VAGYONKEZELÉS ÉS PORTFÓLIÓ-KEZELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAGYONKEZELÉS ÉS PORTFÓLIÓ-KEZELÉS"

Átírás

1 VAGYONKEZELÉS ÉS PORTFÓLIÓ-KEZELÉS (1999) Készítette: Ügyvédi Iroda

2 ELŐSZÓ A befektethető megtakarításokkal rendelkező magánszemélyek és szervezetek részéről Magyarországon is komoly és egyre inkább terjedő igény mutatkozik a professzionális vagyonkezelő szervezetek szolgáltatásainak igénybevételére. A vagyonkezelő szervezetek számára ígéretes fejlesztési területnek tűnik a különböző vagyonkezelési konstrukciók piaca. A vagyon magas színvonalú kezelése különleges szaktudást és nagy körültekintést igénylő feladat, különösen igaz ez az idegen vagyon kezelésére, a vagyonkezelési szolgáltatásokra. Az alábbiakban a tág értelemben vett vagyonkezelés körébe tartozó tevékenységek közötti hasonlóságokat és eltéréseket tekintjük át, ezen belül kiemelten foglalkozunk az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló évi CXI. törvény ( Értékpapírtörvény vagy Épt. ) szerinti portfólió-kezelés néhány jellegzetességével és problémájával - a jog oldaláról. Reméljük, kiadványunk hozzájárul ahhoz, hogy barátaink, ügyfeleink számára sikerekben gazdag legyen a esztendő karácsony Ügyvédi Iroda

3 1. A VAGYONKEZELÉSRŐL 1.1. A vagyonkezelés meghatározása A vagyonkezelés alatt azokat a szolgáltatásokat értjük, amelyeket professzionális szervezetek nyújtanak a rájuk bízott vagyonok gazdái (a vagyonban található dolgok tulajdonosai, a vagyonban foglalt követelések jogosultjai) számára, és amelyek során a vagyonkezelők a vagyon gazdái javára a vagyonnal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket ideiglenesen gyakorolják, illetve teljesítik, a vagyont - annak gyarapítása céljából - a megtakarítások piacán különböző ügyletekbe forgatják A vagyonkezelés a jogszabályok szerint A vagyonkezelés fent meghatározott fogalmába több, a hatályos jogi szabályozás által külön kezelt tevékenység tartozik. Ezek a tevékenységek: a) a kollektív vagy közvetett vagyonkezelésnek nevezett befektetési alapkezelés 1, kockázati tőkealap-kezelés 2, biztosítók által egyes biztosítási ágazatokhoz kapcsolódóan végzett tőkepiaci ügyletek 3, önkéntes kölcsönös egészség-, önsegélyező-, és nyugdíjpénztárak, valamint magán-nyugdíjpénztárak számára végzett vagyonkezelés 4, b) az egyéni vagy közvetlen vagyonkezelésnek nevezett portfólió-kezelés A befektetési alapokról szóló évi LXIII. törvény (Bat.) A kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról szóló évi XXXIV. törvény (Kock.) A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló évi XCVI. törvény (Bit.) 2. számú melléklet 3. pont A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (Mnyt.), és a hitelintézetekről és a Hpt. 3. (1) bekezdés l) pontja, az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 16. Értékpapírtörvény 3. (2) bekezdés 40. pont, 4. (1) bekezdés d) pont

4 - 2 - A vagyonkezelés legtágabb fogalmába sorolhatjuk a különböző értékkel rendelkező javak, különösen az ingatlanok, műkincsek, műtárgyak kezelésére vonatkozó szolgáltatásokat is, ez utóbbi vagyonkezelési területekre az alábbiakban nem térünk ki. 2. KÜLÖNBSÉGEK A PORTFÓLIÓ-KEZELÉS ÉS MÁS VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK KÖZÖTT 2.1. A vagyonkezelő szervezetek A portfólió-kezelés elnevezésű befektetési szolgáltatást kizárólag a) értékpapír kereskedők, b) értékpapír befektetési társaságok (a fenti két szervezet az Értékpapírtörvény alapján a befektetési vállalkozások körébe tartozik), c) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozások, illetve d) bankok nyújthatnak az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet, vagy ÁPTF) engedélye alapján 6. A portfólió-kezelőkön kívüli vagyonkezelők működési formájára, szervezetére és felügyeletére az egyes jogszabályok eltérő rendelkezéseket tartalmaznak: a) A befektetési alapkezelést belföldi székhelyű, kizárólag névre szóló részvényekkel, és legalább 20 millió forint befizetett jegyzett tőkével rendelkező részvénytársaság folytathatja. A befektetési alapkezelési tevékenységet az ÁPTF engedélyezi 7. b) A kockázati tőkealap-kezelést az a belföldi részvénytársaság folytathatja, amely kizárólag névre szóló részvényekkel rendelkezik, és kizárólag kockázati tőkealap-kezelési tevékenységet végez. A kockázati tőkealap-kezelő társaság jegyzett tőkéje legalább 20 millió 6 7 Épt. 7. (5)-(7) bek., és 8. (2) bek. Bat. 40. (2) bek. a) pont

5 - 3 - forint, a tevékenység folytatásához ugyancsak az ÁPTF engedélye szükséges 8. c) A biztosítók által egyes biztosítási ágazatokhoz kapcsolódóan végzett tőkepiaci ügyleteket biztosító társaságok végezhetnek a rájuk vonatkozó jogszabályok szerinti formákban. A tevékenység felett az Állami Biztosításfelügyelet gyakorol ellenőrzési jogot 9. A biztosítók a vagyonkezelési piac befektetői oldalán is megtalálhatóak, amikor portfólió-kezelőket bíznak meg az általuk összegyűjtött pénzeszközök befektetésével. d) Az önkéntes kölcsönös egészség-, önsegélyező-, illetve nyugdíjpénztári, és magán-nyugdíjpénztári vagyonkezelést (ezeket a tevékenységeket szokták összefoglaló néven pénztári vagyonkezelésnek nevezni) maguk a pénztárak folytathatnak a részükre befizetett eszközökkel, ebben az esetben a tevékenység felügyelete az Állami Pénztárfelügyelet feladatkörébe tartozik. A pénztárak számára vagyonkezelési szolgáltatást nyújthatnak az ÁPTF engedélye alapján a befektetési vállalkozások, a hitelintézetek, a részvénytársasági formában működő biztosítóintézetek, a külföldi vállalkozások fióktelepei, és a befektetési alapkezelők is A vagyon kezelésének személyhez kötöttsége A portfólió-kezelés befektetője mindig egyedileg azonosítható személy, a portfóliókezelés alá vont befektetői vagyon mindig pontosan körülhatárolható és a befektető személyéhez rendelhető eszközök összessége. A portfólió-kezelő tevékenysége során a befektetők vagyonáról az egyes befektetők szerint szétválasztott és a saját eszközöktől elkülönített, tételes és naprakész nyilvántartást vezet. A portfólió-kezelés szerződésen alapuló kötelezettség, amely során a befektetőt rendszeresen tájékoztatni kell a javára kezelt vagyon összetételéről, a portfólió-kezelő tevékenységéről és a portfólió-kezelés eredményességéről Kock. 2. c) pont, 3. (1) bek., 5. (4) és (6) bek. Bit. 5. (4) bek. c) pont Öpt. 36. (6) bek., Mnyt Épt ,

6 - 4 - A portfólió-kezelési ügylet minden esetben szerződésen alapul, amely általában bizományi vagy megbízási típusú szerződés. A bizományi típusú portfólió-kezelési szerződéseknél a portfólió-kezelő a saját nevében a befektető javára jár el, míg a megbízási típusú portfólió-kezelési szerződéseknél a portfólió-kezelő a befektető nevében és a befektető javára lép fel harmadik személyekkel szemben. A szerződés feltételeiben az ügyfél és a portfólió-kezelő szabadon állapodnak meg, az egyedi befektetések eltérő mértékben függhetnek a befektető döntésétől. A portfólió-kezelésről szóló elméletek különbséget tesznek a kötött (nem diszkrecionális), és a szabad felhatalmazású (diszkrecionális) portfólió-kezelés között. A két fogalom a portfólió-kezelő befektetésekkel kapcsolatos döntési szabadságát jelöli. Kötött portfólió-kezelés esetén a portfólió-kezelő részére, általában a portfóliókezelő tanácsa alapján, minden esetben a befektető ad egyedi befektetésre megbízást, enélkül a portfólió-kezelő nem köthet konkrét befektetési ügyletet. A portfólió kezelés ezen formája nem sokban különbözik a közönséges brókeri (értékpapírbizományosi) szolgáltatástól, ahol a bróker végrehajtja ügyfele egyedi ügyletre vonatkozó megbízását. A szabad felhatalmazású portfólió-kezelés során a portfóliókezelő az egyedi befektetéseket saját belátása alapján, a befektető előzetes megkérdezése nélkül is végrehajthatja. Általában igaz, hogy a befektetési döntésekkel kapcsolatos növekvő szabadság a portfólió-kezelő felelősségével, ennek következtében pedig a befektető kockázataival egyenes arányban növekszik. Az előbbieken felül a portfólió-kezeléssel kapcsolatos elméletek megkülönböztetnek egymástól aktív és passzív portfólió-kezelési technikákat. Véleményünk szerint ez a különbségtétel erősebben kötődik a portfólió-kezelés közgazdasági vonatkozásához, a befektetési stratégiák kérdéséhez, ezért a továbbiakban e témával nem foglalkozunk. A portfólió-kezeléssel ellentétben a kollektív vagy közvetett vagyonkezelési formáknál a befektetők vagyona közös vagyontömegben egyesül, és a befektetések során a piacon a vagyon tulajdonosaként a vagyonkezelő jelenik meg. A kollektív vagyonkezelő az összegyűjtött vagyon egészéről dönt, amikor kialakítja a vagyon befektetési szerkezetét és a befektetések arányát (a közvetett vagyonkezelést folytató

7 - 5 - szervezet a befektetői vagyonokat homogenizálja, majd a vagyontömeget diverzifikálja). A befektetési alapkezelés és a kockázati tőkealap-kezelés során például az alapkezelő miután a befektetési-, illetve a kockázati tőkealapban egyesítette a befektetők pénzeszközeit, a befektetők vagyonát egységként kezeli. A befektetési, illetve a kockázati tőkealap jegy ellenértéke az alap tulajdonába kerül, és a továbbiakban a befektető az alap eszközeinek befektetéséről, a vagyon aktuális összetételéről nem szerez tudomást, a vagyon összetételére a vagyonkezelés folyamán nincs befolyása, azt az alapkezelési szabályzat szerint a befektetési, illetve a kockázati tőkealap kezelő cég határozza meg 12. A kollektív vagyonkezelési formáknál a jogszabályok alapján egyértelműen a vagyonkezelő szervezet, az adott alapkezelő vagy pénztár gyakorolja a vagyontömeg feletti tulajdonosi jogokat, a vagyonkezelő intézményi befektetőként lép fel a piacon 13. A közvetett vagyonkezeléseknél a befektető a befektetési politika elfogadásával vagy elutasításával határoz a befektetések számára megfelelő eszközeiről és azok arányáról A befektetések tárgyai A portfólió-kezelő befektetési aktivitása a tőkepiacra korlátozódik. A portfólióban található eszközök csak az alábbi befektetési eszközök lehetnek: a) átruházható értékpapírok, b) pénzügyi határidős ügyletek (ezekkel egyenértékű készpénzben elszámolt eszközök), c) határidős kamatláb szerződések, d) kamatláb-, deviza- és tőke-csereügyletek (swapok), Bat. 3. a) és d) pont Bat. 3. h) pont, Épt. 3. (2) bek. 26. pont

8 - 6 - e) opciók az előbbi eszközök és az opció megszerzésére vagy elidegenítésére (ezekkel egyenértékű készpénzben elszámolt eszközök) 14. A portfólió-kezelő nem hajthat végre fő tevékenységétől idegen befektetéseket (például ingatlanvásárlást vagy drágakő befektetést), mivel az általa nyújtott befektetési szolgáltatások kizárólagosak, azok mellett csak a törvényben felsorolt tevékenységeket folytathatja 15. Egyes vagyonkezelési tevékenységek iránya a portfólió-kezeléssel ellentétben nem korlátozódik a tőkepiacra. Így például a pénztári vagyonkezelés és az ingatlan befektetési alap kezelése során a vagyonkezelő, illetve az ingatlan befektetési alap kezelője - megfelelő szakértelemmel rendelkező személy alkalmazása esetén - ingatlanokba is befektetheti az általa összegyűjtött vagyont Szolgáltatásként nyújtott vagyonkezelés vagy a saját vagyon kezelése A portfólió-kezelő a vagyonkezelést szolgáltatásként nyújtja a saját szervezetétől, jogi személyiségétől független kívülállók, a befektetők számára. A jogszabályok garanciális követelményei abból az igényből fakadnak, hogy a tőkepiacon professzionális és tőkeerős szervezettel szemben a vélelmezetten laikus ügyfél a jogszabály alapján arányos jogokkal és lehetőségekkel rendelkezzen. Ha a vagyonkezelési tevékenység kizárólag a saját vagyon kezelésére terjed ki, nincs szükség olyan erősségű jogszabályi biztosítékokra, mint a szolgáltatásként nyújtott vagyonkezelési tevékenységeknél, ezért a saját vagyon aktív kezelése nem tartozik a portfólió-kezelés jogi értelemben vett védett körébe, tehát engedély nélkül végezhető tevékenység. A joggyakorlatban ezzel az állásponttal ellentétes nézetek is felmerülnek, az ÁPTF azonban hivatalos állásfoglalásában megerősítette a fenti értelmezést Épt. 5. Épt. 7. (2) bek. Mnyt. 48. (2) bek., 70. (1) bek. h) pont, és Bat. 3. a) pont, 14. (1) bek.

9 - 7 - A portfólió-kezeléshez képest a biztosítók, és bizonyos körben a pénztárak befektetései részben mástól igénybe vett szolgáltatásokon keresztül, részben pedig az általuk összegyűjtött eszközökkel saját számlára és kockázatra végzett tőkepiaci ügyletek formájában jelentkeznek. 3. A PORTFÓLIÓ-KEZELÉS JOGFORRÁSA ÉS TARTALMA A portfólió-kezelés az Értékpapírtörvény hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatás, folytatásához az ÁPTF engedélye szükséges. A porfólió-kezelési tevékenység definícióját, a szolgáltatás részletes jogszabályi feltételeit az Értékpapírtörvény határozza meg. A portfólió-kezelési szerződés alapján: a befektető pénzt vagy befektetési eszközökből, a leggyakrabban értékpapírokból álló vagyont bocsát a portfólió-kezelő rendelkezésére (kezdeti mozzanat), a portfólió-kezelő a vagyont átveszi, az abban található pénzt és befektetési eszközöket más befektetők eszközeitől és saját eszközeitől elkülönítve nyilvántartja, befektetési eszközökbe fekteti, a befektetésekből származó hozamot a befektető javára beszedi (érdemi mozzanat), a portfólió-kezelési időszak végén pedig a portfóliót, vagy annak pénzbeli ellenértékét a befektető részére visszaszolgáltatja (záró mozzanat). 4. A KÉRDÉSEK, ÉS LEHETSÉGES VÁLASZOK A PORTFÓLIÓ-KEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN - JOGI SZEMMEL A portfólió-kezeléssel kapcsolatban az elmélet és a gyakorlat is több kérdést felvet. Az alábbi kérdéskörök azonban tágabb értelemben a többi vagyonkezelési tevékenységnél is felmerülnek. A továbbiakban a kérdések vizsgálatát a portfóliókezelésre szűkítjük le.

10 A PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI ÜGYLET MINŐSÍTÉSE A portfólió-kezelési tevékenység mind a portfólió-kezelő, mind a befektető szempontjából garanciális követelményekkel talán a legkevésbé biztosított tőkepiaci vagyonkezelési tevékenység. A portfólió-kezelési szerződés alapján a portfólió-kezelő általában bizományosként, azaz a saját nevében, de a befektető javára lép fel a tőkepiacon. A portfólió-kezelési szerződések között léteznek megbízási típusú szerződések is, ahol a portfólió-kezelő a befektető nevében és javára jár el. A megbízási típusú portfólió-kezelési szerződés leginkább a kollektív vagyonkezelők által a befektetői oldalon kötött portfóliókezelési szerződéseknél fordul elő. A portfólió-kezelési szerződés a Polgári Törvénykönyvben nem nevesített úgynevezett vegyes szerződés, amely bizonyos vonásaiban hasonlít a betéti és a letétkezelési ügyletre is. Nézzük sorra azokat az ügylettípusokat, amelyekhez a portfólió-kezelési szerződés bizonyos vonásaiban hasonlít: 5.1. A portfólió-kezelés és a betéti ügylet hasonlósága A betéti ügylet jellemzője, hogy a betétgyűjtő a nyilvánosságtól összegyűjtött pénzeszközök felett tulajdonosként rendelkezik. A betétes az ügylet végén nem az átadott eszközöket, hanem azokkal egyező fajtájú és mennyiségű eszközöket (ugyanabból ugyanannyit, és esetleg a hozamot) köteles a betétes számára visszaszolgáltatni 17. Ennek következtében a betétes és a betétgyűjtő közötti viszony hitelezői jogviszony; a betétgyűjtő esetleges felszámolása esetén a betétes követelése a nem biztosított, egyéb kategóriába tartozik. A portfólió-kezelési szerződések esetén a betéti ügylettel szemben a befektető a portfólióba tartozó eszközök

11 - 9 - tulajdonosa, a portfólió-kezelő pedig csupán kezelésre veszi át ezeket az eszközöket, nem szerez az eszközök felett tulajdonjogot. A portfólió-kezelő számára szabad befektetési döntéseket biztosító portfólió-kezelési ügyletek mégis sok rokon vonást mutatnak a betéti ügylettel. Ezeknél a portfóliókezelési konstrukcióknál a befektető az egyedi ügyletekkel kapcsolatban megelégszik az utólagos tájékoztatással, portfóliója aktuális összetétele tekintetében akár teljesen közömbös is lehet. A kezelt portfólió szempontjából a tulajdonost megillető részjogosultságok közül a rendelkezési jog köréből a legtöbb jogosultság a portfóliókezelőt illeti meg: ő dönt az egyedi befektetések felszámolásáról, a szabad eszközök befektetéséről, stb. Természetesen továbbra is a befektetőt illeti meg a portfoliókezelési szerződés megszüntetésére irányuló felmondási jog. A szabad befektetési döntéseket megalapozó portfólió-kezelési szerződéseknél mutatkozik meg leginkább az a vonás, amely általában jellemzi a portfólió-kezelési ügyletet: az ügylet célja nem az, hogy a befektető meghatározott, egyedileg azonosítható befektetési eszközök (leggyakrabban értékpapírok) fölött tulajdonjogot szerezzen, hanem az, hogy vagyona a befektetési eszközök szerencsés kiválasztása eredményeképpen a lehető legmagasabb hozamot fialja. Az ügylet elsődleges célja miatt a szabad felhatalmazású portfólió-kezelési szerződéseknél a befektető és a portfólió közötti kapocs meggyengül, hasonlóan a betétes és a betétje közötti jogviszonyhoz. A betéti ügyletnél a betétes egyértelműen elveszíti - mindenkivel szemben érvényesíthető - tulajdoni igényét a betétként átadott pénzzel kapcsolatban, és csak a betétgyűjtő hitelintézettel szemben fennálló szerződéses követelése marad fenn, míg a portfólió-kezelésnél ez nem állítható ennyire határozottan (az alábbiakban ezzel a kérdéssel részletesen foglalkozunk). 17 Hpt. 3. (1) bek. a) pont, 2. számú melléklet I.3. pont

12 A portfólió-kezelés és a letétkezelés A letétkezelés abban hasonlít a portfólió-kezeléshez, hogy a letétkezelő a befektető által nála letétbe helyezett, fizikai formában megjelenő értékpapírjaival kapcsolatban adott megbízás alapján végez a befektető javára a közönséges letéti őrzés többnyire passzív feladatain felül aktív tevékenységet is, a letétkezelő az értékpapírok hozamának beszedésével kapcsolatban is eljár 18. A portfólió-kezelő mozgástere a letétkezelő számára biztosított mozgástérnél tágabb: nemcsak fizikai előállítású értékpapírokkal, hanem más befektetési eszközökkel (például opciókkal, határidős termékekkel) kapcsolatos igényeket is érvényesíthet a befektető javára, és tevékenysége nemcsak a nála elhelyezett befektetési eszközökre terjedhet ki, hanem azok kicserélése következtében más eszközökre is. A portfólió-kezelési tevékenységbe tehát értelemszerűen beletartozik a portfólióban található, fizikai formában előállított értékpapírokkal kapcsolatos letétkezelés is. 6. A BEFEKTETŐ ÉS A PORTFÓLIÓ KÖZÖTTI VISZONY Fontos elöljáróban leszögezni, hogy bár a gyakorlati szóhasználat és általában a joggyakorlat is sokszor a portfólió tulajdonosa kifejezést alkalmazza, amikor a befektetőről beszél, a tulajdonjog alapelvei miatt nem állhat fenn tulajdonjog a változó összetételű portfólión, csak a portfólió egyedi, körülhatárolható és azonosítható tárgyain. A továbbiakban mi maradunk a befektető kifejezésnél. A portfólió-kezelési ügylet kezdetén a vagyon a befektető ( tulajdonos ) fizikai őrizetéből a portfólió-kezelő őrizetébe és kezelésébe kerül. A portfólió tárgyai az ügylet során gyakran cserélődnek, így kérdés, hogy a befektető és a portfólió között milyen kapcsolat áll fenn az ügylet tartama alatt: a befektető az ügylet alatt is tulajdonosa lesz-e a portfólió tárgyainak, és mindenkivel szemben felléphet majd, aki

13 tulajdonjogát sérti (dologi igény), vagy csak a portfólió-kezelővel szemben léphet majd fel szerződésen alapuló igénnyel (kötelmi igény). E kérdésnek különösen a portfólió-kezelő fizetésképtelensége esetén van jelentősége. Kötelmi igényeknél ugyanis a befektető a követelését kizárólag a portfólió-kezelőtől hajthatja be, ha ez a portfólió-kezelő helyzete miatt nem vezet eredményre, a befektető viseli az elszenvedett kárt. Dologi igény esetén a befektető nemcsak a portfólió-kezelőtől követelheti vissza a portfóliójából jogellenesen kikerült dolgokat, hanem bárkitől, akihez ezek a dolgok kerültek. Bár az ügylet célja a kezelésbe átadott vagyon lehető legnagyobb hozamának elérése, és a tulajdonjog átruházásról nem esik szó, a tulajdonjog kérdése azért merül fel, mert a) a portfólió-kezelés érdemi mozzanatának piaca a tömeges ügyleti forgalmat lebonyolító tőkepiac, b) a portfólió-kezelők szakértelme és a tőlük általában elvárható gondosság a mindennapi polgári jogi ügyletekben elvárható szakértelemnél és gondosságnál magasabb szintű, és c) az ügylet tárgyai különleges dolgok, a leggyakrabban pénz és értékpapírok. Egyes vagyonkezelési tevékenységeknél egyértelműen a vagyonkezelő gyakorolja a vagyon feletti tulajdonosi jogok teljes körét, és a befektetőnek csak a vagyonkezelővel szemben érvényesíthető kötelmi igénye marad fenn a szerződés vagy a kezelési szabályzat szerint őt megillető összegre. Ilyen konstrukciójú a befektetési alapkezelési, illetve a kockázati tőkealap-kezelési tevékenység, ahol az alapkezelővel szembeni kötelmi igényről értékpapírt is kiállítanak (a befektetési jegyet, illetve a kockázati tőkealap jegyet). A portfólió kezelője által vezetett szigorú nyilvántartás alapján a portfólió tárgyai mindig hozzárendelhetőek a befektető személyéhez. Elvileg nem sérülhet tehát a tulajdonjog azon szabálya, hogy tulajdonjog csak egyedi dolgon állhat fenn. Az egyes portfólió-kezelési szerződésekben előírt nyilvántartás köre és mélysége azonban az 18 Épt. 3. (2) bek. 15. pont, 4. (2) bek. a) pont, és Ptk (1) bek.

14 egyedi megállapodásoknál eltérhet. A nyilvántartás precízsége a befektető kiemelt érdeke, amely különösen akkor kerül előtérbe, amikor a portfólió-kezelő hitelezői lépnek fel követeléssel a portfólió-kezelővel szemben. A portfólió-kezelő hitelezői ugyanis nem érvényesíthetnek igényt: a portfólió-kezelőnek harmadik féllel szemben fennálló, egyértelműen valamely befektetőt illető követelésekre, a portfólió-kezelő által a befektető számára megvett dolgokra, a portfólió-kezelő kezeihez befolyt és elkülönítve nyilvántartott vagy kezelt olyan pénzösszegekre, amelyek a befektetőt illetik 19, a portfólió-kezelőnél a befektető számára letétben őrzött dolgokra. A fenti felsorolásban szereplő szabályok érvényesülését csak a befektetőt illető követelések és eszközök megfelelő nyilvántartása teheti lehetővé. A portfólió-kezelő az érdemi mozzanat során, bizományosi szerepéből adódóan, a tőkepiacon a portfóliót alkotó dolgok tulajdonosaként lép fel, saját nevében vásárol és elad, hozamot beszed, vagyis széles körben rendelkezési jogot gyakorol. A portfólióból átruházott értékpapírok tulajdonjogát a szerző fél annak ellenére megszerzi, hogy a portfólió-kezelő nem volt az értékpapírok tulajdonosa, mivel a Ptk. szerint: bizományi jellegű portfólió-kezelési szerződéseknél a portfólió-kezelő mint bizományos, a saját nevében jogosult a befektető tulajdonát átruházni 20, megbízási jellegű portfólió-kezelési szerződéseknél a portfólió-kezelő a megbízó nevében jogosult a tulajdonjog átruházására. Amennyiben a portfólió-kezelő nem bizományosként vagy megbízottként ruházza át az értékpapírokat, az értékpapírok megszerzője akkor is tulajdonjogot szerezhet, mivel: A Magyar Köztársaság polgári törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény (Ptk.) 509. Ptk

15 a kereskedelmi forgalomban eladott dolgon, vagyis a portfólió kezelés érdemi mozzanata során az értékpapír piaci forgalomban értékesített értékpapíron a jóhiszemű vevő akkor is tulajdonjogot szerez, ha a kereskedő, azaz a tőkepiaci közvetítést üzletszerűen folytató portfólió-kezelő nem volt az értékpapírok tulajdonosa, a kereskedelmi forgalmon kívül is tulajdonjogot szerez az, aki a dolgot jóhiszeműen és ellenszolgáltatás fejében olyan személytől szerzi meg, akire azt a tulajdonos bízta (a tulajdonos ilyenkor a dolgot az első szerzéstől számított 1 éven belül az ellenszolgáltatás megtérítése fejében visszaválthatja) 21, akire pénzt vagy bemutatóra szóló értékpapírt ruháznak át (a forgalomban az üresre forgatott névre szóló értékpapírok bemutatóra szóló értékpapírként viselkednek) tulajdonjogot szerez akkor is, ha az átruházó nem volt tulajdonos 22. Véleményünk szerint a befektető által érvényesíthető igény kérdését jelenleg a portfólió-kezelési szerződésen alapuló, a portfólió-kezelő által vezetett nyilvántartás precízsége dönti el: Ha a portfólió egyes tárgyai kikerülnek a portfólió-kezelő őrizetéből, de egyedileg azonosíthatóak, és a befektető személyéhez rendelhetőek (például az értékpapírok fajta, elnevezés, típus, névérték és sorszám szerint megjelölhetőek), a befektető tulajdonjogi igényt érvényesíthet bárkivel, például a portfólió-kezelő hitelezőjével, a felszámolási eljárásban szereplő hitelezővel vagy a végrehajtást kérővel szemben, akihez a portfólió tárgyai átkerültek. Abban az esetben azonban, ha a portfólió tárgyai csak fajta és mennyiség szerint jelölhetőek meg, és egyedileg nem azonosíthatóak, vagy nem rendelhetőek konkrét befektető személyéhez (akár a pontos nyilvántartás elmulasztása, akár annak eredendő hiánya miatt), a befektető csak a portfóliókezelővel szemben tud fellépni szerződésen alapuló kártérítési igénnyel, és a Ptk (1) és (2) bek. Ptk. 119.

16 portfólió-kezelő fizetésképtelensége miatti felszámolási eljárásban követelését f) pont alá, az egyéb nem biztosított hitelezői követelések közé sorolják A PORTFÓLIÓ-KEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN VÁLLALT GARANCIÁK Mind a tőkepiaci szakzsargon, mind az egyes portfólió-kezelési szerződések sok olyan kifejezést tartalmaznak, amelyek pontos jelentése bizonytalan, értelmezése eltérő lehet. A legismertebbek talán a tőkegarancia és a hozamgarancia kifejezések, de ilyen a hozamindex vagy referenciahozam fogalma is. A meghonosodott kifejezéseket jelenleg a piac kísérli meg tartalommal kitölteni, de úgy tűnik, hogy a választ e fogalmak pontos tartalmára és alkalmazására az egységes gyakorlat és a piaci szereplők egységes önszabályozása, vagy a bírósági gyakorlat, vagy jogszabályban történő definiálásuk, kidolgozásuk adhatja meg. A jogbiztonság szempontjából az igazán megnyugtató megoldást a jogszabályi rendezés keretei között kialakuló önszabályozás, és az ezek alapján stabilizálódó piaci gyakorlat jelentené. A legismertebb fogalmak talán a tőkegarancia, és a hozamgarancia kifejezések. Az alábbiakban e két fogalommal kapcsolatos kérdéseket vizsgáljuk: A tőkegarancia és a hozamgarancia gyakorlati fogalma és problémái. A garanciavállalás következményei. A garanciavállalás és a portfólió-kezelés természetének ellentéte. A garanciavállalások gyakorlata. A portfólió-kezelési szerződés alapján a portfólió-kezelőt elsősorban gondossági kötelezettség terheli: a befektető érdekét szem előtt tartva, kellő körültekintéssel köteles eljárni, az ügylet jellegzetessége miatt - ellenkező megállapodás hiányában - azonban nem felel a portfólió-kezelés eredményéért. A portfólió értékének alakulása tehát általában a befektető kockázata. 23 Ptk. 115., a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (Vht.), a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény (Cstv.)

17 Tőkegaranciás portfólió-kezelési szerződésnek nevezi a gyakorlat azokat a megállapodásokat, ahol a portfólió-kezelő a szerződésben azt ígéri, hogy a futamidő elteltével legalább a befektetett tőke összegét visszafizeti a befektetőnek. Hozamgaranciás szerződés alapján a portfólió-kezelő arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a befektetett tőke lejáratkori értéke az adott szerződésben meghatározott mértékkel nem haladja meg az induló értéket, a portfólió-kezelő a hiányzó összeget saját eszközeiből kipótolja, és az induló vagyonnak a garantált hozammal növelt értékét fizeti vissza a befektető részére. A tőke értékmegőrzése és a hozam az értékpapír-piac általános kockázatán túl a portfólió-kezelő tevékenységének eredményességéből adódik (az árfolyamok változásából, fizetett kamatokból, osztalékokból stb.). Ha a portfólió eszközeinek összértéke mégsem éri el tőkegaranciás szerződés esetén az induló tőke összegét, hozamgaranciás szerződés esetén pedig a portfólió hozammal növelt induló értéket, ez a portfólió-kezelő többlet helytállási kötelezettségét, és a befektető kockázatai forrásának változását is jelenti azzal, hogy az értékpapír-piacban rejlő kockázatokat a portfolió-kezelőre hárítja. A tőke-, illetve a hozamgarancia kifejezések jelentése nem egyértelmű, ezért alkalmazásuk esetén jogi értékelésük is bizonytalan lehet. Az értelmezés körüli nehézségekre példaként érdemes megvizsgálni azt a kérdést, hogy a fenti garanciák hogyan viszonyulnak egymáshoz: a hozamgarancia ígérete magában hordozza-e a tőkegarancia vállalását, értelmezhető-e a hozamgarancia a tőkegarancia nélkül. Logikusnak az a megoldás tűnik, hogy ellenkező szerződéses kikötés hiányában a hozamgarancia magában foglalja a tőkegaranciát is, azaz aki hozamgaranciát vállal, értelemszerűen tőkegaranciára is ígéretet tesz. A hozam a tőke pozitív változásának mértékét fejezi ki. A hozamgaranciás szerződésekben a portfólió-kezelő arra vállal kötelezettséget, hogy az induló tőke meghatározott mértékben nőni fog, értelemszerűen tehát meg is marad. A hozam- és tőkegarancia vállalás alapvetően megváltoztatja a portfólió-kezelés természetét, a befektető és a portfólió-kezelő kockázatait.

18 Garanciavállalás esetén a portfólió-kezelő jelentős többletkötelezettséget vállal, mivel a portfólió-kezelés végén képesnek kell lennie arra, hogy tőkegarancia esetén a tőke, hozamgarancia esetén a tőke és a hozam összegét akkor is ki tudja fizetni a befektető részére, ha a befektetett tőke nem hozott profitot vagy éppen csökkent. Ebben az esetben a befektető kockázata közvetlenül nem a tőkepiac eseményeiből ered, hanem abból, hogy képes lesz-e a portfólió-kezelő az őt terhelő fizetési kötelezettséget a garancia beváltásakor teljesíteni. A portfólió-kezelők a garanciákat általában határozott, a leggyakrabban egy éves időszakra vonatkozó portfólió-kezelési szerződések megkötésekor vállalták. A vagyon határozott idejű lekötése előre kalkulálható időtartamot biztosított a portfóliókezelőnek arra, hogy a portfólió árfolyam-ingadozásait a befektetések felszabadításával vagy átcsoportosításával kiküszöbölje. A garanciavállalást tartalmazó megbízások általában nem tették lehetővé, hogy a befektető a portfóliókezelés során közvetlenül hasson a portfólió-kezelő egyedi befektetési döntéseire, a javára kezelt portfólió szerkezetét és arányait a felek a szerződéskötéskor határozták meg. A garanciák beváltásának előfeltételeként az ilyen jellegű szerződések a befektető részére általában felmondási tilalmat fogalmaztak meg az ügylet futamidejére, vagy a befektető felmondását az ígért garanciák csökkentésével, esetleg elvesztésével fenyegették. A többletkockázat miatt a garanciavállalás bármely formájának minimális kelléke a portfólió-kezelő részéről a megfelelő nagyságú saját tőke, a várható kötelezettségeket szem előtt tartó számviteli és allokációs rend és a szakmai felkészültség. Ezek mellett természetesen nagyon sok további követelmény is fennáll, amelyek hiányában a befektetői kockázat szintje még a minimális követelmények megléte esetén is magas lehet. Ilyen különösen a portfólió-kezelő diszkrecionális döntéseinek lehetséges köre, a nyilvántartás mélysége és naprakészsége, a befektető felé fennálló tájékoztatási kötelezettség tartalma és gyakorisága stb.

19 A tőkepiaci jogszabályok jelenleg nem zárják ki, hogy a portfólió-kezelő tőke-, illetve hozamgaranciát vállaljon a portfólió-kezelési szerződésekben. A tőke- vagy hozamgarancia vállalása, vagy nem vállalása a felek szabad megállapodásától függ. A portfólió-kezelés tőkepiaci ügylet, amelynek lényege, hogy a remélt magasabb hozam reményében a befektető a tőkepiac hatásainak teszi ki befektetéseit 24. A tőkegarancia vállalása redukálja, a hozamgarancia vállalása pedig kizárja a befektetőnek a tőkepiachoz kötődő közvetlen kockázatát. A befektetői kockázat a tőke-, illetve a hozamgaranciás szerződéseknél is mindenképpen fennmarad, csak szorosabban kötődik a portfólió-kezelő szervezethez, és csak másodlagosan a tőkepiaci eseményekhez. A közvetlen befektetői kockázat ilyenkor abban áll, hogy képes lesz-e a portfólió-kezelő az ügyletek végén a garantált tőkét vagy a tőke hozammal növelt összegét megfizetni a befektető részére. Egyes álláspontok szerint a garantált hozamok nyújtása a tőkepiaci kockázatok kizárása miatt idegen a tőkepiaci ügyletektől, ezért nem megengedett. Ismert olyan vélemény is, mely szerint a tőke-, illetve hozamgaranciás portfólió-kezelési tevékenység nem tekinthető befektetési szolgáltatási tevékenységnek, az nem más, mint engedély nélkül végzett betétgyűjtési tevékenység, vagyis tiltott pénzügyi szolgáltatás. A garancia vállalások viszonylag elterjedtek voltak a portfólió-kezelés piacán, azonban a garancia vállalások a garanciavállaló és a befektető többletkockázatai, és a fokozott tőkeigény miatt általában hitelintézeti termékek, az igazán körültekintő és gondos portfólió-kezelők csak bizonyos mértékig, és megfelelő pénzügyi háttérrel vállalhatnak ilyen jellegű kötelezettségeket. Az nyarának végén bekövetkezett árfolyamzuhanások megmutatták a garanciás portfólió-kezelési szerződések igazi kockázatait. Az augusztus-szeptemberi jelentős értéktőzsdei árfolyamesést megelőző években az értéktőzsde szinte folyamatos árfolyam-növekedést produkált. A portfólió-kezelők a befektetőkért folytatott versenyben széles körben ajánlották a tőke-, illetve a hozamgaranciás portfólió-kezelési szerződéseket. Az értéktőzsdei árfolyamok növekedésének időszakában ez a szolgáltatás a portfólió-kezelők és a befektetők részére is jelentős 24 Épt. 3. (2) bek. 6. pont

20 hasznot eredményezett. Az árfolyamesések alapján esedékessé vált garanciák teljesítése miatt azonban számos portfólió-kezelő jelentős veszteséget szenvedett el. Az árfolyamesések óta a tőke-, illetve a hozamgaranciák szinte teljesen eltűntek a portfólió-kezelés piacáról. A vagyonkezelés más területein, annak ellenére, hogy a garanciákkal kapcsolatban fentebb leírtak ezeken a területeken is érvényesek, a garanciák még megtalálhatóak. 8. DEVIZAKÉRDÉSEK A külföldi befektetési eszközökkel, illetve a devizakülföldiek részére végzett portfólió-kezelési tevékenység során figyelembe kell venni, hogy a devizával, illetve a devizakülföldiekkel végzett tőkeműveletek nem teljesen liberalizáltak. A kérdéskör nagysága miatt a következőkben részletesen csak a devizakülföldiek számára nyújtott portfólió-kezelési szolgáltatások néhány kérdésére térünk ki. Devizakérdések a portfólió-kezeléssel kapcsolatban több vonatkozásban is felmerülnek: a) A portfólió-kezeléssel kapcsolatban vezethet-e ügyfélszámlát devizakülföldi részére a portfólió-kezelő társaság? b) A devizakülföldiekre vonatkozó fizetési szabályok hogyan befolyásolhatják a portfólió-kezelést? A devizajogszabályok 25 lehetővé teszik, hogy magyarországi (devizabelföldi) portfólió-kezelők devizakülföldiek részére is végezzenek portfólió-kezelést. A portfólió-kezelő az általa nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzforgalmat általában a befektető javára vezetett korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlaként funkcionáló ügyfélszámlán tartja nyilván: a portfóliókezeléssel kapcsolatos befizetések az ügyfélszámlán kerülnek jóváírásra, a kifizetések az ügyfélszámla egyenlegének terhére történnek A devizáról szóló évi XCV. törvény (Dtv.), és a végrehajtására kiadott 161/1995. (XII.26.) Korm. rendelet Épt. 3. (2) bek. 47. pont, 90., és a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 265/1997. (XII.21.) Korm. rendelet.

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

1999. évi CXXIV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

1999. évi CXXIV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 1999. évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1. (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) a Kormány irányítása

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 Az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133.

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Befektetési Politika tartalmi kivonat 2015. január 1. napjától A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Befektetési Politikáját

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A jelen összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai: - az adott befektetési szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

2. Van-e lehetőség a végelszámolási eljárás során az engedményezésre?

2. Van-e lehetőség a végelszámolási eljárás során az engedményezésre? A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére érkezett leggyakoribb kérdések és az azokra adott válaszok a betétvédelemmel, befektetés-védelemmel, kártalanítási számlával, kártalanítási alappal és a pénztárak

Részletesebben

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2008. év. hónap... napján elfogadta.

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

A piaci szereplő részletes adatai

A piaci szereplő részletes adatai A piaci szereplő részletes adatai Lekérdezés dátuma: 2014.10.01. Utolsó szinkronizálás dátuma: 2014.10.01. 1 / 22 Intézmény alapadatai év: Intézmény típus: Székhely: Privat Investment Pro Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014.

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE. Bevezetés

START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE. Bevezetés START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés A Fókusz Takarékszövetkezet a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. Törvény (továbbiakban: Törvény), valamint a Magyar Államkincstárral

Részletesebben

A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás

A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás A pénzügyi intézmények által végezhető szolgáltatások: a) pénzügyi szolgáltatások és b) kiegészítő pénzügyi szolgáltatások. Üzletszerű tevékenység:

Részletesebben

I. TÉNYÁLLÁS A JOGKÉRDÉS A KÉRELMEZŐ ÁLLÁSPONTJA

I. TÉNYÁLLÁS A JOGKÉRDÉS A KÉRELMEZŐ ÁLLÁSPONTJA Tárgy: nyereség-részesedési jogokkal kapcsolatos befektetési konstrukció jogi megítélése a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (új Hpt.), valamint a kollektív

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. Kapcsolódó fogalmak: START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az életkezdési támogatás: A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Start-számla:

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

UFS GROUP HOLDING ZRT.

UFS GROUP HOLDING ZRT. UFS GROUP HOLDING ZRT. Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályzata Elfogadva: 1/2014. igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal

Részletesebben

A Felügyeletre érkezett leggyakoribb kérdések és az azokra adott válaszok a jelenlegi pénzügyi helyzettel kapcsolatban

A Felügyeletre érkezett leggyakoribb kérdések és az azokra adott válaszok a jelenlegi pénzügyi helyzettel kapcsolatban A Felügyeletre érkezett leggyakoribb kérdések és az azokra adott válaszok a jelenlegi pénzügyi helyzettel kapcsolatban 1. Mikortól változik az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) betétbiztosítási limitje?

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

Takarékbank Private Banking

Takarékbank Private Banking Takarékbank Private Banking Kondíciós lista Hatályos: 2015. november 23. TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.1. Számlacsomagok... 3 1.2. Kamatok... 4 1.3. Devizakonverziók... 5 1.4. Elektronikus

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19.

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19. TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19. Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetmény módosításra az átutalási nyomtatvány költség

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Önellenőrző kérdések

Önellenőrző kérdések Önellenőrző kérdések 1 I. A hitelintézeti betétesek és a befektetők védelme a szolgáltató csődje esetén 1.) Élveznek-e bármilyen védelmet a hitelintézetek ügyfelei, ha a hitelintézet becsődöl? 2.) Bankcsőd

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. 1 I. Partner lakossági folyószámla "Partner" folyószámla Számla

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük!

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18.

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18. H I R D E T M É N Y a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről Érvényes: 2015. május 18. napjától 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja Garanciadíj Befektetési

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap ( Alap ) által kibocsátott, A sorozatú, OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap befektetési jegy

HIRDETMÉNY. Az OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap ( Alap ) által kibocsátott, A sorozatú, OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap befektetési jegy HIRDETMÉNY Az alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2015.07.23-án kelt, H-KE-III-702/2015. sz. engedélye alapján nyilvános

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely többet hozhat az éven belüli lekötött betéteknél vagy a diszkontkincstárjegyeknél?

Részletesebben

1988. évi XXIV. TÖRVÉNY. a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1

1988. évi XXIV. TÖRVÉNY. a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1 1988. évi XXIV. TÖRVÉNY a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1 A nemzetközi gazdasági együttműködés fejlesztése, különösen a külföldi működő tőke gazdaságunkban való közvetlen megjelenésének elősegítése

Részletesebben

A piaci szereplő részletes adatai

A piaci szereplő részletes adatai A piaci szereplő részletes adatai Lekérdezés dátuma: 2014.10.01. Utolsó szinkronizálás dátuma: 2014.10.01. 1 / 23 Intézmény alapadatai év: Intézmény típus: Székhely: Privat FX Investment Kft. Függő ügynök

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére - III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap - lakossági ügyfelek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. VI. em... 1/1.,

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Az ún. tippadói tevékenység minősítése

Az ún. tippadói tevékenység minősítése Az ún. tippadói tevékenység minősítése A Bank állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (Felügyelet) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszám: 13-10-040494; adószám: 12220229-1-13) mint befektetési vállalkozás

Részletesebben

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE

START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Start-számla szerződés 1. sz. melléklete START-SZÁMLA IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés A jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2014.

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2014. A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2014. 1. A törvény hatálya A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

Jogcímezendő típusok

Jogcímezendő típusok A számlatípusok listája Jogcímezendő típusok Nem-rezidensekkel szembeni követelést vagy tartozást megtestesítő állományok (100-as típusok) 111. Hitelintézetek folyószámlái 168. Hitelintézetek valutakészlete

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Nagy Péter, szenior menedzser 2011. November 16.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Nagy Péter, szenior menedzser 2011. November 16. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Nagy Péter, szenior menedzser 2011. November 16. Tematika Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb résztvevők Jogszabályi háttér és annak

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

UFS Broker Biztosításközvetítő Kft.

UFS Broker Biztosításközvetítő Kft. UFS Broker Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályzata Elfogadva: 01/2013 taggyűlési határozattal Hatályba lépés napja: 2013. február 24. TARTALOM 1. PREAMBULUM..2. oldal 2.

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben