Miért nem képes a molnárpoloska mindenütt járni a vízen? - Detergensek hatása élővizeinkre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miért nem képes a molnárpoloska mindenütt járni a vízen? - Detergensek hatása élővizeinkre"

Átírás

1 Vass Máté 12. B osztályos tanuló az idei Hlavay József emlékkonferencián különdíjat kapott, valamint első díjas lett a Természet Világa pályázatán a biofizika kategóriában. A díjnyertes dolgozatában a detergensek hatását vizsgálta a molnárpoloskákra. Vass Máté Miért nem képes a molnárpoloska mindenütt járni a vízen? - Detergensek hatása élővizeinkre 1. Bevezetés 1.1 Kutatásom célja A bioszférát alkotó élőlényegyüttesek állapotának vizsgálata, az állapotváltozások nyomon követése, értékelése és a mindezek mögött megbúvó hatótényezők kutatása és a változások előrejelzése, az emberi társadalom hosszú távú érdekei szempontjából a legfontosabb feladatok közé sorolható. [1] Tényként kezelendő, hogy irtózatosan sok vegyi anyagot használ nemcsak az ipar, de az ember is mindennapi élete során. Az ökoszisztémák érzékenysége meglehetősen magas az említett szennyezők tekintetében, így

2 2 jelentős problémákat okozhat ezen anyagok környezetbe való kerülése, hiszen a populációk az abiotikus faktorok (köztük a szennyező anyagok) változásait is jelzik (indikálják). Vannak olyan anyagok, amelyek erőteljesen csökkentik a folyadékok felületi feszültségét, ezáltal akadályozzák azt az erőt, melynek segítségével a pleuszton társulások fajai (köztük a molnárkák is) a víz felszínét tudják használni élőhelyként (biotópként). Ezeket felületaktív anyagoknak, más néven detergenseknek, vagy tenzideknek nevezzük. A molnárpoloskák eltűnésükkel mondhatni bioindikátorként jelzik ezen anyagok jelenlétét a biotópban. Munkám célja az volt, hogy megvizsgáljam detergensek általános hatását a molnárkákra. Továbbá szerettem volna megbizonyosodni arról, hogy ezen anyagok felszíni vizekbe engedhető, maximális koncentrációjának határértéke negatívan befolyásolja-e a pleuszton társulások egyik jelentős képviselőjét: a molnárkákat. 1.2 Molnárpoloskák általános jellemzői Aki sokat járt már kisebb-nagyobb tavaknál, lassan csordogáló patakoknál, annak bizonyára feltűntek a víz felszínén sütkérező, úgynevezett pleuszton társulásokat alkotó állatfajok. Közülük talán a legismertebb a molnárpoloska (Gerris lacustris) (1. ábra). Ez a faj azonban nem tartozik a valódi vízipoloskák közé, hiszen csápjuk hosszú, 1. ábra: egy párosodó molnárkapár szabadonálló éppúgy, mint a szárazföldi poloskáké. Emiatt a molnárpoloska a poloskák rendjéhez, de a szárazföldi poloskák alrendjéhez tartozik. [2] Többféle elnevezése lehet ezeknek az úszkáló rovaroknak: Somogyban úszkáló bogaraknak, uszkova, uszka, csuszkova, korcsolyázó bogárnak hívják őket. A székelyek és hazánk több más vidékén is vízi pókként ismerik őket, az apraját viszont vízi szücsöknek, vagy szöcskének (Békés, Zemplén m.), a

3 nagyját pedig vízi sáskának, vagy molnárkának (Bodrogköz), molnárlegénynek és molnárnak is nevezik. 2. ábra: A molnárpoloska oldal, ill. hasi nézete Ezekre a virgonc állatokra jellemző, hogy szemük nagy, kidülledő, négy ízű csápjuk előreszökellő, szárnyaik különbözőképpen fejlettek. Hosszú tor és az egyenletesen széles, felül lapos, alul erősen domború, keskeny potroh jellemzi (2. ábra). A molnárpoloskák ragadozók. A partról a vízbe sodródó bogarakat, legyeket, hernyókat stb. zsákmányolnak. A nőstény a petéit szép sorban a növényekre ragasztja. Elülső lábuk fogóláb, a középső és hátsó lábpár megnyúlt, épp azért, hogy a víz felületi hártyáján könnyedén tudjanak mozogni. [3] 3 Egyetlen lábcsapással 12 cm-es távolságra is eljuthatnak, és akár 90 cm/s-os sebességre is felgyorsíthatják magukat. Na de hogyan képes minderre ez a kisméretű rovar? Alapos megfigyelés után láthatjuk, hogy lábain levegővel teli szőrpárnák (3. ábra) alakultak ki az evolúció során. Ennek olyan a hatása, mint az olajrétegnek a víz felszínén: nem engedi, hogy a víz felületi feszültsége által kialakult hártyát megsértse, így a molnárka könnyedén evez a vízen. Igen, evez, nem pedig sétál, mert valójában hosszú, karcsú lábaik benyomják a víz felületi rétegét, melynek során kialakul egy vályú. Ha csapnak egyet hátrafelé, akkor e vályú hátsó fala támasztékul szolgál, és az ellene irányuló evezőcsapás 4. ábra: A molnárpoloska lába által kialakult vályú 3. ábra: A molnárpoloska lábának mikroszkópikus képe

4 előre hajtja a molnárka testét (4. ábra). E folyamatban csak a középső és a hátulsó lábak vesznek részt. [4] 4 2. Anyag és módszer Kutatásom helyszínéül egy várpalotai horgásztavat Szélhelyi-tó (eredetileg bányató) választottam ki. (3. ábra) 3. ábra: Átnézeti térkép (F.: Várpalota Városi könyvtár, helytörténeti dokumentuma) A helyszín kiválasztása során fontos volt meggyőződnöm arról, hogy esetleg a város csatornahálózatából ill. egyéb úton-módon nem kerül(t)-e felületaktív anyag a tó vízébe. Mivel sem habzást, sem szennyezésre utaló jeleket nem találtam, nyugodtan kezdhettem hozzá a molnárkák kereséséhez, akik a tó nádállományának közelében nyüzsögtek. A helyszín tehát adott volt ezek után, már csak a vizsgálat kivitelezését kellett megterveznem. Laboratóriumi próbavizsgálatok sora után a következő tesztet végeztem el terepen: A tó vízéből 5 dm 3 vizet adagoltam egy 10 dm 3 nagyságú akváriumba, majd az ebbe töltött víz felszínére helyeztem a horgászhálóval begyűjtött molnárkákat.

5 5 Az állatok különös változásokat nem vehettek észre, hiszen a tó vize és az akváriumban lévő vízminta azonos volt. A kommunális szennyvizek esetében a mosóporból származó tenzidek teszik ki a szennyvíz legjelentősebb részét. Éppen ezért választottam vizsgálatom alapanyagának a mosóporokat, melyből 1 g/dm 3 -es törzsoldatokat készítettem korábban analitikai mérlegen kimért azonos tömegű, különböző fajtájú mosóporokból. 5 ml-enként, fokozatos koncentráció növeléssel adagoltam a törzsoldatot az akváriumba, majd figyeltem a változást. Az oldat tömegkoncentrációjának kiszámításával meghatároztam azt az értéket, melynél a rovar életfolyamatait a detergens-tartalmú oldat befolyásolta. Eredményeim értékelése előtt ejtenék pár szót a vizsgálatom tárgyát képező detergensekről. Összességében elmondható, hogy igen széles körben alkalmazott vegyületekről van szó, amelyek a sok jó tulajdonságuk mellett jelentősen terhelik a környezetet. Ugyanis lassítják a felszíni vizek öntisztulási folyamatait, elősegítik az eutrofizációt. Az elmúlt évtizedekben mind az ipar, mind a háztartások egyre több szintetikus mosószert használnak fel. Megtalálhatók a háztartási mosó- és mosogatószerekben, autóápolási-, növényvédőszerekben, műanyag- és gumiipari pasztaformájú habosítószerekben, gyógyszeripari segédanyagokban, valamint a fertőtlenítőszerekben. Jellemző, hogy vizes oldataik a felületi feszültséget csökkentik, így lehetővé válik a zsíros, olajos és egyéb szerves hidrofób szennyeződések fellazítása, eltávolítása. A tenzidek egyszerre hidrofilek (vízkedvelőek) és hidrofóbok (víztaszítóak, fóbiájuk van a víztől) is. Ezen tulajdonságuk viszont fordítva van az olajokkal és zsírokkal. Mindig azon végükkel kapcsolódnak a szennyeződésekhez, amelyikre szükség van. Az elektromos töltésük is változó: mindegyik lehet pozitív, illetve negatív.

6 A tenzidek tehát emulgeáló-, diszpergálószerek, mosóaktív anyagok. Egyik típusa pedig az anionaktív tenzidek, a mosópor legfontosabb összetevői. [5] 6 3. Eredmények és következtetések A szennyvizek detergens-tartalmára vonatkozó határértéket az arra vonatkozó magyar rendelet (3/1984 OVH) 6 területi kategória alapján szabja ki. Felszíni vizeknél a megengedhető határérték 2-5 mg/l-es koncentráció között változik (MSZ :1983). Kiemelt vízminőség-védelmi területeken, Balaton és vízgyűjtő területén, kiemelt felszín alatti vízminőség-védelmi területeken, fedetlen karsztok és parti szűrésű vízbázisoknál (pl. Dunántúlikhg.), valamint ivóvízbázisok és üdülőterületeken [I-II. területi kategóriák] 2 mg/l-es koncentráció a megengedett. Ezzel szemben az ipari területeken, öntözővízbázisoknál, a Duna és a Tisza nem kiemelt szakaszain, és az előző kategóriákba nem sorolható területeknél [III-VI. területi kategória] 5 mg/l-es koncentrációig kerülhet detergens a befogadó vízrendszerbe. A várpalotai tónál végzett vizsgálataim során - melynél még a 2 mg/l-es koncentráció a hatályos érték - megállapítottam, hogy az ott található molnárpoloskafaj egyedei 4 mg/l körüli (4±0,5 mg/l) koncentrációjú detergens-oldat hatására, szabad szemmel jól látható változásokat produkáltak. Mindezek sorban, a koncentráció növelés hatására alakultak ki. A molnárka normális körülmények között, mint ahogy azt már jellemzésüknél említettem, nagyon gyors mozgású állatok. Ezt bizonyítja az is, hogy nem egyszer kiszökkentek a hálóból gyűjtésük során. Viszont a vizsgálat során, az ideiglenes lakhelyükbe adagolt detergens-oldat hatására ez a tulajdonságuk megszűnt. Sőt gyakran észleltem mozgási anomáliákat, és szemet szúrt a lábak abnormális tartása is. Ebből vontam le azt a következtetést, hogy ez a fajta kemikália a ragadozó rovar életét jelentősen megnehezíti, hiszen motilitásának (spontán, független mozgásra való képesség) csökkenése miatt nehézkessé válhat táplálékának megszerzése, begyűjtése is. 5 mg/l-es koncentrációjú oldatnál pedig már a víz felületi feszültsége is olyan mértékben lecsökken,

7 7 hogy a poloska nem tud fentmaradni a vízen. Bebizonyosodott, hogy valóban indikálja a molnárka a detergensek káros mennyiségének jelenlétét a vízben (esetemben az akváriumban). 4. Összegzés Összességében elmondható, hogy az I-II. területi kategóriákra vonatkozó detergensek határértéke (2 mg/l) megfelelő. Ennél az értéknél semmilyen szabad szemmel észrevehető fizikai változást nem szenvedett a rovar. Viszont a III-VI. területi kategóriákra vonatkozó érték (5 mg/l) 1±0,5 mg/l-el meghaladja az általam mért szintet (4±0,5 mg/l), melynek hatásait már ismertettem. Ez persze nem jelenti konkrétan azt, hogy a határértékeket szűkebbre kellene szabni, főleg ha figyelembe vesszük a mérés bizonytalanságát, és az is elképzelhető, hogy az adott határérték fajfüggő, így tesztem eredménye csak és kizárólag a kutatásom helyszínét adó tóban élő molnárkafajra vonatkoztatható. De az biztos, hogy ha az 5 mg/l-es koncentráció lenne a határérték ennél a tónál, akkor a vizsgált populáció egyedei sajnos kipusztulnának. A vízimolnárka csak egy rovar a sok száz közül, ami megtalálható egy tavi ökológiai rendszerben. Viszont úgy gondolom, hogy a biológiai diverzitás megóvásának érdekében érdemes jobban odafigyelni akár egyenként is a körülöttünk lévő élővilágra, és megbizonyosodni arról, hogy biztonságban vannak-e az adott populáció egyedei vagy sem. Nyugodt szívvel állíthatom, hogy a vízimolnárka biztonságban van, ha a magyar rendeletet szigorúan betartják. Kutatói diákmunkámmal beigazolódott, amire már a cikk elején is utaltam, hogy lehetőleg a legkevesebb szennyezőanyagot juttassuk a környezetbe, igyekezzünk ezek mennyiségét féken tartani, szabályozni, és próbáljunk meg

8 ökoetikusan az állat-, illetve a növényvilág szemszögéből értékelni, óvni, védeni az ő környezetüket, a bioszférát. 8 Köszönetnyilvánítás: Mindenek előtt köszönet illeti a veszprémi Pannon Egyetem Limnológiai Intézet PhD-hallgatóját, Kucserka Tamást, hogy önzetlen segítségével és támogatásával nagyban hozzájárult munkám elkészítésében, valamint köszönet illeti szaktanáromat, Bodó Alexandrát, aki szakmai segítségével szintén sokat segített. Felhasznált irodalom: [1] [2] [3] [4] [5] [6] Hufnagel Levente: Új cönológiai állapotleíró módszerek a rovartani monitorozásban [doktori (PhD) értekezés] mit/files/hufnagel_levente_publikacioi/egyebek/5_phdkee.pdf Dr. Varga Zoltán: Állatismeret Brehm: Az állatok világa Varjú Dezső: Lokalizáció felületi vízhullámok segítségével hullámok segítik a vadászó molnárkát (1999. Természet Világa) Dr. Velegi István: A felületaktív anyagok (tenzidek), mint fertőtlenítők KÉPEK: &Category=Insekter html - Várpalota Városi Könyvtár helytörténeti dokumentuma, - a címoldalon egy saját kép (a várpalotai tóban élő vizsgált populáció egyik egyede)

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl (A 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

ÉLELMISZER vagy ÉLELMISZERIPARI TERMÉK?

ÉLELMISZER vagy ÉLELMISZERIPARI TERMÉK? Ha egy békát forró vízbe dobunk, az állat hanyatt homlok menekül. Ha azonban egy hideg vízzel teli fazékba tesszük, és lassan kezdjük el melegíteni, a béka megfő anélkül, hogy bármilyen menekülési reakciót

Részletesebben

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében Környezetvédelmi erőfeszítések 6 a Duna-medencében Használva védjük 243 Bevezetés 245 Célok, eszközök, szervezés 246 1. feladat: a legszebb folyók 247 2. feladat: Ős-Duna Terv 247 3. feladat: Segítsünk

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE Bajkó Attila III. évfolyam, pénzügy és számvitel (BSc) szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy-

Részletesebben

ŐSZINTÉN és ÉRTHETŐEN az ADALÉKANYAGOKRÓL

ŐSZINTÉN és ÉRTHETŐEN az ADALÉKANYAGOKRÓL ŐSZINTÉN és ÉRTHETŐEN az ADALÉKANYAGOKRÓL ŐSZINTÉN és ÉRTHETŐEN szeretnénk a magyar élelmiszergyártók kezdeményezésére tájékoztatni a fogyasztókat az élelmiszer adalékokról. Az utóbbi évtizedben főleg

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Irodalmi hivatkozások, ábrák, képek, térképek elhelyezése, tartalomjegyzék készítése Irodalmi hivatkozások gyűjtése: Ha van egy kiválasztott terület, legyen

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSES szakdolgozat

ALAPKÉPZÉSES szakdolgozat ALAPKÉPZÉSES szakdolgozat Szalma Laura 2011, április 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS Gazdaság és gazdálkodás: szemléletek összeütközése a nagyüzemi állattartásban Konzulens:

Részletesebben

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos Adelaide Tisztelt Hallgatóság! 1 A jelen munka, A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos, adelaidei

Részletesebben

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata Maller Márton*, Hajnal Géza** * okl. építőmérnök, ügyintéző, ÉDUVIZIG, (elsőéves doktoranduszhallgató, BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék),

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben

Rajtad is múlik! Vizeink tisztasága

Rajtad is múlik! Vizeink tisztasága Rajtad is múlik! Vizeink tisztasága Gettyimages@ONDEO Sokfelé a lakosság ellátására szükséges ivóvíz-mennyiséget már csak költséges fizikai és vegyi kezeléssel tudják iható vízzé alakítani. Ha a vizek

Részletesebben

Fehér Júlia. A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont került a hazai vita végére (?)

Fehér Júlia. A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont került a hazai vita végére (?) Fehér Júlia A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont A világ fölött őrködik a Rend, s nem vész magja a nemes gabonának, De híre sem lesz egykor a csalánnak; az idő lemarja a gyomokat.

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT TARTALOMJEGYZÉK 3 AZ ÉLŐ RENDSZEREK 8 Bevezetés a biológiába......................................................................................... 8 A biológia területei és kutatási módszerei......................................................................

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Central Police Station, Szécsény Central Police Station, Borsod-Abaúj-Zemplén County RECOGNIZED FOR EXCELLENCE WINNERS

Central Police Station, Szécsény Central Police Station, Borsod-Abaúj-Zemplén County RECOGNIZED FOR EXCELLENCE WINNERS TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Határidős szolgáltatások teljesítményének mérése Tóth Csaba László Hazai on-line LCA adatrendszer vállalkozások környezetbarát fejlesztésének támogatására

Részletesebben