BESZÁMOLÓ a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal folytatott tárgyalásokról. A KvVM-MGtE Munkabizottság tevékenysége január 20. május 12.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal folytatott tárgyalásokról. A KvVM-MGtE Munkabizottság tevékenysége 2005. január 20. május 12."

Átírás

1 BESZÁMOLÓ a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal folytatott tárgyalásokról A KvVM-MGtE Munkabizottság tevékenysége január 20. május 12.

2 Elızmény Az MGtE szentesi állásfoglalását megküldtük 6 minisztériumba és Dr. Gombos András államtitkár úrnak, aki december 10-re egyeztet tárgyalásra hívta az Egyesület képvisel it, ahol javasolta Munkabizottság felállítását.

3 Álláspontok a december 10. tárgyaláson MGtE: jogszabály változtatv ltoztatások szüks kségesek a szennyvízb zbírság g miatt, a kötelezk KvVM: visszasajtolás s miatt. a felmerült lt kérdk rdésekre közösen k képviselhetk álláspont kialakítása szüks kséges, a közelmk zelmúltban ltban elfogadott törvt rvény változtatv ltoztatása nem id szer és s nem támogathatt mogatható.

4 A Munkabizottság tagjai Minisztérium: Lakatosné dr. Nemes Sarolta (tanácsadó, titkár) Keller Péter (tanácsadó) Horváth Vera (szakmai f tanácsadó) Liebe Pál (nyug. igazgató, VITUKI Rt.) Egyesület: Szita Gábor (MGtE elnök, Porció Kft.) Hlatki Miklós (MGtE alelnök, MOL Rt.) Nagygál János (MGtE tag, Árpád Agrár Rt.) Dr. Imre András (ügyvéd)

5 A Munkabizottság ülései január február február április május 12.

6 A tárgyalások dokumentumai Helyzetértékelés Kilenc kérdés Jogi állásfoglalás MGtE KvVM Emlékeztet, kilenc válasz Földh program Jogi áttekintés, módosított Földh program

7 A tárgyalások dokumentumai Helyzetértékelés Emlékeztet, kilenc válasz Földh Jelentés a Kilenc geotermikus energia hasznosításával Jogi állásfoglalás kérdésfoglalkozó munkabizottság február 3. és május 12. közötti tevékenységér l KvVM (vezet i összefoglalóval) program MGtE Jogi áttekintés, módosított Földh program

8 Helyzetértékelés 1. Szennyvízbírság költségek 2. A termálvízf tés versenykékessége a földgázhoz képest 3. Hogyan tovább a földh hasznosítással?

9 Helyzetértékelés 1.Szennyvízbírság költségek 100% 80% VKJ 60% 40% 20% BJ Üzemi ktg. Szennyvízbírság 0%

10 Helyzetértékelés 2.A termálvízf tés versenyképessége (Ft/MJ) Földgáz Árpád Rt. Szeged Szarvas Csorna Makó

11 Helyzetértékelés A földgáztüzelés és termálvizes f tés összehasonlítása: az energiapolitika, a m szaki és gazdasági megvalósíthatóság, a fenntarthatóság, a környezetvédelem és a természetvédelem szempontjából.

12 Helyzetértékelés 3. Hogyan tovább Kevesebb termálvíz kitermelése Vízvisszatáplálás Nem szabad abbahagyni a próbálkozást a pannon homokk be való visszasajtolásra, tisztázni szükséges, hogy a visszasajtolás általánossá tétele mekkora ráfordítást igényel, és ehhez mennyi állami támogatás szükséges, a ráfordítás arányban lesz-e a környezeti állapot javulásával. A hasadékos tárolóba történ visszatáplálás a kis üzemviteli bizonytalanság miatt támogatandó.

13 Kilenc kérdés kilenc válasz 1. MGtE kérdés KvVM válasz

14 Kilenc kérdés kilenc válasz Melyek azok az EU el í- rások, amelyek a termálvíz és a geotermikus energia komplex hasznosítására vonatkoznak? 1. Nincsenek ilyen közösségi jogszabályok, a tagországok a Víz Keretirányelv el írásainak figyelembe vételével egyedileg dolgozzák ki a vizek (felszíni és felszín alatti vizek) komplex védelmére vonatkozó szabályozásokat az adott ország helyi viszonyaira tekintettel.

15 Kilenc kérdés kilenc válasz Melyek azok az EU-s jogszabályok, amelyek a szennyvízbírságolás módjára, mértékére, stb. vonatkoznak? 2. Nincsenek ilyen közösségi jogszabályok, a tagországok a Víz Keretirányelv el írásainak figyelembe vételével egyedileg dolgozzák ki a vizek (felszíni és felszín alatti vizek) komplex védelmére vonatkozó szabályozásokat az adott ország helyi viszonyaira tekintettel

16 Kilenc kérdés kilenc válasz Van-e olyan valamennyi tagországra érvényes EU-s jogszabály, amely a szennyvíz kibocsátási határértékeket és a bírságtételeket tartalmazza? 3. Nincsenek ilyen közösségi jogszabályok, a tagországok a Víz Keretirányelv el írásainak figyelembe vételével egyedileg dolgozzák ki a vizek (felszíni és felszín alatti vizek) komplex védelmére vonatkozó szabályozásokat az adott ország helyi viszonyaira tekintettel.

17 Kilenc kérdés kilenc válasz 4. Mi indokolta a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben különböz technológiai kibocsátási határértékek megállapítását a termálvíz különböz hasznosítási módjaira?

18 Kilenc kérdés kilenc válasz 4. Hévízkút GYÓGYFÜRDİ ENERGETIKAI FOGYASZTÓ Összsó: 5000 mg/l Na eé: 95 % Kibocsátási határértékek Összsó: 3000 mg/l Na eé: 45 % Felszíni vízfolyás

19 Kilenc kérdés kilenc válasz Mi indokolta a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben különböz technológiai kibocsátási határértékek megállapítását a termálvíz különböz hasznosítási módjaira? 4. A termálvizek elhelyezésére vonatkozó különböz megoldási lehet ségek. Csak a zárt rendszer energetikai célú vízhasználatok használt vizei sajtolhatók vissza.

20 Kilenc kérdés kilenc válasz Mi indokolta a 3/1984. OVH rendelkezés szerinti, Na egyenérték %-ra még valamennyi kibocsátóra egységesen érvényes 45%-os határérték megváltoztatását úgy, hogy a termálvíz gyógyászati felhasználása esetén a kibocsátási határérték 95% lett? 5. A gyógyvizek vízmin ségi összetételére vonatkozó egészségügyi el írások.

21 Kilenc kérdés kilenc válasz Mi indokolta ugyanígy az összes sóra vonatkozó 2000 mg/l-es határérték 5000 mg/l-re emelését a gyógyászati, és csak 3000 mg/l-re emelését az energetikai felhasználók számára? 6. A gyógyvizek vízmin ségi összetételére vonatkozó egészségügyi el írások. Az energetikai felhasználás esetén az elérhet legjobb technika alkalmazásával ez az érték is biztosítható.

22 Kilenc kérdés kilenc válasz Mi indokolta azt, hogy a gyógyászati felhasználásra megállapított egyes technológiai határértékek a területi határértékek legenyhébb értékeivel egyeznek meg? 7. A határértékek nem a területi határértékek figyelembe vételével, hanem a gyógyvíz min ségi követelményeinek figyelembe vételével kerültek megállapításra.

23 Kilenc kérdés kilenc válasz Mi indokolta, hogy a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet pontja értelmében a termálvíz energetikai felhasználása esetén nincs lehet ség egyedi kibocsátási határértéket kérni és kapni? 8. A termálvizek energetikai célú hasznosítását követ en a felszíni vizek terhelésével szemben, környezetvédelmi szempontok alapján a felszín alatti vizek mennyiségi védelme érdekében is kívánatos az eredeti vízadó rétegekbe való visszasajtolás.

24 Kilenc kérdés kilenc válasz Mi az a külön jogszabály, amely a vízgazdálkodási törvény 15. (3) pontja szerint a kizárólag energetikailag hasznosított felszín alatti vizek kötelez visszatáplálásáról szól? A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet. 9.

25 Kilenc kérdés kilenc válasz Összefoglalás 1-3. Szennyvízbírságot EU jogszabály közvetlenül nem határoz meg A gyógyászati és az energetikai kibocsátás közötti megkülönböztetést a gyógyvíz összetételére érvényes el írások indokolják. 4. és 8. Egyedi határértéket nem kapunk, hogy rá legyünk kényszerítve a visszasajtolásra. 9. A kötelez visszasajtolás során a 219/2004. Korm. rendelet szerint kell eljárni.

26 Jogi állásfoglalás (MGtE) 1. Sem a 273/2001. (XII.25.) Korm. rendeletben, mely a természetes fürd vizek min ségi követelményeir l szól, sem pedig a 37/1996. (X.14.) NM rendeletben, mely a közfürd k létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeir l szól, nem találtunk olyan határértékeket, amelyek összefüggésben állnának a már hivatkozott 28/2004. KvVM rendeletben megfogalmazott határértékekkel. A fentiek alapján az Egyesület a Minisztérium által adott azon választ, mely szerint az eltér kibocsátási határértékeket a gyógyvizek vízmin ségi összetételére vonatkozó egészségügyi el írások indokolják, elfogadni nem tudja.

27 Jogi áttekintés (KvVM) 1. A gyógyfürd k esetében a jogszabályok figyelembe veszik a hasznosítás kiemelt nemzetgazdasági jelent ségét, a jelenlegi és a korábbi gazdaság fejlesztési programokban (Nemzeti Fejlesztési Terv, Széchenyi-terv) az ágazat részére biztosított forrásokat. A környezetvédelmi szempontokat gyógyfürd k esetében a jogszabályok alárendelik a gazdasági és egészségvédelmi el nyöknek, így a szennyez anyag kibocsátást nem kötik szigorú feltételekhez.

28 Jogi állásfoglalás (MGtE) 2. a vízvédelem szempontjából is indokolatlan a különbségtétel a gyógyászat és az energetika között, a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet megalkotásakor elmaradt a jogalkotásról szóló évi XI. tv. által el írt széleskör elemzés, nem került sor arra, hogy a geotermikus energia felhasználók közül a zömmel energetikai célú felhasználókat tömörít Magyar Geotermális Egyesületet bevonják a jogszabály el készítésébe.

29 Jogi állásfoglalás (MGtE) 2. a vízvédelem szempontjából is indokolatlan a különbségtétel a gyógyászat és az energetika között, a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet megalkotásakor elmaradt a jogalkotásról szóló évi XI. tv. által el írt széleskör elemzés, nem került sor arra, hogy a geotermikus energia felhasználók közül a zömmel energetikai célú felhasználókat tömörít Magyar Geotermális Egyesületet bevonják a jogszabály el készítésébe. ALKOTMÁNYOSSÁGI AGGÁLY

30 Jogi áttekintés (KvVM) 2. A szabályozási alapelvek kidolgozásánál figyelembe vételre kerültek a vonatkozó EU irányelvek, illetve az azokkal harmonizáló magyar törvények, Magyarország vízgazdálkodási sajátosságai (beleértve a termálvizek gazdasági életben betöltött jelent ségét, a használt vizek elhelyezésének lehet ségeit és korlátait), a mez gazdasági és turisztikai kihatások, és számos egyéb szempont is. A KvVM indokoltnak tarja, hogy a termálvíz energetikai célú hasznosítása esetében az eddigieknél részletesebb gazdasági elemzés készüljön.

31 Jogi áttekintés (KvVM) 3. Sajnos valamennyi érintett szervezet bevonására nem kerülhetett sor a jogalkotás folyamatában, a szabályozás által érintett szakterületek, iparágak jelent s száma miatt. Így elmaradt az egyeztetés többek között a Magyar Geotermális Egyesülettel, illetve a Magyar Termálenergia Társasággal, továbbá a JNSzM Termál- és Gyógyturizmus Egyesülettel is.

32 A Földhı program Kiindulási alap: A vízvisszasajtolás széleskör alkalmazásának bevezetéséhez még kutatás-fejlesztésre van szükség. Szükség van az állami szerepvállalásra.

33 A Földhı program : Megalapozó tanulmány : Félüzemi kísérletek, gazdaságossági vizsgálatok, stb. 0,5 Mrd Ft : Visszasajtolási és rendszer korszer sítési kiviteli tervek támogatása 1,0 Mrd Ft A visszasajtolás elterjesztésének támogatása mintegy 50 hévízhasznosításnál 20,0 Mrd Ft

34 A szükséges jogszabály változtatás a Földhı program miatt MGtE: A Földh program legyen szennyezés csökkentési terv, a programhoz kapcsolódó hévízhasznosítók 2015-ig 3%-os mérték szennyvízbírságot fizessenek. KvVM: A visszasajtolás támogatásáról kés bbiekben várható döntést l függ en, indokolt lehet a türelmi id esetleges meghosszabbítására vonatkozó egyeztetések indítása a év folyamán.

35 Vezetıi összefoglaló a Jelentéshez 1. M szaki és gazdasági összefoglaló. 2. Jogi összefoglaló. 3. Kompromisszumos javaslatok. 4. MGtE szakmai fórum: június Vitatott kérdések: külön mellékletben.

36 Vezetıi összefoglaló a Jelentéshez 1. M szaki és gazdasági összefoglaló. 2. Jogi összefoglaló. 3. Kompromisszumos javaslatok. 8. A kért jogszabály módosítások nélkül a bizottság munkája 4. MGtE eredménytelennek szakmai fórum: minjúnius síthet 9.. Az, hogy a minisztérium képvisel i megértették és részben elfogadták 5. Vitatott szakmai kérdések: érveinket, külön mellékletben. nem oldja meg a felhasználók várható és a közeljöv ben tömegesen bekövetkez gazdasági cs dhelyzetét.

37 Epilógus: levél az Államtitkár úrnak A jogszabály módosításért cserébe a hévízfelhasználók kötelesek lennének hasznosító rendszereiket korszer síteni.

38 A visszasajtolás szabályozása EU: Vízkeret irányelv (2000/60) H: Vízgazdálkodási törvény (LVII/1995) H: Kormányrendelet (219/2004) a felszín alatti vizek védelmér l

39 A visszasajtolás szabályozása EU: Vízkeret irányelv (2000/60) 11. Cikk - Alapintézkedések (3)/ j) A tagállamok engedélyezhetik a geotermikus célokra használt víz visszasajtolását ugyanabba a víztartóba. H: Vízgazdálkodási törvény (LVII/1995) H: Kormányrendelet (219/2004) a felszín alatti vizek védelmér l

40 A visszasajtolás szabályozása EU: Vízkeret irányelv (2000/60) engedélyezhetik H: Vízgazdálkodási törvény (LVII/1995) H: Kormányrendelet (219/2004) a felszín alatti vizek védelmér l

41 A visszasajtolás szabályozása EU: Vízkeret irányelv (2000/60) engedélyezhetik H: Vízgazdálkodási törvény (LVII/1995) 15. (3): A kizárólag energia hasznosítás céljából kitermelt termálvizet a külön jogszabályban megfogalmazottak szerint a vissza felszín kell alatti táplálni. vizek védelmér l H: Kormányrendelet (219/2004)

42 A visszasajtolás szabályozása EU: Vízkeret irányelv (2000/60) engedélyezhetik H: Vízgazdálkodási törvény (LVII/1995) kell H: Kormányrendelet (219/2004) a felszín alatti vizek védelmér l

43 A visszasajtolás szabályozása EU: Vízkeret irányelv (2000/60) 9. (5) A 13. -ban foglaltak figyelembevételével engedélyezhet : 11. Cikk - Alapintézkedések (3)/ j) b) a kitermelt felszín alatti vizek ugyanazon vagy azonos A tagállamok engedélyezhetik a geotermikus célokra H: célra használt használt Vízgazdálkodási víz visszasajtolását rétegbe történtörvény ugyanabba visszajuttatása, (LVII/1995) a víztartóba. ha biztosított, hogy a visszasajtolt víz nem tartalmaz a kitermelt vízt l eltér anyagot és nem okoz kedvez tlen min ségváltozást H: ba) geotermikus Kormányrendelet energia hasznosítás (219/2004) céljából zárt rendszera felszín technológiával, alatti vizek védelmér l engedélyezhetik kell

44 A visszasajtolás szabályozása EU: Vízkeret irányelv (2000/60) engedélyezhetik H: Vízgazdálkodási törvény (LVII/1995) kell H: Kormányrendelet (219/2004) a felszín alatti vizek védelmér l engedélyezhet

45 Itt a vége KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS Növekvő taglétszám, csökkenő érdeklődés

ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS Növekvő taglétszám, csökkenő érdeklődés IIi. évf. 2. sz. (10-11) A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa 2006. július ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS Növekvő taglétszám, csökkenő érdeklődés Az Magyar Geotermális Egyesület március 28-i évi rendes

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 1. melléklet a 23/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT::

Részletesebben

XV. Energia Café. A geotermikus energia felhasználási lehetőségei az agrárszektorban. Debrecen, 2013.11.28. Nagygál János okl.

XV. Energia Café. A geotermikus energia felhasználási lehetőségei az agrárszektorban. Debrecen, 2013.11.28. Nagygál János okl. XV. Energia Café A geotermikus energia felhasználási lehetőségei az agrárszektorban Debrecen, 2013.11.28 Nagygál János okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) A földhő eredete 40 millió MW

Részletesebben

Jogértelmezések ideje

Jogértelmezések ideje A Magy ar Geo termális Egyes üle t tájék oz tató k iadv ány a 24 20 09. októb er VI/ 4. Jogértelmezések ideje Most akkor kell visszasajtolni, vagy kapható felmentés is? Emir Kosturica 1989-ben készítette

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.

A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. Ikt. sz.: MB/24-1/2012/KE KE-2/2012. sz. ülés (KE-4/2010-2014. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Kertészeti albizottságának 2012. március 13-án, kedden, 13 óra 43

Részletesebben

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÜTEMTERVE ÉS MUNKAPROGRAMJA 2013-2015 VITAANYAG A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 Bevezetés

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium SEGÉDLET KORSZER EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ÉS A TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZ TISZTÍTÁS ALKALMAZÁSÁHOZ

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium SEGÉDLET KORSZER EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ÉS A TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZ TISZTÍTÁS ALKALMAZÁSÁHOZ Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium SEGÉDLET A KORSZER EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ÉS A TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZ TISZTÍTÁS ALKALMAZÁSÁHOZ Budapest, 2005. december Bevezet A keletkez szennyvizek ártalommentes

Részletesebben

Benchmark Tanulmány Aktualizálása - Geotermikus alapú áram éshőtermelés. Támotagók: 2011. márciusi állapot

Benchmark Tanulmány Aktualizálása - Geotermikus alapú áram éshőtermelés. Támotagók: 2011. márciusi állapot Benchmark Tanulmány Aktualizálása - Geotermikus alapú áram éshőtermelés Magyarországon Támotagók: 2011. márciusi állapot Rödl & Partner GbR Könyvvizsgálat Adótanácsadás Jogi tanácsadás Äußere Sulzbacher

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75439-1-11/2010. Ea: dr. Petrovics György Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Vollmuth Eszter Novákné F. Kovács

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 87368-1-11/2012. Ea: dr. Petrovics György Bánfi Szabolcs Sipos László Privitzer Jen Tárgy: Kiskunfélegyházi Motorsport

Részletesebben

BORSODBA LÁTOGATOTT A MINISZTER

BORSODBA LÁTOGATOTT A MINISZTER AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LAPJA 2007. III. NEGYEDÉV XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BORSODBA LÁTOGATOTT A MINISZTER TISZAVIRÁGZÁS KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

A termálvíz hasznosítás jelentősége az üvegházi kertészetben

A termálvíz hasznosítás jelentősége az üvegházi kertészetben Magyar Geotermális Egyesület VI. Szakmai nap Budapest, 2011 május 3 A termálvíz hasznosítás jelentősége az üvegházi kertészetben Nagygál János Magyar Geotermális Egyesület alelnök Árpád-Agrár Zrt. műszaki

Részletesebben

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 1 Bevezete s Palagáz Már a szó hallatán is sokan végletes álláspontot foglalnak el, mind pro,

Részletesebben

szerepe a klímavédelemben

szerepe a klímavédelemben A megújuló energia források szerepe a klímavédelemben Szélenergia Workshop 2009. Június 12. Budapest Kovács Máté Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A Föld h mérséklete világátlagban 0,7 C ot melegedett

Részletesebben

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TERVEZET 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/79/ /2009 TERVEZET a vízgazdálkodási tanácsokról szóló

Részletesebben

Emlékezető. 14:30 15:30 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők. 15:45 16:50 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők

Emlékezető. 14:30 15:30 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők. 15:45 16:50 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők VGT társadalmi vitafórum Emlékeztető Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés tematikus vitafórum: A termálvíz (geotermikus energia, termálkarszt-balneológia) és a vízgyűjtőgazdálkodási tervek kapcsolódásai,

Részletesebben

(Folytatás a(z) 2. oldalon)

(Folytatás a(z) 2. oldalon) A M a g y a r G e o t e r m á l i s E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó k i a d v á n y a I S S N 2 0 6 2-9 1 1 7 / I S S N 2 0 6 2-9 1 2 5 45 20 14. január XI. /1. Szilveszteri jogszabálydömping Módosultak

Részletesebben

A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal

A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal Munkaszám: 112/2008. A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal Budapest, 2008. augusztus 1013. Budapest.

Részletesebben

Geotermikus védőidom A jogalkotó a jogbiztonságot kívánta növelni

Geotermikus védőidom A jogalkotó a jogbiztonságot kívánta növelni A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa V. évf. 1. sz. (16-17) 2008. február Geotermikus védőidom A jogalkotó a jogbiztonságot kívánta növelni Az Országgyűlés 2007. november 5-i ülésnapján

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

GEOCOM CONCERTO Projekt: Nehézségek, Akadályok, Problémák és Kihívások

GEOCOM CONCERTO Projekt: Nehézségek, Akadályok, Problémák és Kihívások GEOCOM CONCERTO Projekt: Nehézségek, Akadályok, Problémák és Kihívások Mórahalom Város Önkormányzata régóta fontosnak tartja a Megújuló és alternatív energiaforrások elterjesztését a városunkban. A megvalósult,

Részletesebben

JELENTÉS. a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről JELENTÉS a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről 0948 2009. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI Írta dr. Ambrus András (FHNPI) Csörgits Gábor (KvVM TvH, KGI) dr. Fülöp Sándor (EMLA) Havasné Szilágyi Eszter (KvVM) Kis Ferenc (WWF Magyarország) Kiadja

Részletesebben

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1.

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1. A bűvös térkép Földhő Hírlevél A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa A 2009. év végén lezárult vízgyűjtő gazdálkodási tervezés fontos eredményeket szolgáltatott többek között a felszín alatti

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI KERET STABILIZÁLÁSA

Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI KERET STABILIZÁLÁSA Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI KERET STABILIZÁLÁSA Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben