Zalacsány község Önkormányzatának 6/2000. (VI.05.) számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalacsány község Önkormányzatának 6/2000. (VI.05.) számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról"

Átírás

1 Zalacsány község Önkormányzatának 6/2000. (VI.05.) számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló,többször módosított évi III. törvény 69.. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általa működtetett falugondnoki szolgálatról az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1.. (1) A rendelet célja, hogy Zalacsány községben az Önkormányzat a falugondnoki szolgálat működését szabályozza. (2) A falugondnoki szolgálat által biztosított szolgáltatások körét e rendelet 1. számú melléklete, a falugondnoki szolgálat szakmai programja tartalmazza. (3) A falugondnoki szolgálat által biztosított ellátásokat és szolgáltatásokat a Zalacsány községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi állampolgár jogos igény alapján igénybe veheti. (4) A gépjárműhasználatra vonatkozóan az igényjogosultságot a falugondnok a Polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester egyetértésével állapítja meg. A falugondnok 2.. (1) Képviselőtestület a falugondnoki feladatok ellátására a falugyűlés javaslatára, pályázat útján megválasztott falugondnokot alkalmaz. (2) A falugondnok kinevezése és foglalkoztatása során a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXII. törvény rendelkezései szerint kell eljárni. (3) A falugondnok felett a munkáltatói jogokat a Képviselőtestület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. (4) A falugondnok helyettesítéséről igazolt távollét, betegség, szabadság esetén a Polgármester gondoskodik. (5) A falugondnok napi tevékenységéről munkanaplót vezet, amelyben rögzíti az általa ellátott feladatokat. (6) A falugondok feladatait munkaköri leírása alapján látja el.

2 - 2 - A falugondnoki szolgálat működése 2.. (1) A falugondnoki szolgálat a 188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet alapján megkért működési engedély alapján működik. (2) A falugondnoki szolgálat költségeit Képviselőtestület tárgyévi költségvetési rendeletében fogadja el. A falugondnoki szolgálat gépjárműve 4.. (1) Az Önkormányzat a falugondnoki feladatok ellátásához a 2. számú mellékletben meghatározott típusú, önkormányzati tulajdonban álló gépjárművet biztosítja. (2) A gépjármű üzemképes állapotáért a falugondnok tartozik felelősséggel. (3) A gépjármű üzemeltetésével összefüggő szabályokat a gépjármű üzemeltetési Szabályzat rögzíti. Záró rendelkezések 5.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Zalacsány, június 02. Gellén Sándor Polgármester Futácsi Lászlóné Körjegyző Kihirdetve: Zalacsány, június 05. Futácsi Lászlóné Körjegyző

3 1. számú melléklet Zalacsány község Önkormányzata Zalacsány, Zrínyi M.u.6. Tel.: 83/ Zalacsány község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának szakmai programja 1.) A falugondnoki szolgálat célja, feladatai 1.) Zalacsány község Önkormányzata december 15. napjával indította be a falugondnoki szolgálatot, a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács által területi kiegyenlítő támogatások keretében nyújtott pályázati összeg felhasználásával decemberében a Szociális és Családügyi Minisztérium megállapodást kötött az Önkormányzattal a falugondnoki szolgáltatás bevezetéséről és működtetéséről. A szolgáltatás szükségességét a külterületi lakott helyként nyilvántartott Örvényes-hegy lakóinak körülményei, valamint az idős korú, egészségügyi és szociális problémákkal küzdő lakosság arányának növekedése támasztja alá. A szolgálat feladata, hogy enyhítse az alacsony jövedelmű rossz szociális körülmények között élő, illetve egészségügyi problémákkal küzdő lakosság e helyzetéből fakadó gondjait, valamint segítse elő a közösségi élet fellendülését, az idős, egyedül élő emberek bekapcsolódását a településen megszervezett közös programokba. a.) szociális ellátások A falugondnoki szolgálat lehetőséget nyújt, hogy a településen élő, szociális étkeztetésre jogosult személyek részére az ebéd kiszállításra kerüljön, amennyiben ez a kérés jogos és indokolt. A napi egyszeri meleg ebédet a napközi otthon óvoda konyhájáról kerül kiszállításra az igénylők részére. Az önkormányzat által fenntartott Idősek Klubja biztosít nappali ellátást az idős korú lakosság részére. Amennyiben a klubtagok egészségi állapotuk, vagy időjárási és egyéb tényezők miatt nem tudják felkeresni az intézményt, a falugondnok gondoskodik odaszállításukról és hazajutásukról. Különösen felmerül a szállítási szolgáltatás igénye az Örvényeshegyen lakók esetében, akik kb. 2 km gyaloglást követően jutnak le a településre. Az Idősek Klubja keretében biztosítja az önkormányzat a házi szociális gondozói feladatok ellátását, amelyben a gondozónő kérése szerint, polgármester jóváhagyása alapján a falugondnok is részt vesz.

4 - 2 - A fenti szolgáltat6ások iránti igény jelezhető a falugondoknál, illetve az Idősek Klubja vezetőjénél, akik arról tájékoztatják a hatáskörrel rendelkező polgármestert, illetve Szociális Bizottságot. Ezen igények jelenthetnek rendszeres feladatot, de előfordulhatnak eseti jelleggel is. b.) egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatok Zalacsány községben a háziorvosi ellátás megoldott, néhány esetben merül fel Az igény, hogy a járóképtelen beteg háziorvosi rendelőbe történő szállításáról a falugondnok gondoskodjon. Az egészségügyi szakellátások elérhetőségének biztosítása is a falugondnok feladata olyan betegek esetében, akik a tömegközlekedési eszközöket nem tudják igénybe venni. Szintén a falugondnoki szolgálat vehető igénybe olyan esetekben, amikor az Örvényeshegyen élőket az autóbusz-megállóba kell behozni. Ezek az ellátások elsősorban az idős korú lakosságot érintik, igénybevételükre a polgármester jóváhagyását követően kerül sor. Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó falugondnoki feladatok eseti jellegűek, a felmerülő igények függvényében. c.) kulturális, közösségi feladatok A falugondnok részt vesz az önkormányzat, illetve intézményei által a településen élők részére szervezett rendezvények, programok szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában. Gondoskodik arról, hogy a rendezvényekre a mozgásukban korlátozott személyek is eljussanak, valamint ellát egyéb szállítási feladatokat (p. szereplők szállítása). E feladatok természetükből fakadóan eseti jellegűek, melyeket a falugondnok a polgármester jóváhagyásával, a szervezők iránymutatása alapján lát el. E körben tartoznak azok a feladatok, amelyeket az oktatási-nevelési intézményekbe járó gyermekek szállítása jelent olyan rendezvényekre, versenyekre, amelyek a környező települések intézményeiben kerülnek megrendezésre. Ebben az esetben a helyi intézmények kérésére a polgármester járul hozzá a szolgálat igénybevételéhez. d.) egyéb feladatok Az önkormányzat által foglalkoztatott közhasznú munkavállalók munkavégzésének felügyeletével, ellenőrzésével Képviselőtestület a falugondnokot bízta meg.

5 - 3 - E feladatot a falugondnok a polgármester iránymutatása alapján látja el, s a polgármestert tájékoztatja a munkavégzésről, valamint az annak kapcsán esetleg felmerült problémákról. E feladatok körébe tartozik az önkormányzati intézmények részére történő bevásárlás, anyagbeszerzés lebonyolítása is. A falugondnok az igényeket egyeztetve, a polgármester hozzájárulásával végzi ezt a tevékenységet. Képviselőtestület lehetőséget nyújt a falugondnoki gépjármű igénybevételére egyéni célokra, (pl. temetés, esküvő esetén) a Képviselőtestület által megállapított költségtérítés ellenében, a polgármester engedélye alapján. 2.) A falugondnoki szolgálat által nyújtott szolgáltatások első sorban a település idős korú, valamint gyermek korú lakóit érintik. A legtöbb szolgáltatást azonban az idősek, különösen az egészségügyi problémákkal küzdő, egyedül élő emberek veszik igénybe. 3.) A falugondok 7,30 tól 16,00 óráig, a napi munkaidőben elérhető a Körjegyzőségen, illetve hollétéről ott tájékoztatás kérhető. A község polgármestere pénteki napokon 8,00-tól 14,00 óráig tart fogadóórát, amelynek keretében a falugondnoki szolgálattal kapcsolatos problémákkal, igényekkel, javaslatokkal is felkereshető. Az évente megszervezésre kerülő közmeghallgatások, illetve falugyűlések alkalmával vethetők fel a Képviselőtestület előtt a szolgálattal kapcsolatos lakossági észrevételek, vélemények. 4.) A falugondnoki szolgálattal kapcsolatos tudnivalókról Képviselőtestület a kábel-televizión keresztül tájékoztatja a lakosságot, valamint a falugondnoktól is kérhető tájékoztatás e témakörben. Az igénybe vehető szolgáltatásokról az önkormányzati intézmények vezetőitől is tájékoztatással szolgálnak az őket érintő tárgykörökben. II. A falugondnoki szolgálat tárgyévi költségvetése, bevételei és kiadásai A falugondnoki szolgálat költségvetését Zalacsány község Önkormányzatának költségvetése foglalja magába. A szolgálat évi működésének bevételi és kiadási főösszege e/ft. 1.) A szolgálat bevételeinek nagyobb hányadát, e/ft-ot a falugondnoki szolgálat működéséhez nyújtott állami támogatás jelenti. A további 263 e/ft-ot Zalacsány község Önkormányzata biztosítja bevételeiből e feladat ellátásához.

6 - 4 - Bevételi forrást jelenthet még a lakosság részére térítés ellenében nyújtott szolgáltatások ellenértéke, az azonban még nem jellemző, így a költségvetés ilyen jellegű bevételt nem tartalmaz. 2.) A szolgálat kiadásainak legjelentősebb tételét a személyi juttatások, illetve ehhez kapcsolódóan a munkáltatót terhelő járulékok, jelentik, melyeknek összege 828 e/ft. A szolgálat dologi kiadásai a teljes költségek 1/3-át jelentik, összegük 435 e/ft. E kiadások körébe a gépjármű fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek tartoznak. Zalacsány, május 29. Gellén Sándor Polgármester

7 2. számú melléklet Zalacsány község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának gépjárművéről. Gépjármű fajtája: Típusa: tehergépkocsi FIAT SCUDO Forgalmi rendszám: GZB 027 Motorszám: Hengerűrtartalom: Saját tömeg: PSADHX10CUHA cm kg.

8

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003./XII. 29./ önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003./XII. 29./ önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2003./XII. 29./ önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Tiszakürt Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép: Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.06) önkormányzati rendelete a 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete a pénzben, természetben és a személyes gondoskodás keretében nyújtott

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2008. (I.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2008. (I.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2008. (I.30.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról 2 Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.20./ RENDELETE A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.20./ RENDELETE A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.20./ RENDELETE A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL Hegyesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított- 1990.évi LXV.törvény

Részletesebben

Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (X.21.) önkormányzati rendelete. A falugondnoki szolgálatról

Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (X.21.) önkormányzati rendelete. A falugondnoki szolgálatról Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (X.21.) önkormányzati rendelete A falugondnoki szolgálatról Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

BALATONHENYE TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2003. ( II. 15. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁSRÓL 1

BALATONHENYE TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2003. ( II. 15. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁSRÓL 1 BALATONHENYE TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2003. ( II. 15. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁSRÓL 1 Balatonhenye Települési Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 33/2005. (XI. 30.) sz. r e n d e l e t e a tanyagondnoki szolgálatról

Kunpeszér Község Önkormányzat 33/2005. (XI. 30.) sz. r e n d e l e t e a tanyagondnoki szolgálatról Kunpeszér Község Önkormányzat 33/2005. (XI. 30.) sz. r e n d e l e t e a tanyagondnoki szolgálatról Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014 JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29.-én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Andocs Község Képviselő-testületének 10./2005. (VII.29.) számú rendelete a 7/2009.(VIII.31.) számú, valamint a 9/2011.(VI.22.) számú képviselő-testületi rendeletekben foglalt módosítás szövegével EGYSÉGES

Részletesebben

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21.-ei nyilvános ülésére

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21.-ei nyilvános ülésére Sümegprága Települési Önkormányzat Polgármestere 8351 Sümegprága, Rákóczi u.17. T/FAX:87/550-038 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21.-ei nyilvános ülésére

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól ONGA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004.(VI.07.) r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól (egységes szerkezet) Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Falubusz beszerzése MVH pályázati lehetőség

ELŐTERJESZTÉS. Falubusz beszerzése MVH pályázati lehetőség 10. Napirend Falubusz beszerzése MVH pályázati lehetőség 10. Napirend ELŐTERJESZTÉS Falubusz beszerzése MVH pályázati lehetőség Tisztelt Képviselő-testület! 2015. április 17-én megjelent a Miniszterelnökséget

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.5.) ökt. r e n d e l e t e. a tanyagondnoki szolgálatról egységes szerkezetben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.5.) ökt. r e n d e l e t e. a tanyagondnoki szolgálatról egységes szerkezetben Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.5.) ökt. r e n d e l e t e a tanyagondnoki szolgálatról egységes szerkezetben Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetése 2008. április 1. napján megtörtént. Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből 211/2011. (XI.08.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben