TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatala érdekében készített, TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA Kelt: október 5. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Vezető Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma, kelte: Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (EN-III/ÉA-206/2009., október 29.) A Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ( Alap ) nevében eljáró Takarék Alapkezelő Zrt. a tőke megóvására vonatkozóan ígéretet tesz (tőkevédelem). A tőkevédelmet a Takarék Alapkezelő Zrt. befektetési politikával támasztja alá, amelyet részletesen az Alap jelen Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmaz, a tőkére vonatkozó ígéret feltételeinek bemutatása mellett. Az Alap származtatott ügyletekbe is befektető befektetési alap, és mint ilyen, a szokásostól eltérő kockázati szintű. Az Alap által a származtatott ügyletek révén felvehető nettó pozíciók összértéke és az Alap saját tőkéje hányadosának megengedett legnagyobb mértéke: 1 (egy). 1/86

2 A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatala érdekében készített, TÁJÉKOZTATÓJA Kelt: október 5. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Vezető Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma, kelte: Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (EN-III/ÉA-206/2009., október 29.) A Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ( Alap ) nevében eljáró Takarék Alapkezelő Zrt. a tőke megóvására vonatkozóan ígéretet tesz (tőkevédelem). A tőkevédelmet a Takarék Alapkezelő Zrt. befektetési politikával támasztja alá, amelyet részletesen az Alap jelen Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmaz, a tőkére vonatkozó ígéret feltételeinek bemutatása mellett. Az Alap származtatott ügyletekbe is befektető befektetési alap és mint ilyen, a szokásostól eltérő kockázati szintű. Az Alap által a származtatott ügyletek révén felvehető nettó pozíciók összértéke és az Alap saját tőkéje hányadosának megengedett legnagyobb mértéke: 1 (egy). 2/86

3 TARTALOMJEGYZÉK DEFINÍCIÓK 10 (ALAPFOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK) 10 I. AZ ALAP BEMUTATÁSA. A FORGALOMBA HOZATAL FŐBB ADATAI Az Alap neve, az Alappal kapcsolatos határozat(ok): Az Alap típusa, fajtája, jellemzői Az Alap futamideje Az Alap saját tőkéjének meghatározása Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az Alap Vezető Forgalmazója Az Alap további forgalmazói Az Alap Alapkezelője Az Alap Letétkezelője A befektetések lehetséges piacainak részletes bemutatása A Befektetési Jegyek A Befektetési Jegyek jegyzésére jogosultak A Befektetési Jegyek előállítása, sorozatszáma, kódja Értékpapírszámla-vezetés Nettó eszközérték A kibocsátás (jegyzés) Jegyzési eljárás Aluljegyzés Túljegyzés és allokáció Nyilvántartásba vétel Folyamatos forgalmazás A folyamatos forgalmazás során értékesített Befektetési Jegyek mennyisége Értékpapírszámla-vezetés A Befektetők tájékoztatása A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok Hozamfizetés 18 II. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Politikai kockázat: A befektetések egyedi kockázata Nemzetközi tőkepiaci kockázat Származtatott termékekből eredő kockázat Befektetési kockázat Reálhozam kockázata Társaságok kockázata Devizaárfolyam-kockázat Az Alap eszközeinek likviditási kockázata A Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata Nettó eszközérték számításából eredő kockázat Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata Az Alap megszűnésének kockázata Aluljegyzés kockázata A Letétkezelő kockázata Partnerkockázat Adószabályok változásának kockázata A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata Tőkevédettséggel kapcsolatos kockázat 21 III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Az Alapkezelő Az Alapkezelő főbb adatai: Az Alapkezelő feladatai Az Alapkezelő felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok 24 3/86

4 1.5. Az Alapkezelő tulajdonosa Az Alapkezelő szervezeti felépítése A Társaság vezérigazgatója Személyi és tárgyi feltételek Az Alapkezelő üzleti tevékenysége, piaci helyzetének bemutatása Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok adatai Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap, október 26.-tól új nevén Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap, október 26.-tól új nevén Takarék Invest Közép-kelet-európai Részvény Befektetési Alap Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alapkezelő hirdetményeinek közzétételi helyei A Letétkezelő A Letétkezelő főbb adatai A Letétkezelő feladatai A Letétkezelő rövid bemutatása A Letétkezelő tulajdonosai, munkaszervezete A Letétkezelő könyvvizsgálója, könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi adatai Az Alap könyvvizsgálója A Könyvvizsgáló neve és székhelye A Könyvvizsgáló feladata A Forgalmazók, forgalmazási helyek A Vezető Forgalmazó A Vezető Forgalmazó rövid bemutatása A Forgalmazók A forgalmazás módjának rövid bemutatása A Forgalmazók feladatai Adózás Az Alap adózása A Befektetési Jeggyel rendelkezők adózása Joghatóság, háttérszabályok 35 FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 36 IV. ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN: KEZELÉSI SZABÁLYZAT)38 1. Az Alap jellemzői (neve, típusa, fajtája, saját tőkéje, futamideje, üzleti éve) Az Alap neve Az Alap típusa, fajtája Az Alap saját tőkéjének meghatározása Az Alap futamideje Az Alap üzleti éve A Kezelési szabályzat jóváhagyásáról szóló felügyeleti és alapkezelői határozat(ok) száma, ideje Az Alapkezelő Az Alapkezelő főbb adatai: Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok adatai Takarék Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap, október 26.-tól új nevén Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap, október 26.-tól új nevén Takarék Invest Közép-kelet-európai Részvény Befektetési Alap Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alapkezelő hirdetményeinek közzétételi helyei A Letétkezelő A Vezető Forgalmazó 44 4/86

5 A Vezető Forgalmazó főbb adatai A Befektetési Jegyek A Befektetési Jegyek típusa, névértéke, darabszáma, forgalomképessége A Befektetési Jegyek előállítása és átruházásának módja Értékpapírszámla vezetés A Befektetési Jegyek sorszámozása és kódja A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok A Befektetési Jegyek jegyzése, illetve folyamatos forgalomba hozatala során vásárlására jogosultak A Befektetési Jegyek forgalmazásának részletes szabályai Vezető Forgalmazó Az Alap forgalmazói Forgalmazási órák Folyamatos forgalmazás, a Befektetési Jegyek forgalmazási árfolyama, az eladási-, és a visszavásárlási ár számítási módszere A Befektetőt terhelő a forgalmazással összefüggő díjak és egyéb költségek Forgalmazási limitek A Befektetési Jegyek forgalmazásának felfüggesztése A Befektetési Jegyek kibocsátása által megszerzett tőke felhasználásának célja, a befektetési politika részletes meghatározása A tőke felhasználásának célja Az Alap befektetési politikája, a tőkevédelem megvalósítása, valamint az Alap befektetési stratégiája Referenciaindex Az Alap portfóliójának lehetséges elemei, azok lehetséges arányai (befektetési limitek) Az Alapra vonatkozó egyéb befektetési korlátozások A likvid eszközök aránya, hitelfelvétel A Befektetési politika megváltoztatása A származtatott ügyletekre vonatkozó szabályok Az Alap befektetési politikájának különös kockázatai A tőkenövekmény és a hozam megállapításának és kifizetésének részletes szabályai, az Alap tőkenövekményének újra-befektetésére vonatkozó szabályok Az Alapot terhelő díjak és költségek tételes felsorolása Az Alap létrehozatalával kapcsolatos költségek Az Alap működésével kapcsolatos költségek A nettó eszközérték számítási módja, gyakorisága, közzétételének módja, helye, ideje, ideértve a hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási kötelezettség részletes eljárási szabályait A piaci érték megállapításának szabályai A hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási kötelezettség részletes eljárási szabályai A Befektetési Jegyek eladási és visszaváltási árszámítási módszere Az Alap portfólió-elemeinek értékelési szabályai Folyószámla, lekötött betét Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények, kincstárjegyek, jelzáloglevelek) Nyíltvégű befektetési alapok jegyei Repó ügyletek (fordított repó) Tőzsdei származtatott ügyletek Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek Követelés, kötelezettség Költségek, jutalékok Hitelek BÉT-en forgalmazott részvények, ETF-ek ("exchange trade fund"-ok),hitelintézeti certifikátok Külföldi részvények, ETF-ek ("exchange trade fund"-ok ), hitelintézeti certifikátok A Befektetési Jegyek visszaváltási igényeinek teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök legkisebb 5/86

6 aránya A Befektetési Jegyek visszaváltási igényeinek teljesítése céljára felvett hitelre vonatkozó szabályok A Befektető tulajdonában lévő befektetési eszközök kölcsönzésének, az eszközök terhelhetőségének szabályai Befektetési eszközök terhelhetősége Befektetési eszközök kölcsönzése A Befektetők rendszeres és rendkívüli tájékoztatásának szabályai, annak módja, helye, ideje Az Alap megszűnése, beolvadása, átalakítása, új alapkezelő megbízása Alapkezelő megszűnése Az Alap átalakulása, határozott futamidejűvé való átalakítása Az Alap beolvadása Az Alap kezelésének átadása A Kezelési Szabályzat módosítása Az Alapkezelő felelőssége Joghatóság sz. melléklet sz. melléklet 78 6/86

7 ÖSSZEFOGLALÓ A jelen Tájékoztató a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tőkepiaci törvény vagy Tpt.), (a Tpt. valamint valamennyi, jelen Tájékoztatóban foglalt tevékenységet szabályozó jogszabály együttesen Tőkepiaci Jogszabályok) értelmében a Befektetők számára nyújt információt a Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete alábbiakban megjelölt engedélye alapján, a Tőkepiaci Jogszabályok rendelkezései szerint létrehozni kívánt Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (PSZÁF által kiadott engedély száma: EN-III/ÉA-206/2009.; kelte: október 29.) (a továbbiakban: Alap), valamint az arra forgalomba hozatalra kerülő Befektetési Jegyekről. Jelen Összefoglaló a Tájékoztató részét képezi. Az Alapkezelő a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően a befektetési alapot létrehozza és a befektetési alap portfóliójában lévő egyes eszközelemeknek (befektetési eszközöknek) a befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvételét végzi. Az Alapkezelő befektetési alapkezelői tevékenység végzésére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete május 7. napján kelt, E-III/393/2007. számú engedélye alapján jogosult. Az Alap által igénybe vett Letétkezelő az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.). A Letétkezelő a letétkezelésre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének december 1. napján kelt I- 1523/2003. számú határozata alapján jogosult. Az Alap által igénybe vett Vezető Forgalmazó a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.). A Vezető Forgalmazó az értékpapírok forgalmazására a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének december 13. napján kelt III/ /2002. számú határozata alapján jogosult. Az Alap Könyvvizsgálója az Ernst&Young Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., kamarai nyilvántartási száma: ). A könyvvizsgálói feladatokat Sulyok Krisztina (1214 Budapest, Technikus u. 5.; kamarai tagsági szám: ) látja el. A könyvvizsgálói társaság rendelkezik pénzügyi intézményi minősítéssel. A Könyvvizsgáló rendelkezik a Tőkepiaci Jogszabályok által előírt szakértelemmel és felelősségbiztosítással, valamint megfelel a Tőkepiaci Jogszabályok összeférhetetlenségi szabályainak. Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek: Az Alap tekintetében értékesítésre kerül jegyzés keretében, nyilvános kibocsátás útján, összesen legalább darab, határozatlan futamidejű, névre szóló, visszaváltható, egyenként 1,- forint névértékű és kibocsátási árú, dematerializált Befektetési Jegy. A jegyzési időszak nyitó- és zárónapja: november november 9. Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek főbb kockázatai: Az Alap Befektetési Jegyeinek főbb kockázatai az alábbiak: 1. Politikai kockázat 2. A befektetések egyedi kockázata 3. Nemzetközi tőkepiaci kockázat 4. Származtatott termékekből eredő kockázat 5. Befektetési kockázat 6. Reálhozam kockázata 7. Társaságok kockázata 8. Devizaárfolyam-kockázat 9. Az Alap eszközeinek likviditási kockázata 10. A Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata 11. Nettó eszközérték számításából eredő kockázat 7/86

8 12. Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata 13. Az Alap megszűnésének kockázata 14. Aluljegyzés kockázata 15. A Letétkezelő kockázata 16. Partnerkockázat 17. Adószabályok változásának kockázata 18. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata 19. Tőkevédettséggel kapcsolatos kockázat A fenti kockázatok részletes ismertetését a Tájékoztató tartalmazza. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálta, és azokért felelősséget nem vállal. JELEN TÁJÉKOZTATÓVAL ÉRINTETT ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁS A MAGYAR JOG SZERINTI NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS, ÉS KIZÁRÓLAG MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE VONATKOZIK. JELEN TÁJÉKOZTATÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELRE KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍR FELÜGYELETI HATÓSÁG ENGEDÉLYÉT NEM KÉRTÉK MEG, ÍGY A KIBOCSÁTÁS SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETVE NEM MINŐSÍTHETŐ KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁSNAK. A TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP NEVÉBEN ELJÁRÓ TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. A TŐKE MEGÓVÁSÁRA VONATKOZÓAN ÍGÉRETET TESZ (TŐKEVÉDELEM). A TŐKEVÉDELMET A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. A TŐKE MEGÓVÁSÁT BIZTOSÍTÓ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRE, TŐZSDEI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI POLITIKÁVAL TÁMASZTJA ALÁ, AMELYET RÉSZLETESEN AZ ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA TARTALMAZ, A TŐKÉRE VONATKOZÓ ÍGÉRET FELTÉTELEINEK BEMUTATÁSA MELLETT. AZ ALAP SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEKBE IS BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP ÉS MINT ILYEN, A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ KOCKÁZATI SZINTŰ. AZ ALAP ÁLTAL A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK RÉVÉN FELVEHETŐ NETTÓ POZÍCIÓK ÖSSZÉRTÉKE ÉS AZ ALAP SAJÁT TŐKÉJE HÁNYADOSÁNAK MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKE: 1 (EGY). A kibocsátó és a Vezető Forgalmazó felelősségével kapcsolatban a Tőkepiaci törvény rendelkezései az irányadók, különös tekintettel az alábbiakra: 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetőleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a Befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékoztatóban, illetőleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelőnek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyezteti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A 8/86

9 tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának. (2) A tájékoztatót az (1) bekezdés szerint felelős valamennyi személy köteles külön aláírt felelősségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettségért kezességet (garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. Az Alapkezelő kijelenti, hogy a Tájékoztatóban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és nem hallgatott el olyan tényeket, amelyek a Tájékoztatóban szereplő információkat lényegesen módosítanák. Az Összefoglaló a Tájékoztató bevezető része és elengedhetetlen, hogy a leendő Befektetők alaposan megvizsgálják a Tájékoztatóban foglalt adatokat, különös tekintettel a Kockázati tényezők című fejezetben foglaltakra, és a befektetési döntést a Tájékoztató egészének ismeretében hozzák meg. A folyamatos forgalmazás során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban foglalt információkon kívül más információkat vagy adatokat továbbadni. A Tájékoztatóban nem szereplő adatok a kibocsátó megerősítése nélkül nem tekinthetők hitelesnek. A lehetséges Befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az Alapkezelő üzleti helyzetében és ügyeiben a Tájékoztató nyilvánosságra hozatalát követően változások történhetnek. A Tájékoztatót olyan természetes és jogi személyek, akiknek erre jogosítványuk nincsen, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. Jelen magyar nyelvű Tájékoztató megfelel a Tőkepiaci Jogszabályok rendelkezéseinek és egyben ez tekintendő a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása során az egyetlen hivatalos és jogilag kötelező érvényű dokumentumnak. Befektetési döntésük meghozatala során a Befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. A leendő Befektetők a jelen Tájékoztató tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási, befektetési vagy számviteli tanácsként. Felhívjuk a leendő Befektetők figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerülne sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes Befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően a Tájékoztató fordításának költségeit; valamint arra, hogy az Összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt, illetve az Összefoglaló fordítását végző személyt kártérítési felelősség terheli a Befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha az Összefoglaló megszövegezése félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más elemeivel. 9/86

10 DEFINÍCIÓK (ALAPFOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK) Alap vagy Befektetési Alap a Takarék Alapkezelő Zrt. által létrehozott és kezelt, a jelen Tájékoztató hatálya alá vont nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap, a jelen esetben Befektetési Jegyek jegyzés útján történő, nyilvános kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, melyet az Alapkezelő a Befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. A Takarék Alapkezelő Zrt. által létrehozott és kezelt, nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap: a Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelési Szabályzat a jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező, az Alap működése során követendő eljárásokat rögzítő szabályzat (rövidített hivatkozás esetén: Kezelési Szabályzat) Alapkezelő a Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.), rövid nevén: Takarék Alapkezelő Zrt. ÁKK az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.) Államkötvény Állampapír BAMOSZ Banki munkanap Befektetési Jegy 1 (egy) évnél hosszabb kibocsátáskori futamidejű állampapír a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd tér 10. III/2.) minden olyan munkanap, amely sem a Letétkezelő, sem a Forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán az Alap nevében (javára és terhére) a Tőkepiaci törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír Befektető az a személy, aki a befektetési alapkezelővel vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a szabályozott piac, tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja BÉT a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 93.) Bszt. Dematerializált értékpapír Devizabelföldi Devizakülföldi Felügyelet vagy PSZÁF Forgalmazási nap a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény a Tőkepiaci törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tőkepiaci törvény szerint annak minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tőkepiaci törvény szerint annak minősül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) minden olyan nap, amely a Vezető Forgalmazónál nem szünnap, azaz amelyen az Alap Befektetési Jegyeinek tényleges forgalmazása folyik Forgalmazó(k) az Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésével és visszaváltásával (forgalmazásával) megbízott személyek illetve szervezetek, a Vezető Forgalmazó, továbbá más, az Alapkezelő által a Befektetési Jegyek forgalmazásával megbízottak, illetve az ezek által a Befektetési Jegyek forgalmazása céljából igénybe vett közvetítők. A Forgalmazók felsorolása a Vezető Forgalmazó által igénybe vett közvetítők tekintetében a az Alapkezelő által igénybe vett Forgalmazók tekintetében pedig az Alapkezelő (/ internetes honlapján található 10/86

11 Határidős ügylet értékpapírra, vagy más befektetési eszközre alapozott nem azonnali ügylet Közzétételi Hely(ek) a Felügyelet által üzemeltetett internetes honlap, valamint az Alapkezelő (/ internetes honlapja Hosszú pozíció minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg Hpt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény KELER a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (székhelye: 1075 Budapest, Asbóth utca 9-11.) Kincstárjegy 1 (egy) éves, vagy annál rövidebb kibocsátáskori futamidejű állampapír Könyvvizsgáló az Alap Könyvvizsgálója az Ernst&Young Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., kamarai nyilvántartási száma: ), a könyvvizsgálói feladatokat Sulyok Krisztina (1214 Budapest, Technikus u. 5.; kamarai tagsági szám: ) látja el. Letétkezelő az Alap letétkezelési tevékenységét az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) látja el. MNB a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) Nettó eszközérték az Alap portfóliójában szereplő eszközök értéke - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is -, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Részvény tagsági jogokat megtestesítő értékpapír Rövidített Tájékoztató a Tőkepiaci törvény 18. melléklete szerint összeállított dokumentum Rövid pozíció minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg Származtatott ügylet olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló pénzügyi eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ, és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva) Tájékoztató a Tőkepiaci törvény 17. melléklete szerint összeállított jelen dokumentum T nap az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának a napja és a nettó eszközérték meghatározása során a nettó eszközérték vonatkozási napja Tőkepiaci törvény vagy Tpt. a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény Tőkepiaci Jogszabályok a Tpt., valamint valamennyi, a jelen Tájékoztatóban foglalt tevékenységet szabályozó jogszabály együttesen Tőkevédelem (a tőke megóvására tett ígéret) Tőkevédelem tárgyéve a Tpt (2) szerint az Alap nevében eljáró Alapkezelő tőke megóvására szóló ígérete. Az Alapkezelő az Alap tőkevédelmét befektetési politikával támasztja alá, amely a Kezelési Szabályzat 8. fejezetében kerül részletes ismertetésre. A tőkevédelem részletes bemutatását a Tájékoztató I. fejezet 5. pontja tartalmazza. A tőkevédelemre és a hozamra harmadik személy garanciát nem vállal. A hozamra az Alapkezelő védelmet vagy garanciát nem ígér és nem vállal. bármely év első munkanapjától a következő év első munkanapjáig tart, kivéve az Alap indulásának évét, amikor is az Alap első forgalmazási napjától 2010 első munkanapja közötti időszak a tárgyév Vezető Forgalmazó a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest Pethényi köz 10.) 11/86

12 I. AZ ALAP BEMUTATÁSA. A FORGALOMBA HOZATAL FŐBB ADATAI 1. Az Alap neve, az Alappal kapcsolatos határozat(ok): Az Alap létrehozataláról az Alapkezelő Felügyelő Bizottsága szeptember 28-án kelt Írásos/8/ sz. döntésével határozott, amely alapján az Alapkezelő vezérigazgatója szeptember 30-án kelt 13/2009. sz. vezérigazgatói határozatával arról hozott döntést, hogy az Alapkezelő kezdeményezze a Felügyeletnél az Alap létrehozatalát és készítse el az engedélyeztetéshez szükséges okiratokat. 2. Az Alap típusa, fajtája, jellemzői Az Alap névre szóló Befektetési Jegyek jegyzés útján történő nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Az Alap nevében eljáró Alapkezelő a tőke megóvására vonatkozóan ígéretet tesz (tőkevédelem). A tőkevédelmet az Alapkezelő a tőke megóvását biztosító pénzügyi eszközökre, tőzsdei termékekre vonatkozó befektetési politikával támasztja alá, amelyet részletesen az Alap jelen Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmaz, a tőkére vonatkozó ígéret feltételeinek bemutatása mellett. Az Alap származtatott ügyletekbe is befektető befektetési alap és mint ilyen, a szokásostól eltérő kockázati szintű. Az Alap által a származtatott ügyletek révén felvehető nettó pozíciók összértéke és az Alap saját tőkéje hányadosának megengedett legnagyobb mértéke: 1 (egy). 3. Az Alap futamideje Az Alap futamideje a nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig tart. 4. Az Alap saját tőkéjének meghatározása Az Alap saját tőkéje induláskor a nyilvános forgalomba hozatal útján kibocsátott Befektetési Jegyek névértékének és darabszámának szorzata, míg az Alap működése során a saját tőke az összesített nettó eszközértékkel azonos. Az Alap minimális induló saját tőkéje: ,- Ft, azaz kettőszázmillió forint. 5. Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az Alapkezelő a befektetési portfólió kialakítása során több eszközcsoport elemből álló portfóliót alakít ki. A kincstárjegyek, bankbetétek és hitelintézeti kötvények mellett a portfólió kisebb százalékában a részvénypiac, devizapiac és árupiaci termékekbe is fektet. Az Alapkezelő fontosnak tartja a portfólió nem forintban kibocsátott termékekből származó devizakitettségének kezelését. Az Alap hosszú (long) és rövid (short) pozíciókat is felvehet, de a teljes pozíció által képviselt érték nem haladhatja meg a teljes befektetési állományra számított törvényi előírás alapján kalkulált egyszeres tőkeáttétel mértékét. Alap portfólióját egy diszkont-kincstárjegy, hitelintézeti kötvény és banki betét bázis képezi, mely eszközcsoport hozzávetőlegesen 1 (egy) év futamidejű. Az Alap származtatott termékeket tartalmazó részében az Alapkezelő az abszolút hozam elérésére törekvő portfóliókezelés technikáját részesíti előnyben. Az alternatív termékekbe történő befektetést az Alapkezelő spot, futures, opciók, ETF-ek (tőzsdére bevezetett befektetési alapok) és hitelintézetek által kibocsátott certifikátok útján kívánja megvalósítani. Az Alap deviza-portfóliójának kezelését az Alapkezelő egyedi deviza futures ügyleten keresztül kívánja megvalósítani. Az alapkezelés során amennyiben nem látunk kedvező megtérüléssel kecsegtető befektetési lehetőséget az alternatív befektetések piacán, úgy nem alakítunk ki ebben az időszakban alternatív portfóliót, azaz a portfóliót egy abszolút hozam szemléletben kívánjuk kezelni, ezzel biztosítva, hogy a Befektetők adott esetben a Befektetési Jegyeiken a hazai rövid futamidejű kamatokat meghaladó megtérülést érhessenek el. A portfólió alapját döntően egy diszkont-kincstárjegy portfólió képezné, amely befektetési állomány mellé vásárolnánk egyéb, a nem likvid eszközcsoportban (amely a likvid eszközök csoportjába nem tartozó egyéb lehetséges portfólió elemeket jelenti) definiált termékeket, amennyiben érdemesnek ítéljük meg. [Az Alap forrásainak legalább 10 (tíz) %-át kitevő likvid eszközcsoportban szereplő eszközök lehetséges köre: pénz, hitelintézettel magyar állampapírra vagy Magyar Állam által garantált forintban kibocsátott kötvényre kötött, felmondhatóságában nem korlátozott legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapos futamidejű (szállításos) repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető magyar állampapír vagy Magyar Állam által garantált forintban kibocsátott kötvény, MNB kötvény, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott legfeljebb 12 12/86

13 (tizenkettő) hónapos futamidejű bankbetét, vagy 1 (egy) napos (O/N) bankközi betét.] Ezen elvnek megfelelően a teljes portfólió referencia-indexének a hazai piacon ismert RMAX indexet kívánjuk használni. Az Alapkezelő az Alap tőkevédelmét az alábbi feltételek mellett kívánja megvalósítani: A tőkevédettség jelentése az Alap esetében: Az Alapkezelő az Alap befektetési politika kialakításával és alkalmazásával arra törekszik, hogy az Alapra kibocsátott befektetési jegyek minden tárgyév első munkanapjára számított árfolyama (nettó eszközértéke) az adott tárgyévet megelőző év első munkanapján érvényes árfolyamnál (nettó eszközértéknél) ne legyen alacsonyabban. Ez azt jelenti, hogy Alapkezelő célja szerint bármely, az Alapra kibocsátott befektetési jegyet megvásárló befektető, amennyiben kész és képes a meghatározott tárgyidőszakban (egy naptári év) tartani az Alapot, el nem adni az Alapra kibocsátott befektetési jegyeket, akkor a befektetési jegyek árfolyamán tőkeveszteséget ne szenvedjen el. Amennyiben az Alapra kibocsátott befektetési jegyek árfolyama az adott tárgyév január első munkanapján magasabban van, mint a tárgyévet megelőző év január első munkanapján volt, akkor a tárgyévet követő január elsején a tőkevédettség már erre a magasabb árfolyamértékre fog vonatkozni, azaz a tőkevédettség minden esetben a naptári év első munkanapjára irányadó, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékre vonatkozik ( tőkésedik ), de érvényessége csak a mindenkori tárgyév első munkanapjára illetve a tárgyévet követő év első munkanapjára számolt árfolyam relációjában létezik. A tőkevédelmi tárgyidőszak (periódus) tehát bármely év első munkanapjától a következő év első munkanapjáig tart, kivéve az Alap indulásának évét, amikor is az Alap első forgalmazási napjától 2010 első munkanapja közötti időszak a tárgyév. Az Alap az alábbi eszközök útján biztosítja az ügyfelek számára az adott évi tőkevédelmet: 1. Diszkont-kincstárjegy 2. Banki betét 3. Hitelviszonyt megtestesítő banki kötvény 1. A diszkont-kincstárjegyek esetében az adott tőkevédelmi időszak végéhez közel eső lejáratú értékpapírokat vásárolunk. Ezen sorozatok száma limitált, de néhány lejárat minden esetben elérhető. 2. A banki betétek alkalmazása során a betétek lejárata egy napra esik a tőkevédelmi időszak végével. Ebben a formában teljes mértékben fedi a tőkevédelmi periódus szakaszát. [Amennyiben az Alapba a tőkevédelmi időszak alatt a befektető befizetést teljesít, úgy a befizetésének a tőkevédelmi része döntően banki betétbe kerül.] 3. A hitelviszonyt megtestesítő banki kötvény esetében a kötvény lejárata a tőkevédelmi időszak végére (vagy a végéhez közel) esne, hasonlóan, ahogy a banki betétek esetében. A tőkevédettség biztosítása érdekében az Alapkezelő az alábbiak szerint alakítja ki a likvid eszközök arányát a portfólióban: P0 L P 1+ r C R T Ahol: ( ( ) ) t + L: a likvid eszközök aránya a teljes portfólión belül a tárgynapon r: a tárgynapon érvényes rövidlejáratú állampapírhozam, azaz a tárgyévet követő év első munkanapjáig hátralévő időintervallumhoz legközelebbi ÁKK állampapír-piaci referencia-hozam fixing T: a tárgynapon a tárgyévet követő év első munkanapjáig hátralévő naptári napok száma osztva 360-nal C: az Alapot terhelő teljes éves díj összege százalékban, kivéve az éves sikerdíj összegét R: 1 (egy) % likviditási tartalék (jelentése: további biztosíték; puffer) P 0 : az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke a tárgyév első munkanapján P t : az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke a tárgyév t.-ik napján Az Alap részletes befektetési politikáját a jelen Tájékoztató részét képező Kezelési Szabályzat 8. fejezete tartalmazza. 6. Az Alap Vezető Forgalmazója Az Alap Vezető Forgalmazója a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest Pethényi köz 10.). A Vezető Forgalmazó a Befektetési Jegyek értékesítésére megbízottat (közvetítőt) vehet igénybe, melyek felsorolása a Vezető Forgalmazó című internetes oldalán található meg. 13/86

14 7. Az Alap további forgalmazói Az Alap Befektetési Jegyeinek forgalmazását a Vezető Forgalmazó és megbízottjai (közvetítői) mellett további Forgalmazók is végzik, melyek felsorolása az Alapkezelő (/ című internetes oldalán található meg. 8. Az Alap Alapkezelője Az Alap Alapkezelője a Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.). 9. Az Alap Letétkezelője Az Alap Letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.). 10. A befektetések lehetséges piacainak részletes bemutatása Az Alap portfóliójának alapját (bázisát) hazai kibocsátású forintban denominált Magyar Állampapírok, betétek és hitelviszonyt megtestesítő banki kötvények képezik. Az Alap ezen hazai eszközök mellett a nemzetközi piacokon kereskedett spot és határidős termékekbe fektethet. A nemzetközi piacokon tőzsdére bevezetett, hitelintézetek által kibocsátott értékpapírok is bekerülhetnek a portfólióba. - Állampapírok: Az állampapír al-portfólióba kizárólag átruházhatóságában nem korlátozott a Magyar Állam által forintban kibocsátott 1 (egy) évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok kerülhetnek. - Hitelviszonyt megtestesítő banki kötvények: Hazai hitelintézetek által kibocsátott, maximum 1 (egy) éves futamidővel rendelkező kötvények. - Repó: hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott legfeljebb 3 (három) hónapos futamidejű repó. - Betét: felmondhatóságában nem korlátozott legfeljebb 1 (egy) év futamidejű bankbetét, vagy egynapos (O/N) bankközi betét. - Egyéb kamatozó értékpapírok: A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvények, melyek maximális futamideje 1 (egy) év. - Futures ügyletek: Olyan futures ügyletek, melyek esetében a mögöttes instrumentum államkötvény, részvény, deviza, illetve árupiaci termék lehet. - Opciós ügyletek: Elismert tőzsdére bevezetett opciós ügyletek, illetve OTC piacon kötött opciós ügyletek. - ETF (Exchange Traded Fund): Elismert tőzsdére bevezetett likvid ETF. - Pénzintézeti certifikát: Az S&P hitelminősítő intézet által minimum A besorolással rendelkező hitelintézet által kibocsátott certifikát. - Részvények: Devizabelföldi és devizakülföldi társaságok által nyilvános forgalombahozatal útján kibocsátott, elismert tőzsdére bevezetett, likvid, tulajdonosi jogot megtestesítő értékpapírok. - Befektetési alapok: OECD országban kibocsátott nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei. Az Alap nem minősül befektetési alapba befektető alapnak (Fund of Funds), mivel az Alap a befektetési politikája szerint nem kívánja saját tőkéjének legalább 80 (nyolcvan) százalékát kollektív befektetési értékpapírokba fektetni. - Deviza határidős ügyletek: Kizárólag fedezeti céllal kötött, forinttal szembeni deviza határidős ügyletek, melyek maximum 1 (egy) éves futamidővel köthetők. Az Alap lehetséges portfólió-elemeinek további részletes meghatározását és bemutatását az Alap Kezelési Szabályzatának 8. fejezete tartalmazza. 11. A Befektetési Jegyek Az Alapkezelő az Alap nevében a Befektetők számára legalább azaz kettőszázmillió darab névre szóló, dematerializált, visszaváltható, egyenként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű Befektetési Jegyet bocsát ki, egy sorozatban, határozatlan időre, névértéken. Az Alap tőkenövekményének terhére nem fizet hozamot. Az Alap a befektetések hozamát (kamat, árfolyamnyereség 14/86

15 stb.) folyamatosan újra befekteti. Ennek eredményeképpen a Befektetők a befektetések hozamához kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásakor, illetve az Alap megszűnésekor juthatnak hozzá. 12. A Befektetési Jegyek jegyzésére jogosultak A Befektetési Jegyek jegyzésére - beleértve a folyamatos forgalomba hozatal során történő vásárlást is - bármely devizabelföldi, illetve devizakülföldi személy jogosult. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, a Befektetési Jegyek jegyzésének illetve a Befektetési Jegyek folyamatos forgalomba hozatala során történő vásárlásának feltétele, hogy a Befektető a dematerializált Befektetési Jegyek nyilvántartására a Forgalmazóknál értékpapírszámlával rendelkezzen. 13. A Befektetési Jegyek előállítása, sorozatszáma, kódja A Befektetési Jegyek névre szóló, 1,- Ft, azaz egy forint névértékű, dematerializált formájú értékpapírként kerülnek kibocsátásra. A dematerializált értékpapír elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának ellenkező bizonyításig azt kell tekinteni, akinek a számláján az értékpapírt nyilvántartják. A dematerializált Befektetési Jegyek nyomdai úton történő előállítására és fizikai kiadására nincs lehetőség. A Befektetési Jegy ISIN kódja: HU Az Alap indulásakor az Alap nyilvántartásba vételét követően az Alapkezelő (vagy megbízottja) utasítására a KELER a központi értékpapírszámlát az értékpapír jóváírásával megnyitja a Tőkepiaci törvény 7. (2) bekezdése szerinti okirat, valamint az Alapkezelő értesítése alapján. Az értékpapírszámla-vezető a KELER-nek a központi értékpapírszámla megnyitásáról szóló értesítését követően az abban megjelölt értéknappal, az általa vezetett értékpapírszámlán jóváírja az értékpapírt és erről a számlatulajdonost az értékpapírszámla vezetéséről szóló szerződésükben meghatározottak szerint értesíti. 14. Értékpapírszámla-vezetés A Forgalmazók által folyamatosan forgalmazott dematerializált Befektetési Jegyeket az Alapkezelő (vagy megbízottja) kezdeményezésére és megbízása alapján a KELER naponta keletkezteti, illetve törli az Alapkezelő (vagy megbízottja) KELER-nél vezetett számláján. A Befektetési Jegyek eladása esetén az Alapkezelő (vagy megbízottja) a keletkeztetést követően az értékpapírszámla-vezető javára transzferálja a dematerializált értékpapírokat, aki ezt követően az általa vezetett értékpapírszámlán jóváírja az értékpapírt és erről a számlatulajdonost értesíti. A Befektetési Jegyek visszaváltása esetén az értékpapírszámla-vezető az Alapkezelő (vagy megbízottja) KELER-nél vezetett számlájára transzferálja a visszaváltott értékpapírt és a számla megterheléséről a számlatulajdonost értesíti. A KELER ezt követően az Alapkezelő (vagy megbízottja) kezdeményezésére törli az értékpapírt. A visszaváltási szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Befektető a visszaváltandó Befektetési Jegyeket a Forgalmazók által vezetett értékpapírszámlára helyezze. A Befektetők értékpapírszámláit az erre engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatást végzők vezetik, és ezen értékpapírszámlákról a közöttük és az ügyfelek között fennálló értékpapírszámla-szerződés feltételeinek megfelelően a Befektetők kivonatot kapnak. Az értékpapírszámláról kiállított számlakivonat igazolja az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. A Forgalmazók által az Alap tekintetében végzett értékpapírszámla-vezetéssel kapcsolatos szolgáltatások Befektetőt érintő díjtételeit amennyiben arról a Tájékoztató másképpen nem rendelkezik az adott Forgalmazó tekintetében a Forgalmazók mindenkor hatályos kondíciós listája tartalmazza. 15. Nettó eszközérték Az Alap nettó eszközértéke az Alap portfóliójában szereplő eszközök - ide értve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is. 15/86

16 Az Alap nettó eszközértéke a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása, az Alap tulajdonában lévő értékpapírok árfolyamának változása, és a kötelezettségek alakulása következtében változik. Az Alap nettó eszközértéke a jelen Tájékoztató részét képező Kezelési Szabályzatban foglalt részletes szabályoknak megfelelően naponta kerül megállapításra és közzétételre. 16. A kibocsátás (jegyzés) Jegyzési eljárás Jegyzési hely(ek): Forgalmazók A jegyzési időszak kezdő napja: november 5. A jegyzési időszak záró napja: november 9. Jegyzési idő: Szerda - csütörtök: , óra; Péntek: óra A Befektetési Jegyek névértéke és jegyzési ára: Darabonként 1,- (egy) Ft A kibocsátási ár: A Befektetési Jegy névértéke Egy Befektető által minimálisan jegyezhető 1 darab mennyiség: A Befektetők személyesen, illetve meghatalmazottjuk útján jegyezhetik a Befektetési Jegyeket a jegyzési helyen, a jegyzési időben, a jegyzési ív aláírásával, minden esetben a megfelelő kibocsátási ár megfizetésével. A Forgalmazók csak teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást fogadnak el. A meghatalmazott útján történő jegyzés esetén a meghatalmazás érvényességéért a felelősség a jegyző személyt terheli. A feltételhez kötött jegyzés semmis. A jegyzési nyilatkozat csak írásban érvényes, és csak olyan személytől fogadható el, aki értékpapírszámla-vezetésre szerződést kötött az értékpapírszámla-vezetővel és a jegyzési íven az értékpapírszámla-vezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát feltüntette. A Befektetők illetve a meghatalmazottak a Forgalmazók Üzletszabályzata szerint kötelesek magukat azonosítani. Érvényesnek az a jegyzés tekinthető, amelynek esetében legkésőbb a jegyzési időszak zárónapján, az adott jegyzéshez tartozó jegyzési ár jóváírásra kerül az Alapnak a Letétkezelőnél vezetett elkülönített letéti számláján, valamint a jegyzési ív hiánytalanul kitöltésre kerül. Az Alap Letétkezelőjénél vezetett elkülönített letéti számla az alábbi: Megnevezés Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Letétkezelő Jegyzésre elkülönített letéti számla száma UniCredit Bank Hungary Zrt A jegyzési ár átutalással vagy a Forgalmazónál történő pénztári befizetéssel teljesíthető. Az e feltétel hiányában érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a jegyzési hely a Tpt (2) bekezdésének megfelelően, a jegyzés lezárását követő 5 (öt) napon belül levonás nélkül visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve a Befektető rendelkezése szerinti számlára. Ezen összegekre az eltelt időtartamra nem jár kamat. Jelen Tájékoztatóval érintett értékpapír-kibocsátás a magyar jog szerinti nyilvános kibocsátás, és kizárólag Magyarország területére vonatkozik. Jelen Tájékoztató részét képező Nyilvános Ajánlattételre külföldi értékpapírfelügyeleti hatóság engedélyét nem kérték meg, így a kibocsátás sem közvetlenül, sem közvetve nem minősíthető külföldön történő nyilvános kibocsátásnak Aluljegyzés A kibocsátás meghiúsul , azaz kettőszázmillió darab Befektetési Jegy jegyzése alatt. A kibocsátás meghiúsulása esetén az Alapkezelő a jegyzés lezárását követő 5 (öt) napon belül köteles a Befektetők által befizetett összegeket kamat és levonás nélkül a Befektetők rendelkezésére bocsátani arra a számlára történő utalással, amelyről a befizetés történt. 16/86

17 16.3. Túljegyzés és allokáció Az Alapkezelő a jegyzés során összesen legfeljebb ,- (négymilliárd) forintig fogad el jegyzéseket. Túljegyzés esetén a rendelkezésre álló Befektetési Jegy mennyiség a Befektetők részére a Befektetők neve (elnevezése) alapján alfabetikus sorrendben, kártyaleosztási elv szerint kerül allokációra. Ennek során a Befektetési Jegyek közül minden Befektető 1 (egy) darabot kap, majd névsor szerint a szétosztás mindaddig folytatódik, ameddig a rendelkezésre álló Befektetési Jegy mennyiség el nem fogy. Az allokációra a jegyzés záró napját követő munkanapon kerül sor. A Befektetők az allokáció eredményéről a jegyzési helyeken érdeklődhetnek. Az Alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételét követő folyamatos Befektetési Jegy forgalmazás időtartamára nem kerül a forgalomba hozandó Befektetési Jegy mennyiségre nézve felső korlát meghatározásra Nyilvántartásba vétel Az Alapkezelő a jegyzés lezárását követően azonnal kéri az Alap nyilvántartásba-vételét a Felügyeletnél. Amennyiben a Felügyelet az Alap nyilvántartásba-vételét megtagadja, az Alap létrehozatala meghiúsul, az Alapkezelő az aluljegyzés szabályai szerint köteles a Befektetőknek a befektetett összeget visszafizetni a nyilvántartásba vételt megtagadó határozat Alapkezelő általi kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül. A Forgalmazók az Alap nyilvántartásba-vételét követő 2 (kettő) banki napon belül igazolást küldenek a Befektetőnek a jegyzés során teljesített mennyiségről. 17. Folyamatos forgalmazás Az Alap nyilvántartásba vétele után történő értékpapír keletkeztetést követő banki napon az Alapkezelő megkezdi a Befektetési Jegyek folyamatos nyilvános forgalomba hozatalát, illetve visszaváltását azzal, hogy az Alapkezelő a Befektetési Jegyek Befektetők felé való értékesítésével és visszaváltásával (együttesen: forgalmazás) a Forgalmazókat bízza meg. A Forgalmazók a Befektetési Jegyek értékesítésére megbízottakat (közvetítőket) vehetnek igénybe. A Forgalmazók a megbízottak (közvetítők) tevékenységéért a Befektetők felé, mint sajátjáért felel. A Befektetési Jegyek eladása és visszaváltása a Forgalmazók és megbízottjaik (közvetítői) feladata. Az értékesítésért kizárólag a Forgalmazók felelnek. A Befektetési Jegyek értékesítése során az Alapkezelőnek az ügylet értékének a Forgalmazónál vezetett számláján történő jóváírását követően keletkezik kötelezettsége. Az Alapkezelő folyamatos forgalmazással kapcsolatos felelőssége kizárólag ezt követően a Befektetési Jegyek keletkeztetésére és az adott Forgalmazóhoz történő transzferálásra terjed ki. A Befektetési Jegyek visszaváltása során az Alapkezelőnek a Befektetési Jegyeknek az Alapkezelő (vagy megbízottja) KELER-nél vezetett számlájára történő megérkezését követően keletkezik kötelezettsége. Az Alapkezelő folyamatos forgalmazással kapcsolatos felelőssége kizárólag ezt követően a Befektetési Jegyek törlésére, valamint a visszaváltás ellenértékének az Alap számlájáról az adott Forgalmazóhoz történő átvezetésre terjed ki. Az Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazását a Forgalmazók végzik. A Forgalmazók a forgalmazás rendjét a jelen Tájékoztató, valamint az annak részét képező Kezelési Szabályzat keretein belül saját maguk határozzák meg. A forgalmazási rend, valamint a Forgalmazók által érvényesített forgalmazási jutalék és az esetleges kapcsolódó szolgáltatások díja eltérő lehet, és időről időre változhat, a Befektető kötelessége ezekről a Forgalmazónál tájékozódni. Az értékesítés és a visszaváltás szabályai (különösen a folyamatos forgalmazási árra, a forgalmazási jutalékokra és egyéb költségekre, illetve a forgalmazási limitekre vonatkozó rendelkezések) egyebekben a jelen Tájékoztató részét képező Kezelési Szabályzatban kerülnek részletesen szabályozásra. 18. A folyamatos forgalmazás során értékesített Befektetési Jegyek mennyisége A folyamatos forgalmazás során a Befektetési Jegyek mennyisége nincs korlátozva. 17/86

18 19. Értékpapírszámla-vezetés A Befektetőknek a folyamatos forgalmazáskor a vételi szerződés megkötésekor értékpapírszámlával kell rendelkezniük, tekintettel arra, hogy az Alap értékpapírszámla vezetésre jogosult Forgalmazói a Befektetési Jegyeket az általuk kezelt értékpapírszámlán írják jóvá. A visszaváltási szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Befektető a visszaváltandó Befektetési Jegyeket a Forgalmazó által vezetett értékpapírszámlára helyezze. A Forgalmazók által az Alap tekintetében végzett értékpapírszámla-vezetéssel kapcsolatos szolgáltatások Befektetőt érintő díjtételeit, amennyiben arról a Tájékoztató másképpen nem rendelkezik, a Forgalmazók tekintetében azok hatályos kondíciós listái tartalmazzák. 20. A Befektetők tájékoztatása Lásd részletesen a Kezelési Szabályzatban. 21. A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok A Befektetési Jegyek valamennyi tulajdonosa jogosult arra, hogy (a) a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazók pénztári óráiban - visszaváltsa a Befektetési Jegyeket, vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken; (b) az Alap megszűnése esetén az Alap felszámolását, végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen; (c) az Alap legutolsó havi portfólió jelentését, auditálatlan féléves és auditált éves jelentését kérje az Alapkezelőtől az Alap teljesítményéről és működéséről, ingyenesen. A jelentések a Befektetési Jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak az Alapkezelő, a Forgalmazók, valamint a Letétkezelő irodáiban; (d) a Tőkepiaci törvényben meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatást kapjon; (e) az Alapkezelőtől az Alap Tájékoztatójának, valamint az annak részét képező Kezelési Szabályzatának, Rövidített Tájékoztatójának, illetve az Alapkezelő üzletszabályzatának mindenkor hatályos példányát ingyenesen átvegye; (f) a Tőkepiaci törvényben meghatározott egyéb jogait gyakorolja. 22. Hozamfizetés Az Alap tőkenövekményének terhére nem fizet hozamot. A befektetések hozamait (árfolyamnyereségét) folyamatosan visszaforgatják, azokból újabb befektetéseket hajtanak végre az Alap befektetési politikájának (Kezelési Szabályzat 8. fejezete) megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával juthatnak hozzá a tőkenövekményhez. Az Alap működésére vonatkozó részletes szabályokat az Alap Kezelési Szabályzata tartalmaz. 18/86

19 II. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A Befektetési Jegyek vásárlása számos kockázatot hordoz magában, amelyek döntő többsége arra vezethető vissza, hogy az Alap portfóliójában szereplő eszközök értéke ingadozik, továbbá a hazain kívül globális (nemzetközi) makrogazdasági és részvénypiaci folyamatok is befolyásolhatják az Alap Befektetési Jegyeinek árfolyamát. A Befektetési Jegybe történő befektetéshez kapcsolódó kockázatokat a Befektetőknek saját maguknak kell felmérniük. Az Alap Befektetési Jegyeibe történő befektetésből eredő kockázatokat, illetve az azokból eredő károkat kizárólag a Befektetők viselik. Az Alap Befektetési Jegyeibe történő befektetés részletesebben az alábbi kockázatokat hordozza magában: 1. Politikai kockázat: A magyarországi és külföldi monetáris és gazdaságpolitikai szervek (kormány, jegybank) által követett monetáris, jövedelmi és költségvetési politika alapvetően befolyásolja a piacokat, különösen az állampapír-piacok hozamszintjét valamint a részvények, vállalatok értékelését, operatív működését. Ezért a Befektetési Jegyek hozamát is erősen befolyásolja a hatóságok által választott árfolyamrendszer, jövedelem-, és kamatpolitika stb. Mindemellett a befektetők kötvényektől, részvényektől és egyéb befektetési eszközöktől elvárt hozamra (kockázati prémiumra) is számottevő hatással van a mindenkori kormány és jegybank gazdaságpolitikája. Közvetlenül a magyarországi, közvetetten pedig a külföldi országok politikai helyzete befolyásolhatja az Alap Befektetési Jegyeinek árfolyamát. 2. A befektetések egyedi kockázata Az Alap befektetéseinek hozamait döntően befolyásolják az országban zajló makrogazdasági folyamatok. Az elérhető hozamokat alapvetően meghatározza, hogy a gazdaság a konjunktúraciklusnak éppen melyik szakaszában van. Ezért a Befektetetési Jegyek árfolyam-ingadozása is függ a magyarországi és a nemzetközi szuverének makrogazdasági helyzetétől. Ezen túlmenően az egyes vállalatok gazdálkodási tevékenysége is hordoz magában kockázatokat (pl. veszteséges gazdálkodás, csőd, felszámolás stb.), ami a részvények áralakulásában tükröződik és áttételesen hat az Alap eszközeinek árfolyamára, amely egyedi kockázatok közvetetten kedvezőtlenül is érinthetik a Befektetési Jegyek árfolyamát. 3. Nemzetközi tőkepiaci kockázat A külföldi tőkepiaci trendek szintén befolyásolhatják az Alap eszközeinek hozamait. A külföldi befektetők kereslete az általuk elvárt hozamfelár mellett függ a külföldi tőkepiacok kamatszintjétől is. Ezáltal a külföldi kamatok is közvetetten befolyásolják a Befektetési Jegyek árfolyamát. Hasonló hatás érvényesülhet a nemzetközi részvénypiaci hangulat esetében is. A részvénypiaci tendenciák meghatározó eleme a nemzetközi tőzsdéken uralkodó befektetői hangulat. Ennek közvetett hatásai időnként erőteljesebbek lehetnek az egyes részvények árfolyamára - ezáltal a Befektetési Jegyek árfolyamára is -, mint az a fundamentumokból következne. 4. Származtatott termékekből eredő kockázat Az Alap működése során származtatott termékekbe is fektet, így azok árfolyammozgásaiból eredő kockázat közvetlenül érinti az Alapot. Az Alap elsődlegesen (közvetlenül) és másodlagosan (közvetetten) is érintett a hazai-, és nemzetközi egyéb eszközosztály(ok)ba sorolt származtatott piacok árfolyam-ingadozásaitól. 5. Befektetési kockázat Az Alapkezelő az Alap portfólióját a törvényi szabályozás betartásával és az Alap befektetési politikáját (Kezelési Szabályzat 8. fejezet) követve saját belátása szerint állítja össze. Annak ellenére, hogy az Alapkezelő minden befektetést részletes elemzést követően hajt végre, nincs garancia arra, hogy az Alap nem szenved el árfolyamveszteséget, viszont ennek bekövetkezési valószínűsége nagyon alacsony, éppen a tőkevédelem és az azt alátámasztó követendő befektetési politika miatt (Tőkevédettséggel kapcsolatos kockázat). A Befektetési Jegy tulajdonosoknak tudomásul kell venniük, hogy valamennyi befektetés kockázattal jár és az Alapkezelőnek nem áll módjában garantálni az Alap teljesítményét, vagy jövőbeni hozamát. 6. Reálhozam kockázata A fogyasztói árindex emelkedése mindig rejt magában némi bizonytalanságot, így előfordulhat, hogy az infláció bizonyos múltbeli időszakot tekintve meghaladja az állampapírpiac hozamát. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek nominális hozama alapvetően az állampapír- és részvénypiaci hozamoktól, egységesen a kamatkörnyezettől függ, az Alap nominális teljesítménye egyes időszakokban az infláció alatt maradhat. Ez pedig a negatív reálhozam 19/86

20 kockázatát hordozza magában. 7. Társaságok kockázata Az Alap befektetési politikája lehetőséget nyújt gazdálkodó szervezetek által kibocsátott értékpapírokba történő befektetésre, így az ezen instrumentumokból eredő árfolyam-, és vállalati kockázatokat az Alap közvetlenül viseli. 8. Devizaárfolyam-kockázat Az Alap forintban denominált eszközökön kívül egyéb devizában kibocsátott vagy elszámolt instrumentumokba is fektethet, ezért az Alap a nem forintban történő befektetések során árfolyam-kockázatot vállal fel, mely közvetlenül érinti az Alap eszközeinek forintban kifejezett értékét. 9. Az Alap eszközeinek likviditási kockázata Az Alapkezelő a befektetési döntések meghozatala előtt mérlegeli az eszközök likviditását. A portfólióban lévő eszközök likviditása változhat. Ez esetben elképzelhető, hogy ha jelentősen romlik egy eszköz likviditása, akkor azt a nyilvántartási értéke alatt tudja csak az Alapkezelő értékesíteni, ami kedvezőtlenül befolyásolja az Alap nettó eszközértékét, így a Befektetési Jegy árfolyamát. 10. A Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata A Befektetési Jegyek eladását és visszaváltását a Tőkepiaci törvény alapján az Alapkezelő kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, a Befektetők érdekében, a PSZÁF haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha a) a Befektetési Jegy nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen, ha az Alap saját tőkéje több mint 10 (tíz) %-ára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy b) a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak. A Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb 10 (tíz) napra felfüggesztheti az adott sorozatot alkotó Befektetési Jegy folyamatos forgalmazását, ha az Alapkezelő nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének. Az Alapkezelő kérelmére a Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb 180 (száznyolcvan) napra felfüggesztheti az Alap által forgalomba hozott Befektetési Jegyek folyamatos visszaváltását, ha azt a befektetők érdekeinek védelme szükségessé teszi, így különösen, ha: a) 10 (tíz) egymást követő forgalmazási nap alatt a visszaváltott és visszaváltani kért Befektetési Jegyek összértéke eléri az Alap - adott időszak első napján érvényes - nettó eszközértékének 10 (tíz) százalékát, mely számítás során a visszaváltani kért, és még vissza nem váltott Befektetési Jegyet a visszaváltásra szóló megbízás felvétele napján érvényes nettó eszközértéken kell figyelembe venni, b) 20 (húsz) egymást követő forgalmazási nap alatt a forgalomban levő befektetési jegyek darabszáma 10 (tíz) százalékkal csökkent, vagy c) a Befektetési Jegyek visszaváltását biztosító likvid eszközök aránya a visszaváltások következtében az Alap saját tőkéjének 15 (tizenöt) százaléka alá csökkent. Az Alapkezelő a befektetési jegy folyamatos visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó kérelmet a fenti a)-c) pontban meghatározott valamelyik feltétel bekövetkeztét követő 5 (öt) forgalmazási napon belül nyújthatja be. A Felügyelet a Befektetők érdekében az alábbiakban meghatározott határidőn belül bármikor, erre irányuló kérelem nélkül is dönthet a visszaváltás felfüggesztésének megszüntetéséről, meghatározva a visszaváltás kezdőnapját. Ha a felfüggesztés megszüntetését az Alapkezelő az alábbiakban meghatározott határidőn belül kéri, azt a Felügyelet elrendeli. A Felügyelet a fentiek alapján előterjesztett kérelem elbírálásáról legkésőbb 2 (két) forgalmazási napon belül dönt. Ha a fenti a)-c) pontjában meghatározott felfüggesztési feltételek bármelyike alapján elhatározott felfüggesztés fennállásának időtartama eléri a 180 (száznyolcvan) napot, a Felügyelet elrendeli az Alap megszüntetését. 11. Nettó eszközérték számításából eredő kockázat Az Alapkezelő célja az volt az eszközök értékelési szabályainak kialakításakor, hogy a nettó eszközérték a lehető legpontosabban tükrözze a portfólió pillanatnyi értékét. Egyes kevésbé likvid értékpapíroknál azonban előfordulhat, hogy azok utolsó piaci ára, amely az értékelés alapját képezi, nem friss, ezért nem tükrözi helyesen az adott eszköz piaci értékét. Ekkor - miután a nettó eszközérték enyhe felül-, vagy alulértékeltséget mutathat - a nettó eszközértéken való forgalmazás miatt a Befektetők által realizált hozam minimálisan eltérhet az Alap portfólióját alkotó piaci eszközök tényleges értékének változásától. 20/86

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT.

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. A által kezelt, A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST HAZAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST HAZAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Közép-Európai

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit.

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit. HIRDETMÉNY Az Alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. október 14-én kelt, H-KE-III-715/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2007.11.09. napján kelt, E-III/110.590/2007.

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, Kötvény Alap A és B sorozat Részvény Alap A és B sorozat Pénzpiaci Alap Alapok Alapja Konvergencia A és B sorozat Nemzetközi Részvény Alap

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A és B sorozat Raiffeisen Private Banking Duna

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money Befektetési

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2007. ÉV REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2007-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt. 1053

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, Kötvény Alap Részvény Alap Pénzpiaci Alap Alapok Alapja Konvergencia Nemzetközi Részvény Alap Likviditási Alap Ingatlan Alap A, B, C és D

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény (továbbiakban:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2008.

FÉLÉVES JELENTÉS 2008. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2008.04.30. napján kelt, E-III/110.647/2008.

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely többet hozhat az éven belüli lekötött betéteknél vagy a diszkontkincstárjegyeknél?

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap ( Alap ) által kibocsátott, A sorozatú, OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap befektetési jegy

HIRDETMÉNY. Az OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap ( Alap ) által kibocsátott, A sorozatú, OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap befektetési jegy HIRDETMÉNY Az alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2015.07.23-án kelt, H-KE-III-702/2015. sz. engedélye alapján nyilvános

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A DIÓFA ALAPKEZELŐ által kezelt, TAKARÉKINVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és

Részletesebben

TAKARÉK INVEST SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA A K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

OTP REÁL FUTAM VI. ALAP

OTP REÁL FUTAM VI. ALAP HIRDETMÉNY Az Alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. november 8-án kelt, H-KE-III-780/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

A Raiffeisen Ingatlan Alap

A Raiffeisen Ingatlan Alap A Raiffeisen Ingatlan Alap A, B, C és D sorozatának egységes szerkezetbe foglalt Átalakulási Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nyilvános forgalombahozatali

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben