Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.euroeco.hu Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása"

Átírás

1 Megoldásokat szállítunk 2013/8. szám (augusztus) Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása (Részletek a 3. oldalon.) LEMKEN EKE AKCIÓ! (Részletek a 9. oldalon.) A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsítása (Részletek a 6. oldalon.) Farmet gépek az OMÉK-on (Részletek a 10. oldalon.) Rovatok: Aktuális kérelmek, fontos határidők A 2. oldalon tájékozódhatnak az előttünk álló időszak támogatási-, kifizetési-, valamint egyéb kérelmeinek benyújtási időszakairól, lehetőségeiről, valamint a legfontosabb, mezőgazdasági termelőket érintő aktuális határidőkről. Önök kérdezték, mi válaszolunk Meddig tart az ÁTK 4 beruházások kötelező üzemeltetési ideje? További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! "Hírlevél" menüpontunkban letölthetik korábbi havi hírleveleink teljes tartalmát. Kiemelt napi híreinket, információszolgáltatásunkat megtalálják honlapunk főoldalán is, emellett elolvashatják a "V.I.P. Hírek Partnereinknek" menüben. A választ több, egyéb témákat is érintő kérdéssel és válasszal együtt a 9. oldalon olvashatják. Felmerülő kérdéseiket küldjék el Önök is a címünkre! További hasznos válaszokat honlapunk "A szaktanácsadó válaszol" menüpontjában találhatnak. Személyes hírszolgáltatásaink napi témái A 11. oldalon olvasható rovatunkban tájékozódhatnak előző havi hírlevelünk óta megjelent, és csak szerződött ügyfeleink részére megküldött személyes napi hírszolgáltatásaink témáiról. Támogatások - Vállalkozásfejlesztés - Biztosítás - Bank

2 Aktuális kifizetési kérelmek Az augusztus 1-től december 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők: Kertészeti gép; Erdészeti gép; Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK); Mg-i termékek értéknövelése (ÉLIP); Nyersszesz és -olaj üzemek; Öntözés; Kertészet korszerűsítése; Szárító; Mg-i utak; Turisztika; Mikrovállalkozások; Vidéki örökség megőrzése; Falumegújítás és -fejlesztés; LEADER; Baromfitelepek korszerűsítése; Nem mg.-i tevékenységgé történő diverzifikálás Fás- és lágyszárú energiaültetvények telepítése (további számlaelszámolás) augusztus Ültetvények korszerűsítése és telepítése (további számlaelszámolás) augusztus Kertészeti ültetvények korszerűsítése, korszerű ültetvények létesítése (további számlaelszámolás) augusztus Növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzése szeptember Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások A támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül. Gazdaságátadás A támogatási határozat kézhezvételét követő 90 napon belül. Halastavi Környezetgazdálkodási Program (Kifizetési kérelem és monitoring jelentés is!) szeptember Fiatal gazda (90%) A támogatási határozat kézhezvételét követő 90 napon belül. Aktuális kérelmek, fontos határidők Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van, kérjük, jelezzék a címen! Aktuális támogatási kérelmek Méhészeti támogatások Kaptárak jelölése; Rendezvények és elméleti ismeretterjesztés; Mézkinyeréshez és vándoroltatáshoz eszközbeszerzés; Varroa atka elleni alternatív védekezés (2012. október szeptember 5.) Juhok és kecskék jelölése augusztus LEADER nemzetközi együttműködés október augusztus 31. LEADER térségek közötti együttműködés április 2 - augusztus 31. LEADER pályázatok június 17 - szeptember 30. (határidő-hosszabbítás!) A takarmány és a tej aflatoxin laboratóriumi vizsgálatának támogatása (augusztusi vizsgálatok esetén) szeptember 15-ig. A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók támogatása augusztus 15 - szeptember 15. Kertészeti géptámogatás augusztus 15 - október 18. (forráskimerülés miatt hamarosan lezárul) Termelői csoportok létrehozása és működtetése szeptember Képzések díjtámogatása szeptember 1 - október 31. Bemutató üzemi programokhoz nyújtandó támogatások szeptember június 30. Folyamatos támogatási kérelmek: A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatása; Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása; Állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támogatások; Baromfi és sertés állatjóléti támogatások Ahol az időszak utolsó napja, illetve a határidő hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, ott a legvégső benyújtási nap a határidő leteltét követő első munkanap, de ajánlott az eredeti dátum szerinti határidő betartása! Vadkártérítés igénylése: kukorica: április 15 - november 30.; burgonya: április 15 - október 15.; borsó: március 1 - augusztus 30.; szőlő, gyümölcsös: egész évben. napraforgó, szója: április 15 - szeptember 30.; Támogatási előleg igénylése egyes beruházási jogcímek esetén A támogatási határozat jogerőre emelkedésétől 120 napon belül. A zöldség, gyümölcs, dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átruházási kérelmének benyújtása (A évi gazdaságátadási pályázaton támogatást nyert gazdálkodók esetén.) szeptember 30-ig. AKG: a tápanyag-gazdálkodási- és a földhasználati terv elkészítése a következő gazdálkodási évre vonatkozóan szeptember 30-ig. Történelmi bázisjogosultságok átruházása / ideiglenes átengedése szeptember 30-ig. Kötelező adatszolgáltatás földhasználók számára Legkésőbb szeptember 30-ig. (Aki a korábbi, március 30-i határidőig nem jelentette be a földhivatal felé személyi azonosítóját és állampolgárságát, vagy statisztikai azonosítóját.) További aktuális határidők Kamarai éves tagdíj megfizetése augusztus 31-ig. Adategyeztetés és önbevallás a kamara felé augusztus 31-ig. (határidő-hosszabbítás!) Agrárkár-enyhítési hozzájárulás befizetése szeptember 15-ig beérkezőleg. A megkötött támogatott mezőgazdasági biztosítási szerződés ajánlati nyomtatványa és kötvénye másolatának megküldése augusztus 31-ig. AKG: az előző gazdálkodási évre vonatkozó Gazdálkodási napló és tápanyag-gazdálkodási terv beküldése szeptember 1 - november 30. AKG kötelezettségátadás az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában augusztus 31-ig. Kötelező földhasználati bejelentés 1 hektár, vagy az alatti kistermelők részére Legkésőbb szeptember 30-ig. (Aki a korábbi, április 30-i határidőig nem jelentette be földhasználatát a földhivatal felé.)

3 Családi gazdaságok létrehozása Az új földtörvény alapján a családi gazdálkodók várhatóan egyre több előnyt élveznek a jövőben, akár a földtulajdon vagy haszonbérlet szerzésére gondolunk. Emellett egyes pályázatok nyerési esélyei esetén is hasznot hajthat a családi gazdaság megléte. A Nyugat-európai országok mezőgazdaságában szinte kizárólagos szerep jut a családi gazdaságoknak, ezért, valamint az elmúlt év tendenciái alapján úgy tűnik, hogy a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó, nagy létszámú gazdasági szereplőből a jövőben versenyképes családi vállalkozásokat működtetők rétege alakulhat ki, és a kormányzati tervek szerint ez a réteg adhatja majd a magyar agrártermelés meghatározó hányadát. Amennyiben családi gazdaságot szeretnénk létrehozni, úgy fontos szem előtt tartani, hogy az új földtörvény (a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény) még nem lépett hatályba, valamint a kapcsolódó végrehajtó rendeletei meg sem jelentek, így jelenleg még az eddig megszokott módon történik a családi gazdaságok alapítása (hatályos jogi alap:1994. évi LV. törvény a termőföldről; 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról). Valószínű azonban, hogy ennek szabályozására is új rendelet fog megjelenni a közeljövőben. Mielőtt családi gazdaságot hoznánk létre, a hatályos szabályozás alapján tisztázzunk néhány alapfogalmat: Családi gazdaság: a mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem, mely legfeljebb 300 hektár nagyságú termőföld (ideértve a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet is) tulajdonával, illetőleg haszonbérletével, használatával rendelkező gazdálkodó család valamennyi termőföldje, az ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak (épület, építmény, mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) hasznosításával, legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag közreműködésén alapuló gazdálkodási forma. Családi gazdálkodó: a családi gazdaságot a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásába bejegyeztető személy, aki a családi gazdaság vezetőjeként annak tevékenységi körében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat, mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik, vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységét, továbbá ebből árbevétele származott, legalább 3 éve a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van. A gazdálkodó család tagjai: a családi gazdálkodó, annak házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, unokája, valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett nagykorú gyermeke, szülője, nagyszülője, testvére. Gyermeken az örökbe fogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket is érteni kell

4 Mezőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, haltenyésztés, szaporító anyag termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vegyes gazdálkodás Kiegészítő tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészárufeldolgozás, elsődleges élelmiszer-feldolgozás, a mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás. A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat a családi gazdaság központja szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága látja el. A gazdálkodó család tagjai vagyoni, elszámolási viszonyukat szerződésben szabályozzák. A szerződésben a családtagok rendelkeznek: a tulajdonukban és a használatukban lévő termőföldterületnek és az annak megműveléséhez szükséges vagyontárgyaknak legalább öt évre a családi gazdálkodó részére történő átadásáról, a személyes közreműködés formájáról és a teljes foglalkoztatású családtag személyéről, azokról a mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységekről, amelyet folytatni kívánnak, a családi gazdaság nyilvántartásba vételét megelőzően gazdálkodásuk folytatása érdekében vállalt kötelezettségek és megszerzett jogok családi gazdaság keretein belül történő továbbvitelének módjáról. A családi gazdaság nyilvántartásba vételét a családi gazdálkodó a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján közzétett formanyomtatványon kérheti a Földművelésügyi Igazgatóságtól, vagy a Kormányablaktól. A Földművelésügyi Igazgatóság a családi gazdaságot akkor veszi nyilvántartásba, ha a családi gazdálkodó a kitöltött kérelemhez nyilatkozatot csatol arról, hogy a törvény szerint élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kíván folytatni, bemutatja a szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okiratot, a képzettséget igazoló okirat hiánya esetén a legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvány és az adóbevallás másolatát csatolja, vagy legalább 3 éve - a családi gazdálkodó által csatolt nyilvántartási szám alatt - mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és adóbevallása másolatát csatolja, nyilatkozik arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van, nyilatkozik arról, hogy a vagyoni, elszámolási viszonyukról a szerződést a gazdálkodó család tagjai megkötötték, rendelkezik érvényes őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, és nyilatkozik arról, hogy a szerződést kötő családtagok által a családi gazdaság rendelkezésére bocsátott termőföld-területekre vonatkozó bejelentett adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal. A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történt változást a családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni a nyilvántartást vezető Földművelésügyi Igazgatóságnál!

5 A Földművelésügyi Igazgatóság törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot, ha nem állnak fenn a nyilvántartásba vétel feltételei, kivételt képez ez alól a családi gazdálkodó lakóhelyére vonatkozó előírás, már nem felel meg azoknak a feltételeknek, amelyek alapján családi gazdaságnak minősült (a családi gazdaság fogalma), a családi gazdálkodó meghal, és a túlélő családtagok a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül nem jelentik be, hogy a családi gazdálkodást folytatni kívánják. A családi gazdaságot ugyancsak törli a Földművelésügyi Igazgatóság a nyilvántartásból, ha a családi gazdálkodó az állami támogatás igénybevételéhez a támogatás nyújtása szempontjából lényeges körülmény tekintetében valótlan adatot szolgáltat, nem tett eleget azon feltételnek, miszerint élethivatásszerűen mezőgazdasági és mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet végez, a változás-bejelentési kötelezettségét nem teljesíti határidőben, és az erre irányuló felszólítás ellenére, a felszólításban megjelölt határidő vagy határnap leteltét követően sem teljesíti azt. A Földművelésügyi Igazgatóság a családi gazdálkodó kérelmére, vagy hivatalból törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot a tagok által kötött szerződés megszűnésekor. A NÉBIH a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről, törléséről, valamint a tagok személyében bekövetkezett változásokról szóló jogerős határozat adatait közli a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) is, továbbá adatokat szolgáltathat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (MVH). Nem hozhat létre újabb családi gazdaságot a gazdálkodó család tagja a családi gazdaság fennállása alatt, a családi gazdálkodó a családi gazdaság törlését követő 5 éven belül, ha a törlésre valótlan adatszolgáltatás, vagy nem élethivatásszerű mezőgazdasági és mezőgazdasági kiegészítő tevékenység végzése (azaz nem végzése) alapján került sor. A családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem tartalmi elemei: A családi gazdálkodó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, legmagasabb iskolai végzettsége és a végzettséget igazoló okirat száma. A gazdálkodó család tagjainak természetes személyazonosító adatai, lakcíme, illetve a rokoni jogviszony kódja. A családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó következő adatoknak a termőföld fekvése szerinti településenként való megjelölése: a termőföld helyrajzi száma, a termőföld művelési ága, a termőföld területe hektárban, a termőföld külterületi vagy belterületi fekvése. A családi gazdaság részét képező termőföldek összterülete. A kérelem kelte. Az ügyfél aláírása. Fontos, hogy a családi gazdaságok megerősödése hozzájárulhasson a következő generáció létbiztonságához. Ehhez jövőképet biztosíthat az élelmiszerigény növekedése és az új földtörvénnyel megcélozni kívánt törekvések. Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van, kérjük, jelezzék a címen! - 5 -

6 A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsítása Az idei évben a Vidéjfejlesztési Minisztérium (VM) új rendeletet jelentetett meg a hazai ökológiai termelésre, forgalmazásra és jelölésre, a tanúsító szervezet hatósági elismerésére és felügyeletére, továbbá működési feltételeire vonatkozó előírásokról (34/2013 VM rendelet). Az ökológiai termelést, feldolgozást, forgalmazást végző gazdasági szereplők (ökológiai termelők) szakmai ellenőrzését és a minősítő tanúsítvány kiadását a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által elismert tanúsító szervezetek végzik. A fenti jogszabály meghatározza - egyebek mellett - a gazdálkodók, a NÉBIH, illetve a tanúsító szervezetek feladatait, valamint az összeférhetetlenségi eseteket. Szabályozza továbbá a jogutódlást és a jogkövetkezményeket is. A tanúsító szervezetek elismerése Tanúsító szervezetként az működhet, akit a NÉBIH tanúsító szervezetként elismer, ezáltal a termelőknél ellenőrzést és tanúsítást végezhet. Az elismerés iránti kérelmet postai vagy elektronikus úton a NÉBIH-hez kell benyújtani. Az elismerés iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni: a tanúsító szervezet Minőségügyi Kézikönyvét és a hozzá tartozó minőségügyi eljárások dokumentumait, az ellenőrzésért és tanúsításért felelős személyek végzettségének és szakmai gyakorlatának igazolását, az EN vagy ISO 65 (terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények) szabvány alapján történő akkreditációról szóló igazolást, amennyiben a helyszíni ellenőrzés alkalmával vett minták vizsgálatához nem rendelkezik az EN ISO IEC szabvány szerint akkreditált laboratóriummal, egy arra akkreditált laboratóriummal kötött szerződés másolatát. Tanúsító szervezetként a NÉBIH azt a természetes személyt vagy gazdálkodó szervezetet ismeri el, amely élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékek, feldolgozott élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékek, takarmányok tanúsításával összefüggő valamennyi tevékenység vonatkozásban teljesíti az EN vagy ISO 65 szabványban leírtakat, és az adott tevékenységekre vonatkozóan érvényes akkreditációval rendelkezik. A tanúsító szervezetnek legalább egy olyan személyt kell foglalkoztatnia, aki minimum egy éves szakmai gyakorlattal és megfelelő végzettséggel rendelkezik. A NÉBIH az általa elismert tanúsító szervezet részére egyedi kódszámot bocsát ki. Audit A NÉBIH független felülvizsgálatok (audit) keretében, meghatározott időszakonként auditálja a tanúsító szervezeteket. A NÉBIH az auditok során a tanúsító szervezet által folytatott ellenőrzés és tanúsítási tevékenység szakszerűségét, jogszerűségét és hatékonyságát vizsgálja

7 A tanúsító szervezet tevékenységének felfüggesztése, az elismerés visszavonása A NÉBIH a tanúsító szervezet tanúsító tevékenységét, vagy a tanúsító tevékenység jogsértéssel érintett részét legfeljebb hatvan napra felfüggesztheti, ha a tanúsító szervezet működése, illetve tevékenységének gyakorlása nem felel meg az Öko rendelkezésekben (hazai és uniós előírások) foglaltaknak. Az ellenőrzésre és tanúsításra vonatkozó tervek és jelentés Az éves tervet január 15-ig kell megküldeni a NEBIH-nek jóváhagyásra. A tanúsító szervezet az ún. integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv elkészítésekor együttműködik a NÉBIH-hel, és a többéves tervhez igazodó kockázatelemzés és értékelés alapján éves tervet készít, amely tartalmazza a kockázatbecslés alapján kijelölt gazdasági szereplő azonosító adatait, a gazdasági szereplő tevékenységi körét, a helyszíni ellenőrzés és mintavétel tervezett időpontját, a mintázandó termékköröket és termékeket, a mintaszámot, és a tervezett laboratóriumi vizsgálati irányokat. Változások bejelentése, a tanúsítási szervezet tanúsítási tevékenységének megszűnése A tanúsító szervezetnek az akkreditált státuszát érintő körülmények módosulását és az adataiban székhelyében, telephelyében, vezető tisztségviselő személyében bekövetkező változást nyolc napon belül kell bejelentie a NÉBIH-nek. Tanúsítási tevékenységének megszüntetése esetén tevékenységének várható befejezése előtt legkésőbb kilencven nappal, csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelése esetén haladéktalanul írásban értesítie kell a NÉBIH-et, valamint ezzel egyidejűleg az általa tanúsított gazdálkodókat. A tanúsítás rendszere A termelők adott tevékenységre, termőterületre, állatállományra vonatkozó ökológiai termelést egyidejűleg csak egy tanúsító szervezet ellenőrzése alatt végezhetnek, amelyről a tanúsító szervezet felé történő bejelentkezéskor nyilatkozniuk kell. A tanúsítás rendszerében nem kell részt vennie azon kiskereskedelmi tevékenységet végző gazdasági szereplőnek, amely közvetlenül a felhasználó részére értékesíti a terméket. A tanúsító szervezet a gazdálkodó tanúsítási rendszerben való részvételéről a bejelentkezését követő tizenöt napon belül döntést hoz. A tanúsító szervezet azon gazdasági szereplővel, amelynek a bejelentkezését elfogadta, a döntés meghozatalát követő 30 napon belül tanúsítási szerződést köt, valamint számára tanúsítványt állít ki, határozott időre. A tanúsító szervezet a tanúsítvány kiállítását kizárólag az Öko rendelkezések megsértése, illetve a tanúsítási szerződésben meghatározott díjak kiegyenlítésének elmaradása esetén tagadhatja meg. Az ellenőrzések rendszere, eljárás az Öko rendelkezések megsértése esetén A tanúsító szervezet ellenőrzi a termelőknél az éves tervnek megfelelő gyakorisággal az Öko rendelkezésekben foglalt követelmények betartását, és az ellenőrzés során laboratóriumi vizsgálat céljából mintát vesz. Az ellenőrzések során levett mintát legfeljebb két napon belül laboratóriumában megvizsgálja, illetve a vele szerződésben álló laboratóriumnak vizsgálat céljára átadja

8 A tanúsító szervezet a megjelölt mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat saját költségén végzi, azonban szabálytalanság esetén a költségeket a gazdasági szereplőre háríthatja. Amennyiben a tanúsító szervezet tudomást szerez arról, hogy az általa tanúsított gazdasági szereplő az Öko rendelkezéseket megsérti, a jogsértéssel arányos módon, a következő intézkedéseket hozhatja: írásban figyelmezteti a gazdasági szereplőt a szabálytalanságra, felszólítja a hiányzó dokumentumok megküldésére, előírja a hibás gyakorlat megszüntetését, rendkívüli ellenőrzést végez, illetve visszavonja a tanúsítványt. A gazdasági szereplő kérelmezheti a tanúsító szervezet ellenőrzési és tanúsítási feladatainak ellátásával kapcsolatos eljárások kivizsgálását a lakóhelye, székhelye, illetve telephelye szerint illetékes élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál vagy növény- és talajvédelmi igazgatóságnál. Tanúsító szervezet váltása Az ökológiai termelők kérelmezhetik tanúsító szervezetük megváltoztatását. A tanúsító szervezet váltása iránti kérelmet egyidejűleg csak egy tanúsító szervezethez lehet benyújtani. Az újonnan választott tanúsító szervezethez beadott kérelemben meg kell jelölni azt a tanúsító szervezetet, amelynek tanúsítása alatt a gazdasági szereplő áll. Jogutódlás esetén a jogutód a jogelődnél meglevő jogosultságokkal, illetve korlátozásokkal működhet tovább. Ökológiai termékek behozatala A harmadik országokból származó, és az ellenőrző hatóságok jegyzékében nem szereplő tanúsító szervezet által tanúsított ökológiai termékek behozatalára irányuló engedélyezési eljárást a NÉBIH folytatja le. A terméket behozó gazdálkodó az eljárás megindítására vonatkozó kérelmet írásban nyújthatja be a NÉBIHhez. Jogkövetkezmények A NÉBIH a tanúsító szervezetekről, az egyedi kódszámokról, valamint a tanúsító szervezetek által alkalmazott megfelelőségi jelekről nyilvántartást vezet, és a nyilvántartást honlapján közzéteszi. Ha az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a növény- és talajvédelmi igazgatóság tudomást szerez arról, hogy a gazdasági szereplő megsértette az Öko rendelkezéseket, illetve az ökológiai termelésre utaló kifejezést jogosulatlanul használta, a jogsértéssel arányos módon elrendeli az érintett termék vonatkozásában az ökológiai termelésre utaló kifejezés használatával történő forgalmazás korlátozását vagy megtiltását, az ökológiai gazdálkodási tevékenység egy része vagy egésze átállási idejének újraindulását, vagy a gazdasági szereplő kizárását az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszeréből legfeljebb három évre Máté Balázs Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van, kérjük, jelezzék a címen!

9 LEMKEN EKE AKCIÓ! Tisztelt Partnereink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy korlátozott darabszámban van még lehetőség Lemken Euro- és Vari-Diamant 10 félig-függesztett ekék akciós áron történő megrendelésére! Az ekék raktárról, illetve szeptemberi szállítással vehetőek át. A részletekkel kapcsolatban keressék kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken: Lőkös Gábor (Kelet-Magyarország): 30/ ; Csáki Miklós (Közép-Magyarország): 30/ ; Kóbor Szabolcs (Észak-Nyugat-Magyarország): 30/ ; Krenner Zoltán (Dél-Nyugat-Magyarország): 30/ ; Önök kérdezték, mi válaszolunk Tulajdonostársak (akik nem közeli rokonok) közötti adásvétel esetén van-e valaki "kívülállónak" elővásárlási joga? Tulajdonostársak közötti adásvétel esetén csak az állam rendelkezik elővásárlási joggal. Ha a vételi ajánlat tulajdonostárstól érkezik, az erre történő utalással az ajánlat egy eredeti példányát csak a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel (NFA) kell közölni, az illetékes jegyzővel nem kell. Meddig tart az ÁTK 4 beruházások kötelező üzemeltetési ideje? Az Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK) pályázati jogcím negyedik (azaz a évi) kiírásában a beruházás üzemeltetési ideje a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételével kezdődik, és az utolsó kifizetési kérelemnek helyt adó határozat közlésétől számított 5 évig tart. Tejágazati állatjóléti támogatásnál állategységenként minimum hány m 2 férőhelyet kell biztosítani? A tartási helyen négyzetméterenként maximálisan 0,24 ÁE tartható, ami állategységenként (ÁE) 4,17 m 2 férőhelyigénynek felel meg. A legutóbbi szabálymódosítás szerint mely esetben hirdethető ki több nyertes is az NFA-s pályázatokon? Az NFA állami földbérleti pályázatainál új szabályként bevezetésre került, hogy ha egy pályáztatási eljárás tárgyát olyan földrészlet képezi (akár egy, akár több táblából álló pályázati birtoktest), mely területnagysága eléri a 100 hektárt, akkor egy pályázatra több nyertes pályázót is kihirdethet az NFA

10

11 Személyes hírszolgáltatásaink napi témái (2013. augusztus) Tisztelt Partnereink! Jelen rovatunkban tájékozódhatnak előző havi hírlevelünk óta megjelent, és csak szerződött ügyfeleink részére megküldött személyes napi hírszolgáltatásaink témáiról. Célunk, hogy ismételten felhívjuk figyelmüket az Önöket érintő témakörökre. A levelek teljes tartalmát honlapunk (www.euroeco.hu) "V.I.P. Hírek Partnereinknek" menüpontjában is elolvashatják. Személyes napi hírszolgáltatás (SZHSZ) témája Amennyiben kérdésük, észrevételük merülne fel, kérjük, írjanak a címünkre! Kiküldés dátuma hetében megjelent jogszabályok, közlemények augusztus 30. Termőföld kifüggesztések településlistája augusztus augusztus 30. Állami földbérleti pályázatok a nemzeti parkoknál augusztus augusztus 30. Felszámolások, csődeljárások hét augusztus 29. Kamarai adategyeztetés, önbevallás és tagdíjfizetés: végső határidő! augusztus 28. Támogatás termelői csoportok létrehozásához és működéséhez augusztus 28. Juhok és kecskék jelölése: lejáró támogatás-igénylési határidő augusztus 28. A NAV által árverésre meghirdetett mezőgazdasági területek hét augusztus 27. Tovább folytatódnak az állami földbérleti pályázatok augusztus 27. Augusztusi kérelmek, határidők augusztus 26. Megkezdődik a évi Egységes kérelmek adategyeztetése augusztus 26. Termőföld kifüggesztések településlistája augusztus augusztus 23. Tájékoztató borászati melléktermékek begyűjtéséhez a 2013/2014. borpiaci évben alkalmazandó költségtérítési összegekről augusztus 22. AKG: levélanalízis során betartandó követelmények augusztus hetében megjelent jogszabályok, közlemények augusztus 16. Termőföld kifüggesztések településlistája augusztus augusztus 16. Felszámolások, csődeljárások hét augusztus 15. Tájékoztató az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatásról augusztus 14. Most akciósan tudnék vásárolni, de nincs elég pénzem? augusztus 14. Meghívó a Hajdúsági Expora! augusztus 13. AKG: zöldtrágyázás és középmély lazítás augusztus 13. Beruházási jellegű támogatások kifizetési kérelmének benyújtása augusztus 12. Díjtámogatott növénybiztosítási szerződés másolatok beküldése augusztus 12. Tej aflatoxin-szennyezés: továbbra is igényelhető a laborvizsgálatok támogatása augusztus hetében megjelent jogszabályok, közlemények augusztus 9. Termőföld kifüggesztések településlistája augusztus augusztus 9. Tájékoztató a vadkártérítés igényléséről augusztus 8. Felszámolások, csődeljárások hét augusztus 8. AKG-s kötelezettségátadás: közelgő határidő! augusztus 7. AKG, KAT, Natura 2000 gyep: módosuló földhasználati megfelelések augusztus 7. NFA pályázatok: módosuló szabályok augusztus 6. Sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók támogatása augusztus 6. Bemutató üzemi programokhoz nyújtandó támogatások augusztus 5. Augusztusi kérelmek, határidők augusztus hetében megjelent jogszabályok, közlemények augusztus 2. Termőföld kifüggesztések településlistája augusztus augusztus 2. Felszámolások, csődeljárások hét augusztus 1. Kamarai adategyeztetés és önbevallás: meghosszabbított határidő! augusztus 1. Szőlőültetvény újratelepítési jogok: meghosszabbított felhasználhatósági határidő! július 31.

12 Megoldásokat szállítunk Divízióink az Ön szolgálatában: hogy támogatásainak igénylése és az adminisztráció biztos kézben legyen! hogy beruházásai gond nélkül megvalósuljanak! hogy problémás ügyeit szakértők kezeljék! hogy a leghatékonyabb technológiát használhassa! hogy biztosításai mindig rendben legyenek! hogy a legjobb finanszírozást kapja! hogy akkor is pénzhez jusson, ha a bankok nem adnak hitelt! EURO-ECO Csoport UNIVER-PENTA Kft. EURO-ÖKO FARM PROJEKT Kft. EURO-ECO Pénzügyi Szolgáltató ZRt. AgroRent 2000 Kft. Támogatások - Vállalkozásfejlesztés - Biztosítás - Bank agrarbank.euroeco.hu

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 76. szám 51203 1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez Támogatási kérelem adattartalma 1. A kérelmező adatai: Kérelmező neve Lakóhely (székhely) címe Levelezési

Részletesebben

További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.)

További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/10. szám (október) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Családi gazdaság adózása 2. oldal Natura 2000 helyszíni ellenőrzések

Részletesebben

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése Az EURO-ECO Csoport szaktanácsadói hírlevele 2013/2. szám (február) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Az EU-s támogatások várható alakulása a következő hét évben 2. oldal Az őszi

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye (67) vadászterületei 2010-től GYMSMKH 2017-ig

Győr-Moson-Sopron megye (67) vadászterületei 2010-től GYMSMKH 2017-ig Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok hatósági eljárások előadó: Pintér Csaba igazgató Megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 -

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/9. szám (szeptember) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal A talajszerkezet hatása a növények fejlődésére 2. oldal Nyilvántartások

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok meghatározóvá

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

Földjog és földügyi intézményhálózat

Földjog és földügyi intézményhálózat Földjog és földügyi intézményhálózat 3. A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Földjog és földügyi intézmény-hálózat 3.: A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 -

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/1. szám Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Információk az Új Széchenyi Tervről 2. oldal Bővült a Kölcsönös Megfeleltetés rendszere

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. december 2014/8. szám Tartalom 1. Nitrát jelentés december 31-ig... 1 2. Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től... 3 3. Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár...

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.3 ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.3 ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről Jelen közlemény az

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben