adja meg minden egyes megvalósítási helyre, amelyen támogatott beruházás megvalósítását tervezi. Ha egy lapon nem elegendő az adatblokkok száma a beruházással érintett összes megvalósítási hely megadásához, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb ugyanilyen lapot, és azon folytassa a 8. adatblokk kitöltését Megvalósítási hely sorszáma: A beírás sorrendjében 01-től kezdődő folyamatos számozással sorszámozza meg a megvalósítási helyeket. Figyeljen arra, hogy mindegyik sorszámhoz csak egy megvalósítási hely adatai tartozzanak, mert a megvalósítási hely sorszáma más betétlapon is a beruházás helyének azonosítását szolgálja, ezért ügyeljen az egyes megvalósítási helyek egyértelmű beazonosíthatóságára! 8.2. Megvalósítási hely megnevezése: Ebbe a mezőbe vonalas létesítmény vagy a tározó nevét írja be. Egyéb megvalósítási hely esetén (ültetvény, szántó, stb.) ezt a mezőt ne töltse ki Létesítmény típusa: A megvalósítási hely típusának megfelelően töltendő ki. Település: A megvalósítási helyhez kapcsolódó település(ek) megnevezése. Helyrajzi szám: Ebbe az oszlopba a beruházással érintett helyrajzi számo(ka)t írja be. Blokkazonosító: Ebbe az oszlopba azoknak a blokktérképeknek az azonosító számait kell beírni, amelyhez az adott megvalósítási hely kapcsolódik. Több érintett blokk esetében az oszlop egy sorába egy blokkazonosító kerülhet! Figyelem: a Támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó helyrajzi számos hálóval ellátott egyedi blokktérkép másolaton azonosíthatóan be kell jelölnie (rajzolnia) a beruházással érintett területet! Az azonosításra az ebben a blokkban megadott megvalósítási hely sorszáma adatot használja. (FIGYELEM: amennyiben a beruházással érintett terület alkotja valamely blokk határát (pl. csatorna), ebben az esetben elegendő az egyik blokktérkép becsatolása, feltüntetve rajta a másik érintett blokk azonosítóját.) 11

12 Szelvényszakasz azonosító: Csak vonalas létesítmények esetén töltendő ki! Ebben a rovatban a megvalósítási hely beruházással érintett szakaszát kell meghatározni a szelvényszámok megadásával. Lapszám: Ha egy lapon nem elegendő az 8. Megvalósítási helyre vonatkozó adatok adatblokkjainak száma a beruházással érintett megvalósítási hely adatok megadásához, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb ugyanilyen lapot, és azon folytassa a főlap kitöltését, növekvő sorszámozással ellátva a lapokat. A megadott első 2 kockába az összes lapszámot írja, a per jelet követően pedig az aktuális lapszámot, vagyis a lapok sorszámát. Például: 2 db 2. lap a főlapból, az első oldalon tehát a 02/01 szerepel a lapszám mezőben, a második lapon pedig 02/ Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok 1. Célterület száma: Ide annak a célterületnek a számát kell beírni, amelyhez egyéb elszámolható kiadást szeretne elszámolni. A célterületek azonosításához az alábbi kódszámokat használja: Célterület Célterület megnevezése Célterület száma 1. Vízkárelhárítás belvízrendezés beruházásai Öntözés üzemi beruházásai Öntözés közösségi beruházásai Melioráció üzemi beruházásai Melioráció közösségi beruházásai Megvalósítási hely sorszáma: Ebben az oszlopban annak a megvalósítási helynek a sorszámát adja meg, amelyen az első oszlopban meghatározott célterület megvalósul. Ha egy célterülethez több megvalósítási hely is kapcsolódik, akkor megvalósítási helyenként külön sorba vigye fel az egyéb elszámolható kiadásokat. Ebben a rovatban az előző, 8. adatblokkban megadott sorszámokat adja meg, amelyek egyértelműen beazonosítják a beruházás helyét. 3. Tervezett egyéb elszámolható nettó kiadás összege (Ft) oszlopba írja be célterületenként az adott megvalósítási helyre a 23/2007. (IV. 17.) számú FVM rendelet ában (3. számú mellékletében) meghatározott kiadásokra elszámolni kívánt nettó összeget forintban (nem ezer forintban!). 10. Tervezett elszámolható kiadás és kalkulált támogatási összeg célterületenként: Ebben az adatblokkban célterületenként a tervezett elszámolható kiadások nettó összegét és a kalkulált bruttó támogatási összeget kell megadni. 12

13 1. Célterület száma: A célterületek kódszámait jelöli. Célterület Célterület megnevezése 1. Vízkárelhárítás belvízrendezés beruházásai 2.1. Öntözés üzemi beruházásai 2.2. Öntözés közösségi beruházásai 3.1. Melioráció üzemi beruházásai 3.2. Melioráció közösségi beruházásai 2. Tervezett nettó elszámolható kiadások összesen: Ebbe az oszlopba adja meg célterületenként az egyéb elszámolható kiadásokkal együtt elszámolni tervezett összes nettó kiadásának összegét forintban. Amennyiben egy kérelmen belül több célterületre is igényel támogatást (pl: öntözés és melioráció), akkor célterületenkénti bontásban vezesse fel az elszámolni kívánt kiadások nettó összegét. A kérelemben nem szereplő célterületek sorait hagyja szabadon. 3. Kalkulált bruttó támogatási összeg: Ebben az oszlopban a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet 6. -ban szereplő támogatási intenzitások figyelembe vételével célterületenként határozza meg a tervezett nettó elszámolható kiadások összesen oszlopban feltüntetett kiadások alapján az Ön által előzetesen kalkulált támogatás összegét. Amennyiben Ön ÁFA-visszaigénylésre jogosult, és erről a 7. adatblokkban így nyilatkozott, akkor ebben az oszlopban is az ÁFA nélkül számított összeg alapján kalkulálja a támogatást. Amennyiben Ön ÁFA-visszaigénylésre nem jogosult és erről a 7. blokkban így nyilatkozott, akkor ebben az oszlopban az ÁFÁ-val növelt összeg alapján kalkulálja a támogatást. Költségvetési szervek a nettó elszámolható kiadás alapján jogosultak a támogatásra, kérjük ebben a rovatban is ennek megfelelően kalkulálja a támogatást. 11. Nyilatkozatok: Kérjük, figyelmesen olvassa el az ebben az adatblokkban szereplő nyilatkozatokat, mert azok a teljes üzemeltetési időszakban (5 év) betartandó kötelezettségeket tartalmaznak! A támogatási kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha ezekkel egyetért. FONTOS! Feltétlenül töltse ki az oldal alján az ügyfél-regisztrációs szám mezőt! 12. Kitöltési dátum és aláírás: Benyújtás előtt a támogatási kérelem kitöltött példányát írja alá, mert aláírások nélkül a kérelem érvénytelen! A támogatási kérelem csak eredeti szervezet esetében cégszerű aláírással fogadható el! Cégszerű aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. A cégszerű aláírás elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betűvel kiírt) teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzőlenyomata. 13

14 Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! FONTOS! Feltétlenül töltse ki a támogatási kérelem főlapjának minden oldalán az ügyfélregisztrációs szám mezőt! Postára adás előtt ellenőrizze, hogy valamennyi kötelező mellékletet csatolt, a kérelmet aláírta, és az ügyfél-regisztrációs számot minden oldalon, az erre szolgáló mezőben kitöltötte. 14

15 D Támogatási kérelem Tevékenység betétlap A Főlap kitöltése után a Tevékenység betétlapot töltse ki! A Tevékenység betétlap kötelezően benyújtandó betétlap, az összes célterület kérelmezése esetén be kell nyújtani, az összes kérelmezett tevékenységet tartalmaznia kell! A betétlap a kérelmezett tevékenységeket tartalmazza megvalósítási helyenként. 1. Azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Jogcímkód: Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások jogcím esetén a mezőbe írja be a jogcím azonosítására szolgáló számsort. 2. Tevékenységre vonatkozó adatok: Sorszám (hivatkozási azonosító): Lássa el 1-től kezdődő folyamatos sorszámmal az egymást követő sorokat, amelyek így a megvalósítási hely(ek)hez rendelt különböző tevékenységeket, mennyiségeket, tervezett nettó elszámolható kiadásokat kódolnak. A hivatkozási azonosító sorszámozásának a benyújtott Tevékenység betétlapok számától függetlenül folyamatosnak kell lenni. Amennyiben több Tevékenység betétlapot ad be, akkor a hivatkozási azonosítót az előző betétlap utolsó sorszámának folytatásával tüntesse fel. Ezt a hivatkozási azonosítót fogja Ön használni, amennyiben beruházása érintett a szelvényszakasz azonosító betétlapon (vonalas létesítmények), továbbá a gép betétlapon és az építési betétlapokon is ezt a kódot kell beírni a megfelelő mezőkbe. Mivel ennek a hivatkozási azonosítónak a további betétlapokon azonosítási szerepe van, ezért fontos hogy egy sorszámhoz csak egy tevékenység tartozzon megvalósítási helyenként. Megvalósítási hely sorszáma: Ebbe az oszlopba Önnek a Főlap 8. adatblokkjában felsorolt megvalósítási helyek sorszámait kell beírni. (pl: 8.1. Megvalósítási hely sorszáma: M 01) Tevékenységkód: Ebbe az oszlopba Önnek az egyes megvalósítási helyekhez kapcsolódó, a kérelemben szereplő célterület(ek)nek megfelelő, különböző elszámolható tevékenységeket kódoló a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet 1 sz. mellékletében található 5 jegyű számsort kell beírni. A gépbeszerzés is a felvezetendő tételek közé tartozik. Önálló gépbeszerzésre csak a 2.1 és a 2.2 (szivattyú) célterületen belül van lehetőség, ha építés is szerepel a kérelemben. Ha egy megvalósítási helyen több tevékenységet is megvalósít, akkor megvalósítási helyenként külön sorba vigye fel a tevékenységkódokat. 15

16 FONTOS! A Hivatal a megvalósítani kívánt tevékenységek azonosításához és ezáltal a támogatási összeg megállapításához - a tevékenységkód mezőben Ön által feltüntetett kódot használja, ezért minden esetben győződjön meg arról, hogy a megvalósítani kívánt tevékenység azonosítóját helyesen és pontosan adta meg. Mennyiség: Ebbe az oszlopba Önnek a módosított 34/2008. (III.27.) FVM rendelet 1 sz. mellékletében található különböző elszámolható tevékenységek megadott mértékegységében (fm, m, m2, m3) kifejezett mennyiségét kell beírni. A mértékegységet nem kell feltüntetni. Tervezett elszámolható nettó kiadás: Ebbe az oszlopba Önnek a különböző, az adott megvalósítási helyen megvalósított tevékenységekhez kapcsolódó az egyéb elszámolható kiadások nélkül tervezett nettó elszámolható kiadást kell beírni. Ez nem haladhatja meg a módosított 34/2008. (III.27.) FVM rendelet 1 sz. mellékletében felsorolt tevékenységekhez meghatározott maximális elszámolható fajlagos kiadások és az előző oszlopba beírt hozzá tartozó mennyiség szorzatát, illetve az elfogadott árajánlatban szereplő kiadásokat. 16

17 D Támogatási kérelem 1. célterület Vízkárelhárítás, belvízrendezés betétlap Ezt a betétlapot csak abban az esetben töltse ki, amennyiben az Ön kérelme a vízkárelhárításra, belvízrendezésre, vízrendezés közösségi beruházásaira, külterületi vízkárok megelőzésére, mezőgazdasági célú vizek és vízi létesítmények létrehozására, fejlesztésére, felújítására irányul. (1. célterület) 1. Azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 2. Vonalas létesítményekre vonatkozó adatok: A rovatban szereplő kérdésekre a kérelemhez csatolt tervdokumentáció alapján adjon választ. Amennyiben a beruházás a módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi, úgy a mellékletben megnevezett terület sorszámát is tüntesse fel (több sorszám is beírható, amennyiben több vízgazdálkodási területet érint a beruházás). 3. Tározókra vonatkozó adatok: A rovatban szereplő kérdésekre a kérelemhez csatolt tervdokumentáció alapján adjon választ. Amennyiben a beruházás a módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelt 2. sz. melléklete szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi, úgy a mellékletben megnevezett terület sorszámát is tüntesse fel (több sorszám is beírható, amennyiben több vízgazdálkodási területet érint a beruházás). 17

18 D Támogatási kérelem 2. célterület Öntözés betétlap Ezt a betétlapot csak abban az esetben töltse ki, amennyiben az Ön kérelme az öntözés üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, létrehozására, meglévők felújítására irányul. (2. célterülezt) 1. Azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Lapszám: Ha egy lapon nem elegendő az 4. Öntözéssel érintett terület nagyságára és az öntözési technológiára vonatkozó adatok a 2.1 célterülethez tartozó tevékenységek esetén adatblokkban szereplő sorok száma a beruházással érintett adatok (öntözéssel érintett terület nagysága, öntözési technológia kódja) megadásához, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb ugyanilyen lapot, és azon folytassa a betétlap kitöltését, növekvő sorszámozással ellátva a lapokat. A megadott első 2 kockába az összes lapszámot írja, a per jelet követően pedig az aktuális lapszámot, vagyis a lapok sorszámát. Például: 2 db Öntözés betétlap esetében az összes lapszám 2, az első betétlapon tehát a 02/01 szerepel a lapszám mezőben, a második lapon pedig 02/ Öntözés üzemi létesítményeire vonatkozó adatok: A rovatban szereplő kérdésekre a kérelemhez csatolt tervdokumentáció alapján adjon választ. 3. Öntözés közösségi létesítményeire vonatkozó adatok: A rovatban szereplő kérdésekre a kérelemhez csatolt tervdokumentáció alapján adjon választ. 4. Öntözéssel érintett terület nagyságára és az öntözési technológiára vonatkozó adatok a 2.1 célterülethez tartozó tevékenységek esetén: Ezt az adatblokkot csak abban az esetben töltse ki, hogy ha az Ön kérelme az öntözés célterületen belül az üzemen belüli öntözéshez kapcsolódó beruházásokra irányul! (a módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelt 3. ba) pontjában meghatározott 2.1. célterület). Megvalósítási hely sorszáma: Ebbe az oszlopba azon, a főlap 8. adatblokkjában meghatározott megvalósítási helyek sorszámait kell feltüntetni, amelyek a 2.1 célterület tevékenységeire irányulnak. Abban az esetben, ha egy megvalósítási helyen több öntözéssel érintett terület is található, azaz az alkalmazott öntözési technológiák alapján elkülöníthetőek a megvalósítási helyen belül az önözött területek, akkor a megvalósítási helyet annyi sorba kell felvinni, ahány öntözési technológia alapján lehatárolt terület van. 18

19 Öntözéssel érintett terület nagysága (ha): Öntözéssel érintett terület: olyan, a támogatott fejlesztés megvalósításával öntözött terület, amely az alkalmazott öntözési technológia vagy azok kombinációja alapján egyértelműen lehatárolható. Egy öntözéssel érintett területnek számít, ha egy összefüggő területen egyféle öntözési technológiát alkalmaz vagy kétféle öntözési technológiát alkalmaz, de mindkét öntözési technológiát ugyanazon a területen használja. Ha egy öntözéssel érintett területen belül, tehát azonos területen több öntözési technológiát valósít meg, akkor azt egy sorba vigye fel és a területen alkalmazandó mindkét technológia öntözési típuskódját adja meg az adott sorban. Több öntözéssel érintett területnek számít, ha az öntözési technológiák eltérő, lehatárolható területeket érintenek. Ha egy megvalósítási helyen belül több öntözési technológiát valósít meg, de azok különböző területen helyezkednek el, tehát az alkalmazott öntözési technológia alapján a területek elhatárolhatók, tehát több öntözéssel érintett területtel rendelkezik, akkor területenként külön sorokba vigye fel a kért adatokat. A rovatban szereplő vessző tizedesvesszőt jelent. Öntözési technológia kódja: Ebbe az oszlopba az öntözéssel érintett terület öntözési típusát kell megadnia. Az öntözési típus azonosításához az alábbi kódszámokat használja: Megnevezése Öntözési típuskód Lineár és körforgó öntözőberendezés 1 Csévélődobos öntözőberendezés 2 Mikroöntözés - szántóföldi zöldég 3 Mikroöntözés - ültetvény 4 Mikroöntözés üvegház, fólia 5 Rétegvízből történő öntözővíz nyerése Minden egyes esetben jelölni szükséges igennel vagy nemmel, hogy az öntözővíz vízbázisa rétegvíz vagy nem. 19

20 D Támogatási kérelem 3. célterület: Melioráció betétlap Ezt a betétlapot csak abban az esetben töltse ki, amennyiben az Ön kérelme a melioráció üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, létrehozására, meglévők felújítására irányul. (A módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. c) pontjában meghatározott célok.) 1. Azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 2. Melioráció üzemi létesítményeire vonatkozó adatok: A rovatban szereplő kérdésekre a kérelemhez csatolt tervdokumentáció (talajvédelmi-, műszaki tervek stb.!) alapján adjon választ. Amennyiben a beruházás a módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi, úgy a mellékletben megnevezett terület sorszámát is tüntesse fel (több sorszám is beírható, amennyiben több vízgazdálkodási területet érint a beruházás). 3. Melioráció közösségi létesítményeire vonatkozó adatok: A rovatban szereplő kérdésekre a kérelemhez csatolt tervdokumentáció (talajvédelmi-, műszaki tervek stb.!) alapján adjon választ. Amennyiben a beruházás a módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti vízgazdálkodási területen valósul meg, úgy a mellékletben megnevezett terület sorszámát is tüntesse fel (több sorszám is beírható, amennyiben több vízgazdálkodási területet érint a beruházás). 20

21 D Támogatási kérelem Szelvényszakasz azonosító betétlap Ezt a betétlapot Önnek csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a kérelmében szereplő beruházás vonalas létesítmény(ek)re irányul. A betétlap a megvalósítási helyeken belül, a tevékenység betétlapon részletezett különböző tevékenységek helyének pontos meghatározását teszi lehetővé. 1. Azonosítási-információ Ügyfél-regisztrációs szám: Írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Lapszám: ha egy lapon nem elegendő az adatblokkban szereplő sorok száma a beruházással érintett szelvényszakaszok megadására, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb ugyanilyen lapot, és azon folytassa a betétlap kitöltését, növekvő sorszámozással ellátva a lapokat. A megadott első 2 kockába az összes lapszámot írja, a per jelet követően pedig az aktuális lapszámot, vagyis a lapok sorszámát. Például: 2 db szelvényszakasz azonosító betétlap esetében az összes lapszám 2, az első betétlapon tehát a 02/01 szerepel a lapszám mezőben, a második lapon pedig 02/ Szelvényszakaszok azonosítására vonatkozó adatok: 1. Hivatkozási azonosító: Itt tüntesse fel a tevékenység betétlapon szereplő sorszámokat (hivatkozási azonosító). Ez a hivatkozási azonosító kapcsolja össze az egyes megvalósítási helyeken belül tervezett tevékenységeket a vonalas létesítmény pontosan azonosítható szelvényszakaszaival. Figyelem: Abban az esetben, ha egy megvalósítási helyen belül több azonos tevékenységet végez különböző szelvényszakaszokon, akkor a szelvényszakaszokat ugyanazzal a hivatkozási azonosítóval kell felvezetni. (pl: két átereszt épít egy csatornán. Ugyanaz a tevékenység ugyanazon a megvalósítási helyen belül, ezért egy hivatkozási azonosítóval rendelkezik (A 01). Ezt az azonosítót kétszer írja be egymás alá, a két átereszhez tartozó megfelelő szelvényszakasz azonosítókkal.) 2. Szelvényszakasz azonosító: Ebbe az oszlopba adja meg a hivatkozási azonosítóhoz tartozó tevékenységek pontos helyét jelölő szelvényszámokat (-tól -ig). 21

22 D Támogatási kérelem Gép betétlap Gép betétlapot akkor töltsön ki és adjon be, ha a módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1. számú mellékletében szereplő tevékenységek közül olyan tevékenységet kíván megvalósítani, amelynél az alkalmazandó referenciarendszer a Gépkatalógus. Több gép betétlapot csatolhat attól függően, hogy hány különböző gépet kíván beszerezni, mivel egy betétlapon háromféle gép adatait tudja feltüntetni. 1. Betétlap iratkódja Kérjük, ezt az adatblokkot hagyja üresen. 2. Azonosítási-információ Jogcímkód: Ebbe a mezőbe írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások igényléséről szóló jogcím azonosítására szolgáló szám: Ügyfél-regisztrációs szám: Írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 3. Telep/megvalósítási hely adatai Megvalósítási hely sorszáma: Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! A beruházással érintett telep(ek) sorszáma: Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 4. Gépadatok Ebben az adatblokkban kell feltüntetni a támogatással megvásárolni kívánt gépekre vonatkozó adatokat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy támogatást csak a módosított 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján támogatható gépek (öntöző berendezések, szivattyúk és a fődarabcserével kapcsolatos eszközök) beszerzéséhez lehet igényelni. A hatályos, lezárt gépkatalógust az MVH weboldalán találja meg. Hivatkozási azonosító/célterület: Itt tüntesse fel a Tevékenység betétlapon szereplő hivatkozási azonosítókat, sorszámokat (Axy), amelyek gépbeszerzést tartalmaznak. Gépazonosító: Ebben a mezőben kell feltüntetni a beszerezni kívánt gép nyolcjegyű ( formátumú) kódját, amely az MVH honlapján közzétett, lezárt gépkatalógus adatbázisában szerepel. A hatályos gépkatalógus elérhető a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján ( 22

23 FONTOS! A Hivatal a megvásárolni tervezett gépek azonosításához és ezáltal a támogatási összeg megállapításához - a gépazonosító mezőben Ön által feltüntetett kódot használja, ezért minden esetben győződjön meg arról, hogy a megvásárolni kívánt gép azonosítóját helyesen és pontosan adta meg. Gép darabszáma: Ebben a mezőben tüntesse fel a gép beszerezni kívánt mennyiségét. Tervezett beszerzési ár/darab: Adja meg az adott gép egységére vonatkozó nettó beszerzési árat forintban. Amennyiben egy adott gépből több darabot vásárol, akkor is csak az 1 gépre vonatkozó árat tüntesse fel ebben a mezőben. Amennyiben a gép vételárát nem forintban fogja kiegyenlíteni, akkor a gép tervezett beszerzési árát az árajánlaton szereplő kiállítás dátumát megelőző hónap utolsó hivatalos - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett - középárfolyamán kell átszámítani forintra. Gép tárolásának helye: Nem kell kitölteni, ezért ebbe a mezőbe ne írjon semmit, hagyja üresen! Gép üzembe helyezésének tervezett időpontja: A mezőben tüntetesse fel a megvásárolni kívánt gép üzembe helyezésének tervezett időpontját. Ha egy lapon nem elegendő az adatblokkok száma az összes gépadat megvalósítási helyenkénti megadásához, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb ugyanilyen lapot, és azon folytassa a Gép betétlap kitöltését. 23

24 D Támogatási kérelem Építési A betétlap (Munkanem összesítő) Építési A betétlapot akkor töltsön ki és adjon be, ha a módosított 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1. számú mellékletében szereplő tevékenységhez kapcsolódó építési beruházást valósít meg. Minden megvalósítási helyenkénti tevékenységre, azaz a Tevékenység betétlapon szereplő hivatkozási azonosítóként (Axy) külön Építési A betétlapot töltsön ki! Egy támogatási kérelemhez több Építési A betétlapot csatolhat attól függően, hogy hány tevékenységet kíván megvalósítani. Minden Építés A betétlaphoz kell tartoznia legalább egy megfelelően kitöltött Építés B és/vagy C betétlapnak. Az építési A és B betétlapot a tervezett beruházására a kivitelezőjétől kapott részletes és tételes árajánlata vagy költségvetése alapján tudja kitölteni az Építési Normagyűjtemény (továbbiakban ÉNGY) alkalmazásával. Az árajánlatot magát nem kell csatolnia! Az ÉNGY elérhető a oldalon. Az árajánlat/költségvetés egyes tételei alapján ki kell keresni azok ÉNGY-ben szereplő megfelelőjét. Az adott tétel ÉNGY-ben található MVH azonosítószámát és a tétel mennyiségét írja rá a B betétlapra. A mennyiséget az ÉNGY-ben megadott mennyiségi egységben kell megadni. A MVH azonosító első két karaktere azonosítja azt a munkanemet, amelybe az adott tétel tartozik. Minden egyes kiválasztott tételhez tartoznia kell egy megfelelő munkanemnek az A betétlapon. A MVH a B betétlapon felsorolt tételekre az ÉNGY-ben szereplő referenciaár alapján kiszámolja a beruházás maximálisan elismerhető költségét, munkanemenkénti bontásban. A költségek realitásvizsgálata a munkanemek szintjén kerül ellenőrzésre. Az építési C betétlapot abban az esetben kell kitölteni, ha az Építési Normagyűjteménybe be nem sorolható elszámolni kívánt tétel is szerepel a beruházásban. Ebben az esetben a hasonló műszaki tartalmú árajánlatok alapján kell kitölteni a betétlapot úgy, hogy az összhangban legyen az A betétlappal, és az elfogadott és elutasított, hasonló műszaki tartalmú árajánlatokat csatolni kell a kérelemhez. 1. Betétlap iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2. Azonosítási információ Jogcímkód: Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások jogcím esetén a mezőbe írja be a jogcím azonosítására szolgáló számsort Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 24

25 3. Építés besorolása Építés sorszáma: 01-el kezdődően kezdje el sorszámozni az egyes megvalósítani kívánt beruházásait. Ez a sorszám biztosítja továbbá az Építési A és B, valamint az A és C betétlapok összetartozását, ezért kérjük, ügyeljen arra, hogy az A betétlaphoz tartozó B betétlapokra valamint az A betétlaphoz tartozó C betétlapokra azonos sorszám kerüljön. Építés jellege: Írja be a megfelelő kódot: Új építés kódja: 1; Felújítás kódja: 2. Hivatkozási azonosító: Írja be az adott beruházásnak a Tevékenység betétlapon megadott sorszámát (Axy). FONTOS! A megvalósítani tervezett tevékenységek azonosításához és ezáltal a támogatási összeg megállapításához - a Hivatal a hivatkozási azonosító mezőben Ön által feltüntetett kódot használja, ezért minden esetben győződjön meg arról, hogy a megvalósítani kívánt beruházás hivatkozási azonosítóját helyesen és pontosan adta meg. 4. Építés jellemzői: Megvalósítási hely sorszáma: Hagyja üresen e rovatokat, nem kell kitölteni. A beruházással érintett telep(ek) sorszáma: Hagyja üresen e rovatokat, nem kell kitölteni. Építés rövid leírása: Néhány mondatban foglalja össze a kivitelezni kívánt beruházást. Ügyeljen az olvasható kitöltésre. 5. Munkanemadatok Ezt az adatblokkot az MVH Építési Normagyűjtemény (ÉNGy) adatai alapján kell kitölteni. A munkanem a strukturált építési normagyűjtemény első, azonosítószámmal rendelkező főcsoportja (például: 21 Irtás, föld- és sziklamunka) Soronként megjelenő adatok: - Munkanem kódja: Írja be a munkanem két karakteres kódját. (például: 21); - Munkanem megnevezése: Írja be a kódhoz tartozó munkanem megnevezését (például: Irtás, föld- és sziklamunka); - Munkanemre a tervezett beruházási költség (Ft): Adja meg munkanemenként a beruházás tervezett nettó bekerülési költségét forintban. Ha egy lapon nem elegendő az adatblokkban szereplő sorok száma a beruházással érintett munkanemek megadására, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb ugyanilyen lapot, és azon folytassa a betétlap kitöltését, a 2., 3. és 4. adatblokkban szereplő adatok megismétlésével (a szöveges leírást nem kell újra kitölteni). 25

26 D Támogatási kérelem Építési B betétlap (Építési tételek) 1. Betétlap iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2. Azonosítási információk Jogcímkód: Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások jogcím esetén a mezőbe írja be a jogcím azonosítására szolgáló számsort. Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Építés sorszáma a vonatkozó A betétlapról: B betétlaphoz tartozó A betétlapon szereplő számot kell beírni. 3. Építési tételadatok Soronként megjelenő adatok: - Tétel MVH azonosítója: A tétel ÉNGY-ben szereplő MVH azonosítóját (kód) kell ide beírni. - Tétel mennyisége: A tétel ÉNGY-ben meghatározott mennyiségi egysége alapján kell a tervezett mennyiséget beírni. FIGYELEM! A mennyiségi adatokat az ÉNGY szerinti mennyiségi egységnek megfelelően kell megadni, a mennyiségi egységet nem szabad feltüntetni. Ha egy lapon nem elegendő az adatblokkban szereplő sorok száma a beruházással érintett építési tételek megadására, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb ugyanilyen lapot, és azon folytassa a betétlap kitöltését, a 2. adatblokkban szereplő adatok megismétlésével. 26

27 D Támogatási kérelem - Építési C betétlap Építés C betétlapot kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha a kivitelezőjétől kapott részletes és tételes árajánlatában vagy költségvetésében olyan építési tétel is szerepel, melyhez hasonlót az ÉNGY NEM tartalmaz. Ebben az esetben a kérelméhez csatolnia kell két különböző, egymástól független ajánlattevőtől származó, az adott tételre vonatkozó, azonos műszaki tartalmú részletes és tételes árajánlatot. 1 Betétlap iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2 Azonosítási információk Jogcímkód: Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások jogcím esetén a mezőbe írja be a jogcím azonosítására szolgáló számsort. Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Építés sorszáma vonatkozó A betétlapról: A B betétlaphoz tartozó A betétlapon szereplő számot kell beírni. 3 Építési tételadatok Soronként megjelenő adatok: Tétel jellemzői: - Ssz: Folytatólagosan sorszámozza a beírt tételeket, amennyiben a betétlapon szereplő hat sor kevésnek bizonyul, úgy másik betétlapon folytatható (sorszám 07-el folytatódik). - Munka megnevezése: Az árajánlatokban szereplő munka pontos megnevezését kell beírni, valamint (amennyiben releváns) a felhasznált anyag típusát. Amennyiben a rendelkezésre álló hely nem elegendő a megnevezés feltüntetésére, külön lapon folytatható a sorszámra hivatkozással. - Mennyiség: Írja be a tervezett mennyiséget. - Menny. egység: Írja be a mennyiséghez tartozó mértékegységet. - Munkanem: Az ÉNGY-t alapul véve sorolja be a tételt a vonatkozó munkanembe és írja be ide annak azonosítóját (két karakter) Elfogadott árajánlat: - Kiállító adószáma: Írja be a nyertes árajánlatot kiállító személy vagy szervezet teljes adószámát. - Tétel nettó értéke (Ft) anyag+munkadíj: Írja be a tétel nettó értékét (árát) az árajánlatról. 27

28 Visszautasított árajánlat: - Kiállító adószáma: Írja be a vesztes árajánlatot kiállító személy vagy szervezet teljes adószámát. - Tétel nettó értéke (Ft) anyag+munkadíj: Írja be a tétel nettó értékét (árát) az árajánlatról. 4 Magasabb értékű árajánlatok elfogadásának indoklása Amennyiben a bekért árajánlatok közül a magasabb értékűt fogadta el, azt a fokozott kockázatra tekintettel tárgyilagosan indokolnia szükséges. Írja be a vonatkozó tétel sorának a sorszámát (C betétlapon megadott sorszám) majd írja le röviden, a lényegre összpontosítva választásának indokát. Amennyiben a rendelkezésre álló hely nem elegendő az indoklásra, külön lapon folytatható a megfelelő sorszámra hivatkozással. 28

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez Kertészet korszerűsítése jogcím keretében a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítéséhez, a hozzá kapcsolódó infrastrukturális

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján (Bejelentés tárgyi eszköz cseréjéről formanyomtatvány kitöltési útmutatója)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Támogatási kérelemhez A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. Általános tudnivalók A támogatási kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0140-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez Kertészet korszerűsítése jogcím keretében a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítéséhez, a hozzá kapcsolódó infrastrukturális

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D1500-01)... 3 Támogatási kérelem - Betétlap

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások jogcímhez.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatás igényléséről jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése jogcím keretében a létesítmények építéséhez, illetve korszerűsítéséhez kapcsolódó építéshez, felújításhoz, szereléshez,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez. a Ültetvénykorszerűsítés, telepítés intézkedés keretében az alábbi jogcímre:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez. a Ültetvénykorszerűsítés, telepítés intézkedés keretében az alábbi jogcímre: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a 6.126.02.01 Ültetvénykorszerűsítés, telepítés intézkedés keretében az alábbi jogcímre: ültetvények korszerűsítése, telepítése - 75/2007. (VII.27.) FVM rendelet

Részletesebben

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az NDP mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében nyújtandó támogatás igénybevételéhez Általános tudnivalók 2 D3800-01 Támogatási kérelem NDP Mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.130.01.01 jogcím keretében. a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.130.01.01 jogcím keretében. a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.130.01.01 jogcím keretében a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D1707-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

,,, D Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név: cím: 5.6. Őstermelőként kérelmezek: 5.7. Egyéni vállalkozóként kérelmezek:

,,, D Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név:  cím: 5.6. Őstermelőként kérelmezek: 5.7. Egyéni vállalkozóként kérelmezek: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Öntözés melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01 Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D3100-03)... 3 Támogatási kérelem

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3 D0140-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. a mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. a mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet alapján KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet alapján a versenyképesség javításához, a termékszerkezet átalakításához,

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ...1 Tartalomjegyzék...1... 1 D2500-03

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 1 D2400-01 Kérelem - Főlap... 3 D0003-03 Támogatási

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához

PROJEKT ADATLAP. A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához PROJEKT ADATLAP A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 1. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Gipsz Jakab Képviseletre jogosult

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2400-02 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások jogcímhez Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 1 D2300-01 Kérelem - Főlap... 3 D0003-03 Támogatási kérelem

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a 6.121.02.02 Állattartó telepek korszerűsítése jogcím keretében a többször módosított 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R) 3. (1) bekezdése szerinti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Mezőgazdasági termelők gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.123.01.01 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.02.01 és a 6.121.02.02 jogcímek keretében a 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.02.01 és a 6.121.02.02 jogcímek keretében a 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a LEADER keretében nyújtandó támogatások. PÁLYÁZAT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D3301-01 Pályázat - Főlap... 3 D0004-03 Támogatási kérelem/pályázat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások jogcímhez Tartalomjegyzék Általános tudnivalók...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.130.01.01 jogcím keretében. a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.130.01.01 jogcím keretében. a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.130.01.01 jogcím keretében a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 4 D1707-03 KIFIZETÉSI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3 D0140-03 KIFIZETÉSI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód:

Részletesebben

Mezőgazdasági utak fejlesztése Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: Benyújtandó az illetékes MVH Kirendeltséghez!

Mezőgazdasági utak fejlesztése Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: Benyújtandó az illetékes MVH Kirendeltséghez! Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer ezőgazdasági utak fejlesztése Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: 8.130.02.01 Benyújtandó az illetékes VH Kirendeltséghez! 1 Főlap iratkódja 2 Azonosítási

Részletesebben

2. A támogatás igényléséhez kizárólag az alábbi formanyomtatványok használhatók:

2. A támogatás igényléséhez kizárólag az alábbi formanyomtatványok használhatók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének kitöltéséhez TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 1 D2500-01 Kérelem - Főlap... 3 D0003-03

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

6.463.02.01. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név: E-mail cím: Célterület azonosítója: Célterület megnevezése: HACS neve:

6.463.02.01. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név: E-mail cím: Célterület azonosítója: Célterület megnevezése: HACS neve: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER keretében igénybe vehető támogatás- 2011 Főlap - Hiánypótlás 6.463.02.01 1 Hivatal tölti ki 2 Azonosítási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-01 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérelemhez a 6.356.01.01 jogcím keretében a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók... 2 D3400-01 Kérelem

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.126.04.01 jogcím keretében a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.126.04.01 jogcím keretében a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.126.04.01 jogcím keretében a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

Check lista. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Check lista. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére Check lista A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére A jogszabályok alapján előre kell készülni a pályázat beadására. Nagyon fontos a jogszabályi háttér ismerete: 2007 évi. XVII törvény (MVH

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.354.01.01 jogcím (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások jogcímhez)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a Mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló erőforrásokból történő előállításához nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 1 D2500-01 Kérelem - Főlap... 3 D0003-03

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.354.01.01 jogcím (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások jogcímhez)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében. a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében. a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.356.01.01 jogcím keretében a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D3406-06 KIFIZETÉSI

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0408 számú Támogatási kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0408 számú Támogatási kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0408 számú Támogatási kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ 1. A támogatási kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a jogcím keretében. a 47/2008. (IV.17.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a jogcím keretében. a 47/2008. (IV.17.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.128.01.01 jogcím keretében a 47/2008. (IV.17.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D2007-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.355.01.01 jogcím (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás jogcímhez) keretében a 137/2008.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2008. (III. 28.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) MVH

152/2013. (VIII.22.) MVH A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 187/2013 (XI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

D2500-04. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím:

D2500-04. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről A nyomtatvány kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.127.01.01 jogcím keretében a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.127.01.01 jogcím keretében a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.127.01.01 jogcím keretében a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3 D2610-02 KIFIZETÉSI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót, a kedvezőtlen adottságú területek támogatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Kitöltési útmutató a D4403-01 Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben