További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.)"

Átírás

1 Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/10. szám (október) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Családi gazdaság adózása 2. oldal Natura 2000 helyszíni ellenőrzések tapasztalatai 4. oldal Gazdálkodói kérdések és válaszok 5. oldal A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának menete 6. oldal Tart az Árfolyam STOP akció a Farmet magágykészítő kompaktorokra! 8. oldal Sorvezető előrendelési akció! 9. oldal További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! "Hírlevelek" menüpontunkban megtalálhatják korábbi hírleveleink teljes tartalmát. Kiemelt napi híreinket, információszolgáltatásunkat ezentúl megtalálják honlapunk főoldalán is, emellett elolvashatják a "V.I.P. hírszolgáltatás" menüben. Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Aktuális kifizetési kérelmek Számos EMVA-s támogatási jogcím kifizetési kérelmének szabályozása megváltozott július 1-től. Ennek értelmében évente 2 időszak (február 1 - május 31., augusztus 1 - december 31., kivéve 2011-et, amikor a második időszak már július 1-től megkezdődik) áll nyitva benyújtásukra. A július 1-től december 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők: Megújuló energiaforrások (Kazáncsere); Önálló, építéssel nem járó gépek; Kertészeti gépek; Erdészeti gépek; Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK); Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP); Nyersszesz, nyersolaj üzemek; Öntözés; Kertészet korszerűsítése; Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító); Mezőgazdasági utak; Turisztika; Mikrovállalkozások; Vidéki örökség; Falumegújítás és -fejlesztés; Tanyabusz; LEADER További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.) Juhok és kecskék elektronikus jelölése (2011. szeptember 15 - november 30.) LEADER pályázatok (2011. szeptember 30 - november 15.) Erdő-környezetvédelmi intézkedések (2011. október 1 - november 30.) Erdőszerkezet átalakítása (2011. október 1 - november 30.) Erdészeti potenciál helyreállítása (2011. november 1-30.) Aktuális támogatási kérelmek ÚMVP-s képzések (támogatási és kifizetési kérelem egyben) (2011. október 1-31.) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése (2011. október 17 - december 16.) Kertészet korszerűsítése (tervezet) (2011. november 15 - december 31.) Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása (tervezet) (2011. november 28 - december 15.) Folyamatos támogatási kérelmek A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatása Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása Állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támogatások Baromfi és sertés állatjóléti támogatások Intervenciós sovány tejpor és vaj tárolása, a vaj magántárolási támogatása - Készségek elsajátítása - Halászati Operatív Program (HOP) (2011. november 1-30.)

2 Családi gazdaság adózása Az elmúlt időszakban több kérdés is érkezett hozzánk a családi gazdálkodókat érintő adózási sajátságokkal kapcsolatban. Jelen cikkünkben a családi gazdaság adózásával kapcsolatos jogi szabályozásra térünk ki. A családi gazdaság által végezhető tevékenységek a következőek: mezőgazdasági tevékenység (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vegyes gazdálkodás kiegészítő tevékenység (falusi- és agroturizmus; kézművesipari tevékenység; fűrészáru-feldolgozás; elsődleges élelmiszer-feldolgozás; a mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése; mezőgazdasági szolgáltatás) A gazdálkodó család tagjai az alábbi kedvezményekre jogosultak: a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény alapján adókedvezményekre, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény alapján illetékkedvezményre, a családi gazdaság keretein kívül folytatott tevékenységük tekintetében az általános agrártámogatási rendszerben meghirdetett támogatások igénybevételére. A családi gazdaság adózási sajátosságai: A családi gazdálkodó és a nem foglalkoztatottként közreműködő családtagok az őstermelői tevékenységük tekintetében az adóév utolsó napján (illetve a családi gazdaságban folytatott tevékenység megszűnése esetén a megszűnés napján) a közös őstermelői tevékenységre (azaz a közös őstermelői igazolvány alapján végzett tevékenységre) vonatkozó szabályok alkalmazásával állapítják meg adókötelezettségüket. Ez azt jelenti, hogy a családi gazdálkodónak és a nem foglalkoztatottként közreműködő családtagoknak az általános forgalmi adózás és a jövedelem meghatározása tekintetében azonos adózási módot kell alkalmazniuk, valamint a bevételeket, költségek és ráfordítások összegét a családtagok számával történő elosztással egy főre kell meghatározniuk. A bevételek és költségek igazolására bármelyikük nevére kiállított bizonylat megfelelő. A családtagok külön-külön tesznek eleget adóbevallási-, adóelőleg-fizetési és adófizetési kötelezettségüknek. Az azonos jövedelemszámítási módnak abban az esetben is érvényesülnie kell, ha a gazdálkodó családban a közös gazdálkodást megelőzően tételes költségelszámoló és átalányadózó is volt. Ez azt jelenti, hogy az év első napjától beérkezett valamennyi őstermelésből származó bevétel a megállapodás szerinti jövedelemszámításra vonatkozó szabályok szerint lesz adóköteles, így még az is, amelyet a gazdálkodó család tagjai a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt szereztek meg. Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét, akkor az őstermelői tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozóként, hanem a család többi tagjával együtt, a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia

3 Abban az esetben, ha a gazdálkodó család tagjai olyan tárgyi eszközöket visznek be a családi gazdaságba, melyek korábban az őstermelői/egyéni vállalkozói tevékenységben az értékcsökkenési leírás alapját képezték, akkor az ilyen tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása a családi gazdaságban is folytatható. A gazdálkodó család tagjai tételes költségelszámolás választása esetén csökkenthetik az őstermelői tevékenységből származó jövedelmüket annak a veszteségnek az összegével, amelyet a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt határoltak el. Ebből az is következhet, hogy adott esetben a családtagok nem azonos nagyságú jövedelem után adóznak. Amennyiben a gazdálkodó család tagja kilép a családi gazdaságból, a bevételt és a költségeket a kilépés időpontjával fel kell osztani a családtagok között. A továbbiakban a bevétel és az igazolt költség már csak a csökkent létszám alapulvételével osztható fel. Ha a kilépő családtag az őstermelői tevékenységet tovább folytatja, akkor csak ugyanazt az adózási módot választhatja az adóév további részére, amelyet a családi gazdaságban választottak. A kiválás időpontjában fennálló vevői tartozásokból befolyt összeget a családi gazdaságnál vagy a kivált tagnál, megállapodás alapján kell figyelembe venni. Az őstermelői tevékenységen kívüli tevékenységből származó jövedelem után annak kell adóznia, aki azt önálló tevékenységként vagy egyéni vállalkozás keretében folytatja. Az általános forgalmi adó tekintetében a családi gazdaság tagjai külön-külön válnak adóalannyá, ami azt is jelenti, hogy áfa bevallásukat külön-külön, saját nevükre szóló számlák alapján kell elkészíteniük és benyújtaniuk. Fontos tudni, hogy a családi gazdaságban végzett tevékenységek tekintetében azonos adózási módot kell választaniuk (kompenzációs felár, alanyi adómentesség, általános szabályok szerint adózás). Az a nem áfa adóalany családtag, akinek a családi gazdaságban végzett tevékenysége nem terjed ki a termékek vagy szolgáltatások saját néven, ellenérték fejében történő értékesítésére, nem is válik adóalannyá, azaz neki nem kell bejelentkeznie az általános forgalmi adó hatálya alá. Abban az esetben, ha az értékesítést nem végző tagok már más tevékenység kapcsán alanyai az általános forgalmi adónak, adózási módjukat nem kell megváltoztatni, mert a családi gazdaságon belüli értékesítési tevékenység hiánya miatt nem kötelezettek az azonos adózási módra. Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van, kérjük, jelezzék a címen! - 3 -

4 Natura 2000 helyszíni ellenőrzések tapasztalatai A napokban lezárultak az idei évre vonatkozó Natura 2000 helyszíni ellenőrzések, ezzel kapcsolatosan az ellenőrzések tapasztatairól szeretnénk Önöknek egy rövid összefoglalót nyújtani. Az ellenőrzés két szakaszból áll: I. Helyszíni ellenőrzés: Az ellenőrzés a terület kimérésével kezdődik, ahol a kirendelt ellenőr felméri az adott táblát, valamint a parcella gyomosságát és vízborítottságát vizsgálja. A Nemzeti Park képviseletében jelen lévő társellenőr is szemrevételezi a területet, az ő ellenőrzése a következőkre terjed ki: a gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással hasznosították-e, legeltetés esetén történt-e túllegeltetés. a gyepterületen található-e oda nem illő növényzet (például nád). A nádirtáshoz engedély szükséges, melyet ugyanott szerezhetünk be ahol a téli legeltetéshez szükséges engedélyt megkaphatjuk (lásd lentebb). A vonatkozó jogszabály előírásai szerint inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel, vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos. van-e a területen valamilyen vadgazdálkodási létesítmény, berendezés, mert ezek kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges. II. Az előírt adminisztrációs kötelezettségek ellenőrzése: A vonatkozó jogszabály szerinti adminisztrációs előírások: az egységes kérelemben megjelölt területek használatának igazolása földhasználati lapokkal, valamint földbérleti szerződésekkel: ebben az esetben a helyszíni ellenőrök elsődlegesen arra kíváncsiak, hogy rendelkezik-e a termelő az általa igényelt területre vonatkozóan földhasználati lappal, illetve az egységes kérelemben arra a helyrajzi számra rajzolta-e be a területet, amelynek használatával a gazdálkodó rendelkezik. kötelező képzésen való részvételt igazoló bizonyítvány megléte: az ellenőrzés ezen része arra terjed ki, hogy az adott gazdálkodási évben részt vett az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretén belül, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott, a Natura 2000 területen gazdálkodók részére szervezett képzésen, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy 3 évnél nem régebben részt vett azon. Gazdálkodási napló: az első Natura 2000 igénylés évétől fogva az összes évi gazdálkodási naplót kérték ellenőrzésre

5 Az ellenőrzés során különös figyelmet fordítanak a következőkre: 1. A gyepterület legeltetéssel volt-e hasznosítva. Ez esetben legeltetési napló vezetése kötelező, ahol a következőkre kell figyelni: A gyepterületen előfordult-e téli legeltetés (október 31. és április 23. közötti időszakban), melynek engedélyét a települési önkormányzat jegyzője, (a fővárosban a főjegyző) állít ki. (Nádirtás esetén is hasonlóan kell eljárni.) Csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető. 2. Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, minden egyéb eredetű trágya kijuttatása tilos. 3. Történt-e vízelvezetés a gyepterületen, hiszen a gyepterületről történő víz elvezetése és a gyepterület öntözése tilos. 4. Kaszálással történő hasznosítás esetén betartották-e a következő előírásokat: őszi tisztító kaszálás elvégzése minden területen; a kaszálást a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban be kell jelenteni a működési terület szerint illetékes nemzeti park igazgatóságának; a kaszálás bejelentő lapokat az ellenőr kéri, nem csak az adott évre, hanem visszamenőlegesen is; a tábla legalább 5, legfeljebb 10%-át (ennél nem többet) beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni; a kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező, mely eszközt az ellenőrzés alkalmával be is kell mutatni; a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos. Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van, kérjük, jelezzék a címen! Gazdálkodói kérdések és válaszok A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás keretében a jogszabály - bizonyos esetekben - előírja az oktatást. Kérdésem az, hogy az oktatásokat milyen gyakoriságokkal kell megtartani abban az esetben, ha változás nem történt? Ha nem történt változás, és új dolgozó sem dolgozik a telepen, akkor gazdálkodási évente egyszer kell a kötelező oktatásokat megtartani. Amennyiben gazdálkodási évente legalább egy oktatás nem szerepel a telepi munkanaplóban, akkor azt az MVH szankcionálni fogja. Ha új dolgozó kezd dolgozni a telepen, vagy bármilyen változás történt, amiről a dolgozókat tájékoztatni kell, akkor új oktatást kell tartani, és azt a telepi munkanaplóban fel kell tüntetni. Aki elnyeri a fiatal gazda pályázatot, az alapíthat-e családi gazdaságot? Igen, alapíthat családi gazdaságot, kitétel az, hogy ő legyen a családi gazdaság vezetője. Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (2101 Gödöllő, Pf. 260.) szerepét teljes egészében a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. veszi át a tejkvóta kérelmekkel és jelentésekkel kapcsolatban? A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft november 1-től teljes egészében átveszi a gödöllői intézmény szerepét. Jelenleg az átszervezések folynak november 1-től minden kérelem, jelentés, egyéb tejkvótával kapcsolatos ügyintézés a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetre fog tartozni, és nekik is kell beküldeni. (1450 Budapest, Pf. 31.) - 5 -

6 A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának menete Januári hírlevelünkben már tájékoztatást adtunk az elővásárlási- és előhaszonbérleti jog gyakorlásának jogszabályi hátteréről, valamint ezen jog gyakorlásának eljárási szabályairól. Az azóta történt jogszabályi változások, valamint a rengeteg kérdés, ami Önöktől érkezett, tette indokolttá, hogy jelen cikkünkben visszatérjünk a témához és egy kicsit gyakorlati oldalról is elemezzük. Vásárlás A jelenleg hatályos jogszabály értelmében termőföld vagy tanya eladása esetén az elővásárlási jog az alábbi sorrendben érvényesíthető: 1. a Magyar Állam a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint; 2. a helyben lakó haszonbérlő, felesbérlő és részesművelő (amennyiben a haszonbérleti jogviszony, felesbérlet, részesművelés legalább három éve fennáll); 3. a helyben lakó szomszéd (családi gazdálkodó > őstermelő, egyéni vállalkozó); 4. a helyben lakót; (családi gazdálkodó > őstermelő, egyéni vállalkozó); 5. haszonbérlő, felesbérlő és részesművelő (amennyiben a haszonbérleti jogviszony, felesbérlet, részesművelés legalább három éve fennáll). (Helyben lakó: az a családi gazdálkodó vagy nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó magánszemély, akinek: 1. lakóhelye legalább három éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a termőföld vagy tanya fekszik; 2. lakóhelye legalább három éve olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a termőföld vagy tanya fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 15 km távolságra van); Elővásárlási jog nem áll fenn: a közeli hozzátartozók közötti adásvétel esetén, a mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósuló termőföld eladása esetén, valamint olyan külterületi földrészlet eladása esetén, amely a törvény hatálybalépéséig zártkertinek minősült. A tulajdonostársak közötti adásvétel esetén csak az államot illeti meg elővásárlási jog, a többieket nem. Haszonbérlet Előhaszonbérleti jog gyakorlásának sorrendje: 1. a volt haszonbérlő, illetve ha a volt haszonbérlő a tulajdonos hozzájárulásával ültetvényt telepített vagy halastavat létesített, az általa kijelölt személy (feltéve, hogy a haszonbérlet nem a tulajdonos azonnali hatályú felmondása következtében szűnt meg); állattartó telep és halastó üzemeltetője, (amennyiben a telep/halastó a bérelni kívánt termőföld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 15 km távolságra van és legalább egy éve folyamatosan működteti) 2. a helyben lakó szomszéd; (családi gazdálkodó > őstermelő, egyéni vállalkozó) 3. a helyben lakó. (családi gazdálkodó > őstermelő, egyéni vállalkozó) - 6 -

7 Előhaszonbérleti jog nem áll fenn: közeli hozzátartozók közötti haszonbérleti szerződés esetében, a mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósuló termőföld haszonbérlete esetén, valamint olyan külterületi földrészlet haszonbérbe adása esetén, amely a törvény hatálybalépéséig zártkertinek minősült Az elővásárlási- ill. előhaszonbérleti jog gyakorlásának menete: A termőföld, tanya tulajdonosának az ingatlanra vonatkozó vételi (haszonbérleti) ajánlatot hirdetményi úton kell az elővásárlásra (előhaszonbérletre) jogosulttal közölnie, ezért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az ajánlatot teljes terjedelmében kell közölni. A közlésből ki kell tűnnie annak is, hogy az ajánlattevő elővásárlásra jogosult-e, és ha igen, a fent felsoroltak közül melyik jogcímen. Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) polgármesteri hivatala, illetve a körjegyzőség székhelyén a körjegyzőség hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel, a körjegyzőséghez tartozó többi településen pedig a helyben szokásos módon történik. Az eladó az ajánlat egy eredeti és egy másolati példányát a kifüggesztésre irányuló kérelemmel együtt a települési önkormányzat jegyzőjének elküldi, valamint az ajánlat egy eredeti példányát az NFA részére postai úton, tértivevénnyel megküldi. A jegyző az ajánlatot a beérkezéstől, illetve az átvételtől számított 8 napon belül a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 15 munkanapra kifüggeszti, rávezeti a kifüggesztés, valamint a levétel időpontját. Amennyiben az elővásárlásra (előhaszonbérletre) jogosult élni kíván elővásárlási (előhaszonbérleti) jogával, a kifüggesztés kezdőnapját követő 15 munkanapon belül ajánlatot elfogadó nyilatkozatot kell tennie. A nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni (gépelt irat esetén két tanúval kell hitelesíttetni). Az elfogadó nyilatkozatnak a kifüggesztett ajánlattal megegyező tartalmúnak kell lennie, tartalmaznia kell azt is, hogy a nyilatkozattevő a törvényben felsorolt mely jogcímen gyakorolja az elővásárlási jogot. Az elővásárlásra jogosult a nyilatkozatot a jegyzőnek postai úton, tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja. A jegyző a határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett, illetve átvett nyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az ajánlat eredeti példányával, valamint a nyilatkozatokkal együtt az eladónak átadja. A szerződés az eladóval történt közléssel létrejön. Több elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozata esetén a szerződés a rangsorban előrébb állóval, több, azonos helyen álló elővásárlásra jogosult esetén pedig az eladó választása szerinti személlyel jön létre. Amennyiben senki sem jelentkezik az ajánlatra, az eredeti ajánlattevővel jön létre a szerződés. Ezek után lehet az illetékes Földhivatalnál a tulajdonjog/földhasználat ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelmet beadni. A kérelemhez mellékelni kell: az ajánlatot, amelyre a jegyző rávezette a kifüggesztés és a levétel időpontját, az NFA részére kézbesített ajánlatot tartalmazó postai küldemény átvételét igazoló dokumentumot, az ajánlatra tett nyilatkozatokat, és az iratjegyzéket. Az új tulajdonos/földhasználó a bejelentéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy termőföld birtoklása/ használata a törvényben foglalt korlátozásokat nem sérti. Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van, kérjük, jelezzék a címen! - 7 -

8 Tart az Árfolyam STOP akció a Farmet magágykészítő kompaktorokra! Akciós árak 275 Ft/EUR árfolyamon átszámolva. Akciós munkaszélességek: m ( LE vonóerő igény). A gépek raktárról szállíthatóak a készlet erejéig! Finanszírozási igény esetén kedvező kamatozású Ft alapú hitel és lízing lehetőségek, az árfolyam kockázat kiiktatásával. A részletekről érdeklődjön kollégáinknál: Lőkös Gábor (ÉK Magyarország): 30/ ; Takács Endre (DK Magyarország): 30/ ; Csáki Miklós (Dunántúl): 30/ ; Dr. Szabados Tamás (Dunántúl): 30/ ; -8-

9 SORVEZETŐ ELŐRENDELÉSI AKCIÓ! Trimble Ez-Guide 250 sorvezető + Ag15 antenna EGNOS pontossággal (térítésmentes, cm pontosságú) 4,3 színes képernyő, LED-sor, ami tükröződő képernyő esetén is lehetővé teszi a sorvezető használatát; munkanapló készítés; területmérésre és sebességmérésre is alkalmas, stb. Ez-Steer kormányautomatika továbbfejleszthetőség! Akciós ár: Ft + ÁFA helyett Ft +ÁFA Az akciós ár kizárólag december 15-ig történő leelőlegezett megrendelés esetén érvényes. Kiszállítás január 20. után, a beérkezett rendelések sorrendjében. Bővebb információ: Kapcsolódó szakcikkeink: GPS technológia: sorvezetőtől a robotpilótáig GPS a tavaszi munkákban Lőkös Gábor (ÉK Magyarország): 30/ ; Takács Endre (DK Magyarország): 30/ ; Csáki Miklós (Dunántúl): 30/ ; Dr. Szabados Tamás (Dunántúl): 30/ ; (A februári és áprilisi hírlevelek sorvezetésről szóló cikkei.) - 9 -

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 -

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/1. szám Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Információk az Új Széchenyi Tervről 2. oldal Bővült a Kölcsönös Megfeleltetés rendszere

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadó törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az az e

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 -

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/9. szám (szeptember) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal A talajszerkezet hatása a növények fejlődésére 2. oldal Nyilvántartások

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2014.08.18. amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett,

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2009

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2009 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2009 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadó törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az a nem

Részletesebben

Az új földforgalmi törvényről

Az új földforgalmi törvényről Az új földforgalmi törvényről Tanulmányok 1998-2003: jogász Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kar, Budapest 2003-2006: jogász-közgazdász Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXVII. törvény A Nemzeti Földalapról 22382 2010. évi LXXXVIII. törvény A közbeszerzésekrõl

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Felhívás

Haszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Székhely:7625 Pécs Tettye tér 9. Haszonbérleti Pályázati Felhívás Tamási település 4/2012 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2014. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012.

Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012. Ingatlan bérbeadásának al apvető szabályai 2012. A magánszemélynek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme külön adózóként történő kezelésére vonatkozó választási lehetősége - kivéve a kereskedelmi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben