ÖSSZESÍTETT JAVASLAT A KÉPZÉS INNOVÁCIÓRA. Konkrét javaslat a képzési portfolió módosítására, új képzések indítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZESÍTETT JAVASLAT A KÉPZÉS INNOVÁCIÓRA. Konkrét javaslat a képzési portfolió módosítására, új képzések indítására"

Átírás

1 ÖSSZESÍTETT JAVASLAT A KÉPZÉS INNOVÁCIÓRA Konkrét javaslat a képzési portfolió módosítására, új képzések indítására Gazdálkodás és menedzsmentképzés alap és felsőfokú képzésen kis-és középvállalkozás, valamint projektmenedzsment szakirányon, valamint szakirányú továbbképzésen projektmenedzser képzés.. A Szolnoki Főiskola képzési portfoliója jelenleg nem tartalmaz olyan képzéseket, amelyeknek jelentősebb kapcsolata van a tágabb kulturális környezettel. A kulturális környezet elsősorban a jelenlegi képzések kiegészítő kínálatát jelenti, a szolgáltatások versenyképességét, az intézmény vonzerejét növeli. A képzésfejlesztésénél korábban megindultak már olyan kezdeményezések, amelyek az intézmény üzleti és agrár-műszaki profilján túlmutató módon a kulturális terület irányába történő elmozdulást jelezték (színházi moderátor). Elemzéseink azt mutatják, hogy a kulturális környezetre alapozott új képzések beindítását elsősorban az intézmény alapprofiljával összefüggésben lehet megvalósítani. Az alapszakok közül pedig mindenekelőtt a marketing, a turizmus-vendéglátás, a pénzügy-számvitel és a műszaki képzések kínálnak kapcsolódási pontot a kulturális terület felé. Az intézmény jelenlegi helyzetében, kisebb ráfordítással, külön humánerőforrás igénnyel nem járó fejlesztés a szakirányok, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés terén tűnik elképzelhetőnek. A demográfiai környezet hatása alapján kívánatos a képzési portfólió bővítése, az egyedi kínálat. Az üzleti képzési területen ez elsősorban a szakirányokon és specializációkon keresztül valósulhat meg Javaslat: Alapszakonként egy specializáció kidolgozása és bevezetése kísérleti jelleggel A magas női hallgatói létszám és az általános demográfiai jellemzők miatt a nők, mint speciális célpiac számára, számukra az üzleti élethez alkalmazkodás kompetenciáinak elsajátítását nyújtó program szerepeltetése szükséges a kínálatban. Javaslat: Rövid ciklusidejű üzletasszony tréningek kidolgozása és indítása A régió magas cigány népességének továbbtanulási és egyben felzárkózási igényeinek kielégítésére magasabb összóraszámú felsőoktatási szakképzési szakok és szakkollégium rendelkezésre bocsátása. Javaslat: A cigány népesség képzési elképzeléseinek megfelelő 1

2 felsőoktatási szakképzési szakok fejlesztése az átlagot meghaladó óraszámmal A versenykörnyezet hatása alapján kívánatos a képzési portfólió bővítése, a jelentkezők előnyben részesítik a teljes kínálatot, így a továbbtanulási lehetőséget nyújtó master szakkal rendelkező intézményeket. Javaslat: Üzleti master szak indítása. Az üzleti képzések minél szélesebb piacának megcélzása, a négy üzleti szak kínálatának bővítése. A humánmenedzsment ismeretkör művelésének kiterjesztésével a további humán jellegű szakfejlesztések megalapozása Javaslat: Gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása Javaslat: Emberi erőforrás menedzsment alapképzési szak indítása A jogi környezet hatása alapján kívánatos a képzési portfólió bővítése, a főiskola önállóságának megőrzéséhez szükséges művelt tudományterületek számának stabilizálása érdekében az alapképzési szakok számának bővítése. Javaslat: Szociális munka alapképzési szak indítása. Ugyanakkor az egy hallgatóra jutó képzési költségek csökkentése a meglévő tudományterületek szakjai esetében a közös képzési szakasz tantárgyainak összevonhatósága miatt méretgazdaságossági szempontok a rokon szakok számának bővítését támasztják alá. Javaslat: Gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása A jogi környezet a legkevésbé korlátozza a rövid ciklusidejű, korszerű, praktikus ismereteket nyújtó tanfolyamokat, amelyeket vállalati megállapodások alapján célszerű folytatni, pályázatok által támogatottan. Ehhez szükséges az ilyen típusú képzésekből portfólió, hogy a pályázati támogatottsággal párhuzamosan lehessen a gazdálkodó szervezetek részére kiajánlani. Javaslat: rövid ciklusidejű képzésekből széles választékú portfólió összeállítása és bejegyeztetése Olyan határterületi képzések, amelyek piaci réseket képesek betölteni (Mérnök üzletkötő, szervizmérnök /kereskedelmi-, vendéglátó-ipari-, szállodai-, wellness- és mezőgazdasági gépek és berendezések/, a mérnöki képzés megtámogatása a vezetéshez szükséges kereskedelmi, pénzügyi, kontrolling ismeretekkel valamint a kereskedelmi, vendéglátó és turisztikai szakemberképzés erősítése az épületek, berendezések 2

3 beszerzéséhez, üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges műszaki ismeretekkel.) folyó képzések gyakorlatorientáció emelése munkaerőpiaci kompetenciaelvárásokhoz igazodó tartalmi és módszertani fejlsztés (kommunikáció, szóbeli nyelvi kommunikáció, speciális szakmai tárgyak, szakemberek bevonása az oktatásba) új képzések kidolgozása és indítása erős marketingtámogatással szakmai gyakorlat fejlesztése A szakértői véleménye szerint az új képzésfejlesztési irányok még nem konkretizálhatók, azonban a rokkant nyugdíjasok munkába állítása és tartós munkanélküliek számának csökkentése új rövid idejű képzések kidolgozását körvonalazhatják. Konkrét javaslat a folyó képzések tartalmának és az oktatás módszereinek fejlesztésére Jelenleg is folyó szakirányú és felsőfokú szakügyintéző képzéseink szakmai tartalmára illeszkedő rövid (lehet két napos, vagy 60 órás stb.) továbbképzések meghirdetése, a munkaerő-piaci igényekhez igazodva, mint pl: pályázati lehetőségek megismerése, elkészítésének, benyújtásának és teljesítésének folyamata, vagy a vállalkozásokat érintő adó és számviteli szabályok változására épülő egy napos továbbképzések A főiskola jelenlegi képzési portfóliója, a jelenleg is folyó képzések tartalmi fejlesztése terén a kulturális terület elsősorban a szabadon választható tantárgyak, a szakirányok és a szakdolgozati témák vonatkozásában kaphatnak helyet. Az empirikus vizsgálatok és a szakmai tapasztalatok azt igazolják, hogy a sokoldalúan képzett, általános műveltséggel és megfelelő kommunikációs képességekkel rendelkező értelmiségiek oktatásában az üzleti és műszaki képzések tekintetében is a kulturális terület oktatási folyamatba történő megfelelő arányú integrációja meghatározó jelentőséggel bír. Ezért célszerű lehet a kulturális terület nagyobb arányú szerephez juttatása az alapképzésekben, valamint az intézmény közvetlen kulturális környezete oktatási hasznosulásának előmozdítása. Az alapszakok esetében mindenekelőtt a marketing, a turizmus-vendéglátás, a pénzügy-számvitel és a műszaki képzések nyújtanak lehetőséget arra, hogy új tantárgyi programok, szakirányok, szakdolgozati témakörök kidolgozásával a kulturális terület is markánsabb szerepet kapjon a főiskola képzéseiben. 3

4 A rendszeres visszatérő továbbképzések rendszerének a végzett hallgatókat a főiskolához köti, 3-5 évente kínálva rövid ciklusidejű szakirányú továbbképzéseket moduláris rendszerben. Javaslat tartalomfejlesztésre: moduláris rendszerű szakirányú továbbképzés kínálat A minél szélesebb hallgatói kör bevonása és a helyhez kötöttség kiköszöbölése érdekében a módszertani megújulás megkeresése szükséges a web 2.0 lehetőségeiben, a távoktatás szélesebb körben történő elterjedése kívánatos. a. Konkrét javaslat a folyó képzések tartalmának és az oktatás módszereinek fejlesztésére Versenyelőny származhat és a vonzóképesség is növekedhet az intézményválasztást jelentősen befolyásoló, a kínálat megkülönböztetését szolgáló szakirányválaszték tudatos alakításából. Javaslat tartalomfejlesztésre: az alapképzések szakirányainak korszerűsítése, újszerű, vonzó szakirányokká alakításuk vagy cseréjük A távoktatás tekintetében a versenytársakhoz viszonyított pozíciója a főiskolának kiemelkedő. A versenyelőnyt stabilizálása és fokozása érdekében ki kell használni a web 2.0 előnyeit a módszertani megújulás és a hallgatói bázis növelése érdekében. A jogi környezet a folyó képzések tartalmára és az oktatás módszereinek fejlesztésére a minőségirányítás szabályozásán keresztül hat, a megszerzett kompetenciák, a gyakorlati alkalmazhatóság visszaigazolásának előírásán keresztül. A rendszeres hallgatói lekérdezések (OHV, DPR), a gyakorlóhelyi és munkaerőpiaci véleménykérések eljárásrendje formalizált visszajelzést biztosít a képzések hasznosulásáról. A képzések tartalma az alapképzések esetében a KKK keretei között változhat csupán, ez kemény korlátot jelent. Rugalmasabb a szakirányok esete, amelyek indítása a mindenkori akkreditálhatóság függvénye. Javaslat tartalomfejlesztésre: az alapképzések szakirányainak korszerűsítése Az oktatás módszereit alapvetően az oktatási órák típusa meghatározza 4

5 (előadás/szeminárium/gyakorlat). Az előírt arányokon belül kapott lehetőségekkel gazdálkodik az intézmény, jól, kihasználva a csoportbontás előnyeit. A módszertani megújulás a web 2.0 lehetőségeiben, a távoktatás szélesebb körben történő elterjedésében határozható meg. A sikeres szakirányok a főiskola brand-jeiként szerepelhetnek, emiatt célszerű az alapképzések szakirányainak markánsabbá tétele, a specializáltság mélyítése. - Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése idegen nyelven oktatott tantárgyak, másodszakirányként felvehető specializációk formájában. - a web2 módszertanba integrálása - munkahelyi gyakorlatot szimuláló szaklabor gyakorlatok fejlsztése - esettanulmányok fokozottabb felhasználása, szituáció alapú szemináriumi feladatok arányának javítása - idegennyelvű szakirodalom használatának fokozása - prezentáció tartása: magyar és idegen nyelven is - szóbeli vizsgák arányának emelése - gyakorlatorientáció emelése - oktatási segédanyagok bővítése - szemléltetés színvonalának emelése. Gyakorlatorientáció fejlesztése, ismeretkörök aktualizálása. 5

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016 A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016 Elfogadta a Debreceni Egyetem Szenátusa 2012. június 27-i ülésén. Készült az IFUA Horváth & Partners közreműködésével. A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola diplomát nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP

Részletesebben

Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában. Széchenyi István Egyetem SZE-Győr: Tudomány, alkalmazás, innováció

Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában. Széchenyi István Egyetem SZE-Győr: Tudomány, alkalmazás, innováció Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában Széchenyi István Egyetem SZE-Győr: Tudomány, alkalmazás, innováció A Széchenyi István Egyetem küldetésnyilatkozatának újrafogalmazása és a 2009-2013

Részletesebben

Kedves leendő Hallgatónk!

Kedves leendő Hallgatónk! Kedves leendő Hallgatónk! Ön a Szolnoki Főiskola Felvételi tájékozatóját olvassa, amelyből tájékozódhat a városról, az intézményről, képzéseinkről, a jelentkezés módjáról. Szolnok a Tisza és a Zagyva találkozásánál

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY

ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán A magyar gazdaság állandóan változó és egyben fejlődő ágazata a kereskedelem. A piac bővülésével, az Európai Unióhoz csatlakozással,

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAM

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAM OM azonosító: 028429 Mottó: Egyszer mindent elér az ember, Azt is, mi most még messze cél, Csak küzdj és ne csüggedj el, S győzelem lesz a harci babér. Brecht EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLAALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA 2007/9/XII. sz. MAB határozat 2007. október 26. A JELENTÉS RÉSZEI: I. AZ AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS

Részletesebben

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola Szeged, Kenyérgyári út 8. Közoktatás Minőségéért Díj; Partnerközpontúság kategória, bronz fokozatú intézménye; 2005 A Hansági

Részletesebben

Bognár László, Kadocsa László *

Bognár László, Kadocsa László * Bognár László, Kadocsa László * Álom és valóság (A Dunaújvárosi Fõiskola 2007 elején) A szerzõk áttekintést nyújtanak a Dunaújvárosi Fõiskola jelenérõl, a befejezett és tervezett fejlesztésekrõl, az intézmény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/7/X. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. július 4. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben