Istennek dicsőség, Embernek segítség.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Istennek dicsőség, Embernek segítség."

Átírás

1 H NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG Nyíregyháza, Erdő sor 5. : / F a x : / cím: A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Istennek dicsőség, Embernek segítség. N y í r e g y h á z a

2 Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Testület! I. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS A tűzoltóság feladatait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. tv. határozza meg. Illetékességünk 51 településre (volt Nyíregyházi járás) terjed ki, ahol hatósági, szakhatósági tevékenységet látunk el. Működési területünkön 19 település található, itt a tűzoltás és műszaki mentés is az alapvető feladatokhoz tartozik. A Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság az országos riasztási rendszerben is szerepel, így rendkívüli esetben a szomszédos megyéken kívül más területre is riasztható. A Nyíregyházi Tűzoltóság az ország 7. legnagyobb tűzoltósága. A megyében csak mi rendelkezünk daruval (az országban 16 db van), magasból mentő gépjárművekkel (emeletes házaknál szükséges), habbal- és porraloltó gépjárművekkel. A Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság az éves munkatervében meghatározott és az évközben jelentkező feladatait végrehajtotta, a személyi állomány tárgyévre vonatkozó jogszabályban meghatározott járandóságait kifizette. A 2010-es év tűz- és káresetek tekintetében az előző évhez hasonlóan kimagasló volt. A rendkívüli időjárás, az ár- és belvíz miatt nagyszámú vonulás következett be. Az év folyamán 3199 eset történt az illetékességi területünkön, ez az ország több hasonló méretű tűzoltóságát vizsgálva, a legtöbb. (Debrecen 1219, Miskolc 1654, Pécs 1231, Győr 1420, Érd 2348) Több esetben a riasztások egyidejűsége miatt a 2 szomszédos megye, illetve a megyében lévő tűzoltóságok is riasztásra kerültek, hogy a tűz- és káreseteket felszámoljuk. Különösen az ár- és belvíz védekezés okozott rendkívüli leterheltséget. Év Megyei összes Nyíregyházi Tűzoltóság Tűzeset (+ utólagos tűzeset*) * Káreset, műszaki mentés Téves riasztás, vaklárma *A lakosság által már eloltott esetek. 1

3 Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a tűzesetek száma jelentősen csökkent, és a beavatkozások elsősorban a műszaki mentések irányába mozdultak el. A téves riasztások száma tovább növekedett, ami két okra vezethető vissza. Több tűzjelző berendezés működik, melynek hibái, illetve az előre be nem jelentett karbantartása ad téves jelzést. Sok esetben indokolatlanul kérik a tűzoltóság beavatkozását, pl. vízszivatásoknál, ahol a víz mennyisége nem teszi lehetővé a feladat elvégzését. Sajnos továbbra sem csökkent a rosszindulatú telefonhívások száma, amelyek nem valós eseményről tesznek bejelentést, ennek visszaszorítására kormányrendelet született, aminek pozitív hatása talán a es évben lesz érzékelhető. Tűzeset következtében 1 fő vesztette életét és 13 fő sérült meg. (2009-ben 3 fő veszette életét és 18 fő sérült meg.) A beszámolóból is kitűnik, hogy növekedett a műszaki mentések száma és ebben jelentős szerepe van a közlekedési baleseteknek. Karambol következtében 18 elhunyt személyt vettünk ki a roncsokból, illetve 108 fő sérültet adtunk át a mentőszolgálatnak. A tűzmegelőzési szakterületen egyes ügyfajtában csökkenés tapasztalható, ugyanakkor az ellenőrzések száma lényeges növekedést mutat. Szembetűnő a nagy beruházások visszaesése. A csökkenés oka egyfelől a jogszabályi változás, másfelől az építési szándék csökkenése. A beruházások közül kiemelkedett a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati épülete, illetve a Pólus Kórház I. üteme és annak folytatása, melyben heti szenten történt és történik egyeztetés a tervezőkkel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a fenntartó és az illetékességi területünkön lévő önkormányzatokkal, a hivatásos és köztestületi, valamint egyesületi tűzoltóságokkal, a Megyei Tűzoltó Szövetséggel, rendőrséggel, mentőszolgálattal, közműszolgáltatókkal, a médiákkal továbbra is jó munkakapcsolatunk volt. Segítettük az önkéntes tűzoltók képzését 50 és 640 órás tanfolyamok keretében, amihez technikai eszközöket és oktatókat biztosítottunk. Tovább ápoltuk nemzetközi kapcsolatainkat, lengyel, szlovák, román delegációt fogadtunk és vettünk részt meghívásukra különböző rendezvényeken. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkánkat 5 alkalommal ellenőrizte, melynek során alapvető hiányosságokat nem állapított meg. Az ország összes tűzoltóságán, így Nyíregyházán is a és közötti időszakban teljesített túlszolgálat miatt a tűzoltók pert indítottak a munkáltató ellen az elvégzett munkaórák ellenértékének kifizetéséért. Szerencsére 2

4 Nyíregyházán a per halasztásra került, így ennek költsége nem volt. Sikerült a dolgozókkal egyességre jutni, hogy amennyiben központi döntés lesz, akkor kerül sor a kifizetésre ben kormányrendelet született arról, hogy mi képezi a kifizetés alapját, mi a számítás menete, így egy újabb előrelépés történt, de a kifizetés várható időpontja még nem került meghatározásra. Nyíregyháza vonatkozásában a számított érték közel 100 millió forint a kamatok nélkül (országosan 6,7 milliárd forint). Az értékelt időszakban nagy értékű új tűzoltó technikai eszköz nem került beszerzésre, de a meglévő felszerelések, járművek önerőből történő felújítását tovább folytattuk. A technikai eszközeink állapota a gondos és szakszerű karbantartásnak köszönhetően koruknak megfelelő, de a különleges szerek egy részének cseréje időszerűvé vált. Fontos lenne a megyében egyedül Nyíregyházán található 22 éves hab és 22 éves porraloltó járművek cseréje egy új kombinált szerre, mert így egy hordozó jármű tudná a két feladatot ellátni. Ugyancsak szükséges a 26 éves műszaki mentőszer cseréje is, hiszen az élet bizonyítja, hogy egyre több műszaki jellegű esetnél kell beavatkozni, ezért a korszerű felszerelés nélkülözhetetlen. A Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-ben pályázatot nyújtott be technikai eszköz és egyéni védőeszközök beszerzésére. A pályázatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság befogadta. (A pályázott eszközök 4000 l víz szállítására alkalmas gépjárműfecskendő, l víz szállítására alkalmas vízszállító, középkategóriájú műszaki mentőszer, légzőkészülékek, bevetési ruhák, bevetési csizmák. A pályázott eszközök értéke 320 millió forint, az önerő 64 millió forint. II. TŰZMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG A tűzmegelőzési osztály a tűzvédelmi törvényben meghatározott feladatokat végrehajtotta május 22-én hatályba lépett 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat néhány rendelkezése országosan továbbra sem egységes, értelmezése és alkalmazása a mai napig gondot jelent. Ez élesen tükröződik az ország több területén dolgozó tervezőkkel folytatott konzultációk során. Az általunk kiadott szakhatósági állásfoglalást másodfokon a Megyei Igazgatóság valamennyi esetben helybenhagyta. Hatósági tevékenységünkkel 3

5 kapcsolatban egy esetben került sor a határozatunk ügyfél kérelme szerinti megváltoztatására (BAUMAX tűzvédelmi birság). A hatósági, szakhatósági tevékenységünket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény alapján végezzük. A törvény helyes alkalmazása továbbra is folyamatos önképzést igényel. Munkavégzésünk során mindenkor fokozottan vizsgáltuk hatáskörünket. Továbbra is jellemző, hogy az engedélyező hatóságok olyan esetekben is megkeresést küldtek, ahol a vonatkozó eljárási szabályozó nem teszi lehetővé szakhatósági közreműködésünket. Ezekben az ügyekben a jogszabályi és szakmai útmutatásoknak megfelelően jártunk el, így eljárásunkat végzéssel megszüntettük. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megelőzési Osztályán dolgozó munkatársakkal kialakult hatékony szakmai kapcsolat továbbra is fennáll. Az elmúlt évben több alkalommal ellenőrizték a megelőzési osztály különféle szakterületeit. Az ellenőrzések során intézkedést igénylő hiányosságok nem merültek fel. Szakhatósági közreműködésünk száma az előző évek tendenciájának megfelelően 2009 évhez mérten csökkent (18%). Ez nagyrészt a beruházások számának csökkenésével (építés, használatba vétel, működési engedély, telepengedély), valamint a hatáskört adó jogszabályok tűzvédelem számára kedvezőtlen változásával magyarázható. A jelentősebb beruházások, illetve annak tervezése indultak el (pl. Görög Katolikus Általános Iskola, Jósa András Oktató Kórház Pólus Tömbkórház, Sóstófürdő Wellness Szálloda, Nagykálló Polgármesteri Hivatal és Művelődési ház bővítés és rekonstrukció, Sematic üzemcsarnok bővítés, stb,) összetett szakmai tevékenységet igényeltek. Ezen épületek engedélyezését megelőzően a tervezőkkel 186 alkalommal, több órás egyeztetéseket folytattunk. Jellemzően ezekben a beruházásokban, nem csak az építésügyi eljárásban kell szakhatóságként részt vennünk, hanem engedélyező tűzvédelmi hatóságként is eljárunk. (beépített tűzoltó-, és tűzjelző berendezések). Tapasztalatunk szerint a tervezők valamennyi jelentősebb beruházás kapcsán több esetben kértek egyeztetést, mely során a tűzvédelmi szempontból vitatott kérdésekben a szükséges segítséget megadtuk. Az engedélyezésre benyújtott dokumentációk elsősorban a tűzvédelmi szakértői közreműködési kötelezettség miatt a tűzvédelmi előírásoknak jellemzően megfelelnek. 4

6 Néhány az elmúlt év jelentősebb beruházásai közül: Nyíregyháza, Jósa András Kórház Konyha és étkező Az épület teljes pinceszintjén gépkocsi parkolók, földszinten 3000 adagos konyha a hozzá tartozó kiszolgáló részekkel, az emeleten 300 fős ebédlő és a dolgozók szociális helységei lettek elhelyezve. Az épület pinceszintje önálló tűzszakaszt képez. Automatikus tűzjelző berendezés fokozza az épület biztonságát. A bennlévők biztonságos menekülését a közlekedők hatékony, tűzjelző által is vezérelt gravitációs hő- és füstelvezetése biztosítja. Nyíregyháza, Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium tanulmányi épület rekonstrukció, tornacsarnok építés A beruházás során a tanulmányi épület rekonstrukciójára könyvtár, tanári szoba, szülői fogadó, tanterem kialakítás került sor. Az iskola udvarán a tanulmányi épületben megszűnő tornaterem helyett tornacsarnok létesült. A 5

7 bővítés mértékében önműködő tűzjelző rendszer létesült, valamint a közlekedők hő- és füstelvezetése tűzjelző által vezérelt módon lett kiépítve. Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrum Az épület a Hivatal belső udvarán épült. Földszintjén az ügyfélforgalmi tér, az emeleten az Okmányiroda ügyintézői irodái létesültek. Irodai jellegéből adódóan önműködő tűzjelző rendszer kiépítésére került sor. Az ügyfélforgalomra tekintettel a menekülés feltételeit kétirányú kiürítés, valamint hatékony hő- és füstelvezetés biztosítja. A tűzjelző berendezés jelzései a Tűzoltóság hírközpontjában lévő fogadóközpontba önműködően jutnak el, így szükség esetén a vonulás késedelem nélkül biztosítható. Nyíregyházi Állatpark Zöld Piramis Az épület főbb elemei hagyományos szerkezetekből készültek, azonban a belsőépítészeti kialakítás nem szokványos. Az épületben annak jellegből adódóan függőhidak, üvegfelületek, üvegalagút található. A tűzvédelmi követelmények érvényesülése érdekében a tervezés időszakában több alkalommal egyeztettünk. Az Ócenáriumban beépített önkioltó polisztirol műsziklák általi esetleges 6

8 veszélyeztetése miatt hatósági előírásunk eredményeként - önműködő tűzjelző rendszer, valamint tűzjelző által is vezérelt gépi füstelszívó rendszer lett kiépítve. Ibrány Nagyhalász között épült Járó beteg ellátó Az épület a két város közötti területen létesült. Megtalálható benne a járó beteg ellátáshoz szükséges valamennyi szakág rendelője. A biztonságot az önműködő tűzjelző rendszer is szolgálja, melynek jelzései a tűzoltóságra lettek továbbítva. Az épület hagyományos szerkezeti elemekből épült, oltóvíz ellátása közműhálózatra telepített föld feletti tűzcsapokról biztosított. Iparosított technológiával épült lakóházak felújítása Nyíregyháza területén az elmúlt évben is folytatódott az iparosított technológiával épült lakóházak felújítása. A felújítási munkálatok túlnyomó részt az épületek külső hőszigetelésére, külső nyílászárók cseréjére, tető- és pincefödém szigetelésére, valamint lift felújításra terjedtek ki. Sajnos egyetlen esetben sem érintette a felújítás a szellőzőaknákat, így az aknák okozta tűz- és füst terjedését elősegítő veszélyek továbbra is fennállnak. Az épületek átadása 7

9 során valamennyi esetben megköveteltük a kivitelezőktől a beépített anyagokra vonatkozó megfelelőségi tanúsítványok bemutatását. Újfehértó, Városi uszoda és Sportcsarnok Az épület alapvetően három részre tagozódik. Uszoda, lelátóval ellátott sportcsarnok, valamint kondicionáló termek találhatók az épületben. A létesítmény önműködő tűzjelző berendezéssel védett. A közlekedők hő- és füstelvezetése gravitációs úton, tűzjelző által vezérelten van biztosítva. Érdekessége az épületnek, hogy az oltóvíz részben közműhálózatra telepített tűzcsapból, illetve a hiányzó mennyiség az épület elé, a medencéből vezetett szívócsonkból biztosított. Lakóházak 8

10 Elsősorban Nyíregyháza területén létesültek társas lakóházak. Számuk nagyságrendekkel kevesebb az elmúlt évekhez képest. Az elmúlt évek szakhatósági tevékenysége számokkal vizsgálva: Szakhatósági tevékenység 5 év átlaga ( ) Építés-létesítés, rendezési terv, terület felhasználás Használatbavétel, rendeltetésváltozás, fennmaradás Beépített tűzvédelmi berendezés (létesítés, használatbavétel) Telepengedély Egyéb (üzlet, stb.) Összesen Szakhatósági ügyek megoszlása 2010 évben Telepengedély (2,5 %) Építési ügyek (43,0 %) Beépített tűzvédelmi berednezések (5,7 %) Egyéb (48,8 %) Építési engedélyezési ügyek Az építési engedélyezési ügyek (rendezési terv, terület felhasználás, építéslétesítés,) száma az előző évek tendenciáját követve folyamatosan csökkent. Ez betudható egyrészt a beruházások számának csökkenésével, valamint a hatáskört adó jogszabályok részünkre kedvezőtlen változásával. Jelentősen csökkent azon beruházások száma, ahol szakhatósági közreműködésre vagyunk kötelezve. Véleményünk szerint a nem megfelelő szabályozás miatt, szakhatósági kontroll nélkül olyan épületek létesültek, ahol az emberek biztonsága, valamint az anyagi javak védelme indokolta volna a tűzvédelmi követelmények érvényesülésének ellenőrzését (pl.: közösségi épületek, lakóépületek, raktárak, stb.). 9

11 A grafikonon jól megfigyelhető az építési engedélyezési ügyekben szakhatósági közreműködésünket szabályozó 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet március 31-től hatályba lépett módosítása. Drasztikusan csökkent azon eljárások száma ahol szakhatósági közreműködésünket a jogszabály előírta, ennek következményeként eljárásaink száma a grafikon szerint alakult. A jelentősebb beruházásokat a tervezők felelősen kezelték, több alkalommal konzultációkon egyeztettek a tűzvédelmi követelmények érvényesülése érdekében. A tervdokumentációk tűzvédelmi tervfejezetét csak tűzvédelmi szakértő készítheti. Ennek megfelelően azok jellemzően megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A létesítéssel összefüggésben - hasonló biztonságot nyújtó előírások megtétele mellett kérelemre 3 estben adtunk hatósági jogkörünkben jogszabályi előírás alóli felmentést. A használatbavételi eljárásokkal kapcsolatos szakhatósági ügyek száma értelemszerűen az építési ügyeknek megfelelően az elmúlt évek tendenciája 10

12 szerint tovább csökkent. A csökkenés az előbbiekben említett jogszabályi változással és a beruházások csökkenésével hozható összefüggésbe. Az eljárások tapasztalatai az elmúlt évekhez hasonlóak. Hiányosság esetén hiánypótlási felhívásban intézkedtünk. Hozzájárulásunkat csak hiányosság nélküli beruházások esetében adtuk meg. Elenyésző számban a biztonságot, tűzoltói beavatkozást súlyosan veszélyeztető hiányosság esetén a hozzájárulásunkat megtagadtuk. Tapasztalatunk szerint a kivitelezők a legtöbb esetben az engedélyezett tervdokumentáció szerint készítik el az épületeket, azokba megfelelő minősítésű épületszerkezeteket építenek be. A használatbavételi eljárások során a szükséges dokumentációkkal rendelkeznek. A beépített tűzvédelmi berendezések száma természetesen egyenes arányban csökkent az építési engedélyek számával. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a beépített tűzvédelmi berendezések létesítési kötelezettségét számos épület esetében előírja. Amennyiben indokolt a tűzvédelmi hatóság ezen túlmenően egyéb épületek esetében is kötelezést adhat ki önműködő tűzjelző, illetve tűzoltó berendezés létesítésére. Ennek megfelelően a biztonság fokozására adtunk ki önműködő tűzjelző berendezés létesítésére kötelezést a Nyíregyházi Állatpark Zöld Piramis épülete estében. A jogszabályi, vagy hatósági kötelezés alapján létesített tűzvédelmi berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben tűzvédelmi hatósági jogkörünkben jártunk el. Számos beruházásra volt jellemző, hogy a beruházók jogszabályi kötelezés hiányában is - a biztonság fokozására - beépített tűzvédelmi berendezés létesítése mellet döntöttek. Ennek megfelelően a kiépített tűzjelző berendezések száma magasabb a diagramban jelölt értéknél, azonban ezen esetekben az engedélyezés menetében hatáskör hiányában nem vettünk részt. Szinte minden újonnan létesített tűzjelző berendezés jelzési híradóügyeleten lévő fogadóközpontra lettek továbbítva. tovább nőt. A gazdálkodó egységekkel megállapodásban rögzítjük a tűzjelző központ jelzéseinek fogadására vonatkozó kötelezettségeket. A tűzjelzést fogadó központ jogszabályban előírt regisztrációval rendelkezik. Regisztrációs száma: T/93-1/

13 Tűzvédelmi ellenőrzések Az elmúlt évben 435 alkalommal végeztünk tűzvédelmi ellenőrzést. Az ellenőrzések számának elmúlt évhez viszonyított növekedését (216 %) a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek és telepengedélyek ügyében, a vonatkozó jogszabályok által előírt ellenőrzések eredményezték. Az egy főre jutó ellenőrzések száma 87, ami meghaladja a szakmai irányító által ajánlott 40 db/fő/év ellenőrzési számot. Az ellenőrzéseken feltárt hiányosságok megszüntetéséről szinte valamennyi esetben a hiányosságok súlyának figyelembe vételével - utóellenőrzéseken győződtünk meg. Tapasztalatunk szerint az ellenőrzött létesítmények az utóellenőrzés időpontjáig a korábban feltárt hiányosságokat megszüntették, illetve a megfelelő intézkedéseket megtették. Az ellenőrzéseinket a korábbi éveknek megfelelően elsősorban a feltáró, segítő szándék jellemezte. A feltárt hiányosságokat értékelve 306 esetben hatósági felhívást küldtünk, 19 esetben szabtunk ki helyszíni bírságot, 3 esetben tűzvédelmi bírság kiszabására intézkedtünk, valamint 3 esetben kezdeményeztünk szabálysértési eljárást. Tűzvizsgálati tevékenység: A tűzoltóság tűzvizsgálati tevékenységét a 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet szabályozza. A rendelet 2010 év decemberében módosult. Változatlanul megmaradt a hivatalból történő vizsgálati kötelezettség, azonban ezt a kört a jogszabály, majd a Főigazgatói intézkedés kibővítette. A módosítás jelentősen megváltoztatta a tűzoltóságok vizsgálati illetékességét. Bevezette a KET-en kívüli kizárás intézményét. Ennek megfelelően kizárás esetén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató jelöli ki a tűzvizsgáló hatóságot. A tűzvizsgálat végzésének személyi feltételeként a jogszabály tűzvizsgálói tanfolyam elvégzését határozta meg. Parancsnokságunkon 10 fő rendelkezik a szükséges képesítési követelménnyel. 12

14 A tűzesetek számának évenkénti változásában hullámzás figyelhető meg, számukat nagymértékben meghatározza az adott év időjárási viszonyai. Az utólagosan jelentett tüzek száma független az a időjárásától, ennek megfelelően számuk is közel azonos. III. TŰZVÉDELMI FELVILÁGOSÍTÁS, PROPAGANDA TEVÉKENYSÉG 13

15 Az elmúlt évben a panelépületekben keletkezett tűzesetekkel kapcsolatban az illetékességi területünkön található iparosított technológiával épült - elsősorban középmagas, magas, - lakóépületek közös képviselői számára előadást tartottunk. Az előadáson kiemelten foglalkoztunk ezen épületek tűzvédelmi használati szabályaival, valamint az iparosított technológiával épült lakóházak felújításának főbb tűzvédelmi kérdésével. Az előadásra külső előadóként a STO Kft. képviselőjét hívtuk meg, aki ismertette a lakóházak utólagos hőszigetelésének technológiáját, valamint a kivitelezéskor elkövetett fő hibaforrásokat. Az előadáson részt vevők mind az épületek tűzvédelmi, illetve utólagos felújítási munkálataival kapcsolatban több kérdést tettek fel, melyre kielégítő választ kaptak évben több szórakozó helyen tragikus kimenetelű tűzeset történt, ezért a területünkön működő elsősorban zenés, táncos szórakozóhelyek üzemeltetői részére figyelemfelhívó előadást tartottunk, melyen ismertettük ezen létesítmények főbb tűzvédelmi követelményeit, kiemelve a menekítés, mentés biztosításának fontosságát. Okulásképpen egy korábbi diszkóban történt tűzeset amatőr felvételét vetítettük le, melyben több súlyos gondatlanság miatt történt tragédia. A tűzoltóság munkáját tovább népszerűsítettük, tartottunk nyilvános közterületi gyakorlatot is. A médiákban több esetben jelentünk meg, hogy tájékoztassuk a közvélemény a tűzoltóság életéről, illetve a különböző eseményekről. A helyi sajtóban szinte naponta adtunk tájékoztatást munkánkról. Az érdeklődők a tűzoltóság tevékenységéről a honlapon is informálódhattak. Az év folyamán 21 alkalommal fogadtunk óvodás és alsó tagozatos iskolás, illetve nyugdíjas csoportokat, akiknek a laktanyát és a házimúzeumot is megmutattuk. IV. TŰZOLTÁSI ÉS MŰSZAKI MENTÉSI TEVÉKENYSÉG Az illetékességi területen bekövetkezett esetek megoszlása az alábbiak szerint alakult: Tűzeset/utólagos Műszaki mentés Téves jelzés/vaklárma 377/

16 Az esetek közül 16 esetben tűz 93 esetben műszaki mentéshez nyújtottunk segítséget a szomszédos Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságoknak, illetőleg 91 alkalommal tűzesethez és 1100 alkalommal műszaki mentéshez kérték a segítségünket köztestületi tűzoltóságok. A tűzesetek felszámolása során 13 sérült személyt sikerült megmentenünk, 1 esetben azonban későn érkeztünk. Műszaki mentéseknél 108 személy mentését végeztük el sikeresen. A közúti közlekedésben tanúsított agresszív viselkedésnek és a szokatlanul szélsőséges időjárásnak tudható be a műszaki mentések magas esetszáma, amelyek következtében sajnos 18 alkalommal igyekezetünk, szaktudásunk és gyors beavatkozásunk sem segített a már bajba jutott embertársunkon. Veszélyes anyag jelenlétében 8 esetben avatkoztunk be. Jellemző veszélyforrás a tűz környezetében lévő PB palack, valamint a vezetékes földgáz és szénmonoxid, de előfordult műszaki mentéseknél a gépjárművek hajtóanyagának közömbösítése is. A műszaki mentéseink száma ebben az évben is jelentősen meghaladta a tűzesetek számát. Ezt a magas számot részleteiben megvizsgálva az alábbi megoszlást tapasztaljuk. Kiemelkedett a június, július, augusztus és a december hónap, amikor 1510 műszaki mentést végeztünk el, melynek nagy része veszélyes fa eltávolítás és vízeltávolítás volt, ami a szélsőséges viharos időjárásnak és a talaj szokatlanul magas vízállásának volt köszönhető. Május 16-án a Szabolcs 101-es, majd később az OKF utasítására a Nyírség 20-as elrendelte a 24/24-es munkarendet, amely alapján Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében, Edelény, Sajóecseg, Bódva, Felsőzsolca településeken árvíznél naponta 20 fő nyújtott segítséget. A 24/24-es munkarend hosszú időn keresztül fent tartottuk, mellyel bebizonyosodott, hogy a tűzoltóság állománya felkészült a váratlan és hosszan tartó munkálatok, események felszámolására. December hónapban Nyíregyháza Város és a környező településeken rendkívüli belvíz helyzet alakult ki, emiatt a készenléti szolgálat napi létszáma felemelésre került és a tűzoltók napi 24 órában folyamatos vízszivatást végeztek, elsősorban Nyíregyháza mély fekvésű részein, ezenkívül Demecser és Nyírbogdány térségében. A feladatok ellátáshoz soron kívül be kellett szereznünk 30 db A tömlőt, mivel a kiszivattyúzott vizet esetenként m távolságra is kellett továbbítani. Erőfeszítéseink eredményeként vonulási körzetünkben keletkezett tűz- és káresetek felszámolásakor a kiérkezésünket követően minden esetben sikerült a további kárnövekedést megakadályozni. A gyorsabb és szakszerűbb beavatkozások érdekében 50 alkalommal tartottunk helyismereti foglalkozást és begyakorló gyakorlatot, 11 esetben pedig parancsnoki ellenőrző gyakorlaton győződtünk meg az állomány felkészültségéről. Különösen fontos ez a tevékenység, mivel az állomány közel 15

17 50 %-a néhány év szolgálati idővel rendelkezik. Ebben a folyamatba illeszkedik a jégről mentési gyakorlat, illetve a vízimentéshez használatos eszközök alkalmazásának gyakorlása, melyet minden évben megtartunk. A Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműállományát az alábbi táblázat tartalmazza. Ssz Forg.rendszám Gyártmány,típus Üzembe helyezés ideje 1 KPX-144 Renault Saurus 44B-FS 38/ GRY-052 Mercedes 4000 AT CIB-669 STEYER 16S GVY-054 MERCEDES AGX-808 IFA W50 LA/TLF AYA-723 RÁBA U DFA AYA-721 RÁBA SIMON SS JGK-579 IVECO 150E 28 DLK 37 VARIO CS AYA-728 CSEPEL D AYA-729 IFA L X AYA-724 IFA L60 LA/PV 4X AYA-722 SKODA SA IFZ-625 FAUN TADANO ATF LHC-075 Ford Transit LRR-105 SKODA OCTAVIA 1.9 TDI.ELEGANCE NYH-105 SKODA OCTAVIA 1.9 TDI.ELEGANCE IPS-105 VW POLO KAV-105 CITROEN BERLINGO 1.6 MULTI SPACE KOK-105 VW TRANSPORTER T A tűzoltó járművek átlagéletkora: 16,8 év Az összes jármű átlagéletkora: 13,6 év Nyilvántartást készítettünk a területünkön található földfeletti és földalatti tűzcsapokról, mely elektronikus és könnyen kezelhető papír alapon is megjelenik. Reményeink szerint a beavatkozásoknál a munkánkat megkönnyíti és lerövidíti a vízellátáshoz szükséges tűzcsapok felkutatásának idejét. A statisztikai adatszolgáltatási tevékenységet a KÜIR KAP programon az adataink számítógépbe beviteléig végezzük. Mindezek ellenére a program olyan, hogyha bármilyen statisztikai adatra szükségünk van ahhoz csak részben férünk hozzá, és az eseménynaplóban kell keresnünk. A személyi állomány a takarékossági okok miatt sokat tett a laktanya és a technikai eszközök megfelelő szinten tartása érdekében. A gépjármű fecskendőknek a szakszerviz segítsége nélkül megoldható javítási munkálatait, illetve a karbantartási tevékenységeit, tűzoltási eszközök szükség szerinti javítását elvégeztük. 16

18 A laktanyaépület felújítási munkálatait, parkosítást tovább folytattuk, a kisebb javításokat elvégeztük. Veszélyes fák eltávolítása és daruzási munkálatokat végzetünk többek között a Sóstói Állatparkban, a Szegfű utcán, a Ságvári kertvárosban, a Búza utcai, a Tas utcai, a Kölcsey utcai és a Kölcsey közi óvodákban, a Botanikus kertben, valamint a Vásárosnamény-Gergelyiugornya üdülő területen. Nyíregyháza város egész területén távolítottunk el veszélyes, és egész évben kiemelkedő mennyiségű vízeltávolítást végeztünk. De mi emeltük be a karácsonyi forgatag egy épületét is térítés mentesen. Ellenszolgáltatás nélkül számtalan rendezvényen működtünk közre, többek között: Vörösiszap katasztrófa károsultak gyermekeinek látogatása; Park Hotel Sóstófürdő, Tölgyes u.6. szám; Nagykállói Óvoda Nagykálló, Szabadságharcos u.8. szám; Gyermekek Háza Óvoda Nyíregyháza, Kert u.8. szám; Gárdonyi Géza Általános Iskola Nyíregyháza, Kórház u. 19. szám; Kertvárosi Csicsergő Óvoda Nyíregyháza, Dugonics u. 16. szám; Margaréta Óvoda Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. szám; Százszorszép Óvoda Nyíregyháza; Kincskereső Óvoda Nyíregyháza, Árpád u. 52. szám; Búzaszem Óvoda Nyíregyháza, Búza u szám; Babaház Bölcsőde Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 30. szám; Vidéki Kulturált Ifjúságért Egyesület; Arany János Gimnázium Sóstóhegy, Igrice u. 6. szám; Zsindelyes Pálinka és Népi Gasztronómiai Fesztivál, Érpatak; Interspar Áruház Vöröskereszt; Napkorona Udvarház Napkor; Örökösföldi Közösségi Ház; Sóstói Lovas Klub, Nyíregyháza-Sóstó, Állomás u 2. szám; Nyírtelek Önkormányzat Sportpálya; Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ, Bujtosi Városliget; NYVSC Sportpálya, Kerék u 1. szám; Botanikus Kert; Hóvirág Bölcsőde Nyíregyháza, Malom u. 5. szám; Szent Iván Éji Tűz, Sóstói Múzeumfalu; Vibra Humana Alapítvány, Sóstó Park Hotel; Electrolux Ipari Park; Igrice Napok, Nyíregyháza- Sósótóhegy; Magyar Autóklub Nyíregyháza, Debreceni u. 15. szám ; Hóvirág Bölcsőde Nyíregyháza, Malom u. 5. szám; Sóstói Múzeumfalu Nyíregyháza- Sóstófürdő, Tölgyes u. 1. szám; Kodály Zoltán Ált. Iskola, Gyermeknap Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18. szám; Szt. Flórián napi rendezvény Nyugdíjas találkozó lebonyolítása. Saját rendezvények: Sportesemények: Tűzoltóságok közti tekeverseny megrendezése Megyei Teremfoci bajnokság Szolgálati csoportok közötti labdarúgó verseny megrendezése 17

19 Szakmai versenyek: Megyei Lépcsőfutó verseny 2010, Országos Lépcsőfutó verseny (augusztus), Országos Tűzoltó Erőpróba 2010 Budapest, Országos Pump and Rund verseny Kecskemét, Ergométeres verseny (február) Szolnok, Ötpróba verseny Budapest (március) TFA Hungary (április) TFA Szlovákia (május), Gépkocsivezető verseny Kisvárda (október) Minden megmérettetésen a résztvevő tűzoltók jó eredményeket és helyezéseket értek el. A 2010-es év jelentősebb tűz és káresetei Frontális karambol a 36-os sz. főúton Január 08-án az esti órákban egy Mercedes haladt a 36-os számú főúton. A 46-os km szelvénynél egy enyhén jobbra ívelő szakasz után átsiklott a felezővonalon, eközben összeakadt a szemből érkező Opel Astrával. Az ütközés akkora erővel történt, hogy az Opel a felszaladt a jobboldali padkára, fának ütközött és felborult. Egy halott, nyolc sérült Halálos ütközés a 41-es sz. főúton Január 13-án egy Mitsubishi a 41-es számú főúton a os km szelvények között megcsúszott, átpördült a menetirány szerinti baloldalba és a szemből érkező Volán busznak ütközött. A terepjáró vezetője a karambolt követően a roncsok közé szorult. A jelzés értékelését a szolgálatparancsnok irányításával a Nyírség I-es gépjárműfecskendő vonult, és riasztották a baktalórántházi önkénteseket is. Az esetnél a mentési igyekezetek ellenére is egy személy az életét vesztette és többen megsérültek. 18

20 Szennyvízszippantó borult oldalára Nyírtelken Január 18-án a déli órákban egy 5 m 3 -es folyékony hulladékszállító IFA típusú tehergépjármű haladt a 38-as számú főúton Rakamaz irányából Nyírtelek belterületén. A gépjármű lendülete olyan nagy volt, hogy a kanyarban a tartály rakománya miatt a gépjármű megbillent és oldalára dőlve állt meg. A balesetről 11 óra 55 perckor érkezett bejelentés a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ügyeletére. A Nyírség I-es gépjárműfecskendő és a Daruszer legénysége vonult. Cipőgyár Február 08-án késő este jött a jelzés a tűzoltóság híradóügyeletére hogy, Nyíregyházán a Repülőtér út 3 szám alatti Cipőgyár egyik raktárépülete ég teljes terjedelmében. III. kiemelt riasztási fokozat lett elrendelve. A Nyírség I.-es, Nyírség II.-es, Nyírség III.-as, Nyírség Létraszer, valamint Nánás I.-es kezdte meg a vonulást. Kértük a rendőrség, az elektromos művek és a gázművek értesítését. A helyszínre kiérkező egység egy 12x12 m alapterületű, valamint egy 8 m magas Lindab lemez borítású raktárépület tűzével találták szemben magukat. 19