További kifizetési kérelmek: Halastavi Környezetgazdálkodási Program szeptember 1-30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "További kifizetési kérelmek: Halastavi Környezetgazdálkodási Program 2012. szeptember 1-30."

Átírás

1 Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/8. szám (augusztus) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Vetésváltási szabályok Mire figyeljünk a vetések tervezésekor? 1. oldal 2. oldal Mire figyeljünk, ha bérbe szeretnénk adni termőföld területünket? 4. oldal Családi gazdaságok létrehozásának feltételei Gazdálkodói kérdések és válaszok Szervestrágyázás hatásai a talajadottságokra 7. oldal 9. oldal 10. oldal Partnergazdaságaink tapasztalataiból: Lemken Solitair 9/600 KA-DS pneumatikus vetőgép 12. oldal AKCIÓ - Lemken Solitair 9/600 KA-DS vontatott pneumatikus vetőgép 13. oldal Sikeres részvétel a Hajdúsági Expón 13. oldal Meghívó a III. Sárbogárdi Szántóversenyre 14. oldal Lízing konstrukciók összehasonlítása - tájékoztató 15. oldal Személyes hírszolgáltatásaink napi témái 16. oldal További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! "Hírlevelek" menüpontunkban megtalálhatják korábbi hírleveleink teljes tartalmát. Kiemelt napi híreinket, információszolgáltatásunkat ezentúl megtalálják honlapunk főoldalán is, emellett elolvashatják a "V.I.P. hírszolgáltatás" menüben. Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Aktuális kifizetési kérelmek Az augusztus 1-től december 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők: Megújuló energiaforrások (Kazáncsere); Önálló, építéssel nem járó gépek; Kertészeti gépek; Erdészeti gépek; Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK); Baromfitelepek korszerűsítése; Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP); Nyersszesz, nyersolaj üzemek; Öntözés; Kertészet korszerűsítése; Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító); Mezőgazdasági utak; Turisztika; Mikrovállalkozások; Vidéki örökség; Falumegújítás és - fejlesztés; Tanyabusz; LEADER További kifizetési kérelmek: Halastavi Környezetgazdálkodási Program szeptember Növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzése szeptember Halászati Operatív Program szeptember Folyamatos: Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások (A támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül.) Aktuális támogatási kérelmek Méhészeti támogatások Kaptárak jelölése; Rendezvények és elméleti ismeretterjesztés; Mézkinyeréshez és vándoroltatáshoz eszközbeszerzés; Varroa atka elleni alternatív védekezés (2011. október szeptember 5.) GAZDANet szeptember Termelői csoportok létrehozása és működtetése szeptember ÚMVP-s képzések (Támogatási és kifizetési kérelem egyben) szeptember 1 - október 31. Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele szeptember 8 - október 23. (A gyűjtési időszak október 8-ig tart.) Ahol az időszak utolsó napja hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, ott a legvégső benyújtási nap a határidő leteltét követő első munkanap, de ajánlott az eredeti dátum szerinti határidő betartása! Folyamatos támogatási kérelmek A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatása; Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása; Állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támogatások; Baromfi és sertés állatjóléti támogatások; Intervenciós sovány tejpor és vaj tárolása, a vaj magán-tárolási támogatása; A borászati termékek alkoholtartalmának növelése További határidőkről, honlapunk "Határidők" menüpontjában tájékozódhatnak! - 1 -

2 Vetésváltási szabályok Mire figyeljünk a vetések tervezésekor? Termelésük egyik fontos eleme a vetésváltás. Minél inkább rászorulunk a föld termésére, annál fontosabb, hogy helyesen gazdálkodjunk rajta, hatékonyan éljünk a rendelkezésünkre álló terület lehetőségeivel. A növénytermesztők érdeke, hogy a legnagyobb termésmennyiséget, és a legjobb minőséget tudja megtermelni és értékesíteni egy adott területről, a legkisebb befektetéssel. A helyesen használt vetésváltás a legolcsóbb agrotechnikai tényező tud lenni. A vetésforgó hiányával a gyomok elszaporodhatnak, talajuntság következhet be. Napjaink földművelési rendszereinél megfigyelhető a monokultúra. Az USA-ban búza, kukorica, gyapot, Kínában rizs, Egyiptomban, Kubában cukornád, Magyarországon a kukorica termesztése figyelhető meg ebben a formában. A talaj termőképességének fenntartását műtrágyázással oldják meg a legtöbb országban, a szegényebb, elmaradottabb helyeken istállótrágyázással. Az egyoldalú növénytermesztés kedvez a kórokozók és a kártevők elszaporodásának. Az iparszerű földművelési rendszer a termésátlagok növekedésével a fokozódó környezeti terhelést hozta magával. A vetésforgóval a talaj fizikai állapotát kedvezőbbé tudjuk tenni, a kártevők és kórokozók száma, valamint a gyomosodás mérsékelhetővé válhat. A legtöbb támogatás igénybevétele esetén (SAPS, AKG, Natura 2000, KAT stb...) kötelező a Kölcsönös Megfeleltetés, valamint az annak részét képező HMKÁ (Helyes Mezőgazdasági-és Környezeti Állapot) előírásainak betartása (50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet). A HMKÁ célja, hogy a minimális gazdálkodási és környezetvédelmi előírások meghatározásával a mezőgazdasági földterületeket jó mezőgazdasági és ökológiai állapotban tartsa. A gazdálkodóknak tisztában kell lenni azzal, hogy mely kultúrnövényeket maximum hány egymást követő évben lehet termeszteni ugyanazon a területen. Kiindulási alapnak a évi egységes területalapú támogatás iránti kérelem beadásának időpontjában a területen szereplő kultúra számít. Számos kultúrnövény önmaga után nem vethető még egyszer, vannak azonban olyan növények, amelyek egymás után két, három vagy akár négy évig is termeszthetők önmaguk után. A vetésváltás szabályai a HMKÁ szerint: önmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, cukorrépa, olajtök, dinnye; önmaguk után két évig termeszthetők: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék; tökre oltott dinnye; önmaguk után legfeljebb három évig termeszthetők: dohány és a kukorica; önmaga után legfeljebb négy évig termeszthető: vetőmag termesztés céljából hibridkukorica; minden egyéb növény több évig termeszthető önmaga után

3 A vetésváltási szabályok teljesítése során a másodvetést is figyelembe kell venni (!), ha az a főnövénnyel megegyező területen valósult meg, és a földhasználó a másodvetést szabályszerűen bejelentette. Az Egységes kérelemben szereplő bejelentett táblán történt másodvetésről, annak megtörténtét követő tizenöt napon belül bejelentést kell tenni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elektronikus felületén. Másodvetés: a főnövény után a következő gazdálkodási év első növényének vetéséig betakarított, vagy zöldtrágya-növényként talajba forgatott kultúra. Zöldtrágya-növény olyan vetett növényfaj lehet, amely növénytakaróként beborítja a talajt és a talajtermékenység javításának céljából fejlődése vegetatív szakaszában, de legkésőbb az első virágzáskor teljes tömegében a talajba bedolgozásra kerül. (Az árvakelés nem minősül zöldtrágya-növénynek.) A bejelentés és a művelet dátumát rögzíteni kell a Gazdálkodási naplóba is. A fenti előírások mellett az EMVA - Agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) részt vevő termelőknek további követelményeknek is meg kell felelniük, melyek az alábbiak: Cukorrépa, cékla, takarmányrépa, burgonya, lóbab, szója és csillagfürt csak egyszer termeszthető 4 éven belül. Napraforgó, szárazborsó csak egyszer termeszthető 5 éven belül. Két hüvelyes növény, illetve hüvelyes növény és szálas pillangós takarmánynövény termesztése között legalább két évnek kell eltelnie. Lucerna után hüvelyes növény nem termeszthető. Szója, olajrepce, napraforgó nem követheti egymást a vetésváltásban. AKG esetében a támogatásra jogosultnak be kell jelentenie az elektronikus felületen: zöldtrágyázás megvalósítása esetén a növényállomány beforgatását megelőző 15 napon belül a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját; másodvetés megvalósítása esetén a munkálatok elvégzését követő 15 napon belül az elvetett növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját; középmély lazítás megvalósítása esetén a munkálat elvégzését követő 15 napon belül a megvalósítás helyét és időpontját. Amennyiben egy termelő kedvezőtlen adottságú területtel (KAT) rendelkezik, és arra kompenzációs támogatást is igénybe vesz, úgy abban a gazdálkodási évben és területen, amelyre vonatkozóan támogatási kérelmet nyújt be a következő növényeket nem termesztheti: őszi és tavaszi búza, rizs, kukorica, cukorrépa, burgonya, zöldségek, ipari növények (dohány, káposztarepce, szója, réparepce, olajlenmag, komló, napraforgó, gyapot, len, rostkender). Régi tapasztalat, hogyha egy növényt ugyanazon a területen több éven át egymás után termesztenek, vagy ha egy bizonyos idő eltelte nélkül térnek vele vissza ugyanoda, akkor terméscsökkenés, betegségek és kártevők felszaporodása lép fel. A vetésforgó előnyös hatásait külföldi és hazai szakemberek is bizonyították, ami a gyakorlatban is igazolódott, ennek ellenére gazdasági szinten történő megfelelő megvalósítása sokszor nehézségekbe ütközik, ugyanakkor egyre erősödik a vélemény: a növényi sorrend egy adott területen nagy hatással van a terméseredményekre Havasi Nóra

4 Mire figyeljünk, ha bérbe szeretnénk adni termőföld területünket? Magyarországon a haszonbérlet számít a földhasználat legelterjedtebb módjának, ugyanakkor szabályozását tekintve ez a legösszetettebb. A termőterület haszonbérlete során a földterület tulajdonosa (haszonbérbe adó), haszonbérleti szerződést köt a terület művelőjével (haszonbérlő), ennek alapján a haszonbérlő művelheti a területet illetve jogosult hasznainak szedésére. Mindezért a bérlő haszonbérleti díjat fizet. Jellemzően a haszonbérleti díjat évente kell megfizetni, amely bizonyos esetekben adómentes, más esetekben nem az. A jövedelemadó szempontjából termőföld haszonbérbeadása alatt a termőföld magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, bérleti díj ellenében mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő földterület-bérbeadást értjük. Jogi értelemben véve termőföldnek nevezzük azokat a területeket, amelyek az ingatlan-nyilvántartásban a következő művelési ágak egyikeként szerepel: szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület vagy halastó. A haszonbérleti díj megfizetésének, valamint a megfizetett bérleti díj felhasználásának módja többféle lehet, ez nagyban befolyásolja az adókötelezettséget. A termőföld bérbeadásból származó bevétel adómentes, amennyiben a haszonbérbeadás időtartama eléri az öt évet. Ha a bérlet időtartama - utóbb - nem éri el az öt évet, úgy a korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni. Az állam a bérbe vehető földterületre egyrészt mennyiségi korlátozást érvényesít, másrészt előhaszonbérleti jogot biztosít egyes gazdálkodóknak. Haszonbérlői pozícióban belföldi vagy külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is állhat. Míg a magánszemélyek legfeljebb 300 hektár vagy 6000 AK értékben vehetnek termőföldet haszonbérletbe, addig a szövetkezetek és gazdasági társaságok 2500 hektárnyit vagy 50 ezer AK értékűt. Ez utóbbi korlátba nem kell beleszámítani azt a földmennyiséget, amelyet a cég saját tagjától - vagy névre szóló részvényesétől -, illetve a Nemzeti Földalaptól vett bérbe. Ha a termőföld tulajdonosa úgy dönt, hogy földrészletét a továbbiakban nem maga kívánja megművelni, először is a potenciális haszonbérbe vevők felkutatásával kell kezdenie. A haszonbér nagyságát többféle módon is meg lehet határozni. Leggyakoribb meghatározás a búza kg/ak, ilyenkor a haszonbérbe adó választhat, hogy az éves bért terményben vagy pedig a búza árát tőzsdei áron átszámítva készpénzben kéri. Nem ritka a Ft/AK, a Ft/hektár, illetve a mindenkori területalapú támogatás nagyságához kötött bérletidíj-ajánlat sem. A felek emellett közös megegyezéssel további kondíciókban is megállapodhatnak. A haszonbérbe vevő számára előnyös kikötés, hogyha a tulajdonos az ingatlant a bérlet időtartama alatt eladni szándékozna, a haszonbérbe vevő elővásárlási joggal élhet. Az ajánlat elfogadásához kölcsönös megegyezés szükséges a haszonbérbe vevő gazdálkodó, valamint a haszonbérbe adó tulajdonos között. Ha a termőföldre özvegyi haszonélvezeti jog is fel van jegyezve, akkor a haszonbérbe adó oldalán feltétel a haszonélvező beleegyezése is. Az így létrejött ajánlatot írásba kell foglalni, és az esetek többségében nyilvánosságra kell hozni. A bérbe adó a haszonbérleti ajánlat egy eredeti és egy másolati példányát - valamint a kifüggesztésre irányuló kérelmet - postai úton, tértivevénnyel meg kell, hogy küldje a települési önkormányzat jegyzőjének, vagy átvételi igazolás ellenében személyesen kell hogy átadja. Az ajánlatot a jegyzővel teljes terjedelemben közölni kell, emellett a közlésből ki kell tűnnie annak is, hogy az ajánlattevő az előhaszonbérletre melyik jogcímen jogosult

5 A jegyző a haszonbérleti ajánlatot 8 napon belül köteles kifüggeszteni a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára, ahol az 15 munkanapig olvasható. Ha az érintett településen nincs polgármesteri hivatal, akkor a kifüggesztés a körjegyzőség székhelyén a hivatal faliújságán, a körjegyzőséghez tartozó egyéb településeken pedig a helyben szokásos módon (pl. falragaszon) történik. Előhaszonbérletre jogosult Aki a bérletre előjogosult, a közzététel kezdőnapját követő 15 munkanapon belül elfogadó írásbeli nyilatkozatot tehet. Ha ezt határidőre nem teszi meg, azt az előhaszonbérleti jogról való lemondásnak kell tekinteni. Elfogadó nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan lehet tenni, de ez nem jelenti azt, hogy ügyvédhez kell fordulni. Elég, ha a nyilatkozatot két tanú az aláírásával, neve és lakcíme feltüntetésével hitelesíti. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az előhaszonbérleti jogcímet is. Az előhaszonbérletre jogosult a nyilatkozatot a jegyzőnek postai úton, tértivevényes levélben küldheti el, vagy átvételi igazolás ellenében személyesen átadhatja. Postai kézbesítés esetén a 15 munkanapos határidőt a postára adás napja szerint kell megállapítani. A jegyző a hirdetmény levételét követően még 8 napot vár az esetlegesen postán feladott elfogadó nyilatkozatokra, majd iratjegyzéket készít, és a dokumentumokat a haszonbérbe adónak átadja, vagy postán megküldi. A jegyző által küldött dokumentumokat meg kell őrizni, mert a haszonbérlet földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzéséhez ezek szükségesek! Ha beérkezett olyan érvényes elfogadó nyilatkozat, mely alapján az előhaszonbérletre jogosult megelőzi az eredeti haszonbérleti ajánlatot tett személyt, a haszonbérleti szerződés az előhaszonbérletre jogosult és a haszonbérbe adó között jön létre. Több előhaszonbérletre jogosult elfogadó nyilatkozata esetén a szerződés a rangsorban előrébb állóval jön létre. Több, azonos helyen álló előhaszonbérletre jogosult esetén (pl. két családi gazdálkodó szomszéd is elfogadó nyilatkozatot tett) a haszonbérbe adó választása szerinti gazdálkodóval kötendő meg a szerződés. Szerződéskötés A termőföld haszonbérbe adásához írásbeli szerződés megkötése szükséges. Ha a termőföld haszonbérletét valamelyik előhaszonbérletre jogosult szerzi meg, akkor a távollevők között kötött szerződés szabályai szerint az ajánlat és az arra tett elfogadó nyilatkozat együttesen helyettesíti a hagyományos szerződési formát, de a feleknek természetesen jogukban áll hagyományos szerződést kötni - az ajánlattal azonos tartalom mellett. Ha nem jelentkezett előhaszonbérletre jogosult, vagy nem kellett meghirdetni az ajánlatot, a felek között a haszonbérleti megállapodás írásbeli szerződéssel jön létre. Az érvényességhez nem szükséges sem tanúk alkalmazása, sem pedig ügyvédi ellenjegyzés, de ha a felek között vita merülne fel, a tanúk vagy az ügyvéd közreműködésével ez jóval egyszerűbb módon rendezhető. A szerződés tartalmának egyeznie kell a kölcsönösen elfogadott ajánlattal

6 Haszonbérlet bejelentése A termőföld haszonbérletének a földhasználati nyilvántartásba való bejelentése akkor kötelező, ha a földhasználó által művelt összes földterület - a földrészletek számától függetlenül - meghaladja az egy hektárt. A bejelentésnek a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül kell eleget tenni az illetékes körzeti földhivatalban, a szerződés egy eredeti példányának benyújtásával. Ha erre sor került, az önkormányzati meghirdetés tényét is igazolni kell. A bejelentéssel egyidejűleg a földhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy a termőföld használata a törvényben foglalt mennyiségi korlátozásokat nem sérti. A nyilvántartásba vételért a földhasználónak 6000 forintos igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. A bejelentést elmulasztó használót a földhivatal bírsággal sújtja, ennek mértéke a termőföld ingatlannyilvántartás szerinti AK-értékének ezerszerese. Amikor nincs szükség meghirdetésre Az alábbiak esetén nem kell nyilvánosságra hozni a haszonbérleti ajánlatot: közeli hozzátartozók (a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa) közt megkötött haszonbérleti szerződés esetében; mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósuló termőföld haszonbérlete esetén; közös tulajdonú termőföld esetén, ha a haszonbérleti ajánlatot valamelyik tulajdonostárs tette; ha a haszonbérleti szerződést eleve a földtörvény szerint első helyen előhaszonbérleti joggal rendelkező személlyel kötötték meg; ha a haszonbérbe adott földrészlet zártkerti besorolású; ha a földhasználati szerződést nem haszonbérletként, hanem pl. felesbérleti, részesművelési vagy szívességi földhasználati formában kötötték. Haszonbérlet és alternatívái Alaki feltételek Bérfizetés Művelhető területnagyság Időtartam Előjogosultság Haszonbérlet előre rögzített mértékű díj (búza kg/ak; Ft/AK vagy Ft/ha alapon) magánszemély: 300 ha vagy 6000 AK gazdálkodó szervezet: 2500 ha vagy 6000 AK határozott időre, de legfeljebb 20 évre elővásárlási és előhaszonbérleti jog kizárólag írásban köthető Felesbérlet, részesművelés adott évben termett termény előre meghatározott hányada, természetben nincs térmértéki korlát Szívességi földhasználat, haszonkölcsön szóban vagy írásban is érvényesen megköthető ingyenes határozott vagy határozatlan időtartamra is köthető elővásárlási jog nincs Máté Balázs

7 Családi gazdaságok létrehozásának feltételei Az elmúlt időszakban megfigyelhető volt, hogy a családi gazdálkodók egyre több előnyt élveznek, akár a föld tulajdon vagy haszonbérlet szerzésre, akár a pályázatok nyerési esélyeire gondolunk. A Nyugat-Európai országok mezőgazdaságában szinte kizárólagos szerep jut a családi gazdaságoknak, ezért, valamint az elmúlt év tendenciái alapján úgy tűnik, hogy a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó nagy létszámú gazdasági szereplőből a jövőben versenyképes családi vállalkozásokat működtetők rétege alakulhat ki, és ez a réteg adhatja majd a magyar agrártermelés meghatározó hányadát. Mielőtt azonban azonnal családi gazdaságot hoznánk létre, tisztázzunk néhány alapfogalmat: A termőföldről szóló évi LV. törvény január 1-jén hatályba lépett módosítása, illetve e jogszabály végrehajtására készült, a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló, többször módosított 326/2001. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján: családi gazdaság: legfeljebb 300 hektár nagyságú termőföld (ideértve a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet is) tulajdonával, illetőleg haszonbérletével, használatával rendelkező gazdálkodó család valamennyi termőföldje, az ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak (épület, építmény, mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) hasznosításával, legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag közreműködésén alapuló gazdálkodási forma; a családi gazdálkodó: a családi gazdaságot a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásába bejegyeztető személy, aki a családi gazdaság vezetőjeként annak tevékenységi körében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat, mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységét és ebből árbevétele származott, legalább 3 év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van; a gazdálkodó család tagjai: a családi gazdálkodó, annak házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, unokája, valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett nagykorú gyermeke, szülője, nagyszülője, testvére; gyermeken az örökbe fogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket is érteni kell; mezőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, haltenyésztés, szaporító anyag termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vegyes gazdálkodás; kiegészítő tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, elsődleges élelmiszer-feldolgozás, a mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás; helyben lakó: az a családi gazdálkodó vagy nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó magánszemély, akinek lakóhelye legalább három éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a termőföld vagy tanya fekszik; lakóhelye legalább három éve olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a termőföld vagy tanya fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 15 km távolságra van; helyben lakó szomszéd: az a helyben lakó, akinek a tulajdonában vagy használatában lévő termőföld vagy tanya közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékelődésével szomszédos az adásvétel, illetve a haszonbérlet tárgyát képező termőfölddel vagy tanyával

8 A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat a családi gazdaság központja szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága látja el. A gazdálkodó család tagjai vagyoni, elszámolási viszonyukat szerződésben szabályozzák. A szerződésben a családtagok rendelkeznek: a tulajdonukban és a használatukban lévő termőföldterületnek és az annak megműveléséhez szükséges vagyontárgyaknak legalább öt évre a családi gazdálkodó részére történő átadásáról, a személyes közreműködés formájáról és a teljes foglalkoztatású családtag személyéről, valamint azokról a mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységekről, amelyet folytatni kívánnak, a családi gazdaság nyilvántartásba vételét megelőzően gazdálkodásuk folytatása érdekében vállalt kötelezettségek és megszerzett jogok családi gazdaság keretein belül történő továbbvitelének módjáról. A családi gazdaság nyilvántartásba vételét a családi gazdálkodó a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal - NÉBIH - honlapján közzétett formanyomtatványon kérheti a Földművelésügyi Igazgatóságtól, vagy a Kormányablaktól. A Földművelésügyi Igazgatóság a családi gazdaságot akkor veszi nyilvántartásba, ha a családi gazdálkodó a kitöltött kérelemhez nyilatkozatot csatol arról, hogy a törvény szerint élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kíván folytatni, bemutatja a szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okiratot, a képzettséget igazoló okirat hiánya esetén a legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvány és az adóbevallás másolatát csatolja, vagy legalább 3 éve - a családi gazdálkodó által csatolt nyilvántartási szám alatt - mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és adóbevallása másolatát csatolja, nyilatkozik arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van, nyilatkozik arról, hogy a vagyoni, elszámolási viszonyukról a szerződést a gazdálkodó család tagjai megkötötték, rendelkezik őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, és nyilatkozik arról, hogy a szerződést kötő családtagok által a családi gazdaság rendelkezésére bocsátott termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal. A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történt változást a családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni a nyilvántartást vezető Földművelésügyi Igazgatóságnál! A Földművelésügyi Igazgatóság törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot, ha nem állnak fenn a nyilvántartásba vétel feltételei, kivételt képez ez alól a családi gazdálkódó lakóhelyére vonatkozó előírás már nem felel meg azoknak a feltételeknek, amelyek alapján családi gazdaságnak minősült, a gazdálkodó család tagja meghal, és a túlélő családtagok nem jelentik be, hogy a családi gazdálkodást folytatni kívánják

9 Nem hozhat létre újabb családi gazdaságot a gazdálkodó, ha a Földművelésügyi Igazgatóság törli a nyilvántartásból, mert a családi gazdálkodó az állami támogatás igénybevételéhez a támogatás nyújtása szempontjából lényeges körülmény tekintetében valótlan adatot szolgáltatott; nem tett eleget azon feltételnek, miszerint élethivatásszerűen mezőgazdasági és mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet végez. Egyéb feltétele még az, hogy a családi gazdaság fennállása alatt nem hozhat létre új családi gazdaságot. A Földművelésügyi Igazgatóság a családi gazdálkodó kérelmére vagy hivatalból törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot a szerződés megszűnésekor; a törlésről szóló határozatát közli a Földhivatallal. Az igazgatóság a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről, törléséről, valamint a tagok személyében bekövetkezett változásokról szóló jogerős határozatot közli a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal is. A családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem tartalmi elemei A családi gazdálkodó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, legmagasabb iskolai végzettsége és a végzettséget igazoló okirat száma. A gazdálkodó család tagjainak természetes személyazonosító adatai, lakcíme, illetve rokoni jogviszonya kódja. A családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó következő adatoknak a termőföld fekvése szerinti településenként való megjelölése: - a termőföld helyrajzi száma, - a termőföld művelési ága, - a termőföld területe hektárban, - a termőföld külterületi vagy belterületi fekvése. A családi gazdaság részét képező termőföldek összterülete. A kérelem kelte. Az ügyfél aláírása. Pozitív jövőképet biztosíthat, hogy a családi gazdálkodók többsége örülne, ha a gyermeke a felépített vállalkozásban dolgozna a későbbiekben. Ezt a mezőgazdasági munka szépségével, az emberek élelmiszerek iránti folyamatos keresletével, a gazdaság hosszú távú megfelelő jövőképével lehet elérni. Gazdálkodói kérdések és válaszok Tejágazati állatjóléti támogatásnál mikor nyújthatnak be az érintett termelők kifizetési kérelmet a második gazdálkodási évre vonatkozóan? A programban részt vevő állattartók - az eredeti 2012 szeptemberi időszak helyett június 1. és 30. napja között nyújthatnak be kifizetési kérelmet a második gazdálkodási év vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). Az AKG előírásai szerint milyen mélység felel meg középmély lazításnak? Az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatásokat szabályozó rendelet szerint cm Havasi Nóra Natura 2000-es gyepterületem van. Lekaszálhatom-e egyszerre az egész területet, vagy van erre szóló korlátozás? Be kell jelenteni a kaszálást valamely hivatalnak? A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át - beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is - kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.

10 Szervestrágyázás hatásai a talajadottságokra Napjainkban a szervestrágyázás a mezőgazdaságban nem túl jellemző, pedig jelentősége egyre jobban felértékelődik a klímaváltozás és az egyre szélsőségesebb időjárás hatására. Akkor mégis miért nem jellemző napjainkban a szervestrágyázás? Magyarországon és a világon is az állatállomány egyre drasztikusabb csökkenése tapasztalható, ez az egyik legfőbb oka a szerves trágyák visszaszorulásának. A másik lényeges ok, hogy a felhasználás viszonylag körülményes, illetve a tápanyag szolgáltató képessége ugyan megfelelő kezelés mellett megközelíti a komplex műtrágyákat, azonban amíg a műtrágyák szinte azonnal fejtik ki hatásukat addig a szervestrágyákból ez a tápanyagmennyiség több év alatt szabadul fel. Mit nevezünk szerves trágyának? Szerves trágyának nem csak az almos vagy más néven istállótrágyának nevezett trágyákat értjük. Ide tartoznak a hígtrágyák, zöldtrágyák, szalmatrágya, kukoricaszár, tarló- és gyökérmaradványok. Azonban napjainkban egyre jobban terjednek a különböző komposztok, a városi szemétből és ipari szerves hulladékokból készült trágyaanyagok, sőt újabban a fekáliából is egyre több helyen készül megfelelő minőségű komposzt. A szerves trágyák hatásai "A szerves trágyák univerzális trágyák, mert teljes értékű talaj- és növénytrágyák" (Kemenesy, 1961). Felmerülhet a kérdés, hogy a fent említett idézet óta eltelt időben jelentősen megváltozott a talajok tápanyagpótlási rendszere, mégis szükség van a szerves trágyák használatára? A válasz egyértelműen igen. A műtrágyák fejlődése mellett folyamatosan zajlott a szerves trágyák felhasználása és a velük végzett kísérletek is. A tudományos gyakorlat és kutatások is bebizonyították, hogy a szerves trágyák pozitív hatásait semmilyen más anyaggal nem lehet teljes mértékben helyettesíteni. A több évtizedes szabadföldi tartamkísérletek bebizonyították, hogy a talaj fizikai állapotában, mikroelem tartalmában, a biokémiai folyamatok és a kémhatás szabályozásában jelentős szerepe van Alkalmazásuk bizonyíthatóan elősegíti a műtrágyák hatásainak érvényesülését is. Például a talajban kimoshatatlan kötésben lévő nitrogén %-a szerves kötésben található. A foszforkészlet %-a, a kéntartalom 10-30%-a szintén a szerves anyagokhoz kötődik. A mikroelemek nagy része szintén a szerves anyagokhoz kötődik. Ott ahol nagy mennyiségű, környezetre káros szerves anyag ("hulladék") keletkezik, még gazdaságossági kérdés sem lehet annak felhasználása (pl.: hígtrágya). Már csak azért sem, mert ezen hulladékok legfőbb semlegesítője a talaj, ezen anyagok felhasználása, valamint kezelésük és bedolgozásuk költsége pedig megfelelő alkalmazás mellett messze megtérül.

www.euroeco.hu Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása

www.euroeco.hu Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása Megoldásokat szállítunk 2013/8. szám (augusztus) Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása (Részletek a 3. oldalon.) LEMKEN EKE AKCIÓ! (Részletek a 9. oldalon.) A mezőgazdasági termékek és

Részletesebben

www.eurofarm.hu Tartalom: 2012/10. szám (október) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 - Aktuális kérelmek benyújtási időszakai

www.eurofarm.hu Tartalom: 2012/10. szám (október) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 - Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/10. szám (október) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal A környezetkímélő tápanyaggazdálkodás alapelvei 2. oldal FARMET DISKOMAT

Részletesebben

További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.)

További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/10. szám (október) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Családi gazdaság adózása 2. oldal Natura 2000 helyszíni ellenőrzések

Részletesebben

Hírlevél. Rovatok. Csoport. További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! Az aktuális tartalomból: www.euroeco.

Hírlevél. Rovatok. Csoport. További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! Az aktuális tartalomból: www.euroeco. Csoport Hírlevél 2014/4. szám április Megoldásokat szállítunk Az aktuális tartalomból: Újdonságok a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaiban (Részletek az 5. oldalon.) A legjobb befektetés

Részletesebben

Aktuális kifizetési kérelmek A február 1-től május 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők:

Aktuális kifizetési kérelmek A február 1-től május 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők: Az EURO-ECO Csoport szaktanácsadói hírlevele 2013/4. szám (április) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Változások a földügyekben 1. oldal 2. oldal Közúti közlekedés és fuvarozás - GKI képzés

Részletesebben

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 -

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/9. szám (szeptember) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal A talajszerkezet hatása a növények fejlődésére 2. oldal Nyilvántartások

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok meghatározóvá

Részletesebben

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 -

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/1. szám Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Információk az Új Széchenyi Tervről 2. oldal Bővült a Kölcsönös Megfeleltetés rendszere

Részletesebben

Földjog és földügyi intézményhálózat

Földjog és földügyi intézményhálózat Földjog és földügyi intézményhálózat 3. A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Földjog és földügyi intézmény-hálózat 3.: A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése Az EURO-ECO Csoport szaktanácsadói hírlevele 2013/2. szám (február) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Az EU-s támogatások várható alakulása a következő hét évben 2. oldal Az őszi

Részletesebben

www.euroeco.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/11. szám (november) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele

www.euroeco.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/11. szám (november) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/11. szám (november) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Nyertes fiatal gazdák figyelmébe ajánljuk 2. oldal Nitrát adatszolgáltatás

Részletesebben

ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT

ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA FOLYÓIRATA 2014. XVII. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM TARTALOM Jánosi Andrea Interjú Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanárral

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 30., vasárnap Tartalomjegyzék 2013. évi CXXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 63137 2013. évi CXXIII. törvény Egyes

Részletesebben

A FÖLDTÖRVÉNY VÁLASZOL!

A FÖLDTÖRVÉNY VÁLASZOL! Orbán Viktor miniszterelnök A FÖLDTÖRVÉNY VÁLASZOL! Mit mond a Kormány? a kormány arra vállalkozott 2010 ben, hogy megvédi a magyar földet és visszaadja a vidéken élőknek a boldogulás lehetőségét. Orbán

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye (67) vadászterületei 2010-től GYMSMKH 2017-ig

Győr-Moson-Sopron megye (67) vadászterületei 2010-től GYMSMKH 2017-ig Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok hatósági eljárások előadó: Pintér Csaba igazgató Megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Derecske település HB-450/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat alkalmazó

Részletesebben

Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási idõszakai. Az Univer Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele. 2010/3. szám. EMVA Energiaültetvények támogatása

Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási idõszakai. Az Univer Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele. 2010/3. szám. EMVA Energiaültetvények támogatása Az Univer Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2010/3. szám Tartalom: EMVA Energiaültetvények támogatása 2. oldal EMVA Gazdaságátadás támogatása 5. oldal AKG Szankciók 10. oldal Gazdálkodói kérdések

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

Földművelésügyi igazgatás

Földművelésügyi igazgatás Földművelésügyi igazgatás Szerzők: Dr. Madejné Dr. Sztipits Katalin Dr. Dienes Gyula Dr. Podmaniczky Gábor Dr. Magyar Károly Dr. Visnyei László Sipos Géza Prokop József Pintér Károly Fábián Gyula Katonáné

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás... 1 2. Bemutató üzemi programok támogatása... 3 3. Tanyaprogram 2013.... 4 4. Sertésfeldolgozók de minimis

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Az új földforgalmi törvényről

Az új földforgalmi törvényről Az új földforgalmi törvényről Tanulmányok 1998-2003: jogász Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kar, Budapest 2003-2006: jogász-közgazdász Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZET- GAZDÁLKODÁS

AGRÁR-KÖRNYEZET- GAZDÁLKODÁS GRÁR-KÖRNYEZET- GZDÁLKODÁS kézikönyv a támogatási kérelem benyújtásához 2015 ELŐSZÓ Tisztelt Gazdálkodó! Jelen kiadvány a 2015 őszén, a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetésre kerülő grár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása b5 képzés

A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása b5 képzés A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása b5 képzés Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával KÉPZÉSI PROGRAM

Részletesebben

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadó törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az az e

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. április 2014/3. szám Tartalom 1. Fiatal gazda pályázat 2014... 1 2. Fiatal gazda rendelet módosítások... 2 3. Bemutató üzemek... 2 4. Egységes kérelem 2014... 3 5. Képzés

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben