controlling controlling a Pilisi Parkerdı péld Tartalom 1. A Pilisi Parkerdı bemutatása 3. Szakmai és s pénzp 4. A teljesítm gei 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "controlling controlling a Pilisi Parkerdı péld Tartalom 1. A Pilisi Parkerdı bemutatása 3. Szakmai és s pénzp 4. A teljesítm gei 5."

Átírás

1 MCE Konferencia 2006 A controlling gyakorlata Erdıgazd gazdálkod lkodási controlling a Pilisi Parkerdı péld ldáján Csépányi Péter Termelési fımérnök Liebhardt István pénzügyi és kontrolling osztályvezetı Tartalom 1. A Pilisi Parkerdı bemutatása 2. Szervezeti-mőködési rendszer 3. Szakmai és s pénzp nzügyi controlling 4. A teljesítm tmények mérésének m egységei gei 5. Ágazatok mutatósz számai 6. Bevételi források 7. Fedezetek 8. KöltsK ltségfelosztás 9. A jövıj kihívásai Alapítás: 1969 Pilisi Állami Parkerdıgazdaság Átalakulás: 1994 Pilisi Parkerdı Részvénytársaság Alaptevékenység: Erdı- és vadgazdálkodás Közjóléti szolgáltatás Tulajdonos: Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zrt. 1

2 A Pilisi Parkerdı Zrt. helye az állami erdıgazd gazdálkodás s rendszerében Az állami erdészeti irányítás jelenlegi szervezete Erdı tulajdon Társasági tulajdon Pénzügyminiszter Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter Pénzügyminiszter Honvédelmi miniszter Kincstári Kincstári Vagyoni Vagyoni Igazgatóság Igazgatóság Nemzeti Nemzeti Földalapkezelı Földalapkezelı Szervezet Szervezet ÁPV Rt. ÁPV Rt. Honvédelmi miniszter Honvédelmi miniszter Erdı Erdı Vagyonkezelıi szerzıdések Vagyonkezelıi szerzıdések Vagyonkezelıi szerzıdések. 19 Erdészeti Rt. 3 Erdészeti Rt. Erdıgazdálkodás kontrollja Földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Környezetvédelmi és vízügyi miniszter Állami Erdészeti Szolgálat Állami Erdészeti Szolgálat Nemzeti Park Igazgatóságok Nemzeti Park Igazgatóságok ÁESZ területi igazgatóságok A Pilisi Parkerdı Zrt. mőködési m területe Területe: ha, ebbıl ha erdı A terület 63%-a természetvédelmi oltalom alatt áll 10 hagyományos erdészet 370 fı foglalkoztatott Mőködési terület: (Erdıgazdasági tájak) - Gerecse-Pilis-Budai hegyek - Duna-Tisza közi homokhát - Kiskunsági szikterület - Közép- és alsó Duna ártér - Gödöllıi dombvidék - Cserhát A Pilisi Parkerdı Zrt. szervezeti felépítése Közgyőlés (ÁPV Zrt) Könyvvizsgáló Igazgatóság Felügyelı Bizottság Vezérigazgató Belsı Ellenır Vezérigazgató-helyettes Termelési fımérnök Erdıgazdálkodási és fahasznosítási fıea. Mőszaki-igazgatási fımérnök Mőszaki és informatikai osztályvezetı Igazgatási osztályvezetı Fıkönyvelı Számviteli osztályvezetı Pénzügyi és kontrolling osztályvezetı Titkárságvezetı Erdészetek: Minıségirányítási és Környezetirányítási ov. Szentendre Visegrád Pilismarót Budakeszi Bajna Pilisszentkereszt Budapest Ráckeve Gödöllı Valkó 2

3 Az erdészetek szervezeti felépítése Erdészetvezetı Mőszaki vezetık Könyvelés Kerületvezetık Funkciók: ezés, irányítás, ellenırzés Feladat végrehajtás: vállalkozók erdészkerület = egy szakemberre bízott erdıterület ( hektár) A Pilisi Parkerdı Zrt. vagyoni, pénzp nzügyi helyzetének bemutatása Mutatók Mérlegfıösszeg Saját tıke Jegyzett tıke (100% ÁPV Zrt.) Értékesítés nettó árbevétele Üzemi eredmény Adózás elıtti eredmény Mérleg szerinti eredmény A gazdálkodás fıbb mutatóinak alakulása eft fı Árbevétel Termelési érték Költség Létszám A controlling szervezete és s feladatai a Pilisi Parkerdı Zrt-nél Szakmai controlling Pénzügyi controlling Tervezés - Üzemezés (10 éves idıtáv) - Vadászterületek e (7 éves idıtáv) - Fakitermelési és erdıfelújítás ezés - Vadbecslés, vadgazdálkodási - Évközi pótezés - Fatermék készlet jelentés (napi, havonta) - Fatermék állományváltozás (napi, havonta) - Vadapasztási jelentés (havonta) - Vadgazdálkodási jelentés - Mőszaki átadás-átvételek Tényadatok - Középtávú ezés (3 éves idıtáv) évenkénti felülvizsgálat (gördülı ) - Belsı erdészeti éves ezés - Éves várható elıremetszés (október) Jelentések, Terv- elemzés - Árbevétel jelentés (naponta) - Vevıi követelés-jelentés (10 naponta) - Havi zárások (mérleg, eredmény kimutatások) - Létszámadatok, beruházások (havonta) - Havi információs jelentés (4 oszlopos táblák) - Havi, negyedéves tulajdonosi jelentések (mérleg, eredménykimutatás, cash flow) - Igazgatósági jelentések (standard, ad hoc) 3

4 Alkalmazott vállalatirv llalatirányítási rendszer Business Management System Controlling Back Office Pénzügy-Számvitel Front Office Marketing ekereskedelem Ügyfélszolgálat SQL Server Humánerı-gazdálkodás Eszközgazdálkodás Készletgazdálkodás Értékesítés Beszerzés Projektirányítás Termelésirányítás Teljesítmény elszámolás Vezetıi információs- és mutatószám-rendszer Erdészeti termelésirányítást támogató térinformatikai szoftver A Digiterra Kft. és a Pilisi Parkerdı Zrt. által közösen kifejlesztett terepi elektronikus raktárkezelı rendszer Kontroll dimenziók Költséghely struktúra: Értékteremtés Ágazat / Tevékenység: Erdımővelés Talaj elıkészítés Erdısítés Ápolás Tisztítás Tevékenység Ágazat KH66 Szervezet Eszközök Dolgozók Gépjármővek Munkagépek Igazgatási Felelısség Szervezet KH1 KH2 Tér, terület Obj1 Obj12 Objektum: Erdırészlet 1 Erdırészlet 2 Erdırészlet n Játszótér Erdei út Költséghelyes elszámolás Központ Erdészet1 Erdészet2 Erdészet3 Erdészet4 Erdészet(n) Költségfelosztási procedúra Költség- és teljesítményátadás a költséghelyek között 4

5 43% 51% 54% 58% 61% A Pilisi Parkerdı Zrt. szakmai és s pénzp nzügyi controlling rendszere A teljesítmények mérésének egységei Erdészetek 4-10 ezer ha tevékenységi terület önállóan gazdálkodó profitcenterek bevételek és költségek mérése eredményelvárás érdekeltségi rendszer Ágazatok erdımővelés fakitermelés vadgazdálkodás közjóléti parkerdı fenntartás megbízásos erdıgazdálkodási szolgáltatások egyéb: mezıgazdaság, bányászat, hulladékgazdálkodás, kereskedelem, bérbeadás Objektumok a teljesítmények mérésének legkisebb egységei általában erdırészlet, illetve épület, építmény Térinformatikai szempont, hosszútávú elemzések lehetısége A Pilisi Parkerdı Zrt. szakmai és s pénzp nzügyi controlling rendszere A költségek és teljesítmények elszámolása - Fıkönyv (költségek elszámolása költségnemenként) - Költséghely (felmerülési hely) Költséghely kódok hierarchikus felépítése: Szervezeti, ágazati, győjtı és tételes költséghelyek Szervezetenként, ágazatonként készíthetı fıkönyv Munkaszám (tevékenység, projekt) A munkaszám felépítése: MU/2003/ /11 Hosszúfa választék év /szervezet ágazat / tétel - Objektum (költségviselı) Költséghelyekhez kapcsolódnak (felelıs költséghely) Költséghelyhez, munkaszámhoz kapcsolódik Erdırészlet, vadászterület, parkerdei objektum, erdészkerület 0 Parkerdı Zrt 01 Szentendrei erdészet 0161 Szentendrei erdészet tevékenység Sz. erd. fahasználat ágazat Sz. erd. fatermék értékesítési költségek Sz. erd. fatermék kiszállítási költségek Tevékenység kód Az erdıfel felújítás Szakmai mutatók (adatok ha-ban) Erdısítés alá vont terület Erdısítés I. kivitel Pótlás Befejezetlen ápolás Befejezett ápolás Befejezett erdısítés Tisztítás Erdıfelújítási hátralék A természetes mageredető felújítás aránya a Pilisi Parkerdı Rt-nél % A Pilisi Parkerdı Zrt. a természetközeli erdıgazdálkodás híve Természetes felújítás aránya 69% 70% 60% 50% 40% 40% 40% 30% 45% 46% 66% 67% 20% 10% 0% évek Természetes mag elsıkivitel % Természetes mag siker % Természetes mag befejezett % Természetes felújítás % 5

6 Az erdıfel felújítás s pénzp nzügyi mutatói Kapott támogatások K-1 normatív támogatás K-1-1 gyenge termıhelyi adottságú er. tám. K-2-3 erdıszerkezet átalakítás Mutatószámok: Bevételek összesen Költségek, ráfordítások Talajelıkészítés Fajlagos költségek, fedezetek Erdısítés Ápolás Befejezett erdısítés ápolása Tisztítás Nyiladék, határjel, tőzpászta, egyéb Közvetlen költségek összesen FEDEZET Ágazati felosztandó költségek Ágazati általános költségek Egyéb ráfordítások ÁGAZATI EREDMÉNY A fahasználat Fakitermelési mód (bruttó ezer m3) Tisztítás 8,3 9,0 10,0 Törzskiválasztó gyérítés 14,1 13,9 15,0 Növedékfokozó gyérítés 21,7 32,8 30,0 Véghasználat felújítóvágás 60,8 59,9 58,0 Véghasználat tarvágás 39,8 40,3 38,0 Egyéb fakitermelés 10,2 11,9 10,0 Fakitermelés összesen Erdıi termelési lehetıség A lehetıség kihasználása (%) 154,9 253,8 61% 167,8 253,8 66% 160,7 253,8 63% Választék termelés (nettó ezer m3) Rönk 16,0 19,8 13,0 Kivágás 4,9 3,3 6,5 Papír és farostfa 2,3 3,0 3,5 Egyéb iparifa 0,8 0,9 2,0 Iparifa összesen 24,0 27,0 25,0 Vastag tőzifa 93,0 97,5 85,0 Vékony tőzifa 12,0 11,7 10,0 Nettó kitermelt fatömeg 129,0 136,2 120,0 iparifa kihozatal % 19% 20% 21% A fahasználat pénzp nzügyi mutatói Bevételek Rönk Kivágás, egyéb iparifa Tőzifa Mutatószámok: Értékesítési átlagárak Iparifa kihozatal Összesen árbevétel Készletváltozás Fajlagos közvetlen költség, fedezet, eredmény Költségek, ráfordítások Választék termelés Készletalakulás Forwarderes termelés Kötélpályás termelés Vágástéri utak, rakodók üzemeltetése Készletkezelı rendszer mőködtetése Elábé Szállítási, értékesítési költségek Közvetlen költségek összesen Egyéb ráfordítás Erdıfenntartási járulék FEDEZET Ágazati felosztandó ktg Ágazati általános költség ÁGAZATI EREDMÉNY

7 A vadgazdálkod lkodás Vadászterületek megoszlása Társult vadászat, saját jogon vadászik ha Társult vadászat, vadászati jog bérbeadva Összesen Ebbıl zárt téri vadtartás (vadaskert) ha ha ha darab Gímszarvas Dámszarvas İz Muflon Vaddisznó Apadék összesen Lelövés összesen Bérvadászat A vadgazdálkod lkodás s pénzp nzügyi mutatói Bevételek Ft-ban Bérvadászat ezer Vadhús termelés Vadászház üzemeltetés Egyéb Összes árbevétel Egyéb bevétel - támogatások Költségek, ráfordítások Mutatószámok: Fajlagos árbevétel, költség, eredmény Vadgazdálkodás etetés, vadkár elhárítás, kerítésfenntartás Vadászat bonyolítás nagyvad egyéni vadászat, hajtóvadászat Vadkészlet alakulás Vadhús termelés hőtıkamrák üzemeltetése, húsvizsgálat Vadászház üzemeltetés Egyéb költségek Közvetlen költségek összesen Ágazati felosztandó költség Ágazati általános költség Egyéb ráfordítások ÁGAZATI EREDMÉNY A közjk zjóléti erdıgazd gazdálkodás Feladatok: oktatás, táboroztatás, szemétszedés, turista utak, pihenık, játszóterek és kilátók karbantartása, üzemeltetése Budakeszi Vadaspark Fenntartott objektumok: Sétautak: 720 km Játszóterek: 16 db Parkobjektumok: 232 db Források: 180 millió Ft (2005-ben) K-3 költségvetési támogatás: 35 % Önkormányzati támogatás: 27 % Egyéb támogatás 1 % Saját forrás: 37 % Erdei Mővelıdés Háza Erdészeti Információs Központ 7

8 Megbízásos erdıgazd gazdálkodási munkák Növénytelepítés, megbízásos csereerdısítés Kerítésépítés, terület-elıkészítés Bányarekultiváció Jelentısebb munkáink: - M3 autópálya Füzesabony-Polgár szakasz növénytelepítése - M30 autópálya Emıd - Miskolc szakasz növénytelepítése - M0 autópálya csereerdısítési munkái - 4.sz. fıút Abonyi elkerülı szakasz növénytelepítés - M7 Ordacsehi-Balatonkeresztúr bozótirtás, növénytelepítés - Visegrád Thermál Hotel területrendezés, növénytelepítés Bevételei források árbevétel, támogatt mogatás Az árbevétel megoszlása 2005-ben Egyéb alaptev. kívüli tevékenység 5% Belkereskedelem 9% Fakitermelés 30% Megbízásos erdıgazdasági szolg. 36% Vadgazdaság 18% Parkerdıfenntartás 2% Nettó árbevétel 2005-ben: ezer Ft Kapott mőködési támogatások 2005-ben: ezer Ft Fıbb támogatások: Erdıfelújítás normatív támogatások: ezer Ft ( - befizetett erdıfenntartási járulék: ezer Ft) Parkfenntartás költségvetési támogatása: ezer Ft Közmunka program támogatása: ezer Ft Területalapú támogatás: ezer Ft Ágazati fedezetek és s közvetett k költsk ltségek Fedezetek Közvetett költségek Eredmény Fahasználati fedezet Fahasználati közvetett ktg Fahasználati eredmény Erdıfelújítási fedezet Erdıfelújítási közvetett ktg Erdıfelújítási eredmény Fatermesztés fedezete Fatermesztés közvetett ktge Fatermesztés eredménye Vadászati fedezet Vadászati közvetett ktg Vadászati eredménye Erdıgazdálkodási fedezet Erdıgazdálkodási közvetett ktg Erdıgazdálkodási eredmény Összes fedezet (megbíz. nélkül) Ágazati közvetett ktg (megbíz. nélk) Ágazati eredmények (megbíz. nélk) Megbízásos ágazat fedezete Megbízásos közvetett ktg Megbízásos eredmény Általános költség (6700) Ágazati eredmény (megbíz nélkül) Összes fedezet Közvetett költségek összesen Üzemi eredmény Cél: az erdıgazdálkodási fedezet emelése, a közvetett költségek emelkedésének megakadályozása Mutatószámok: 1000 ha-ra esı fedezetek, 1 alkalmazott fıre esı fedezetek 8

9 Költségfelosztás Dolgozó munkalap nyilvántartás - Fizikai dolgozók teljesítményeinek felosztása igénybevevı ágazatra Segédüzemi költségek felosztása ágazatra - az igénybevevı ágazatokra a legesen felmerülı közvetlen költségek és az ágazatonként megjelenı teljesítmények (menetlevél) alapján havonta történik. Önköltségszámítás - kalkulációs egységenként, ami ágazatonként más és más (pl.: fakitermelés ágazaton fatermékféleségenként, megbízásos ágazaton munkaszámonként) - Ágazati felosztandó költségek felosztása anyagmentes közvetlen költség alapján Teljes önköltségszámítás - Erdészeti és központi általános költségek felosztása ágazati anyagmentes közvetlen költség alapján A jövıj kihívásai Térinformatikai fejlesztés Kerületvezetı szinten: ezés, - elemzés, rendszer Erdészeti cash-flow mérése, Tervezés, érdekeltségi rendszer Negyedéves pénzügyi ezésre áttérés - gyorsabb reakció - szezonalítás érdekeltségi Rugalmas ezést biztosító vezetıi információs rendszer kiépítése Bizonytalan tulajdonosi, irányítási szervezet A Pilisi Parkerdı Zrt. nevében köszönjük szíves figyelmüket! 9

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. 2009. Miskolc, 2010. 03. 16. Cserép János vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 2 2. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2014. december 31.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2014. december 31. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2010. március 1.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2010. március 1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013.03.15. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Beszámoló. A Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2009. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Beszámoló. A Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2009. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Beszámoló A Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2009. évi gazdálkodásáról Kiegészítő Melléklet I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA...3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az elszámolás alapja... 8 2.2.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz Cegléd, 2015. április 28 Mérész Attila ügyvezetı ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása Cég neve: ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmő Üzemeltetı

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz 24 / 1. oldal KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Vác, 2009. március 16. dr. Kıvári Zoltán bv. alezredes ügyvezetı igazgató A vállalkozás rövid bemutatása Társaságunk a Duna-Mix Kft. a Dunai

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A békéscsabai önkormányzati vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítása, valamint kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI 83/2009. (VI. 25.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2009 TARTALOM BEVEZETİ 3 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA, TARTALMA 3 2. FOGALMAK 4 3.

Részletesebben

Egységes Erdészeti Vállalati Rendszer DigiTerra EIR v5

Egységes Erdészeti Vállalati Rendszer DigiTerra EIR v5 KEZDİ LÉPÉSEK Egységes Erdészeti Vállalati Rendszer DigiTerra EIR v5 Erdőgazdálkodási szakmai és térinformatikai alrendszer Készítette: DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. www.digiterra.hu Kiadás:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi gazdálkodásról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi gazdálkodásról BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi gazdálkodásról Budapest, 2012. március 27. Gálfi Lajos bv. ezredes mb. ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2014.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31.

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31. 13299839403011305 Statisztikai számjel 05-09-014489 Cégjegyzék száma RFV-Sárospatak Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló 2010. július 31. Keltezés:2010 november 08. a vállalkozás

Részletesebben

Intézmény neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szombathely

Intézmény neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szombathely Intézmény neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szombathely A 2007. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása I. Általános indoklás 1.) Az intézmény 2007. évi szakmai

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítı melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó Vagyonkezelı

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítı

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.

Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 4 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 4 2.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Szervezeti és Mőködési Szabályzata BAZ Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata Miskolc 2007. 01. 31. 2 BAZ Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata I. FEJEZET

Részletesebben