SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P (22) A bejelentés napja: (23) Módosítási elsõbbség:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P (22) A bejelentés napja: (23) Módosítási elsõbbség:"

Átírás

1 (19) Országkód: HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU B_! (11) Lajstromszám: B (21) A bejelentés ügyszáma: P (22) A bejelentés napja: (23) Módosítási elsõbbség: (1) Int. Cl. $ C 02 F / C 02 F /12 C 07 C 229/02 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG MAGYAR SZABADALMI HIVATAL () A közzététel napja: (4) A megadás meghirdetésének a dátuma a Szabadalmi Közlönyben: (72) Feltalálók: Telegdi Lászlóné, 32%, Budapest (HU) Kálmán Erika, 14%, Budapest (HU) Kármánné Herr Franciska, 14%, Budapest (HU) Abdulmuttalib, Shaban, %, Budapest (HU) Királyné Varga Erzsébet, 9%, Budapest (HU) Szabó Erzsébet, 9%, Budapest (HU) Bakó Imre, 4%, Budapest (HU) Eke Anna, 4%, Budapest (HU) Lukovits István, 4%, Budapest (HU) (73) Szabadalmas: MTA Központi Kémiai Kutató Intézete, Budapest (HU) (74) Képviselõ: dr. Jalsovszky Györgyné és dr. Tóth-Urbán László, Budapest (4) Eljárás N-szubsztituált aminosav-származékokat tartalmazó vízkezelõ szerek elõállítására és eljárás víz kezelésére (7) KIVONAT A találmány tárgya eljárás a nitrogénatomon karboxi- -metilezett vagy foszfono-metilezett aminosavakat tartalmazó vízkezelõ szerek elõállítására oly módon, hogy természetes aminosavat vagy ß-alanint a) enyhén lúgos vizes reakcióelegyben 1 mól aminosavra vonatkoztatva 1 1,2 mól klór-ecetsavval reagáltatnak, vagy A leírás terjedelme: oldal b) vizes elegyben, sav vagy Lewis sav jelenlétében 1 mól aminosavra vonatkoztatva 1 1, mól foszforossavval, majd 1 2, mól formaldehiddel vagy formaldehid- -forrással reagáltatnak, és ha a reakciót sósav jelenlétében végezték, annak fölöslegét eltávolítják a reakcióelegybõl, majd kívánt esetben a fenti a) vagy b) eljárással kapott reakcióelegyet szokásos vízkezelõ adalék- és/vagy segédanyagokkal kiegészítik. A találmány tárgya továbbá eljárás víz kezelésére a fentiek szerint elõállított szerrel. HU B

2 A találmány tárgya eljárás N-szubsztituált aminosavszármazékokat tartalmazó vízkezelõ szerek elõállítására. A találmány tárgya továbbá eljárás víz kezelésére elsõsorban korrózió- és vízkõgátlás céljából. Fejlett ipari országokban a bruttó nemzeti jövedelem több mint 4%-át emészti fel a korrózió okozta közvetlen és közvetett kár. A korrózió okozta közvetlen károk a korrózió sokféle megjelenési formája szerint nagyon különbözõek lehetnek. A közvetett károk, pl. a termeléskiesés, a hatékonyság csökkenése, az ipari berendezések, gépek, jármûvek javítási és karbantartási költségei, a korrózióvédelem költségei, többnyire meghaladják a közvetlen kárt. A korrózióvédelmi rendszerek kialakításakor a korrózióálló szerkezeti anyag kiválasztásától kezdve a nem ellenálló, de rendszeresen felújítható szerkezeteken át lehetõség van a nem ellenálló anyag kiegészítõ védelemmel együtt való tervezésére. Ez utóbbi valósul meg az ipari hûtõvízrendszerek inhibitoros kezelésénél. A hûtõrendszerek és egyéb vízáramoltatásos vagy víztároló ipari berendezések szerkezeti anyagai leggyakrabban alacsonyan ötvözött vagy ötvözetlen acélok, ezenkívül horganyzott acél, alumínium, réz, ötvözött acélok és esetenként ólom. A szerkezeti anyagokon a hûtõvíz okozta elváltozások elsõsorban korrózió, lerakódás, valamint mikrobiológiai szennyezõdés formájában jelennek meg. Ezek a folyamatok csökkentik a hûtés hatásfokát, növelik a fenntartás és a karbantartás költségeit. A felhasznált szerkezeti anyagok meghatározzák azon vegyületek körét, amelyekkel a degradáció visszaszorítható. Lágy- és szénacélok vagy öntöttvas alkatrészek korróziójának visszaszorítására semleges közegben a leggyakrabban alkalmazott vegyszerek korábban a polifoszfátok, tannin és vanadátok voltak; késõbb a foszfonsavak és karboxi-foszfonsavak használata terjedt el. A foszfonsavakat számos iparágban (így az olaj-, papír-, textil- és festékiparban) használják elsõsorban vízkõképzõdés és korrózió megakadályozására, de fémek oldatban tartására és diszpergálószerként is felhasználhatók. Néhány ismert foszfonsavas vízkezelõ szer hatóanyagait az l. táblázatban soroljuk fel. 1. táblázat Szabadalom száma Alkalmazott anyagok US Hidroxi-etán-1,1-difoszfonsav és metakrilát polimer US 4 87 Foszfonátok foszfátokkal és maleinsavval együtt US Dimetil-amino-metándifoszfonsav polimer karbonsavakkal vagy ezek metil-észtereivel, foszforsavval és cinksókkal együtt US Nitrilo-tri(metilén-foszfonsav) és 1-hidroxi-etán-1,1-difoszfonsav polifoszfátokkal együtt US Foszfonsav foszforsavval, metakrilsav-alapú polimerrel és kétértékû fémek sóival együtt Szabadalom száma Alkalmazott anyagok US Polimer karbonsav vagy polikarbonsav foszfonsavval vagy foszforsavval vagy sóikkal együtt A korróziós inhibitorokként széles körben alkalmazott amino-metilén-foszfonsavak egyes jellemzõ képviselõinek védõhatását a 2. táblázatban foglaljuk össze. 2. táblázat Foszfonsav Védõhatás szénacélon % Nitrilo-tri(metilén-foszfonsav) N(CH -PO! H )! 3,3 Etilén-diamin-tetra(metilén-foszfonsav) (H O! P-CH ) N-(CH ) -N(CH -PO! H ) 63,3 Dietilén-triamin-penta(metilén-foszfonsav) (H O! P-CH ) N-(CH )-N(CH -PO! H)-CH - -N(CH -PO! H) 74,2 Hexametilén-diamin-tetra(metilén-foszfonsav) (H O! P-CH ) N-(CH ) $ -N(CH -PO! H ) 90,0 ` A modern környezetvédelem egyik fontos törekvése, hogy a természetes vizek eutrofizációjának visszaszorítására a lehetõ legalacsonyabb szinten tartsák a természetbe kijuttatott foszfor mennyiségét. Ezért a korábbiakban felsorolt egyébként igen jó hatású foszfonsavas korróziós inhibitorokat olyan anyagokkal törekednek felváltani, amelyek nem, vagy az eddiginél lényegesen kisebb mennyiségben juttatnak foszfort a környezetbe. A fenti szempont figyelembevételével korábbi munkánk során a nitrogénatomon karboxi-metil- vagy foszfono-metil-csoporttal szubsztituált aminosavakat állítottunk elõ, és vizsgáltuk azok korróziógátló hatását [Magyar Kémiai Folyóirat 97, 119 (1991)]. Megállapítottuk, hogy noha a kiindulási aminosavak mérsékelt korróziógátló hatása mind karboxi-metilezéssel, mind pedig foszfono-metilezéssel növelhetõ, az így kapott vegyületek korróziógátló hatása közepes érték marad. Vizsgálatainkat folytatva arra a meglepõ felismerésre jutottunk, hogy az N-(karboxi-metil)- és N- (foszfono- -metil)-aminosavak képzõdési reakcióelegyei lényegesen jobb korróziógátló hatással rendelkeznek, mint az azokból elkülönített, tiszta N-szubsztituált aminosavak. Az N-(karboxi-metil)- és N-(foszfono-metil)-aminosavak képzõdési reakcióelegyeit vékonyrétegkromatografálással elemezve azt találtuk, hogy azokban a (jellemzõen 60 9%-os hozammal képzõdõ) célvegyület mellett mindig képzõdnek diszubsztituált melléktermékek is jellemzõen 2 %-os hozammal, és a kiindulási aminosav mintegy 2 2%-a marad vissza reagálatlan állapotban az elegyben. Figyelembe véve, hogy a kiindulási aminosav korróziógátló hatását mindig kisebbnek találtuk a megfelelõ N-karboxi-metilezett vagy N-foszfono-metilezett származékénál, a képzõdési reak-

3 cióelegy megnövekedett korróziógátló hatására nemhogy nem számíthattunk, hanem éppen a hatás csökkenése lett volna várható. Ez a felismerésünk lehetõséget ad arra, hogy igen egyszerûen, egyedényes eljárással állítsunk elõ jó hatású vízkezelõ szereket, megtakarítva így a hatóanyagok elkülönítésének mûveleteit és költségeit. A találmány tárgya tehát eljárás a nitrogénatomon karboxi-metilezett vagy foszfono-metilezett aminosavakat tartalmazó vízkezelõszerek elõállítására oly módon, hogy természetes aminosavat vagy ß-alanint a) enyhén lúgos vizes reakcióelegyben 1 mól aminosavra vonatkoztatva 1 1,2 mól klór-ecetsavval reagáltatunk, vagy b) vizes elegyben, sav vagy Lewis sav jelenlétében 1 mól aminosavra vonatkoztatva 1 1, mól foszforossavval, majd 1 2, mól formaldehiddel vagy formaldehid-forrással reagáltatunk, és ha a reakciót sósav jelenlétében végeztük, annak fölöslegét eltávolítjuk a reakcióelegybõl. Az így kapott reakcióelegyet korrózió- és vízkõgátlásra közvetlenül hozzáadhatjuk a védendõ berendezésben lévõ vízhez. A hatás szélesítésére, illetve további kedvezõ hatások (pl. biocid hatás) elérésére azonban kívánt esetben a reakcióelegyhez az adott célra alkalmas, szokásos más vízkezelõ adalékanyagokat is keverhetünk. Ezek az adalékanyagok például különbözõ polimerek és kopolimerek, szervetlen foszfátok, szervetlen polifoszfátok, fémsók, alkanol-aminok és hasonlók lehetnek; az adalékokról és azok felhasználandó mennyiségérõl a szakirodalomban köztük a korábban idézett szabadalmi leírásokban részletes útmutatás található. Az adalékanyagok speciális típusait képezik a korróziógátló és/vagy vízkõgátló hatást szélesítõ, ismert korróziós inhibitorok és vízkõgátló anyagok. A találmány tárgyát képezi tehát az az eljárás is, amikor a fentiek szerint kapott reakcióelegyet egy vagy több ismert más vízkezelõ adalék- és/vagy segédanyaggal egyesítjük. A fenti a) eljárásban (azaz a karboxi-metilezéshez) a reakcióelegy meglúgosítására elõnyösen nátrium-hidroxidot használunk. Elõnyösen úgy járunk el, hogy az aminosav 1 N vizes nátrium-hidroxid oldattal készített oldatát klórecetsav vizes nátrium-hidroxiddal semlegesített oldatával elegyítjük, az elegyet 90 1 C-ra melegítjük, és ezen a hõfokon végrehajtjuk a reakciót, miközben az elegy ph-ját nátrium-hidroxid oldat utánadagolásával és 11 közötti értéken tartjuk. A reakció során felszabaduló sósav közömbösítéséhez szükséges mennyiségû nátrium-hidroxid beadagolása után az elegyet még 0, 2 órán át 90 0 C-on tartjuk. A fenti b) eljárásban tetszõleges savat felhasználhatunk, a Lewis-savakat is beleértve. A Lewis-savak közül példaként az alumínium-, cink-, kobalt- és molibdénsókat és oxidokat, továbbá a vanadátokat említjük meg. Savként például sósavat, maleinsavat vagy hidroxi-etándifoszfonsavat használhatunk. Ezeket az anyagokat legalább a kiindulási aminosav aminocsoportján vagy aminocsoportjain lévõ magányos elektronpár blokkolásához szükséges mennyiségben használjuk. Technológiai szempontból igen alkalmas sav a sósav, ami spontán fejlõdik akkor, ha a foszforossav reagenst foszfor-trikloridból és vízbõl alakítjuk ki. Az így képzõdött, foszforossavat és sósavat tartalmazó reakcióelegyhez közvetlenül hozzáadhatjuk az aminosavat. Ezután a reakcióelegyet felmelegítjük, majd beadagoljuk a formaldehidet vagy a formaldehid- -forrást (célszerûen paraformaldehidet vagy más formaldehid-polimert), és 90 C-on végrehajtjuk a reakciót. Ha a reakciót sósav jelenlétében végeztük, a reakció lezajlása után a reakcióelegybõl el kell távolítanunk a sósav fölöslegét. Ennek legegyszerûbb módja az, hogy a reakcióelegyet vízgõzzel átfúvatjuk. A találmány tárgya továbbá eljárás víz kezelésére elsõsorban korrózió- és vízkõgátlás céljára oly módon, hogy a kezelendõ vízhez a fentiek szerint elõállított vízkezelõszert adunk 0 mg szárazanyag/1 víz mennyiségben. A szárazanyag megjelölésen a vízkezelõszer víztõl eltérõ komponenseit értjük. A találmány további részleteit a példákban ismertetjük 1l. példa N-(Karboxi-metil)-aminosavakat tartalmazó vízkezelõ szerek elõállítása 26, 7 g (0, 3 mól) β-alanint 0 ml 1 N vizes nátriumhidroxid oldatban oldottuk. Az oldathoz 28,4 g (0,3 mól) klórecetsav 0 ml 1 N vizes nátrium-hidroxid oldattal készített oldatát adtuk, és a kapott elegyet 0 1 C-ra melegítettük. A reakció során fejlõdõ sósavat 1 N vizes nátrium-hidroxid oldat folyamatos beadagolásával semlegesítettük. A számított mennyiségû sósav semlegesítéséhez szükséges 0 ml lúg beadagolása után (6 8 óra elteltével) az elegyet 1 órán át utókevertük. 42, g N-(karboxi-metil)-ß-alanint tartalmazó reakcióelegyet kaptunk, amely vékonyréteg-kromatográfiás elemzés szerint (adszorbens: Kieselgel, futtatószer: : 1 térfogatarányú víz/metanol vagy 4 : 1 : 1 térfogatarányú víz/benzol/metanol elegy) mintegy 6% át nem alakult ß-alanin mellett mellékterméket (nagy valószínûséggel N,N-di(karboxi-metil)-vegyületet) is tartalmazott mintegy 6%-os hozammal. Vizsgálat céljára a reakcióelegy kis mintájából rotációs vákuumbepárlón eltávolítottuk az oldószert, a maradékot kevés vízben oldva kationcserélõ oszlopon bocsátottuk át, majd a vizes oldatot bepároltuk, és a maradékot vízbõl átkristályosítottuk. A kapott tiszta N-(karboxi-metil)-ß-alanin elemzési adatai a következõk (C # H ' NO ", M = 147) : számított: C:,82%, H: 6,12%, N: 9,2%, talált: C:,6%, H: 6,23%, N: 9,32%. A fenti eljárással, 0,3 mól megfelelõ aminosav felhasználásával fõtermékként N-(karboxi-metil)-aszparaginsavat, N-(karboxi-metil)-glicint, N-(karboxi-metil)-glutaminsavat, N-(karboxi-metil)-fenilalanint, N-(karboxi-metil)-valint, és N-(karboxi-etil)-norvalint tartalmazó reakcióelegyeket is elõállítottunk. Ha kiindulási anyagként aszparaginsavat, illetve glutaminsavat (két karboxilcsoportot tartal-

4 mazó aminosavak) használtunk, ezeket 600 ml 1 N vizes nátrium-hidroxid oldatban oldva mértük be. Összehasonlító vizsgálatok céljára mindegyik kapott reakcióelegy kis mintájából elkülönítettük a tiszta fõterméket is. 2. példa N-(Foszfono-metil)-aminosavakat tartalmazó vízkezelõ szerek elõállítása (A) 49, g glutaminsavat 24 ml vízzel, ml tömény sósavoldattal és 33 g foszforossavval összekevertünk, és a keveréket C-ra melegítve 12 g paraformaldehidet adagoltunk be olyan sebességgel, hogy a paraformaldehid depolimerizációja végbemenjen, de a formaldehid ne távozhasson a rendszerbõl. A paraformaldehid beadagolása után az elegyet fokozatosan 0 C-ra melegítettük, és 1 órán át ezen a hõmérsékleten tartottuk. Ezután a sósav fölöslegét vízgõzátfúvatással eltávolítottuk az elegybõl. Amikor a vízgõzpárlat ph-ja 4 és közötti értéket ért el, a vízgõzátfúvatást befejeztük. Az így kapott reakcióelegy kis részletébõl preparatív vékonyréteg-kromatografálással (adszorbens: gipszmentes Kieselgel, futtatószer: 2 : 1 : 1 térfogatarányú víz/benzol/metanol elegy) elkülönítettük a fõtermékként képzõdött N-(foszfono-metil)-glutaminsavat, amit elemanalízis alapján azonosítottunk. A reakcióelegy a fõtermék mellett N,N- -di(foszfono-metil)-glutaminsavat is tartalmazott 4% körüli hozammal; a kiindulási glutaminsav 1%-a reagálatlan maradt. (B) Megismételtük az (A) pontban leírt eljárást azzal a különbséggel, hogy glutaminsav helyett ekvivalens mennyiségû aszparaginsavat használtunk. A kapott reakcióelegybõl vizsgálat céljára elkülönítettük a tiszta N- (foszfono-metil)-aszparaginsav mintáját. (C) Megismételtük az (A) pontban leírt eljárást azzal a különbséggel, hogy tömény sósav helyett 6,0 g ZnO-t adtunk a reakcióelegyhez, és a vízgõz átfúvatását elhagytuk. A reagálatlan glutaminsav mennyisége 22%-ra nõtt, ezzel arányosan csökkent a reakcióelegyben az N- (foszfono-metil)-glutaminsav fõtermék és az N,N-di- (foszfono-metil)-glutaminsav melléktermék mennyisége. (D) 16, g fenil-alanint 70 ml vízzel, 90 ml tömény sósavoldattal és 8,4 g foszforossavval kevertünk össze, és a keveréket C-ra melegítve 4 g paraformaldehidet adagoltunk hozzáolyan sebességgel, hogyaparaformaldehid depolimerizációja végbemenjen, de a formaldehid ne távozhasson a rendszerbõl. A paraformaldehid beadagolása után az elegyet fokozatosan 0 C-ra melegítettük, és 3 órán át ezen a hõmérsékleten tartottuk. Ezután a sósav fölöslegét vízgõzátfúvatással eltávolítottuk az elegybõl. A vízgõzátfúvatást akkor fejeztük be, amikor a vízgõzpárlat ph-ja 4 és közötti értéket ért el. Összehasonlító vizsgálat céljára az így kapott reakcióelegybõl az (A) pontban ismertetett módon elkülönítettük a fõtermékként képzõdött N-(foszfono-metil)- -fenil-alanint, amit elemanalízis alapján azonosítottunk. A reakcióelegy a fõtermék mellett N,N-di(foszfono-metil) fenil-alanint is tartalmazott % körüli hozammal; a kiindulási fenil-alanin %-a reagálatlan maradt. (E) Megismételtük a (D) pontban leírt eljárást azzal a különbséggel, hogy sósavoldat helyett 36,0 g MoO 3 -ot, paraformaldehid helyett pedig ekvivalens mennyiségû 37 tömeg%-os vizes formaldehid oldatot használtunk. A vízgõzátfúvatást elhagytuk. A reagálatlan fenilalanin mennyisége %-ra nõtt, ezzel arányosan csökkent a fõtermék és a melléktermék mennyisége. A korróziógátló hatás vizsgálata A vizsgálatokat A-11 jelû szénacél próbatesteken végeztük. A próbatesteket a korróziós igénybevétel elõtt üvegszemcse-szórásos felülettisztítással oxidmentesítettük, acetonnal zsírtalanítottuk, majd száradás után tömegüket 1 mg pontossággal lemértük. Korróziós közegként literenként 97,68 mg CaSO 4.2H 2 O-t, 2,26 mg CaCl 2.2H 2 O-t, 46,0 mg MgSO 4.2H 2 O-t és 22,0 mg NaHCO 3 -ottartalmazóvizesoldatothasználtunk,aminek 1 literéhez az inhibiciós vizsgálatokban 0 mg vizsgálandó vegyületet, illetve 0 mg szárazanyagnak megfelelõ mennyiségû vizsgálandó reakcióelegyet adtunk. A vizsgálat megkezdése elõtt a korrozív oldatok ph-ját nátriumhidroxiddal 7-re állítottuk. A próbatesteket 72 órán át tartottuk a ±2 C-ra felfûtött korróziós közegben. Ezután a próbatestekrõlinhibitortartalmúsósavaskezeléssel eltávolítottuk a korróziós termékeket. A tiszta fémfelületet vízzel alaposan leöblítettük, acetonba merítés után megszárítottuk, majd 1 mg pontossággal mértük a próbatestek tömegét. A korróziógátlás hatásfokát (η,%) az bmo mig 0 m o képletbõl számítottuk ki, ahol m o az inhibitort nem tartalmazó, mi pedig az inhibitort tartalmazó korróziós közegbe merített próbatest tömegvesztesége. Az eredményeket a 3. táblázatban foglaljuk össze. 3. táblázat A korróziós vizsgálatok eredményei Korróziógátlás hatásfoka,% Vizsgált vegyület Önmagában Képzõdési elegyében N-(karboxi-metil)-glicin 38,6 48,3 N-(karboxi-metil)-ß-alanin 32,0 48,3 N-(karboxi-metil)-fenil-alanin 1,7 37, N-(karboxi-metil)-glutaminsav 46,0 2,1 N-(karboxi-metil)-valin 7,7 63, N-(karboxi-metil)-norvalin 13,6 22,2 N-(foszfono-metil)-fenilalanin 9,1 78,3 N-(foszfono-metil)-glutaminsav 2,0 8,4 N-(foszfono-metil)-aszparaginsav 1,2 62,3 A táblázat adataiból megállapítható, hogy minden vizsgált vegyületnél jelentõsen nõ a korróziógátló hatás, ha azokat képzõdési reakcióelegyeikként használjuk. Különösen szembeszökõ a hatásnövekedés az N-(karboxi- -metil)-fenil-alanint és az N-(karboxi-metil)-norvalint tartalmazó reakcióelegyek esetén, ahol a fõtermék nemhogy korróziógátló, de korrozív hatású, és ez a hatás már csekély mennyiségû melléktermék jelenlétében megfordul.

5 A vízkõgátló hatás vizsgálata: A következõ vízkezelõ szer-minták vízkõgátló hatását vizsgáltuk: A minta: Az 1. példa szerint elõállított, N-(karboxi- -metil)-ß-alanint tartalmazó reakcióelegy, amihez g 0 átlagmóltömegû poliakrilátot, g hexametafoszfátot és g nitrilo-trimetilén-foszfonsavat adtunk. B minta: Az 1. példa szerint elõállított, N-(karboxi- -metil)-aszparaginsavat tartalmazó reakcióelegy. C minta: Az 1. példa szerint elõállított, N-(karboxi- -metil)-aszparaginsavat tartalmazó reakcióelegy, amihez g 0 átlagmóltömegû poliakrilátot, g hexametafoszfátot és g hidroxi-etántdifoszfonsavat adtunk. D minta: Az 1. példa szerint elõállított, N-(karboxi metil)-glutaminsavat tartalmazó reakcióelegy. E minta: Az 1. példa szerint elõállított, N-(karboxi metil)-glutaminsavat tartalmazó reakcióelegy, amihez g 0 átlagmóltömegû poliakrilátot, g hexametafoszfátot és g hidroxi-etándifoszfonsavat adtunk. ml 0,02 mólos vizes kalcium-klorid oldathoz 0, mg szárazanyag-tartalomnak megfelelõ mennyiségû A" E mintát adtunk. A kapott elegyhez ml 0,04 mólos vizes nátrium-hidrogén-karbonát oldatot adtunk. Az elegyet összekevertük, majd az elegybõl mintát vettünk, és murexid indikátor mellett EDTA oldattal végzett titrálással meghatároztuk a minta Ca 2+ tartalmát a 0. idõpontban. Ezután az elegyet a 4. táblázatban megadott idõtartamig 60 C-on tartottuk, majd az elegybõl kiszûrtük a kivált CaCO 3 -ot, és a fentiek szerinti titrálással meghatároztuk a szûrlet Ca 2+ tartalmát a t idõpontban. Ugyanezeket a méréseket inhibitort nem tartalmazó oldaton (vakpróba) is elvégeztük. A kapott adatokból a következõ képlettel számítottuk ki a %-os hatékonyságot: Fit b, g Fvt b, g 0 Fv, 0 Fvt, b g b g ahol F(i,t) az inhibitort tartalmazó elegy szûrletének Ca 2+ tartalma t idõpontban, F (v,t) a vakpróba szûrletének Ca 2+ tartalma t idõpontban, F(v,0) a kiindulási elegy Ca 2+ tartalma. Az eredményeket a 4. táblázatban közöljük táblázat Vízkõgátló hatás, % A minta jele 2 óra után 4 óra után 24 óra után A 82,1 79,2 70,4 B 67,2 66,2 7, C 8,1 78, 69,3 D 6,,8 44,2 E 91,2 88, 77,7 SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Eljárás nitrogénatomon karboxi-metilezett vagy foszfono-metilezett aminosavakat tartalmazó vízkezelõ szerek elõállítására, azzal jellemezve, hogy természetes aminosavat vagy ß-alanint a) enyhén lúgos vizes reakcióelegyben 1 mól aminosavra vonatkoztatva 1 1,2 mól klór-ecetsavval reagáltatunk, vagy b) vizes elegyben, sav vagy Lewis sav jelenlétében 1 mól aminosavra vonatkoztatva 1 1, mól foszforossavval, majd 1 2, mól formaldehiddel vagy formaldehid-forrással reagáltatunk, és ha a reakciót sósav jelenlétében végeztük, annak fölöslegét eltávolítjuk a reakcióelegybõl, majd kívánt esetben a fenti a) vagy b) eljárással kapott reakcióelegyet szokásos vízkezelõ adalék- és/vagy segédanyagokkal kiegészítjük. (Elsõbbség: ) 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy ß-alaninból, glicinbõl, aszparaginsavból, glutaminsavból, fenil-alaninból, lizinbõl vagy hisztidinbõl indulunk ki. (Elsõbbség: ) 3. Eljárás víz kezelésére elsõsorban korrózió- és vízkõgátlás céljára, azzal jellemezve, hogy a kezelendõ vízhez az 1. igénypont szerint elõállított vízkezelõ szert adunk 0 mg szárazanyag/1 mennyiségben. (Elsõbbség: ) 4. A 3. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a kezelendõ vízhez a 2. igénypont szerint elõállított vízkezelõszert adunk 0 mg szárazanyag/l mennyiségben. (Elsõbbség: )

6 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest A kiadásért felel: Gyurcsekné Philipp Clarisse osztályvezetõ Állami Nyomda Rt Fax: Internet:

!HU B1! HU B1 SZABADALMI LEÍRÁS (19) HU. (11) Lajstromszám: (13) B1. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal

!HU B1! HU B1 SZABADALMI LEÍRÁS (19) HU. (11) Lajstromszám: (13) B1. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal !HU000224468B1! (19) HU (11) Lajstromszám: 224 468 (13) B1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 00 01121 (22) A bejelentés napja: 2000. 03.. (40)

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 8 pont Az autók légzsákját ütközéskor a nátrium-azid bomlásakor keletkező nitrogéngáz tölti fel. A folyamat a következő reakcióegyenlet szerint játszódik le: 2 NaN 3(s) 2 Na (s) +

Részletesebben

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÉMIA EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 1. Esettanulmány (14 pont) 1. a) m(au) : m(ag) = 197 : 108 = 15,5 : 8,5 (24 egységre vonatkoztatva) Az elkészített zöld arany 15,5

Részletesebben

Szabadalmi igénypontok

Szabadalmi igénypontok l Szabadalmi igénypontok l. A dihidroxi-nyitott sav szimvasztatin amorf szimvasztatin kalcium sója. 5 2. Az l. igénypont szerinti amorf szimvasztatin kalcium, amelyre jellemző, hogy röntgensugár por diffrakciós

Részletesebben

3. A 2. igénypont szerinti készítmény, amely 0,03 törnego/o-nál kisebb. 4. A 3. igénypont szerinti készítmény, amely 0,02 tömeg 0 /o-nál kisebb

3. A 2. igénypont szerinti készítmény, amely 0,03 törnego/o-nál kisebb. 4. A 3. igénypont szerinti készítmény, amely 0,02 tömeg 0 /o-nál kisebb SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Pravasztatint és O, l tömeg%-nál kisebb rnennyiségü pravasztatin C-t tartalmazó készítmény. 2. Az l. igénypont szerinti készítmény, amely 0,04 törnego/o-nál kisebb rnennyiségü

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000070T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 80947 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy. Általános és szervetlen kémia 10. hét Elızı héten elsajátítottuk, hogy a kémiai reakciókat hogyan lehet csoportosítani milyen kinetikai összefüggések érvényesek Mai témakörök a közös elektronpár létrehozásával

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott =

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000036T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 036 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7113 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát

NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát Natrii aurothiomalas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1994 NATRII AUROTHIOMALAS Nátrium-aurotiomalát DEFINÍCIÓ A (2RS)-2-(auroszulfanil)butándisav mononátrium és dinátrium sóinak keveréke. Tartalom: arany

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1 Sav-bázis egyensúlyok 8-1 A közös ion effektus 8-1 A közös ion effektus 8-2 ek 8-3 Indikátorok 8- Semlegesítési reakció, titrálási görbe 8-5 Poliprotikus savak oldatai 8-6 Sav-bázis egyensúlyi számítások,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004794T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 794 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 291297 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott K

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?

Részletesebben

Számítások ph-val kombinálva

Számítások ph-val kombinálva Bemelegítő, gondolkodtató kérdések Igaz-e? Indoklással válaszolj! A A semleges oldat ph-ja mindig éppen 7. B A tömény kénsav ph-ja 0 vagy annál is kisebb. C A 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú sósav ph-ja azonos

Részletesebben

g-os mintájának vizes oldatát 8.79 cm M KOH-oldat közömbösíti?

g-os mintájának vizes oldatát 8.79 cm M KOH-oldat közömbösíti? H1 H2 H3 H4 H5 1. Ismeretlen koncentrációjú kénsavoldat 10.0 cm 3 -éből 100.0 cm 3 törzsoldatot készítünk. A törzsoldat 5.00-5.00 cm 3 -es részleteit 0.1020 mol/dm 3 koncentrációjú KOH-oldattal titrálva

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003866T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 866 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77829 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 959 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 959 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 700707 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont 1. feladat Összesen: 8 pont Az autók légzsákját ütközéskor a nátrium-azid bomlásakor keletkező nitrogéngáz tölti fel. A folyamat a következő reakcióegyenlet szerint játszódik le: 2 NaN (s) 2 Na (s) + N

Részletesebben

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más, 3. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg az egyszerű anyagok számát

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I)

(11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I) !HU000004888T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 770962 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATK 2003. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit b) Tárgyalják összehasonlító módon a csoport első elemének

Részletesebben

GREENWAY NEO SOLAR. A felhasznált alapanyag 1,3 Propándiol megújuló, növényi alapú anyagból készül.

GREENWAY NEO SOLAR. A felhasznált alapanyag 1,3 Propándiol megújuló, növényi alapú anyagból készül. Ref. : CA.38 /09.14/V2/ HU GREENWAY NEO SOLAR Illusztratív ábrázolás A GREENWAY NEO SOLAR 1,3 PROPÁNDIOL-t és korróziógátló adalékokat tartalmazó, FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ közvetítőközeg, mely különösen alkalmas

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Szögletes zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. Alkánok, cikloalkánok

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal I. FELADATSOR 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA II. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató A következő kérdésekre az egyetlen helyes

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor) 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 (pótfeladatsor) JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEI - 3. periódus, V. oszlop, 3s 2 3p 3 ; Fehér vagy sárga foszfor és vörös foszfor.

Részletesebben

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása 2. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása A reakciósebesség növelhető a

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont 1. feladat Összesen 15 pont Egy lombikba 60 g jégecetet és 46 g abszolút etanolt öntöttünk. A) Számítsa ki a kiindulási anyagmennyiségeket! B) Határozza meg az egyensúlyi elegy összetételét móltörtben

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Klasszikus analitikai módszerek Csapadékképzéses reakciók: Gravimetria (SZOE, víztartalom), csapadékos titrálások (szulfát, klorid) Sav-bázis

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008612T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76412 (22) A bejelentés

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. 7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok, halmazállapot-változások 3. A levegő,

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából Dr. Kálmán Gergely Bevezetés Az úgynevezett második generációs (lignocellulózokból előállított) bioetanol

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 903 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 903 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006903T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 903 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 808194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9 1. feladat Maximális pontszám: 5 Mennyi az egyes komponensek parciális nyomása a földből feltörő 202 000 Pa össznyomású földgázban, ha annak térfogatszázalékos összetétele a következő: φ(ch 4 ) = 94,7;

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép

Részletesebben

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása...

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása... Általános és szervetlen kémia Laborelőkészítő előadás IX-X. (2008. október 18.) A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen

Részletesebben

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik?

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik? 1./ 12 g Na-hidroxid hány g HCl-dal lép reakcióba? Sztöchiometriai feladatok 2./ 80 g 3 %-os salétromsav hány g Na-hidroxidot semlegesít? 3./ 55 g 8%-os kénsav oldat hány g kálium-hidroxiddal semlegesíthető?

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007003T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7882 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006237T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 237 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 0222 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

GLYCUNIC SOLAR EX napkollektor hőközlő folyadék

GLYCUNIC SOLAR EX napkollektor hőközlő folyadék Termék leírás: A GLYCUNIC SOLAR EX alacsony toxicitású propilénglikol alapú hőközlő folyadék koncentrátum, minden napkollektoros alkalmazáshoz A GLYCUNIC SOLAR EX szerves sav inhibitor technológiát alkalmaz.

Részletesebben

Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban

Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban Teke Gábor 2014 www.elgoscar.eu Fenol származékok csoportosítása 6/2009. (IV. 14.) KvVM EüM FVM együttes rendelet

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére !HU000005370T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 765624 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal k t a t á si Hivatal I. FELADATSR 2013/2014. tanévi rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató A következő kérdésekre az egyetlen helyes választ

Részletesebben

KARBONSAVAK. A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) O OH. karboxilcsoport. Példák. pl. metánsav, etánsav, propánsav...

KARBONSAVAK. A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) O OH. karboxilcsoport. Példák. pl. metánsav, etánsav, propánsav... KABNSAVAK karboxilcsoport Példák A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) "alkánsav" pl. metánsav, etánsav, propánsav... (nem használjuk) omológ sor hangyasav 3 2 2 2 valeriánsav 3 ecetsav 3

Részletesebben

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát Amoxicillinum trihydricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.6-1 01/2013:0260 AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM Amoxicillin-trihidrát C 16 H 19 N 3 O 5 S.3H 2 O M r 419,4 [61336-70-7] DEFINÍCIÓ (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciklo[3.2.0]heptán-2-

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére !HU000008147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73896 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Fémorganikus kémia 1

Fémorganikus kémia 1 Fémorganikus kémia 1 A fémorganikus kémia tárgya a szerves fémvegyületek előállítása, szerkezetvizsgálata és kémiai reakcióik tanulmányozása A fémorganikus kémia fejlődése 1760 Cadet bisz(dimetil-arzén(iii))-oxid

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X. A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen vegyületek hőbomlása

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008262T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 262 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 725251 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000787T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 787 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7421 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése örnyezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése I. A számolási feladatok megoldása során az oldatok koncentrációjának számításához alapvetıen a következı ismeretekre van szükség:

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyz jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA. I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató

2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA. I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal I. FELADATSOR 014/015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató 1. B. 70Yb 3. C 4. A fenti reakióban a HDS képződése

Részletesebben

AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM. Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz

AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM. Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz concentratarum ad haemodialysim Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2008:1167 javított 6.3 AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz Az alábbi

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL ELTE Szerves Kémiai Tanszék A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG -TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL Bevezetés A természetes vizeket (felszíni

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C

Részletesebben

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző Méréstartomány: 0 10% H 2 O 2 0 10 % NaOCl Áttekintés 1.Alkalmazás 2.Elemzés áttekintése 3.Reagensek

Részletesebben

RIBOFLAVINUM. Riboflavin

RIBOFLAVINUM. Riboflavin Riboflavinum 1 01/2008:0292 RIBOFLAVINUM Riboflavin C 17 H 20 N 4 O 6 M r 376,4 [83-88-5] DEFINÍCIÓ 7,8-Dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridin- 2,4(3H,10H)-dion. E cikkely előírásait

Részletesebben

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont A 2004/2005. tanévi rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai KÉMIÁBÓL I-II. kategória I. FELADATSR 1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13.

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 22. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 718192 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 564 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 564 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000064T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 64 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 704342 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000634T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 34 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 743972 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

FENOFIBRATUM. Fenofibrát

FENOFIBRATUM. Fenofibrát Fenofibratum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-1 01/2008:1322 FENOFIBRATUM Fenofibrát C 20 H 21 ClO 4 M r 360,8 [49562-28-9] DEFINÍCIÓ 1-metiletil-[2-[4-(4-klórbenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoát]. Tartalom: 98,0102,0%

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000477T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 02881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

1. feladat. Aminosavak mennyiségi meghatározása

1. feladat. Aminosavak mennyiségi meghatározása 1. feladat Aminosavak mennyiségi meghatározása Az aminosavak mennyiségének meghatározása lényeges analitikai feladat, amit manapság általában automatizált műszerekkel végeznek. Mindazonáltal van olyan

Részletesebben

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Természetes vizeink összetételének vizsgálata, összehasonlítása Vízben oldott szennyezőanyagok kimutatása Vízben oldott ionok kimutatása Eszközszükséglet: Szükséges

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 769 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 769 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006769T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 769 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 70473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 2001 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 Ha most érettségizik, az 1. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor tömör és lényegretörő megfogalmazásra

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004045T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 045 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 770559 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben