Istennek dicsőség, Embernek segítség.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Istennek dicsőség, Embernek segítség."

Átírás

1 H NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG Nyíregyháza, Erdő sor 5. : / F a x : / cím: A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Istennek dicsőség, Embernek segítség. N y í r e g y h á z a

2 Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Testület! I. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS A tűzoltóság feladatait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. tv. határozza meg. Illetékességünk 51 településre (volt Nyíregyházi járás) terjed ki, ahol hatósági, szakhatósági tevékenységet látunk el. Működési területünkön 19 település található, itt a tűzoltás és műszaki mentés is az alapvető feladatokhoz tartozik. A Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság az országos riasztási rendszerben is szerepel, így rendkívüli esetben a szomszédos megyéken kívül más területre is riasztható. A Nyíregyházi Tűzoltóság az ország 7. legnagyobb tűzoltósága. A megyében csak mi rendelkezünk daruval (az országban 16 db van), magasból mentő gépjárművekkel (emeletes házaknál szükséges), habbal- és porraloltó gépjárművekkel. A Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság az éves munkatervében meghatározott és az évközben jelentkező feladatait végrehajtotta, a személyi állomány tárgyévre vonatkozó jogszabályban meghatározott járandóságait kifizette. A 2010-es év tűz- és káresetek tekintetében az előző évhez hasonlóan kimagasló volt. A rendkívüli időjárás, az ár- és belvíz miatt nagyszámú vonulás következett be. Az év folyamán 3199 eset történt az illetékességi területünkön, ez az ország több hasonló méretű tűzoltóságát vizsgálva, a legtöbb. (Debrecen 1219, Miskolc 1654, Pécs 1231, Győr 1420, Érd 2348) Több esetben a riasztások egyidejűsége miatt a 2 szomszédos megye, illetve a megyében lévő tűzoltóságok is riasztásra kerültek, hogy a tűz- és káreseteket felszámoljuk. Különösen az ár- és belvíz védekezés okozott rendkívüli leterheltséget. Év Megyei összes Nyíregyházi Tűzoltóság Tűzeset (+ utólagos tűzeset*) * Káreset, műszaki mentés Téves riasztás, vaklárma *A lakosság által már eloltott esetek. 1

3 Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a tűzesetek száma jelentősen csökkent, és a beavatkozások elsősorban a műszaki mentések irányába mozdultak el. A téves riasztások száma tovább növekedett, ami két okra vezethető vissza. Több tűzjelző berendezés működik, melynek hibái, illetve az előre be nem jelentett karbantartása ad téves jelzést. Sok esetben indokolatlanul kérik a tűzoltóság beavatkozását, pl. vízszivatásoknál, ahol a víz mennyisége nem teszi lehetővé a feladat elvégzését. Sajnos továbbra sem csökkent a rosszindulatú telefonhívások száma, amelyek nem valós eseményről tesznek bejelentést, ennek visszaszorítására kormányrendelet született, aminek pozitív hatása talán a es évben lesz érzékelhető. Tűzeset következtében 1 fő vesztette életét és 13 fő sérült meg. (2009-ben 3 fő veszette életét és 18 fő sérült meg.) A beszámolóból is kitűnik, hogy növekedett a műszaki mentések száma és ebben jelentős szerepe van a közlekedési baleseteknek. Karambol következtében 18 elhunyt személyt vettünk ki a roncsokból, illetve 108 fő sérültet adtunk át a mentőszolgálatnak. A tűzmegelőzési szakterületen egyes ügyfajtában csökkenés tapasztalható, ugyanakkor az ellenőrzések száma lényeges növekedést mutat. Szembetűnő a nagy beruházások visszaesése. A csökkenés oka egyfelől a jogszabályi változás, másfelől az építési szándék csökkenése. A beruházások közül kiemelkedett a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati épülete, illetve a Pólus Kórház I. üteme és annak folytatása, melyben heti szenten történt és történik egyeztetés a tervezőkkel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a fenntartó és az illetékességi területünkön lévő önkormányzatokkal, a hivatásos és köztestületi, valamint egyesületi tűzoltóságokkal, a Megyei Tűzoltó Szövetséggel, rendőrséggel, mentőszolgálattal, közműszolgáltatókkal, a médiákkal továbbra is jó munkakapcsolatunk volt. Segítettük az önkéntes tűzoltók képzését 50 és 640 órás tanfolyamok keretében, amihez technikai eszközöket és oktatókat biztosítottunk. Tovább ápoltuk nemzetközi kapcsolatainkat, lengyel, szlovák, román delegációt fogadtunk és vettünk részt meghívásukra különböző rendezvényeken. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkánkat 5 alkalommal ellenőrizte, melynek során alapvető hiányosságokat nem állapított meg. Az ország összes tűzoltóságán, így Nyíregyházán is a és közötti időszakban teljesített túlszolgálat miatt a tűzoltók pert indítottak a munkáltató ellen az elvégzett munkaórák ellenértékének kifizetéséért. Szerencsére 2

4 Nyíregyházán a per halasztásra került, így ennek költsége nem volt. Sikerült a dolgozókkal egyességre jutni, hogy amennyiben központi döntés lesz, akkor kerül sor a kifizetésre ben kormányrendelet született arról, hogy mi képezi a kifizetés alapját, mi a számítás menete, így egy újabb előrelépés történt, de a kifizetés várható időpontja még nem került meghatározásra. Nyíregyháza vonatkozásában a számított érték közel 100 millió forint a kamatok nélkül (országosan 6,7 milliárd forint). Az értékelt időszakban nagy értékű új tűzoltó technikai eszköz nem került beszerzésre, de a meglévő felszerelések, járművek önerőből történő felújítását tovább folytattuk. A technikai eszközeink állapota a gondos és szakszerű karbantartásnak köszönhetően koruknak megfelelő, de a különleges szerek egy részének cseréje időszerűvé vált. Fontos lenne a megyében egyedül Nyíregyházán található 22 éves hab és 22 éves porraloltó járművek cseréje egy új kombinált szerre, mert így egy hordozó jármű tudná a két feladatot ellátni. Ugyancsak szükséges a 26 éves műszaki mentőszer cseréje is, hiszen az élet bizonyítja, hogy egyre több műszaki jellegű esetnél kell beavatkozni, ezért a korszerű felszerelés nélkülözhetetlen. A Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-ben pályázatot nyújtott be technikai eszköz és egyéni védőeszközök beszerzésére. A pályázatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság befogadta. (A pályázott eszközök 4000 l víz szállítására alkalmas gépjárműfecskendő, l víz szállítására alkalmas vízszállító, középkategóriájú műszaki mentőszer, légzőkészülékek, bevetési ruhák, bevetési csizmák. A pályázott eszközök értéke 320 millió forint, az önerő 64 millió forint. II. TŰZMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG A tűzmegelőzési osztály a tűzvédelmi törvényben meghatározott feladatokat végrehajtotta május 22-én hatályba lépett 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat néhány rendelkezése országosan továbbra sem egységes, értelmezése és alkalmazása a mai napig gondot jelent. Ez élesen tükröződik az ország több területén dolgozó tervezőkkel folytatott konzultációk során. Az általunk kiadott szakhatósági állásfoglalást másodfokon a Megyei Igazgatóság valamennyi esetben helybenhagyta. Hatósági tevékenységünkkel 3

5 kapcsolatban egy esetben került sor a határozatunk ügyfél kérelme szerinti megváltoztatására (BAUMAX tűzvédelmi birság). A hatósági, szakhatósági tevékenységünket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény alapján végezzük. A törvény helyes alkalmazása továbbra is folyamatos önképzést igényel. Munkavégzésünk során mindenkor fokozottan vizsgáltuk hatáskörünket. Továbbra is jellemző, hogy az engedélyező hatóságok olyan esetekben is megkeresést küldtek, ahol a vonatkozó eljárási szabályozó nem teszi lehetővé szakhatósági közreműködésünket. Ezekben az ügyekben a jogszabályi és szakmai útmutatásoknak megfelelően jártunk el, így eljárásunkat végzéssel megszüntettük. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megelőzési Osztályán dolgozó munkatársakkal kialakult hatékony szakmai kapcsolat továbbra is fennáll. Az elmúlt évben több alkalommal ellenőrizték a megelőzési osztály különféle szakterületeit. Az ellenőrzések során intézkedést igénylő hiányosságok nem merültek fel. Szakhatósági közreműködésünk száma az előző évek tendenciájának megfelelően 2009 évhez mérten csökkent (18%). Ez nagyrészt a beruházások számának csökkenésével (építés, használatba vétel, működési engedély, telepengedély), valamint a hatáskört adó jogszabályok tűzvédelem számára kedvezőtlen változásával magyarázható. A jelentősebb beruházások, illetve annak tervezése indultak el (pl. Görög Katolikus Általános Iskola, Jósa András Oktató Kórház Pólus Tömbkórház, Sóstófürdő Wellness Szálloda, Nagykálló Polgármesteri Hivatal és Művelődési ház bővítés és rekonstrukció, Sematic üzemcsarnok bővítés, stb,) összetett szakmai tevékenységet igényeltek. Ezen épületek engedélyezését megelőzően a tervezőkkel 186 alkalommal, több órás egyeztetéseket folytattunk. Jellemzően ezekben a beruházásokban, nem csak az építésügyi eljárásban kell szakhatóságként részt vennünk, hanem engedélyező tűzvédelmi hatóságként is eljárunk. (beépített tűzoltó-, és tűzjelző berendezések). Tapasztalatunk szerint a tervezők valamennyi jelentősebb beruházás kapcsán több esetben kértek egyeztetést, mely során a tűzvédelmi szempontból vitatott kérdésekben a szükséges segítséget megadtuk. Az engedélyezésre benyújtott dokumentációk elsősorban a tűzvédelmi szakértői közreműködési kötelezettség miatt a tűzvédelmi előírásoknak jellemzően megfelelnek. 4

6 Néhány az elmúlt év jelentősebb beruházásai közül: Nyíregyháza, Jósa András Kórház Konyha és étkező Az épület teljes pinceszintjén gépkocsi parkolók, földszinten 3000 adagos konyha a hozzá tartozó kiszolgáló részekkel, az emeleten 300 fős ebédlő és a dolgozók szociális helységei lettek elhelyezve. Az épület pinceszintje önálló tűzszakaszt képez. Automatikus tűzjelző berendezés fokozza az épület biztonságát. A bennlévők biztonságos menekülését a közlekedők hatékony, tűzjelző által is vezérelt gravitációs hő- és füstelvezetése biztosítja. Nyíregyháza, Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium tanulmányi épület rekonstrukció, tornacsarnok építés A beruházás során a tanulmányi épület rekonstrukciójára könyvtár, tanári szoba, szülői fogadó, tanterem kialakítás került sor. Az iskola udvarán a tanulmányi épületben megszűnő tornaterem helyett tornacsarnok létesült. A 5

7 bővítés mértékében önműködő tűzjelző rendszer létesült, valamint a közlekedők hő- és füstelvezetése tűzjelző által vezérelt módon lett kiépítve. Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrum Az épület a Hivatal belső udvarán épült. Földszintjén az ügyfélforgalmi tér, az emeleten az Okmányiroda ügyintézői irodái létesültek. Irodai jellegéből adódóan önműködő tűzjelző rendszer kiépítésére került sor. Az ügyfélforgalomra tekintettel a menekülés feltételeit kétirányú kiürítés, valamint hatékony hő- és füstelvezetés biztosítja. A tűzjelző berendezés jelzései a Tűzoltóság hírközpontjában lévő fogadóközpontba önműködően jutnak el, így szükség esetén a vonulás késedelem nélkül biztosítható. Nyíregyházi Állatpark Zöld Piramis Az épület főbb elemei hagyományos szerkezetekből készültek, azonban a belsőépítészeti kialakítás nem szokványos. Az épületben annak jellegből adódóan függőhidak, üvegfelületek, üvegalagút található. A tűzvédelmi követelmények érvényesülése érdekében a tervezés időszakában több alkalommal egyeztettünk. Az Ócenáriumban beépített önkioltó polisztirol műsziklák általi esetleges 6

8 veszélyeztetése miatt hatósági előírásunk eredményeként - önműködő tűzjelző rendszer, valamint tűzjelző által is vezérelt gépi füstelszívó rendszer lett kiépítve. Ibrány Nagyhalász között épült Járó beteg ellátó Az épület a két város közötti területen létesült. Megtalálható benne a járó beteg ellátáshoz szükséges valamennyi szakág rendelője. A biztonságot az önműködő tűzjelző rendszer is szolgálja, melynek jelzései a tűzoltóságra lettek továbbítva. Az épület hagyományos szerkezeti elemekből épült, oltóvíz ellátása közműhálózatra telepített föld feletti tűzcsapokról biztosított. Iparosított technológiával épült lakóházak felújítása Nyíregyháza területén az elmúlt évben is folytatódott az iparosított technológiával épült lakóházak felújítása. A felújítási munkálatok túlnyomó részt az épületek külső hőszigetelésére, külső nyílászárók cseréjére, tető- és pincefödém szigetelésére, valamint lift felújításra terjedtek ki. Sajnos egyetlen esetben sem érintette a felújítás a szellőzőaknákat, így az aknák okozta tűz- és füst terjedését elősegítő veszélyek továbbra is fennállnak. Az épületek átadása 7

9 során valamennyi esetben megköveteltük a kivitelezőktől a beépített anyagokra vonatkozó megfelelőségi tanúsítványok bemutatását. Újfehértó, Városi uszoda és Sportcsarnok Az épület alapvetően három részre tagozódik. Uszoda, lelátóval ellátott sportcsarnok, valamint kondicionáló termek találhatók az épületben. A létesítmény önműködő tűzjelző berendezéssel védett. A közlekedők hő- és füstelvezetése gravitációs úton, tűzjelző által vezérelten van biztosítva. Érdekessége az épületnek, hogy az oltóvíz részben közműhálózatra telepített tűzcsapból, illetve a hiányzó mennyiség az épület elé, a medencéből vezetett szívócsonkból biztosított. Lakóházak 8

10 Elsősorban Nyíregyháza területén létesültek társas lakóházak. Számuk nagyságrendekkel kevesebb az elmúlt évekhez képest. Az elmúlt évek szakhatósági tevékenysége számokkal vizsgálva: Szakhatósági tevékenység 5 év átlaga ( ) Építés-létesítés, rendezési terv, terület felhasználás Használatbavétel, rendeltetésváltozás, fennmaradás Beépített tűzvédelmi berendezés (létesítés, használatbavétel) Telepengedély Egyéb (üzlet, stb.) Összesen Szakhatósági ügyek megoszlása 2010 évben Telepengedély (2,5 %) Építési ügyek (43,0 %) Beépített tűzvédelmi berednezések (5,7 %) Egyéb (48,8 %) Építési engedélyezési ügyek Az építési engedélyezési ügyek (rendezési terv, terület felhasználás, építéslétesítés,) száma az előző évek tendenciáját követve folyamatosan csökkent. Ez betudható egyrészt a beruházások számának csökkenésével, valamint a hatáskört adó jogszabályok részünkre kedvezőtlen változásával. Jelentősen csökkent azon beruházások száma, ahol szakhatósági közreműködésre vagyunk kötelezve. Véleményünk szerint a nem megfelelő szabályozás miatt, szakhatósági kontroll nélkül olyan épületek létesültek, ahol az emberek biztonsága, valamint az anyagi javak védelme indokolta volna a tűzvédelmi követelmények érvényesülésének ellenőrzését (pl.: közösségi épületek, lakóépületek, raktárak, stb.). 9

11 A grafikonon jól megfigyelhető az építési engedélyezési ügyekben szakhatósági közreműködésünket szabályozó 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet március 31-től hatályba lépett módosítása. Drasztikusan csökkent azon eljárások száma ahol szakhatósági közreműködésünket a jogszabály előírta, ennek következményeként eljárásaink száma a grafikon szerint alakult. A jelentősebb beruházásokat a tervezők felelősen kezelték, több alkalommal konzultációkon egyeztettek a tűzvédelmi követelmények érvényesülése érdekében. A tervdokumentációk tűzvédelmi tervfejezetét csak tűzvédelmi szakértő készítheti. Ennek megfelelően azok jellemzően megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A létesítéssel összefüggésben - hasonló biztonságot nyújtó előírások megtétele mellett kérelemre 3 estben adtunk hatósági jogkörünkben jogszabályi előírás alóli felmentést. A használatbavételi eljárásokkal kapcsolatos szakhatósági ügyek száma értelemszerűen az építési ügyeknek megfelelően az elmúlt évek tendenciája 10

12 szerint tovább csökkent. A csökkenés az előbbiekben említett jogszabályi változással és a beruházások csökkenésével hozható összefüggésbe. Az eljárások tapasztalatai az elmúlt évekhez hasonlóak. Hiányosság esetén hiánypótlási felhívásban intézkedtünk. Hozzájárulásunkat csak hiányosság nélküli beruházások esetében adtuk meg. Elenyésző számban a biztonságot, tűzoltói beavatkozást súlyosan veszélyeztető hiányosság esetén a hozzájárulásunkat megtagadtuk. Tapasztalatunk szerint a kivitelezők a legtöbb esetben az engedélyezett tervdokumentáció szerint készítik el az épületeket, azokba megfelelő minősítésű épületszerkezeteket építenek be. A használatbavételi eljárások során a szükséges dokumentációkkal rendelkeznek. A beépített tűzvédelmi berendezések száma természetesen egyenes arányban csökkent az építési engedélyek számával. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a beépített tűzvédelmi berendezések létesítési kötelezettségét számos épület esetében előírja. Amennyiben indokolt a tűzvédelmi hatóság ezen túlmenően egyéb épületek esetében is kötelezést adhat ki önműködő tűzjelző, illetve tűzoltó berendezés létesítésére. Ennek megfelelően a biztonság fokozására adtunk ki önműködő tűzjelző berendezés létesítésére kötelezést a Nyíregyházi Állatpark Zöld Piramis épülete estében. A jogszabályi, vagy hatósági kötelezés alapján létesített tűzvédelmi berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben tűzvédelmi hatósági jogkörünkben jártunk el. Számos beruházásra volt jellemző, hogy a beruházók jogszabályi kötelezés hiányában is - a biztonság fokozására - beépített tűzvédelmi berendezés létesítése mellet döntöttek. Ennek megfelelően a kiépített tűzjelző berendezések száma magasabb a diagramban jelölt értéknél, azonban ezen esetekben az engedélyezés menetében hatáskör hiányában nem vettünk részt. Szinte minden újonnan létesített tűzjelző berendezés jelzési híradóügyeleten lévő fogadóközpontra lettek továbbítva. tovább nőt. A gazdálkodó egységekkel megállapodásban rögzítjük a tűzjelző központ jelzéseinek fogadására vonatkozó kötelezettségeket. A tűzjelzést fogadó központ jogszabályban előírt regisztrációval rendelkezik. Regisztrációs száma: T/93-1/

13 Tűzvédelmi ellenőrzések Az elmúlt évben 435 alkalommal végeztünk tűzvédelmi ellenőrzést. Az ellenőrzések számának elmúlt évhez viszonyított növekedését (216 %) a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek és telepengedélyek ügyében, a vonatkozó jogszabályok által előírt ellenőrzések eredményezték. Az egy főre jutó ellenőrzések száma 87, ami meghaladja a szakmai irányító által ajánlott 40 db/fő/év ellenőrzési számot. Az ellenőrzéseken feltárt hiányosságok megszüntetéséről szinte valamennyi esetben a hiányosságok súlyának figyelembe vételével - utóellenőrzéseken győződtünk meg. Tapasztalatunk szerint az ellenőrzött létesítmények az utóellenőrzés időpontjáig a korábban feltárt hiányosságokat megszüntették, illetve a megfelelő intézkedéseket megtették. Az ellenőrzéseinket a korábbi éveknek megfelelően elsősorban a feltáró, segítő szándék jellemezte. A feltárt hiányosságokat értékelve 306 esetben hatósági felhívást küldtünk, 19 esetben szabtunk ki helyszíni bírságot, 3 esetben tűzvédelmi bírság kiszabására intézkedtünk, valamint 3 esetben kezdeményeztünk szabálysértési eljárást. Tűzvizsgálati tevékenység: A tűzoltóság tűzvizsgálati tevékenységét a 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet szabályozza. A rendelet 2010 év decemberében módosult. Változatlanul megmaradt a hivatalból történő vizsgálati kötelezettség, azonban ezt a kört a jogszabály, majd a Főigazgatói intézkedés kibővítette. A módosítás jelentősen megváltoztatta a tűzoltóságok vizsgálati illetékességét. Bevezette a KET-en kívüli kizárás intézményét. Ennek megfelelően kizárás esetén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató jelöli ki a tűzvizsgáló hatóságot. A tűzvizsgálat végzésének személyi feltételeként a jogszabály tűzvizsgálói tanfolyam elvégzését határozta meg. Parancsnokságunkon 10 fő rendelkezik a szükséges képesítési követelménnyel. 12

14 A tűzesetek számának évenkénti változásában hullámzás figyelhető meg, számukat nagymértékben meghatározza az adott év időjárási viszonyai. Az utólagosan jelentett tüzek száma független az a időjárásától, ennek megfelelően számuk is közel azonos. III. TŰZVÉDELMI FELVILÁGOSÍTÁS, PROPAGANDA TEVÉKENYSÉG 13

15 Az elmúlt évben a panelépületekben keletkezett tűzesetekkel kapcsolatban az illetékességi területünkön található iparosított technológiával épült - elsősorban középmagas, magas, - lakóépületek közös képviselői számára előadást tartottunk. Az előadáson kiemelten foglalkoztunk ezen épületek tűzvédelmi használati szabályaival, valamint az iparosított technológiával épült lakóházak felújításának főbb tűzvédelmi kérdésével. Az előadásra külső előadóként a STO Kft. képviselőjét hívtuk meg, aki ismertette a lakóházak utólagos hőszigetelésének technológiáját, valamint a kivitelezéskor elkövetett fő hibaforrásokat. Az előadáson részt vevők mind az épületek tűzvédelmi, illetve utólagos felújítási munkálataival kapcsolatban több kérdést tettek fel, melyre kielégítő választ kaptak évben több szórakozó helyen tragikus kimenetelű tűzeset történt, ezért a területünkön működő elsősorban zenés, táncos szórakozóhelyek üzemeltetői részére figyelemfelhívó előadást tartottunk, melyen ismertettük ezen létesítmények főbb tűzvédelmi követelményeit, kiemelve a menekítés, mentés biztosításának fontosságát. Okulásképpen egy korábbi diszkóban történt tűzeset amatőr felvételét vetítettük le, melyben több súlyos gondatlanság miatt történt tragédia. A tűzoltóság munkáját tovább népszerűsítettük, tartottunk nyilvános közterületi gyakorlatot is. A médiákban több esetben jelentünk meg, hogy tájékoztassuk a közvélemény a tűzoltóság életéről, illetve a különböző eseményekről. A helyi sajtóban szinte naponta adtunk tájékoztatást munkánkról. Az érdeklődők a tűzoltóság tevékenységéről a honlapon is informálódhattak. Az év folyamán 21 alkalommal fogadtunk óvodás és alsó tagozatos iskolás, illetve nyugdíjas csoportokat, akiknek a laktanyát és a házimúzeumot is megmutattuk. IV. TŰZOLTÁSI ÉS MŰSZAKI MENTÉSI TEVÉKENYSÉG Az illetékességi területen bekövetkezett esetek megoszlása az alábbiak szerint alakult: Tűzeset/utólagos Műszaki mentés Téves jelzés/vaklárma 377/

16 Az esetek közül 16 esetben tűz 93 esetben műszaki mentéshez nyújtottunk segítséget a szomszédos Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságoknak, illetőleg 91 alkalommal tűzesethez és 1100 alkalommal műszaki mentéshez kérték a segítségünket köztestületi tűzoltóságok. A tűzesetek felszámolása során 13 sérült személyt sikerült megmentenünk, 1 esetben azonban későn érkeztünk. Műszaki mentéseknél 108 személy mentését végeztük el sikeresen. A közúti közlekedésben tanúsított agresszív viselkedésnek és a szokatlanul szélsőséges időjárásnak tudható be a műszaki mentések magas esetszáma, amelyek következtében sajnos 18 alkalommal igyekezetünk, szaktudásunk és gyors beavatkozásunk sem segített a már bajba jutott embertársunkon. Veszélyes anyag jelenlétében 8 esetben avatkoztunk be. Jellemző veszélyforrás a tűz környezetében lévő PB palack, valamint a vezetékes földgáz és szénmonoxid, de előfordult műszaki mentéseknél a gépjárművek hajtóanyagának közömbösítése is. A műszaki mentéseink száma ebben az évben is jelentősen meghaladta a tűzesetek számát. Ezt a magas számot részleteiben megvizsgálva az alábbi megoszlást tapasztaljuk. Kiemelkedett a június, július, augusztus és a december hónap, amikor 1510 műszaki mentést végeztünk el, melynek nagy része veszélyes fa eltávolítás és vízeltávolítás volt, ami a szélsőséges viharos időjárásnak és a talaj szokatlanul magas vízállásának volt köszönhető. Május 16-án a Szabolcs 101-es, majd később az OKF utasítására a Nyírség 20-as elrendelte a 24/24-es munkarendet, amely alapján Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében, Edelény, Sajóecseg, Bódva, Felsőzsolca településeken árvíznél naponta 20 fő nyújtott segítséget. A 24/24-es munkarend hosszú időn keresztül fent tartottuk, mellyel bebizonyosodott, hogy a tűzoltóság állománya felkészült a váratlan és hosszan tartó munkálatok, események felszámolására. December hónapban Nyíregyháza Város és a környező településeken rendkívüli belvíz helyzet alakult ki, emiatt a készenléti szolgálat napi létszáma felemelésre került és a tűzoltók napi 24 órában folyamatos vízszivatást végeztek, elsősorban Nyíregyháza mély fekvésű részein, ezenkívül Demecser és Nyírbogdány térségében. A feladatok ellátáshoz soron kívül be kellett szereznünk 30 db A tömlőt, mivel a kiszivattyúzott vizet esetenként m távolságra is kellett továbbítani. Erőfeszítéseink eredményeként vonulási körzetünkben keletkezett tűz- és káresetek felszámolásakor a kiérkezésünket követően minden esetben sikerült a további kárnövekedést megakadályozni. A gyorsabb és szakszerűbb beavatkozások érdekében 50 alkalommal tartottunk helyismereti foglalkozást és begyakorló gyakorlatot, 11 esetben pedig parancsnoki ellenőrző gyakorlaton győződtünk meg az állomány felkészültségéről. Különösen fontos ez a tevékenység, mivel az állomány közel 15

17 50 %-a néhány év szolgálati idővel rendelkezik. Ebben a folyamatba illeszkedik a jégről mentési gyakorlat, illetve a vízimentéshez használatos eszközök alkalmazásának gyakorlása, melyet minden évben megtartunk. A Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműállományát az alábbi táblázat tartalmazza. Ssz Forg.rendszám Gyártmány,típus Üzembe helyezés ideje 1 KPX-144 Renault Saurus 44B-FS 38/ GRY-052 Mercedes 4000 AT CIB-669 STEYER 16S GVY-054 MERCEDES AGX-808 IFA W50 LA/TLF AYA-723 RÁBA U DFA AYA-721 RÁBA SIMON SS JGK-579 IVECO 150E 28 DLK 37 VARIO CS AYA-728 CSEPEL D AYA-729 IFA L X AYA-724 IFA L60 LA/PV 4X AYA-722 SKODA SA IFZ-625 FAUN TADANO ATF LHC-075 Ford Transit LRR-105 SKODA OCTAVIA 1.9 TDI.ELEGANCE NYH-105 SKODA OCTAVIA 1.9 TDI.ELEGANCE IPS-105 VW POLO KAV-105 CITROEN BERLINGO 1.6 MULTI SPACE KOK-105 VW TRANSPORTER T A tűzoltó járművek átlagéletkora: 16,8 év Az összes jármű átlagéletkora: 13,6 év Nyilvántartást készítettünk a területünkön található földfeletti és földalatti tűzcsapokról, mely elektronikus és könnyen kezelhető papír alapon is megjelenik. Reményeink szerint a beavatkozásoknál a munkánkat megkönnyíti és lerövidíti a vízellátáshoz szükséges tűzcsapok felkutatásának idejét. A statisztikai adatszolgáltatási tevékenységet a KÜIR KAP programon az adataink számítógépbe beviteléig végezzük. Mindezek ellenére a program olyan, hogyha bármilyen statisztikai adatra szükségünk van ahhoz csak részben férünk hozzá, és az eseménynaplóban kell keresnünk. A személyi állomány a takarékossági okok miatt sokat tett a laktanya és a technikai eszközök megfelelő szinten tartása érdekében. A gépjármű fecskendőknek a szakszerviz segítsége nélkül megoldható javítási munkálatait, illetve a karbantartási tevékenységeit, tűzoltási eszközök szükség szerinti javítását elvégeztük. 16

18 A laktanyaépület felújítási munkálatait, parkosítást tovább folytattuk, a kisebb javításokat elvégeztük. Veszélyes fák eltávolítása és daruzási munkálatokat végzetünk többek között a Sóstói Állatparkban, a Szegfű utcán, a Ságvári kertvárosban, a Búza utcai, a Tas utcai, a Kölcsey utcai és a Kölcsey közi óvodákban, a Botanikus kertben, valamint a Vásárosnamény-Gergelyiugornya üdülő területen. Nyíregyháza város egész területén távolítottunk el veszélyes, és egész évben kiemelkedő mennyiségű vízeltávolítást végeztünk. De mi emeltük be a karácsonyi forgatag egy épületét is térítés mentesen. Ellenszolgáltatás nélkül számtalan rendezvényen működtünk közre, többek között: Vörösiszap katasztrófa károsultak gyermekeinek látogatása; Park Hotel Sóstófürdő, Tölgyes u.6. szám; Nagykállói Óvoda Nagykálló, Szabadságharcos u.8. szám; Gyermekek Háza Óvoda Nyíregyháza, Kert u.8. szám; Gárdonyi Géza Általános Iskola Nyíregyháza, Kórház u. 19. szám; Kertvárosi Csicsergő Óvoda Nyíregyháza, Dugonics u. 16. szám; Margaréta Óvoda Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. szám; Százszorszép Óvoda Nyíregyháza; Kincskereső Óvoda Nyíregyháza, Árpád u. 52. szám; Búzaszem Óvoda Nyíregyháza, Búza u szám; Babaház Bölcsőde Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 30. szám; Vidéki Kulturált Ifjúságért Egyesület; Arany János Gimnázium Sóstóhegy, Igrice u. 6. szám; Zsindelyes Pálinka és Népi Gasztronómiai Fesztivál, Érpatak; Interspar Áruház Vöröskereszt; Napkorona Udvarház Napkor; Örökösföldi Közösségi Ház; Sóstói Lovas Klub, Nyíregyháza-Sóstó, Állomás u 2. szám; Nyírtelek Önkormányzat Sportpálya; Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ, Bujtosi Városliget; NYVSC Sportpálya, Kerék u 1. szám; Botanikus Kert; Hóvirág Bölcsőde Nyíregyháza, Malom u. 5. szám; Szent Iván Éji Tűz, Sóstói Múzeumfalu; Vibra Humana Alapítvány, Sóstó Park Hotel; Electrolux Ipari Park; Igrice Napok, Nyíregyháza- Sósótóhegy; Magyar Autóklub Nyíregyháza, Debreceni u. 15. szám ; Hóvirág Bölcsőde Nyíregyháza, Malom u. 5. szám; Sóstói Múzeumfalu Nyíregyháza- Sóstófürdő, Tölgyes u. 1. szám; Kodály Zoltán Ált. Iskola, Gyermeknap Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18. szám; Szt. Flórián napi rendezvény Nyugdíjas találkozó lebonyolítása. Saját rendezvények: Sportesemények: Tűzoltóságok közti tekeverseny megrendezése Megyei Teremfoci bajnokság Szolgálati csoportok közötti labdarúgó verseny megrendezése 17

19 Szakmai versenyek: Megyei Lépcsőfutó verseny 2010, Országos Lépcsőfutó verseny (augusztus), Országos Tűzoltó Erőpróba 2010 Budapest, Országos Pump and Rund verseny Kecskemét, Ergométeres verseny (február) Szolnok, Ötpróba verseny Budapest (március) TFA Hungary (április) TFA Szlovákia (május), Gépkocsivezető verseny Kisvárda (október) Minden megmérettetésen a résztvevő tűzoltók jó eredményeket és helyezéseket értek el. A 2010-es év jelentősebb tűz és káresetei Frontális karambol a 36-os sz. főúton Január 08-án az esti órákban egy Mercedes haladt a 36-os számú főúton. A 46-os km szelvénynél egy enyhén jobbra ívelő szakasz után átsiklott a felezővonalon, eközben összeakadt a szemből érkező Opel Astrával. Az ütközés akkora erővel történt, hogy az Opel a felszaladt a jobboldali padkára, fának ütközött és felborult. Egy halott, nyolc sérült Halálos ütközés a 41-es sz. főúton Január 13-án egy Mitsubishi a 41-es számú főúton a os km szelvények között megcsúszott, átpördült a menetirány szerinti baloldalba és a szemből érkező Volán busznak ütközött. A terepjáró vezetője a karambolt követően a roncsok közé szorult. A jelzés értékelését a szolgálatparancsnok irányításával a Nyírség I-es gépjárműfecskendő vonult, és riasztották a baktalórántházi önkénteseket is. Az esetnél a mentési igyekezetek ellenére is egy személy az életét vesztette és többen megsérültek. 18

20 Szennyvízszippantó borult oldalára Nyírtelken Január 18-án a déli órákban egy 5 m 3 -es folyékony hulladékszállító IFA típusú tehergépjármű haladt a 38-as számú főúton Rakamaz irányából Nyírtelek belterületén. A gépjármű lendülete olyan nagy volt, hogy a kanyarban a tartály rakománya miatt a gépjármű megbillent és oldalára dőlve állt meg. A balesetről 11 óra 55 perckor érkezett bejelentés a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ügyeletére. A Nyírség I-es gépjárműfecskendő és a Daruszer legénysége vonult. Cipőgyár Február 08-án késő este jött a jelzés a tűzoltóság híradóügyeletére hogy, Nyíregyházán a Repülőtér út 3 szám alatti Cipőgyár egyik raktárépülete ég teljes terjedelmében. III. kiemelt riasztási fokozat lett elrendelve. A Nyírség I.-es, Nyírség II.-es, Nyírség III.-as, Nyírség Létraszer, valamint Nánás I.-es kezdte meg a vonulást. Kértük a rendőrség, az elektromos művek és a gázművek értesítését. A helyszínre kiérkező egység egy 12x12 m alapterületű, valamint egy 8 m magas Lindab lemez borítású raktárépület tűzével találták szemben magukat. 19

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóság Cím: 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. Tel: 42/404-444 Fax: 42/509-144 E-mail: nyiregyhaza.hot@katved.gov.hu A

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09.

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány 5135, Jászivány, Fő u. 4. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Nyitó egyenleg: Bank Házi pénztár

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Felmentési nappal járt munkabalesetek száma

Felmentési nappal járt munkabalesetek száma Tűzoltó 2006-ban Mutnyánszki Tibor tű. főhadnagy 2006-ban 10216 napot töltöttek a sérültek betegállományban. Ebből 2006-ban a katasztrófavédelem hivatásos szervei és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2006. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ önálló,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az ellátandó

Részletesebben

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG B A D A C S O N Y T O M A J BESZÁMOLÓ

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG B A D A C S O N Y T O M A J BESZÁMOLÓ HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG B A D A C S O N Y T O M A J Szám: E-48/2011. BESZÁMOLÓ a Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság

Részletesebben

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu

pinter.ferenc@t-online.hu www.gyorituzoltosag.hu Köszöntök mindenkit! Pintér Ferenc alezredes vagyok a Győri Tűzoltóság parancsnokhelyettese E-mail címem: pinter.ferenc@t-online.hu Internet címünk www.gyorituzoltosag.hu A beavatkozás veszélyei tűzesetek,

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013- ban nyújtandó támogatások keretében

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Egyik fő feladatunk továbbra is az Integrálthoz tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladataink

Részletesebben

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Pásztói polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT A személyes

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt

KATASZTRÓFA MEDICÍNA. Dojcsák Zsolt mentőtiszt KATASZTRÓFA MEDICÍNA Dojcsák Zsolt mentőtiszt 1 Fogalmi meghatározások Katasztrófa Olyan tömeges baleset, ahol az egészségügyi, műszaki és környezeti károk felszámolásához a területi közigazgatási egység

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Tárgy: Szakmai beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

16/2001. (V. 25.) sz. önk. rendelet

16/2001. (V. 25.) sz. önk. rendelet 1 16/2001. (V. 25.) sz. önk. rendelet a 2001. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2001.-2002.

Részletesebben

1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló

1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005.(II.25.) ök. sz. rendelet módosításáról A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben