VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN-, FAKTORING ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN-, FAKTORING ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN-, FAKTORING ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 200 millió forint éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalati Ügyfelek részére Hatályos: 2015 augusztus 1. Közzététel: július 31. Alkalmazandó a március 14. napját követően létrejött Szerződések tekintetében.

2 TARTALOM VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN- FAKTORING ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 TARTALOM... 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÁSZF HATÁLYA MEGHATÁROZÁSOK MÓDOSÍTÁSOK ELŐFELTÉTELEK DÍJAK, KAMATOK, KÖLTSÉGEK TÖRLESZTÉS, ÉS ELŐTÖRLESZTÉS KÉSEDELMES FIZETÉS BIZTOSÍTÉKOK DEVIZÁBAN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FELELŐSSÉGI NYILATKOZATOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER ÉS PANASZKEZELÉS ÉRTESÍTÉSEK EGYÉB RENDELKEZÉSEK A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE II. AZ EGYES ÜGYLETTÍPUSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK BERUHÁZÁSI HITEL ESETI FORGÓESZKÖZHITEL RULÍROZÓ FORGÓESZKÖZHITEL FOLYÓSZÁMLAHITEL GARANCIA /A. GARANCIA JÖVEDÉKI BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA /B. GARANCIA VÁMFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA FAKTORÁLÁS KERETMEGÁLLAPODÁS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYBA LÉPÉSE

3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az Ügyfelek számára nyújtott valamennyi Szolgáltatásra Az ÁSZF I. része alatti Általános Rendelkezések valamennyi Szolgáltatás, az ÁSZF II. része alatti Az Egyes Ügylettípusokra Vonatkozó Rendelkezések pedig az adott Szolgáltatás tekintetében szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket az Ügyfél az adott Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el. A Szerződés megkötése előtt tett akár írásbeli, akár szóbeli banki nyilatkozatok (kivéve, ha a banki kötelezettségvállalást kifejezetten tartalmazza) nem minősülnek a Szerződés részének, vagy a Szerződés megkötésére irányuló kötelezettségvállalásnak. Az ÁSZF II. Az Egyes Ügylettípusokra Vonatkozó Rendelkezések az adott Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés aláírásakor lépnek hatályba Amennyiben a Szerződés és az ÁSZF vagy az Üzletszabályzat rendelkezései között eltérés van, a Szerződés rendelkezései irányadók. Amennyiben az ÁSZF I. része alatti Általános Rendelkezések és a II. része alatti Az Egyes Ügylettípusokra Vonatkozó Rendelkezések előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései irányadóak. Amennyiben az ÁSZF és az Üzletszabályzat rendelkezései között van eltérés, az ÁSZF rendelkezései irányadóak Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos valamely kérdést a Szerződés, illetve az ÁSZF nem szabályoz, a Bank mindenkori hatályos Üzletszabályzata és Hirdetménye, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a Ptk., a Hpt., és a pénzforgalomról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók Az ÁSZF rendelkezései annak hatályba lépésétől mind az Ügyfélre, mind a Bankra nézve kötelezőek, de az egyes Szolgáltatások kapcsán azoktól kölcsönös egyetértéssel a Szerződés kifejezett rendelkezésével írásban el lehet térni, illetve egyes rendelkezések alkalmazását ki lehet zárni A Felek eltérő rendelkezésének hiányában az ÁSZF hatálya alatt kötött Szerződésekre az ÁSZF rendelkezései akkor is vonatkoznak, ha az Ügyfél éves nettó árbevétele 200 millió forint alá csökken Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a vele kötött Szerződés alapján arra a harmadik személyre is, aki (amely) az Ügyfél szerződésszerű teljesítéséhez biztosítékként a Bankkal szemben kötelezettséget vállal. A Felek külön rendelkezése alapján a jelen ÁSZF hatálya a Bank egyéb vállalati ügyfeleire is kiterjedhet. 2. MEGHATÁROZÁSOK Az itt felsorolt kifejezések az ÁSZF-ben, valamint a Szerződésben az alábbi jelentéssel bírnak: Alapjogviszony Anyavállalat ÁSZF Bank Banki Munkanap Banki Kereskedelmi Árfolyam Banki Kereskedelmi Középárfolyam Banki Számlakonverziós Árfolyam jelenti a Garanciával biztosítandó, szerződésen, jogszabályon, vagy egyéb jogcímen alapuló fizetési vagy egyéb, szerződésben/jogszabályban meghatározott vagy egyéb jogcímen keletkező kötelezettséget keletkeztető, tartalmazó jogviszonyt; jelenti a számvitelről szóló évi C. törvény szerint meghatározott anyavállalatot; jelenti a jelen Általános Szerződési Feltételeket; jelenti az ERSTE BANK HUNGARY Zrt-t, amelynek székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u , cégjegyzékszáma: , tevékenységi engedély száma és kelte: 2061/2004., augusztus 26.; az a nap, amelyen a Bank az Ügyfelek részére nyitva áll, banki szolgáltatásokat nyújt, és a nyújtott Szolgáltatásra vonatkozóan az adott devizában az elszámolás-forgalom is igénybe vehető; a Bank által jegyzett, jellemzően kereskedelmi tevékenységhez és hitelfolyósításhoz, hiteltörlesztéshez kapcsolódó vételi (Banki Kereskedelmi Vételi Árfolyam), eladási (Banki Kereskedelmi Eladási Árfolyam) vagy középárfolyam (Banki Kereskedelmi Középárfolyam), amely alapján a konverzióval teljesített összeg a jegyzés napján, vagy az azt követő első, illetve második Banki Munkanapon kerül teljesítésre és amelyet a Bank minden Banki Munkanapon kétszer határoz meg az aktuális bankközi piaci árfolyamok alapján, délelőtt 11:00 és között (délelőtti jegyzés) és délután 16:00 és 17:00 között (délutáni jegyzés); tényleges konverzió nélkül kiértékelésekhez használt árfolyam; a Bank aznapi értéknapos teljesítésű, jellemzően számlakonverziók, kártyás tranzakciók esetére alkalmazott vételi (Banki Számlakonverziós Vételi Árfolyam), eladási (Banki Számlakonverziós Eladási Árfolyam) vagy középárfolyam (Banki 3

4 Bankszámla Beruházási Hitel Biztosíték Biztosítékot Nyújtó Biztosítéki Szerződés BUBOR Devizában Nyújtott Szolgáltatás Díjak Számlakonverziós Középárfolyam) devizaárfolyam típusa, amelyet a Bank az aktuális bankközi piaci árfolyamok alapján általános esetben naponta egyszer, reggel 6:45 és 8:15 között jegyez, kivételt többszöri árfolyamjegyzést az átlagost meghaladó devizapiaci mozgások tehetnek indokolttá; az Ügyfélnek a Banknál a Szerződésben meghatározott és a Szerződésben feltüntetett pénznemben vezetett egy vagy több bankszámlája; immateriális javak, tárgyi eszközök megszerzése, létesítése, bővítése, illetve befektetett pénzügyi eszközök megszerzése céljából nyújtott hitel; az Ügyfél, vagy valamely harmadik személy, a Biztosítékot Nyújtó által az Ügyfél Szerződésből származó kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott biztosítékokat jelenti; az Ügyfélen kívüli harmadik személy, aki az Ügyfél Szerződésből származó kötelezettségei teljesítésének biztosítására Biztosítékot nyújt; az Ügyfél Szerződésből eredő fizetési kötelezettségei teljesítését biztosító mellékkötelezettségeket azok érvényesítésének módját és következményeit tartalmazó, a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező biztosítéki szerződés, vagy egyoldalú jognyilatkozat; a Magyar Nemzeti Bank által banki munkanapokon publikált meghatározott futamidőkre vonatkozó budapesti bankközi forint hitelkamatláb; a kamatjegyző bankok által a bankközi hitel nyújtására tett üzleti ajánlatok kerekítés szabályai szerint számított számtani középérték két tizedes jegyre kerekítve éves kamatlába (fixing). A BUBOR kamatok a fixinget követő második magyar banki munkanappal, mint a budapesti forint pénzpiac spot teljesítési napjával megegyező nappal induló üzletekre vonatkoznak, kivéve az overnight periódust, ahol az üzletkötés napja megegyezik a teljesítés napjával; minden olyan Szolgáltatás, melynél a Szerződésben az ügylet pénznemeként a magyar forinttól (HUF) eltérő pénznem kerül feltüntetésre; jelentik az Ügyfél által a Kamaton felül a Szolgáltatásért fizetendő egyéb, Szerződésben meghatározott díjakat, jutalékokat, költségeket esettől függően egyenként, illetve azok mindegyikét; Döntés A Bank által hozott olyan egyedi, az Ügyféllel kötendő Szerződésre vonatkozó a döntés időpontjában a Bank rendelkezésére álló információk és adatok alapján hozott döntés, amely az Ügyfélnek a Bank által a jelen ÁSZF alapján nyújtandó szolgáltatások iránti kérelmére született, és amelynek feltételei a Szerződésbe beépülésre kerülnek. EGT EGT deviza az Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió tagállamai valamint Norvégia, Izland és Lichtenstein jelenti az Európai Gazdasági Térség országainak devizáit Egyedi Árfolyam Egyedi Árfolyam-Megállapodások Lebonyolítására szolgáló Keretszerződés rendelkezéseinek megfelelően kizárólag az Ügyfél részére jegyzett eladási vagy vételi árfolyam Egyedi Garancia Egyéb Bankszámla Eseti Hitel EURIBOR a Banknál mindenkor alkalmazott standard okirati tartalomtól eltérő Garancia; az Ügyfél bármely Bankon kívüli pénzforgalmi szolgáltatónál bármely pénznemben, bankszámla-keretszerződés, betétszerződés vagy takarékbetét szerződés alapján belföldön vezetett bármely, illetve valamennyi bankszámlája; valamennyi, eseti jelleggel nyújtott nem Rulírozó Hitel; banki munkanapokon délelőtt órakor publikált (pl.: Reuters terminál EURIBOR oldalán) meghatározott futamidőkre vonatkozó euro bankközi hitelkamatláb; a kamatjegyző bankok által a bankközi hitel nyújtására tett üzleti ajánlatok - kerekítés szabályai szerint számított számtani középérték kerekítve - éves kamatlába (fixing). Az EURIBOR kamatok a fixinget követő második banki munkanappal, mint az euro 4

5 pénzpiac spot teljesítési napjával megegyező nappal induló üzletekre vonatkoznak, kivéve az overnight periódust, ahol az üzletkötés napja megegyezik a teljesítés napjával; Faktorálás Kereskedelmi szerződéssel, számlával igazolt rövidlejáratú, halasztott fizetésű követelések esedékesség előtt történő megvásárlását jelenti, a követelések engedményezésével. A Bank által nyújtott faktorálás, mint pénzügyi szolgáltatás magában foglalja az általános, egyedi, illetve csendes engedményezésre vonatkozó szabályokat egyaránt. Továbbá követelésnek - a kötelezett kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő - megszerzése, megelőlegezése, valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi; Felhatalmazó Levél Fél, vagy Felek Folyószámlahitel Futamidő Garancia vagy Garancia Nyilatkozat Garancia Ígérvény vagy Ígérvény Garancia Megbízási Szerződés vagy Megbízási Szerződés Garanciakeretszerződés Hitelbiztosítéki Nyilvántartás Hpt. Hirdetmény olyan, az Ügyfél által a Szerződés mellékletében meghatározott formában megtett, fedezethiány esetén a vonatkozó jogszabály által megengedett leghosszabb sorba állítási időtartamot tartalmazó, kizárólag a Bank írásbeli hozzájárulásával visszavonható, és az Ügyfél számlavezető pénzfogalmi szolgáltatója által nyilvántartásba vett és cégszerű aláírással visszaigazolt nyilatkozat, amellyel az Ügyfél, mint fizető fél számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, mint kedvezményezettet, hogy a Bank követelését az Ügyfél adott pénzforgalmi számlája terhére beszedési megbízás útján érvényesítse, és amelyben engedélyezi a Bank számára e számla vonatkozásában beszedési megbízás benyújtását; jelenti a Bankot és az Ügyfelet, a Biztosítékot Nyújtót, illetve esettől függően ezek valamelyikét vagy mindegyikét; olyan Rulírozó Hitel, amely alapján a Bank oly módon nyújt kölcsönt az Ügyfélnek, hogy az Ügyfél Bankszámláján a Szerződésben meghatározott keretösszegig növelheti tartozását, amennyiben a Bankszámla egyenlege a pénzforgalmi megbízások teljesítéséhez nem nyújt fedezetet; a Szerződés alapján nyújtott hitel, kölcsön futamideje, eltérő megállapodás hiányában a Szerződés aláírásának napjától a hitel, kölcsön Szerződés szerinti Végső Lejárat Napjáig tartó időtartam; a Bank által az Ügyfél megbízása alapján a Garancia Megbízási Szerződés vagy Garanciakeret-szerződés szerint az annak mellékletében meghatározott formában és tartalommal kibocsátott bármely (pl. fizetési, teljesítési, jóteljesítési, ajánlati, vám- vagy jövedéki, illetve egyéb) Garancia Nyilatkozat, mely a Banknak az Ügyfél vagy az Ügyfél által meghatározott személy teljesítéséért való egyoldalú és önálló kötelezettségvállalása, amely alapján a Bank a Bankgaranciában meghatározott feltételek szerint fizetést teljesít; a Bank által az Ügyfél megbízása alapján a Garancia Megbízási Szerződés feltételes Garancia Ígérvény esetében a megállapodás szerint az annak mellékletében meghatározott formában és tartalommal kibocsátott Garancia Ígérvényben a Bank arra vállal feltételes, vagy feltétel nélküli kötelezettséget, hogy az Ígérvényben megfogalmazottak szerint Garancia Nyilatkozatot fog kibocsátani az Ígérvényben megnevezett Kedvezményezett felé; jelenti a II. rész 5. fejezetében szabályozott Garancia Megbízási Szerződést; a Bank és az Ügyfél között Keretgarancia nyújtására létrejött megállapodás A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló évi CCXXI. törvény szerinti nyilvántartás. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény; a Bank által az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, a Bank honlapján (www.erstebank.hu), illetve a jogszabályban meghatározott módon közzétett Hirdetmény az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. vállalati hitel-, kölcsön- és Garancia ügyleteivel kapcsolatosan felszámított kamatokról, díjakról és jutalékokról és költségekről elnevezésű tájékoztatója, mely Hirdetménynek az adott Szerződésre vonatkozó részei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik; Kamat, Ügyleti a Kamatbázis és a Kamatfelár éves százalékban meghatározott összege; 5

6 Kamat Kamatbázis Kamatfelár Kamatperiódus Kamatmegállapítási Nap: Kamatok Kedvezményezett Keretgarancia Keretmegállapodás Kényszerforintosítás KHR KHR Ügyféltájékoztató Késedelmi Kamat Kockázatvállalási Limit Komfortlevél Leányvállalat Lejárat Napja az adott Szolgáltatás után fizetendő szerződéses kamat meghatározásánál alapul szolgáló, a Szerződésben meghatározott éves százalékban figyelembe vett referencia kamatláb, pl. Vállalati Alapkamat, BUBOR, LIBOR, EURIBOR, jegybanki alapkamat, vagy 0 %. a Bank által elsősorban az Ügyfél banki kockázata alapján saját hatáskörében meghatározott, éves százalékban kifejezett érték, mely a Kamatbázissal együttesen alkotja az Ügyfél által fizetendő Kamatot; az a Szerződésben rögzített időszak (naptári nap, hónap, negyedév vagy félév), amely alatt az Ügyleti Kamat mértéke az egyoldalú módosítást kivéve változatlan, és amelynek első napján a Kamatbázis az akkor irányadó mértékéhez igazodva megváltozik, illetve amelynek utolsó napját követő napon új Kamatperiódus kezdődik azzal, hogy az első Kamatperiódus az első folyósítás napján kezdődik és a Szerződésben rögzített következő kamatidőszak első napját megelőző napon ér véget, az utolsó Kamatperiódus az utolsó kamatidőszak első napján kezdődik és a Lejárat Napjáig tart; A Kamatperiódus első napja, amelyen a Kamatperiódusra irányadó Kamatbázis és annak mértéke az adott Kamatperiódusra rögzítésre kerül. az Ügyleti Kamat és a Késedelmi Kamat együttesen; az Ügyfél által a Garancia Nyilatkozatban megjelölt harmadik személy, akivel szemben a Bank a Garancia alapján egyoldalú fizetési kötelezettséget vállal; a Bank Garanciakeret-Szerződés alapján meghatározott összegű Garancia keretet nyit és tart az Ügyfél rendelkezésére azzal, hogy az Ügyfél a rendelkezésre álló Garancia keretösszeg terhére, legfeljebb a keretösszeg erejéig egyoldalú jognyilatkozattal, vagy kérelemmel Garancia és/vagy Garancia Ígérvény Szolgáltatást vehet igénybe; a Bank és az Ügyfél között létrejött olyan megállapodás, melynek alapján az Ügyfél legfeljebb a Keretmegállapodásban megjelölt összeg (Keretösszeg) erejéig a Keretmegállapodásban meghatározott egy vagy többféle Szolgáltatást (Bankszolgáltatások) vehet igénybe a Keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződés(ek) szerint. Devizában Nyújtott Szolgáltatás esetében a Bank azon jogosultsága, hogy előre meghatározott feltételek bekövetkezte esetén az esedékes devizatartozást a tranzakció végrehajtásakor érvényes, legutoljára jegyzett Banki Kereskedelmi Eladási Árfolyam alkalmazásával forintra átváltsa; Központi Hitelinformációs Rendszer; a Szerződés mellékletét képező, a KHR-be történő adatátadás szabályairól szóló hatályos jogszabályok szerinti tájékoztatás, Ügyfél nyilatkozat; a lejárt tartozások után az esedékesség napjától a befizetés lejárt tartozásra történő elszámolásának időpontjáig terjedő időre fizetendő kamat; forinttól eltérő devizanemben történő kockázatvállalás során az adott Szerződésben ekként meghatározott összeg, illetve amennyiben az adott Szerződésben összegszerűen nincs megjelölve, úgy az adott Szerződésben (keretszerződésben) szereplő, igénybe vehető (lehívható) hitel(keret) összege szerződéskötés napján érvényes Banki Kereskedelmi Középárfolyamon (délelőtti jegyzés) átszámított forintösszegének 110 (egyszáztíz) %-a (százaléka); az Ügyfélnek a Szerződés alapján fennálló tartozásaival kapcsolatban, az Ügyfél tulajdonosa, illetve a tulajdonosi körébe tartozó személy által a Banknak, a Bank által meghatározott tartalommal és formában tett nyilatkozat, melyben a nyilatkozatot tevő például arra vállal kötelezettséget, hogy gondoskodik arról, hogy az Ügyfél a Futamidő, illetve Garancia esetén a garanciavállalás ideje alatt mindig olyan helyzetben lesz, hogy fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja, illetve, hogy nem hoz olyan döntéseket, melyek ezt negatívan befolyásolnák; jelenti a számvitelről szóló évi C. törvény szerint meghatározott leányvállalatot; a Szerződésben meghatározott azon határnapo(ka)t jelenti, ameddig legkésőbb az Ügyfélnek a Szerződés alapján a Bank felé fennálló valamely esedékes tartozásá(ai)t meg kell fizetnie, és amelyet követően e meg nem fizetett tartozás(ok) lejárttá válik (válnak); 6

7 LIBOR Multicurrency Devizahitel Nyilatkozat Egyéb Bankszámlákról, Fennálló Hitelek Listájáról és Terhek Listájáról Nyilatkozat Titoktartási Kötelezettség Felmentésre Alóli Nyilatkozat a Belső Hitelekre, és Összeférhetetlenségi Szabályokra Ptk. Rendelkezésre Tartási Idő Rulírozó Hitel Rendkívüli Helyzet Piaci Standard Garancia Szerződés Szolgáltatás banki munkanapokon délelőtt árakor a British Bankers' Association (BBA) által publikált (pl.: Reuters terminál LIBOR oldalán) meghatározott futamidőkre és meghatározott devizákra vonatkozó londoni bankközi hitelkamatláb; a kamatjegyző bankok által a bankközi hitel nyújtására tett üzleti ajánlatok - kerekítés szabályai szerint számított számtani középérték kerekítve - éves kamatlába (fixing); A LIBOR kamatok a fixinget követő második banki munkanappal, mint a londoni pénzpiac spot teljesítési napjával megegyező nappal induló üzletekre vonatkoznak, kivéve az overnight periódust, ahol az üzletkötés napja megegyezik a teljesítés napjával; a Devizában Nyújtott Szolgáltatás olyan formája, amelyben az Ügyfél a hitel folyósítását a Szerződésben rögzített bármelyik devizanemben kérheti, úgy, hogy egyszerre akár több devizanemben is állhat fenn kintlévősége; a Szerződés mellékletét képező lista, amely tartalmazza az Ügyfél (i) nyilatkozat aláírásakor valamennyi más pénzforgalmi szolgáltatónál, bármely pénznemben vezetett bankszámlájának (Egyéb Bankszámlák) adatait; (ii) nyilatkozat aláírásakor az egyes Bankon kívüli hitelezőkkel szemben fennálló hitel/kölcsön/garancia ügyletből, illetve más ilyen, vagy hasonló jellegű pénzügyi kötelezettségvállalásból (beleértve a lízingügyletet, treasury ügyletet és kezességvállalást, kötvény kibocsátást is) származó kötelezettségeit, ide nem értve a szokásos üzletmenet körébe eső áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyra tekintettel 90 (kilencven) napot meg nem haladó időtartamra igénybevett előleget vagy halasztott fizetést; (iii) vagyonát alkotó dolgokon, illetve jogokon, a nyilatkozat aláírásakor fennálló egyes zálogjogokat, illetve egyéb ügyleti biztosíték célját szolgáló terheket, a Bank részére alapított Biztosítékok feltüntetése nélkül; a Szerződés mellékletét képező nyilatkozat, amely az Ügyféllel kapcsolatban álló pénzügyi intézmény(ek)et az Ügyfél Nyilatkozatban pontosított bankszámláira, azok egyenlegére, forgalmára vonatkozó adat, továbbá a pénzügyi intézmény(ek)kel kötött hitel-, kölcsön-, Garancia szerződéseire, egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásra irányuló szerződéseire (beleértve a lízinget, treasury ügyletet, kezességvállalást, kötvény kibocsátást is) vonatkozó adat Bank részére történő kiszolgáltatására hatalmazza fel; a Szerződés mellékletét képező a Hpt.,106. (1) a),b),c) pontja,.valamint a 144. (1)- (3) bekezdése vonatkozásában tett Ügyfél nyilatkozat; a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény a Szerződésben a Szolgáltatás igénybevételi lehetősége céljából ekként meghatározott időszak; olyan hitel, melynek keretében a már folyósított kölcsön, annak visszafizetése esetén, a visszafizetett összeg erejéig a Rendelkezésre Tartási Időn belül ismételten igénybe vehető; a pénzpiaci illetve makrogazdasági zavarok miatt az ügylet finanszírozásának költségeit befolyásoló tényezők, így különösen az irányadó pénzpiaci kamatok szintje ( jegybanki alapkamat, BUBOR, LIBOR, EURIBOR, EONIA, MNB fedezett hitel és betéti kamatlábak, bankközi kamatok stb.) a nemzetközi és hazai pénzpiaci devizakamatok mértéke, a bankközi hitelkamatok a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átlagos hozamszintje, vagy a Bank refinanszírozási lehetőségei lényeges mértékben megváltoznak, aminek következtében a Bank valamely kamatjegyzési napon csak a Szerződésben megállapított Kamatbázisnál magasabb költséggel tud forráshoz jutni, vagy a Bank a Szerződésben kikötött Kamatbázist megbízható és ésszerű módon nem tudja megállapítani; a Banknál mindenkor alkalmazott okirati tartalommal kibocsátott Garancia; a Bank és az Ügyfél között létrejött az adott Szolgáltatásra vonatkozó feltételeket és rendelkezéseket tartalmazó írásbeli megállapodás, amelynek elválaszthatatlan részét képezi az Üzletszabályzat, az ÁSZF és a Hirdetmény is; valamennyi az ÁSZF II. része alatt nevesített pénzügyi szolgáltatás, valamint az Ügyfél és a Bank között valamely az ÁSZF II. részében egyébként nem nevesített pénzügyi szolgáltatás, amennyiben az ezen szolgáltatás tárgyában létrejött szerződés így rendelkezik; 7

8 TARGET Nap További Bankszámlák Ügyfél Ügyfélcsoport jelenti azt a napot, amelyen az euróban történő fizetések elszámolásra kerülnek a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System-en keresztül; jelenti az Ügyfélnek a Banknál vezetett, a Szerződésben meghatározott és a Szerződésben feltüntetett pénznemben vezetett bankszámláin (azaz a Bankszámlákon) kívüli valamennyi bankszámláját; Szerződés megkötésének időpontjában 200 millió forint éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalati ügyfelek, valamint mindazon ügyfelek, akikre nézve kifejezett megállapodás alapján az ÁSZF a Szerződés részévé válik; jelenti;azon Ügyfeleket, amelyekkel szemben a Bank kockázatot vállalt és amelyek az alábbiakban meghatározott kapcsolat valamelyikében állnak egymással: a) az egyik Ügyfél közvetve vagy közvetlenül az Szmt. 3. (2) bekezdésének 1. pontja szerinti meghatározó befolyást gyakorol a csoport másik tagja felett, b) az Ügyfelek olyan kapcsolatban állnak egymással, hogy ha az egyiknél pénzügyi problémák merülnek fel, valószínűsíthető, hogy a másik is visszafizetési nehézségekkel kénytelen számolni; ilyen kapcsolatnak számít különösen a 1. kezesség, készfizető kezesség, garanciák és egyéb biztosítékok, 2. jogszabályon vagy szerződésen alapuló korlátlan és egyetemleges felelősség, 3. közvetlen kereskedelmi függőség, amelyet rövid távon nem lehet megszüntetni, illetőleg más üzleti kapcsolattal helyettesíteni, 4. közeli hozzátartozói viszony közös háztartásban élő hozzátartozók esetén. Ügyletlehívó Nyilatkozat Üzletszabályzat Vállalati Alapkamat Végső Lejárat Napja vagy Végső Lejárat az Ügyfél Keretgarancia igénybevételére vonatkozó egyoldalú jognyilatkozata; azon dokumentum, amely meghatározza a Bank és az Ügyfél közötti jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Bank és valamennyi Ügyfél közötti minden olyan jogviszonyban, melynek során a Bank valamely Szolgáltatást nyújt az Ügyfelek részére, és/vagy az Ügyfelek valamely Szolgáltatást vesznek igénybe a Banktól; a Bank által különböző devizákra jegyzett éves százalékban figyelembe vett és a Hirdetményben minden hónap első Banki Munkanapján közzétett banki referencia kamatláb, amely az adott devizára vonatkozó bankközi kamatláb (pl. BUBOR, EURIBOR) és az adott pénz és tőkepiacon a Bank rendelkezésére álló likviditási felár és országkockázati felár összegeként kerül kiszámításra a Szerződésben ekként meghatározott utolsó Lejárat Napja, illetve Garancia esetében a garanciavállalás lejáratának napja; 3. MÓDOSÍTÁSOK 3.1. A Bank jogosult a Szerződésben rögzített Kamatokat, Díjakat, akár Kamatperióduson belül is, továbbá a Szerződés egyéb szerződési feltételeit egyoldalúan a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosítani, illetve kiegészíteni A Szerződés Ügyfélre kedvezőtlen, egyoldalú módosítására az alábbi feltételek és körülmények bármelyikének vagy együttes bekövetkezése esetén kerülhet sor: a jogi, szabályozói környezet változása, amely lehet: a Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelet vagy a Bankra kötelező egyéb jogszabályok, illetve hatósági előírások vagy hitelintézetek közötti megállapodások megváltozása, nemzetközi minősítő intézetek (elismert külső hitelminősítő szervezet) által rendszeresen közzétett országkockázati mutató negatív irányú változása, a Bank közteher- (pl. illeték-, adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása, a Szolgáltatásra vonatkozó állami kamattámogatások változása és/vagy megszűnése, és/vagy 8

9 a belföldi vagy nemzetközi pénz- vagy tőkepiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása, amely lehet a Bank forrásköltségeinek változása, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo (refinanszírozási)- vagy betéti kamatlábak változása, a pénz- vagy tőkepiaci forrásszerzési lehetőségek változása, a pénz- vagy tőkepiaci kamatlábak, refinanszírozási és referencia kamatlábak változása, a bankközi hitelkamatok változása, a fogyasztói vagy termelői árindex változása, FXSWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása, a Bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának emelkedése, az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése, és/vagy a Szolgáltatás nyújtásához, illetőleg az Ügyfél személyéhez fűződő kockázatokban beállt változása, amely lehet az Ügyfélért vállalt kockázatok tényezőinek - a Bank megítélése szerinti kedvezőtlen változása, ideértve az Ügyfél és/vagy Biztosítékot Nyújtó fizetési képességének, készségének változása, és a Biztosítékok értékében bekövetkezett változása, illetve a Biztosítékok érvényesíthetőségében vagy értékesíthetőségében bekövetkezett változás a Bank által nyújtott Szolgáltatás kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása portfolió szinten, és/vagy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, a Bank működési feltételeinek biztosításában bekövetkezett változás, amely lehet a Bank által igénybevett technikai eszközök használatáért, illetve bérletéért fizetett bankköltségek hátrányos változása, dologi illetőleg biztonságtechnikai feltételeinek biztosításáért fizetett bankköltségek hátrányos változása, számítástechnikai illetve adatvédelmi alkalmazások követelményeinek változásából eredő bankköltségek hátrányos változása, banki szolgáltatásokra vonatkozó külső és belső folyamatokban-, eljárásokban-, banki szolgáltatások igénybevételében-, valamint informatikai és biztonságtechnikai feltételekben történő változás, a Bank működési költségeinek hátrányos változása, postai-, távközlési-, internet- szolgáltatás feltételeiben, illetve ezek szolgáltatási díjaiban történő hátrányos változás, külső szolgáltató által biztosított szolgáltatások továbbterhelt díjainak hátrányos változása, a bankközi elszámoláshoz kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek hátrányos változása A Bank a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Bank honlapján (www.erstebank.hu) közzéteszi. A módosított szabályok a hatályba lépés napjától irányadóak a már megkötött Szerződések és a folyamatban lévő ügyek vonatkozásában is Az Ügyfél és a Bank megállapodik, hogy amennyiben bármely közöttük létrejött és közokiratba foglalt szerződést a végrehajthatóságot érintően módosítják és a módosításról újabb közokirat nem készül, az Ügyfél esetleges szerződésszegése esetén a Bank jogosult a korábbi közokiratba foglalt szerződés alapján érvényesíteni követelését A Szerződés Ügyfél számára nem hátrányos egyoldalú módosításról, illetve a Szerződés Díjakon vagy Kamatokon kívüli szerződéses feltételének Ügyfélre hátrányos egyoldalú módosításáról a Bank az Ügyfelet hirdetményi értesítés útján, vagy közvetlenül írásban értesíti. A Bank Kamatok, Díjak Ügyfél számára hátrányos egyoldalú módosításról, illetve a kiegészítésről az Ügyfelet a módosítás hatálybalépése előtt legkésőbb 15 nappal hirdetményi értesítés útján, vagy közvetlenül írásban értesíti Ha az Ügyfél a módosítás ellen írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Ha az Ügyfél az ÁSZF módosítását nem fogadja el, a Bank úgy tekinti, hogy az Ügyfél a Bankkal kötött Szerződését a módosítás hatálybalépésének napjával felmondta. Ebben az esetben a Bank követelése azonnal esedékessé válik, a Bank és az Ügyfél haladéktalanul kötelesek elszámolni, és az Ügyfél köteles a 9

10 fennálló teljes tartozását a Banknak haladéktalanul, hiánytalanul megfizetni. Az írásbeli bejelentésnek a módosítás hatályba lépésének napjáig a Bankhoz meg kell érkeznie. 4. ELŐFELTÉTELEK 4.1. A Bank a Szolgáltatást amennyiben ilyen van, a Szerződésben meghatározott Rendelkezésre Tartási Időn belül csak akkor teljesíti (azaz pl. a kölcsönt akkor folyósítja; a Bankgaranciát akkor vállalja és a Garancia Nyilatkozatot akkor adja ki), ha az Ügyfél a Szolgáltatásra vonatkozó Szerződésben foglalt feltételeken kívül a következőket maradéktalanul teljesítette: az Ügyfél rendelkezik a Banknál a Szerződésben a Szolgáltatás pénznemeként feltüntetett pénznemben ennek hiányában magyar forint (HUF) pénznemben - vezetett Bankszámlával; az Ügyfél az első Szolgáltatás igénybevétele előtt átadta a Banknak valamennyi Egyéb Bankszámla vonatkozóan a Felhatalmazó Levelet; az Ügyfél az első Szolgáltatás igénybevétele előtt cégszerűen aláírva átadta a Banknak az alábbi nyilatkozatokat: Nyilatkozat Egyéb Bankszámlákról, Fennálló Hitelek Listájáról és Terhek Listájáról; Nyilatkozat Titoktartási Kötelezettség Alóli Felmentésről; KHR Ügyféltájékoztató; Nyilatkozat a Belső Hitelek, és Összeférhetetlenségi Szabályok vonatkozásában az Ügyfél, illetve a Biztosítékot Nyújtó az első Szolgáltatás igénybevétele előtt a Bank által igényelt, valamennyi Biztosítékot a Bank rendelkezésére bocsátotta, a vonatkozó Biztosítéki Szerződés érvényes, a Bank által elfogadott tartalommal és a Bank által előírt formában történő megkötésével vagy kibocsátásával, illetve amennyiben a Biztosíték érvényességéhez, vagy létrejöttéhez annak valamely nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges, és a Szerződés eltérően nem rendelkezik, akkor az adott Biztosítéknak a vonatkozó nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló igazolás(oka)t a Bank részére átadta; az Ügyfél az első Szolgáltatás igénybevétele előtt az állami adóhatóság az első Szolgáltatás teljesítésének időpontjához képest 30 (harminc) napnál nem régebbi a Bank által elfogadott igazolásával igazolta, hogy lejárt, ki nem egyenlített köztartozása nem áll fenn; az első Szolgáltatás teljesítésének időpontjához képest 30 (harminc) napnál nem régebbi KHR nyilvántartási adatok szerint az Ügyfél/Biztosítékot Nyújtó nem rendelkezik lejárt hitel-, kölcsönvagy lízingtartozással; az Ügyfél az első Szolgáltatás igénybevétele előtt átadta a Banknak hatályos utolsó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát, valamint az Ügyfél képviseletében eljáró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által szabályszerűen készített és ellenjegyzett aláírásmintáját; az Ügyfél a Szerződés aláírását megelőzően, azzal egyidejűleg, illetve legkésőbb az első Szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg esedékes Díjakat a Banknak megfizette A Szolgáltatás teljesítését a fenti, illetve a Szerződésben meghatározott feltételek teljesítésétől függetlenül megtagadhatja, amennyiben a Szerződés megkötése után a Bank vagy az Ügyfél körülményeiben, vagy a Biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás áll be, amely miatt a Szerződés teljesítése többé el nem várható, továbbá a Szerződés megkötése után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt azonnali hatályú felmondásnak van helye A kölcsön folyósítása amennyiben az Ügyfél és a Bank a Szerződésben másként nem állapodtak meg az Ügyfél Szerződésben feltüntetett Bankszámlájára történik. 5. DÍJAK, KAMATOK, KÖLTSÉGEK 5.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás után a Szerződésben (ideértve a Hirdetményt is) meghatározott Kamatot, illetve Díjakat köteles fizetni. A Bank által alkalmazott Díjak a Bank tevékenysége során előforduló adminisztrációs, számítástechnikai programkészítési, adatrögzítési, kockázatelemzési, jogi és egyéb banki szakértői, és a Szolgáltatás nyújtása során Bank részéről igénybevett harmadik személy által alkalmazott költségeket tartalmazzák Garancia Díja: Mértékét a Bank a vállalt Garancia összegének százalékában, vagy konkrét összegben határozza meg, megfizetése éven belüli Garancia esetén a Garancia Megbízási Szerződés aláírásával, Keretgarancia esetén az Ügyletlehívó Nyilatkozat befogadásával egyidejűleg, a Garancia Nyilatkozat kiadását megelőzően, éven túli Garancia esetén a díjfizetés a Szolgáltatásra vonatkozó Megbízási Szerződésben illetve a Garanciakeret-szerződésben meghatározottak szerint történik. A Garancia Díja a 10

11 Bank Bankgaranciából származó kötelezettségének a garanciavállalás Végső Lejárata előtti megszűnése esetén, arányosan csökkentett összegben sem téríthető vissza Garancia Ígérvény- vagy Hitelígérvény Díja: mértékét a Bank a Garancia Ígérvény vagy Hitelígérvény összegének százalékában és/vagy konkrét összegben határozza meg, megfizetése Garancia Ígérvény esetén a Garancia Megbízási Szerződés, illetve feltételes Ígérvény esetén a megállapodás aláírásával egyidejűleg, a Garancia Ígérvény kiadását megelőzően, Hitelígérvény esetén a hitelígérvény kiadása előtt, de legkésőbb a hitelszerződés aláírásakor esedékes Garancia Lehívásának Díja: a Garancia igénybevétele esetén a Garancia kifizetésének díja, amelynek mértékét a Bank a vállalt Garancia összegének százalékában vagy konkrét összegben határozza meg, és amely a Garancia lehívása alapján történő fizetéssel egyidejűleg esedékes Devizanemcsere Díja: a több eltérő devizanemben igénybe vehető Szolgáltatás esetében a devizanem átváltásával kapcsolatos konkrét összegű díj, amely a devizanem cserével egyidejűleg esedékes Előtörlesztési Költség: a Szerződés alapján a Bank felé fennálló tartozásnak az esedékességet (Lejárat Napját, illetve Végső Lejárat Napját) megelőzően történt részleges megfizetése esetén Banknál felmerült költség, amelyek az előtörlesztéssel egyidejűleg esedékes Egyedi Bankgaranciával vagy Garancia Ígérvénnyel Kapcsolatos Tanácsadás Díja: a Bank Egyedi Garancia vagy egyedi Garancia Ígérvénnyel kibocsátása esetén nyújtott tanácsadási szolgáltatásainak díja, amelynek mértékét a Bank a vállalt Garancia összegének százalékában vagy konkrét összegben határozza meg és amely a Garancia illetve a Garancia Igérvény kiadásával egyidejűleg esedékes Fedezethez kapcsolódó biztosítás bevizsgálásának Díja: a Szolgáltatás igénybevétele során Bank által előírt biztosítás Bank részére történő megfelelőségének vizsgálatához kapcsolódó díj, amely konkrét összegben kerül meghatározásra és a bevizsgáláskor esedékes Fedezethez kapcsolódó biztosítás felülvizsgálásának Díja: a Szolgáltatás igénybevétele során Bank által előírt biztosításra vonatkozó díjfizetés vizsgálatához kapcsolódó díj, amely konkrét összegben kerül meghatározásra és a felülvizsgálatkor esedékes Felszólítás Díja: a Szerződés alapján a Bank felé fennálló tartozás vagy bármely kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólítás díja, amely konkrét összegben a felszólítás megküldésével egyidejűleg esedékes Folyósítási Jutalék: A Folyósítási Jutalék a Szerződés megkötését követően az adott kölcsönösszeg folyósításáig felmerült banki szolgáltatások ellenértékét fedezi. Mértékét a Bank az igénybevett hitelösszeg százalékában, illetve konkrét összegben határozza meg, megfizetése az aktuális lehívással egyidejűleg esedékes Hitelbírálati Díj, illetve Garancia Bírálati Díj: a Bank szerződéskötésig felmerült szolgáltatásainak ellenértékét (pl. adósminősítés, engedélyezés, szerződés előkészítés és elkészítés stb.) fedező díj. Amennyiben a Bank Hitelbírálati Díjat, illetve Garancia Bírálati Díjat számít fel, úgy annak mértékét a Bank a szerződéskötést megelőzően kérelmezett hitelkeret vagy Garancia esetén a Banktól kért Garancia, vagy Keretgarancia összegének százalékában, vagy konkrét összegben határozza meg, és megfizetése amennyiben az Ügyfél a Banknál nem rendelkezik pénzforgalmi bankszámlával a Bank által kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat alapján történik új ügylet esetén a hitelkérelem, vagy Garancia kibocsátása iránti kérelem benyújtásakor vagy a szerződéskötést megelőzően esedékes teljes összegben. Az Ügyfél a hitelkérelem vagy a Garancia kibocsátása iránti kérelem elutasítása esetén is köteles a Hitelbírálati Díjat, illetve Garancia Bírálati Díjat megfizetni, illetve ez esetben a már korábban megfizetett Hitelbírálati Díj, illetve a Hitelbírálati Díj, Garancia Bírálati Díj nem téríthető vissza Kamat lehet fix vagy változó. Változó Kamat esetén a Kamat meghatározása Kamatperiódusonként történik. A Kamat és a kamatfizetés esedékessége a Szerződésben kerül meghatározásra Kezelési Költség: a Bank adminisztrációs tevékenységének ellenértékét fedező költség. Mértékét a Bank a mindenkor fennálló hitel-, és/vagy kölcsönösszeg százalékában és/vagy konkrét összegben határozza meg, megfizetése amennyiben a Szerződés másképp nem rendelkezik a Szerződés megkötésekor egy összegben esedékes Különeljárási Díj: a Szolgáltatás nyújtása során a Bank számára az általánosnál aránytalanul több munkát vagy költséget jelentő, illetve a Banktól jelentősebb szakértelmet igénylő, különleges ügyféligények díja, amely egyedi megállapodás alapján kerül megállapításra és megfizetésre Levelezési Díj: a Szolgáltatás nyújtásával, az ügylet lebonyolításával összefüggésben felmerült postaköltség és adminisztrációs költség együttes díja, amely átalány összegben kerül meghatározásra, és a levél kiküldésével egyidejűleg esedékes Monitoring Díj: a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben előírt számlaforgalomra, fedezetre vagy az ügyletre általában vonatkozó előírások rendszeres felülvizsgálatához kapcsolódó díj, amely konkrét összegben éves időszakra előre, vagy a monitoring gyakoriságának megfelelően esedékes. 11

12 5.18. Negatív Kamatbázis esetén alkalmazandó Kamatbázis: Amennyiben a Szerződésben rögzített referencia kamatláb alapján meghatározott Kamatbázis értéke bármely Kamatmegállapítási Napon negatív értéket vesz fel, úgy a Bank az adott Kamatperiódusra ezen negatív értékű Kamatbázis helyett 0 % mértékű Kamatbázist alkalmaz mindaddig, amíg a referencia kamatláb alapján meghatározott Kamatbázis a Kamatmegállapítási Napon pozitív értéket nem vesz fel. A 0% Kamatbázis alkalmazása esetén a Szerződésben eredetileg megállapított Kamatperiódus változatlan marad. Amennyiben a Szerződésben rögzített, referencia kamatláb alapján meghatározott Kamatbázis bármely Kamatmegállapítási Napon pozitív értéket vesz fel, úgy a Felek Kamatbázisként újra a Szerződésben megállapított Kamabázist alkalmazzák Prolongációs Díj: a Szerződés futamidejének hitelvizsgálat nélküli hosszabbításhoz kapcsolódó döntés előkészítés konkrét összegű díja, amely a Futamidő hosszabbítására vonatkozó Szerződés megfelelő módosításának megkötésével egyidejűleg esedékes Rendelkezésre Tartási Jutalék: mértékét a Bank a rendelkezésre tartott, le nem hívott hitelrész/igénybe nem vett Garancia keret százalékában határozza meg, megfizetése utólag, a Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában az adott Szerződés szerinti Kamatperiódus alapján teljesítendő kamatfizetés esedékességével egyidejűleg, és a Rendelkezésre Tartási Idő végén esedékes. A Rendelkezésre Tartási Jutalék számításának kezdő időpontja amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik a szerződéskötés időpontja, végső időpontja a Rendelkezésre Tartási Idő utolsó napja Rendkívüli Piaci Helyzet esetén alkalmazandó Kamat: Amennyiben a Szerződésben kikötött Kamatbázis nem állapítható meg megbízható és ésszerű módon, úgy a Bank köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni és amint lehetséges megállapítani az adott Kamatperiódusra irányadó Kamatot a következők összegeként: (i) a Szerződésben meghatározott Kamatfelár és (ii) a Bank által meghatározott olyan Kamatbázis, amely éves kamatként kifejezi azt a költséget, amivel a Bank a Szolgáltatást az általa ésszerűen választott forrásból finanszírozni tudja. Amennyiben a Szerződésben rögzített Kamatbázis jegyzése visszaáll, úgy a Felek Kamatbázisként újra a Szerződésben megállapított Kamatbázist alkalmazzák azzal, hogy alkalmazásának kezdő időpontja a következő Kamatperiódus első napja. Amennyiben a Rendkívüli Piaci Helyzet miatt a Bank csak a Szerződésben megállapított Kamatbázisnál magasabb költséggel tud forráshoz jutni, úgy a Bank jogosult a Kamatbázison és Kamatfeláron túlmenően az ilyen éves százalékos formában kifejezett többlet forrásköltségeit is érvényesíteni egy-egy Kamatperiódus tekintetében. A Bank a többlet forrásköltség értékéről az Ügyfelet az adott Kamatperiódust megelőzően értesíti. A Kamat mértékéhez hozzászámított többletköltség megfizetése a kamatfizetéssel egyidejűleg esedékes. Az Ügyfél ebben az esetben jogosult a többletköltséggel érintett teljes tartozását a soron következő kamatfizetési napon díjmentesen előtörleszteni Restruktúrálási Díj: A Banknak az Ügyféllel kapcsolatos restruktúrálási tevékenységéből eredő díjtétel, amely a restruktúrálási folyamat többlet erőforrás-igényei következtében merül fel Szerződésmódosítási Díj: A Szerződésmódosítási Díj a szerződésmódosítással kapcsolatban felmerült adminisztrációs, számítástechnikai programkészítési, adatrögzítési, kockázatelemzési stb. költségeket tartalmazza. A Bank az Ügyféllel kötött bármely Szerződés aláírása után az Ügyfél kérelmére végrehajtott minden módosítás esetén ideértve az előtörlesztés miatt bekövetkező szerződésmódosítást is jogosult Szerződésmódosítási Díjat felszámolni. Szerződésmódosítás minden olyan a Szerződést, illetve a Biztosítéki Szerződéseket érintő változtatás, amely a jogviszony tartalmát, tartamát érinti. Mértékét a Bank szerződésmódosításonként határozott összegben állapítja meg, mely a Szerződésben rögzítésre kerül, megfizetése a szerződésmódosítás aláírásakor esedékes Szerződéskötési Díj: A kötelezettségvállalásra vonatkozó Szerződés és az ehhez kapcsolódó egyéb dokumentáció elkészítésének díja, amelynek mértékét a Bank a kötelezettségvállalás százalékában, illetve konkrét összegben határozza meg, és amely a Szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes Végtörlesztési Költség: a Szerződés alapján a Bank felé fennálló tartozásnak az esedékességet (Végső Lejárat Napját) megelőzően történt teljes megfizetése esetén Banknál felmerült költségek, amelyek a végtörlesztéssel egyidejűleg esedékesek A Bank jogosult a Díjak, Költség összegével az Ügyfél Bankszámlájá(i)t, illetve További Bankszámláit az ÁSZF Általános Rendelkezések 6.5. pontjában írt módon az esedékességkor megterhelni, vagy a Díjak összegét a rendelkezésre bocsátott hitel vagy kölcsönösszegből levonni, kivéve ha a Felek a Szerződésben ettől eltérően állapodtak meg, vagy az Ügyfél a Díjat a Bank részére egyéb módon megfizette. A Bank a Kamaton és Költségen kívüli százalékban kifejezett díjtételeket 360 (háromszázhatvan) napos év figyelembevételével számolja. Abban az esetben, ha a Díjak, Költség megfizetéséről a Bank számlát állít ki, akkor a Díjak valamint a Költség megfizetése a kiállított számla szerint történik A Bank a Szerződésben rögzített Díjakat az Ügyfélre kedvezőtlen módon, akár Kamatperióduson belül is, egyoldalúan az ÁSZF I pontja szerint jogosult módosítani Az állami kamattámogatás mellett nyújtott hitelek Díjainak módosítása a vonatkozó jogszabályok és az ÁSZF figyelembevételével történik. 12

13 5.29. Költség: A Szerződés megkötésének, módosításának, illetve felülvizsgálatának költségei ideértve különösen de nem kizárólagosan a Szerződés, valamint a Biztosítéki Szerződés esetleges közjegyzői okiratba foglalásával kapcsolatos díjat, költséget, továbbá a Szolgáltatáshoz, a Biztosítéki Szerződéshez kapcsolódó valamennyi szakértői, ügyvédi, nyilvántartásba történő bejegyzési és törlési költséget, díjat, továbbá a Biztosíték érvényesítésével felmerülő bármely költséget, díjat, valamint a közhiteles nyilvántartásokból lekérhető igazolások (pl: TakarNet és ingatlan-nyilvántartási szolgáltatások, igazolások, cégkivonat, MOKK tanúsítvány, Hitelbiztosítéki Nyilvántartásból történő lekérdezés, igazolás, ténytanúsítvány stb.) díjait, valamint a Biztosítékok értékelésének (értékbecslésének), díja, továbbá a Biztosítékok tekintetében kötött biztosítások biztosítási díja is a Szerződés, illetve a Biztosítéki Szerződés ellenkező kikötése hiányában az adott díj vagy költség esedékességével egyidejűleg az Ügyfelet terhelik, mely Költség megfizetése az ÁSZF I. Általános Rendelkezések 6.5. pontja alapján történik. 6. TÖRLESZTÉS, ÉS ELŐTÖRLESZTÉS 6.1. Az Ügyfél a kölcsön összegét és a Díjakat a Szerződésben megjelölt időpontokban vagy határidőkben a megjelölt összegben, mindennemű levonás vagy beszámítás nélkül tartozik visszafizetni Ha az Ügyfél kölcsön igénybevételi jogával csak részben élt és a kölcsönt több részletben kell visszafizetnie, az igénybe nem vett összeggel a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában az utolsó törlesztő részlet(ek) csökken(nek) Ha a Szerződés alapján fizetendő összeg esedékessége olyan napra esik, amely nem Banki Munkanap, akkor a teljesítés esedékességének napja az ezt követő első Banki Munkanap Az Ügyfél a fizetési kötelezettségét elsősorban a Szerződésben feltüntetett, törlesztés céljára szolgáló Bankszámlájáról köteles teljesíteni, ezért kötelezettséget vállal arra, hogy e Bankszámláját legalább a Szerződés szerint esedékes összeg erejéig feltölti legkésőbb az esedékesség napját megelőző Banki Munkanapig Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy az Ügyfél Bankszámla, illetve További Bankszámlák vonatkozásában fennálló számlaköveteléseibe külön jognyilatkozat tétele nélkül beszámítsa esedékességkor, vagy azt követőn bármikor a mindenkori fennálló követelését, akként, hogy a Bank az Ügyfél Banknál vezetett bármely Bankszámláját, illetve További Bankszámláját a Szerződés szerint esedékes összeggel jogosult megterhelni az Ügyfél külön rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére is. A Bank az Ügyféllel szemben fennálló követelése kielégítése érdekében jogosult a betétet annak lejárata előtt lejáratni és a betét összegét a fennálló követeléseibe beszámítani. A Bank nem felel az olyan kárért vagy költségért, amely a betét lejárat előtti felhasználásából ered. A Bank az esedékes tartozást az átváltás napján a tranzakció végrehajtását megelőzően legutoljára jegyzett Banki Kereskedelmi Eladási Árfolyam alkalmazásával számítja be. Abban az esetben, ha nem forint, hanem más devizák egymás között árfolyamának alkalmazásával történik a szükséges összeg beszámítása, akkor a Hirdetmény szerinti hiteltörlesztés esetén alkalmazásra kerülő keresztárfolyamot alkalmazza a Bank. Az Ügyfél a fizetési kötelezettségei teljesítése céljából felhatalmazza a Bankot, hogy a Bank a beszámítási jogát a Bank tévedésének helyesbítését és a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő fizetési megbízásokat követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően - gyakorolja Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy bármely Egyéb Bankszámláról Felhatalmazó Levél alapján benyújtott beszedési megbízás útján szedje be a Szerződéssel kapcsolatban az Ügyféllel szemben fennálló bármely pénzbeli követelését ideértve a Kamat, Késedelmi Kamat, Díj, Költség és egyéb járulékos fizetési kötelezettséget a pénzforgalomról szóló hatályos rendelkezésekben megjelölt előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más megbízást megelőzően Az Ügyfélnek lehetősége van a Szerződésben rögzített Lejárat Napja előtt visszafizetni a hitelt. Az előtörlesztés az Ügyfél cégszerűen aláírt visszavonhatatlan nyilatkozata alapján történik. A nyilatkozatot az előtörlesztés értéknapját megelőző Banki Munkanapon, deviza konverzió esetén az előtörlesztés értéknapját megelőző 2 (kettő) Banki Munkanappal 13:00 óráig, pénteki munkarend szerint délelőtt 11:00 óráig kell az Ügyfélnek a Bankhoz eljuttatnia. A nyilatkozatban az Ügyfél rendelkezhet, hogy az előtörlesztett összeget a Bank mely tartozás teljesítésére számolja el Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bank felé fizetést teljesít anélkül, hogy bármely címen lejárt vagy esedékes tartozása állna fent (előtörlesztés), egyéb eltérő és egyértelmű rendelkezése hiányában a megfizetett összeget a Bank a Szerződés szerint legkésőbb esedékessé váló tőkerésztartozás teljesítésére számolja el, azaz az előtörlesztett összegtől függően módosulhat a kölcsön megfizetésének határideje (Lejárat Napja, illetve Végső Lejárat Napja). 13

14 6.9. Az Ügyfél és a Bank együttes írásbeli megállapodása, vagy a Bank egyoldalú nyilatkozata hiányában a Bank az Ügyfél esedékességkor és azt követően teljesített befizetéseit a polgári jog általános szabályai szerint (azaz először Díjtartozásra, Késedelmi Kamatra, Ügyleti Kamatra, majd tőkére) számolja el. Az azonos jogcímen esedékes követelések közül az időben korábban keletkezett kerül elszámolásra Amennyiben az Ügyfélnek több Szerződés alapján is lejárt tartozása áll fenn és az Ügyfél teljesítése nem fedezi valamennyi Szerződése alapján fennálló tartozását, az Ügyfélnek legkésőbb a teljesítéskor tett egyértelmű nyilatkozata hiányában a Bank jogosult eldönteni, hogy az Ügyfél teljesítését mely Szerződés alapján fennálló tartozására számolja el. A Bank jogosult az Ügyfél teljesítését a 6.5. pontban írtaknak megfelelően az Ügyfél Bankszámla illetve További Bankszámlák vonatkozásában fennálló számlakövetelésébe külön jognyilatkozat megtétele nélkül beszámítani. A teljesítés elszámolásáról a Bank az Ügyfelet utólag írásban értesíti A Bank javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, melyen a Bank az Ügyfél Bankszámláját megterheli és a fizetés teljesül. Amennyiben a fizetés teljesítése nem a Banknál vezetett Bankszámla terhére történik, a teljesítés időpontja az a nap, amelyen az összeget jóváírták a Bank által megadott bankszámlán Az Ügyfél által teljesített fizetés teljesítésének helye a Bank mindenkori székhelye. 7. KÉSEDELMES FIZETÉS 7.1. Amennyiben az Ügyfél a Szerződés szerinti bármely fizetési kötelezettsége tekintetében késedelembe esik, a Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a még fennálló tartozást egy összegben esedékessé tenni Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, a Bank a lejárt tartozások után az esedékesség napjától a fizetés lejárt tartozásra történő teljesítésének időpontjáig terjedő időre Késedelmi Kamatot számít fel A Késedelmi Kamat mértékét külön a lejárt tőketartozásra és az egyéb tartozásokra a Hirdetmény tartalmazza. 8. BIZTOSÍTÉKOK 8.1. Az Ügyfélnek a Szerződés alapján fennálló kötelezettségei biztosítékául a Felek által meghatározott Biztosítékok szolgálnak, melyek érvényesítésének módját és következményeit a Szerződés, illetve a Biztosítéki Szerződések tartalmazzák A Biztosíték értéke a tartozás (tőke és járulékai) összegét a Bank által igényelt mértékben meghaladhatja. A Biztosítékot a Bank a jogszabályok és saját belső szabályzatai szerint minősíti. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt (pl. a biztosíték piaci értékének esetleges megváltozása miatt, ) a Biztosítékot a Bank újraértékelheti, melynek keretében az Ügyfél a Bank felhívására köteles a felhívásban megjelöltek szerint az újraértékelés elvégzéséhez szükséges szakértői véleményeket (pl: ingatlan értékbecslés) saját költségén elkészíteni és azokat a Bank rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az Ügyfél a Bank felhívásában foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Bank megbízást adhat az értékbecslés vagy felülvizsgálat elkészítésére. Az Ügyfél illetve amennyiben a Biztosítékot az Ügyféltől eltérő harmadik személy nyújtja, úgy a Biztosítékot Nyújtó köteles a Biztosíték értékbecslése során a Bankkal illetve az értékbecslővel együttműködni és tűrni, hogy a Bank alkalmazottja, megbízottja valamint az értékbecslő a Biztosítékot az értékbecslés elvégzéséhez szükséges mértékben megtekintse, illetve az Ügyféltől vagy a Biztosítékot Nyújtótól a Biztosítékra vonatkozóan információt kérjen.,az újraértékelés, értékbecslés, felülvizsgálat költsége az Ügyfelet terheli, mely költség teljesítésére az ÁSZF I. Általános Rendelkezések és 6.5. pontjában foglaltak az irányadóak. Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben az Ügyfél vagy a Biztosítékot nyújtó jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank számára elfogadható pótfedezet nyújtási kötelezettsége keletkezik, ha a szerződéskötéskor nyújtott Biztosíték megsemmisül, elvész, vagy megrongálódik, a Biztosíték értékében a fennálló tartozáshoz viszonyítva figyelemmel az árfolyamváltozásra is a Bank értékelése szerint jelentős értékcsökkenés következik be, a Biztosítékul szolgáló pénz, értékpapír és/vagy egyéb pénzügyi eszköz árfolyamértéke csökken, a Bank megítélése szerint az Ügyfél gazdálkodásában vagy pénzügyi helyzetében jelentős romlás következik be, a Szerződés előírja A fenti feltételek bármelyikének bekövetkezte esetén abban az esetben is, ha a követelés még nem esedékes - a Bank jogosult eldönteni, mely esetekben igényel pótfedezetet. Ha a Bank pótfedezetet 14

15 igényel, úgy írásban felszólítja az Ügyfelet, hogy 15 (tizenöt) naptári napon belül gondoskodjon a Bank számára elfogadható pótfedezetről és a pótfedezetre vonatkozó Biztosítéki Szerződést az Ügyfél vagy a Biztosítékot Nyújtó a Bankkal kösse meg, illetve biztosítékul szolgáló jognyilatkozatot az Ügyfél vagy a Biztosítékot Nyújtó tegye meg és a pótfedezetet álljon a Bank rendelkezésére. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Ügyfél írásbeli felszólításra 15 (tizenöt) naptári napon belül nem gondoskodik a Bank számára elfogadható pótfedezetről A Bank követelésének megtérülése érdekében a Bank jogosult bármely Biztosítékból eredő jogát érvényesíteni, a Biztosítékok érvényesítésének sorrendjét meghatározni. A Biztosítékok megőrzéséhez és érvényesítéséhez a Bank jogosult közreműködőt igénybe venni, melynek költsége az Ügyfelet terheli Amennyiben egy Biztosíték több Szerződést biztosít, és az Ügyfélnek több biztosított Szerződés alapján is lejárt tartozása áll fenn a Bank felé, úgy a Bank jogosult eldönteni, hogy a Biztosíték érvényesítéséből befolyt összeget az Ügyfél mely Szerződés alapján fennálló tartozásának kiegyenlítésére fordítja Az Ügyfél köteles a Biztosítékokat karbantartani és biztosítani a Bank számára a biztosítékul szolgáló követelések érvényesíthetőségét Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Biztosítékként felajánlott vagyontárgyakra - legalább az Bank által elfogadott értéknek megfelelő összegben a Bank által előírt vagyonbiztosítási szerződést köt, illetve gondoskodik arról, hogy a Biztosítékot Nyújtó a Bank által előírt vagyonbiztosítási szerződést megkösse oly módon, hogy a biztosítási szerződés alapján a biztosítási összeg kifizetése esetén a Bank lesz a kedvezményezett. Jelen pontban foglalt kötelezettség nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül Az Ügyfél, illetve a Biztosítékot Nyújtó a biztosítási szerződést a Szerződés hatálya alatt nem szüntetheti meg és csak a Bank hozzájárulásával módosíthatja. Káresemény bekövetkezése esetén a biztosító által a Banknak fizetett összeg az Ügyfél tartozását csökkenti vagy a Bank külön előzetes engedélyével a vagyontárgy helyreállítására fordítható. Jelen pontban foglalt kötelezettség nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül A biztosítási díj megfizetése az Ügyfelet amennyiben a biztosítékot Biztosítékot Nyújtó adja, úgy a Biztosítékot Nyújtót - terheli. Amennyiben a Biztosítékot Nyújtó a biztosítási díjat nem fizeti meg, úgy a biztosítási díj megfizetésére az Ügyfél köteles. A biztosítási díj az ÁSZF Általános Rendelkezések pontja alapján Költségnek minősül, és a Bank jogosult a biztosítási díjat az ÁSZF I. Általános Rendelkezések és 6.5. pontjában foglaltak szerint beszedni. 9. DEVIZÁBAN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 9.1. Devizában Nyújtott Szolgáltatások Esetén az Ügyfélnek (kivéve, ha a Szerződés ettől eltérően rendelkezik) rendelkeznie kell a Banknál a Szerződésben meghatározott pénznemben ennek hiányában magyar forint (HUF) pénznemben - vezetett bankszámlával Devizahitel Szerződés alapján a kölcsönt az Ügyfél a Szerződésben feltüntetett pénznemekben, vagy azok valamelyikében vagy - amennyiben rendelkezik a Banknál forintban vezetett bankszámlával - forintban jogosult lehívni. Forintban történő folyósítás esetén az átváltás a Hirdetményben meghatározott, devizahitel forintban történő elszámolására irányadó folyósítási árfolyamok alkalmazásával történik. Amennyiben a hitelösszege meghaladja az egyszázezer Eurót, akkor az Egyedi Árfolyam-Megállapodások Lebonyolítására szolgáló Keretszerződéssel rendelkező Ügyfél a hitel összegének átváltásához Egyedi Árfolyamot kérhet Multicurrency Devizahitel igénybevétele estén az Ügyfél egyszerre akár több devizanemben is lehívhat a Szerződés szerint igénybe vehető hitelkeretből, illetve amennyiben ezt az adott Szerződés nem zárja ki, úgy lehetősége van a Szerződés rendelkezései szerint a hitel futamideje alatt az igénybevett hitelösszegek devizanemének változtatására. Amennyiben a Multicurrency Devizahitel átváltásra kerülő összege meghaladja az ötvenezer Eurót, akkor az Egyedi Árfolyam-Megállapodások Lebonyolítására szolgáló Keretszerződéssel rendelkező Ügyfél a hitel összegének átváltásához Egyedi Árfolyamot kérhet A Kamatot és a Díjakat az Ügyfél a Szerződésben feltüntetett pénznemben köteles megfizetni Az Ügyfél a Szolgáltatás összegét a Szerződésben feltüntetett pénznemben köteles visszafizetni A Multicurrency Devizahitel Szerződésben rögzített törlesztő-részlet összegek amennyiben a Szerződés eltérően nem rendelkezik tájékoztató jellegűek. A törlesztő-részletek pontos összegét és devizanemét az Ügyfél részére a Rendelkezésre Tartási Idő lejáratát követően és az egyes devizanem cserék esetén átadott törlesztési ütemterv tartalmazza Amennyiben esedékességkor az Ügyfél Szerződésben feltüntetett pénznemben vezetett Bankszámláján a szükséges összeg nem áll rendelkezésre, a Bank jogosult az Ügyfél bármely pénznemben vezetett Bankszámláját, illetve További Bankszámláját az ÁSZF I. Általános Rendelkezések 6.5 pont szerint 15

16 megterhelni. Devizatartozás forintban történő kiegyenlítése a Hirdetményben meghatározott, devizahitel forintban történő elszámolására irányadó törlesztési árfolyamok alkalmazásával történik. Devizatartozás devizában történő kiegyenlítése a Hirdetményben meghatározott árfolyamok alkalmazásával történik EGT devizanemben fennálló tartozás esetén az Ügyfél a törlesztés napját megelőző Banki Munkanapon, nem EGT devizanemben fennálló tartozás esetén a törlesztés napját 2 (kettő) Banki Munkanappal megelőző Banki Munkanapon köteles gondoskodni a törlesztéshez szükséges fedezetnek a Bankszámláján történő rendelkezésre bocsátásáról. Az Ügyfél Szerződéskötéskor a Futamidőre előre felhatalmazhatja a Bankot is azonnali konverzió elvégzésére az esedékesség napján. Ez utóbbi esetben a szükséges felhatalmazás cégszerűen aláírt példányát a Szerződés aláírásakor a Banknak át kell adnia. Amennyiben a konvertálandó összeg legalább százezer Euró illetve ennek megfelelő összegű egyéb deviza, az Egyedi Árfolyam-Megállapodások Lebonyolítására szolgáló Keretszerződéssel rendelkező Ügyfél jogosult Egyedi Árfolyamot kérni Amennyiben az Ügyfél által devizában lehívott hitelösszeg a Hirdetményben megjelölt Banki Kereskedelmi Középárfolyamon átszámított forintértéke legalább 5 (öt) Banki Munkanapon keresztül meghaladja a Szerződésben forintban meghatározott Kockázatvállalási Limit összegét, vagy az Ügyfél által devizában lehívott hitelösszeg Banki Kereskedelmi Középárfolyammal illetve az ezekből képzett keresztárfolyammal a Szerződés devizanemére átszámított értéke tartósan, legalább 5 (öt) Banki Munkanapon keresztül meghaladja a Szerződés szerinti hitelösszeget, úgy az Ügyfél a Bank írásbeli felhívására köteles a felhívás kézhezvételét követő 3 (három) Banki Munkanapon belül a hiteltartozás Kockázatvállalási Limitet, illetve a Szerződés szerinti hitelösszeget meghaladó összegét a Bank részére előtörleszteni (kötelező előtörlesztés). Az előtörlesztés elszámolására az ÁSZF I. Általános Rendelkezések pontja az irányadó. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Bank jogosult saját választása szerint - az ÁSZF I. Általános Rendelkezések 8.2.pontja szerint elfogadható pótfedezetet követelni és/vagy - az ÁSZF I. Általános Rendelkezések 6.4., 6.5., és 6.6. pontjaiban foglaltaknak megfelelően eljárni, amennyiben pedig ezen eljárás sikertelen, úgy az Ügyfél ezen súlyos szerződésszegése alapján a Bank jogosult az Ügyféllel megkötött Szerződés(eke)t azonnali hatállyal felmondani és/vagy - az ÁSZF I. Általános Rendelkezések pontja szerint Kényszerforintosítást végezni Amennyiben a devizában kibocsátott Bankgaranciák értéke a Bank által jegyzett a Hirdetményben megjelölt Banki Kereskedelmi Középárfolyamon átszámítva legalább 5 (öt) Banki Munkanapon keresztül meghaladja az adott Keretgarancia szerződésben meghatározott Kockázatvállalási Limit forintban meghatározott összegét, vagy a devizában kibocsátott Bankgaranciák értéke Banki Kereskedelmi Középárfolyammal, illetve az ezekből képzett keresztárfolyammal a Keretgarancia szerződés devizanemére átszámított értéke tartósan, legalább 5 (öt) Banki Munkanapon keresztül meghaladja a Keretgarancia szerződésben szereplő igénybe vehető keretösszeget, úgy az Ügyfél a Bank írásbeli felhívására köteles a felhívás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) Banki Munkanapon belül a Kockázatvállalási Limitet meghaladó összeg, vagy a Keretgarancia Szerződésben szereplő összeget meghaladó összeg vonatkozásában a Bank számára az ÁSZF I. Általános Rendelkezések 8.2. pontja szerint elfogadható pótfedezetet nyújtani. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Bank jogosult az Ügyféllel megkötött Szerződés(eke)t azonnali hatállyal felmondani A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárólag az alább meghatározott esetekben és feltételek mellett Kényszerforintosítást végezzen: ha az ÁSZF I. Általános Rendelkezések 9.9. pontja szerint az Ügyfélnek előtörlesztési kötelezettsége keletkezik a szerződött hitelösszeg és/vagy Kockázatvállalási Limit 5 Banki Munkanapot meghaladó túllépése miatt, és az Ügyfél ezen előtörlesztési kötelezettségének a Bank erre irányuló felszólításának megérkezésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül nem tesz eleget, az Ügyféllel kötött Szerződés felmondása folytán, vagy lejáratkori nem teljesítés esetén vagy, amennyiben az Ügyfél vagy a Biztosíték Nyújtó ellen csőd-, felszámolási- végelszámolási- vagy végrehajtási eljárás indul, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik, továbbá ha az Ügyfél az ÁSZF II. Egyes Ügylettípusokra Vonatkozó Rendelkezések 5.5. pontjában foglalt Garancia megtérítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a megtérítési kötelezettség esedékességének napját követő naptól Kényszerforintosítást követően a tartozás teljes megfizetéséig a Bank a tartozást forintban tartja nyilván és az Ügyfél által megfizetett törlesztéseket forintban számolja el. Amennyiben a Szerződés eltérően nem rendelkezik, Kényszerforintosítás esetén a Bank által alkalmazott Kamatbázis 1 havi BUBOR, míg a Kamatfelár megegyezik a Szerződésben rögzített Kamatfelárral. Amennyiben a Kényszerforintosítást követően az Ügyfél forinttól eltérő devizanemben eszközöl törlesztést, úgy azt a Bank a mindenkori Hirdetményben rögzített árfolyamon váltja át és számolja el a tartozás törlesztésére. 16

17 9.13. A Devizában Nyújtott Szolgáltatások esetében a Bank a kapcsolódó banki műveleteket a Hirdetményben meghatározott, vonatkozó árfolyamok alkalmazásával hajtja végre. 10. FELELŐSSÉGI NYILATKOZATOK Az Ügyfél az alábbi felelősségi nyilatkozatokat teszi: Az Ügyfél a bejegyzés helyének joga alapján jogszerűen alakult, tevékenysége végzéséhez minden szükséges hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozás, amely jogosult arra, hogy a Szerződést, illetve - amennyiben a Biztosítékot az Ügyfél, mint kötelezett maga nyújtja - a Biztosítéki Szerződést aláírja, az azokban foglalt kötelezettségeket teljesítse. Ennek érdekében, amennyiben szükséges, beszerezte és csatolja a vállalkozás döntéshozó szerve által meghozott szükséges határozatokat és felhatalmazásokat. Ennek megfelelően a Szerződés az Ügyfél vonatkozásában érvényes és vele szemben kikényszeríthető kötelezettségvállalásokat tartalmaz Az Ügyfél a Szerződés időtartama alatt gazdasági tevékenységét folyamatosan fenntartja, és gazdálkodását úgy folytatja, hogy a Szerződés előírásainak folyamatosan megfeleljen, továbbá a jogszabályok és hatóságok által előírt bevallásokat és jelentéseket (ideértve az adó és illetékfizetéssel összefüggő és a cégbíróságra történő bejelentési kötelezettségeket) folyamatosan határidőben teljesíti Az Ügyfél legutolsó (amennyiben jogszabály kötelezővé teszi auditált) éves beszámolója és egyéb pénzügyi kimutatásai, konszolidált beszámoló készítésére kötelezett Ügyfél esetén legutolsó auditált konszolidált éves beszámolója, amennyiben az Ügyfél Ügyfélcsoport tagja, úgy az Ügyfélcsoportba tartozó (jogi, természetes és egyéb) személyek éves beszámolói és egyéb pénzügyi kimutatásai a magyar (ha az Ügyfél bejegyzésének helye külföld, akkor a bejegyzés helye szerinti) számviteli szabályoknak megfelelően készültek és hűen tükrözik az Ügyfél (és - ha vannak az Anyavállalata(i), Leányvállalata(i), és az Ügyfélcsoportba tartozó (jogi, természetes és egyéb) személyek tényleges pénzügyi helyzetét arra az időszakra vonatkozóan, amelyre készítették, valamint az akkor véget ért számviteli időszak működésének eredményét. Az ezen pénzügyi kimutatások elkészülte óta eltelt időszakban nem történt olyan változás, amely lényegesen befolyásolná az Ügyfél pénzügyi, gazdasági és piaci helyzetét, illetve azt a képességét, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítse Az Ügyfél nem esett szerződésszegésbe egyetlen általa kötött szerződés alapján sem, amelyekből eredő követelések a Szerződés alapján az Ügyfelet terhelő fizetési kötelezettséget veszélyeztetnék, valamint semmilyen adók módjára behajtható lejárt tartozása nem áll fenn A Szerződés aláírásával, a bennük foglalt jogügyletek végrehajtásával nem sérti meg az Ügyfél a létesítő dokumentumaiban foglalt rendelkezéseket vagy döntéshozó szervezete által hozott határozatokat és a jogszabályokat és nem sérti a gazdálkodására, működésére vonatkozó jogszabályokat A Szerződés megkötésekor nem zajlik olyan bírósági, választott bírósági és/vagy hatósági eljárás az Ügyfél, illetve annak tulajdonosa, Anyavállalata valamint Leányvállalata(i), továbbá amennyiben az Ügyfél Ügyfélcsoport tagja, úgy az Ügyfélcsoportba tartozó (jogi, természetes és egyéb) személyek ellen, amely hátrányosan befolyásolná gazdasági vagy jogi helyzetét, illetve amely csökkentené azon képességét, hogy a Szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse, illetve Ügyfél, annak Anyavállalata, Leányvállalata(i), továbbá amennyiben az Ügyfél Ügyfélcsoport tagja, úgy az Ügyfélcsoportba tartozó jogi személyek vagy a Biztosítékot Nyújtó ellen nem indult csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás vagy bármely okból hivatalból indult cég megszüntetésére irányuló vagy tevékenységi engedély felfüggesztése, visszavonása iránti eljárás és az Ügyfél legjobb tudomása szerint ilyen eljárások nem is fenyegetik az Ügyfelet, annak tulajdonosát, Anyavállalatát, Leányvállalta(i)t, illetve Ügyfélcsoportba tartozó Ügyfél esetén az Ügyfélcsoportba tartozó (jogi, természetes és egyéb) személyeket, továbbá a Biztosítékot Nyújtót Az Ügyfél jogszerű tulajdonosa vagyontárgyainak, és a vagyonát alkotó egyes dolgok és jogok ide nem értve a Bank részére alapított Biztosítékot - mentesek minden zálog-, vételi-, illetve szerződéssel alapított elővásárlási jog és egyéb teher alól, kivéve a Nyilatkozat Egyéb Bankszámlákról, Fennálló Hitelek Listájáról és Terhek Listájáról elnevezésű dokumentumban felsoroltakat Az Ügyféllel kapcsolatban nem áll fenn olyan körülmény, amely a Szerződés szerinti azonnali hatályú felmondásra okot adó eseménynek/körülménynek minősül Az Ügyféllel kapcsolatban nem indult átalakulásra, összeolvadásra vagy szétválásra irányuló eljárás Az Ügyfél által nyújtott valamennyi adat, információ valós, hiánytalan és pontos Az Ügyfél kijelenti, hogy a fenti felelősségi nyilatkozatok változatlan tartalommal fennállnak mindaddig, amíg a Banknak a Szerződés alapján az Ügyféllel szemben követelése áll fenn, illetve kötelezettséget vállal, hogy az ezekben bekövetkezett változásokról a Bankot haladéktalanul írásban értesíti. 11. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK 17

18 11.1. Az Ügyfél a Szerződés fennállása alatt az alábbi kötelezettségeket vállalja: Az Ügyfél a Bankszámláját, illetve Bankszámláit nem szünteti meg Az Ügyfél a Szerződés mellékletének kitöltésével bejelenti valamennyi Egyéb Bankszámláját, és azokra vonatkozóan Felhatalmazó Levélen alapuló beszedési jogot ad a Banknak a Szerződés alapján fennálló követelései érvényesítése céljából Az Ügyfél csak a Bank előzetes, írásbeli tájékoztatása mellett nyithat Egyéb Bankszámlát Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy a Felhatalmazó Levelet az új Egyéb Bankszámlái vonatkozásában is a számlanyitástól számított 5 (öt) Banki Munkanapon belül kitölti, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval záradékoltatja, és a Banknak átadja A Bank előzetes írásbeli beleegyezése nélkül az Ügyfél nem vállal hitel- vagy kölcsönügyletből eredő és más hasonló jellegű pénzügyi kötelezettséget (beleértve a lízingügyletet, treasury ügyletet és kezességvállalást, valamint kötvény kibocsátást is) más hitelezővel szemben ide nem értve a szokásos üzletmenet körébe eső áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyra tekintettel 90 naptári napot meg nem haladó időtartamra igénybevett előleget vagy halasztott fizetést -, illetve ilyen jellegű kötelezettsége nem áll fenn, kivéve a Nyilatkozat Egyéb Bankszámlákról, Fennálló Hitelek Listájáról és Terhek Listájáról elnevezésű dokumentumban felsoroltakat Az Ügyfél a Nyilatkozat Egyéb Bankszámlákról, Fennálló Hitelek Listájáról és Terhek Listájáról elnevezésű dokumentum kitöltésével tájékoztatja a Bankot a bármely vagyonán, a Szerződés aláírásakor már fennálló terhekről. Amennyiben az Ügyfél a Szerződés megkötését követően vagyonát, vagy annak bármely részét harmadik személy részére biztosítékul kívánja lekötni vagy harmadik személy részére biztosítékot kíván nyújtani (pl. kezesség), ehhez köteles a Bank előzetes írásbeli hozzájárulását beszerezni Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy kivéve, ha a Bank ehhez írásban kifejezetten előzetesen hozzájárul az általa eddig felvett illetve a jövőben felvételre kerülő hitelek vagy egyéb vállalt pénzügyi kötelezettségek biztosítékai nem nyújtanak kedvezőbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezőknek, mint amilyet az Ügyfél a Szerződésben a Bank számára biztosít (negativ pledge - negatív biztosítéki záradék) Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a jövőben a Szerződés futamideje alatt a Bank írásbeli hozzájárulásával más harmadik személynek a tőle felvett hitel vagy pénzügyi kötelezettség fedezetéül kedvezőbb biztosítékot nyújt, mint amilyet a Banknak nyújtott, akkor ezen kedvezőbb biztosítékot vagy fedezetet a Bank számára is egyidejűleg írásban felajánlja (pari passu - egyenrangúsági záradék) Az Ügyfél a Bank által megjelölt időpontban átadja a Banknak mindazokat a pénzügyi és egyéb információkat, amelyeket a Bank az ésszerűség határain belül kér. Ennek keretében az Ügyfél többek között átadja a Banknak a cégszerűen aláírt negyedéves főkönyvi/naplófőkönyvi kivonatait negyedévet követő 20 (húsz) naptári napon belül, az (amennyiben jogszabály kötelezővé teszi auditált) éves beszámolóját, legkésőbb az adott számviteli időszak eltelte utáni 150 (egyszázötven) naptári napon belül továbbá a konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett Ügyfél a konszolidált éves beszámolóját legkésőbb az adott számviteli időszak eltelte utáni 180 (egyszáznyolcvan) naptári napon belül, továbbá amennyiben az Ügyfél Ügyfélcsoport tagja, úgy az Ügyfélcsoportba tartozó (természetes, jogi és egyéb) személyek éves beszámoló(i)t az adott számviteli időszak eltelte utáni 150 (egyszázötven) naptári napon belül; illetve a köztartozás mentességet igazoló hatósági igazolásokat a Bank által megjelölt időpontban. Amennyiben az Ügyfél egyéni vállalkozó, úgy átadja a Banknak a bevallás benyújtására jogszabály által előírt határidőt követő 20 naptári napon belül az elektronikus úton elküldött és az állami adóhatóság által sikeres beküldési nyugtával visszaigazolt személyi jövedelemadó bevallást, valamint a bevallás elektronikus beküldésekor kapott állami adóhatósági elfogadó nyugtát vagy az állami adóhatóság szárazbélyegzővel ellátott, papír alapú jövedelemigazolását. Az Ügyfél a vonatkozó jogszabályokban az adott vállalkozási, illetve cégformára előírt bejelentési kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg valamennyi, a Szerződés szempontjából releváns bejelentés másolatát megküldi a Bank részére Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Banknak illetve a Bank által megbízott független szakértőnek ezen túlmenően is jogában áll az Ügyfél üzleti tevékenységét ellenőrizni Az Ügyfél 3 (három) Banki Munkanapon belül értesíti a Bankot, ha tudomására jut, hogy a Szerződés futamideje alatt ellene, Anyavállalata, Leányvállalata(i), vagy amennyiben az Ügyfél Ügyfélcsoport tagja, úgy az Ügyfélcsoportba tartozó jogi személy(ek), vagy a Biztosítékot Nyújtó ellen végrehajtási, csőd-, adósságrendezési, felszámolási, vagy végelszámolási vagy bármely okból hivatalból indult cég megszüntetésére irányuló vagy tevékenységi engedély felfüggesztésére, visszavonása iránti eljárás indult, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik vagy ezen eljárások bármelyikének indítása várható. Amennyiben az Ügyfél maga dönt csődeljárás, 18

19 felszámolási eljárás vagy végelszámolás indításáról, köteles azt a Banknak a döntés napján írásban bejelenteni Az Ügyfél 3 (három) Banki Munkanapon belül értesíti a Bankot, ha: a) a saját gazdálkodásában, gazdasági helyzetében a kötelezettségei teljesítését befolyásoló negatív változás következik be, illetve amennyiben máshol fennálló bármely fizetési kötelezettségének, különösen köztartozás fizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, továbbá b) konszolidált beszámoló készítésére kötelezett Ügyfél esetén az Ügyfél Anyavállalata(i) és/vagy Leányvállalata(i) gazdálkodásában, gazdasági helyzetében az Ügyfél kötelezettségének teljesítését befolyásoló negatív változás következik be, illetve amennyiben az Ügyfél Anyavállalata(i) és/vagy Leányvállalata(i) máshol fennálló bármely fizetési kötelezettségüknek, különösen köztartozás fizetési kötelezettségüknek határidőben nem tettek eleget, továbbá c) Ügyfélcsoportba tartozó Ügyfél esetén az Ügyfélcsoportba tartozó (természetes, jogi és egyéb) személyek gazdálkodásában, gazdasági helyzetében az Ügyfél kötelezettségeinek teljesítését befolyásoló negatív változás következik be, illetve amennyiben az Ügyfélcsoportba tartozó (természetes, jogi és egyéb) személyek a máshol fennálló bármely fizetési kötelezettségüknek, különösen köztartozás fizetési kötelezettségüknek, határidőben nem tettek. eleget, továbbá az Ügyfelet ugyanezen értesítési kötelezettség terheli abban az esetben is, ha tudomására jut, hogy a fenti események a Biztosítékot Nyújtó vonatkozásában merültek fel Az Ügyfél és/vagy a Biztosítékot Nyújtó köteles tűrni, hogy a Bank az Ügyfél fizetőképességével az általa igénybevett Szolgáltatás megvalósulásával, továbbá a Biztosítékkal, annak értékével, meglétével kapcsolatos vizsgálatot, akár az Ügyfél és/vagy a Biztosítékot Nyújtó székhelyén, telephelyén elvégezze, illetve kötelesek a vizsgálat elvégzéséhez szükséges valamennyi Bank által kért adatot, információt térítésmentesen a Bank rendelkezésére bocsátani Az Ügyfél 3 (három) Banki Munkanapon belül értesíti a Bankot bármely olyan változásról, amely a Bank Ügyfél azonosítási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. Az Ügyfél az értesítéssel egyidejűleg köteles a változásról szóló dokumentumok ( pl: létesítő okirat, aláírási címpéldány vagy ügyvéd által szabályszerűen készített és ellenjegyzett aláírásminta, elektronikus tértivevény stb.) egy hiteles példányát a Bank rendelkezésére bocsátani Az Ügyfél haladéktalanul tájékoztatja a Bankot bármely az Ügyfél tevékenységi körével, illetve Bank számára felajánlott Biztosítékokkal kapcsolatos hatósági tiltás, korlátozás vagy intézkedés vonatkozásában Az Ügyfél a Szolgáltatás összegét a Szerződés céljának megfelelően használja fel és erről a Bank kérésére, annak megfelelően tájékoztatja a Bankot Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy róla más pénzügyi intézménytől és/vagy a Bank külön kérésére vállalkozástól, hatóságtól információt kérjen. Az Ügyfél a Szerződés mellékletének kitöltésével és aláírásával a mellékletben meghatározott Egyéb Bankszámlái tekintetében, továbbá pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmazó szerződései tekintetében a hitelintézet(ek) titoktartási kötelezettség alóli felmentését megadja. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelintézet(ek)től egyéb adatszolgáltatásra, és/vagy a vállalkozások, hatóságok tekintetében a titoktartási kötelezettség alóli felmentés(eke)t a Bank kérésének megfelelően, külön nyilatkozatban megadja A Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzendő zálogjog esetén az Ügyfél és/vagy a Biztosítékot Nyújtó köteles magát a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba felhasználóként nyilvántartásba vetetni, illetőleg a nyilvántartásba vételre a közokiratba foglaló közjegyző, vagy az ellenjegyző ügyvéd részére meghatalmazást adni, és felhasználói státuszát a jogviszony fennállása alatt folyamatosan fenntartani. Az Ügyfél kötelezettséget vállal továbbá, hogy amennyiben a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásban nyilvántartott adatai beleértve a képviselő személyét is - megváltoznak, arról a Bankot az adatok változásától számított 5 (öt) naptári napon belül értesíti AZ Ügyfél és/vagy a Biztosítékot Nyújtó kötelezettséget vállal, hogy nem tesz a Bank előzetes írásbeli engedélye nélkül törlési, illetőleg módosításra irányuló nyilatkozatot a Hitelbiztosítéki nyilvántartásban Az Ügyfél köteles az alkalmazandó jogszabályok által megkívánt valamennyi felhatalmazást, engedélyt és jóváhagyást beszerezni, azok rendelkezéseit betartani és mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szerződés érvényessége és végrehajthatósága biztosítva legyen Az Ügyfél köteles minden alkalmazandó jogszabálynak megfelelni, és azokat mindenkor betartani. 19

20 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy főtevékenységét a Bank előzetes írásbeli engedélye nélkül nem változtatja meg. Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy ezen kötelezettségvállalásról a tulajdonosait írásban tájékoztatja Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bank előzetes írásbeli engedélye nélkül tulajdonosi részesedését, tulajdonosi szerkezetét, nem változtatja meg, ideértve a tulajdonosi részesedés terhelését, a szervezeti forma megváltozását, átalakulást, egyesülést (összeolvadást, beolvadást), szétválást (különválást, kiválást) illetve másfajta részesedés szerzését is. Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy ezen kötelezettségvállalásról a tulajdonosait írásban tájékoztatja Az Ügyfél köteles a Szerződés Biztosítékát képező jelzálogjoggal terhelt ingatlan(ok)ra vonatkozóan évente vagy legalább a Bank által megjelölt időpontban, továbbá ha a Banknak információja van arról, hogy az ingatlanpiaci feltételek jelentősen változnak, vagy az ingatlan értéke az átlagos piaci árhoz viszonyítva jelentősen csökkent a Bank felhívására bármikor a felhívásban megjelölt határidőben egy a Bank által elfogadott független, az értékelés elvégzéséhez szükséges szakképzettséggel, képességgel és tapasztalattal rendelkező ingatlanszakértő által készített, az ingatlan(ok) aktuális piaci és hitelbiztosítéki értékét meghatározó értékbecslést a Banknak átadni. Az Ügyfél illetve amennyiben a Biztosítékot az Ügyféltől eltérő harmadik személy nyújtja, úgy a Biztosítékot Nyújtó köteles az Ingatlan értékbecslése során a Bankkal valamint az értékbecslővel együttműködni és tűrni, hogy a Bank alkalmazottja, megbízottja valamint az értékbecslő az ingatlant az értékbecslés elvégzéséhez szükséges mértékben megtekintse, az ingatlanba belépjen, illetve az Ügyféltől vagy a Biztosítékot Nyújtótól az Ingatlanra vonatkozóan információt kérjen Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy a pontban, illetve a Szerződésben vállalt kötelezettségeit folyamatosan addig az időpontig teljesíti, amíg a Szerződés alapján a Bankkal szemben kötelezettsége áll fenn vagy keletkezhet. 12. SZERZŐDÉSSZEGÉS Amennyiben a jelen pontban meghatározott szerződésszegési események bekövetkezte/fennállta, a szerződésszegési esemény orvosolhatósága a Bank megítélésén, mérlegelésén múlik, úgy a Bank minden esetben a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megfelelően jár el A Szerződés vonatkozásában a Bank általi azonnali hatályú felmondásra okot adó eseménynek/körülménynek minősülnek az alábbiak: hitel vagy a kölcsön összeg Szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen, vagy az Ügyfél a rendelkezésére bocsátott kölcsön összegét nem a Szerződésben meghatározott célra használja fel; az Ügyfél a fizetőképességére vonatkozó valamint az általa igénybevett Szolgáltatás céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot és/vagy az Ügyfél vagy a Biztosítékot Nyújtó a Biztosítékkal, annak értékével, meglétével kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; amennyiben az Ügyfél esedékességkor valamely olyan összeget elmulaszt megfizetni a Banknak, amely a Szerződés alapján fizetendő, az Ügyfél az ÁSZF-ben és/vagy az Üzletszabályzatban és/vagy a Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen, illetve késedelmesen teljesíti, vagy az ÁSZFben és/vagy az Üzletszabályzatban és/vagy Szerződésben a Banknak biztosított bármely jog gyakorlását akadályozza; az Ügyfélnek a Szerződésben vállalt bármely felelősségi nyilatkozata, az általa a Banknak adott gazdasági, jogi, pénzügyi információk, illetve szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó közlései valótlannak, hiányosnak bizonyulnak ahhoz a tényleges helyzethez képest, amely a nyilatkozat megtétele vagy az információ átadása időpontjában fennállt, illetve az Ügyfél a Bankot bármely egyéb módon szándékosan megtéveszti; bármilyen olyan körülmény felmerül, amely a Bank megítélése alapján alkalmas arra, hogy az Ügyfél vagy a Szerződés vonatkozásában Biztosítékot Nyújtó személy pénzügyi, gazdasági vagy piaci helyzetét, illetve ezek várható alakulását jelentősen veszélyeztesse, illetve amely veszélyezteti az Ügyfél vagy a Biztosítékot Nyújtó személy azon képességét, hogy a Szerződésben, vagy a Biztosítékra vonatkozó szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse; az Ügyfél olyan fizetési kötelezettséget vállal, mely a Bank megítélése szerint veszélyezteti a Bankkal szembeni kötelezettségei teljesítését; az Ügyfél, annak Anyavállalata, Leányvállalata(i), vagy amennyiben az Ügyfél Ügyfélcsoport tagja, úgy az Ügyfélcsoportba tartozó jogi személyek, vagy a Biztosítékot Nyújtó ellen végrehajtási, adósságrendezési, felszámolási- vagy végelszámolási-, vagy bármely okból 20

VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN- FAKTORING ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN- FAKTORING ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN- FAKTORING ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 200 millió forint éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalati Ügyfelek részére Hatályos:

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN-, FAKTORING ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN-, FAKTORING ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN-, FAKTORING ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 200 millió forint éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalati Ügyfelek részére Hatályos:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I Hatálybalépés: 2015. augusztus 1. Közzététel: 2015. július 31. Alkalmazandó a 2014. március 15. napját követően létrejött Szerződések tekintetében. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ÁSZF

Részletesebben

HIRDETMÉNY. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054. Hatályos: 2015.

HIRDETMÉNY. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054. Hatályos: 2015. HIRDETMÉNY Az Erste Bank Hungary Zrt. vállalati hitel-, kölcsön- és garancia ügyleteivel kapcsolatosan felszámított kamatokról, díjakról, jutalékokról és költségekről ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u Cégjegyzékszám: Cg Hatályos: 2016.

HIRDETMÉNY. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u Cégjegyzékszám: Cg Hatályos: 2016. HIRDETMÉNY Az Erste Bank Hungary Zrt. vállalati hitel-, kölcsön- és garancia ügyleteivel kapcsolatosan felszámított kamatokról, díjakról, jutalékokról és költségekről ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK. Hatálybalépés: 2012. június 15. napja

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK. Hatálybalépés: 2012. június 15. napja ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK Hatálybalépés: 2012. június 15. napja Nyilvános dokumentum 1 / 37 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ÁSZF hatálya 2. Meghatározások

Részletesebben

VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN- FAKTORING ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN- FAKTORING ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITEL-, KÖLCSÖN- FAKTORING ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 200 millió forint éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalati Ügyfelek részére Hatályos:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére érvényes: 2017. február 01-től a 2017. február 01-től szerződött ügyletek esetében Az ügyleti

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17.

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17. HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 013. május 17. Forint alapú Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Megnevezés Hitelsávok

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek A. 1x1 termékcsalád III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek Érvényes: 2015. június 23-ától EUR és HUF MKB 1x1 Betétkamatláb bázisú hitelre vonatkozó kérelmet a Bank

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 1. Jelen Hirdetmény a 2017. február 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. augusztus 03 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Magánszemélyek részére Az mértéke

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/3/2017 Érvényben: 2017. március 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 5/2017. sz. Hirdetmény

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: február 06-tól

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: február 06-tól HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2017. február 06-tól I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek Hitel összege (Ft) Kamat mértéke* 10.000.000,-

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. hatályos június 7 napjától

A CIB Bank Zrt. hatályos június 7 napjától A CIB Bank Zrt. HITEL ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos 2015. június 7 napjától A jelen Különös Üzletszabályzatban használt definíciók és kifejezések a Bank Vállalati

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.05.03. Jelen Hirdetmény a 2016.05.03. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. április 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. április 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.08.31-ig befogadott

Részletesebben