Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika"

Átírás

1 Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között Dr. Molnár Bálint PhD, műszaki informatika Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos főmunkatárs, ELTE

2 1. Koordinációs eljárás A projekttervben meghatározott projekt teamek hetente egyeztető megbeszélést tartanak, melyen mindkét fél döntési jogosultsági szinten képviselteti magát. A megbeszélésről jegyzőkönyvet vesznek fel, mely tartalmazza az elfogadott szükséges intézkedéseket, valamint a project előrehaladására vonatkozó meghatározó jellegű információkat. Szükség esetén projectterv módosításra javaslatot tesz és szükség esetén értesíti a szerződésért felelős személyeket. A munkálatok jellegétől függően ezen egyeztetés írásban is megtörténhet oly módon, hogy a vállalkozó a project előrehaladásáról írásos beszámolót készít. Két project-megbeszélés között a szakmai és informatikai képviselők folyamatosan kapcsolatot tartanak A megrendelő projektirányító testülete: Elnök Vezető felhasználó Vezető informatikai szakember Megrendelői oldal képviselője Felhasználói koordinátorok Informatikai koordinátor

3 2. Projektszervezet vázlata Megrendelő projekt irányító testülete Vállalkozó projekt irányító testülete Vezető felhasználó A testület elnöke Gazdasági felelős Vállalkozó felelős Vezető informatikai szakember Kapcsolattartó vezetője Vezető felhasználó A testület elnöke Vállalkozó felelős Vezető informatikai szakember vezetője Vezető informatikai szakember, a fejlesztők irányításáért felelős személy Megrendelői oldal képviselője Felhasználói koordinátor + Felhasználói összekötő / Projekt biztosító csoport Informatikai kordinátor Külső szakértő Adminisztratív koordinátor 1. ábra Projekt szervezet felépítése

4 Felső vezetés Fejlesztési vezető (Projektvezető) (Egy személyi felelős a projektért) Tanácsadó, szakértő Informatikai ellenőrzés, audit Képzés, oktatás Minőségbiztosítás Megrendelő Változáskezelés Kockázatkezelés Fejlesztő Projekt 2. ábra Projektet körülvevő egyik lehetséges szervezeti felépítése

5 Program felelős Program igazgató Program vezető Szervezeti változások felelőse Tervezési felelős Program támogatócsoport Projektvezetőségek Projektvezetők Projekt biztosító csoport Projekt támogatócsoport Fejlesztő csoport vezetők 3. ábra Fejlesztési program lehetséges szervezeti felépítése

6 3. Projekt vezetés ökölszabályai 1. szabály Ha nincs felelős projektvezető, akkor projekt sincs. Ha nincs számon kérhető, tekintélyes vezető a projekt élén, akkor a projekt előrehaladása, a termelékenység és az eredményesség, valamint a felhasználók elégedettsége nem lesz fontos projekt tényező. 2. szabály Ha a projekt költségeit egy harmadik fél fedezi, akkor a költségek érdektelenek lesznek 3. szabály Ha projekt nagy vagy bonyolult, akkor nem lesz kézben tartható, és az első neki futásra nem is fog sikerülni. 4. szabály Ha a leendő felhasználóknak nem kell a rendszer, akkor ne fejlesszék ki 5. szabály Ha az eredeti ütemterv nagyon hosszú időre vonatkozik, akkor (lényegesen) hosszabb lesz a megvalósítás során 6. szabály Ha a projekt célkitűzéseit nem fogalmazzák meg pontosan, határozottan és szabatosan, akkor a projekt nem fog sikerülni A tapasztalatok és statisztikai adatgyűjtések szerint: az evolúciós, alacsony komplexitású rendszerek azok, amelyek megvalósítása elérhető.

7 4. Projekttámogatásban: Felelősségek és hatáskörök Projektirányító Alapfeladat és felelősség: Gondoskodik arról, hogy a projekt mint összefüggő egész az előírt termékeket állítsa elő, az előre meghatározott minőségben, valamint a költség és idő korlátokon belül maradva. A legfontosabb tevékenységek: Megtervezi a projektet és elfogadtatja a projekttervét a projektvezetőséggel. A kapcsolódó projektekkel tartja a kapcsolatot azért, hogy elkerüljék az egyes munkák ismételt elvégzését ill. egyes elvégzendő feladatok nehogy kimaradjanak. Elkészíti a következő szakasz tervét és előterjeszti a projektvezetőségnek jóváhagyás végett. Az egyes szakaszirányítók végrehajtandó feladatait és hatáskörét meghatározza. Nyomon követi a projekt előrehaladását összességében, az erőforrások felhasználását és kezdeményezi az egyes helyreigazítási lépések végrehajtását. Informálja a projektvezetőséget a tervtől való eltérésekről történjenek azok, akár projekt akár szakasz szinten, valamint a korrigálásukra tett helyreigazító lépésekről. Amikor a helyreigazító tevékenységek a szakasz tűréshatárát túl lépik, a projektvezetőség számára a javasolt korrekciós tevékenységekről előterjesztést kell készíteni és az ennek megfelelő Helyreigazítási tervet be kell nyújtani. A projektvezetőség számára rendszeresen tájékoztató jelentéseket kell benyújtania, amelyet a szakaszirányítók munkabeszámolóiból szerkeszt össze. Az összes ellenőrzés jellegű találkozó, értekezlet eredményét nyomon követi, a projektbiztosító csoport tagjaival rendszeres kapcsolatot tart a projekt egységességének és haladásának kézbentartása végett. Előkészíti a projektértékelő értekezletet. Részt vesz az összes szakaszzáró és a projektzáró értekezleteken. Közös álláspontot alakít ki a műszaki / technikai / informatikai és minőségi szabványokról és a folytatandó stratégiáról azokkal, akik a szervezetben ezeknek a politikáknak és előírásoknak a meghatározásáért felelősek (pl. a minőségbiztosításért felelős funkcionális szervezeti egységgel). Létrehozza a konfiguráció kezelés struktúráját és a projekt által előállított termékek azonosítási rendszerét. Utasításokat ad: A szakaszirányítóknak. A projektbiztosító csoportnak. Utasításokat kap: A szervezet hierarchikus struktúrájában az alkalmazottak irányításáért felelősöktől. A projektvezetőségtől a projektet érintő ügyekben. Előírt tudás és gyakorlat: Megfelelő szintű vezetési gyakorlat. Gyakorlatban alkalmazható PRINCE ismeret. A szervezet informatikai, információ-technológiai stratégiájának alapos ismerete. A vonatkozó minőségi és szakmai (informatikai), műszaki szabványoknak és előírásoknak az alapos ismerete.

8 Szakmai (informatikai) gyakorlat, tapasztalat. Megfelelő szintű projektirányítási kiképzés. Szakaszirányító Alapfeladat és felelősség: Gondoskodik arról, hogy a az adott szakasz az előírt termékeket állítsa elő, az előre meghatározott minőségben, valamint a költség és idő korlátokon belül maradva a projektvezetőség elvárásainak megfelelően. A legfontosabb tevékenységek: A szakasz munkacsoportjainak és a csoportvezetőinek a feladatait, felelősségét, hatáskörét meghatározza és elkészíti a munkatervüket. Irányítja és útmutatásokkal segíti a csoportvezetőket, amikor az szükséges. A szakasz munkacsoportjainak erőforrás-felhasználását és az előrehaladását nyomon követi, kezdeményezi - ha szükséges - a tervtől való eltérések korrigálását. Gondoskodik arról, hogy a váratlan műszaki eseményekről korrekt jelentések készüljenek, helyesen értékeljék ezeket és megfelelő lépésekkel csökkentsék vagy küszöböljék ki a hatásukat (ha a tűréshatáron belül marad). Részt vesz a szakaszértékelő üléseken és az előző szakasz szakaszzáró értekezletén. Megszervezi az összes szakasz ellenőrzésre hivatott találkozót. Együttműködik a projektbiztosító csoporttal azért, hogy a szakasz megfeleljen az adminisztratív, szakmai (informatikai) és az adat integritási követelményeknek. Előkészíti a részletes terveket ha szükség van rájuk. A minőségi szemlék terv szerinti megtartását biztosítja. Naprakész állapotban tartja vagy tartatja a szakasz dokumentációját. Akkor, amikor a projektirányító szerepét egy másik személy tölti be még a következő feladatok tartoznak ide: Segíti a projektirányítót a következő szakasz szakmai/műszaki és erőforrástervének előállításában. Egyezteti a szakasz terveit a projektirányítóval. Értesíti a projektirányítót a tervtől való eltérésekről, javaslatot tesz a korrekciós tevékenységekre és segít előkészíteni a Helyreigazítási Tervet. Rendszeres tájékoztató jelentéseket készít a projektirányítónak. Utasításokat ad: A munkacsoport vezetőknek. A munkacsoportnak (a csoportvezetőn keresztül, ahol van kinevezett csoportvezető). Utasításokat kap: A szervezet hierarchikus struktúrájában az alkalmazottak irányításáért felelősöktől. A projektvezetőségtől és a projektirányítótól a projektet érintő ügyekben. Előírt tudás és gyakorlat: Megfelelő szintű szakmai (informatikai) tapasztalat. Gyakorlatban alkalmazható PRINCE ismeret. A vonatkozó minőségi és szakmai (informatikai), műszaki szabványoknak és előírásoknak az alapos ismerete, a szervezet helyi előírásait is beleértve. A szakaszban végrehajtandó tevékenységekhez és az előállítandó termékekhez kapcsolódó szakmai ismeretek háttere.

9 Projektbiztosító csoport A projektbiztosító csoport három szerepkörből áll. Ezek a szerepek a Adminisztratív koordinátor. Szakmai koordinátor (felelős). Felhasználói koordinátor. Külső szakértő tanácsadó. Az egyes tagok hatás- és feladatkörét, felelősségét az alábbiakban írjuk le. Az adminisztratív koordinátor Alapfeladat és felelősség: Az adminisztratív, szervezeti érdekekkel kapcsolatos dolgok tervezése, nyomon követése és a beszámoló jelentések készítése, ez a szerep az adminisztratív irányítás és ellenőrzés megvalósításának eszköze. A legfontosabb tevékenységek Segíti a projektirányítót a projekt erőforrástervének elkészítésében és biztosítja az összhangját projekt szakmai tervével. Minden szakasz végén segíti a projektirányítót a következő szakasz erőforrástervének elkészítésében és gondoskodik arról, hogy a projekt erőforrástervével és a következő szakasz szakmai tervével összhangba legyen. Minden szakasz részletes tervét a szakaszirányítóval közösen készíti el. A technikai koordinátorral közösen egyeztetik a részletes terveket és a műszaki (szakmai) terveket. A projekt tagjai számára erőforrás tervezési segítséget és útmutatást nyújt. A PRINCE minőségi szemlékkel kapcsolatos tevékenységeket koordinálja és szervezi. Szervezi és koordinálja a PRINCE helyreigazítási és korrekciós lépéseket. A projekt egésze és a konfiguráció kezelés közti kapcsolat tartást megteremti és szervezi. Megszervezi a konfiguráció auditálási eljárásokat. Gyűjti az aktuális erőforrás felhasználási adatokat és az egyes tevékenységi területekre terheli. Nyomon követi a tényleges erőforrás felhasználást a tervezettel szemben és az időarányos teljesítést. Bármilyen eltérést jelent a szakaszirányítónak. Részt vesz a munkabeszámoló értekezleteken. Segíti a szakaszirányítót a munkabeszámolók elkészítésében. Segíti a projektirányítót a projektvezetőség számára szóló tájékoztató jelentések elkészítésében. Figyelemmel kíséri a projekt költségtervében előírtakhoz képest a projekt előrehaladását és a költségek alakulását. Segíti a szakaszirányítót a szakasz értékelő ülésekről készítendő jelentések adminisztratív (pénzügyi) oldalának kidolgozásában. A szakaszközi és szakaszzáró értekezleteken részt vesz és jegyzőkönyvezi azokat. Segíti a projektirányítót a projektvezetőség számára szóló helyreigazítási tervek elkészítésében. Segíti a szakaszirányítót a szakasz (projekt) dokumentációjának létrehozásában és napra készen tartásában. A minőségirányítással kapcsolatos dokumentációs rendszert kialakítja és napra készen tartja. Közreműködik a projekt kiértékelésben.

10 Utasításokat kap: A projektvezetőségtől és a projektirányítótól a projektet érintő ügyekben. Ezenkívül még a munkáját irányítják a fontosabb kérdésekben a következők: az projektvezetőség ügyvezetője (elnök), a szakaszirányító, a szakmai koordinátor, és a felhasználói koordinátor. Előírt tudás és gyakorlat: Pénzügyi, gazdasági és adminisztrációs ügyintézési gyakorlat. A költségek és hasznok közötti összefüggések ismerete, elemzési gyakorlat. Gyakorlatban alkalmazható ismerete az erőforrás- és ütemtervezési (szabványos) eljárásoknak és módszereknek. Gyakorlatban alkalmazható PRINCE ismeret. Az informatika, és az információ-technológia alapfogalmainak ismerete. A helyi, szervezeti vonatkozó szabványoknak, előírásoknak az ismerete. A szakmai koordinátor Alapfeladat és felelősség: A projekt szakmai, informatikai, műszaki, technikai, oldalaival összefüggő dolgok tervezése, nyomon követése és a beszámoló jelentések készítése; ezen keresztül a projektre vonatkozó informatikai, műszaki, és üzemeltetési előírások, szabványok és szabályozás betartatása a projektre gyakorolt jótékony hatás érdekében. A legfontosabb tevékenységek Segíti a projektirányítót a projekt szakmai tervének elkészítésében és biztosítja az összhangját projekt erőforrástervével. Minden szakasz végén segíti a projektirányítót a következő szakasz szakmai tervének elkészítésében és gondoskodik arról, hogy a projekt szakmai tervével és a következő szakasz erőforrástervével összhangba legyen. Minden szakasz részletes tervét a szakaszirányítóval együtt készítik el. Az adminisztratív koordinátorral közösen egyeztetik a részletes terveket és az erőforrásterveket. Segíti a projektirányítót és szakaszirányítót a projektnek megfelelő informatikai, műszaki stratégia és módszerek kiválasztásában. A szakmai (informatikai) termékek minőségellenőrzési kritérium rendszerének kialakításában és az egyes termékekre vonatkozó ellenőrzési listák összeállításban közreműködik, részt vesz a szakmai/technikai termékek minőségi szemléin. A konfiguráció kezelés módszerének alkalmazását a projektben tanácsokkal segíti. A fejlesztés alatti rendszer üzemeltetési és karbantartási kérdéseinek megoldását a tanácsaival támogatja. Szakmai, technikai szempontból átvizsgálja a rendszerrel szemben támasztott biztonsági követelményeket, vajon megfelelnek-e a bizalmas adatok védelme, az adatok integritásának (teljességének és összefüggőségének) megőrzése és a rendelkezésre állás, elérhetőség szempontjából. A rendszer helyreállítási eljárásokat átvizsgálja technikai szempontból. Az informatikai, műszaki, technikai szabványok és műszaki minőségbiztosítási módszerek helyes alkalmazásának biztosítása. Nyomon követi a projekt technikai előrehaladását, a szakaszirányítót értesíti a jelentősebb eltérésekről. Részt vesz a munkabeszámoló értekezleteken és segít a szakaszirányítónak küldendő beszámolók elkészítésében.

11 Részt vesz a minőségi szemléken (ott ahol szükséges) és gondoskodik a minőségellenőrzési eljárások megfelelő és eredményes alkalmazásáról. Segíti a projektirányítót a projektvezetőség számára szóló tájékoztató jelentések elkészítésében. Segíti a szakaszirányítót a szakaszközi és a szakaszzáró értékelő ülésekről készítendő jelentések szakmai (informatikai) és technikai oldalának kidolgozásában. A szakaszközi és szakaszzáró értekezleteken részt vesz. A váratlan műszaki események helyes értékeléséről gondoskodik, ide értve a kapcsolódó projektek által jelzetteket is. Segíti a projektirányítót a helyreigazítási tervek korrekciós lépéseinek meghatározásában. A változtatási kérelmek és a specifikációtól való eltérések műszaki következményeit segít elemezni. A projekt műszaki dokumentációs rendjének létrehozásáról és napra készen tartásáról gondoskodik. A projekt tagjai számára segítséget és útmutatást nyújt a szakmai (informatikai) és műszaki problémák, szabványok, előírások és szabályozások területén. Biztosítja, hogy a változtatási kérelmek nem csorbítják a rendszer teljességét, egységességét, összefüggőségét. Közreműködik a projekt kiértékelésben. Utasításokat kap: A projektvezetőségtől és a projektirányítótól a projektet érintő ügyekben. Ezenkívül azok, akik még a munkáját irányítják a fontosabb kérdésekben a következők: a szakaszirányító, az adminisztratív koordinátor, a projektvezetőség szakmai felelőse, és a felhasználói koordinátor. Előírt tudás és gyakorlat: Több éves vezetői tapasztalat a rendszerelemezésben és tervezésben (rendszerszervezésben), az SSADM vagy a szervezetnél használt rendszerelemzési és tervezési módszertan ismerete előnyös. Az informatikai, és az információ-technológiai rendszereknek és a vezérlő, irányító szoftvereknek a gyakorlatban alkalmazható ismerete. Gyakorlatban alkalmazható PRINCE ismeret. Az alkalmazható informatikai, műszaki, technikai előírások, szabályok, módszerek, szabványok ismerete (pl. SSADM és a kormányzati biztonság technikai ajánlások). Az üzemeltetési szabályok, előírások és szabványok ismerete. A konfiguráció kezelés szabványainak és szabályainak ismerete. A felhasználói koordinátor Alapfeladat és felelősség: A projekt felhasználói oldalaival összefüggő dolgok nyomon követése és a beszámoló jelentések készítése; valamint a felhasználói érdekek naprakész képviselete. A legfontosabb tevékenységek Nyomon követi a felhasználói igényekkel kapcsolatos bármilyen problémák megjelenését a rendszer fejlesztése során, ezekről beszámol a felhasználói részlegek vezetésének.

12 Gondoskodik arról, hogy a felhasználók megértsék a felhasználói szintű specifikációt és ellenőrzi, hogy a velük való egyeztetés megtörtént-e, azzal egyetértenek-e. Előkészíti a projekt adat könyvtárait és az ellenőrzése alatt tartja, a felhasználók részéről a rendszer átvételéhez és elfogadásához szükséges tesztek és azokhoz szükséges adatok előkészítését ellenőrzi. Ellenőrzi és gondoskodik róla, hogy a felhasználók számára szükséges összes dokumentációt a projekt tervben rögzítették (mint pl. a felhasználói kézikönyvek, oktatási anyagok, a munkahelyek és munkaállomások ergonómiai terve, stb). A követelmény specifikációban a munkaszervezési illetve átszervezési igényekből származó követelmények megjelenéséről gondoskodik. A felhasználói átadás/átvételi (elfogadási) kritérium rendszert létrehozza vagy létrehozatja. Közreműködik a minőségellenőrzési kritériumok összeállításában, átvizsgálja az egyes termékek minőség-ellenőrzési listáját és a felhasználók által véleményezendő termékek minőségi szemléi meghívottjainak listáját is leellenőrzi. A felhasználói átadás/átvételi eljáráshoz szükséges teszt adatok előállítását megszervezi. A felhasználói szintű tesztelés eredményeinek helyesség ellenőrzéséről, az adatok korrektsége szempontjából, gondoskodik. Felhasználói szempontból átvizsgálja a rendszerrel szemben támasztott biztonsági követelményeket, vajon megfelelnek-e a bizalmas adatok védelme, az adatok integritásának (teljességének és összefüggőségének) megőrzése és a rendelkezésre állás, elérhetőség szempontjából. A rendszer helyreállítási eljárásokat átvizsgálja a felhasználók szemszögéből. Gondoskodik arról, hogy a projekt betartsa a vonatkozó adatkezelési szabványokat, szabályokat és eljárásrendet. Leellenőrzi, hogy a felhasználók összes adatokkal kapcsolatos igényét a rendszerelemzés során figyelembe vették-e. Részt vesz a minőségi szemléken (ott ahol szükséges) és gondoskodik a projekt adatszerkezeti oldalának egységességéről, összefüggőségéről és teljességéről. Részt vesz a munkabeszámoló értekezleteken és segít a szakaszirányítónak küldendő beszámolók elkészítésében. Segíti a projektirányítót a projektvezetőség számára szóló tájékoztató jelentések elkészítésében. Segíti a szakaszirányítót a szakaszközi és a szakaszzáró értékelő ülésekről készítendő jelentések elkészítésében. A szakaszközi és szakaszzáró értekezleteken részt vesz. A váratlan műszaki események felbukkanását nyomon követi és segíti a felhasználói területekre gyakorolt hatást kiértékelni. Gondoskodik arról, hogy a felhasználók a változtatási kérelmek következményeit és hatását világosan megértették és elfogadták. Segíti a projektirányítót a helyreigazítási tervek elkészítésében. Közreműködik a projekt kiértékelésben. Utasításokat kap: A projektvezetőségtől és a projektirányítótól a projektet érintő ügyekben. Ezenkívül azok, akik még a munkáját irányítják a fontosabb kérdésekben a következők: a szakaszirányító, az adminisztratív, a szakmai koordinátor, a

13 projektvezetőség felhasználói képviselője, és a felhasználói kapcsolattartásért felelős tisztviselő. Előírt tudás és gyakorlat: Az adatkezeléssel összefüggő szabványok, szabályok ismerete. Gyakorlatban alkalmazható PRINCE ismeret. Az adatbázisok és az adatbázis-kezelő rendszerek alapfogalmainak ismerete. A szervezetnél használt adatbázis-kezelő rendszerek ismerete. A felhasználók napi munkájának gyakorlati ismerete és annak a tudása, hogy ezek a feladatok, hogyan fognak módosulni a projekt hatásaként. A kifejlesztendő rendszer használhatóságában szerepet játszó emberi tényezők jelentőségének megértése. Személyes adottságai tegyék lehetővé, a felhasználók és a szakmai (informatika) stáb közti zökkenőmentes kommunikáció és információ csere megvalósítását.

14 Külső szakértő / tanácsadó A projektbiztosító szervezet részeként a projektirányító illetve az egész projektszervezet támogatására külső szakértők vonhatók be (szervezeti / üzleti rendszerelemezők, szervezők, informatikai szakértők, módszertani, fejlesztési, biztonsági, szakemberek, informatikai ellenőrök, stb.). Az állam és közigazgatási szervezetekben ezek a szakértők nem vehetik a döntés felelősségét a felelős, a feladatra kijelölt államigazgatási szakemberektől, azonban a Megrendelő szervezeti, szakmai érdekeinek és szempontjainak lojális támogatásával segítik az informatikai és telekommunikációs projektek megvalósítását, természetesen a saját informatikai, műszaki szakmai meggyőződésük képviselete mellett. A tanácsadást biztosító konzultánsokkal szemben a következő elvárások vannak: Ismerniük kell a magyar államigazgatás informatikai gyakorlatát, feltétel rendszerét; Ismerjék a magyar államigazgatásban érvényes, elfogadott informatikai irányelveket; Rendelkezzenek a magyar államigazgatásban végrehajtott informatikai és információ rendszerekkel kapcsolatos fejlesztési és projektirányítási tapasztalatokkal; Ismerjék a magyar államigazgatásban az informatikára vonatkozó ajánlásokat (ITB ajánlások), legyenek gyakorlati tapasztalataik ezek alkalmazásában; Rendelkezzenek megalapozott ismeretekkel a szervezet működéséről, beleértve az informatikai támogatás helyzetét; Szükség szerint: Legyen gyakorlatuk és tapasztalataik nemzetközi együttműködésben végrehajtott projektekről, különös tekintettel a PHARE szabályoknak megfelelő tender kiírásokkal kapcsolatban, továbbá a nyertes ajánlattevőkkel együtt a sikeres projekt együttműködés megvalósításában. Ennek megfelelően a szakmai tanácsadók tevékenysége az egyes a projekt folyamán további részfeladatokra bomló feladatok segítése a projektszervezet és a minisztérium oldalán úgy, hogy az MEGRENDELŐ szakmai érdekei és szempontja érvényesüljenek. A munkát kölcsönös egyetértés alapján megállapított ütemezésben kell ellátni, a projektszervezet az adott időszakra ütemezett feladatainak segítése érdekében. A tanácsadásra ki kell jelölni a vezető konzulenst, aki a tanácsadási folyamatot összefogja. Ajánlatos ISACA / CISA vizsgával, rendszerszervezési és tervezési oklevéllel (pl. pl. SSADM, stb.) rendelkeznie, projektirányítási módszertanok ismeretével és gyakorlati tapasztalataival (PRINCE I, PRINCE II., stb.). A feladat elvégzéséhez további konzulenseket is ki lehet jelölni a felmerülő szakkérdések (tender kiírás támogatása, szolgáltatási szint meghatározás, követelményspecifikáció készítése, stb.) támogatására. Estleges tender kiírásba, műszaki mellékletek megvalósíthatósági tanulmány szintű elkészítésébe csak a Kbt. összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályozásának 14

15 megfelelő szakértők vonhatók be. Az aktuális tanácsadói munkában résztvevők és a rajtuk keresztül érintett szervezetek a majdani közbeszerzési pályázaton nem indulhatnak. Adatadminisztrátor AZ adatadminisztrátor fő feladata, hogy a kifejlesztett rendszer összhangban legyen a szervezeti adatadminisztrációs szabályokkal, előírásokkal, különös tekintettel az elnevezési konvenciókra, az adattárolási módokra, az adatok közös és megosztott használatára stb. A további részletek az Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásaiban, az Adatmenedzsment a kormányzatban 11. sz. ajánlásában a (2001. május 3.) címen találhatóak. Informatikai ellenőr (auditor) Főb feladatai az ellenőrnek: A projektben készülő rendszer ellenőrzési és vezérlési, biztonsági mechanizmusok, eljárásainak értékelése. A végrehajtott, a rendszert lényegesen érintő tranzakciók nyom követésére kialakított mechanizmus értékelése. A fejlesztő csoport mellett olyan tanácsadóként működik mint aki a rendszer ellenőrzési, irányítási mechanizmusaiban tud szakmai segítséget nyújtani. Megtervezi a jövendő informatikai ellenőrzések követelményeit. Az ellenőr eljárási szabályait a következő források tartalmazzák: Az informatikai ellenőrzés eljárásrendje, szabályai, etikai előírásai, a következő címen találhatók: (2001. május 3.) A felső vezetés szempontjából az informatikai rendszerek, és a folyó projektek kézben tartásának és irányításának szempontrendszere ezen a címen találhatók: (2001. május 3.) Ellenőrzés, minőségbiztosítás A minőségbiztosítással, ellenőrzéssel foglalkozók legfőbb feladatai: A fejlesztési projekt elindítása előtt áttekintik a szabályozásokat, eljárásrendet, alkalmazni tervezett fejlesztési módszertant. Felülvizsgálják és a tervezett költségvetés és az egyéb tervek ésszerűségét, kivitelezhetőségét. Nyomon követik, monitorozzák a fejlesztési szabványok és eljárások betartását. Ellenőrzik az egyéb, ide vonatkozó szervezeti szabályozásoknak, politikáknak való megfelelőséget. A projekt által elkészített dokumentációk és egyéb termékek eredményes és sikeres előállítását is ellenőrzik. Felülvizsgálják és lehetőség szerint be is vizsgálják a rendszer tesztelési és konverziós eljárásokat. Biztonsági felelős Ellenőrzi, hogy a kifejlesztett rendszer megfelel-e a szervezet biztonsági előírásainak. Vegyen részt annyira a fejlesztési munkálatokban, hogy át tudja venni a biztonsági követelmények kivitelezését, üzembe helyezését és a folyamatos karbantartást az üzemi rendszernél. 15

16 A fejlesztés alatt álló programok, forrás kódok védelméről gondoskodni kell 16

17 5. Előírások, szabványok A projektszervezetnek figyelemmel kell lennie sok informatikai, szakmai, műszaki előírás, szabvány betartására. Minőségi szabványok: ISO-9001 (ISO - International Standardization Organization) BS-5750 (BS - British Standard) Vonatkozó fontosabb szabványok: ISO , ISO 9000:2000 ISO 9126, szoftver rendszerek minőségi kritériumai, szempontrendszere Dokumentációs szabványok ISO 6592 SSADM, Brit szabvány, BS CCTA, Central Communication and Telecommunication Agency, SSADM Version 4+, Reference Manual, NCC Blackwell Mancshester, Oxford,

18 6. Projektek informatikai ellenőrzése A rendszerfejlesztési projektek irányítási magában foglalja a projektirányítást, a felhasználók bevonását, a minőség ellenőrzést és az informatikai ellenőrzést, auditot. A minőség ellenőrzés: feladata az, hogy biztosítsa, hogy minden leszállítandó termék a megkívánt minőségű és minden munkát pontosan a vonatkozó előírások és szabályok szerint hajtották végre. Informatikai ellenőrzés: általában egy olyan eljárás, amikor a szemlézők, akik nem tagjai a projekt fejlesztő csoportjának megvizsgálják és kiértékelik a projekt terveket, az előállított termékeket, a projekt vezetés mikéntjét, vizsgálják azt, hogy mennyire vannak összhangban az előre meghatározott szabályokkal, előírásokkal és szervezeti követelményekkel. A minőség ellenőrzést a belső ellenőrzési csoport / osztály, külső informatikai revizorok, egy független minőségbiztosító csoport vagy tetszőleges kombinációjuk hajthatja végre. A szoftver minőségbiztosítást a következő témakörök érintik: A rendszerfejlesztési és programozási szabványok megfogalmazása, előírása (pl. vonatkozó módszertanok, SSADM, UML); A projekt által elkészített rendszer dokumentációt bevizsgálják, miszerint megfelelnek-e az előírt fejlesztési szabványoknak és eljárásoknak ; továbbá a kifejlesztett új rendszer tartalmazza-e azokat az eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a rendszer hatékony és eredményes ellenőrizhetőségét és kézben tarthatóságát. Felülvizsgálják és lehetőség szerint be is vizsgálják a rendszer, a program tesztelési és konverziós eljárásokat. Továbbá a párhuzamos rendszer üzemeltetést és a kísérleti rendszerek futtatását (pilot) ellenőrzik, hogy vajon megfelelnek-e az előírt szervezeti szabályoknak, szabványoknak. Felülvizsgálják és lehetőség szerint be is vizsgálják a rendszer adat konverziós eljárásait, vajon helyesek-e és megfelelnek-e a vonatkozó előírásoknak. Nyomon követik, monitorozzák a fejlesztési, programozási szabványok és eljárások betartását. Biztosítják, hogy a projektben készülő rendszer ellenőrzési és vezérlési, biztonsági mechanizmusai, eljárásait a fejlesztés során specifikálták-e és a beépítésük megtörtént-e. A végrehajtott, a rendszert lényegesen érintő tranzakciók nyom követésére kialakított mechanizmust megtervezték-e és beillesztették-e a rendszerbe. 18

19 I. Projektirányításban való jártasság felmérése Követelménykezelés 1. A leendő rendszerre megállapított felhasználói követelményeket termék mérföldkőként használják-e fel a tervezés és a projektirányítás következő lépéseiben? 2. Miután a követelményeket rögzítették, módosítják-e a rendszerfejlesztési projektterveket, leszállítandó termékeket, tevékenységeket? 3. Van-e írásban rögzített eljárás a rendszerrel szemben támasztott követelmények kezelésére? 4. A követelményekkel foglalkozó projektrésztvevőket kiképezték-e a követelmények kezelésére? 5. Használnak-e olyan informatikai mennyiségeket, mértékeket, amelyek a követelményekkel kapcsolatos tevékenységek előrehaladását, teljesülését mérik? 6. A követelményekkel kapcsolatos tevékenységeket alávetik-e minőségellenőrzési eljárásoknak (pl. ISO , ISACA/ COBIT projekt audit, stb.)? Rendszerfejlesztési projekt tervezése 1. A projektre (nagyságára, méretére, ütemetervére, határidőkre, stb.) vonatkozó becslést a tervezési folyamat során írásban rögzítik-e azért, hogy a későbbiekben nyomon Igen Nem Nem értelmezhető Nem tudja 19

20 követhető legyen? 2. A projekt terv dokumentálja-e a végrehajtandó tevékenységeket és a hozzá rendelt erőforrásokat? 3. Van-e a szervezetnek írásban rögzített eljárásrendje a projekttervezésre? 4. Használnak-e olyan informatikai mennyiségeket, mértékeket, amelyek a projekttervezési tevékenységek előrehaladását, teljesülését mérik? (a projekttervezési mérföldkövek teljesülése a tervekhez viszonyítva) 5. A projektirányító rendszeresen felméri-e a projekttervezés előrehaladását, ha szükséges akkor az eseményekhez igazodva? A rendszerfejlesztési projekt nyomon követése és ellenőrzése. 1. A projekt aktuális helyzetét, eredményeit rendszeresen össze vetik-e a projekttervben szereplő becslésekkel? ( ütemterv, határidők, nagyság, méret, költség, stb.) 2. Ha a terv és teljesítést között jelentős eltérések lépnek fel, meg teszik-e a szükséges korrigáló lépéseket? 3. Van-e a szervezetnek írásban rögzített eljárásrendje a rendszerfejlesztési projekt nyomon követésére és ellenőrzésére? 4. Van-e valaki a projektben megbízva azzal, hogy a munka eredményét és a tevékenységeket nyomon kövesse? (ráfordítások, határidők, költségek)) 20

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

Informatikai prevalidációs módszertan

Informatikai prevalidációs módszertan Informatikai prevalidációs módszertan Zsakó Enikő, CISA főosztályvezető PSZÁF IT szakmai nap 2007. január 18. Bankinformatika Ellenőrzési Főosztály Tartalom CRD előírások banki megvalósítása Belső ellenőrzés

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Frederick Taylor (1900 körül) A Pennsylvania-i acélműben tanulmányozta a munkafolyamatokat. A munkafolyamatokat szakaszokra bontotta, és különböző méréseket végzett a szakaszokon belüli és a szakaszok

Részletesebben

Verifikáció és validáció Általános bevezető

Verifikáció és validáció Általános bevezető Verifikáció és validáció Általános bevezető Általános Verifikáció és validáció verification and validation - V&V: ellenőrző és elemző folyamatok amelyek biztosítják, hogy a szoftver megfelel a specifikációjának

Részletesebben

SLA RÉSZLETESEN. 14. óra

SLA RÉSZLETESEN. 14. óra 14. óra SLA RÉSZLETESEN Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi 1db ZH)

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Az Ön cégétől árajánlatot kértek egy üzleti portál fejlesztésére, amelynek célja egy online áruház kialakítása. Az árajánlatkérés megválaszolásához munkaértekezletet tartanak, ahol Önnek egy vázlatos

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

A projektvezetési eszköz implementációja hazai építő-, szerelőipari vállalkozásoknál

A projektvezetési eszköz implementációja hazai építő-, szerelőipari vállalkozásoknál A projektvezetési eszköz implementációja hazai építő-, szerelőipari vállalkozásoknál Előadó: Ulicsák Béla műszaki igazgató BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft. Napirend 1. Az építő-, szerelőipar érdekcsoportjai

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Projektismeretek, projektmenedzsment

Projektismeretek, projektmenedzsment Projektismeretek, projektmenedzsment Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. 01. 29. Projekt fogalma Projekt: Meghatározott eredmények elérése (projekt termékek létrehozása) érdekében, adott erőforrással

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Kérdő Attila, ügyvezető, INSERO Kft. EOQ MNB, Informatikai Szakosztály, HTE, ISACA 2012. május 17. Módszertanok

Részletesebben

Követelmény alapú minőségbiztosítás az államigazgatásban

Követelmény alapú minőségbiztosítás az államigazgatásban Követelmény alapú minőségbiztosítás az államigazgatásban László István 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Témák Követelmény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba

Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba Passed Informatikai Kft. www.passed.hu Farkas Gábor 2007-P-123-45-T-1-1 IIR - Test Manager course 2 Szerepkör Név Aláírás Aláírás dátuma IT Projekt

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09.

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2012 NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108.

Részletesebben

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve Dokumentum verzió 1.1 Kiadás idõpontja 2009.11.01.

Részletesebben

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER JUDO ALKALMAZÁS KERETRENDSZER 2014 1 FELHASZNÁLÓK A cégvezetők többsége a dobozos termékek bevezetésével összehasonlítva az egyedi informatikai alkalmazások kialakítását költséges és időigényes beruházásnak

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT Készítette: Czimmermann-né Tóth Ildikó képzési vezető Hatálybalépés napja: 2011.09.01. Jóváhagyta: Kovács Csaba Ügyvezető igazgató Gyakorlat célja: felsőoktatási

Részletesebben

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban 2013. 04. 11. 1 Az előadás részei: Bevezetés 1. Összefoglalás a költségvetési gazdálkodásról 2. Összefoglalás az államháztartás külső ellenőrzésének

Részletesebben

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határidő: azonnal Felelős: polgármester ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA 248/2013.(XII.19.)HÖ. sz. határozattal jóváhagyott 2014. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek

Részletesebben

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1148-06 - Szoftverfejlesztés Megtervezi és megvalósítja az adatbázisokat Kódolja az adattárolási réteget egy adatbáziskezelő nyelv használatával Programozás

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Projectvezetők képességei

Projectvezetők képességei Projectvezetők képességei MOI modell Motivation ösztönzés Organisation szervezés Ideas or Innovation ötletek vagy újítás Más felosztás Probléma megoldás Vezetői öntudat Teljesítmény Befolyás, team képzés

Részletesebben

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F)

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F) 1. szint Végrehajtott folyamat PA 1.1 Folyamat-végrehajtás Rangsorolás (N/P/L/F) Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Célmeghatározás: A vizsgálati eljárás a felelős vállalkozás irányítási

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja Első Önkormányzati és Befektetői projektbörze Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja ZÁRT RENDSZERBŐL, HITELES ADATOKKAL! Budapest, 2010. 03. 31. A prezentáció célja: Bemutatni cégünk sikeres,

Részletesebben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Mérő Gábor PepsiAmericas Kft Technikai szolgáltatási Vezető Hajdú Miklós ICON Számítástechnikai Rt Alkalmazás- és Rendszerfelügyeleti

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Szoftverminőségbiztosítás

Szoftverminőségbiztosítás NGB_IN003_1 SZE 2014-15/2 (8) Szoftverminőségbiztosítás Szoftvertesztelési folyamat (folyt.) Szoftvertesztelési ráfordítások (Perry 1995) Tesztelésre fordítódik a projekt költségvetés 24%-a a projekt menedzsment

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások A belső ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása A Ber. 12. j) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető köteles az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A)

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) A ZENFE PROJEKT KAPCSÁN KIALAKÍTANDÓ - képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) szakalapítási eljárás tervezete (B) A, A ZENFE konzorcium tagjai, a kialakításra kerülő VIR rendszerben,

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

SW-project management

SW-project management SW-project management 1 PM tárgya tervezés megfigyelés ellenőrzés emberek folyamat események 4P People (emberek) Product (termék) Process (folyamat) Project PM szintjei 3 SW előállítási folyamat bizonytalansága

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

cím: 6725 Szeged Bokor u. 18. telefon: +36 1 808 9666 Innomedio Kft Scrum módszertan 1.0 Verzió Érvényes: 2012. április 1-től

cím: 6725 Szeged Bokor u. 18. telefon: +36 1 808 9666 Innomedio Kft Scrum módszertan 1.0 Verzió Érvényes: 2012. április 1-től Innomedio Kft Scrum módszertan 1.0 Verzió Érvényes: 2012. április 1-től Alapfogalmak: 1. hiba: egy már meglévő, funkcionalitásban hibás működést eredményező programrész hibás működésének leírása konkrét

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

4. Az SSADM termékei

4. Az SSADM termékei 4. Az SSADM termékei Ebben a fejezetben az SSADM termékekkel kapcsolatos leírásai szerepelnek. Ez két részre oszlik, az első a termékfelépítési szerkezetet ábrázolja és írja le, a második szabványos termékleírásokat

Részletesebben

Biztosítók belső ellenőrzése

Biztosítók belső ellenőrzése Biztosítók belső ellenőrzése dr. Juhász Istvánné ügyvezető igazgató dátum 1. A Biztosítási és Pénztári Felügyeleti Igazgatóság tevékenységének elvei A pénztári és biztosítási szektor zavartalan működésének

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL FONTOS ELŐÍRÁS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ 2012/27 EU DIREKTÍVÁBAN ÉS A 2015. ÉVI

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Programtervezés. Dr. Iványi Péter

Programtervezés. Dr. Iványi Péter Programtervezés Dr. Iványi Péter 1 A programozás lépései 2 Feladat meghatározás Feladat kiírás Mik az input adatok A megoldáshoz szükséges idő és költség Gyorsan, jót, olcsón 3 Feladat megfogalmazása Egyértelmű

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119034-2010:text:hu:html HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 80-119034

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés A rendszerfejlesztés életciklusa problémadefiniálás helyzetfeltárás megvalósítási tanulmány döntés a fejlesztésrıl ELEMZÉS IMPLEMENTÁCIÓ programtervezés

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Webmester képzés tematika oktatott modulok

Webmester képzés tematika oktatott modulok Webmester képzés tematika oktatott modulok 1167-06 - Webmester Figyeli és gyűjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülő technológiákat, trendeket Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben