E L İ T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 273. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének.../2012. (...) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról (T E R V E Z ET) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK december 12-i rendes ülésre ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Varga András osztályvezetı Artim Andrásné ügyvezetı igazgató ELİADÓ: Artim Andrásné ügyvezetı igazgató KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Dr. Horváth Kálmán tanácsnok Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA:../2012. (...) GPB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 1+ 5 oldal

2 Tisztelt Közgyőlés! M i nısít e t t s z ó t ö b b s é g! Az elıterjesztés általános indoklása, hogy az ALISCA Terra Kft. elkészítette a évre vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó javaslatát, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. A Polgármesteri Hivatal a beküldött javaslatnak megfelelıen elıkészítette a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló elıterjesztést. Felhívom a Tisztelt Közgyőlés figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 24. (2) bekezdése alapján a fenti számú rendelet módosításának tervezetét véleményezésre meg kell küldeni az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségnek: (2) A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak, a megyei önkormányzatnak tájékoztatásul, valamint a felügyelıségnek véleményezésre megküldi. A felügyelıség szakmai véleményérıl harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. Mivel a díjemelésre vonatkozó javaslat december 1-jén érkezett a hivatalba, így a közgyőlés idıpontjáig a környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleménye várhatóan nem fog rendelkezésre állni. Az elıkészítı munka során szem elıtt tartottuk, hogy a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a kötelezıvé teszi az elızetes hatásvizsgálat végzését, mely a következı: Társadalmi hatás, gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet-módosítás hatályba lépése után emelkedni fognak a hulladékkezelés közszolgáltatásának díjai. Környezeti, egészségi hatások: Nem releváns. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosításának nem lesz adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet módosítását az önkormányzati rendeletben meghatározott díjtétel aktualizálása indokolja. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest. Az elıterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Közgyőlés hetében tárgyalja, a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményezésre megkapta. Kérem a Tisztelt Közgyőlés, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg. Szekszárd, december 5. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı 2

3 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2012. (..) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. 21. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva - a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 24. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség és a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdésének 25. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következıket rendeli el: 1. A köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról annak kötelezı igénybevételérıl szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2. Ez a rendelet december 31. napján lép hatályba. Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı 3

4 1. melléklet a../2012. (.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez Választható szabványos tárolóedények és a fizetendı közszolgáltatási díjak 1.) Választható szabványos (DIN) tárolóedények a rendelet 16. (3) bekezdésének megfelelıen: 70 literes tárolóedény 90 literes tárolóedény 110 literes tárolóedény 120 literes tárolóedény 240 literes tárolóedény 770 literes tárolóedény 1100 literes tárolóedény 70 literes társaság emblémájával ellátott zsák 2.) Fizetendı hulladékkezelési közszolgáltatási díj - Magánszemélyek esetében: Edényméret Egyszeri ürítési díj 70 literes tárolóedény 263,- Ft + ÁFA 110 literes tárolóedény 414,- Ft + ÁFA 120 literes tárolóedény 414,- Ft + ÁFA 240 literes tárolóedény 903,- Ft + ÁFA 770 literes tárolóedény 2.898,- Ft + ÁFA 1100 literes tárolóedény 4.140,- Ft + ÁFA A rendelet módosításának megfelelıen a lakosság részére köthetı hulladékszállítási szerzıdések mértéke és díja az alábbiakban került meghatározásra. - heti 70 l szerzıdés heti ürítési díja: 263,- Ft+Áfa (csak igazoltan egyszemélyes háztartás) - heti 110/120 l szerzıdés heti ürítési díja: 414,- Ft+Áfa - heti 140 l szerzıdés heti ürítési díja: 527,- Ft+Áfa - heti 145 l szerzıdés heti ürítési díja: 546,- Ft+Áfa - heti 180 l szerzıdés heti ürítési díja: 677,-.Ft+Áfa - heti 240 l szerzıdés heti ürítési díja: 903,-.Ft+Áfa - heti 770 l szerzıdés heti ürítési díja: 2.898,-.Ft+Áfa - heti l szerzıdés heti ürítési díja: 4.140,-.Ft+Áfa - Gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében Edényméret Egyszeri ürítési díj 70 literes tárolóedény 337,- Ft + ÁFA 110 literes tárolóedény 529,- Ft + ÁFA 120 literes tárolóedény 529,- Ft + ÁFA 240 literes tárolóedény 1.154,- Ft + ÁFA 770 literes tárolóedény 3.703,- Ft + ÁFA 1100 literes tárolóedény 5.290,- Ft + ÁFA 3.) ALISCA Terra Kft. emblémával jelzett mőanyag zsák (70 literes) díja: 360 Ft + ÁFA/db 4

5 Jelenleg hatályos rendelet, eltérı színnel jelezve az Alisca Terra Kft. díjemelésre vonatkozó javaslatával: 2. melléklet a 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez Választható szabványos tárolóedények és a fizetendı közszolgáltatási díjak 1.) Választható szabványos (DIN) tárolóedények a rendelet 16. (3) bekezdésének megfelelıen: 70 literes tárolóedény 90 literes tárolóedény 110 literes tárolóedény 120 literes tárolóedény 240 literes tárolóedény 770 literes tárolóedény 1100 literes tárolóedény 70 literes társaság emblémájával ellátott zsák 2.) Fizetendı hulladékkezelési közszolgáltatási díj - Magánszemélyek esetében: Edényméret Egyszeri ürítési díj 70 literes tárolóedény 253,- Ft 263,- Ft+ ÁFA 110 literes tárolóedény 398,- Ft 414,- Ft+ ÁFA 120 literes tárolóedény 398,- Ft 414,- Ft + ÁFA 240 literes tárolóedény 868,- Ft 903,- Ft + ÁFA 770 literes tárolóedény 2.786,- Ft 2 898,- Ft + ÁFA 1100 literes tárolóedény 3.980,- Ft 4 140,- Ft + ÁFA A rendelet módosításának megfelelıen a lakosság részére köthetı hulladékszállítási szerzıdések mértéke és díja az alábbiakban került meghatározásra. - heti 70 l szerzıdés heti ürítési díja: 253,- Ft 263,- Ft +ÁFA (csak igazoltan egyszemélyes háztartás) - heti 110/120 l szerzıdés heti ürítési díja: 398,- Ft 414,- Ft + ÁFA - heti 140 l szerzıdés heti ürítési díja: 507,- Ft 527,- Ft + ÁFA - heti 145 l szerzıdés heti ürítési díja: 525,- Ft 546,- Ft + ÁFA - heti 180 l szerzıdés heti ürítési díja: 651,- Ft 677,- Ft + ÁFA - heti 240 l szerzıdés heti ürítési díja: 868,- Ft 903,- Ft + ÁFA - heti 770 l szerzıdés heti ürítési díja: 2.786,- Ft 2 898,- Ft + ÁFA - heti l szerzıdés heti ürítési díja: 3.980,- Ft 4 140,- Ft + ÁFA - Gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében Edényméret Egyszeri ürítési díj 70 literes tárolóedény 323,- Ft 337,- Ft + ÁFA 110 literes tárolóedény 508,- Ft 529,- Ft + ÁFA 120 literes tárolóedény 508,- Ft 529,- Ft + ÁFA 240 literes tárolóedény Ft 1 154,- Ft + ÁFA 770 literes tárolóedény 3.556,- Ft 3 703,- Ft + ÁFA 1100 literes tárolóedény 5.080,- Ft 5 290,- Ft + ÁFA 3.) ALISCA Terra Kft. emblémával jelzett mőanyag zsák (70 literes) díja: 340,- Ft 360,- Ft + ÁFA/db 5

6 1. melléklet Szekszárd Város Önkormányzata Szekszárd Béla király tér Horváth István Polgármester Úr részére Javaslat a évi lakossági hulladékkezelés közszolgáltatás díjának megállapítására A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 25. (3) bekezdése elıírja, hogy a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelızıen költségelemzést kell készíteni a szolgáltatónak. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályait a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet értelmében a közszolgáltató a költségek számításakor jogosult, illetve köteles a következı díjfizetési idıszakra vonatkozó javaslatát úgy összeállítani, hogy a díj az indokolt költségek és ráfordítások (hulladékgyőjtés, szállítás, lerakási díj, környezetvédelmi kiadások, kintlévıségek, számlázás költsége, díjbeszedés költsége stb.) megtérülésének biztosítására alkalmas legyen. Nyújtson fedezetet a tartós mőködéshez, ezáltal biztosítja az indokolt fejlesztések forrását is. Ezáltal a településen továbbfejlıdhet a kor követelményeinek megfelelı korszerő hulladékgazdálkodás. Térségünkben a hulladékgazdálkodás területén jelentıs változások történtek. 204 település összefogásával megvalósult a Dél-Balaton Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Projekt. Konzorciumi megállapodás keretében rögzítették a tagok, hogy olyan egységes díjrendszert alakítanak ki, melynek során a megépített mővek, berendezések mőködtetése biztosított, illetve felhalmozási, újrapótlási díjat képeznek. Az elmúlt évben már megkezdte mőködését a Cikói Hulladékkezelı Központ, a Szelektív Válogatócsarnok és természetesen a szelektív hulladékbegyőjtés is folyamatos évben már mőködtek a lakossági hulladékudvarok, hulladékátrakó állomások és a zöldhulladék komposztáló. A hulladékudvarokban, zöldhulladék komposztálóba a lakosok folyamatosan beszállíthatják a nem veszélyes és veszélyes hulladékokat is térítésmentesen. Öt darab lakossági hulladékudvar mőködik 2012-tıl szolgáltatási területünkön: Szekszárdon, Tolnán, Szedresen és Bátaszéken. Néhány hulladékfajta, ami leadható itt: lom, hulladék, bútor, üveg hulladék, mőanyag hulladék, textil hulladék, gumiabroncs, zöldhulladék, fémhulladék, építési törmelék, sütıolaj, fáradt olaj, festékek, gyógyszerek, fénycsı, izzó, háztartási gépek, akkumulátor, szárazelem, festékpatronok, tonerek. Természetesen a 2013 évi díjkalkulációban figyelembe vettük a lakossági hulladékudvarok várható üzemelési költségét és a Projektben kötelezıen elıírt felhalmozási alap mértékét évben a következı költségnövekedést okozó változások tapasztalhatóak az országban és térségünkben is. - KSH elırejelzése a várható infláció mértékére - A Dél-Balaton Sióvölgye Projekttel kapcsolatos költségek - Változott a Hulladékgazdálkodási Törvény KSH elırejelzése a várható infláció mértékére (mellékletben). Tevékenységünkre ható tényezık: - minimálbér várható növekedése 6

7 - posta, bankköltség növekedése - begyőjtött hulladék lerakási díjának növekedése - felügyeleti díj Az alkalmazott költségelemzési séma tételei: Személyi jellegő költségek: - Bér (tartalmazza a jármővezetık, rakodók, az ügyfélszolgálat és a közvetlen irányítók bérköltségét és egyéb személyi jellegő kifizetéseket): - Járulékok (TB járulék, munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás, eü. hozzájárulás) Dologi jellegő költségek: - Üzemanyagköltségek (a jogszabályban elıírt normáknak megfelelıen) - Javítási és karbantartási költség (a jármővek életkorának, mőszaki állapotának megfelelıen, felhasznált alkatrészek, anyagok és segédanyagok, szervízelés munkadíja) - Bérleti díj (jármővek, átrakó állomás, hulladékudvarok és komposztáló bérleti díja) - Adók, járulékok, díjak, illetékek, biztosítások (kötelezı felelısségbiztosítás, casco, gépjármő adó, K+F adó, telefonadó, iparőzési adó, mőszaki vizsga) Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek: - Bérleti díj (iroda bérleti díj, egyéb bérelt eszközök költsége) - Egyéb központi költségek (irodai anyagköltség., postaköltség, telefon, borítékolás, kézbesítés költsége) - Posta elszámoló központi díjai, bankköltség, munkaruha, védıital - Jogi, vizsgálati költségek Környezetvédelmi kiadások: - környezetvédelmi, hatósági eljárásért fizetett illeték - igazgatási, szolgáltatási díjak Tartós mőködéshez szükséges fedezet: - Értékcsökkenés összesen (géppark) - Tartós mőködéshez szükséges fedezet Kommunális hulladék kezelésének költsége: - Ártalmatlanítási díj A évre vonatkozó díjkalkuláció: A szolgáltatás tartalma: Az ajánlott szolgáltatási díj ellenében a következı feladatok kerülnek ellátásra: 1. Kommunális hulladék begyőjtése, győjtıedények ürítése az ingatlanoknál hetente egyszer. 2. A nagydarabos lomhulladék begyőjtése az ingatlanoktól elıre meghirdetett idıpontban, a közszolgáltatási szerzıdés szerint. 3. Szelektív hulladék (papír, PET, üveg) begyőjtése a győjtıszigetekrıl egész évben folyamatosan, hetente. 4. Veszélyes hulladék és építési törmelék (1 m 3 /ingatlan/év) ingyenes begyőjtése a hulladékudvarokban. 7

8 A tételes költségelemzési séma: 1. A hulladékgyőjtés, szállítás gyakorlásához szükséges a hulladékkezelı létesítményeknek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülı költségek és ráfordításokat is. - alkatrész, alapanyag, üzem és kenıanyag karbantartás költsége Ft - bérköltség (hulladékszállítást, lomtalanítást, zöldjáratot végzı dolgozók bére) Ft - személyi jellegő egyéb költségek (bérköltség után fizetendı járulékok, és egyéb személyi jellegő kiadások) Ft - értékcsökkenés Ft - biztosítási díj (gépkocsik és munkavállalók után) Ft - bérleti díj Ft - hulladékudvar+átrakó+komposztáló üzemelési költsége Ft - központi irányításból ráosztott költség Ft - üzemi általános költség ráosztott része Ft - felügyeleti díj Ft 2. Számlázás, fizetési felszólítás, ügyfélszolgálat költsége - nyomtatvány költség Ft - posta költség (éves számlák, valamint a tértivevényes felszólítások költsége, bankköltség) Ft - céltartalék képzése vevıkre Ft 3. Környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi, hatósági eljárásért fizetett illeték, igazgatási szolgáltatási díj - hatósági díj, illeték Ft 4. Tartós mőködéshez szükséges fedezet Ft - Begyőjtés szállítás költsége összesen: Ft - Ártalmatlanítás költsége összesen: Ft - Költségek összesen: Ft december 31-tıl a lakosság részére: 70 l-es győjtıedény ürítési díja: 263 Ft + ÁFA 110/120 l-es győjtıedény ürítési díja: 414 Ft + ÁFA 140 l-es győjtıedény ürítési díja: 527 Ft + ÁFA 145 l-es győjtıedény ürítési díja: 546 Ft + ÁFA 180 l-es győjtıedény ürítési díja: 677 Ft + ÁFa 240 l-es győjtıedény ürítési díja: 903 Ft + ÁFA 770 l-es győjtıedény ürítési díja: Ft + ÁFA 1100 l-es győjtıedény ürítési díja: Ft + ÁFA Többletszemét elszállításához az emblémás zsák díja: 360 Ft + ÁFA Kérem, hogy a képviselıtestület a december 31.-étıl érvényes hulladékszállítási díjakat határozatában a fentieknek megfelelıen állapítsa meg. Szekszárd, november 28. Tisztelettel: Artim Andrásné ügyvezetı igazgató 8

9 2. melléklet Szekszárd Város Önkormányzata Szekszárd Béla király tér Horváth István Polgármester Úr részére Javaslat a évi közületi hulladékkezelés közszolgáltatás díjának megállapítására A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 25. (3) bekezdése elıírja, hogy a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelızıen költségelemzést kell készíteni a szolgáltatónak. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályait a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet értelmében a közszolgáltató a költségek számításakor jogosult, illetve köteles a következı díjfizetési idıszakra vonatkozó javaslatát úgy összeállítani, hogy a díj az indokolt költségek és ráfordítások (hulladékgyőjtés, szállítás, lerakási díj, környezetvédelmi kiadások, kintlévıségek, számlázás költsége, díjbeszedés költsége stb.) megtérülésének biztosítására alkalmas legyen. Nyújtson fedezetet a tartós mőködéshez, ezáltal biztosítja az indokolt fejlesztések forrását is. Ezáltal a településen továbbfejlıdhet a kor követelményeinek megfelelı korszerő hulladékgazdálkodás évben a következı költségnövekedést okozó változások tapasztalhatóak az országban és térségünkben is. - KSH elırejelzése a várható infláció mértékére - Változott a Hulladékgazdálkodási Törvény KSH elırejelzése a várható infláció mértékére (mellékletben). Tevékenységünkre ható tényezık: - minimálbér várható növekedése - posta, bankköltség növekedése - begyőjtött hulladék lerakási díjának növekedése Az alkalmazott költségelemzési séma tételei: Személyi jellegő költségek: - Bér (tartalmazza a jármővezetık, rakodók, az ügyfélszolgálat és a közvetlen irányítók bérköltségét és egyéb személyi jellegő kifizetéseket): - Járulékok (TB járulék, munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás, eü. hozzájárulás) Dologi jellegő költségek: - Üzemanyagköltségek (a jogszabályban elıírt normáknak megfelelıen) - Javítási és karbantartási költség (a jármővek életkorának, mőszaki állapotának megfelelıen, felhasznált alkatrészek, anyagok és segédanyagok, szervízelés munkadíja) - Bérleti díj (jármővek, átrakó állomás, hulladékudvarok és komposztáló bérleti díja) - Adók, járulékok, díjak, illetékek, biztosítások (kötelezı felelısségbiztosítás, casco, gépjármő adó, K+F adó, telefonadó, iparőzési adó, mőszaki vizsga) Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek: - Bérleti díj (iroda bérleti díj, egyéb bérelt eszközök költsége) 9

10 - Egyéb központi költségek (irodai anyagköltség., postaköltség, telefon, borítékolás, kézbesítés költsége) - Posta elszámoló központi díjai, bankköltség, munkaruha, védıital - Jogi, vizsgálati költségek Környezetvédelmi kiadások: - környezetvédelmi, hatósági eljárásért fizetett illeték - igazgatási, szolgáltatási díjak Tartós mőködéshez szükséges fedezet: - Értékcsökkenés összesen (géppark) - Tartós mőködéshez szükséges fedezet Kommunális hulladék kezelésének költsége: - Ártalmatlanítási díj A évre vonatkozó díjkalkuláció: A szolgáltatás tartalma: Az ajánlott szolgáltatási díj ellenében a következı feladatok kerülnek ellátásra: 1. Kommunális hulladék begyőjtése, győjtıedények ürítése az ingatlanoknál hetente egyszer. 2. A nagydarabos lomhulladék begyőjtése az ingatlanoktól elıre meghirdetett idıpontban, a közszolgáltatási szerzıdés szerint. 3. Szelektív hulladék (papír, PET, üveg) begyőjtése a győjtıszigetekrıl egész évben folyamatosan, hetente. 4. Veszélyes hulladék és építési törmelék (1 m 3 /ingatlan/év) ingyenes begyőjtése a hulladékudvarokban. A tételes költségelemzési séma: 1. A hulladékgyőjtés, szállítás gyakorlásához szükséges a hulladékkezelı létesítményeknek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülı költségek és ráfordításokat is. - alkatrész, alapanyag, üzem és kenıanyag karbantartás költsége Ft - bérköltség (hulladékszállítást, lomtalanítást, zöldjáratot végzı dolgozók bére) Ft - személyi jellegő egyéb költségek (bérköltség után fizetendı járulékok, és egyéb személyi jellegő kiadások) Ft - értékcsökkenés Ft - biztosítási díj (gépkocsik és munkavállalók után) Ft - bérleti díj Ft - hulladékudvar+átrakó+komposztáló üzemelési költsége Ft - központi irányításból ráosztott költség Ft - üzemi általános költség ráosztott része Ft - felügyeleti díj Ft 2. Számlázás, fizetési felszólítás, ügyfélszolgálat költsége - nyomtatvány költség Ft - posta költség (éves számlák, valamint a tértivevényes felszólítások költsége, bankköltség) Ft - céltartalék képzése vevıkre Ft 10

11 3. Környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi, hatósági eljárásért fizetett illeték, igazgatási szolgáltatási díj - hatósági díj, illeték Ft 4. Tartós mőködéshez szükséges fedezet Ft - Begyőjtés szállítás költsége összesen: Ft - Ártalmatlanítás költsége összesen: Ft - Költségek összesen: Ft december 31-tıl a közület részére: 70 l-es győjtıedény ürítési díja: 337 Ft + ÁFA 110 l-es győjtıedény ürítési díja: 529 Ft + ÁFA 240 l-es győjtıedény ürítési díja: Ft + ÁFA 770 l-es győjtıedény ürítési díja: Ft + ÁFA 1100 l-es győjtıedény ürítési díja: Ft + ÁFA Többletszemét elszállításához az emblémás zsák díja: 360 Ft + ÁFA Kérem, hogy a képviselıtestület a december 31.-étıl érvényes hulladékszállítási díjakat határozatában a fentieknek megfelelıen állapítsa meg. Szekszárd, november 28. Tisztelettel: Artim Andrásné ügyvezetı igazgató 11

12 12

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő testületének /2010. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról szóló 2/2003. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 155. Melléklet: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. ( ) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 98 MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Települési szilárd hulladék

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30) önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET:- TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Z ELİTERJESZTÉS SORSZÁM: 124. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének.../2014. (.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 248. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-236/2011. Tárgy: A települési szilárd hulladékkezelés 2012. évi közszolgáltatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére. Előterjesztő: Vincze Miklós jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére. Előterjesztő: Vincze Miklós jegyző 9256-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Az előterjesztést készítette

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 232 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Elıterjesztés a 2012. december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Tárgy: A települési szilárdhulladék, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

( t e r v e z e t ) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK december 19-i ÜLÉSÉRE

( t e r v e z e t ) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK december 19-i ÜLÉSÉRE AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 294. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 283. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 323. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2008. ( ) rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyőjtésére,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:101. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 328. Melléklet: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2008. ( ) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 82. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezetének 2009. évi Közbeszerzési tervére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 237. MELLÉKLET : - TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 291. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 228. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról (t e r v e z e t ) Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a nem

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 159. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat városüzemeltetési és intézmény-fenntartási feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Az előterjesztést készítette Előterjesztő: Véleményezésre

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK június 15-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK június 15-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219. MELLÉKLET: 1. TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a SZEKSZÁRD VÁROS BORA elismerő cím alapításáról és odaítéléséről

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 38. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában mőködı közoktatási intézmények

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:25. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12 - i nyilvános testületi ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 08-8/2650-2/2011. TÁRGY: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁL- TATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZİ IGÉNYBEVÉTELÉ- RİL SZÓLÓ 44/2002. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Ózd, 2011. december 22. Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője Előkészítette: Ózdi Vízmű Kft. Településf. és Vagyong. Osztály

Ózd, 2011. december 22. Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője Előkészítette: Ózdi Vízmű Kft. Településf. és Vagyong. Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 33/2001. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. szeptember 28-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére

Előterjesztés. Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére Előterjesztés Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és közszolgáltatás díjáról. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken 1. Az alábbi táblázat tartalmazza a Csanytelek Község területéről elszállított lakossági szilárd hulladék mennyiségét: Hulladékmennyiség

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

./. (..) önkormányzati rendelete

./. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK a kötelezıen igénybeveendı, szervezett kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2/1997. (II. 19.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 289. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő- testületének /2016.(..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014.

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő- testületének /2016.(..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. Hegyesd község Önkormányzat Képviselő- testületének /2016.(..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. Hegyesd község

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 300. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 653-5/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. június 25-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

A 4. (3) bekezdése hatályát veszti. Az 5. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és kiegészül a (4), (5), (6) bekezdéssel

A 4. (3) bekezdése hatályát veszti. Az 5. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, és kiegészül a (4), (5), (6) bekezdéssel Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 30/2009.(XII.18.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 17/2008.(X.01.) Ör módosításáról Apátfalva

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-189/2012. Tárgy: 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselıtestületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselıtestületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselıtestületének önkormányzati rendelet-tervezete a szilárd és folyékony

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 8/2014.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 71. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének.../2009. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-232/2011. Tárgy: A kéményseprı-ipari közszolgáltatás 2012. évi közszolgáltatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 39. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4351-5/2011. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a települési

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 10 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (...) önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület július 12.-bi nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület július 12.-bi nyilvános ülésére Napirend: 1. Ügyiratszám: /2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. július 12.-bi nyilvános ülésére Tárgy: Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl Letenye Város Önkormányzatának 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl ( módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-54/2012. Tárgy: tájékoztatás a települési szilárd hulladékkezelési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel. Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati

Részletesebben

2010. december 22. szerda, 00:00 - Módosítás: 2011. augusztus 10. szerda, 10:20

2010. december 22. szerda, 00:00 - Módosítás: 2011. augusztus 10. szerda, 10:20 16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet "a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgá Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(.) önkormányzati rendelete

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(.) önkormányzati rendelete H e g y e s d község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközmőbıl szolgáltatott ivóvízért fizetendı díjakról. ( t e r v e z e t ) Hegyesd

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 168. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testülete /2014. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben