SWOT ANALÍZIS MUNKATÁBLA részanalízisek eredményeinek összesítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SWOT ANALÍZIS MUNKATÁBLA részanalízisek eredményeinek összesítése"

Átírás

1 1.sz. melléklet SWOT ANALÍZIS MUNKATÁBLA részanalízisek eredményeinek összesítése 1.1 Környezet hatása az üzleti alapképzésre LEHETŐSÉGEK Megnevezés Érték Súlyszám Érték x A változó munkaerő-piaci igények lehetővé és szükségessé teszik a képzés megújítását (rugalmas és gyakorlat orientált képzési formák) A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény jelentkezik, amely magában hordozza a megújulást is. Lehetőség nyílik újabb speciális szakirány kialakítására. A technika fejlődés lehetővé és szükségessé teszi a képzések tartalmi, módszertani és tárgyi feltételeinek fejlesztését A hallgatók jelentkezését az egymásra épülő képzési szintek kínálata pozitívan befolyásolja. (fsz-ba-master) Az intézmény kapcsolatrendszere lehetővé teszi gyakorló szakemberek bevonását az oktatásba Mivel a szerzett tudás jól hasznosítható, ezért az egyéni és a munkaadói kereslet is növekedni fog az üzleti képzések iránt Az üzleti képzés végzős hallgatói elhelyezkedési lehetősége és jövedelmi kilátásai máig kedvezőek a munkaerő-piacon Más felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés új szakok akkreditáció nélküli becsatornázását teszi lehetővé EU pályázatok lehetővé teszik a főiskola interkulturális és multikulturális szolgáltatásainak bővítését, kulturális programok kidolgozása A fokozódó vándorlási hajlandóság és a vállalati szféra igények kihasználása az angol nyelvű képzések esetében Piaci rések lehetőséget teremtenek az egyedi, más intézmény kínálatában nem szereplő érdekes, gyakorlatias és a trendeknek megfelelő szakirányok indítására A nők társadalmi és munkaerőpiaci szerepének fokozódása lehetővé teszi számunkra a közgazdász hivatás vonzóbbá tételét és az üzletasszonnyá válás igényének kielégítését A cigány népesség számának és arányának növekedése szükségessé és lehetővé teszi speciális- és felzárkóztató jellegű képzések kidolgozását és indítását Nftv. Alapján rövidülő képzési idő ütemezhetőbb képzéseket tesz lehetővé Nftv. Alapján nyelvvizsga helyett nyelvi vizsga követelmény teljesítéséhez szükséges tanfolyamok kidolgozása és indítása A munkaerőpiaci kutatások alapján a képzési tartalom iránti igény a szélesebb és mélyebb ismeretszerzés irányába tolódik el A kulturális környezet szereplői igénylik a kapcsolódó képzések kialakítását (pl. kulturális rendezvények pénzügyi, marketing, vendéglátási, turisztikai támogatása, kulturális rendezvények szervezése révén) Háztartások jelentős hányadának anyagi helyzete rosszabbodik, amely fokozza költségérzékenységüket, így hatással lesz gyermekeik felsőoktatási intézményének kiválasztásában A felsőoktatási szakképzés bevezetésével új szakmacsoportok beintegrálása a képzési portfolióba Képzések oktatási infrastrukturájának modernizálása pályázati források bevonásával

2 VESZÉLYEK Az üzleti képzések erős versenye és a gyenge versenypozíció szükségessé és lehetővé teszi más tudományterülethez tartozó képzések kidolgozását és indítását A lakossági jövedelmek reálértékének csökkenése állami ösztöndíj és részösztöndíj hiányában jelentősen visszaveti az üzleti képzések iránti keresletet Az angol nyelvű képzések megszűnése létszám, intregrációs, vagy akkreditációs okok miatt Az állam forráskivonása a hazai felsőoktatásból, melynek következtében a Szolnoki Főiskolát alapvetően piaci finanszírozásra hagyatkoztatja Az új oktatáspolitikai koncepció az intézmény egyes szakjainak megszűnését is eredményezheti Egyes szakok megszűnése az indíthatóság minimális létszámának el nem érése miatt A hallgatói jelentkezés csökkenése az Észak-Alföldi régió regionális jellemzői miatt negatívan hat az intézményre A főváros, a vidéki egyetemek és főiskolák elszívó hatása érvényesül A munkáltatók véleménye (a Szolnoki Főiskola diplomája közepes erősségű) negatív hatást gyakorolhat a keresletre Egy esetleges integráció (beolvadás) az intézmény egyes szakjainak megszűnését is eredményezheti A technológiai innováció következtében az informatikai gyors fejlődése, a termék-életiklus rövidülése A szűkülő erőforrások miatt csökken a kulturális környezet sokszínűsége, kínálata, és így gyengül a kulturális környezet vonzó hatása A hallgatói létszám csökkenése a kulturális kínálat iránti keresletet is visszavetheti, és ez negatív hatást gyakorolhat a település kulturális kínálatára, a főiskolai képzések térbeli megoszlása és az oktatási formák eltérősége a kulturális szolgáltatások igénybe vételét differenciálja A kulturális intézmények centralizációja hátrányosan érintheti a kultúraközvetítők társadalmi beágyazódását, helyi kapcsolatrendszerét Csökkenő elsőhelyes jelentkezés, az intézmény kényszerhellyé válása A jelentkezők felkészültségének romlása következtében az oktatás színvonala gyengülhet Elöregedő népesség miatt kisebb a kereslet nagysága, amelyet fokoz a csökkenő tanulási hajlandóság is A felsőoktatás tömegessé válás miatt a diploma piaci értékelése differenciálttá válik A turizmus-vendéglátás szakon végzettek esetében a turisztikai szolgáltatásokat nyújtóknál magas a családon belüli foglalkoztatás aránya Az Észak-Alföldi régió gazdasági fejlődésben való lemaradása felerősíti a munkalehetőséget és magasabb jövedelmet kínáló régiók felé történő migrációt. A magán- és egyházi intézmények árképzési rugalmassága elszívó hatással bír GVAM és Műszaki megszűnése akkreditációs támogatás hiányában A finanszírozás nem teszi lehetővé a gyakorlati munkáltatáshoz szükséges csoportbontást Hallgatói létszám miatt kontraszelekció kialakulása A hiányzó anyagi erőforrások miatt a fejlesztések elmaradása

3 ERŐSSÉGEK Képzések tartalmi fejlesztése folyamatos, amely a munkaerőpiaci igényekhez igazodik Az üzleti szaklaborok jól támogatják az oktatás gyakorlatorientációját A DPR kutatások alapján megállapítható, hogy az üzleti képzések színvonala jó, a szerzett tudás jól hasznosítható Pályázati tevékenység eredményesnek tekinthető Az üzleti szakirányokon folyó képzés magas színvonalú Jó együttműködés a munkaerőpiac és a város, a megye intézményei között, amely előmozdíthatja új típusú képzési programok kidolgozását Oktatók létszáma és összetétele a jelenlegi és potenciális fejlesztendő képzési kínálathoz igazodó A szak tanterve jól illeszkedik a munkaerő-piaci elvárásokhoz A székhelyen történő üzleti képzések infrastruktúrája megfelelő A főiskola multikulturális, sokoldalú kulturális élete, a hallgatói igényekhez igazodó kínálat A tartalomfejlesztés és a pályázati tevékenység a munkatársak bevonásával történik GYENGESÉGEK A pénzügyi egyensúly megbomlása miatt a képzésfejlesztés korlátozott Külső előadók bevonásának lehetősége pénzügyi forrás oldalról korlátozott A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma nem biztosítja minden tantárgy gondozását (tantárgyfelelősi rendszer) A szaktanszékek oktatóinak magas leterheltsége korlátozza a képzésfejlesztési lehetőségek maximális kihasználását A humántudományi, kulturális képzés tradícióinak hiánya, a kulturális intézmények felsőoktatási képzésekkel kapcsolatos tapasztalatainak hiánya A Szolnoki Főiskola humánerőforrás fejlesztési lehetőségei gyengék a kulturális képzések kifejlesztése érdekében, új szakok kifejlesztésének adminisztratív, akkreditációs és anyagi vonzata problémás Az informatikai fejlesztés lehetősége pénzügyi forrás oldalról korlátozott Az oktatók didaktikai felkészítése az intézményi tevékenységben hiányos Az oktatók részéről az új módszerek befogadása nem zökkenőmentes Az anyagi elismerést, a dolgozók motivációját az intézmény pénzügyi források szűkössége miatt nem tudja erősíteni A bérelt ingatlanok kevésbé megfelelőek a felsőoktatási funkció ellátására Az oktató/nem oktató arány változása még mindig nem megfelelő mértékű Az intézmény egyoldalú képzési kínálata, valamint a műszaki és üzleti képzések kisebb kapcsolódási felülete a kulturális területhez

4 1.2 Környezet hatása a műszaki alapképzésre LEHETŐSÉGEK A változó munkaerő-piaci igények lehetővé és szükségessé teszik a képzés megújítását (rugalmas és gyakorlat orientált képzési formák) A technika fejlődés lehetővé és szükségessé teszi a képzés tartalmi, módszertani és tárgyi feltételeinek fejlesztését Kiemelt MTMI képzési területbe tartozás lehetősége A munkaerő-piaci kereslet igen jelentős és egyre növekszik a műszaki végzettségű diplomások iránt A zöld gazdaság előretörése és a kormány műszaki képzést támogató felsőoktatási politikája jelentős képzési és foglalkoztatási potenciált rejt magában. Az állami támogatási szándékból eredő várható keresletnövekedés miatt lehetővé válik a szakfejlesztés, valamint új szakok kidolgozása és indítása A hallgatók jelentkezését az egymásra épülő képzési szintek kínálata pozitívan befolyásolja. (fsz- BA-master) Az intézmény kapcsolatrendszere lehetővé teszi gyakorló szakemberek bevonását az oktatásba A cigány népesség számának és arányának növekedése szükségessé és lehetővé teszi speciális- és felzárkóztató jellegű képzések kidolgozását és indítását Nftv. alapján rövidülő képzési idő ütemezhetőbb képzéseket tesz lehetővé Nftv. alapján nyelvvizsga helyett nyelvi vizsga követelmény teljesítéséhez szükséges tanfolyamok kidolgozása és indítása Háztartások jelentős hányadának anyagi helyzete rosszabbodik, amely fokozza költségérzékenységüket, így hatással lesz gyermekeik felsőoktatási intézményének kiválasztásában A felsőoktatási szakképzés bevezetésével új szakmacsoportok beintegrálása a képzési portfolióba Képzések oktatási infrastrukturájának modernizálása pályázati források bevonásával A képzési tartalom iránti igény a mélyebb ismeretszerzés irányába tolódik el

5 VESZÉLYEK A hallgatói jelentkezés csökkenése az Észak-Alföldi régió regionális jellemzői miatt negatívan hat az intézményre A főváros, a vidéki egyetemek és főiskolák elszívó hatása érvényesül A műszaki felsőoktatásban a versenytársak pozíciója sokkal jobb, amely a kereslet csökkenésével fenyeget A technológiai innováció következtében a műszaki képzésben speciális hardverigény jelenik meg Műszaki menedzser szakot a MAB a programakkreditáció során nem támogatja A jelentkezők felkészültségének romlása következtében az oktatás színvonala gyengülhet Elöregedő népesség miatt kisebb a kereslet nagysága, amelyet fokoz a csökkenő tanulási hajlandóság is A felsőoktatás tömegessé válás miatt a diploma piaci értékelése differenciálttá válik Az Észak-Alföldi régió gazdasági fejlődésben való lemaradása felerősíti a munkalehetőséget és magasabb jövedelmet kínáló régiók felé történő migrációt. A magán- és egyházi intézmények árképzési rugalmassága elszívó hatással bír A hiányzó anyagi erőforrások miatt a fejlesztések elmaradása

6 ERŐSSÉGEK Képzések tartalmi fejlesztése folyamatos, amely a munkaerőpiaci igényekhez igazodik Pályázati tevékenység eredményesnek tekinthető Jó együttműködés a munkaerőpiac és a város, a megye intézményei között, amely előmozdíthatja új típusú képzési programok kidolgozását Jó kapcsolat a magas színvonalú oktatási infrastruktúrával rendelkező SZMSZKI-val A tartalomfejlesztés és a pályázati tevékenység a munkatársak bevonásával történik GYENGESÉGEK A pénzügyi egyensúly megbomlása miatt a képzésfejlesztés korlátozott Külső előadók bevonásának lehetősége pénzügyi forrás oldalról korlátozott A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma nem biztosítja az akkreditáció pozitív eredményét A szak piaci pozíciója gyenge Az informatikai fejlesztés lehetősége pénzügyi forrás oldalról korlátozott Az oktatók részéről az új módszerek befogadása nem zökkenőmentes Az anyagi elismerést, a dolgozók motivációját az intézmény pénzügyi források szűkössége miatt nem tudja erősíteni Az oktató/nem oktató arány változása még mindig nem megfelelő mértékű

7 1.3 Környezet hatása az agrár alapképzésekre LEHETŐSÉGEK Megnevezés Érték Súlyszám Érték x A változó munkaerő-piaci igények lehetővé és szükségessé teszik a képzés megújítását (rugalmas és gyakorlat orientált képzési formák) A zöld gazdaság előretörése és a kormány agrárképzést támogató ágazati és felsőoktatási politikája jelentős képzési és foglalkoztatási potenciált rejt magában. A technika fejlődés lehetővé és szükségessé teszi a képzések tartalmi, módszertani és tárgyi feltételeinek fejlesztését A hallgatók jelentkezését az egymásra épülő képzési szintek kínálata pozitívan befolyásolja. (fsz-ba-master) Az intézmény kapcsolatrendszere lehetővé teszi gyakorló szakemberek bevonását az oktatásba A cigány népesség számának és arányának növekedése szükségessé és lehetővé teszi speciális- és felzárkóztató jellegű képzések kidolgozását és indítását Nftv. Alapján rövidülő képzési idő ütemezhetőbb képzéseket tesz lehetővé Nftv. Alapján nyelvvizsga helyett nyelvi vizsga követelmény teljesítéséhez szükséges tanfolyamok kidolgozása és indítása Háztartások jelentős hányadának anyagi helyzete rosszabbodik, amely fokozza költségérzékenységüket, így hatással lesz gyermekeik felsőoktatási intézményének kiválasztásában A felsőoktatási szakképzés bevezetésével új szakmacsoportok beintegrálása a képzési portfolióba Képzések oktatási infrastrukturájának modernizálása pályázati források bevonásával A régió mezőgazdasági potenciálja elméletileg növeli a képzések iránti keresletet

8 VESZÉLYEK Az új oktatáspolitikai koncepció az intézmény egyes szakjainak megszűnését is eredményezheti Egyes szakok megszűnése az indíthatóság minimális létszámának el nem érése miatt A hallgatói jelentkezés csökkenése az Észak-Alföldi régió regionális jellemzői miatt negatívan hat az intézményre A főváros, a vidéki egyetemek és főiskolák elszívó hatása érvényesül A nem optimális méretű birtokszerkezet és a családi gazdálkodás hagyományos koncepciója gyengíti az agrár diploma értékét Egy esetleges integráció (beolvadás) az intézmény egyes szakjainak megszűnését is eredményezheti A technológiai innováció következtében az informatikai gyors fejlődése, a termék-életiklus rövidülése Csökkenő elsőhelyes jelentkezés, az intézmény kényszerhellyé válása A jelentkezők felkészültségének romlása következtében az oktatás színvonala gyengülhet Elöregedő népesség miatt kisebb a kereslet nagysága, amelyet fokoz a csökkenő tanulási hajlandóság is A felsőoktatás tömegessé válás miatt a diploma piaci értékelése differenciálttá válik Az Észak-Alföldi régió gazdasági fejlődésben való lemaradása felerősíti a munkalehetőséget és magasabb jövedelmet kínáló régiók felé történő migrációt. A magán- és egyházi intézmények árképzési rugalmassága elszívó hatással bír GVAM akkreditációs támogatás hiányában a szak megszűnése Hallgatói létszám miatt kontraszelekció kialakulása A hiányzó anyagi erőforrások miatt a fejlesztések elmaradása

9 ERŐSSÉGEK Képzések tartalmi fejlesztése folyamatos, amely a munkaerőpiaci igényekhez igazodik Az intézmény rendelkezik tangazdasággal Pályázati tevékenység eredményesnek tekinthető Jó együttműködés a munkaerőpiac és a város, a megye intézményei között, amely előmozdíthatja új típusú képzési programok kidolgozását Az oktatók speciális kutatásokat folytatnak A szakok tanterve illeszkedik a munkaerő-piaci elvárásokhoz A tartalomfejlesztés és a pályázati tevékenység a munkatársak bevonásával történik GYENGESÉGEK A pénzügyi egyensúly megbomlása miatt a képzésfejlesztés korlátozott Külső előadók bevonásának lehetősége pénzügyi forrás oldalról korlátozott A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma nem biztosítja minden tantárgy gondozását (tantárgyfelelősi rendszer) A szakok piaci pozíciója gyenge, indításuk veszteséget idézhet elő Az oktatók didaktikai felkészítése az intézményi tevékenységben hiányos Az oktatók részéről az új módszerek befogadása nem zökkenőmentes Az anyagi elismerést, a dolgozók motivációját az intézmény pénzügyi források szűkössége miatt nem tudja erősíteni Az oktató/nem oktató arány változása még mindig nem megfelelő mértékű

10 1.4 Környezet hatása a felsőfokú szakképzésre LEHETŐSÉGEK Megnevezés Érték Súlyszám Érték x A változó munkaerő-piaci igények lehetővé és szükségessé teszik a képzés megújítását (rugalmas és gyakorlat orientált képzési formák) A felsőfokú szakképzés rendszerének átalakítása monopolhelyzetet teremt a felsőoktatás részére A technika fejlődés lehetővé és szükségessé teszi a képzések tartalmi, módszertani és tárgyi feltételeinek fejlesztését Az üzleti FSZ szakok többsége iránt nagy a kereslet, amely valószínűsíti a felsőoktatási keresletet is A hallgatók jelentkezését az egymásra épülő képzési szintek kínálata pozitívan befolyásolja. (fsz-ba-master) Az intézmény kapcsolatrendszere lehetővé teszi gyakorló szakemberek bevonását az oktatásba A KKK figyelembe vételével új szakmacsoportokkal bővülő képzési portfolió és speciális képzési tartalom kialakítása Háztartások jelentős hányadának anyagi helyzete rosszabbodik, amely fokozza költségérzékenységüket, így hatással lesz gyermekeik felsőoktatási intézményének kiválasztásában A felsőoktatási szakképzés bevezetésével új szakmacsoportok beintegrálása a képzési portfolióba Képzések oktatási infrastrukturájának modernizálása pályázati források bevonásával Széles hallgatói réteg bevonása a képzések egymásra épülése miatt Cigány továbbtanulók növekvő arányú bevonása

11 VESZÉLYEK Az állam forráskivonása a hazai felsőoktatásból, melynek következtében a Szolnoki Főiskolát alapvetően piaci finanszírozásra hagyatkoztatja Az új felsőoktatási szakképzés nem nyújt OKJ végzettséget, ezért annak munkaerőpiaci elismertsége bizonytalan A lakossági jövedelmek reálértékének csökkenése állami ösztöndíj és részösztöndíj hiányában jelentősen visszaveti az üzleti képzések iránti keresletet Egy esetleges integráció (beolvadás) az intézmény egyes szakjainak megszűnését is eredményezheti A hallgatói jelentkezés csökkenése az Észak-Alföldi régió regionális jellemzői miatt negatívan hat az intézményre A főváros, a vidéki egyetemek és főiskolák elszívó hatása érvényesül A technológiai innováció következtében az informatikai gyors fejlődése, a termék-életiklus rövidülése Az FSZ képzés mentőöv jelleg e miatt a kereslet nagysága bizonytalan A finanszírozás nem teszi lehetővé a gyakorlati munkáltatáshoz szükséges csoportbontást Hallgatói létszám miatt kontraszelekció kialakulása A hiányzó anyagi erőforrások miatt a fejlesztések elmaradása Csökkenő elsőhelyes jelentkezés, az intézmény kényszerhellyé válása A jelentkezők felkészültségének romlása következtében az oktatás színvonala gyengülhet Elöregedő népesség miatt kisebb a kereslet nagysága, amelyet fokoz a csökkenő tanulási hajlandóság is Az Észak-Alföldi régió gazdasági fejlődésben való lemaradása felerősíti a munkalehetőséget és magasabb jövedelmet kínáló régiók felé történő migrációt. A magán- és egyházi intézmények árképzési rugalmassága elszívó hatással bír

12 ERŐSSÉGEK Képzések tartalmi fejlesztése folyamatos, amely a munkaerőpiaci igényekhez igazodik Az üzleti szaklaborok jól támogatják az oktatás gyakorlatorientációját Pályázati tevékenység eredményesnek tekinthető Jó együttműködés a munkaerőpiac és a város, a megye intézményei között, amely előmozdíthatja új típusú képzési programok kidolgozását Oktatók létszáma és összetétele a jelenlegi és potenciális fejlesztendő képzési kínálathoz igazodó A szakok tanterve jól illeszkedik a munkaerő-piaci elvárásokhoz A székhelyen történő üzleti képzések infrastruktúrája megfelelő FSZ szakjaink a TOP 10-.ben szerepelnek GYENGESÉGEK Agrár és műszaki szakokon a felvettek száma alacsony és csökkenő mértékű A pénzügyi egyensúly megbomlása miatt a képzésfejlesztés korlátozott Külső előadók bevonásának lehetősége pénzügyi forrás oldalról korlátozott A szaktanszékek oktatóinak magas leterheltsége korlátozza a képzésfejlesztési lehetőségek maximális kihasználását

13 1.5 Környezet hatása a szakirányú továbbképzésre LEHETŐSÉGEK Megnevezés Érték Súlyszám Érték x A változó munkaerő-piaci igények lehetővé és szükségessé teszik a képzés megújítását (rugalmas és gyakorlat orientált képzési formák) Saját képzéseinkben végzettek befolyásolási lehetősége (3-4 évenkénti egymásra épülő képzések) A technika fejlődés lehetővé és szükségessé teszi a képzések tartalmi, módszertani és tárgyi feltételeinek fejlesztését Az intézmény kapcsolatrendszere lehetővé teszi gyakorló szakemberek bevonását az oktatásba Egyszerű regisztrációs eljárás-rend Más felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés új szakok akkreditáció nélküli becsatornázását teszi lehetővé A változó szabályozási, pályázati környezet növeli a vállalkozások igényeit dolgozók szakmai továbbképzésére Egyedi, más intézmény kínálatában nem szereplő, érdekes, gyakorlatias, a fejlődési trendekhez igazodó képzések indítása A lakossági jövedelmek csökkenése a minőségi képzés irányába terelik a továbbtanulni vágyókat EU pályázatok lehetővé teszik a főiskola interkulturális és multikulturális szolgáltatásainak bővítését, kulturális programok kidolgozása A fokozódó vándorlási hajlandóság és a vállalati szféra igények kihasználása az angol nyelvű képzések esetében Piaci rések lehetőséget teremtenek az egyedi, más intézmény kínálatában nem szereplő érdekes, gyakorlatias és a trendeknek megfelelő szakirányok indítására A nők társadalmi és munkaerőpiaci szerepének fokozódása lehetővé teszi számunkra a közgazdász hivatás vonzóbbá tételét és az üzletasszonnyá válás igényének kielégítését A cigány népesség számának és arányának növekedése szükségessé és lehetővé teszi speciális- és felzárkóztató jellegű képzések kidolgozását és indítását A munkaerőpiaci kutatások alapján a képzési tartalom iránti igény a szélesebb és mélyebb ismeretszerzés irányába tolódik el A kulturális környezet szereplői igénylik a kapcsolódó képzések kialakítását (pl. kulturális rendezvények pénzügyi, marketing, vendéglátási, turisztikai támogatása, kulturális rendezvények szervezése révén) Háztartások jelentős hányadának anyagi helyzete rosszabbodik, amely fokozza költségérzékenységüket, így hatással lesz a felsőoktatási intézményének kiválasztásában Képzések oktatási infrastruktúrájának modernizálása pályázati források bevonásával

14 VESZÉLYEK Az üzleti képzések erős versenye és a gyenge versenypozíció szükségessé és lehetővé teszi más tudományterülethez tartozó képzések kidolgozását és indítását A lakossági jövedelmek reálértékének csökkenése és a vállalati támogatás hiánya jelentősen visszaveti a szakirányú továbbképzések iránti keresletet Az új oktatáspolitikai koncepció az intézmény egyes szakjainak megszűnését is eredményezheti Egyes szakok indíthatósága nem lehetséges a minimális létszám el nem érése miatt A főváros, a vidéki egyetemek és főiskolák elszívó hatása érvényesül A vállalakozások belső képzési rendszere erősödik, így csökken az igény a szakirányú továbbképzések iránt A munkaerőpiaci kereslethez történő folyamatos alkalmazkodás költségei magasak, amelynek megtérülése nem minden esetben biztosított A képzések egy része speciális, magas színvonalú informatikai és oktatástechnológiai eszközöket igényel A technológiai innováció következtében az informatikai gyors fejlődése, a termék-életiklus rövidülése A szűkülő erőforrások miatt csökken a kulturális környezet sokszínűsége, kínálata, és így gyengül a kulturális környezet vonzó hatása A hallgatói létszám csökkenése a kulturális kínálat iránti keresletet is visszavetheti, és ez negatív hatást gyakorolhat a település kulturális kínálatára, a főiskolai képzések térbeli megoszlása és az oktatási formák eltérősége a kulturális szolgáltatások igénybe vételét differenciálja A kulturális intézmények centralizációja hátrányosan érintheti a kultúraközvetítők társadalmi beágyazódását, helyi kapcsolatrendszerét Elöregedő népesség miatt kisebb a kereslet nagysága, amelyet fokoz a csökkenő tanulási hajlandóság is Az Észak-Alföldi régió gazdasági fejlődésben való lemaradása felerősíti a munkalehetőséget és magasabb jövedelmet kínáló régiók felé történő migrációt. A magán- és egyházi intézmények árképzési rugalmassága elszívó hatással bír A hiányzó anyagi erőforrások miatt a fejlesztések elmaradása

15 ERŐSSÉGEK Képzések tartalmi fejlesztése folyamatos, amely a munkaerőpiaci igényekhez igazodik Az üzleti szaklaborok jól támogatják az oktatás gyakorlatorientációját Jó együttműködés a munkaerőpiac és a város, a megye intézményei között, amely előmozdíthatja új típusú képzési programok kidolgozását Oktatók létszáma és összetétele a jelenlegi és potenciális fejlesztendő képzési kínálathoz igazodó A szakirányú továbbképzések tanterve jól illeszkedik a munkaerő-piaci elvárásokhoz A székhelyen történő üzleti képzések infrastruktúrája megfelelő A főiskola multikulturális, sokoldalú kulturális élete, a hallgatói igényekhez igazodó kínálat A tartalomfejlesztés és a pályázati tevékenység a munkatársak bevonásával történik GYENGESÉGEK A pénzügyi egyensúly megbomlása miatt a képzésfejlesztés korlátozott Külső előadók bevonásának lehetősége pénzügyi forrás oldalról korlátozott A szaktanszékek oktatóinak magas leterheltsége korlátozza a képzésfejlesztési lehetőségek maximális kihasználását A képzések szervezése nem elég intenzív A humántudományi, kulturális képzés tradícióinak hiánya, a kulturális intézmények felsőoktatási képzésekkel kapcsolatos tapasztalatainak hiánya A Szolnoki Főiskola humánerőforrás fejlesztési lehetőségei gyengék a kulturális képzések kifejlesztése érdekében, új szakok kifejlesztésének adminisztratív, akkreditációs és anyagi vonzata problémás Az informatikai fejlesztés lehetősége pénzügyi forrás oldalról korlátozott Az anyagi elismerést, a dolgozók motivációját az intézmény pénzügyi források szűkössége miatt nem tudja erősíteni

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT JAVASLAT A KÉPZÉS INNOVÁCIÓRA. Konkrét javaslat a képzési portfolió módosítására, új képzések indítására

ÖSSZESÍTETT JAVASLAT A KÉPZÉS INNOVÁCIÓRA. Konkrét javaslat a képzési portfolió módosítására, új képzések indítására ÖSSZESÍTETT JAVASLAT A KÉPZÉS INNOVÁCIÓRA Konkrét javaslat a képzési portfolió módosítására, új képzések indítására Gazdálkodás és menedzsmentképzés alap és felsőfokú képzésen kis-és középvállalkozás,

Részletesebben

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Működőképesség fejlesztése Versenyképességének fejlesztése Képzés Szolgáltatás Szervezet Alprojekt neve Alprojekt vezető Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Felsőoktatási menedzsment

Felsőoktatási menedzsment Felsőoktatási menedzsment különös tekintettel a gazdasági felsőoktatásra Sándorné dr. Kriszt Éva rektor emerita, intézetvezető főiskolai tanár MellearN Szakmai Szeminárium, Budapest, 2016. december 7.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

A DPR eredményeinek hatása az intézményi stratégiára. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

A DPR eredményeinek hatása az intézményi stratégiára. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar A DPR eredményeinek hatása az intézményi stratégiára Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Stratégia készítés Alapfeladat: célok meghatározása Feltétel: a jelenlegi helyzet (külső

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

Tantárgy neve. Előadó: Dr. Kuttor Dániel Dr. Péter Zsolt

Tantárgy neve. Előadó: Dr. Kuttor Dániel Dr. Péter Zsolt Tantárgy neve A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar lokális és regionális beágyazottságának vizsgálata Felsőoktatási kihívások és lehetőségek a 21. században az Unió perifériáján Előadó: Dr. Kuttor

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012 Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Mi a lényege a változásnak? 2011. december 23.: új Felsőoktatási törvény gyakorlatilag megszűnt az ingyenes

Részletesebben

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Megújulás és fenntarthatóság a versenyképes és tudásalapú Magyarországért. VIII. Nemzetközi Tanácsadói Konferencia. Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Szakmai tevékenységcsoportok

Szakmai tevékenységcsoportok A projekt célja A projekt célja, hogy a főiskola meglévő képzéseinek fejlesztésével, átstrukturálásával és új képzések indításával a regionális vállalkozói szféra igényeit a turisztikai (borászati) és

Részletesebben

Modern Városok projekt

Modern Városok projekt Modern Városok projekt Projekt Alapadatai Projekt összköltségvetése 24.000.000.000.- HUF Projektmegvalósítás időtartama 2016-2020 Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2016. 1 A PROJEKT ELŐZMÉNYE Magyarország Kormánya

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben

Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben Az EKF TÁMOP projektjének célja, hogy a regionális vállalkozói szféra igényeit megismerjük és a Főiskolánk meglévő képzéseit részben azok fejlesztésével,

Részletesebben

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó többciklusú képzés első tapasztalatai

A felsőoktatásban folyó többciklusú képzés első tapasztalatai A felsőoktatásban folyó többciklusú képzés első tapasztalatai BOLOGNA JELENTÉS - 2008 ÖSSZEGZÉS - KIHÍVÁSOK Palásti Kovács Béla Oktatás létszámváltozások Nappali diák, hallgató létszám 1990-2003 250 000

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben Teljes munkaidős határozott idejű kjt A projekt célja Projekt feladat/munkakör megnevezése Létszám (fő) Projekt feladat rövid leírása Elvárt kompetenciák (végzettség, szakmai tapasztalat, szakterület stb)

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2010. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az intézmény Szakmai Tanácsadó Testülete 2008.12.21-én

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2012.10.24 Tartalom Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Friss diplomások foglalkoztatása Kereslet Toborzási nehézségek Kedvező vállalati körbe való bekerülés

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

A minőségügyi oktatás helyzete a SZIE Gépészmérnöki Karán

A minőségügyi oktatás helyzete a SZIE Gépészmérnöki Karán A minőségügyi oktatás helyzete a SZIE Gépészmérnöki Karán Dr. Husti István egyetemi tanár, tanszékvezető MÚLT Az 1990 es évekeleje: EFAPTEM nemzetközioktatásfejlesztésiprojekt Cél: közösképzésitematikakidolgozásaaz

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON!

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK) Távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Önköltséges képzési formában A szerezhető végzettség

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001. A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001. A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt Build Up Skills Hungary projekt II. konferencia Budapest, 2013. március 8. Alapinformációk

Részletesebben

A felsőoktatás szociális dimenziója. Fehérvári Anikó - Szemerszki Marianna HERA Felsőoktatás-kutató Szakosztály

A felsőoktatás szociális dimenziója. Fehérvári Anikó - Szemerszki Marianna HERA Felsőoktatás-kutató Szakosztály A felsőoktatás szociális dimenziója Fehérvári Anikó - Szemerszki Marianna HERA Felsőoktatás-kutató Szakosztály Expanzió és felsőoktatási bekerülés Felsőoktatás expanziója: esélykülönbségek csökkenése vagy

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században Prof. dr. Đerđi Petkovič, PhD (Petkovics Györgyi) A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ önálló,

Részletesebben

Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában. Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ

Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában. Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ HELYZETÉRTÉKELÉS MÚLT.2014 2015 JÖVŐ PILOT AKKREDITÁCIÓ DUÁLIS KÉPZÉS 2 SZAKON DUÁLIS KÉPZÉS BŐVÍTÉSE 2 Mérföldkövek: A MÚLT - 6 partnerrel

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418. EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/2330(INI) 19.2.2009 MÓDOSÍTÁS: 1-12 Cornelis Visser (PE418.242v02-00) Megújított szociális menetrend (COM(2009)0412 2008/2330(INI)) AM\770151.doc

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

Specifikus termelési tényezők modellje. Ricardói modell. Alapmodell

Specifikus termelési tényezők modellje. Ricardói modell. Alapmodell Ricardói modell A kereskedelem hasznos, ha komparatív előnyök kihasználásán alapul. A gazdaság jól jár. Minden gazdasági szereplő jól jár. Specifikus termelési tényezők modellje A kereskedelem hasznos,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING)

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 1134 Budapest, Váci út 37. Tel.: 477-31-00 KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) 2007. április május Kérdező neve:

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

Értékelvű helyzetelemzés 2. Tétel. Dr. Petruska Ildikó

Értékelvű helyzetelemzés 2. Tétel. Dr. Petruska Ildikó Értékelvű helyzetelemzés 2. Tétel Környezet Versenytársak ajánlatai Stratégiai egyensúlyi pont (sweet spot) Ügyfelek igényei Vállalat képességei A környezet elemzése Makrokörnyezet Versenykörnyezet Belső

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben