Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-EI ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. ÁPRILIS 29-EI ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) *, (46) , (46) Telefax: (46) Iktatószám: III /2015. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-EI ÜLÉSÉRE Tárgy:Beszámoló a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ tevékenységéről Előterjesztő: Török Dezső, a Közgyűlés elnöke Törvényességi ellenőrzést elvégezte: Dr. Kovács János, a Közgyűlés főjegyzője Az előterjesztést készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Vidékfejlesztési Osztály

2 2 Tisztelt Közgyűlés! Az Európai Bizottság (a továbbiakban: EB), Magyarországi Képviselete útján ben ajánlati felhívást tett közzé azon szervezeteknek a közötti időszakra történő kiválasztása céljából, amelyek az összefoglaló néven Europe Direct információs hálózat néven ismert nyilvános információs központok befogadását lehetővé teszik, ezért tevékenységi támogatásra és technikai segítségnyújtásra jogosultak. Az ajánlati felhíváson sikeresen részt vevő ajánlattevők az EB-től átalányösszeg formájában éves támogatásra jogosultak, amelynek összege központonként évente legalább EUR és legfeljebb EUR. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat januárjában sikeres pályázatot nyújtott be, és május 29-én 5 évre szóló keretszerződést kötött az EB Magyarországi Képviseletével, mely alapján március 1-jén megkezdte működését a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ (a továbbiakban: Központ) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában. A Központ a helyi és regionális igényekre szabott olyan alapszolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetővé teszik a lakosság számára, hogy tájékoztatást, tanácsot és segítséget, valamint választ kapjanak az EU-ra, továbbá különösen az uniós polgárok jogaira, az EU prioritásaira, az uniós jogszabályokra, szakpolitikákra, programokra és finanszírozási lehetőségekre vonatkozó kérdésekre. Ebből a célból a következő követelményeket teljesíti: Látogatók fogadására, dokumentációk bemutatására, olvasásra alkalmas helyiségeket tart fenn, ingyenes Internet hozzáférést biztosít legalább egy számítógépen; a Központ által kínált szolgáltatásokra vonatkozó alapvető információkat nyújtó, külön erre a célra létrehozott weblapot üzemeltet; kezeli a közösségi médiát, népszerűsíti az Európai Unió információs hálózatait; havi elektronikus hírlevelet készít, rendezvényt szervez, illetve rendezvényeken vesz részt, biztosítja a Központ láthatóságát a helyi médiában. Az Európai Bizottság a partnerségi keretmegállapodást 5 évre köti. Az egyedi támogatási megállapodás, mely tartalmazza az adott évre vonatkozó cselekvési tervet és az éves költségvetést, évenként megújítandó.

3 3 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a keretszerződésnek megfelelően benyújtotta a évre vonatkozó cselekvési tervét, melyet az EB Magyarországi Képviselete támogatásra alkalmasnak ítélt, és megvalósítását az odaítélhető legnagyobb összeggel, EUR-val támogatta. A működéshez megfelelő társfinanszírozást kell biztosítani annak érdekében, hogy a befogadó szervezet teljesítse a Központ munkatársaival, helyiségeivel és tevékenységeivel kapcsolatos követelményeket. A évre elnyert EUR támogatási összeghez szükséges vállalt önrész EUR, amely magában foglalja 2 munkatárs időarányos munkabérét, a weboldal működtetésének, a nyomtatott és online sajtóban való megjelenéseknek, valamint rendezvények költségeit és reprezentációs költséget. A Központ befogadásával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat feladatai új tevékenységgel bővültek. A Megyei Önkormányzat meghatározó feladatköre a terület- és vidékfejlesztés köré épül, melynek elsődleges eszközei az Európai Uniós pénzügyi alapok. Ezek céljai közé tartozik a kohézió erősítése, a területi különbségek mérséklése. A fejlesztések jól működő partnerségek híján azonban nem tudnak integrált területi hatást kifejteni. Így a naprakész információhoz való hozzáférés biztosítása egy hátrányos helyzetben lévő megye településein élők számára, az uniós állampolgárságból adódó jogok és lehetőségek ismerete, az egyes ember számára is a továbbfejlődés esélyét nyújthatja. Az információs központ az önkormányzat területi hatásán, kapcsolódási pontjain keresztül az egyéneken kívül eljuthat a civil szféra és a gazdaság szereplőihez is, hozzájárulhat kapcsolati tőkéjük gyarapodásához. A projekt megvalósításának személyi feltételei adottak, pénzügyi fedezetét az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott támogatási összeg valamint a költségvetés biztosította.a Központ elvégzett tevékenységeiről szóló beszámolót a határozati javaslat melléklete tartalmazza. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot valamint annak mellékletét képező beszámolót elfogadni szíveskedjen. Miskolc, április

4 4 Határozati javaslat Tárgy: a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ szakmai beszámolójának elfogadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Europe Direct Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Információs Központ szakmai beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ szakmai beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint - elfogadja, annak tevékenységét támogatja. Felelős: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Határidő: azonnal

5 melléklet Szakmai beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs Központ tevékenységéről 1. Bevezető, célkitűzéseink a 2014-as évre: A Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat működtetésében március 1-jén kezdte meg működését Miskolcon, a város szívében, a megyeháza épületében, a megyei és városi közigazgatási intézmények közvetlen szomszédságában, a Városház tér 1. sz. alatt. A megyei közgyűlés a megye területének európai uniós információval való lefedettségét fontosnak tartja ezért támogatta, hogy a megyei önkormányzat pályázatot nyújtson be a feladat megvalósítására és részt vegyen az európai uniós tájékoztató tevékenység végzésében. A Europe Direct információs központ a helyi és regionális igényekre szabott olyan alapszolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetővé teszik a lakosság számára, hogy tájékoztatást, tanácsot és segítséget, valamint választ kapjanak az EU-ra, továbbá különösen az uniós polgárok jogaira, az EU prioritásaira, az uniós jogszabályokra, szakpolitikákra, programokra és finanszírozási lehetőségekre vonatkozó kérdésekre. A Europe Direct Információs Központ befogadásával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat feladatai új tevékenységgel bővültek, amely a partnerségen keresztül egy új európai dimenziót hozott egy nagy múltú, jó kapcsolatokkal rendelkező, minden EU-s tagállamot magában foglaló hálózathoz való csatlakozással. A Europe Direct hálózat egész Európában közel megyénként egy-egy - irodával működik. A megyei önkormányzat meghatározó feladatköre jelenleg a terület- és vidékfejlesztés köré épül. Mindkét tevékenység célja a térség fejlődését szolgálja, más-más eszközökkel. A területfejlesztés elsődleges eszközei az európai uniós 1

6 pénzügyi alapok. A pénzügyi alapok céljai közé tartozik a kohézió erősítése, a területi különbségek mérséklése. A fejlesztések jól működő partnerségek híján azonban nem tudnak integrált területi hatást kifejteni. A naprakész információhoz való hozzáférés biztosítása egy hátrányos helyzetben lévő megye településein élők számára, az uniós jogok és lehetőségek ismerete tehát az egyes ember számára is a továbbfejlődés esélyét nyújthatja. Az információs központ az önkormányzat területi (megyei) hatáskörén, kapcsolódási pontjain keresztül az egyéneken kívül eljut a települési önkormányzatokhoz, a civil szféra illetve a gazdaság szereplőihez is, hozzájárulhat kapcsolati tőkéjük gyarapodásához, ezáltal a megye fejlődéséhez. A Europe Direct Információs Központ évben tovább tudta bővíteni a működés első évében kialakított kapcsolatait, sikeresen működtette ügyfélfogadó- könyvtár helyiségét, több megyei és miskolci kiemelt rendezvényen vett részt, tájékoztatta az érdeklődőket az európai uniós kérdésekről, aktualitásokról, együttműködött az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel évi kiemelt célkitűzéseink között szerepeltek az alábbiak: új tervezési időszak az Európai Unióban, melyre való felkészülés Magyarország számára kiemelt fontossággal bír, mivel ezt követően megszűnnek a fejlesztésre lehívható uniós források. Ennek a kommunikációját a megyénk szempontjából kiemelten kezeltük. Cikkeinkben, előadásaink témájában, web oldalunkon, Facebook oldalunkon folyamatosan tájékoztattuk az önkormányzatokat, lakosokat, civileket az aktuális pályázati lehetőségekről és a megvalósult helyi fejlesztésekről egyaránt. Megyei önkormányzatunk a 7 éves tervezési időszak kapcsán fontos szerepet töltött be a tervezés során. Magyarország erre az időszakra szóló operatív programjainak kialakítása kapcsán az 1230 milliárd forinttal jóváhagyott Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot a megyei önkormányzatok feladata volt tervezni és programozni. A társadalmasítás kapcsán több alkalommal is nyílt lehetőségünk a Europe Direct iroda megjelenését biztosítani az egyes helyszíneken, köszönhetően a települési önkormányzatoknak. Európai Parlamenti választásokra 5 évente kerül sor az Európai Unió tagországaiban. Magyarországon a Parlament tagjainak megválasztására május 25-én került sor. Az 2

7 eseményt kiemelten kezeltük, külön e-hírlevelet szerkesztettünk az alkalomra, melyet megyénk összes polgármesterének eljuttattunk, 358 települési önkormányzathoz. Facebook oldalunkon és web oldalunkon népszerűsítettük az eseményt, illetve minden májusi rendezvényünkön felhívtuk rá a figyelmet; külön EP választási PPT prezentációt készítettünk, bemutatva az Európai Parlament működését és azokat a területeket, ahol jogalkotói státuszából adódó működésének eredményeit a lakosok leginkább érezhetik, tapasztalhatják. Megjelentettünk ezen kívül egy ½ oldalas cikket a KULCS magazin nevű megyei lapban példányban, szintén az EP választásokra és annak jogalkotói tevékenységére irányítva a figyelmet : Magyarország csatlakozásának 10. évfordulója kapcsán szintén készült külön hírlevél, minden megyében található települési önkormányzat számára megküldve, mely bemutatja az eltelt 10 év eredményeit, természetesen Facebook megjelenéssel és web megjelenéssel is támogattuk a témát, rendezvényeinken, előadásainkon kvízkérdésekként szerepeltettük. Mivel a megye lakosságának 40-50%-a hátrányos helyzetű településen él, az ő elérésük az Információs Központ egyik legfontosabb célja volt évben és marad továbbra is. Tevékenységeinkkel el tudjuk érni, hogy az európai unióval kapcsolatos információkat érthetően, naprakészen juttassuk el a megye területén élő uniós állampolgárokhoz, különös tekintettel a tagságunkból eredő előnyök és lehetőségek bemutatására. Az aktuális Európai Uniós kérdések kapcsán az iroda központi elhelyezkedésének plusz hozadékaként a lakosság részéről egy közvetlen, spontán, nem célirányos célközönséget is el tudunk érni, akik az információs központ előtt elhaladva térnek be az irodánkba, kérdéseikre választ kapnak, esetleg a bennük felmerült kételyeket személyesen el tudjuk oszlatni. Főbb Partnereink: 1. a megye területén lévő 358 települési önkormányzat, 2. a megyében található járások, 3

8 3. megyei fejlesztési ügynökség, regionális fejlesztési ügynökség, Tourinform Iroda, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 4. Megyei Pedagógiai Intézet 5. oktatási intézmények, alapítványok, civil szervezetek Fontosnak tartjuk a kommunikációs eszközök közötti sokféleség biztosítását, mivel kizárólag így van lehetőség a legszélesebb körben elérni a megye szereplőit, hiszen más eszközzel tudunk megszólítani egy zsáktelepülésen élő, hátrányos helyzetű embert, és egy megyeközpontban élő fiatalt. Ennek érdekében tartjuk fenn weboldalunkat, facebook oldalunkat, e-hírlevél szolgáltatásunkat, személyes ügyfélszolgálatunkat, telefonos és kapcsolatunkat, illetve megyünk vidéki rendezvényekre. 2. Céljaink megvalósításához szükséges humánerőforrás: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs Központ évi tevékenységei végrehajtását 2 fő munkatárs heti órában látta el. Mivel a munkaprogram valamint a tevékenységek egy része állandó jelenlétet igénylő olvasótermi szolgáltatásokból áll, másrészről azonban egy folyamatos külső kapcsolattartást és házon kívüli megjelenést is igényel, ezért láttuk indokoltnak 2014-ben is a 2 fő munkatárs jelen feladatra való delegálását. A munkatársak rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges szakmai és nyelvi kompetenciákkal és az európai uniós tájékoztatás és nemzetközi kapcsolatok terén szerzett több éves tapasztalattal. Az önkormányzat főállású munkatársain kívül gyakornok kollégák segítették az Információs Központ tevékenységeit évben, ami különösen a kitelepülések, és a nyári fesztiválok idejére nagy segítséget jelentett. Az Információs Központhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásában ezen kívül 1 fő informatikus munkatárs áll szükség esetén rendelkezésre, aki a napi tevékenységben nem, alkalmanként viszont közreműködik aktuális feladatok elvégzésében. 4

9 3. A megvalósításhoz rendelkezésre álló technikai és pénzügyi erőforrások: A Europe Direct Információs Központot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat központi épületében helyeztük el. A megyei, a városi és a helyi közigazgatási intézményekkel együtt, egy helyen, azok közvetlen szomszédságában helyezkedik el, ezen intézményekkel együtt alkotja Miskolc közigazgatási központját. Az épület akadálymentes, Miskolc főterével, a Városház térrel, közvetlen kapcsolata van; jól megközelíthető és jól látható, régi, nagy múlttal rendelkező épület. Az épületben az Információs Központ céljaira 1 db fő befogadására alkalmas díszterem nagyobb volumenű konferenciák céljára, 1 db. kb. 30 fő befogadására alkalmas workshopok, EU-s tanórák, kisebb rendezvények megtartására megfelelő tanácsterem, valamint a Europe Direct Információs Központ olvasótermének helyet biztosító ügyfélfogadó terem áll rendelkezésre. Az ügyfélfogadó helyiség egy két helyiségből álló külön nyíló, földszinten elhelyezkedő, jól megközelíthető részén helyezkedik el az épületnek. A fent felsorolt termek a mai kor elvárásainak megfelelő prezentációs technikával vannak felszerelve (projektor, hangosítás, vezeték nélküli Internet). Az olvasóteremben a kiadványok bemutatására alkalmas bútorzat, valamint egy ügyfélgép várja az érdeklődőket. A Europe Direct Információs Központ 3 db helyisége méretének és az épületen belüli elhelyezkedésének köszönhetően tökéletesen alkalmas az olvasóteremi, tanácsadói, szemináriumi, nagyobb konferencia tevékenységek ellátására, számítógépekkel felszereltek, Európai Uniós adatbázisok elérésére alkalmasak év során az éves tevékenységeinek megvalósítására összesen euró állt rendelkezésre, amelyből az Európai Bizottság eurót biztosított, ehhez euró társfinanszírozást biztosított ez évben a befogadó megyei önkormányzat. A szerződésünk alapján tevékenységeinket előre meghatározott módon éves munkaterv és éves költségvetés alapján - moduláris rendszerben végezzük. 4. A 2014-es évben megvalósult főbb tevékenységek bemutatása: Alapvető tájékoztatási szolgáltatások 5

10 Alapvető tájékoztatási szolgáltatások modul keretében tavaszán a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat épületében kialakítottuk és megnyitottuk a Europe Direct Információs Központ ügyfélfogadó, olvasótermi helyiségét évben nem történt az iroda elhelyezésében változás, továbbra is jól megközelíthető helyen, a megyeháza főépületének földszinti részén működtetjük irodánkat. Nyitva tartásunk a tavalyi évhez hasonlóan ig élt, pénteki napon óráig. A központ nyitvatartási ideje alatt, elsősorban a délelőtti nyitvatartási időben érkeznek hozzánk a megkeresések. Nyitásunk évében 2013-ban, jellemzően az idősebb korosztály részesítette előnyben személyes ügyfélszolgálatunkat, ez 2014-ben nem így alakult. Diákok és fiatal felnőttek egyetemista korosztály- volt az, aki elsősorban igénybe vette ügyfélszolgálatunkat. Tématerületeket érintően nagy érdeklődés és várakozás érezhető az Európai Unió új, között várható pályázati lehetőségeivel kapcsolatban. Oktatáspolitikával kapcsolatosan és HORIZON 2020 programmal kapcsolatosan is több megkeresésünk volt. A témákból leszűrhető, hogy megyénkben az Európai Unió különböző támogatási formáival és lehetőségeivel kapcsolatban mutatkozik a legnagyobb igény. Több, hazai hatóságot érintő fogyasztóvédelmi, adózással kapcsolatos megkeresésünk volt, ezek a témák tavalyi évben is többször megjelentek. A hozzánk beérkezett kérdésekben 72 órán belül megpróbálunk eljárni, ami teljesíthető határidőnek bizonyult az iroda szempontjából is. Az iroda láthatóságát több helyen is megállító táblákkal biztosítjuk. Összesen 4 db megállító táblát készíttettünk el, melyek közül 2 utcai, 2 beltéri megállító, információs tábla, melyek jelzik az iroda elhelyezkedését, illetve a nyitva tartási időt. A kitelepülések idejére az Információs Központ készíttetett 1 db molinót és 2 db roll-upot, melyeket a külső helyszínekre magunkkal tudunk vinni és felállítani. Ezen kívül 2000 db információs szórólapot készíttettünk az iroda elérhetőségeiről, amelyet a rendezvényeinken az információs füzetek belsejébe helyeztünk el, ezzel is növelve az iroda látogatottságát. A tájékoztató tevékenységünkkel kapcsolatos visszajelzés értékelésére, mérésére 2014-től alkalmazzuk a https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/edicfeedback2014?surveylanguage=hu 6

11 értékelő kérdőívet. Ezt a személyes megkeresések alkalmával az ügyfélszolgálaton és a weboldalunkon is megjelenítettük, ezen kívül a kitelepülések alkalmával is próbáljuk az ügyfeleket kitöltésre kérni. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs Központ ügyfélfogadó helyisége 7

12 Irodánk az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által szervezett éves találkozókon és rendezvényeken részt vett. Az EB vagy más EB hálózat által szervezett találkozók/képzések száma, dátuma és helye: február Europe Direct találkozó Budapest szeptember 30-október 2. Europe Direct találkozó Debrecen október AGM Bonn A találkozókon sikerült a beszámolók elkészítéséhez, és a pályázatok leadásához szükséges információt és ismeretet megszerezni, kapcsolatainkat bővíteni, a jó tapasztalatokat meghallgatni és beépíteni a tevékenységünkbe évben közösségi média modulon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs Központ Facebook oldal működtetését vállalta. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct oldal elérhetősége: Facebook oldalunk frissítését hetente többszöri gyakorisággal végezzük, előfordul, hogy naponta többszöri rendszerességgel, ha olyan jellegű információt tudunk közölni, ami érinti a helyi lakosságot és kapcsolódik az európai uniós aktualitásokhoz, hírekhez. Posztjaink tartalmát tekintve a Képviselet által megküldött hírek szolgáltatnak friss és aktuális alapot. Kiemelt figyelmet fordítunk a helyi információknak, megyei érintettségnek, minden alkalommal kiemelve az EU-s vonatkozást. Fontosnak tartjuk és egyik kiemelt célunk, a megyénkben európai uniós társfinanszírozással megvalósuló beruházásokról, fejlesztésekről hírt adni, hiszen uniós tagságunknak a lakosság számára legkönnyebben érthető, érezhető aspektusáról van szó. Az oldal kedvelői korosztály szerinti megoszlás alapján széles spektrumot 8

13 mutatnak, a közötti korosztályból kerülnek ki, kevesebb a diák, annak ellenére, hogy a Facebook oldalunk létrehozásakor a felsőoktatási intézmények hallgatói korosztályát gondoltuk elsődleges célcsoportként. Örömmel tapasztaljuk azonban, hogy a megyében európai uniós tevékenységekkel foglalkozó cégek munkatársai és vállalkozók is olvassák az iroda oldalát. A kommunikációs eszközök közül a Facebookot tartjuk a leggyorsabb és legközvetlenebb eszköznek az információ eljuttatásában, hiszen a felhasználók azonnal értesülnek a hírekről, nem kell elmenni értük. Európai Parlamenti választások kapcsán posztoltuk a legtöbb hírt, információt az évben. A témáink mindig az uniós aktualitásokhoz, programokhoz igazodnak. A Facebook oldalunk elérhetősége feltüntetésre került a weboldalunkon, e-hírleveleinkben, szórólapunkon, roll-upjainkon, molinónkon. A Facebook használati statisztikai alkalmazást (Elemzések) alapul véve: 208 posztunk volt évben, ami heti 4,3 posztot jelent átlagban. E-hírlevél modulunk keretében 7 db hírlevelet készítettünk el a 2014-as év során. Tavalyi koncepciónkat követtük első hírlevelünk megírásakor, amely alapján két különböző tartalommal készítettük a hírleveleket, a települési önkormányzatok polgármesteri hivatalai számára egy önkormányzati, pályázati tartalommal és hírekkel szolgáló hírlevelet, valamint külön egy oktatási hírlevelet, amely az ifjúság, kultúra, oktatás témakörökben nyújt aktuális információkat. E- hírlevelünk EÚjság néven jelent és jelenik meg, 2014 évben az alábbi időpontokban: március - EUjság - oktatási e-hírlevél március EUjság önkormányzati e-hírlevél április EUjság 10 éve az Európai Unióban e-hírlevél május EUjság - Európai Parlamenti választások e-hírlevél június EUjság e-hírlevél, aktualitások augusztus EUjság e-hírlevél, aktualitások október EUjság e-hírlevél, aktualitások 9

14 Az önkormányzati hírlevelünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében található összes, 358 település polgármesteri hivatalába megküldésre került, több helyről pozitív visszajelzés érkezett a munkatársak részéről a külön számukra készült tartalom és aktualitások vonatkozásában. Az oktatási hírlevél a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található 40 középiskolába került megküldésre. Azokban a hónapokban, amelyekben a hírlevél egy tartalommal készült, a hírlevelek alkalmanként 358 címre kerülnek megküldésre. Külön nagy figyelmet fordítunk e-hírlevelünk külső megjelenésének kialakítására is- az aktuális tartalom mellett -, amellyel célunk az, hogy felkeltsük az érdeklődést a tartalom iránt, vonzóbbá, érdekesebbé tegyük az újságot, mely a visszajelzések alapján így valóban jobban fel is kelti az érdeklődést, mint egy egyszerűbb, formális megjelenés. Hírlevelünkre feliratkozási lehetőséget biztosítottunk a weboldalunkon, így ügyfeleink ezen keresztül is értesülhetnek az Európai Unió történéseiről. A hírlevelek célcsoportja ennél a modulnál kifejezetten a public administration szakemberek, valamint az oktatási szakemberek. A hírlevelünk formátuma 4 oldal (2 lap) pdf típusú fájlként megküldve. Hírlevelünk első oldala változatlan. Ennek oka, hogy bevezető oldalnak szánjuk, partnereink itt találhatnak egy állandó leírást az információs központ tevékenységéről, szolgáltatásairól és az összes elérhetőségéről. Az e-hírlevél modullal a célunk az európai uniós információkat a legkisebb településekhez is eljuttatni, és őket folyamatosan aktualitásokkal ellátni, valamint egyben a figyelmet felhívni irodánkra és szolgáltatásainkra évben a szerződésünk szerinti helyi média modulban a tevékenységeink 2 magazin megjelenést és 18 online cikk megjelentetést tartalmaztak. A megyei önkormányzat résztulajdonában álló KULCSTOUR Kft. a KULCS magazin kiadója vállalta a nyomtatott és online cikkeink megjelentetését. A szerződő partner példányban adja ki és a Magyar Postával szerződésben terjeszti az egész megyében a lapot, így az a megye teljes lakosságának 10

15 közel egyharmad részének valóban kezébe kerül. A lap ingyenes, nem igényel előfizetést, így a teljes példányszám eljut az otthonokba, terjesztése megyét teljes körűen lefedő és bejáratott módon történik. Ezen okok indokolták, hogy a tavalyi jó tapasztalatainkat követően évben szintén a KULCS magazinnal kössük meg szerződésünket. A lap és cikkeink célközönség is a megye lakossága volt. Általános témákat jelentettünk meg, amelyek a legszélesebb érdeklődésre tarthatnak számot. 1. Nyomtatott megjelenés: 2 alkalommal, 2x ( ) példányban évben darabszámban jelentünk meg nyomtatásban, ami Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának közel felét lefedi. A magazinban megjelentetett cikkek tartalmára vonatkozóan természetesen 2014 legfontosabb eseményét az Európai Parlament tagjainak megválasztását tartottuk prioritásban. Cikkünkben az EP választáson való részvétel fontosságára kívántuk felhívni a figyelmet, érintve a szavazáson való részvételi jogosultságot és az EP jogalkotói tevékenységéből eredő eredményeit is. A magazin augusztus végén megjelenő számába már az iskolakezdésre készülve jelent meg Új tanév megújult Erasmus című cikkünk. Bemutatásra kerültek a megújult támogatási rendszer új elemei, a hazai koordinátorok, a pályázattípusok, a résztvevő országok. A nyomtatott megjelenések időpontjai: KULCS magazin: májusi szám: Ez most más! megjelenés május 17. augusztusi szám: Új tanév megújult Erasmus megjelenés augusztus 23. A témakörök az online megjelenések esetében a legszélesebb érdeklődésre számot tartó témák, aktualitások, más célközönség számára történő elérését célozták meg. Míg a KULCS magazin megyeszerte eljut a legkisebb településekre is óriási számban, addig a KULCS online cikkeivel a lakosságnak azt a rétegét tudjuk elérni, aki a szűkebb lakóhelyét és a megyét érintő kérdésekre általánosságban is nyitott, ismeri a helyi hírek Internetes elérhetőségeit. A megyét érintő hírek egyik hivatalos forrása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a KULCS online portál. 11

16 Rendezvények szervezése széles körű hallgatóság számára modulunk keretében évre három rendezvényt terveztünk, amelyből mind a három rendezvényünk megvalósult május 11. Európa Nap, Miskolc, Városház tér Európa megünneplése az Információs Központunk számára az év kiemelt, legfontosabb napja. Minden évben arra fektetjük a hangsúlyt, hogy ezen a napon a városunkból a lehető legtöbben értesüljenek az iroda létéről, működéséről. Központunk szerencsés elhelyezkedéséből adódóan az Európa Nap a megyei önkormányzat épülete előtt, Miskolc város főterén, a Városház téren kerül megrendezésre. Az Európa Nap évi tématikája az EU kvíz általános kérdésein túl elsősorban az Európai Parlamenti választásokon való részvétel kommunikációja volt. Elsősorban az EP kiadványaival készültünk az Európa Napra, gyerekeknek szóló kiadványokat, általános uniós információt szolgáltató anyagokat, kvízt, szóró-ajándékokat vittünk a helyszínre. A láthatóságot 2 saját roll-up és egy molinó biztosította. Tavalyi évhez hasonlóan többször ejtettünk szót az EU-s társfinanszírozással megvalósuló fejlesztésekről a megyében, mert az emberek erről meglepően keveset tudnak, bár magukkal a fejlesztésekkel sokan tisztában vannak, arról viszont nincs elegendő információ, hogy a beruházások európai keretből kaptak finanszírozást. A rendezvény egész napos volt (vasárnapi napon ), kb ember megjelenésével, ebből több száz tényleges érdeklődő volt. A helyszín tekintetében a város főterén a Városház téren, a Miskolc Város Napja rendezvényhez is igazodni próbáltunk, mert a régi nagy múltú rendezvény társ-rendezvényeként így több ezer embert sikerül elérnünk. 12

17 Europe Direct sátor a Városház téren - Európa Nap május június 19. Csobbanj Európával, Tiszaújváros Standfürdő június 25. Csobbanj Európával, Sárospatak Strandfürdő Egész napos rendezvények ( ), melyek célközönsége a családok voltak. Idén is hasonló tematika szerint épültek fel a napok, mint a tavalyi évben. Kiadványink közül már főként a gyermekeknek, fiataloknak, családoknak szóló színesebb, játékosabb tartalmú, interaktívabb tartalommal bírókat vittük ki a rendezvényre. Lehetőség volt külön beszélgetni gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt az európai kérdésekről, a tesztek kitöltésekor sok információ átadására tudunk sort keríteni. Természetesen a két korosztályt más érinti és más foglalkoztatja, ami az Európai Uniót illeti. A fiatalabb korosztály az unió előnyeit látja, hozzájuk kevésbé jutnak el a kedvezőtlen hírek, információk, és még bizakodva látják jövőjüket. A rendezvényeken nagyobb részt a helyi (tiszaújvárosi, sárospataki) lakosság van jelen, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 13

18 viszonylag kevés a külföldi látogató a vidéki strandokon. A Csobbanj Európa rendezvénysorozat helyszínéül azért választottuk Tiszaújvárost és Sárospatakot, mert szerettünk volna nem csak a megye központban megjelenni, hiszen az Európa Nap helyszíne Miskolc. Ezeken a rendezvényeken nem mélyebb, komolyabb kérdések, problémák megbeszélése került előtérbe talán köszönhető ez a helyszínnek is hanem kellemes, kötetlen kvíz- és teszthangulatban a játékos EU információközlés. A láthatóságot ebben az esetben is több dolog biztosítja. 2 db roll-up az elérhetőségekkel, 1 db molinó, EU-s zászló, az iroda szórólapja, valamint a sátrak, játékok, amiket a Képviselet az irodák számára biztosítani tud, és ezek valódi vonzerővel bírnak. Jól működik az elképzelés, mely szerint a gyerekek játszanak, a szüleik tesztet töltenek, ezáltal többet megtudnak az Európai Unióról. A rendezvényeket a Képviselet segítségével promócióval- is hirdethettük a Facebookon. Csobbanj Európával június 19. Sárospatak 14

19 Csobbanj Európával június 25. Sárospatak Csobbanj Európával június 19. Tiszaújváros 15

20 5. Összegzés A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs Központ március 1-jén nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Irodánk működésének első évében elsősorban a tevékenységek sikeres beindítása, az ügyfélszolgálati iroda megnyitása, a kiadványok beszerzése, láthatóságunk biztosítása, kapcsolati hálónk újbóli kiépítése, ezzel párhuzamosan pedig a folyamatos tájékoztató tevékenység megvalósítása volt a feladat. Bár az Információs Központ befogadása és működtetése a megye számára nem új feladat, mégis az elmúlt évek során sok új elemmel gazdagodtak a kommunikációs tevékenységek és bővültek a lehetőségek. Az új elemek segítségével mint pl. a közösségi média, online cikkek, webhely - sok olyan embert lehetőségünk van elérni, akiket korábban nem, vagy csak korlátozott számban. Az első teljes szerződéses évünk volt a 2014-es év. A tavalyi évihez hasonlóan tudtuk megvalósítani szerződésben vállalt kötelezettségeinket, be tudtunk vonni új partnereket. A számszerűsíthető adatok alapján az elért látogatottsági, illetve megjelentetett példányszámok számadatait vizsgálva kijelenthető, hogy a legsikeresebb, legtöbb ember elérésére alkalmas eszköz a megyében a nyomtatott helyi média megjelenés évben res példányszámával, ami kiugróan magas számot mutat, ezt követik a Facebook promóciók majd a széleskörű hallgatóságnak szóló rendezvények több ezres számai. A 2014-es évben az irodánk tevékenységeit sikeresen folytattuk, kapcsolatainkat tovább építettük, az iroda láthatóságát biztosítjuk, tevékenységeinket megvalósítottuk, így összességében ismét sikeres évet zártunk. Miskolc, április 16

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-8/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-8/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Hálózatfejlesztés a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Hálózatfejlesztés a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Hálózatfejlesztés a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 145-10/2008. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 25-i ülésére Tárgy: A Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. 2015. évi munkaterve és a 2015-2020-as

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Polgármesteri Hivatal jogállását szabályozó két legfontosabb jogszabályi rendelkezés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 38. -a és a Makó

Részletesebben

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Hálózati Évkönyv. hálózat. szolgáltatás. országos. komplex. foglalkoztatás. Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat Hálózati Évkönyv munkaerőpiac partnerség foglalkoztatás együttműködés személyre szabott hálózat munkáltatók országos rehabilitáció komplex Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete 2011. november 16-i ülésére.

Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete 2011. november 16-i ülésére. Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete 2011. november 16-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. I félévi tevékenységéről A települési önkormányzatok

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kommunikációs Terve 2009 2010

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kommunikációs Terve 2009 2010 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kommunikációs Terve 2009 2010 2008. november Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Helyzetelemzés 2.1. Külső környezet 2.2. Belső környezet 2.3. Korábbi kommunikációs

Részletesebben

KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET

KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 2013 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Előszó... 5 Bevezető... 6 Előzmények, a szervezet megalakulása... 7 A működés alapdokumentumai... 10

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * I. Alapinformációk Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * "Közös Értékünk - Közös Érdekünk" Természetvédele m a kanyapta- és hernádvölgyében I. Alapinformációk 1. Projektgazda * A képzés

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 105-8/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Phare ACCESS 2003. Azonosító szám: 2004/S 229-197414. Projekt száma: 2003/004-347.02. Szerződés száma: 2003/004-02-02-0017

Phare ACCESS 2003. Azonosító szám: 2004/S 229-197414. Projekt száma: 2003/004-347.02. Szerződés száma: 2003/004-02-02-0017 Phare ACCESS 2003 Végső beszámoló * 5. időközi beszámoló Azonosító szám: 2004/S 229-197414 Projekt száma: 2003/004-347.02 Szerződés száma: 2003/004-02-02-0017 Projekt címe: Phare ACCESS 2003 Dokumentum:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben