Q.J R E G Y H Á Z A N Y ...~~... SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Ügyiratszám: SZOC-422-8j2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Q.J R E G Y H Á Z A N Y ...~~... SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Ügyiratszám: SZOC-422-8j2014."

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: i FAX: Ügyiratszám: SZOC-422-8j2014. Ügyintéző : dr. Szakáiné Ujhelyi Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozásra...~~... Jászai Menyhért Alpolgármester Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezetője az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személyek aláírása : Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Q.J N Y R E G Y H Á Z A

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FA X: Tisztelt Közgyűlés! A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer (továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esé ly teremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat is mobilizál. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) közzétette a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójának kiírását és dokumentumait. A Támogatáskezelő összeállította tájékoztató csomagját a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok számára. A tájékoztató csomag a évi fordulóval kapcsolatos általános információkat, a évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételeit és a pályázat lebonyolításának rendjére vonatkozó információkat tartalmazza. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok, a megyei önkormányzatok és intézményi támogatásként az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat év óta nem csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, azonban ez nem zárja ki, hogy idén csatlakozzon, mellyel támogathat ja a szociálisan rászoruló hallgatókat. Önkormányzatunk a korábbi évek tapasztalata alapján átlagosan 300 fő, szociálisan hátrányos helyzetű, állandó nyíregyházi lakhellyel rendelkező, felsőoktatásban tanuló ("A" típusú), vagy tanulni szándékozó ("B" típusú) hallgatót tud támogatni, a korábbi évektől eltérően (6,5 millió Ft), az idei évben 7 millió Ft biztosításával. A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására, melynek feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer évi fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer évi fordulójában a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködés i rendszerhez történő csatlakozást is magába foglalja. A Támogatáskezelő által közzétett tájékoztató szerint a csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: október 1. A pályázatok ("A" és "B" típusú) kiírásának határideje október 3., a pályázatok benyújtásának határideje november 7. A pályázatok elbírálását követően a települési önkormányzat december 19-ig köteles nyilvánosságra hozni döntését az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon, továbbá köteles döntéséről és annak indokairól az EPER-BURSA rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) szerint a települési önkormányzat a pályázatok elbírálása során az általa elfogadott szabályzata alapján jár el. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 212/2002. (VII1.26.) számú határozatával elfogadta a Bursa Hungarica Felsőoktatás i Önkormányzati Ösztöndíj rendszer eljárási rendjéről szóló szabályzatot. Az eltelt i dőszakban végbemenő változások (elektronikus pályázati rendszer bevezetése, szervezetek megnevezésének változása, stb.) alapján javasoljuk a szabályzat aktualizálását, módosítását. R E G Y H Á Z A

3 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és amellékelt határozattervezetet, valamint annak mellékletét elfogadni szíveskedjen! Nyíregyháza, szeptember 15..~J~. Tisztelettel: [ /~W _'. Dr. Krizsai Anita os,zta Iyvezető.9(', '>1,,, ~ U) NY[REGYHÁZA WWW. NYIREGYHAZA.HU

4 l\ ' 'h.,~a.-'i'('" ~~;~ NYÍREGYHÁZA (,il.;'., C. ~. A :~'i~ 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. «MEGYEI JOGÚ VÁROS /.f:!' TELEFON: Si FAX: , 'V POLGÁRMESTERI HIVATALA ZA.HU ' v t.~~.' Melléklet a SZOC-422-8/2014. számú előterjesztéshez HATÁROZAT - TERVEZET NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2014. (IX.25.) számú határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozásról A Közgyűlés L) Az előterjesztést megtárgyalta és egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozással, felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, a csatlakozási nyilatkozat aláírására. Felelős : Határidő : Dr. Kovács Ferenc - polgármester október 1. 2.)A Bursa Hungarica Felsőokta t ási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjéről szóló szabályzat módosításával egyetért és azt egységes szerkezetben a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3.) Megbízza a Szociális és Köznevelési Osztályt a pályázat meghirdetésével. Felelős: Dr. Krizsai Anita - osztályvezető Határidő : október 3. 4.) Megbízza a Szociális és Köznevelési Osztályt a pályázat lebonyolításával. Felelős: Dr. Krizsai Anita - osztályvezető Határidő: folyamatos 5.) Megbízza a Gazdasági Osztályt a 7 millió forint pénzügyi fedezetnek, az Önkormányzat évi költségvetésében történő biztosításával és a pályázati támogatás folyósításával. Felelős: Patóné Nagy Magdolna - osztályvezető Határidő: folyamatos A határozatot kapják: 1.) A Közgyűlés tagjai 2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivata l belső szervezeti egységeinek vezetői 3.) Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf.: 1418 cr;> N Y í R E G Y H Á Z A

5 Melléklet a..../2014. (IX. 25.) számú határozathoz A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendje Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 212/2002. (VII1.26.) számú határozatával elfogadott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjéről szóló szabályzatát módosítja és egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) által kiadott részletes csatlakozási feltételeknek megfelelően, az Önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. 1. A pályázat benyújtásának módja: A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében (továbbiakban: Eper - Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A pályázói regisztrációt és belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályánál személyesen vagy postai úton kell benyújtani a pályázati felhívásban feltüntetett határidőn belül. A Szociális és Köznevelési Osztály, amennyiben szükséges, elektronikus vagy telefonos elérhetőségen keresztül a pályázót hiánypótlásra szólítja fel. Az Eper - Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból ki kell zárni. A pályázat csak a kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 2. A pályázat kötelező mellékletei: a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolása, arról hogya pályázó a felsőoktatási intézmény teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatja tanulmányait. b) A kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyeknek a kérelem beadását megelőző 1 hónap nettó jövedelméről szóló igazolások: - munkaviszonyesetén: a munkáltató által kiállított, 1 havi nettó jövedelemről szóló igazolás; - nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által adott év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjszelvény fénymásolatát, abban az esetben, ha a nyugdíjat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyószámlára (bankszámla) utalja, a kérelem beadását megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata; - Állami Foglalkoztatási Szerv által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat másolata, a folyósított ellátás összegéről az előző 1 hónap szelvényének másolata; - nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem ről szóló nyilatkozat; - vállalkozó esetén: a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről könyvelő által kiadott igazolás és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása az előző gazdasági évre vonatkozólag; - őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány másolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről szóló igazolás; - GYES, GYET, családi pótlék folyósítása esetén: előző 1 havi szelvény másolata, abban az esetben, ha az ellátásokat folyószámlára (bankszámla) utalják, a kérelem beadását megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata;

6 - árvaellátás/özvegyi nyugdíj folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött összesítő másolata, abban az esetben, ha az ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyószámlára (bankszámla) utalja, a kérelem beadását megelőző havi folyószámla (bankszámla) kivonat másolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító határozat másolata); - egyedülálló kérelmező esetén : az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat; - a tartósan beteg vagy fogyatékosságban szenvedő gyermek esetén a kiemeit családi pótlék folyósítását igazoló irat; - házasság felbontása esetén: a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés másolata a gyermek elhelyezését és tartását szabályozó bírósági ítélet, illetve egyezséget jóváhagyó végzés másolati példánya. 3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága évenként határozza meg a jogosultság feltételeként, az egy főre eső nettó jövedelem összeghatárát, elbírálja a benyújtott pályázatokat, dönt az ösztöndíjak odaítéléséről és összegéről. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 4. Ezen szabályzat alkalmazásában szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető különösen az a hallgató, aki(nek) árva vagy félárva, valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családban folyamatos ellátást igénylő beteg van, szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas, gyermeke van, családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregsegl nyugdíj legkisebb összegének a pályázati kiírásban meghatározott mértékét nem haladja meg. 5. A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság a pályázatok elbírálása során a pályázót az adott évi pályázati rendszer Általános Szerződési Feltételének megfelelően, a meghatározott minimális összeggel, vagy azt meghaladó mértékű támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. Az önkormányzat hirdetőtábláján támogatások összesített adatait. nyilvánosságra hozza az Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott Döntéséről és annak indokairól az Eper - Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíti a pályázókat. 6. Az önkormányzat az általa megítélt ösztöndíjak összegét félévente előre egy összegben átutalja az Általános Szerződési Feltételben megadott számlaszámra. 7. Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni. 8. A szabályzat október 1. napján lép hatályba.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat Szanda Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre /2014. (X.1.) KT. határozata alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tunyogmatolcs Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre abursa Hungarica

Részletesebben

2. számú melléklet "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2. számú melléklet B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2. számú melléklet Békéssámson Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 77/2014. (IX.22.) SZES Bizottsági határozat 2. számú melléklete A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2015.

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

2. A pályázók köre. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

2. A pályázók köre. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BALATONBERÉNY KÖZSÉG Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Lengyeltóti Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Marcali Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Súr Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BALATONBERÉNY KÖZSÉG Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bakonynána Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. A pályázat célja A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kapolcs község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2015. évre

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu Ügyiratszám: 3123-4/2013. Ügyintéző: dr. Bolla Klaudia "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. A pályázat célja A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hegyesd község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2015. évre

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS TISZACSEGE Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. Tisztelt

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Cserkeszőlő Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

2. A pályázók köre. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

2. A pályázók köre. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BALATONBOGLÁR ÖNKORMÁNYZATA az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ.320.073-10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló Összeállította: Jirkovszkyné Szép

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot hirdet felsőoktatási

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szegvár Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tiszalök Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 1. sz. melléklet Emberi Erőforrás Támogatáskezelő B u d a p e s t Pf. 1418. 1381 N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL Alulírott Dr. Kriza Ákos, mint

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Székkutas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Cegléd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben