A tüdôrák stádiummeghatározása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tüdôrák stádiummeghatározása"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A tüdôrák stádiummeghatározása Monostori Zsuzsanna Staging for lung cancer A szerzô az aktuális daganatstádium-besorolást saját, tízéves gyakorlatát felhasználva összegzi. Az ismertetés az amerikai rákszövetség és a nemzetközi rákkontroll 1997-es nemzetközi stádiumbesorolásán alapul. A TNM-besorolásnak Magyarországon többnyire a mellkasi komputertomográfia és a bronchoszkópia az alapja, mert hazánkban csak egy pozitronemissziós tomográf van, ez azonban nem biztosít elegendô kapacitást a tüdôrákos betegek kivizsgálására. The author summarizes the current lung cancer staging according to the literature and her more than 10 year experience. This overview is based on the International System for staging lung cancer, which have been adopted by the American Joint Commitee on Cancer and the Union Internationale Contre le Cancer in TNM classification of lung cancer is based on chest CT and on bronchoscopy in Hungary, since only one PET equipment is available, which is not enough for staging every cancer patient. tüdôrák, stádiumbesorolás lung cancer, staging DR. MONOSTORI ZSUZSANNA (levelezési cím/correspondence): Országos Onkológiai Intézet, Radiológiai Diagnosztikai Osztály/National Institute of Oncology, Department of Diagnostic Radiology; H-1122 Budapest, Ráth György u A tüdôrák egységes leírására és a terápiák eredményeinek nemzetközi összehasonlítására már az 1940-es években megjelent az igény. A tüdôrák stádiumbesorolását Mountain állította össze 1974-ben. Az elsô két csoportba a mûtétre alkalmas esetek tartoztak, míg a III. stádiumot az inoperábilis esetek képezték. Ezt a beosztást ugyancsak Mountain vezetésével 1986-ban és 1996-ban módosították. A sebészi technika és az aneszteziológia nagyfokú fejlôdése jelentôsen kiterjesztette a reszekábilitás határát (pericardium-, pitvarreszekció, tracheacarina-reszekciós pulmonectomia stb.), ezért sor került a III. tumorstádium kettéválasztására, IIIA és IIIB csoportra. Ezzel különbséget teszünk a helyi infiltrációt okozó, de még kuratív mûtéttel eltávolítható daganat és az onkológiailag nem reszekábilis esetek közt. Külön kategóriába sorolták az azonos oldali, mûtét során eltávolítható mediastinalis nyirokcsomókat (N2) és a sebész számára nem elérhetô, ellenoldali áttéteket (N3). Az N2-régióban lévô metasztázisokat többé nem tekintik mûtétet kizáró tényezônek. Az N3 kategóriába (regionális áttétek csoportjába) kerültek az eddig távoli metasztázisként (M1) kezelt, áttétes scalenus és supraclavicularis nyirokcsomók, mivel ezek egy sugárkapuval megközelíthetôk a terápia számára. A IV. kategóriába tartoznak azok a daganatok, amelyeknek távoli áttéte igazolható (M1). TNM-RENDSZER A diagnosztikai és terápiás eszközök fejlôdése a daganatok stádiumbeosztásának folytonos változását vonja maga után. A tüdôrákok stagingje a bronchográfia mellett 62 Érkezett: január 4. Elfogadva: január 20.

2 fôként a CT-vizsgálaton alapszik. A jövôben számíthatunk a PET-CT vizsgálatok nyújtotta morfológiai és funkcionális információkra is, amelyek a molekuláris képalkotás jövôjét vetítik elénk. A CT-vizsgálattal az a célunk, hogy kiválasszuk azokat a betegeket, akiknél a kuratív mûtét elvégezhetô, és így csökkentsük a felesleges exploratív thoracotomiák számát a kiterjedt daganatos folyamatokban (IIIB, IV. stádium). A primer daganat helyétôl, nagyságától, multiplicitásától és a környezô szervekre való kiterjedésétôl függ a reszekció lehetôsége. A T1 és T2 tumorstádium elkülönítésének nincs akkora gyakorlati jelentôsége, mint a T3 és T4 csoport szétválasztásának, amikor a kiterjesztett mûtéttel még eltávolítható daganatokat a sebészetileg nem kezelhetô esetektôl választjuk el. A T1 és T2 kategória a daganat legnagyobb átmérôje, a bronchoszkópos lelet és a határoló visceralis pleurához való viszony alapján különíthetô el. T3 kategóriában részletesen elemezni kell a pleurára, a pericardiumra és a mellkasfalra terjedést, leírva a tüdôben látható szövôdmények, atelectasiák, pneumonitisek nagyságát is. A mellkasi CT-vizsgálat a legkomplexebb noninvazív módszer, amely valamennyi fontos anatómiai területet megjelenít (lokális inváziót, a nyirokcsomóstátust, sokszor a távoli áttétet is), ami a TNM leírásában szerepel. A nyirokcsomótérkép kimondottan e technikára épül, ahol valamennyi régió megítélhetô. Fontos hangsúlyozni, hogy e nemzetközileg kialakított közös nyelv összehasonlítási lehetôséget szolgáltat a mediasztinoszkópiánál, bronchoszkópiánál, endobronchialis ultrahangnál, izotópvizsgálatoknál és az intraoperatív stagingnél is. A PRIMER TUMOROK STÁDIUMBEOSZTÁSA A primer tumor CT-stagingjénél a leírt anatómiai szituációkat (1. keret) tüzetesen ellenôriznünk kell, és a lelet készítésekor ezekre lépésrôl lépésre ki kell térni. Táblázatok foglalják össze a CT feladatait az értékelés során (1., 2. táblázat). Tsuboi bronchográfia alapján írta le a perifériás terime és a hörgô kapcsolatát, az úgynevezett perifériás hörgôjeleket, amelyek ma már HRCT-vel jellemezhetôk (3. táblázat). A jelek önmagukban nem kórjelzôk, infarktusban, gyulladásos granulomában (tbc) is elôfordulhatnak. A CT-vel ábrázolt anatómiai viszony alapján perifériás teriménél 1. KERET. A PRIMER TUMOR STÁDIUMBEOSZTÁSA Tx: Primer tumor nem mutatható ki sem bronchoszkópiával, sem radiológiai vizsgálattal, bár a köpetben és a bronchusmosó folyadékban malignus sejtek vannak. T0: Primer tumor nem igazolható. Tis: Carcinoma in situ. T1: A tumor legnagyobb átmérôje 3 cm; tüdôszövet vagy visceralis pleura fogja körül; bronchoszkópiával nem mutatható ki daganatos infiltráció a lebenyhörgôtôl proximálisan. T2: A tumor legnagyobb átmérôje >3 cm; a tumor befogja a fôhörgôt 2 cm-re a carinától; a tumor infiltrálja a visceralis pleurát; hilusig terjedô atelectasia vagy obstruktív gyulladás kíséri, amely azonban nem terjed ki az egész tüdôre. T3: Bármely nagyságú tumor, amely ráterjed a következô struktúrákra: mellkasfal (sulcus superior tumorok), rekeszizom, mediastinalis pleura, parietalis pleura/pericardium; fôbronchusban lévô tumor, amely <2 cm-re van a carinától, de maga a carina nem infiltrált; a tumor az egész tüdôre kiterjedô atelectasiát vagy obstruktív gyulladást okoz. T4: Bármely nagyságú tumor, amely infiltrálja a következô struktúrák egyikét: mediastinum, szív, nagyerek, légcsô, nyelôcsô, csigolyatest, carina; a tumort malignus pleuralis vagy pericardialis folyadékgyülem kíséri, vagy szatellita góc van a primer tumorral azonos tüdôlebenyben. valószínûsíteni lehet az endoszkópos mintavétel sikerét, ami többek között a mintavétel formájától is függ. A kefebiopszia számára az I-II. forma alkalmas. A CT a daganatos vagy gyulladásos hörgôszûkület között nem tud különbséget tenni. Hátránya, hogy a kórfolyamat kiindulási helye sem adható meg pontosan: az intrabronchialis, hörgôfali és extrabronchialis daganatterjedés csak ritkán differenciálható. A CT elônye, hogy a hörgôszûkület mögötti terület is megítélhetô, és centrális tumoroknál a peribronchialis daganatterjedés leírható, M AGYAR R ADIOLÓGIA 2004;78(2):

3 amelyet bronchoszkópiával nem látunk. A CTfelvételek térképként szolgálhatnak a fiberoszkópiához és a biopsziákhoz, megkímélve a beteget az esetleges ismételt endoszkópiás beavatkozástól, illetve feleslegesen elvégzett, nagyobb szövôdménynyel járó perthoracalis biopsziától. A mediastinum és képleteinek infiltrációja, a savós hártyák és az erek érintettsége A mediastinumra és képleteire a primer carcinoma nemcsak direkt terjedéssel, a pleura áttörésével, hanem a hilusi erek mentén terjedô daganatos propagációval is eljuthat. A daganat technikai reszekálhatóságát döntôen befolyásolja a pulmonalis artériák és vénák tumoros érintettsége. A CT- és az MR-vizsgálat viszonylag megbízható információt szolgáltat az arteria pulmonalisok tumoros amputációjáról és annak magasságáról, jelezve a sebész számára, hogy az artéria ellátható-e vagy sem. A vénák menti perivascularis daganatterjedés nehezen ismerhetô fel, ami gyakran kiterjedt pitvari infiltrációhoz vezethet. Ha a vena pulmonalisok mentén a daganat eléri a pericardiumot, perifokális gyulladás vagy szórás jeleként abban kevés folyadék szaporodhat fel. A pericardiumlemezek diszkrét szétválását indirekt jelként értékeljük, ez az úgynevezett split pericardium (1. ábra). A Naidich által használt T4 tumorstádium kritériumai mellett Glaser szerint aki 1985-ben külön vizsgálta a pleura és mellkasfal infiltrációját, majd 1989-ben a mediastinalis inváziót alkalmazott morfológiai jelekkel határozzuk meg a primer daganat pontosabb lokális kiterjedését. A savós hártyák 1. táblázat. A CT-vizsgálat elônyei a daganatdiagnosztikában (A multislice CT-k lehetôségei a legjobbak) Nagy térbeli felbontás (HRCT) A hörgôrendszer, a parenchyma, a pleura leírása együttesen Szoliter kerek árnyékok jellemzése Spirál-CT-vel 1 cm< gócok detektálása A mediastinum szûrése N2-régiókban A csontstruktúrák ábrázolása Biopsziák vezérlése (mellkas, mellékvese stb.) Egy ülésben elvégezhetô a mellkasi, a hasi, a kismedencei (és az agyi) vizsgálat Gyors, könnyen hozzáférhetô 2. táblázat. A CT szerepe a primer tüdôtumor diagnosztikájában Kerek árnyékok differenciáldiagnosztikája Centrális és perifériás hörgôjelek értékelése A mediastinalis képletek érintettségének megítélése Az arteria és vena pulmonalisok épségének vizsgálata A savós hártyák infiltrációja a pleura, a pericardium viszonyai Szív és nagyerek a bal pitvar érintettségének megítélése Mellkasfal, rekesz, idegek, plexusok infiltrációjának kimutatása 3. táblázat. Perifériás hörgôjelek I. típus: a hörgô lumene ép a daganatig II. típus: a hörgô folytatódik a daganatban III. típus: a hörgô kívülrôl szûkített és összenyomott IV. típus: a hörgô a peribronchialis és submucosalis daganatterjedés miatt proximálisan annyira szûkített, hogy endoszkópos biopszia nem végezhetô értékelésekor hasonló funkcionális anatómiai egységnek tekinthetjük a pleurát és a pericardiumot. HRCT-technika segítségével a következô elváltozásokat elemezhetjük: a daganat és a savós hártya összefekvését, annak nagyságát és szögét (>3 cm, >90º); a köztük lévô zsírléc állapotát; a környezô struktúrák deformitását; a savós hártyák megvastagodását, annak fajtáit; a folyadékgyülem jelenlétét. T4 tumorstádium CT-vizsgálattal a következô állapotokban mondható ki Naidich meghatározása szerint: A daganat ráterjed a tracheára, szûkítve azt, rendszerint mindkét oldalról. A daganat körülveszi (>180º), komprimálja és szûkíti a vena cava superiort, az aortát, az arteria pulmonalist vagy annak jobb és bal ágát még a mediastinalis pleura alatt vagy a mediastinalis zsírszövetben futó bármely nagyeret. A daganat ráterjed a mediastinum zsírszövetére, amelyet irreguláris, kesztyûujjszerû határvonal jelöl és a malignus folyamat közrefogja annak struktúráit (nyelôcsô, szív lásd fent!). Pleuralis terime (szórások) és/vagy malignus sejteket tartalmazó pleuralis folyadékgyülem van. Kiterjedt mellkasfali invázió állapítható meg. 64 Monostori Zsuzsanna: A tüdôrák stádiummeghatározása

4 1. ábra. Kettôzött vagy szétvált ( split ) pericardium. Kontrasztanyagos CT-felvétel. Indirekt jel, a daganat elérte a pericardiumot, és ennek következtében gyulladás vagy szórás miatt a pericardiumban folyadék jelent meg, és a pericardium lemezei kissé szétváltak A daganat a csigolyatestnek több mint felét infiltrálja vagy a gerinccsatornába terjed. Az azonos tüdôlebenyben szekunder primer góc(ok) vannak. figyelembe kell venni a daganat lebenyi lokalizációjának megfelelôen a mediastinalis nyirokáramlás irányát is (4. táblázat). Jobb felsô lebenyi tüdôtumor esetén a jobb alsó és felsô paratrachealis nyirokcsomókból (J4-J2 régió), a középsô lebenybôl kiinduló carcinománál ezek mellett még a subcarinalis (7 régió), jobb alsó lebenyi daganatoknál az elôzôek és a jobb paraoesophagealis (J8) nyirokcsomó-régió is érintett lehet. Bal felsô lebenyi carcinománál a subcarinalis, a bal alsó paratrachealis, a subaorticus és a bal felsô trachealis nyirokcsomó-régió lehet érintett (7, B4, 5, B2). A bal alsó lebenyi folyamatoknál ezeken kívül még a bal paraoesophagealis, a subcarinalis, a bal alsó paratrachealis, a subaorticus, a bal felsô paratrachealis, valamint a jobb alsó paratrachealis és a jobb felsô paratrachealis (B8, 7, B4, 5, B2, J4, J2) régiókban is elôfordulhat metasztázis. A CTvizsgálat pontossága nagyobb az N2-régiókban, ahol különösen jelentôs a negatív eredmények egyezése a szövettani leletekkel. A negatív prediktív érték 85 90% között mozog az irodalmi adatok szerint, ami igazolja, hogy a CT-vizsgálat alkalmas mûtét elôtti szûrésre és csökkenti a felesleges mediasztinoszkópiák számát. A nyirokcsomóáttétek szûrésére a PET kitûnôen alkalmas, ennek elterjedése várható hazánkban is. R EGIONÁLIS NYIROKCSOMÓÁTTÉTEK Az N kategóriák meghatározása Naruke által kialakított, az ATS (American Thoracic Society) által átvett és késôbb Mountain és Dresler szerint módosított nyirokcsomótérkép szerint történik (2. keret). Az új, módosított TNM-klasszifikációban a nyirokcsomóáttétek prognosztikai súlya kerül kifejezésre. A CT-vizsgálat során kórosnak tekintik, a kisebbik harántátmérôt alapul véve, az 1 cm-nél nagyobb nyirokcsomókat (2. ábra). HRCT-technikával felismerhetô a nyirokcsomókban extracapsularisan növekvô áttét, amely rosszabb prognózist jelez. Mikrometasztázis (1 cm-nél kisebb nyirokcsomóban lévô áttét) az esetek 10 14%-ában fordul elô és álnegatív CT-leletet eredményez. Leggyakrabban adenocarcinomáknál fordul elô. Bal oldali centrális daganatoknál atelectasia, pneumonitis vagy nekrózis következtében viszonylag gyakori a reaktív hyperplasia miatt megnagyobbodott azonos oldali mediastinalis nyirokcsomó, amely álpozitív CTleletekhez vezethet. A regionális áttétek leírásánál T ÁVOLI ÁTTÉTEK Távoli nyirokcsomó-metasztázisok mellett a májban, az agyban és a mellékvesékben (3. ábra) mutatható ki leggyakrabban a hörgôrák áttéte (3. keret). Ezek felkutatásában a klinikai vizsgálatoknak van jelentôségük, az anamnézis, a különféle szimp- 2. KERET. REGIONÁLIS NYIROKCSOMÓ- ÁTTÉTEK N-STÁDIUMOK Nx: Regionális nyirokcsomóáttét nem ismerhetô fel. N0: Nincs regionális nyirokcsomóáttét. N1: Azonos oldali peribronchialis és/vagy hilaris, intrapulmonalis áttét van. N2: Az azonos oldalon mediastinalis és/vagy subcarinalis áttét van. N3: Ellenoldali mediastinalis, hilaris; bármely scalenus és/vagy supraclavicularis áttét van. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2004;78(2):

5 4. táblázat. N2 nyirokcsomó-régiók 2. ábra. Kóros nagyságú nyirokcsomó a vena cava superior elôtt és mögött; ez utóbbi az úgynevezett retrocavalis nyirokcsomó. Kontrasztanyagos CT-felvétel tómák, szindrómák és kóros laboratóriumi értékek adhatnak támpontot. A mellkasi CT-vizsgálatot minden esetben a mellékvese-régióra is ki kell terjeszteni. Az intracellularis zsírt tartalmazó adenomák jól elkülöníthetôk az áttétektôl, amelyek átlagdenzitása HU közt van. Magasabb denzitású mellékvese-terimék esetén ezek növekedésének megfigyelése vagy biopsziája javasolt. Az MR-vizsgálat kiegészítô információt szolgáltathat a magas zsírtartalom megerôsítésében. Egyoldali mellékvese-metasztázis nem kontraindikációja a reszekciós mûtétnek. Májáttétek vizsgálatára szûrésképpen az ultrahang- Régió Anatómiai lokalizáció 1. Felsô mediastinalis Bal vena brachiocephalica feletti horizontális sík felett 2. Felsô paratrachealis Bal vena brachiocephalica és aortaív feletti sík közt 3. Praevascularis 3 anterior, 3 posterior és retrotrachealis 4. Alsó paratrachealis Jobb oldal: az aortaívtôl a jobb fôhörgô és a felsô lebenyhörgô szögletéig Bal oldal: az aortaívtôl a bal fôhörgô és a felsô lebenyhörgô szögletéig A 4. régiót superiorra és inferiorra a v. azygos síkja osztja 5. Subaorticus (AP-ablaki) A ligamentum arteriosumtól lateralisan 4B felett 6. Paraaorticus (aorta Elöl és lateralisan az aorta ascendens, nervus ascendens és az aortaív phrenicus mellett) mellett, az aortaív felsô síkjától lefelé 7. Subcarinalis A trachea alatt az alsó lebenyhörgôkig 8. Paraoesophagealis A subcarinalis régió alatt, a nyelôcsô mellett 9. Ligamentum pulmonalis A ligamentumban és a vena pulmonalis inferior alsó pólusánál 3. KERET. TÁVOLI METASZTÁZISOK M-STÁDIUMOK Mx: Távoli áttét nem ismerhetô fel. M0: Nincs távoli áttét. M1: Van távoli áttét; idetartoznak a másik (azonos vagy ellenoldali) tüdôlebenyben lévô különálló daganatfészkek is. 3. ábra. Távoli tüdôrákáttétek (M1): máj-, mellékvese- és pancreasmetasztázis. Kontrasztanyagos CT-felvétel 66 Monostori Zsuzsanna: A tüdôrák stádiummeghatározása

6 a b c d 4. ábra. Bal oldali, centrális tüdôtumor; a daganat infiltrálja a mediastinumot és bal arteria pulmonalist. a) Kontrasztanyagos CT-felvétel. b) Natív MR-felvétel. c) Kontrasztanyagos MR-felvétel. d) MR-angiográfia vizsgálat javasolt, a csontáttéteket izotóppal ajánlott kimutatni, az agyi áttétek igazolására leginkább a kontrasztanyagos MR-vizsgálat alkalmas. Távoli nyirokcsomó-megnagyobbodások kontrasztanyagos CT-vizsgálattal szûrhetôk. A távoli metasztázisok szûrésére a daganat szövettani tisztázása után a teljes test PET-vizsgálata alkalmas, különösen nem kissejtes tüdôrák esetén. A gerincvelô és a csontvelô metasztázisai MRvizsgálattal pontosan ábrázolhatók. Kialakult harántlaesio esetén sürgôsségi MR-vizsgálat indokolt idegsebészeti beavatkozás vagy sugárterápia elôtt. A STÁDIUMBESOROLÁS KLINIKAI JELENTÔSÉGE Eddigi tudásunk szerint a tüdôrákos betegek terápiájában az egyetlen hatásos eszköz a radikális mûtét, pre- és posztoperatív sugár-, illetve kemoterápiával kiegészítve. A mûtét onkológiai ellenjavallata a T4, N3 és az M1 stádium, azonban operábilis esetben is a gyógyítás lehetôségét befolyásolja a szövettani típus és természetesen a beteg fiziológiai és pszichés állapota. A klinikai és sebészi stádiummeghatározás jelen- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2004;78(2):

7 5. táblázat. A tüdôrák stádiumbesorolása a TNM-rendszer alapján Okkult carcinoma Tx N0 M0 In situ carcinoma Tis N0 M0 IA stádium T1 N0 M0 IB stádium T2 N0 M0 IIA stádium T1 N1 M0 IIB stádium T2 N1 M0 IIB stádium T3 N0 M0 IIIA stádium T3 N1 M0 IIIA stádium T1-3 N2 M0 IIIB stádium T1-3 N3 M0 IIIB stádium T4 N0-3 M0 IV. stádium bármely T bármely N M1 tôségét az adja, hogy ennek alapján választhatjuk ki azokat a betegeket, akiknél a gyógyító mûtét még elvégezhetô. Nagy körültekintést igényel azoknak az eseteknek a kiemelése, amelyeknél a túlélés megfelelô életminôséggel még szignifikánsan növelhetô. Az operatôr már sokszor a kórisme megállapításakor palliatív mûtét elvégzésére kényszerül carcinoma okozta életet veszélyeztetô szövôdmény, masszív vérzés vagy daganatot kísérô tüdôszövet-szétesés miatt. A CT a parenchyma és hörgôk kóros eltéréseit jobban megjeleníteni, míg az MR-vizsgálatnak csak kiegészítô, problémamegoldó feladat jut. A daganat és a kísérô atelectasia megkülönböztetésében, valamint a lágy részeknek a megítélésében (mediastinum, mellkasfal) az MR-vizsgálat pontosabb leírást adhat (4. ábra). A vena pulmonalisok mentén a pitvarba terjedô daganatos folyamatoknál és a nyelôcsô érintettsége esetén a CT kevésbé korrekt. A nyelôcsô izomzata a hiányzó tunica serosa miatt a szomszédos kóros képletektôl a felvételeken nem különíthetô el, biztosabb diagnózis endoszkópos ultrahangvizsgálattól várható. Mindazon betegeknél, akiknél felmerül a perivascularis pitvari tumorpropagáció, esetleg a szívizom infiltrációja, kiegészítésképpen MR-vizsgálat elvégzése szükséges. Az erekrôl és az áramlási viszonyokról CT- és MR-angiográfiás programok szolgáltatnak szükség esetén kiegészítô információt. A nyirokcsomóáttétek (mediastinalis) elsôsorban extracapsularisan terjedô formái gátjai lehetnek a kuratív mûtétnek a rossz prognózis mellett. Hasonló okok miatt vezethetnek a hilusi áttétek funkcionális inoperábilitáshoz, amikor is (szegmentartériákat nem lehet ellátni) kiterjeszetett mûtét (pulmonectomia) fiziológiai okok miatt a betegnél nem kivitelezhetô. Napjainkban az N2 nyirokcsomóáttétek önmagukban nem jelentenek mûtéti kontraindikációt, de agresszív szövettani típusú carcinomák reszekciós és adjuváns terápiájának együttes alkalmazása is sokszor meggondolandó és feltétlenül egyéni elbírálást igényel. A terápiás terv felállításában (sebészi, sugár-, kemoterápia) a mindenkori és egyre fejlôdô protokollok kialakításában a TNM-besorolás a támpont, természetesen a beteg fiziológiai és pszichológiai állapotának megfelelôen (5. táblázat). Ajánlott irodalom 1. Buy J-N, Ghossain MA, Poirson F, et al. Computed tomography of mediastinal lymph nodes in non-small cell lung cancer. Journal of Computed Assisted Tomography 1998;12(4): Duncan KA, Gomersall LN, Weir J. Computed tomography of the chest in T1N0M0 non-small cell bronchial carcinoma. The British Journal of Radiology 1993;66: Geata M, Barone M, Russi EG, et al. Carcinomatous solitary pulmonary nodules: evaluation of the tumor-bronchi relationship with thin-section CT. Radiology 1993;187: Glazer HS, Duchan-Meyer J, Aronberg DJ, et al. Pleural and chest wall invasion in bronchogenic carcinoma: CT evaluation. Radiology 1985;157: Glazer HG, Kaiser LR, Anderson DJ, et al. Indeterminate mediastinal invasion in bronchogenic carcinoma: CT evaluation. Radiology 1989;173: Monostori Zs, Strausz J. A tüdôdaganatok diagnózisa. In: Kovács G, Ostoros Gy, Szondy K. Tüdôrák a gyakorlatban. Budapest: Medicina; p McLoud Th C, Bourgouin PM, Greenberg RW, et al. Bronchogenic carcinoma: analysis of staging in the mediastinum with CT by correlative lymph node mapping and sampling. Radiology 1992;182: Monostori Zs, Heiler Z. A modern képalkotó eljárások szerepe a nem kissejtes hörgôrákok preoperatív diagnosztikájában és a mûtéti terv felállításában. Kandidátusi értekezés, Budapest, Mountain CF, Dresler CM. Regional lymph node classification for lung cancer staging. Chest 1997;11: Mountain CF. Revisions in the international system for staging lung cancer. Chest 1997;111: Naidich DP, Lee J-J, Garay SM, et al. Comparison of CT and fiberoptic bronchoscopy in the evaluation of bronchial disease. AJR 1987;148: Naruke T. Significance of lymph node metastasis in lung cancer. Semin Thorac Cardiovasc Surg 1993;5: Tsuboi E, Ikeda S, Tajima M, et al. Transbronchial biopsy smear for diagnosis of peripheral pulmonary carcinomas. Cancer 1967;20: Monostori Zsuzsanna: A tüdôrák stádiummeghatározása

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A kissejtes tüdődaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A kissejtes tüdődaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje A kissejtes tüdődaganatok diagnosztikájának és kezelésének 2014.08.08. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1. Azonosítószám: 46/2013. 2. Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Lokálisan kiterjedt inoperábilis és áttétes nem kissejtes tüdőrák (NSCLC) diagnosztikájának és kezelésének 2014.08.08. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1. Azonosítószám: 44/2013.

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje MGYRKÖZLÖNY 2010. évi 77. szám 16751 2. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. z eljárásrend tárgyát

Részletesebben

Dr. Losonczy György egyetemi tanár Pulmonológiai Klinika Semmelweis Egyetem Klinikai onkológia speciális kurzus. 2014.

Dr. Losonczy György egyetemi tanár Pulmonológiai Klinika Semmelweis Egyetem Klinikai onkológia speciális kurzus. 2014. Dr. Losonczy György egyetemi tanár Pulmonológiai Klinika Semmelweis Egyetem Klinikai onkológia speciális kurzus. 2014. Tüdőrák incidencia és prevalencia Magyarországon 2000-2013 között A panasz nyomán

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

A tüdő gócos betegségei. Dr. Faluhelyi Nándor PTE KK Radiológiai klinika

A tüdő gócos betegségei. Dr. Faluhelyi Nándor PTE KK Radiológiai klinika A tüdő gócos betegségei Dr. Faluhelyi Nándor PTE KK Radiológiai klinika A tüdő gócos betegségei HRCT Gyakorlati algoritmusok Dr. Faluhelyi Nándor PTE KK Radiológiai klinika Gócok felosztás, cc Szoliter

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

Endobronchialis ultrahangvizsgálat a tüdô és a mediastinum daganatos betegségeiben

Endobronchialis ultrahangvizsgálat a tüdô és a mediastinum daganatos betegségeiben MELLKASI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény Endoronchialis ultrahangvizsgálat a tüdô és a mediastinum daganatos etegségeien Morócz Éva, Strausz János Endoronchial ultrasonography in the diagnosis of pulmonary

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő és a mellhártya elsődleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikája és kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő és a mellhártya elsődleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikája és kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő és a mellhártya elsődleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikája és kezelése Készítette: A Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium és a Sugárterápiás

Részletesebben

A nem kissejtes tüdôrák sugárterápiájának irányelvei*

A nem kissejtes tüdôrák sugárterápiájának irányelvei* A nem kissejtes tüdôrák sugárterápiájának irányelvei* Szakmai ajánlás Ésik Olga 1,2, Horváth Ákos 3, Bajcsay András 2, Hideghéty Katalin 4,5, Agócs László 6, Pikó Béla 7, Lengyel Zsolt 8, Petrányi Ágota

Részletesebben

A tüdôrák radiológiai diagnosztikája

A tüdôrák radiológiai diagnosztikája TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A tüdôrák radiológiai diagnosztikája Irodalmi áttekintés Onco Update, 2005 Balázs György Irodalmi áttekintésünkben a 2004-ben megjelentek mellett néhány fontosabb, 2003-ban megjelent

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő és a mellhártya elsődleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikája és kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő és a mellhártya elsődleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikája és kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő és a mellhártya elsődleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikája és kezelése I. Alapvető megfontolások Készítette: A Tüdőgyógyászati Szakmai

Részletesebben

I. Alapvető megfontolások

I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő rosszindulatú daganatairól Készítette: A Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium, egyeztetve a Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégiummal I. Alapvető

Részletesebben

Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája

Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája Dr. Répássy Gábor Semmelweis Egyetem ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika Anatómiai régiók és alrégiók Pharyngooesophagealis határ, postcricoid

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI PROTOKOLLJA A TÜDÕ DAGANATOK ELLÁTÁSÁRÓL

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI PROTOKOLLJA A TÜDÕ DAGANATOK ELLÁTÁSÁRÓL ONKOLÓGIA AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI PROTOKOLLJA A TÜDÕ DAGANATOK ELLÁTÁSÁRÓL Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Nukleáris Medicina, Pathológiai, Radiológiai, Sebészeti,

Részletesebben

A tüdőrák megelőzésének, diagnosztikájának és kezelésének alapelvei*

A tüdőrák megelőzésének, diagnosztikájának és kezelésének alapelvei* 114 Irányelvek A tüdőrák megelőzésének, diagnosztikájának és kezelésének alapelvei* Ostoros Gyula 1, Bajcsay András 2, Balikó Zoltán 3, Borbély Katalin 2, Csekeő Attila 1, Fillinger János 1, Gődény Mária

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Nukleáris Medicina, Pathológiai, Radiológiai,

Részletesebben

Gégerákok TNM beosztása. Dr. Lujber László Egyetemi docens PTE ÁOK Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-, Nyaksebászeti Klinika

Gégerákok TNM beosztása. Dr. Lujber László Egyetemi docens PTE ÁOK Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-, Nyaksebászeti Klinika Gégerákok TNM beosztása Dr. Lujber László Egyetemi docens PTE ÁOK Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-, Nyaksebászeti Klinika TNM History Pierre Denoix 1953 Publication of the "Uniform Technique for a Clinical

Részletesebben

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet A tüdő vizsgálómódszerei A tüdő malignus betegségeinek specifikus vizsgálata indirekt és direkt

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és 2012-ben felülvizsgált TERVEZET 2013.05.24 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1. Azonosítószám: 5/2009 1.2. Az eljárásrend tárgyát

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

A bronchológia és a képalkotó eljárások

A bronchológia és a képalkotó eljárások A bronchológia és a képalkotó eljárások Eredeti közlemény Strausz János Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Budapest A bronchoscopos képalkotás és diagnosztika szorosan összefügg a radiológiai

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A sigma és colon daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A sigma és colon daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja 20140808 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1 Azonosítószám: 26/2013 2 Az eljárásrend tárgya 21 Az eljárásrend célja Figyelembe véve a nemzetközi finanszírozási elveket, a hazai

Részletesebben

A tüdı rosszindulatú daganatai

A tüdı rosszindulatú daganatai A tüdı rosszindulatú daganatai a Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium és a Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium egyeztetett álláspontján alapuló szakmai protokoll (2007.11.27.) Általános elvek A

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

2. É R T E S Í T É S. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság. Onkopulmonológiai Szekciójának Konferenciája. Tüdőrák 2009

2. É R T E S Í T É S. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság. Onkopulmonológiai Szekciójának Konferenciája. Tüdőrák 2009 2. É R T E S Í T É S A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Onkopulmonológiai Szekciójának Konferenciája Tüdőrák 2009 Hunguest Hotel Pelion, Tapolca 2009. december 3-5. Várható kreditpont: 20 www.tudogyogyasz.hu

Részletesebben

a tüd rák és a mellhártya els dleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikájához és kezeléséhez

a tüd rák és a mellhártya els dleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikájához és kezeléséhez Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a tüd rák és a mellhártya els dleges rosszindulatú megbetegedéseinek diagnosztikájához és kezeléséhez 2002 A TÜD RÁK ÉS A MELLHÁRTYA ELS DLEGES ROSSZINDULATÚ

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja 2013-ben felülvizsgált TERVEZET 2013.11.15. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1. Azonosítószám:

Részletesebben

A gyomordaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A gyomordaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A gyomordaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október 31.

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan II./1.4. fejezet: Nevezéktan, stádiumbeosztás Torgyík László, Dank Magdolna A fejezet áttekintése során a hallgató megismerkedik az onkológiai kezelések során használatos kifejezések értemével és a TNM-osztályozás

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének 2014.10.31. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1. Azonosítószám: 27/2013. 2. Az eljárásrend tárgya 2.1. Az eljárásrend célja Figyelembe

Részletesebben

2014.05.07. DIAGNOSZTIKUS ELJÁRÁSOK A PULMONOLÓGIÁBAN. Rembrandt (1632)

2014.05.07. DIAGNOSZTIKUS ELJÁRÁSOK A PULMONOLÓGIÁBAN. Rembrandt (1632) DIAGNOSZTIKUS JÓ DIAGNÓZIS FÉL SIKER ELJÁRÁSOK A PULMONOLÓGIÁBAN Moldvay Judit Rembrandt (1632) ANAMNÉZIS ANAMNÉZIS ANAMNÉZIS FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT 1 FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter III./10.3. A hímvesszőrák Nyirády Péter A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a hímvesszőrák előfordulásával, diagnosztikájával és kezelésével kapcsolatos ismereteket. A fejezet elsajátítása során

Részletesebben

Kovács Balázs és Magyar Péter. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika november 24.

Kovács Balázs és Magyar Péter. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika november 24. Kovács Balázs és Magyar Péter Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 2009. november 24. 1 Olyan helyzet, amiben fennáll az életveszély, vagy maradandó károsodás azonnali esélye 2 3 óra

Részletesebben

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók.

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók. II./2.5. fejezet: Daganatok szövettani diagnosztikája Kulka Janina Ebben a fejezetben a daganatból történő szövettani mintavétel lehetőségeit és értékelését, illetve értékének korlátait, valamint a sebészeti

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé ÁOK FÜL ORR GÉGE A gége daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. med. habil. Iván László Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged ÁOK FÜL ORR GÉGE Gégerák Carcinoma planocellulare laryngis

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

Mellkasi szindrómák fizikális eltérései

Mellkasi szindrómák fizikális eltérései Mellkasi szindrómák fizikális eltérései Infiltratio Pneumonia Embolia pulmonum Atelectasia Pleuralis folyadékgy kgyülem Pneumothorax Mediastinalis tumor Infiltrátum tum okok Exsudatum,, tumor, vér v r

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink 2005.-2015. Szerző: Dinka Tibor, Abasiute A. George, Bodócs Ildikó, Kiss Csaba, Kelemen János, Kovács László, Kovács Ottó, Szántó Zoltán,

Részletesebben

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2007. október 6. Az onkológia jelenlegi legnagyobb kihívása

Részletesebben

A prosztata daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A prosztata daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A prosztata daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend tervezet) A változat Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai

Részletesebben

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Lipták Zsuzsanna, Bajcsay András, Molnár Zsuzsa, Küronya Zsófia, Nagy Tünde, Ganovszky Erna, Monostori

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

TÜDİRÁKOK ONKOLÓGIÁJA

TÜDİRÁKOK ONKOLÓGIÁJA TÜDİRÁKOK ONKOLÓGIÁJA Dr. Maráz Anikó Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinika 2012. november 14. Daganatos halálozás Európában, 1955-2015 Daganatos betegségek incidenciája /WHO, 2006/ Tüdı 1 200 000

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED A mellkas vizsgálata I. rész Nagy Endre SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED Indikáció panasz vagy tünet esetén: a mellkasi szervek elváltozásainak, betegségének vagy sérülésének gyanújakor,

Részletesebben

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

III./7.2. Kissejtes tüdőrák

III./7.2. Kissejtes tüdőrák III./7.2. Kissejtes tüdőrák Moldvay Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a tüdőrákok ezen altípusának legfontosabb klinikai jellemzőit, a betegség diagnosztizálásának főbb útjait, illetve,

Részletesebben

Bronchioloalveolaris tüdôrák elôfordulása klinikai anyagunkban

Bronchioloalveolaris tüdôrák elôfordulása klinikai anyagunkban Bronchioloalveolaris tüdôrák elôfordulása klinikai anyagunkban Eredeti közlemény Furák József, Troján Imre, Szôke Tamás, Tiszlavicz László, 1 Morvay Zita, 2 Balogh Ádám Szegedi Tudományegyetem, Sebészeti

Részletesebben

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Dr. Palkó András A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Vizsgáló módszerek: natív röntgen (felvétel, átvilágítás, tomogr.) kontrasztanyagos röntgen (incl. angiographia) ultrahang (b-mód,

Részletesebben

Képes képtelenségek. Dr. Csontos Zoltán Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó, Debrecen. Inhomogén árnyék tbc-s családban. 2015.

Képes képtelenségek. Dr. Csontos Zoltán Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó, Debrecen. Inhomogén árnyék tbc-s családban. 2015. 16 AMEGA TÜDŐGYÓGYÁSZAT 2015. december Képes képtelenségek Dr. Csontos Zoltán Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó, Debrecen Wilhelm Conrad Röntgen (1845 1923), német fizikus 120 évvel ezelőtt,

Részletesebben

A tüdôrák szûrésének dilemmája

A tüdôrák szûrésének dilemmája MELLKASI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A tüdôrák szûrésének dilemmája F ELISMERHETÔ ÉS KEZELHETÔ-E KORAI STÁDIUMBAN A DAGANAT? Monostori Zsuzsanna A tüdôrák továbbra is a világ egyik legsúlyosabb

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES RÉTEGVIZSGÁLATTAL KOMBINÁLT POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA (PET-CT) DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKE TÜDŐRÁKBAN (Tapasztalataink 408 beteg kapcsán)

A SZÁMÍTÓGÉPES RÉTEGVIZSGÁLATTAL KOMBINÁLT POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA (PET-CT) DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKE TÜDŐRÁKBAN (Tapasztalataink 408 beteg kapcsán) A SZÁMÍTÓGÉPES RÉTEGVIZSGÁLATTAL KOMBINÁLT POZITRONEMISSZIÓS TOMOGRÁFIA (PET-CT) DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKE TÜDŐRÁKBAN (Tapasztalataink 408 beteg kapcsán) Zsiray Miklós 1, Markóczy Zsolt 1, Magyar Melinda 1,

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend tervezet) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési

Részletesebben

III./2.2. Gyomor daganatai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Dank Magdolna, Torgyík László

III./2.2. Gyomor daganatai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Dank Magdolna, Torgyík László III./2.2. Gyomor daganatai Dank Magdolna, Torgyík László Ebben a tanulási egységben a gyomorrák epidemiológiájának, tünetének, szűrési lehetőségeinek és diagnosztikájának valamint a kezelési lehetőségek

Részletesebben

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest 1. ÉVI kb. 550000 FEJ-NYAK TUMOROS ÚJ BETEG * (összes daganat 3-7 %-a) *60% III.-IV. stádiumú 2. SZÁJÜREGI

Részletesebben

III./14.3.1. fejezet: Melanoma

III./14.3.1. fejezet: Melanoma III./14.3.1. fejezet: Melanoma Somlai Beáta A fejezet célja egy eset kapcsán a cutan melanoma felismerésének, kórlefolyásának és kezelési lehetőségének bemutatása. A fejezet teljesítését követően a hallgató

Részletesebben

A gége- és hypopharynx-laphámrák osztályozása, kivizsgálása és kezelési javaslata

A gége- és hypopharynx-laphámrák osztályozása, kivizsgálása és kezelési javaslata A gége- és hypopharynx-laphámrák osztályozása, kivizsgálása és kezelési javaslata Módszertani levél Bánhidy Ferenc, Czigner Jenô, Élô János, Kásler Miklós, Mayer Árpád, Németh György, Pólus Károly és Remenár

Részletesebben

II./3.12. fejezet: Az ismeretlen kiindulású daganat ellátása. Bevezetés. A fejezet felépítése. Sréter Lídia

II./3.12. fejezet: Az ismeretlen kiindulású daganat ellátása. Bevezetés. A fejezet felépítése. Sréter Lídia II./3.12. fejezet: Az ismeretlen kiindulású daganat ellátása Sréter Lídia A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az ismeretlen kiindulású daganat fogalmát, definícióját, és komplex képet alkothasson

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Mediastinalis tumor szindróma.t

Mediastinalis tumor szindróma.t Mediastinalis tumor szindróma.t ma.tüdırák Váróczy László A mediastinm ediastinum anatómi miája I. ANTERIOR (superior) határ: sternum és s szív szervek: thymus, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, nyirokcsomók

Részletesebben

3. A Keringés Szervrendszere

3. A Keringés Szervrendszere 3. A Keringés Szervrendszere A szervezet minden részét, szervét vérerek hálózzák be. Az erekben folyó vér biztosítja a sejtek tápanyaggal és oxigénnel (O 2 ) való ellátását, illetve salakanyagok és a szén-dioxid

Részletesebben

A pajzsmirigy benignus és malignus daganatai

A pajzsmirigy benignus és malignus daganatai A pajzsmirigy benignus és malignus daganatai Dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet 25 évesen az átlag népesség 10%-nak 70 évesen 55%-nak UH-gal van pajzsmirigy göbe, szoliter pajzsmirigygöb vagy

Részletesebben

A mellkas radiológiai vizsgáló módszerei. dr. Dérczy Katalin PTE KK Radiológiai Klinika Pécs, 2015. március 30.

A mellkas radiológiai vizsgáló módszerei. dr. Dérczy Katalin PTE KK Radiológiai Klinika Pécs, 2015. március 30. A mellkas radiológiai vizsgáló módszerei dr. Dérczy Katalin PTE KK Radiológiai Klinika Pécs, 2015. március 30. Leggyakoribb indikációk: Panasz vagy tünet esetén (szervi elváltozás keresése, betegség vagy

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A tüdő daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Nukleáris Medicina, Pathológiai, Radiológiai,

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

A képalkotó vizsgálómódszerek alkalmazása daganatok esetében Javaslat a képalkotók alkalmazásához *

A képalkotó vizsgálómódszerek alkalmazása daganatok esetében Javaslat a képalkotók alkalmazásához * A képalkotó vizsgálómódszerek alkalmazása daganatok esetében Javaslat a képalkotók alkalmazásához * Szakmai ajánlás Gôdény Mária, Kásler Miklós Országos Onkológiai Intézet, Budapest A képalkotó technika

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

III./12.4. Lágyrészdaganatok

III./12.4. Lágyrészdaganatok III./12.4. Lágyrészdaganatok Szendrői Miklós, Perlaky Tamás, Pápai Zsuzsa Ebben a tanulási egységben a lágyrész daganatok klinikai tüneteinek, diagnosztikai algoritmusának, valamint a kezelési lehetőségek

Részletesebben

A tüdő tumorok mozgásainak CT-MR alapú vizsgálata, a daganatmozgások jelentősége a tüdőrák sugárkezelésében. PhD Tézis. dr.

A tüdő tumorok mozgásainak CT-MR alapú vizsgálata, a daganatmozgások jelentősége a tüdőrák sugárkezelésében. PhD Tézis. dr. A tüdő tumorok mozgásainak CT-MR alapú vizsgálata, a daganatmozgások jelentősége a tüdőrák sugárkezelésében PhD Tézis dr. Kovács Árpád Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József Programvezető: Prof.Dr.Ember

Részletesebben

A fej-nyaki betegségek radiológiai diagnosztikája II. ( nyaki lágyrészek, garat, gége )

A fej-nyaki betegségek radiológiai diagnosztikája II. ( nyaki lágyrészek, garat, gége ) A fej-nyaki betegségek radiológiai diagnosztikája II. ( nyaki lágyrészek, garat, gége ) Gégészeti radiológia Fülészeti radiológia Paranasalis sinusok Belső- és középfül Szemészeti radiológia- orbita Gégészeti

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

III./1.2. Mesopharynx tumorai - Tonsilla carcinoma

III./1.2. Mesopharynx tumorai - Tonsilla carcinoma III./1.2. Mesopharynx tumorai - Tonsilla carcinoma Molnár Viktória, Szabó Balázs A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a tonsilla carcinoma epidemiológiáját, tüneteit, a betegséggel kapcsolatos diagnosztikus

Részletesebben

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekben a korcsoportokban ez a leggyakoribb daganatos halálozási

Részletesebben

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012. Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.december 7 Follicularis hám eredetű daganatok Jól differenciált tumorok

Részletesebben

A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. február 15.

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

III./2.1. Nyelőcső daganatok

III./2.1. Nyelőcső daganatok III./2.1. Nyelőcső daganatok Péter Antal Ebben a tanulási egységben a nyelőcsőrák epidemiológiájának, tünettanának, szűrési lehetőségeinek és diagnosztikájának valamint a kezelési lehetőségeinek áttekintése

Részletesebben