A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ KÖZBESZERZÉSEK SPECIALITÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ KÖZBESZERZÉSEK SPECIALITÁSAI"

Átírás

1 A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ KÖZBESZERZÉSEK SPECIALITÁSAI Aktualizálva: készítette: Támis Norbert hivatalos közbeszerzési tanácsadó 1

2 AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ INTÉZMÉNYRENDSZER EU szinten: 1083/2006/EK rendelet Bizottság Európai Számvevőszék OLAF (European Anti-Freud Office: csalás elleni hivatal) Európai Bizottságon belül működik Hazai jogszabály: 4/2011. (I.28.) Korm. Rend. IH KSZ Igazoló Hatóság Ellenőrzési Hatóság 2

3 AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ INTÉZMÉNYRENDSZER KDB hivatalból történő eljárásának kezdeményezésére jogosult: A közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet [Kbt (1) bek. g) pont] A kormány által az EU-s és egyéb nemzetközi támogatások ellenőrzésére kijelölt szervek (Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság) [Kbt (1) bek. j) pont] 3

4 KI VIZSGÁLHAT MÉG? Állami Számvevőszék (ÁSZ) az Állami Számvevőszékről szóló évi LXIV. Tv. 5. (3) bek. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII.23.) Korm. Rend. 4. [Áht. 121/A. (10)-(11) bek.: a KEHI ellenőrzési jogköre kiterjed a vizsgált szervek által megvalósított beszerzésekre is] 4

5 TÁMOGATÁS, KBT. SPECIÁLIS ALANYI HATÁLYA Támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az AK részére, ide nem értve az adókedvezményt és a kezességvállalást Könnyített elbírálású támogatás esetén: támogatói okirat (NFÜ) Egyéb esetben: támogatói okirat v. támogatási szerződés A TSZ megkötésének feltételeként a szerződéskötést megelőzően közbeszerzési eljárás lefolytatása is előírható 5

6 KÖZÖS AJÁNLATKÉRŐI STÁTUSZ Kbt. 21. (3) bek.: több AK közösen is megvalósíthat egy közbeszerzést Maguk közül kiválasztott AK-t meghatalmazzák az eljárás lefolytatásával Hirdetményben fel kell tüntetni ezt a körülményt Pl. több önkormányzat közösen valósít meg egy projektet, ill. annak keretében egy adott beruházást 6

7 DOKUMENTUM-MEGŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG Általános iratmegőrzési kötelezettség: 5 év A Kedvezményezett köteles minden, a projekttel kapcsolatos dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani és legalább december 31-ig megőrizni [4/2011. Korm. Rend. 80. (3) bek.] 7

8 AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ HIRDETMÉNY KÖTELEZŐ TARTALMA Az EU forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatokat az eljárást megindító hirdetményben fel kell tüntetni [Kbt. 38. (3) bek. t) pont] 8

9 SPECIÁLIS KIVÉTEL AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK ALÓL nem összeférhetetlen a pályázat benyújtásához szükséges ajánlatot benyújtó személy (szervezet) feltéve, hogy az AK nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt [Kbt. 24. (5) bek. b) pont] 9

10 KIFIZETÉSEK A kifizetésre vonatkozó szabályok külön nevesítik a kifizetésre köteles szervezetet (=tipikusan a KSZ) A kifizetés határidőben történő teljesítéséért az intézményrendszer is felelős nem fordulhat elő olyan helyzet, hogy az önrészt teljesítő Kedvezményezett az intézményrendszerre visszavezethető okból a kifizetés késedelme miatt késedelmi kamat fizetésre kényszerülne 10

11 KIFIZETÉSEK A Kbt (3) bekezdése szerződő félnek tekinti a kifizetésért felelős szervezetet is a számla az általa történő kézhezvételtől számított 30 nap alatt kell, hogy kifizetésre kerüljön Halasztott fizetési határidő is lehetséges (max. 60 nap), indoklással 11

12 KÖZBESZERZÉSI STÁTUSZ MEGÍTÉLÉSE TÁMOGATÁS ESETÉN 1. A támogatott szervezet egyébként ajánlatkérőnek minősül-e? IGEN Közbeszerzési értékhatárok irányadók NEM Mekkora a beszerzés értéke (a teljes érték)? + egybeszámítás + esetleges kivételek mérlegelése értékhatár alatt Nemzeti (áru/szolgáltatás: 8 M 54,56 M építés: 15 M 1,364 Mrd) 75 % feletti intenzitás esetén Kivéve az egyéni vállalkozókat! Uniós (áru/szolgáltatás: 54,56 M felett építés: 1,364 Mrd felett) 50 % feletti intenzitás esetén 12

13 KÖVETKEZTETÉSEK AZ EGYÉBKÉNT NEM KÖZBESZERZÉSKÖTELES AK-K VONATKOZÁSÁBAN 0 % a támogatási intenzitás 50 % nincs közbeszerzési kötelezettség 50 % < a támogatási intenzitás 75 % a beszerzés értéke dönti el ha az érték < közösségi értékhatár: nincs közbeszerzés ha az érték közösségi értékhatár : van közbeszerzés 75 % < a támogatási intenzitás mindenképp van közbeszerzési kötelezettség (kivéve nemzeti eljárásrendben az egyéni vállalkozókat!) ha az érték < közösségi értékhatár: nemzeti eljárásrend (EV kivételével) ha az érték közösségi értékhatár: közösségi eljárásrend 13

14 KÖVETKEZTETÉSEK AZ EGYÉBKÉNT NEM KÖZBESZERZÉSKÖTELES AK-K VONATKOZÁSÁBAN Fontos, hogy honnan jön a támogatás nincs közbeszerzési kötelezettség (az egyébként nem közbeszerzésköteles AK-k vonatkozásában): amennyiben nem a Kbt. 6. (1) bek. a)-d) pont hatálya alá tartozó szervezet nyújt költségvetési forrásból támogatást VAGY amennyiben nem EU-ból származó forrásból valósul meg a közbeszerzés Pl. magántulajdonban levő gazdasági társaság Európai Unión kívüli alapból egy 60 millió Ft-os gép beszerzésére 40 millió Ft támogatást kap 14

15 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI FORRÁS, FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS, A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE feltételes közbeszerzés lehetősége megindítható az eljárás, ha az AK támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be vagy fog benyújtani az igény elutasítása v. kisebb összegű elfogadása alapja lehet az eredménytelenné nyilvánításnak a felhívásban utalni kell erre a körülményre a bontás előtt közvetlenül ismertetni kell a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kedvezményezett a támogatói okirat v. TSZ alapján tudja igazolni 15

16 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI FORRÁS, FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS, A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE becsült érték nem feltétlenül egyezik meg anyagi fedezet összegével támogatásból megvalósuló beszerzéseknél ideális esetben megegyezik A TSZ megkötése során a Kedvezményezett által beárazott egyes tételek úgy kerülnek elfogadásra a Támogató által, hogy a mértékük ellenőrzésre kerül gazdaságossági, hatékonysági és szükségességi szempontok alapján Jelentős eltérés oka lehet: a TSZ megkötése és a közbeszerzési eljárás megindítása között hosszabb idő telik el megváltoznak a piaci viszonyok 16

17 EGYBESZÁMÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Cél: a közbeszerzés megkerülésének megakadályozása Árubeszerzés/szolgáltatás megrendelés: Hasonlóság Egyidőben felmerülő beszerzési igény Építési beruházások Ugyanazon építési beruházás (ugyanazon projekt) az építési engedélyben több megvalósulási szakaszra bontott építési beruházás is (az egyes megvalósulási szakaszokban megépített építmények, építményrészek együttesen) Egy támogatásból megvalósuló, több építési elemet is magában foglaló projekt ugyanazon építési beruházásnak tekinthető EU-s értékhatár felett ne feledkezzünk meg az egybeszámítási mentességről (80-20-as szabály) 17

18 A VERSENY BIZTOSÍTÁSA, ESÉLYEGYENLŐSÉG Kiemelt jelentőségű körülmény, hogy hány potenciális ajánlattevő (gazdasági szereplő) tud v. tudott elindulni az adott eljárásban Az Európai Bizottság kiemelt kockázatúnak tekinti, ha egy eljárásban csak egy ajánlattevő vett részt és ez visszavezethető a felhívás valamely előírására 18

19 EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT ELJÁRÁSOK 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet Az ellenőrzés részben folyamatba épített AK valamennyi hirdetményt a megjelenést követő 3 munkanapon belül köteles a KSZ részére megküldeni Jogszabálysértés gyanúja esetén: KSZ jogosult jogorvoslati eljárást kezdeményezni összes érdemi dokumentum utólagos vizsgálata 19

20 EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAPBÓL, EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAPBÓL ÉS A KOHÉZIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT ELJÁRÁSOK A források kiemelkedően nagy arányban ezen alapokból érkeznek 4/2011. (I.28.) Korm. Rend. Egyablakos, folyamatba épített ellenőrzés Árubeszerzés/szolgáltatás megrendelés: közösségi értékhatárok felett Építési beruházások: nettó 300 millió Ft v. afelett 20

21 A 4/2011. (I.28.) Korm. Rend. alapján EGYEZTETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT KÖZBESZERZÉSEKNÉL 21

22 AMENNYIBEN AZ ÉRTÉK - ÁRUBESZERZÉSNÉL, SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSNÉL < UNIÓS ÉRTÉKHATÁR (54,56 M FT) - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSNÁL < 300 M FT 22

23 KSZ EGYEZTETÉS A MEGINDÍTÁST KÖVETŐEN Összegezés megküldése az ajánlattevőknek 3 nap Valamennyi dokumentum megküldése a KSZ részére 7 nap KSZ válasza 23 23

24 KSZ EGYEZTETÉS A MEGINDÍTÁST KÖVETŐEN Eredményről, eredménytelenségről, kizárásról, alkalmatlanság megállapításáról, bármely egyéb érvénytelenné nyilvánításról: a döntés meghozatalát követő napon, de legkésőbb az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésével egyidejűleg értesíteni kell a KSZ-t Szerződésmódosítás esetén: a szerződés-módosítást, a módosítást alátámasztó valamennyi dokumentumot a szerződés-módosítást követő 7 napon belül utóellenőrzés céljából meg kell küldeni a KSZ részére. KSZ a dokumentumok beérkezését követő 15 napon belül elvégzi a közbeszerzési-jogi és elszámolhatósági szempontú ellenőrzést 24

25 AMENNYIBEN AZ ÉRTÉK - ÁRUBESZERZÉSNÉL, SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSNÉL > UNIÓS ÉRTÉKHATÁR (54,56 M FT) - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSNÁL > 300 M FT 25

26 EGYEZTETÉSEK A MEGINDÍTÁS ELŐTT KSZ ellenőrzés végeredménye: támogathatósági, elszámolhatósági szempontú ellenőrzésről szóló nyilatkozat (ezt megküldi az NFÜ-nek is) NFÜ (KFF) ellenőrzés végeredménye: minőségellenőrzési tanúsítvány (tájékoztatja róla a KSZ-t is) Az eljárás csak mindkét fenti dokumentum birtokában indítható! 26

27 KSZ EGYEZTETÉSEK A MEGINDÍTÁS ELŐTT TÁMOGATHATÓSÁGI, ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZEMPONTÚ ELLENŐRZÉS Közbeszerzési dokumentumok megküldése a KSZ részére támogathatósági, elszámolhatósági, műszaki szempontú észrevételek megküldése a KSZ részéről Módosított dokumentumo k megküldése a KSZ részére támogathatósági, elszámolhatósági szempontú ellenőrzésről szóló nyilatkozat megküldése a KSZ részéről NFÜ általi ellenőrzés kezdeményezése EMIR-en keresztül az EMIR-ben nem rögzített dokumentumok haladéktalan továbbítása az NFÜ részére S T A R T 7 nap 5 nap 5 nap min. 40 nap Erről a KSZ tájékoztatja az NFÜt is! 27 27

28 KFF EGYEZTETÉSEK A MEGINDÍTÁS ELŐTT MINŐSÉGELLENŐRZÉS NFÜ általi ellenőrzés kezdeményezése EMIRen keresztül az EMIR-ben nem rögzített dokumentumok haladéktalan továbbítása az NFÜ részére Közbeszerzési-jogi minőségellenőrzési jelentés megküldése a KFF részéről Módosított AF, AD megküldése a KFF részére Közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány megküldése a KFF részéről S T A R T 7 (+7) nap 5 nap 5 nap 28 28

29 KFF EGYEZTETÉSEK A MEGINDÍTÁST KÖVETŐEN 29 SZABÁLYOSSÁGI ELLENŐRZÉS KFF értesítése 10 nap Bontás Minden eljárási dokumentum megküldése a KFF részére 15 nap Közbeszerzési szabályossági tanúsítvány kiállítása D Ö N T É S Nincs plusz időigény, csak értesítési kötelezettség az időpontról! NFÜ megfigyelőt jelöl, erről az igénylőt / Kedvezményezettet egyidejűleg értesíti plusz időigény Többszakaszos eljárásoknál minden szakasznál!! 29 29

30 KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ VAGY MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ (ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKNÁL 300 M FT-OT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ) ELJÁRÁSOKNÁL Támogatás folyósításának előfeltételei: NFÜ támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványa NFÜ támogató tartalmú szabályossági tanúsítványa KSZ támogató nyilatkozata [4/2011. Korm.Rend.39/B. (5) bekezdése szerinti nyilatkozat] 30

31 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS - KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ VAGY MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ (ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKNÁL 300 M FT-OT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ) ELJÁRÁSOKNÁL Szerződésmódosítás estén: Ki kell kérni az NFÜ írásbeli véleményét - a módosítást 30 nappal megelőzően a szerződést, a módosítás tervezetét, a módosítás indokolását, az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot, a KSZ-nek a módosítással kapcsolatos előzetes jogi álláspontját, a KSZ-nek a módosítás műszaki-szakmai szempontú indokoltságára vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó dokumentumot az NFÜ a szerződés módosításával összefüggésben további dokumentumok benyújtását is kérheti. 31

32 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS - KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ VAGY MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ (ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKNÁL 300 M FT-OT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ) ELJÁRÁSOKNÁL NFÜ vélemény (közbeszerzési-jogi szempontból): a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül a vélemény alapján módosított dokumentumokat - egyet nem értés esetén a részletes írásbeli indokolással együtt - a vélemény kézhezvételét követő 7 napon belül újra meg kell küldeni az NFÜ részére az NFÜ a további észrevételeiről ezen válasz beérkezésétől számított 7 napon belül ad tájékoztatást a módosított szerződést ezen tájékoztatás kézhezvételét követő 5 napon belül meg kell küldeni az NFÜ részére. Az NFÜ egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről. A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére támogatás csak az NFÜ szerződés-módosításra vonatkozó támogató tartalmú véleménye megléte esetén folyósítható. 32

33 Tel.: + 36 (30)

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ a Felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 3 3. A támogatási kérelmek elbírálásának módja... 5 3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, tevékenység

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

A kötet a 2012. január 1-jén életbe lépő új közbeszerzési törvény rendelkezései alapján készült.

A kötet a 2012. január 1-jén életbe lépő új közbeszerzési törvény rendelkezései alapján készült. A kötet a 2012. január 1-jén életbe lépő új közbeszerzési törvény rendelkezései alapján készült. AMIT TUDNI AKARTÁL A KÖZBESZERZÉSRŐL, DE NEM MERTED MEGKÉRDEZNI MI IS AZ A KÖZBESZERZÉS? A közpénzek elköltésének

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben