Rákosi és Kiss Bt Budapest. Remete út 10/C/2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rákosi és Kiss Bt Budapest. Remete út 10/C/2."

Átírás

1 Rákosi és Kiss Bt Budapest. Remete út 10/C/2. Hulladékdíjak növekedésének gazdasági társadalmi hatásai április Rákosi és Kiss Bt Budapest. Remete út 10/C/2.

2 Hulladékdíjak növekedésének gazdasági társadalmi hatásai Készítette: dr. Rákosi Judit 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. A jelenlegi tendenciák bemutatása és helyzetértékelés A hulladékdíjak alakulása között A fizetőképesség és a fizetési hajlandóság vizsgálata A csomagolási hulladék szelektív gyűjtési költségei és bevételei alakulása 2005-ben A hulladékdíjak és a fizetőképesség várható alakulása az ISPA, KA projektek megvalósulása után Összegzés 16 3

4 Bevezetés A Hulladékgazdálkodásról szóló törvény (Hgtv.) értelmében a települési hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról a települési önkormányzatoknak közszolgáltatás keretében kell gondoskodniuk. Az önkormányzat rendeletében meghatározza a közszolgáltatási díjat és a díjalkalmazás feltételeit a 242/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól alapján. A Kormányrendelet előírásai szerint az elismerhető költségek között a közszolgáltató szerepeltetheti a közszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő indokolt költségeket, beleértve a kezelő létesítmény bezárását és lerakó esetén a bezárást követő utógondozás és a harminc évig történő monitorozás költségeit is. A díj tartalmazza a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetét is. A hulladékkezelési közszolgáltatási díjak ellenőrzésére árhatóság nem működik. A települési hulladékkezelési közszolgáltatásra egyre inkább a következő séma jellemző: az önkormányzat fejleszt, a szolgáltató finanszírozza a működtetést, a szintentartást. Az állam (az EU segítségével) a beruházások jelentős részéhez nyújt támogatást. Az állami (beleértve az EU támogatásokat is) támogatási arány az eddigiekben os volt, de várható, hogy a továbbiakban lesz. A saját forrást az önkormányzatoknak kell biztosítani. A fejlesztések kisebb hányadát fedezik a díjak és az esetleges külső források, pl. magán tőke. A szolgáltatók működési, fenntartási és szintentartási ráfordításait a szennyező fizet elv értelmében alapvetően a szolgáltatási díjak fedezik. A valóságban még mindig sok önkormányzat támogatja ezt a közszolgáltatást. Speciális szerepe van a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésének a települési szilárd hulladékkezelési szolgáltatás finanszírozásában. Elméletileg ma már a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a csomagolási hulladék szelektív gyűjtési költségeit - a gyártói felelősség elve alapján - a csomagolási hulladék hasznosítására kötelezettek térítik meg. Ezzel a hozzájárulással mérséklődnek a szolgáltatási díjak E tanulmány egyik célja, hogy áttekintést adjon a hulladékdíjak és a hulladékdíjakra ható tényezők alakulásáról az utóbbi évek adatai alapján. A másik cél a hulladékdíjak várható növekedésének prognosztizálása az ISPA (Kohéziós Alap) projektek megvalósítása utáni időszakra. Ezen felül a hulladékdíjak növekedésének társadalmi hatásainak elemzésére kerül sor a fizetőképesség és a fizetési hajlandóság vizsgálata alapján. 4

5 1. A jelenlegi tendenciák bemutatása és helyzetértékelés 1.1 A hulladékdíjak alakulása között A hulladékdíjak alakulásának vizsgálata Köztisztasági Egyesülés felmérései alapján történt ban 45, 2005-ben 53 cég, 2006-ban 44 cég adatai voltak feldolgozhatók. A felmérésben résztvevő cégek 2003-ban 5,3 millió főt, 2005-ben 5,9 millió főt, 2006-ban 5,5 millió főt láttak el. Az adatszolgáltatók változtak az évek folyamán. A felmérésben résztvevő szolgáltatók adatai alapján az országos éves egy háztartásra jutó hulladékdíj a következőképpen alakult: 1. táblázat Az átlagos háztartásra jutó hulladékdíjak alakulása (ÁFA nélkül) Ft/év Év Ország összesen Ország összesen (Bp nélkül) Forrás: KTE éves felmérései alapján számított adatok *Az országos átlagot torzítja, hogy míg az FKF Rt 2003-ban 10663Ft-os díjat közölt, ben ez hirtelen 17628Ft-ra nőtt, 2005-ben viszont csökkent Ft-ra (a 2006-os érték Ft). A évi érték jelentősen kilóg az idősorból. Az átlagos háztartásra jutó hulladékdíj (ÁFA nélkül) a évi Ft szintről 2005-re Ft-ra nőtt, 2006-ra Ft-ra nőtt. Magyarországon 2005-ben háztartásonként átlagosan közel 11 ezer forint a fizetett hulladékdíj összege ra még tovább nőttek a díjak a háztartásonkénti átlag közel 12 ezer Ft. A nagyobb városok egy részében 2006-ban a fizetett díjak már ezer forint (Budapest, Balassagyarmat, Debrecen, Szeged, Keszthely, Pécs) közé esnek ezer Ft közé esik az egy háztartásra jutó hulladékdíj még 10 szolgáltatónál. Fontos kérdés, hogy az átlag milyen eltéréseket takar. 2. táblázat Az egy háztartásra eső minimális és maximális hulladékdíjak alakulása (ÁFA nélkül) Ft/év Év Minimum Maximum * *Budapest nélkül Forrás: KTE éves felmérései alapján számított adatok 5

6 A szórás nagyon nagy, bár változó mértékű. A legnagyobb díj a legkisebb díj közel 2,7-szerese volt 2003-ban. A legnagyobb díj mintegy 2,9-szerese volt a legkisebbnek 2004-ben és 2005-ben ban az olló tovább nyílt: a legnagyobb díj több, mint 3,4-szer nagyobb a legkisebb díjnál. 3.táblázat A díjak növekedése 2006/2003 Év Folyó áron Reálértékben** Vidéki átlag* 65 43,5 Országos átlag 49 29,6 *Budapest nélkül ** A fogyasztó árindex tényszámaival és tervezett alakulásával korrigált adat ben a fogyasztói árindex 106,8, 2005-ben 103,8, ban a tervezett árindex szintén 103,8., között összesen 15-os az átlagos fogyasztói árszintváltozás. Forrás: KTE éves felmérései alapján számított adatok Az utóbbi években, különösen az utóbbi négy évben a díjak növekedése felgyorsult. Átlagosan 2006 és 2003 között közel 50-os, reálértékben közel 30 -os az emelkedés. A vidéki díjak növekedése ezt is meghaladja, 65-os, illetve reálértékben 43,5-os az emelkedés. A jelentős díjnövekedés oka egyrészt a 2001-től hatályos díjszámítási és tartalmi előírásokhoz történő igazodás, másrészt a korszerűbb, ennél fogva drágább létesítmények üzembe lépése. Az alábbi táblázat a három legmagasabb díjnövekedést produkáló szolgáltató adatait mutatja be. 4. táblázat A legmagasabb cégenkénti díj növekedés 2006/2003 Év Folyó áron Reálértékben 1.cég (Debrecen) cég (Sátoraljaújhely) cég (Zalaegerszeg) Egyes szolgáltatóknál, többnyire ott, ahol már részben, vagy egészben korszerű közszolgáltatás valósult meg, vagy viszonylag alacsony díjakról kezdtek átállni a költségek megfizettetésére kimagaslóan nagy volt a díjnövekedés. Miközben az átlagos díjak növekedtek, egyes szolgáltatóknál a díjak csökkentek, vagy legalább reálértékben nem növekedtek. 6

7 5. táblázat A reálértékben csökkenő díjakkal szolgáltató cégek díjváltozása 2006/2003 Év Folyó áron Reálértékben 1.cég (Mezőkövesd) -0, cég (Kaposvár) 0-12 Forrás: KTE éves felmérései alapján számított adatok E cégeknél tehát a hulladékkezelési közszolgáltatási díj reálértékben csökkent. A fenti adatok mutatják, hogy az egyes szolgáltatók között nagyok a hulladékdíjak közti különbségek. E különbségek okainak feltárásához a KTE-nél folyó felmérésnél részletesebb adatokra, információkra lenne szükség. A díjakat meghatározó legfontosabb (fontossági sorrend és a teljesség igénye nélkül) tényezők a következők: Az ártalmatlanítás, hulladékkezelés korszerűsége. A szállítás, gyűjtés rendszere, színvonala. A szelektív gyűjtés rendszere, a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége és aránya. A szolgáltatási terület nagysága, szállítási távolságok. A másodlagos nyersanyagok értékesítési lehetőségei, a koordináló szervezetektől kapott bevételek nagysága. A kukák átlagos mérete, az 1 főre jutó literszám alakulása. A kintlévőségek alakulása, a díjbeszedés költségei. Az eszközök, létesítmények finanszírozása, tulajdonviszonyai (pl. Önkormányzati tulajdon esetén a bérleti díjak nagysága, a pótlásra szolgáló finanszírozási források nagyságrendje, a kukákat ki és miből finanszírozza). Az önkormányzati támogatás léte és nagysága. Még 2006-ban is a 44 szolgáltató közül 11-nél az önkormányzat támogatást nyújt a szolgáltatóknak, tehát a díj nem fedezi a teljes költséget. Elvárt nyereségszint. E tényezők vizsgálata érdekében célszerű lenne a szolgáltatóktól, vagy az önkormányzatoktól a díjkalkulációs sémákat összeszedni és egy adatbázist összeállítani. E nélkül a konkrét díjszintet befolyásoló tényezőket nehéz felmérni és a hatást számszerűen értékelni A fizetőképesség és a fizetési hajlandóság vizsgálata A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan mi is a díjak és a nettó háztartási jövedelmek arányát vizsgáljuk. Mivel Magyarországon az egyes régiók között jelentős jövedelmi különbségek vannak, nemcsak az országos átlagot, hanem a leggazdagabb (Közép-Magyarország, KM) és a legszegényebb (Észak-Magyarország, ÉM) régiók adatait is közöljük. Továbbá vizsgáljuk a legszegényebbek az alsó jövedelmi tizedbe tartozók adatait is. 7

8 A kiinduló jövedelemi adatok a következők: 6. táblázat Háztartási éves nettó jövedelmek alakulása Háztartási nettó jövedelem Régiós minimum ÉM Régiós maximum KM Országos átlag Forrás: KSH 2003, 2004 Ft A reáljövedelmek (reálbérek) alakulásának becslésénél évekre a Pénzügyminisztérium által 2005-ben kiadott országos prognózisból indultunk ki. E szerint a 2005-ben a reáljövedelmek várható növekedése 4,7, 2006-ban pedig 2,8 lesz ben az egy főre, illetve egy háztartási jövedelem alapján képzett alsó tized jövedelme az országos átlag 34-a mindössze. Feltételeztük, hogy a többi évben is ennyi ez az arány. 7. táblázat A minimális (ÁFA-val növelt) hulladékdíjak aránya a nettó jövedelmekhez Megnevezés Régiós minimum ÉM 0,32 0,37 0,38 0,34 Régiós maximum KM 0,25 0,29 0,30 0,27 Országos átlag 0,28 0,32 0,33 0,29 Alsó decilis 0,82 0,94 0,98 0,86 8. sz táblázat Az átlagos (ÁFA-val növelt) hulladékdíjak aránya a nettó jövedelmekhez Megnevezés Régiós minimum ÉM 0,59 0,81 0,69 0,74 Régiós maximum KM 0,47 0,64 0,55 0,59 rszágos átlag 0,51 0,71 0,61 0,65 Alsó decilis 1,51 2,09 1,79 1,91 9. táblázat A maximális (ÁFA-val növelt) hulladékdíjak aránya a nettó jövedelmekhez Megnevezés Régiós minimum ÉM 0,85 1,08 1,10 1,15 Régiós maximum KM 0,68 0,85 0,87 0,92 Országos átlag 0,75 0,94 0,96 1,01 Alsó decilis 2,19 2,77 2,83 2,97 8

9 A maximális hulladékdíjak már ma is elérik az átlagos nettó jövedelem 1-át, a kisebb jövedelmű térségek átlagjövedelmének 1,15-át. Az átlagos hulladékdíjak az országos átlagjövedelmek 0,65-át teszik ki. A legszegényebb rétegek már ma is átlagdíjak esetén a jövedelmük mintegy 2-át, maximális díjak esetén pedig közel 3-át költik a hulladékkezelési szolgáltatásokra. Vajon a jelenlegi értékek nemzetközi összehasonlításban hogyan értékelhetők. A víz és csatornaszolgáltatásra van olyan nemzetközi elvárás, hogy e szolgáltatásokra fordított kiadások ne haladják meg a nettó jövedelmek 3-3,5-át (EU, Világbank). Van-e a hulladékdíjakra is ilyen elfogadott társadalmi korlát? Jelenleg nincs, de szakértői értékelés szerint az 1-ot lehet annak tekinteni. Az adatok azt mutatják, hogy egyes régiókban, valamint a szegényebb rétegeknél már ma is probléma az átlagdíjak fizetése is. A maximális hulladékdíj-szint pedig már elviselhetetlen terhet jelent. Nyilvánvaló, hogy szükség van korszerű hatékony szociális alapú támogatási rendszerek kialakítására. A fizetési hajlandóság az utóbbi években romlott. A hulladékdíjak növekedése következtében egyre komolyabb arányú a nem fizetés, a vállalati kintlévőségek növekednek. A Köztisztasági Egyesülés július 1-re vonatkozó felmérése szerint (51 cég adott adatot), az átlagos kintlévőség az árbevétel százalékában 9,9, ami már jelentős arány. A minimális arány a felmérés szerint 1, a maximális arány 54 volt ben az Egyesülés újra felmérte a kintlévőségek (most a 90 napon túli kintlévőségek) alakulását (ebben az évben csak 36 cég adott adatot). 34 cég adatai alapján (kettő adatszolgáltatónál 100-nál lényegesen nagyobb volt a kintlévőség aránya az árbevételhez képest, ez valamilyen adathibából adódott, ezen adatokat mellőztük a számításnál). Az eredmények alapján megállapítható, hogy a cégek pénzügyi helyzetének egy fontos tényezője, a kintlévőségek nagysága és aránya jelentősen nőtt az elmúlt évben. Az átlagos kintlévőség és árbevétel aránya egy év alatt 9,9-ról 15,6-ra nőtt, a legkisebb arány is emelkedett 1-ról 4,5-ra, a maximális arány pedig 54-ról 85-ra nőtt. Ez jelzi, hogy a fizetési hajlandóság vészesen romlik. Összehasonlításként jelezzük, hogy a víziközművek kintlévőségi adatai kedvezőbbek (2003. december 31.i adat) a kintlévőségek és az árbevétel aránya átlag 6,7. A kintlévőségi helyzet, ebből adódó pénzügyi problémák egyik oka a díjak nagy arányú növekedése. A másik nagyon fontos ok a díjbeszedési szabályozás és az önkormányzatok díjbeszedési gyakorlata. A Hgtv. kimondja, hogy A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.. Ugyanakkor a köztartozás behajtása az érvényes szabályozás és az általános önkormányzati gyakorlat szerint nagyon nehézkes, a szolgáltatónak pénzbe kerül, és rendkívül hosszú időt vesz igénybe. 9

