A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL"

Átírás

1 A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: A Vezérigazgató hatályba léptető határozatának száma: Hatálybalépés dátuma: 28/2002. október október /2002. december január /2003. március / március /2003. május május / november /2003. december / január / március /2003. december / március /2004. április / április / július /2004. augusztus szeptember /2004. október / november /2004. december január / január / július /2005. augusztus / augusztus /2005. augusztus / szeptember / szeptember /2005. augusztus / november /2005. november november / december /2005. december január /2005. november / január 02. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL

2 313/ január 02. 5/2006. január február /2006. március 2. 81/ április /2006. április / április / július / szeptember / szeptember /2006. augusztus / szeptember /2006. október / január / január 2. 77/ április / július / július 2. 40/2007. augusztus / október / november / január 2. 53/2007. október 24 3/ január 7. 5/ január 9. 9/2008. február / március 1. 10/2008. február március 1. 36/2008. május május / július 1. 44/2008. június július 1. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ FEJEZET A RENDELKEZÉS CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA... 6 II. KÜLÖNÖS RÉSZ FEJEZET A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az általános szabályok Az általános szabálytól eltérő díjfizetés Késedelmi kamat FEJEZET A SZEKCIÓTAGSÁGGAL KAPCSOLATOS DÍJAK Egyszeri belépési díj Részvény Szekció tagsággal kapcsolatos díjak Hitelpapír Szekció tagsággal kapcsolatos díjak Származékos Szekció tagsággal kapcsolatos díjak Áru Szekció tagsággal kapcsolatos díjak A Szekciótagsággal kapcsolatos díjak esedékessége FEJEZET A TRANZAKCIÓS DÍJAK Általános szabályok Tranzakciós díjak az egyes Szekciókban FEJEZET AZ ÉRTÉKPAPÍROK BEVEZETÉSÉVEL ÉS FORGALOMBAN TARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAK Általános szabályok Részvény és egyéb határozatlan futamidejű értékpapír bevezetési és forgalombantartási díjai Határozott futamidejű értékpapír a 18 pont kivételével - bevezetési és forgalombantartási díjai Warrant bevezetési és forgalombantartási díjai Certificate bevezetési és forgalombantartási díjai Állampapírok bevezetési és forgalombantartási díjai Kárpótlási jegy bevezetési és forgalombantartási díjai A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 3

4 20 Külföldi értékpapírok, valamint nem magyar forintban denominált és/vagy nem magyar forintban kereskedett hazai kibocsátású értékpapírok bevezetési és forgalombantartási díjaira vonatkozó speciális szabályok Letéti igazolások bevezetési és forgalombantartási díjaira vonatkozó speciális szabályok Tört időszakra fizetendő forgalombantartási díj Tőzsdei értékpapír-sorozatba történő újabb bevezetés A bevezetési és forgalombantartási díjak esedékessége Kedvezmények A Honlapon történő közzététel díja Amennyiben a Kereszttag Szekciótag vagy EGT-Szekciótag Budapesten kívüli helyszínt jelöl meg a tanfolyam és a vizsga helyszínéül, úgy a pontokban alkalmazandó díjak a Tőzsde részéről ezzel összefüggésben igazoltan felmerülő egyéb költségek (utazás, szállás, stb.) összegével növelten kerülnek megállapításra MMTS tanfolyam díja MMTS Vizsga díja Tőzsdei Kiegészítő Vizsga előkészítő tanfolyam díja Tőzsdei Kiegészítő Vizsga díja A tanfolyam és a vizsga díjait átutalással a Tőzsde számlázása alapján kell kiegyenlíteni utólag, az oktatáson, illetve a vizsgán aláírt jelenléti ív alapján Árutőzsdei szakvizsga FEJEZET A TARTALÉK MUNKAÁLLOMÁS HASZNÁLATÁNAK A DÍJA A Tartalék Munkaállomás használati díja: FEJEZET AZ MMTS SZABADPIAC TRANZAKCIÓS DÍJAI Forgalmi díj FEJEZET A KÖZRAKTÁRI JEGY RENDSZER TRANZAKCIÓS DÍJAI Forgalmi díj FEJEZET TÉVES KÖTÉSEK ESETÉN ALKALMAZANDÓ DÍJKEDVEZMÉNYEK Téves kötés fogalma Téves kötés esetén alkalmazandó díjak FEJEZET VÉGFELHASZNÁLÓI ADATÉRTÉKESÍTÉS DÍJAI Igazolás jellegű adatok A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 4

5 40 Historikus adatok Kizárólag szekciótagoknak nyújtható adatszolgáltatás FEJEZET VEGYES RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK számú melléklet: A határidős termékek tranzakciós díjai számú melléklet: Az opciós termékek tranzakciós díjai számú melléklet: Az Áru Szekció termékeinek tranzakciós díjai számú melléklet: Az éves forgalombantartási díjak meghatározásának alapja a részvények és egyéb határozatlan futamidejű értékpapírok esetén számú melléklet: A Honlapon történő közzététel díjai számú melléklet: Téves kötés bejelentési nyomtatvány A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 5

6 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. fejezet A RENDELKEZÉS CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA 1.1 A Rendelkezés célja A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Rendelkezése a Tőzsde által alkalmazott Díjakról c. rendelkezése (továbbiakban: Rendelkezés) a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Tőzsde) által nyújtott szolgáltatások után felszámított (így különösen a: Szekciótagsági, tranzakciós, bevezetési és forgalombantartási, a Kereskedési Rendszerhez való kapcsolódás illetve a Közzététel) díjak feltételeinek meghatározása. 1.2 A Rendelkezés tárgya A Rendelkezés tárgya a Tőzsde által nyújtott szolgáltatások után felszámított díjak feltételeinek meghatározásával, a Tőzsdét, illetve a Tőzsdei Szabályok hatálya alá tartozó személyeket megillető jogok és terhelő kötelezettségek, illetőleg a fenti tárggyal kapcsolatos eljárási szabályok rögzítése a Szabályzatban is hivatkozott céllal összhangban. 1.3 A Rendelkezés hatálya Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Tőzsdére, valamint a Tőzsdei Szabály hatálya alá tartozó személyre, illetőleg a felek között létrejött erre irányuló megállapodás esetén kiterjeszthető a Tőzsdével egyéb jogviszonyban álló személyekre is. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 6

7 II. KÜLÖNÖS RÉSZ 1. fejezet A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 2 Az általános szabályok 2.1 A Vezérigazgató jogosult a Rendelkezés pontjában foglaltak szerint a Származékos Termékek díjának megállapítására. A Vezérigazgató a fentiek szerinti díjakat határozatban állapítja meg, és a Vezérigazgató által így meghatározott díjakat a vezérigazgatói határozatban megjelölt határidőtől kezdődően kell alkalmazni. A Vezérigazgató fentiek szerinti határozata a Rendelkezés külön módosítását nem igényli, a Rendelkezés vezérigazgatói határozatnak megfelelő módosításához az Igazgatóság külön határozatára nincs szükség. 2.2 A Vezérigazgató jogosult a Rendelkezés 6. és 7. fejezetében foglalt díjakra vonatkozó feltételek megállapítására. A Vezérigazgató a fentiek szerinti díjakat határozatban állapítja meg, és a Vezérigazgató által így meghatározott díjakat a vezérigazgatói határozatban megjelölt határidőtől kezdődően kell alkalmazni. A Vezérigazgató fentiek szerinti határozata a Rendelkezés külön módosítását nem igényli, a Rendelkezés vezérigazgatói határozatnak megfelelő módosításához az Igazgatóság külön határozatára nincs szükség. 2.3 A Vezérigazgató jogosult bármely Kibocsátóval a Szabályzattól eltérő feltételű díjakban megállapodni a Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatban meghatározott egyedi szerződésben. 2.4 A Rendelkezésben meghatározott díjakat a Tőzsde számolja fel, melyek díjfizetése a Tőzsde számlájára történik. 2.5 A jelen Rendelkezésben felsorolt díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 3 Az általános szabálytól eltérő díjfizetés A Rendelkezésben nem rögzített szolgáltatások díjait a Tőzsde egyedileg határozza meg. 4 Késedelmi kamat A Rendelkezésben meghatározott díjak késedelmes fizetése esetén a Tőzsde késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, mely a fizetési határidőt követő naptól kezdődően kerül felszámításra. A késedelmi kamatot legkésőbb a Tőzsde kamat értesítő levelének kézhezvételét követő 8. Tőzsdenapon kell megfizetni. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 7

8 5 Egyszeri belépési díj A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 2. fejezet A SZEKCIÓTAGSÁGGAL KAPCSOLATOS DÍJAK 5.1 Valamennyi befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, EGT-Szekciótag, valamint Kereszttag számára a Tőzsde bármely Szekciójában Szekciótagság megszerzésének feltétele, hogy az adott Szekcióra vonatkozó egyszeri belépési díjat fizessen, melynek mértéke Szekciónként van meghatározva. Amennyiben valamely Szekciótag által egyszeri belépési díjként befizetett díjak összege eléri a 30 millió forintot, úgy a Szekciótag további egyszeri belépési díjak fizetése nélkül szerezhet Szekciótagságot a Tőzsde valamennyi olyan Szekciójában, ahol még nem rendelkezik Szekciótagsággal. 6 Részvény Szekció tagsággal kapcsolatos díjak 6.1 Egyszeri belépési díj Valamennyi befektetési vállalkozás, EGT-Szekciótag valamint Kereszttag számára a Részvény Szekcióba történő egyszeri belépési díj 10 millió Ft. 6.2 Szekció éves minimum díj Valamennyi befektetési vállalkozás Részvény Szekcióban történő kereskedésének Szekció éves minimum díja 1,8 millió Ft. 7 Hitelpapír Szekció tagsággal kapcsolatos díjak 7.1 Egyszeri belépési díj Valamennyi befektetési vállalkozás, EGT-Szekciótag valamint Kereszttag számára a Hitelpapír Szekcióba történő egyszeri belépési díj 10 millió Ft. 7.2 Szekció éves minimum díj Valamennyi befektetési vállalkozás Hitelpapír Szekcióban történő kereskedésének Szekció éves minimum díja 500 ezer Ft. 8 Származékos Szekció tagsággal kapcsolatos díjak 8.1 Egyszeri belépési díj Valamennyi befektetési vállalkozás, EGT-Szekciótag valamint Kereszttag számára a Származékos Szekcióba történő egyszeri belépési díj 10 millió Ft. 8.2 Szekció éves minimum díj Valamennyi befektetési vállalkozás Származékos Szekcióban történő kereskedésének Szekció éves minimum díja 1,5 millió Ft. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 8

9 9 Áru Szekció tagsággal kapcsolatos díjak 9.1 Egyszeri belépési díj Valamennyi befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, EGT-Szekciótag valamint Kereszttag számára az Áru Szekcióba történő egyszeri belépési díj 10 millió Ft. 9.2 Szekció éves minimum díj Valamennyi befektetési vállalkozás és árutőzsdei szolgáltató Áru Szekcióban történő kereskedésének Szekció éves minimum díja 200 ezer Ft. 10 A Szekciótagsággal kapcsolatos díjak esedékessége 10.1 Az egyszeri belépési díjakat a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató, EGT- Szekciótag, Kereszttag, a Szekciótagság megszerzése előtt köteles megfizetni A Szekció éves minimum díjat a Szekciótag az adott tárgyév első Tőzsdenapjáig illetve évközben történő Szekciótagság megszerzése esetén a kereskedési jog megszerzése előtt köteles befizetni A Szekció éves minimum díja egy teljes naptári évre vonatkozik. Minden megkezdett év teljes évnek számít függetlenül attól, hogy a Szekciótagság mikor jött létre. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 9

10 3. fejezet A TRANZAKCIÓS DÍJAK 11 Általános szabályok 11.1 Forgalmi díj fizetésére a vevő és az eladó is az ügylet Összértékének alapul vételével köteles A díjfizetési kötelezettség szempontjából az Önkötés két ügyletnek, egy vételnek és egy eladásnak minősül A forgalmi díj akkor válik esedékessé, amikor a Szekciótag által fizetendő forgalmi díj meghaladja a Szekciótag által befizetett Szekció éves minimum díj összegét A forgalmi díjat havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a Szekciótagnak befizetni Nem magyar forintban kereskedett tőzsdei termékek forintban kifejezett ügyletértékének meghatározása az ügyletkötés napján érvényes hivatalos MNB Árfolyam figyelembevételével történik. 12 Tranzakciós díjak az egyes Szekciókban 12.1 A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke a Részvény Szekcióban A forintban kifejezett ügyleti érték 15 százezreléke, de legalább 50,- Ft, illetve legfeljebb ,- Ft, ahol mind vételi, mind eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több ügylet a díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke a Hitelpapír Szekcióban A forintban kifejezett ügyleti érték 1 tízezreléke, de legalább 50,- Ft, illetve legfeljebb 2.000,- Ft ahol mind vételi, mind eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több ügylet a díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke a Származékos Szekcióban A Származékos Szekcióban a Szekciótagok az általuk végrehajtott valamennyi tőzsdei nyitó, záró és daytrade tranzakció után kontraktusonként fizetnek tranzakciós díjat A Származékos Szekció Kontraktusainak tekintetében a daytrade egy adott Tőzsdenapon belül ugyanazon a pozícióvezetési számlán nyitott és zárt, nem Önkötésből született ügyletek esetén fizetendő díjakból a Budapesti Értéktőzsde 50%-os kedvezményt ad. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 10

11 A Származékos Szekció határidős és opciós devizatermékei tekintetében a daytrade ügyletek esetén fizetendő díjakból a Budapesti Értéktőzsde 66%-os kedvezményt ad Határidős termékek Az egyes határidős termékek tranzakciós díjait az 1. számú melléklet tartalmazza Az egyedi részvény és index alapú határidős Kontraktusok díjának megállapítása az alábbi elvek szerint történik: a) Az egyedi részvény és index alapú határidős Kontraktusok tranzakciós díjai minden év június 15-ét és december 15-ét követő első Tőzsdenapon felülvizsgálatra kerülnek. b) A felülvizsgálat során az egyes egyedi részvény és index alapú határidős Kontraktusok tranzakciós díjai úgy kerülnek meghatározásra, hogy az adott Kontraktus esetében a tranzakciós díj az Árfolyamértéken vett kontraktusméret 4,5 százezreléke legyen. c) A felülvizsgálat alapjául az Árfolyamértéken vett kontraktusméret meghatározása során az Alaptermékeknek a felülvizsgálat időpontját megelőző egy hónap azonnali piaci napi Záróárainak számtani átlagát kell figyelembe venni. d) A fentiek szerint kapott értékek 5,- Ft-ra való kerekítésével kerülnek meghatározásra az adott felülvizsgálati hónapot követő hónap első naptári napjától a következő felülvizsgálati hónap utolsó naptári napjáig (január 1-től június 30-ig, illetve július 1-től december 31-ig) érvényes tranzakciós díjak Új egyedi részvény és index alapú határidős termék bevezetésekor a pontban meghatározott elveknek megfelelően a Vezérigazgató határozza meg az adott termék díját Opciós termékek Az egyes opciós termékek tranzakciós díjait a 2. számú melléklet tartalmazza 12.4 A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke az Áru Szekcióban Az Áru Szekcióban a Szekciótagok az általuk végrehajtott valamennyi tőzsdei nyitó, záró és daytrade tranzakció után kontraktusonként fizetnek tranzakciós díjat Az Áru Szekció Kontraktusainak tekintetében a daytrade egy adott Tőzsdenapon belül ugyanazon a pozícióvezetési számlán nyitott és zárt, nem Önkötésből született ügyletek esetén fizetendő díjakból a Budapesti Értéktőzsde 50%-os kedvezményt ad Az Áru Szekció egyes termékeinek tranzakciós díjait a 3. számú melléklet tartalmazza. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 11

12 4. fejezet AZ ÉRTÉKPAPÍROK BEVEZETÉSÉVEL ÉS FORGALOMBAN TARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAK 13 Általános szabályok 13.1 A Kibocsátók által fizetendő tőzsdei díjakra kategóriától függetlenül az alábbi szabályok vonatkoznak Valamely már bevezetett értékpapír-sorozat dematerializált értékpapírrá történő átalakítása esetén a bevezetési díj vonatkozásában a Kibocsátót díjfizetési kötelezettség nem terheli. 14 Részvény és egyéb határozatlan futamidejű értékpapír bevezetési és forgalombantartási díjai 14.1 Bevezetési díj Részvény és egyéb határozatlan futamidejű értékpapír bevezetésekor a Kibocsátónak nem kell bevezetési díjat fizetnie Forgalombantartási díj Az értékpapír kibocsátója a bevezetett értékpapír-sorozat folyamatos tőzsdei forgalomban tartásáért forgalombantartási díjat fizet Kibocsátó a nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alapok kibocsátóját leszámítva - az éves forgalombantartási díjként a 4. számú melléklet táblázata szerinti, a Kapitalizáció nagyságától függő díjat köteles megfizetni A nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alapok esetében az éves forgalombantartási díj a Kapitalizáció 0,01%-a A Kapitalizáció, mint vetítési alap meghatározása A Kapitalizáció meghatározása a tárgynegyedévet követően, évente négy alkalommal történik A Kapitalizáció a tárgynegyedév valamennyi Tőzsdenapjára, az adott napi Átlagár és az adott napi bevezetett mennyiség szorzataként meghatározott napi kapitalizációs adatok egyszerű számtani átlaga A Kapitalizáció meghatározásakor alkalmazandó Átlagárak a tárgynegyedév adott napi Árainak forgalommal súlyozott átlagáraként adódnak, ha ilyen egy adott napra nem létezik, akkor a legutolsó, a fentiek szerint képezhető Átlagárat kell alatta érteni. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 12

13 Abban az esetben, ha a bevezetett mennyiség részvényfelosztás vagy részvényösszevonás következtében változik, e naptól kezdődően a megváltozott névértékű értékpapírral történő első üzletkötésig a díjszámítás során használt legutolsó Átlagárat módosítani kell a felosztási, illetve összevonási aránnyal indokolt mértékben Amennyiben az értékpapír tőzsdei bevezetése óta még nem volt kötés az adott értékpapírra, úgy az Átlagár helyett az értékpapír névértéket kell alkalmazni. 15 Határozott futamidejű értékpapír a 18 pont kivételével - bevezetési és forgalombantartási díjai 15.1 Bevezetési díj Az értékpapír kibocsátója egy adott értékpapír-sorozat tőzsdei bevezetéséért bevezetési díjat fizet A bevezetési díj összege, az értékpapír-sorozat össznévértékének 0,01%-a Annuitásos hitelpapír esetében a bevezetési díj összege a bevezetés napján fennálló összmaradványtőke 0,01%-a. Az összmaradványtőke az értékpapír Kibocsátási Mellékletében meghatározott, a bevezetés napján fennálló maradványtőke és a bevezetésre kerülő értékpapír darabszámának a szorzata Egy Kibocsátó által kibocsátott, határozott futamidejű értékpapír-sorozat(ok) után fizetendő bevezetési díj összességében éves szinten legfeljebb 6 millió forint Forgalombantartási díj Az értékpapír kibocsátója a bevezetett értékpapír-sorozat folyamatos tőzsdei forgalomban tartásáért forgalombantartási díjat fizet Az éves forgalombantartási díj összege, az értékpapír-sorozat Össznévértékének, mint vetítési alapnak a 0,01%-a Kötvény- és jelzáloglevél program keretében kibocsátott bármely sorozat esetében az éves forgalombantartási díj összege az értékpapír-sorozat Össznévértékének, mint vetítési alapnak a 0,005%-a Az Össznévérték, mint vetítési alap meghatározása Az Össznévérték meghatározása a tárgynegyedévet követően, évente négy alkalommal történik Az Össznévérték a tárgynegyedév valamennyi Tőzsdenapjára, az adott napi névérték (annuitásos hitelpapír esetében az adott napra vonatkozóan a KELER által meghatározott maradványtőke) és az adott napi bevezetett mennyiség szorzataként meghatározott napi össznévérték (annuitásos hitelpapír esetében az adott napi összmaradványtőke) adatok egyszerű számtani átlaga. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 13

14 16 Warrant bevezetési és forgalombantartási díjai 16.1 Bevezetési díj A Warrant sorozat bevezetési díja ,- Ft, 16.2 Forgalombantartási díj A Warrant sorozatok éves forgalomban tartási díja ,- Ft, Program keretében kibocsátott Warrant éves forgalombantartási díja sorozatonként ,- Ft 17 Certificate bevezetési és forgalombantartási díjai 17.1 Bevezetési díj A Certificate bevezetési díja ,- Ft, 17.2 Forgalombantartási díj A Certificate éves forgalomban tartási díja ,- Ft, 18 Állampapírok bevezetési és forgalombantartási díjai 18.1 A Tőzsdére bevezetésre kerülő állampapírok után fizetendő bevezetési és éves forgalombantartási díjat a Tőzsde és a Kibocsátó között létrejövő külön megállapodás határozza meg. Külön megállapodás hiányában a Rendelkezés 15. pontjában meghatározott díjtételeket kell alkalmazni. 19 Kárpótlási jegy bevezetési és forgalombantartási díjai 19.1 Bevezetési díj A kárpótlási jegy bevezetési díja sorozatonként: 6 millió forint Forgalombantartási díj Kárpótlási jegy forgalomban tartásáért a kibocsátót díjfizetési kötelezettség nem terheli. 20 Külföldi értékpapírok, valamint nem magyar forintban denominált és/vagy nem magyar forintban kereskedett hazai kibocsátású értékpapírok bevezetési és forgalombantartási díjaira vonatkozó speciális szabályok 20.1 A határozott futamidejű értékpapír bevezetése, illetve a már Tőzsdén lévő értékpapírsorozatba történő újabb bevezetés esetén a bevezetési díj megállapításánál a bevezetett értékpapír 15.1 pont szerinti össznévértékét az adott értékpapír bevezetésről szóló határozat keltének napját megelőző napon érvényes hivatalos MNB Árfolyammal kell magyar forintra átszámítani. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 14

15 20.2 Az értékpapír forgalombantartási díjának megállapításánál a bevezetett értékpapír jellegének megfelelően a illetve a vagy pontban előírt számítás vetítési alapjának meghatározásához a bevezetett értékpapír adott napi Átlagárát, illetve névértékét (maradványtőke értékét) az adott napon érvényes hivatalos MNB Árfolyammal kell magyar forintra átszámítani. 21 Letéti igazolások bevezetési és forgalombantartási díjaira vonatkozó speciális szabályok 21.1 A bevezetési és az éves forgalombantartási díj megállapításánál a Mögöttes értékpapír jellegének figyelembevételével a jelen fejezet vonatkozó szabályait kell alkalmazni a Mögöttes értékpapír össznévértékének magyar forintra átszámított értékét alapul véve Az átszámítást a 20. pontban meghatározott elvek szerint kell elvégezni. 22 Tört időszakra fizetendő forgalombantartási díj 22.1 A Kibocsátó az értékpapír bevezetésének és kivezetésének évében a teljes éves forgalombantartási díj időarányos részét fizeti A bevezetés évére esedékes díj számítása az adott értékpapír bevezetésének napjától kezdődik A kivezetés évében a díj számításának utolsó napja az adott értékpapír Terméklistáról való törlését megelőző utolsó nap. 23 Tőzsdei értékpapír-sorozatba történő újabb bevezetés 23.1 Bevezetési díj Már a Tőzsdén lévő határozott futamidejű értékpapír-sorozatba történő újabb bevezetés esetén bevezetési díjként az új bevezetés utáni összes bevezetett és a korábban bevezetett mennyiségre a 15.1 pontban meghatározott díjstruktúra szerint számított díjának különbözetét kell megfizetni. 24 A bevezetési és forgalombantartási díjak esedékessége 24.1 Az éves forgalombantartási díjat egyéb megállapodás hiányában - a Kibocsátónak negyedévente, az adott tárgynegyedévet követően kivezetés esetén pedig a Törlés napját követően -, a vonatkozó számla kézhezvételét követő 30 napon belül kell a Tőzsde számlájára átutalnia A Kibocsátó értékpapír-sorozat tőzsdei bevezetésekor köteles a bevezetési díj átutalásáról legkésőbb az Első Kereskedési Napot követő Tőzsdenapon rendelkezni és annak megtörténtét a Tőzsde felé igazolni. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 15

16 24.3 A Warrant után fizetendő forgalombantartási díjat a Kibocsátó negyedévente, egyenlő részletekben, a tárgynegyedévet követő 15 napon belül köteles megfizetni. 25 Kedvezmények 25.1 Amennyiben a Kibocsátó valamely típusú törzsrészvénye már szerepel a Terméklistán, úgy a Kibocsátót az általa kibocsátott egyéb értékpapír-sorozat(ok) tőzsdei bevezetése esetén - a törzsrészvény(ek) kivételével - 50%-os forgalombantartási díjkedvezmény illeti meg Amennyiben valamely egyéb értékpapír-sorozat(ok) bevezetése megelőzte a törzsrészvény bevezetésének időpontját, úgy a díjkedvezmény az egyéb értékpapírsorozat(ok) tekintetében a törzsrészvény bevezetésének napjától alkalmazandó Részvény és egyéb határozatlan futamidejű értékpapír esetében a bevezetés tárgynegyedévére, és az azt követő negyedévre a Kibocsátót a forgalombantartási díj tekintetében díjmentesség illeti meg Meghatározott futamidejű értékpapír-sorozat bevezetési díjából, amennyiben a) az értékpapír-sorozat futamideje legfeljebb 370 nap, úgy 30%, b) az értékpapír-sorozat futamideje 370 napnál hosszabb, de legfeljebb 735 nap, úgy 20%, c) az értékpapír-sorozat futamideje 735 napnál hosszabb, de legfeljebb nap, úgy 10% kedvezmény illeti meg a Kibocsátót A díjkedvezményre vonatkozó jogosultságok együttesen is alkalmazhatók. 26 A Honlapon történő közzététel díja 26.1 A Honlapon közzétett információk után felszámított díjakat az 5. számú melléklet tartalmazza Amennyiben egy kibocsátó díjfizetési kötelezettsége az 5. számú mellékletben foglaltak szerint kiszámítva adott tárgyhónapon (számlázási időszakon) belül meghaladná a nettó Ft-ot, úgy az adott kibocsátó adott havi közzétételi díjaként nettó Ft fizetendő Az állampapírok bevezetésével és forgalombantartásával kapcsolatban Honlapon közzétett információk után felszámított díjakat a Tőzsde és a Kibocsátó között létrejövő külön megállapodás határozza meg. Külön megállapodás hiányában a Rendelkezés pontjában meghatározott díjtételeket kell alkalmazni A Honlapon közzétett információk után felszámított díjak esedékessége a) A Közzétételi Szabályzat szerint Közzétételre Köteles Személy által fizetendő díj a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül kiszámlázásra, amely összeget 30 napon belül köteles megfizetni. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 16

17 b) A Közzétételi Szabályzat szerint közzétételre nem köteles személy által fizetendő díj a közzététel napját követő 8 napon belül, utólag kerül kiszámlázásra, amely összeget a számlán feltüntetett időpontig köteles megfizetni. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 17

18 5. fejezet A TŐZSDEI KERESKEDÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ TANFOLYAMOK ÉS VIZSGÁK DÍJAI A Rendelkezés jelen fejezetében meghatározott díjakra vonatkozó feltételekről a Vezérigazgató határozatban dönt. 27 Amennyiben a Kereszttag Szekciótag vagy EGT-Szekciótag Budapesten kívüli helyszínt jelöl meg a tanfolyam és a vizsga helyszínéül, úgy a pontokban alkalmazandó díjak a Tőzsde részéről ezzel összefüggésben igazoltan felmerülő egyéb költségek (utazás, szállás, stb.) összegével növelten kerülnek megállapításra. 28 MMTS tanfolyam díja 28.1 Valamennyi nem Kereszttag Szekciótag és nem EGT-Szekciótag esetében a tanfolyam díja: ,- Ft/fő Valamennyi Kereszttag Szekciótag és EGT-Szekciótag esetében a tanfolyam díja: 150,- EUR/fő. 29 MMTS Vizsga díja 29.1 Valamennyi nem Kereszttag Szekciótag és nem EGT-Szekciótag esetében a vizsga díja: ,- Ft/fő Valamennyi Kereszttag Szekciótag és EGT-Szekciótag esetében a tanfolyam díja: 200,- EUR/fő. 30 Tőzsdei Kiegészítő Vizsga előkészítő tanfolyam díja 30.1 Valamennyi Kereszttag Szekciótag és EGT-Szekciótag esetében a tanfolyam díja: 150,- EUR/fő. 31 Tőzsdei Kiegészítő Vizsga díja 31.1 Valamennyi Kereszttag Szekciótag és EGT-Szekciótag esetében a vizsga díja: 200,- EUR/fő. 32 A tanfolyam és a vizsga díjait átutalással a Tőzsde számlázása alapján kell kiegyenlíteni utólag, az oktatáson, illetve a vizsgán aláírt jelenléti ív alapján. 33 Árutőzsdei szakvizsga 33.1 A tanfolyam díja 40 ezer Ft. A tanfolyam díját átutalással a Tőzsde számlázása alapján kell kiegyenlíteni utólag, az oktatáson aláírt jelenléti ív alapján. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 18

19 33.2 A vizsga díja 15 ezer Ft. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ A vizsga díját átutalással a Tőzsde számlázása alapján kell kiegyenlíteni utólag, a vizsgán aláírt jelenléti ív alapján A pótvizsga díja Amennyiben az összes modult meg kell ismételni, akkor megegyezik a vizsga díjával, az egyes modulok esetében 5 ezer Ft modulonként A pótvizsga díját átutalással a Tőzsde számlázása alapján kell kiegyenlíteni utólag, a pótvizsgán aláírt jelenléti ív alapján. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 19

20 6. fejezet A TARTALÉK MUNKAÁLLOMÁS HASZNÁLATÁNAK A DÍJA A Rendelkezés jelen fejezetében meghatározott díjakra vonatkozó feltételekről a Vezérigazgató határozatban dönt. 34 A Tartalék Munkaállomás használati díja: ,-Ft/Tőzsdenap/ Munkaállomás 34.1 A megkezdett Tőzsdenap egész napnak számít A díját átutalással a Tőzsde számlázása alapján kell kiegyenlíteni utólag. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 20

21 7. fejezet AZ MMTS SZABADPIAC TRANZAKCIÓS DÍJAI 35 Forgalmi díj 35.1 Forgalmi díj fizetésére a vevő és az eladó is az ügylet Összértékének alapul vételével köteles A díjfizetési kötelezettség szempontjából az Önkötés két ügyletnek, egy vételnek és egy eladásnak minősül A forgalmi díjat havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell befizetni A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke az ügyleti érték 15 százezreléke, de legalább 50,- Ft, illetve legfeljebb ,- Ft, ahol mind vételi, mind eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több ügylet a díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 21

22 8. fejezet A KÖZRAKTÁRI JEGY RENDSZER TRANZAKCIÓS DÍJAI 36 Forgalmi díj 36.1 Forgalmi díj fizetésére a vevő és az eladó is az ügylet Összértékének alapul vételével köteles A díjfizetési kötelezettség szempontjából az Önkötés két ügyletnek, egy vételnek és egy eladásnak minősül A forgalmi díjat havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell befizetni A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke az ügyleti érték 40 százezreléke, de legalább 1000,- Ft, illetve legfeljebb ,- Ft, ahol mind vételi, mind eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több ügylet a díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL

23 9. fejezet TÉVES KÖTÉSEK ESETÉN ALKALMAZANDÓ DÍJKEDVEZMÉNYEK 37 Téves kötés fogalma A Származékos, az Áru Szekcióban és a Közraktári Jegy Rendszerben téves kötésnek minősül az az ugyanazon a napon létrejött két ügylet által alkotott kötéspár, amelynél az ügyletek nem az eredetileg szándékozott megbízási feltételek szerint kerültek megkötésre, és amely kötéspár megfelel az alábbi feltételek mindegyikének: vételi és eladási oldalán ugyanaz a két megbízó áll, de az egyes ügyletekben fordított irányban; az ügyletek ára és mennyisége is megegyezik; még az adott tőzsdenapon a kereskedési idő alatt az érintett szekciótag(ok) jelzi(k) a Tőzsde felé fax formájában a 6. sz. mellékletben szereplő nyomtatványon, hogy téves kötésről van szó; amennyiben két különböző szekciótag (illetve megbízója) áll szemben egymással, úgy mindkét szekciótagnak nyilatkozni kell a kötés téves voltáról; és amennyiben két különböző szekciótag (illetve megbízója) áll szemben egymással, úgy legalább az egyik szekciótag, míg önkötés esetén a szekciótag igazolni tudja, hogy az eredetileg szándékozott megbízási feltételek szerint is megkötötte az ügyletet, vagy amennyiben a piaci körülmények ezt nem tették lehetővé, úgy az eredeti megbízás tartalmáról nyilatkozik. 38 Téves kötés esetén alkalmazandó díjak Téves kötés esetén a kötéspárra összesen a jelen Díjszabályzat 12.3 és 12.4 pontokban foglaltak szerint esedékes tranzakciós díjak összegének 10%-a fizetendő be (amennyiben kettő szekciótag szerepel a kötésben, úgy a kötésben résztvevő felek között fele-fele arányban megosztva), de legalább 20 ezer és legfeljebb 100 ezer Ft. Amennyiben adott szekciótag egy naptári évben több mint 5 alkalommal él a fenti lehetőséggel, úgy a díj mértékére vonatkozóan az alábbi szigorítással él a Tőzsde: téves kötésig 40 ezer Ft a minimumdíj téves kötésig 60 ezer Ft a minimumdíj téves kötésig 80 ezer Ft a minimumdíj - 20 téves kötés fölött 100 ezer Ft a díj Az így meghatározott díjat a Tőzsde figyelembe veszi a szekcióminimum díjak tranzakciós díjakkal történő csökkentése során. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a Tőzsde minden esetben megküldi tájékoztatásul a formanyomtatvány, illetve kiegészítő dokumentumok másolatát, valamint értesíti a KELER-t is, ha egy kötéspárra a fentiek szerinti díjat határoz meg. Amennyiben két különböző szekciótag (illetve megbízója) áll szemben egymással a téves kötésben, úgy a köztük levő pénzügyi rendezésről a Tőzsde szabályzataiban nem rendelkezik. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL

24 10. FEJEZET VÉGFELHASZNÁLÓI ADATÉRTÉKESÍTÉS DÍJAI Az alább feltüntetett árak nettó áraknak minősülnek. Minden olyan adatkérést, amely olyan adatformára vonatkozik, amely eltér az alábbi adatformátumoktól a vezérigazgató egyedi döntése alapján lehet teljesíteni. A díj meghatározása Ft/személy/nap alapon történik, figyelemmel a kimutatás elkészítésére fordított idővel. A vezérigazgató jogosult legfeljebb 50% engedményt adni abban az esetben, ha a kérelem nagy mennyiségű adatra vonatkozik. A Szekciótagok 100% engedményre jogosultak abban az esetben, ha nem tudják elérni a saját napi tranzakciós adataikat, és a kérelmüket legkésőbb az adott napot követő Tőzsdenap zárásáig benyújtják. 39 Igazolás jellegű adatok Az igazolás jellegű adatszolgáltatás papíralapú, hivatalos levélen történik. Igazolásonként egy értékpapír, vagy instrumentum adata adható meg. Az igazolás ára Ft. 40 Historikus adatok Értékpapírok forgalmi adatai napi bontásban Az adott szekció valamennyi értékpapírjának napi statisztikai adatai. Pl.: napi min., max., átlagár, forgalom, kapitalizáció, stb. Részvény szekcióban szereplő értékpapírok Hitelpapír szekcióban szereplő értékpapírok BUX indexben szereplő értékpapírok BUMIX indexben szereplő értékpapírok Minden megkezdett hónap ára: Ft Értékpapíronként összesített piaci adatok Az adott szekció valamennyi értékpapírjának adott időszakra (pl. év) számított összesítő adatai. Pl.: min., max., átlagár, forgalom, kapitalizáció, stb. Részvény szekcióban szereplő értékpapírok Hitelpapír szekcióban szereplő értékpapírok BUX indexben szereplő értékpapírok BUMIX indexben szereplő értékpapírok Minden megkezdett év ára: Ft Histórikus BUX záróértékek Minden megkezdett hónap ára: Ft A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 24

25 Értékpapír napi részletes kötéslistája Minden megkezdett nap ára: Ft Terméklista adatai Bevezetések, kivezetések, rábocsátások, társasági események Minden instrumentum, vagy egy részvény, hitelpapír ára: Ft 41 Kizárólag szekciótagoknak nyújtható adatszolgáltatás Valamennyi értékpapír napi részletes kötéslistája, amelyekben az adott szekciótag eladó, vagy vevő Az adott tőzsdenapot követő tőzsdenap zárásáig ingyenes, minden egyéb estben minden megkezdett nap ára: Ft, Valamennyi szekcióban vagy adott értékpapírban az adott szekciótagnak a forgalom alapján számított helyezése Minden kimutatás Ft. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 25

26 11. fejezet VEGYES RENDELKEZÉSEK A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 26

27 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: A határidős termékek tranzakciós díjai a) Index kontraktusok BUX 10,- Ft/kontraktus BUMIX 10,- Ft/kontraktus b) Részvénykontraktusok AAA Auto 20,- Ft/kontraktus Állami Nyomda 50,- Ft/kontraktus BIF 40,- Ft/kontraktus BUX ETF 45,- Ft/kontraktus Danubius 30,- Ft/kontraktus Econet 65,- Ft/kontraktus Egis 40,- Ft/kontraktus Elmű 55,- Ft/kontraktus ÉMÁSZ 95,- Ft/kontraktus EXBUS 5,- Ft/kontraktus FHB 55,- Ft/kontraktus Forrás A 45,- Ft/kontraktus Forrás B 35,- Ft/kontraktus Fotex 30,- Ft/kontraktus FreeSoft 15,- Ft/kontraktus Graphisoft Park SE 50,- Ft/kontraktus Humet 30,- Ft/kontraktus Linamar 150,- Ft/kontraktus Magyar Telekom 35,- Ft/kontraktus MOL 50,- Ft/kontraktus ORCO 15,- Ft/kontraktus OTP 60,- Ft/kontraktus Pannonflax 55,- Ft/kontraktus PannErgy 160,- Ft/kontraktus Phylaxia 35,- Ft/kontraktus Rába 80,- Ft/kontraktus Richter 75,- Ft/kontraktus Synergon 50,- Ft/kontraktus TVK 20,- Ft/kontraktus Zwack 70,- Ft/kontraktus c) Deviza kontraktusok Devizakontraktusok és 6,- Ft/kontraktus keresztkontraktusok egységesen d) Kamatkontraktusok 1 hónapos BUBOR 11,- Ft/kontraktus 3 hónapos BUBOR 11,- Ft/kontraktus 6 hónapos BUBOR 11,- Ft/kontraktus 5 éves magyar referencia 40,- Ft/kontraktus államkötvény A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 27

28 2. számú melléklet: Az opciós termékek tranzakciós díjai a) Index kontraktusok BUX b) Részvény kontraktusok Magyar Telekom MOL OTP c) Deviza kontraktusok Devizakontraktusok és keresztkontraktusok egységesen 20,- Ft/kontraktus 30,- Ft/kontraktus 10,- Ft/kontraktus 25,- Ft/kontraktus 6,- Ft/kontraktus A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 28

29 3. számú melléklet: Az Áru Szekció termékeinek tranzakciós díjai Gabonatermékek Arany 1100,- Ft/kontraktus 70,- Ft/kontraktus A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 29

30 4. számú melléklet: Az éves forgalombantartási díjak meghatározásának alapja a részvények és egyéb határozatlan futamidejű értékpapírok esetén Az éves forgalombantartási díj összege a kapitalizáció alapján: A sáv alsó határa A sáv felső határa Fizetendő (Ft) A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 30

31 5. számú melléklet: A Honlapon történő közzététel díjai Fájl mérete (kilobájt) Díjtétel (nettó forint) 200 alatt felett Amennyiben a közzétételre szánt információ közvetlenül jelenik meg a Honlapon (legfeljebb 500 karakter!), és nem kerül sor csatolt fájlok beküldésére, úgy a fizetendő díj kliensen közvetlenül történő közzététel esetén nettó 1.000,- Ft, míg a Tőzsde által történő közzététel esetén nettó 3.000,- Ft. 2. Csatolt fájlok esetén a fenti táblázat alapján számított díjon felül a Honlapon közvetlenül megjelenő (legfeljebb 500 karakter) szöveg közzétételéért nem kell díjat fizetni. 3. Technikai probléma következtében a Kibocsátó nevében a Tőzsde által történő feltöltés esetén a díj az alapesetben számított érték háromszorosa. 4. Amennyiben az egyik nyelven feltöltött hírhez a kibocsátó másik nyelvi verziót is csatol az adott tárgyhónapon (számlázási időszakon) belül, úgy a BÉT csak az egyik hír után számítja fel a fenti díjakat (a díjmentesség a fenti mechanizmust figyelembe véve alacsonyabb díjú nyelvi verzióra érvényesül). 5. A Közzétételi Szabályzat szerint közzétételre nem köteles személy közzététele esetén a BÉT a jelen melléklet 3. pontjában foglaltak szerint számított díjat állapít meg. A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 31

32 6. számú melléklet: Téves kötés bejelentési nyomtatvány Bejelentő szekciótag neve I. Téves kötéspár adatai: Első kötés (hibás kötés) dátuma és ideje év hó nap óra perc Kötésszám Értékpapír / Tőzsdei termék Mennyiség Ár Bejelentő szerepe a kötésben Partner cég (ha van) Vevő / Eladó / Mindkettő Második kötés (visszakötés) dátuma és ideje Kötésszám év hó nap óra perc Értékpapír / Tőzsdei termék Mennyiség Ár Bejelentő szerepe a kötésben Partner cég (ha van) Vevő / Eladó / Mindkettő A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 32

33 II. A téves kötés rövid magyarázata Indoklás, magyarázat III. Eredeti megbízás tartalma Értékpapír / Tőzsdei termék Mennyiség Ár Megbízás szerinti kötés dátuma és ideje (ha van) év hó nap óra perc Megbízás szerinti kötés száma (ha van) Kelt: 200 -án Bejelentő szekciótag (cégszerű aláírás) A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL 33

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte:

Részletesebben

A Díjszabályzat 2. fejezete az alábbiak szerint kerül módosításra:

A Díjszabályzat 2. fejezete az alábbiak szerint kerül módosításra: Nyilvános Public A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Igazgatóságának 105/2005. számú határozata Resolution No. 105/2005. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. A Budapesti Értéktozsde

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 286/2006. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 286/2006. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 286/2006. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: a Tőzsde) Vezérigazgatója

Részletesebben

A KELER KSZF Kft. Díjszabályzata

A KELER KSZF Kft. Díjszabályzata A KELER KSZF Kft. szabályzata A PSZÁF jóváhagyás száma és kelte: EN-III-97/2010. 2010. december 14. napján Általános rendelkezések A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. (továbbiakban KELER KSZF), mint

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

INFORMÁCIÓS CSOMAGOK

INFORMÁCIÓS CSOMAGOK INFORMÁCIÓS CSOMAGOK Verziószám Hatályba lépés/módosítás dátuma I/2005 2005. 01. 01 II/2005 2005. 11. 02 III/2005 2005. 12. 01 I/2007 2007. 11. 01 I/2013 2013.12. 06 I/2018 2018. 01. 03 Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 202/2005. számú határozata

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 202/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 202/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság vezérigazgatója a Kereskedési Kódex 5.2 f) pontjában foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata A Zrt. Díjszabályzata Az Igazgatóság jóváhagyta: 31/2012. számú határozatával 2012. június 27. napján A PSZÁF jóváhagyás száma H-EN-III-1067/2012. sz. határozat és kelte: 2012. augusztus 01. Általános

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: JANUÁR 3-TÓL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: JANUÁR 3-TÓL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2018. JANUÁR 3-TÓL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

HUDEX Tagsági Díjak és Kedvezmények HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zrt. Hatályos: Közzététel dátuma:

HUDEX Tagsági Díjak és Kedvezmények HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zrt. Hatályos: Közzététel dátuma: HUDEX Tagsági Díjak és Kedvezmények HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zrt. Hatályos: 2018.10.13. Közzététel dátuma: 2018.10.12. Jóváhagyva az Igazgatóság 53/2018 (IX.11.) számú határozata alapján HUDEX

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Azonnali piac:

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Azonnali piac: SAJTÓKÖZLEMÉNY A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetoket, hogy az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság által kibocsátott, dematerializált úton eloállított

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES:

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2017.05.15 Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Sopron Bank befektetési szolgáltatási és kiegészítő

Részletesebben

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Díjszabályzata. Jóváhagyta: Verzió:

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Díjszabályzata. Jóváhagyta: Verzió: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Díjszabályzata Jóváhagyta: Verzió: 2018.11.23. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata A Zrt. szabályzata Az Igazgatóság jóváhagyta: 33/2012. sz. határozatával 2012. szeptember 03. napján és 41/2012. sz. határozatával 2012. november 21. napján A PSZÁF jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-1164/2012.

Részletesebben

Nyilvános. A Szabályzat 2. fejezete (Kapcsolódó Alapfogalmak) az alábbiak szerint kerül módosításra, illetőleg kiegészítésre:

Nyilvános. A Szabályzat 2. fejezete (Kapcsolódó Alapfogalmak) az alábbiak szerint kerül módosításra, illetőleg kiegészítésre: Nyilvános Public A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 62/2005. számú határozata Resolution No. 62/2005. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita 13.04.2011 A Budapesti Értéktőzsde tulajdonosi szerkezete A BÉT tulajdonosai MNB 6,95% KBC Securities 5,19% Concorde 4,17% Österreichische Kontrollbank AG 18,35%

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

1. OTP részvény vásárlása (prompt ügylet napon belülre, napon túlra, Technikai DayTrade-del)

1. OTP részvény vásárlása (prompt ügylet napon belülre, napon túlra, Technikai DayTrade-del) Összefoglaló król, költségekről I. Számlavezetéshez kapcsolódó költségek Számlanyitás Ingyenes Normál, deviza és TBSZ Ingyenes számla vezetése NYESZ számla vezetése 2000 Ft/év Számla megszüntetése Ingyenes

Részletesebben

A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2012.01.01.

A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2012.01.01. A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 20.01.01. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

2017. január 1.-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK

2017. január 1.-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK 2017. január 1.-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK I. Bizományosi, megbízási díjak 1.BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2017. november 27. Meghirdetve: 2017. november 27. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata Formázott: Alcím, Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm, Jobb: 0 cm A Zrt. szabályzata Az Igazgatóság jóváhagyta: 41/2013. sz. határozatával 2013. november 06. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-73/2013.

Részletesebben

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft szeptember 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft szeptember 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2017. szeptember 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre szolgáló Alszámla

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. október 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

B E F I Z E T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B E F I Z E T É S I S Z A B Á L Y Z A T B E F I Z E T É S I S Z A B Á L Y Z A T 2016. december 14. 2 T A R T A L O M 1. Általános rendelkezések... 3 2. Befizetésre kötelezettek... 3 3. Az éves befizetési kötelezettség meghatározása... 4 4. A

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 456/2014. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 456/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 456/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatója A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2007.

Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2007. Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) a Befektetési

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1138 Budapest I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Tőkepiaci alapismeretek

Tőkepiaci alapismeretek Tőkepiaci alapismeretek Pénzügyi piacok Az értékpapírpiac Tőzsdék története Budapesti Értéktőzsde Ajánlat Elszámolás Társasági esemény Adózás Mi a tőzsde? A Budapesti Értéktőzsde A rendszer A frankfurti

Részletesebben

Public. Nyilvános. A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 68/2006. számú határozata

Public. Nyilvános. A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 68/2006. számú határozata Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 68/2006. számú határozata Public Resolution No. 68/2006. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2017. november 27. Meghirdetve: 2017. november 27. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2017. november 27. Meghirdetve: 2017. november 27. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2014. október 06. napjától. Közzététel napja: 2014. szeptember 19.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2014. október 06. napjától. Közzététel napja: 2014. szeptember 19. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. október 06. napjától Közzététel napja: 2014. szeptember

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról 1. A Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest

Részletesebben

Hirdetmény. Jóváhagyás: június 20. Hatálybalépés: június 26. EQUILOR Zrt.

Hirdetmény. Jóváhagyás: június 20. Hatálybalépés: június 26. EQUILOR Zrt. Hirdetmény a személyes és telefax útján történő bizományosi ügyleti okhoz alkalmazandó formanyomtatványokról, ill. a telefonos ügyleti ok tartalmi elemeiről Az EQUILOR Zrt. Üzletszabályzatának 3.8., ill.

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Az MB Consult Kft június 22-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft június 22-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2017. június 22-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott értékpapírok

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k

I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k I. Á l t a l á n o s f e l t é t e l e k 1. A Concorde Értékpapír Rt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal együtt érvényes. A Concorde

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: Meghirdetve: 2018. április 7. 2018. február 5. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

Hirdetmény. 2011. május 2. EQUILOR Zrt.

Hirdetmény. 2011. május 2. EQUILOR Zrt. Hirdetmény a személyes és telefax útján történő bizományosi ügyleti okhoz alkalmazandó formanyomtatványokról, ill. a telefonos ügyleti ok tartalmi elemeiről Az EQUILOR Zrt. Üzletszabályzatának 3.8., ill.

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

Az MB Consult Kft január 1.-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft január 1.-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2017. január 1.-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén A Budapesti

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT UNICREDIT PARTNER CSOMAGOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN KONDÍCIÓK

NEM FORGALMAZOTT UNICREDIT PARTNER CSOMAGOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN KONDÍCIÓK Hatályos: 2018. január 13-tól Közzététel napja: 2018. január 5. A Partner, Partner Plusz, Partner Bónusz, Partner Plusz Extra és Partner Bónusz Extra számlacsomagok 2015. november 1-től nem igényelhetőek.

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól

DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól DÍJTÉTELEK Érvényes: 2011.01.06.-tól SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Ügyfél- és értékpapírszámla nyitása magánszemélyek részére Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése magánszemélyek részére 1.500 Ft / negyedév

Részletesebben

környezet és kockázatvállalási hajlandóság, illetve az ebben Milyen az instrumentum árfolyamának változékonysága? MAGAS MAGAS MAGAS MAGAS MAGAS

környezet és kockázatvállalási hajlandóság, illetve az ebben Milyen az instrumentum árfolyamának változékonysága? MAGAS MAGAS MAGAS MAGAS MAGAS ÁLLAMI NYOMDA részvény APPENINN részvény CIG PANNÓNIA részvény EGIS részvény FHB részvény nemzetközi pany=3071 3341 pany=3356 pan 1573 y=2436 http://www.allaminyomda.hu/hu/page/befektetoknek http://www.appeninn.hu/

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A Központi Szerződő Fél Zrt. szabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 6/2016/4. számú határozatával 2016. október 27. napján Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-390/2016. sz. határozat 2016. december

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2013. 12.01. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre

Részletesebben

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF

A KELER csoport bemutatása. Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF A KELER csoport bemutatása Előadó: Mátrai Károly vezérigazgató KELER KSZF Tartalomjegyzék KELER Csoport bemutatása Hogy történik az értékpapírok és a pénz nyilvántartása külföldi vs. hazai papírok Hogyan

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról október

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A rezidensek által kibocsátott értékpapír-állományok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról október SAJTÓKÖZLEMÉNY A rezidensek által kibocsátott értékpapír-ok alakulásáról és tulajdonosi megoszlásáról 2017. október Budapest, 2017. december 11. Az értékpapír-statisztika adatai alapján a rezidensek által

Részletesebben

MÁSODIK KÖNYV BEVEZETÉSI ÉS FORGALOMBAN TARTÁSI SZABÁLYOK

MÁSODIK KÖNYV BEVEZETÉSI ÉS FORGALOMBAN TARTÁSI SZABÁLYOK BEVEZETÉSI ÉS FORGALOMBAN TARTÁSI SZABÁLYOK FORGALOMBAN TARTÁSI TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 31 1. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA 31 2.FEJEZET 32 KAPCSOLÓDÓ ALAPFOGALMAK 32

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

Hatályos: december 23-tól (1605) Közzététel napja: 2016 december23.

Hatályos: december 23-tól (1605) Közzététel napja: 2016 december23. Hatályos: 2016. december 23-tól (1605) Közzététel napja: 2016 december23. A Partner, Partner Plusz, Partner Bónusz, Partner Plusz Extra és Partner Bónusz Extra számlacsomagok 2015. november 1-től nem igényelhetőek.

Részletesebben

Az MB Consult Kft szeptember 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft szeptember 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2017. szeptember 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott értékpapírok

Részletesebben

XETRA BÉT. Kereskedési modellek, kereskedési szakaszok és megbízások típusok az internetes kereskedési rendszerben

XETRA BÉT. Kereskedési modellek, kereskedési szakaszok és megbízások típusok az internetes kereskedési rendszerben XETRA BÉT Kereskedési modellek, kereskedési szakaszok és megbízások típusok az internetes kereskedési rendszerben Kereskedési modellek Értékpapír Kereskedési modell Részvényszekció Részvények Prémium Kategória

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2018. április 7. Meghirdetve: 2018. február 5. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2018. október 29-ei ülésén Hatályos : 2018. december 1. A Pénztár befektetési tevékenysége során kettő vagyonkezelőt alkalmaz, amelynek feladata

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. az ügyfélmegbízások végrehajtására az OTP Bank Nyrt. által elérhető végrehajtási helyszíneket tudja figyelembe venni.

OTP Bank Nyrt. az ügyfélmegbízások végrehajtására az OTP Bank Nyrt. által elérhető végrehajtási helyszíneket tudja figyelembe venni. Részvényjellegű eszközök részvények és letéti igazolások (lakossági és szakmai ügyfelek) Vonatkozó táblázatok: 01-04. OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde Zrt-ben (BÉT) 2,65%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik,

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: december 16. napjától. Közzététel napja: december 08.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: december 16. napjától. Közzététel napja: december 08. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2017. december 16. napjától Közzététel napja: 2017. december 08.

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft június 22-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft június 22-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2017. június 22-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás

Részletesebben

A évben megváltoztak az időszakonkénti elszámolású ügyletek áfa adószabályai.

A évben megváltoztak az időszakonkénti elszámolású ügyletek áfa adószabályai. Az időszakos elszámolású ügyletek áfa vonzata A 2016. évben megváltoztak az időszakonkénti elszámolású ügyletek áfa adószabályai. Mi a nem időszakos elszámolású ügylet? A gazdasági események elméletben

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. március 26. napjától. Közzététel napja: 2015. március 25.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. március 26. napjától. Közzététel napja: 2015. március 25. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2015. március 26. napjától Közzététel napja: 2015. március 25.

Részletesebben

Budapest, november 28.

Budapest, november 28. Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók és a KELER Zrt. részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2017. november 28. 1. Repó rendelkezésre

Részletesebben

Féléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés I. félév 1 A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft január 1.-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft január 1.-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2017. január 1.-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás

Részletesebben

Magyar joganyagok - 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet - a kötelező jegybanki tartalék 2. oldal a)1 betétek, amelyeknek a lejárata a tartalékköteles hite

Magyar joganyagok - 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet - a kötelező jegybanki tartalék 2. oldal a)1 betétek, amelyeknek a lejárata a tartalékköteles hite Magyar joganyagok - 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet - a kötelező jegybanki tartalék 1. oldal 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. A Központi Szerződő Fél Zrt. szabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 42/20145. számú határozatával 20145. november 5augusztus 26. napján Az MNB jóváhagyás: H-EN-III-116/20145. sz. határozatával 20145. november

Részletesebben

Az Erste Likviditási Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Likviditási Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Likviditási Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai

A határidős kereskedés alapjai A határidős kereskedés alapjai Molnár Melina Budapest, 2014.11.25. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 Az árak

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2014. 09.10. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

A Premi-U Investment Kft szeptermber 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

A Premi-U Investment Kft szeptermber 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE A Premi-U Investment Kft. 2017. szeptermber 20-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben