Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika"

Átírás

1 Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között Dr. Molnár Bálint PhD, műszaki informatika Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos főmunkatárs, ELTE

2 1. Koordinációs eljárás A projekttervben meghatározott projekt teamek hetente egyeztető megbeszélést tartanak, melyen mindkét fél döntési jogosultsági szinten képviselteti magát. A megbeszélésről jegyzőkönyvet vesznek fel, mely tartalmazza az elfogadott szükséges intézkedéseket, valamint a project előrehaladására vonatkozó meghatározó jellegű információkat. Szükség esetén projectterv módosításra javaslatot tesz és szükség esetén értesíti a szerződésért felelős személyeket. A munkálatok jellegétől függően ezen egyeztetés írásban is megtörténhet oly módon, hogy a vállalkozó a project előrehaladásáról írásos beszámolót készít. Két project-megbeszélés között a szakmai és informatikai képviselők folyamatosan kapcsolatot tartanak A megrendelő projektirányító testülete: Elnök Vezető felhasználó Vezető informatikai szakember Megrendelői oldal képviselője Felhasználói koordinátorok Informatikai koordinátor

3 2. Projektszervezet vázlata Megrendelő projekt irányító testülete Vállalkozó projekt irányító testülete Vezető felhasználó A testület elnöke Gazdasági felelős Vállalkozó felelős Vezető informatikai szakember Kapcsolattartó vezetője Vezető felhasználó A testület elnöke Vállalkozó felelős Vezető informatikai szakember vezetője Vezető informatikai szakember, a fejlesztők irányításáért felelős személy Megrendelői oldal képviselője Felhasználói koordinátor + Felhasználói összekötő / Projekt biztosító csoport Informatikai kordinátor Külső szakértő Adminisztratív koordinátor 1. ábra Projekt szervezet felépítése

4 Felső vezetés Fejlesztési vezető (Projektvezető) (Egy személyi felelős a projektért) Tanácsadó, szakértő Informatikai ellenőrzés, audit Képzés, oktatás Minőségbiztosítás Megrendelő Változáskezelés Kockázatkezelés Fejlesztő Projekt 2. ábra Projektet körülvevő egyik lehetséges szervezeti felépítése

5 Program felelős Program igazgató Program vezető Szervezeti változások felelőse Tervezési felelős Program támogatócsoport Projektvezetőségek Projektvezetők Projekt biztosító csoport Projekt támogatócsoport Fejlesztő csoport vezetők 3. ábra Fejlesztési program lehetséges szervezeti felépítése

6 3. Projekt vezetés ökölszabályai 1. szabály Ha nincs felelős projektvezető, akkor projekt sincs. Ha nincs számon kérhető, tekintélyes vezető a projekt élén, akkor a projekt előrehaladása, a termelékenység és az eredményesség, valamint a felhasználók elégedettsége nem lesz fontos projekt tényező. 2. szabály Ha a projekt költségeit egy harmadik fél fedezi, akkor a költségek érdektelenek lesznek 3. szabály Ha projekt nagy vagy bonyolult, akkor nem lesz kézben tartható, és az első neki futásra nem is fog sikerülni. 4. szabály Ha a leendő felhasználóknak nem kell a rendszer, akkor ne fejlesszék ki 5. szabály Ha az eredeti ütemterv nagyon hosszú időre vonatkozik, akkor (lényegesen) hosszabb lesz a megvalósítás során 6. szabály Ha a projekt célkitűzéseit nem fogalmazzák meg pontosan, határozottan és szabatosan, akkor a projekt nem fog sikerülni A tapasztalatok és statisztikai adatgyűjtések szerint: az evolúciós, alacsony komplexitású rendszerek azok, amelyek megvalósítása elérhető.

7 4. Projekttámogatásban: Felelősségek és hatáskörök Projektirányító Alapfeladat és felelősség: Gondoskodik arról, hogy a projekt mint összefüggő egész az előírt termékeket állítsa elő, az előre meghatározott minőségben, valamint a költség és idő korlátokon belül maradva. A legfontosabb tevékenységek: Megtervezi a projektet és elfogadtatja a projekttervét a projektvezetőséggel. A kapcsolódó projektekkel tartja a kapcsolatot azért, hogy elkerüljék az egyes munkák ismételt elvégzését ill. egyes elvégzendő feladatok nehogy kimaradjanak. Elkészíti a következő szakasz tervét és előterjeszti a projektvezetőségnek jóváhagyás végett. Az egyes szakaszirányítók végrehajtandó feladatait és hatáskörét meghatározza. Nyomon követi a projekt előrehaladását összességében, az erőforrások felhasználását és kezdeményezi az egyes helyreigazítási lépések végrehajtását. Informálja a projektvezetőséget a tervtől való eltérésekről történjenek azok, akár projekt akár szakasz szinten, valamint a korrigálásukra tett helyreigazító lépésekről. Amikor a helyreigazító tevékenységek a szakasz tűréshatárát túl lépik, a projektvezetőség számára a javasolt korrekciós tevékenységekről előterjesztést kell készíteni és az ennek megfelelő Helyreigazítási tervet be kell nyújtani. A projektvezetőség számára rendszeresen tájékoztató jelentéseket kell benyújtania, amelyet a szakaszirányítók munkabeszámolóiból szerkeszt össze. Az összes ellenőrzés jellegű találkozó, értekezlet eredményét nyomon követi, a projektbiztosító csoport tagjaival rendszeres kapcsolatot tart a projekt egységességének és haladásának kézbentartása végett. Előkészíti a projektértékelő értekezletet. Részt vesz az összes szakaszzáró és a projektzáró értekezleteken. Közös álláspontot alakít ki a műszaki / technikai / informatikai és minőségi szabványokról és a folytatandó stratégiáról azokkal, akik a szervezetben ezeknek a politikáknak és előírásoknak a meghatározásáért felelősek (pl. a minőségbiztosításért felelős funkcionális szervezeti egységgel). Létrehozza a konfiguráció kezelés struktúráját és a projekt által előállított termékek azonosítási rendszerét. Utasításokat ad: A szakaszirányítóknak. A projektbiztosító csoportnak. Utasításokat kap: A szervezet hierarchikus struktúrájában az alkalmazottak irányításáért felelősöktől. A projektvezetőségtől a projektet érintő ügyekben. Előírt tudás és gyakorlat: Megfelelő szintű vezetési gyakorlat. Gyakorlatban alkalmazható PRINCE ismeret. A szervezet informatikai, információ-technológiai stratégiájának alapos ismerete. A vonatkozó minőségi és szakmai (informatikai), műszaki szabványoknak és előírásoknak az alapos ismerete.

8 Szakmai (informatikai) gyakorlat, tapasztalat. Megfelelő szintű projektirányítási kiképzés. Szakaszirányító Alapfeladat és felelősség: Gondoskodik arról, hogy a az adott szakasz az előírt termékeket állítsa elő, az előre meghatározott minőségben, valamint a költség és idő korlátokon belül maradva a projektvezetőség elvárásainak megfelelően. A legfontosabb tevékenységek: A szakasz munkacsoportjainak és a csoportvezetőinek a feladatait, felelősségét, hatáskörét meghatározza és elkészíti a munkatervüket. Irányítja és útmutatásokkal segíti a csoportvezetőket, amikor az szükséges. A szakasz munkacsoportjainak erőforrás-felhasználását és az előrehaladását nyomon követi, kezdeményezi - ha szükséges - a tervtől való eltérések korrigálását. Gondoskodik arról, hogy a váratlan műszaki eseményekről korrekt jelentések készüljenek, helyesen értékeljék ezeket és megfelelő lépésekkel csökkentsék vagy küszöböljék ki a hatásukat (ha a tűréshatáron belül marad). Részt vesz a szakaszértékelő üléseken és az előző szakasz szakaszzáró értekezletén. Megszervezi az összes szakasz ellenőrzésre hivatott találkozót. Együttműködik a projektbiztosító csoporttal azért, hogy a szakasz megfeleljen az adminisztratív, szakmai (informatikai) és az adat integritási követelményeknek. Előkészíti a részletes terveket ha szükség van rájuk. A minőségi szemlék terv szerinti megtartását biztosítja. Naprakész állapotban tartja vagy tartatja a szakasz dokumentációját. Akkor, amikor a projektirányító szerepét egy másik személy tölti be még a következő feladatok tartoznak ide: Segíti a projektirányítót a következő szakasz szakmai/műszaki és erőforrástervének előállításában. Egyezteti a szakasz terveit a projektirányítóval. Értesíti a projektirányítót a tervtől való eltérésekről, javaslatot tesz a korrekciós tevékenységekre és segít előkészíteni a Helyreigazítási Tervet. Rendszeres tájékoztató jelentéseket készít a projektirányítónak. Utasításokat ad: A munkacsoport vezetőknek. A munkacsoportnak (a csoportvezetőn keresztül, ahol van kinevezett csoportvezető). Utasításokat kap: A szervezet hierarchikus struktúrájában az alkalmazottak irányításáért felelősöktől. A projektvezetőségtől és a projektirányítótól a projektet érintő ügyekben. Előírt tudás és gyakorlat: Megfelelő szintű szakmai (informatikai) tapasztalat. Gyakorlatban alkalmazható PRINCE ismeret. A vonatkozó minőségi és szakmai (informatikai), műszaki szabványoknak és előírásoknak az alapos ismerete, a szervezet helyi előírásait is beleértve. A szakaszban végrehajtandó tevékenységekhez és az előállítandó termékekhez kapcsolódó szakmai ismeretek háttere.

9 Projektbiztosító csoport A projektbiztosító csoport három szerepkörből áll. Ezek a szerepek a Adminisztratív koordinátor. Szakmai koordinátor (felelős). Felhasználói koordinátor. Külső szakértő tanácsadó. Az egyes tagok hatás- és feladatkörét, felelősségét az alábbiakban írjuk le. Az adminisztratív koordinátor Alapfeladat és felelősség: Az adminisztratív, szervezeti érdekekkel kapcsolatos dolgok tervezése, nyomon követése és a beszámoló jelentések készítése, ez a szerep az adminisztratív irányítás és ellenőrzés megvalósításának eszköze. A legfontosabb tevékenységek Segíti a projektirányítót a projekt erőforrástervének elkészítésében és biztosítja az összhangját projekt szakmai tervével. Minden szakasz végén segíti a projektirányítót a következő szakasz erőforrástervének elkészítésében és gondoskodik arról, hogy a projekt erőforrástervével és a következő szakasz szakmai tervével összhangba legyen. Minden szakasz részletes tervét a szakaszirányítóval közösen készíti el. A technikai koordinátorral közösen egyeztetik a részletes terveket és a műszaki (szakmai) terveket. A projekt tagjai számára erőforrás tervezési segítséget és útmutatást nyújt. A PRINCE minőségi szemlékkel kapcsolatos tevékenységeket koordinálja és szervezi. Szervezi és koordinálja a PRINCE helyreigazítási és korrekciós lépéseket. A projekt egésze és a konfiguráció kezelés közti kapcsolat tartást megteremti és szervezi. Megszervezi a konfiguráció auditálási eljárásokat. Gyűjti az aktuális erőforrás felhasználási adatokat és az egyes tevékenységi területekre terheli. Nyomon követi a tényleges erőforrás felhasználást a tervezettel szemben és az időarányos teljesítést. Bármilyen eltérést jelent a szakaszirányítónak. Részt vesz a munkabeszámoló értekezleteken. Segíti a szakaszirányítót a munkabeszámolók elkészítésében. Segíti a projektirányítót a projektvezetőség számára szóló tájékoztató jelentések elkészítésében. Figyelemmel kíséri a projekt költségtervében előírtakhoz képest a projekt előrehaladását és a költségek alakulását. Segíti a szakaszirányítót a szakasz értékelő ülésekről készítendő jelentések adminisztratív (pénzügyi) oldalának kidolgozásában. A szakaszközi és szakaszzáró értekezleteken részt vesz és jegyzőkönyvezi azokat. Segíti a projektirányítót a projektvezetőség számára szóló helyreigazítási tervek elkészítésében. Segíti a szakaszirányítót a szakasz (projekt) dokumentációjának létrehozásában és napra készen tartásában. A minőségirányítással kapcsolatos dokumentációs rendszert kialakítja és napra készen tartja. Közreműködik a projekt kiértékelésben.

10 Utasításokat kap: A projektvezetőségtől és a projektirányítótól a projektet érintő ügyekben. Ezenkívül még a munkáját irányítják a fontosabb kérdésekben a következők: az projektvezetőség ügyvezetője (elnök), a szakaszirányító, a szakmai koordinátor, és a felhasználói koordinátor. Előírt tudás és gyakorlat: Pénzügyi, gazdasági és adminisztrációs ügyintézési gyakorlat. A költségek és hasznok közötti összefüggések ismerete, elemzési gyakorlat. Gyakorlatban alkalmazható ismerete az erőforrás- és ütemtervezési (szabványos) eljárásoknak és módszereknek. Gyakorlatban alkalmazható PRINCE ismeret. Az informatika, és az információ-technológia alapfogalmainak ismerete. A helyi, szervezeti vonatkozó szabványoknak, előírásoknak az ismerete. A szakmai koordinátor Alapfeladat és felelősség: A projekt szakmai, informatikai, műszaki, technikai, oldalaival összefüggő dolgok tervezése, nyomon követése és a beszámoló jelentések készítése; ezen keresztül a projektre vonatkozó informatikai, műszaki, és üzemeltetési előírások, szabványok és szabályozás betartatása a projektre gyakorolt jótékony hatás érdekében. A legfontosabb tevékenységek Segíti a projektirányítót a projekt szakmai tervének elkészítésében és biztosítja az összhangját projekt erőforrástervével. Minden szakasz végén segíti a projektirányítót a következő szakasz szakmai tervének elkészítésében és gondoskodik arról, hogy a projekt szakmai tervével és a következő szakasz erőforrástervével összhangba legyen. Minden szakasz részletes tervét a szakaszirányítóval együtt készítik el. Az adminisztratív koordinátorral közösen egyeztetik a részletes terveket és az erőforrásterveket. Segíti a projektirányítót és szakaszirányítót a projektnek megfelelő informatikai, műszaki stratégia és módszerek kiválasztásában. A szakmai (informatikai) termékek minőségellenőrzési kritérium rendszerének kialakításában és az egyes termékekre vonatkozó ellenőrzési listák összeállításban közreműködik, részt vesz a szakmai/technikai termékek minőségi szemléin. A konfiguráció kezelés módszerének alkalmazását a projektben tanácsokkal segíti. A fejlesztés alatti rendszer üzemeltetési és karbantartási kérdéseinek megoldását a tanácsaival támogatja. Szakmai, technikai szempontból átvizsgálja a rendszerrel szemben támasztott biztonsági követelményeket, vajon megfelelnek-e a bizalmas adatok védelme, az adatok integritásának (teljességének és összefüggőségének) megőrzése és a rendelkezésre állás, elérhetőség szempontjából. A rendszer helyreállítási eljárásokat átvizsgálja technikai szempontból. Az informatikai, műszaki, technikai szabványok és műszaki minőségbiztosítási módszerek helyes alkalmazásának biztosítása. Nyomon követi a projekt technikai előrehaladását, a szakaszirányítót értesíti a jelentősebb eltérésekről. Részt vesz a munkabeszámoló értekezleteken és segít a szakaszirányítónak küldendő beszámolók elkészítésében.

11 Részt vesz a minőségi szemléken (ott ahol szükséges) és gondoskodik a minőségellenőrzési eljárások megfelelő és eredményes alkalmazásáról. Segíti a projektirányítót a projektvezetőség számára szóló tájékoztató jelentések elkészítésében. Segíti a szakaszirányítót a szakaszközi és a szakaszzáró értékelő ülésekről készítendő jelentések szakmai (informatikai) és technikai oldalának kidolgozásában. A szakaszközi és szakaszzáró értekezleteken részt vesz. A váratlan műszaki események helyes értékeléséről gondoskodik, ide értve a kapcsolódó projektek által jelzetteket is. Segíti a projektirányítót a helyreigazítási tervek korrekciós lépéseinek meghatározásában. A változtatási kérelmek és a specifikációtól való eltérések műszaki következményeit segít elemezni. A projekt műszaki dokumentációs rendjének létrehozásáról és napra készen tartásáról gondoskodik. A projekt tagjai számára segítséget és útmutatást nyújt a szakmai (informatikai) és műszaki problémák, szabványok, előírások és szabályozások területén. Biztosítja, hogy a változtatási kérelmek nem csorbítják a rendszer teljességét, egységességét, összefüggőségét. Közreműködik a projekt kiértékelésben. Utasításokat kap: A projektvezetőségtől és a projektirányítótól a projektet érintő ügyekben. Ezenkívül azok, akik még a munkáját irányítják a fontosabb kérdésekben a következők: a szakaszirányító, az adminisztratív koordinátor, a projektvezetőség szakmai felelőse, és a felhasználói koordinátor. Előírt tudás és gyakorlat: Több éves vezetői tapasztalat a rendszerelemezésben és tervezésben (rendszerszervezésben), az SSADM vagy a szervezetnél használt rendszerelemzési és tervezési módszertan ismerete előnyös. Az informatikai, és az információ-technológiai rendszereknek és a vezérlő, irányító szoftvereknek a gyakorlatban alkalmazható ismerete. Gyakorlatban alkalmazható PRINCE ismeret. Az alkalmazható informatikai, műszaki, technikai előírások, szabályok, módszerek, szabványok ismerete (pl. SSADM és a kormányzati biztonság technikai ajánlások). Az üzemeltetési szabályok, előírások és szabványok ismerete. A konfiguráció kezelés szabványainak és szabályainak ismerete. A felhasználói koordinátor Alapfeladat és felelősség: A projekt felhasználói oldalaival összefüggő dolgok nyomon követése és a beszámoló jelentések készítése; valamint a felhasználói érdekek naprakész képviselete. A legfontosabb tevékenységek Nyomon követi a felhasználói igényekkel kapcsolatos bármilyen problémák megjelenését a rendszer fejlesztése során, ezekről beszámol a felhasználói részlegek vezetésének.

12 Gondoskodik arról, hogy a felhasználók megértsék a felhasználói szintű specifikációt és ellenőrzi, hogy a velük való egyeztetés megtörtént-e, azzal egyetértenek-e. Előkészíti a projekt adat könyvtárait és az ellenőrzése alatt tartja, a felhasználók részéről a rendszer átvételéhez és elfogadásához szükséges tesztek és azokhoz szükséges adatok előkészítését ellenőrzi. Ellenőrzi és gondoskodik róla, hogy a felhasználók számára szükséges összes dokumentációt a projekt tervben rögzítették (mint pl. a felhasználói kézikönyvek, oktatási anyagok, a munkahelyek és munkaállomások ergonómiai terve, stb). A követelmény specifikációban a munkaszervezési illetve átszervezési igényekből származó követelmények megjelenéséről gondoskodik. A felhasználói átadás/átvételi (elfogadási) kritérium rendszert létrehozza vagy létrehozatja. Közreműködik a minőségellenőrzési kritériumok összeállításában, átvizsgálja az egyes termékek minőség-ellenőrzési listáját és a felhasználók által véleményezendő termékek minőségi szemléi meghívottjainak listáját is leellenőrzi. A felhasználói átadás/átvételi eljáráshoz szükséges teszt adatok előállítását megszervezi. A felhasználói szintű tesztelés eredményeinek helyesség ellenőrzéséről, az adatok korrektsége szempontjából, gondoskodik. Felhasználói szempontból átvizsgálja a rendszerrel szemben támasztott biztonsági követelményeket, vajon megfelelnek-e a bizalmas adatok védelme, az adatok integritásának (teljességének és összefüggőségének) megőrzése és a rendelkezésre állás, elérhetőség szempontjából. A rendszer helyreállítási eljárásokat átvizsgálja a felhasználók szemszögéből. Gondoskodik arról, hogy a projekt betartsa a vonatkozó adatkezelési szabványokat, szabályokat és eljárásrendet. Leellenőrzi, hogy a felhasználók összes adatokkal kapcsolatos igényét a rendszerelemzés során figyelembe vették-e. Részt vesz a minőségi szemléken (ott ahol szükséges) és gondoskodik a projekt adatszerkezeti oldalának egységességéről, összefüggőségéről és teljességéről. Részt vesz a munkabeszámoló értekezleteken és segít a szakaszirányítónak küldendő beszámolók elkészítésében. Segíti a projektirányítót a projektvezetőség számára szóló tájékoztató jelentések elkészítésében. Segíti a szakaszirányítót a szakaszközi és a szakaszzáró értékelő ülésekről készítendő jelentések elkészítésében. A szakaszközi és szakaszzáró értekezleteken részt vesz. A váratlan műszaki események felbukkanását nyomon követi és segíti a felhasználói területekre gyakorolt hatást kiértékelni. Gondoskodik arról, hogy a felhasználók a változtatási kérelmek következményeit és hatását világosan megértették és elfogadták. Segíti a projektirányítót a helyreigazítási tervek elkészítésében. Közreműködik a projekt kiértékelésben. Utasításokat kap: A projektvezetőségtől és a projektirányítótól a projektet érintő ügyekben. Ezenkívül azok, akik még a munkáját irányítják a fontosabb kérdésekben a következők: a szakaszirányító, az adminisztratív, a szakmai koordinátor, a

13 projektvezetőség felhasználói képviselője, és a felhasználói kapcsolattartásért felelős tisztviselő. Előírt tudás és gyakorlat: Az adatkezeléssel összefüggő szabványok, szabályok ismerete. Gyakorlatban alkalmazható PRINCE ismeret. Az adatbázisok és az adatbázis-kezelő rendszerek alapfogalmainak ismerete. A szervezetnél használt adatbázis-kezelő rendszerek ismerete. A felhasználók napi munkájának gyakorlati ismerete és annak a tudása, hogy ezek a feladatok, hogyan fognak módosulni a projekt hatásaként. A kifejlesztendő rendszer használhatóságában szerepet játszó emberi tényezők jelentőségének megértése. Személyes adottságai tegyék lehetővé, a felhasználók és a szakmai (informatika) stáb közti zökkenőmentes kommunikáció és információ csere megvalósítását.

14 Külső szakértő / tanácsadó A projektbiztosító szervezet részeként a projektirányító illetve az egész projektszervezet támogatására külső szakértők vonhatók be (szervezeti / üzleti rendszerelemezők, szervezők, informatikai szakértők, módszertani, fejlesztési, biztonsági, szakemberek, informatikai ellenőrök, stb.). Az állam és közigazgatási szervezetekben ezek a szakértők nem vehetik a döntés felelősségét a felelős, a feladatra kijelölt államigazgatási szakemberektől, azonban a Megrendelő szervezeti, szakmai érdekeinek és szempontjainak lojális támogatásával segítik az informatikai és telekommunikációs projektek megvalósítását, természetesen a saját informatikai, műszaki szakmai meggyőződésük képviselete mellett. A tanácsadást biztosító konzultánsokkal szemben a következő elvárások vannak: Ismerniük kell a magyar államigazgatás informatikai gyakorlatát, feltétel rendszerét; Ismerjék a magyar államigazgatásban érvényes, elfogadott informatikai irányelveket; Rendelkezzenek a magyar államigazgatásban végrehajtott informatikai és információ rendszerekkel kapcsolatos fejlesztési és projektirányítási tapasztalatokkal; Ismerjék a magyar államigazgatásban az informatikára vonatkozó ajánlásokat (ITB ajánlások), legyenek gyakorlati tapasztalataik ezek alkalmazásában; Rendelkezzenek megalapozott ismeretekkel a szervezet működéséről, beleértve az informatikai támogatás helyzetét; Szükség szerint: Legyen gyakorlatuk és tapasztalataik nemzetközi együttműködésben végrehajtott projektekről, különös tekintettel a PHARE szabályoknak megfelelő tender kiírásokkal kapcsolatban, továbbá a nyertes ajánlattevőkkel együtt a sikeres projekt együttműködés megvalósításában. Ennek megfelelően a szakmai tanácsadók tevékenysége az egyes a projekt folyamán további részfeladatokra bomló feladatok segítése a projektszervezet és a minisztérium oldalán úgy, hogy az MEGRENDELŐ szakmai érdekei és szempontja érvényesüljenek. A munkát kölcsönös egyetértés alapján megállapított ütemezésben kell ellátni, a projektszervezet az adott időszakra ütemezett feladatainak segítése érdekében. A tanácsadásra ki kell jelölni a vezető konzulenst, aki a tanácsadási folyamatot összefogja. Ajánlatos ISACA / CISA vizsgával, rendszerszervezési és tervezési oklevéllel (pl. pl. SSADM, stb.) rendelkeznie, projektirányítási módszertanok ismeretével és gyakorlati tapasztalataival (PRINCE I, PRINCE II., stb.). A feladat elvégzéséhez további konzulenseket is ki lehet jelölni a felmerülő szakkérdések (tender kiírás támogatása, szolgáltatási szint meghatározás, követelményspecifikáció készítése, stb.) támogatására. Estleges tender kiírásba, műszaki mellékletek megvalósíthatósági tanulmány szintű elkészítésébe csak a Kbt. összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályozásának 14

15 megfelelő szakértők vonhatók be. Az aktuális tanácsadói munkában résztvevők és a rajtuk keresztül érintett szervezetek a majdani közbeszerzési pályázaton nem indulhatnak. Adatadminisztrátor AZ adatadminisztrátor fő feladata, hogy a kifejlesztett rendszer összhangban legyen a szervezeti adatadminisztrációs szabályokkal, előírásokkal, különös tekintettel az elnevezési konvenciókra, az adattárolási módokra, az adatok közös és megosztott használatára stb. A további részletek az Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásaiban, az Adatmenedzsment a kormányzatban 11. sz. ajánlásában a (2001. május 3.) címen találhatóak. Informatikai ellenőr (auditor) Főb feladatai az ellenőrnek: A projektben készülő rendszer ellenőrzési és vezérlési, biztonsági mechanizmusok, eljárásainak értékelése. A végrehajtott, a rendszert lényegesen érintő tranzakciók nyom követésére kialakított mechanizmus értékelése. A fejlesztő csoport mellett olyan tanácsadóként működik mint aki a rendszer ellenőrzési, irányítási mechanizmusaiban tud szakmai segítséget nyújtani. Megtervezi a jövendő informatikai ellenőrzések követelményeit. Az ellenőr eljárási szabályait a következő források tartalmazzák: Az informatikai ellenőrzés eljárásrendje, szabályai, etikai előírásai, a következő címen találhatók: (2001. május 3.) A felső vezetés szempontjából az informatikai rendszerek, és a folyó projektek kézben tartásának és irányításának szempontrendszere ezen a címen találhatók: (2001. május 3.) Ellenőrzés, minőségbiztosítás A minőségbiztosítással, ellenőrzéssel foglalkozók legfőbb feladatai: A fejlesztési projekt elindítása előtt áttekintik a szabályozásokat, eljárásrendet, alkalmazni tervezett fejlesztési módszertant. Felülvizsgálják és a tervezett költségvetés és az egyéb tervek ésszerűségét, kivitelezhetőségét. Nyomon követik, monitorozzák a fejlesztési szabványok és eljárások betartását. Ellenőrzik az egyéb, ide vonatkozó szervezeti szabályozásoknak, politikáknak való megfelelőséget. A projekt által elkészített dokumentációk és egyéb termékek eredményes és sikeres előállítását is ellenőrzik. Felülvizsgálják és lehetőség szerint be is vizsgálják a rendszer tesztelési és konverziós eljárásokat. Biztonsági felelős Ellenőrzi, hogy a kifejlesztett rendszer megfelel-e a szervezet biztonsági előírásainak. Vegyen részt annyira a fejlesztési munkálatokban, hogy át tudja venni a biztonsági követelmények kivitelezését, üzembe helyezését és a folyamatos karbantartást az üzemi rendszernél. 15

16 A fejlesztés alatt álló programok, forrás kódok védelméről gondoskodni kell 16

17 5. Előírások, szabványok A projektszervezetnek figyelemmel kell lennie sok informatikai, szakmai, műszaki előírás, szabvány betartására. Minőségi szabványok: ISO-9001 (ISO - International Standardization Organization) BS-5750 (BS - British Standard) Vonatkozó fontosabb szabványok: ISO , ISO 9000:2000 ISO 9126, szoftver rendszerek minőségi kritériumai, szempontrendszere Dokumentációs szabványok ISO 6592 SSADM, Brit szabvány, BS CCTA, Central Communication and Telecommunication Agency, SSADM Version 4+, Reference Manual, NCC Blackwell Mancshester, Oxford,

18 6. Projektek informatikai ellenőrzése A rendszerfejlesztési projektek irányítási magában foglalja a projektirányítást, a felhasználók bevonását, a minőség ellenőrzést és az informatikai ellenőrzést, auditot. A minőség ellenőrzés: feladata az, hogy biztosítsa, hogy minden leszállítandó termék a megkívánt minőségű és minden munkát pontosan a vonatkozó előírások és szabályok szerint hajtották végre. Informatikai ellenőrzés: általában egy olyan eljárás, amikor a szemlézők, akik nem tagjai a projekt fejlesztő csoportjának megvizsgálják és kiértékelik a projekt terveket, az előállított termékeket, a projekt vezetés mikéntjét, vizsgálják azt, hogy mennyire vannak összhangban az előre meghatározott szabályokkal, előírásokkal és szervezeti követelményekkel. A minőség ellenőrzést a belső ellenőrzési csoport / osztály, külső informatikai revizorok, egy független minőségbiztosító csoport vagy tetszőleges kombinációjuk hajthatja végre. A szoftver minőségbiztosítást a következő témakörök érintik: A rendszerfejlesztési és programozási szabványok megfogalmazása, előírása (pl. vonatkozó módszertanok, SSADM, UML); A projekt által elkészített rendszer dokumentációt bevizsgálják, miszerint megfelelnek-e az előírt fejlesztési szabványoknak és eljárásoknak ; továbbá a kifejlesztett új rendszer tartalmazza-e azokat az eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a rendszer hatékony és eredményes ellenőrizhetőségét és kézben tarthatóságát. Felülvizsgálják és lehetőség szerint be is vizsgálják a rendszer, a program tesztelési és konverziós eljárásokat. Továbbá a párhuzamos rendszer üzemeltetést és a kísérleti rendszerek futtatását (pilot) ellenőrzik, hogy vajon megfelelnek-e az előírt szervezeti szabályoknak, szabványoknak. Felülvizsgálják és lehetőség szerint be is vizsgálják a rendszer adat konverziós eljárásait, vajon helyesek-e és megfelelnek-e a vonatkozó előírásoknak. Nyomon követik, monitorozzák a fejlesztési, programozási szabványok és eljárások betartását. Biztosítják, hogy a projektben készülő rendszer ellenőrzési és vezérlési, biztonsági mechanizmusai, eljárásait a fejlesztés során specifikálták-e és a beépítésük megtörtént-e. A végrehajtott, a rendszert lényegesen érintő tranzakciók nyom követésére kialakított mechanizmust megtervezték-e és beillesztették-e a rendszerbe. 18

19 I. Projektirányításban való jártasság felmérése Követelménykezelés 1. A leendő rendszerre megállapított felhasználói követelményeket termék mérföldkőként használják-e fel a tervezés és a projektirányítás következő lépéseiben? 2. Miután a követelményeket rögzítették, módosítják-e a rendszerfejlesztési projektterveket, leszállítandó termékeket, tevékenységeket? 3. Van-e írásban rögzített eljárás a rendszerrel szemben támasztott követelmények kezelésére? 4. A követelményekkel foglalkozó projektrésztvevőket kiképezték-e a követelmények kezelésére? 5. Használnak-e olyan informatikai mennyiségeket, mértékeket, amelyek a követelményekkel kapcsolatos tevékenységek előrehaladását, teljesülését mérik? 6. A követelményekkel kapcsolatos tevékenységeket alávetik-e minőségellenőrzési eljárásoknak (pl. ISO , ISACA/ COBIT projekt audit, stb.)? Rendszerfejlesztési projekt tervezése 1. A projektre (nagyságára, méretére, ütemetervére, határidőkre, stb.) vonatkozó becslést a tervezési folyamat során írásban rögzítik-e azért, hogy a későbbiekben nyomon Igen Nem Nem értelmezhető Nem tudja 19

20 követhető legyen? 2. A projekt terv dokumentálja-e a végrehajtandó tevékenységeket és a hozzá rendelt erőforrásokat? 3. Van-e a szervezetnek írásban rögzített eljárásrendje a projekttervezésre? 4. Használnak-e olyan informatikai mennyiségeket, mértékeket, amelyek a projekttervezési tevékenységek előrehaladását, teljesülését mérik? (a projekttervezési mérföldkövek teljesülése a tervekhez viszonyítva) 5. A projektirányító rendszeresen felméri-e a projekttervezés előrehaladását, ha szükséges akkor az eseményekhez igazodva? A rendszerfejlesztési projekt nyomon követése és ellenőrzése. 1. A projekt aktuális helyzetét, eredményeit rendszeresen össze vetik-e a projekttervben szereplő becslésekkel? ( ütemterv, határidők, nagyság, méret, költség, stb.) 2. Ha a terv és teljesítést között jelentős eltérések lépnek fel, meg teszik-e a szükséges korrigáló lépéseket? 3. Van-e a szervezetnek írásban rögzített eljárásrendje a rendszerfejlesztési projekt nyomon követésére és ellenőrzésére? 4. Van-e valaki a projektben megbízva azzal, hogy a munka eredményét és a tevékenységeket nyomon kövesse? (ráfordítások, határidők, költségek)) 20

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Projectvezetők képességei

Projectvezetők képességei Projectvezetők képességei MOI modell Motivation ösztönzés Organisation szervezés Ideas or Innovation ötletek vagy újítás Más felosztás Probléma megoldás Vezetői öntudat Teljesítmény Befolyás, team képzés

Részletesebben

Vázlat ITIL. A változás fogalma. Változások. A változás okai. A változások ellenőrzése

Vázlat ITIL. A változás fogalma. Változások. A változás okai. A változások ellenőrzése ITIL Változásmenedzsment (Change management) Vázlat Változás Változás-menedzsment A fogalmak értelmezése Változásmenedzsment folyamat Különféle záróértékelések A változás fogalma Változások A változás

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

SW-project management

SW-project management SW-project management 1 PM tárgya tervezés megfigyelés ellenőrzés emberek folyamat események 4P People (emberek) Product (termék) Process (folyamat) Project PM szintjei 3 SW előállítási folyamat bizonytalansága

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

Webmester képzés tematika oktatott modulok

Webmester képzés tematika oktatott modulok Webmester képzés tematika oktatott modulok 1167-06 - Webmester Figyeli és gyűjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülő technológiákat, trendeket Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F)

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F) 1. szint Végrehajtott folyamat PA 1.1 Folyamat-végrehajtás Rangsorolás (N/P/L/F) Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Célmeghatározás: A vizsgálati eljárás a felelős vállalkozás irányítási

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1148-06 - Szoftverfejlesztés Megtervezi és megvalósítja az adatbázisokat Kódolja az adattárolási réteget egy adatbáziskezelő nyelv használatával Programozás

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Szoftverminőségbiztosítás

Szoftverminőségbiztosítás NGB_IN003_1 SZE 2014-15/2 (8) Szoftverminőségbiztosítás Szoftvertesztelési folyamat (folyt.) Szoftvertesztelési ráfordítások (Perry 1995) Tesztelésre fordítódik a projekt költségvetés 24%-a a projekt menedzsment

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és - fejlesztési programjának kidolgozása KÉPZÉS menedzsment VANIN 2009. Erőforrás gazdálkodás- üzemeltetés benchmark Cél,

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Korábban soha nem látott mennyiségű közigazgatási rendszer- és szoftverfejlesztés történik Magyarországon A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatai szerint

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER JUDO ALKALMAZÁS KERETRENDSZER 2014 1 FELHASZNÁLÓK A cégvezetők többsége a dobozos termékek bevezetésével összehasonlítva az egyedi informatikai alkalmazások kialakítását költséges és időigényes beruházásnak

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

Frederick Taylor (1900 körül) A Pennsylvania-i acélműben tanulmányozta a munkafolyamatokat. A munkafolyamatokat szakaszokra bontotta, és különböző méréseket végzett a szakaszokon belüli és a szakaszok

Részletesebben

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Programvezető: dr. Buxbaum Miklós Kombinált képzés: e-learning tananyag és háromnapos tréning

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1188-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

Adat és információvédelem Informatikai biztonság. Dr. Beinschróth József CISA

Adat és információvédelem Informatikai biztonság. Dr. Beinschróth József CISA Adat és információvédelem Informatikai biztonság Dr. Beinschróth József CISA BCP, DRP Fogalmak: BCP, DRP Felkészülési/készenléti szakasz Katasztrófa helyzet kezelése A katasztrófa kezelés dokumentumai

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

Támogatások elszámolása, ellenőrzése

Támogatások elszámolása, ellenőrzése Támogatások elszámolása, ellenőrzése 2008.11.07. Számviteli elszámolási kérdések Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás A támogatás lehet jogszabályi előíráson alapuló

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

cím: 6725 Szeged Bokor u. 18. telefon: +36 1 808 9666 Innomedio Kft Scrum módszertan 1.0 Verzió Érvényes: 2012. április 1-től

cím: 6725 Szeged Bokor u. 18. telefon: +36 1 808 9666 Innomedio Kft Scrum módszertan 1.0 Verzió Érvényes: 2012. április 1-től Innomedio Kft Scrum módszertan 1.0 Verzió Érvényes: 2012. április 1-től Alapfogalmak: 1. hiba: egy már meglévő, funkcionalitásban hibás működést eredményező programrész hibás működésének leírása konkrét

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások Korszerű Elektronikus Minőségirányítás A minőségirányítás alapelvei Ahhoz, hogy egy szervezetet sikeresen vezessenek és működtessenek, szükséges, hogy a vezetés és a szabályozás

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09.

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2012 NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108.

Részletesebben

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban 2013. 04. 11. 1 Az előadás részei: Bevezetés 1. Összefoglalás a költségvetési gazdálkodásról 2. Összefoglalás az államháztartás külső ellenőrzésének

Részletesebben

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok 1156-06 - Számjegyvezérlésű gépek működtetése, karbantartása, javítása, dokumentálása Új vezérlőberendezéseket üzembe helyez Ismerteti a vezérlő szolgáltatásait

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektmenedzsment képzés Oktatási tematika Budapest, 2009. szeptember 4. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) 382

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve Dokumentum verzió 1.1 Kiadás idõpontja 2009.11.01.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

használhatósági szakértő

használhatósági szakértő ! használhatósági szakértő Használhatósági Szakértő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2. Szerepkör profil" 5 2.1 Profil összefoglalása" 5 2.2 Részletes profil" 6 2 Használhatósági Szakértő 1. Szerepkör leírás

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

1 Informatikai beszerzések.

1 Informatikai beszerzések. 1 Informatikai beszerzések. Az informatikai szabályzat beruházási fejezete az informatikai eszközök beszerzésével kapcsolatos belső tevékenységet, illetve a szállítóktól elvárt, a beszállítás részeként

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. hely: PKI Konferenciaterem, Bp. VI. Andrássy út 3. I. em. időpont: 2008. február 18., hétfő, 17 30

MEGHÍVÓ. hely: PKI Konferenciaterem, Bp. VI. Andrássy út 3. I. em. időpont: 2008. február 18., hétfő, 17 30 MEGHÍVÓ A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Számítástechnikai Szakosztálya, a European Organisation for Quality MNB Informatikai Szakbizottsága, és az ISACA Magyar Fejezete közös rendezvényére

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése

Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése Dr. Gyimóthy Tibor Dr. Ferenc Rudolf Szoftverminőség biztosítás Fő cél: az üzemelő IT rendszerekben csökkenteni a hibák számát

Részletesebben

EasyCON Kft. ME 07-02 Minőségirányítási folyamatleírás. Projekt /kivonat/ A Minőségirányítási folyamatleírás az EasyCon Kft. tulajdona.

EasyCON Kft. ME 07-02 Minőségirányítási folyamatleírás. Projekt /kivonat/ A Minőségirányítási folyamatleírás az EasyCon Kft. tulajdona. EasyCON Kft. ME 07-02 Minőségirányítási folyamatleírás Projekt /kivonat/ A Minőségirányítási folyamatleírás az EasyCon Kft. tulajdona. A folyamatleírásban található információk a tulajdonos előzetes jóváhagyása

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 9. ea.: Projektek végrehajtása I. Projekt megvalósítás fázisa. Szerződések Projektirányítás

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 9. ea.: Projektek végrehajtása I. Projekt megvalósítás fázisa. Szerződések Projektirányítás ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 9. ea.: Projektek végrehajtása I. Projekt megvalósítás fázisa Projekt napló Szerződések Projektirányítás A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS A MEGVALÓSÍTÁS (2.FÁZIS ) HEFOP 3.3.1. PROJEKT NAPLÓ

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

Programtervezés. Dr. Iványi Péter

Programtervezés. Dr. Iványi Péter Programtervezés Dr. Iványi Péter 1 A programozás lépései 2 Feladat meghatározás Feladat kiírás Mik az input adatok A megoldáshoz szükséges idő és költség Gyorsan, jót, olcsón 3 Feladat megfogalmazása Egyértelmű

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése 1/5 HU-Békéscsaba: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2009/S 96-137736 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés

Részletesebben

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről

Hírlevél 3. szám. Az Ügyészségi eljárások elektronizálása című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010. Tartalom. Köszöntő. Beszámoló a szerződéskötésről Hírlevél 3. szám Tartalom Köszöntő Beszámoló a szerződéskötésről Egyéb információk a projektről 1. 2. 3. Bemutatkozik a Projektiroda 4. Kedves Olvasóink! Tisztelettel köszöntjük Önöket hírlevelünk 3. számának

Részletesebben

Tartalom A projektmenedzser teendői Projekttervezés Projekt ütemezés Kockázatkezelés

Tartalom A projektmenedzser teendői Projekttervezés Projekt ütemezés Kockázatkezelés 5. Projektmenedzsment Kérdések Mik a projektmenedzsment legfontosabb feladatai? Mik a szoftvermenedzsment legfőbb ismertető jegyei? Mi a projekttervezés és hogyan zajlik? Hogyan használhatók a grafikus

Részletesebben

Tárgyszavak: minőségfejlesztés; auditálás, folyamat; folyamatauditálás; folyamatmenedzsment; szabvány; folyamatoptimalizálás.

Tárgyszavak: minőségfejlesztés; auditálás, folyamat; folyamatauditálás; folyamatmenedzsment; szabvány; folyamatoptimalizálás. A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.1 1.8 1.5 A audiálás eljárásai Tárgyszavak: minőségfejlesztés; auditálás, ; auditálás; menedzsment; szabvány; optimalizálás. A auditálás nagy összpontosítást

Részletesebben

HRdoc+ Rendszerismertető. Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Tel.: +36 23 311 799 info@divicon.hu www.divicon.hu H-2051 Biatorbágy, Viola u. 38.

HRdoc+ Rendszerismertető. Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Tel.: +36 23 311 799 info@divicon.hu www.divicon.hu H-2051 Biatorbágy, Viola u. 38. HRdoc+ Rendszerismertető Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Tel.: +36 23 311 799 info@divicon.hu www.divicon.hu H-2051 Biatorbágy, Viola u. 38. Tartalomjegyzék 1. A rendszer célja 2 2. A rendszer fő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A projektmenedzsment célja

A projektmenedzsment célja ÖKO vezetőképző program Hallgatói segédanyag A projektmenedzsment célja Hogy minél több lehetséges veszélyt és problémát előrejelezve, úgy szervezze meg (tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig)

Részletesebben

A dokumentáció felépítése

A dokumentáció felépítése A dokumentáció felépítése Készítette: Keszthelyi Zsolt, 2010. szeptember A szoftver dokumentációját az itt megadott szakaszok szerint kell elkészíteni. A szoftvert az Egységesített Eljárás (Unified Process)

Részletesebben

Hogyan lesz adatbányából aranybánya?

Hogyan lesz adatbányából aranybánya? Hogyan lesz adatbányából aranybánya? Szolgáltatások kapacitástervezése a Budapest Banknál Németh Balázs Budapest Bank Fehér Péter - Corvinno Visontai Balázs - KFKI Tartalom 1. Szolgáltatás életciklus 2.

Részletesebben

IT biztonsági szolgáltatás csomag. ISO 9001:2000 TÜV ID: 9105043379 Simplexion Informatikai Kft., 1094 Budapest, Tompa utca 11, 3. emelet 24.

IT biztonsági szolgáltatás csomag. ISO 9001:2000 TÜV ID: 9105043379 Simplexion Informatikai Kft., 1094 Budapest, Tompa utca 11, 3. emelet 24. IT biztonsági Vezetői összefoglaló Jelen dokumentumban foglaltuk össze IT biztonsági portfóliónk azon legfontosabb elemeit. A szolgáltatás portfólió összeállításánál alkalmazott legfontosabb szempontunk

Részletesebben

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. 52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/9

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. 52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/9 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119034-2010:text:hu:html HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 80-119034

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT AUDIT ÖNÁLLÓ OSZTÁLY BUDAPEST, 008. JANUÁR BEVEZETÉS A 006. év folyamán kormányzati kezdeményezésre

Részletesebben

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye. @Napló Működési Szabályzat

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye. @Napló Működési Szabályzat Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye @Napló Elektronikus Iskolai Osztálynapló és Ellenőrzőkönyv Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az elektronikus napló működésének jogszabályi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS E példány sorszáma :... MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS REFERENCIAINTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS MF Készítette: Jóváhagyó: Csótár András igazgató Török Iván Dátum: 2012. 09. 01. Oldalszám: 1 1.0

Részletesebben

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése.

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben