Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, augusztus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. augusztus"

Átírás

1 Szécsény Mővelıdési ház Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/ Telefax szám: 06/ Budapest, augusztus 1

2 Tartalomjegyzék 1 TERVEZİI NYILATKOZAT ÁLTALÁNOS ADATOK Tervezési határok Szolgáltatandó tervek Technológiai tervcsomag fejezetei: Általános ismertetés A kazánház általános ismertetése Beépítésre kerülı fıberendezések A tervezett üzemvitel általános ismertetése TECHNOLÓGIA, ANYAGJEGYZÉK A kiírás tételeinek értelmezése Vezetékcsövek Idomok Csıívek Szerelvények Csıtartó szerkezetek Mőszaki elıírások Általános elıírások Szerkezeti vizsgálat Nyomáspróba Költségvetés Csövek Berendezések Szerelvények Csıtartók, pódiumok, egyéb szerkezetek Vegyes elıirányzatok Hıszigetelés Festés Villamos szerelési munkák RAJZ JEGYZÉK GÉPÉSZET MŐSZAKI LEÍRÁS VILLAMOS ERİÁTVITEL Tervezıi nyilatkozat Általános ismertetés, tervezési határok Kábelezés Érintésvédelem Tőzvédelem Munkavédelem RAJZ JEGYZÉK VILLAMOS ERİÁTVITEL

3 1 Tervezıi nyilatkozat Tervezı: S+N MANAGEMENT KFT Budapest, Várfok u.7. Alulírott a vonatkozó rendeletek alapján kijelentjük, hogy a 3170 Szécsény, Ady Endre út 12 szám alatt levı mővelıdési ház új hıszivattyús kazánháza technológiai terveit, a tervezés idıszakában hatályos és a tervezett létesítményre vonatkozó általános érvényő hatósági elıírások, szabványok, munka és tőzvédelmi elıírások figyelembevételével készítettük. A tervezett mőszaki megoldások, melyeket a augusztus keltő dokumentáció tartalmaz, megfelelnek az általános érvényő hatósági elıírásoknak, azoktól eltérés nem vált szükségessé. Budapest, augusztus hó Stiebel József S+N Management Kft. Fıtervezı Tallér Ferenc S+N Management Kft. Ügyvezetı 3

4 2 Általános adatok Megrendelı: UNDERGROUND IMMO szolgáltató Kft 2658, Horpács, Kossuth út 5. Technológiai tervezı: S+N Management Kft Budapest, Várfok u. 7. A létesítmény megnevezése: Szécsény mővelıdési ház primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti terve Telephely: 3170 Szécsény, Ady Endre út 12 Kivitelezés kezdési idıpont: III. negyedév Kivitelezés befejezési idıpont: IV. negyedév Fıberendezések szállítói: 4 db WPL 33 típusú hıszivattyú és tartozékai Stiebel Eltron gyártmány 2.1 Tervezési határok Villamos erıátviteli oldalon: a beépítésre kerülı berendezések energia ellátása 2.2 Szolgáltatandó tervek Lásd a külön tervjegyzék szerint. A hidraulikus kapcsolási séma mellé külön függıleges csıtervet adunk ki. Tervezı a gyári típusberendezésekhez (edények, szerelvények, hıszivattyúk, tartályok stb.) gyártási, bekötési (mőhely) tervet nem készít, az azok beépítéséhez szükséges csonkozási tervek a gyártmány csomagolásában megtalálhatóak. Azok a gyártó szerint is idırıl idıre változhatnak, ezért minden esetben a gyártmányhoz mellékelt csonkozási és bekötési tervek az irányadóak! A csıvezetékek megfogásáról, tartózásáról külön tervet nem készítünk, az épületgépészetben általánosan felhasználandó, kereskedelemben kapható szerkezeteket alkalmazunk. 4

5 Amennyiben a kivitelezı valamilyen gyártmányú csövet vagy bilincset elınyben szeretné részesíteni, kérünk egy elızetes konzultációt. Tervezı a szükséges szigetelések minıségét kivitelét, illetve méretét mőszaki leírásaiban és költségvetéseiben megadja, (hıszigetelési tervrajzokat tervezı nem készít). Azokat a csıvezetékeket, amelyek hőtési feladatokat is ellátnak, zárt sejtszerkezető hıszigeteléssel kell ellátni (ARMAFLEX) az azok beépítéséhez szükséges mőszaki elıírások betartásával. Nem képezik szerzıdés tárgyát az alábbiak: építészet, statikus, mőszer automatika (önálló tervet nem készítünk, csupán gyártmány beépítésérıl van szó, a gyártmány felhasználási utasításában meglévı kapcsolások adaptálásáról) zajvédelem, világítás tervezése. 2.3 Technológiai tervcsomag fejezetei: 1. Kapcsolási séma 2. Elrendezési tervek 3. Gépészeti mőszaki leírás és specifikáció 4. Villamos erıátviteli tervek 5. Hıszivattyú használati utasítása 6. Hıszivattyú vezérlés használati utasítása 2.4 Általános ismertetés A dokumentáció a gépészeti technológiai, és villamos terveket tartalmazza. A legfontosabb elemek összefüggéseit a hidraulikus kapcsolási séma és a vezérlési kapcsolási séma tartalmazza. A séma tünteti fel az összes technológiai vezetéket. Ezen az összes vezeték feltüntetésre került méretekkel, a benne lévı szerelvényekkel, és csatlakozási adatokkal. A sorkapocs tervben szereplı szekrény olyan sorkapocs kiosztást tartalmaz, amit a tervezıi segédlet is. A sorkapocs kiosztást a vezérlés leszállítása után minden esetben ellenırizni kell, miután a gyártó a változtatás jogát fenntartja magának. Amennyiben a leszállított és a tervezett kiosztás egymással nem egyezik, azt szükség esetén tervezıi mővezetéssel, terveken történı javítással, vagy új terv kiadással igazítjuk. A szekrény tartalék sorkapcsokat is tartalmaz, amelyre jelen esetben kábel nem csatlakozik. Egy esetleges bıvítés során lehet szükség ezekre a sorkapcsokra. 5

6 2.5 A kazánház általános ismertetése A hidraulikus kapcsolási séma száma: A vezérlés kapcsolási séma száma: SN-195/2-G-01 SN-195/2-G-02 Általános ismertetés A hıszivattyúk a tetın lesznek elhelyezve. A jelenlegi állapot: Meglévı épület. 2.6 Beépítésre kerülı fıberendezések Hıszivattyú db 4 WPL 33 Tartozékok Hıszivattyú vezérlés db 2 WPMW II Távszabályozó termosztát db 2 FE-7 Puffer tároló db 1 SBP 1500 E Csıre illeszthetı érzékelı db 4 AVF 6 Csıszerelı készlet db 2 WPKI-RB Kompakt bekötı egységcsomag db 4 WPKI A tervezett üzemvitel általános ismertetése A szabályozási feladatokat látja el a hıszivattyúhoz tartozó WPMW vezérlés. A beépülı hıszivattyú az év legnagyobb idıszakában cca %-os kihasználtsággal üzemel. A hıszivattyút a külsı hımérsékletrıl vezérlı WPMW elektronikus szabályozó mőködteti. A szabályozó programozható A készülék programozását a jelen dokumentáció mellékletét képezı WPMW gépkönyv tartalmazza. A készüléken beállítható (többek között): a puffer tartály parancsolt hıfoka az elıremenı vízhımérséklet max. értéke a visszatérı vízhımérséklet max. értéke a termosztát helyén lévı helyiség parancsolt hımérsékletének értéke 6

7 Ezeket az értékeket az üzembe helyezı mérnök induláskor beállítja, ezek megváltoztatását a helyszíni kezelı a gépkönyv utasításai alapján elvégezheti. A hıszivattyú automatikusan mőködik, mőködtetésüket a szabályozók végzik. A helyszínen csupán a szükséges víznyomás értékeinek ellenırzésére, ill. után állítására van szüksége. A rendszer utántöltése szükség esetén természetes ivóvízzel a hálózatról történik. Az optimális nyomásérték 2 ~ 3 bar. A hıszivattyúhoz megfúrt szondákat propilén-glikollal kell feltölteni -13 C fagypontig. A szondák áramlástani beállítása különösen fontos. A körbe szőrık beépítése megfontolandók a késıbbi üzemmenet kapcsán felesleges. A rendszerrel a mennyezetfőtési kör passzív hőtése megoldható, erre a célra egy Danfoss hıcserélıt tettünk be, amely üzeme automatikus a beállítások elvégzése után figyelmet nem követel. A keverı szivattyúk főtési idényben folyamatosan üzemelnek. Kikapcsolásuk esetén rövid idın belül a hıszivattyúk is leállnak és az egész épületfőtés nélkül marad. 7

8 3 Technológia, anyagjegyzék Csıvezetékek technológiai kiírása 3.1 A kiírás tételeinek értelmezése Vezetékcsövek Meleg és hidegvízvezetékek és segédvezetékeik Névleges hımérséklet: o C Max. üzemi hımérséklet: 60 o C Névleges nyomás: 6 bar Üzemi nyomás max: 4 bar Idomok A csıidomok anyaga egyezzen meg a csı anyagával, vagy min. azonos (meleg szilárdsági, hegeszthetıségi, stb.) tulajdonságokkal rendelkezzen. Falvastagságukat a megadott paramétereknek megfelelıen a gyártómő határozza meg. A csıidomok anyagmennyisége az egyenes csıanyag mennyiségben nem szerepel Csıívek A patentívek R=1,5D hajlítású sugárral, a DIN 2605 szerint készüljenek. A kiírásban a DN 50 alatti ívek készülhetnek a helyszínen min. R=2,5 D hajlítási sugárral. Ebben az esetben anyag-minıségüket az egyenes csı anyagmennyisége tartalmazza Szerelvények A szerelvények külsı vagy belsı menetesek, illetve forrasztható kivitelőek Csıtartó szerkezetek Elıre gyártott csıbilincs gumibetéttel, horganyzott, hımérsékletálló kivitel, alkalmas valamennyi csıtípusra vízszintes és függıleges csıszakaszokban. A csıtartók az MSZ 6442 szerinti általános követelményő szerkezetekre elıírtaknak feleljenek meg. 8

9 3.2 Mőszaki elıírások Általános elıírások A mőszaki követelmények minimuma az MSZ ,-13,-14. jelő szabvány, amely az ipari csıvezetékek általános követelményeit, osztályozását, gyártási, szerelési és vizsgálati elıírásai tartalmazzák Szerkezeti vizsgálat A csıvezeték szerkezeti vizsgálatát a tömörségi próba elıtt az MSZ pontja szerint végre kell hajtani, és eredményérıl jegyzıkönyvet kell felvenni Nyomáspróba A légtelenítı és ürítı vezetékek elzáró utáni részeinél a nyomáspróba tömörségi, mindenütt máshol szilárdsági jellegő. A szilárdsági nyomáspróba 5-45 o C közötti vízzel, kell elvégezni 6 bar nyomással. 9

10 3.3 Költségvetés Csövek Vörösrézcsı szerelése hideg-, meleg víz nyomóvezetékei, valamint központi főtési célokra Kemény kivitelben (bevonat nélkül) kötésekkel és idomkapcsolatokkal NA fm Fekete acélcsı főtési vezeték szerelése hegesztett kivitelben DN fm DN fm DN fm DN fm Rolltherm gyártmányú rézcsıre húzott lamellás főtıtest 300 fm Egyedi borítás készítése a lamellás főtıtestekhez, két oldalon a kiadott tervek szerint 140 m Berendezések Stiebel gyártmányú hıszivattyús berendezés szerelése A berendezés a következı anyagokból áll: Hıszivattyú db 4 WPL 33 Tartozékok Hıszivattyú vezérlés db 2 WPMW II Távszabályozó termosztát db 2 FE-7 Puffer tároló db 1 SBP 1500 E Csıre illeszthetı érzékelı db 4 AVF 6 Csıszerelı készlet db 2 WPKI-RB Kompakt bekötı egységcsomag db 4 WPKI-6 10

11 3.3.3 Szerelvények Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külsı vagy belsı menettel, illetve hollandival csatlakoztatva AHA Mofém gömbcsap NA 15 NA 50 6 db 14 db Visszacsapó szelep NA 50 7 db Csıtartók, pódiumok, egyéb szerkezetek Csıtartók ( Kereskedelmi termékek ) Összesen: 75- kg Vegyes elıirányzatok Mosatás, kifúvatás Az elkészült vezetékeknél mosatásra és kifúvatásra elıirányozva: Szp óra 16 óra Tömörség próba Elıirányozva: Szp óra 4 óra Beszabályozás Szp óra 60óra Csıszerelı állvány szükség szerint 11

12 3.3.6 Hıszigetelés Hıszigetelés A hıszigetelés ARMAFLEX hıszigetelı anyaggal 20 mm vastagságban egyenes és ívelt vonalon alumínium lemezzel borítva. NA 50 NA 65 NA Festés 120 fm 40 fm 60 fm A festéshez történı elıkészítés az MSZ 1891, a festés az MSZ elıírásainak figyelembevételével készüljön Szigetelendı vezetékek: - felület elıkészítés: sk2+t0 - alapozás: 2 rétegben (min. vastagság rétegenként 30 µ.) 3 alatt: 255 fm Villamos szerelési munkák Villamos kapcsoló szekrény készítése a kiadott SN-195/2-V1, SN-195/2-V2, SN-195/2-V3, SN-195/2-V4 tervek szerint. Vezetékek szerelése szabadon illetve mőanyag kábelcsatornában vezetve. Vörösréz vezetıvel MTK 400V x1 mm 2 40 fm x1,5 mm 2 40 fm x2,5 mm 2 40 fm x4 mm 2 20 fm Vörösréz vezetıvel árnyékolt BUS kábel x1 mm 2 30 fm Villamos kábelcsatorna mőanyagból x50 mm 2 60 fm x50 mm 2 20 fm 12

13 4 Rajz jegyzék gépészet SN-195/2-G-01 SN-195/2-G-02 SN-195/2-G-03 SN-195/2-G-04 SN-195/2-G-05 SN-195/2-G-06 SN-195/2-G-07 SN-195/2-G-08 SN-195/2-G-09 SN-195/2-G-10 Hidraulikus kapcsolási séma Vezérlés kapcsolási séma Tetı elrendezési rajz Hıközpont Függıleges csıterv primer hıellátás Földszint meglévı állapot Emelet meglévı állapot Nézıtér üléssorok főtése Meglévı állapot déli áramkör függıleges csıterv Meglévı állapot északi áramkör függıleges csıterv 13

14 5 Mőszaki leírás A meglévı épület, az utca túloldalán lévı kazánházban elhelyezett FÉG Vestale kazánoktól távvezetéken keresztül kapja a hıt. Ezek életkora 20 évhez közelít, erkölcsileg azonban régebben elavult. A főtési költségek csökkentésének igénye felmerült, melyet elızetesen megvizsgálva, elıtanulmányokat végezve, hıszivattyúk beépítése került elhatározásra. A meglévı gázfogyasztás alapján, és számítással ellenırzött hıigény: 90 kw A hıellátást alapvetıen levegıs hıszivattyúk látják el, mellyel az éves hıigény - 4 C ig, 97 % - ban fedezhetı. A maradék hıigényt beépített direkt főtı patronnal látjuk el, mely áramfogyasztása a megtérülési idıben belekalkulált. A megtérülési idı pályázat nélkül is 4 év, pályázattal 2.5 évre tehetı. A hıszivattyúk számított maximális hıfok lépcsıje 550 / 35 C Ezen épület főtése alapvetıen radiátor hıleadókkal megoldott, a színházterem főtése kapott kiegészítésként légfőtést, légcserét. Használatban a rendszer általában kielégítıen mőködik, de a színházterem főtése kevés. Amikor a teremben huzamosan sok ember tartózkodik, már elegendı, de komfortosnak nem mondható. A jelenlegi főtési rendszert felmértük, arról rajzot készítettünk, amit kiadunk. Kiadunk továbbá egy szekunder főtési kiegészítési tervet, amely a hıszívattyúra való áttéréshez mindenképpen szükséges, a színházterem egy kiegészítı főtés tervét. A jelenlegi kazánház, illetve a hıszivattyú is tartalmaz kellı hátteret az épület főtéséhez, de a színházteremhez mindenképpen egy gyors felfőtést, majd kellı idıben leszabályozást lehetıvé tevı rendszer. A primer rendszer korszerősítését tehát levegıs hıszivattyúval oldjuk meg, amit, amiket a tetın helyezünk el. A 4 db levegıs hıszivattyút, a tetın, a szellızés légbeszívó egységénél helyezzük el, hogy a felépítményt kihasználva vezessük be a vezetékeket az épületbe.. A hıszivattyúkhoz alapkeret terveztetendı statikus tervezıvel, a tetı teherbírását mégegyszer ellenırizve. A tetı vízszigetelését megbontani nem szabad. A vezetékeket fagyállóval kell feltölteni, amit a szellızı gépházban elhelyezett hıcserélı után normál főtési vízként vezetünk tovább a hıközpont felé, ami a földszinten van most is kialakítva, kellı hellyel, az újonnan beépítendı szerkezetek számára. A meglévı főtési rendszer, a kiegészítéssel együtt ezzel a hıfoklépcsıvel mőködıképes. Amennyiben szélsıségesen hideg idıjárás van, a 45 kw direkt villamos főtéssel pótolható a plusz hıigény, illetve a magasabb elıremenı hımérséklet. 14

15 A főtési határhımérsékletek, bivalens pont meghatározása a szükséges számításokkal együtt a tanulmány tervben már kiadottak, a számításokkal együtt. A hıszivattyúk alapvetıen külsı hıfok szerinti szabályozással mőködnek, amelyet 1500 literes puffer tartályon keresztül vezetünk a szabályozott körökhöz. A puffer egyidejőleg a hidraulikus váltó szerepét is betölti. A főtés szerelése szakképzett munkát igényel, a szerelési munka ennek megfelelıen képzett szakemberek által végeztetendı. A főtés szerelése során be kell tartani minden baleset elhárító és óvó rendszabályt, illetve a szükséges tőzvédelmi elıírásokat. Stiebel József okl. gépészmérnök G1-01/738 15

16 6 Villamos erıátvitel 6.1 Tervezıi nyilatkozat a villamos erıátviteli tervekrıl az általános mőszaki - létesítési - elıírásokkal kapcsolatban Tervezı Vállalat: S+N MANAGEMENT Kft Budapest, Várfok u.7. Alulírott a vonatkozó rendeletek alapján kijelentem, hogy a 3170 Szécsény Ady Endre út 12 szám alatt levı mővelıdési ház új hıszivattyús kazánházba beépítésre kerülı STIEBEL ELTRON által szállított hıszivattyúkhoz csatlakozó kiegészítı villamos kábelezési terveket a tervezés idıszakában hatályos és a tervezett létesítményre vonatkozó általános érvényő hatósági elıírások, szabványok, munka és tőzvédelmi elıírások figyelembevételével készítettük. A tervezett mőszaki megoldások, melyeket a augusztus dokumentáció tartalmaz, megfelelnek az általános érvényő hatósági elıírásoknak, azoktól eltérés nem vált szükségessé. Budapest,2009. augusztus hó... Stiebel József... Tallér Ferenc 16

17 6.2 Általános ismertetés, tervezési határok Jelen villamos kábelezési tervezés során feladatunk tárgyát képezte a 3170 Szécsény Ady Endre út 12 szám alatt levı mővelıdési házban létesülı STIEBEL ELTRON gyártmányú 4 db hıszivattyú és tartozékai villamos kábelezési tervezése, földelı hálózatba történı bekötése. 6.3 Kábelezés A jelen terv szerint valamennyi beépítésre kerülı kábel vörösréz erő. A kábelek vezetése épített kábelcsatornában vagy védıcsıben történik. 6.4 Érintésvédelem A berendezés érintésvédelme: TN-C Az EPH-ba be kell kötni valamennyi nagy kiterjedéső fémtestet, ill. a villamos berendezéseket. 6.5 Tőzvédelem A kazánház tőzvédelmi besorolása : "D" Jelen tervben szereplı villamos berendezések miatt kiegészítı tőzoltó berendezés nem szükséges. 6.6 Munkavédelem A terv az adott idıszakban-érvényben levı munkavédelmi követelmények, hatósági elıírások, szabályzatok, országos és ágazati szabványok, mőszaki irányelvek figyelembe vételével készült. A terv a berendezés egyes elemeihez egyértelmő azonosító tervjelet és feliratokat tartalmaz. A berendezések kialakítása megfelel a vonatkozó munkavédelmi elıírásoknak. A kivitelezést úgy kell lebonyolítani, hogy mind a kivitelezés, mind pedig az üzemeltetés során a biztonságtechnikai, az üzem-egészségügyi és a munkavédelmi elıírások maradéktalanul betarthatók legyenek. A szerelés során a gyártó cégek elıírásait fokozott gonddal kell betartani. A villamos kábeleket az érintésvédelmi elıírásoknak megfelelıen kell szerelni. A fal áttöréseknél és a mechanikai sérüléseknek kitett helyeken a kábeleket védıcsıben kell vezetni. A kábelfektetés feleljen meg az MSZ elıírásainak. A kábelek bevezetése a zárt szekrénybe töm szelencén keresztül történik. A villamos betáplálásokat és a hozzájuk tartozó összes érintett készüléket, berendezést, amelyekre a munkavégzés kiterjed, minden munkavégzés elıtt az elıírások szerint feszültség mentesíteni kell. 17

18 7 Rajz jegyzék villamos erıátvitel SN-195/2-V1 Áramút és sorkapocs terv 1. SN-195/2-V2 Áramút és sorkapocs terv 2. SN-195/1-V3 Áramút és sorkapocs terv 3. SN-195/1-V4 Áramút és sorkapocs terv 4. SN-195/1-V5 Áramút és sorkapocs terv 5. 18

Szécsény. Gimnázium. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Gimnázium Budapest, 1012 Várfok u. 7.

Szécsény. Gimnázium. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Gimnázium Budapest, 1012 Várfok u. 7. Szécsény Gimnázium Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690 Telefax szám:

Részletesebben

Szécsény. Óvoda. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Óvoda Budapest, 1012 Várfok u. 7.

Szécsény. Óvoda. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Óvoda Budapest, 1012 Várfok u. 7. Szécsény Óvoda Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690 Telefax szám:

Részletesebben

Szécsény. Városháza. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. szeptember

Szécsény. Városháza. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. szeptember Szécsény Városháza Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690

Részletesebben

Szécsény. Általános iskola

Szécsény. Általános iskola Szécsény Általános iskola Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690 Telefax

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz.

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Mőszaki leírás és kéményméretezés Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Megrendelı: Épületgépész tervezı: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı

Részletesebben

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura.

HERZ Teplomix. HERZ Armatúra Hungária Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 39-41. e-mail: office@herzarmatura.hu * www.herzarmatura. HERZ Teplomix Termosztatikus háromjáratú szabályozószelep a kazán visszatérı ági hımérsékletének emeléséhez Normblatt 7766 2007. jan. kiadás Beépítési méretek, mm kvs (m3/h) kvs (m3/h) Rendelési szám Méret

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

Épületgépészet bevezetı elıadás

Épületgépészet bevezetı elıadás Épületgépészet bevezetı elıadás Szikra Csaba www.egt.bme.hu max. 2m Kémények: Nyitott égésterő falikazánok kéményei Kéménytest min. 2m Füstcsı Gázberendezés Kémények: Zárt égésterő fali kazánok kéményei

Részletesebben

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K WPS - sorozat 1. sz. fólia WPS..K - sorozat Jellemzık folyadék/víz hıszivattyú egyszerő telepítés külsı HMV tárolóval kombinálható főtıkörönként külön hımérséklet érzékelı

Részletesebben

INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER. Atervektartalma

INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER. Atervektartalma 1. oldal Jelen oldal a következı fájl HTML-változata: http://www.infoplan.hu/letoltheto/reszletes_dokumentumok/ip-ref-021_tervek_tartalma.doc. A G o o g l e automatikusan létrehozza a dokumentumok HTML-változatát

Részletesebben

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21.

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Elıadó: Szalontai Gábor Nyugat-dunántúli hıszolgáltatási mintaprojekt Alkalmazott technológiák Esettanulmány:

Részletesebben

cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT. cosmo szerelvény COSMO fűtési szerelvények COSMO termosztátfejek Folyadék töltetű termosztátfej gyors reagálási idővel Beállítható érték: 7-28 C Fagyvédelem: 7 C Kétfajta csatlakozással: M30x1,5mm és Danfoss

Részletesebben

Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban

Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban Oldal: 1 / 8 00_00 Bokk Műszaki terv Kiviteli terv Üzembehelyezési terv Átadási dokumentáció 1. Gépész szakterület 1_01_ P&I * 1_02_

Részletesebben

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Siófok 2014. május 05. Gyökér Imre tanúsítási csoportvezetı Tel: 30 / 530-2592 30 / 267-6383 E-mail: gyoker.imre@emi-tuv.hu Gyors áttekintés Az országban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ SRP

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ SRP HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ SRP Tartalomjegyzék Rendszer típus 70... 3 Rendszer puffer nélkül (rendszer típus 70)... 4 Rendszer típus 71... 5 Rendszer HMV pufferrel (rendszer típus 71)...

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán

Szakmérnöki továbbképzés. Épületgépészeti szabályozástechnika. Dr. Magyar Zoltán Szakmérnöki továbbképzés Épületgépészeti szabályozástechnika Dr. Magyar Zoltán Tartalom 1. Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése Beüzemelés, commissioning tevékenység Épületek belsı légállapotának kritériumai

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek:

Hıszivattyús rendszerek: Hıszivattyús rendszerek: kiválasztás, gazdaságosság Hıszivattyú mőködési elve Hıszivattyúk jósági foka (COP) COP (jósági fok) = Leadott energia A folyamat fenntartásához befektetett energia Hatékonyabb

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben

Tervezõi árazatlan költségvetés. Csõvezetékek

Tervezõi árazatlan költségvetés. Csõvezetékek 1/6 A kiírásban szereplõ tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és fõanyagot amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Épületgépészeti szaktanácsok

Épületgépészeti szaktanácsok - Padlófőtés Épületgépészeti szaktanácsok Az energia árak növekedése miatt az utóbbi néhány évben rohamosan növekedett az alacsony hımérséklettel mőködı főtési rendszerek, mint a padlófőtési rendszerek

Részletesebben

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással s 4 502 ACVATIX Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással SAL.. SAL31.. AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérlıjel SAL61.. AC/DC 24 V tápfeszültség, 0 10

Részletesebben

cime

cime Budapest, 2002. február 22. Dokumentum Revizió Tervezo: azonosító cime 02-2001-000-0 01 02-2001-001-0 1 2005.10.18. 2/5 Tartalomjegyzék Tervezoi nyilatkozat...3 Elozmények...4 Muszaki leírás...4 Zónák

Részletesebben

PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben. Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire!

PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben. Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire! PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire! http://webaruhaz.permanent.hu 1 SPARK Hıszivattyú-család fejlesztési

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

VERITAS TRADE CENTER SZOLGÁLTATÓ ÉS IRODA HÁZ

VERITAS TRADE CENTER SZOLGÁLTATÓ ÉS IRODA HÁZ VERITAS TRADE CENTER SZOLGÁLTATÓ ÉS IRODA HÁZ BUDAPEST, XIV. FOGARASI ÚT 45. Általános építészeti leírás Az üzletközpont- irodaház Budapest, XIV:kerület Fogarasi út 45 szám alatt helyezkedik el a közel

Részletesebben

Munkanem összesítő Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege Összesen: - -

Munkanem összesítő Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege Összesen: - - Név : Budai Irgalmasrendi Kórház Cím : Kelt: 20.. év...hó...nap 1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19. Szám :... KSH besorolás:... Teljesítés:20.. év...hó...nap A munka leírása: Készítette :... Hűtési rendszer

Részletesebben

HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ*

HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ* Fodor Zoltán - Komlós Ferenc HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ* Pitvaros község Magyarország déli részén, Csongrád megyében, a Román határ közelében található 1400 lakossal. A település távlati fejlesztési

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/ 13/ pld. Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás Megbízó: Török Csongor Szeged Létesítmény: Nemzeti Színház, Szeged, Deák Ferenc u. 2. Tárgy: Elektromos műszaki leírás Hőtechnikai korszerűsítéshez

Részletesebben

SZÚRÓPONT BESENYSZÖG, JÁSZLADÁNYI ÚT HRSZ:503/3 GÁZELLÁTÁS

SZÚRÓPONT BESENYSZÖG, JÁSZLADÁNYI ÚT HRSZ:503/3 GÁZELLÁTÁS 1 DEWAPO BT. Levelezési cím: 5008 Szolnok, Vörösmezı út 88/B. Mobil tel. 06 30 911-7075 E-mail:dew.terv@t-online.hu MŐSZAKI LEIRÁS SZÚRÓPONT BESENYSZÖG, JÁSZLADÁNYI ÚT HRSZ:503/3 GÁZELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ADATOK.

Részletesebben

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1 ecolux DIMMER Elektronikus feszültség dimmelı Ver: 09/1 2009 1. Általános ismertetés Éjszaka általában a csökkent energia felhasználás miatt megnövekedı feszültség hatására, a közvilágítás nagyobb energia

Részletesebben

AJÁNLAT AJÁNLATI SZÁM: AIV AJÁNLAT MEGNEVEZÉSE: K-35-ÖS KATASZTERI SZÁMÚ RÉTEGVIZES KÚT VIZÉNEK AMMÓNIAMENTESÍTÉSE

AJÁNLAT AJÁNLATI SZÁM: AIV AJÁNLAT MEGNEVEZÉSE: K-35-ÖS KATASZTERI SZÁMÚ RÉTEGVIZES KÚT VIZÉNEK AMMÓNIAMENTESÍTÉSE AJÁNLAT AJÁNLATI SZÁM: AIV-111118 AJÁNLAT MEGNEVEZÉSE: K-35-ÖS KATASZTERI SZÁMÚ RÉTEGVIZES KÚT VIZÉNEK AMMÓNIAMENTESÍTÉSE MEGBÍZÓ: LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATTEVİ: DUNATEC KFT. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL A Coefficient Of Performance teljesítményszám- röviden COP -jelölik a hıszivattyúk termikus hatásfokát. Kompresszoros hıszivattyúknál a COP a főtési

Részletesebben

Vaillant aurostep szolárrendszer

Vaillant aurostep szolárrendszer Az aurostep szolárrendszer áttekintése Termék Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Gázelosztó vezetékekrıl készített szakértıi vélemények tanulságai

Gázelosztó vezetékekrıl készített szakértıi vélemények tanulságai Gázelosztó vezetékekrıl készített szakértıi vélemények tanulságai Gázláng Mérnökiroda Szeged Aszódi János DUNAGÁZ Szakmai Napok Visegrád, 2010. április 7.-8. 1 A Bányatörvény által meghatározott eljárás

Részletesebben

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

Levegő-víz inverteres hőszivattyú Levegő-víz inverteres hőszivattyú RENDSZER FELÉPÍTÉSE Levegő-víz hőszivattyú rendszer A Carrier bemutatja az XP Energy a lakossági fűtési megoldást megújító levegő-víz hőszivattyú rendszert. Az energia

Részletesebben

STATIKAI TERVFEJEZET A

STATIKAI TERVFEJEZET A Statikum s.r.o. www.statikum.shp.hu SK-945 01 Komárno Tel.: (+36-30) 231-7890 Eötvösova 3195/21 e-mail: statikum@hdsnet.hu STATIKAI TERVFEJEZET A 1111 BUDAPEST,... HRSZ.:... ALATTI CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió Drexler Péter mérnök üzletkötő Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió 1139 Budapest, Váci út. 91. Tel.: (+36) 1 450 2531/102 Fax: (+36) 1 450 2539 Mobil: (+36) 20 9325 179 E-mail: peter.drexler@danfoss.com

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés Használati utasítás Légcsatornázható klímaberendezés Vezetékes szabályzó (standard tartozék) 1. idızítı kijelzı 2. ventilátor-fokozat kijelzı (Automata, magas, közepes, alacsony) 3. leolvasztási állapot

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

A H és mélyvölgy tarifás elszámolási mérések mőszaki követelményei

A H és mélyvölgy tarifás elszámolási mérések mőszaki követelményei 479. számú ügyvezetı igazgatói utasítás A H és mélyvölgy tarifás elszámolási mérések mőszaki követelményei Készítette: Ügyfél és Kereskedıi Kapcsolatok Osztály Méréstechnikai csoport 2010. Nyomtatásban

Részletesebben

A beltéri egység: Az egység egy galvanizált rozsdamentes fémszekrény, ráégetett poliészter bevonattal.

A beltéri egység: Az egység egy galvanizált rozsdamentes fémszekrény, ráégetett poliészter bevonattal. 1. Általános leírás A TriAqua rendszer egy levegı-víz hıszivattyú, amely speciálisan a használati melegvíz-elıállításra lett kifejlesztve. Emellett főt télen, hőt nyáron bármely típusú épületben. A rendszer

Részletesebben

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kezelési utasítás Celsius P-V típusú szilárdtüzeléső kazánokhoz Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-elıállítás Főtés-rásegítés Medence főtés Technológiai melegvíz-elıállítás

Részletesebben

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Szolár állomás TERVEZÉSI SEGÉDLET

Szolár állomás TERVEZÉSI SEGÉDLET Szolár állomás TERVEZÉSI SEGÉDLET vezérlés nélkül Calpak UNO szolár állomás felépítése: UNO - P130 - szivattyústrang DN 25, 1 vagy DN 20, 3/4 Biztonsági szerelvénycsoporttal a következőket tartalmazza:

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics APP-332 AC POWER PACK Kezelési utasítás Demton TISZTELT FELHASZNÁLÓ! A többi gyártóhoz hasonlóan mi is nagyon örülünk, hogy a termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket és támogatta a magyar termékek

Részletesebben

Épületgépészeti tervdokumentáció /Anyagkiírás készítés

Épületgépészeti tervdokumentáció /Anyagkiírás készítés Illés Csaba Épületgépészeti tervdokumentáció /Anyagkiírás készítés A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Melegvíz nagyban: Faluház

Melegvíz nagyban: Faluház Használati melegvíz elıállítás napkollektoros rásegítéssel társasházak részére Urbancsok Attila Mőszaki igazgató A kiindulás: Távfőtéses panel épület Sorház pontház Sőrőn lakott környék lakótelep közepe

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ. Tiszaújváros 2011. március 31.

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ. Tiszaújváros 2011. március 31. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ Tiszaújvárosi Orvosi Rendelıintézet hidegenergia ellátását biztosító távfőtési vezeték, abszorpciós folyadékhőtı és hideg-hıközpont telepítése címő projekt megvalósítási lépéseinek fotókkal

Részletesebben

Lemezes hőcserélő XGM050

Lemezes hőcserélő XGM050 Lemezes hőcserélő XGM050 Leírás Előnyök: Energia- és költségtakarékos Jobb hőátadás Kisebb nyomásveszteség Hosszabb élettartam, melyről itt tudhat meg többet: MPHE.danfoss.com Az XGM050 tömített, lemezes

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

GÁZ Á R A J Á N L A T

GÁZ Á R A J Á N L A T GÁZ Á R A J Á N L A T Megrendelő: Családi ház Vállalkozó: Mezőtherm Szolgáltató Kft. Göd 2112 Veresegyház, Csobolyó u. 3. Kodály Zoltán u.9. Tel: 30/203-7090 e_mail: mezolaki@vnet.hu www.mezotherm.hu Készítés

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek:

Napkollektoros rendszerek: Napkollektoros rendszerek: alkalmazás, telepítés Napsugárzás intenzitása 1000 W /m2 Tiszta idı (akár télen is) Magasabb fekvés Fıleg direkt sugárzás 600-800 W /m2 Felhıs idı Direkt és szórt fény együtt

Részletesebben

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

/03 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. SR 3 csatlakozó dugós szabályozó. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6302 1259 2001/03 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SR 3 csatlakozó dugós szabályozó egység Szolár hőmérséklet különbség szabályozó A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Vendi-Hungária Kft VÍZFÜRDİS MELEGENTARTÓK G 070, G 071, G 271, G 072, G 073 TÍPUSVÁLASZTÉK: Importálja és forgalmazza:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Vendi-Hungária Kft VÍZFÜRDİS MELEGENTARTÓK G 070, G 071, G 271, G 072, G 073 TÍPUSVÁLASZTÉK: Importálja és forgalmazza: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VÍZFÜRDİS MELEGENTARTÓK TÍPUSVÁLASZTÉK: G 070, G 071, G 271, G 072, G 073 Importálja és forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátóipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök

Részletesebben

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések 1. Mi a hıszivattyú? A hıszivattyú egy olyan berendezés, amely a környezet energiáját hasznosítja azáltal, hogy elvonja az alacsony hımérséklető

Részletesebben

DHA 4/8 L. Zárt rendszerő, átfolyós vízmelegítı Szerelési és kezelési útmutató. Magyar

DHA 4/8 L. Zárt rendszerő, átfolyós vízmelegítı Szerelési és kezelési útmutató. Magyar DHA 4/8 L Magyar Zárt rendszerő, átfolyós vízmelegítı Szerelési és kezelési útmutató 70 70 A készülék (elektromos és vízoldali) szerelését valamint elsõ beüzemelését és karbantartását kizárólag képzett

Részletesebben

Radiátor visszatérő szelepek

Radiátor visszatérő szelepek 7 EN - Egyenes kivitel (ADN ) Sarok kivitel (AEN ) Radiátor visszatérő szelepek ADN AEN csöves rendszerekhez Nikkelezett sárgaréz szeleptest DN, DN és DN0-as méretek Beépített előbeállítási lehetőség a

Részletesebben

A pályázati űrlap tartalmazza a pályázóval kapcsolatos alapinformációkat. Ezt az űrlapot kell először véglegesen beküldeni!

A pályázati űrlap tartalmazza a pályázóval kapcsolatos alapinformációkat. Ezt az űrlapot kell először véglegesen beküldeni! KTR1 Pályázati űrlap A pályázati űrlap tartalmazza a pályázóval kapcsolatos alapinformációkat. Ezt az űrlapot kell először véglegesen beküldeni! A Pályázói űrlap összes adata (természetesen kitöltéskor

Részletesebben

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9.

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. Épületek gázellátása A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai ízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló

TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló TeSys motorindítók 65 A-ig motorvédı kapcsolók (13-65A), mágneskapcsolók (40, 50, 65A) és hırelék (13-65A) Összefoglaló Motorindítók 65A-ig Mágneses-termikus motorvédık GV2P GV2ME GV3P 2-darabból 0 Mágneskapcsolók

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu

Részletesebben

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban .1 X X testregistrierung Hőcserélő típus Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban Kör keresztmetszetű melegvizes hőcserélő légáramok utófűtéshez, TVR VAV készülékekhez és RN vagy VFC típusú

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 610 Elektronikus termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 3 1.1 Műszaki adatok.......... 4 1.2 Biztonsági utasítások...... 5 2 Felszerelési utasítások........

Részletesebben

Lemezes hőcserélő XGF100-034, -035, -050, -066

Lemezes hőcserélő XGF100-034, -035, -050, -066 Lemezes hőcserélő XGF100-034, -035, -050, -066 Leírás A Danfoss XGF lemezes hőcserélőket kifejezetten olyan távfűtési energia alkalmazásokra fejlesztették ki, mint a távfűtés és távhűtés, hogy az ön igényeit

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

FALFŐTÉSI RENDSZER. Kapcsolattartó: Halász Krisztina Tel.: 06-30-254-48-58 www.ziment.hu E-mail: krisztina@ziment.hu. Az Ön forgalmazója:

FALFŐTÉSI RENDSZER. Kapcsolattartó: Halász Krisztina Tel.: 06-30-254-48-58 www.ziment.hu E-mail: krisztina@ziment.hu. Az Ön forgalmazója: FALFŐTÉSI RENDSZER Kapcsolattartó: Halász Krisztina Tel.: 06-30-254-48-58 www.ziment.hu E-mail: krisztina@ziment.hu Az Ön forgalmazója: 2 TARTALOMJEGYZÉK Néhány szó a falfőtési rendszerrıl Általában a

Részletesebben

Frank PONT Szabó BT. e-mail: info@frankpontszabo.hu

Frank PONT Szabó BT. e-mail: info@frankpontszabo.hu Műszaki leírás Frank PONT Szabó BT. 9484 Sopron-Pereszteg Petőfi S. u. 3. Telefon: 00-36 99/ 532-100 Fax: 00-36 99/ 532-101 e-mail: info@frankpontszabo.hu 1 Szabványok rendelkezések ELŐÍRÁSOK ÉS A TERMÉKEKRE

Részletesebben

TÜZIVÍZ FORRÁSOK. Ramada Resort - Aquaworld Budapest 2014. június 4. Bánó Gergely

TÜZIVÍZ FORRÁSOK. Ramada Resort - Aquaworld Budapest 2014. június 4. Bánó Gergely TÜZIVÍZ FORRÁSOK Ramada Resort - Aquaworld Budapest 2014. június 4. Bánó Gergely Bevezetés ( Az előadás címe félreérthető, mert nem a tűzivíz forrásokkal szeretnénk foglalkozni hanem a sprinkler berendezések

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m)

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m) Nyomóvezeték A nyomócsıvezeték kiválasztása több tényezıtıl függ: Nyomómagasság és a beépítés mélysége. A talajvíz keménysége. A rendelkezésre álló választék és annak árszintje. A beszerzési költségek

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Mercedes Capacity 19,54 csuklós autóbuszról

Összefoglaló jelentés a Mercedes Capacity 19,54 csuklós autóbuszról Összefoglaló jelentés a Mercedes Capacity 19,54 csuklós autóbuszról Az autóbusz Mannheimbıl érkezett egynapos bemutatóval egybekötött tesztelésre, Budapestre. A jármővet 2010. április 27-én az EvoBus értékesítési

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

Földkábeles elosztó szekrények

Földkábeles elosztó szekrények FE 01-90 / (0, 00, 1, 2) Normál szekrények ALKALMAZÁS: CSATLAKOZÁS MÓDJA: MÉRETEK: ELHELYEZÉS: TARTÓSZERKEZET: HÁROMFÁZISÚ, 2-18 KÁBELES SZABADTÉR FÖLDKÁBEL 845+900 x 480/585/780/1110 x 315 mm Geyer 1145

Részletesebben

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei Tóvári Péter Tartalom 1. Helyi adottságok 2. Mérnöki és mőszaki feltételek 3. Jogszabályi feltételek 4. Környezetvédelmi feltételek Helyi

Részletesebben

GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás

GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás VERZIÓ 3 RGE-01 GSM átjelzı berendezés (2007.12.14.) Mőszaki Leírás GEOCOOP Mőszeripari Szövetkezet 1037 Budapest, Törökkı u. 5-7. Tel.: (1) 367 5961 Fax: (1) 430 0914 Alkalmazási terület Az RGE-01 távirányítású

Részletesebben