VAGYONKEZELÉS ÉS PORTFÓLIÓ-KEZELÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAGYONKEZELÉS ÉS PORTFÓLIÓ-KEZELÉS"

Átírás

1 VAGYONKEZELÉS ÉS PORTFÓLIÓ-KEZELÉS (1999) Készítette: Ügyvédi Iroda

2 ELŐSZÓ A befektethető megtakarításokkal rendelkező magánszemélyek és szervezetek részéről Magyarországon is komoly és egyre inkább terjedő igény mutatkozik a professzionális vagyonkezelő szervezetek szolgáltatásainak igénybevételére. A vagyonkezelő szervezetek számára ígéretes fejlesztési területnek tűnik a különböző vagyonkezelési konstrukciók piaca. A vagyon magas színvonalú kezelése különleges szaktudást és nagy körültekintést igénylő feladat, különösen igaz ez az idegen vagyon kezelésére, a vagyonkezelési szolgáltatásokra. Az alábbiakban a tág értelemben vett vagyonkezelés körébe tartozó tevékenységek közötti hasonlóságokat és eltéréseket tekintjük át, ezen belül kiemelten foglalkozunk az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló évi CXI. törvény ( Értékpapírtörvény vagy Épt. ) szerinti portfólió-kezelés néhány jellegzetességével és problémájával - a jog oldaláról. Reméljük, kiadványunk hozzájárul ahhoz, hogy barátaink, ügyfeleink számára sikerekben gazdag legyen a esztendő karácsony Ügyvédi Iroda

3 1. A VAGYONKEZELÉSRŐL 1.1. A vagyonkezelés meghatározása A vagyonkezelés alatt azokat a szolgáltatásokat értjük, amelyeket professzionális szervezetek nyújtanak a rájuk bízott vagyonok gazdái (a vagyonban található dolgok tulajdonosai, a vagyonban foglalt követelések jogosultjai) számára, és amelyek során a vagyonkezelők a vagyon gazdái javára a vagyonnal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket ideiglenesen gyakorolják, illetve teljesítik, a vagyont - annak gyarapítása céljából - a megtakarítások piacán különböző ügyletekbe forgatják A vagyonkezelés a jogszabályok szerint A vagyonkezelés fent meghatározott fogalmába több, a hatályos jogi szabályozás által külön kezelt tevékenység tartozik. Ezek a tevékenységek: a) a kollektív vagy közvetett vagyonkezelésnek nevezett befektetési alapkezelés 1, kockázati tőkealap-kezelés 2, biztosítók által egyes biztosítási ágazatokhoz kapcsolódóan végzett tőkepiaci ügyletek 3, önkéntes kölcsönös egészség-, önsegélyező-, és nyugdíjpénztárak, valamint magán-nyugdíjpénztárak számára végzett vagyonkezelés 4, b) az egyéni vagy közvetlen vagyonkezelésnek nevezett portfólió-kezelés A befektetési alapokról szóló évi LXIII. törvény (Bat.) A kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról szóló évi XXXIV. törvény (Kock.) A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló évi XCVI. törvény (Bit.) 2. számú melléklet 3. pont A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (Mnyt.), és a hitelintézetekről és a Hpt. 3. (1) bekezdés l) pontja, az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 16. Értékpapírtörvény 3. (2) bekezdés 40. pont, 4. (1) bekezdés d) pont

4 - 2 - A vagyonkezelés legtágabb fogalmába sorolhatjuk a különböző értékkel rendelkező javak, különösen az ingatlanok, műkincsek, műtárgyak kezelésére vonatkozó szolgáltatásokat is, ez utóbbi vagyonkezelési területekre az alábbiakban nem térünk ki. 2. KÜLÖNBSÉGEK A PORTFÓLIÓ-KEZELÉS ÉS MÁS VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK KÖZÖTT 2.1. A vagyonkezelő szervezetek A portfólió-kezelés elnevezésű befektetési szolgáltatást kizárólag a) értékpapír kereskedők, b) értékpapír befektetési társaságok (a fenti két szervezet az Értékpapírtörvény alapján a befektetési vállalkozások körébe tartozik), c) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozások, illetve d) bankok nyújthatnak az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet, vagy ÁPTF) engedélye alapján 6. A portfólió-kezelőkön kívüli vagyonkezelők működési formájára, szervezetére és felügyeletére az egyes jogszabályok eltérő rendelkezéseket tartalmaznak: a) A befektetési alapkezelést belföldi székhelyű, kizárólag névre szóló részvényekkel, és legalább 20 millió forint befizetett jegyzett tőkével rendelkező részvénytársaság folytathatja. A befektetési alapkezelési tevékenységet az ÁPTF engedélyezi 7. b) A kockázati tőkealap-kezelést az a belföldi részvénytársaság folytathatja, amely kizárólag névre szóló részvényekkel rendelkezik, és kizárólag kockázati tőkealap-kezelési tevékenységet végez. A kockázati tőkealap-kezelő társaság jegyzett tőkéje legalább 20 millió 6 7 Épt. 7. (5)-(7) bek., és 8. (2) bek. Bat. 40. (2) bek. a) pont

5 - 3 - forint, a tevékenység folytatásához ugyancsak az ÁPTF engedélye szükséges 8. c) A biztosítók által egyes biztosítási ágazatokhoz kapcsolódóan végzett tőkepiaci ügyleteket biztosító társaságok végezhetnek a rájuk vonatkozó jogszabályok szerinti formákban. A tevékenység felett az Állami Biztosításfelügyelet gyakorol ellenőrzési jogot 9. A biztosítók a vagyonkezelési piac befektetői oldalán is megtalálhatóak, amikor portfólió-kezelőket bíznak meg az általuk összegyűjtött pénzeszközök befektetésével. d) Az önkéntes kölcsönös egészség-, önsegélyező-, illetve nyugdíjpénztári, és magán-nyugdíjpénztári vagyonkezelést (ezeket a tevékenységeket szokták összefoglaló néven pénztári vagyonkezelésnek nevezni) maguk a pénztárak folytathatnak a részükre befizetett eszközökkel, ebben az esetben a tevékenység felügyelete az Állami Pénztárfelügyelet feladatkörébe tartozik. A pénztárak számára vagyonkezelési szolgáltatást nyújthatnak az ÁPTF engedélye alapján a befektetési vállalkozások, a hitelintézetek, a részvénytársasági formában működő biztosítóintézetek, a külföldi vállalkozások fióktelepei, és a befektetési alapkezelők is A vagyon kezelésének személyhez kötöttsége A portfólió-kezelés befektetője mindig egyedileg azonosítható személy, a portfóliókezelés alá vont befektetői vagyon mindig pontosan körülhatárolható és a befektető személyéhez rendelhető eszközök összessége. A portfólió-kezelő tevékenysége során a befektetők vagyonáról az egyes befektetők szerint szétválasztott és a saját eszközöktől elkülönített, tételes és naprakész nyilvántartást vezet. A portfólió-kezelés szerződésen alapuló kötelezettség, amely során a befektetőt rendszeresen tájékoztatni kell a javára kezelt vagyon összetételéről, a portfólió-kezelő tevékenységéről és a portfólió-kezelés eredményességéről Kock. 2. c) pont, 3. (1) bek., 5. (4) és (6) bek. Bit. 5. (4) bek. c) pont Öpt. 36. (6) bek., Mnyt Épt ,

6 - 4 - A portfólió-kezelési ügylet minden esetben szerződésen alapul, amely általában bizományi vagy megbízási típusú szerződés. A bizományi típusú portfólió-kezelési szerződéseknél a portfólió-kezelő a saját nevében a befektető javára jár el, míg a megbízási típusú portfólió-kezelési szerződéseknél a portfólió-kezelő a befektető nevében és a befektető javára lép fel harmadik személyekkel szemben. A szerződés feltételeiben az ügyfél és a portfólió-kezelő szabadon állapodnak meg, az egyedi befektetések eltérő mértékben függhetnek a befektető döntésétől. A portfólió-kezelésről szóló elméletek különbséget tesznek a kötött (nem diszkrecionális), és a szabad felhatalmazású (diszkrecionális) portfólió-kezelés között. A két fogalom a portfólió-kezelő befektetésekkel kapcsolatos döntési szabadságát jelöli. Kötött portfólió-kezelés esetén a portfólió-kezelő részére, általában a portfóliókezelő tanácsa alapján, minden esetben a befektető ad egyedi befektetésre megbízást, enélkül a portfólió-kezelő nem köthet konkrét befektetési ügyletet. A portfólió kezelés ezen formája nem sokban különbözik a közönséges brókeri (értékpapírbizományosi) szolgáltatástól, ahol a bróker végrehajtja ügyfele egyedi ügyletre vonatkozó megbízását. A szabad felhatalmazású portfólió-kezelés során a portfóliókezelő az egyedi befektetéseket saját belátása alapján, a befektető előzetes megkérdezése nélkül is végrehajthatja. Általában igaz, hogy a befektetési döntésekkel kapcsolatos növekvő szabadság a portfólió-kezelő felelősségével, ennek következtében pedig a befektető kockázataival egyenes arányban növekszik. Az előbbieken felül a portfólió-kezeléssel kapcsolatos elméletek megkülönböztetnek egymástól aktív és passzív portfólió-kezelési technikákat. Véleményünk szerint ez a különbségtétel erősebben kötődik a portfólió-kezelés közgazdasági vonatkozásához, a befektetési stratégiák kérdéséhez, ezért a továbbiakban e témával nem foglalkozunk. A portfólió-kezeléssel ellentétben a kollektív vagy közvetett vagyonkezelési formáknál a befektetők vagyona közös vagyontömegben egyesül, és a befektetések során a piacon a vagyon tulajdonosaként a vagyonkezelő jelenik meg. A kollektív vagyonkezelő az összegyűjtött vagyon egészéről dönt, amikor kialakítja a vagyon befektetési szerkezetét és a befektetések arányát (a közvetett vagyonkezelést folytató

7 - 5 - szervezet a befektetői vagyonokat homogenizálja, majd a vagyontömeget diverzifikálja). A befektetési alapkezelés és a kockázati tőkealap-kezelés során például az alapkezelő miután a befektetési-, illetve a kockázati tőkealapban egyesítette a befektetők pénzeszközeit, a befektetők vagyonát egységként kezeli. A befektetési, illetve a kockázati tőkealap jegy ellenértéke az alap tulajdonába kerül, és a továbbiakban a befektető az alap eszközeinek befektetéséről, a vagyon aktuális összetételéről nem szerez tudomást, a vagyon összetételére a vagyonkezelés folyamán nincs befolyása, azt az alapkezelési szabályzat szerint a befektetési, illetve a kockázati tőkealap kezelő cég határozza meg 12. A kollektív vagyonkezelési formáknál a jogszabályok alapján egyértelműen a vagyonkezelő szervezet, az adott alapkezelő vagy pénztár gyakorolja a vagyontömeg feletti tulajdonosi jogokat, a vagyonkezelő intézményi befektetőként lép fel a piacon 13. A közvetett vagyonkezeléseknél a befektető a befektetési politika elfogadásával vagy elutasításával határoz a befektetések számára megfelelő eszközeiről és azok arányáról A befektetések tárgyai A portfólió-kezelő befektetési aktivitása a tőkepiacra korlátozódik. A portfólióban található eszközök csak az alábbi befektetési eszközök lehetnek: a) átruházható értékpapírok, b) pénzügyi határidős ügyletek (ezekkel egyenértékű készpénzben elszámolt eszközök), c) határidős kamatláb szerződések, d) kamatláb-, deviza- és tőke-csereügyletek (swapok), Bat. 3. a) és d) pont Bat. 3. h) pont, Épt. 3. (2) bek. 26. pont

8 - 6 - e) opciók az előbbi eszközök és az opció megszerzésére vagy elidegenítésére (ezekkel egyenértékű készpénzben elszámolt eszközök) 14. A portfólió-kezelő nem hajthat végre fő tevékenységétől idegen befektetéseket (például ingatlanvásárlást vagy drágakő befektetést), mivel az általa nyújtott befektetési szolgáltatások kizárólagosak, azok mellett csak a törvényben felsorolt tevékenységeket folytathatja 15. Egyes vagyonkezelési tevékenységek iránya a portfólió-kezeléssel ellentétben nem korlátozódik a tőkepiacra. Így például a pénztári vagyonkezelés és az ingatlan befektetési alap kezelése során a vagyonkezelő, illetve az ingatlan befektetési alap kezelője - megfelelő szakértelemmel rendelkező személy alkalmazása esetén - ingatlanokba is befektetheti az általa összegyűjtött vagyont Szolgáltatásként nyújtott vagyonkezelés vagy a saját vagyon kezelése A portfólió-kezelő a vagyonkezelést szolgáltatásként nyújtja a saját szervezetétől, jogi személyiségétől független kívülállók, a befektetők számára. A jogszabályok garanciális követelményei abból az igényből fakadnak, hogy a tőkepiacon professzionális és tőkeerős szervezettel szemben a vélelmezetten laikus ügyfél a jogszabály alapján arányos jogokkal és lehetőségekkel rendelkezzen. Ha a vagyonkezelési tevékenység kizárólag a saját vagyon kezelésére terjed ki, nincs szükség olyan erősségű jogszabályi biztosítékokra, mint a szolgáltatásként nyújtott vagyonkezelési tevékenységeknél, ezért a saját vagyon aktív kezelése nem tartozik a portfólió-kezelés jogi értelemben vett védett körébe, tehát engedély nélkül végezhető tevékenység. A joggyakorlatban ezzel az állásponttal ellentétes nézetek is felmerülnek, az ÁPTF azonban hivatalos állásfoglalásában megerősítette a fenti értelmezést Épt. 5. Épt. 7. (2) bek. Mnyt. 48. (2) bek., 70. (1) bek. h) pont, és Bat. 3. a) pont, 14. (1) bek.

9 - 7 - A portfólió-kezeléshez képest a biztosítók, és bizonyos körben a pénztárak befektetései részben mástól igénybe vett szolgáltatásokon keresztül, részben pedig az általuk összegyűjtött eszközökkel saját számlára és kockázatra végzett tőkepiaci ügyletek formájában jelentkeznek. 3. A PORTFÓLIÓ-KEZELÉS JOGFORRÁSA ÉS TARTALMA A portfólió-kezelés az Értékpapírtörvény hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatás, folytatásához az ÁPTF engedélye szükséges. A porfólió-kezelési tevékenység definícióját, a szolgáltatás részletes jogszabályi feltételeit az Értékpapírtörvény határozza meg. A portfólió-kezelési szerződés alapján: a befektető pénzt vagy befektetési eszközökből, a leggyakrabban értékpapírokból álló vagyont bocsát a portfólió-kezelő rendelkezésére (kezdeti mozzanat), a portfólió-kezelő a vagyont átveszi, az abban található pénzt és befektetési eszközöket más befektetők eszközeitől és saját eszközeitől elkülönítve nyilvántartja, befektetési eszközökbe fekteti, a befektetésekből származó hozamot a befektető javára beszedi (érdemi mozzanat), a portfólió-kezelési időszak végén pedig a portfóliót, vagy annak pénzbeli ellenértékét a befektető részére visszaszolgáltatja (záró mozzanat). 4. A KÉRDÉSEK, ÉS LEHETSÉGES VÁLASZOK A PORTFÓLIÓ-KEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN - JOGI SZEMMEL A portfólió-kezeléssel kapcsolatban az elmélet és a gyakorlat is több kérdést felvet. Az alábbi kérdéskörök azonban tágabb értelemben a többi vagyonkezelési tevékenységnél is felmerülnek. A továbbiakban a kérdések vizsgálatát a portfóliókezelésre szűkítjük le.

10 A PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI ÜGYLET MINŐSÍTÉSE A portfólió-kezelési tevékenység mind a portfólió-kezelő, mind a befektető szempontjából garanciális követelményekkel talán a legkevésbé biztosított tőkepiaci vagyonkezelési tevékenység. A portfólió-kezelési szerződés alapján a portfólió-kezelő általában bizományosként, azaz a saját nevében, de a befektető javára lép fel a tőkepiacon. A portfólió-kezelési szerződések között léteznek megbízási típusú szerződések is, ahol a portfólió-kezelő a befektető nevében és javára jár el. A megbízási típusú portfólió-kezelési szerződés leginkább a kollektív vagyonkezelők által a befektetői oldalon kötött portfóliókezelési szerződéseknél fordul elő. A portfólió-kezelési szerződés a Polgári Törvénykönyvben nem nevesített úgynevezett vegyes szerződés, amely bizonyos vonásaiban hasonlít a betéti és a letétkezelési ügyletre is. Nézzük sorra azokat az ügylettípusokat, amelyekhez a portfólió-kezelési szerződés bizonyos vonásaiban hasonlít: 5.1. A portfólió-kezelés és a betéti ügylet hasonlósága A betéti ügylet jellemzője, hogy a betétgyűjtő a nyilvánosságtól összegyűjtött pénzeszközök felett tulajdonosként rendelkezik. A betétes az ügylet végén nem az átadott eszközöket, hanem azokkal egyező fajtájú és mennyiségű eszközöket (ugyanabból ugyanannyit, és esetleg a hozamot) köteles a betétes számára visszaszolgáltatni 17. Ennek következtében a betétes és a betétgyűjtő közötti viszony hitelezői jogviszony; a betétgyűjtő esetleges felszámolása esetén a betétes követelése a nem biztosított, egyéb kategóriába tartozik. A portfólió-kezelési szerződések esetén a betéti ügylettel szemben a befektető a portfólióba tartozó eszközök

11 - 9 - tulajdonosa, a portfólió-kezelő pedig csupán kezelésre veszi át ezeket az eszközöket, nem szerez az eszközök felett tulajdonjogot. A portfólió-kezelő számára szabad befektetési döntéseket biztosító portfólió-kezelési ügyletek mégis sok rokon vonást mutatnak a betéti ügylettel. Ezeknél a portfóliókezelési konstrukcióknál a befektető az egyedi ügyletekkel kapcsolatban megelégszik az utólagos tájékoztatással, portfóliója aktuális összetétele tekintetében akár teljesen közömbös is lehet. A kezelt portfólió szempontjából a tulajdonost megillető részjogosultságok közül a rendelkezési jog köréből a legtöbb jogosultság a portfóliókezelőt illeti meg: ő dönt az egyedi befektetések felszámolásáról, a szabad eszközök befektetéséről, stb. Természetesen továbbra is a befektetőt illeti meg a portfoliókezelési szerződés megszüntetésére irányuló felmondási jog. A szabad befektetési döntéseket megalapozó portfólió-kezelési szerződéseknél mutatkozik meg leginkább az a vonás, amely általában jellemzi a portfólió-kezelési ügyletet: az ügylet célja nem az, hogy a befektető meghatározott, egyedileg azonosítható befektetési eszközök (leggyakrabban értékpapírok) fölött tulajdonjogot szerezzen, hanem az, hogy vagyona a befektetési eszközök szerencsés kiválasztása eredményeképpen a lehető legmagasabb hozamot fialja. Az ügylet elsődleges célja miatt a szabad felhatalmazású portfólió-kezelési szerződéseknél a befektető és a portfólió közötti kapocs meggyengül, hasonlóan a betétes és a betétje közötti jogviszonyhoz. A betéti ügyletnél a betétes egyértelműen elveszíti - mindenkivel szemben érvényesíthető - tulajdoni igényét a betétként átadott pénzzel kapcsolatban, és csak a betétgyűjtő hitelintézettel szemben fennálló szerződéses követelése marad fenn, míg a portfólió-kezelésnél ez nem állítható ennyire határozottan (az alábbiakban ezzel a kérdéssel részletesen foglalkozunk). 17 Hpt. 3. (1) bek. a) pont, 2. számú melléklet I.3. pont

12 A portfólió-kezelés és a letétkezelés A letétkezelés abban hasonlít a portfólió-kezeléshez, hogy a letétkezelő a befektető által nála letétbe helyezett, fizikai formában megjelenő értékpapírjaival kapcsolatban adott megbízás alapján végez a befektető javára a közönséges letéti őrzés többnyire passzív feladatain felül aktív tevékenységet is, a letétkezelő az értékpapírok hozamának beszedésével kapcsolatban is eljár 18. A portfólió-kezelő mozgástere a letétkezelő számára biztosított mozgástérnél tágabb: nemcsak fizikai előállítású értékpapírokkal, hanem más befektetési eszközökkel (például opciókkal, határidős termékekkel) kapcsolatos igényeket is érvényesíthet a befektető javára, és tevékenysége nemcsak a nála elhelyezett befektetési eszközökre terjedhet ki, hanem azok kicserélése következtében más eszközökre is. A portfólió-kezelési tevékenységbe tehát értelemszerűen beletartozik a portfólióban található, fizikai formában előállított értékpapírokkal kapcsolatos letétkezelés is. 6. A BEFEKTETŐ ÉS A PORTFÓLIÓ KÖZÖTTI VISZONY Fontos elöljáróban leszögezni, hogy bár a gyakorlati szóhasználat és általában a joggyakorlat is sokszor a portfólió tulajdonosa kifejezést alkalmazza, amikor a befektetőről beszél, a tulajdonjog alapelvei miatt nem állhat fenn tulajdonjog a változó összetételű portfólión, csak a portfólió egyedi, körülhatárolható és azonosítható tárgyain. A továbbiakban mi maradunk a befektető kifejezésnél. A portfólió-kezelési ügylet kezdetén a vagyon a befektető ( tulajdonos ) fizikai őrizetéből a portfólió-kezelő őrizetébe és kezelésébe kerül. A portfólió tárgyai az ügylet során gyakran cserélődnek, így kérdés, hogy a befektető és a portfólió között milyen kapcsolat áll fenn az ügylet tartama alatt: a befektető az ügylet alatt is tulajdonosa lesz-e a portfólió tárgyainak, és mindenkivel szemben felléphet majd, aki

13 tulajdonjogát sérti (dologi igény), vagy csak a portfólió-kezelővel szemben léphet majd fel szerződésen alapuló igénnyel (kötelmi igény). E kérdésnek különösen a portfólió-kezelő fizetésképtelensége esetén van jelentősége. Kötelmi igényeknél ugyanis a befektető a követelését kizárólag a portfólió-kezelőtől hajthatja be, ha ez a portfólió-kezelő helyzete miatt nem vezet eredményre, a befektető viseli az elszenvedett kárt. Dologi igény esetén a befektető nemcsak a portfólió-kezelőtől követelheti vissza a portfóliójából jogellenesen kikerült dolgokat, hanem bárkitől, akihez ezek a dolgok kerültek. Bár az ügylet célja a kezelésbe átadott vagyon lehető legnagyobb hozamának elérése, és a tulajdonjog átruházásról nem esik szó, a tulajdonjog kérdése azért merül fel, mert a) a portfólió-kezelés érdemi mozzanatának piaca a tömeges ügyleti forgalmat lebonyolító tőkepiac, b) a portfólió-kezelők szakértelme és a tőlük általában elvárható gondosság a mindennapi polgári jogi ügyletekben elvárható szakértelemnél és gondosságnál magasabb szintű, és c) az ügylet tárgyai különleges dolgok, a leggyakrabban pénz és értékpapírok. Egyes vagyonkezelési tevékenységeknél egyértelműen a vagyonkezelő gyakorolja a vagyon feletti tulajdonosi jogok teljes körét, és a befektetőnek csak a vagyonkezelővel szemben érvényesíthető kötelmi igénye marad fenn a szerződés vagy a kezelési szabályzat szerint őt megillető összegre. Ilyen konstrukciójú a befektetési alapkezelési, illetve a kockázati tőkealap-kezelési tevékenység, ahol az alapkezelővel szembeni kötelmi igényről értékpapírt is kiállítanak (a befektetési jegyet, illetve a kockázati tőkealap jegyet). A portfólió kezelője által vezetett szigorú nyilvántartás alapján a portfólió tárgyai mindig hozzárendelhetőek a befektető személyéhez. Elvileg nem sérülhet tehát a tulajdonjog azon szabálya, hogy tulajdonjog csak egyedi dolgon állhat fenn. Az egyes portfólió-kezelési szerződésekben előírt nyilvántartás köre és mélysége azonban az 18 Épt. 3. (2) bek. 15. pont, 4. (2) bek. a) pont, és Ptk (1) bek.

14 egyedi megállapodásoknál eltérhet. A nyilvántartás precízsége a befektető kiemelt érdeke, amely különösen akkor kerül előtérbe, amikor a portfólió-kezelő hitelezői lépnek fel követeléssel a portfólió-kezelővel szemben. A portfólió-kezelő hitelezői ugyanis nem érvényesíthetnek igényt: a portfólió-kezelőnek harmadik féllel szemben fennálló, egyértelműen valamely befektetőt illető követelésekre, a portfólió-kezelő által a befektető számára megvett dolgokra, a portfólió-kezelő kezeihez befolyt és elkülönítve nyilvántartott vagy kezelt olyan pénzösszegekre, amelyek a befektetőt illetik 19, a portfólió-kezelőnél a befektető számára letétben őrzött dolgokra. A fenti felsorolásban szereplő szabályok érvényesülését csak a befektetőt illető követelések és eszközök megfelelő nyilvántartása teheti lehetővé. A portfólió-kezelő az érdemi mozzanat során, bizományosi szerepéből adódóan, a tőkepiacon a portfóliót alkotó dolgok tulajdonosaként lép fel, saját nevében vásárol és elad, hozamot beszed, vagyis széles körben rendelkezési jogot gyakorol. A portfólióból átruházott értékpapírok tulajdonjogát a szerző fél annak ellenére megszerzi, hogy a portfólió-kezelő nem volt az értékpapírok tulajdonosa, mivel a Ptk. szerint: bizományi jellegű portfólió-kezelési szerződéseknél a portfólió-kezelő mint bizományos, a saját nevében jogosult a befektető tulajdonát átruházni 20, megbízási jellegű portfólió-kezelési szerződéseknél a portfólió-kezelő a megbízó nevében jogosult a tulajdonjog átruházására. Amennyiben a portfólió-kezelő nem bizományosként vagy megbízottként ruházza át az értékpapírokat, az értékpapírok megszerzője akkor is tulajdonjogot szerezhet, mivel: A Magyar Köztársaság polgári törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény (Ptk.) 509. Ptk

15 a kereskedelmi forgalomban eladott dolgon, vagyis a portfólió kezelés érdemi mozzanata során az értékpapír piaci forgalomban értékesített értékpapíron a jóhiszemű vevő akkor is tulajdonjogot szerez, ha a kereskedő, azaz a tőkepiaci közvetítést üzletszerűen folytató portfólió-kezelő nem volt az értékpapírok tulajdonosa, a kereskedelmi forgalmon kívül is tulajdonjogot szerez az, aki a dolgot jóhiszeműen és ellenszolgáltatás fejében olyan személytől szerzi meg, akire azt a tulajdonos bízta (a tulajdonos ilyenkor a dolgot az első szerzéstől számított 1 éven belül az ellenszolgáltatás megtérítése fejében visszaválthatja) 21, akire pénzt vagy bemutatóra szóló értékpapírt ruháznak át (a forgalomban az üresre forgatott névre szóló értékpapírok bemutatóra szóló értékpapírként viselkednek) tulajdonjogot szerez akkor is, ha az átruházó nem volt tulajdonos 22. Véleményünk szerint a befektető által érvényesíthető igény kérdését jelenleg a portfólió-kezelési szerződésen alapuló, a portfólió-kezelő által vezetett nyilvántartás precízsége dönti el: Ha a portfólió egyes tárgyai kikerülnek a portfólió-kezelő őrizetéből, de egyedileg azonosíthatóak, és a befektető személyéhez rendelhetőek (például az értékpapírok fajta, elnevezés, típus, névérték és sorszám szerint megjelölhetőek), a befektető tulajdonjogi igényt érvényesíthet bárkivel, például a portfólió-kezelő hitelezőjével, a felszámolási eljárásban szereplő hitelezővel vagy a végrehajtást kérővel szemben, akihez a portfólió tárgyai átkerültek. Abban az esetben azonban, ha a portfólió tárgyai csak fajta és mennyiség szerint jelölhetőek meg, és egyedileg nem azonosíthatóak, vagy nem rendelhetőek konkrét befektető személyéhez (akár a pontos nyilvántartás elmulasztása, akár annak eredendő hiánya miatt), a befektető csak a portfóliókezelővel szemben tud fellépni szerződésen alapuló kártérítési igénnyel, és a Ptk (1) és (2) bek. Ptk. 119.

16 portfólió-kezelő fizetésképtelensége miatti felszámolási eljárásban követelését f) pont alá, az egyéb nem biztosított hitelezői követelések közé sorolják A PORTFÓLIÓ-KEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN VÁLLALT GARANCIÁK Mind a tőkepiaci szakzsargon, mind az egyes portfólió-kezelési szerződések sok olyan kifejezést tartalmaznak, amelyek pontos jelentése bizonytalan, értelmezése eltérő lehet. A legismertebbek talán a tőkegarancia és a hozamgarancia kifejezések, de ilyen a hozamindex vagy referenciahozam fogalma is. A meghonosodott kifejezéseket jelenleg a piac kísérli meg tartalommal kitölteni, de úgy tűnik, hogy a választ e fogalmak pontos tartalmára és alkalmazására az egységes gyakorlat és a piaci szereplők egységes önszabályozása, vagy a bírósági gyakorlat, vagy jogszabályban történő definiálásuk, kidolgozásuk adhatja meg. A jogbiztonság szempontjából az igazán megnyugtató megoldást a jogszabályi rendezés keretei között kialakuló önszabályozás, és az ezek alapján stabilizálódó piaci gyakorlat jelentené. A legismertebb fogalmak talán a tőkegarancia, és a hozamgarancia kifejezések. Az alábbiakban e két fogalommal kapcsolatos kérdéseket vizsgáljuk: A tőkegarancia és a hozamgarancia gyakorlati fogalma és problémái. A garanciavállalás következményei. A garanciavállalás és a portfólió-kezelés természetének ellentéte. A garanciavállalások gyakorlata. A portfólió-kezelési szerződés alapján a portfólió-kezelőt elsősorban gondossági kötelezettség terheli: a befektető érdekét szem előtt tartva, kellő körültekintéssel köteles eljárni, az ügylet jellegzetessége miatt - ellenkező megállapodás hiányában - azonban nem felel a portfólió-kezelés eredményéért. A portfólió értékének alakulása tehát általában a befektető kockázata. 23 Ptk. 115., a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (Vht.), a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény (Cstv.)

17 Tőkegaranciás portfólió-kezelési szerződésnek nevezi a gyakorlat azokat a megállapodásokat, ahol a portfólió-kezelő a szerződésben azt ígéri, hogy a futamidő elteltével legalább a befektetett tőke összegét visszafizeti a befektetőnek. Hozamgaranciás szerződés alapján a portfólió-kezelő arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a befektetett tőke lejáratkori értéke az adott szerződésben meghatározott mértékkel nem haladja meg az induló értéket, a portfólió-kezelő a hiányzó összeget saját eszközeiből kipótolja, és az induló vagyonnak a garantált hozammal növelt értékét fizeti vissza a befektető részére. A tőke értékmegőrzése és a hozam az értékpapír-piac általános kockázatán túl a portfólió-kezelő tevékenységének eredményességéből adódik (az árfolyamok változásából, fizetett kamatokból, osztalékokból stb.). Ha a portfólió eszközeinek összértéke mégsem éri el tőkegaranciás szerződés esetén az induló tőke összegét, hozamgaranciás szerződés esetén pedig a portfólió hozammal növelt induló értéket, ez a portfólió-kezelő többlet helytállási kötelezettségét, és a befektető kockázatai forrásának változását is jelenti azzal, hogy az értékpapír-piacban rejlő kockázatokat a portfolió-kezelőre hárítja. A tőke-, illetve a hozamgarancia kifejezések jelentése nem egyértelmű, ezért alkalmazásuk esetén jogi értékelésük is bizonytalan lehet. Az értelmezés körüli nehézségekre példaként érdemes megvizsgálni azt a kérdést, hogy a fenti garanciák hogyan viszonyulnak egymáshoz: a hozamgarancia ígérete magában hordozza-e a tőkegarancia vállalását, értelmezhető-e a hozamgarancia a tőkegarancia nélkül. Logikusnak az a megoldás tűnik, hogy ellenkező szerződéses kikötés hiányában a hozamgarancia magában foglalja a tőkegaranciát is, azaz aki hozamgaranciát vállal, értelemszerűen tőkegaranciára is ígéretet tesz. A hozam a tőke pozitív változásának mértékét fejezi ki. A hozamgaranciás szerződésekben a portfólió-kezelő arra vállal kötelezettséget, hogy az induló tőke meghatározott mértékben nőni fog, értelemszerűen tehát meg is marad. A hozam- és tőkegarancia vállalás alapvetően megváltoztatja a portfólió-kezelés természetét, a befektető és a portfólió-kezelő kockázatait.

18 Garanciavállalás esetén a portfólió-kezelő jelentős többletkötelezettséget vállal, mivel a portfólió-kezelés végén képesnek kell lennie arra, hogy tőkegarancia esetén a tőke, hozamgarancia esetén a tőke és a hozam összegét akkor is ki tudja fizetni a befektető részére, ha a befektetett tőke nem hozott profitot vagy éppen csökkent. Ebben az esetben a befektető kockázata közvetlenül nem a tőkepiac eseményeiből ered, hanem abból, hogy képes lesz-e a portfólió-kezelő az őt terhelő fizetési kötelezettséget a garancia beváltásakor teljesíteni. A portfólió-kezelők a garanciákat általában határozott, a leggyakrabban egy éves időszakra vonatkozó portfólió-kezelési szerződések megkötésekor vállalták. A vagyon határozott idejű lekötése előre kalkulálható időtartamot biztosított a portfóliókezelőnek arra, hogy a portfólió árfolyam-ingadozásait a befektetések felszabadításával vagy átcsoportosításával kiküszöbölje. A garanciavállalást tartalmazó megbízások általában nem tették lehetővé, hogy a befektető a portfóliókezelés során közvetlenül hasson a portfólió-kezelő egyedi befektetési döntéseire, a javára kezelt portfólió szerkezetét és arányait a felek a szerződéskötéskor határozták meg. A garanciák beváltásának előfeltételeként az ilyen jellegű szerződések a befektető részére általában felmondási tilalmat fogalmaztak meg az ügylet futamidejére, vagy a befektető felmondását az ígért garanciák csökkentésével, esetleg elvesztésével fenyegették. A többletkockázat miatt a garanciavállalás bármely formájának minimális kelléke a portfólió-kezelő részéről a megfelelő nagyságú saját tőke, a várható kötelezettségeket szem előtt tartó számviteli és allokációs rend és a szakmai felkészültség. Ezek mellett természetesen nagyon sok további követelmény is fennáll, amelyek hiányában a befektetői kockázat szintje még a minimális követelmények megléte esetén is magas lehet. Ilyen különösen a portfólió-kezelő diszkrecionális döntéseinek lehetséges köre, a nyilvántartás mélysége és naprakészsége, a befektető felé fennálló tájékoztatási kötelezettség tartalma és gyakorisága stb.

19 A tőkepiaci jogszabályok jelenleg nem zárják ki, hogy a portfólió-kezelő tőke-, illetve hozamgaranciát vállaljon a portfólió-kezelési szerződésekben. A tőke- vagy hozamgarancia vállalása, vagy nem vállalása a felek szabad megállapodásától függ. A portfólió-kezelés tőkepiaci ügylet, amelynek lényege, hogy a remélt magasabb hozam reményében a befektető a tőkepiac hatásainak teszi ki befektetéseit 24. A tőkegarancia vállalása redukálja, a hozamgarancia vállalása pedig kizárja a befektetőnek a tőkepiachoz kötődő közvetlen kockázatát. A befektetői kockázat a tőke-, illetve a hozamgaranciás szerződéseknél is mindenképpen fennmarad, csak szorosabban kötődik a portfólió-kezelő szervezethez, és csak másodlagosan a tőkepiaci eseményekhez. A közvetlen befektetői kockázat ilyenkor abban áll, hogy képes lesz-e a portfólió-kezelő az ügyletek végén a garantált tőkét vagy a tőke hozammal növelt összegét megfizetni a befektető részére. Egyes álláspontok szerint a garantált hozamok nyújtása a tőkepiaci kockázatok kizárása miatt idegen a tőkepiaci ügyletektől, ezért nem megengedett. Ismert olyan vélemény is, mely szerint a tőke-, illetve hozamgaranciás portfólió-kezelési tevékenység nem tekinthető befektetési szolgáltatási tevékenységnek, az nem más, mint engedély nélkül végzett betétgyűjtési tevékenység, vagyis tiltott pénzügyi szolgáltatás. A garancia vállalások viszonylag elterjedtek voltak a portfólió-kezelés piacán, azonban a garancia vállalások a garanciavállaló és a befektető többletkockázatai, és a fokozott tőkeigény miatt általában hitelintézeti termékek, az igazán körültekintő és gondos portfólió-kezelők csak bizonyos mértékig, és megfelelő pénzügyi háttérrel vállalhatnak ilyen jellegű kötelezettségeket. Az nyarának végén bekövetkezett árfolyamzuhanások megmutatták a garanciás portfólió-kezelési szerződések igazi kockázatait. Az augusztus-szeptemberi jelentős értéktőzsdei árfolyamesést megelőző években az értéktőzsde szinte folyamatos árfolyam-növekedést produkált. A portfólió-kezelők a befektetőkért folytatott versenyben széles körben ajánlották a tőke-, illetve a hozamgaranciás portfólió-kezelési szerződéseket. Az értéktőzsdei árfolyamok növekedésének időszakában ez a szolgáltatás a portfólió-kezelők és a befektetők részére is jelentős 24 Épt. 3. (2) bek. 6. pont

20 hasznot eredményezett. Az árfolyamesések alapján esedékessé vált garanciák teljesítése miatt azonban számos portfólió-kezelő jelentős veszteséget szenvedett el. Az árfolyamesések óta a tőke-, illetve a hozamgaranciák szinte teljesen eltűntek a portfólió-kezelés piacáról. A vagyonkezelés más területein, annak ellenére, hogy a garanciákkal kapcsolatban fentebb leírtak ezeken a területeken is érvényesek, a garanciák még megtalálhatóak. 8. DEVIZAKÉRDÉSEK A külföldi befektetési eszközökkel, illetve a devizakülföldiek részére végzett portfólió-kezelési tevékenység során figyelembe kell venni, hogy a devizával, illetve a devizakülföldiekkel végzett tőkeműveletek nem teljesen liberalizáltak. A kérdéskör nagysága miatt a következőkben részletesen csak a devizakülföldiek számára nyújtott portfólió-kezelési szolgáltatások néhány kérdésére térünk ki. Devizakérdések a portfólió-kezeléssel kapcsolatban több vonatkozásban is felmerülnek: a) A portfólió-kezeléssel kapcsolatban vezethet-e ügyfélszámlát devizakülföldi részére a portfólió-kezelő társaság? b) A devizakülföldiekre vonatkozó fizetési szabályok hogyan befolyásolhatják a portfólió-kezelést? A devizajogszabályok 25 lehetővé teszik, hogy magyarországi (devizabelföldi) portfólió-kezelők devizakülföldiek részére is végezzenek portfólió-kezelést. A portfólió-kezelő az általa nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzforgalmat általában a befektető javára vezetett korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlaként funkcionáló ügyfélszámlán tartja nyilván: a portfóliókezeléssel kapcsolatos befizetések az ügyfélszámlán kerülnek jóváírásra, a kifizetések az ügyfélszámla egyenlegének terhére történnek A devizáról szóló évi XCV. törvény (Dtv.), és a végrehajtására kiadott 161/1995. (XII.26.) Korm. rendelet Épt. 3. (2) bek. 47. pont, 90., és a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 265/1997. (XII.21.) Korm. rendelet.

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások

Befektetési szolgáltatások Bank - Tőkepiaci alaptan Befektetési szolgáltatások Tőkepiac szerepe Tőkepiac szabályozása Tőkepiaci tevékenység Tőkepiac felügyelete 2014 ősz MsC képzés 1 Bank Pénzügyi közvetités Fizetések bonyolítása

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS AZONNALI DEVIZAVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉG KIEMELT KÖZVETÍTŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ VÉGZÉSÉHEZ

ÁLLÁSFOGLALÁS AZONNALI DEVIZAVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉG KIEMELT KÖZVETÍTŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ VÉGZÉSÉHEZ ÁLLÁSFOGLALÁS AZONNALI DEVIZAVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉG KIEMELT KÖZVETÍTŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ VÉGZÉSÉHEZ I. TÉNYÁLLÁS Kiemelt Közvetítő a Hitelintézettel kötött megbízási szerződés és a vonatkozó felügyeleti engedély

Részletesebben

Összefoglaló (A harmadik fél letétkezelők bemutatása a harmadik fél országa, és a harmadik fél típusa szerint)

Összefoglaló (A harmadik fél letétkezelők bemutatása a harmadik fél országa, és a harmadik fél típusa szerint) TÁJÉKOZTATÓ A magyarországi székhelyű befektetési vállalkozások által igénybe vett harmadik fél letétkezelők közreműködésével kapcsolatos kockázatok feltérképezéséről Előzmény Az MF Global UK Limited (valamint

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét 1. 2. KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét A jelen Kiemelt befektetői információk elnevezésű dokumentum a Felügyelet 4/2013. számú vezetői körlevele alapján készült. Hatályos:

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

A módszertani útmutatóban megfogalmazott véleménynek sem jogi ereje, sem kötelező tartalma nincs.

A módszertani útmutatóban megfogalmazott véleménynek sem jogi ereje, sem kötelező tartalma nincs. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2012. számú felülvizsgált módszertani útmutatója a biztosítók letétkezelői és portfóliókezelői szerződéseinek minimális tartalmi elemeire vonatkozóan

Részletesebben

1999. évi CXXIV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

1999. évi CXXIV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 1999. évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1. (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) a Kormány irányítása

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

2. Az OBA által nyújtott biztosítás a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet

2. Az OBA által nyújtott biztosítás a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet Tisztelt Ügyfelünk! T-4 /2015. sz. Hirdetmény A Turai Takarékszövetkezet az alábbiakban tájékoztatja a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló hatályos törvény (továbbiakban Hpt.) alapján

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVET TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság b) Székhely: H 1052 Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

I. A JOGKÉRDÉSEK. Az első kérdés értelmezése

I. A JOGKÉRDÉSEK. Az első kérdés értelmezése A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek esetében a szerződő félnek a befektetett díjak eszközalapok közötti átváltása körében való képviseletének jogi minősítése I. A JOGKÉRDÉSEK A Pénzügyi

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Bevezetés a Bank és Tőkepiaci Jogba

Bevezetés a Bank és Tőkepiaci Jogba BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Dr. Glatz Ferenc Bevezetés a Bank és Tőkepiaci Jogba oktatási segédanyag III. I. rész Befektetési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133.

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Befektetési Politika tartalmi kivonat 2015. január 1. napjától A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Befektetési Politikáját

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 Az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-től TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 1. Preambulum 3 2. A szabályzat célja 3 3. A szabályzat

Részletesebben

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2008. év. hónap... napján elfogadta.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről KÖZLEMÉNY a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a 2016. május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a jogszabályi

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013.

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. 1. A törvény hatálya A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

a 17. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés c) pontjában és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról

a 17. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés c) pontjában és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról A Kormány /2013. (..) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai

A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A Raiffeisen Bank Zrt. összeférhetetlenségi politikája Az összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai A jelen összeférhetetlenségi politika elsődleges céljai: - az adott befektetési szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Érvényes: 2014. augusztus 01-jétől Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Forintban kezelt megtakarítások 1. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések 1.1. Lakossági forint folyószámlán történő

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen Üzletszabályzat 2014. augusztus 8. napjától hatályos. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, 2008. március

T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, 2008. március MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5299. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. március 2008. évi. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9396. számú törvényjavaslat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítást érintő módosításáról Előadó: Dr. Veres János

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

2. Van-e lehetőség a végelszámolási eljárás során az engedményezésre?

2. Van-e lehetőség a végelszámolási eljárás során az engedményezésre? A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére érkezett leggyakoribb kérdések és az azokra adott válaszok a betétvédelemmel, befektetés-védelemmel, kártalanítási számlával, kártalanítási alappal és a pénztárak

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2886. számú törvényjavaslat a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben