TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA"

Átírás

1 A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Kelt: augusztus 31. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Vezető Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 6.) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a módosítást jóváhagyó legutóbbi engedély száma, kelte: Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap (EN-III/ÉA-171/2009, szeptember 25.) Eredeti engedély száma és kelte: Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap PSZÁF E-III./ /2008., február 21. 1/78

2 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ 6 DEFINÍCIÓK 8 (ALAPFOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK) 8 I. AZ ALAP BEMUTATÁSA, A FORGALOMBA HOZATAL FŐBB ADATAI Az Alap neve Az Alap típusa, fajtája, jellemzői Az Alap futamideje Az Alap saját tőkéjének meghatározása Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az Alap Vezető Forgalmazója Az Alap további Forgalmazói Az Alap Alapkezelője Az Alap Letétkezelője A befektetések lehetséges piacainak bemutatása A Befektetési Jegyek A Befektetési Jegyek jegyzésére jogosultak A Befektetési Jegyek előállítása, sorozatszáma, kódja, Értékpapírszámla-vezetés Nettó eszközérték A kibocsátás (a jegyzés) Folyamatos forgalmazás A folyamatos forgalmazás során értékesített Befektetési Jegyek mennyisége Értékpapírszámla-vezetés A Befektetők tájékoztatása A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok Hozamfizetés A befektetések lehetséges piacainak részletes bemutatása 14 II. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Politikai kockázat Régiós makrogazdasági kockázat A befektetések közép-kelet-európai egyedi és részvénypiaci kockázata Nemzetközi tőkepiaci kockázat Származtatott termékekből eredő kockázat Befektetési kockázat Reálhozam kockázata Társaságok kockázata Devizaárfolyam-kockázat Az Alap eszközeinek likviditási kockázata A Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata Nettó eszközérték számításából eredő kockázat Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata Az Alap megszűnésének kockázata A Letétkezelő kockázata Partnerkockázat Adószabályok változásának kockázata A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata A befektetések közép-kelet-európai egyedi és részvénypiaci kockázata 18 III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Az Alapkezelő Az Alapkezelő főbb adatai: Az Alapkezelő feladatai Az Alapkezelő felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok Az Alapkezelő tulajdonosa Az Alapkezelő szervezeti felépítése 20 2/78

3 1.7. A Társaság vezérigazgatója Személyi és tárgyi feltételek Az Alapkezelő üzleti tevékenysége, piaci helyzetének bemutatása Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok adatai Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alapkezelő hirdetményeinek közzétételi helyei A Letétkezelő A Letétkezelő főbb adatai A Letétkezelő feladatai A Letétkezelő rövid bemutatása A Letétkezelő tulajdonosai, munkaszervezete A Letétkezelő könyvvizsgálója, könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatai Az Alap könyvvizsgálója A Könyvvizsgáló neve és székhelye A Könyvvizsgáló feladata Az Alap Forgalmazói, forgalmazási helyek A Vezető Forgalmazó A Vezető Forgalmazó rövid bemutatása Az Alap Forgalmazói A forgalmazás módjának rövid bemutatása A Forgalmazók feladatai Adózás Az Alap adózása A Befektetési Jeggyel rendelkezők adózása Joghatóság, háttérszabályok 32 FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 33 ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA 34 IV. ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN: KEZELÉSI SZABÁLYZAT)35 1. Az Alap jellemzői (neve, típusa, fajtája, saját tőkéje, futamideje, üzleti éve) Az Alap neve Az Alap típusa, fajtája Az Alap saját tőkéjének meghatározása Az Alap futamideje Az Alap üzleti éve A Kezelési Szabályzat jóváhagyásáról szóló felügyeleti és alapkezelői határozatok száma, ideje Az Alapkezelő Az Alapkezelő főbb adatai: Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok adatai Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap A Letétkezelő A Vezető Forgalmazó A Befektetési Jegyek A Befektetési Jegyek típusa, névértéke, darabszáma, forgalomképessége A Befektetési Jegyek előállítása és átruházásának módja Értékpapírszámla-vezetés A Befektetési Jegyek sorszámozása és kódja A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok A Befektetési Jegyek jegyzése, illetve folyamatos forgalomba hozatala során vásárlására 3/78

4 jogosultak A Befektetési Jegyek forgalmazásának részletes szabályai Vezető Forgalmazó Az Alap további Forgalmazói Forgalmazási órák Folyamatos forgalmazás, a Befektetési Jegyek forgalmazási árfolyama, az eladási-, és a visszavásárlási árszámítási módszere Forgalmazási díjak, ügyfelet terhelő egyéb költségek Forgalmazási limitek A Befektetési Jegyek forgalmazásának felfüggesztése A Befektetési Jegyek kibocsátása által megszerzett tőke felhasználásának célja, a befektetési politika A tőke felhasználásának célja Az Alap befektetési politikája, valamint befektetési stratégiája Referenciaindex A portfólió lehetséges elemei, azok tervezett arányai Az Alapra vonatkozó egyéb befektetési korlátozások A likvid eszközök aránya, hitelfelvétel A Befektetési politika megváltoztatása Az Alap saját tőkéjének 10 (tíz) %-át (bekerüléskor) meghaladó értékpapírok lehetséges köre A származtatott ügyletekre vonatkozó szabályok Az Alap befektetési politikájának különös kockázatai A tőkenövekmény és a hozam megállapításának és kifizetésének részletes szabályai, az Alap tőkenövekményének újrabefektetésére vonatkozó szabályok Az Alapot terhelő díjak és költségek tételes felsorolása Az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának megváltoztatása (módosítása) során felmerült költségek Az Alap működésével kapcsolatos költségek A nettó eszközérték számítási módja, gyakorisága, közzétételének módja, helye, ideje, ideértve a hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási kötelezettség részletes eljárási szabályait A piaci érték megállapításának szabályai A hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási kötelezettség részletes eljárási szabályai A Befektetési Jegyek eladási és visszaváltási árszámítási módszere A portfólió-elemek értékelésének szabályai Folyószámla, lekötött betét Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények, kincstárjegyek, jelzáloglevelek) Részvények (és exchange traded fund -ok, ETF-ek) Tőzsdei származtatott ügyletek Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek Swap ügyletek Repó ügyletek (fordított repó) Követelés, kötelezettség Költségek, jutalékok Hitelek A Befektetési Jegyek visszaváltási igényeinek teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök és hitelkeret együttes legkisebb aránya A Befektetési Jegyek visszaváltási igényeinek teljesítése céljára felvett hitelre vonatkozó szabályok A Befektető tulajdonában lévő befektetési eszközök kölcsönzésének, az eszközök terhelhetőségének szabályai Befektetési eszközök terhelhetősége Befektetési eszközök kölcsönzése A Befektetők rendszeres és rendkívüli tájékoztatásának szabályai, annak módja, helye, ideje 56 4/78

5 18. Az Alap megszűnése, beolvadása, átalakítása, új alapkezelő megbízása Alapkezelő megszűnése Az Alap átalakulása, határozott futamidejűvé való átalakítása Az Alap beolvadása Az Alap kezelésének átadása A Kezelési Szabályzat módosítása Az Alapkezelő felelőssége Joghatóság sz. melléklet sz. melléklet 72 5/78

6 ÖSSZEFOGLALÓ A jelen Tájékoztató a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tőkepiaci törvény vagy Tpt.) (a Tpt., valamint valamennyi, jelen Tájékoztatóban foglalt tevékenységet szabályozó jogszabály együttesen Tőkepiaci Jogszabályok) értelmében a Befektetők számára nyújt információt a Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete február 21. napján kelt, PSZÁF E-III/ /2008. számú engedélye alapján, eredetileg Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap néven a Tőkepiaci Jogszabályok rendelkezései szerint létrehozott Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alapról (PSZÁF által kiadott engedély száma: EN-III/ÉA-171/2009.; kelte: szeptember 25.) (Eredeti engedély száma és kelte: Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap / PSZÁF E-III./ /2008., február 21.) (a továbbiakban: Alap), valamint az arra kibocsátott és forgalmazott Befektetési Jegyekről. Jelen Összefoglaló a Tájékoztató részét képezi. Az Alapkezelő a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően befektetési alapot alakított ki és a befektetési alap portfóliójában lévő egyes eszközelemeknek (befektetési eszközöknek) a befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvételét végzi. Az Alapkezelő befektetési alapkezelői tevékenység végzésére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete május 7. napján kelt, E-III/393/2007. számú engedélye alapján jogosult. Az Alap által igénybevett Letétkezelő a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia utca 6.). A Letétkezelő a letétkezelésre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének /1998., valamint /1999. számú engedélye alapján jogosult. Az Alap által igénybevett Vezető Forgalmazó a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.). A Vezető Forgalmazó az értékpapírok forgalmazására a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének december 13. napján kelt III/ /2002. számú határozata alapján jogosult. Az Alap Könyvvizsgálója az Ernst & Young Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., kamarai nyilvántartási száma: ). A könyvvizsgálói feladatokat Bartha Zsuzsanna (5900 Orosháza, Rákóczi út 25.; kamarai igazolvány száma: ) látja el. A Könyvvizsgáló rendelkezik a Tőkepiaci Jogszabályok által előírt szakértelemmel és felelősségbiztosítással, valamint a Könyvvizsgáló megfelel a Tőkepiaci Jogszabályok összeférhetetlenségi szabályainak. Az Alap létrehozatalakor a Befektetési Jegyek jegyzés útján történő nyilvános forgalomba hozatala (kibocsátása) sikeres volt, az Alap lajstromszámon, február 29. napján került lajstromozásra. A Befektetési Jegyek főbb kockázatai: Az Alap Befektetési Jegyeinek főbb kockázatai az alábbiak: 1. Politikai kockázat; 2. Régiós makrogazdasági kockázat; 3. A befektetések közép-kelet-európai egyedi és részvénypiaci kockázata; 4. Nemzetközi tőkepiaci kockázat; 5. Származtatott termékekből eredő kockázat; 6. Befektetési kockázat; 7. Reálhozam kockázat; 8. Társaságok kockázata 9. Devizaárfolyam-kockázat 10. Az Alap eszközeinek likviditási kockázata; 11. A Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata; 12. Nettó eszközérték számításából eredő kockázat; 13. Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata; 14. Az Alap megszűnésének kockázata; 6/78

7 15. A Letétkezelő kockázata; 16. Partnerkockázat; 17. Az adószabályok változásának kockázata; valamint 18. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata. A fenti kockázatok részletes ismertetését a Tájékoztató tartalmazza. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálta, és azokért felelősséget nem vállal. JELEN TÁJÉKOZTATÓVAL ÉRINTETT ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁS A MAGYAR JOG SZERINTI NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS, ÉS KIZÁRÓLAG MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE VONATKOZIK. JELEN TÁJÉKOZTATÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELRE KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍR FELÜGYELETI HATÓSÁG ENGEDÉLYÉT NEM KÉRTÉK MEG, ÍGY A KIBOCSÁTÁS SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETVE NEM MINŐSÍTHETŐ KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁSNAK. Az Alapkezelő kijelenti, hogy a Tájékoztatóban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és olyan tényeket nem hallgatott el, amelyek a Tájékoztatóban szereplő információkat lényegesen módosítanák. Az Összefoglaló a Tájékoztató bevezető része; és elengedhetetlen, hogy a leendő Befektetők alaposan megvizsgálják a Tájékoztatóban foglalt adatokat, különös tekintettel a Kockázati tényezők című fejezetben foglaltakra, és a befektetési döntést a Tájékoztató egészének ismeretében hozzák meg. A folyamatos forgalmazás során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban foglalt információkon kívül más információkat vagy adatokat továbbadni. A Tájékoztatóban nem szereplő adatok a kibocsátó megerősítése nélkül nem tekinthetők hitelesnek. A lehetséges Befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az Alapkezelő üzleti helyzetében és ügyeiben a Tájékoztató nyilvánosságra hozatalát követően változások történhetnek. A Tájékoztatót olyan természetes és jogi személyek, akiknek erre jogosítványuk nincsen, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. Jelen magyar nyelvű Tájékoztató megfelel a Tőkepiaci Jogszabályok rendelkezéseinek és egyben ez tekinthető a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása során az egyetlen hivatalos és jogilag kötelező érvényű dokumentumnak. Befektetési döntésük meghozatala során a Befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. A leendő Befektetők a jelen Tájékoztató tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási, befektetési vagy számviteli tanácsként. Felhívjuk a leendő Befektetők figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerülne sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes Befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a Tájékoztató fordításának költségeit; és az Összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt, illetve az Összefoglaló fordítását végző személyt kártérítési felelősség terheli a Befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha az Összefoglaló megszövegezése félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más elemeivel. 7/78

8 DEFINÍCIÓK (ALAPFOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK) Alap vagy Befektetési Alap a Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt, a jelen Tájékoztató hatálya alá vont nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap, a jelen esetben Befektetési Jegyek nyilvános kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, melyet az Alapkezelő a Befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. A Takarék Alapkezelő Zrt. által kibocsátott és kezelt, nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap: Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Alapkezelési Szabályzat a jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező, az Alap működése során követendő eljárásokat rögzítő szabályzat (rövidített hivatkozás esetén: Kezelési Szabályzat) Alapkezelő a Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.), rövid nevén: Takarék Alapkezelő Zrt. ÁKK az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.) Államkötvény Állampapír BAMOSZ Banki munkanap Befektetési Alap Befektetési Jegy 1 (egy) évnél hosszabb kibocsátáskori futamidejű állampapír a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd tér 10. III/2.) minden olyan munkanap, amely sem a Letétkezelő, sem a Forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán Befektetési Jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, melyet az Alapkezelő a Befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel az Alap nevében (javára és terhére) a Tőkepiaci törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír Befektető az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelővel, árutőzsdei szolgáltatóval, vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja BÉT Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 93.) BUX CETOP 20 index Dematerializált értékpapír Devizabelföldi Devizakülföldi a BÉT hivatalos indexe. Teljesítmény index, ennek megfelelően a kosárban szereplő részvények osztalékfizetésekor a kifizetett osztalék összege az adott részvénybe visszaforgatásra kerül. Az index kosarában legalább 12, legfeljebb 25 részvény kaphat helyet, melyek kiválasztására, a kosár felülvizsgálatára évente kétszer márciusban és szeptemberben kerül sor. Az index bázisa január 2-án 1000 pont volt, míg hivatalos publikálása január 1-je óta történik. A BUX index forintban denominált A BÉT CETOP20 indexe (Közép-Európai Blue Chip Index) a 20 legnagyobb tőkeértékű és tőzsdei forgalmú közép-európai vállalat teljesítményét tükrözi. A nemzetközi gyakorlatot és a piac igényeit is figyelembe véve kialakított CETOP20 egyik fontos célja, hogy referenciaként szolgáljon a térség iránt érdeklődő befektetők számára. a Tőkepiaci törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tőkepiaci törvény szerint annak minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tőkepiaci törvény szerint annak minősül 8/78

9 Duration fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamat-megállapításig hátralévő időtartammal egyenlő ETF (Exchange Traded Fund) az ETF magyarul Tőzsdén Kereskedett (Befektetési) Alapot jelent. Olyan, passzívan kezelt, tőzsdén kereskedhető befektetési alap, mely egy adott referencia index teljesítményét másolja le. Az ETF-ek kezelői a kiválasztott értékpapírok körét és ezek arányát a követendő piac, régió vagy szektorális index (benchmark) súlyozásához igazítják, és ezt másolják le mindenféle eltérés nélkül Felügyelet vagy PSZÁF a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1021 Budapest, Forgalmazási nap Krisztina krt. 39.) minden olyan nap, amely a Forgalmazóknál nem szünnap, azaz amelyen az Alap Befektetési Jegyeinek tényleges forgalmazása folyik Forgalmazó(k) az Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésével és visszaváltásával (forgalmazásával) megbízott személyek illetve szervezetek, a Vezető Forgalmazó, továbbá más, az Alapkezelő által a Befektetési Jegyek forgalmazásával megbízottak, illetve az ezek által a Befektetési Jegyek forgalmazása céljából igénybe vett közvetítők. A Forgalmazók felsorolása a Vezető Forgalmazó által igénybe vett közvetítők tekintetében a Vezető Forgalmazó az Alapkezelő által igénybe vett Forgalmazók tekintetében pedig az Alapkezelő (/ internetes honlapján található Hpt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény Határidős ügylet értékpapírra, vagy más befektetési eszközre alapozott nem azonnali ügylet Hosszú pozíció minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg KELER a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (székhelye: 1075 Budapest, Asbóth utca 9-11.) Kincstárjegy 1 (egy) éves, vagy annál rövidebb kibocsátáskori futamidejű állampapír Könyvvizsgáló Az Alap könyvvizsgálója az Ernst & Young Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., kamarai nyilvántartási száma: ). A könyvvizsgálói feladatokat Bartha Zsuzsanna (5900 Orosháza, Rákóczi út 25.; kamarai igazolvány száma: ) látja el. Közzétételi Hely(ek) Letétkezelő a Felügyelet által üzemeltetett internetes honlap, valamint az Alapkezelő (/ internetes honlapja az Alap letétkezelési tevékenységét végző hitelintézet, azaz a Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.), rövid nevén: Raiffeisen Bank Zrt. MAX Composite index a 3 (három) hónapnál hosszabb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az ÁKK által számított index MNB a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) Nettó eszközérték Ptk. Részvény RMAX Rövidített Tájékoztató Rövid pozíció Származtatott ügylet az Alap portfóliójában szereplő eszközök értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény tagsági jogokat megtestesítő értékpapír a 3 (három) hónapnál hosszabb, de 1 (egy) évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az ÁKK által számított index a Tőkepiaci törvény 18. melléklete szerint összeállított dokumentum minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, 9/78

10 Tájékoztató T nap Tőkepiaci Jogszabályok Tőkepiaci törvény vagy Tpt. Vezető Forgalmazó áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ, és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva) a Tőkepiaci törvény 17. melléklete szerint összeállított jelen dokumentum az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának a napja és a nettó eszközérték meghatározása során a nettó eszközérték vonatkozási napja a Tpt., valamint valamennyi, jelen Tájékoztatóban foglalt tevékenységet szabályozó jogszabály együttesen a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest Pethényi köz 10.). A Vezető Forgalmazó a Befektetési Jegyek értékesítésére és visszaváltására megbízottakat (közvetítőket) vehet igénybe. 10/78

11 I. AZ ALAP BEMUTATÁSA, A FORGALOMBA HOZATAL FŐBB ADATAI 1. Az Alap neve A Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap Az Alap létrehozataláról eredetileg az Alapkezelő Felügyelő Bizottsága augusztus 22-én kelt Írásos/1/2007-es sz. döntésével határozott, amelynek alapján az Alapkezelő vezérigazgatója 2/2007-es sz. vezérigazgatói határozatával arról hozott döntést, hogy a Takarék Alapkezelő Zrt. kezdeményezze a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél a Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap létrehozatalát és készítse el az engedélyeztetéshez szükséges okiratokat. A Felügyelet az Alapot lajstromszámon került nyilvántartásba vételre február 29. napján. Az Alap nevének, befektetési szabályainak megváltozásáról, továbbá ennek érdekében a jelen Tájékoztató módosításáról az Alapkezelő Felügyelő Bizottsága február 26-án kelt 2009/I/7-A/2. sz. határozatával, annak alapján az Alapkezelő vezérigazgatója március 16-án a 7/2009-es sz. vezérigazgatói határozatával döntött. 2. Az Alap típusa, fajtája, jellemzői Az Alap névre szóló Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap. 3. Az Alap futamideje Az Alap határozatlan futamidejű. 4. Az Alap saját tőkéjének meghatározása Az Alap saját tőkéje induláskor a nyilvános forgalomba hozatal útján kibocsátott Befektetési Jegyek névértékének és darabszámának szorzata, míg az Alap működése során a saját tőke az összesített nettó eszközértékkel azonos. 5. Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az Alapkezelő az Alap segítségével egy alapvetően közép-kelet-európai részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a Befektetési Jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a közép-kelet-európai részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul, a részvény-portfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alap részletes befektetési politikáját a jelen Tájékoztató részét képező Kezelési Szabályzat 8. fejezete tartalmazza. 6. Az Alap Vezető Forgalmazója Az Alap Vezető Forgalmazója a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest Pethényi köz 10.). A Vezető Forgalmazó a Befektetési Jegyek értékesítésére megbízottat (közvetítőt) vehet igénybe, melyek felsorolása a Vezető Forgalmazó című internetes oldalán található meg.. 7. Az Alap további Forgalmazói Az Alap Befektetési Jegyeinek forgalmazását a Vezető Forgalmazó és megbízottjai (közvetítői) mellett további Forgalmazók is végzik, melyek felsorolása az Alapkezelő (/ című internetes oldalán található meg. 8. Az Alap Alapkezelője Az Alap Alapkezelője a Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.). 11/78

12 9. Az Alap Letétkezelője Az Alap letétkezelője a Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.). 10. A befektetések lehetséges piacainak bemutatása Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megfelelően alapvetően közép-kelet-európai részvényekbe fekteti az Alap tőkéjét, emellett a likviditás és az alap stabilitása érdekében rövid futamidejű kincstárjegyek is részét képezik a portfoliónak, ennek megfelelően a lehetséges piacok köre a közép-kelet-európai régióra korlátozódik. 11. A Befektetési Jegyek Az Alapkezelő az Alap nevében a Befektetők számára névre szóló, dematerializált, visszaváltható, egyenként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű Befektetési Jegyet forgalmaz a Forgalmazók közreműködésével, egy sorozatban határozatlan időre, névértéken. Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Az Alap a befektetései hozamát (kamat, osztalék, árfolyamnyereség stb.) folyamatosan újra befekteti. Ennek eredményeképpen a Befektetők a befektetések hozamához kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásakor, illetve az Alap megszűnésekor juthatnak hozzá. 12. A Befektetési Jegyek jegyzésére jogosultak A Befektetési Jegyek megvásárlására bármely devizabelföldi, illetve devizakülföldi személy jogosult. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializált formában kerülnek előállításra a Befektetési Jegyek folyamatos forgalomba hozatala során történő vásárlásának feltétele, hogy a Befektető a dematerializált Befektetési Jegyek nyilvántartására valamely Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlával rendelkezzen. 13. A Befektetési Jegyek előállítása, sorozatszáma, kódja, A Befektetési Jegyek névre szóló, 1,- Ft, azaz egy forint névértékű, dematerializált formájú értékpapírként kerülnek kibocsátásra. A dematerializált értékpapír elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Átruházása kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának ellenkező bizonyításáig azt kell tekinteni, akinek a számláján az értékpapírt nyilvántartják. A dematerializált Befektetési Jegyek nyomdai úton történő előállítására és fizikai kiadására nincs lehetőség. A Befektetési Jegyek ISIN kódja: HU Értékpapírszámla-vezetés A Forgalmazók által folyamatosan forgalmazott dematerializált Befektetési Jegyeket az Alapkezelő (vagy megbízottja) kezdeményezésére és megbízása alapján a KELER naponta keletkezteti, illetve törli az Alapkezelő (vagy megbízottja) KELER-nél vezetett számláján. A Befektetési Jegyek eladása esetén az Alapkezelő (vagy megbízottja) a keletkeztetést követően az értékpapírszámla-vezető javára transzferálja a dematerializált értékpapírokat, aki ezt követően az általa vezetett értékpapírszámlán jóváírja az értékpapírt és erről a számlatulajdonost értesíti. A Befektetési Jegyek visszaváltása esetén az értékpapírszámla-vezető az Alapkezelő (vagy megbízottja) KELER-nél vezetett számlájára transzferálja a visszaváltott értékpapírt és a számla megterheléséről a számlatulajdonost értesíti. A KELER ezt követően az Alapkezelő (vagy megbízottja) kezdeményezésére törli az értékpapírt. A visszaváltási szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Befektető a visszaváltandó Befektetési Jegyeket valamely Forgalmazó által vezetett értékpapírszámlára helyezze. A Befektetők értékpapírszámláit az erre engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatást végzők vezetik, és ezen értékpapírszámlákról a közöttük és az ügyfelek között fennálló értékpapírszámla-szerződés feltételeinek megfelelően a Befektetők kivonatot kapnak. Az értékpapírszámláról kiállított számlakivonat igazolja az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. 12/78

13 A Forgalmazók által az Alap tekintetében végzett értékpapírszámla-vezetéssel kapcsolatos szolgáltatások Befektetőt érintő díjtételeit amennyiben arról a Tájékoztató másképpen nem rendelkezik az adott Forgalmazó tekintetében a Forgalmazók mindenkor hatályos kondíciós listája tartalmazza. 15. Nettó eszközérték Az Alap nettó eszközértéke az Alap portfóliójában szereplő eszközök - ide értve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is. Az Alap nettó eszközértéke a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása, az Alap tulajdonában lévő értékpapírok árfolyamának változása, és a kötelezettségek alakulása következtében változik. Az Alap nettó eszközértéke a jelen Tájékoztató részét képező Kezelési Szabályzatban foglalt részletes szabályoknak megfelelően naponta kerül megállapításra és közzétételre. 16. A kibocsátás (a jegyzés) Az Alapra kibocsátásra kerülő Befektetési Jegyeinek jegyzési eljárása sikeres volt, az Alap a sikeres jegyzést követően lajstromszámon, február 29-én a Felügyelet által lajstromozásra került. 17. Folyamatos forgalmazás Az Alap nyilvántartásba vétele óta folyik a Befektetési Jegyek folyamatos nyilvános forgalomba hozatala, illetve visszaváltása azzal, hogy az Alapkezelő a Befektetési Jegyek Befektetők felé való értékesítésével és visszaváltásával (együttesen: forgalmazás) a Forgalmazókat bízta meg. A Forgalmazók a Befektetési Jegyek értékesítésére megbízottakat (közvetítőket) vehetnek igénybe. A Forgalmazók az általuk igénybe vett megbízottak (közvetítők) tevékenységéért a Befektetők felé, mint sajátjukért felelnek. A Befektetési Jegyek eladása és visszaváltása a Forgalmazók feladata. Az értékesítésért kizárólag a Forgalmazók felelnek. A Befektetési Jegyek értékesítése során az Alapkezelőnek az ügylet értékének a Forgalmazónál vezetett számláján történő jóváírását követően keletkezik kötelezettsége. Az Alapkezelő folyamatos forgalmazással kapcsolatos felelőssége kizárólag ezt követően a Befektetési Jegyek keletkeztetésére és az adott Forgalmazóhoz történő transzferálásra terjed ki. A Befektetési Jegyek visszaváltása során az Alapkezelőnek a Befektetési Jegyeknek az Alapkezelő (vagy megbízottja) KELER-nél vezetett számlájára történő megérkezését követően keletkezik kötelezettsége. Az Alapkezelő folyamatos forgalmazással kapcsolatos felelőssége kizárólag ezt követően a Befektetési Jegyek törlésére, valamint a visszaváltás ellenértékének az Alap számlájáról az adott Forgalmazóhoz történő átvezetésre terjed ki. Az Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazását a Forgalmazók végzik. A Forgalmazók a forgalmazás rendjét a jelen Tájékoztató, valamint az annak részét képező Kezelési Szabályzat keretein belül saját maguk határozzák meg. A forgalmazási rend, valamint a Forgalmazók által érvényesített forgalmazási jutalék és az esetleges kapcsolódó szolgáltatások díja eltérő lehet, és időről időre változhat, a Befektető kötelessége ezekről a Forgalmazónál tájékozódni. Az értékesítés és a visszaváltás szabályai (különösen a folyamatos forgalmazási árra, a forgalmazási jutalékokra és egyéb költségekre, illetve a forgalmazási limitekre vonatkozó rendelkezések) egyebekben a jelen Tájékoztató részét képező Kezelési Szabályzatban kerülnek részletesen szabályozásra. 18. A folyamatos forgalmazás során értékesített Befektetési Jegyek mennyisége A folyamatos forgalmazás során a Befektetési Jegyek mennyisége nincs korlátozva. 19. Értékpapírszámla-vezetés 13/78

14 A Befektetőknek a folyamatos forgalmazáskor a vételi szerződés megkötésekor értékpapírszámlával kell rendelkezniük, tekintettel arra, hogy az Alap értékpapírszámla vezetésre jogosult Forgalmazói a Befektetési Jegyeket az általuk kezelt értékpapírszámlán írják jóvá. A visszaváltási szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Befektető a visszaváltandó Befektetési Jegyeket a Forgalmazó által vezetett értékpapírszámlára helyezze. A Forgalmazók által az Alap tekintetében végzett értékpapírszámla-vezetéssel kapcsolatos szolgáltatások Befektetőt érintő díjtételeit, amennyiben arról a Tájékoztató másképpen nem rendelkezik, a Forgalmazók tekintetében azok hatályos kondíciós listái tartalmazzák. 20. A Befektetők tájékoztatása Lásd részletesen a Kezelési Szabályzatban. 21. A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok A Befektetési Jegyek valamennyi tulajdonosa jogosult arra, hogy (a) a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazók pénztári óráiban - visszaváltsa a Befektetési Jegyeket, vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken; (b) az Alap megszűnése esetén az Alap felszámolását, végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen; (c) az Alap legutolsó havi portfólió jelentését, auditálatlan féléves és auditált éves jelentését kérje az Alapkezelőtől az Alap teljesítményéről és működéséről, ingyenesen. A jelentések a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak az Alapkezelő, a Forgalmazók, valamint a Letétkezelő irodáiban; (d) a Tőkepiaci törvényben meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatást kapjon; (e) az Alapkezelőtől az Alap Tájékoztatójának, valamint az annak részét képező Kezelési Szabályzatának, Rövidített Tájékoztatójának, illetve az Alapkezelő üzletszabályzatának mindenkor hatályos példányát ingyenesen átvegye; (f) a Tőkepiaci törvényben meghatározott egyéb jogait gyakorolja. 22. Hozamfizetés Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetéseinek hozamait (árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával juthatnak hozzá a tőkenövekményhez. Az Alap működésére vonatkozó részletes szabályokat a Kezelési Szabályzat tartalmazza. 23. A befektetések lehetséges piacainak részletes bemutatása Az Alap segítségével az Alapkezelő alapvetően egy közép-kelet-európai részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a Befektetési Jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a közép-kelet-európai részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul, a részvény-portfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megfelelően az Alap mindenkori tőkéjét diszkont-kincstárjegyekbe, továbbá a Budapesti, Prágai, Pozsonyi és Varsói Értéktőzsdére bevezetett társaságok részvényeibe kívánja fektetni. A portfólió lehetséges elemét alkothatják a Budapesti, Prágai, Pozsonyi és Varsói Értéktőzsdén kereskedett ETF-ek is. Az Alap likviditásának, a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásának és visszaváltásának biztosítása érdekében az Alap forrásainak meghatározott részét likvid eszközökben köteles tartani, amely lehet pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető a Magyar Állam által forintban kibocsátott állampapír, az MNB által kibocsátott kötvény továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét. Az Alap a BAMOSZ kategorizálás alapján a részvénytúlsúlyos vegyes alapok körébe tartozik, ennek megfelelően az Alap portfóliójában tartott részvények részaránya 70 (hetven) 90 (kilencven) százalék között mozoghat. Az Alap részletes befektetési politikáját a jelen Tájékoztató részét képező Kezelési Szabályzat 8. fejezete tartalmazza. 14/78

15 II. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A Befektetési Jegyek vásárlása számos kockázatot hordoz magában, amelyek döntő többsége arra vezethető vissza, hogy az Alap portfóliójában szereplő eszközök értéke ingadozik. Az Alap portfóliójában szereplő befektetési eszközök árváltozása Magyarország makrogazdasági helyzetétől, ezen belül is az infláció és a kamatok alakulásától függ, továbbá jelentősen befolyásolja a részvények árfolyamának alakulása, a vállalatok által elért profitok nagysága. Rövidtávon azonban a vállalati eredmények és a részvények árfolyamának alakulása jelentősen eltérhet egymástól. A Befektetési Jegybe történő befektetéshez kapcsolódó kockázatokat a Befektetőknek saját maguknak kell felmérniük. Az Alap Befektetési Jegyeibe történő befektetésből eredő kockázatokat, illetve az azokból eredő károkat kizárólag a Befektetők viselik. Az Alappal, az Alapra kibocsátott Befektetési Jegyekkel kapcsolatos főbb kockázatok az alábbiak: 1. Politikai kockázat; 2. Régiós makrogazdasági kockázat; 3. A befektetések közép-kelet-európai egyedi és részvénypiaci kockázata; 4. Nemzetközi tőkepiaci kockázat; 5. Származtatott termékekből eredő kockázat; 6. Befektetési kockázat; 7. Reálhozam kockázata; 8. Társaságok kockázata; 9. Devizaárfolyam-kockázat; 10. Az Alap eszközeinek likviditási kockázata; 11. A Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata; 12. Nettó eszközérték számításából eredő kockázat; 13. Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata; 14. Az Alap megszűnésének kockázata; 15. A Letétkezelő kockázata; 16. Partnerkockázat; 17. Az adószabályok változásának kockázata; 18. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata. Az Alap Befektetési Jegyeibe történő befektetés részletesebben az alábbi kockázatokat hordozza magában: 1. Politikai kockázat A magyarországi állampapírok hozamszintjét és a részvények értékelési szintjét alapvetően befolyásolja a magyar monetáris és gazdaságpolitikai irányító szervek (kormány, jegybank) által követett költségvetési és monetáris politika. Így a Befektetési Jegyek hozamát is erősen befolyásolja a hatóságok által választott árfolyamrendszer és kamatpolitika. Emellett Magyarország külföldi Befektetők általi megítélésére és a magyar kötvényektől és részvényektől elvárt hozamra (kockázati prémiumra) is számottevő hatással van a mindenkori kormány (és jegybank) gazdaságpolitikája. 2. Régiós makrogazdasági kockázat A magyar állampapírpiac hozamszintjét, ezáltal a vállalatok finanszírozásának költségét, valamint a beruházási aktivitást döntően befolyásolják a hazai és régiós makrogazdasági folyamatok, ezen belül is különösen az infláció alakulása. Az infláció emelkedésével együtt járó hozamszint emelkedés kedvezőtlenül hat a fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamára és a beruházások visszafogásán keresztül ront(hat)ja a vállalatok profitabilitását. Szintén befolyásolja áttételesen a fenti tényezőket Magyarország és a közép-kelet-európai régió fizetési mérleg pozíciója, valamint az államháztartás egyenlege (külső és belső egyensúly). Mindezekből kifolyólag a Befektetési Jegyek kamatlábkockázatnak vannak kitéve. 3. A befektetések közép-kelet-európai egyedi és részvénypiaci kockázata A közép-kelet-európai részvények hozamait döntően befolyásolják a térség makrogazdasági folyamatai. A 15/78

16 részvénypiac hozamát alapvetően meghatározza, hogy a gazdaság a konjunktúraciklusnak éppen melyik szakaszában van. Ezért a Befektetetési Jegyek árfolyam ingadozása a térség makrogazdasági helyzetétől is függ. Ezen túlmenően az egyes vállalatok gazdálkodási tevékenysége is hordoz magában kockázatokat (pl. veszteséges gazdálkodás, csőd, felszámolás stb.), ami a részvények áralakulásában tükröződik. Az egyes vállalatokhoz kapcsolódó egyedi kockázat kedvezőtlenül is érintheti a Befektetési Jegyek árfolyamát. 4. Nemzetközi tőkepiaci kockázat Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia nyitott, világviszonylatban kis gazdasági szereplők. Emiatt a belső makrogazdasági folyamatok mellett a külföldi tőkepiaci trendek is befolyásolják a közép-kelet-európai részvénypiac hozamait. A külföldi Befektetők térségbeli befektetések iránti kereslete a Befektetők által elvárt hozamfelár mellett függ a külföldi tőkepiacok kamatszintjétől is. Ezáltal a külföldi kamatok is befolyásolják a Befektetési Jegyek árfolyamát. Hasonlóképpen a nemzetközi részvénypiaci hangulat alapvetően meghatározza a régiós részvények árfolyam-alakulását is. 5. Származtatott termékekből eredő kockázat Az Alap befektetései között korlátozott mértékben és szigorú szabályok betartásával származtatott eszközök is szerepelhetnek. A származtatott termékek speciális kockázatokat rejtenek magukban. Ezen termékek likviditása rövid időn belül erősen visszaeshet, valamint jelentős tőkeáttétellel működnek. Ezért előfordulhat, hogy az adott Alap a nyereséget nem tudja realizálni, illetve likviditási veszteséget kénytelen elkönyvelni. A származtatott ügyleteknél további kockázatot rejt magában az elszámolóár változása. Rövidtávon előfordulhat, hogy egy termék tőzsdei elszámolóára eltér a piaci viszonyok (az alaptermék ára és az állampapírok hozama) által indokolt szinttől. Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetében az ügyletnek nem része az elszámolóházi garancia, ezért ekkor az adott Alapnak a szerződő partner nemteljesítéséből eredő kockázatot is fel kell vállalnia. 6. Befektetési kockázat Az Alapkezelő az Alap portfólióját a törvényi szabályozás betartásával és az Alap befektetési politikáját követve saját belátása szerint állítja össze. Annak ellenére, hogy az Alapkezelő minden befektetést részletes elemzést követően hajt végre, nincs garancia arra, hogy az Alap nem szenved el árfolyamveszteséget. A Befektetési Jegy tulajdonosoknak tudomásul kell venniük, hogy valamennyi befektetés kockázattal jár és az Alapkezelőnek nem áll módjában garantálni az Alap teljesítményét, vagy jövőbeni hozamát. 7. Reálhozam kockázata A fogyasztói árindex emelkedése mindig rejt magában némi bizonytalanságot, így előfordulhat, hogy az infláció bizonyos múltbeli időszakot tekintve meghaladja az állampapírpiac hozamát. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek nominális hozama alapvetően az állampapír- és részvénypiaci hozamoktól függ, az Alap nominális teljesítménye ezáltal egyes időszakokban az infláció alatt maradhat. Ez pedig a negatív reálhozam kockázatát hordozza magában. 8. Társaságok kockázata A hazai- illetve a külföldi részvénybefektetések esetében az egyes vállalatok kombinációjából kialakított értékpapírportfóliók egyedi elemeinek kockázata az iparági, földrajzi kitettség következtében jelentős lehet, ami elsődlegesen az adott vállalatra jellemző gazdálkodási környezet változásaiból fakad. 9. Devizaárfolyam-kockázat Az Alap nemzetközi részvénybefektetései esetén az Alapkezelő a kockázat minél tökéletesebb megosztása érdekében törekszik a devizaárfolyamok változékonyságának kivédésére, ami a befektetések forintban mért hozamát a forint devizakosarának összetétele következtében jelentősen befolyásolhatja. 10. Az Alap eszközeinek likviditási kockázata Az Alapkezelő a befektetési döntések meghozatala előtt mérlegeli az eszközök likviditását. A portfólióban lévő 16/78

17 eszközök likviditása változhat. Ez esetben elképzelhető, hogy ha jelentősen romlik egy eszköz likviditása, akkor azt a nyilvántartási értéke alatt tudja csak az Alapkezelő értékesíteni, ami kedvezőtlenül befolyásolja az Alap nettó eszközértékét, így a Befektetési Jegyek árfolyamát. 11. A Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata A Befektetési Jegyek eladását és visszaváltását a Tőkepiaci törvény alapján az Alapkezelő kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, a Befektetők érdekében, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha a) a Befektetési Jegy nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen, ha az Alap saját tőkéje több mint 10 (tíz) %-ára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy b) a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak. A Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb 10 (tíz) napra szintén felfüggesztheti az adott sorozatot alkotó Befektetési Jegy forgalmazását, ha az Alapkezelő nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének. Az Alapkezelő kérelmére a Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb 180 (száznyolcvan) napra felfüggesztheti az Alap által forgalomba hozott Befektetési Jegyek folyamatos visszaváltását, ha azt a befektetők érdekeinek védelme szükségessé teszi, így különösen, ha: a) 10 (tíz) egymást követő forgalmazási nap alatt a visszaváltott és visszaváltani kért Befektetési Jegyek összértéke eléri az Alap - adott időszak első napján érvényes - nettó eszközértékének 10 (tíz) százalékát, mely számítás során a visszaváltani kért, és még vissza nem váltott Befektetési Jegyet a visszaváltásra szóló megbízás felvétele napján érvényes nettó eszközértéken kell figyelembe venni, b) 20 (húsz) egymást követő forgalmazási nap alatt a forgalomban levő befektetési jegyek darabszáma 10 (tíz) százalékkal csökkent, vagy c) a Befektetési Jegyek visszaváltását biztosító likvid eszközök aránya a visszaváltások következtében az Alap saját tőkéjének 15 (tizenöt) százaléka alá csökkent. Az Alapkezelő a befektetési jegy folyamatos visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó kérelmet a fenti a)-c) pontban meghatározott valamelyik feltétel bekövetkeztét követő 5 (öt) forgalmazási napon belül kezdeményezheti. A Felügyelet a Befektetők érdekében az alábbiakban meghatározott határidőn belül bármikor, erre irányuló kérelem nélkül is dönthet a visszaváltás felfüggesztésének megszüntetéséről, meghatározva a visszaváltás kezdőnapját. Ha a felfüggesztés megszüntetését az Alapkezelő az alábbiakban meghatározott határidőn belül kéri, azt a Felügyelet elrendeli. A Felügyelet a fentiek alapján előterjesztett kérelem elbírálásáról legkésőbb 2 (két) forgalmazási napon belül dönt. Ha a fenti a)-c) pontjában meghatározott felfüggesztési feltételek bármelyike alapján elhatározott felfüggesztés fennállásának időtartama eléri a 180 (száznyolcvan) napot, a Felügyelet határozatban elrendeli az Alap megszüntetését. 12. Nettó eszközérték számításából eredő kockázat Az Alapkezelő célja az volt az eszközök értékelési szabályainak kialakításakor, hogy a nettó eszközérték a lehető legpontosabban tükrözze a portfólió pillanatnyi értékét. Egyes kevésbé likvid értékpapíroknál azonban előfordulhat, hogy azok utolsó piaci ára, amely az értékelés alapját képezi, nem friss, ezért nem tükrözi helyesen az adott eszköz piaci értékét. Ekkor miután a nettó eszközérték enyhe felül- vagy alulértékeltséget mutathat a nettó eszközértéken való forgalmazás miatt a Befektetők által realizált hozam minimálisan eltérhet az adott Alap portfólióját alkotó piaci eszközök tényleges értékének változásától. 13. Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata Az Alap határozatlan időre jön létre. Az Alapkezelő a PSZÁF engedélyével az Alapot határozott futamidejűvé alakíthatja. Mivel az Alap a határozott futamidő végén végelszámolással megszűnik, ezért a Befektetők esetleg az általuk szándékolt idő lejárta előtt kénytelenek Befektetési Jegyeiket visszaváltani. 14. Az Alap megszűnésének kockázata Az Alap megszűnik abban az esetben, ha az Alap saját tőkéje 3 (három) hónapon keresztül átlagosan nem éri el ,- Ft-ot, azaz húszmillió forintot. 17/78

18 15. A Letétkezelő kockázata Az Alap portfóliójában szereplő befektetési eszközöket a Letétkezelő elkülönített számlán tartja nyilván. A Letétkezelő a meghatározott törvényi szabályoknak és tőkekövetelményeknek megfelel. 16. Partnerkockázat Amennyiben az Alapkezelő által az Alap nevében kötött ügyletekben közreműködő partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul, ez hátrányosan befolyásolhatja az Alap nettó eszközértékét és a Befektetési Jegyek árfolyamát. 17. Adószabályok változásának kockázata Az Alap ki van téve az adószabályok esetleges megváltozásának. A jogszabályi környezet kedvezőtlen változása hátrányos helyzetbe hozhatja a Befektetőket. 18. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata A Befektetési Jegyre adott vételi és visszaváltási megbízás megadásának időpontjában a Befektetők nem ismerik a Befektetési Jegyek pontos árfolyamát, amelyen a megbízás teljesülni fog. A teljesüléskori árfolyam csak 3 (három) munkanappal a megbízást követően válik ismertté. Bár az Alapkezelő nettó eszközérték meghatározására szolgáló - jelen Tájékozatóban rögzített - értékelési elvek és módszerek rögzítésével törekedett arra, hogy a Befektetési Jegyek teljesüléskori árfolyama az Alap befektetéseinek megbízásnapi árait tükrözze, a pontos árfolyam ismeretének hiánya kockázatot jelent. Az Alap különböző kockázattípusoknak való kitettségét az alábbi táblázat mutatja: Kockázattípusok Kockázati szint 1. Politikai kockázat *** 2. Régiós makrogazdasági kockázat *** 3. A befektetések közép-kelet-európai egyedi és részvénypiaci kockázata **** 4. Nemzetközi tőkepiaci kockázat ** 5. Származtatott termékekből eredő kockázat * 6. Befektetési kockázat ** 7. Reálhozam kockázata * 8. Társaságok kockázata * 9. Devizaárfolyam-kockázat ** 10. Alap eszközeinek likviditási kockázata * 11. Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata * 12. Nettó eszközérték számításából eredő kockázat * 13. Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata * 14. Az Alap megszűnésének kockázata * 15. Letétkezelő kockázata * 16. Partnerkockázat * 17. Adójogszabályok változásának kockázata * 18. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata * Magyarázat: ****: jelentős ***: számottevő **: nem elhanyagolható *: nem jelentős, minimális -: nincs 18/78

19 1. Az Alapkezelő III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. Az Alapkezelő főbb adatai: Neve: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Tel.: Alapítás időpontja: november 17. Cégbejegyzés helye: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégbejegyzés ideje: február 20. Cégjegyzékszáma: Cg A működés időtartama: az Alapkezelő határozatlan időre alakult Alaptőkéje: ,- Ft, azaz egyszázmillió forint Üzleti éve: a naptári évvel egyezik meg Tevékenységi kör: Alapkezelés (főtevékenység) Befektetési alapok és hasonlók Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Egyéb tevékenységek: a Bszt. 5. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott portfóliókezelés; a Bszt (10) bekezdése alapján a fent hivatkozott portfóliókezelés keretében az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak részére történő vagyonkezelés; a Bszt (10) bekezdése alapján a fent hivatkozott portfóliókezelés keretében a magánnyugdíjpénztárak részére végzett vagyonkezelés. Alkalmazottak száma: augusztus 17-én 6 (hat) főállású munkavállaló és 2 (kettő) fő részmunkaidős foglalkoztatott Az Alapkezelő szeptember 1-jei hatállyal a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) tagja. A jelen Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza az Alapkezelő auditált mérlegét és eredmény-kimutatását a február 20. és december 31., illetve a január 1. és december 31. közötti időszakról, továbbá a független könyvvizsgálói jelentést Az Alapkezelő feladatai Az Alapkezelő: kezeli az Alapot, illetve az Alap tulajdonában lévő eszközöket azzal a céllal, hogy elérje az Alap befektetési célját; megvalósítja az Alap befektetési politikáját; befekteti az Alap pénzeszközeit; olyan kereskedési stratégiát valósít meg, amely összhangban van az Alap befektetési célkitűzéseivel és politikájával; elkészíti és kiadja a jogszabályok által megkívánt Tájékoztatót, Rövidített Tájékoztatót és Kezelési Szabályzatot; elkészíti és kiadja a jogszabályok és a Kezelési Szabályzat által megkívánt valamennyi beszámolót, az Alap havi portfólió jelentését, féléves és éves jelentését, teljesíti az Alap rendszeres és rendkívüli tájékoztatási és jelentési kötelezettségeit, elkészíti a napi és havi likviditási jelentéseket; intézi az Alap általános adminisztrációját; kialakítja az Alap számviteli rendjét; az Alap részére Letétkezelőt, Forgalmazókat és Könyvvizsgálót bíz meg, amelyekkel megköti a szükséges megállapodásokat, továbbá folyamatosan fenntartja velük a kapcsolatokat, naponta megküldi a Letétkezelőnek az Alap nettó eszközértékének megállapításához szükséges összes dokumentumot; gondoskodik az Alap megfelelő működéséről, beleértve a szükséges díjak és költségek kifizetését az Alap nevében; a Tőkepiaci Jogszabályoknak és a Kezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli az Alap számláit; 19/78

20 fenntartja a Felügyelettel a kapcsolatokat. Az Alapkezelő tevékenységét a Felügyelet által május 7-én kiadott E-III-393/2007. számú megújított engedélye alapján végzi Az Alapkezelő felelőssége Az Alapkezelő a tőle elvárható gondossággal köteles feladatait ellátni. Egyéb tekintetben lásd az Alapkezelő Üzletszabályzatában foglaltakat Összeférhetetlenségi szabályok Az Alapkezelő vezető tisztségviselője, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban részt vevő alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem lehet közvetlenül a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedő alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye a: a) Letétkezelőnek; b) a befektetési döntések végrehajtásában közreműködő szolgáltatónak, így különösen a befektetési szolgáltatónak, másik befektetési alapkezelőnek; valamint c) az Alapkezelő ügyfelének. Az a személy, aki esetében az előzőekben meghatározott összeférhetetlenség merül fel, köteles azt haladéktalanul a Felügyeletnek bejelenteni és az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetni. Az Alapkezelő egymástól elkülönítetten több alapot illetve portfóliót is kezelhet. Az Alapkezelő a befektetési alapok és az ügyfelek vagyonát a saját vagyonától elkülönítetten kezeli és tartja nyilván Az Alapkezelő tulajdonosa Az Alapkezelő 100%-ban a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) tulajdonában levő társaság Az Alapkezelő szervezeti felépítése Közgyűlés Tekintve, hogy az Alapkezelő egyszemélyes társaság, az Alapkezelőnél közgyűlés nem működik. A közgyűlés jogait az alapító (tulajdonos) gyakorolja. Vezérigazgató Az Alapkezelőnél igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóság vonatkozó törvényben (a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény) meghatározott jogait és hatásköreit a vezérigazgató gyakorolja A Társaság vezérigazgatója Dézsi Tamás (2518 Leányvár, Várdomb u. 29.) 1997-ben szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd az Államadósság Kezelő Központban, azt követően pedig az Erste Befektetési Rt.-ben makrogazdasági és kötvénypiaci elemző től 2002-ig a Takarék Bróker Rt.-ben vagyon-, és portfóliókezelő től 2005-ig a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.-ben vagyon-, és portfóliókezelési igazgató ben az Union Biztosító Rt.-nél befektetési igazgató ban a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-ben kötvénykereskedő január 1-jétől az Alapkezelő vezérigazgatója. Tőzsdei szakvizsgával és VAP vizsgával rendelkezik Személyi és tárgyi feltételek Az Alapkezelőnek jelen Tájékoztató módosítás elkészítésének időpontjában 6 (hat) fő alkalmazottja volt és 2 (kettő) fő mellékállású alkalmazottja volt. Az Alapkezelő székhelyén rendelkezésre áll a tevékenység eredményes végzéséhez szükséges tárgyi infrastruktúra. Az Alapkezelővel szemben az elmúlt 3 (három) évben csődeljárást nem rendeltek el. 20/78

21 1.9. Az Alapkezelő üzleti tevékenysége, piaci helyzetének bemutatása Az Alapkezelőt a cégbíróság február 20-án vette nyilvántartásba. A Felügyelet május 7-én kelt E- III/393/2007. számú határozatával engedélyezte az Alapkezelő számára a befektetési alapkezelést, a portfóliókezelési tevékenységet, az önkéntes- kölcsönös biztosító pénztár részére végzett vagyonkezelést, valamint a magánnyugdíjpénztár részére végzett vagyonkezelést Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok adatai Az Alapkezelő a jelen Tájékoztató készítésének időpontjában az Alapon kívül: 1. a Takarék Invest Likviditási Befektetési Alapot, 2. a Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alapot (A Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosítása jelen Tájékoztató készítésének időpontjában Felügyeleti engedélyeztetési eljárás alatt áll, ezen belefektetési alap új neve az engedély kézhezvételét követően Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap lesz) 3. a Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapját, valamint 4. a Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alapot kezeli Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap nyilvántartásba vételének napja: december 19., első forgalmazási napja: december 22. Az alap főbb adatai (eltérő jelzés hiányában augusztus 18-ai állapot szerint) Alapkezelő:.... Takarék Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:......ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Vezető forgalmazó....magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: hu Benchmark: % RMAX Index BAMOSZ kategória: likviditási alap Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ):... 1, Ft A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap befektetési politikája Az Alap célja, hogy a befektetési politikájában rögzítettek szerint egy rendkívül alacsony kamatláb és árfolyam kockázat vállalása mellett már rövidtávon is versenyképes hozamot biztosítson a Befektetési Jegy tulajdonosok számára. Az Alap befektetési egy alternatíva lehet a betétekhez képest, a betétekénél lényegesen nem magasabb kockázatvállalása mellett, ugyanakkor a betéteket légyegesen meghaladó likviditás biztosítása által. A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap a mögöttes eszközök által túlnyomórészt betétekbe fektet, amelyek futamideje nem haladhatja meg a három hónapot, másrészt kizárólag három hónapnál nem hosszabb hátralévő futamidejű magyar diszkont-kincstárjegyekbe és magyar államkötvényekbe (együttesen: magyar állampapírokba), továbbá MNB kötvényekbe, O/N (over-night, azaz egy napos) bankközi betétekbe vagy (szállításos) repóba helyezhető el az Alap tőkéje. A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap teljesítményének bemutatása A július havi portfóliójelentés alapján (A hónap utolsó forgalmazási napja: ) Időszak Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap Nominális NETTÓ 1 hozam Referencia Index hozam % 0.15% % 6.20% 21/78

22 Indulástól % 6.36% Megjegyzések: 1 A nettó hozam nem tartalmazza a vételi, az átváltási és az eladási jutalékot, a kamatadót, valamint a számlavezetési és egyéb költségeket sem. 2 Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap A Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alapot az ÁPTF január 6-án vette nyilvántartásba, a lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma: /1999. Az alap főbb adatai (eltérő jelzés hiányában augusztus 18-ai állapot szerint) Alapkezelő:.... Takarék Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:......Raiffeisen Bank Zrt. Vezető forgalmazó:.....magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: hu Benchmark:...75% RMAX index+25% MAXC index BAMOSZ kategória: rövid kötvényalap Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ):... 1, Ft A Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap befektetési politikája Az Alapkezelő célja, hogy rövid-, illetve középtávon versenyképes megtérülést biztosítson a Befektetők részére, elsősorban az alap portfóliójának döntő többségét forintban denominált, alapvetően rövid futamidejű a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba illetve a Magyar Állam által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektetve. Amennyiben arra lehetőség nyílik, az Alap származtatott termékekkel fedezett részvényügyleteket is köthet, kihasználva a piaci félreárazásokat. A Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap teljesítményének bemutatása július havi portfóliójelentés alapján (A hónap utolsó forgalmazási napja: ) Időszak Takarék Állampapír Alap Éves Nominális NETTÓ 1 hozam Referencia Index Éves hozam % 11.09% % 11.21% % 9.98% % 4.76% % 12.43% % 8.41% % 6.65% % 7.36% % 7.17% % 6.53% Az elmúlt egy évben -3.58% 9.98% Indulástól 5.21% 8.93% Megjegyzések: 1 A nettó hozam nem tartalmazza a vételi, az átváltási és az eladási jutalékot, a kamatadót, valamint a számlavezetési és egyéb költségeket sem. 2 Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek. 22/78

23 A hozamok augusztus 31-ig a Concorde Alapkezelő Zrt. teljesítményét mutatják, mivel a Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alapot a Takarék Alapkezelő Zrt. a Felügyelet III/ /2007-es számú határozata szerint augusztus 31-i hatállyal vette át a Concorde Alapkezelő Zrt.-től Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja A Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja nyilvántartásba vételének napja: február 29., első forgalmazási napja: március 3. Az alap főbb adatai (eltérő jelzés hiányában augusztus 18-ai állapot szerint) Alapkezelő:..... Takarék Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:. ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Vezető forgalmazó:...magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: hu Benchmark: % MSCI EM Eastern Europe Index % BUX Index + 10% PX Index % WIG Index + 3% ATX Index BAMOSZ kategória:.... tiszta részvény alap Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( )... 0, Ft A Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja befektetési politikája A Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja célja, hogy közép-, illetve hosszú távon a lehetséges legmagasabb tőkenövekmény elérése mellett versenyképes hozamot és reálmegtérülést biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a közép-kelet-európai régió - elsősorban a lengyel, cseh, osztrák, magyar, orosz illetve egyéb közép-kelet-európai országok - részvénypiacait kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosai számára más alapkezelők befektetési alapjainak vásárlásával. A Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja teljesítményének bemutatása A július havi portfóliójelentés alapján (A hónap utolsó forgalmazási napja: ) Időszak Takarék Invest Közép-Kelet- Európai Részvény Befektetési Alap Nominális NETTÓ 1 hozam Referencia Index hozam % % % 40.51% Indulástól % % Az elmúlt egy évben % % Megjegyzések: 1 A nettó hozam nem tartalmazza a vételi, az átváltási és az eladási jutalékot, a kamatadót, valamint a számlavezetési és egyéb költségeket sem. 2 Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap A Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap nyilvántartásba vételének napja: július 8., első forgalmazási napja: július 13. Az alap főbb adatai (eltérő jelzés hiányában augusztus 18-ai állapot szerint) Alapkezelő:... Takarék Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:.... UniCredit Bank Hungary Zrt. 23/78

24 Vezető forgalmazó:....magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód:.....hu Benchmark: % RMAX Index BAMOSZ kategória:. származtatott alap Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( )...1, Ft A Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési politikája A Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési portfoliójának kialakítása során a vagyonkezelő egy több eszközcsoport elemből álló portfoliót alakít ki. A konkrét árupiaci termékekbe történő befektetés mellett indokoltnak látjuk az árupiachoz kapcsolódó devizapiaci befektetésekre vonatkozó portfolió kialakítását is. A vagyonkezelő fontosnak tartja a portfolió árupiaci termékekből származó devizakitettségének kezelését, mely elsősorban a dollár és euró devizák a forinttal szembeni mozgásának aktív menedzselését jelenti egy fedezeti tevékenység keretei között. Az Alap hosszú (long) és rövid (short) pozíciókat is felvehet, de a teljes pozíció által képviselt érték nem haladhatja meg a teljes befektetési állomány kétszeresét. Ebből kifolyólag a tőkeáttétel mértéke nem lehet magasabb, mint 2. A Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap teljesítményének bemutatása A július havi portfóliójelentés alapján (A hónap utolsó forgalmazási napja: ) Időszak Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Nominális NETTÓ 1 hozama Referencia Index hozama Indulástól (2009) % 0.95% Megjegyzések: 1 A nettó hozam nem tartalmazza a vételi, az átváltási és az eladási jutalékot, a kamatadót, valamint a számlavezetési és egyéb költségeket sem. 2 Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamok nagyságára Az Alapkezelő hirdetményeinek közzétételi helyei Az Alapkezelő a Tőkepiaci Jogszabályok szerinti hirdetményeit - a nettó eszközérték adatok kivételével - a Felügyelet által üzemeltetett internetes honlapján teszi közzé. A nettó eszközérték adatok közzétételének helye az Alapkezelő (/ honlapja. 2. A Letétkezelő 2.1. A Letétkezelő főbb adatai Neve: Raiffeisen Bank Zrt. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6. Telefon: Alapításának időpontja: december 10. Cégbejegyzés helye: Fővárosi Bíróság Cégbírósága 24/78

25 Cégbejegyzés ideje: április 9. Bejegyzés száma: Cg /3 A működés időtartama: határozatlan idejű Alapításkori alaptőkéje: ,- Ft Jelenlegi alaptőkéje: (2009. június 30.) Üzleti éve: A Letétkezelő üzleti éve minden naptári év január 1-jétől ugyanazon naptári év december 31-ig tart. Alkalmazottak száma: 3784 fő (2009. augusztus 31-i állapot szerint) Tevékenységi kör: Egyéb monetáris közvetítés A Letétkezelő a Befektetővédelmi Alap tagja A Letétkezelő feladatai Engedély száma: /1998. valamint /1999. A Letétkezelő ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Tőkepiaci törvény előír, így az Alap nevében a Letétkezelő egyebek között: letétbe veszi és őrzi az Alap portfóliójában lévő értékpapírokat vagy azok tulajdonjogát igazoló összes okmányt; beszed minden olyan összeget, amely az értékpapírokkal kapcsolatban az Alapnak jár; elvégzi a befektetések lebonyolításával kapcsolatos banki és technikai teendőket; összevont értékpapír-nyilvántartási számlát és pénzszámlát vezet a kezelésében lévő összes értékpapírról és az azok tulajdonjogát igazoló összes okmányról, illetve pénzeszközről; ellenőrzi, hogy az Alapkezelő megfelel-e a jogszabályokban és az Kezelési Szabályzatban foglalt befektetési szabályoknak; biztosítja, hogy az Alap eszközeit érintő ügyletekből származó, valamint a Befektetési Jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidőn belül az Alaphoz kerüljön; a Tőkepiaci törvény és a Kezelési Szabályzat előírásaival összhangban kiszámítja az Alap összesített és 1 (egy) jegyre jutó nettó eszközértékét; gondoskodik az Alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékének közzétételéről, illetve a Befektetők részére történő közléséről; értesíti a Felügyeletet és az Alapkezelőt a Kezelési Szabályzatban foglalt bármilyen eltérésről, valamint az Alap saját tőkéjének negatívvá válásáról; visszautasítja az Alapkezelő által adott olyan megbízásokat, amely ellentétesek a jogszabályokkal, illetve a Kezelési Szabályzattal, és felszólítja az Alapkezelőt a törvényes állapot helyrehozására. Amennyiben a Letétkezelő bármely időben képtelenné válik arra, hogy továbbra is ellássa az Alap letétkezelését, az Alapkezelő a Felügyelet jóváhagyásával jogosult a Letétkezelő helyett új letétkezelőt megbízni. A Letétkezelő feladatai a Tpt. XXXI. fejezete szerint: - meghatározza a befektetési alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét; - gondoskodik a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékének közzétételéről, illetve a befektetők részére történő közléséről; - ellenőrzi, hogy a befektetési alapkezelő megfelel-e a jogszabályokban és az alapkezelési szabályzatban foglalt befektetési szabályoknak; - biztosítja, hogy az alap eszközeit érintő ügyletekből, valamint a befektetési jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidőn belül az alaphoz kerüljön. - a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok kizárólag a letétkezelőnél vagy az általa nyitott számlákon helyezhetők el, kivéve az óvadékba helyezett értékpapírok esetét. A fel nem használt óvadékot kizárólag a letétkezelőhöz vagy az általa nyitott számlára lehet szállítani, transzferálni. - tevékenysége során a jogszabályokban, az alapkezelési szabályzatban foglalt bármilyen eltérésről, valamint az alap saját tőkéjének negatívvá válásáról a letétkezelő írásban értesíti az alapkezelőt, valamint a Felügyeletet, - tevékenysége végzése során köteles visszautasítani a befektetési alapkezelő által adott minden olyan megbízást, amely ellentétes a jogszabályokkal, illetve az alapkezelési szabályzattal, és a befektetési alapkezelőt köteles a törvényes állapot helyreállítására felszólítani. Amennyiben a befektetési alapkezelő 25/78

26 nem tesz meg mindent a jogszabályoknak és az alapkezelési szabályzatnak megfelelő állapot helyreállítása érdekében, úgy a letétkezelő haladéktalanul értesíti a Felügyeletet. - a letétkezelő tevékenysége végzése során közreműködőt, így különösen alletétkezelőt vehet igénybe, amelynek a cselekedeteiért és mulasztásáért, mint sajátjaként felel A Letétkezelő rövid bemutatása Az 1980-as évek közepén a magyar gazdaságirányítási szervek a bankrendszer reformjának részeként célul tűzték ki a külföldi működő tőke fokozott bevonását és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok erősítését. A Raiffeisen Bank Zrt. Magyarországon a harmadik külföldi tőkeérdekeltségű bankként, 1 (egy) milliárd forint alaptőkével december 10-én alakult meg. A teljes körű kereskedelmi banki tevékenységre felhatalmazott Bank alapításában 45 (negyvenöt) %-os részesedéssel 3 (három) nemzetközi pénzintézet vett részt: a Világbank leányvállalata, az elsősorban vegyes vállalati és szövetkezeti szektor finanszírozását támogató, és Magyarországot 1985 óta tagjai közé soroló International Finance Corporation Washington D.C. (IFC) 15 (tizenöt) %, a német Deutsche Genossenschaftsbank Frankfurt (DG Bank) 15 (tizenöt) % és a legnagyobb osztrák szövetkezeti bank, a Raiffeisen Csoport (korábban: GZB, Genossenschaftliche Zentralbank Österrech) Wien 15 (tizenöt) %; 55 (ötvenöt) %-ot pedig magyar tulajdonosok mondhattak magukénak: a Központi Váltó- és Hitelbank Rt. (későbbiekben Magyar Nemzeti Bank) 20 (húsz) %, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa (OKISZ), Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa (SZÖVOSZ) és a Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) 6-6 (hat-hat) %-ot és 1994 között az osztrák Raiffeisen Csoport megvásárolta az IFC és a DG Bank (tizenöt-tizenöt) %-os részesedését és - az Ipari Szövetkezeti Holding részesedését leszámítva - a teljes magyar részvényhányadot (49 /negyvenkilenc/ %), ezzel tulajdoni hányada 94,5 (kilencvennégy egész öt tized) %-ra emelkedett. A Bank 1987-től egyenletesen és meggyőző dinamikával növekedett. Mérlegfőösszege, illetve vagyona több mint hússzorosára nőtt. A Letétkezelő konszolidációba bevont befektetéseit mutatja be a következő táblázat: Leányvállalat Raiffeisen Bank tulajdoni részesedése Befektetett tőke (millió Ft) Egyéb tulajdonosok Raiffeisen Lízing Zrt. 50% 225,62 RLI Raiffeisen Property Lízing Zrt. 100% 62 - Deko-Plastic Kft. 100% 3 - Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. 80% 100 Raiffeisen Gazdasági Szolgáltató Zrt. Raiffeisen Eszköz Lízing Zrt Raiffeisen Lízing Zrt. Raiffeisen Gazdasági Szolgáltató Zrt. 100% 20 RC Management Kft., Raiffeisen Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. RB Kereskedőház Kft. 100% 4 SCT Kárász utca Kft. 100% 3 SCT Tündérkert Kft. 100% 3 T+T 2003 Kft. 100% 4 SPC Vagyonkezelő Kft. 47,75% 110,44 RLI Késmárk utca 11. Kft. 100% A Letétkezelő tulajdonosai, munkaszervezete A Letétkezelő tulajdonosa: (2009. június 30-i adat) Részvényes neve: Raiffeisen-RBHU Holding GmbH (1030 Bécs, Am Stadtpark 9.) Tulajdoni hányad: darabban: db törzsrészvény százalékban: 100% Szavazati arány: 100% Igazgatóság tagjai: Dr. Herbert Stepic: Igazgatóság Elnöke Közgazdasági Főiskola, 1972 doktori cím megszerzése, 1973-tól a 26/78

27 Raiffeisen Zentralbank AG. munkatársa től osztályigazgató, az F.J. Elsner Co. Wien, ügyvezető igazgatója, 1986-tól a Raiffeisen Zentralbank igazgatója, 1987 az igazgatótanács tagja, 1995-től a Raiffeisen Zentralbank AG elnökhelyettese. Más társaságoknál betöltött vezető pozíció: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG: igazgatósági tag Dr. Felcsuti Péter: Vezérigazgató ban végzett a moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében között a Magyar Nemzeti Bank Devizagazdálkodási Főosztályán dolgozott a KGST területén, 1979-től a tőkés területen Dél-Amerikával, majd Közép-Kelettel, végül Távol-Kelettel foglalkozott től az MNB külföldi hitelfelvételi tevékenységébe kapcsolódott be ben a Devizagazdálkodási Főosztály főosztályvezető helyettese márciusától a Citibank Budapest pénzintézetében ügyvezető igazgató októberétől a Társaság vezérigazgatója tól a Magyar Bankszövetség elnökségének tagja, 1995 júniusától alelnöke. Más társaságoknál betöltött vezető pozíció: Raiffeisenbank Jugoslavia: igazgatósági tag, Raiffeisen Lízing: igazgatósági elnök, Raiffeisen Ingatlan: igazgatósági elnök, ÁB-Aegon: FB tag, Magyar Bankszövetség elnöke Dr. Martin Stotter: Igazgatósági tag, 1999-ben végzett a grazi Karl-Franzens Egyetem jogi karán, majd között kutatói ösztöndíjjal a Harvard Egyetemen tanult, s 2002-ben doktori címet szerzett től a Raiffeisenlandesbank Steiermark AG munkatársa, között vezérigazgató-helyettes, között az igazgatótanács és a humánpolitikai főosztály vezetője január 1. óta a Raiffeisenlandesbank Steiermark AG főtitkára. Dr. Robert Gruber: A Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász diplomát, később doktori címet szerzett ban csatlakozott a Raiffeisen Zentralbank AG-hez, az exportfinanszírozási és garanciaosztály osztályvezető asszisztense és 86 között a hitelügyletekért és vállalati ügyfelekért felelős igazgatóság elnökének asszisztense és 91 között a vállalati ügyfelek osztály vezetője től a vállalati ügyfelek és hitelügyletek üzletágnak közvetlenül az igazgatóság alá rendelt vezetője től 1993-ig a Pankl & Hofman AG felelős igazgatósági tagja és 1994 között a Magna Automobiltechnik AG igazgatósági tagja között a Magna Europa Holding AG pénzügyekért és számvitelért felelős igazgatósági tagja től 2000-ig a Porsche Holding AG-nél ügyvezető igazgató. Mag. Heinz Wiedner: A grazi egyetemen szerzett diplomát 1976-ban től 1983-ig a Citibank Brussels-nél dolgozott project menedzserként. Azt követően 1986-ig a Citibank Buenos Aires-nél a működési és IT osztály vezetője tól 1988-ig a Citicorp Latino alkalmazottja, ahol marketing, értékesítési, termékfejlesztési és működési ügyekért felelt és 1993 között a Citibank Londonnál a termék és készpénz menedzsment osztály vezetője ban csatlakozott a Raiffeisen Zentralbank Austria AG-hez, ahol fizetési szolgáltatások osztály vezetését veszi át től a tranzakciós szolgáltatások osztály vezetője ben kinevezik a Raiffeisen csoport back-office tevékenységekért felelős leánycégének ügyvezető igazgatójává től a RIB igazgatósági tagja. Julius Marhold: Igazgatósági tag ben a Kereskedelmi Főiskola Üzemgazdasági Szakán szerzett diplomát ig a HTL Mödlingnél asszisztens.1974-ben doktori fokozatot szerez között a Schöller Bleckmann üzemgazdasági osztályán asszisztens, majd rendszerelemzőként Los Angeles-ben dolgozik től a Raiffeisenverband Burgerland igazgatósági asszisztense., majd 1982-től üzletágvezetője től a Raiffeisenbank Eisenstadt üzletágvezetőtje. Aris Bogdaneris: Igazgatósági tag Johns Hopkins Egyetem, Washington doktori fokozat Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatokból október - Raiffeisen International igazgatósági tagja, Felelősségi terület: Lakossági üzletág Budapest Bank Budapest igazgató-helyettes, igazgatósági tag bankműveleti vezető General Electric, Amerikai Egyesült Államok ABN AMRO Vállalat Finanszírozás, Budapest Citicorp North America, Toronto. Horváth Krisztina: Közgazdász között referens a Magyar Nemzeti Bankban, kezdetben a Devizaforgalmi Főosztályon, később az akkreditív részlegnél et követően különböző tisztségeket tölt be a Raiffeisen Bank Rtnél, között hitelreferens, 1992-től 1996-ig főosztályvezető a Vállalati Ügyfelek Főosztályán, majd ig ugyanezen az osztályon üzletágvezetőként dolgozik től a Raiffeisen Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese. Verő Péter: Igazgatósági tag, 59 éves. Rendszerelemző/tervező között a Nemzetközi Számítástechnikai Oktató Központ Nemzetközi Főosztályának vezetője, 1983-tól 1991-ig külkereskedelmi igazgató, majd vezérigazgató-helyettes a Novotrade Rt-nél, 1992-ben vállalkozó, 1993-tól ügyvezető igazgató a Raiffeisen Lízing 27/78

28 Rt-nél től a Raiffeisen Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese. A Felügyelő Bizottság tagjai Mag. Wolfgang Trost, Dr. Tóthné Dr. Szabó Mercedesz, Ulf Leichsenring 2.5. A Letétkezelő könyvvizsgálója, könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatai A Letétkezelő könyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.; kamarai ig. szám: ), a könyvvizsgálói feladatokat a KPMG Hungária Kft.-nél dr. Eperjesi Ferenc (kamarai igazolvány száma: ) látja el. A jelen Tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza a Letétkezelő 2008., és évi auditált mérlegét. A Letétkezelővel szemben az elmúlt 3 (három) év során csődeljárást nem rendeltek el. A Letétkezelőre vonatkozó fenti adatok a Raiffeisen Bank Zrt.-től származnak, ezekért az adatokért a Raiffeisen Bank Zrt. vállal felelősséget. 3. Az Alap könyvvizsgálója 3.1. A Könyvvizsgáló neve és székhelye Az Alapkezelő az Alap éves beszámolójának ellenőrzésével az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20., kamarai nyilvántartási száma: ) bízza meg. A könyvvizsgálói feladatokat Bartha Zsuzsanna (5900 Orosháza, Rákóczi út 25.; kamarai igazolvány száma: ) látja el. A Könyvvizsgáló rendelkezik a Tőkepiaci törvény által előírt szakértelemmel és felelősségbiztosítással, valamint a Könyvvizsgáló megfelel a Tőkepiaci törvény összeférhetetlenségi szabályainak A Könyvvizsgáló feladata A könyvvizsgáló feladata: az Alap éves pénzügyi beszámolójának auditálása; annak figyelemmel kísérése és ellenőrzése, hogy az Alapkezelő az Alapot a Tőkepiaci Jogszabályoknak megfelelően kezeli; a Tőkepiaci Jogszabályokban meghatározott esetekben a Felügyelet tájékoztatása a fenti ellenőrzés eredményeiről. 4. Az Alap Forgalmazói, forgalmazási helyek 4.1. A Vezető Forgalmazó Neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Telefon: , Alapításának időpontja: április 18. Cégbejegyzés helye: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégbejegyzés ideje: július 3. Cégjegyzékszám: Cg A működés időtartama: határozatlan idejű Jelenlegi alaptőkéje: Ft (2009. június 30.) * *A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek az átváltoztatható kötvények kibocsátása útján feltételesen felemelt alaptőkéje ,- Ft. Abban az esetben, ha az átváltoztatható kötvények tulajdonosai a kötvények futamidején belül valamennyi kibocsátott átváltoztatható kötvényt törzsrészvényre váltják át, akkor a Magyar 28/78

29 Üzleti éve: Alkalmazottak száma: Tevékenységi kör: Takarékszövetkezeti Bank Zrt. jelenlegi ,- Ft összegű alaptőkéje további db névre szóló, egyenként 2.000,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátásával ,- Ft-tal kerül megemelésre. A Vezető Forgalmazó üzleti éve minden naptári év január 1-jétől ugyanazon naptári év december 31.-ig tart. 312 fő (2009. július 31-én) Egyéb monetáris közvetítés Főtevékenység Pénzügyi lízing Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Értékpapír-árutőzsdei ügynöki tevékenység Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Alapkezelés Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység A Vezető Forgalmazó a Befektetési Jegyek értékesítésére megbízottakat (közvetítőket) vehet igénybe A Vezető Forgalmazó rövid bemutatása A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a magyarországi takarékszövetkezeti szektor központi bankja. Egyszerre végez kereskedelmi banki és befektetési banki tevékenységet, valamint ellátja a takarékszövetkezeti integráció csúcsbanki szerepkörét. Működésének stabilitását, piaci versenyelőnyét a magyar takarékszövetkezetekből álló stratégiai ügyfélkör adja. A takarékszövetkezetek az ország legrégebbi pénzintézetei, amelyek mintegy 1637 bankfiókot működtetve minden második településen jelen vannak. Ügyfélkörük a vonzáskörzetükben élő magánszemélyek, kis- és középvállalkozók, helyi intézmények. A takarékszövetkezetek a Takarékbankon keresztül kapcsolódnak be az országos elszámolás-forgalomba, illetve számos szolgáltatásukat- így a Befektetési Jegyek forgalmazását is- a bank révén biztosítják ügyfeleik számára. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tulajdonosa 37,03 (harminchét egész három század) %-ban a német szövetkezetek központi bankja, a DZ Bank AG, 58,06 (ötvennyolc egész hat század) %-os tulajdonrész pedig a magyar takarékszövetkezeti szektor érdekeltségébe tartozik. Egyéb tulajdonosok részesedése 4,91 (négy egész kilencvenegy század) %. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. az elmúlt években megújította stratégiáját, ügyfélorientált szervezetet épített ki. A megcélzott ügyfélkör a középvállalatok és a középméretű költségvetéssel dolgozó önkormányzatok és intézmények. A takarékszövetkezetekkel is tovább mélyítette üzleti kapcsolatait, részt vett az informatikai fejlesztési programokban és termékfejlesztései révén lehetővé tette számukra több korszerű termékcsalád piaci bevezetését Az Alap Forgalmazói Az Alap Befektetési Jegyeinek forgalmazását a Vezető Forgalmazó és megbízottjai (közvetítői) mellett további Forgalmazók is végzik. A Forgalmazók hatályos listája az Alapkezelő (/ internetes honlapján elérhető A forgalmazás módjának rövid bemutatása A Befektetési Jegyekre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízásokat személyesen, illetve meghatalmazott útján lehet tenni valamely Forgalmazónál, a kiválasztott Forgalmazó Üzletszabályzatában meghatározott forgalmazási órák alatt. A Befektető részéről érkező vételi megbízást a Forgalmazó a táblázat Megbízás teljesítése oszlopának megfelelő napon (a továbbiakban: Eladásteljesítési nap) teljesítik, ahol T a megbízás felvételének napját jelöli. Az Eladásteljesítési napon a Befektetési Jegyek ára a táblázat Árfolyamszámításhoz szükséges eszköz záróárfolyamok napja oszlopában szereplő napi egy jegyre jutó nettó eszközérték, amely a nettó eszközérték Közzétételi Helyen a táblázat Közzétételi Helyen az árfolyam megjelenésének napja oszlopában megjelölt napon jelenik meg. Amennyiben a megbízás a Forgalmazóhoz történő beérkezésének napja nem banki munkanap vagy a megbízás az aznapi forgalmazási órákat követően érkezik meg, akkor a Forgalmazó a megbízást az eredeti beérkezés napját 29/78

30 követő első banki munkanapon veszik fel és a továbbiakban ezt tekintik a megbízás beérkezése napjának (T). A visszaváltási megbízást a Forgalmazó a táblázat Megbízás teljesítése oszlopának megfelelő napon (a továbbiakban: Visszaváltás-teljesítési nap) teljesítik, ahol T a megbízás felvételének napját jelöli. A Visszaváltásteljesítési napon a Befektetési Jegyek ára a táblázat Árfolyamszámításhoz szükséges eszköz-záróárfolyamok napja oszlopában szereplő napi 1 (egy) jegyre jutó nettó eszközérték, amely a nettó eszközérték Közzétételi Helyen a táblázat Közzétételi Helyen az árfolyam megjelenésének napja oszlopában megjelölt napon jelenik meg. Amennyiben a megbízás a Forgalmazóhoz történő beérkezésének napja nem banki munkanap vagy a megbízás az aznapi forgalmazási órákat követően érkezik meg, akkor a Forgalmazó a megbízást az eredeti beérkezés napját követő első banki munkanapon veszi fel és a továbbiakban ezt tekinti a megbízás beérkezése napjának (T). Befektetési Alap Takarék Invest Közép- Kelet- Európai Részvény Befektetési Alap Megbízás felvételének napja A hivatalos nettó eszközérték megállapításának napja Árfolyamszámításhoz szükséges eszközzáróárfolyamok napja A T+1 napon megállapított hivatalos nettó eszközérték érvényességének napja Megbízás teljesítése Befektetési Jegy keletkeztetése vagy törlése Nettó eszközérték Közzétételi Helyen az árfolyam megjelenésének napja T T+1 T T T+3 T+3 T A Forgalmazók feladatai A Forgalmazók többek között az alábbi feladatokat látják el: Az Alapkezelő megbízása alapján lebonyolítják az Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazását, amelyen belül a Befektetők részére eladják, illetve tőlük visszavásárolják a Befektetetési Jegyeket, ellátják a Befektetési Jegyek eladásával és visszaváltásával kapcsolatos fizetési feladatokat, A Befektetők számára értékpapírszámlát vezetnek, és ezzel kapcsolatosan kiadják a Befektetők számára a megfelelő igazolásokat. 5. Adózás Az Alap adózása a mindenkori hatályos magyar adójogi szabályok alapján történik. Az alábbiakban a Tájékoztató megjelenésének időpontjában hatályos magyar adójogi szabályokat foglaljuk össze. Ez nem tartalmazza az Alapra vonatkozó, valamint a Befektetési Jegyekkel kapcsolatos adózási szabályok teljes körű ismertetését. Teljesnek csak az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó hivatkozásokkal együtt minősül. Ezért tanácsoljuk ügyfeleinknek, hogy döntésük meghozatala előtt a befektetés adóvonzatát tárgyalják meg adótanácsadójukkal Az Alap adózása Az Alap árfolyamnyereségből, kamatból és osztalékból származó jövedelme a hatályos törvények értelmében nem esik adófizetési kötelezettség alá A Befektetési Jeggyel rendelkezők adózása a) Belföldi természetes személyek adózása A Befektetők a Befektetési Jegyek visszaváltásának időpontjában érvényes szabályok szerint adóznak. A hatályos személyi jövedelemadó szabályok (1995. évi CXVII. törvény, valamint annak módosításai) szerint a törvényi feltételek teljesülése esetén a Befektetési Jegyek hozama és árfolyamnyeresége után kamatadót kell fizetni. A kamatadó mértéke a tájékoztató készítésének időpontjában 20 (húsz) %. b) Belföldi jogi személyek adózása 30/78

31 Belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok a Befektetési Jegyek hozamából származó bevétele adóköteles jövedelemnek minősül. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény értelmében a Befektetési Jegy tulajdonos társaságoknak az árfolyamnyereséget bevételként kell elkönyvelniük, ami után a hatályos számviteli törvénynek megfelelően társasági adót kötelesek fizetni. Nincs garancia arra, hogy a jövőben a Befektetési Jegyek ezen adózása fennmarad. A részletes adózási feltételekről a Befektetőknek saját maguknak is informálódniuk kell. 31/78

32 6. Joghatóság, háttérszabályok A jelen Tájékoztatóban, illetve a Kezelési Szabályzatában nem szabályozott kérdések tekintetében az értékpapírforgalmazásra vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Tpt. és a Ptk. rendelkezései, valamint a Forgalmazók, továbbá az Alapkezelő üzletszabályzatai az irányadók. A Tájékoztató egésze a Tájékoztató készítésének időpontjában hatályos jogszabályokra épül. A Tájékoztatónak nem feladata a jogszabályok teljes körű ismertetése, a Tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok figyelemfelhívásra szolgálnak, nem minősíthetők jogi tanácsnak, adótanácsnak. Minden Befektető saját maga felelős azért, hogy az irányadó jogszabályokat részleteiben megismerje, és annak függvényében döntsön. Az Alapkezelő és a Befektetők között felmerülő esetleges jogviták során az Alapkezelő mindent elkövet a vita peren kívüli rendezéséért. Minden, a Befektetési Jegyek jegyzésével és annak alapján létrejövő jogviszonnyal, illetve az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdést a szereplők, így különösen a Befektetők, az Alapkezelő, a Forgalmazók és a Letétkezelő békés úton, egyeztetés útján próbálnak meg rendezni. 32/78

33 FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT A Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a Kibocsátó nevében eljárva, továbbá a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.), mint Vezető Forgalmazó kijelentik, hogy jelen Tájékoztató a Takarék Invest Közép- Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap vonatkozásában a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz. A Kibocsátó, valamint a Vezető Forgalmazó kijelentik továbbá, hogy a jelen Tájékoztató elkészítése során nem hallgattak el olyan tényeket és információkat, amelyek a Befektetési Jegyek, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. A Befektetési Jegyek tulajdonosának a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó és a Vezető Forgalmazó egyetemlegesen felel. Budapest, augusztus 31. Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság: (az Alap nevében eljáró Alapkezelő) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság: (Vezető Forgalmazó) Aláírás:.. Név: Dézsi Tamás Beosztás: vezérigazgató Aláírás:. Név: Dr. Szabó Boldizsár Beosztás: vezető jogtanácsos Aláírás:. Név: Molnár István Beosztás: igazgató Jelen Tájékoztató mellékletei: 1. Az Alapkezelő pénzügyi adatai 2. A Letétkezelő pénzügyi adatai. 33/78

34 A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Kelt: augusztus 31. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Vezető Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 6.) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a módosítást jóváhagyó legutóbbi engedély száma, kelte: Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap (EN-III/ÉA-171/2009, szeptember 25.) Eredeti engedély száma és kelte: Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap PSZÁF E-III./ /2008., február /78

35 IV. ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN: KEZELÉSI SZABÁLYZAT) 1. Az Alap jellemzői (neve, típusa, fajtája, saját tőkéje, futamideje, üzleti éve) 1.1. Az Alap neve Az Alap neve: Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap 1.2. Az Alap típusa, fajtája Az Alap névre szóló, dematerializált Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott nyílt végű értékpapír befektetési alap Az Alap saját tőkéjének meghatározása Az Alap saját tőkéje induláskor a nyilvános forgalomba hozatal útján kibocsátott Befektetési Jegyek névértékének és darabszámának szorzata, míg az Alap működése során a saját tőke a nettó eszközértékkel azonos Az Alap futamideje Az Alap határozatlan időre jön létre Az Alap üzleti éve Az Alap üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. 2. A Kezelési Szabályzat jóváhagyásáról szóló felügyeleti és alapkezelői határozatok száma, ideje Az Alap létrehozataláról eredetileg az Alapkezelő Felügyelő Bizottsága augusztus 22-én kelt Írásos/1/2007-es sz. és az Alapkezelő vezérigazgatója 2/2007-es sz. vezérigazgatói határozatával döntött. A Felügyelet az Alapot Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap néven lajstromszámon vette nyilvántartásba február 29. napján. A jelen Kezelési Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete napján kelt, PSZÁF EN-III/ÉA-171/2009. számú határozataival hagyta jóvá. Az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosításáról az Alapkezelő Felügyelő Bizottságának február 26-án kelt 2009/I/7-A/2. sz. határozatával döntött, amely alapján az Alapkezelő vezérigazgatója 2009, március 16-án kelt 7/2009 sz. vezérigazgatói határozatával döntést hozott, hogy az Alapkezelő kezdeményezze a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél a Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap nyíltvégű és nyilvános értékpapír Befektetési Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosítását, és készítse el az engedélyeztetéshez szükséges dokumentációt. 3. Az Alapkezelő 3.1. Az Alapkezelő főbb adatai: Neve: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Alapítás időpontja: november 17. A működés időtartama: az Alapkezelő határozatlan időre alakult Alaptőkéje: ,- Ft, azaz Egyszázmillió forint Üzleti éve: a naptári évvel egyezik meg Tevékenységi kör: Alapkezelés (főtevékenység) Befektetési alapok és hasonlók 35/78

36 Egyéb tevékenységek: A cégbejegyzés száma: Cégbejegyzés helye: Cégbejegyzés ideje: február 20. Alkalmazottak száma: Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 5. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott portfóliókezelés; a Bszt (10) bekezdése alapján a fent hivatkozott portfóliókezelés keretében az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak részére történő vagyonkezelési tevékenység; a Bszt (10) bekezdése alapján a fent hivatkozott portfóliókezelés keretében a magánnyugdíjpénztárak részére végzett vagyonkezelési tevékenység; Cg Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság augusztus 17-én 6 (hat) főállású munkavállaló és 2 (kettő) fő részmunkaidős foglalkoztatott Az Alapkezelő szeptember 1-jei hatállyal a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) tagja. Az Alap Tájékoztatójának 1. számú melléklete tartalmazza az Alapkezelő auditált mérlegét és eredmény-kimutatását a február 20. és december 31. közötti időszakról, illetve a január 1. és december 31. közötti időszakról továbbá a független könyvvizsgálói jelentést. Az Alapkezelőre vonatkozó további részletes információkat az Alap Tájékoztatója tartalmazza Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok adatai Az Alapkezelő a jelen Tájékoztató készítésének időpontjában az Alapon kívül: 1. a Takarék Invest Likviditási Befektetési Alapot, 2. a Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alapot (A Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosítása jelen Tájékoztató készítésének időpontjában Felügyeleti engedélyeztetési eljárás alatt áll, ezen belefektetési alap új neve az engedély kézhezvételét követően Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap lesz) 3. a Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapját, valamint 4. a Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alapot kezeli Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap nyilvántartásba vételének napja: december 19., első forgalmazási napja: december 22. Az alap főbb adatai (eltérő jelzés hiányában augusztus 18-ai állapot szerint) Alapkezelő:.... Takarék Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:......ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Vezető forgalmazó....magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: hu Benchmark: % RMAX Index BAMOSZ kategória: likviditási alap Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ):... 1, Ft A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap befektetési politikája Az Alap célja, hogy a befektetési politikájában rögzítettek szerint egy rendkívül alacsony kamatláb és árfolyam 36/78

37 kockázat vállalása mellett már rövidtávon is versenyképes hozamot biztosítson a Befektetési Jegy tulajdonosok számára. Az Alap befektetési egy alternatíva lehet a betétekhez képest, a betétekénél lényegesen nem magasabb kockázatvállalása mellett, ugyanakkor a betéteket légyegesen meghaladó likviditás biztosítása által. A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap a mögöttes eszközök által túlnyomórészt betétekbe fektet, amelyek futamideje nem haladhatja meg a három hónapot, másrészt kizárólag három hónapnál nem hosszabb hátralévő futamidejű magyar diszkont-kincstárjegyekbe és magyar államkötvényekbe (együttesen: magyar állampapírokba), továbbá MNB kötvényekbe, O/N (over-night, azaz egy napos) bankközi betétekbe vagy (szállításos) repóba helyezhető el az Alap tőkéje. A Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap teljesítményének bemutatása A július havi portfóliójelentés alapján (A hónap utolsó forgalmazási napja: ) Időszak Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap Nominális NETTÓ 1 hozam Referencia Index hozam % 0.15% % 6.20% Indulástól % 6.36% Megjegyzések: 1 A nettó hozam nem tartalmazza a vételi, az átváltási és az eladási jutalékot, a kamatadót, valamint a számlavezetési és egyéb költségeket sem. 2 Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap A Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alapot az ÁPTF január 6-án vette nyilvántartásba, a lajstromszámon. A nyilvántartásba vételt elrendelő határozat száma: /1999. Az alap főbb adatai (eltérő jelzés hiányában augusztus 18-ai állapot szerint) Alapkezelő:.... Takarék Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:......Raiffeisen Bank Zrt. Vezető forgalmazó:.....magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: hu Benchmark:...75% RMAX index+25% MAXC index BAMOSZ kategória: rövid kötvényalap Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( ):... 1, Ft A Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap befektetési politikája Az Alapkezelő célja, hogy rövid-, illetve középtávon versenyképes megtérülést biztosítson a Befektetők részére, elsősorban az alap portfóliójának döntő többségét forintban denominált, alapvetően rövid futamidejű a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba illetve a Magyar Állam által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektetve. Amennyiben arra lehetőség nyílik, az Alap származtatott termékekkel fedezett részvényügyleteket is köthet, kihasználva a piaci félreárazásokat. A Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap teljesítményének bemutatása július havi portfóliójelentés alapján (A hónap utolsó forgalmazási napja: ) Időszak Takarék Állampapír Alap Éves Nominális NETTÓ 1 Referencia Index Éves 37/78

38 hozam hozam % 11.09% % 11.21% % 9.98% % 4.76% % 12.43% % 8.41% % 6.65% % 7.36% % 7.17% % 6.53% Az elmúlt egy évben -3.58% 9.98% Indulástól 5.21% 8.93% Megjegyzések: 1 A nettó hozam nem tartalmazza a vételi, az átváltási és az eladási jutalékot, a kamatadót, valamint a számlavezetési és egyéb költségeket sem. 2 Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek. A hozamok augusztus 31-ig a Concorde Alapkezelő Zrt. teljesítményét mutatják, mivel a Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alapot a Takarék Alapkezelő Zrt. a Felügyelet III/ /2007-es számú határozata szerint augusztus 31-i hatállyal vette át a Concorde Alapkezelő Zrt.-től Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja A Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja nyilvántartásba vételének napja: február 29., első forgalmazási napja: március 3. Az alap főbb adatai (eltérő jelzés hiányában augusztus 18-ai állapot szerint) Alapkezelő:..... Takarék Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:. ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Vezető forgalmazó:...magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód: hu Benchmark: % MSCI EM Eastern Europe Index % BUX Index + 10% PX Index % WIG Index + 3% ATX Index BAMOSZ kategória:.... tiszta részvény alap Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( )... 0, Ft A Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja befektetési politikája A Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja célja, hogy közép-, illetve hosszú távon a lehetséges legmagasabb tőkenövekmény elérése mellett versenyképes hozamot és reálmegtérülést biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a közép-kelet-európai régió - elsősorban a lengyel, cseh, osztrák, magyar, orosz illetve egyéb közép-kelet-európai országok - részvénypiacait kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosai számára más alapkezelők befektetési alapjainak vásárlásával. A Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja teljesítményének bemutatása A július havi portfóliójelentés alapján (A hónap utolsó forgalmazási napja: ) 38/78

39 Időszak Takarék Invest Közép-Kelet- Európai Részvény Befektetési Alap Nominális NETTÓ 1 hozam Referencia Index hozam % % % 40.51% Indulástól % % Az elmúlt egy évben % % Megjegyzések: 1 A nettó hozam nem tartalmazza a vételi, az átváltási és az eladási jutalékot, a kamatadót, valamint a számlavezetési és egyéb költségeket sem. 2 Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap A Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap nyilvántartásba vételének napja: július 8., első forgalmazási napja: július 13. Az alap főbb adatai (eltérő jelzés hiányában augusztus 18-ai állapot szerint) Alapkezelő:... Takarék Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:.... UniCredit Bank Hungary Zrt. Vezető forgalmazó:....magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kibocsátás időpontja: Nyilvántartásba vételi szám: ISIN kód:.....hu Benchmark: % RMAX Index BAMOSZ kategória:. származtatott alap Saját tőke / Nettó eszközérték ( ): Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( )...1, Ft A Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési politikája A Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési portfoliójának kialakítása során a vagyonkezelő egy több eszközcsoport elemből álló portfoliót alakít ki. A konkrét árupiaci termékekbe történő befektetés mellett indokoltnak látjuk az árupiachoz kapcsolódó devizapiaci befektetésekre vonatkozó portfolió kialakítását is. A vagyonkezelő fontosnak tartja a portfolió árupiaci termékekből származó devizakitettségének kezelését, mely elsősorban a dollár és euró devizák a forinttal szembeni mozgásának aktív menedzselését jelenti egy fedezeti tevékenység keretei között. Az Alap hosszú (long) és rövid (short) pozíciókat is felvehet, de a teljes pozíció által képviselt érték nem haladhatja meg a teljes befektetési állomány kétszeresét. Ebből kifolyólag a tőkeáttétel mértéke nem lehet magasabb, mint 2. A Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap teljesítményének bemutatása A július havi portfóliójelentés alapján (A hónap utolsó forgalmazási napja: ) Időszak Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Nominális NETTÓ 1 hozama Referencia Index hozama Indulástól (2009) % 0.95% Megjegyzések: 1 A nettó hozam nem tartalmazza a vételi, az átváltási és az eladási jutalékot, a kamatadót, valamint a számlavezetési és egyéb költségeket sem. 2 Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamok nagyságára. 39/78

40 4. A Letétkezelő A Letétkezelő főbb adatai: Neve: Raiffeisen Bank Zrt. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6. Telefon: Alapításának időpontja: december 10. Cégbejegyzés helye: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégbejegyzés ideje: április 9. Bejegyzés száma: Cg /3 A működés időtartama: határozatlan idejű Alapításkori alaptőkéje: ,- Ft Jelenlegi alaptőkéje: (2009. június 30.) Üzleti éve: A Letétkezelő üzleti éve minden naptári év január 1-jétől ugyanazon naptári év december 31-ig tart. Alkalmazottak száma: 3784 fő (2009. augusztus 31-i állapot szerint) Tevékenységi kör: Egyéb monetáris közvetítés A Letétkezelő a Befektető-védelmi Alap tagja. Engedély száma: /1998. valamint /1999. A Letétkezelőre vonatkozó további részletes információkat az Alap Tájékoztatója és a Tájékoztató 2. sz. melléklete tartalmaz. 5. A Vezető Forgalmazó Neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Telefon: , Alapításának időpontja: április 18. Cégbejegyzés helye: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégbejegyzés ideje: július 3. Cégjegyzékszám: Cg A működés időtartama: határozatlan idejű Jelenlegi alaptőkéje: Ft (2009. június 30.)]* * A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek az átváltoztatható kötvények kibocsátása útján feltételesen felemelt alaptőkéje ,- Ft. Abban az esetben, ha az átváltoztatható kötvények tulajdonosai a kötvények futamidején belül valamennyi kibocsátott átváltoztatható kötvényt törzsrészvényre váltják át, akkor a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. jelenlegi ,- Ft összegű alaptőkéje további db névre szóló, egyenként 2.000,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátásával ,- Ft-tal kerül megemelésre. Üzleti éve: A Vezető Forgalmazó üzleti éve minden naptári év január 1-jétől ugyanazon naptári év december 31.-ig tart. Alkalmazottak száma: 312 fő (2009. július 31-én) Tevékenységi kör: Egyéb monetáris közvetítés Főtevékenység Pénzügyi lízing Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Értékpapír-árutőzsdei ügynöki tevékenység Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Alapkezelés Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 40/78

41 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység A Vezető Forgalmazóra vonatkozó további részletes információkat az Alap Tájékoztatója tartalmazza. 6. A Befektetési Jegyek 6.1. A Befektetési Jegyek típusa, névértéke, darabszáma, forgalomképessége Az Alapkezelő az Alap nevében a Befektetők számára névre szóló, dematerializált, visszaváltható, egyenként 1,- Ft, azaz Egy forint névértékű Befektetési Jegyet forgalmaz a Forgalmazók útján, egy sorozatban névértéken. A Befektetési Jegyek korlátozás nélkül átruházhatók A Befektetési Jegyek előállítása és átruházásának módja A Befektetési Jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra. A dematerializált értékpapír elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Átruházása kizárólag értékpapír-számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának ellenkező bizonyításáig azt kell tekinteni, akinek a számláján az értékpapírt nyilvántartják. A dematerializált Befektetési Jegyek nyomdai úton történő előállítására és fizikai kiadására nincs lehetőség. A dematerializált Befektetési Jegyek a Befektetők részére engedéllyel rendelkező értékpapírszámla-vezető társaság által vezetett értékpapírszámlán történő terheléssel és jóváírással ruházhatók át Értékpapírszámla-vezetés A Forgalmazók által folyamatosan forgalmazott dematerializált Befektetési Jegyeket az Alapkezelő (vagy megbízottja) kezdeményezésére és megbízása alapján a KELER naponta keletkezteti, illetve törli. A Befektetési Jegyek eladása esetén az Alapkezelő (vagy megbízottja) a keletkeztetést követően az értékpapírszámla-vezető számlájára transzferálja a dematerializált értékpapírokat, aki ezt követően az általa vezetett értékpapírszámlán jóváírja az értékpapírt és erről a számlatulajdonost értesíti. A Befektetési Jegyek visszaváltása esetén az értékpapírszámla-vezető a Forgalmazónak a KELER-nél vezetett dematerializált értékpapírok törlésére szolgáló alszámlájára transzferálja a visszaváltott értékpapírt és a számla megterheléséről a számlatulajdonos értesíti. A KELER ezt követően az Alapkezelő (vagy megbízottja) kezdeményezésére törli az értékpapírt. A Befektetők értékpapírszámláit az erre engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatást nyújtók vezetik, és e számlákról a közöttük és az ügyfelek között fennálló értékpapírszámla-szerződés feltételeinek megfelelően a Befektetők kivonatot kapnak. Az értékpapírszámláról kiállított számlakivonat igazolja az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. A Befektetőknek a folyamatos forgalmazáskor a vételi szerződés megkötésekor értékpapírszámlával kell rendelkezniük, tekintettel arra, hogy az Alap értékpapírszámla vezetésre jogosult Forgalmazója a Befektetési Jegyeket az általa kezelt értékpapírszámlán írják jóvá. A visszaváltási szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Befektető a visszaváltandó Befektetési Jegyeket a Forgalmazó által vezetett értékpapírszámlára helyezze. A Forgalmazó által az Alap tekintetében végzett értékpapírszámla-vezetéssel kapcsolatos szolgáltatások Befektetőt érintő díjtételeit, amennyiben arról a Tájékoztató másképpen nem rendelkezik, az adott Forgalmazó tekintetében annak hatályos kondíciós listái tartalmazzák A Befektetési Jegyek sorszámozása és kódja Befektetési Jegyek ISIN azonosítója: HU A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok 41/78

42 A Befektetési Jegyek valamennyi tulajdonosa jogosult arra, hogy: a) a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint Forgalmazók pénztári óráiban - visszaváltsa a Befektetési Jegyeket, vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken; b) az Alap megszűnése esetén az Alap felszámolását, végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen; c) az Alap legutolsó havi portfólió jelentését, auditálatlan féléves és auditált éves jelentését kérje az Alapkezelőtől az Alap teljesítményéről és működéséről, ingyenesen. A jelentések a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak az Alapkezelő, a Forgalmazók valamint a Letétkezelő irodáiban; d) a Tőkepiaci Jogszabályokban meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatást kapjon; e) az Alapkezelőtől az Alap Tájékoztatójának, valamint az annak részét képező Kezelési Szabályzatának, Rövidített Tájékoztatójának, illetve az Alapkezelő üzletszabályzatának mindenkor hatályos példányát ingyenesen átvegye; f) a Tőkepiaci Jogszabályokban meghatározott egyéb jogait gyakorolja A Befektetési Jegyek jegyzése, illetve folyamatos forgalomba hozatala során vásárlására jogosultak A Befektetési Jegyek jegyzésére - ideértve a folyamatos forgalomba hozatal során történő vásárlást is - bármely devizabelföldi illetve devizakülföldi személy jogosult. 7. A Befektetési Jegyek forgalmazásának részletes szabályai Az Alapkezelő a Befektetési Jegyek folyamatos forgalomba hozatalának és visszaváltásának lebonyolításával Forgalmazókat (a Vezető Forgalmazót és további Forgalmazókat) bízott meg. A Forgalmazók a fenti tevékenység ellátására a jogszabályi rendelkezések szerint megbízottakat (közvetítőket) vehetnek igénybe, amelyek tevékenységéért úgy felelnek, mintha saját maguk jártak volna el Vezető Forgalmazó Az Alap vezető forgalmazója a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.). A Vezető Forgalmazó által igénybe vett közvetítők hatályos listája megtalálható a Vezető Forgalmazó című internetes oldalán Az Alap további Forgalmazói Az Alap Befektetési Jegyeinek forgalmazását a Vezető Forgalmazó mellett más Forgalmazók is végzik. A Forgalmazók és a forgalmazási helyeket tartalmazó részletes felsorolás az Alapkezelő (/ internetes honlapján érhető el Forgalmazási órák A Forgalmazók minden banki munkanapon kötelesek forgalmazni a Befektetetési Jegyeket, azaz a Befektetők által a forgalmazási helyeken a forgalmazási órák alatt személyesen leadott, vagy külön szerződés szerint megbízott útján, posta vagy fax útján elküldött vételi és visszaváltási megbízásait fogadni, kivéve a Felügyelet által engedélyezett zárva tartást, valamint a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének eseteit, melyek időtartamába tartozó napok nem minősülnek forgalmazási napnak. A forgalmazási órákat a Forgalmazók üzletszabályzatai, illetve kondíciós listái határozzák meg. A megbízások leadásának módjára (megbízott-, posta-, fax- útján) vonatkozó részletes szabályokat a Forgalmazók üzletszabályzatai tartalmazzák. A Befektetők személyesen, illetve meghatalmazottjuk útján köthetnek vételi, illetve visszaváltási szerződést. A Befektetők, illetve a meghatalmazottak a Forgalmazók üzletszabályzatai szerint kötelesek magukat azonosítani Folyamatos forgalmazás, a Befektetési Jegyek forgalmazási árfolyama, az eladási-, és a visszavásárlási árszámítási módszere 42/78

43 Az Alap Forgalmazói a forgalmazás rendjét - a jelen Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat valamint a Befektetési Jegyek forgalmazására vonatkozó szerződés keretein belül - saját maguk határozzák meg. A forgalmazási rend, valamint az Alap Forgalmazó által érvényesített forgalmazási jutalék és esetleges kapcsolódó szolgáltatások díja eltérő lehet, és időről időre változhat. A felsorolt változásokról a Befektető kötelessége a Forgalmazóknál tájékozódni. A folyamatos forgalmazás rendjét és a Befektetési Jegyre vonatkozó ügyletek elszámolását a következő táblázat tartalmazza: Befektetési Alap Takarék Invest Közép-Kelet- Európai Részvény Befektetési Alap Megbízás felvételének napja Befektetési Jegyek értékesítése A hivatalos nettó eszközérték megállapításának napja Árfolyamszámításhoz szükséges eszközzáróárfolyamok napja A T+1 napon megállapított hivatalos nettó eszközérték érvényességének napja Megbízás teljesítése Befektetési Jegy keletkeztetése vagy törlése Nettó eszközérték Közzétételi Helyen az árfolyam megjelenésének napja T T+1 T T T+3 T+3 T+1 A folyamatos forgalmazás időszakában a Befektetési Jegyek Befektetők által történő megvételének módja: 1. a Forgalmazóval, illetve a Befektető által megjelölt más befektetési szolgáltatóval megkötött, - dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla vezetését magában foglaló - értékpapírszámla-szerződés, 2. a Befektetési Jegyek Befektető által történő vételére vonatkozó megbízásnak a Forgalmazóhoz való eljuttatása, 3. a vételárnak a Forgalmazónál történő befizetése, illetve odautalása. A Befektető vételi megbízásban határozza meg a vásárolni kívánt Befektetési Jegyek forint értékét. A Befektetők által visszavonhatatlan formában T napon adott vételi megbízásokat a teljes vételárnak a Forgalmazók által meghatározottak szerint történő rendelkezésre állása esetén a Forgalmazók T+1 napon közzétett, T forgalmazási napra érvényes 1 (egy) Befektetési Jegyre jutó nettó eszközérték alapján teljesítik, és a megvásárolt Befektetési Jegyeket T+3 banki nap írják jóvá a Befektető értékpapírszámláján, a Forgalmazók Üzletszabályzata rendelkezése alapján. Amennyiben a megbízás Forgalmazókhoz történő beérkezésének napja nem banki munkanap vagy a megbízás a Forgalmazókhoz az aznapi forgalmazási órákat követően érkezik meg, akkor a Forgalmazók a megbízást az eredeti beérkezés napját követő első banki munkanapon veszi fel és a továbbiakban ezt tekinti a megbízás beérkezése napjának (T). A vásárolt Befektetési Jegyek darabszámát a Forgalmazók által meghatározott számlán jóváírt összeg eladási jutalékkal csökkentett értékének (vételár), és a T forgalmazási napon érvényes 1 (egy) Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértéknek a hányadosa határozza meg. Amennyiben a vételár és az 1 (egy) Befektetési Jegyre jutó nettó eszközérték hányadosa tört számot ad, a vásárolt Befektetési Jegyek darabszámát a kerekítés szabályai szerint számítják ki. A Befektetési Jegyek értékesítése során az Alapkezelőnek az ügylet értékének az Alap Vezető Forgalmazónál vezetett számláján történő jóváírását követően keletkezik kötelezettsége. Az Alapkezelő folyamatos forgalmazással kapcsolatos felelőssége - kizárólag ezt követően - a Befektetési Jegyek keletkeztetésére és a Forgalmazóhoz történő transzferálására terjed ki. A Forgalmazók a Befektető részéről érkező vételi megbízást a Befektetési Jegyeknek - az Alapkezelő (vagy megbízottja) utasítása alapján a KELER által történt keletkeztetését és transzferálását követően a Befektető értékpapírszámláján történő jóváírásával teljesíti Befektetési Jegyek visszaváltása A folyamatos forgalmazás időszakában a Befektetési Jegyek Befektetők által történő visszaváltásának feltétele: 1. a Befektetési Jegyek visszaváltására vonatkozó megbízásnak a Forgalmazókhoz való eljuttatása, 43/78

44 2. a visszaváltási megbízásban megjelölt Befektetési Jegy mennyiség rendelkezésre bocsátása a Forgalmazóknál vezetett értékpapírszámlán. A Befektető a visszaváltási szerződésben a visszaváltani kívánt Befektetési Jegyek forint értékét vagy darabszámát határozhatja meg. A Befektetők által visszavonhatatlan formában T napon adott visszaváltási megbízásokat a teljes adott értékpapírfedezetnek a Forgalmazók által meghatározott módon történő rendelkezésre állása esetén a Forgalmazók T+1 napon közzétett, T forgalmazási napra érvényes 1 (egy) Befektetési Jegyre jutó nettó eszközérték alapján teljesíti. Amennyiben a Befektető a visszaváltási megbízásában a visszaváltani kívánt befektetési jegy mennyiséget adta meg, a visszaváltási ár a T forgalmazási napra érvényes 1 (egy) Befektetési Jegyre jutó nettó eszközérték és a megbízásában rögzített Befektetési Jegyek darabszámának szorzata. Amennyiben a Befektető a visszaváltási megbízásában a visszaváltani kívánt forint értéket adta meg, a visszaváltási ár a megbízásában rögzített forint összeg lesz. Amennyiben a megbízás Forgalmazókhoz történő beérkezésének napja nem banki munkanap, vagy a megbízás a Forgalmazókhoz az aznapi forgalmazási órákat követően érkezik meg, akkor a Forgalmazók a megbízást az eredeti beérkezés napját követő első banki munkanapon veszi fel és a továbbiakban ezt tekinti a megbízás beérkezése napjának (T). Visszaváltási megbízás esetén a Forgalmazók a visszaváltott Befektetési Jegyek forgalmazási díjjal csökkentett ellenértékét T+3 banki napon a Forgalmazóknál vezetett ügyfélszámlán írja jóvá, a Forgalmazók Üzletszabályzata alapján. A Befektetési Jegyek visszaváltása során az Alapkezelőnek a Befektetési Jegyeknek az Alapkezelő (vagy megbízottja) KELER-nél vezetett számlájára történő megérkezését követően keletkezik kötelezettsége. Az Alapkezelő folyamatos forgalmazással kapcsolatos felelőssége - kizárólag ezt követően - a Befektetési Jegyek törlésére, valamint a visszaváltás ellenértékének az Alap számlájáról a Forgalmazókhoz történő átvezetésre terjed ki. A Forgalmazók a visszaváltási megbízást a Befektetési Jegyek értékesítéséből származó, forgalmazási jutalékkal csökkentett összegnek a Befektető ügyfélszámláján történő jóváírásával teljesíti Befektetési Jegyek átváltása az Alapkezelő által kezelt más Alapok befektetési jegyeibe Az Alapok Befektetési Jegyeinek az Alapkezelő által kezelt más alapok befektetési jegyeibe történő átváltását a Forgalmazók, valamint az Alapkezelő lehetővé teszik. Az átváltás oly módon történhet, hogy a Befektető az átváltani kívánt Befektetési Jegyei tekintetében visszaváltási megbízást ad a Forgalmazónak és egyidejűleg vételi megbízást ad az Alapkezelő által kezelt más befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyekre. Az átváltással érintett befektetési jegyek pénz- és értékpapír-oldali elszámolására egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mintha az ügyfél csak egy vételi vagy csak egy visszaváltási megbízást adott volna. A Befektetési Jegyek átváltásával kapcsolatos költségek és díjak részletes szabályait a Forgalmazók hatályos üzletszabályzatainak díjjegyzékei tartalmazzák Folyamatos forgalmazás egyéb szabályai A folyamatos forgalmazás során értékesítésre illetve visszaváltásra kerülő Befektetési Jegyeket az Alapkezelő (vagy megbízottja) utasítása alapján a KELER naponta keletkezteti, illetve törli. Az 1 (egy) Befektetési Jegyre jutó nettó eszközérték meghatározásának módját a Kezelési Szabályzat 11. fejezete ( A nettó eszközérték számítási módja, gyakorisága, közzétételének módja, helye, ideje, ideértve a hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási kötelezettség részletes eljárási szabályait ) tartalmazza Forgalmazási díjak, ügyfelet terhelő egyéb költségek A Befektetési Jegyek (Forgalmazók által, az Ügyfeleknek történő értékesítés esetében) eladási díja (forgalmazási jutalék, vagy más néven up-front fee ) eladási tranzakciónként legfeljebb a tranzakció árfolyamértékének 2,0% (kettő százaléka). A Forgalmazók a saját üzletszabályzatuknak megfelelően ennél alacsonyabb eladási díjat is meghatározhatnak. 44/78

45 Az Alap Befektetési Jegyeinek visszaváltási díja 0, - Ft (nulla forint). A Forgalmazók visszaváltási díjat nem számolhatnak fel visszaváltási tranzakció(k) esetében. Közvetlenül az Alap Befektetési Jegyeinek eladásával, illetve visszaváltásával kapcsolatban a Befektetőket más költség nem terheli. A Forgalmazók által az Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazása során érvényesített forgalmazási jutalékra, az értékpapírszámla-vezetés és az esetleges kapcsolódó szolgáltatások díjára és egyéb költségekre - a pontban meghatározott kereteken belül a Forgalmazók üzletszabályzata és kondíciós listája irányadó A Forgalmazók által alkalmazott forgalmazási jutalék A Forgalmazók a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása során a Befektetők felé kizárólag eladási díjat (forgalmazási jutalék) számíthatnak fel, amelynek mértékét a hirdetményeik szerinti kondíciós lista tartalmazza, de mértéke nem lehet magasabb, mint eladási tranzakciónként a tranzakció árfolyamértékének 2% (kettő százaléka). A Forgalmazók a saját üzletszabályzataiknak megfelelően ennél alacsonyabb eladási díjat is meghatározhatnak. Az Alap Befektetési Jegyeinek visszaváltási díja 0, - Ft (nulla forint), azaz a Forgalmazók visszaváltási díjat (forgalmazási jutalék) nem számolhatnak fel visszaváltási tranzakció(k) esetében Forgalmazási limitek Az Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazása esetében a Forgalmazók által alkalmazott vételi-, és eladási limitekre a Forgalmazók üzletszabályzatai és kondíciós listái az irányadóak. A Forgalmazók által alkalmazott forgalmazási limitek: A Forgalmazók az Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási limiteket érvényesítik: - az egyedi vételi megbízás minimuma: 1 (egy) darab, - az egyedi visszaváltási megbízás minimális mértéke: a forgalmazás napján érvényes 1 (egy) jegyre jutó nettó eszközérték A Befektetési Jegyek forgalmazásának felfüggesztése A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazását az Alapkezelő a Tőkepiaci törvény a alapján kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, csak az alábbi esetekben és kizárólag a Befektetők érdekében, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett függesztheti fel: (a) az Alap nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen, ha az Alap saját tőkéje több, mint 10 (tíz) %- ára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy (b) a forgalmazás technikai feltételei a forgalmazási helyen, több forgalmazási hely esetén a forgalmazási helyek legalább felén nem adottak. A forgalmazást az Alapkezelő a kiváltó ok megszűnését vagy a Felügyelet felhívását követően haladéktalanul folytatja. A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazását az Alapkezelő ezen kívül akkor függesztheti fel, ha az Alap megszüntetését, illetve beolvadását jóváhagyó felügyeleti engedély ezt lehetővé teszi. A Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb 10 (tíz) napra szintén felfüggesztheti az adott sorozatot alkotó Befektetési Jegy forgalmazását, ha az Alapkezelő nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének. Az Alapkezelő kérelmére a Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb 180 (száznyolcvan) napra felfüggesztheti az Alap által forgalomba hozott Befektetési Jegyek folyamatos visszaváltását, ha azt a befektetők érdekeinek védelme szükségessé teszi, így különösen, ha: a) 10 (tíz) egymást követő forgalmazási nap alatt a visszaváltott és visszaváltani kért Befektetési Jegyek összértéke eléri az Alap - adott időszak első napján érvényes - nettó eszközértékének 10 (tíz) százalékát, 45/78

46 mely számítás során a visszaváltani kért, és még vissza nem váltott Befektetési Jegyet a visszaváltásra szóló megbízás felvétele napján érvényes nettó eszközértéken kell figyelembe venni, b) 20 (húsz) egymást követő forgalmazási nap alatt a forgalomban levő befektetési jegyek darabszáma 10 (tíz) százalékkal csökkent, vagy c) a Befektetési Jegyek visszaváltását biztosító likvid eszközök aránya a visszaváltások következtében az Alap saját tőkéjének 15 (tizenöt) százaléka alá csökkent. Az Alapkezelő a befektetési jegy folyamatos visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó kérelmet a fenti a)-c) pontban meghatározott valamelyik feltétel bekövetkeztét követő 5 (öt) forgalmazási napon belül kezdeményezheti. A Felügyelet a Befektetők érdekében az alábbiakban meghatározott határidőn belül bármikor, erre irányuló kérelem nélkül is dönthet a visszaváltás felfüggesztésének megszüntetéséről, meghatározva a visszaváltás kezdőnapját. Ha a felfüggesztés megszüntetését az Alapkezelő az alábbiakban meghatározott határidőn belül kéri, azt a Felügyelet elrendeli. A Felügyelet a fentiek alapján előterjesztett kérelem elbírálásáról legkésőbb 2 (két) forgalmazási napon belül dönt. Ha a fenti a)-c) pontjában meghatározott felfüggesztési feltételek bármelyike alapján elhatározott felfüggesztés fennállásának időtartama eléri a 180 (száznyolcvan) napot, a Felügyelet határozatban elrendeli az Alap megszüntetését. 8. A Befektetési Jegyek kibocsátása által megszerzett tőke felhasználásának célja, a befektetési politika 8.1. A tőke felhasználásának célja Az Alap célja, hogy közép-, illetve hosszú távon felülteljesítse a referencia-indexet és egyúttal versenyképes hozamot biztosítson a befektetők részére Az Alap befektetési politikája, valamint befektetési stratégiája Az Alap segítségével az Alapkezelő egy alapvetően közép-kelet-európai részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a Befektetési Jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a közép-kelet-európai részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvény-portfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett Referenciaindex Az Alap referenciaindexének (benchmark-jának) összetétele: 80 (nyolcvan)% CETOP20 index + 20 (húsz)% RMAX index. A CETOP20 és az RMAX index meghatározása az Alap Tájékoztatójának Definíciók című részében megtalálható A portfólió lehetséges elemei, azok tervezett arányai Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megfelelően az Alap mindenkori tőkéjét diszkont-kincstárjegyekbe, továbbá a Budapesti, Varsói, Pozsonyi és Prágai Értéktőzsdére bevezetett társaságok részvényeibe kívánja fektetni. A portfólió lehetséges elemét alkothatják a Budapesti, Varsói, Pozsonyi és Prágai Értéktőzsdén kereskedett ETF-ek is. Az Alap likviditásának, a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásának és visszaváltásának biztosítása érdekében az Alap forrásainak meghatározott részét likvid eszközökben köteles tartani, amely lehet pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető a vásárlás időpontjában legfeljebb 100 (száz) napos futamidejű forintban kibocsátott magyar állampapír, az MNB által kibocsátott kötvény, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét. Az Alap a BAMOSZ kategorizálás alapján a részvénytúlsúlyos alapok körébe tartozik, ennek megfelelően az Alap portfóliójában tartott részvények részaránya 70 (hetven) 90 (kilencven) százalék között mozoghat. Eszközkategória Minimális részarány Maximális részarány 46/78

47 I. Likvid eszközök (azonnali fizetőképességhez), vagyis a pénz, hitelintézettel 10 (tíz) % 30 (harminc) % állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető a vásárlás időpontjában legfeljebb 100 (száz) napos futamidejű magyar állampapír, az MNB által kibocsátott kötvény, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét II. Magyar Állam által forintban kibocsátott diszkont-kincstárjegy, magyar 0 (nulla) % 30 (harminc) % államkötvény és egyéb, a Magyar Állam által garantált forintban kibocsátott kötvény III. Tulajdoni jogot megtestesítő értékpapírok (részvények) 70 (Hetven) % 90 (kilencven)% Budapesti Értéktőzsdén kereskedett A és B kategóriájú részvények és ETF-ek 0 (nulla) % 40 (negyven) % Varsói Értéktőzsdén kereskedett A és B kategóriájú részvények és ETF-ek 0 (nulla) % 40 (negyven) % Prágai Értéktőzsdén kereskedett A és B kategóriájú részvények és ETF-ek 0 (nulla) % 40 (negyven) % Pozsonyi Értéktőzsdén kereskedett A és B kategóriájú részvények és ETF-ek 0 (nulla) % 40 (negyven) % IV. Árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek 0 (nulla) % 90 (kilencven) % Az Alap maximális hátralévő átlagos futamideje (durációja) az ÁKK által közzétett mindenkori RMAXindex, mint referencia-index durációja felett 1,0 (egy) év, de az Alap maximális hátralévő átlagos futamideje nem haladhatja meg a 2 (kettő) évet. Az Alapkezelő az Alap kezelése során minden esetben a Tőkepiaci Jogszabályokban és a jelen Kezelési Szabályzatban meghatározott befektetési szabályok szerint jár el Az Alapra vonatkozó egyéb befektetési korlátozások Az Alapkezelő az Alap tőkéjét csak a Tőkepiaci Jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő eszközökbe fektetheti be. Amennyiben a jogszabályi változások következtében az Alap befektetési politikája módosításra szorul, ehhez a Felügyelet engedélye is szükséges. Az Alapkezelő az Alap részletes befektetési politikájában a törvényi korlátoknál szigorúbb befektetési szabályokat is megfogalmazhat. Az Alap saját tőkéje kizárólag az alábbi eszközökben tartható: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír; olyan értékpapír, amelynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapírnak a kibocsátást követő egy éven belüli, bármely az a) pont szerinti piacok valamelyikére történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya; olyan, az a)-b) pontokban meghatározott feltételnek meg nem felelő tagsági jogokat megtestesítő értékpapír, amelyre a vételt megelőző 30 (harminc) napon belül folyamatosan legalább 2 (kettő) befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé; az a)-b) pontokban meghatározott feltételnek meg nem felelő, legfeljebb 2 (kettő) éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapír; állampapír; bankbetét; deviza; származtatott termék; pénzpiaci eszköz. Az Alap saját tőkéje kizárólag olyan pénzpiaci eszközbe fektethető be, amelynek a piaci ára naponta megbízható és ellenőrizhető módon megállapítható. A Tőkepiaci Jogszabályokban meghatározott befektetési szabályoknak vásárláskor kell megfelelni, az egyes portfólióelemek ügyletkötéskori piaci értékének az alap ügyletkötéskori saját tőkéjére vetített aránya alapján. Az Alapkezelő köteles a befektetési korlátoknak megfelelő helyzetet 30 (harminc) napon belül helyreállítani, ha a Tőkepiaci törvényben meghatározott befektetési korlátok az értékpapír forgalomba hozatalakor annak körülményei miatt előre nem látható okból nem érvényesíthetők. Ha az értékelési árak változása, illetve a visszaváltások következtében a Befektetési Alapban valamely portfólióelem aránya jelentősen (több mint 25 /huszonöt/ %-kal) meghaladja a törvényi előírást, az alapkezelő köteles értékpapírok esetében 30 (harminc) napon belül legalább a törvényben megengedett szintre csökkenteni az adott portfólióelem arányát. 47/78

48 A legfontosabb törvényi befektetési korlátozások az alábbiak: 1. Az Alapkezelő az Alap saját tőkéjét nem fektetheti be az adott alap által kibocsátott befektetési jegybe. 2. Az Alapkezelő az Alap részére nem vásárolhat a) saját maga által kibocsátott értékpapírt; b) az Alapkezelő kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott értékpapírt, a nyilvános árjegyzéssel rendelkező értékpapírok kivételével, ideértve a tőzsdére bevezetendő értékpapírokat. 3. Az Alapkezelő a tulajdonában lévő befektetési eszközöket az Alapba nem helyezheti el, és nem vásárolhat befektetési eszközt az Alaptól. 4. Az Alapkezelő a kapcsolt vállalkozásai tulajdonában lévő befektetési eszközöket az Alapba nem helyezheti el, a nyilvános árjegyzéssel rendelkező értékpapírok és a fél évnél rövidebb lejáratú állampapírok kivételével, ideértve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokat. 5. Az Alapkezelő kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott, nyilvános árjegyzéssel rendelkező (tőzsdére bevezetendő/bevezetett), valamint az Alapkezelő kapcsolt vállalkozásainak tulajdonában lévő, nyilvános árjegyzéssel rendelkező, szabályozott piacra bevezetett befektetési eszközökre és a fél évnél rövidebb lejáratú állampapírokra kötött ügyleteknél, valamint az Alap, és/vagy az Alapkezelő által kezelt portfóliók egymás közötti ügyleteinél az ügylet kötésekor érvényben lévő piaci árat dokumentálni kell. További törvényi befektetési korlátozások: 1. Az Alap egyetlen kibocsátóban sem szerezhet 10 (tíz) %-ot meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett tulajdoni részesedést, illetve 10 (tíz) %-ot meghaladó szavazati jogot megtestesítő értékpapírt. 2. A Tőkepiaci Jogszabályok eltérő rendelkezésének hiányában az egy kibocsátótól származó értékpapírok és egyéb pénzpiaci eszközök nem haladhatják meg az Alap saját tőkéjének 20 (húsz) %-át, kivéve az állampapírt. 3. Az Alap nem szerezheti meg az egy kibocsátótól származó hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb pénzpiaci eszközök több mint húsz százalékát, kivéve az állampapírt. 4. Az állampapírok saját tőkére vetített összértéke nem haladhatja meg az Alap saját tőkéjének 35 (harmincöt) %- át. 5. Az egy kibocsátó által kibocsátott, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapíroknak, illetve a Tpt b) pontja szerinti értékpapíroknak az Alap saját tőkéjére vetített összértéke nem haladhatja meg a 10 (tíz) %-ot, kivéve az állampapírokat, a Magyarországon székhellyel rendelkező ugyanazon jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzálogleveleket és a következő pontban meghatározott esetet. 6. Az állampapírok és a Magyarországon székhellyel rendelkező ugyanazon jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek kivételével az egy kibocsátó által kibocsátott, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett, megfelelő likviditással rendelkező értékpapíroknak az Alap saját tőkéjére vetített összértéke nem haladhatja meg a 15 (tizenöt) %-ot. (Megfelelő likviditással rendelkezőnek minősül az a tőzsdén jegyzett vagy elismert értékpapírpiacon forgalmazott értékpapír, amelynek az utolsó naptári negyedévben mért napi átlagos forgalma meghaladja a /egyszázmillió/ forintot.) 7. A 10 (tíz) %-os korlátot meghaladó, előző pont szerinti értékpapíroknak az Alap saját tőkéjére vetített összértéke nem haladhatja meg a 40 százalékot. 8. Az állampapírok kivételével az egy kibocsátó által kibocsátott, tőzsdén vagy más szabályozott piacon nem jegyzett értékpapíroknak és egyéb pénzpiaci eszközöknek az Alap saját tőkéjére vetített összértéke nem haladhatja meg a kettő százalékot. 9. Az előző pontban meghatározott értékpapíroknak és egyéb pénzpiaci eszközöknek az Alap saját tőkéjére vetített összértéke nem haladhatja meg a tíz százalékot. 10. Az Alap saját tőkéjének legfeljebb 25 (huszonöt) %-a fektethető be Magyarországon székhellyel rendelkező ugyanazon jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevélbe. 11. A Tpt b) pontja szerinti értékpapírok összesített aránya legfeljebb az Alap saját tőkéjének 30 (harminc) %-a lehet. 12. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját a Tőkepiaci Jogszabályok és jelen Kezelési Szabályzat keretein belül saját megítélése szerint hajtja végre A likvid eszközök aránya, hitelfelvétel Az Alapkezelő az Alap nevében az Alap saját tőkéjének terhére, az Alap nettó eszközértékének 10 (tíz) %-os mértékéig vehet fel hitelt, legfeljebb 30 (harminc) napos lejárati időszakra, az Alap Befektetési Jegyeinek visszavásárlása céljából. 48/78

49 Az Alapkezelő az Alap saját tőkéjét zálogjoggal, vagy egyéb módon nem terhelheti meg, és az Alap nevében kötvényt, vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az Alapkezelő a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb pénzpiaci eszközök megvásárlását kivéve, az Alap saját tőkéjének terhére kölcsönt nem nyújthat A Befektetési politika megváltoztatása A befektetési politika megváltoztatásához a Felügyelet engedélye szükséges. Az Alapkezelő köteles a befektetési politika megváltozásával kapcsolatos döntéseket a Felügyelet engedélyezését követően, de a változást megelőzően legalább 30 (harminc) nappal az Alap Közzétételi Helyén közzétenni Az Alap saját tőkéjének 10 (tíz) %-át (bekerüléskor) meghaladó értékpapírok lehetséges köre Az Alap portfóliójába egyes értékpapírok aránya - a Tpt. rendelkezéseinek betartásával - vásárláskor (bekerüléskor) is meghaladhatja az Alap saját tőkéjének 10 (tíz) %-át. Ezek az alábbiak: (a) olyan tőzsdén jegyzett vagy szabályozott piacon forgalmazott értékpapír, amelynek az utolsó naptári negyedévben mért napi átlagos forgalma meghaladja a (egyszázmillió) forintot (Tpt (2) bekezdés) (bekerüléskor egyenként legfeljebb 15 /tizenöt/, összesítve 40 /negyven/ %-os arány), illetve a (b) magyar állampapír (bekerüléskor egy sorozat aránya legfeljebb 35 /harmincöt/ %-os lehet) A származtatott ügyletekre vonatkozó szabályok Származtatott ügyletnek tekintjük az értékpapírokra, értékpapírokon alapuló tőzsdei szabványosított származtatott termékekre, kamatlábra, devizára kötött határidős, opciós és swap-ügyleteket. Nem minősülnek határidős ügyletnek azok az ügyletek, amelyek a tőzsdei prompt ügyleteknél, illetve 6 (hat) tőzsdenapnál nem hosszabb teljesítési időt tartalmaznak, valamint a jegyzések és az aukciókon kötött ügyletek. A repó ügyletek nem minősülnek származtatott ügyletnek, ezért az alább felsorolt korlátozások nem vonatkoznak a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügyletekre. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely: (a) csökkenti az egyes befektetésekből fakadó kockázatokat (fedezeti ügylet), (b) csökkenti az Alap befektetési céljainak megfelelő portfólió kialakításának költségeit (portfólió hatékony kialakítása), (c) kockázatmentes bevételt eredményez (arbitrázs), vagy (d) nyitott származtatott ügylet lezárását eredményezi. Az Alapkezelő az Alap nevében csak a fent felsorolt feltételekkel köt származtatott ügyletet. Az Alapkezelő nem köthet az Alap javára olyan származtatott ügyletet, amely rövid nettó pozíciót eredményezne. A nettó pozíció meghatározásához a Tőkepiaci törvény ában rögzített nettósítási szabályok az irányadóak. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített jelen Kezelési Szabályzat szerint számított piaci értéke nem haladhatja meg az Alap saját tőkéjének 30 (harminc) %-át. Ebbe a korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet, valamint a hitelintézettel állampapírra kötött repó ügylet (utóbbi arra tekintettel, hogy a repo ügylet nem minősül származtatott ügyletnek). Az Alapnak folyamatosan rendelkeznie kell a származtatott hosszú pozíciói összesített kötési árfolyama és a már befizetett változóletét különbsége száz százalékának megfelelő beszámítási értékű likvid eszközzel, a Befektetési Jegyek visszaváltását biztosító likvid eszközökön felül Az Alap befektetési politikájának különös kockázatai A Tájékoztató az Alap kockázatáról szóló pontjában felsorolt kockázatokon kívül az Alapkezelő más kockázatokat a rendelkezésre álló információk alapján nem valószínűsít. 49/78

50 9. A tőkenövekmény és a hozam megállapításának és kifizetésének részletes szabályai, az Alap tőkenövekményének újrabefektetésére vonatkozó szabályok Az Alap nem fizet hozamot, a befektetései hozamát (kamat, osztalék, árfolyamnyereség stb.) folyamatosan újrabefekteti. Ennek eredményeképpen a Befektetők a befektetések hozamához kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásakor, illetve az Alap megszűnésekor juthatnak hozzá. 10. Az Alapot terhelő díjak és költségek tételes felsorolása Az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának megváltoztatása (módosítása) során felmerült költségek Az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának megváltoztatása (módosítása) során felmerült költségeket, úgymint a felügyeleti eljárási díjat, a KELER és a jogi költségeket az Alapkezelő a változás hatálybalépését követő 2 (két) éven belül, az Alapkezelő döntése szerint, az Alapkezelő által meghatározott időszak alatt, és az Alapkezelő által meghatározásra kerülő arányban, törekedve az arányosságra, a napi elhatárolás elvét követve az Alapra terhelheti Az Alap működésével kapcsolatos költségek Az Alap működésével kapcsolatos költségek az alábbiak: - Alapkezelési és Forgalmazási díj; - Letétkezelési díj; - Könyvvizsgálói díj; - Könyvelési díj; - Felügyeleti díj; - Közzétételi díj; - az Alap pénzforgalmi, értékpapír-forgalmi számlavezetési díjai és kapcsolódó tranzakciós díjak; - a KELER által nyújtott szolgáltatások díjai; - egyéb közzététellel, a Befektetési Jegyek tulajdonosainak tájékoztatásával kapcsolatos költségek (éves és féléves jelentések, havi portfólió-jelentések költségei, rendkívüli tájékoztatás költségei, közzétételi díjak, marketing költségek, stb.); - egyéb működési költségek (postaköltség, esetleges jogi, illetve egyéb közigazgatási eljárások költségei, az Alap átalakításával kapcsolatos költségek). Az Alapkezelő a nettó eszközérték számításnál minden hosszabb időszakra vonatkozó előre kalkulálható költséget, lehetőleg időben elhatárolva, fokozatosan és egyenletesen terhel az Alapra. Az Alapkezelő dönthet úgy, hogy a fenti költségeket - amennyiben azok előre jól kalkulálhatók - a Befektetők érdekében naponta elhatárolja. A költségek az Alap havi portfólió-jelentéseiben, valamint a féléves és éves jelentésben kerülnek tételesen felsorolásra. Az Alapkezelő az Alapkezelési díjat nem terhelheti az Alapra, ha az Alap átlagos saját tőkéje legalább 3 (három) hónapon keresztül nem érte el az indulásakor érvényes törvényi minimum 50 (ötven) %-át, mindaddig, ameddig az utolsó 3 (három) hónapra számított átlagos saját tőke ismételten el nem éri az indulásakor érvényes törvényi minimum 50 (ötven) %-át. A mentes időszakban felmerülő Alapkezelési díj utólagosan sem terhelhető az Alapra. Az Alap működésével kapcsolatos költségek pontos meghatározását, a kifizetésükre vonatkozó információkat, illetve mértéküket a következő táblázat tartalmazza. Az Alap működésével kapcsolatos költségek: 50/78

51 Alapkezelési fix díj és Forgalmazási díj Alapkezelési sikerdíj Letétkezelési díj Könyvvizsgálói díj Meghatározás Kifizetése Max. Aktuális Az Alapkezelési fix díj az Alapkezelő szolgáltatásainak díja. A Forgalmazási díj a Forgalmazók szolgáltatásának díja, mértéke az Alapkezelő és a Forgalmazók között létrejött egyedi forgalmazási szerződésben kerül meghatározásra. A Forgalmazási díj az Alapkezelési fix díjjal együtt az adott havi időperiódusban az átlagos nettó eszközértékre vetítve kerül kiszámításra és elhatárolásra. Az Alapkezelési sikerdíj az Alap referenciahozamán felüli többlet-teljesítményből az Alapkezelő részesedésének díja. A sikerdíj vetítési alapja az Alapkezelő által végrehajtott befektetési döntések eredőjeként az Alap, és az Alap referenciaindex hozamteljesítménye közötti pozitív különbség az Alap üzleti évében (kivéve a évet, amikor az elszámolási időszak törtidőszak és ig tart). Havonta, az adott hónapot követő 15 (tizenöt) napon belül esedékes. Évente, az Alap mindenkori üzleti évét követő 15 (tizenöt) napon belül esedékes. 2.50%/év Meghatározás Kifizetése Mértéke Havonta, a Letétkezelő által A Letétkezelő szolgáltatásának általános díja, amely kiállított számla alapján és az abban az adott havi időperiódusban az átlagos nettó meghatározott határidővel az Alap 0.1 százalék/ év eszközértékre vetítve kerül kiszámításra és folyószámlájának terhelésével elhatárolásra. történik. Az Alap könyvvizsgálójának fizetendő díj, amely minden évben a piaci viszonyoknak megfelelően kerül meghatározásra. (Nem tartalmazza az egyéb, a könyvvizsgálaton felüli szolgáltatásokat és dologi költségeket.) A Könyvvizsgáló által kiállított számla alapján és az abban meghatározott határidővel történik. 20% 1.50%/év Ft + ÁFA (a december 31-ével végződő pénzügyi évre) Könyvelési díj Az Alap könyvelési díja az Alap könyvelőjének fizetendő szolgáltatási díj, amely minden évben a piaci viszonyoknak megfelelően kerül meghatározásra. Havonta Ft + ÁFA/hó Felügyeleti díj Közzétételi díj Az Alap működésével kapcsolatos Felügyeleti díj, melynek mértéke a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően alakul. A táblázat az Alap Kezelési Szabályzatának készítése időpontjában érvényes Felügyeleti díj éves mértékét tartalmazza. A naponta megállapított nettó eszközérték és 1 jegyre jutó nettó eszközérték közzétételének díja. A közzététel díja a szolgáltatást nyújtó médium döntése alapján változhat. Az Alap pénzforgalmi, értékpapír-forgalmi számlavezetési díjai és kapcsolódó tranzakciós díjak A KELER által nyújtott szolgáltatások díjai Negyedévente - Havonta, a Letétkezelő díjszabályzatában és az Alappal megkötött letétkezelési szerződésben meghatározott díjakat a Letétkezelő az Alapkezelővel történő egyeztetés után az Alap számlájáról leemeli. Legkésőbb a költség felmerülését követő hónap 15. munkanapjáig. Az Alap éves átlagos nettó eszközértékének 0,025 százaléka. A Közzétételi Helye(ke)n történő megjelentetés a Tájékoztató ezen változatának készítése időpontjában díjmentes. A Letétkezelő díjszabályzatában és az Alappal megkötött letétkezelési szerződésben meghatározott díj. A szolgáltatásnak a KELER Zrt. hatályos díjszabályzatában meghatározott mértékű díja. Egyéb díjak és költségek Egyéb közzététellel, a Befektetési Jegyek tulajdonosainak tájékoztatásával kapcsolatos költségek (éves és féléves jelentések, havi portfóliójelentések költségei, rendkívüli tájékoztatás költségei, közzétételi díjak, marketing költségek, stb.) Legkésőbb a költség felmerülését követő hónap 15. munkanapjáig. Változó Egyéb működési költségek (postaköltség, esetleges jogi, illetve egyéb államigazgatási eljárások költségei, az Alap átalakításával kapcsolatos költségek) Legkésőbb a költség felmerülését követő hónap 15. munkanapjáig, kivéve az Alap megváltoztatása (módosítása), átalakítása során felmerült költségek legfeljebb a változás hatálybalépését követő 2 (két) éven belül. Változó 51/78

52 11. A nettó eszközérték számítási módja, gyakorisága, közzétételének módja, helye, ideje, ideértve a hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási kötelezettség részletes eljárási szabályait Az Alap nettó eszközértéke naponta kerül kiszámításra, mind az Alap teljes befektetési állományára, mind 1 (egy) Befektetési Jegyre vetítve. A Letétkezelő az általa T+1 napon kiszámított az Alap T napra vonatkozó nettó eszközértéke és az egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközérték T+1 napon a Közzétételi Helyen naponta közzétételre kerül. Az Alap T napra érvényes nettó eszközértéke az adott Alapnak T napon a tulajdonában lévő eszközeinek T napon érvényes piaci értékének és a T napig fennálló kötelezettségeinek különbsége, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is. Az 1 (egy) Befektetési Jegyre jutó nettó eszközérték az adott alap T napra számított nettó eszközértékének és a T napon forgalomban lévő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosa. A Letétkezelő az Alap 1 (egy) Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 (hat) tizedesjegy pontossággal számítja ki, így az eladási és visszaváltási ár is 6 (hat) tizedesjegy pontosságú A piaci érték megállapításának szabályai Az Alap 1 (egy) Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértékét a Letétkezelő adott (T) napra vonatkozóan a következő (T+1) napon állapítja meg és T+1 napon kerül közzétételre az alábbi alapelvek figyelembevételével: T napi árfolyamadatokkal a 13. pontban részletezésre kerülő számítási eljárások alapján meghatározza az Alap T napi eszközeinek piaci értékét. A piaci értékhez hozzáadja a T napig az Alapnak járó követeléseket, és levonja a T napig az Alapot terhelő kötelezettségeket. Az Alap kötelezettségeit növelik az Alap működésével kapcsolatos költségek (pl. az alapkezelői díj, a letétkezelői díj, a felügyeleti díj, a könyvvizsgálói díj stb.) T napig kalkulált időarányos része. A Letétkezelő a portfólióba be/kikerülés napjának a kötés napját tekinti. Az Alap eszközértékét az egyes értékpapírok / portfólióelemek alábbiak szerint kiszámított árfolyama és darabszámuk szorzata adja. A Letétkezelő az 1 (egy) Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértékét úgy állapítja meg, hogy a fent leírt alapelvek és a 13. pontban részletezendő számítási eljárások alapján kiszámított T napi piaci értéket elosztja az adott alap T napon forgalomban lévő Befektetési Jegyeinek számával A hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási kötelezettség részletes eljárási szabályai Az Alapkezelő köteles minden, az Alap nettó eszközértékének megállapításához szükséges dokumentumot késedelem nélkül, a nettó eszközérték megállapításának rendszerességéhez igazodva megküldeni a Letétkezelőnek. Az Alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításakor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell. A javítás során a hibás nettó eszközértéket a helyes értékre kell módosítani minden olyan napra vonatkozóan, amelyen nettó eszközérték kiszámítására került sor, és amelyet a feltárt hiba érintett. Ha hibás nettó eszközértéken Befektetési Jegy forgalmazására került sor, a hibás és a helyes nettó eszközérték szerint számított forgalmazási ár közötti különbséget a Befektetővel legfeljebb 30 (harminc) napon belül el kell számolni kivéve, ha a hibás nettó eszközérték számítás miatt előállt, 1 (egy) Befektetési Jegyre vonatkozó forgalmazási ár különbség mértéke nem éri el a helyes nettó eszközértéken 1 (egy) Befektetési Jegyre számított forgalmazási ár egy ezrelékét; a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségből származó elszámolási kötelezettség összegszerűen nem haladja meg Befektetőnként az 1.000,- (ezer) forintot. Az Alapkezelő a nettó eszközérték számításában feltárt hiba esetén, annak javítása eredményeképpen a Befektetési Jegy forgalmazási árában keletkező különbségből adódó elszámolási kötelezettség kapcsán a Befektetőt terhelő visszatérítési kötelezettségtől eltekint. 52/78

53 12. A Befektetési Jegyek eladási és visszaváltási árszámítási módszere A T napra vonatkozó egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértéket - ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási és visszaváltási árával - a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Befektetési Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. A Letétkezelő az Alap egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 (hat) tizedesjegy pontossággal számítja ki, így az eladási és visszaváltási ár is 6 (hat) tizedesjegy pontosságú. 13. A portfólió-elemek értékelésének szabályai Az Alap egyes eszközeinek T napi piaci értékét az alábbiak szerint kell meghatározni Folyószámla, lekötött betét A folyószámlán elhelyezett pénzösszegek értékelésekor a T napi folyószámla-egyenleget az előző kamatfizetés óta T napig eltelt időszakra jutó elhatárolt kamatok összegével meg kell növelni. A lekötött betétek összegét a T napig elhatárolt kamatok összegével kell megnövelni. Amennyiben a kamatperiódus végén a számított (elhatárolt) időarányos kamat és jóváírt kamat között különbség mutatkozik, a kamatkülönbség a jóváírás napi nettó eszközértékben kerül elismerésre Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények, kincstárjegyek, jelzáloglevelek) a) Az Alap tulajdonában lévő, a tőzsdén jegyzett fix és változó kamatozású kötvények és jelzáloglevelek esetén az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett, valamint a 3 (három) hónapnál rövidebb hátralévő futamidejű államkötvényeket kivéve egységesen a T napig tartó időszakban az utolsó tőzsdei záró nettó árfolyam felhasználásával kell értékelni oly módon, hogy a nettó árhoz a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni a T napig felhalmozott kamatokat. b) Az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett 3 (három) hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű fix és változó kamatozású állampapírok, illetve diszkontkincstárjegyek esetén az ÁKK által a T napon, illetve annak hiányában az azt megelőző legutolsó munkanapon közzétett legfrissebb legjobb vételi és eladási nettó árfolyamok számtani átlaga és a T napig felhalmozott kamatok összegeként kell a piaci értéket meghatározni. c) A 3 (három) hónapnál rövidebb hátralévő futamidejű államkötvények, diszkontkincstárjegyek és MNBkötvények ideértve az állami készfizető kezességgel rendelkező értékpapírokat is esetén az ÁKK által T napon, illetve annak hiányában az azt megelőző legutolsó munkanapon közzétett legfrissebb 3 (három) hónapos referenciahozam felhasználásával a T napra diszkontált (lineáris kamatszámítással, 360 napos éves bázison) bruttó árfolyamként kell a piaci értéket meghatározni. d) Ha a tőzsdére bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett és a 3 (három) hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű állampapírokat, valamint a vállalati diszkontpapírokat kivéve nincsen 30 (harminc) napnál nem régebbi árfolyama, akkor a piaci érték meghatározása a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti regisztrált és a T napig közzétett utolsó, forgalommal súlyozott nettó átlagár és a T napig felhalmozott kamat felhasználásával történik, ha ez az adat nem régebbi 30 (harminc) napnál. Ugyanezen módszert kell alkalmazni a tőzsdére be nem vezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra. e) A tőzsdére bevezetett vállalati, kupon nélküli diszkontpapírok esetében a T napi ár meghatározása a legutolsó tőzsdei záróárnak megfelelő hozam segítségével történik, úgy, hogy a záróárhoz tartozó hozammal kell a diszkontpapír névértékét T napra diszkontálni. Ugyanezen módszert kell alkalmazni a tőzsdére be nem vezetett vállalati, kupon nélküli diszkontpapírokra, azzal a különbséggel, hogy a diszkontáláshoz felhasználandó hozamot a papír legutolsó a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti regisztrált ára, annak hiányában a beszerzési ára alapján kell kalkulálni. f) Ha a fenti értékelési módszerek nem használhatóak, akkor a nettó beszerzési árat kell felhasználni oly módon, hogy a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni az utolsó kamatfizetés óta a T napig felhalmozott kamatokat. 53/78

54 g) Zártkörű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3 (három) árjegyző által jegyzett legjobb vételi és eladási hozam középértékeinek átlaga alapján T napra számított bruttó árfolyamon, ennek hiányában a beszerzéskori hozammal T napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre Részvények (és exchange traded fund -ok, ETF-ek) a) a tőzsdére bevezetett részvényeket és ETF-eket a T napi tőzsdei záróárfolyam szerint kell értékelni; b) ha az adott napon nem történt üzletkötés, akkor a legutolsó tőzsdei záróárfolyamot kell használni, ha ez az árfolyam a T naphoz képest 30 (harminc) napnál nem régebbi; c) amennyiben az adott tőzsdére bevezetett részvényre legalább 30 (harminc) napja nem történt kötés a tőzsdén, akkor a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti és a BÉT hivatalos lapjában közzétett utolsó súlyozott átlagárfolyam alapján kell meghatározni az eszköz értékelési árfolyamát, ha az nem régebbi 30 (harminc) napnál; d) a tőzsdére nem bevezetett részvény esetében a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti regisztrált és a BÉT hivatalos lapjában közzétett utolsó súlyozott átlagárfolyam alapján kell meghatározni az eszköz értékelési árfolyamát, ha az nem régebbi 30 (harminc) napnál; e) ha egyik módszer sem alkalmazható, akkor függetlenül annak régiségétől, az utolsó tőzsdei, ennek hiányában tőzsdén kívüli árfolyam, illetve a beszerzési ár közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni; f) abban az esetben, ha tőzsdére bevezetett részvény kereskedése PSZÁF határozat miatt több, mint 2 (kettő) napra fel van függesztve és az Alapkezelőhöz olyan, a részvényre vonatkozó vételi vagy eladási ajánlat érkezik, amely legalább 10 (tíz) százalékkal kedvezőbb, mint a felfüggesztés előtti tőzsdei záróárfolyam és az ajánlat pénzügyileg megalapozott, a részvényt az ajánlati áron kell értékelni abban az esetben, ha az ajánlattal érintett részvények darabszámának és az ajánlatban szereplő árfolyam és a felfüggesztés előtti tőzsdei záróárfolyam különbségének szorzata meghaladja az Alap nettó eszközértékének 1 (egy) százalékát Tőzsdei származtatott ügyletek a) Tőzsdei határidős ügyletek (futures): A nyitott tőzsdei határidős ügyleteket az adott instrumentumra kialakult T napi hivatalos elszámolóáron kell figyelembe venni. Ennek megfelelően a határidős pozíció értéke T napon megegyezik a T napi hivatalos elszámolóár és az azt megelőző utolsó elszámolóár különbözetének, valamint a kontraktusok méretének és mennyiségnek a szorzatával. b) Tőzsdei opciós ügyletek: a nyitott tőzsdei opciós ügyletek a T napi tőzsdei opciós záróáron (elszámolóáron) kerülnek értékelésre. Amennyiben T napon tőzsdei ár nem áll rendelkezésre, az utolsó tőzsdei árat kell alkalmazni. Amennyiben az utolsó tőzsdei ár 30 (harminc) napnál régebbi, a tőzsdei opciók értékelését a nem tőzsdei opciók szabályai szerint kell elvégezni Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek Határidős (forward) megállapodások A forward vételi megállapodás T napi piaci értéke a mögöttes instrumentum (alaptermék) T napi a határidős ügylet teljesítéséig várható pénzáramlások jelenértékével csökkentett piaci értékének és a forward megállapodásban szereplő vételi árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének a különbségével egyezik meg. A forward eladási megállapodás T napi piaci értéke a forward megállapodásban szereplő eladási árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének és a mögöttes instrumentum (alaptermék) T napi a határidős ügylet teljesítéséig várható pénzáramlások jelenértékével csökkentett piaci értékének a különbségével egyezik meg. A jelenérték-számítás során használt kamatok forrása forint esetében az MNB T napi BUBOR-kamatfixingjei, egyéb devizák esetében a Reuters oldalán található pénzpiaci kamatok közepe (bid/ask jegyzés egyszerű számtani átlaga) 54/78

55 Opciós ügyletek A vásárolt opció értéke a nettó eszközértéket növeli, az eladott (kiírt) opció értéke pedig azt csökkenti. Az opció értékét az alaptermék jellegét is figyelembe vevő az adott alaptermékre szóló opciós piacon legelterjedtebb értékelési modell segítségével kell meghatározni. (Ennek megfelelően a részvényre szóló vételi és eladási opciók értékének meghatározása a Black-Scholes képlet segítéségével történik.) Az értékeléshez a legutolsó bekerüléshez tartozó beszerzési árból visszaszámolható implikált volatilitást kell felhasználni. A Letétkezelő az Alapkezelő egyetértésével az óvatosság és a valódiság elvének egyidejű figyelembevételével indokolt esetben dönthet úgy, hogy vásárolt opció esetén a fenti árazási módszerrel kapott értéknél alacsonyabb, eladott (kiírt) opció esetén pedig (abszolút értékben) a fenti árazási módszerrel kapott értéknél magasabb áron értékeli az opciót Swap ügyletek A swap ügylet a kétoldali ellentétes irányú kötelezettségek T napra számolt jelenértékének különbözeteként kerül értékelésre. A kötelezettségek jelenértékének kiszámításához a kötelezettség hátralévő futamidejéhez legközelebb eső két bankközi kamat vagy 1 (egy) évnél hosszabb instrumentum esetén nyilvánosan hozzáférhető zéró kupon görbe pontjai napokkal súlyozott átlagának megfelelő diszkontrátát kell alkalmazni Repó ügyletek (fordított repó) a) Repó ügyleteket (visszavásárlási megállapodás) a határidős visszavásárlási ár és a prompt eladási ár közötti árfolyamveszteség T napig lineáris időarányosan számolt értéke és a prompt eladási láb negatív előjellel vett árfolyamértékének összegén kell értékelni. b) Fordított repó ügyleteket (fordított visszavásárlási megállapodás) a határidős eladási ár és a prompt vételi ár közötti árfolyamnyereség T napig lineáris időarányosan számolt értéke és prompt vételi láb árfolyamértékének összegén kell értékelni Követelés, kötelezettség A vételkor felmerült, de ki nem fizetett kötelezettség, az eladáskor járó, de ki nem fizetett követelés, és az utalásból adódóan úton lévő pénz kerül elszámolásra Költségek, jutalékok A befektetési tranzakciók teljesítése során felmerülő bankköltségek illetve brókeri jutalékok a felmerülés napján csökkentik a portfólió értékét Hitelek A felvett hitel értékelésekor az T-napi hitelösszeget a hitelfelvétel napjától T-napig eltelt időszakra jutó elhatárolt kamatok összegével meg kell növelni. Amennyiben a kamatperiódus végén a számított (elhatárolt) időarányos kamat és ténylegesen kifizetésre kerülő kamat között különbség mutatkozik, a kamatkülönbség a kifizetés napi nettó eszközértékben kerül elszámolásra. 14. A Befektetési Jegyek visszaváltási igényeinek teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök és hitelkeret együttes legkisebb aránya Az Alap azonnali fizetőképességének fenntartása érdekében az Alapkezelő köteles, hogy az Alap mindenkori saját tőkéjének az Alap befektetési politikájában (Kezelési Szabályzat 8.4. pont) meghatározott részét az ott meghatározott likvid eszközökben tartsa. Az Alapkezelő az Alap saját tőkéjének terhére az Alap nettó eszközértékének 10 (tíz) %-os mértékéig vehet fel hitelt, legfeljebb 30 (harminc) napos lejárati időszakra, az Alap Befektetési Jegyeinek visszavásárlása céljából. 55/78

56 15. A Befektetési Jegyek visszaváltási igényeinek teljesítése céljára felvett hitelre vonatkozó szabályok Az Alapkezelő az Alap Befektetési Jegyeinek visszavásárlása céljából jogosult hitelt felvenni az Alap nevében, az Alap saját tőkéjének legfeljebb 10 (tíz) %-a erejéig, legfeljebb 30 (harminc) napos lejárati időszakra. Az Alapkezelő jogosult az Alap eszközei terhére az Alap nevében óvadékot nyújtani a hitel fedezeteként. Az óvadékba, illetve kölcsönbe adott - egyébként likvid eszköznek minősülő - értékpapír nem minősül a Befektetési Jegyek visszaváltását biztosító likvid eszköznek. Az Alapkezelő az Alap portfóliójában lévő eszközöket - az előzőekben foglaltakat, valamint a következő pontban részletezett kölcsönadást kivéve - zálogjoggal vagy egyéb módon nem terhelheti meg, és az Alap nevében kötvényt vagy más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 16. A Befektető tulajdonában lévő befektetési eszközök kölcsönzésének, az eszközök terhelhetőségének szabályai Befektetési eszközök terhelhetősége Az Alapkezelő a Befektetési Jegyeinek visszavásárlása céljából az Alap nevében jogosult hitelszerződést kötni, és legfeljebb 30 (harminc) napra, az Alap saját tőkéjének maximum 10 (tíz) %-a erejéig kölcsönt felvenni. Az Alapkezelő a hitel fedezeteként jogosult az Alap eszközei terhére az Alap nevében óvadékot nyújtani. Az Alapkezelő az Alap eszközeit a fentieken kívül más módon nem terhelheti meg. Az Alapkezelő az Alap nevében egyéb esetben kölcsönt nem vehet fel. Az Alapkezelő az Alap nevében kötvényt vagy más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb pénzpiaci eszközök megvásárlását és az Alap eszközeinek kölcsönadását kivéve az Alapkezelő az Alap eszközeinek terhére kölcsönt nem nyújthat és harmadik személy részére garanciát nem vállalhat. Az Alapkezelő nem adhat el olyan értékpapírt és egyéb pénzpiaci eszközt, amelyek nincsenek az Alap tulajdonában Befektetési eszközök kölcsönzése Az Alapkezelő az Alap értékpapírjait nem jogosult kölcsönadni. Az Alapkezelő nem jogosult az Alap nevében értékpapírt kölcsönbe venni. 17. A Befektetők rendszeres és rendkívüli tájékoztatásának szabályai, annak módja, helye, ideje A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása során a Forgalmazók: - a Rövidített Tájékoztatót, - a Tájékoztatót, - a Kezelési Szabályzatot, - a féléves vagy az éves jelentést, valamint - a legfrissebb havi portfólió-jelentést a Befektető kérésére a forgalmazási helyeken a Befektető részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátják, illetve szóbeli és elektronikus értékesítés során fel kell hívni a Befektető figyelmét, hogy hol érheti el a felsorolt dokumentumokat. Az Alapkezelő az Alap működésének minden évében féléves és éves gyorsjelentést, valamint éves jelentést készít az Alap működéséről és teljesítményéről. A gyorsjelentést az üzleti év és félév végét követő 45 (negyvenöt) napon belül, a könyvvizsgáló által felülvizsgált éves jelentést az üzleti év végét követő 120 (egyszázhúsz) napon belül kell elkészítenie. Az Alapkezelő a jelentést a Felügyeletnek megküldi, és egyidejűleg közzéteszi a Közzétételi Helyen, valamennyi forgalmazási helyen és az Alapkezelő székhelyén. A féléves és éves gyorsjelentésnek, valamint éves jelentésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amely lehetővé teszi az Alap működésének, befektetési elveinek, kezelésének és az Alapba történő befektetés kockázatának megítélését. A jelentés nem tartalmazhat jövőbeli ígéretet, valamint más alapkezelő által kezelt befektetési alappal való összehasonlítást. A jelentések az Alapkezelőnél és a Forgalmazóknál hozzáférhetőek, megtekinthetők és elvihetők a Forgalmazók 56/78

57 üzletszabályzatai szerinti forgalmazási órákban. Az Alapkezelő az Alap Közzétételi Helyén közleményben közzéteszi a jelentés elkészültének tényét, megtekintésének helyét és idejét. Az Alapkezelő a jelentések megtekintését a közlemény megjelenésétől számított legkésőbb hét nap elteltével teszi lehetővé. Az Alapkezelő az Alapnak az adott hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközértéke alapján havi portfólió-jelentést készít, amelyet a Felügyeletnek megküld. A jelentés tartalmazza az Alap eszközeinek az egyes portfóliók befektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a fordulónapon fennálló kezelési költségek és felügyeleti díj miatti kötelezettségek felsorolását, az Alap hitelfelvételét, a zárolt, illetőleg óvadékba adott eszközöket, az Alap saját tőkéjének értékét és az egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértéket. A jelentés a megállapítás napját követő 10. (tízedik) forgalmazási naptól kezdve a Forgalmazóknál, az Alapkezelő székhelyén, valamint az Alap Közzétételi Helyen a befektetők részére hozzáférhető. Az Alapkezelő az általa kezelt Alappal kapcsolatosan az alábbiakban meghatározott esetekben és határidőkkel a rendkívüli tájékoztatásokat, valamint hirdetményeket a Közzétételi Helyen jelenteti meg, továbbá az értékesítési helyeken teszi elérhetővé a Befektetők számára: - az átalakulási, beolvadási hirdetményt, legkésőbb harminc nappal az átalakulás, beolvadás hatálybalépése előtt; - a befektetési szabályok változását, legkésőbb 30 (harminc) nappal a hatálybalépés előtt; - a futamidőnek határozottá alakítását, a határozott futamidő csökkentését, legkésőbb 30 (harminc) nappal a hatálybalépés előtt; - a Befektetési Jegy visszaváltásával kapcsolatos költség változását legkésőbb a hatálybalépés előtt 5 (öt) nappal; - a Kezelési Szabályzat egyéb módosítását legkésőbb a hatálybalépés napján; - az Alapkezelő engedélyének visszavonását, 2 (kettő) munkanapon belül; - a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésőbb 15 (tizenöt) nappal a hatálybalépés előtt; - a tőke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése a Kezelési Szabályzat szerint nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésőbb az esedékesség napján; - a Befektetési Jegyek forgalmazásának felfüggesztését, illetve újraindítását, 2 (kettő) munkanapon belül; - az Alapkezelővel szembeni felszámolás megindítását 2 (kettő) munkanapon belül; - az Alap megszűnésekor a megszűnési jelentést, annak a Felügyelet részére történő benyújtásával egyidejűleg; - az 1 (egy) Befektetési Jegyre jutó nettó eszközérték (hozamfizetés esetét kivéve) az előző nettó eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén 3 (három) értékelési napon belül bekövetkezett jelentős (20 /húsz/ százalékot meghaladó) mértékű csökkenésének okát, legkésőbb a felmerülést követő 2 (kettő) munkanapon belül; - a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi helyet 2 (kettő) munkanapon belül; - a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésőbb a változás napját megelőző munkanapon; - a Befektetési Jegyek visszaváltását érintő elszámolási időköz növekedésével kapcsolatos változtatás a hatályba lépést megelőzően legalább 30 (harminc) nappal. Az Alapkezelő a rendkívüli tájékoztatás esetein kívül a Felügyeletnek köteles bejelenteni: - telephelyének és külföldi fióktelepének megnyitását és bezárását, a döntést követő 2 (kettő) napon belül; - egy részvényesének az alaptőkében 5 (öt) százalékot meghaladó részesedését és az ilyen tulajdonos minden újabb részesedés szerzését vagy részesedésének csökkenését, a szerződéskötést követő 2 (kettő) napon belül; - a Felügyelet által adott engedélyben, illetve a jóváhagyott Kezelési Szabályzatban meghatározott feltételektől való eltérést, az eltéréstől számított 2 (két) napon belül; Továbbá, az Alapkezelő a fentieken kívül haladéktalanul köteles a Felügyeletnek bejelenteni: - az Alapkezelő által az Alap javára történő hitelfelvételt; és - a Befektetési Jegyek visszavásárlásának ideiglenes felfüggesztését. Az Alap működésével, illetve az Alapkezelővel kapcsolatos hirdetményeket, a rendkívüli eseményekről szóló tájékoztatókat az Alapkezelő, míg az Alap nettó eszközértékét, az egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértékét a Letétkezelő teszi közzé. 57/78

58 18. Az Alap megszűnése, beolvadása, átalakítása, új alapkezelő megbízása Alapkezelő megszűnése Az Alap a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A Felügyelet törli az Alapot a nyilvántartásból: a) a pozitív saját tőkéjű Alap megszüntetésekor a megszűnési jelentés Felügyelethez történő benyújtását követő nappal; b) a negatív saját tőkéjű Alap megszüntetésekor a vagyon értékesítéséből származó ellenérték teljes kifizetésekor; c) más befektetési alapba történő beolvadás esetén a beolvadás napjával; d) az összes Befektetési Jegy visszaváltásakor, az utolsó Befektetési Jegy visszaváltása napját követő nappal. Az Alap megszűnik az Alapkezelő jogutód nélküli megszűnésekor, illetőleg az Alapkezelő tevékenységi engedélyének visszavonásakor is, amennyiben az Alap kezelésének átvételét másik alapkezelő nem vállalja el. a) Pozitív saját tőkéjű Alap megszüntetése Az Alapot az Alapkezelő köteles megszüntetni, amennyiben az Alap saját tőkéje 3 (három) hónapon keresztül átlagosan nem éri el a (húszmillió) forintot. A határozatlan futamidejű, pozitív saját tőkéjű Alapot az Alapkezelő a Felügyelet engedélyével szüntetheti meg. Az Alap megszüntetését a Felügyelet határozatban elrendeli, ha az Alap saját tőkéje negatív. Az Alap megszüntetését az Alapkezelő, illetőleg a Letétkezelő a megszüntetésről szóló felügyeleti határozat kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül köteles közzétenni. A közzététel napjától a nyílt végű Befektetési Jegyek visszaváltását és eladását fel kell függeszteni. Ha a Tőkepiaci Jogszabályok másként nem rendelkeznek, az Alap megszűnésekor felmerülő feladatokat az Alapkezelő, az Alapkezelő akadályoztatása, illetve felszámolása esetén pedig a Letétkezelő köteles elvégezni. A döntéstől számított 1 (egy) hónapon belül az Alap portfóliójában lévő befektetési eszközöket értékesíteni kell. Az értékesítési határidő a Felügyelet engedélyével egy alkalommal 3 (három) hónappal meghosszabbítható. Pozitív saját tőkével rendelkező Alap esetében a befektetési eszközök értékesítését az Alapkezelő maga is elvégezheti. Ennek hiányában a befektetési eszközök értékesítésével befektetési szolgáltatót köteles megbízni, amelynek bizományosi díja megszűnési költségként az Alapot terheli. Az Alap eszközei értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőke a Befektetőket Befektetési Jegyeik névértékének az összes forgalomban lévő Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányában illeti meg. A Befektetők részére kifizetendő összeget a Letétkezelő elkülönített letéti számlán köteles tartani a Befektetők részére történő kifizetésig, illetve az elévülési idő elteltéig. A Befektetőknek a követelése 5 (öt) év alatt évül el. A ki nem fizetett összegek az elévülést követően az Alapkezelő tulajdonába kerülnek. A vagyon értékesítését, az értékesítésből származó ellenérték befolyását, illetve az Alap hitelezőinek a követeléseik Letétkezelőnél történt bejelentése határidejének elteltét követő 5 (öt) napon belül az Alapkezelő megszűnési jelentést készít, és nyújt be a Felügyelethez és a Közzétételi Helyen közzéteszi. A Letétkezelő ezt követően 10 (tíz) napon belül köteles megkezdeni a rendelkezésre álló összeg kifizetését a Befektetők részére. A kifizetés megkezdéséről rendkívüli közleményt kell közzétenni. A Felügyelet az Alapot a megszűnési jelentés Felügyelethez történő benyújtását követő nappal törli a nyilvántartásból. Az Alap a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. b) Negatív saját tőkéjű Alap megszüntetése Negatív saját tőkével rendelkező Alap megszüntetését a Felügyelet által a Hpt. alapján létrehozott közhasznú társaság végzi. Az Alap tulajdonába tartozó vagyon értékesítését, az értékesítésből származó ellenérték befolyását követően a közhasznú társaság a hitelezők követeléseit a mindenkor hatályos csődtörvény előírásai szerinti kielégítési sorrendben egyenlíti ki Az Alap átalakulása, határozott futamidejűvé való átalakítása Átalakulásnak minősül az Alap fajtájának, típusának vagy futamidejének megváltoztatása. 58/78

59 Az Alap nem alakulhat zárt végű nyilvános befektetési alappá. Az Alap csak az összes Befektető hozzájárulásával alakulhatnak át zártkörű befektetési alappá. Az Alapkezelő az átalakulás indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztatót köteles a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az Alapkezelő a felügyeleti engedély megszerzését követően köteles az átalakulás tényét az átalakulás napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően az Alap Közzétételi Helyén közzétenni. A Felügyelet a Befektetők érdekeinek védelme érdekében, különösen indokolt esetben az átalakulás feltételeit egyedileg is meghatározhatja Az Alap beolvadása Az Alapkezelő beolvadási tájékoztató felügyeleti jóváhagyásával és nyilvánosságra hozatalával kezdeményezheti a befektetési alapok beolvadását. Kizárólag hasonló befektetési politikával rendelkező, valamint azonos fajtájú és típusú alapok olvadhatnak egybe. Az átvevő alap a beolvadó Alap jogutódjának minősül. Az Alapnak nem lehet jogutóda zárt végű befektetési alap. Ha a jogutód alap határozott futamidejű, akkor a beolvadás napjától számított hátralévő futamideje nem haladhatja meg a beolvadó Alap futamidejét, és nem lehet rövidebb egy naptári évnél. A beolvadásról szóló tájékoztatóban be kell mutatni a beolvadás indokát, a beolvadó alapok befektetési politikáját, a nettó eszközértékek és az egy jegyre jutó nettó eszközértékek alakulását, az értékelési szabályokat, a beolvadás határnapját, az átváltási névérték meghatározását, a beolvadás feltételeit és a Befektetési Jegy tulajdonosainak teendőit. A beolvadási tájékoztatónak tartalmaznia kell a jogutód befektetési alap Tőkepiaci Jogszabályok szerinti teljes kezelési szabályzatát. A jogutód befektetési alap alapkezelője a felügyeleti engedély megszerzését követően a beolvadás napját legalább harminc nappal megelőzően köteles a beolvadás tényét a beolvadó Alap hirdetményi lapjaiban közzétenni. A beolvadás értéknapján meg kell állapítani a beolvadó Alap Befektetési Jegyeinek - a jogutód befektetési alap befektetési jegyének névértékére átszámított 1 (egy) jegyre jutó nettó eszközértékét. Az Alapkezelő és a Forgalmazók a jogutód befektetési alap befektetési jegyeit - az érvényes 1 (egy) jegyre jutó nettó eszközértékeknek megfelelő átváltási arányban - jóváírják a beolvadó Alap Befektetési Jegy tulajdonosainak az adott Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján. A jogutód alapkezelő a beolvadásról, a befektetési alapok beolvadás napjára érvényes portfóliójáról jelentést készít, amelyet a beolvadást követő 8 (nyolc) munkanapon belül megküld a Felügyeletnek, valamint mind az átvevő, mind a beolvadó befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyek forgalmazási helyein, valamint a jogutód befektetési alap forgalmazójának honlapján a Befektetők rendelkezésére bocsát. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfóliókban lévő eszközök tételes felsorolását, azok értékét, az összesített nettó eszközértékeket, a befektetési jegyek darabszámát, az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket, az átváltási arányt. A jelentést a jogutód befektetési alap letétkezelője és könyvvizsgálója is aláírja Az Alap kezelésének átadása Az Alapkezelő az Alap kezelését elháríthatatlan külső ok (vis maior), az alapkezelési tevékenység végzésére adott engedély visszavonása, valamint az Alapkezelő végelszámolása esetén a Tőkepiaci Jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő más alapkezelőnek a Felügyelet engedélyével átadhatja. Erről a Befektetőket az Alapkezelő a Felügyelet honlapján rendkívüli tájékoztatóban értesíti. 19. A Kezelési Szabályzat módosítása A Kezelési Szabályzat az Alapkezelő döntése szerint, az alábbi kivételekkel kizárólag a Felügyelet engedélyével módosítható. A Tájékoztatóban és a Kezelési Szabályzatában foglalt feltételeket az Alapkezelő a Felügyelet engedélye nélkül módosíthatja, amennyiben az a) a Befektetőket terhelő költségek egyoldalú csökkentését jelenti, b) a forgalmazási helyek számának növelését vagy csökkentését tartalmazza, ha az új forgalmazó vagy megbízottja (közvetítője) ilyen tevékenységre felügyeleti engedéllyel már rendelkezik, 59/78

60 c) jogszabály-módosítás átvezetését jelenti, ha ez nem érinti az Alap befektetési politikáját, kockázati jellegét, d) piaci vagy mérlegadatok frissítését szolgálja, e) az Alapkezelő, a Letétkezelő, illetve a Forgalmazók vezető állású személyei körében, cégadataiban bekövetkezett változás átvezetését jelenti, f) az engedélyhez kötött változások esetében a Felügyelet az engedélyt korábban megadta. 20. Az Alapkezelő felelőssége Az Alapkezelő az Alap működtetése során a Befektetők érdekében, a jogszabályoknak, működési szabályoknak és a mindenkor érvényes Kezelési Szabályzatnak megfelelően a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Az Alapkezelő az egyenlő elbánás elve alapján köteles eljárni a Befektetők tekintetében. Az Alapkezelő a tevékenysége során felmerülő károkért a mindenkor hatályos üzletszabályzatában meghatározottak szerint felel. A Befektetési Jegy tulajdonosoknak tudomásul kell venniük, hogy valamennyi befektetés kockázattal jár, s nincs garancia az Alap befektetéseit terhelő veszteségek kiküszöbölésére, illetve arra, hogy az Alap befektetési célját pontosan sikerül megvalósítani. Az Alapkezelőnek nem áll módjában garantálni az Alap teljesítményét vagy jövőbeni hozamát. Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. 21. Joghatóság Az Alapkezelő és a Befektetők között felmerülő esetleges jogviták során az Alapkezelő mindent elkövet a vita peren kívüli rendezésére. Minden, a Befektetési Jegyek jegyzésével és annak alapján létrejövő jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a befektetők, az Alapkezelő, a Forgalmazók és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. 60/78

61 AZ ALAPKEZELŐ PÉNZÜGYI ADATAI Auditált mérleg (2007. február 20. és december 31.) 1. sz. melléklet 61/78

62 62/78

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST HAZAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT.

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. A által kezelt, A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST HAZAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt.

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓJA...

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A és B sorozat Raiffeisen Private Banking Duna

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2007. ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2007-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt. 1053

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja Felügyeleti

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, Kötvény Alap A és B sorozat Részvény Alap A és B sorozat Pénzpiaci Alap Alapok Alapja Konvergencia A és B sorozat Nemzetközi Részvény Alap

Részletesebben

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, Kötvény Alap Részvény Alap Pénzpiaci Alap Alapok Alapja Konvergencia Nemzetközi Részvény Alap Likviditási Alap Ingatlan Alap A, B, C és D

Részletesebben

A Raiffeisen Ingatlan Alap

A Raiffeisen Ingatlan Alap A Raiffeisen Ingatlan Alap A, B, C és D sorozatának egységes szerkezetbe foglalt Átalakulási Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nyilvános forgalombahozatali

Részletesebben

TAKARÉK INVEST SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Közép-Európai

Részletesebben

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása A Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045577 cégjegyzékszámon, tevékenységi

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Alap Féléves Jelentés 2009 I. félév

Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Alap Féléves Jelentés 2009 I. félév Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Alap Féléves Jelentés 2009 I. félév A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje a tõkepiacról

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit.

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit. HIRDETMÉNY Az Alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. október 14-én kelt, H-KE-III-715/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben