SZÚRÓPONT BESENYSZÖG, JÁSZLADÁNYI ÚT HRSZ:503/3 GÁZELLÁTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÚRÓPONT BESENYSZÖG, JÁSZLADÁNYI ÚT HRSZ:503/3 GÁZELLÁTÁS"

Átírás

1 1 DEWAPO BT. Levelezési cím: 5008 Szolnok, Vörösmezı út 88/B. Mobil tel MŐSZAKI LEIRÁS SZÚRÓPONT BESENYSZÖG, JÁSZLADÁNYI ÚT HRSZ:503/3 GÁZELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ADATOK. Építtetı: BES-ÁSZ Kft. Fogyasztás jellege: közületi Gázelosztó hálózat nyomása 3 bar Fogyasztói berendezések csatlakozó nyomása 0,5 illetve 25 mbar Külsı teherhordó falazat: HB 38 falazóblokk Födémek: monolit vb. födém 15 cm hıszigeteléssel Homlokzati nyílászárók: hıszigeteltfa vagy mőanyag, GÁZELLÁTÁS. A telekre a 3 báros telki leágazás ki kell építeni PE 80G SDR11, Ø 32x3 mérető vezetékbıl elıkerti felállással. A nyomás szabályozó-mérı egység FIORENTÍNI HP 100 V20 3/0,5 bar nyomásszabályozóból és G10 típusú gázmérıbıl áll, G10 elıkerti kivitel. Bemenı nyomás P be =3bár, kimenı nyomás P ki =0,5 mbár. A nyomásszabályozó besorolása házi nyomásszabályozó, védıtávolság a szekrény szélétıl vízszintes irányban 1m, függıleges irányban 1,5 m. A nyomásszabályozó mérı egység és az épület közötti 16m-es vezetékszakasz PE 80G SDR11, Ø32x3 mérető mőanyag vezetékbıl készül, fali felállással. A további vezeték acélcsıbıl készül. A PE vezeték részére 0,8m mély és 0,6 m széles munkaárkot kell készíteni kézi földmunkával. A földmunkát a meglévı közmővezetékek feltárásával kell kezdeni. A vezeték alatt és felett 10 cm vastag homokágyat kell kialakítani. A gázvezeték felett 0,5 méterre 6cm széles sárga színő jelzıszalagot kell elhelyezni GÁZVEZETÉK felirattal. A vezeték eltakarása elıtt a vezetéket nyomáspróbának kell alávetni. A

2 2 vezeték eltakarása réteges földfeltöltéssel és tömörítéssel történik. Az útburkolatot helyre kell állítani. Tervezett gázfogyasztó berendezések. Tervezett gázfogyasztó berendezések: 1. Injektoros gázüzemő perzselı, csatlakozási nyomása 0,5 bár Névleges teljesítménye.50 kw Max gázfogyasztás:v=5 m 3 /h A készülékek csatlakozó nyomás: 25 mbar Készülék típusa :A1 2. Saunier Duval THEMA Classic FS 25 zárt égésterő főtı fali gázkazán Névleges teljesítmény 25kW Max gázfogyasztás:v=2,7 m 3 /h/ A készülékek csatlakozó nyomás: 25 mbar Készülék típusa:c32 3. Ipari zárt égésterő vízmelegítı Q7 400 VENT-C Névleges teljesítmény 31 kw Max gázfogyasztás:v=3,2 m 3 /h/ A készülékek csatlakozó nyomás: 25 mbar Készülék típusa:c12x Összes gázfogyasztás:10,9 m 3 /h. A perzselı csatlakozása a gázvezetékhez ½ -os hıre záró szeleppel egybe épített gömbcsapon keresztül történik. A perzselı elıtti ¾ -os vezetékbe mágnes szelepet kell építeni, melyet reteszelni kell a szennyes övezeti elszívó ventilátorhoz. A mágnes szelep csak akkor nyit, ha az elszívó ventilátor mőködik. A fali kazán és a vízmelegítı gázvezetékébe MADAS FRS 505 típusú készülék nyomásszabályozót kell beépíteni. A nyomásszabályozó mőködési tartománya 500/30 mbár. Égéstermék elvezetés: 1. Fali kazán függıleges Ø60/100, készlet ferdetetı átvezetéssel. H=5m Zárt égésterő készülék 2. Vízmelegítı, függıleges Ø60/100 készlet Zárt égésterő készülék 3. Gáz perzselı, a szellızı levegı minimális térfogatárama 50kWx12(m 3 /h/kw)=600 m 3 /h A helyiség beépített szellızı ventilátorának légszállítása minimum 1580 m 3 /h Szerelés. Az épületek külsı falán elhelyezett és a belsı vezetékeket az MSZ EN (MSZ 120/2, A37 X.) anyagú acélcsıbıl kell készíteni hegesztett kötésekkel. Oldható kötést csak szerelvényeknél és a berendezési tárgyaknál szabad alkalmazni. A

3 3 tömítıanyagnak pentán állónak kell lennie. A vezetékeket a terven feltüntetett irányban 3 -es lejtéssel kell szerelni és 2 méterenként bilincses megfogással alá, kell támasztani, ill. fel, kell függeszteni. A gázvezetéket be kell kötni az EPH rendszerbe az MSZ 172 szerint. A nyomáspróba után a vezetéket alap és kétszeri fedımázolással kell ellátni sárga színben. Nyomáspróba. Nyomáspróba alá kell vetni a középnyomású és a kisnyomású vezeték szakaszt. Az elkészült gázvezetéket csak sikeres nyomáspróba után szabad gáz alá helyezni. A vizsgálatot az egész csıvezetékrendszeren vagy az elkülönített szakaszokon kell végezni. A nyomáspróba vizsgálatot a Mőszaki felülvizsgáló jelenlétében a kivitelezı folytatja le. Elıkészítés: Nyomáspróba a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Nyomáspróba alatt a gázvezetéken egyéb munkálatokat végezni tilos! Gondoskodni kell arról, hogy a nyomáspróba alatt álló vezeték környezetében illetéktelen személyek ne tartózkodjanak. -A csıvezetékre szerelt összes szerelvényt, úgymint a szabályozót, mérıt, szakaszoló szerelvényeket, biztonsági berendezéseket, amelyek nem viselik el a vizsgáló nyomást, a vizsgálat elıtt le kell szerelni. Ilyen esetben a szerelvényt csıdarabbal kell helyettesíteni, vagy a csıszakaszt a leszerelt rész elıtt és után tömören le kell zárni, és külön kell vizsgálni. -PE vezeték szakaszos földtakarással elmozdulás és kúszás ellen rögzített legyen úgy, hogy a csıkötések, burokcsı, védıcsı, a vizsgálat sikeres befejezéséig ne legyenek eltakarva. -A nyomáspróbára kerülı vezetéket gáz tömören és a tervezett legnagyobb nyomásnak megfelelı módon kell lezárni. A gázvezeték tömör zárásához használt minden berendezés legyen alkalmas a vizsgálónyomáshoz. -A gázvezetéket el kell látni a feltöltésre, valamint a vizsgáló közeg leeresztésére és a nyomáspróba biztonságos végrehajtására alkalmas csıcsonkokkal és szerelvényekkel, amelyeket megfelelıen rögzíteni kell. -A vezetéket nyomáspróba és üzembe helyezés elıtt ki kell fúvatni. Szükség esetén óvóintézkedéseket kell tenni, hogy a megakadályozzák a levegı vagy a semleges gáz visszaáramlását a gázvezetékbe a szakaszoló szerelvényeken keresztül. A gázvezetékben és tartozékaiban a nyomást fokozatosan kell a nyomáspróba értékére növelni. Vizsgált csıvezetékben kerülni kell minden hirtelen nyomásnövekedést. A szilárdsági és tömörségi nyomáspróba vizsgálóközege levegı vagy inert gáz, illetve tömörsági nyomáspróbára, üzemelı vezeték esetén haszongáz. Szilárdsági nyomáspróba. A szilárdságvizsgálatot minden esetben a tömörségvizsgálat elıtt kell elvégezni. Célja annak ellenırzése, hogy a beépített anyagok és hegesztések megfelelnek e a szilárdsági követelményeknek. Módja: nyomásméréses módszer

4 4 Mőszerezettség: Nyomásmérı, a vizsgálóközeg nyomásának mérésére, amelynek pontossági osztálya:0,6 mérete:d160 felsı méréshatára a próbanyomás 1,1 1,6-szoros sávjába essen hitelessége: érvényes (2 év) kalibrálási bizonylattal rendelkezzen. (digitális nyomásmérı regiszter is alkalmazható, amelynek kalibrálási ciklusát a gyártó állapítja meg) Szilárdsági próbanyomás értékei: Legnagyobb üzemi nyomás (MOP) bár bár Kisnyomáson (MOP 0,1 bar) Középnyomáson 2<MOP 4 bar Középnyomáson 0.1<MOP 2 (min 1 bár) Szilárdsági próbanyomás(stp) Legalább=1 bar Legalább1,4 MOP (4,2 bár) Legalább1,75MOP=0,875 bár, ezért Idıtartam: az állandósult állapot elérését követıen t próba =15 perc Tömörségi nyomáspróba. Célja annak ellenırzése, hogy a beépített, anyagok kötések gáz tömör zárást biztosítanak. Módja, nyomásmérés és szemrevételezés. A gázvezeték tömörségi vizsgálatát el kell végezni: Üzembe helyezés elıtt, átalakítás vagy karbantartás után, Ha a vezeték 6 hónapnál hosszabb ideig nem üzemelt Üzemelı vezetéken oldható kötést vagy szerelvényt megbontanak Üzemelı gázvezeték tömörségi vizsgálatát leválasztott vezetékszakaszon levegıvel vagy inert gázzal a maximális üzemi nyomáson, vagy lezárt vezetékszakaszokon üzemi nyomású gázzal kell végezni. Az összes kötés legyen könnyen hozzáférhetı, takarástól mentes. A tömörségvizsgálatot a vizsgálóközeg hımérsékletének állandósulása elıtt nem szabad megkezdeni.

5 5 Tömörségi vizsgálat során a csıvezeték lezárását el lehet érni a szakaszolószerelvény zárt állásával. A szakaszoló szerelvény a vizsgálónyomáson gáz tömör legyen. A kötéseket egyenként habzó szeres ellenırzéssel kell szemrevételezni. Az oldható kötési felületre felhordott habképzı anyagot kötésenként legalább egy percig figyelni kell. Felület gáztömörsége megfelelı, ha az ellenırzı habon buborék nem tapasztalható. Mőszerezettség: Kisnyomáson U-csöves, vagy egy csövő, ellenırzı-tartályos manométer, illetve digitális nyomásmérı regiszter Középnyomáson nyomásmérı, melynek pontossági osztálya, 0,6, mérete, D16 Felsı nyomáshatára a próbanyomás 1,1 1,6-szorosa legyen Hitelessége, érvényes (2 év) kalibrálási bizonylattal rendelkezzen (digitális nyomásmérı-regiszter is alkalmazható) Tömörségi próbanyomás értékei: Kisnyomáson (MOP 0,1 bar) Középnyomáson 0.1<MOP Idıtartama az állandósuk állapot elérését követıen p próba =150 mbar p próba =p üzemi, =0,5 bár t próba = 10 perc Földi vezeték nyomáspróbája a TT 1000 Gázelosztó vezetékek létesítése szerint. A vezetékszakasz hosszabb mint 100 méter de térfogata 0,483 m 3. Szilárdsági próba: Értéke: P p =1,2xD p =1,2x0,5bár=0,6bár< 1 bár ezért 1 bár Idıtartam: az állandósult állapot elérését követıen T p =6 óra P p =próbanyomás D p =tervezési nyomás T p =próbanyomás idıtartama

6 6 Tömörségi próba: Értéke legalább a p pt =min a MOP,=0,5 bár Idıtartam:T pt =2 óra Ha a vizsgálat eredményei nem megfelelıek, akkor a szivárgást megfelelı eszközökkel, pl. szivárgást jelzı habbal meg kell keresni. A hibás részeket ki kell cserélni, vagy meg kell javítani. A szivárgás megszüntetése után a vizsgálatot meg kell ismételni. Nyomáspróba értékelése, dokumentálása. A szilárdságvizsgálat és a tömörségvizsgálat során mért nyomást a vizsgálóközeg hımérséklete és a légköri nyomás befolyásolja. A vizsgálati eredmények kiértékelésekor számításba kell venni ezeknek a jellemzıknek a változását. Szilárdsági nyomáspróba csak akkor tekinthetı sikeresnek, ha nincs tömörtelenségbıl származó nyomáscsökkenés, és maradandó alakváltozás nem következik be. A tömörséget igazolja, ha a vizsgálat megkezdésekor és befejezésekor mért nyomások nem térnek el egymástól illetve ez nem a közeg hımérséklete és (vagy) a légköri nyomás változásából adódik. Az elvégzett vizsgálatokról a szolgáltató képviselıjének próbanyomás jegyzıkönyvet kell készítenie. A próbanyomás jegyzıkönyv legyen alkalmas a csıvezeték szakasz egyértelmő értékelésére. A nyomáspróba jegyzıkönyvet a TIGÁZ képviselıje biztosítja és vezeti. KÖRNYEZETVÉDELMI ELİIRÁSOK Veszélyes hulladékként kezelendı: -A csövek elıkészítési munkálatokból származó tisztító folyadék és göngyölegei, valamint ezek felitatására használt rongy vagy papír, mőanyag csıhulladék és forgács, festék maradványok és göngyölegei, hígító maradványok és göngyölegei. A veszélyes hulladékok győjtését, tárolását, besorolását, nyilvántartását az aktuális vállalati környezetvédelmi elıírások részletesen tartalmazzák. MUNKAVÉDELEM Kivitelezési munkát csak a megfelelı képesítéssel, valamint munkavédelmi és biztonságtechnikai oktatásban részesített és vizsgával rendelkezı dolgozók végezhetnek.

7 7 Szerelési munkát egyidejőleg két fı végezzen! A berendezéseket a velük szállított gépkönyvek elıírásai szerint kell üzembe helyezni és üzemeltetni. A kivitelezésre vonatkozó munkavédelmi szabványokat, elıírásokat szigorúan be kell tartani. Demeter Imre okleveles gépészmérnök GT Szolnok,

Gázszerelés kiviteli tervdokumentáció

Gázszerelés kiviteli tervdokumentáció Gázszerelés kiviteli tervdokumentáció Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Budapest Állomás tér alatti Cinkotai HÉV telephely főtési korszerősítését tartalmazó kiviteli tervdokumentációhoz

Részletesebben

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŐSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŐSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1 GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŐSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (2008. évi kiadás) Lezárva: 2008. december 3. 1. FEJEZET A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Részletesebben

5. A csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kivitelezési követelményei. 5.1. Általános kivitelezési követelmények

5. A csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kivitelezési követelményei. 5.1. Általános kivitelezési követelmények 60 megadott elrendezésben a készülék és az égéstermék rendszer gyártójának előírásai, valamint az építési engedély előírásai alapján kell kialakítani. A létesítéshez be kell szerezni a kéményseprőipari

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bucsi Sándor. Átadás-átvételi eljárások, dokumentum kezelések. A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok

MUNKAANYAG. Bucsi Sándor. Átadás-átvételi eljárások, dokumentum kezelések. A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok Bucsi Sándor Átadás-átvételi eljárások, dokumentum kezelések A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok A követelménymodul száma: 0099-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

P-TERV 2002 BT BELSŐ GÁZELLÁTÁS MŰSZAKI LEÍRÁS. Megrendelő: Sebestyén Balázs és Tűz Helga 2890 Tata, Bláthy Ottó u. 19. Fsz/1.

P-TERV 2002 BT BELSŐ GÁZELLÁTÁS MŰSZAKI LEÍRÁS. Megrendelő: Sebestyén Balázs és Tűz Helga 2890 Tata, Bláthy Ottó u. 19. Fsz/1. P-TERV 2002 BT SMANN VIE S SMANN VIE S BELSŐ GÁZELLÁTÁS MŰSZAKI LEÍRÁS Megrendelő: Létesítmény: Tervfajta: Sebestyén Balázs és Tűz Helga 2890 Tata, Bláthy Ottó u. 19. Fsz/1. VITODENS 200 VITODENS 200 Családiház

Részletesebben

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.

Részletesebben

Égáz Rt.-Dégáz Zrt. TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS T-04

Égáz Rt.-Dégáz Zrt. TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS T-04 Égáz Rt.-Dégáz Zrt. TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS T-04 CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSE, ÜZEMBEHELYEZÉSE, ELLENŐRZÉSE, KARBANTARTÁSA Készítette: Egyeztetve: Előterjesztő: Aszódi János

Részletesebben

TRIATHERM EUROLINE TÖBBÉGİS SÖTÉTEN SUGÁRZÓ RENDSZER MŐSZAKI LEÍRÁS A SZERELİ RÉSZÉRE MŐSZAKI ISMERTETİ BESZERELÉS ÜZEMELTETÉS 2011.02.10. 1 BEVEZETİ A beüzemelésre kerülı TRIATHERM többégıs hısugárzó

Részletesebben

GÁZNYOMÁS-SZABÁLYOZÁS

GÁZNYOMÁS-SZABÁLYOZÁS GÁZNYOMÁS-SZABÁLYOZÁS Bevezetés A földgázt -túlnyomó többségében- napjainkban már nem az elıfordulás, vagy tárolás helyén, hanem az attól nagy távolságra lévı fogyasztási helyeken használják fel. A földgáz

Részletesebben

TU 4. GÁZNYOMÁSSZABÁLYOZÓ ÉS MÉRŐ ÁLLOMÁSOK Tervezése, kivitelezése, üzemeltetése TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS

TU 4. GÁZNYOMÁSSZABÁLYOZÓ ÉS MÉRŐ ÁLLOMÁSOK Tervezése, kivitelezése, üzemeltetése TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT TU 4 GÁZNYOMÁSSZABÁLYOZÓ ÉS MÉRŐ ÁLLOMÁSOK Tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza Koordinációs főmérnök Posztós Endre ügyvezető igazgató

Részletesebben

FÖLDGÁZCSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FELHASZNÁLÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSE, ÜZEMBEHELYEZÉSE, ELLENŐRZÉSE, KARBANTARTÁSA

FÖLDGÁZCSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FELHASZNÁLÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSE, ÜZEMBEHELYEZÉSE, ELLENŐRZÉSE, KARBANTARTÁSA ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS T-04 FÖLDGÁZCSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FELHASZNÁLÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSE, ÜZEMBEHELYEZÉSE, ELLENŐRZÉSE, KARBANTARTÁSA Készítette: Tóth Zoltán Gázhálózat

Részletesebben

Csőkötések tömörségének ellenőrzése

Csőkötések tömörségének ellenőrzése Budavári Zoltán Csőkötések tömörségének ellenőrzése A követelménymodul megnevezése: Általános csőszerelési feladatok A követelménymodul száma: 0095-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-015-30

Részletesebben

Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.

Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme. Gázellátás, kémények Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2010. A földgáz Fizikai tulajdonságai: Összetétel (budapesti

Részletesebben

Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. augusztus

Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. augusztus Szécsény Mővelıdési ház Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690

Részletesebben

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 2. számú melléklet A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

TU 1 GÁZELOSZTÓ VEZETÉK LÉTESÍTÉSE

TU 1 GÁZELOSZTÓ VEZETÉK LÉTESÍTÉSE TU 1 GÁZELOSZTÓ VEZETÉK LÉTESÍTÉSE Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre ügyvezető igazgató Módosítás: NEGYEDIK teljes kiadás: 2012. január 30. Változtatás átvezetésére:

Részletesebben

Szécsény. Óvoda. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Óvoda Budapest, 1012 Várfok u. 7.

Szécsény. Óvoda. Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. november. Óvoda Budapest, 1012 Várfok u. 7. Szécsény Óvoda Primer energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690 Telefax szám:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Készülék csatlakoztatása a hálózatra. A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Készülék csatlakoztatása a hálózatra. A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok Illés Zoltán Készülék csatlakoztatása a hálózatra A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok A követelménymodul száma: 0099-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50

Részletesebben

Szécsény. Városháza. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. szeptember

Szécsény. Városháza. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. szeptember Szécsény Városháza Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690

Részletesebben

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőrzése, műszaki-biztonsági felülvizsgálata, a gázfogyasztó készülék

Részletesebben

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M

GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI M 1 GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKIBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (2008. évi kiadás) Lezárva: 2008. december 3. 1. FEJEZET A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Részletesebben

A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (1. sz. módosítás) Lezárva:

A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (1. sz. módosítás) Lezárva: 1 A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (1. sz. módosítás) Lezárva: 2006.06.26. I. FEJEZET... 5 A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE...

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról 1 / 397 2008.11.14. 10:12 A jogszabály mai napon hatályos állapota 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 6220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 47. szám A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó

Részletesebben

Békéscsabai Lakásszövetkezet

Békéscsabai Lakásszövetkezet Békéscsabai Lakásszövetkezet Iroda: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. Telephely: 5600 Békéscsaba, Fövenyes utca 17. TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2011 Összeállította:. Nagy Zoltán energetikus. Uhrin Zoltán tőzvédelmi

Részletesebben

TT 4000 Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, valamint telephelyi vezetékek létesítése, üzemeltetése

TT 4000 Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, valamint telephelyi vezetékek létesítése, üzemeltetése 2015.03.31. 1/131 TT 4000 Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, valamint telephelyi vezetékek létesítése, üzemeltetése Dokumentum készítéséért felelős TIGÁZDSO Kft. Technológiai munkacsoport

Részletesebben

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Csatlakozás tömörségének ellenőrzése. A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Csatlakozás tömörségének ellenőrzése. A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok Illés Zoltán Csatlakozás tömörségének ellenőrzése A követelménymodul megnevezése: Gázkészülék-szerelési feladatok A követelménymodul száma: 0099-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-50

Részletesebben

PP INVENT KFT. -2010-

PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. - 1 - TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezetı rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról

Részletesebben