TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST HAZAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Kelt: augusztus 31. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Vezető Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 6.) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a módosítást jóváhagyó legutóbbi engedély száma, kelte: Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap (EN-III/ÉA-170/2009.; szeptember 25.) Eredeti engedély száma és kelte: ÁPTF / január 9. 1/77

2 A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST HAZAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Kelt: augusztus 31. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Vezető Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 6.) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott a módosítást jóváhagyó legutóbbi engedély száma, kelte: Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap (EN-III/ÉA-170/2009.; szeptember 25.) Eredeti engedély száma és kelte: ÁPTF / január 9. 1/77

3 TARTALOMJEGYZÉK DEFINÍCIÓK 8 (ALAPFOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK) 8 I. AZ ALAP BEMUTATÁSA. A FORGALOMBA HOZATAL FŐBB ADATAI Az Alap neve, az Alappal kapcsolatos határozat(ok) Az Alap korábbi neve, az Alappal kapcsolatos korábbi határozatok, előzmények A Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Az Alap típusa, fajtája, jellemzői Az Alap futamideje Az Alap saját tőkéjének meghatározása Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az Alap Vezető Forgalmazója Az Alap további Forgalmazói Az Alap Alapkezelője Az Alap Letétkezelője A befektetések lehetséges piacainak bemutatása A Befektetési Jegyek A Befektetési Jegyek jegyzésére jogosultak A Befektetési Jegyek előállítása, sorozatszáma, kódja Értékpapírszámla-vezetés Nettó eszközérték A kibocsátás (jegyzés) Folyamatos forgalmazás A folyamatos forgalmazás során értékesített Befektetési Jegyek mennyisége Értékpapírszámla-vezetés A Befektetők tájékoztatása A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok Hozamfizetés A befektetések lehetséges piacainak részletes bemutatása 14 II. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Politikai kockázat A befektetések egyedi kockázata Nemzetközi tőkepiaci kockázat Származtatott termékekből eredő kockázat Befektetési kockázat Reálhozam kockázata Társaságok kockázata Devizaárfolyam-kockázat Az Alap eszközeinek likviditási kockázata A Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata Nettó eszközérték számításából eredő kockázat Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata Az Alap megszűnésének kockázata A Letétkezelő kockázata Partnerkockázat Adószabályok változásának kockázata A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata 17 III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Az Alapkezelő Az Alapkezelő főbb adatai: Az Alapkezelő feladatai Az Alapkezelő felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok Az Alapkezelő tulajdonosa Az Alapkezelő szervezeti felépítése A Társaság vezérigazgatója Személyi és tárgyi feltételek 20 2/77

4 1.9. Az Alapkezelő üzleti tevékenysége, piaci helyzetének bemutatása Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok adatai Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alapkezelő hirdetményeinek közzétételi helyei A Letétkezelő A Letétkezelő főbb adatai A Letétkezelő feladatai A Letétkezelő rövid bemutatása A Letétkezelő tulajdonosai, munkaszervezete A Letétkezelő könyvvizsgálója, könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatai Az Alap könyvvizsgálója A Könyvvizsgáló neve és székhelye A Könyvvizsgáló feladata A Forgalmazók, forgalmazási helyek A Vezető Forgalmazó A Vezető Forgalmazó rövid bemutatása A Forgalmazók A forgalmazás módjának rövid bemutatása A Forgalmazók feladatai Adózás Az Alap adózása A Befektetési Jeggyel rendelkezők adózása Joghatóság, háttérszabályok 30 FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 31 IV. ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN: KEZELÉSI SZABÁLYZAT)33 1. Az Alap jellemzői (neve, típusa, fajtája, saját tőkéje, futamideje, üzleti éve) Az Alap neve Az Alap típusa, fajtája Az Alap saját tőkéjének meghatározása Az Alap futamideje Az Alap üzleti éve A Kezelési szabályzat jóváhagyásáról szóló Felügyeleti és Alapkezelői határozat(ok) száma, ideje Az Alapkezelő Az Alapkezelő főbb adatai: Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok adatai Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap A Letétkezelő A Vezető Forgalmazó A Befektetési Jegyek A Befektetési Jegyek típusa, névértéke, darabszáma, forgalomképessége A Befektetési Jegyek előállítása és átruházásának módja Értékpapírszámla vezetés A Befektetési Jegyek sorszámozása és kódja A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok A Befektetési Jegyek jegyzése, illetve folyamatos forgalomba hozatala során vásárlására jogosultak A Befektetési Jegyek forgalmazásának részletes szabályai Vezető Forgalmazó Az Alap további Forgalmazói 41 3/77

5 7.3. Forgalmazási órák Folyamatos forgalmazás, a Befektetési Jegyek forgalmazási árfolyama, az eladási-, és a visszavásárlási ár számítási módszere Ügyfelet terhelő a forgalmazással összefüggő díjak és egyéb költségek Forgalmazási limitek A Befektetési Jegyek forgalmazásának felfüggesztése A Befektetési Jegyek kibocsátása által megszerzett tőke felhasználásának célja, a befektetési politika részletes meghatározása A tőke felhasználásának célja Az Alap befektetési politikája, valamint befektetési stratégiája Referenciaindex Az Alap portfóliójának lehetséges elemei, azok lehetséges arányai (befektetési limitek) Az Alapra vonatkozó egyéb befektetési korlátozások A likvid eszközök aránya, hitelfelvétel A Befektetési politika megváltoztatása A származtatott ügyletekre vonatkozó szabályok Az Alap befektetési politikájának különös kockázatai A tőkenövekmény és a hozam megállapításának és kifizetésének részletes szabályai, az Alap tőkenövekményének újra-befektetésére vonatkozó szabályok Az Alapot terhelő díjak és költségek tételes felsorolása Az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának megváltoztatása (módosítása) során felmerült költségek Az Alap működésével kapcsolatos költségek A nettó eszközérték számítási módja, gyakorisága, közzétételének módja, helye, ideje, ideértve a hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási kötelezettség részletes eljárási szabályait A piaci érték megállapításának szabályai A hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási kötelezettség részletes eljárási szabályai A Befektetési Jegyek eladási és visszaváltási árszámítási módszere Az Alap portfólió-elemeinek értékelési szabályai Folyószámla, lekötött betét Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények, kincstárjegyek, jelzáloglevelek) Repó ügyletek (fordított repó) Követelés, kötelezettség Költségek, jutalékok Hitelek Kamatcsere ügylet A Befektetési Jegyek visszaváltási igényeinek teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök és hitelkeret együttes legkisebb aránya A Befektetési Jegyek visszaváltási igényeinek teljesítése céljára felvett hitelre vonatkozó szabályok A Befektető tulajdonában lévő befektetési eszközök kölcsönzésének, az eszközök terhelhetőségének szabályai Befektetési eszközök terhelhetősége Befektetési eszközök kölcsönzése A Befektetők rendszeres és rendkívüli tájékoztatásának szabályai, annak módja, helye, ideje Az Alap megszűnése, beolvadása, átalakítása, új alapkezelő megbízása Az Alap megszűnése Az Alap átalakulása, határozott futamidejűvé való átalakítása Az Alap beolvadása Az Alap kezelésének átadása A Kezelési Szabályzat módosítása Az Alapkezelő felelőssége Joghatóság sz. melléklet Hiba! A könyvjelző nem létezik. 4/77

6 2. sz. melléklet Hiba! A könyvjelző nem létezik. 5/77

7 ÖSSZEFOGLALÓ A jelen Tájékoztató a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tőkepiaci törvény vagy Tpt.), (a Tpt. valamint valamennyi, jelen Tájékoztatóban foglalt tevékenységet szabályozó jogszabály együttesen Tőkepiaci Jogszabályok) értelmében a Befektetők számára nyújt információt a Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) által kezelt Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alapról (PSZÁF által kiadott engedély száma: EN-III/ÉA-170/2009.; kelte: szeptember 25.) (eredeti felügyeleti engedély száma és kelte: Takarék III. Értékpapír Befektetési Alap / ÁPTF /97.; január 9.) (a továbbiakban: Alap), valamint az arra kibocsátott és forgalmazott Befektetési Jegyekről. Jelen Összefoglaló a Tájékoztató részét képezi. Az Alapkezelő a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően az Alap portfóliójában lévő egyes eszközelemeknek (befektetési eszközöknek) az Alapkezelő döntése alapján, az Alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvételét végzi. Az Alapkezelő befektetési alapkezelői tevékenység végzésére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete május 7. napján kelt, E-III/393/2007. számú engedélye alapján jogosult. Az Alap által igénybevett Letétkezelő a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia utca 6.). A Letétkezelő a letétkezelésre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének /1998., valamint /1999. számú engedélye alapján jogosult. Az Alap által igénybe vett Vezető Forgalmazó a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.). A Vezető Forgalmazó az értékpapírok forgalmazására a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének december 13. napján kelt III/ /2002. számú határozata alapján jogosult. Az Alap Könyvvizsgálója az Ernst&Young Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., kamarai nyilvántartási száma: ), a könyvvizsgálói feladatokat Virágh Gabriella (1032 Budapest, Kiscelli u. 74.; kamarai tagsági szám: ) látja el. A Könyvvizsgáló rendelkezik a Tőkepiaci törvény által előírt szakértelemmel és felelősségbiztosítással, valamint a Könyvvizsgáló megfelel a Tőkepiaci törvény összeférhetetlenségi szabályainak. Az Alap létrehozatalakor a Befektetési Jegyek jegyzés útján történő nyilvános forgalomba hozatala (kibocsátása) sikeres volt. Az Alap lajstromszámon, január 6. napján került lajstromozásra az 1997-ben létrehozott Alap jogutódjaként. A Befektetési Jegyek főbb kockázatai: Az Alap Befektetési Jegyeinek főbb kockázatai az alábbiak: 1. Politikai kockázat 2. A befektetések egyedi kockázata 3. Nemzetközi tőkepiaci kockázat 4. Származtatott termékekből eredő kockázat 5. Befektetési kockázat 6. Reálhozam kockázata 7. Társaságok kockázata 8. Devizaárfolyam-kockázat 9. Az Alap eszközeinek likviditási kockázata 10. A Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata 11. Nettó eszközérték számításából eredő kockázat 12. Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata 13. Az Alap megszűnésének kockázata 14. A Letétkezelő kockázata 15. Partnerkockázat 16. Adószabályok változásának kockázata 6/77

8 17. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata A fenti kockázatok részletes ismertetését a Tájékoztató II. fejezete tartalmazza. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete illetve annak a Tájékoztató eredetijének engedélyeztetése során eljáró jogelődje - a Tájékoztató jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálta, és azokért felelősséget nem vállal. JELEN TÁJÉKOZTATÓVAL ÉRINTETT ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁS A MAGYAR JOG SZERINTI NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS, ÉS KIZÁRÓLAG MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE VONATKOZIK. JELEN TÁJÉKOZTATÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELRE KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍR FELÜGYELETI HATÓSÁG ENGEDÉLYÉT NEM KÉRTÉK MEG, ÍGY A KIBOCSÁTÁS SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETVE NEM MINŐSÍTHETŐ KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁSNAK. Az Alapkezelő kijelenti, hogy a Tájékoztatóban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és nem hallgatott el olyan tényeket, amelyek a Tájékoztatóban szereplő információkat lényegesen módosítanák. Az Összefoglaló a Tájékoztató bevezető része és elengedhetetlen, hogy a leendő Befektetők alaposan megvizsgálják a Tájékoztatóban foglalt adatokat, különös tekintettel a Kockázati tényezők című fejezetben foglaltakra, és a befektetési döntést a Tájékoztató egészének ismeretében hozzák meg. A folyamatos forgalmazás során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban foglalt információkon kívül más információkat vagy adatokat továbbadni. A Tájékoztatóban nem szereplő adatok a kibocsátó megerősítése nélkül nem tekinthetők hitelesnek. A lehetséges Befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az Alapkezelő üzleti helyzetében és ügyeiben a Tájékoztató nyilvánosságra hozatalát követően változások történhetnek. A Tájékoztatót olyan természetes és jogi személyek, akiknek erre jogosítványuk nincsen, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. Jelen magyar nyelvű Tájékoztató megfelel a Tőkepiaci Jogszabályok rendelkezéseinek és egyben ez tekintendő a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása során az egyetlen hivatalos és jogilag kötelező érvényű dokumentumnak. Befektetési döntésük meghozatala során a Befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. A leendő Befektetők a jelen Tájékoztató tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási, befektetési vagy számviteli tanácsként. Felhívjuk a leendő Befektetők figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerülne sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes Befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a Tájékoztató fordításának költségeit; valamint arra, hogy az Összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt, illetve az Összefoglaló fordítását végző személyt kártérítési felelősség terheli a Befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha az Összefoglaló megszövegezése félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más elemeivel. 7/77

9 DEFINÍCIÓK (ALAPFOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK) Alap vagy Befektetési Alap a Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt, a jelen Tájékoztató hatálya alá vont nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap, a jelen esetben Befektetési Jegyek nyilvános kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, melyet az Alapkezelő a Befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. A Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt, nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap: a Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Alapkezelési Szabályzat a jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező, az Alap működése során követendő eljárásokat rögzítő szabályzat (rövidített hivatkozás esetén: Kezelési Szabályzat) Alapkezelő a Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.), rövid nevén: Takarék Alapkezelő Zrt. ÁKK az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.) Államkötvény 1 (egy) évnél hosszabb kibocsátáskori futamidejű állampapír Állampapír a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír BAMOSZ a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd tér 10. III/2.) Banki munkanap minden olyan munkanap, amely sem a Letétkezelő, sem a Forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán Befektetési Jegy az Alap nevében (javára és terhére) a Tőkepiaci törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír Befektető az a személy, aki a befektetési alapkezelővel vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a szabályozott piac, tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja BÉT a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 93.) Bszt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény Dematerializált értékpapír a Tőkepiaci törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség Devizabelföldi az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tőkepiaci törvény szerint annak minősül Devizakülföldi az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tőkepiaci törvény szerint annak minősül Felügyelet vagy PSZÁF a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1021 Budapest, Krisztina krt. 39.), annak a jelen Tájékoztató illetve Kezelési Szabályzat engedélyezésével kapcsolatban eljáró jogelőd illetve jogutód szervezetei Forgalmazási nap minden olyan nap, amely a Forgalmazóknál nem szünnap, azaz amelyen az Alap Befektetési Jegyeinek tényleges forgalmazása folyik Forgalmazó(k) az Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésével és visszaváltásával (forgalmazásával) megbízott személyek illetve szervezetek, a Vezető Forgalmazó, továbbá más, az Alapkezelő által a Befektetési Jegyek forgalmazásával megbízottak, illetve az ezek által a Befektetési Jegyek forgalmazása céljából igénybe vett közvetítők. A Forgalmazók felsorolása a Vezető Forgalmazó által igénybe vett közvetítők tekintetében a az Alapkezelő által igénybe vett Forgalmazók tekintetében pedig az Alapkezelő (/ internetes honlapján található 8/77

10 Határidős ügylet értékpapírra, vagy más befektetési eszközre alapozott nem azonnali ügylet Hosszú pozíció minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg Hpt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény KELER a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (székhelye: 1075 Budapest, Asbóth utca 9-11.) Kincstárjegy 1 (egy) éves, vagy annál rövidebb kibocsátáskori futamidejű állampapír Könyvvizsgáló az Alap Könyvvizsgálója az Ernst&Young Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., kamarai nyilvántartási száma: ), a könyvvizsgálói feladatokat Virágh Gabriella (1032 Budapest, Kiscelli u. 74.; kamarai tagsági szám: ) látja el Közzétételi Hely(ek) a Felügyelet által üzemeltetett internetes honlap, valamint az Alapkezelő (/ internetes honlapja Letétkezelő az Alap letétkezelési tevékenységét végző hitelintézet, azaz a Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.), rövid nevén: Raiffeisen Bank Zrt. MNB a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) Nettó eszközérték az Alap portfóliójában szereplő eszközök értéke - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is -, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Részvény tagsági jogokat megtestesítő értékpapír Rövidített Tájékoztató a Tőkepiaci törvény 18. melléklete szerint összeállított dokumentum Rövid pozíció minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg Származtatott ügylet olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ, és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva) Tájékoztató a Tőkepiaci törvény 17. melléklete szerint összeállított jelen dokumentum T nap az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának a napja és a nettó eszközérték meghatározása során a nettó eszközérték vonatkozási napja Tőkepiaci törvény vagy Tpt. a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény Tőkepiaci Jogszabályok a Tpt., valamint valamennyi, a jelen Tájékoztatóban foglalt tevékenységet szabályozó jogszabály együttesen Vezető Forgalmazó a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest Pethényi köz 10.). A Vezető Forgalmazó a Befektetési Jegyek értékesítésére és visszaváltására megbízottakat (közvetítőket) vehet igénybe. 9/77

11 I. AZ ALAP BEMUTATÁSA. A FORGALOMBA HOZATAL FŐBB ADATAI 1. Az Alap neve, az Alappal kapcsolatos határozat(ok) 1.1. Az Alap korábbi neve, az Alappal kapcsolatos korábbi határozatok, előzmények Az Alap neve jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosítását engedélyező Felügyeleti határozatot megelőzően Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap volt. Az Alap nyilvántartásba vétele: A Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap nevet viselő Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alapként jött létre. Az Alapot a Felügyelet január 6.-án vette nyilvántartásba, az ÁPTF január 6-án kelt /1999. számú határozatával a Takarék III. Értékpapír Befektetési Alap névváltozással létrejött jogutódjaként, forint saját tőkével, lajstromszámon. A Felügyelet általi nyilvántartásba vételt követően megkezdődött, és azóta is tart az Alapra kibocsátott befektetési jegyek folyamatos forgalmazása. Az Alapra kibocsátott és forgalmazott Befektetési Jegyek ISIN-kódja: HU Az Alap kezelését a Takarék Alapkezelő Zrt. a Felügyelet III/ /2007-es számú határozata szerint vette át Concorde Alapkezelő Zrt.-től augusztus 31-i hatállyal. Ezt megelőzően január 6.-tól augusztus 31.-ig az Alapot a Concorde Alapkezelő Zrt. kezelte. A Concorde Alapkezelő Zrt.-t megelőzően az Alapot az átalakulással megszűnt Union-Investment Hungária Befektetési Alapkezelő Rt. (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 34.) kezelte. Az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának jóváhagyásáról, módosításáról szóló további, korábbi Felügyeleti határozatok száma, ideje: Az ÁPTF január 9-én kelt /97. számú Határozata a Takarék III. Értékpapír Befektetési Alap (az Alap jogelődje) nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztató és nyilvános ajánlattétel közzétételének jóváhagyásáról. Az ÁPTF február 11-én kelt /97. számú Határozata a Takarék III. Értékpapír Befektetési Alap (az Alap jogelődje) nyilvántartásba vételéről. Az ÁPTF február 11-én kelt /97. számú kijavító Határozata a Takarék III. Értékpapír Befektetési Alap (az Alap jogelődje) nyilvántartásba vételéről. Az ÁPTF június 4-én kelt /97. számú Határozata a Takarék III. Értékpapír Befektetési Alap (az Alap jogelődje) befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztató módosításáról (a Takarék III. Értékpapír Befektetési Alap zártvégűből nyíltvégűvé történő alakításának tárgyában). Az ÁPTF január 6-án kelt /1999. számú Határozata a Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap (mint a Takarék III. Értékpapír Befektetési Alap névváltozással létrejött jogutódjának) nyilvántartásba vételéről. A PSZÁF június 22-én kelt /2001. számú Határozata a Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap nyilvános forgalomba hozatalához készített Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról. A PSZÁF december 18.-án kelt III /2002. számú Határozata a Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap kezelésének a Concorde Befektetési Alapkezelő Rt. részére történő átadásáról, nyilvános forgalomba hozatalához készített Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról. a PSZÁF E-III/ /2005. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról, március 25. a PSZÁF E-III/ /2005. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról, október 7. a PSZÁF E-III/ /2006. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról, március 7. a PSZÁF E-III/ /2007. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról, április A Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról az Alapkezelő Felügyelő Bizottságának február 26-án kelt 2009/I/7-A/2. sz. határozatával döntött, amely alapján az Alapkezelő vezérigazgatója /77

12 március 16-án kelt 6/2009 sz. vezérigazgatói határozatával döntést hozott, hogy az Alapkezelő kezdeményezze a Felügyeletnél az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosítását, és készítse el az engedélyeztetéshez szükséges dokumentációt. A jelen Tájékoztatót és Kezelési Szabályzatot a Felügyelet szeptember 25. napján kelt EN-III/ÉA-170/2009. számú határozatával hagyta jóvá a korábban hatályban volt tájékoztató és kezelési szabályzat módosításaként. 2. Az Alap típusa, fajtája, jellemzői Az Alap névre szóló Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott, nyilvános forgalmazású Befektetési Jegyekkel rendelkező, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. 3. Az Alap futamideje Az Alap futamideje a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart. 4. Az Alap saját tőkéjének meghatározása Az Alap saját tőkéje induláskor a nyilvános forgalomba hozatal útján kibocsátott Befektetési Jegyek névértékének és darabszámának szorzata volt, míg az Alap működése során a saját tőke az összesített nettó eszközértékkel azonos. 5. Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az Alap célja, hogy a befektetési politikájában rögzítettek szerint a hazai kötvénypiac termékeibe fektessen be és ezzel versenyképes hozamot biztosítson a Befektetési Jegy tulajdonosok számára. Az Alap befektetési alternatíva lehet az egyedi államkötvény befektetésekre, mivel a portfolió túlnyomó többsége hazai államkötvényekből tevődik össze. Az Alap a mögöttes eszközök által túlnyomórészt hazai államkötvényekbe fektet, ezzel reprezentálva a hazai piacon kibocsátott államkötvény skála által nyújtott teljesítményt. A portfolióban a megfelelő likviditás biztosítása érdekében diszkont kincstárjegyeket is találunk. A portfolió összetételét az állampapírok mellett forintban kibocsátott, magyar állami garancia mellett kibocsátott kötvények, az MNB által kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek és egyéb vállalati kötvények is diverzifikálják. Az Alap kizárólag a magyarországi pénz-, és tőkepiacon fektethet be forintban denominált eszközökbe, azaz direkt nemzetközi kitettsége nincs. Az Alapkezelő a törvényi előírások mindenkori figyelembevétele mellett az Alap tőkéjének legalább 10%-át (tíz százalékát) 1 (egy) évnél rövidebb futamidejű állampapírokba, betétbe, repó ügyletbe vagy az MNB által kibocsátott kötvényben köteles tartani. Az Alap részletes befektetési politikáját a jelen Tájékoztató részét képező Kezelési Szabályzat 8. fejezete tartalmazza. 6. Az Alap Vezető Forgalmazója Az Alap Vezető Forgalmazója a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest Pethényi köz 10.). A Vezető Forgalmazó a Befektetési Jegyek értékesítésére megbízottat (közvetítőt) vehet igénybe, melyek felsorolása a Vezető Forgalmazó című internetes oldalán található meg.. 7. Az Alap további Forgalmazói Az Alap Befektetési Jegyeinek forgalmazását a Vezető Forgalmazó és megbízottjai (közvetítői) mellett további Forgalmazók is végzik, melyek felsorolása az Alapkezelő (/ című internetes oldalán található meg. 8. Az Alap Alapkezelője Az Alap Alapkezelője a Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.). 11/77

13 9. Az Alap Letétkezelője Az Alap letétkezelési tevékenységét végző hitelintézet, azaz a Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.), rövid nevén: Raiffeisen Bank Zrt. 10. A befektetések lehetséges piacainak bemutatása Az Alap portfóliójában hazai kibocsátású értékpapírok és betétek találhatók. Az Alap kizárólag a magyarországi pénz-, és tőkepiacon fektethet be forintban denominált eszközökbe, azaz direkt nemzetközi kitettsége nincs. Az Alap a mögöttes befektetési eszközök segítségével a hazai döntően kötvénypiaci kockázatú - termékek elérését teszi lehetővé a Befektetők számára. 11. A Befektetési Jegyek Az Alapkezelő az Alap nevében a Befektetők számára névre szóló, dematerializált, visszaváltható, egyenként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű Befektetési Jegyet bocsátott ki és forgalmaz a Forgalmazók közreműködésével. Az Alapra kibocsátott és forgalmazott Befektetési Jegyek egy sorozatba tartoznak és határozatlan futamidejűek. Az Alap tőkenövekményének terhére nem fizet hozamot. Az Alap a befektetések hozamát (kamat, árfolyamnyereség stb.) folyamatosan újra befekteti. Ennek eredményeképpen a Befektetők a befektetések hozamához kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásakor, illetve az Alap megszűnésekor juthatnak hozzá. 12. A Befektetési Jegyek jegyzésére jogosultak A Befektetési Jegyek megvásárlására bármely devizabelföldi, illetve devizakülföldi személy jogosult. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializált formában kerülnek előállításra a Befektetési Jegyek folyamatos forgalomba hozatala során történő vásárlásának feltétele, hogy a Befektető a dematerializált Befektetési Jegyek nyilvántartására valamely Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlával rendelkezzen. 13. A Befektetési Jegyek előállítása, sorozatszáma, kódja A Befektetési Jegyek névre szóló, 1,- Ft, azaz egy forint névértékű, dematerializált formájú értékpapírként kerülnek kibocsátásra. A dematerializált értékpapír elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának ellenkező bizonyításig azt kell tekinteni, akinek a számláján az értékpapírt nyilvántartják. A dematerializált Befektetési Jegyek nyomdai úton történő előállítására és fizikai kiadására nincs lehetőség. A Befektetési Jegy ISIN kódja: HU Értékpapírszámla-vezetés A Forgalmazók által folyamatosan forgalmazott dematerializált Befektetési Jegyeket az Alapkezelő (vagy megbízottja) kezdeményezésére és megbízása alapján a KELER naponta keletkezteti, illetve törli az Alapkezelő (vagy megbízottja) KELER-nél vezetett számláján. A Befektetési Jegyek eladása esetén az Alapkezelő (vagy megbízottja) a keletkeztetést követően az értékpapírszámla-vezető javára transzferálja a dematerializált értékpapírokat, aki ezt követően az általa vezetett értékpapírszámlán jóváírja az értékpapírt és erről a számlatulajdonost értesíti. A Befektetési Jegyek visszaváltása esetén az értékpapírszámla-vezető az Alapkezelő (vagy megbízottja) KELER-nél vezetett számlájára transzferálja a visszaváltott értékpapírt és a számla megterheléséről a számlatulajdonost értesíti. A KELER ezt követően az Alapkezelő (vagy megbízottja) kezdeményezésére törli az értékpapírt. A visszaváltási szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Befektető a visszaváltandó Befektetési Jegyeket valamely Forgalmazó által vezetett értékpapírszámlára helyezze. A Befektetők értékpapírszámláit az erre engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatást végzők vezetik, és ezen értékpapírszámlákról a közöttük és az ügyfelek között fennálló értékpapírszámla-szerződés feltételeinek megfelelően a Befektetők kivonatot kapnak. Az értékpapírszámláról kiállított számlakivonat igazolja az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. 12/77

14 A Forgalmazók által az Alap tekintetében végzett értékpapírszámla-vezetéssel kapcsolatos szolgáltatások Befektetőt érintő díjtételeit amennyiben arról a Tájékoztató másképpen nem rendelkezik az adott Forgalmazó tekintetében a Forgalmazók mindenkor hatályos kondíciós listája tartalmazza. 15. Nettó eszközérték Az Alap nettó eszközértéke az Alap portfóliójában szereplő eszközök - ide értve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is. Az Alap nettó eszközértéke a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása, az Alap tulajdonában lévő értékpapírok árfolyamának változása, és a kötelezettségek alakulása következtében változik. Az Alap nettó eszközértéke a jelen Tájékoztató részét képező Kezelési Szabályzatban foglalt részletes szabályoknak megfelelően naponta kerül megállapításra és közzétételre. 16. A kibocsátás (jegyzés) Az Alap létrehozatalakor a Befektetési Jegyek jegyzés útján történő nyilvános forgalomba hozatala (kibocsátása) sikeres volt. Az Alap forint saját tőkével, lajstromszámon január 6. napján került lajstromozásra az 1997-ben létrehozott Alap jogutódjaként. A Felügyelet általi nyilvántartásba vételt követően megkezdődött, és azóta is tart az Alapra kibocsátott Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása. 17. Folyamatos forgalmazás Az Alap nyilvántartásba vétele óta folyik a Befektetési Jegyek folyamatos nyilvános forgalomba hozatala, illetve visszaváltása azzal, hogy az Alapkezelő a Befektetési Jegyek Befektetők felé való értékesítésével és visszaváltásával (együttesen: forgalmazás) a Forgalmazókat bízta meg. A Forgalmazók a Befektetési Jegyek értékesítésére megbízottakat (közvetítőket) vehetnek igénybe. A Forgalmazók az általuk igénybe vett megbízottak (közvetítők) tevékenységéért a Befektetők felé, mint sajátjukért felelnek. A Befektetési Jegyek eladása és visszaváltása a Forgalmazók feladata. Az értékesítésért kizárólag a Forgalmazók felelnek. A Befektetési Jegyek értékesítése során az Alapkezelőnek az ügylet értékének a Forgalmazónál vezetett számláján történő jóváírását követően keletkezik kötelezettsége. Az Alapkezelő folyamatos forgalmazással kapcsolatos felelőssége kizárólag ezt követően a Befektetési Jegyek keletkeztetésére és az adott Forgalmazóhoz történő transzferálásra terjed ki. A Befektetési Jegyek visszaváltása során az Alapkezelőnek a Befektetési Jegyeknek az Alapkezelő (vagy megbízottja) KELER-nél vezetett számlájára történő megérkezését követően keletkezik kötelezettsége. Az Alapkezelő folyamatos forgalmazással kapcsolatos felelőssége kizárólag ezt követően a Befektetési Jegyek törlésére, valamint a visszaváltás ellenértékének az Alap számlájáról az adott Forgalmazóhoz történő átvezetésre terjed ki. Az Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazását a Forgalmazók végzik. A Forgalmazók a forgalmazás rendjét a jelen Tájékoztató, valamint az annak részét képező Kezelési Szabályzat keretein belül saját maguk határozzák meg. A forgalmazási rend, valamint a Forgalmazók által érvényesített forgalmazási jutalék és az esetleges kapcsolódó szolgáltatások díja eltérő lehet, és időről időre változhat, a Befektető kötelessége ezekről a Forgalmazónál tájékozódni. Az értékesítés és a visszaváltás szabályai (különösen a folyamatos forgalmazási árra, a forgalmazási jutalékokra és egyéb költségekre, illetve a forgalmazási limitekre vonatkozó rendelkezések) egyebekben a jelen Tájékoztató részét képező Kezelési Szabályzatban kerülnek részletesen szabályozásra. 18. A folyamatos forgalmazás során értékesített Befektetési Jegyek mennyisége A folyamatos forgalmazás során a Befektetési Jegyek mennyisége nincs korlátozva. 13/77

15 19. Értékpapírszámla-vezetés A Befektetőknek a folyamatos forgalmazáskor a vételi szerződés megkötésekor értékpapírszámlával kell rendelkezniük, tekintettel arra, hogy az Alap értékpapírszámla vezetésre jogosult Forgalmazói a Befektetési Jegyeket az általuk kezelt értékpapírszámlán írják jóvá. A visszaváltási szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Befektető a visszaváltandó Befektetési Jegyeket a Forgalmazó által vezetett értékpapírszámlára helyezze. A Forgalmazók által az Alap tekintetében végzett értékpapírszámla-vezetéssel kapcsolatos szolgáltatások Befektetőt érintő díjtételeit, amennyiben arról a Tájékoztató másképpen nem rendelkezik, a Forgalmazók tekintetében azok hatályos kondíciós listái tartalmazzák. 20. A Befektetők tájékoztatása Lásd részletesen a Kezelési Szabályzat 17. fejezetét. 21. A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok A Befektetési Jegyek valamennyi tulajdonosa jogosult arra, hogy (a) a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazók pénztári óráiban - visszaváltsa a Befektetési Jegyeket, vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken; (b) az Alap megszűnése esetén az Alap felszámolását, végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen; (c) az Alap legutolsó havi portfólió jelentését, auditálatlan féléves és auditált éves jelentését kérje az Alapkezelőtől az Alap teljesítményéről és működéséről, ingyenesen. A jelentések a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak az Alapkezelő, a Forgalmazók, valamint a Letétkezelő irodáiban; (d) a Tőkepiaci törvényben meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatást kapjon; (e) az Alapkezelőtől az Alap Tájékoztatójának, valamint az annak részét képező Kezelési Szabályzatának, Rövidített Tájékoztatójának, illetve az Alapkezelő üzletszabályzatának mindenkor hatályos példányát ingyenesen átvegye; (f) a Tőkepiaci törvényben meghatározott egyéb jogait gyakorolja. 22. Hozamfizetés Az Alap tőkenövekményének terhére nem fizet hozamot. Az Alapkezelő a befektetések hozamait (árfolyamnyereségét) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának (Kezelési Szabályzat 8. fejezete) megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával juthatnak hozzá a tőkenövekményhez. Az Alap működésére vonatkozó részletes szabályokat a Kezelési Szabályzat tartalmazza. 23. A befektetések lehetséges piacainak részletes bemutatása Az Alap a mögöttes eszközök által túlnyomórészt hazai fix kamatozású államkötvényekbe fektet, ezzel reprezentálva a hazai piacon kibocsátott államkötvény skála által nyújtott teljesítményt. A portfólióban a megfelelő likviditás biztosítása érdekében diszkont kincstárjegyeket, bankbetéteket is találunk. A portfólió összetételét az állampapírok mellett forintban kibocsátott a Magyar Állam által garantált kötvények, az MNB által kibocsátott kötvények, jelzálogpapírok, vállalati- és hitelintézeti kötvények is diverzifikálják. Az Alap kizárólag a magyarországi pénz-, és tőkepiacon fektethet be forintban denominált eszközökbe, azaz direkt nemzetközi kitettsége nincs. Az Alapkezelő a törvényi előírások mindenkori figyelembevétele mellett az Alap tőkéjének legalább 10%-át (tíz százalékát) 1 (egy) évnél rövidebb hátralévő futamidejű a Magyar Állam által forintban kibocsátott állampapírokban, betétben, repo ügyletben vagy az MNB által kibocsátott kötvényben köteles tartani. Az Alap részletes befektetési politikáját a jelen Tájékoztató részét képező Kezelési Szabályzat 8. fejezete tartalmazza. 14/77

16 II. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A Befektetési Jegyek vásárlása számos kockázatot hordoz magában, amelyek döntő többsége arra vezethető vissza, hogy az Alap portfóliójában szereplő eszközök értéke ingadozik, továbbá a hazain kívül, nem közvetlenül, de a globális (nemzetközi) makrogazdasági és részvénypiaci folyamatok is befolyásolhatják az Alap Befektetési Jegyeinek árfolyamát. A Befektetési Jegybe történő befektetéshez kapcsolódó kockázatokat a Befektetőknek saját maguknak kell felmérniük. Az Alap Befektetési Jegyeibe történő befektetésből eredő kockázatokat, illetve az azokból eredő károkat kizárólag a Befektetők viselik. Az Alappal, az Alapra kibocsátott Befektetési Jegyekkel kapcsolatos főbb kockázatok az alábbiak: 1. Politikai kockázat 2. A befektetések egyedi kockázata 3. Nemzetközi tőkepiaci kockázat 4. Származtatott termékekből eredő kockázat 5. Befektetési kockázat 6. Reálhozam kockázata 7. Társaságok kockázata 8. Devizaárfolyam-kockázat 9. Az Alap eszközeinek likviditási kockázata 10. A Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata 11. Nettó eszközérték számításából eredő kockázat 12. Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata 13. Az Alap megszűnésének kockázata 14. A Letétkezelő kockázata 15. Partnerkockázat 16. Adószabályok változásának kockázata 17. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata Az Alap Befektetési Jegyeibe történő befektetés részletesebben az alábbi kockázatokat hordozza magában: 1. Politikai kockázat A magyarországi és külföldi monetáris és gazdaságpolitikai szervek (kormány, jegybank) által követett monetáris, jövedelmi és költségvetési politika alapvetően befolyásolja a piacokat, különösen az állampapírpiacok hozamszintjét és a részvények, vállalatok értékelését, operatív működését. Ezért a Befektetési Jegyek hozamát is erősen befolyásolja a hatóságok által választott árfolyamrendszer, jövedelem-, és kamatpolitika stb. Mindemellett a befektetők kötvényektől, részvényektől és egyéb befektetési eszközöktől elvárt hozamra (kockázati prémiumra) is számottevő hatással van a mindenkori kormány és jegybank gazdaságpolitikája. Közvetlenül a magyarországi, közvetetten pedig a külföldi országok politikai helyzete befolyásolhatja az Alap Befektetési Jegyeinek árfolyamát. 2. A befektetések egyedi kockázata Az Alap befektetéseinek hozamait döntően befolyásolják az országban zajló makrogazdasági folyamatok. Az elérhető hozamokat alapvetően meghatározza, hogy a gazdaság a konjunktúraciklusnak éppen melyik szakaszában van. Ezért a Befektetetési Jegyek árfolyam-ingadozása is függ a magyarországi és a nemzetközi szuverének makrogazdasági helyzetétől. Ezen túlmenően az egyes vállalatok gazdálkodási tevékenysége is hordoz magában kockázatokat (pl. veszteséges gazdálkodás, csőd, felszámolás stb.), ami ezen kibocsátók által forgalomba hozott értékpapírok áralakulásában tükröződik és áttételesen hat az Alap eszközeinek árfolyamára, amely egyedi kockázatok közvetetten kedvezőtlenül is érinthetik a Befektetési Jegyek árfolyamát. 15/77

17 3. Nemzetközi tőkepiaci kockázat A külföldi tőkepiaci trendek közvetetten szintén befolyásolják az Alap eszközeinek hozamait. A külföldi befektetők kereslete az általuk elvárt hozamfelár mellett függ a külföldi tőkepiacok kamatszintjétől is. Ezáltal a külföldi kamatok is befolyásolják közvetetten a Befektetési Jegyek árfolyamát. Hasonló hatás nevesíthető a nemzetközi részvénypiaci hangulat esetében is. A részvénypiaci tendenciák meghatározó eleme a nemzetközi tőzsdéken uralkodó befektetői hangulat. Ennek közvetett hatásai időnként erőteljesebbek lehetnek az egyes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamára - ezáltal a Befektetési Jegyek árfolyamára is -, mint az a fundamentumokból következne. 4. Származtatott termékekből eredő kockázat Az Alap nem fektet származtatott termékekbe, ezáltal a származtatott termékekből eredő közvetlen kockázattal nem, mindösszesen kizárólag áttételesen a hazai-, és nemzetközi származtatott piacok esetleges működési rendellenességeiből, vagy árfolyamváltozásai által lehet érintett. 5. Befektetési kockázat Az Alapkezelő az Alap portfólióját a törvényi szabályozás betartásával és az Alap befektetési politikáját (Kezelési Szabályzat 8. fejezet) követve saját belátása szerint állítja össze. Annak ellenére, hogy az Alapkezelő minden befektetést részletes elemzést követően hajt végre, nincs garancia arra, hogy az Alap nem szenved el árfolyamveszteséget, bár ennek mértéke az Alap befektetési politikája által meghatározott alacsony kockázat miatt csekélynek tekinthető. A Befektetési Jegy tulajdonosoknak tudomásul kell venniük, hogy valamennyi befektetés kockázattal jár és az Alapkezelőnek nem áll módjában garantálni az Alap teljesítményét, vagy jövőbeni hozamát. 6. Reálhozam kockázata A fogyasztói árindex emelkedése mindig rejt magában némi bizonytalanságot, így előfordulhat, hogy az infláció bizonyos múltbeli időszakot tekintve meghaladja az állampapírpiac hozamát. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek nominális hozama alapvetően az állampapír- és részvénypiaci hozamoktól, egységesen a kamatkörnyezettől függ, az Alap nominális teljesítménye egyes időszakokban az infláció alatt maradhat. Ez pedig a negatív reálhozam kockázatát hordozza magában. 7. Társaságok kockázata Az Alap portfóliójában nem szerepelnek sem közvetlenül, sem pedig közvetten vállalatok, társaságok, azok részvényei vagy egyéb formában tulajdonosi értékpapírok, ezért közvetlen kockázattal nem, kizárólag áttételes módon az azokat érintő események árhatásainak következményeiből eredő szokásosnak tekinthető kockázattal rendelkezik. 8. Devizaárfolyam-kockázat Az Alap kizárólag forintban denominált eszközöket tarthat, ezért közvetlen devizaárfolyam-kockázata nincs, ugyanakkor a hazai deviza más devizákkal szembeni árfolyam-alakulása közvetten érintheti az Alap eszközeinek beértékelési, eladási és beszerzési árait, a betéti kamatokat. 9. Az Alap eszközeinek likviditási kockázata Az Alapkezelő a befektetési döntések meghozatala előtt mérlegeli az eszközök likviditását. A portfólióban lévő eszközök likviditása változhat. Ez esetben elképzelhető, hogy ha jelentősen romlik egy eszköz likviditása, akkor azt a nyilvántartási értéke alatt tudja csak az Alapkezelő értékesíteni, ami kedvezőtlenül befolyásolja az Alap nettó eszközértékét, így a Befektetési Jegy árfolyamát. 10. A Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata A Befektetési Jegyek eladását és visszaváltását a Tőkepiaci törvény alapján az Alapkezelő kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, a Befektetők érdekében, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha a) a Befektetési Jegy nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen, ha az Alap saját tőkéje több mint 10 (tíz) %-ára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy b) a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak. A Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb 10 (tíz) napra szintén felfüggesztheti az adott sorozatot alkotó Befektetési Jegy forgalmazását, ha az Alapkezelő nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének. 16/77

18 Az Alapkezelő kérelmére a Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb 180 (száznyolcvan) napra felfüggesztheti az Alap által forgalomba hozott Befektetési Jegyek folyamatos visszaváltását, ha azt a befektetők érdekeinek védelme szükségessé teszi, így különösen, ha: a) 10 (tíz) egymást követő forgalmazási nap alatt a visszaváltott és visszaváltani kért Befektetési Jegyek összértéke eléri az Alap - adott időszak első napján érvényes - nettó eszközértékének 10 (tíz) százalékát, mely számítás során a visszaváltani kért, és még vissza nem váltott Befektetési Jegyet a visszaváltásra szóló megbízás felvétele napján érvényes nettó eszközértéken kell figyelembe venni, b) 20 (húsz) egymást követő forgalmazási nap alatt a forgalomban levő befektetési jegyek darabszáma 10 (tíz) százalékkal csökkent, vagy c) a Befektetési Jegyek visszaváltását biztosító likvid eszközök aránya a visszaváltások következtében az Alap saját tőkéjének 15 (tizenöt) százaléka alá csökkent. Az Alapkezelő a befektetési jegy folyamatos visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó kérelmet a fenti a)-c) pontban meghatározott valamelyik feltétel bekövetkeztét követő 5 (öt) forgalmazási napon belül kezdeményezheti. A Felügyelet a Befektetők érdekében az alábbiakban meghatározott határidőn belül bármikor, erre irányuló kérelem nélkül is dönthet a visszaváltás felfüggesztésének megszüntetéséről, meghatározva a visszaváltás kezdőnapját. Ha a felfüggesztés megszüntetését az Alapkezelő az alábbiakban meghatározott határidőn belül kéri, azt a Felügyelet elrendeli. A Felügyelet a fentiek alapján előterjesztett kérelem elbírálásáról legkésőbb 2 (két) forgalmazási napon belül dönt. Ha a fenti a)-c) pontjában meghatározott felfüggesztési feltételek bármelyike alapján elhatározott felfüggesztés fennállásának időtartama eléri a 180 (száznyolcvan) napot, a Felügyelet határozatban elrendeli az Alap megszüntetését. 11. Nettó eszközérték számításából eredő kockázat Az Alapkezelő célja az volt az eszközök értékelési szabályainak kialakításakor, hogy a nettó eszközérték a lehető legpontosabban tükrözze a portfólió pillanatnyi értékét. Egyes kevésbé likvid értékpapíroknál azonban előfordulhat, hogy azok utolsó piaci ára, amely az értékelés alapját képezi, nem friss, ezért nem tükrözi helyesen az adott eszköz piaci értékét. Ekkor - miután a nettó eszközérték enyhe felül-, vagy alulértékeltséget mutathat - a nettó eszközértéken való forgalmazás miatt a Befektetők által realizált hozam minimálisan eltérhet az Alap portfólióját alkotó piaci eszközök tényleges értékének változásától. 12. Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata Az Alap határozatlan időre jön létre. Az Alapkezelő a Felügyelet engedélyével az Alapot határozott futamidejűvé alakíthatja. Mivel az Alap a határozott futamidő végén végelszámolással megszűnik, ezért a Befektetők esetleg az általuk szándékolt idő lejárta előtt kénytelenek Befektetési Jegyeiket visszaváltani. 13. Az Alap megszűnésének kockázata Az Alap megszűnik abban az esetben, ha saját tőkéje 3 (három) hónapon keresztül átlagosan nem éri el ,- (húszmillió) forintot. 14. A Letétkezelő kockázata Az Alap portfóliójában szereplő befektetési eszközöket a Letétkezelő elkülönített számlán tartja nyilván. A Letétkezelő a meghatározott törvényi szabályoknak és tőkekövetelményeknek megfelel. 15. Partnerkockázat Amennyiben az Alapkezelő által az Alap nevében kötött ügyletekben közreműködő partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul, ez hátrányosan befolyásolhatja az Alap nettó eszközértékét és a Befektetési Jegy árfolyamát. 16. Adószabályok változásának kockázata Az Alap ki van téve az adószabályok esetleges megváltozásának. A jogszabályi környezet kedvezőtlen változása hátrányos helyzetbe hozhatja a Befektetőket. 17. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata A Befektetési Jegyre adott vételi és visszaváltási megbízás megadásának időpontjában a Befektetők már ismerik a 17/77

19 Befektetési Jegy pontos árfolyamát, amelyen a megbízás teljesül, azaz az Alap árazása előretekintő és nem utólagos megállapítású, vagyis a megbízáskori árfolyam ismeretének birtokában ilyen típusú kockázat nincs. Az Alap különböző kockázattípusoknak való kitettségét a következő táblázat foglalja össze: Kockázattípusok Kockázati szint 1. Politikai kockázat * 2. A befektetések egyedi kockázata *** 3. Nemzetközi tőkepiaci kockázat ** 4. Származtatott termékekből eredő kockázat * 5. Befektetési kockázat * 6. Reálhozam kockázata ** 7. Társaságok kockázata * 8. Devizaárfolyam-kockázat - 9. Az Alap eszközeinek likviditási kockázata * 10. Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata * 11. Nettó eszközérték számításából eredő kockázat * 12. Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata * 13. Az Alap megszűnésének kockázata * 14. Letétkezelő kockázata * 15. Partnerkockázat ** 16. Adójogszabályok változásának kockázata * 17. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata - Magyarázat: ****: jelentős ***: számottevő **: nem elhanyagolható *: nem jelentős, minimális -: nincs 18/77

20 III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1. Az Alapkezelő 1.1. Az Alapkezelő főbb adatai: Neve: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Tel: Alapítás időpontja: november 17. Cégbejegyzés helye: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégbejegyzés ideje: február 20. Cégjegyzékszáma: Cg A működés időtartama: az Alapkezelő határozatlan időre alakult Alaptőkéje: ,- Ft, azaz egyszázmillió forint Üzleti éve: a naptári évvel egyezik meg Tevékenységi kör: Alapkezelés (főtevékenység) Befektetési alapok és hasonlók Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Egyéb tevékenységek: a Bszt. 5. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott portfóliókezelés; a Bszt (10) bekezdése alapján a fent hivatkozott portfóliókezelés keretében az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak részére történő vagyonkezelés; a Bszt (10) bekezdése alapján a fent hivatkozott portfóliókezelés keretében a magánnyugdíjpénztárak részére végzett vagyonkezelés. Alkalmazottak száma: augusztus 17-én 6 (hat) főállású munkavállaló és 2 (kettő) fő részmunkaidős foglalkoztatott Az Alapkezelő szeptember 1-jei hatállyal a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) tagja. A jelen Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza az Alapkezelő auditált mérlegét és eredmény-kimutatását a február 20. és december 31., illetve a január 1. és december 31. közötti időszakról, továbbá a független könyvvizsgálói jelentést Az Alapkezelő feladatai Az Alapkezelő: kezeli az Alapot, illetve az Alap tulajdonában lévő eszközöket azzal a céllal, hogy elérje az Alap befektetési célját; megvalósítja az Alap befektetési politikáját (Kezelési Szabályzat 8. fejezet); befekteti az Alap pénzeszközeit; olyan kereskedési stratégiát valósít meg, amely összhangban van az Alap befektetési célkitűzéseivel és politikájával; elkészíti és kiadja a jogszabályok által megkívánt Tájékoztatót, Rövidített Tájékoztatót és Kezelési Szabályzatot; elkészíti és kiadja a jogszabályok és a Kezelési Szabályzat által megkívánt valamennyi beszámolót, az Alap havi portfólió jelentését, féléves és éves jelentését, teljesíti az Alap rendszeres és rendkívüli tájékoztatási és jelentési kötelezettségeit, elkészíti a napi és havi likviditási jelentéseket; intézi az Alap általános adminisztrációját; kialakítja az Alap számviteli rendjét; az Alap részére Letétkezelőt, Forgalmazókat és Könyvvizsgálót bíz meg, amelyekkel megköti a szükséges megállapodásokat, továbbá folyamatosan fenntartja velük a kapcsolatokat, naponta megküldi a Letétkezelőnek az Alap nettó eszközértékének megállapításához szükséges összes dokumentumot; gondoskodik az Alap megfelelő működéséről, beleértve a szükséges díjak és költségek kifizetését az Alap nevében; 19/77

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT.

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. A által kezelt, A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST HAZAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt.

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓJA...

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása A Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045577 cégjegyzékszámon, tevékenységi

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A és B sorozat Raiffeisen Private Banking Duna

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

TAKARÉK INVEST SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Közép-Európai

Részletesebben

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, Kötvény Alap A és B sorozat Részvény Alap A és B sorozat Pénzpiaci Alap Alapok Alapja Konvergencia A és B sorozat Nemzetközi Részvény Alap

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény (továbbiakban:

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2007. ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2007-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt. 1053

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit.

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit. HIRDETMÉNY Az Alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. október 14-én kelt, H-KE-III-715/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Alap Féléves Jelentés 2009 I. félév

Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Alap Féléves Jelentés 2009 I. félév Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Alap Féléves Jelentés 2009 I. félév A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje a tõkepiacról

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, Kötvény Alap Részvény Alap Pénzpiaci Alap Alapok Alapja Konvergencia Nemzetközi Részvény Alap Likviditási Alap Ingatlan Alap A, B, C és D

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő,

Részletesebben

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely többet hozhat az éven belüli lekötött betéteknél vagy a diszkontkincstárjegyeknél?

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money Befektetési

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38.

Részletesebben