ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: /2007-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Roma Integráció Évtizede Program ről Budapest, január

2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Tartalmi összefoglaló A Roma Integráció Évtizede Program célja A Roma Integráció Évtizede Program elsődleges célja, hogy felgyorsítsa a romák társadalmi és gazdasági integrációját, és egyben hozzájáruljon a romákról alkotott kép pozitív irányú átalakulásához. A Roma Integráció Évtizede Program a nemzeti roma stratégiák kialakítását, összehangolását, akciótervek kidolgozását és azok megvalósulásának ellenőrzését, a romaügy iránti nagyobb figyelmet és elkötelezettséget jelenti. A Roma Integráció Évtizede Program és az ún. ek A Roma Integráció Évtizede Program (a továbbiakban: Program) nyolc közép- és kelet-európai ország (Horvátország, Bulgária, Románia, Macedónia, Csehország, Szerbia-Montenegró, Szlovákia, Magyarország) összefogásával létrejött nemzetközi együttműködés, amelynek eredményeként a részt vevő egyes országok a közösen megfogalmazott keretek között maguk alakítják ki a Program időszakára vonatkozó üket. A stratégiai tervek egységes módszertan alapján készülnek, de az általános, átfogó célokon túl tartalmazniuk kell konkrét, pénzügyileg alátámasztott célprogramokat, és az ezekhez rendelt indikátorokat is. A célprogramok elsősorban területi (hátrányos helyzetű térségek, települések kijelölése) és szociális szempontok (pl. hátrányos helyzet, tartós munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség stb.) illetve ezek metszete alapján határozzák meg a legfontosabb intézkedéseket, amelyek hosszú távon biztosíthatják a roma kisebbség valós társadalmi és gazdasági integrációját. A Program főként az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás, illetőleg az egészségügy területére koncentrál. A szakpolitikai stratégiákban mindenhol meg kell jeleníteni az esélyegyenlőség, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elvét. A fejlesztések tervezése és megvalósítása során kiemelt figyelmet kell szentelni az alábbi szempontoknak: - a fejlesztéseket úgy kell megvalósítani, hogy azok ne növeljék a lakhatási és iskolai szegregációt;

3 2 - a forrásokhoz való hozzáférés feltétele legyen a lakhatási és iskolai szegregáció megszüntetése. A célprogramokban a tervezés és a megvalósítás szintjein egyaránt biztosítani kell a roma szakemberek részvételét, illetve ki kell építeni a roma szakemberekből álló hálózatokat, amelyek a döntéshozatali folyamatokban is részt tudnak venni. A ben megfogalmazott feladatok megvalósítását átlátható módon, a roma civil szervezetek bevonásával kell biztosítani annak érdekében, hogy a Program valóban egy befogadó, nyitott és rugalmas folyamat legyen. A magyar et az előterjesztés 1. számú mellékletét képező OGY határozat-tervezet melléklete tartalmazza. Az OGY határozat meghatározza, hogy a Kormánynak a Roma Integrációs Tanáccsal együttműködésben kétéves intézkedési tervek kidolgozásával kell biztosítania a Program végrehajtását, majd ezen intézkedési tervek alapján szintén kétévente be kell számolnia az Országgyűlésnek. Annak érdekében, hogy a Kormány az OGY határozat-tervezetben az első kétéves intézkedési program elkészítésére nyitva álló május 31-ei határidőre e feladatának eleget tehessen, az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmaz egy Korm. határozat-tervezetet is. Finanszírozás A megvalósítása a résztvevő országok feladata és felelőssége, mely egyben azt is jelenti, hogy a feladatok pénzügyi hátterét a központi költségvetésből a jelenlegi, gyakorlatilag 1995-től működő gyakorlatnak megfelelően az egyes szaktárcák fejezetében tervezett forrásokból kell megteremteni. Emellett lehetőség van a hazai és nemzetközi adományozók pénzügyi támogatásainak igénybevételére. Kiemelten fontos feladat, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (illetve az operatív programokban) forrásokat biztosítva szerepeljenek a Programban, valamint a kétéves intézkedési tervekben megfogalmazott feladatok. II. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés elsősorban a kormányprogram Roma kisebbség társadalmi integrációja című fejezetben megfogalmazottakhoz kapcsolódik. Ez a fejezet ad iránymutatást a jogegyenlőség megteremtéséhez, a társadalmi egyenlőség kialakításához és a magyarországi romák gazdasági-kulturálispolitikai integrációjával összefüggő feladatok kormányzati szintű tervezéséhez, megvalósításához és értékeléséhez.

4 3 A Roma Integráció Évtizede Program ben megfogalmazott célok és intézkedések kapcsolódnak továbbá a kormányprogram Igazságos családtámogatás Küzdelem a gyermekszegénység ellen című fejezetében, a gyermekszegénység leküzdése érdekében megfogalmazott célkitűzésekhez is. III. Előzmények június 29-e és július 1-je között Budapesten került megrendezésre a Romák a bővülő Európában - A jövő kihívása című nemzetközi konferencia. A konferencián részt vett közép-és kelet-európai országok kormányfői kifejezték politikai elkötelezettségüket az iránt, hogy csökkentik a roma és nem roma lakosság életkörülményei között meglévő szakadékot. A Világbank és a Nyílt Társadalom Intézet (OSI) képviselőivel közösen megállapodtak abban, hogy a közötti időszakot a Roma Integráció Évtizedévé nyilvánítják. IV. Várható szakmai hatások A, valamint az abban megfogalmazott feladatokra vonatkozó kétéves intézkedési tervek felgyorsítják a romák társadalmi integrációját és gazdasági helyzetének javulását. Rövidtávon hozzájárulnak a romák és nem romák életkörülményei között kialakult szakadék csökkentéséhez, hosszútávon pedig annak megszűntetéséhez; emellett elősegítik a társadalmi kohézió erősítését. V. Várható gazdasági hatások A hozzájárul a roma lakosság gazdasági, szociális integrációjához, továbbá az életkörülmények javításával a mélyszegénységben élő roma lakosság számának csökkenéséhez valamint a romák és nem romák életkörülményei között kialakult szakadék csökkentéséhez, hosszútávon pedig annak megszűnéséhez. A komplex beavatkozások (pl. aktív munkaerő-piaci intézkedések, infrastrukturális fejlesztések stb.) eredményeként a roma lakosság foglalkoztatottságának javulása várható, amely a jövedelmi helyzet emelkedésével a társadalmi státusz emelkedését is eredményezi. VI. Várható társadalmi hatások A Roma Integráció Évtizede Program elősegíti a romák társadalmi, kulturális és politikai integrációjának megvalósulását, a társadalmon belül kialakult ellentétek csökkentését és a társadalmi kohézió erősítését.

5 4 VII. Kapcsolódások Az előterjesztés más előterjesztéshez nem kapcsolódik.

6 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta a Roma Integráció Évtizede Program ről szóló kormány-előterjesztést, és 1. elrendeli az előterjesztés 1. számú mellékletét képező országgyűlési határozat javaslatának az Országgyűlés elé terjesztését; 2. az országgyűlési határozat javaslatának előadójául a szociális és munkaügyi minisztert jelöli ki; 3. elrendeli az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti kormányhatározattervezetnek a Kormány határozataként a Magyar Közlönyben az 1. pont szerinti országgyűlési határozattal egyidejűleg történő közzétételét.

7 1. számú melléklet a /2007-SZMM számú kormány-előterjesztéshez Az Országgyűlés /2007. ( ) OGY h a t á r o z a t a a Roma Integráció Évtizede Program ről Az Országgyűlés a magyarországi roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére, építve és számítva az állami és az önkormányzati szervek, az egyházak, a gazdasági élet szereplői, a helyi közösségek és a civil szerveződések együttműködésére, a következő határozatot hozza: 1. Az Országgyűlés elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a Roma Integráció Évtizede Program című stratégiai programot (a továbbiakban: ). 2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tevékenységében érvényesítse a ben elfogadott célkitűzéseket és a Roma Integrációs Tanácscsal együttműködésben kétéves intézkedési tervek keretében dolgozza ki a végrehajtása érdekében szükséges kormányzati intézkedéseket, továbbá azok teljesítéséről kétévente, május 31-éig készítsen jelentést az Országgyűlés részére. 3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a évekre szóló kormányzati intézkedési tervet a feladatok, a felelősök és a szükséges források meghatározásával legkésőbb május 31-éig dolgozza ki. 4. Jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.

8 ROMA INTEGRÁCIÓ ÉVTIZEDE PROGRAM STRATÉGIAI TERV MAGYARORSZÁG

9 Tartalomjegyzék 1. A Roma Integráció Évtizede Program háttere, általános céljai és a A Roma Integráció Évtizede Program háttere A Roma Integráció Évtizede Program általános célja A Roma Integráció Évtizede Program e A ben meghatározott intézkedések finanszírozási lehetőségei A közvélemény formálása a Roma Integráció Évtizede Program során A kultúra és a sport szerepe a közösségépítésben A Roma Integráció Évtizede Program, Az oktatás területére vonatkozó feladatok A foglalkoztatás területére vonatkozó feladatok A lakhatás területére vonatkozó feladatok Az egészségügy területére vonatkozó feladatok Programokon átívelő célterületek A jogegyenlőség érvényesítése Roma nők esélyegyenlőségének megteremtése Egyéb szempontok Jó gyakorlatok összegyűjtése és beépítése a programokba A Roma Integráció Évtizede Program ben meghatározott intézkedések, programok monitoring rendszere Az adatok szerepe a Roma Integráció Évtizede Programban

10 1. A Roma Integráció Évtizede Program háttere, általános céljai és a 1.1 A Roma Integráció Évtizede Program háttere A június 29. és július 1. között Budapesten megrendezett Romák a bővülő Európában, a jövő kihívásai című nemzetközi konferencián részt vett közép- és keleteurópai országok (Horvátország, Bulgária, Románia, Macedónia, Csehország, Szerbia-Montenegró, Szlovákia, Magyarország) kormányfői kifejezték politikai elkötelezettségüket a roma és nem roma lakosság életkörülményei között meglévő szakadék csökkentése iránt. A Világbank és a Nyílt Társadalom Intézet (OSI) képviselőivel közösen abban állapodtak meg, hogy a közötti időszakot a Roma Integráció Évtizedévé nyilvánítják. 1.2 A Roma Integráció Évtizede Program általános célja A Roma Integráció Évtizede Program célja, hogy felgyorsítsa a romák társadalmi és gazdasági integrációját, egyben hozzájáruljon a romákról alkotott kép pozitív irányú átalakulásához. A Roma Integráció Évtizede Program a nemzeti roma stratégiák kialakítását, összehangolását, akciótervek kidolgozását és azok megvalósulásának ellenőrzését, a romaügy iránti nagyobb figyelmet és elkötelezettséget jelenti. A résztvevő országok a Roma Integráció Évtizede Program (RIÉP) folyamán saját gazdaság- és szociálpolitikájukkal összhangban tervezik és valósítják meg roma integrációs politikájukat, elősegítve ezzel a roma lakosság társadalmi integrációs folyamatát. Célprogramokat terveznek meg, amelyekben - a tervezés és a megvalósítás szintjein egyaránt - biztosítják a roma szakemberek részvételét, illetve kiépítik azokat a roma szakemberekből álló hálózatokat, amelyek a döntéshozatali folyamatokban is részt tudnak venni. et készítenek el és hajtanak végre a kitűzött célok megvalósítására.. A közösen elfogadott célkitűzések megvalósítási folyamatát a célprogramok logikája alapján - rendszeresen ellenőrzik (monitoring), a stratégiai terveket szükség szerint módosítják. 1.3 A Roma Integráció Évtizede Program e A RIÉP-ben közösen megfogalmazott keretek között az egyes országok maguk alakítják ki a közötti időszakra vonatkozó üket, amelyek a program folyamán meghatározzák a legfontosabb célokat és feladatokat. A tervek egységes módszertan alapján készülnek, de az általános, átfogó célokon túl tartalmazniuk kell konkrét, pénzügyileg alátámasztott célprogramokat, és az ezekhez rendelt indikátorokat is. A célprogramok elsősorban területi (hátrányos helyzetű térségek, települések kijelölése) és szociális szempontok (pl. hátrányos helyzet, tartós munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség, stb.) illetve ezek metszete - alapján határozzák meg a legfontosabb intézkedéseket, amelyek hosszú távon biztosíthatják az egyes országokban a legszegényebbek köztük nagy arányban romák - valós társadalmi és gazdasági integrációját. 2

11 A szakpolitikai stratégiákban mindenhol meg kell jeleníteni az esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférés elvét, ez segíthet a romák érdekeinek hatékonyabb érvényesítésében. A fejlesztések tervezésekor és megvalósításakor elengedhetetlen, hogy az érintettek (különös tekintettel az önkormányzatokra) kiemelt figyelmet szenteljenek az alábbi szempontoknak: A fejlesztéseket úgy kell megvalósítani, hogy azok ne növeljék a lakhatási és iskolai szegregációt. A forrásokhoz való hozzáférés feltétele legyen a lakhatási és iskolai szegregáció megszüntetése. Jelen előzménye a kormányzati teendőket a közötti időszakra megfogalmazó, a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről szóló 1021/2004. (III.18.) Korm. határozat. A egy a tízéves program koncepcionális keretét adó stratégia; mely a RIÉP prioritási területeinek (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), és az azokon átívelő horizontális szempontoknak (az egyenlő bánásmód érvényesítése; a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítása; monitoring) megfelelően határoz meg célfeladatokat, mutatókat és intézkedéseket. Az Országgyűlés a ben megfogalmazott célfeladatok megvalósítása érdekében szükségesnek tartja, hogy a Kormány a Roma Integrációs Tanáccsal együttműködésben kétéves intézkedési tervek keretében konkrét, ellenőrizhető intézkedéseket határozzon meg. Civil Egyeztető Fórum A Roma Integráció Évtizede Program ben és a kétéves intézkedési tervekben megfogalmazottak előrehaladásáról kétévente központi vagy regionális szinten Civil Egyeztető Fórumot kell szervezni. A Fórum feladata, hogy megvizsgálja a Roma Integráció Évtizede Program előrehaladását, a végrehajtását, illetve szükség szerint javaslatot tegyen annak módosítására. Kommunikáció A Roma Integráció Évtizede Program ről és annak előrehaladásáról építve az elektronikus információs technológiában rejlő lehetőségekre folyamatosan tájékoztatni kell a közélet és a civil szféra képviselőit. Az Országgyűlés fontosnak tartja továbbá a helyi cigány kisebbségi önkormányzatok és közösségi házak közvetítő szerepének fejlesztését. A program kommunikációjának egyik központi elemeként az Országgyűlés szükségesnek tartja egy olyan internetes honlap kialakítását, amelyen keresztül elérhetőek a Roma Integráció Évtizede Program alapdokumentumai, illetőleg amely képes arra, hogy fórumként szolgáljon az állampolgárok és a Roma Integráció Évtizede Program koordinátorai közötti kommunikációban és lehetőséget teremt a példaértékű gyakorlatok összegyűjtésére és terjesztésére. 1.4 A ben meghatározott intézkedések finanszírozási lehetőségei A RIÉP keretében kidolgozott ek megvalósítása a résztvevő országok feladata és felelőssége. A ekben szereplő feladatok pénzügyi hátterét központi költségvetésből kell megteremteni, ezért minden évben a költségvetési tárgyalások folyamán 3

12 kiemelt figyelmet kell szentelni a romák társadalmi integrációját elősegítő, felgyorsító Roma Integráció Évtizede Program feladatainak. Az Országgyűlés kiemelten fontosnak tartja, hogy a nemzeti fejlesztési tervekben (illetve operatív programokban) forrásokat biztosítva szerepeljenek a RIÉP-ben és a kétéves intézkedési tervekben megfogalmazott feladatok A közvélemény formálása a Roma Integráció Évtizede Program során A média szerepe az előítéletek csökkentésében és a reális cigányság-kép kialakításában A romákról alkotott hiteles kép kialakításában, a sztereotípiák megváltoztatásában kulcsszerepe van a médiának. Az írott és elektronikus sajtóban ösztönözni kell a romák társadalmi integrációját elősegítő, sikeres helyi kezdeményezések, folyamatok bemutatását. A médiában helyet kell biztosítani azoknak a híreknek, amelyek témája a roma közösségek, szervezetek részvétele települések, térségek közéletében, azok fejlesztésében. Fel kell mutatni azokat a példákat, amelyek a roma vezetők, vállalkozók, értelmiségiek saját közösségük és az egész társadalom iránti elkötelezettségét tükrözik. Célszerű bemutatni olyan helyzeteket, amelyek segítik az embereket abban, hogy mások nehézségeit, valamint a különféle élethelyzetekben jelentkező konfliktusszituációkat megértsék. El kell érni, hogy a cigány újságírók és közszereplők rendszeresen megjelenjenek a közszolgálati és kereskedelmi televíziók nem kisebbségi műsoraiban is. Az állami és kereskedelmi csatornák műsorterveiben kiemelt hangsúllyal kell kezelni a roma területet és annak folyamatos finanszírozását. A roma művészek, értelmiségiek értékteremtése A roma kultúra szokás- és hagyományrendszerét meg kell ismertetni a társadalom széles köreivel itthon és külföldön egyaránt. A többségi társadalomban tudatosítani kell, hogy a roma értelmiségiek, írók, költők, zenészek és képzőművészek milyen értékekkel járultak hozzá a nemzeti és egyetemes kultúrához. Párbeszéd és együttműködés az előítéletek csökkentése érdekében Figyelmet kell fordítani arra, hogy a központi, regionális és helyi hatóságok nyitottabbak legyenek a roma szervezetekkel és családokkal való párbeszédre. A közvélemény pozitív változását a közintézmények példamutatása is elősegítheti. A fiatalok kialakulatlan vagy nem szilárd értékrendjük miatt befolyásolhatóbbak az általánosító, egyszerűsítő sztereotípiákkal szemben. Ezért elsősorban az oktatás keretén belül, de egyéb lehetőségek pl. közös egyházi és világi programok, ünnepségek, sportolási lehetőségek stb. biztosításával is elő kell segíteni a roma és nem roma fiatalok közeledését, minél több alkalmat adva arra, hogy egymást jobban megismerjék. A mindennapi életben előforduló diszkrimináció csökkentése, megelőzése A mindennapi életben előforduló diszkriminációs esetek csökkentése érdekében, a jogsérelmek dokumentálása és kivizsgálása mellett egyre nagyobb súlyt kell helyezni a közszolgálati médiában, s általában a közvélemény-formálásban a cigányság mint a társadalom része - iránti szolidaritás kialakítására. Világossá kell tenni a többségi társadalom számára, hogy senkinek sem állhat érdekében a romák peremhelyzetének fenntartása. A bűnüldöző szerveknek a cigány kisebbséggel szembeni gyakran bírált viszonyában szükség van a már megindult szemléletváltás 4

13 következetes továbbvitelére. A diszkrimináció visszaszorítása érdekében élni kell mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás, mind pedig a mindennapi politikai kultúra fejlesztésének eszközeivel. Az egyházak szerepének növelése A cigányokat érő diszkrimináció elítélésére, a rendkívül nehéz helyzetben élő sokgyermekes családok iskoláztatási és lakásgondjai iránti megértésre, a társadalmi segítség, adakozás intézményes formáinak kialakítására, az egyházak eddiginél nyíltabb és rendszeresebb munkájának megszervezésére meg kell nyerni az egyházakat és a híveket A kultúra és a sport szerepe a közösségépítésben A roma kultúra az egyetemes kultúra része. A kultúra híd szerepét tölti be a többség és a kisebbségek, valamint a nemzetek között. Éppen ezért kiemelt figyelmet kell fordítani kulturális értékeink megőrzésére, ápolására és támogatására. Létre kell hozni a roma kultúra értékeit őrző és közzé tévő intézményeket, s biztosítani kell folyamatos működtetésüket. A roma kulturális értékek méltó módon történő bemutatása érdekében fontos egy olyan kulturális központ létrehozása, amely magában foglalja az első roma színházat, múzeumot, galériát, könyvtárat, koncerttermet, helyet biztosít Magyarország első roma rádiójának, valamint lehetőséget biztosíthat a megvalósítás előtt álló roma televízió stúdiójának. A kulturális centrum alkalmas színtere lehet a roma kulturális közösségi életnek. Ez az intézmény európai szinten is egyedülálló és mintaértékű lehet, amellyel nyithatunk az Európai Unió felé. Továbbá megoldásra vár a roma zenészek helyzete, amely nemcsak kulturális, hanem foglalkoztatáspolitikai kérdés is. Szükséges, hogy a közigazgatási rendszeren belül a roma kultúrára szánt kormányzati források tervezett és ellenőrizhető formában kerüljenek felhasználásra. A sport évezredek óta összeköt kultúrákat és nemzeteket, ezért nagyon fontos, hogy a romák minél több sportágban vegyenek részt. (E tekintetben ki kell emelni a cigány labdarúgó válogatott eredményeit). Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy minél több sportágban, a klubok utánpótlás nevelésében roma gyermekek lehetőséget kapjanak. Ennek elérése érdekében az általános iskolai rendszerben nagyobb figyelmet kell fordítani a gyermekek mozgáskultúrájának és sportolási lehetőségének elősegítésére. Az iskoláknál történő kiválasztás, valamint jelentkezés alapján biztosítani kell a nagy múltú sportklubokba való felvétel lehetőségét, és szakirányú végzettségű edző közreműködésével a sportolást. 5

14 2. A Roma Integráció Évtizede Program, 2.1 Az oktatás területére vonatkozó feladatok Cél: Az integrált oktatás kiterjesztése, deszegregáció, (az összes szegregált iskolai osztály és iskola megszüntetése), a romák képzettségi szintjének emelése. Célfeladatok: 1. Egyenlő színvonalú oktatáshoz való hozzáférés biztosítása a roma gyermekek számára a közoktatásban. 2. Minden hátrányos helyzetű gyermek számára az óvoda igénybevételi lehetőségének megteremtése; férőhelyek bővítése, a hátrányos helyzetű gyerekek kötelező felvétele az óvodákba, az ingyenes étkezés biztosítása a rászorulóknak. 3. Az indokolatlanul fogyatékosnak minősített gyerekek felkutatása és visszahelyezése az általános tantervű osztályokba. 4. A magántanulóvá nyilvánítás ne lehessen a szegregáció eszköze. A magántanulókra vonatkozó feltételrendszer pontosítása, adott esetben szigorítása. 5. Anti-diszkriminációs elemek kialakítása és továbbfejlesztése a közoktatásban. 6. A hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességét segítő iskolán kívüli alternatív módszerek elterjesztése és a hátrányos helyzetű fiatal felnőttek közoktatásba és/vagy alternatív oktatásba való bekapcsolódásának ösztönzése. 7. Az érettségit adó középiskolába való bejutás minél magasabb arányban való biztosítása, mind a szakképzést nyújtó, de érettségit nem adó szakképző iskolák elvégzése után, mind pedig közvetlenül az általános iskola után. 8. Kiegyenlítő (régebbi terminológia szerint: pozitív diszkriminációs) intézkedések bevezetése és továbbfejlesztése a felsőoktatásban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bejutásának és bennmaradásának biztosítása érdekében. 9. A Nemzeti Alaptanterv előírásának megfelelően meg kell teremteni a helyben élő kisebbségek kultúrájának oktatását, ahol roma lakosság él, ott minden tanuló számára kötelező legyen a roma kultúra, népismeret oktatása a kötelező órák között. 10. Az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával összefüggésben tett magyar vállalások kiterjesztése a cigány (romani és beás) nyelvekre. 11. Roma pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, óvónők minél nagyobb számban történő képzésének és alkalmazásának elősegítése. Mutatók: A szegregált oktatásban résztvevő gyerekek száma. A jelenleg férőhely miatt óvodába nem járó gyerekek száma, közülük a hátrányos helyzetűek száma. Az indokolatlanul fogyatékossá minősített gyerekek száma az eltérő tantervű osztályokban, sikeres re-integrációjuk az általános tantervű iskolákba. A magántanulók száma. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma a magántanulók között. Az oktatás területén történő diszkriminációs esetek száma, ezek feltárásának, az azokkal kapcsolatos különféle jogorvoslati kérelmek és eljárások száma. Az iskolarendszerből kimaradó diákok száma, közülük a hátrányos helyzetűek száma. 6

15 Tanoda típusú programot folytató intézmények és az ott szolgáltatásokat igénybe vevő diákok száma. Az iskolarendszerből kimaradó diákok száma, az érettségit adó iskolába járó és ott érettségit szerző diákok összlétszáma és aránya, közülük a hátrányos helyzetűek száma és aránya. A felsőoktatásban résztvevő hátrányos helyzetű hallgatók száma. A roma népismeret oktatásában résztvevő iskolák száma és aránya az összes olyan iskolán belül, ahol ezt a Nemzeti Alaptantervnek megfelelően tanítani kellene. A szakképzést előkészítő évfolyamon résztvevő és a munkaerőpiac által preferált szakmákat elsajátított hátrányos helyzetű fiatalok száma. 1. célfeladat Egyenlő színvonalú oktatáshoz való hozzáférés biztosítása a roma gyermekek számára a közoktatásban. Az első célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: Az integrációs és képesség-kibontakoztató normatívákat igénylő iskolák számának növelése. Az iskolák közötti illetve a térségi szegregáció csökkentése, hosszú távon megszüntetése. Az inkluzív, együttnevelő pedagógiai kultúra terjesztése, a magyarországi közoktatási intézményekben felismert szegregációs formák felszámolásának elősegítése. A közoktatásban tanuló gyermek részére a kisebbségi kultúráról szóló tananyag (pl. roma népismeret) elérhetővé tétele. Meg kell vizsgálni a közel 50 gettóiskolában 1 (ahol a roma gyermekek aránya 80% fölötti) folytatott pedagógiai, oktatási program hatékonyságát, feltárni a szegregáció megszüntetésének lehetőségeit. Meg kell vizsgálni, hogy mely állami támogatások, normatívák járulnak vagy járulhatnak hozzá közvetve a leghátrányosabb helyzetű tanulók szélsőséges iskolai diszkriminálásához (pl. ún. bejáró-normatíva ), és megvizsgálni ezek leépítésének vagy újraszabályozásának lehetőségét. 2. célfeladat Minden hátrányos helyzetű gyermek számára az óvodáztatás lehetőségének megteremtése; férőhelyek bővítése, a hátrányos helyzetű gyerekek kötelező felvétele az óvodákba, az ingyenes étkezés biztosítása a rászorulóknak. A második célfeladat eléréséhez szükséges intézkedés: Azokon a településeken, ahol jelenleg is működik óvoda, és ahol az óvodáskorú gyerekek összlétszáma 15 fő fölött van, állampolgári jogon járjon a lakóhelyen történő óvodáztatás lehetősége. Ahol a gyereklétszám a következő 5 éven belül legalább 3-ban a fenti határ alá csökken, az intézményt meg kell szüntetni. Azokon a településeken, ahol a létszám ezt a határt az előreszámítások szerint a következő 5 év közül legalább 3-ban eléri, újra be kell 1 Havas Gábor - Liskó Ilona: Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában című kutatás alapján 7

16 indítani az óvodai szolgáltatást. 3. célfeladat Az indokolatlanul fogyatékosnak minősített gyerekek felkutatása és visszahelyezése az általános tantervű osztályokba, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, állami nevelésbe vett gyermekek körében. A harmadik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: Csökkenjen az indokolatlanul fogyatékossá minősített gyermekek száma, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, állami nevelésbe vett gyermekek körében. A közoktatási reform megvalósításával párhuzamosan gondoskodni kell arról, hogy biztosított legyen a független, pedagógiai, diagnosztikai, szakértői tevékenység. A normál tantervű iskolai osztályokba visszahelyezett gyermekek oktatásának támogatására speciális mentorrendszert kell felállítani. 4. célfeladat A magántanulóvá nyilvánítás ne lehessen a szegregáció eszköze. A feltételrendszer pontosítása, adott esetben szigorítása. A negyedik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: A magántanulóvá nyilvánítás szigorítása. Az alapfokú oktatási rendszerből kimaradtak számára speciális képzési programok indítása. 5. célfeladat Anti-diszkriminációs elemek kialakítása és továbbfejlesztése a közoktatásban. Az ötödik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedés: A már megvalósult és kialakítás alatt álló jogszabályi keret és lehetőségek alapján az etnikai vagy más alapokon megvalósuló diszkrimináció felismerése, majd a legcélravezetőbb jogi segítségnyújtás megtalálása. 6. célfeladat A hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességét segítő iskolán kívüli alternatív módszerek elterjesztése és a hátrányos helyzetű fiatal felnőttek közoktatásba és/vagy alternatív oktatásba való bekapcsolódásának ösztönzése A hatodik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: A hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikeressége érdekében minél több tanoda indítása és hosszú távú finanszírozásának megteremtése A tanoda programban (pályázat: NFT HEFOP ) részt venni szándékozó civil egyesületek, alapítványok megkeresése 8

17 Szülőkkel kialakítandó, együttműködésre alapozott, a gyermek tanulását első helyre állító szülői szemlélet formálása A fiatal felnőttek közoktatásban való részvétele érdekében (esti, levelező középfokú oktatás) átfogó kampány indítása, valamint ennek érdekében elősegítő/megalapozó iskolarendszeren kívüli oktatási módszerek ösztönzése Ösztönözni kell az oktatási és kulturális intézmények együttműködését, a közművelődés szerepének erősítését a hátrányos helyzetű és roma gyerekek és fiatalok képességkibontakoztatása, kompetencia-fejlesztése érdekében. 7. célfeladat Az érettségit adó középiskolába való bejutás minél magasabb arányban való biztosítása, mind a szakképzést nyújtó, de érettségit nem adó szakképző iskolák elvégzése után, mind pedig közvetlenül az általános iskola után. A hetedik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: Az Útravaló Ösztöndíj Program finanszírozási feltételeinek megteremése az éves költségvetésben. Az Útravaló Ösztöndíj Program által támogatott diákok iskolai sikerességének biztosítása. Az Útravaló Ösztöndíj Programba bevont hátrányos helyzetű gyermekek számának növelése. 8. célfeladat Kiegyenlítő (régebbi terminológia szerint pozitív diszkriminációs) intézkedések bevezetése és továbbfejlesztése a felsőoktatásban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bejutásának és bennmaradásának biztosítása érdekében. A nyolcadik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: Az esélyteremtő intézkedések megerősítése a felsőoktatásban. A felsőoktatásba bekerült hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi sikerességének segítése, monitorozása. 9. célfeladat A roma népismeret és kultúra oktatásának horizontális megjelenítése az oktatásban. A kilencedik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: A helyben élő kisebbségek kultúrájának oktatását elősegítő program kidolgozása. Az iskoláknak szakmai és anyagi segítségnyújtás a kisebbségi kultúra oktatásához a tantervek és oktatási anyagok kidolgozásához, megjelentetéséhez és terjesztéséhez. Hosszú távon központilag kerüljön kidolgozásra és az egyes tantárgyak esetében kötelezően felhasználásra a multikulturális elemeket tartalmazó tananyag. 9

18 10. célfeladat Az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával összefüggésben tett magyar vállalások kiterjesztése a cigány (romani és beás) nyelvekre. A tizedik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: Az érintett tárcák intézkedési tervet készítenek a képzéseikben és feladataik ellátása során a cigány nyelv használatának biztosításához szükséges intézkedések megtételéről. 11. célfeladat Roma pedagógusok, pedagógia asszisztensek, óvónők minél nagyon számban történő képzésének és alkalmazásának elősegítése A tizenegyedik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: A roma pedagógusok számának növelése az oktatási rendszer minden szintjén. A pályaelhagyó roma pedagógusok ösztönzése a pedagógusi munka irányába. Speciális anyagi és nem anyagi ösztönzéssel, pályaorientációs eszközök segítségével növelni kell a felsőoktatásban a roma hallgatók számát a tanári, óvópedagógusi szakokon. Megteremteni az anyagi és szervezeti feltételeit annak, hogy a tanárnak, óvodapedagógusnak készülő roma főiskolai, egyetemi hallgatókat pedagógiai asszisztensként lehessen alkalmazni. 10

19 2.2 A foglalkoztatás területére vonatkozó feladatok Cél: A romák munkaerő-piaci integrációjának elősegítése képzéssel, átképzéssel, illetve foglalkoztatottsági szintjük emelése. Célfeladatok: 1. Bér,- illetve járuléktámogatással és/vagy egyéb aktív eszköz-támogatással növelni kell a tartósan munkanélküliek és a leghátrányosabb térségekben élők foglalkoztatási esélyeit; melynek keretében külön figyelmet kell fordítani a romák foglalkoztatási helyzetének javítására is. 2. A munkaügyi szervezet humánszolgáltatásihoz való hozzáférés érdekében erősíteni szükséges a roma foglalkoztatás-szervező menedzseri hálózatot. 3. Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a közigazgatásban, közszolgáltatásban foglalkoztatott romák száma növekedjen. 4. Elő kell segíteni a foglalkoztatással egybekötött képzések feltételeinek megteremtését (pl. a második esély iskolák, tranzit foglalkoztatás által), annak érdekében, hogy javuljanak az iskolarendszerű valamint a szakképzésből lemorzsolódott hátrányos helyzetű fiatalok, köztük nagy számban előforduló romák, munkaerő-piaci esélyei. 5. A közmunkaprogramok tervezése és végrehajtása során a programhoz illeszkedő képzéssel is javítani kell a résztvevők munkaerő-piaci pozícióját, segíteni szükséges az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket. Emellett ösztönözni kell az olyan közhasznú és közcélú munkaprogramok indítását is, melyeket követően javulnak a résztvevők elsődleges munkaerőpiacra történő bekerülésének esélyei. 6. Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség ellenőrzései során nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hátrányos helyzetű munkavállalókat nagy számban/arányban foglalkoztató munkaadók és munkavállalók tájékoztatására, a törvényes foglalkoztatás elősegítése érdekében. 7. A kis- és középvállalkozások fejlesztése során kiemelt figyelmet kell szentelni és speciális eszközöket kell kifejleszteni a leghátrányosabb helyzetű térségekben zajló programokra, illetve biztosítani kell a tartósan munkanélküliek (közük nagy számban romák) önfoglalkoztatóvá válását elősegítő eszközöket. 8. Foglalkoztatást elősegítő központi és decentralizált komplex programokat kell megvalósítani elsődlegesen a hátrányos helyzetű kistérségekben élő romák foglalkozatási helyzetének javítása érdekében, a cigány kisebbségi önkormányzatokkal és más társadalmi szervezetekkel együttműködve. 9. A romákat érintő munkaerő-piaci diszkrimináció visszaszorítása érdekében az állami és civil jogvédő intézmények, valamint a munkaügyi szervezetek közti együttműködés erősítése. Külön figyelmet kell szentelni annak, hogy a romákkal foglalkozó szervezetek és az állami intézményrendszer antidiszkriminációs jelzőrendszerként is működjenek. Mutatók: A tartós álláskeresők, pályakezdő álláskeresők száma, lehetőség szerint a roma álláskeresők becslésen alapuló számának feltüntetésével a munkaügyi szervezet becsült adatai alapján. Képzettségi, szakképzettségi szint a roma álláskeresők körében (munkaerő-piaci képzésben, felnőttképzésben résztvevők becsült száma). A bér- és járuléktámogatással foglalkoztatott korábbi álláskeresők száma, közülük az ilyen roma programokban részt vettek és a kötelező időn felüli továbbfoglalkoztatottak száma. 11

20 1. célfeladat Bér,- illetve járuléktámogatással és/vagy egyéb aktív eszköz-támogatással növelni kell a tartósan munkanélküliek és a leghátrányosabb térségekben élők foglalkoztatási esélyeit; melynek keretében külön figyelmet kell fordítani a romák foglalkoztatási helyzetének javítására is. Az első célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: Növelni a bér- és járuléktámogatással foglalkoztatott munkavállalók számát, illetve az ilyen foglalkoztatási programok számát. Biztosítani kell azokat a feltételeket (pl. felnőtt- és szakképzés bekapcsolása), amelyek elősegítik, hogy a bér- és járuléktámogatással megvalósuló foglalkoztatási programok keretében a legrászorultabbak munkaerőpiaci esélyei valóban javuljanak. A romákkal szembeni megkülönböztetés ellen hatékony eszközökkel kell fellépni a bér- és járuléktámogatással megvalósuló foglalkoztatási programok során. 2. célfeladat A munkaügyi szervezet humánszolgáltatásihoz való hozzáférés érdekében erősíteni szükséges a roma foglalkoztatás-szervező menedzseri hálózatot. A második célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: Meg kell teremteni a roma foglalkoztatás-szervező menedzseri hálózat fenntartásának és fejlesztésének (pl. képzés) feltételeit. Ezzel biztosítható, hogy javul a romák munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz való hozzáférése. A roma foglalkoztatás-szervező menedzseri hálózat közreműködésével biztosítani kell a munkaügyi szervezetek munkatársai képzésének diszkriminációs joganyaggal történő kiegészítését a diszkriminációs esetek felismerése és megfelelő kezelése érdekében. A menedzseri hálózat munkatársai a civil szervezetekkel és a cigány kisebbségi önkormányzatokkal együttműködve nyújtsanak tájékoztatást az érintetteknek a munkaügyi szervezet humánszolgáltatásaival kapcsolatban. Ezen szervezetek folyamatos kapcsolattartással biztosítsák, hogy a roma inaktív munkavállalók bekerüljenek a munkaügyi nyilvántartásba. 3. célfeladat Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a közigazgatásban, közszolgáltatásban foglalkoztatott romák száma növekedjen. A harmadik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: A közszféra különböző szintjein a szakfeladatok és az adminisztráció területén lehetőleg minél több roma munkavállaló elhelyezkedését kell elősegíteni, az ehhez szükséges feltételek (pl. ösztöndíj) megteremtésével. Elő kell segíteni a foglalkoztatásba ágyazott képzés és a más eszközök igénybevételét a közszférában dolgozó romák számának növelése érdekében. 12

21 4. célfeladat Elő kell segíteni a foglalkoztatással egybekötött képzések feltételeinek megteremtését (pl. a második esély iskolák, tranzit foglalkoztatás által), annak érdekében, hogy javuljanak az iskolarendszerű valamint a szakképzésből lemorzsolódott hátrányos helyzetű fiatalok, köztük nagy számban előforduló romák, munkaerő-piaci esélyei. A negyedik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedés: A leghátrányosabb helyzetű térségekben meg kell teremteni a második esély iskolák kialakításának és működtetésének feltételeit. Ösztönző rendszereket kell kiépíteni a piaci szereplők foglalkoztatással egybekötött képzésekbe történő hatékony bevonására. 5. célfeladat A közmunkaprogramok tervezése és végrehajtása során a programhoz illeszkedő képzéssel is javítani kell a résztvevők munkaerő-piaci pozícióját, segíteni szükséges az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket. Emellett ösztönözni kell az olyan közhasznú és közcélú munkaprogramok indítását is, melyeket követően javulnak a résztvevők elsődleges munkaerőpiacra történő bekerülésének esélyei. Az ötödik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: A foglalkoztatási programokban résztvevő, megfelelő alapokkal rendelkező közmunkások számára meg kell teremteni a programhoz kapcsolódó szakmai jellegű képzésben való részvétel lehetőségét. A közmunkaprogramokhoz harmonikusan kapcsolódó képzési és más munkaerőpiaci eszközöket beleértve a decentralizált eszközöket is szükség szerint egymást kiegészítve célszerű alkalmazni. A közmunkaprogramhoz kapcsolódó képzés, és a támogatott foglalkoztatás céljai között meg kell jeleníteni a résztvevők későbbi vállalkozóvá válásának esélyét. A Foglalkoztatási Hivatal és a Közmunka Tanács kétévente vizsgálja meg a fejlesztés irányait, végezze el az esetleg szükséges módosításokat. 6. célfeladat Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség ellenőrzései során nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hátrányos helyzetű munkavállalókat nagy számban/arányban foglalkoztató munkaadók és munkavállalók tájékoztatására, a törvényes foglalkoztatás elősegítése érdekében. A hatodik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: A munkavállalók és a hátrányos helyzetű munkavállalókat nagy számban foglalkoztató munkaadók számára olyan tájékoztató jellegű kiadványokat kell készíteni, melyek információt nyújtanak a hatályos munkajogi, munkabiztonsági 13

22 szabályokról, az esetleges jogsértések esetén eljáró hatóságokról és résztvevő egyéb szervezetekről. Biztosítani kell az ezen kiadványokhoz a munkaügyi központokban, kisebbségi önkormányzatokon keresztül, állásbörzéken és más szakmai fórumokon való hozzáférést. Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség évente készítsen beszámolót a területi munka során tapasztalt jogsértő esetekről, a hozott intézkedések kimeneteléről (színlelt szerződéssel történő alkalmazás vállalkozás és megbízás munkaszerződés nélküli foglalkoztatás; alaki, tartalmi hiányosságokkal kötött munkaszerződés). 7. célfeladat A kis- és középvállalkozások fejlesztése során kiemelt figyelmet kell szentelni és speciális eszközöket kell kifejleszteni a leghátrányosabb helyzetű térségekben zajló programokra, illetve biztosítani kell a tartósan munkanélküliek (közük nagy számban romák) önfoglalkoztatóvá válását. elősegítő eszközöket. A hetedik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: A leghátrányosabb helyzetű térségekben kiemelt finanszírozással kell működtetni a kis- és középvállalkozás fejlesztő programokat. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a vállalkozásfejlesztés összekapcsolódjon a tartósan álláskeresők önfoglalkoztatóvá válását elősegítő fejlesztésekkel. Biztosítani kell a vállalkozásfejlesztési és az önfoglalkoztatást elősegítő programokról és ezek feltételeiről szóló információkhoz való hozzáférést a tartósan álláskeresők, roma civil szervezetek és cigány kisebbségi önkormányzatok részére. 8. célfeladat Foglalkoztatást elősegítő központi és decentralizált komplex programokat kell megvalósítani elsődlegesen a hátrányos helyzetű kistérségekben élő tartósan álláskeresők (köztük nagy számban romák) foglalkozatási helyzetének javítása érdekében, a cigány kisebbségi önkormányzatokkal és más társadalmi szervezetekkel együttműködve. A nyolcadik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervezésében bonyolódó komplex munkaerőpiaci programokat, amelyek a tartósan álláskeresők, sok esetben speciálisan romák számára indulnak Az éves tervezés során kiemelt finanszírozással és lehetőleg rugalmas eszközökkel kell megtervezni. Csak azokban az esetekben létesüljenek kifejezetten romák számára kidolgozott foglalkoztatási programok, amelyekben speciálisan a romákat érő hátrányok (diszkrimináció, különösen alacsony iskolai végzettség stb.) feloldására van szükség. Minden egyéb esetben az a cél, hogy a roma munkanélküliek a nem 14

23 romákkal megegyező esélyekkel férjenek hozzá a munkaerő-piaci programokhoz, képzésekhez. Az eredményesebb együttműködés elősegítése, a munkaügyi szervezet szolgáltatásainak romákra történő fokozottabb kiterjesztése, a hatékonyabb programmegvalósítás érdekében a roma partnerszervezetekkel, cigány kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködés rendkívül fontos feladat. 9. célfeladat A romákat érintő munkaerő-piaci diszkrimináció visszaszorítása érdekében erősíteni kell az állami és civil jogvédő intézmények, valamint a munkaügyi szervezetek közti együttműködést. Külön figyelmet kell szentelni annak, hogy a romákkal foglalkozó szervezetek és az állami intézményrendszer antidiszkriminációs jelzőrendszerként is működjenek. A kilencedik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: Meg kell teremteni a munkaügyi szervezetek és a civilek között azokat az információs és együttműködési csatornákat, amelyek elősegítik a munkerőpiaci diszkriminációs esetek feltárásának és kivizsgálásának feltételeit. Képzéséket kell indítani annak érdekében, hogy a roma civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok és a munkaügyi intézményrendszer antidiszkriminációs jelzőrendszerként is tudjanak működni. 15

24 2.3 A lakhatás területére vonatkozó feladatok Cél: A települési és térségi szegregáció nagyarányú csökkentése. Célfeladatok: 1. A telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját felgyorsító célprogramok megvalósítása. 2. A leghátrányosabb helyzetű, romák által sűrűn lakott térségek (amelyekben a telepek, telepszerű lakókörnyezetek megjelenése igen gyakori) komplex fejlesztése. 3. Meg kell teremteni a közszolgáltatások differenciált finanszírozásának feltételeit, amely garantálja a leghátrányosabb helyzetű térségekben, településeken működő ellátások kiemelt finanszírozását. 4. Az alacsony jövedelemmel (vagy jövedelemmel nem) rendelkezők bevonása a bérlakás- és szociális bérlakás-programba, az alacsony jövedelműek számára igénybe vehető lakáshitelkonstrukció kidolgozása. 5. A lakáscélú szociálpolitikai támogatás rendszerének rugalmas átalakítása, elsősorban a mobilitás lehetőségeinek megteremtése céljából. 6. A kilakoltatások megelőzésére, az adósságkezelésre és adósságelkerülésre szolgáló programok további fejlesztése. Mutatók: A telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők száma. A telepek, telepszerű lakókörnyezetek száma. A vezetékes ivóvíz-szolgáltatás, csatornahálózat, egyéb közművek és az úthálózat fejlesztésének mértéke a romák által sűrűn lakott településeken, településrészeken. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés mértéke a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők körében. A már jelenleg is létező bérlakások száma és a további bérlakások iránti igény (az igényelt bérlakások becsült száma); ezeken belül a szociális bérlakások száma és a további igényel szociális bérlakások becsült száma. A rezsi- és lakbértartozást felhalmozó háztartások száma, közülük a kilakoltatott háztartások száma. Az adósságkezelő programokban resztvett háztartások száma. 1. célfeladat A telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját felgyorsító célprogramok megvalósítása. Az első célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések A telepeken, telepszerű lakókörnyezetekben élők integrációját célzó komplex fejlesztési programok integrálása az önkormányzatok település- és egyéb fejlesztési terveibe. A telepeken, telepszerű lakókörnyezetekben élők integrációját célzó komplex fejlesztési programok éves költségvetési forrásainak biztosítása. A telepeken, telepszerű lakókörnyezetekben élők társadalmi integrációjának 16

25 monitorozása. 2. célfeladat A leghátrányosabb helyzetű, romák által sűrűn lakott térségek (amelyekben a telepek, telepszerű lakókörnyezetek megjelenése igen gyakori) komplex fejlesztése. A második célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív intézkedéseinek kialakításakor és megvalósításakor figyelembe kell venni a települési/társadalmi szegregáció által leginkább sújtott telepek, telepszerű lakókörnyezetek komplex problémáit. Foglalkoztatási, oktatási, szociális, egészségügyi, és egyéb területeken egyidejűleg kell olyan programokat tervezni és végrehajtani, amelyek a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját eredményezik. A fejlesztések tervezésekor és megvalósításakor kiemelt figyelmet kell szentelni annak, hogy a forrásokhoz való hozzáférés feltétele legyen a lakhatási szegregáció csökkentése, illetve nem szabad a fejlesztésekkel az elkülönülést erősíteni. 3. célfeladat Meg kell teremteni a közszolgáltatások differenciált finanszírozásának feltételeit, amely garantálja a leghátrányosabb helyzetű térségekben, településeken működő ellátások kiemelt finanszírozását. A harmadik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések Meg kell határozni azokat a térségeket, ahol az alapvető közszolgáltatások kiépítettségének szintje rendkívül alacsony, és meg kell határozni azokat az alapellátásokat, amelyek a térségben élők számára nélkülözhetetlenek. Biztosítani kell az alapvető szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést a leghátrányosabb helyzetű térségekben élők számára. Ki kell alakítani a differenciált közszolgáltatás finanszírozás modelljét, amely lehetőséget ad a leghátrányosabb helyzetű térségekben működő szolgáltatások kiemelt finanszírozására. 4. célfeladat Az alacsony jövedelemmel (vagy jövedelemmel nem) rendelkezők bevonása a bérlakás- és szociális bérlakás-programba, az alacsony jövedelműek számára igénybe vehető lakáshitel-konstrukció kidolgozása. A negyedik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések Hatékony bérlakás- és szociális bérlakás-építési program létrehozása, a megfelelő költségvetési háttérrel, az állam, az önkormányzatok és a magánszféra összefogásával. A szociális bérlakásokhoz való hozzáférés legyen biztosított a valóban rászorulók részére. 17

26 Meg kell teremteni a jogi és költségvetési lehetőségét annak, hogy a szociálpolitikai támogatást használt lakásra is 100%-ban lehessen felvenni. A szociálpolitikai támogatást igénybe vevők korhatárának felemelése vagy kortól függetlenné tétele. 5. célfeladat A lakáscélú szociálpolitikai támogatás rendszerének rugalmas átalakítása, elsősorban a mobilitás lehetőségeinek megteremtése céljából. Az ötödik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések Át kell alakítani a lakáscélú szociálpolitikai támogatást, amely során a munkalehetőségek elérése céljából rugalmas lehetőségeket kell teremteni a mobilitásra, költözésre (pl. albérlet-támogatásként való felhasználás). Meg kell erősíteni azokat az ellenőrző mechanizmusokat, amelyek megakadályozzák a lakáscélú szociálpolitikai támogatás felhasználását belvíz, árvíz vagy egyéb környezet-egészségügyi veszélynek kitett területen. A szociális munka eszközeivel kísérni kell a lakáscélú szociálpolitikai támogatás igénybevételét. 6. célfeladat A kilakoltatások megelőzésére, az adósságkezelésre és adósságelkerülésre szolgáló programok további fejlesztése. A hatodik célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések A kilakoltatások megelőzése, a kilakoltatással fenyegetettek adósságainak rendezése és érdekeik védelme a hatóságok, az önkormányzatok és az állam közös feladata legyen. A rászorulók esetében a rezsi- és lakbértartozásokhoz kapcsolódó adósságkezelés megoldása. 18

27 2.4 Az egészségügy területére vonatkozó feladatok Cél: A romák egészségi állapotának javulása (2013-ra a születéskor várható élettartam növelése), az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférésük javítása. Célfeladatok: 1. Az egészségügyi és szociális ellátásban a szabad kapacitások (betöltetlen állások) kihasználása érdekében ösztönző rendszer kialakítása a romák által sűrűn lakott területeken. 2. A romák egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételének megerősítése, a korábban megtett lépések továbbvitele 3. A roma szakemberek számának emelése nővér, védőnő, ápoló, orvos, szociális munkás szakmákban oktatási ösztönző programokkal, ösztöndíjakkal. 4. Az orvos- és egyéb megfelelő egészségügyi képzést folytató intézmények képzési rendjébe illeszthető multikulturális, előítélet-mentességet, valamint az anti-diszkriminációs gyakorlat megerősítését szolgáló programok kidolgozása és bevezetése 5. Erősíteni kell a helyi szintű együttműködést és kapcsolatot a roma lakosság és az ellátó rendszer között, harcolni kell a diszkrimináció közvetlen és közvetett formáival szemben. Fejleszteni kell a roma ügyfelek tudását és informáltsági szintjét az őket megillető emberi jogokról és az igénybe vehető szolgáltatásokról. 6. Olyan helyi szintű egészségmegőrző tervek kidolgozását kell elősegíteni, amelyek az adott roma közösség szükségleteit figyelembe veszik. Mutatók: Orvosok, védőnők, ápolónők, szociális munkások száma a romák által sűrűn lakott területeken. Regisztráltan orvosi ellátásban részesült esetek száma a roma lakosság körében. Az egészségügyi szűrővizsgálatok száma a romák által sűrűn lakott területeken. Az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő roma kliensek száma, a roma kliensek elégedettségi szintje a szolgáltatások tekintetében. Diszkriminációra vonatkozó jelentett esetek alapján a roma ügyfelek elégedettségi szintje. Roma orvosok, védőnők, ápolónők, szociális munkások becsült száma. Az orvos- és egyéb megfelelő egészségügyi képzést folytató intézmények képzési rendjébe illeszthető multikulturális, előítélet-mentességet, valamint az anti-diszkriminációs gyakorlat megerősítését szolgáló órákon résztvevő hallgatók aránya az adott képzésre járó összes hallgatóhoz képest. 1. célfeladat Az egészségügyi és szociális ellátásban a szabad kapacitások (betöltetlen állások) kihasználása érdekében ösztönző-rendszer kialakítása a romák által sűrűn lakott területeken. Az első célfeladat eléréséhez szükséges intézkedések: Szakmai és pénzügyi támogató ösztönző rendszert kell kialakítani annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken az egészségügyi alapellátás 19

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 19.749-1/2007-SZMM A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről Budapest, 2007.

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

milliárd forint volt. A szaktárca költségvetési forrásait a kormány, a társminisztériumok és néhány állami tulajdonú gazdálkodó szervezet is kiegészít

milliárd forint volt. A szaktárca költségvetési forrásait a kormány, a társminisztériumok és néhány állami tulajdonú gazdálkodó szervezet is kiegészít s Munkaügy Miniszter looma ~ vűlés Hivataía --~/-91)- --, 1 lkt. szám: 7007-3/2007-SZMM 1007 WC 14- Varga József úr részére országgyűlési képviselő Fidesz - MPSZ Budapest Tisztelt Képviselő úr! K/2225.

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program: a Rövid Program lényege

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program: a Rövid Program lényege A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program: a Rövid Program lényege A gyermekek szegénysége elfogadhatatlan. Minden negyedik-ötödik gyermek nélkülözésekkel, fejlődését nehezítő körülmények között él. Minden

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Jászfényszaru 2013. november 28.

Jászfényszaru 2013. november 28. Jászfényszaru 2013. november 28. Telepfelszámolási törekvések a stratégiai dokumentumok szintjén Roma Integráció Évtizede Program lakhatási elemek 1. A telepeken, telepszerűlakókörnyezetben élők társadalmi

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2010-2011. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről A Kormány a Roma Integráció Évtizede

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben