Egységes Erdészeti Vállalati Rendszer DigiTerra EIR v5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes Erdészeti Vállalati Rendszer DigiTerra EIR v5"

Átírás

1 KEZDİ LÉPÉSEK Egységes Erdészeti Vállalati Rendszer DigiTerra EIR v5 Erdőgazdálkodási szakmai és térinformatikai alrendszer Készítette: DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. Kiadás: v 1.0 Kiadás dátuma: / 11 lap

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ELİFELTÉTELEK Hardver és szoftver feltételek A DIGITERRA EIR V5 PROGRAM HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE AZ EEVR PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS KONFIGURÁLÁSA A rendszer telepítése A rendszer konfigurálása AZ EIR V5 ISMERTETÉSE BEJELENTKEZÉS A DIGITERRA EIR V5 PROGRAMBA A BÁZISRENDSZER ADATAI ÉS MODULJAI A BEMUTATÓ ADATOK: AZ EIR V5 MODULJAI Központi modul Ingatlan-nyilvántartás modul Erdıgazdálkodás modul Üzemterv modul Fakitermelések stratégiai tervezése modul Fahasználat modul Erdımővelés modul Csemetetermelés modul Vadgazdálkodás modul Mezıgazdaság modul Készlet modul Térképezés Szöveges jelentések Térképi jelentések A BÁZIS RENDSZER PARAMÉTEREZÉSE AZ EIR V5 PARAMÉTEREZÉSE AZ INTERFÉSZ PARAMÉTEREZÉSE EIR v5-ben karbantartott törzsadatok: InfoSys v2-ben karbantartott törzsadatok: / 11 lap

3 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy telepítési és üzembe helyezési dokumentumként rögzítse az Egységes Erdészeti Vállalati Rendszer erdıgazdálkodási szakmai részére, a DigiTerra EIR v5-re vonatkozó bázis adatokat, a modulok ismertetésével segítse a használat megkezdését, bemutassa a rendszer paramétereit, továbbá támpontot adjon a rendszer megismeréséhez. A dokumentumnak nem célja a szoftverdokumentáció kiváltása, csak a speciális, és használati beállítások kerültek rögzítésre. A szoftver konfigurációja a megrendelı üzemeltetési igényeinek, és a szoftverfejlesztésnek megfelelıen dinamikusan változhatnak, az itt felsorolt beállítások a rendszernek a dokumentáció készítése kori állapotát tükrözik. 3 / 11 lap

4 2. Rendszerkövetelmények 2.1. Elıfeltételek A DigiTerra EIR v5 Bázis programot kizárólag a következı feltételek teljesítése esetén lehet használni: Hardver és szoftver feltételek A EEVR rendszer elıre telepítetten, konfigurálva érkezik, a hardver és szoftverfeltételek a bázisrendszer esetében minden erdıgazdaságnál azonosak, és a bemutatást szolgáló bázis csomagban adottak. 4 / 11 lap

5 3. A DigiTerra EIR v5 program használatának megkezdése 3.1. Az EEVR program telepítése és konfigurálása A rendszer telepítése A Bázis csomagban elıre telepítve érkezik az Egységes Erdıgazdasági Vállalati Rendszer (EEVR), ennek szakmai és térinformatikai alrendszereként funkcionál a DigiTerra EIR v A rendszer konfigurálása Az EEVR részeként a bázisrendszerrel szállított DigiTerra EIR v5 rendszer is kliens-szerver architektúrájú, hálózati környezetben használható, központi adatbázisokon alapuló integrált szoftver-együttes, a rendszerkonfigurálás bemutatása nem képezi ennek a dokumentumnak tárgyát Az EIR v5 ismertetése Az EIR v5 térinformatikai alapú, erdıgazdálkodást támogató, központi adatbázisban tárolt adatokat feldolgozó szoftver. A nyilvántartások térbeli alapegységekre (objektumokra) épülnek. A térképi nyilvántartást a rendszer szerves egységként kezeli, lehetıséget biztosítva a térbeli elemzésekre. A szoftver magas szintő, az Erdıgazdaságok környezetiére épülı szervezetkezeléssel bír. A szervezeti besorolás háromszintő hierarchiába szervezett: Erdıgazdaság, Erdészet, Erdészkerület. Minden felhasználó és minden térbeli objektum rendelkezik szervezeti besorolással, és a program moduljai és jelentései is ezekhez a szervezetekhez kötötten mőködnek. Az erdészeti szakmai tevékenységeket a rendszer modulokba szervezve valósítja meg Bejelentkezés a DigiTerra EIR v5 programba A bejelentkezéssel a jogosultságok is beállításra kerülnek, ezért a Bázis rendszer használata során több felhasználóval is tesztelhetı az EIR v5. Rendszergazdaként: Felhasználónév: demo 5 / 11 lap

6 Jelszó: demo Felhasználóként: Felhasználónév: user Jelszó: user A fentieket kérjük idézıjelek nélkül beírni. 6 / 11 lap

7 4. A Bázisrendszer adatai és moduljai 4.1. A bemutató adatok: Erdırészletek Ingatlan földrészletek Vadászterületek Csemetekerti táblák Mezıgazdasági táblák MEPAR blokkok Készlet raktárak 4.2. Az EIR v5 moduljai A modulok ismertetése, részletesen a felhasználói kézikönyvben Központi modul A központi modulban állíthatók be a jelentések, módosíthatók a tematikus térképek. A rendszer általános beállítási is itt végezhetıek el. A rendszergazda kezeli a felhasználókat, fıbb feladatai a hozzáadás/törlés, jogosultságok beállítása, csoportba foglalás Ingatlan-nyilvántartás modul Az ingatlan-nyilvántartási modul fı funkciója az Erdıgazdaság földrészletés az ehhez kapcsolódó leíró adatok nyilvántartása. Az ingatlannyilvántartás modul a földrészlet alapú gazdálkodásnak és nyilvántartásoknak alapjaként a birtokügyek karbantartására szolgál. Vezethetı az ingatlanokhoz kapcsolódó teljes tulajdoni lap adattartalom, mint például a terület, aranykorona, alrészletek, minıségi osztályok. A modul szerves része a térképi megjelenítés Erdıgazdálkodás modul Az erdıgazdálkodás modul az erdıgazdálkodás alaptevékenységéhez kapcsolódó alapfeladatokat kiemelten támogató programmodulokat értjük, azaz az egymással szerves egységben lévı üzemterv, fahasználat és erdımővelés modul mellet, a Bázisrendszerben bemutatásra kerülı a csemetekert modul is. 7 / 11 lap

8 Üzemterv modul Az EIR v5 üzemtervi modul tartalmazza az erdıgazdálkodás 10 évenkénti erdıleltár és üzemtervi adatait, a Bázis rendszerben feltöltött erdırészletekre. A modul vezeti az aktuális faállomány (aktualizált) fakészlet adatait és a hátralévı fakitermelési lehetıségeket. A modul növedékesít, tartalmazza az üzemtervi leírólapot, és kimutatásokat készít az üzemtervbıl Fakitermelések stratégiai tervezése modul Az üzemtervi lehetıségek ésszerő kihasználásának támogatására szolgáló automatizált programrész, mellyel a központi felhasználó (ill. aki jogosult erre,) hosszútávon elvégezheti az optimalizált tervezést Fahasználat modul A fahasználat modulban van lehetıségünk a fakitermelések éves terve mellet a választékterv és vágásszervezési terv elkészítésére is. A fatömegbecslés is a program integrált része. Az EIR v5 rendszer alkalmas munkamőveleti és anyag-felhasználási terveket is kezelni, illetve az ehhez kapcsolódó pénzügyi ráfordításokból kimutatást készíteni. A tervek lezárhatók, és pótterv is készíthetı Erdımővelés modul A modul az erdıtelepítések, erdıfelújítások és erdınevelési munkák erdırészlet szintő éves tervezését, nyilvántartását és elemzését valósítja meg. Kapcsolódik az üzemtervi és a fahasználati modulhoz. A tervek mellet a modul alkalmas munkamőveleti és anyag-felhasználási tervek készítésére, illetve az ehhez kapcsolódó pénzügyi ráfordításokból kimutatás készítésére Csemetetermelés modul A csemetetermelés modul a térbeli objektumként nyilvántartott csemetekerti táblák kezelése mellet a csemete készlet vezetésére, a csemete leltár rögzítése, továbbá a táblák munkamőveleti, anyagfelhasználási és pénzügyi ráfordításainak rögzítésére is alkalmas Vadgazdálkodás modul A vadászterületre térképen való megjelenítése és a területre vonatkozó éves vadgazdálkodási tervek készítése mellet lehetıséget biztosít a 8 / 11 lap

9 munkák és anyagok rögzítésére illetve a lıjegyzék rögzítése. A bevitt adatokból kimutatások készíthetık Mezıgazdaság modul A Mezıgazdasági táblák nyilvántartására szolgáló rendszerkomponens alkalmas akár a MePar fizikai blokkok nyilvántartása alapján a mezıgazdasági munka és felhasznált anyagok tervezésére. A bevitt adatokból kimutatások készíthetık Készlet modul A készlet modul általános fakészlet és csemetekészlet kezelést valósít meg, alkalmas raktárak térképi nyilvántartására, illetve a készletmozgások rögzítése mellett a készlet, illetve annak önköltségszámítására. A bevitt adatok kimutatások formájában elemezhetık Térképezés A térképezés szerves része az EIR v5 rendszernek. A térképek osztályozásával tematikus térképek állíthatók elı. A térképen mérni tudunk, és a kijelölt objektumok leíró adatait meg tudjuk tekinteni, pl.:egy erdırészlet leírólapját. A fejlett térinformatikai modul a legfontosabb funkciókat mindig a megfelelı helyen megjeleníti Szöveges jelentések Minden modul alapadataiból készíthetı kimutatás, amit a programban a Jelentések fülön érünk el. A jelentéskészítıvel elıre elkészített, adatbázisban tárolt jelentések azonnali adatkinyerést szolgálnak, melyekbıl egy lépésben nyomtatható akár egy szervezeti egységre szőkített fahasználati összesítés, akár az erdırészlet leíró lap. A jelentések Excelbe exportálhatók Térképi jelentések Térképi jelentéseknek hívjuk az adatbázisban tárolt, elıre beállított megjelenéssel rendelkezı tematikus térképi lekérdezéseket, amik az egyes szervezeti egységek objektumainak térbeli gyors elemzését megvalósítják. Természetesen tematikus térképek egyénileg is készíthetık. 9 / 11 lap

10 5. A Bázis rendszer paraméterezése 5.1. Az EIR v5 paraméterezése Az EIR v5 paraméterei a programban végzett munka során beállíthatók. Paraméterezési lehetıség a program általános beállításain túl például a fahasználati modulban van az apadékok tervezésére, illetve a választéktervezés során a csoportos tervezéskor paraméterezhetı a választékterv. A csoportos terv utólag egyedileg módosítható. Bıvebben a kézikönyv tartalmazza a beállítás lépéseit Az Interfész paraméterezése A rendszer interfészének paraméterezése teszi lehetıvé az EIR v5 alrendszer kapcsolatát a InfoSys v2 pénzügyi alrendszerrel. A paraméterezés már a Bázis rendszerben átadáskor mőködik, további beállításra nincs szükség EIR v5-ben karbantartott törzsadatok: A térbeli objektumok: (melyek térinformatikai azonosítóval rendelkeznek), azaz: Ingatlan földrészletek, építmények, épületek (56 db) Erdırészletek (40 db) Vadászterületek és vadgazdálkodási egységek (2 db) Mezıgazdasági táblák (28 db) Csemetekerti táblák (2 db) MePAR fizikai blokkok (31 db) Készlet raktárak (2 db) Közjóléti objektumok (2 db) Cikk adatok: Cikkcsoport, Fafaj csoport, Méret, Minıség, Cikkgyőjtı, Csemeteleltár-cikk Szervezeti egységek: Erdıgazdaság, Erdészetek, Kerületek 10 / 11 lap

11 InfoSys v2-ben karbantartott törzsadatok: Partnerek Cikkek Raktárak Költséghely (Munkaszám) Költségnem A felsorolt törzsadatok az EEVR rendszerben a rendszer által szolgáltatott interfészen keresztül szinkronizálhatók. A Bázis EEVR rendszer interfészének paraméterezése elıre beállított, külön módosítást nem igényel. A fenti adatok bemutató céljából kerültek a rendszerbe, a rendszer funkcionalitásának megismerése, és tesztelés céljából! 11 / 11 lap