Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki!"

Átírás

1 Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki! Kérdőív Felkészülés az Európa 2020 félidei felülvizsgálatára az uniós városok és régiók szempontjából Háttér Az Európa 2020 nevű uniós növekedési stratégia félidei felülvizsgálata várhatóan jövőre kezdődik el. Az eddig elért eredmények nem kielégítőek, és a Régiók Bizottsága (RB) eltökélt szándéka, hogy hozzájárul a megvalósulást hátráltató valamennyi tényező orvoslásához azáltal, hogy megjeleníti a vitában az európai városok és régiók nézőpontjait. Ennek érdekében az RB széleskörű konzultációt indított az EU helyi és regionális önkormányzataival az INTERREG IV C program segítségével, hogy felmérje, milyen mértékben jelentik az alábbi megállapítások az Európa 2020 stratégia felülvizsgálatának szükségességét, és hogy további gondolatokat és észrevételeket gyűjtsön össze. Azzal, hogy válaszol a következő 12 kérdésre, hozzájárul ahhoz, hogy az RB felhasználja és közzétegye az összegyűjtött információt. A válaszadók neve és hovatartozása is megjelenhet az RB által kiadott dokumentumok mellékletében. A konzultáció eredményei adalékul fognak szolgálni az RB Európa 2020-ról szóló politikai nyilatkozatához és félidei értékelő jelentéséhez, amelyek az európai városok és régiók március 7 8-i athéni csúcstalálkozóján kerülnek bemutatásra. A felmérés eredménye részét fogja képezni az RB által a tavaszi európai tanácsi ülésre készítendő közleménynek is; ezen az ülésen kerülnek majd meghatározásra az Európa 2020 felülvizsgálatának stratégiai irányvonalai. Az RB tájékoztatni fogja az eredményekről az Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet is, biztosítva azt, hogy a felülvizsgálati folyamatban részt vevő valamennyi intézmény kellően tájékozott legyen a helyi és regionális önkormányzatok szükségleteiről. Az RB által ban végrehajtott nyomonkövetési munka eredményei az alábbiakat sugallják: Az Európa 2020 stratégia uniós és tagállami szintű célkitűzései és kiemelt céljai nem voltak mindig megfelelőek az EU városainak és régióinak a tényleges helyzetét és potenciálját tekintve. Időnként helyénvalóbb lett volna eltérő célkitűzéseket, mutatókat, vagy mennyiségi célokat alkalmazni. A nemzeti reformprogramok, amelyek a tagállamok arra irányuló politikáit ismertetik, hogy leküzdjék az intelligens, fenntartható és átfogó növekedés akadályait, általában nem veszik számításba sem a létező területi különbségeket, sem pedig a helyi és regionális önkormányzatok által az Európa 2020 stratéga célkitűzéseihez kapcsolódó területek többségén végrehajtott szakpolitikai fellépések tényleges kiterjedését. Ez a helyzet a tagállamok által nemzeti céljaik meghatározásakor alkalmazott felülről lefelé irányuló megközelítés következménye, és az egyik oka annak, hogy e célok nem eléggé ambiciózusak, és nem érnek fel az Európa 2020 stratégiában foglalt kiemelt uniós célokhoz. Úgy tűnik, nem történt eddig módszeres kísérlet arra, hogy kihasználják a több kormányzati szint partnerségi együttműködésekor megköthető többszintű kormányzási megállapodásokban rejlő, kiaknázatlan erőforrásokat. CDR _01_00_TRA_WEB EN-EW-AP/bh 1

2 Ráadásul a megszorítási politikák EU-szerte súlyos hatást fejtettek ki a helyi és regionális önkormányzatok azon képességére, hogy végrehajtsák az intelligens, fenntartható és intelligens növekedés feltételeinek kialakításához szükséges beruházásokat. Az RB-felmérés során megkérdezett számos önkormányzat arról számolt ugyanis be, hogy hiányoznak a kapcsolódó szakpolitikai területeken szükséges beruházások finanszírozásához a források. Azonosító adatok Keresztnév, vezetéknév cím Mely helyi/regionális önkormányzatot képviseli? Beosztás Felelősségi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat: Hozzászólásainak nyomon követéséhez személyes adatainak (név, elérhetőségek stb.) nyilvántartására van szükség. A kérdésekre való válaszadás önkéntes. Válaszait a kérdőív kézhezvételétől számítva 5 évig őrizzük meg. Amennyiben további felvilágosításra lenne szüksége, vagy élni kívánna a 45/2001/EK rendeletben rögzített jogaival (például az adataihoz való hozzáféréssel, adatainak helyesbítésével vagy törlésével kapcsolatban), kérjük, forduljon az adatkezelőhöz a következő címen: Szükség esetén az RB adatvédelmi tisztviselőjével is felveheti a kapcsolatot Joga van ahhoz, hogy bármikor az európai adatvédelmi biztoshoz forduljon (www.edps.europa.eu). Előfordulhat, hogy az egyes kérdőívek összesített adattartamát tájékoztatás céljából elküldjük az RB előadóinak és más uniós intézményeknek. Ha ezzel nem ért egyet, kérjük, jelezze nekünk. Kérjük, értékelje az alábbi kijelentéseket, megjelölve egyet a lehetséges válaszok közül 1. Az Európa 2020 stratégia célkitűzései arra késztették a helyi/regionális önkormányzatokat, hogy jobban határozzák meg a fenntartható és inkluzív növekedést célzó politikáik prioritásait, és ezáltal segítették őket mérhető eredmények elérésében. 2. Az Európa 2020 stratégia előnyére válhatna az alulról felfelé és a felülről lefelé irányuló tervezés és célmeghatározás ötvözése. E megközelítés révén egyedi helyi és regionális sajátosságok is számításba vehetők lennének, és nem csak tagállami vagy uniós szinten tűznének ki célokat. A felülvizsgált stratégia így hatásosabban tudná kezelni az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésnek az adott országban létező akadályait, eredményesebbé téve a helyi/regionális önkormányzatok által már meghozott intézkedéseket. CDR _01_00_TRA_WEB EN-EW-AP/bh 2

3 3. Az Európa 2020 céljainak a régiók szintjén való további területi differenciálása megkönnyítené a végrehajtást, és így növelné a stratégia hasznosságát. 4. Az Európa 2020 stratégia felülvizsgálata és a területileg differenciált célok meghatározása kapcsán tiszteletben kell tartani a többszintű kormányzás alábbi gyakorlatait: teljes körű tájékoztatás és konzultáció; az érintettek bevonása; reagálóképesség annak biztosítására, hogy a régiók és a városok hozzájárulásait a szakpolitikai folyamat valamennyi szakaszában figyelembe vegyék. 5. A régiók és városok által a tagállami szinten kitűzött célok teljesítéséhez tett egyedi hozzájárulásoknak az alábbi modellt kell követniük: Kérjük, fejezze be a fenti kijelentést, az alábbi lehetőségek közül jelölve meg egyet: kiegyensúlyozott modell, amely szerint minden régió azonos mértékben igyekszik hozzájárulni a tagállami célkitűzések teljesítéséhez. összpontosított modell, amely szerint a legjobban teljesítő régiók hajlandók nagyobb mértékben járulni hozzá a tagállami célkitűzések teljesítéséhez, mint a kevésbé jó helyzetű régiók. utolérésre irányuló modell, amely szerint a legrosszabbul teljesítő régiók nagyobb erőfeszítést tesznek a tagállami célkitűzések teljesítésére. 6. A célok meghatározása során figyelembe kell venni a régiók határon átnyúló kölcsönös függését (pl. az ingázók áramlása, határon átívelő gazdasági együttműködés, a határon átnyúló megállapodásokkal rendelkező klaszterek koncentrációja). CDR _01_00_TRA_WEB EN-EW-AP/bh 3

4 7. A helyi és regionális önkormányzatok felhasználhatják az Európa 2020 stratégiát az általuk elért eredmények összehasonlításához és a bevált gyakorlatok eredményesebb megosztásához. 8. Azáltal, ha tanulnak egymástól, megosztják tapasztalataikat, és kicserélik egymással a legjobb gyakorlatokat, a hasonló kihívásokkal küzdő régiók könnyebben teljesíthetik az Európa 2020 célkitűzéseit. 9. A helyi/regionális önkormányzatok lehetséges hozzájárulása az Európa 2020 stratégiának az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez kapcsolódó céljaihoz számottevőbb lehetne, ha többszintű kormányzási megállapodásokat kötnének tagállami kormányaikkal. Ez azt jelenti, hogy közös határidőket határoznának meg a különböző kormányzati szintek valamennyi érintett szereplője fellépéseinek koordinálására és integrálására, valamint közös irányítási és nyomonkövetési rendszert alakítanának ki. 10. Az Európa 2020 stratégia arra késztette a helyi és regionális önkormányzatokat, hogy nagyobb mértékben használjanak olyan innovatív finanszírozási eszközöket, mint a feltöltődő keretek, a köz- és a magánszféra közötti partnerségek, vagy a nyugdíjalap-befektetések. CDR _01_00_TRA_WEB EN-EW-AP/bh 4

5 11. Az alábbi intézkedések közül melyik segíthetné elő azt, hogy a helyi és regionális önkormányzatok jobban ismerjék és magukénak érezzék az Európa 2020 stratégiát? Kérjük, válassza ki az Ön által legfontosabbnak tartott két tényezőt. Több forrás közvetlen intézkedések megvalósítására A városok és régiók által a stratégia végrehajtásában betöltött szerep világosabb meghatározása Fokozott többszintű párbeszéd a stratégia célkitűzéseiről és kialakításáról Jobb és közvetlenebb tájékoztatás az EU és a tagállami kormányok részéről az Európa 2020 stratégia tárgyában Segítségnyújtás intézkedéseknek és projekteknek az Európa 2020 stratégia átfogó célkitűzései keretében történő összehangolásához, küzdelem a terminológia megsokszorozásának jelenlegi tendenciája ellen, és a Brüsszelben tervezett eszközök használatának kerülése Az Európa 2020 stratégia nevének megváltoztatása annak érdekében, hogy segítsük a helyi és regionális szereplőket azonosulni a stratégiával. 12. Kíván-e bármilyen egyéb észrevételt vagy magyarázatot fűzni az eddigiekhez, különösen az Európa 2020 stratégia felülvizsgálatának és végrehajtásának a javítása kapcsán (legfeljebb 500 karakterben)?. Szeretnék további információt kapni a Régiók Bizottságától az Európa 2020 nyomon követéséről. Igen, kérem, küldjék az alábbi címre: Nem Köszönjük, hogy megosztotta véleményét az RB-vel CDR _01_00_TRA_WEB EN-EW-AP/bh 5

Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára

Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára Új szerződés új szerep a régiók és a helyi önkormányzatok számára A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése 1 A Régiók Bizottsága napjainkban: formálódó szerep A régiók, városok és települések

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

107. plenáris ülés 2014. június 25 26. VÉLEMÉNYTERVEZET. Az EU bel- és igazságügyi politikájának jövője

107. plenáris ülés 2014. június 25 26. VÉLEMÉNYTERVEZET. Az EU bel- és igazságügyi politikájának jövője 107. plenáris ülés 2014. június 25 26. CIVEX-V-047 VÉLEMÉNYTERVEZET Az EU bel- és igazságügyi politikájának jövője Előadó: Lotta HÅKANSSON HARJU (SE/PES) Järfälla városi tanácsának tagja A módosító indítványok

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET Európai Tanács Brüsszel, 2014. október 23. (OR. en) SN 79/14 FELJEGYZÉS Tárgy: Európai Tanács (2014. október 23 24.) Következtetések a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keret

Részletesebben

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE 2010.3.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/13 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A 2014 ÉS 2020 KÖZÖTTI KOHÉZIÓS POLITIKÁBAN KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA SZOCIÁLIS DIMENZIÓJA A SZOCIÁLIS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE (2011) ÖSSZEFOGLALÓ ISSN 1977-2130 Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről 1. Az iránymutatások célkitűzése A nők elleni erőszakról szóló

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG C. Igazgatóság Népegészségügy és kockázatértékelés C2 Egészségügyi tájékoztatás NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

Részletesebben

CÉL- ÉS ÉRTÉKREND SZERINTI MŰKÖDÉS TELJESÍTMÉNY- ÉS MINŐSÉGÉRTÉKELÉS

CÉL- ÉS ÉRTÉKREND SZERINTI MŰKÖDÉS TELJESÍTMÉNY- ÉS MINŐSÉGÉRTÉKELÉS CÉL- ÉS ÉRTÉKREND SZERINTI MŰKÖDÉS TELJESÍTMÉNY- ÉS MINŐSÉGÉRTÉKELÉS Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG,

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

Vezetői összefoglaló. Bevezetés

Vezetői összefoglaló. Bevezetés Tanulmány a közpolitikában a társadalmi befogadással és szociális védelemmel kapcsolatos szempontok érvényesítésének eszközeként alkalmazott társadalmi hatáselemzésről az EU tagállamaiban 1 Vezetői összefoglaló

Részletesebben