KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Állattartó telepek korszerűsítése jogcím keretében a többször módosított 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R) 3. (1) bekezdése szerinti alábbi célterületekre: a. az állattartó telepen képződő trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló épített és beépített technológiai és infrastruktúra-beruházás; b. állati férőhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minőségének javítását szolgáló épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás; c. jó minőségű takarmány előállítását, felhasználását, valamint a takarmányminőség megőrzését biztosító épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás; d. az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minőségét javító épített és beépített technológia beruházások; e. a telepi állat-egészségügyi helyzetet, illetve a nyomon követhetőséget javító, az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelőző épített és beépített technológia beruházások.

2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D TÁMOGATÁSI KÉRELEM - FŐLAP... 5 D TÁMOGATÁSI KÉRELEM TECHNOLÓGIA II BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIA - BETÉTLAP D0-04 TÁMOGATÁSI KÉRELEM - ÉPÍTÉSI A BETÉTLAP D TÁMOGATÁSI KÉRELEM - ÉPÍTÉSI B BETÉTLAP D TÁMOGATÁSI KÉRELEM - ÉPÍTÉSI C BETÉTLAP D TÁMOGATÁSI KÉRELEM - PÉNZÜGYI TERV I -SFH BETÉTLAP D TÁMOGATÁSI KÉRELEM - PÉNZÜGYI TERV II - PÉNZÜGYI TERV BETÉTLAP D TERMELŐI CSOPORT/TÉSZ TAGSÁG IGAZOLÁSA D ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HATÓSÁG IGAZOLÁSA AZ ÁLLATTARTÓ TELEP NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL D NYILATKOZAT A BÉRTARTOTT ÁLLAT TULAJDONOSÁTÓL D SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG IGAZOLÁSA G015D EGYEDI BLOKKTÉRKÉP IGÉNYLŐ LAP D NYILATKOZAT TÁMOGATÁSSAL ÉRINTETT BERUHÁZÁSOKRÓL TÁMOGATÁSRÓL TÖRTÉNŐ LEMONDÁSRA IRÁNYULÓ NYILATKOZAT FÜGGELÉK

3 Általános tudnivalók 1. A támogatási kérelem formanyomtatványainak kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatókat és a vonatkozó MVH közleményeket! 2. A támogatás igényléséhez kizárólag az alábbi formanyomtatványok használhatók: - D Támogatási kérelem - Főlap (kötelezően benyújtandó!) - D Támogatási kérelem - Technológia betétlap (kötelezően benyújtandó!) - D Támogatási kérelem - Technológia II. betétlap - Biogáz üzemi technológiák - D0-04 Támogatási kérelem - Építési A betétlap - D Támogatási kérelem - Építési B betétlap - D Támogatási kérelem - Építési C betétlap - D Támogatási kérelem Pénzügyi terv I - SFH betétlap (kötelezően benyújtandó!) - D Támogatási kérelem Pénzügyi terv II - Pénzügyi terv betétlap (kötelezően benyújtandó!) - D Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása - D Állategészségügyi hatóság igazolása az állattartó telep nyilvántartásba vételéről kötelezően benyújtandó (kivéve termelői csoport) - D Nyilatkozat bértartott állat tulajdonosától - D Szakmai szervezeti tagsági igazolás (kötelezően benyújtandó kivéve termelői csoport) - G015D Blokktérkép (kötelezően benyújtandó!) - D Nyilatkozat támogatással érintett beruházásokról 3. A támogatási kérelem szükséges formanyomtatványait a weboldalról töltse le és géppel vagy tollal, olvashatóan töltse ki. FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A Támogatási kérelem formanyomtatványai számítógéppel is kitölthetők (kitölthető PDF), de a kitöltött nyomtatvány általános PDF olvasó programmal (pl. Acrobat Reader stb.) el nem menthető, csak nyomtatható! (Tipp: ha az űrlap kinyomtatásra PDF nyomtató programot is használ, akkor a dokumentum a beírt adatokkal együtt tovább nem szerkeszthető PDF-ként vagy a Pillanatkép eszköz (Snapshot Tool) alkalmazásával képként elmenthető.) 4. Benyújtás előtt a támogatási kérelem kitöltött főlapját és - amennyiben igényel biogáz üzemi technológiai támogatási egységet - a Technológia II betétlapot feltétlenül írja alá, mert aláírások nélkül a kérelem érvénytelen! A támogatási kérelem csak eredeti szervezet esetében cégszerű - aláírással fogadható el. FIGYELEM! Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 5. A támogatási kérelem a november 16. és december 15. közötti időszakban nyújtható be. Ennek megfelelően a kérelmet legkorábban november 16-án, legkésőbb december 15.-én adhatja postára. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. 3

4 FIGYELEM! A benyújtási időszakon kívüli benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 6. A támogatási kérelmet postai úton, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal lakhely vagy székhely szerinti regionális illetékességű megyei kirendeltségéhez kell benyújtani, kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon. A regionális illetékességű megyei kirendeltségek levelezési címét az MVH közlemény mellékletében találja. Javasoljuk, hogy a kérelmet tértivevényes küldeményként adja postára. FIGYELEM! A nem postai úton vagy nem formanyomtatványon történő benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 7. A támogatási kérelemhez csatolni kell a vonatkozó jogszabályokban, illetve az MVH közleményben előírt mellékleteket (igazolások, engedélyek, műszaki tervdokumentáció, stb.). 8. A támogatási kérelmet és a csatolt mellékleteket - lehetőség szerint - szkennelésre alkalmas formában kell benyújtani, ezért a különálló lapokként történő kezelhetőség érdekében mellőzze a lapok összefűzését, összekapcsolását. Tervdokumentáció esetében a tervrajz lapokat maximum A3 méretben kérjük benyújtani! 9. Javasoljuk, hogy a kitöltött támogatási kérelemcsomagról készítsen másolatot és őrizze meg a támogatási időszak alatt. Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási kérelemmel érintett művelet vonatkozásában az iratokat (intézkedéssel összefüggő külön analitikát, bizonylatot, könyvet, nyilvántartást stb.) a támogatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított nyolc évig kell megőriznie. Ha a támogatási kérelem kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, forduljon bizalommal az illetékes megyei MVH kirendeltséghez. FONTOS! Mielőtt a támogatási kérelmet benyújtaná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden Önre vonatkozó rovatot kitöltött és minden szükséges dokumentumot csatolt, továbbá minden kötelezően előírt helyen aláírta a kérelmet! 4

5 D Támogatási kérelem - Főlap Kötelezően benyújtandó 1 Főlap iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2 Azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, ezt a rovatot hagyja üresen, és csatoljon a kérelméhez egy kitöltött ügyfél-regisztrációs formanyomtatványt (G001 Regisztrációs lap), vagy már folyamatban lévő regisztráció esetén a korábban benyújtott G001 Regisztrációs lap másolatát. A G001 formanyomtatvány letölthető a weboldalról. FONTOS! Ha a támogatás igénylő még nem regisztrált ügyfél és támogatási kérelméhez nem csatolja a kitöltött Regisztrációs lapot (G001) kérelme elutasításra kerül! 3 Ügyfél adatai Név: Ebbe a rovatba írja be a saját nevét, amelyet az Ügyfél-nyilvántartáshoz megadott, amennyiben természetes személyként (őstermelő, egyéni vállalkozó) kíván támogatást igényelni, vagy a vállalkozás (cég) nevét, amennyiben a támogatási kérelmet az Ön által képviselt jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (továbbiakban együtt: szervezet) képviseletében kívánja benyújtani! Előtag: Amennyiben Ön természetes személy a személynevet előtaggal (dr., ifj., id. stb.) együtt adja meg, de a cégforma rovatot ne töltse ki! Cégforma: Ha a kérelmező szervezet, akkor feltétlenül adja meg a cégformát is (Zrt., Nyrt., Kft., Bt., stb.) és hagyja üresen az előtag rovatot! 4 Kapcsolattartási információ Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét a telefonszám, fax-szám és cím feltüntetésével. Ezt az adatblokkot nem kötelező kitölteni, ha a kapcsolattartó személye megegyezik az ügyfél személyével és a kapcsolattartási adatok megegyeznek az Ügyfélregiszterbe bejelentett adatokkal. Célszerű olyan személy telefonszámát megadni, aki az ügyben tájékozott, illetve gyorsan fel tudja venni Önnel a kapcsolatot az MVH esetleges megkeresése esetén. Ez az információ segíthet ügyintézőinknek kérelme gyorsabb és hatékonyabb kezelésében. FIGYELEM! Az MVH az ügyfeleivel történő hivatalos levelezést az Ügyfélnyilvántartásban megadott levelezési címen bonyolítja. Ha a levelezést más címre kéri, akkor 5

6 a levelezési címet kizárólag az Ügyfél-nyilvántartásban módosíthatja az MVH honlapjáról (www.mvh.gov.hu) letölthető G002 Regisztráció módosító lap segítségével. 5 Szervezethez kapcsolódó adatok Alkalmazotti átlaglétszám (utóbbi 12 havi): Ebben a mezőben adja meg alkalmazottainak létszámát a benyújtást megelőző 12 hónap átlagában, egész számra kerekítve. [Az átlagos állományi létszám számítása: Az átlagos állományi létszám az alkalmazásban állók (teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak) folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató. Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő hosszától függetlenül, egy-egy egész főnek kell tekinteni. Kerekítéskor az általános szabályok az irányadók, a kerekítés 0,49-ig lefelé, 0,50-től felfelé történik. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát véve figyelembe, el kell osztani a hónap napjainak számával. Az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban az esetben is, ha a szervezet csak a hónap egy részében működött. Az éves átlagos állományi létszám a leírtak alapján már kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét, majd a kapott átlagos állományi létszámot kell kerekíteni a kerekítés általános szabályai szerint. Természetesen az átlagolást abban az esetben is így kell elvégezni, ha az adatszolgáltató működése a vonatkozási időszaknak csak egy részére esett. 20-nál kevesebb főt foglalkoztató szervezetek esetében az előbbiektől eltérően az átlagszámítás a havi nyitó és záró létszámból is történhet az alkalmazásban állók folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján. Nem tartoznak a statisztikai állományi létszámba: - a szülési szabadságon lévők, a szülési szabadság első napjától, - a különböző gyermekgondozási ellátásban részesülők a fizetés nélküli ilyen jogcímű szabadságuk első napjától (kivéve, ha a munkáltató az évi LXXXIV. törvény alapján a gyest igénybe vevőt részmunkaidőben foglalkoztatja), - a keresőképtelenné vált munkavállalók egyhavi folyamatos betegség után, - az egyhavi távollétet követően a fizetés nélküli szabadságon lévők, (pl. beteggondozás, építkezés, tanfolyam, iskolarendszerű képzés, tanulmányút miatt), - az állásukból felfüggesztett személyek az első naptól, - a felmondási idő alatt a munkavégzés alól felmentett munkavállalók a munkavégzés alól történő felmentés első napjától, - a nem teljes munkaidőben, havi átlagban 60 munkaóránál alacsonyabb óraszámmal foglalkoztatottak.] Az ügyfél maga is figyelembe vehető alkalmazottként, amennyiben őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként nyújtja be kérelmét. Ebből a nők létszáma: Adja meg, hogy a fentiek szerint kiszámított létszámból mennyi a nő. Foglalkoztatok csökkent munkaképességű munkaerőt: A jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon arról, hogy foglalkoztat-e csökkent munkaképességű alkalmazottat. Alkalmazotti átlaglétszám (fejlesztés utánra vállalt): Írja be, hogy a támogatási kérelemben szereplő fejlesztés(ek) megvalósítása után az 5. adatblokk első sorában megadott alkalmazotti átlaglétszámmal együtt összesen hány fő alkalmazását vállalja. Ha a vállalt (tervezett) alkalmazotti létszám a fejlesztés hatására nem bővül, akkor ebbe a rovatba ugyanazt a létszámot írja be, amit az Alkalmazotti átlaglétszám (utóbbi 12 havi) mezőbe írt. Ha a létszám várhatóan csökken, akkor természetesen a csökkentett létszámadatot adja meg. 6

7 Termelői Csoportként kérelmezek: Ha Ön a támogatási kérelmet termelői csoport ügyfél nevében nyújtja be, akkor a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon erről. TCS tagjainak száma: Ha Ön a támogatási kérelmet termelői csoport ügyfél nevében nyújtja be, akkor a mezőbe írja be a tagok számát, mivel ez az adat szükséges a pénzügyi terv értékeléséhez. Amennyiben ezt a mezőt nem tölti ki, abban az esetben a pénzügyi terv értékelésének vonatkozó feltétele értékelhetetlenné válik és kérelmének az üzleti tervre adható pontszáma csökkenhet. 6 Természetes személy ügyfélhez kapcsolódó adatok Roma származású vagyok: jelölje meg, ha a megállapítás érvényes Önre. Csökkent munkaképességű vagyok: jelölje meg, ha a megállapítás érvényes Önre. Őstermelőként kérelmezek: jelölje meg, ha a megállapítás érvényes Önre. Ha megjelölte ezt a jelölőnégyzetet, akkor ne jelölje be az Egyéni vállalkozóként kérelmezek jelölőnégyzetet is. Egyéni vállalkozóként kérelmezek: jelölje meg, ha a megállapítás érvényes Önre. Ha megjelölte ezt a jelölőnégyzetet,, akkor az Őstermelőként kérelmezek négyzetet ne jelölje meg! Fiatal mg. termelőként kérelmezek: jelölje meg, ha a megállapítás érvényes Önre. Ennek feltétele, hogy regisztráltassa magát, mint fiatal mezőgazdasági termelő a regisztrációs feladatot végző FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI)-nél. 7 Megvalósítási helyre vonatkozó adatok Ebben az adatblokkban kell megadnia a kérelemben szereplő összes beruházás megvalósítási helyére vonatkozó adatokat. A felsorolt adatokat külön adja meg minden egyes megvalósítási helyre, amelyen támogatott beruházás megvalósítását tervezi. Ha egy lapon nem elegendő az adatblokkok száma a beruházással érintett összes megvalósítási hely megadásához, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb ugyanilyen lapot, és azon folytassa a 7. adatblokk kitöltését. Abban az esetben is fel kell tüntetni a megvalósítás helyének adatait, ha az megegyezik a telep adataival! Megvalósítási hely sorszáma: A beírás sorrendjében 1-től kezdődő folyamatos számozással sorszámozza meg a megvalósítási helyeket. Figyeljen arra, hogy mindegyik sorszámhoz csak egy megvalósítási hely adatai tartozzanak, mert a betétlapokon az egyes támogatási egységek melletti mezőben ezzel a sorszámmal kell azonosítania a beruházás megvalósítási helyét. Telepen belüli: Jelölje meg amennyiben a megvalósítási hely fizikailag része az állattartó telepnek. Telepen kívüli: Jelölje meg amennyiben a megvalósítási hely fizikailag nem a része az állattartó telepnek. Az adott megvalósítási helyhez a fenti két jellemző közül értelemszerűen csak az egyik jelölhető meg. 7

8 Megvalósítás helye (helyrajzi szám): Minden esetben töltse ki a megvalósítás helyéül szolgáló településnév és az ott található összes helyrajzi szám megadásával. FIGYELEM! Kizárólag az alább felsorolt, állattartó telep(ek)hez kapcsolódó támogatási egységek valósíthatók meg telepen kívül : - a R 3. (1) bekezdés a) pontja szerinti célterületen belül o "Hígtrágya-elvezetés, trágyaszállítás", o "Trágyatárolás", o "Trágyakezelés", o "Trágya-hasznosítás", o "Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval", o "Monitoring rendszer kialakítása" csoportcímek alatti támogatási egységek; o a "Csapadék trágyarendszertől elkülönített elvezetése" csoportcímen belül "Nyitott felszíni csapadék-elvezető, illetve szikkasztó árok kialakítása", "Felszín alatti csapadék-elvezető betoncsatornák, illetve műanyag csőrendszerek kialakítása" támogatási egységek; - a R 3. (1) bekezdés b) pontja szerinti célterületen belül o A tojásválogató, keltető épület és mézház építése csoportcímek alatti támogatási egységek; o A méhészet technológiájnak kialakítása és fejlesztése - a R 3. (1) bekezdés e) pontja szerinti célterületen belül o Az állati hulla és hulladéktárolók, valamint megsemmisítők kialakítása csoportcímek alatti támogatási egységek. A termelői csoportként kérelmező ügyfélnek is itt kell megadnia a beruházás megvalósítási helyét, azaz a települést és a helyrajzi számot. Blokkazonosítók: A megvalósítási hely adataként az erre szolgáló mezőben meg kell adni a vonatkozó blokkazonosító(ka)t. FIGYELEM! A támogatási kérelem mellékleteként minden megvalósítási helyhez kötelezően be kell nyújtani a vonatkozó blokktérképet és azon be kell jelölni a beruházással érintett megvalósítási helyet hivatkozva a megvalósítási hely sorszámára (pl. M2), az állattartó telepen belül és kívül megvalósuló fejlesztések esetében egyaránt. Továbbá csatolni kell méretarányos telep/megvalósítási hely rajzot, amely felülnézetben mutatja a telepet, az ott lévő, illetve a támogatás keretében megvalósuló épületek, létesítmények elhelyezkedését. A teleprajzon továbbá meg kell jelölni a meglévő és a támogatás keretében megvalósuló infrastrukturális beruházás elhelyezkedését, útépítés esetén annak nyomvonalát, hosszát és szélességét. A telep/megvalósítási hely rajzon az ott lévő, illetve a támogatás keretében megvalósuló épületeket, létesítményeket számozással kell megjelölni. A telep/megvalósítási hely rajzhoz mellékelni kell az ügyfél nyilatkozatát a D Nyilatkozat támogatással érintett beruházásokról formanyomtatványon, amely tartalmazza az adott épületekhez, létesítményekhez kapcsolódó, az egyes támogatási kérelem benyújtási időszakokban, illetve programokban megvalósított és megvalósuló beruházásokat, valamint a támogatási rendelet alapján benyújtott, jóváhagyott támogatások esetén a támogatási egység kódját. 8 Telepre vonatkozó adatok 8

9 Ebben az adatblokkban kell megadnia a kérelemben szereplő összes beruházással kapcsolatos összes telepre vonatkozó adatot. A felsorolt adatokat külön adja meg minden egyes telepre, amelyen, vagy amelyhez kapcsolódóan, támogatott beruházás megvalósítását tervezi. Ha egy lapon nem elegendő az adatblokkok száma a beruházással érintett összes állattartó telep adatainak megadására, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb 8. adatblokkot tartalmazó lapot, és ezen folytassa a kitöltést. Telep sorszáma: A beírás sorrendjében 1-től kezdődő folyamatos számozással sorszámozza meg a telepeket. Figyeljen arra, hogy kérelmében mindegyik sorszámhoz csak egy telep tartozzon (azaz minden telepnek eltérő sorszáma legyen), mert a betétlapokon az egyes támogatási egységek melletti mezőben ezzel a sorszámmal kell azonosítania az állattartó telepet a beruházás megvalósítási helyeként, illetve kapcsolódó telepként. Tartási hely azonosítója: Írja be a beruházással érintett állattartó telepre kiadott, a D Állategészségügyi hatóság igazolása az állattartó telep nyilvántartásba vételéről igazoláson a Tartási hely azonosítója rovatban megadott azonosítót, és feltétlenül csatolja kérelméhez magát az igazolást is. A termelői csoportként kérelmet benyújtó ügyfélnek csak akkor kell telepazonosítót feltüntetnie, ha a beruházást az állattartó telepen valósítja meg.. Telep elhelyezkedése (helyrajzi szám): Töltse ki az állattartó telep helye szerinti településnév és helyrajzi szám megadásával, Az összes, az állattartó telephez kapcsolódó helyrajzi számot tüntesse fel. Blokkazonosítók: Az állattartó telep adataként az erre szolgáló mezőben meg kell adni a vonatkozó blokkazonosító(ka)t. Ha a megvalósítási hely maga a telep, azaz vonatkozó helyrajzi számok és blokkazonosítók megegyeznek a 7. Megvalósítási helyre vonatkozó adatok adatblokkban már feltüntetett adatokkal, akkor a helyrajzi szám adatait (Település és Hrsz mezők), valamint a blokkazonosítókat nem kell ismét megadni. Megvalósítási hely sorszáma: Itt adja meg, hogy a telep melyik (a 7. adatblokkban meghatározott) megvalósítási helyhez tartozik. Kapcsolódó telep/megvalósítási hely szerinti telep: A megfelelő megjelölésével (csak egyik jelölhető meg) adja meg, hogy a telep és a megvalósítási hely összetartozása milyen jellegű. Kapcsolódó telep - ha a megadott megvalósítás hely telepen kívüli Megvalósítási hely szerinti telep: telep - ha a megadott megvalósítás hely telepen belüli, vagy maga a telep. A termelői csoportként kérelmező ügyfélnek csak akkor kell kitöltenie az állattartó telepre vonatkozó adatokat, ha a beruházást az állattartó telepen valósítja meg. IPPC besorolású a telep: A jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével kell nyilatkozni arról, hogy az adott telep IPPC besorolású. Megvalósítási hely sorszáma: Az állatlétszám szinten tartási kötelezettségemnek (részben vagy egészben) bértartás révén teszek eleget: Minden egyes beruházással érintett állattartó telepe vonatkozásában a jelölőnégyzetbe tett jelzés segítségével kell nyilatkozni arról, hogy részben vagy egészben bértartóként kíván állatokat tartani az érintett állattartó telepen. Nyilatkozatakor vegye figyelembe, hogy 9

10 - ha Ön jelenleg bértartó és tervezi, vagy jelenleg nem bértartó, de tervezi az állattartó telep - részben vagy egészben - bértartott állatokkal való üzemeltetését, akkor szinten tartási kötelezettségét - részben vagy egészben - bértartott állatokkal teljesítheti. Ez esetben azonban támogatási kérelméhez csatolnia kell legalább egy olyan állattulajdonos nyilatkozatát az MVH közlemény mellékleteként közzétett D formanyomtatványon, akivel bértartási szerződést kötött; - ha Ön jelenleg bértartó és nem tervezi, vagy nem bértartó és nem is tervezi az állattartó telep bértartóként való üzemeltetését, akkor szinten tartási kötelezettségét kizárólag saját tulajdonú állatokkal teljesítheti. 9 Tervezett elszámolható kiadás és igényelt támogatási összeg megvalósítási helyenként Tervezett elszámolható kiadások összesen (Ft) oszlopba megvalósítási helyenként (a 7. adatblokkban szereplő sorszámával azonosítva) írja be az adott megvalósítási helyen a R számú mellékletei alapján az összes támogatási egységre (technológiai és infrastruktúra fejlesztési beruházás) vonatkozóan összesített tervezett elszámolható kiadás és a jelen kitöltési útmutató Pénzügyi terv II-re vonatkozó fejezetének 4.9 pontjában szereplő egyéb elszámolható kiadások nettó összegét forintban (nem ezer forintban!),. FIGYELEM!, A referenciaárral kalkulált összeg és az Ön által tervezett elszámolható kiadás közül az alacsonyabb összeget vegye figyelembe az adott megvalósítási hely sorába, mivel a referenciaárral kalkulált összegnél magasabb elszámolható kiadás nem támogatható. Ebből tervezett egyéb elszámolható kiadás (Ft) oszlopba írja be megvalósítási helyenként, az adott megvalósítási helyen a 23/2007. (IV. 17.), számú FVM rendelet ában, meghatározott és a jelen kitöltési útmutató Pénzügyi terv II-re vonatkozó fejezetének 4.9 pontjában szereplő kiadásokra elszámolni kívánt nettó összeget forintban (nem ezer forintban!). Ne feledje, hogy ezen kiadások összege az adott megvalósítási helyre vonatkoztatva nem haladhatja meg az épített és beépített technológia beruházásra és a telepi infrastruktúra fejlesztésére irányuló tevékenységek összesített elszámolható kiadásának 12 %- át. Igényelt támogatási összeg (Ft) oszlopba írja be megvalósítási helyenként, az adott megvalósítási helyen figyelembe vehető az egyéb elszámolható kiadást is tartalmazó teljes elszámolható kiadás után a támogatás mértékében igényelt támogatási összeget forintban (nem ezer forintban!). 10 Nyilatkozatok Kérjük, figyelmesen olvassa el az ebben az adatblokkban szereplő nyilatkozatokat, mert azok a teljes támogatási időszakban (6 év) betartandó kötelezettségeket tartalmaznak! A támogatási kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha ezekkel egyetért. A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek való megfelelésről - az 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet alapján - tett nyilatkozatot illetően tartsa szem előtt, hogy amennyiben a munkáltatónál működik szakszervezet vagy üzemi tanács, akkor részükre a nyilatkozat egy példányát a nyilatkozattételtől számított 8 napon belül át kell adnia. Szükség esetén a támogatási kérelemhez csatolja az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 15. (5) bekezdés d) pontja szerinti jogerős (OMMF) hatósági bizonyítványt, amelyet csak a jogszabályban meghatározott esetben ad ki az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség a munkáltatónak. 10

11 A rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó részletes tájékoztatás, valamint a támogatás odaítéléséhez vizsgálandó jogsértéseket elkövető foglalkoztatók adatai megtalálhatók az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) honlapján (www.ommf.gov.hu) a HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS menüpontban, és az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) honlapján (www.egyenlobanasmod.hu) a RENDEZETT MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK KÖVETELMÉNYÉNEK MEG NEM FELELŐ MUNKÁLTATÓKRÓL menüpontban. A jogszabály értelmében az MVH az OMMF és az EBH hivatkozott adatai alapján végzi a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó ellenőrzést a kérelem elbírálásakor. 12 Kitöltési dátum és aláírás Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd írja alá! Az aláírás alatti mezőben tüntesse fel olvashatóan az aláíró nevét. FONTOS! Szervezet esetében cégszerű aláírás szükséges! [Cégszerű aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. Az aláírás elengedhetetlen része az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betűvel kiírt) teljes neve, és ha van, a szervezet bélyegzőlenyomata.] FIGYELEM! Amennyiben az arra jogosult aláírása nélkül küldi el a támogatási kérelem főlapját, a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! FONTOS! Feltétlenül töltse ki a támogatási kérelem főlapjának minden oldalán az ügyfélregisztrációs szám mezőt! Postára adás előtt feltétlenül ellenőrizze, hogy valamennyi kötelező mellékletet csatolta, a kérelmet aláírta, és az ügyfél-regisztrációs számot minden oldalon, az erre szolgáló mezőben kitöltötte. 11

12 D Támogatási kérelem - Technológia betétlap Kötelezően benyújtandó A jogcímen támogatás csak akkor nyújtható, ha a benyújtott támogatási kérelemben a technológiai beruházási tevékenység alapján elszámolható kiadások elérik a támogatási rendelet által meghatározott mértéket. Technológia betétlapot kell kitölteni és benyújtani a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet számú mellékleteinek Épített és beépített technológia beruházások fejezetében szereplő fejlesztés (támogatási egységek) megvalósítása esetén. A támogatási kérelemhez megvalósítási helyenként és támogatási egységenként külön technológia betétlapot töltsön ki. Egy megvalósítási helyen több támogatási egység megvalósítása esetén a támogatási egységek megjelöléséhez szükséges számú technológiai betétlapot kell kitölteni. Ha a beruházás állattartó telepen vagy állattartó telephez kapcsolódóan valósul meg, akkor a főlapon szereplő állattartó telep sorszámok közül a beruházással érintett telep(ek) azonosító sorszámát kötelezően fel kell tüntetni az erre szolgáló mező(k)ben. Nem állattartó telephez kapcsolódóan csak termelői csoportok valósíthatnak meg beruházást! FIGYELEM! Az MVH a támogatási kérelem elbírálása során támogatási egységenként megadott, állategységre vetített referenciaárakat alkalmaz. A kifizetési kérelem benyújtásakor a beruházás megvalósítását alátámasztó dokumentumokat, kifizetést igazoló bizonylatokat a Hivatal adminisztratív eszközökkel ellenőrizheti, illetve a helyszínen is vizsgálhatja. Fontos! Az építéssel járó technológiai beruházásokra a technológiai betétlap kitöltésén felül, nem kell kitölteni az építési betétlap formanyomtatványokat (A,B,C betétlapok)! 1 Betétlap iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2 Azonosítási információ Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. A jogcímkódhoz írja be az Állattartó telepek korszerűsítése jogcím azonosítására szolgáló számsort. Ügyfél-regisztrációs szám: Írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot. Technológia kódja: Itt kell megadnia azon a technológiai tevékenység (támogatási egység) kódját, amelyek megvalósításához a támogatást igényli. FONTOS! A megvalósítani tervezett támogatási egység azonosításához - és ezáltal a támogatási összeg megállapításához - a Hivatal a technológia kódja mezőben Ön által feltüntetett kódot használja, ezért minden esetben győződjön meg arról, hogy a megvalósítani kívánt beruházás azonosítóját helyesen és pontosan adta meg. Válassza ki a R számú mellékleteiben szereplő Épített és beépített technológiai beruházások közül az(oka)t a támogatási egysége(ke)t, amelye(ke)t az adott állattartó telepen meg akar 12

13 valósítani. A kiválasztott támogatási egység(ek) öt- vagy hatjegyű kódját pontosan írja be ebbe a mezőbe. FIGYELEM! A technológia kódjának első számjegye, amelynek az első, kettős vonallal keretezett mezőbe kell kerülnie, azonos a célterület kódjával (ez kitöltésnél segít annak ellenőrzésében, hogy a szándékozott célterületnek megfelelő technológia kódját adta-e meg). A célterületet minden esetben a R számú mellékleteiben szereplő Épített és beépített technológiai beruházások öt- vagy hatjegyű kódjának első számjegye az alábbiak szerint azonosítja: 1. Az állattartó telepen képződő trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló épített és beépített technológiai és infrastruktúra beruházás célterületet az 1 kód azonosítja. (R 3. számú mellékletében szereplő táblázat első oszlopában szereplő célterületi kód). 2. Az állati férőhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minőségének javítását szolgáló épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás célterületet a 2 kód azonosítja. (R 4. számú mellékletében szereplő táblázat első oszlopában szereplő célterületi kód). 3. A jó minőségű takarmány előállítását, felhasználását, valamint a takarmányminőség megőrzését biztosító épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás célterületet a 3 kód azonosítja. (R 5. számú mellékletében szereplő táblázat első oszlopában szereplő célterületi kód). 4. Az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minőségét javító épített és beépített technológia beruházások célterületet a 4 kód azonosítja. (R 6. számú mellékletében szereplő táblázat első oszlopában szereplő célterületi kód). 5. A telepi állategészségügyi helyzetet, illetve a nyomon követhetőséget javító, az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelőző épített és beépített technológia beruházások célterületet a 5 kód azonosítja. (R 7. számú mellékletében szereplő táblázat első oszlopában szereplő célterületi kód). Beruházás jellege: A jelölőnégyzetbe írt számmal jelölje, hogy 1. új beruházásra (1), vagy 2. felújításra (2) igényel támogatást. 3 Technológiára vonatkozó alapadatok Megvalósítás hely sorszáma: Minden esetben töltse ki ezt a mezőt a támogatási kérelem főlapjának 7. adatblokkjában (Megvalósítási helyre vonatkozó adatok) feltüntetett azon megvalósítási hely sorszámának megadásával, ahol a tervezett épített és beépített technológiai beruházást megvalósítja. A beruházással érintett telep(ek) sorszáma: Minden esetben* töltse ki és a támogatási kérelem főlapjának 8. adatblokkjában (Telepre vonatkozó adatok) megadott adatok alapján adja meg annak (azoknak) a telep(ek)nek a sorszámát, amely(ek)hez kapcsolódóan a technológiai beruházást megvalósítja. *A termelői csoportként kérelmező ügyfélnek ezt a mezőt nem kell kitöltenie. A beruházással közvetlenül érintett állatok száma: Adja meg állategységben kifejezve, hogy hány állatra vonatkozóan (érdekében) kívánja megvalósítani a beruházást. 13

14 [Például, ha öt istállóból egyet újít fel, ekkor a telepi állatlétszámnak az adott istállóra eső állatlétszámával (férőhellyel) kalkulálhat.] Ha bővítést tervez, akkor itt már a beruházás megvalósítását követően az adott támogatási egységet érintően tartani tervezett a jelenleginél nagyobb - állatlétszámot adhatja meg. A tényleges férőhelytől függetlenül az egész telepi állatlétszámot érintheti például a fejőház, építése, melynek esetében a teljes telepi állatlétszámmal számolhat, illetve bővítés esetén a telepi állatlétszámnak a beruházás mértékével arányos részével kalkulálhat. Ha a beruházást több állattartó telepét érintően tervezi, akkor lehetősége van az érintett telepek állategységben kifejezett állatlétszámát itt összevontan megadni. Az átszámításhoz használja a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 3. számú mellékletét, az Állategység (ÁE) számítási táblázatot. Az állatok számának megadásakor a beruházás nagyságrendjén és kivitelezési költségein túlmenően azt is vegye figyelembe, hogy legalább az itt feltüntetett állatlétszámot kell - a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint számított éves átlagos telepi állatlétszámként - az üzemeltetési kötelezettség megszűnéséig szinten tartania. 4 Technológiára vonatkozó műszaki adatok Ebben az adatblokkban kell megadni a jelen kitöltési útmutató Függelékében megadott kódok segítségével a kiválasztott technológiai támogatási egységek műszaki adatait. Amennyiben a technológia (az érintett támogatási egység) több korcsoportra illetve több részegységre (pl. több istálló) vonatkozik, abban az esetben ezeket külön oszlopban tüntesse fel. Amennyiben a 3 oszlop kevés, akkor a technológiai kódra és a megvalósítási helyre való hivatkozással külön lapon folytassa a műszaki adatok felsorolását! FONTOS! Minden építéssel járó beruházásra vonatkozóan csatolni kell a támogatási kérelemhez az építészeti-műszaki tervdokumentációt és az építési hatóság igazolását, hogy az építési engedély iránti kérelmet benyújtotta, illetve az építési hatóság igazolását vagy tervezői nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az építés nem engedélyköteles. Tehát nem csak az építési betétlapokon feltüntetett építésekre, hanem a technológiák részét alkotó építések esetén is alkalmazni kell a fenti előírást! Technológia tervezett kivitelezési költsége: Minden egyes támogatási egységhez (technológia kódhoz) adja meg a beruházás megvalósításának tervezett nettó kivitelezési költségét forintban (nem ezer forintban!). 5 A beruházás rövid leírása Ebben az adatblokkban tömören, legfeljebb néhány mondatban, foglalja össze, hogy az adott technológiai támogatási egység megvalósítása milyen fejlesztési célt szolgál és hogyan kívánja megvalósítani. FIGYELEM! Amennyiben a támogatási kérelemhez egyetlen érvényes technológiai betétlap sem tartozik a teljes kérelem elutasításra kerül! 14

15 D Támogatási kérelem Technológia II Biogáz üzemi technológia - betétlap A Technológia II betétlapot értelemszerűen akkor töltse ki és nyújtsa be, ha a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. számú mellékletének Épített és beépített technológia beruházások fejezetében 1225 csoportkód alatt szereplő fejlesztést (támogatási egységet) kíván megvalósítani. A támogatási kérelemhez megvalósítási helyenként külön betétlapot töltsön ki és a főlapon szereplő állattartó telep sorszámok közül a beruházással érintett telep(ek)et azonosító sorszámo(ka)t tüntesse fel az erre szolgáló mező(k)ben. FIGYELEM! Az MVH a támogatási kérelem gyors és hatékony elbírálása érdekében támogatási egységenként megadott, állategységre vetített referenciaárakat alkalmaz. A kifizetési kérelem benyújtásakor a beruházás megvalósítását alátámasztó dokumentumokat, kifizetést igazoló bizonylatokat a Hivatal adminisztratív eszközökkel ellenőrizheti, illetve a helyszínen is vizsgálhatja. 1 Betétlap iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2 Azonosítási információ Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. A jogcímkódhoz írja be az Állattartó telepek korszerűsítése jogcím azonosítására szolgáló számsort. Ügyfél-regisztrációs szám: Írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot. 3 Technológiára vonatkozó alapadatok Megvalósítás hely sorszáma: Minden esetben töltse ki ezt a mezőt és a támogatási kérelem főlapjának 7. adatblokkjában (Megvalósítási helyre vonatkozó adatok) megadott adatok alapján adja meg annak a megvalósítási helynek a sorszámát, ahol a tervezett biogáz üzemi technológiai beruházást megvalósítja. A termelői csoportként kérelmező ügyfélnek is itt kell megadnia a beruházás megvalósítási helyét, azaz a települést és a helyrajzi számot. Kapcsolódó telep(ek) sorszáma: Minden esetben* töltse ki és a támogatási kérelem főlapjának 8. adatblokkjában (Telepre vonatkozó adatok) megadott adatok alapján adja meg annak (azoknak) a telep(ek)nek a sorszámát, amely(ek)hez kapcsolódóan a technológiai beruházást megvalósítja. *A termelői csoportként kérelmező ügyfélnek ezt a mezőt nem kell kitöltenie. Igényelt támogatási egység: Itt kell megadnia azon támogatási egységek kódját a kód melletti négyzetbe tett jelzés segítségével, amelyek megvalósításához a támogatást igényli. Válassza ki a R 3. számú mellékletében az Épített és beépített technológiai beruházások" közül az(oka)t a 1225 csoportkód alatt szereplő támogatási egysége(ke)t, amelye(ke)t az adott 15

16 megvalósítási helyen meg akar valósítani és a kiválasztott támogatási egység(ek) öt- vagy hatjegyű kódja melletti négyzetet jelölje be. FONTOS! A megvalósítani tervezett támogatási egység(ek) azonosításához - és ezáltal a támogatási összeg megállapításához - a Hivatal az Ön által megjelölt négyzet melletti technológia kódot használja, ezért minden esetben győződjön meg arról, hogy a ténylegesen megvalósítani kívánt beruházás azonosítóját jelölte-e meg. A beruházással érintett állatlétszám: Adja meg állategységben kifejezve, hogy hány állatra vonatkozóan (érdekében) kívánja megvalósítani a beruházást. Ha a beruházást több állattartó telepét érintően tervezi, akkor lehetősége van az érintett telepek állategységben kifejezett állatlétszámát itt összevontan megadni. Az átszámításhoz használja a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 3. számú mellékletét, az Állategység (ÁE) számítási táblázatot. Az egyes támogatási egységekhez rendelt, a támogatási kérelemben megadott állategység nem lehet nagyobb, mint a beruházással közvetlenül érintett állatlétszám állategységben kifejezett mennyisége. Az állatok számának megadásakor a beruházás nagyságrendjén és kivitelezési költségein túlmenően azt is vegye figyelembe, hogy legalább az itt feltüntetett állatlétszámot kell - a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint számított éves átlagos telepi állatlétszámként - az üzemeltetési kötelezettség megszűnéséig szinten tartania. Technológia tervezett kivitelezési költsége: Minden egyes támogatási egységhez (technológia kódhoz) adja meg a beruházás megvalósításának tervezett nettó kivitelezési költségét forintban (nem ezer forintban!). Beruházás jellege: A jelölőnégyzetbe írt számmal jelölje, hogy 1. új beruházásra (1), vagy 2. felújításra (2) igényel támogatást. Érintett állatfajok: Jelölje meg az állattartó telepein érintett állatfajt a mellette lévő négyzetben. Egyidejűleg több állatfajt is megjelölhet. 4 Technológiára vonatkozó műszaki adatok Ebben az adatblokkban kell megadni a biogáz üzemi technológia műszaki adatait. FONTOS! Minden építéssel járó beruházásra vonatkozóan csatolni kell a támogatási kérelemhez az építészeti-műszaki tervdokumentációt és az építési hatóság igazolását, hogy az építési engedély iránti kérelmet benyújtotta, illetve az építési hatóság igazolását vagy tervezői nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az építés nem engedélyköteles. Tehát nem csak az építési betétlapokon feltüntetett építésekre, hanem a technológiák részét alkotó építések esetén is alkalmazni kell a fenti előírást! FIGYELEM! Amennyiben a támogatási kérelemhez egyetlen érvényes technológiai betétlap sem tartozik a teljes kérelem elutasításra kerül! 5 Nyilatkozat Kérjük, figyelmesen olvassa el az ebben az adatblokkban szereplő nyilatkozatokat, majd jelölje meg az Önre vonatkozót. Amennyiben az első nyilatkozatot kitöltötte, továbbá az "értékesíteni kívánom" feleletet választotta, nyilatkozzon, hogy vállalkozása az irányadó, 16

17 nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló bizottsági közlemény (HL 2004/C 244/02.) 2.1 alpontja, illetve a 77/2007. (VII.30.) FVM rendelet 2. f) pontja szerint nehéz helyzetben van-e. [Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek saját tőkéje veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban, és ezen veszteség több mint egynegyede a megelőző beszámoló óta eltelt idő alatt keletkezett.] 6 Kitöltési dátum és aláírás Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd írja alá! Az aláírás alatti mezőben tüntesse fel olvashatóan az aláíró nevét. FONTOS! Szervezet esetében cégszerű aláírás szükséges! [Cégszerű aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. Az aláírás elengedhetetlen része az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betűvel kiírt) teljes neve és, ha van, a szervezet bélyegzőlenyomata.] FIGYELEM! Amennyiben aláírás nélkül nyújtja be, a támogatási kérelemnek ez a betétlapja érvénytelen, ezért a Hivatal a rajta szereplő adatokat a kérelem elbírálása során figyelmen kívül hagyja! FONTOS! Feltétlenül töltse ki a betétlap minden oldalán az ügyfél-regisztrációs szám mezőt! 17

18 D0-04 Támogatási kérelem - Építési A betétlap Építési A betétlapot akkor töltsön ki és adjon be, ha a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet mellékleteiben szereplő Telepi infrastruktúra-fejlesztési beruházások körébe tartozó beruházást (támogatási egységet) kíván megvalósítani. FIGYELEM! Építéssel járó technológiai beruházásokra (27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet melléklete alapján) csak a technológiai betétlapokat kell kitölteni, A-B-C építési betétlapokat nem! Az egymástól elkülönülő építésekre, például különböző műszaki paraméterekkel rendelkező építmények, külön-külön kell A építési betétlapot kitölteni valamint természetszerűleg csatolni a hozzátartozó B és C betétlapokat is. Minden támogatási egységre (állattartó telepenként, építményenként) külön Építési A betétlapot töltsön ki! FONTOS! Minden Építés A betétlaphoz kell tartoznia legalább egy megfelelően kitöltött Építés B betétlapnak. Az építési A, B és C betétlapot a tervezett beruházására a kivitelezőjétől kapott részletes és tételes árajánlata vagy költségvetése alapján tudja kitölteni az MVH Építési Normagyűjtemény (továbbiakban ÉNGY) alkalmazásával. FIGYELEM! Az A betétlapon a kapott árajánlaton/költségvetésben szereplő árakat/költséget kell feltüntetni munkanemenként! Az árajánlatot magát nem kell csatolnia! Az ÉNGY elérhető a oldalon. Az árajánlat/költségvetés egyes tételei alapján ki kell keresni azok ÉNGY-ben szereplő megfelelőjét. Az adott tétel ÉNGY-ben található MVH azonosítószámát és a tétel mennyiségét írja rá a B betétlapra. A mennyiséget az ÉNGY-ben megadott mennyiségi egységben kell megadni. A MVH azonosító első két karaktere azonosítja azt a munkanemet, amelybe az adott tétel tartozik. Minden egyes kiválasztott tételhez tartoznia kell megfelelő munkanemnek az A betétlapon. A C betétlapon (ha van) lévő munkanemeket is fele kell vezetni az A betétlapra. A MVH a B betétlapon felsorolt tételekre az ÉNGY-ben szereplő referenciaár alapján kiszámolja a beruházás maximálisan elismerhető költségét, munkanemenkénti bontásban. A költségek realitásvizsgálata a munkanemek szintjén kerül ellenőrzésre. Tehát ha az A betétlapon szereplő értékek magasabbak az ÉNGY alapján számítottnál, akkor azok csökkentésre kerülnek a számított értékre. 1 Betétlap adatkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2 Azonosítási információ 18

19 Jogcímkód: Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. Az Állattartó telepek korszerűsítése jogcím esetén a mezőbe írja be a jogcím azonosítására szolgáló számsort. Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 3 Építés besorolása Építés sorszáma: Az egymástól elkülönülő létesítmények (támogatási egységek) esetén az építési adatokat elkülönítetten kell megadni. Amennyiben több egymástól elkülönülő építési tevékenységet végez (például út építése, villamos lég- és földkábelek kiépítése stb.) folytatólagos sorszámozással különítse el azokat egymástól. Ez a sorszám biztosítja az A, B és C betétlapok összetartozását, ezért kérjük ügyeljen arra, hogy az A betétlaphoz tartozó B és C betétlapokra azonos sorszám kerüljön! Építés jellege: Írja be az építés jellegét, attól függően, hogy új építés vagy felújítás. Új építés kódja: 1; Felújítás kódja: 2. Hivatkozási azonosító: Ebbe a mezőbe írja be az építésnek a 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet vonatkozó mellékletében szereplő ötjegyű kódját. A helyes kód kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy több célterület esetében is szerepelhetnek hasonló tartalmú építések. FONTOS! A megvalósítani tervezett támogatási egységek azonosításához és ezáltal a támogatási összeg megállapításához - a Hivatal az építés kódja mezőben Ön által feltüntetett kódot használja, ezért minden esetben győződjön meg arról, hogy a megvalósítani kívánt beruházás azonosítóját helyesen és pontosan adta meg. FIGYELEM! Az építés kódjának első számjegye, amelynek az első, kettős vonallal keretezett mezőbe kell kerülnie, azonos a célterület kódjával (ez kitöltésnél segít annak ellenőrzésében, hogy a szándékozott célterületnek megfelelő építés kódját adta-e meg). A célterületet minden esetben a R számú mellékleteiben szereplő Telepi infrastruktúrafejlesztési beruházások ötjegyű kódjának első számjegye az alábbiak szerint azonosítja: 1. Az állattartó telepen képződő trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló épített és beépített technológiai és infrastruktúra beruházás célterületet az 1 kód azonosítja. (R 3. számú mellékletében szereplő táblázat első oszlopában szereplő célterületi kód). 2. Az állati férőhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minőségének javítását szolgáló épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás célterületet a 2 kód azonosítja. (R 4. számú mellékletében szereplő táblázat első oszlopában szereplő célterületi kód). 3. A jó minőségű takarmány előállítását, felhasználását, valamint a takarmányminőség megőrzését biztosító épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás célterületet a 3 kód azonosítja. (R 5. számú mellékletében szereplő táblázat első oszlopában szereplő célterületi kód). 19

20 4 Építés jellemzői: Megvalósítási hely sorszáma: Az adott építéssel érintett megvalósítási helyszín sorszámát kell ebbe a rovatba beírni, a Támogatási Kérelem Főlap 7. adatblokkjában megadott adatok alapján. A beruházással érintett telep(ek) sorszáma: Az adott építéssel érintett telep (amelyik érdekében történik a beruházás) sorszámát kell ebbe a rovatba beírni, a Támogatási Kérelem Főlap 8. adatblokkjában megadott adatok alapján. Építés rövid leírása: Röviden jellemezze az építést (mit, milyen célból épít), adja meg a főbb műszaki paramétereit. [Például: alapterület, hosszúság, szélesség, férőhely, stb.] 5 Munkanemadatok Ezt az adatblokkot az MVH Építési Normagyűjtemény (ÉNGY) adatai alapján kell kitölteni. A munkanem a strukturált építési normagyűjtemény első, azonosítószámmal rendelkező főcsoportja (például: 21 Irtás, föld- és sziklamunka) Soronként megjelenő adatok: - Munkanem kódja: Írja be a munkanem két karakteres kódját. (például: 21); - Munkanem megnevezése: Írja be a kódhoz tartozó munkanem megnevezését (például: Irtás, föld- és sziklamunka); - Munkanemre a tervezett beruházási költség (Ft): Adja meg munkanemenként a beruházás tervezett nettó bekerülési költségét forintban. 20

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez Kertészet korszerűsítése jogcím keretében a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítéséhez, a hozzá kapcsolódó infrastrukturális

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján (Bejelentés tárgyi eszköz cseréjéről formanyomtatvány kitöltési útmutatója)

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Támogatási kérelemhez A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. Általános tudnivalók A támogatási kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0140-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D1500-01)... 3 Támogatási kérelem - Betétlap

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez Kertészet korszerűsítése jogcím keretében a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítéséhez, a hozzá kapcsolódó infrastrukturális

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Mezőgazdasági termelők gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.123.01.01 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez. a Ültetvénykorszerűsítés, telepítés intézkedés keretében az alábbi jogcímre:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez. a Ültetvénykorszerűsítés, telepítés intézkedés keretében az alábbi jogcímre: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a 6.126.02.01 Ültetvénykorszerűsítés, telepítés intézkedés keretében az alábbi jogcímre: ültetvények korszerűsítése, telepítése - 75/2007. (VII.27.) FVM rendelet

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások jogcímhez.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatás igényléséről jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése jogcím keretében a létesítmények építéséhez, illetve korszerűsítéséhez kapcsolódó építéshez, felújításhoz, szereléshez,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3 D0140-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.130.01.01 jogcím keretében. a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.130.01.01 jogcím keretében. a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.130.01.01 jogcím keretében a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D1707-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.02.01 és a 6.121.02.02 jogcímek keretében a 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.02.01 és a 6.121.02.02 jogcímek keretében a 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. a mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. a mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet alapján KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet alapján a versenyképesség javításához, a termékszerkezet átalakításához,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az NDP mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében nyújtandó támogatás igénybevételéhez Általános tudnivalók 2 D3800-01 Támogatási kérelem NDP Mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2400-02 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

V. TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS

V. TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2015/2016. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

6.463.02.01. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név: E-mail cím: Célterület azonosítója: Célterület megnevezése: HACS neve:

6.463.02.01. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név: E-mail cím: Célterület azonosítója: Célterület megnevezése: HACS neve: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER keretében igénybe vehető támogatás- 2011 Főlap - Hiánypótlás 6.463.02.01 1 Hivatal tölti ki 2 Azonosítási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ...1 Tartalomjegyzék...1... 1 D2500-03

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 1 D2400-01 Kérelem - Főlap... 3 D0003-03 Támogatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01 Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D3100-03)... 3 Támogatási kérelem

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások jogcímhez Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 1 D2300-01 Kérelem - Főlap... 3 D0003-03 Támogatási kérelem

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében. a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében. a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.356.01.01 jogcím keretében a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D3406-06 KIFIZETÉSI

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Mezőgazdasági utak fejlesztése Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: Benyújtandó az illetékes MVH Kirendeltséghez!

Mezőgazdasági utak fejlesztése Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: Benyújtandó az illetékes MVH Kirendeltséghez! Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer ezőgazdasági utak fejlesztése Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: 8.130.02.01 Benyújtandó az illetékes VH Kirendeltséghez! 1 Főlap iratkódja 2 Azonosítási

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Kitöltési útmutató a D4403-01 Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3 D0140-03 KIFIZETÉSI

Részletesebben

,,, D Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név: cím: 5.6. Őstermelőként kérelmezek: 5.7. Egyéni vállalkozóként kérelmezek:

,,, D Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név:  cím: 5.6. Őstermelőként kérelmezek: 5.7. Egyéni vállalkozóként kérelmezek: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Öntözés melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a LEADER keretében nyújtandó támogatások. PÁLYÁZAT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D3301-01 Pályázat - Főlap... 3 D0004-03 Támogatási kérelem/pályázat

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) MVH

152/2013. (VIII.22.) MVH A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 187/2013 (XI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérelemhez a 6.359.01.01 jogcím keretében a módosított 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 D0700-03

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérelemhez a 6.359.01.01 jogcím keretében a módosított 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 D0700-04

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.130.01.01 jogcím keretében. a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.130.01.01 jogcím keretében. a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.130.01.01 jogcím keretében a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 4 D1707-03 KIFIZETÉSI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások jogcímhez Tartalomjegyzék Általános tudnivalók...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről A nyomtatvány kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.126.04.01 jogcím keretében a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.126.04.01 jogcím keretében a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.126.04.01 jogcím keretében a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

2. A támogatás igényléséhez kizárólag az alábbi formanyomtatványok használhatók:

2. A támogatás igényléséhez kizárólag az alábbi formanyomtatványok használhatók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének kitöltéséhez TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 1 D2500-01 Kérelem - Főlap... 3 D0003-03

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 70/2008. (V. 28) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 70/2008. (V. 28) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 70/2008. (V. 28) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához

PROJEKT ADATLAP. A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához PROJEKT ADATLAP A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 1. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Gipsz Jakab Képviseletre jogosult

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről A nyomtatvány kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-01 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a Mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló erőforrásokból történő előállításához nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a jogcím keretében. a 47/2008. (IV.17.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a jogcím keretében. a 47/2008. (IV.17.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.128.01.01 jogcím keretében a 47/2008. (IV.17.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D2007-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérelemhez a 6.356.01.01 jogcím keretében a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók... 2 D3400-01 Kérelem

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Kitöltési útmutató a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez. a 6.359.01.01 jogcím keretében a 79/2007. (VII. 17.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez. a 6.359.01.01 jogcím keretében a 79/2007. (VII. 17.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérelemhez a 6.359.01.01 jogcím keretében a 79/2007. (VII. 17.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0700-01 KÉRELEM -

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.354.01.01 jogcím (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások jogcímhez)

Részletesebben