Helye: ACHAT Premium Budapest H-1101 Budapest, Hungaria Krt. 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helye: ACHAT Premium Budapest H-1101 Budapest, Hungaria Krt. 5."

Átírás

1 Tel/info: 27/ , 30/ Fax: 27/ Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 24/C Főv. Munk. Kp. reg. száma: Egészségügyi belső auditori képzés kibővített ismeretekkel (dokumentáció kezelés, kockázatkezelés, adatvédelem, információbiztonság) Képzés időpontja: (hétfő-kedd-szerda) Helye: ACHAT Premium Budapest H-1101 Budapest, Hungaria Krt. 5. Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 20 kreditpont Szabadon választható elméleti képzés. Orvosoknak, fogorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak 50 kreditpont tesztvizsgával Szabadon választható elméleti továbbképzés. PTE ÁOK/2015.I./ Szakmacsoportos pont: egészségügyi szervezés részére Részvételi díj: ,-Ft Bevezető: A képzés és tréning első sorban a kórházak, de más egészségügyi szolgáltatóknál kijelölt vagy jövőbeni belső auditorok, minőségirányítási vezetők/megbízottak/munkatársak ismereteinek megalapozását vagy meglévő ismereteik frissítését szolgálja. Ismert jelenség, hogy a személyzet fluktuációjának következtében a korábban képzett belső auditorok száma csökkent, így újabb auditorok kiképzésére van szükség. Hasznos ismeretekkel láthatja el fenti szolgáltatók menedzsmentjében, intézmény üzemeltetésben foglalkoztatottakat is. A kurzus célszerűségét a széleskörű MSZ EN ISO 9001:2009 (az új szabvány kiadását követően az MSZ E ISO 9001:2015) szabvány, MEES standard és auditismereti képzés és a követelmények, standardok az előadó audit tapasztalatain alapuló bemutatása adja. Az oktatási program túllép a szokásos belső auditori képzés anyagán: Foglalkozik az új európai egészségügyi szabvány (MSZ EN 15224) és az új kiadású 9001-es szabványban kiemelt hangsúllyal szereplő kockázat kezeléssel. A kurzus előadásaiban jelentős hangsúlyt kapott az egészségügyi szolgáltató szervezetek adatvédelmi és információbiztonsággal kapcsolatos legfontosabb követelményeinek ismertetése és ezek belső audittal kapcsolatos felülvizsgálata. A fogorvosok számára hasznos a szabvány követelményeinek részletes magyarázata, a praxissal kapcsolatban javasolt szabályozó-, tájékoztató- és bizonylat-elemek ismertetése. Mindezek segítik a központi forrásból kapott Minőségirányítási Kézikönyv gyakorlati megvalósítását és hatékony működtetését. A szerzett ismeretekkel a fogorvosok kölcsönösen lebonyolíthatják egymás között praxisaik belső auditját. Az elvégzett kurzus egyben az időszakosan előírt minőségirányítási képzési/továbbképzési követelmény teljesítését is jelenti az általánosan előírt továbbképzési kreditpontok megszerzése mellett. Az oktatási anyag elégséges ismeretet ad kezdő belső auditorok felkészítésére, gyakorló belső auditorok ismereteinek frissítésére úgy az ISO 9001, mint a MEES standardokkal kapcsolatban. Az MSZ EN 9001:2009-es (vagy MSZ EN ISO 9001:2015) szabvány egészségügyre fordított részletes, példákkal magyarázott ismertetése alap eleme a képzési programnak. Az egészségügyben és annak jogszabályi környezetében végbement számos változás miatt a meglévő belső auditori rutin biztosan karbantartásra szorul pl. a kockázatértékelés, a külső erőforrással végeztetett folyamatok, továbbá az adatvédelem és információbiztonság viszonylatában. Mindemellett a belső auditorok képezik általában a minőségirányítási rendszerben az ismereti tudásközpontot, sok esetben a szervezeti motivált belső mag -ot. A tréning középpontjában olyan gya- 1

2 korlati ismeretek, technikák, auditori fogások, az auditálás dokumentációját segítő javaslatok állnak, melyek többéves kórházi minőségirányítási vezetőként szerzett, valamint évtizedes tanúsítási audit tapasztalatokból kristályosodtak ki. A kurzus résztvevői olyan szemléletmódot kapnak ezen rövid program keretében, amely jó alapot biztosíthat egyrészt auditori megbízásuk tisztességes teljesítéséhez, másrészt további munkájukban a rutinná vált auditori tevékenységük fejlesztéséhez. A kurzus közelebbről meghatározott céljai: A kurzus végére a hallgatóknak képessé kell válniuk arra, hogy az MSZ EN ISO 9001:2009 (vagy MSZ EN ISO 9001:2015) minőségirányítási, illetve a MEES 1.0 standard alapú minőségirányítási és minőségfejlesztési rendszerek szabvány és standard követelményeiben megfogalmazott elvek és követelmények elemzését értse és munkatársai számára értelmezni tudja, hogy az MSZ EN ISO : 2011-en alapuló auditmódszertan birtokában legyen, hogy intézményének, szervezetének minőségirányítási rendszerét átlássa és megértse, hogy belső auditorként az MSZ EN ISO 9001:2009 (vagy MSZ EN ISO 9001:2015) minőségirányítási, illetve a MEES 1.0 standard alapú minőségirányítási és minőségfejlesztési rendszerek, valamint ezek integrált rendszerének belső auditját önállóan vagy audit csoportban auditálni tudja, hogy intézményének, szervezetének minőségfejlesztési tevékenységében motivált és hozzáértő munkatársként vegyen részt, hogy intézményében (kórház) a véletlen eséses páciens balesetek menedzselésére módszert, ötletet ajánlhasson, illetve vezethessen be, hogy megértse és kommunikálja az adatvédelem és információbiztonság fontosságát és az ezzel járó vezetői felelősséget szervezetében, hogy ráérezzen a mindennapi tevékenységgel együtt járó kockázat létére, értékelésének fontosságára és a tudatos kezelés szükségességére, hogy kellő alapot adjon a fogászati tevékenységben a minőségirányítási tevékenység gyakorlatához. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei Iskolai előképzettség: felső- vagy középfokú egészségügyi, gazdasági vagy műszaki végzettség, Szakmai előképzettség: kórházi, egyéb egészségügyi szolgáltatói gyakorlat A tananyag egységei, célja, tartalma Minőségirányítási alapismeretek, koncepciók, elvek, rendszerek, fogalmak A hallgatók megismerkedjenek a minőségirányítás alapjaival, fogalmaival, meghatározásaival, alapvető rendszereivel. A minőséggel való foglalkozás alapvető okai. Minőségügyi koncepciók és azok fejlődése. Minőségügy az egészségügyben: rövid történeti áttekintése nemzetközi és hazai viszonylatban. Minőségirányítási rendszerek. A minőségirányítás 8 alapelve. Fontosabb minőségüggyel kapcsolatos fogalmak, meghatározások magyarázata. ISO szabvány rendszer, ISO 9000-es szabvány család, MSZ EN ISO 9001:2009 (vagy MSZ EN ISO 901:2015) rendszer szabvány követelményei (egészségügyi értelmezésben és alkalmazási példákkal). A 2009-es verzióval kapcsolatos környezeti kockázatelemzés egy gyakorlati módszerének is- 2

3 mertetése. A hallgatók számára az MSZ EN ISO 9001:2009 (vagy MSZ EN ISO 9001:2015) követelményeinek tételes és egészségügyi példákkal magyarázott megértetése. A szabvány felépítése, fejezetei. Az egyes fejezeteken belüli követelmények részletes ismertetése, egészségügyi példákkal történő megértetése. Javaslat ismertetése a fogorvosi praxis minőségirányítási rendszerének dokumentum elemeire. MEES 1.0 standard rendszer háttere, felépítése, standardok értelmezése A hallgatók megismerjék a Magyar Egészségügy Ellátási Standardok 1.0 standard rendszert. A MEES 1.0 felépítése. Fő standard csoportok Példák a standard csoportokon belüli egyes standardokról, értelmezésükről felülvizsgálati szempontjaikról. A fogorvosi praxisban alkalmazható MEES elemek. Audit elméleti ismeretek az ISO 19011:2011 audit szabvány alapján A hallgatók, mint leendő vagy gyakorló auditorok tisztában legyenek az audit céljával, folyamatával, az audittal kapcsolatos fogalmakkal és kifejezésekkel. Az auditok célja. Audit típusok. Az auditor szerepe. Az auditálás alapelvei. A dokumentáció átvizsgálása. Folyamatszemléletű audit. Az auditori szemlélet. Kórházi folyamatok auditálása. Folyamatok mérése. A belső audit gyakorlati lebonyolítása A hallgatók elsajátítsák, a hatékony, mindenre kiterjedő belső audit lebonyolításának módszerét az MSZ EN ISO 9001:2009 (vagy MSZ EN ISO 9001:2015) és MEES 1.0 standard alapú, valamint ezek alapján integrált minőségirányítási rendszerek egészségügyi alkalmazási viszonylatában. Alapgondolatok. Éves auditterv. Konkrét audit időterv. Az auditor függetlenségének kérdése. A szakmai ismeretek biztosításának szempontjai. Személyi tulajdonságok. Az auditorok felkészülése a belső auditra. Az audit végrehajtása, nyitó megbeszélés, információgyűjtés, ténymegállapítás, dokumentálás, javító intézkedések megbeszélése, záró megbeszélés. 3

4 Az auditjelentés: összeállítása, tartalma, archiválása, szerepe. Helyesbítő, megelőző intézkedések meghatározása, felügyelete. Tipikus eltérések, auditori hibák. Az auditori tevékenységet segítő irodatechnikai segédeszközök. Mérőberendezések felügyelete az intézményi gyakorlatban. A hallgatók kapjanak képet a mérésügy legfontosabb alapfogalmairól, a kórházban vagy egyéb egészségügyi ellátónál használatos mérőberendezések felügyeletéről, az ezzel kapcsolatos követelmények és tevékenység auditálásáról. A mérésügy jogszabályi háttere. Mérésügyi felügyelet. Mérésügyi fogalmak. A joghatással járó mérés és annak eszközei. Hitelesítés, kalibrálás. Mérőberendezés felügyelet az intézményi gyakorlatban (Szabvány és standard követelmények). Egy bevált kórházi gyakorlat elemeinek ismertetése Véletlen kórházi (intézeti) páciens balesetek menedzselése Az előadással bemutatunk egy, az esés veszélyének kitett páciensek érdekében létrehozott interdiszciplináris érintett kört bevonó esemény-menedzselést. Egy megvalósított és eredményesen működtetett kockázat irányítási módszer rövid ismertetése: Esemény-jelentési rendszer létrehozása, működtetése Az események értékelése, elemzése Helyesbítő tevékenység alkalmazása Megelőző tevékenység alkalmazása Eredményesség ellenőrzés Folyamatos fejlesztés Időmenedzsment A vezetők egyik legnagyobb problémája az időzavar, aminek kezelése nélkül stressz alakulhat ki. Mivel az idő nem növelhető, nem ruházható át, nem lehet tárolni sem megvásárolni, ezért időnket menedzselni kell. Lehetséges ez? Az előadás ezzel a kérdéssel foglalkozik, néhány gyakorlati módszert javasolva az időzavar enyhítésére, megszüntetésére. Az elhangzottak nem kizárólagosan csak vezetőknek és a munkahelyen alkalmazhatók, a magánéletben is jól hasznosíthatóak. Az idő fő jellemzői Az időzavar főbb okai Idő-feladat konfliktus Eisenhower prinzip Feladat delegálás jelentősége Az időmenedzsmentet támogató néhány gyakorlati eszköz SWOT elemzés és jelentősége a minőségirányításban 4

5 A résztvevőknek az előadás ismerteti a SWOT elemzést, mely a napjainkban megélt egészségügyi változások és kihívások stratégiájának kidolgozásához elengedhetetlen eszköz. A módszer segítségével feltérképezhetjük az egészségügyi szolgáltató piac, szolgáltatást nyújtó szervezet, termék, szolgáltatás piaci életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. A SWOT-elemzés ezen kívül alkalmas a minőségirányítási rendszer fejlesztésének időszakos felmérésére, igazolására, a minőség célok tényeken alapuló kitűzésének támogatására is. Az elemzés elvégzése nem kíván rendkívüli képességeket. Gyakorlati kivitelezésére, az elemzés megvalósításának szervezésére és módszerére is kitér az előadás elősegítve ennek a hasznos módszernek frekventáltabb alkalmazását. A SWOT elemzés lényege és célja Az elemzés leggyakoribb alkalmazási területei Mit jelent a SWOT A belső környezet összetevői A külső környezet összetevői A SWOT kimeneti eredménye A SWOT és a minőségirányítási rendszer kapcsolata Az elemzés módszertana Néhány gondolat a kockázatról, kockázatkezelésről A betegellátási tevékenységnek, történjen az nagy intézményben vagy egyszékes fogászati rendelőben, számos hiba lehetősége van. Tévedni emberi dolog. Másképpen fogalmazva, a betegellátási tevékenység bizonyos kockázattal jár. A prezentációval alapfogalmakat kívánunk ismertetni kockázattal, kockázat elemzéssel és kezelési lehetőségekkel kapcsolatban. A résztvevők kockázattal kapcsolatos tapasztalatait Brain storming módszerrel összegyűjtve kiszélesíthetők az egyéni információk ezen a téren. A hiba fogalma és fajtái, Főbb hiba előfordulást elősegítő emberi tényezők, Alapfogalmak a kockázattal kapcsolatban, A kockázatfelmérés célja, módszerei, A kockázat pénzügyi megjelenítése, Kockázatkezelési lehetőségek. Csapdás esetek, előre nem számított negatív események és ezek tapasztalatai a betegek adatvédelmével kapcsolatban. Valós eseményekkel, példákkal rávilágítani: az adatvédelmi tevékenység sérülékenységére, a vezetők és munkatársak adatvédelemmel kapcsolatos felelősségére, tudatosítani azt, hogy az adatvédelem az egészségügyi szolgáltatók ellátási tevékenységébe törvény által integrált feladat és nem egy valaki más által elvégzendő külön álló dolog. Esetpéldák ismertetése Összegző megállapítás, néhány javaslat Az információbiztonság megjelenése az egészségügyi szolgáltató szervezetek minőségirányítási rendszerében 5

6 Az előadó ezzel az előadással arra kíván rávilágítani, hogy mennyire függ a szervezetek, intézmények zavartalan működése, eredménye, sikere, léte az információik biztonságától, az informatikai rendszer működésétől. Adatok, információk védelme A lehetséges károk Az információbiztonság szintjei Az információbiztonság jelentése Az információvédelem értelmezése Az információvédelem jellemző meglévő formái Az információvédelem szakmai területei Információvédelem egyes témakörei a minőségirányításban A betegadatokat veszélyeztető fontosabb informatikai szempontok (adatszivárgás, hibás felhasználás stb.) Az adathordozók, adatfeldolgozás eszközeinek biztonsága Kockázatfelmérés, kezelés A védelem kiépítésének néhány gyakorlatias szempontja Adatvédelem a kórházi gyakorlatban Az előadásban a Kórházi Információ Technológiai (IT) adatvédelem főbb gyakorlati szempontjaival foglalkozunk a nem informatikus szakember számára is megérthető módon. Cél a potenciális veszélyekre való figyelem felhívás és néhány olyan fontos gyakorlati tanács ismertetése, melyek minimális ráfordítással, vagy egyszerű szervezési intézkedéssel is megvalósíthatók. A betegadatokat veszélyeztető fontosabb informatikai szempontok (adatszivárgás, hibás felhasználás stb.) Az adathordozók, adatfeldolgozás eszközeinek biztonsága Kockázatfelmérés, kezelés A védelem kiépítésének néhány gyakorlatias szempontja A továbbképzés oktatója Dr. Tóth Zoltán szakorvos, minőségirányítási rendszer menedzser, MSZT MIR/MEES vezető és IBIR auditor, számítógépes rendszerszervező, közgazdasági szakokleveles egészségügyi menedzser 6