10 1.3 A csomagolási hulladék szelektív gyűjtési költségei és bevételei alakulása 2005-ben A szelektív hulladékgyűjtés évi költségeiről két - nem teljesen egyező adatforrás áll rendelkezésre. Az egyik A szelektív hulladékgyűjtés költségei című Köztisztasági Egyesülés tanulmánya (1), a másik a Köztisztasági Egyesülés által végzett felmérés (2). A szelektíven gyűjtött hulladék kezelési költségei három részből tevődnek össze (2) : - Gyűjtés, válogatóműbe szállítás - Ipari előkészítés - Hasznosítóba szállítás A tanulmány figyelembe veszi az üzemeltetési és fenntartási költségeken kívül az amortizációt is. 10. táblázat A különböző anyagfajták gyűjtésének és ipari előkészítésének fajlagos költségei Megnevezés Papír (Ft/kg) Műanyag (Ft/kg) Üveg (Ft/kg) Ürítéssel kapcsolatos költségek 6,8 59,2 8 Ipari előkészítés költségei 13,02 54,39 0 Összesen 19,82 113,59 8 Forrás: (1) A fenti költségeken túlmenően még a hasznosítóba való szállítás is többletköltséget jelent a szállítási távolság függvényében. 11. táblázat Másodnyersanyagok hasznosítóba történő szállításának költségei Papír szállításának Műanyag Üveg szállításának fajlagos költsége szállításának fajlagos költsége (Ft/kg) fajlagos költsége (Ft/kg) Hasznosító és ipari előkészítő létesítmény távolsága (Ft/kg9 50 km 0,70 1,17 0, km 1,41 2,34 1, km 2,11 3,51 1, km 2,81 4,68 2, km 3,51 5,85 2, km 4,22 7,03 3, km 4,92 8,20 3, km 5,62 9,37 4,68 Forrás: (1) A (1) tanulmány a hasznosító, illetve ipari előkészítő létesítmény távolságának függvényében meghatározza az egyes másodnyersanyagok visszaforgatásának teljes fajlagos költségét. 10

11 12. táblázat Másodnyersanyagok visszaforgatásának teljes fajlagos költsége Papír Műanyag visszaforgatásának visszaforgatásának fajlagos költsége fajlagos költsége (Ft/kg) (Ft/kg) Hasznosító és ipari előkészítő létesítmény távolsága Üveg visszaforgatásának fajlagos költsége (Ft/kg) 50 km 20,52 114,76 8, km 21,23 115,93 9, km 21,93 117,10 9, km 22,63 118,27 10, km 23,33 119,44 10, km 24,04 120,62 11, km 24,74 121,79 11, km 25,44 122,96 12,68 Forrás: (1) A hasznosítást koordináló szervezetek (ÖKO-Pannon-Kht és az ÖKO-Pack Kht) és az önkormányzatok szövetségei megállapodása szerint (a ös, és a 2006-os díjakra vonatkozó Közös Nyilatkozat) a következő díjakat fizették 2005-ben. 13. táblázat Koordináló szervezetek által fizetett szolgáltatási díjak Megnevezés évi szolgáltatási díj Műanyag csomagoló PET palack 55,- Ft/kg ,- Ft/kg változó PP és HDPE palackok 45,- Ft/kg ,- Ft/kg változó Egyéb műanyag 15,- Ft/kg ,- Ft/kg változó Italcsomagoló /T, pack/ 28,- Ft/kg Üveg fehér 15,- Ft/kg Színes 13,- Ft/kg Acélcsomagoló 5, 50 Ft/kg Alumínium 11,- Ft/kg Papír alapú csomagoló anyag 16,- Ft/kg + 0-4,- Ft/kg változó Forrás (2) Tehát az (1) tanulmány szerint a 1 kg papír visszaforgatásának költsége Ft között, 1 kg műanyag visszaforgatásának költsége Ft között 1 kg üvegé pedig 9-13 Ft között alakult 2005-ben. Ezzel szemben a koordináló szervezetek lényegesen kisebb díjakat fizettek a papírra (16Ft/kg+0-4Ft/kg változó díj) és a műanyagra 2005-ben (15-55Ft/kg+0-10Ft/kg változó díj). Az üvegre a fizetett díj a rendelkezésre álló adatok szerint fedezte a költségeket. A továbbiakban nézzük meg, hogy a szelektív gyűjtés egészének költségeit a koordináló szervezetektől kapott bevételek milyem arányban fedezik. A Köztisztasági Egyesülés ben végzett egy felmérést a tervezett lakossági szelektív gyűjtésről (2). A felmérésben résztvevő cégek száma 39, a szelektív hulladékgyűjtéssel ellátott települések száma 541, a szelektív hulladékgyűjtésbe bekapcsolt lakosszám , megközelíti a 4 millió főt. Összes begyűjtött lakossági csomagolási hulladék mennyisége tonna. Az átlagos fajlagos költség 52,63 Ft/kg. 11

12 14. táblázat A lakossági szelektív hulladékgyűjtés évben várható mennyiségi adatai (csomagolási hulladék) Gyűjtés helye Begyűjtött csomagolási hulladék tonna Begyűjtött fajlagos csomagolási hulladék Háznál történő gyűjtés Gyűjtőszigeti gyűjtés Hulladékudvarban begyűjtött Forrás: (2) Összesen ,23 kg/ingatlan/év 8,36 t/sziget/év 134,11 kg/udvar/év 10,31 kg/fő/év Az összes tervezett begyűjtött csomagolási hulladék mennyisége tonna, amelynek 28-át tesz ki a háznál történő gyűjtés, a legnagyobb hányad a gyűjtőszigetről származik közel 60, a hulladékudvarokban 12-ot gyűjtenek. A szelektív gyűjtés várhatóan jelentős veszteséggel fogja zárni a évet. 15. táblázat A lakossági szelektív hulladékkezelés évre tervezett pénzügyi mérlege (csomagolási hulladék) Megnevezés Céges összesítő adatok ezer Fajlagos adatok Ft/kg Ft A szelektív hulladékkezelés árbevétele ,75 Támogatási bevétel (koordinálótól kapott) ,89 Összes árbevétel ,63 Összes költség ,63 A szelektív hulladékkezelés eredménye ,02 Forrás: (2)-ből számított adatok A szelektív gyűjtés bevételeit viszonyítottuk a lakossági számított hulladékkezelési díjból származó bevételekhez (ezt 21 cégnél tudtuk megtenni) és viszonyítottuk a szelektív gyűjtés költségeihez. 12

13 16. táblázat A lakossági szelektív hulladékkezelés (csomagolási hulladék) tervezett eredményessége az egyes cégeknél évre Megnevezés Minimum Maximum Összes szelektív gyűjtésből származó bevétel/lakossági bevétel (21 cég adatai alapján) Koordinálótól kapott bevétel/lakossági bevétel (21 cég adatai alapján) Összes szelektív gyűjtésből származó bevétel/összes szelektív költség (39 cég adatai alapján) Koordinálótól kapott bevétel/ szelektív gyűjtés összes költsége (39 cég adatai alapján) 0,21 99,3 0 15,44 17,89 414, ,49 Átlag 4,95 3,21 46,81 30,19 Forrás: (2)-ből számított adatok Amint a fenti táblázatból látható a koordináló szervezetektől kapott támogatás az összes költség mindössze 30-át teszi ki. A szelektív gyűjtés rendkívüli módon veszteséges, mert a bevételek csupán a költségek 47-át fedezik. A szelektív gyűjtésből származó bevételek átlagosan az összes lakossági bevétel 5-a körül alakulnak, a koordinálótól kapott bevételek viszont alig haladják meg a lakossági bevétel 3-át. A bemutatott adatokból is látszik, hogy az egyes cégek helyzete ezen a téren is rendkívül eltérő. Van olyan szolgáltató, amelyik semmit nem kap a koordinálótól, mégsem veszteséges a szelektív gyűjtés. Van olyan szolgáltató, ahol a szelektív gyűjtés komoly nagyságú eredményt produkál (a költségek 3-szorosát). A jellemző viszont a nagy mértékű veszteség. Amennyiben ismert, hogy a csomagolási hulladék szelektív gyűjtési költségei az összes hulladékkezelési költség hány százalékát teszik ki a jövőben, akkor lehet prognosztizálni azt, hogy ha a koordináló szervezetek megfizetnék a teljes szelektív gyűjtési többletköltséget (háromszor annyit, mint jelenleg), akkor mennyivel mérséklődhetne a díjnövekedés. 13

14 2. A hulladékdíjak és a fizetőképesség várható alakulása az ISPA, KA projektek megvalósulása után Az elemzést a rendelkezésre álló adatok alapján csak már elfogadott EU támogatással rendelkező projektekre végeztük el: 11 ISPA projektre és egy a Kohéziós Stratégiában szereplő projektre végeztük el (a Miskolci ISPA projekt előkészítő anyagában nem szerepeltek megfelelő hulladékdíjak alakulására vonatkozó adatok). Így is a vizsgált projektek összes támogatható költsége ,5 ezer euro, azaz meghaladja a 100 Mrd Ft-ot. Az érintett lakosság fő, tehát közel 40-a Magyarország lakosságának. Nagyon nem mindegy, hogy e területeken a lakosság mekkora hulladékdíjat fog fizetni és ez vajon elviselhető lesz-e számukra. A korszerű rendszerek üzembe helyezésével a költségek (mind a működési költségek, mind az amortizáció) radikálisan nőni fognak. A pályázati anyagokban, azaz a pénzügyi és költség-haszon elemzésekben a következő hatásokat prognosztizálták. 17. táblázat Az EU által támogatott projektek megvalósulása után a tervezett hulladékdíjak és ezek arány a lakossági jövedelmekhez Tervezett hulladékdíj növekedés, a bázishoz képest Tervezett egy háztartásra jutó díj Ft Egy háztartásra eső hulladékdíj 2005.évi árszinten Ft* Arány a bruttó jövedelemhez Arány a nettó jövedelemhez Projekt Hajdú-Bihar 46, ,51 0,62 Szeged ,9 1 Tisza tó n.a ,4 0,5 Duna-Tisza 25, ,5 0,6 Sajó Bódva 21, ,59 0,73 Észak-kelet Pest ,7 0,8 Homokhátság 23, n.a 0,6 Nyugat- Balaton ,61 0,93 Dél-Balaton ,49 0,61 Észak- Balaton ,4 0,52 SZSZB n.a 0,64 * Az anyagokban szereplő különböző évekre és árszinten számított értékek évi árszintre hozását az éves fogyasztói árindexek alapján végeztük el. Forrás: Pályázati dokumentációkból számított adatok A tervezett ISPA projektek megvalósulása után a pályázati anyagok előzetes számításai szerint a hulladékdíjak növekedése 8-62 között lesz, jellemzően Az előzetes prognózis szerint a háztartások által fizetett éves díj aránya a nettó jövedelmekhez 0,5-1 között lesz, jellemzően 06-0,8 között alakul. A várható egy háztartásra jutó hulladékdíjak is nagyon szóródnak, a legmagasabb (Szabolcs-Szatmár, 15 ezer Ft) és a legalacsonyabb (Tiszató, 6700 Ft) tervezett díjai között, több, mint kétszeres a különbség. A jellemző érték 9-10 ezer Ft. 14

15 A valóságos növekedés, és a nettó jövedelmekhez viszonyított arány várhatóan még nagyobb lesz. Ezt alátámasztja, hogy a várható díjak minden bizonnyal meg fogják haladni az előzetes tervekben prognosztizált értékeket. Hiszen a jelenlegi legmagasabb díjak (13-17 ezer Ft), még a projektek belépése előtt már messze meghaladták a legtöbb tervezett díjat és a maximális díjak jövedelmek aránya már ma is lényegesen rosszabb (1-1,1) az előzetesen számítottaknál. A jelenlegi díjak egyes szolgáltatóknál, ahol az ISPA projektek már megvalósultak (Debrecen, Pécs) már a korszerű közszolgáltatás költségeit fedezik. Itt az inflációt meghaladó lényeges díjnövekedés csak a szolgáltatási követelmények szigorodása esetén valószínű. Ugyanakkor vannak olyan szolgáltatók, ahol még a korszerű hulladékgazdálkodás létesítményei nem épültek ki, mégis magas hulladékdíjakat alkalmaznak. Feltételezzük, hogy a várható díjnövekedés a már ma is magas díjú szolgáltatóknál maximálisan 40-os lesz, az átlagos díjnövekedés pedig 60-os és a projektek megvalósítása 2008-ra befejeződik, akkor az átlagdíj pedig meghaladja a jelenlegi legmagasabb díjat Ft lesz 2008-tól kezdődően. A reáljövedelmek (reálbérek) alakulásának becslésénél évekre a Pénzügyminisztérium által 2005-ben kiadott országos prognózisból indultunk ki. E szerint a 2005-ben a reáljövedelmek várható növekedése 4,7 lesz, 2006-ban 2,8, 2007-ben 2,8. A fenti feltételezésekkel élve a következő értékek adódnak. 18. táblázat Hulladékdíjak és nettó háztartási jövedelmek alakulása a projektek megvalósulása után (2008-tól kezdődően) évi árszinten Megnevezés Nettó régiós háztartási Hulladékdíjak jövedelmek Minimum Maximum Átlag Ft 19. táblázat Az ÁFA-val növelt hulladékdíjak aránya a nettó jövedelmekhez 2008-tól kezdődően az ISPA/KA projtek működési területén * Megnevezés Átlagos hulladékdíj Minimális hulladék díj Maximális hulladékdíj Régiós jövedelmi minimum (ÉM) 0,58 1,67 1,05 Régiós jövedelmi maximum (KM) 0,46 1,32 0,83 Országos átlag jövedelem 0,50 1,46 0,92 Alsó decilis 1,48 4,28 2,70 *Feltételezve, hogy a minimális és az átlagos díjak 60-al, a maximális díjak 40-al nőnek, a nettó háztartási reáljövedelmek pedig évi 2,8-al. A várható díjnövekedés és a nettó jövedelmek aránya ezen óvatos becslés szerint is a korszerű rendszerek belépésével egyre több térségben (maximális hulladékdíj) fogja elérni az elviselhetetlen terhet jelentő 1,5-1,7-os arányt. Az átlagdíj az átlagjövedelemhez képest közelíteni fogja az 1-ot a kisebb jövedelmű térségekben meg 15

16 is haladja. A legszegényebb jövedelmű rétegek, az alsó tizedbe tartozó jövedelműek átlagdíjak esetén jövedelmük közel 3-át, maximális díjak esetén pedig több, mint 4-át költik a hulladékkezelési szolgáltatásokra. Ekkor e szegényebb rétegek már egész biztosan nem fogják tudni megfizetni a díjakat. 3. Összegzés A működtetés finanszírozhatóságának négy kardinális feltétele van: A korszerű települési hulladékkezelési szolgáltatás szükségszerűen magas díjai és a nem megfelelő lakossági fizetőképesség, fizetési hajlandóság összehangolása. Ki kellene dolgozni az elviselhetetlenül magas díjak kompenzációs rendszerét. A szelektív gyűjtés miatti többletköltség gyártói felelősség alapján történő finanszírozásának következetes megvalósítása. Az új korszerű projekteknél fokozattan kellene törekedni a költség-hatékony és egyben környezet-hatékony megoldásokra. Mindemellett intézkedéseket kell hozni az esetleges monopolhelyzetből adódó extrém magas díjak ellen. Fontos a díjak alakulását befolyásoló tényezők vizsgálatára alkalmas adatbázis létrehozása. 16

17 Hivatkozások (1) Köztisztasági Egyesülés : A szelektív hulladékgyűjtés költségei 2005 Tanulmány (2) Köztisztasági Egyesülés által végzett felmérés a lakossági szelektív hulladékgyűjtésről

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken 1. Az alábbi táblázat tartalmazza a Csanytelek Község területéről elszállított lakossági szilárd hulladék mennyiségét: Hulladékmennyiség

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből

A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből 2010. május 13. XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

Részletesebben

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13.

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13. Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció 2005. április 13. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HAZAI ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉRE EU

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

A közszolgáltatási díj meghatározásának szempontrendszere Dr. Hornyák Margit hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2010. május 13. Miért

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 4. Napirend a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának jogszabályi háttere Dr. Makai Martina zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Nemzeti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88)

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88) BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88)483-181 Fax: +36(88)483-181 email: bfkpolghiv@vnet.hu Előterjesztés Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai Vezetői efoglaló szelektív gyűjtési rendszerek hozzáférhetősége A lakossági, szelektív gyűjtési

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

A szolgáltatási díjról szóló, /2016. ( ) NFM rendelet tervezete (a március 24-i állapot ismeretében)

A szolgáltatási díjról szóló, /2016. ( ) NFM rendelet tervezete (a március 24-i állapot ismeretében) A szolgáltatási díjról szóló, /2016. ( ) NFM rendelet tervezete (a 2016. március 24-i állapot ismeretében) Előadó: Hajnal Zsolt szakmai vezérigazgató-helyettes Budapest, 2016. március 24. A rendelet hatálya

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 2. Napirend a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 140. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2008.

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2008.05.16-2010.12.29 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

Részletesebben

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Vízhasználatok gazdasági elemzése ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

Adatszolgáltatás haszonanyag

Adatszolgáltatás haszonanyag Adatszolgáltatás haszonanyag 2015-2016 Haszonanyag: valamennyi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hasznosítható hulladék. Hasznosítható hulladéknak tekinthető különösen: 1) csomagolási

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/ Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. Telephely: 3060 pásztó, Kossuth út 116. Tel./fax: 32 460 189 E-mail: vargazd@invitel.hu Szám: 1-52/2012. A döntéstervezetek

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató

havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató 2014. 1-8 havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató Dévaványa Város Képviselő Testülete Dévaványa Hősök tere 1 5510 Tisztelt Képviselő Testület! A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület július 12.-bi nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület július 12.-bi nyilvános ülésére Napirend: 1. Ügyiratszám: /2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. július 12.-bi nyilvános ülésére Tárgy: Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Kontrolling alapjai tárgyhoz Témakör: Költség volumen - eredmény elemzés

Gyakorló feladatok a Kontrolling alapjai tárgyhoz Témakör: Költség volumen - eredmény elemzés 1. feladat Egy világító kertitörpéket gyártó vállalkozás 12 000 darab kertitörpe gyártását és értékesítését tervezi. Költségei és árbevétele várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: Megnevezés eft Változó

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /tervezet/

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /tervezet/ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /tervezet/ amely létrejött egyrészről Dévaványa Város Önkormányzata /5510 Dévaványa, Hősök tere 1., képv.: Pap Tibor polgármester) /továbbiakban: Önkormányzat/, másrészről a

Részletesebben

Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében

Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében Előadó: Schubert Viktor közszolgáltatási koordinációs igazgató Budapest, 2016. május 5. Fogalmak kapcsolata OHKT Standard díj Szolgáltatási díj Korrekció OHKT Európai

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon

Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és az EU támogatások szerepe Magyarországon KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉGIÓ VÍZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA AZ EU TÁMOGATÁSÁVAL MASZESZ-EWA Nemzetközi Konferencia Budapest, 2011. április 6. Víziközmű szolgáltatások fejlesztése, működtetése és

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés 2009. évi díjai Mell.: - Tisza Volán Rt. javaslata - rendelet-tervezet Szentes

Részletesebben

A évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12)

A évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) Budapest, 2011. december 21. Verziószám: 1.0.02 1/13 Impresszum Ezt a dokumentumot az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készítette,

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../201...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2015. évi ÜZLETI TERVE

2015. évi ÜZLETI TERVE Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Kft. 2015. évi ÜZLETI TERVE Készítette: Somfalvi József Ügyvezető igazgató A tervezést befolyásoló tényezők A gazdasági terv elkészítésénél elsődleges szempont

Részletesebben

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Fedezeti elemzés

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Fedezeti elemzés 1. feladat Egy világító kertitörpéket gyártó vállalkozás 12 000 darab kertitörpe gyártását és értékesítését tervezi. Költségei és árbevétele várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: Megnevezés eft Változó

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átalakításának jelenlegi helyzete - integráció

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átalakításának jelenlegi helyzete - integráció A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átalakításának jelenlegi helyzete - integráció Előadó: Hajnal Zsolt szakmai vezérigazgató-helyettes Szigetszentmiklós, 2017. május 2. Közszolgáltatói széttagoltság

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

A Royalty-ról másképp

A Royalty-ról másképp A Royalty-ról másképp A Les Nouvelles 2011 szeptemberi számában, Damien Salauze, Institute Curie, Párizs, VP Business Development & Licensing cikke alapján (pp. 210 216) Lantos Mihály lantos@danubia.hu

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról 34/2007.(XII.20.) sz. rendelet A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2007. (XII.20.) sz. rendelete A csatornaszolgáltatás hatósági

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Nemzetközi kitekintés 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Leírási veszteség 2013. (EU27) EU átlag: 2.8%-tól 3.0%-ig Jelmagyarázat Magyarázat A fizetési idő a különböző szektorokban (EU27)

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Mintacím szerkesztése A hulladékgazdálkodás új rendszere A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Vámosi Oszkár ügyvezető Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület június 30-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület június 30-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartandó ülésére. Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. Tisztelt

Részletesebben

A július 15-i határidőt követően tovább működő hulladéklerakók

A július 15-i határidőt követően tovább működő hulladéklerakók A 2009. július 15-i határidőt követően tovább működő hulladéklerakók Horváth Szabolcs Környezetgazdasági Főosztály, Hulladék megelőzési és kezelési osztály Határidők a lerakókra vonatkozóan Lerakók megfelelése:

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

Vagyonfelmérés és vagyonkataszter összeállítása

Vagyonfelmérés és vagyonkataszter összeállítása Vagyonfelmérés és vagyonkataszter összeállítása Előadó: Török Gábor fejlesztési koordinátor Sopron, 2016. június 15. Vagyonfelmérés és vagyonkataszter jogi alapjai 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

Részletesebben

A nettó havi kereset alakulása

A nettó havi kereset alakulása 2 010 2 011 75 000 75 000 1 093 3 140 2 048 61 158 59 110 96,7% -2 048 93,4% 80 000 80 000 2 172 4 156 1 984 64 228 62 244 96,9% -1 984 93,6% 85 000 85 000 3 252 5 172 1 921 67 299 65 378 97,1% -1 921

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése A gazdasági növekedés mérése Érték-, volumen- és árindexek 25.) Az alábbi táblázat két egymást követő év termelési mennyiségeit és egységárait mutatja egy olyan gazdaságban, ahol csupán három terméket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató Körforgásos gazdaság A csomagoláshasznosítás eredményessége 2003-2013 között Hotel Benczúr, 2014. április 1. Viszkei György ügyvezető igazgató Miért van szükség körforgásos gazdaságra? Környezetgazdasági

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás

Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató Budapest, 2016. szeptember 28. Hulladékáramok nyomon követésének, koordinálásának alapjai Hasznosítói

Részletesebben

10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés

10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Értékteremtés szelektív hulladékgyűjtéssel 10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Baka Éva Ügyvezető igazgató Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Az előadás tartalma Honnan indultunk?

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida. Tisztelt Képviselő Testület!

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida. Tisztelt Képviselő Testület! VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMU ÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029, 576-070, Fax : 22/576-071 e-mail: vertikalrt@t-online.hu http://www.vertikalrt.hu Fejér Megyei Cégbíróság,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat által

Részletesebben

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (3) bekezdés b) pont bh) alpontjában kapott

Részletesebben

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA A MEGFIZETHETŐ ENERGIA MEE Vándorgyűlés 2012.09.05. Dr. Marie-Theres Thiell ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 1. oldal Tartalom Társaságcsoportunk Hozzájárulás a gazdasághoz A fenntartható energiaárak Az árképzés

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-50 /2007. Ü.i.: Martonosiné/Hutter O. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M A K Ó Tisztelt Képviselő-testület! RENDELET-TERVEZET

Részletesebben