A líra átalakulása 19. sz. második felében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A líra átalakulása 19. sz. második felében"

Átírás

1 A líra átalakulása 19. sz. második felében

2 Fro. Új életfelfogás A polg.-i társ. Kiábrándul saját eszmények nélküli világából. Gyűlölöm koromat Leconte de Lisle Tömény pesszimizmus Nincs már hit a biztosnak vélt természettudományban A valóság nem megismerhető A művészetnek nincs társadalmi szerepe

3 A művészet politika, közélet, társadalom A művészek magukra maradtak Jellemző a magány, elszigetelődés Egyetlen érték maradt: a MŰVÉSZET Visszavonulnak a művészet elefántcsonttornyába

4 Jelszavak: o o művészet a művészetért művészet a haladásért

5 Parnasszisták (Parnasszus az ókorba a múzsák és Apollón lakhelye ők a művészetet jelképezik) Jell.: formai tökély Világmegvetés, gyűlölet Kívül a társ.-on

6 Parnasszisták Életmód: különc, bohém, kicsapongó, züllött, nem tartják be a társadalmi normákat, ópium, hasis, abszint, szexuális túlkapások, halálvágy Ekkortól kezdődik el az a folyamat, ami máig is tart, hogy óriási a szakadék a művész és a befogadók között (a a meg nem értett művész típusa).

7 Új témák: Belső, lelki táj, a lélek mélységei áttekinthetetlenek Újfajta valóságábrázolás A figyelem befelé fordul: lelki folyamatok, élmények, ismeretlen érzelmek, hangulatok feltérképezése A látszat mögötti lényeg megfogalmazása Megváltozott lírai eszköztár titokzatos, sejtelmes, megismerhetetlen lesz

8 Új témák: Más, új szóképek, új szóalkotások Megnő a befogadó aktív szerepe a megfejtés szempontjából Inkább az érzelemre, mint az értelemre hatnak A szavak szótári jelentése áttevődik, fontossá válik a konnotáció, új, metaforikus jelentések keletkeznek.

9 Sok stílusirányzat: A romantika után nincs több igazán egységes korstílus, amely minden művészeti ágra érvényes volna Sok új törekvés egymás mellett párhuzamosan él nincs tökéletes elnevezés, körülhatárolás

10 Építészet: o historizmus kb o Régebbi stílusok felújítása (neoklasszicizmus, neogótika, neoreneszánsz )

11 Festészet: akadémizmus: a klasszikus művészet szabályait szinte receptszerűen, szolgai módon alkalmazás (formát, kompozíciót, színeket figyelembe véve, üres tartalmú képek, többnyire portréfestészet)

12 Impresszionizmus: természetelvű folyamat, benyomást, pillanatnyi élményt rögzít o Gyors ecsetvonások színfoltok o Nincs sok kontúr o Plen air (teljes levegő levegős festmények) o Monet, Manet, Renoir, Degas, Gaugin, Van Gogh, Cezanne (Picasso azt mondta Cezanne-ról: Cezanne-nal kezdődött az ehetetlen almák korszaka)

13 Az impresszionizmus hatása az irodalomra: az irodalmi impresszionizmus

14 az irodalmi impresszionizmus o Futó benyomások o Lírai hangulatképek o Érintkezés más áramlatokkal o Eszközei: színes jelzős szerkezetek o Nominális stílus (sok névszó, szinte alig használ igét) o Mondatértékű szavak halmozása o Zeneszerzők: Ravel, Debussynek is van impresszionista korszaka

15 Berlintől keletre Szecesszió kivonulás o o Képzőművészet, iparművészet o Olyan művészek, akik saját törekvéseik érdekében kiváltak minden művészeti csoportosulásból o A historizáló, romantikához húzó stílusokkal o Neve: jugendstil, új romantika, új művészet art nouveau o Jell.: dekorativitás

16 Szecesszió kivonulás Lendületes vonalvezetés o Stilizált formák o Ornamentika: természeti motívumok, népművészeti motívumok o Stilizált virágfüzérek, növényi állati minták o Színei: rózsaszín, olajzöld, májszín, lila

17 Szecesszió kivonulás Gaugin, Rodin, Munch, Klimt o Könyvkötészet, plakátművészet, ékszerek o Nem hosszú, de hatása nagy: hangulatot teremtett o Jellemzői az irodalomban: o Egyéniség kiterjesztése/kultusza o Rím, refrén, alakzatok, metaforák, halmozott jelzős szerkezetek o Bágyadtság, világvége-hangulat, halálvágy o Erotika felértékelése új egyéniségek, dekadencia, betegségek o Minden ember titok, kiismerhetetlen, külön világ

18 L art pour l art: művészet a művészetért o Nincs más cél, csak maga a művészet öncélúsága o Politika- és társadalommentes művészi vállalkozás o nincs tudomány, haszonelvűség, üzletiesség, amely szemben áll a szépséggel, a műalkotások egyedi tökéletességével

19 Elefántcsonttorony: Baudelaire, Theophile Gautier: A művészet Minden rom. A müvészet örök. A többi por. A népet. túléli a szobor.

20 Szimbolizmus Új lelki tartalmak kifejezője, először jelent meg a lírai költészetben, innen terjedt át más művészeti ágakra o Nem azonos a szimbólumok használatával, nincs összefüggés a kép és a tartalma között, önkényes az összefüggés o A kép v. képrdsz. önálló, mi keressük meg az elrejtett jelképes értelmezést ebben áll izgalma

21 Szimbolizmus A kép csak sugall, sejtet, nem tudatosít többértelmű a jelentéstartalom o Hangulati összefüggés, nincs részmegfelelés, mert az már az allegória o A szimbolista képhasználat nem egyértelmű, merész nem mindig követhető, homályos, kevésbé érthető o Arisztokratizmusa ebben rejlik: a kiválasztottakhoz szól.

22 Szimbolizmus Zeneisége nem a rímekben, hanem az asszonáncokban és az alliterációban rejlik. (Az asszonánc a tiszta rím ellentéte. A hangzás csupán némileg hasonló: a magánhangzón kívül teljes egyezés nincs. Például: Arany János: Ősszel Mert fájna most felhőtlen ég, Mosolygó, sima tengerarc, Élénk, verőfényes vidék - Óh, fájna most nekem e rajz. ) o Erős rokonságban van az impresszionizmussal

23 Hasznos információk a világhálón: htm 7.htm

24 Baudelaire - Verlaine - Rimbaud A romlás virágai (antológia) 77/00477.htm

25 CHARLES BAUDELAIRE ( ) /html/vilag117.htm

26 Paul Verlaine ( ) ol/verlaine.htm ml/index.htm

27 ARTHUR RIMBAUD ( ) /html/index.htm