A látomás és azon túl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A látomás és azon túl"

Átírás

1 David Wilkerson A látomás és azon túl Beteljesedett és beteljesedésre váró próféciák

2 Tartalom Előszó... 3 Bevezetés Zűrzavar a gazdaságban Drasztikus időjárás-változások és földrengések Szennyáradat A jövő legnagyobb ifjúsági problémája Ádáz üldöztetés Isten üzenete a felkészületlenekhez Szemelvények David Wilkerson prófétai írásaiból A tornyok leomlottak Isten üzenete a felkészültekhez Most rajtad a sor! sz. melléklet Bibliai férfiak előrejelzései és próféciái sz. melléklet Tanulmányozandó igehelyek

3 Előszó Hadd kérjem arra a kedves Olvasót, hogy mielőtt hozzáfogna e könyv elolvasásához, gondolja át a következő három megjegyzésemet! A nagy érdeklődésre való tekintettel újranyomtattuk "A látás"-t, melynek üzenetét 1973-ból kell értelmezni. Az eredeti tartalmat csupán a 7. és 8. fejezettel bővítettük. Mára számos előrejelzés beteljesedett, mások a közeljövőben fognak megtörténni, ismét mások pedig valamikor később az elkövetkező évek során. Kérem, hogy senki ne olvassa könyvemet azzal a várakozással, hogy mindegyik csapás máról holnapra végbemegy, hiszem azonban, hogy a látás nagy része még e nemzedék életében beteljesedik. A látással nem áll szándékomban semmilyen doktrinális álláspont mellett kiállni, így amikor például a keresztények üldöztetéséről beszélek, nem a Nagy Nyomorúságra gondolok. Nem kívánok vitába szállni azzal kapcsolatban sem, hogy Krisztus visszajövetelekor a keresztények pontosan mikor ragadtatnak el a földről. Ez a látás nem doktrinális állásfoglalás. A látás nem "félelemgerjesztő" üzenet akar lenni. Egyesek azt mondják majd, hogy a látással csak előidézek majd néhány csapást, és hogy az ember "azt kapja, amit prédikál". Ezzel a legkevésbé sem értek egyet, e logika szerint ugyanis Noé is maga idézte elő az árvizet, amikor arról prédikált. Megosztom a látásomat, és ami a más véleményen lévőket illeti, nem fogok többet védekezni. Az üzenet valós voltát csakis az idő és az események igazolhatják majd. Isten lesz a bírám, így bármit mondjanak is barátaim vagy ellenségeim, nem akadályozhatnak meg feltett szándékomban, hogy figyelmeztessem olvasóimat: a leírtak igazak. David Wilkerson 3

4 Bevezetés Egész életem során összesen két ízben kaptam látást. Az elsőt 1958-ban, amikor a mennyei látomás egy pennsylvaniai kisvárosból New York City-be hívott, hogy az ottani tinédzser bandákkal és drogfüggő fiatalokkal foglalkozzam. Nem téves látásról volt szó, helytállóságát most, évekkel később világszerte megtalálható ifjúsági központjaink bizonyítják. Az egykori bandatagok és drogosok nem csupán megtértek, hanem ma már sokuk gyülekezeti szolgálattevőként és misszionáriusként hirdeti az evangéliumot. A második látást ez év (1973) tavaszán kaptam; ez három, a földet sújtó, tragikus kimenetelű csapásról szól. Nem láttam vakító fényeket, nem hallottam hallható hangot és angyalok szavát sem. De ahogy az egyik este imádkoztam, olyan erővel ragadott meg a világkatasztrófák látomása, hogy nem tehettem mást: letérdeltem, döbbenten és csodálattal figyeltem, s befogadtam a látottakat. Először nem akartam elhinni mindazt, amit láttam és hallottam. A látás üzenete túlontúl rémisztő volt; túl apokaliptikus és túl nyugtalanító materialista elmém számára, ám a látás éjszakáról-éjszakára, újra meg újra visszatért. Lehetetlen volt nem tudomást venni róla. Mélységes, szívből jövő meggyőződésem, hogy ez a látás Istentől ered, igaz, és be fog teljesedni. Ám a látás ezzel egyetemben komoly önvizsgálatot követelt tőlem, először ugyanis féltem, hogy az emberek többsége nem hisz majd nekem, vagy fanatikus őrültnek bélyegeznek. Beszéltem az üzenetről néhány közeli barátomnak és munkatársamnak, s óva intettek attól, hogy megjelentessem. Ki akar a jólét idején gazdasági válságról hallani, vagy egy eljövendő ítéletről, amikor sokak számára már így is nagyon nehéz az élet? Ki hiszi majd el, hogy noha most még vallásszabadságot élvezünk, ennek az állapotnak hamarosan vége szakad, s hogy a Jézus mozgalom helyébe nemsokára egy Jézus ellenes mozgalom lép majd? Ám minden félelmem és aggodalmam dacára képtelen vagyok tovább elhessegetni magamtól a látás nyilvánosságra hozatalának kényszerítő gondolatát. Ha ugyanis csakugyan megértettem valamennyire a mennyei vezetést, Isten azt kéri tőlem, hogy bátran szóljak. Megvizsgáltam a látást Isten Igéjének a fényében is, s a Szentírás is megerősíti a benne foglaltakat. A látás némely eleme az igen közeli jövőben fog beteljesedni, míg más események távolibbak ennél, hiszem azonban, hogy minden említett történés még a jelen generáció életében végbemegy! Hiszem, hogy napjainkban azokat az időket éljük, amelyekre a Biblia a nyomorúságok kezdete -ként utal. A világ elképzelhetetlen mértékű nyomorúságnak néz elébe, s a föld már most is Isten haragját ízlelheti. Az emberek többsége értetlenül figyeli, mi történik a természettel, az erkölcsi normákkal és a társadalommal. Hiszem, hogy a mostani események természetfeletti eredetűek és nem állnak az emberek irányítása alatt. Olvasóim közül sokan könnyedén megfeledkeznek majd a látás üzenetéről a mostanihoz hasonló pihenők idején, amikor az emberek kicsit fellélegezhetnek. Bizony nehéz az ítéletre gondolni, amikor egy homokos tengerparton sütkérezünk! A földrengések, éhínségek, árvizek és más egyéb katasztrófák hihetetlen távolinak tűnnek, miközben az ember motorcsónakkal szeli át egy festői tó vizét. Ki tudná elképzelni, milyenek lehetnek a szűkös és nehéz napok, amikor csak úgy dől a pénz, amikor mi sem természetesebb a szabadságnál, és amikor a tévésorozatok olyan rózsaszín képet festenek az életről? Márpedig Isten figyelmeztet bennünket: a katasztrófa váratlanul köszönt majd be akkor, amikor minden ember azt kiáltja, hogy béke és biztonság!. Noé idejében is akkor jött az árvíz, amikor az emberek ettek, ittak, házasodtak, váltak és pazarul éltek. A tömegek, akik gúnyt űztek a próféta hihetetlen látásából, egyszer csak, váratlanul, Isten haragjával találták szembe magukat. Hadd kérjem hát az olvasót, hogy mielőtt még egy fanatikus őrült agyszüleményének bélyegezné és gyorsan félredobná könyvemet, hallgasson rám egy percet! Mi van akkor, ha mégis igaz? Mi van, ha csakugyan Isten maga mondta nekem mindezeket? Nem lehetséges-e, hogy látásom valóban Istennek emberi csatornán keresztül érkező üzenete ez az elkényelmesedett, mélységes álomba zuhant világhoz? Ne feledjük azt sem, mit mond a Biblia: Az utolsó napokban ifjaitok látásokat látnak. Ez esetben, kedves Barátom, ideje teljesen felkészülnünk! A készülődés ideje már régen lejárt; későre jár, s az idő kevés. Olvassa tehát mindenki nyitott szívvel ezt a könyvet, s az utolsó fejezetben a megoldást is megtalálja majd! 4

5 1. Fejezet ZŰRZAVAR A GAZDASÁGBAN Összeomlás közeleg Világméretű gazdasági zűrzavarnak nézünk elébe. Látásomban ezt a dolgot láttam a legvilágosabban, és számos imádkozó életű keresztény osztja nézetemet. Nem csupán az amerikai dollárra vár az elkerülhetetlen leértékelődés, hanem minden más valutára is. Azt látom, hogy először Európát sújtja majd komoly gazdasági válság, s az nem sokkal később Japánra, az Egyesült Államokra, Kanadára és az összes többi országra is kiterjed. Nem annyira gazdasági hanyatlás, azaz depresszió az, amit látok, mint inkább egy olyan mérvű válság és recesszió, hogy az csaknem minden kereső állampolgárt érinteni fog Amerikában és világszerte. A most óriási mennyiségű nyugati valutával rendelkező országok is komoly bajban lesznek, különösen nagy kár éri az arab országokat. Kétség nem fér hozzá, hogy pénzügyi válsággal és félelmekkel teli szűk esztendők következnek az emberiségre. Hogy mennyire hamar, nem világos, de nincs már messze. A világ legnagyobb közgazdászai értetlenül állnak majd a helyzet előtt, nem tudván mivel magyarázni a zűrzavart, s a nemzeteken általános félelem lesz úrrá. A válságot egy hamis gazdasági fellendülés előzi majd meg ez azonban rövidéletű lesz. Néhány jó év adatik a felkészülésre A következő néhány év (1973-tól) a közelgő gazdasági katasztrófára figyelmeztető megannyi előjel ellenére is az emberiség történelmének egyik legvirágzóbb időszaka lesz. Kövér és bőséges évek lesznek ezek, s az emberek a megszorító pénzügyi intézkedések ellenére is mértéktelenül költekeznek majd tovább. Az eladások rekordméreteket öltenek, s az emberek többet költenek majd, mint valaha a modern korban. A felvett hiteleket alig lehet majd átlátni és kézben tartani. Nagyon világosan látom, hogy néhány év erejéig hihetetlen bőségnek és zavartalan gazdasági fellendülésnek lehetünk majd tanúi. Az egyházak költségvetése megnő, hasonlóképpen a bérek s ugyanígy a missziós célra történő adakozás mértéke is. Az infláció, a kiadások és a bérek mind magasabbra szöknek. Itt-ott az árakat is hozzáigazítják majd a megváltozott helyzethez, ám a világgazdaság általában véve forrongó katlanná változik. Amikor 1973 áprilisában megkaptam a látást, a Szentlélek azzal kapcsolatban is világosan intett engem, hogy bízzam Istenben: Ő kirendeli majd az anyagiakat, hogy szervezetünk a szükségszerű jelzálogon kívül minden egyéb adósság alól fel tudjon szabadulni. Az Istentől hallott üzenet igen pontos és lényegretörő volt, mégpedig a következő: Súlyos gazdasági válság közeleg, és hamarosan elkövetkeznek a szűk esztendők. Lesz néhány kövér és gazdag év, melyek alatt fel lehet készülni a szűk esztendőkre. Azért munkálkodjatok és imádkozzatok, hogy minden adósságot kifizethessetek, és készüljetek fel a költségvetés hirtelen és drasztikus megcsappanására! Hamarosan nem fog úgy dőlni a pénz, mint eddig, s ha nincsenek tartozásaitok, a nehéz évek alatt is végezni tudjátok majd a szolgálatotokat. Ne riadjatok meg és ne féljetek hanem készüljetek a válságra és számítsatok rá! 5

6 Számos vezető vállalat csődöt jelent Hitem szerint az amerikai nemzet számos vezető és népszerű vállalat csődbe jutásának lesz majd tanúja. Azt látom, hogy a hitelintézetek óriási problémával fogják szembetalálni magukat. Sokan képtelenek lesznek visszafizetni súlyos tartozásaikat a vezető hitelkártyavállalatok felé, melyek helyzete ennek következtében kaotikussá válik. A nagyvállalatok mellett kisvállalkozások ezrei is fizetésképtelenné válnak. A legnagyobb vallási felekezetek közül is kénytelen lesz három, vagy esetleg négy szűkös keretszervezettel működni az anyagi források hiány miatt. Jó néhány gyülekezet tönkremegy, és számos független misszióstársaságnak és egyházi szervezetnek kell visszavonulnia. A keresztény rádió- és televízió-műsorok közül néhány kivételével mindegyik meg fog szűnni. A szűkös anyagiak bizonytalanság- és félelemhullámot vonnak maguk után. Azok, akiknek még lesz pénzük, félreteszik és kuporgatják azt szükség esetére. Az Amerikai Egyesült Államok kormánya túlreagálja majd a zűrzavaros gazdasági fejleményeket. Pánikhangulatban meghozott, elhamarkodott döntéseket látok különböző kormányszervek részéről ám ezek a gazdaság megtámogatására irányuló, kapkodó törekvések visszafelé sülnek majd el. Az Egyesült Államok elnöke egyszer vagy talán kétszer jelentkezik majd az országos rádió- és televízió-csatornákon, hogy biztosítsa a polgárokat: minden a legnagyobb rendben van, és még csak ezután következik a legnagyobb gazdasági fellendülés. Ám nem éri el a célját. Az emberek kétségbe vonják majd szavait, s félelmüknek forradalmi lázban adnak hangot az elnökválasztáson. Komoly károkat szenved az autóipar, különösen a szabadidős gépjárműveket gyártó cégeket éri nagy veszteség. Halomban fognak állni az alkatrészek, de az eladás drasztikus mértékben visszaesik. Csaknem az összes gazdasági mutató sötét jövőt fog jósolni. Kezdetben még vegyes lesz a kép, de a válság végül szinte az ipar teljes egészére kihat. Vidékre költözési hullám Az emberek hirtelen vidéki farmokat, telkeket és házakat kezdenek vásárolni. Ezrek próbálnak majd elmenekülni a városokból abban a reményben, hogy a természethez és a földhöz visszatérve biztonságra lelhetnek. Egyre sürgetőbb késztetést éreznek rá, hogy kiszálljanak az egészből. Titokban sokan arról kezdenek álmodozni, hogy maguk termelik meg a családjuk számára szükséges húst és zöldséget, azaz önellátóvá válnak, ezért aztán óriási összegeket invesztálnak majd vidéki telkekbe és szántóföldekbe. A vidéki szántóföldek továbbra is egy vagyonba fognak kerülni, a legtöbb nagyváros 150 kilométeres körzetébe eső mezőgazdasági területek ára pedig egyenesen az egekbe szökik majd magánszemélyek számára megfizethetetlen mértékben. Szakszervezetek szemben a problémával A szakszervezeteknek újabb okokból kifolyólag kell majd tartózkodniuk a sztrájktól. Az alkalmazottak többé nem engedhetik meg maguknak, hogy akárcsak egy hétre is beszüntessék a munkát. A kormány keményen lép majd fel a sztrájkolókkal szemben, s a sztrájkoló szakszervezeti tagoktól megvonja az élelmiszerjegyeket és más nekik járó juttatásokat. Az infláció újabb krízishelyzetet teremt a dolgozók és a vezetők között, s a szakszervezeti tagok sztrájkja egyes területeken üzemek teljes és végleges bezárásához így sokak munkanélkülivé válásához vezet majd. 6

7 A munkásosztály vezetőit is magával ragadja majd a gazdasági zűrzavar hulláma; sokuk tanácstalan lesz a szükséges intézkedéseket illetőleg. Igen lehetetlen helyzetben fogják találni magukat, mivel nem engedhetik meg többé maguknak, hogy sztrájkoljanak ám ugyanakkor azt sem, hogy ne sztrájkoljanak. Az elhúzódó sztrájkok megbéníthatják az ipart, és csak még tovább fokozhatják a gazdaságban uralkodó zűrzavart. A részletek nem világosak előttem, azt viszont látom, hogy a szakszervezetek rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek. A munkavállalók és munkaadók közti megegyezés szép álom csupán, és nem is számíthatunk másra, mint egyre súlyosbodó problémákra. Lehet, hogy hamarosan tanúi leszünk minden idők legnagyobb károkat okozó szakszervezeti megmozdulásainak. Akik nem készülnek fel, komoly károknak néznek elébe Azokat az embereket érik majd a legsúlyosabb károk, akik mértéktelenül költekeznek, és csupa felesleges dolgokat vásárolnak maguknak. Nehéz idők várnak a spekulánsokra, számos épületrenoválással foglalkozó magánszemély és cég teljesen csődbe megy. Még csak ezután következik minden idők legnagyobb mértékű építkezési hulláma amelyet a Biblia is előre jelez. Ám ezt megelőzően és pedig hamarosan számos nehézség fog felmerülni az építőiparban. A nagy lendülettel induló lakásépítési programok lelassulnak. Az egész építőipar igen szorult helyzetbe kerül. Komoly veszteségek érik azokat a keresztény szolgálattevőket is, akik drága épületeket építtetnek az Úr nevében, ám ezt világos isteni indíttatás nélkül teszik. Akik csupa hiúságból óriási összegeket felemésztő projektekbe fognak, vagy nem teljes mértékben Isten akaratának megfelelően cselekszenek, végül anyagi csődre, katasztrófára számíthatnak. Ha valakit egyértelműen arra indít az Úr, hogy építkezésbe kezdjen vagy továbblépjen tegyen is eképpen. Ám mindvégig legyen biztos benne, hogy Isten világos és pontos útmutatása szerint jár el! Máskülönben a vállalkozás kudarcba fullad, ő maga pedig csődbe jut. Most nem annak van itt az ideje, hogy adósságokba verjük magunkat a felkészülés ideje ez, amikor éppen ellenkezőleg: inkább meg kell szabadulnunk súlyos anyagi terheinktől. Ahogy megkaptam ezt a látást, vitatkozni kezdtem magammal, hogy ugyan mire fel merészelem én akadályozni azoknak a törekvését és látását, akik nagy dolgokat akarnak véghezvinni Istenért, s akiknek ennek érdekében komoly összegeket kell befektetniük. Magam is tapasztaltam, micsoda megelégedéssel tölti el az embert, amikor létrehoz és kiépít egy intézményt Isten dicsőségére. Mindig a hitről és a határozott kilépésről prédikáltam, és soha nem merném egyetlen hívőnek sem azt tanácsolni, hogy álljon el a szándékától, vagy halogassa a cselekvést, amikor Isten világosan megmondta neki, hogy induljon. De ez a látás annyira kristálytisztán él bennem, hogy muszáj beszélnem róla. Egyfajta mennyből adatott kötelességemnek érezem figyelmeztetni a szolgálattevőket és egyházi szervezeteket, hogy minden terjeszkedési programot és komoly összeget igénylő projektet vessenek alá hosszas és alapos felülvizsgálatnak. Vannak ugyanis építkezések, amelyeket el kell most halasztani vagy teljesen felhagyni a gondolatukkal. Eljött az ideje, hogy a keresztény szervezetek sokkal inkább ember-, mintsem épületközpontúak legyenek. Az előttünk álló szűk esztendőkben elsősorban a személyektől személyek felé irányuló szolgálatban kell növekednie az egyháznak. Sok vallási szervezet kétségkívül úgy vészeli majd át a szűk esztendőket, hogy csak a kamatokat fizetik óriási összegű hiteleik után. Ez ahhoz fog vezetni, hogy folyton csak a létfenntartáshoz szükséges anyagi forrásokat igyekeznek majd előteremteni, s a missziós célok eközben háttérbe szorulnak. 7

8 Még az arany sem nyújt majd biztonságot Most még magasan szárnyal az arany ára, ám azoknak, akik ebbe az árucikkbe fektetnek be biztonságuk megalapozása érdekében, óriási csalódásban lesz részük. Az arany ára ugyan csillagászati magaslatokba emelkedik majd, de nem fogja hosszú távon tartani az értékét. Az ezüst is értékes fémnek fog számítani, és felmegy majd az ára, de igazi biztonságot sem az arany, sem az ezüst nem jelent majd. Az arany és ezüst értékének ingadozó és bizonytalan ára is része lesz a teljes képnek, a világméretű gazdasági zűrzavarnak. Akár hiszi tehát az olvasó, akár nem még az arany sem lesz értékálló. Az aranyban utazó áruhalmozók súlyos veszteséget szenvednek. Ez az egyik legjelentősebb jövendölés ebben a könyvben. Új pénzrendszer a világon Felmerül majd az igény a világ összes pénzrendszerének egybeolvasztására egy egységes rendszer keretén belül. Noha az eljövendő nagy válságot közvetlenül megelőzően a dollár megerősödni látszik, váratlanul krízishelyzet alakul ki, amely az egész üzleti világot megrázza. Évekbe telik majd, amíg az emberek ismét megbízható valutának fogják tartani az amerikai dollárt. Hitem szerint a Római Birodalom fel fog támadni halottaiból, s ez az új birodalom szolgál majd hatalmi alapul annak a világméretű hatalommal rendelkező vezetőnek, aki a gazdasági rendet lesz hivatott visszaállítani. Egész biztosan bevezet majd egyfajta sétáló hitelkártya rendszert, amikor is láthatatlan számokat ütnek a homlok és a kézfej bőrére, amelyeket kizárólag fotószkennerrel lehet majd leolvasni. Elképzelhető, hogy a kódot három hat-hat számjegyből álló számsor alkotja majd. E jegy viselését mindenkire nézve kötelezővé fogják tenni, senki sem adhat és vehet majd e láthatatlan tetoválás nélkül. Létre fog jönni egy nemzetközi hitelrendszer, s a különböző országok meghatározott hitelkerettel gazdálkodhatnak majd. Bár az egyetemes pénzrendszer megvalósulása talán még távoli, a nemzetközi hitelrendszer hamarosan létrejön, és előrajzolja a jövendő világméretű pénz- és kereskedelmi rendszer körvonalait. Készüljünk fel rá, hogy hallani fogunk világi szintű kereskedelmi egyezményekről, amelyek betartatását egy nemzetközi irányítótestület felügyeli majd. Szigorú irányelveket fektetnek le a nemzetközi kereskedelemben, és a világpiacot a hatalomban érdekelt nagyok vonják ellenőrzésük alá. Hogy egyszerűbben fogalmazzak: hamarosan tanúi lehetünk egy kereskedelmi világszabályzat megszületésének, melynek betartatásáért egy legfelsőbb titkár fog felelni akit minden a nemzetközi kereskedelemben érdekelt állam példátlan nagyságú, senki eddigihez nem fogható hatalommal ruház fel. Öngyilkosság túladagolással A gazdasági hanyatlás és zűrzavar sokakat magával ragad majd, akik nem készültek fel a lehetséges következményekre. Ebből fakadóan nő az öngyilkosságok száma. Nem ismétlődnek meg a Nagy Gazdasági Válság idején oly gyakori esetek, amikor is a tönk szélére jutott üzletemberek ablakokból kiugrálva vetettek véget az életüknek, és nem is fejükhöz fegyvert fogva, a ravasz meghúzásával szállnak majd ki a süllyedő hajóból. Az altatók és nyugtatók túladagolása fog elterjedni az öngyilkosság új módszereként. Máris kialakulóban van ez a trend, és a helyzet csak még rosszabb lesz. Az üzleti világ számos jól ismert alakja követ majd el öngyilkosságot narkotikumok túladagolásával. Mivel sok tehetős üzletembernek magánorvosa van, a közvélemény nem értesül majd véletlenszerű haláluk módjáról. Sok esetben nem hozzák majd nyilvánosságra a halál okát, de a gyógyszer-túladagolás annyira elterjed, hogy lehetetlen lesz eltitkolni a dolgot. 8

9 Ellenállás a környezetvédőkkel és ökológusokkal szemben Az eljövendő gazdasági zűrzavar ellenállást vált majd ki az üzleti világot bíráló környezetvédőkkel szemben. Amíg általánosságokkal foglalkoztak, elfogadták őket, sőt nagyra becsülték munkájukat, ám amikor indítványaik már az amerikaiak pénztárcájára is kihatással lesznek, egyszerre elveszítik népszerűségüket. Látom, hogy nagy erejű ellenhadjárat indul majd az ökológusok és környezetvédők ellen, és szakértők támadják az említett ügynökségek felfedezéseit. Televíziós beszélgető show-kon, újságcikkeken és más nyilvános fórumokon keresztül ellentábor szerveződik azokkal szemben, akik a környezetszennyezés veszélyeivel fenyegetnek és a környezetvédelem oldalán szólalnak fel. Divatossá válik aláásni a szakértői bizottságok állításait és ellenkampányba fogni az állami, regionális és helyi érdekeltségű környezetvédők programjaival szemben. Súlyos kritika éri majd a Sierra Clubhoz hasonló környezetvédő csoportokat. Azzal fogják vádolni őket, hogy eltitkolják természetes forrásaink javulását, s az emberek őket hibáztatják majd az egyre zavarosabb gazdasági helyzetért. Ezeket a csoportok teszik meg bűnbakokul az energiaválságért, a hús- és élelmiszerhiányért és az állások megszűnéséért egyaránt. Akár hisszük, akár nem, a jövőben kétségbe vonják, háttérbe szorítják, és az esetek többségében határozottan elutasítják majd az ökológusokat és környezetvédőket. Már most is befolyásos erők dolgoznak azon, hogy a közvéleményt a környezetvédők ifjú generációjának túlontúl messzire menő javaslatai ellen hangolják. Bajban lesznek a pozitív gondolkodásmód szószólói Akik azt prédikálják, hogy minden sikerünk a pozitív gondolkodásmód eredménye, rájönnek majd, hogy van az éremnek egy másik oldala is. A komoly veszteségek, lehetetlen helyzetek és kudarcok sok jóhiszemű embert megingatnak majd abbéli téves meggyőződésében, hogy sikereiket és anyagi jólétüket saját pozitív gondolkodásuknak köszönhetik. Jézus Krisztus maga is a helyes gondolkodásmód mellett foglalt állást. Isten azt mondja az Igében, hogy nem a félelemnek lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. De sajnos sokan az elme hatalmát kezdték el dicsőíteni. Azok, akik a bibliai tanítással összhangban beszélnek a pozitív gondolkodásmódról, olyan igazságokat kínálhatnak fel embertársaiknak, melyek az eljövendő válság idején is meg fogják tartani őket. Ám azokról, akik minimálisra csökkentik Isten szuverenitását, és gondolati folyamatokra cserélik fel az elengedhetetlen szívbéli megújulást, kiderül majd, hogy hamis tanítók. A pozitív gondolkodás Isten szerinti életvitel nélkül nem képes reményt adni a világméretű és magánéleti válságok idején. Amikor kedvezőek a gazdasági körülmények, és minden a legnagyobb rendben van, bárki szónokolhat a pozitív gondolkodás mellett, ám hogy valójában mi is az igazság, csak akkor látszik meg, amikor elkezdenek szétesni a dolgok, és minden balul sül el és amikor egyedül egy természetfeletti beavatkozás segíthet. Az emberiség komoly gazdasági hanyatlásnak néz elébe, és ezt a tényt bizony a világ összes pozitív gondolata sem képes megakadályozni. Nincs az a prédikátor, filozófus vagy író, aki meg tudná változtatni a dolgok Istentől rendelt menetét. Még több zavargás és tüntetés A zavargások és tüntetések, a hatvanas évek fosztogatásai és zendülései ma már történelemnek számítanak, pedig az efféle események korántsem a múltéi csupán újabb hullámuk várható. Ezúttal Puerto Ricoiakat, kubaiakat és mexikóiakat látok elsősorban. A közelgő gazdasági zűrzavar egy újabb tüntetés-, zavargás- és polgári rendbontáshullámot indít majd útjára. 9

10 Csökkenteni és szűkíteni fogják a szociális segélyprogramokat, ami a kisebbségi csoportokra lesz leginkább kihatással. Ezek a csökkentések számos kormányprogram megszűnésével egyetemben széleskörű munkanélküliséghez vezetnek az ilyen csoportok körében. Soha nem hittem benne, hogy a városaink utcáin látott erőszakban, vérontásban és zavargásban kimerült volna a gonoszság tárháza. A leghatározottabban ellenzem az efféle cselekedeteket, és imádkozom, hogy Isten óvjon meg bennünket mindettől, de tudom: a legrosszabb még csak ezután jön s ez a meggyőződésem szilárdabb, mint valaha. Azt is látom továbbá, hogy Dél-Amerika számos nagyvárosában is komoly zavargások lesznek. A következő évtized folyamán Dél-Amerika puskaporos hordóhoz válik hasonlóvá, amelynek a robbanása minden irányban beteríti a nemzeteket. Az Egyesült Államokat hibáztatják Habár a jövendő válságot európai gazdasági mozgások és döntések idézik elő, az országok többsége az Egyesült Államokat fogja hibáztatni a történésekért. Franciaország lesz az egyik legádázabb Amerika-ellenes állam az egész világon. Az európai illetve japán politikusok és üzletemberek Washingtonra és az amerikai bankárokra hárítják majd a felelősséget. Tovább fokozza majd a zűrzavart az amerikai csapatok Európából történő hirtelen kivonása. Az európai Közös Piac vezetői tőkét kovácsolnak majd az Amerika-ellenes közhangulatból ezáltal próbálnak szilárdabb hatalmi bázist teremteni maguknak és magukhoz ragadni a világkereskedelmet. A világ gazdasági bázisa Európára tevődik át. Felépülés a recesszióból Elképzelhető, hogy a világgazdaság teljes mértékben felépül majd az eljövendő válságból, és talán lesz még egy vagy két ciklusa a kövér és a sovány esztendőknek. A jövőt egyedül Isten maga ismeri én csupán egy ködös bepillantást nyertem a következő évtizeden túli időszakba. Mintha egy részleges és csaknem teljes felépülés képe látszana kirajzolódni előttem az elkövetkező válság után de a zűrzavar nem fog maradéktalanul megszűnni a világgazdaságban egészen az Antikrisztus idejéig. Mostantól fogva mindvégig a jövőbeli gazdasági helyzet miatti félelem és bizonytalanság érzete nehezedik rá az egész világra. Soha többé a világtörténelem során nem vetik majd az emberek teljes bizalmukat a világ gazdaságaiba. Minden kisebb fellendülés magában fogja hordozni az újabb összeomlás veszélyét. Az embereknek megbénul a szíve a félelemtől a gazdaság szétesésének katasztrofális következményei láttán. Jön majd egy időszak, amikor az embereket teljesen leköti a vásárlás, az eladás, az ültetés, a házasodás és a válás de ez a hamis jólét ideje lesz csupán. A Biblia előre tudatja velünk, hogy Jézus Krisztus e hamis jólét idején jelenik majd meg a felhők között, hogy magához ragadja a keresztényeket! Vigyázzunk: a kuporgatás nem fog segíteni! Nem annak van itt az ideje, hogy felhalmozzuk a pénzt, mert az nem nyújt majd számunkra igazi biztonságot. Minden esélye megvan, hogy egy napon államilag biztosított megtakarításainkat se fizessék ki. Az egyetlen igazi biztonságot a föld fogja jelenteni. A felhalmozott pénz úgy tűnik majd el és lesz semmivé, mint a homok a lyukas zsákból. Most fontos igazán, hogy a keresztények imádkozzanak, mennyit is adjanak a gyülekezetnek és a misszióra! Most minden egyes centet céllal kell adnunk Isten munkájára. Többé nem lesz elfogadott az Úr szemében, hogy gondolkodás nélkül adakozzunk bármilyen célra, csak hogy könnyítsünk lelkiismeretünkön, vagy bedobjuk valahová a tizedünket. Azoknak, akik a kövér esztendők alatt engedelmeskednek Istennek és jókedvvel adakoznak, a szűk esztendők idején sem kell majd soha kenyérkéregetőkké lenniük. Azok az igazán bölcsek, akik felismerik, hogy nehéz idők következnek, és felkészülnek rá. 10

11 Hadd adjak néhány tanácsot mindazoknak, akik elhiszik az ebben a fejezetben leírtakat. Hiszem, hogy e tanácsok is az Úrtól valóak. Ne vegyél semmit, csak ha szükséged van rá! Kerüld az adósságot ha lehetséges, teljes mértékben! Adj vagy cserélj el minden kérdéses befektetést! Fizess vissza annyi tartozást, amennyit csak tudsz, bármekkora áldozatba kerüljön is ezt megtenned, s csökkentsd minimálisra készpénzszükségletedet! Kurtítsd meg a költségvetésed, és a lehető legkisebb számú alkalmazottal dolgozz! Ne halmozz fel hitelkártya-adósságot, és ne halogasd a kifizetéseket! Mostantól kezdve különösen veszélyesnek számít a hitelkártyákon keresztül felvett kölcsön! Ne pánikolj csupán legyél nagyon óvatos! Vásárolj magadnak egy jó és megbízható autót, és tarts ki mellette! Jó ideig ne akard lecserélni, ragaszkodj hozzá! Semmiképp se csald meg Istent! Mindig tisztességesen könyvelj a menny felé. Ettől függ jövőbeli biztonságod! Adj a lehető legnagylelkűbben a misszióra és az Isten szerinti gyülekezeti munka támogatására. Adj, és neked is adatni fog! A következő üzenetet kaptam minden igaz hívő számára: Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek, és megjárják. (Péld 27,12) 11

12 2. fejezet Drasztikus időjárás-változások és földrengések Drasztikus időjárás-változások Napjainkban világszerte rekordokat döntenek a drasztikus időjárás-változások. Egyes szakértők szerint mindez az izlandi vulkánkitörésekből származó hamunak köszönhető, amely a magas légköri áramlat útján a troposzférába került. Személyes véleményem, hogy a világ különböző tájain tapasztalható időjárás-változások jelentős része ma még tudományosan is magyarázható. Az elmúlt évszázadok során földünket romboló erejű földrengések, gyilkos hőhullámok, rettentő árvizek és egyéb szokatlan természeti katasztrófák pusztították, de a dolgok mindig visszatértek a normális kerékvágásba. Látásomban azt láttam, hogy az eddig tapasztalt drasztikus időjárás-változásokban vajmi kevés volt még a természetfeletti elem, ugyanakkor azt is nagyon világosan látom, hogy a jövőben isteni beavatkozásnak lehetünk majd tanúi világszerte. Jobb, ha felkészül az emberiség az olyan jellegű időjárás-változásokra, amelyeket semmilyen más módon nem lehet majd magyarázni, mint természetfeletti eseményként. Hamarosan ránk következik a nyomorúságok kezdete a történelem legdrasztikusabb időjárás-változásai, földrengései, árvizei és egyéb csapásai formájában, messze meghaladva minden eddig tapasztalt borzalmat. Földrengések az Egyesült Államok területén Az Egyesült Államokat a nem túl távoli jövőben a történelem legtragikusabb földrengése rázza meg. Hamarosan az amerikai nemzet lesz a modern idők legjelentősebb televíziós hírének a főszereplője, amely a történelem legerősebb és legkatasztrofálisabb kimenetelű földrengéséről számol majd be. Ez a természeti csapás általános pánikhangulatot és félelmet fog előidézni, s kétségkívül kimerítőbben és részletesebben tájékoztatják majd róla a közvéleményt, mint bármelyik korábbi földrengésről. A televíziós hálózatok megszakítják szokásos adásukat, hogy egész napos közvetítést sugározhassanak a katasztrófáról. Elképzelhető, hogy az Egyesült Államokbeli földrengést egy másik is megelőzi, talán Japánban, azzal kapcsolatban azonban a legkisebb kétely sem merül fel bennem, hogy az amerikai kontinenst valóban el fogja-e érni ez a nagy erejű földrengés. Úgy hiszem, sokkalta súlyosabb lesz, mint az egykori San Franciscoi rengés. Egyáltalán nem vagyok meggyőződve afelől, hogy ez a földrengés Kaliforniában következne be, éppen ellenkezőleg: inkább úgy gondolom, ott csap majd le, ahol a legkevésbé számítanánk rá talán egy olyan területen, amelyet nem is tartanak számon a földrengési övezetek között. A Richter skálán mért értéke olyan magas lesz, hogy két további erőteljes rengést idéz majd elő. Úgy hiszem továbbá, hogy valamikor később az Aleut-szigeteket1[1] is komoly földrengés éri, amely egy sor kisebb erejű földrengést és utórengéseket von maga után, végig az Egyesült Államok nyugati partja mentén. Nem kérdés számomra, hogy a jövőben egyre nagyobb erejű földrengések sújtják majd az Egyesült Államok lakosságát és a föld más területeit is, s az elkövetkező években nagy mértékben felerősödik a földrengéstől való félelem. Sem a kormányon belüli botrányok, sem a háborúk híre, de még a gazdasági problémák sem váltanak ki oly mértékű aggodalmat az emberekből, mint a földrengések. A rengésekről bekövetkezésük után néhány perccel már az egész ország tudni fog, milliók állnak majd döbbenten és megrettenve az események előtt. Ezreket érint majd az óriási emberveszteség és a több millió dollárra rúgó anyagi kár. 12

13 Szinte napi rendszerességgel hallhatunk beszámolókat a világ különböző pontjaira lesújtó, kisebb erejű földrengésekről, utórengésekről és földmozgásokról. A földrengések válnak a félelem és megdöbbenés első számú forrásává. Földünk valósággal megrázkódik majd, minek következtében világszerte tapasztalhatunk földrengéseket. Ez lesz az egyik olyan formája az ítéletnek, amelyre a tudósok nem találnak ésszerű magyarázatot. Természetfeletti beavatkozás lesz ez az emberek életébe Isten pusztító és ítélő közbelépése, amellyel bűnbánatra és megtérésre hívja az embereket. Bárhol és bármikor lesújthat, és nem lesz mód a megakadályozására. Az emberiség nem tehet majd mást, minthogy csodálattal és rémülettel megadja magát Isten hatalma előtt, amely a földrengéseken keresztül mindenki számára világossá válik. Úgy hiszem, a közelmúltban tapasztalt nicaraguai és mexikói rengések figyelmeztetések voltak a mennyből, hogy ez még csak a kezdet. A szeizmikus laboratóriumok még most is nap mint nap érzékelnek utórengéseket és mozgásokat a világ különböző pontjain. Éhínség közeleg Még e nemzedék életében éhínség fogja sújtani a világot, és milliók halnak majd éhen. Katasztrófákkal teli éveknek nézünk elébe, szárazságnak, árvizeknek és más természeti csapásoknak, amelyek a világ élelmiszer-termelésének jelentős százalékát tönkreteszik. A hó nélküli telek silány gabonatermést eredményeznek, különösen komolyra fordul a helyzet Közép- és Nyugat-Oroszországban, Indiában, Pakisztánban, Dél-kelet Ázsia egész területén és Afrikában. Ideiglenesen mind a negyven hónapos afrikai szárazság, mind a hosszantartó brazíliai aszály véget ér; bizonyos fokú enyhülés tapasztalható majd, de a helyzet ezután csak még nehezebbre fordul. Afrikában milliókat fenyegeti majd az éhhalál. Megcsappannak az amerikai élelmiszer-tartalékok is részben az egész országot sújtó szárazság és árvizek következtében. A búza-, rizs- és szójababtartalékok teljesen kimerülnek, nem terem majd a keresletnek megfelelő mennyiségű kukorica, rizs és búza. Nemzedékünk életében minden eddiginél riasztóbb képet mutatnak majd a népességnövekedési statisztikák a lakosság sokkal nagyobb ütemben fog növekedni, mint a rendelkezésre álló élelem mennyisége. Lemaradásunk már most is behozhatatlan. Korábban is volt már éhínség és aszály a világon ezúttal azonban lesz egy fontos különbség. Az eddigi években helyrebillent az egyensúly, amikor végre jó volt az aratás most viszont nem lesz helyreállás! Már így is túl sok rossz év áll mögöttünk, és a legrosszabb még csak ezután következik. A helyzet tovább romlik majd, s a túlnépesedés következtében képtelenek leszünk utolérni magunkat. Bizonyosan erről az utolsó időkben bekövetkező éhínségről jövendöl a Szentírás is Jóel próféta könyvében: Jaj, micsoda nap! Közel van már az ÚR napja, pusztulás jön a Mindenhatótól! Hiszen szemünk előtt veszett ki az élelem, az öröm és a vígság Istenünk házából! Elszáradt az elvetett mag a földben, üresen állnak a magtárak, beomlottak a vermek, mert nincs gabona. Hogy nyögnek az állatok! Kóborolnak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, a juhnyájak is sínylődnek. Hozzád kiáltok, Uram, mert tűz égette ki a puszta legelőit, és láng perzselte fel a mező minden fáját. A mezei vadak is hozzád sóhajtoznak, mert kiszáradtak a folyóvizek, és tűz égette ki a puszta legelőit. (Jóel 1,15-20) A nyomorúságok kezdete Egyre gyakoribbá válnak az árvizek, hurrikánok, tornádók és viharos jégesők. A következő néhány év folyamán az Egyesült Államok területének több, mint egyharmadát katasztrófa sújtotta övezetté fogják nyilvánítani. Sokan úgy összegzik majd az eseményeket, hogy elszabadult a természet. A furcsa természeti jelenségek a tudósokat is zavarba ejtik. 13

14 Lávakitörések, vér, holdköd, furcsa jelek az égen, például kozmikus viharok az ilyen és ehhez hasonló, soha korábban nem látott eseményeket sokan döbbenten szemlélik majd. A kozmoszban lebegő köd a holdat vörösre festi, és bizonyos időszakokra teljes sötétségbe borítja a földet mintha csak megszűnt volna fényleni a nap. Eszét veszti a természet A természet a következő évtizedben fokozott intenzitással tombol majd dühében. Rövid időszakokra lecsillapodik ugyan, s az emberek fellélegezhetnek, mégis, az emberiség szinte minden nap tanúja lehet fékezhetetlen haragjának a világ valamely pontján. E rekorddöntő fordulatok minden múltbeli csapást messze fölülmúlnak majd. Az árvizek, hurrikánok és tornádók tönkreteszik a termést, elpusztítják a jószágokat és sok vadon élő állatot is. Az árak ennek következtében még magasabbra szöknek, a szakértők egy része pedig arra a következtetésre jut, hogy kezd felborulni a természet egyensúlya. A várható időjárást egyre lehetetlenebb lesz megjósolni. Viharok törnek ki váratlanul, minden előjel nélkül, a legdélebbre fekvő területeken rekordnak számító hideghullám söpör végig, míg az északi régiókon élőknek sohasem tapasztalt hőségben lesz részük. Lesznek nyugalmi időszakok, amikor az emberek ezt fogják mondani: A dolgok ismét jó mederben haladnak tovább, ahogyan a világ alapjainak megvettetése óta szokásuk. Semmi különös nincs mindabban, ami most történik, úgyhogy megnyugodhatunk és lazíthatunk. A dogok mélyére látó, bölcs emberek azonban tudni fogják ott legbelül, hogy a furcsa események mögött maga Isten áll, aki a természet haragjának szabadjára engedésével próbálja rávinni az embereket, hogy kezdjenek végre az örökkévaló értékekkel foglalkozni. A természetből feltörő ádáz erőket egyértelműen Isten hangolja össze, eljövendő haragjára és ítéletére figyelmeztetve velük a föld lakosságát. Mintha csak az egész menny ezt kiáltaná: Ó, te föld! Figyelj az Ő szavára! Ő tartja kezében a föld oszlopait, és addig rázza a földet, mígnem meghallják a hangját. Ő megüli az árvizek hullámait, Ő a szelek és nagy esők Ura! Az emberiség vágyva vágyik majd visszatérni a korábbi állapotokhoz, de eljön az idő, amikor egyszerűen nem lesz többé visszatérés. Isten felkél, mint aki álmából serken fel, s lángra gyúl haragja a hajthatatlan és bűnös emberek felé. Az idők végén az elemeket is megolvasztja lobogó tüzével, de még mielőtt eljönne az utolsó óra, és elmúlna ez a föld, kiönti haragja poharait. A természet Istene ítéletei útján láttatja meg hatalmát az emberiséggel és figyelmezteti őket: meneküljenek haragja elől! Rövid nyugalmi időszakok A romboló erejű természeti katasztrófák idején sokak látszanak majd megtéri bűneikből, de a rövid nyugalmi időszakok alatt úgy fog tűnni, mintha a természet lecsillapodott volna, s a meleg, a napsütés és az évszaknak megfelelő, normális időjárás az embereket is nyugalommal tölti el. A rövid fellélegzést azonban hamarosan még erőteljesebb, az addigiaknál sokkal-sokkal rettenetesebb csapások fogják követni. A repülőgép pilóták a légi közlekedés legborzasztóbb időjárási viszonyairól számolnak be. Soha nem tapasztalt erejű hurrikánok támadnak, s a föld számos területén minden idők legkeményebb telei következnek. Soha nem tombolt még olyan ítéletidő Európában, mint amilyenekre az elkövetkezendő teleken számítani lehet. Kimerülnek a segélyezési alapok A segély- és katasztrófa-elhárítási alapok csaknem teljes mértékben kimerülnek; a biztosítótársaságoknak óriási veszteséggel kell számolniuk. Azok közül, akik a mezőgazdaságból élnek, sokan teljes anyagi csődbe jutnak. A földrengési károk helyrehozása már önmagában is megcsappantja és kimeríti majd a katasztrófa-elhárítási alapok javarészét. 14

15 A kormányok lehetőségei is korlátozottak, és nem létezik egyetlen kiapadhatatlan segélyforrás sem. A népeknek és nemzeteknek hamarosan tudomásul kell venniük, hogy Istenen kívül immár senki máshoz nem fordulhatnak. Az amerikaiak döbbenten és rémülettel fogják tapasztalni, hogy országuk katasztrófa-kezelési alapjai mind kiürültek. Igen keserves csalódás éri majd őket ezen a területen. Járványok Az éhínségek, árvizek és földrengések betetőzéseként új járványok kitörése fenyegeti az emberiséget. Súlyos kolerajárvány söpör majd végig a különböző fejletlen országokon. Indiában és Pakisztánban ezrek és ezrek halnak majd meg az éhség és a járványok következtében. Az alultápláltság, az éhezés és az ezzel együtt járó járványok problémájával számos egyéb országnak is szembe kell néznie. Az élelmiszer- és segélyraktárak kevesek lesznek e rettentő problémák megoldásához, és sokan halnak majd meg segítség hiányában. A gyógyszerszállítmányok csupán a szükségben lévők kicsiny hányadához jutnak el. Minden bizonnyal ez lesz az emberiség legsúlyosabb háborúja a természet vív majd csatát az ember ellen; és jóllehet Isten megígérte, hogy sohasem hagyja magára az emberiséget, úgy fog tűnni, mintha igenis ez történt volna. Viharos jégesők A következő évtizedben ránk következő drasztikus időjárás-változások ma még elképzelhetetlenül ádáz és viharos jégesőket is magukkal hoznak. Hatalmas jégdarabok hullnak majd az égből és okoznak súlyos károkat. A jég nem csupán a termést teszi tönkre és autókat zúz össze, hanem sok emberéletet is követel. A jövőben figyeljünk oda a viharos jégesők hírére, és készüljünk fel rá, hogy az Egyesült Államok és Kanada területén minden idők legkeményebb telei következnek rekordmennyiségű hóval. Az elmúlt három év feljegyzései azt mutatják, hogy a jégesők máris egyre keményebbek, s a földre hulló jégdarabok mind nagyobbak, a jövőben azonban egyenesen elképesztő méreteket fognak ölteni. Furcsa jelek az égen A Biblia előrejelzi, hogy az utolsó napokban furcsa dolgok jelennek majd meg az égbolton vér, tűz és gőzölgő füst. Nem ismerem teljes mértékben a Jóeli látomás jelentését, de azt tudom, hogy amit én magam láttam, minden egyes jövendölését még inkább megerősíti. Az égbolton és a csillagok között furcsa és megdöbbentő jelek tűnnek majd fel. Az évszázadok során számos próféta látott egy hatalmas üstököst a földnek ütközni, hogy ennek köszönhetően vérvörös porfelhő ül majd a tavak, folyók és óceánok fölé, illetve hogy szokatlan jelek látszanak feltűnni az égen. Én nem kaptam kijelentést ezzel kapcsolatban, és az Igében sem találok olyan utalást, amely igazolná az égitestek összeütközéséről szóló látomást. Azt viszont láttam és bátran állíthatom, mert a Szentlélek is megerősítette a szívemben, hogy Jóel próféta jövendöléseinek a beteljesedését még ez a generáció meg fogja látni és tapasztalni! Hitem szerint a próféták vagy kozmikus viharokat láttak, mégpedig olyan erejűeket, hogy a földön élő embereknek úgy tetszett, mintha tűzlabdák száguldanának végig az égbolton, kondenzcsíkszerű vonalakat húzva maguk után vagy pedig hullócsillagok, esetleg a föld légkörén átszáguldó üstökösök sokaságát. 15

16 A katasztrófák évtizede De vajon mikor következnek be mindezek? Értelmes, racionálisan gondolkozó emberek elfogadhatják-e egy dühös Isten gondolatát, aki a bűn és a romlottság miatt kiönti haragját a földre? Vajon csakugyan megérjük a napot, amikor civilizált emberek televízióik képernyője előtt ülve sok ezer ember életét követelő, pusztító földrengésekről kapnak hírt, vagy minden visszatér majd a normális kerékvágásba? Szabad-e vajon átsiklanunk napjaink drasztikus időjárás-változásain, mondván, hogy a föld szokásos körforgásának most éppen ebben a szakaszában jár? Elvégre is, a tudósok két-három évszázaddal ez előttről is be tudnak számolni katasztrófákról, melyek kimenetele éppoly tragikus volt, mint az e könyvben leírtak. Hitem szerint átléptünk már azon a ponton, ahonnan nincs többé visszaút. Mostanra csaknem minden meteorológus felvette szókincsébe a hihetetlen, rekorderejű, furcsa, elképesztő, előreláthatatlan, az évszaknak nem megfelelő, váratlan, kiszámíthatatlan és ehhez hasonló kifejezéseket. A dolgok mélyére néző embereknek világszerte kezd az az érzésük támadni, hogy valaki valahol babrál a természettel. És jóllehet az emberek többsége reménykedik benne, hogy rövid időn belül visszaáll a normális állapot, mások hozzám hasonlóan maximálisan meg vannak győződve afelől, hogy még csak ízelítőt kaptunk a ránk váró előreláthatatlan és szokatlan természeti jelenségekből és katasztrófákból. Hogy pontosan mikor következnek be mindezek, nem tudom, de nem egyszerre fog minden megtörténni. Isten természetfeletti módon, erős kezével, maga fogja összehangolni haragja poharainak a kitöltetését. Maximálisan bizonyos abban vagyok csupán, hogy a Szentlélek indít rá: figyelmeztessek minden rám hallgatót, hogy ezek a dolgok közelednek, s a körülmények a jövőben egyre rosszabbá válnak majd. A látásom ebben a részében leírtak némelyike már a következő néhány évben valósággá válik, míg más előre jelzett katasztrófák továbbra is váratnak magukra, ám ezek is kétségkívül végbemennek. Egy dolog felől biztosíthatom az olvasót: az időjárási viszonyok terén semmi egyébre nem számíthatunk, mint általános rosszabbodásra, a földrengések számának emelkedésére és megmagyarázhatatlan katasztrófákra csupán rövid, lélegzetvételnyi szünettel. Bizonyosan tudom, hogy ez az igazság! 16

17 3. fejezet Szennyáradat Özönvízként zúdul ránk az erkölcstelenség Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállt az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, hogy elhitesse, ha lehet, még az Isten választottait is. S vajon hogyan akarja Sátán zaklatni és becsapni még Isten választott népét is? Hitem szerint úgy próbálja majd elérni a célját és bűnökbe hajszolni az emberiséget, hogy erkölcsi támadást indít ellenük. Megnyitja majd a pokol zsilipjeit, s rázúdítja az emberekre annak minden szennyét, hogy fulladásig merüljenek az erotika, az érzékiség és a gátlástalanság fertőjében. Az erkölcstelenségnek ez az özönvize fölülmúl majd minden emberi elképzelést. Sok országon már napjainkban is a kéjelgés szelleme söpör végig, meztelenkedést, perverziót és szennyáradatot vonva maga után. Mocsokfürdő Világunk olyanfokú mocsokfürdőbe merül majd, mely még korunk legelkötelezettebb keresztényei közül is sokak értelmét és lelkét feldúlja. A Bibliában úgy olvassuk, hogy Lót éjjel és nappal gyötrődött lelkében a Szodomában látottak és hallottak miatt. A hívők hamarosan a paráznaság és az érzékiség olyan heves támadásának lesznek kitéve, hogy ha meg akarnak maradni, minden erejükkel Istenbe kell kapaszkodniuk. A kerítés tetején lavírozók mind alázuhannak, és nagyon megütik magukat. Akik nem szállnak be Isten menedéket nyújtó bárkájába, azokat magával fogja sodorni a szennyáradat. Mezítelenség a televízióban Az erkölcsi felfordulás a vezető televíziós társaságokat is magával ragadja, több csatornán is mezítelen felsőtesteket mutogatnak majd. A felsőtest mezítelensége lesz a médiát liberalizálni próbálók új divathóbortja. Amikor azután a reformmozgalommal szembeni kezdeti ellenkezés alábbhagy, jöhet a teljes meztelenség. Kezdetben ízlésesen tálalják majd, de amikor a művészi társadalom egyöntetűen dicshimnuszt zeng erről a közlés szabadsága terén kivívott hatalmas áttörésről, felemelkednek a zsilipek, és jöhet bármi, korlátok nélkül. Még bizonyos egyházi személyek is elismerően szólnak majd a televízióban reklámozott meztelenkedésről, egészséges fejleményként feltüntetve azt, a tendencia feltartóztatása érdekében viszont nemigen tesz majd senki semmit. Akik mégis határozottan szót emelnek ellene, meglepő módon nem szolgálattevők és elkötelezett keresztényként ismeretes emberek lesznek, hanem egyes hollywoodi hírességek és televíziós személyiségek. Keménypornó éjfél után Vigyázzunk: számos kábeltelevíziós csatornán a legkeményebb kategóriába sorolt pornófilmek lesznek láthatóak éjfél után, mégpedig a nem túl távoli jövőben. A kábeltelevízió már ma is a pornófilm terjesztők legkedveltebb fóruma. Néhány amerikai, kanadai és európai nagyvárosban már manapság is vetítenek ilyen besorolású filmeket, melyeket közvetlenül a svédországi, dániai és amerikai producerektől szereznek be. Ezekben az undorító filmekben teljes mezítelenség, nemi aktusok, homoszexuálisok együttléte, állatokkal való fajtalankodás és szadizmus lesz látható. 17

18 Az emberek még fizetni is fognak érte, hogy az erotikus filmek a kábeltelevíziós hálózaton keresztül eljussanak az otthonaikba. A felügyelet nélkül hagyott gyermekek egyetlen gombnyomással a legmocskosabb szexuális perverzió szemtanúivá válhatnak. Olyannyira elfajulnak ezek a filmek, hogy még a legliberálisabb ateisták is belepirulnak a látványba és panaszt emelnek. Az összes elképzelhető, szexszel kapcsolatos téma kimerítése mellett a vér, az erőszak és az okkultizmus is megjelenik bennük; démonokat, ördögöket, valamint boszorkányokat dicsőítenek. A szexuális eltévelyedés legújabb formájaként az emberek démonokkal folytatott közösülése jelenik meg. Az új pornófilmek a szexualitás atyjaként festik majd le az ördögöt. Más filmek a nemi erőszakot, az öngyilkosságot és a csoportosan elkövetett erőszakos szexuális viselkedést tüntetik fel pozitív fényben mindegyikük halállal végződik majd. A pornófilmgyártás újdonságaként úgynevezett dokumentumfilmek készülnek a homoszexuálisok és szatírok által csoportosan elkövetett gyilkosságokról. Megtörtént esetek jogilag megengedett reprodukciójaként reklámozzák majd ezeket a filmeket, ám valójában ugyanúgy szennyet és erkölcstelenséget fognak csupán közvetíteni, és nem hasznos információt! Szex és gyilkosság; szex és halál; szex és vér; szex és szadizmus; szex és erőszak ezek szolgálnak témájául a jövő csaknem mindegyik pornófilmjének. Nem járunk már messze attól az időtől, amikor a csak 18 éven felülieknek kategóriába eső filmeket főműsoridőben sugározzák a televíziók. A kábeltelevíziók olyannyira közkedvelt és keresett programtípusának fognak számítani a pornófilmek, hogy a vezető tévécsatornák is megpróbálják felvenni a versenyt, a lehető legtöbb szexet és erőszakot tartalmazó filmeket vetítve a megengedett jogi korlátokon belül. Gyönyörpaloták Egyre több motel hirdeti majd magát gyönyörpalota -ként. A vendégek néhány dollárnyi ráfizetésért a legújabb keménypornó filmeket nézhetik meg a szobájukban elhelyezett videón. A rendes embereknek nem kell többé lepusztult külvárosi mozikba járniuk friss filmélményt keresve, ehelyett szép motelek állnak majd rendelkezésükre, ahol egyedül nézhetik meg a filmeket. Nagyon népszerű szórakozási móddá válik ez a főiskolai és egyetemi hallgatók körében, akik csoportokba verődve pornóbulikat fognak rendezni az efféle motelekben. Ugyanezeket a keménypornó filmeket videón is kínálják majd a nagyközönségnek otthoni megtekintésre. Bármilyen videóhoz csatlakoztatható televízión le lehet majd játszani őket. A pornóbulik a külvárosokban élők közkedvelt időtöltésévé válnak. Szex az újságosstandon Hamarosan az ország több ezer újságosstandját szemérmetlen pornóújságok árasztják el, amelyekhez képest a Playboy már-már puritánnak tűnik majd. Színes képsoraik a teljes mezítelenséget és a nemi aktus legkülönbözőbb válfajait mutatják be; kisiskolás gyermekek is vásárolnak majd belőlük. A szexlapok egyik új hulláma kifejezetten a hölgypiacot lesz hivatott megszólítani a bennük bemutatott meztelen férfitestek segítségével. Még a legelismertebb országos magazinok is erotikusabbá válnak mind reklámjuk, mind tartalmuk tekintetében. A jövő pornójába gyakran vegyülnek majd szexuális perverziók és okkult praktikák a sokat látottak megnyerése érdekében. Az újságosoknál kapható lapok némelyike még a nemi erőszakot, a gyermekek szexuális zaklatását és a gyilkosságot is népszerűsíteni fogja. Már ma is csaknem minden amerikai és európai nagyvárosban megtalálhatóak olyan újságosstandok és szexboltok, ahol hozzá lehet jutni az említett jellegű kiadványok bármelyikéhez, ám a dolog hamarosan olyan elterjedtté válik, hogy bárki beszerezheti őket akár a lakóhelyéhez legközelebb eső élelmiszerboltban és drogériában is. 18

19 A megrögzött nőcsábászok, pornókereskedők és gonosz hajlamú emberek megvetik majd a törvényt és a helyi hatóságokat, s zavartalanul fogják terjeszteni a szennyet, a mocskot és a paráznaságot. Számtalan masszázsszalont, peepshowt és modell stúdiót nyitnak, s még ha ideiglenesen be is kell zárniuk, mindannyiszor visszatérnek, és a korábbinál még mocskosabb dolgokat fognak népszerűsíteni. A fiatalság felzárkóztatása szexuális neveléssel A gimnáziumok felsőbb osztályaiban és a főiskolákon szexuális felvilágosító filmek mutatják majd be a nemi aktust; a jelenleg használt ábrák és diagramok ily módon mintegy megelevenednek. Úgy látom, nincs már messze, amikor a középiskolák felsőbb osztályaiba járó, illetve főiskolás diákok a nekik vetített filmeken egy az egyben végignézhetik a nemi előjátékot és a közösülést. A szakemberek úgy nyilatkoznak majd e filmekről, hogy azok nagyon ízlésesen tálalják a szexualitást. A fiataloknak azt fogják tanítani, hogy a homoszexuális szerelem is normális, a nem házasok közötti nemi aktus pedig kívánatos és helyénvaló feltéve, hogy mindkét fél nagyra becsüli a másikat. Számíthatunk a rajzfilmes szex megjelenésére is ez lesz a szexuális felvilágosító munka legújabb találmánya. E kezdetben igen szemérmes és ártatlan rajzfilmek azonban fokozatosan mind szókimondóbbá és erotikusabbá válnak. Ideiglenesen sikerül visszaszorítani az erkölcstelenséget Az erkölcsi hanyatlást közvetlenül megelőzően a konzervatív gondolkozásúak mozgalmat indítanak a szenny és a pornográfia ellen, ám próbálkozásuk rövidéletű lesz. Az Egyesült Államokban már-már nemzeti szintű mozgalommá növi ki magát ez a törekvés, és nagy lendületet vesz, amikor állami bíróságok, polgári körök, egyházközösségek és önkormányzatok is csatlakoznak az erkölcsi züllés ellen vívott küzdelemhez. A különböző államok bíróságai életbe léptetnek majd néhány, a züllés-ellenes erők számára kedvezőnek tetsző törvényt. Sok szó esik majd a televízió és az újságosstandok megtisztításáról, s az újságokban és folyóiratokban meglehetős gyakorisággal fognak cikkezni azokról a bátor lépésekről, melyeket a mind nagyobb teret hódító vulgarizmus és pornográfia feltartóztatásáért indítanak egyesek. Helyenként születnek ugyan kisebb-nagyobb győzelmek, ám ezek nem tartanak soká. Néhány rádióevangélista nyíltan kampányol majd az erkölcs védelmében, de a lelkesedés hamar alábbhagy, és a támogatók száma is megfogyatkozik. A szennylapkereskedők és más szexiparból élők nem fogják felemelt kézzel megadni magukat. Megpróbálnak kijátszani minden törvényt, s a kiskapukat megtalálva, így vagy úgy, de terjeszteni fogják ártalmas portékájukat. Az amerikai és európai tisztogató hadjárat nem jár sikerrel; csupán tiszavirág-életű mozgalom lesz, melyet a szenny mindent elsöprő áradata követ. Azt mondják, az inga egyik végletből a másikba leng át. Sokak optimistán úgy vélekednek, hogy mára már minden meztelenkedés, szenny és erkölcstelenség beáradt az országba, amit az emberek még el tudnak viselni, így az inga hamarosan a másik irányba fog elindulni. Minden ízemben azt kívánom, bárcsak így történhetne, de teljes bizonyossággal hiszem, hogy a szennyáradat, amelynek közeledését látásban láttam, az a fajta lesz, amiről Náhum próféta is beszél: Én most rád támadok így szól a Seregek Ura, ruhádat az arcodra borítom, megmutatom meztelenségedet a népeknek, gyalázatodat az országoknak! Szemetet szórok rád, gyalázatossá teszlek, és pellengérre állítlak. (Náh 3,5-6) 19

20 Szodoma bűne közeleg Nemzedékünk újra elköveti majd a szodomaiak vétkét. Szodoma rengeteg bűne közül az volt a legsúlyosabb, amikor a felbőszült csőcselék ártatlan emberekre támadt, és férfiak férfiakat akartak megerőszakolni. A tömeggyilkosságok a mai nemzedék idejében már-már elcsépelt hírré lettek; az olimpiai vérengzésről [1] mindannyian értesülhettünk a televízióból. A sokak életét követelő öldöklések annyira elszaporodtak, hogy talán mintegy természetesnek is vesszük őket. Ma már nem rázzák meg úgy a világot az efféle tragédiák, mint egykor. A Biblia ezt mondja: Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt [ ] azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. (Lk. 17,28-30) Látásomban olyan dolgokat láttam, amelyek aggodalommal töltenek el gyermekeink jövőjét illetőleg. Megvadult, préda után leselkedő homoszexuális férfiak hordájáról beszélek, akik ártatlan embereket molesztálnak nyilvánosan parkokban, utcákon és titkos helyeiken. Minden kétséget kizáróan számíthatunk a szodomai csőcselék támadására, s jóllehet nem fogják nevükön nevezni őket, a törvényvégrehajtó szervek pontosan tudni fogják, mi folyik. A homoszexualitás járványszerű terjedése Két erő tartja vissza a homoszexuálisokat attól, hogy teljességgel átadják magukat a bűnnek: a társadalom megvetése és az egyház tanítása. Amikor a társadalom már nem fogja abnormálisnak bélyegezni hajlamukat, hanem maximálisan befogadja, sőt bátorítja is őket, s amikor az egyház nem hirdeti többé, hogy a homoszexualitás bűn, hanem melléjük áll nem lesz többé visszatartó erő. A kapuk feltárulnak az özönvíz előtt, s a homoszexuálisok immár bátran folytathatják bűnös szexuális viselkedésüket. Látásomban láttam, amint az áradat elsöpri és magával sodorja e két úttorlaszt, s a mikor az akadályok elhárulnak, teljessé lesz a káosz. Higgye el nekem az olvasó: nincs már messze az idő, amikor a városi újságot fellapozva gusztustalan beszámolókat olvashatunk arról, miként támadt meg a parkban vagy az utcán ártatlan gyerekeket a fékezhetetlen homoszexuális csőcselék. A csoportosan elkövetett nemi erőszak éppoly bizonyosan utoléri az emberiséget, mint ahogyan azt a Biblia előrevetíti látásom szerint még a mai generáció életében. Huszonhét fiút gyilkolt meg egy néhány főből álló homoszexuális banda a texasi Houstonban. Ez a rettenetes hír számos jövőbeli tragédia előhírnöke. Nem egy homoszexuálissal kapcsolatos botrány robban majd ki magasabb körökben is. A homoszexuális társadalom olyan elszánt és erőteljes támadásba lendül, hogy rövid időn belül a televíziós beszélgető show-kban is propagálni fogják bűnös szenvedélyüket. Tisztán látom a semmiből tömegével előlépő homoszexuálisokat, s a deviáns erőszakos szexuális bűntettek elszaporodását és eldurvulását. Általános erkölcsi hanyatlás Sok gyülekezetbe járó ember erkölcsi normái is meginognak, a férjek és feleségek lecserélése egyre jobban elterjed, és rengeteg fiatal anélkül él majd együtt valakivel, hogy összeházasodnának. A médiák szüntelenül a mezítelenséggel és a szexszel bombázzák majd a közönséget, s ezzel még Krisztus legodaszántabb gyermekeinek is felkavarják az értelmét és a lelkét. Következésképpen a szeretet sokukban elhidegül; sokan közönybe süllyednek és hitetlenné válnak. Kevesen állnak csak ellene ennek a szennyáradatnak rájuk úgy tekintenek majd, mint akik képtelenek lépést tartani a felvilágosult társadalommal és a modern egyházzal. 20

AZ IDÕK JELEI. Gyászol a Föld 2005/1. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA. http://kerak.biblialap.hu

AZ IDÕK JELEI. Gyászol a Föld 2005/1. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA. http://kerak.biblialap.hu http://kerak.biblialap.hu 2005/1. AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA Az akarat gyógyulása.............. 2 A 2004-es esztendő értékelése az idők jelei szempontjából......... 6

Részletesebben

LOTHAR GASSMANN JO VONK! A világ válságai és az idők jelei

LOTHAR GASSMANN JO VONK! A világ válságai és az idők jelei LOTHAR GASSMANN JO VONK! A világ válságai és az idők jelei dr. Lothar Gassmann MÉGIS VAN JÖVŐNK! A világ válságai és az idők jelei EVANGÉLIUMI KIADÓ A könyv eredeti címe és kiadója: Die Zukunft fíndet

Részletesebben

lélekfrissítő Ízelítő a Szentírás Szövetség egyéb kiadványaiból 3/2013 Júl. Szept. szentírás szövetség szentírás szövetség

lélekfrissítő Ízelítő a Szentírás Szövetség egyéb kiadványaiból 3/2013 Júl. Szept. szentírás szövetség szentírás szövetség Ízelítő a Szentírás Szövetség egyéb kiadványaiból 3/2013 Júl. Szept. Ismerkedés a Bibliával A 7-13 éves gyermekeknek ad segítséget a napi bibliaolvasásban. A kije lölt igeszakaszok mellett rövid igei gondola

Részletesebben

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos Bevezetés A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már

Részletesebben

Kedves Olvasóink! Változó világ. Az aktuális téma

Kedves Olvasóink! Változó világ. Az aktuális téma Kedves Olvasóink! Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el (Mt 24,35). Krisztus Urunk ezekkel a bátorító szavakkal készítette fel övéit az eljövendõkre. Ezek az eljövendõ napok ma is zajlanak.

Részletesebben

Chuck Smith és Tal Brooke. Aratás

Chuck Smith és Tal Brooke. Aratás Chuck Smith és Tal Brooke Aratás A könyv eredeti címe: Harvest by Chuck Smith and Tal Brooke Fordította: Rencsényi Tibor Előszó A keresztények számára frusztráció állandó forrását képezi, hogy mindenáron

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

A 2008-as hitelválság és következményei *

A 2008-as hitelválság és következményei * 469-482_Soros_knyv_Szakolczay.qxd 2009.06.16. 19:51 Page 469 Soros György A 2008-as hitelválság és következményei * SCOLAR KIADÓ, 2008 Semmi sem bizonyítja jobban, hogy felgyorsulnak az események, és hogy

Részletesebben

A Z Û R Z A V A R K O R A

A Z Û R Z A V A R K O R A A ZÛRZAVAR KORA ALAN GREENSPAN A ZÛRZAVAR KORA KALANDOZÁSOK AZ ÚJ VILÁGBAN A fordítás alapja: Alan Greenspan: The Age of Turbulence: Adventures in a New World. The Penguin Press, a member of Penguin Group

Részletesebben

1992/3. Mindannyian ugyanazon a helyen Makovei János

1992/3. Mindannyian ugyanazon a helyen Makovei János {k19923a} 1992/3 VEZÉRCIKK Mindannyian ugyanazon a helyen Makovei János Mindannyian ugyanazon a helyen egy indulattal együtt voltak (ApCs 2,1b) Isten szeretete működésének fontos és egyértelműen meghatározott

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

NYIToTT SZEMMEL. A fogyasztói társadalom hatása a gyermekek koncentrációs képességére KÖZÉLET VALLÁS ÉLETMÓD FEJLÉC

NYIToTT SZEMMEL. A fogyasztói társadalom hatása a gyermekek koncentrációs képességére KÖZÉLET VALLÁS ÉLETMÓD FEJLÉC II. évfolyam, 2. szám 2007. ősz tél Ára 150 Ft FEJLÉC NYIToTT SZEMMEL KÖZÉLET VALLÁS ÉLETMÓD NYITOTT SZEMMEL A pénz szabaddá tesz? AZ ÍRÁS MELLETT A mammonról LELKI EGÉSZSÉG Hamis és igaz örömforrások

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 1614-ben a Fama Fraternitatis publikálásával a Rózsakeresztesek kiléptek a névtlenségből. Négy évszázaddal később a Ősi és Misztikus Rózsakeresztes

Részletesebben

Új világrend. - kényszerpályán?

Új világrend. - kényszerpályán? Új világrend - kényszerpályán? Kedves Olvasó! Hosszabb idő óta kérdéseket vizsgálunk köznapi hitéletünk ezer dolgáról, és azokkal a témákkal foglalkozunk, amelyek éppen időszerűvé válnak a világ dolgainak

Részletesebben

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 Tartalom A kiadó elõszava... 7 Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása... 21 A Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez 21 Homoszexualitás

Részletesebben

A Biblia üzenete a ma emberének

A Biblia üzenete a ma emberének A Biblia üzenete a ma emberének Írta: Jonathan Oey Kuntaraf Kathleen Kiem Hoa Oey Kuntaraf 2007. április, május, június Copyright Jonathan Oey Kuntaraf, Kathleen Kiem Hoa Oey Kuntaraf, 2007 Copyright Hetednapi

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Szóljatok, ha szólni kell... most a szabadságharcosokért!!!

Szóljatok, ha szólni kell... most a szabadságharcosokért!!! Szóljatok, ha szólni kell... most a szabadságharcosokért!!! 311. szám A TARTALOMBÓL: A nagy nyomorúság kezdete... 4 Így vágják át Orbánékat a parasztnak álcázott idegen kufárok... 6 Azt is tudjuk, mit

Részletesebben

ISTEN MÉG MINDIG SZÓL HOZZÁNK

ISTEN MÉG MINDIG SZÓL HOZZÁNK ISTEN MÉG MINDIG SZÓL HOZZÁNK Bizonyságtételek arról, amikor a Biblia egyes versei életre kelnek... William MacDonald EVANGÉLIUMI KIADÓ A könyv eredeti címe: God still speaks 2002 by William MacDonald

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2014/ I. NEGYEDÉV 51. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. Tartalom Ne legyünk terméketlen

Részletesebben

az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL:

az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL: Szóljatok, ha szólni kell... most a gyarmatokért!!! 317. szám az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL: Miért nem lehet visszafizetni az államadósságot?... 4 Az igazság az inflációról!... 7 A DEMOKRÁCIA

Részletesebben

A barátom volt... 27

A barátom volt... 27 www.kerak.hu AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA Az Idõk Jelei 2002/7-8. megújulás és reformáció A bizonyságtételek értéke és jelentõsége napjainkban........ 2 az idõk jelei Amerika

Részletesebben

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti

Részletesebben

IV. évfolyam 3. szám 2006. õsz

IV. évfolyam 3. szám 2006. õsz IV. évfolyam 3. szám 2006. õsz Téma: EGÉSZSÉGES PÁSZTOR, EGÉSZSÉGES GYÜLEKEZET Thomas E. Trask Szolgálat életfogytiglan 1 Pásztorként, területi tisztségviselõként és az Assemblies of God amerikai pünkösdi

Részletesebben

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. KÜLÖNBÖZÕ PRÓFÉTÁKTÓL, LÁTNOKOKTÓL SZÁRMAZÓ PRÓFÉCIÁK, ÜZENETEK Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem

Részletesebben

Susan George Lugánói tanulmány

Susan George Lugánói tanulmány Susan George Lugánói tanulmány Kairosz Kiadó, Budapest, 2009 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Susan George: The Lugano Report PLUTO Press, 2003 Susan George Hungarian Translation Békefi József

Részletesebben