OFFICE ENGLISH HR ENGLISH FELADATGYŰJTEMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OFFICE ENGLISH HR ENGLISH FELADATGYŰJTEMÉNY"

Átírás

1 OFFICE ENGLISH HR ENGLISH FELADATGYŰJTEMÉNY 2011

2 Fogadja szeretettel az Inside Word Nyelvoktató Központ ajándékát, az Office English HR English feladatgyűjteményt. A feladatgyűjtemény 25 feladatot tartalmaz a munka világából. A feladatok három nehézségi szinten vannak melyet minden feladatnál meg is jelöltünk ( ). A feladatok jellegüket tekintve a legkülönfélébb feladatokkal találkozhatnak a gyűjteményben: szókereső, párosítós, kiegészítős, összekötős feladatok mellett, rejtvényeket is készítettünk, hogy minél változatosabb és szórakoztatóbb legyen az Ön számára. A feladatok témái is igen sokszínűek, a vállalkozásformáktól, a telefonálás és sms-küldés, a pénzügyi kifejezések és mindennapi munkahelyi párbeszédeken keresztül az önéletrajzig. Bízunk benne, hogy érdekesnek és hasznosnak fogja találni a gyűjteményünket. A megoldókulcsot külön file-ban töltheti le honlapunkról. A feladatok nehézségi szintjei: könnyebb típus közepesen nehéz nehezebb típus 2

3 1. Szójáték - employ = alkalmazni ige Ezek a szavak mind az employ = alkalmazni szóra vezethetőek vissza. Így, ha az "employ" szót már tudjuk, a többit sokkal könnyebb lesz megjegyezni. alkalmaz (munkára) to employ alkalmazott emloyee munkaadó employer munkára alkalmazás employment munkanélküli unemployed munkanélküliség unemployment egyéni vállalkozó, aki saját magát alkalmazza self-employed munkára alkalmas employable munkára alkalmatlan unemployable fejvadász cég employment agency A következő mondatokban melyik a megfelelő? 1. I a baby-sitter to look after my baby. 2. The expansion of the company will mean the of sixteen extra workers. 3. The government plans more training schemes to make more people. 4. He is going to work independently for his clients as he became. 5. By creating new jobs we can reduce. 2. Matching Kösse össze! Kösse össze a szavakat a definíciókkal! 1. offshoring a.) amount more than is needed 2. call centre b.) transfer of operations to lower cost countries 3. surplus c.) routine administrative tasks 4. outsourcing d.) regular costs of running a business (e.g. rent, heating) 5. trade union e.) amount which is not enough 6. shortage f.) central office dealing with large numbers of phone calls 7. overheads g.) buying from outside suppliers 8. back-office jobs h.) organisation that represents the interests of employees. 3

4 3. Odd-one -out Kakukktojás Minden sorban keresse meg a csoportba nem illő szót! 1. firm company society subsidiary 2. salary manager engineer employee 3. finance product planning marketing 4. ship assemble customer purchase 5. plant facility patent factory 4. Matching Párosítsa össze Az előző feladatok kakukktojásait párosítsa össze a magyarázatokkal. 1. Payment for work, usually monthly 2. An item that has been made 3. An organization or club with members who share similar interests 4. A document that gives the exclusive rigth to make or sell a new product 5. A person who buys goods or services 5. Matching Párosítsa össze Keressen 3 szót mind az 5 csoportba! Szavak: firm, manager, finance, engineer, ship, factory, planning, plant, assemble, marketing, company, employee, facility, purchase, subsidiary. 1. Manufacturing sites: 2. Stages in the manufacturing process: 3. People who work in a company: 4. Types of business organization: 5. Different departments in a company: 4

5 6. Word Search Szókereső Hány munkával kapcsolatos szót talál az alábbi szókeresőben? c t g r a d u a t e a c c e p t a n c e n t m e s e r s h m d a n c y s a e e s i o f f e r t l c c d z x b n m i e k r a d v e r t n c s e t t h i r e g t a e e t p o s i t i o n k i n t e r v i e w 5

6 7. Odd-one -out Kakukktojás Melyik igét nem használhatjuk a megadott főnévvel? 1. A SITUATION a.) handle b.) approach c.) operate d.) deal with e.) experience 2. AN APPLICANT a.) select b.) retire c.) screen d.) evaluate e.) reject 3. AN INTERVIEW a.) carry out b.) attend c.) conduct d.) hold e.) make 4. AN EMPLOYEE a.) hire b.) implement c.) fire d.) recruit e.) appoint 5. A DEADLINE a.) take b.) fix c.) meet d.) set e.) miss 6. A JOB a.) accept b.) leave c.) offer d.) regulate e.) apply for 8. Headings Párosítsa össze Az alábbi szavakat és kifejezéseket illessze be a megfelelő kategóriába. Mindegyik kategória 4 szót/kifejezést tartalmaz. Words and expressions: Job seekers; bonus; applicants; confidence; shortlist; doctorate; candidates; advertisement; qualifications; enthusiasm; initiative; company car; diploma; interview; degree; interviewees; job offer; independence; pension plan; health insurance. Categories: 1. fringe benefits 2. education 3. stages in recruiting 4. personal qualities 5. people looking for work 6

7 9. Choose the correct option Válassza ki a megfelelő szót Complete the sentences with the correct options a-c! Egészítse ki a mondatot a megfelelő szóval! 1. A local team should complex customer service requests. a) track b) contract c) handle 2. We can transfer Customer Service to outside service. a) providers b) subsidiaries c) workforces 3. Businesses are trying to savings through offshoring. a) do b) make c) take 4. Simple work like credit card receipts is often outsourced. a) dealing b) processing c) controlling 5. You could up a subsidiary in Eastern Europe. a) hang b) put c) set 6. The trade unions are considering industrial. a) action b) management c) behaviour 7. Will you the pilot project for the offshore centre? a) overdo b) overtake c) oversee 8. Offshoring will to the improvement of company performance. a) supply b) contribute c) transfer 9. How will to sensitive areas of information be controlled? a) business b) process c) access 10. We ve had to make people redundant to compete with a major. a) challenge b) rival c) competition 7

8 10. Curriculum Vitae - Önéletrajz A szöveget egészítse ki a megfelelő igével a megfelelő alakban! Words: attend, go, be (x3), study, travel, gain, move, take, pass, bear, take up, return, include My name is Joe Smith. I a.) in Glasgow on July, 5, When I was five years old we b.) to Oxford where I c.) primary school and grammar school. I d.) my A-level examinations in 1992 and e.) 9 subjects. I f.) successful in g.) the required grades to be able h.) on i.) Modern Languages and Business Studies at the University of London. After graduation in 1995 I spent one year j.) the world, k.) a two-month job in the United States as a travel guide. After this I l.) to the United Kingdom m.) a position as a sales trainee at Walkers and Sons in the City of London, where I n.) still employed. The following people o.) prepared to answer questions about my personality and my qualifications: 11. Questions in job interviews Állásinterjú kérdések Egészítse ki a kérdéseket a megadott szavakkal. 1. Why do you want to leave your position? A) where 2. What you study Modern Literature? B) tell 3. What did you gain personally from your abroad? C) main me about yourself! D) weaknesses 5. would you like to be in 5 years? E) prepared 6. Are you to travel? F)advertisement 7. What do you see as your strengths? G) over 8. And your main? H) time 9. What do you do in your spare? I) made 10. Would you do time if necessary? J) present 11. Why did our particularly interest you? K) stays 8

9 12. Job interview Állásinterjú Kösse össze a kérdéseket a válaszokkal! 1. What are you reasons for wanting to change jobs? 2. What have you been doing so far? 3. What do you see as your main strenghts? A. It s my ability to be independent and rely on myself. B. I like travelling, playing tennis and reading. C. I d like to use my knowledge in a different field. 4. And your main weaknesses? D. That would be a great help. 5. Would you do overtime if necessary? E. I have been working as an assistant analyst. 6. Would you like us to help you find a flat? F. Sometimes my lack of patience! 7. What are your hobbies? G. Yes, of course. 13. Crosswords Szókereső Hány munkával kapcsolatos szót talál az alábbi szókeresőben? f e d i n f l a t i o n r a i k r e t u p m o c a c c o u n t a n t r h k e t t x a b l b m d e b n a q o f f i c e e q a z t f i r m q l s r u t n e i l c y d a l m e 9

10 14. Word Puzzle Rejtvény Csak a vízszintes sorokat töltse ki, így kapja meg a függőlegesen sötétebb négyzetekből álló megoldást, amely egy idézet Arisztofanész görög vígjátékírótól. 1. leányvállalat 2. alkalmaz munkára - 3. munkaerő 4. alkalmazott 5. beszerzés, vásárlás 6. lefolytat 7. külső erőforrások igénybevétele 8. hiány 9. lelkesedés 10. elutasít 11. előrelépés, javulás 12. cég 13. erősség 14. jelölt, pályázó 15. próba-, új kezdeményezésű 16. nyugdíj 17. gyenge pont 18. alkalmazás, szerződtetés, bérlés 19. üzem 20. egyéb juttatás 21. összegyűjt, összerak 22. diplomázás, diploma megszerzése 10

11 15. Education Abbreviations végzettséggel kapcsolatos rövidítések Kösse össze a rövidítést a meghatározással! 1. PhD 2. MSc 3. MBA 4. BA 5. BEC 6. UCLES 7. IELTS 8. TOEFL a.) A first degree in the humanities. b.) A postgraduate degree in a science subject. c.) A postgraduate degree, which entitles the holder to the title Dr. d.) A postgraduate business qualification. e.) A qualification in Business English. f.) A British examining board for exams in English as a Foreign Language. g.) A test of reading, writing, listening and speaking often used by British and Australian universities. h.) A test of comprehension in written and spoken English, often used by American universities. 11

12 16. Opposites and Synonyms ellentétek és szinonímák Kösse össze az ellentétes jelentésű szavakat! 1. slack a.) full-time job 2. recession b.) more 3. male c.) overestimate 4. part-time job d.) divide 5. underestimate e.) busy 6. fewer f.) boom 7. multiply g.) female Kösse össze a hasonló jelentésű szavakat! 8. potential h) benefit 9. compensation i) look for 10. unemployed j) difficulty 11. hardship k) capacity 12. overcome l) jobless 13. seek m) beat 12

13 17. Human Resources emberi erőforrás Válassza ki a legjobb megoldást! Generosity Inc. has decided to improve the working conditions of its employees. 1. We will increase the amount of for women who are expecting babies. a.) maternal leave c.) maternity time b.) mothering leave d.) maternity leave 2. We will increase the size of the by 10%. a.) manpower c.) human resources b.) workforce d.) employees 3. We will give everyone training at least twice a year. a.) in-house c.) designed b.) tailoring d.) outhouse 4. Night workers will get paid double time for working unsocial hours. a.) owl c.) time b.) shift d.) group 5. There will be no more annual interviews. a.) superior c.) objective b.) appraisal d.) holiday 6. We will pay everyone an extra at Christmas. a.) salary c.) commission b.) expense d.) bonus 13

14 7. We will give employees the same status as full-timers. a.) small time c.) short time b.) part-time d.) extra time 8. Employees will only have to give one week s before leaving. a.) notice c.) note b.) delay d.) resignation 9. No here will be without the full agreement of the union. a.) superior c.) objective b.) appraisal d.) holiday 10. Any future reductions in staff will be achieved only by. a.) natural tendencies c.) natural wasting b.) wasting away d.) natural wastage 11. In future, promotion will be made purely on the basis of. a.) senior service c.) seniority b.) senior management d.) senior status 12. Generous allowances will be paid when the company moves from the capital to a site in the provinces. a.) restoration c.) relocation b.) restitution d.) refurbishment 14

15 18. About your job kérdések Válassza ki a megfelelő igealakot! 1. What do you do? a) I work for a company called Nadox. b) I am working for a company called Nadox. 2. What does your company do? a) We make spare parts. b) We are making spare parts. 3. How is business? a) Not good. We don t make any money. b) Not good. We aren t making any money. 4. Where do you build the new factory? a) We build a new factory in South America. b) We are building a new factory in South America. 5. How good is your production manager? a) We have an excellent production manager. b) We are having an excellent production manager. 6. How do you like your work? a) I like my work very much. b) I am liking my work very much. 15

16 19. Professions Match the words to the definitions Párosítsa össze a szavakat a meghatározásukkal! electrician, clerk of the court, draughtsman, decorator, midwife, headmaster, surgeon, salesman, confectioner, comedian, plumber, archite ct, physiotherapist, speaker, auditor 1. He works with pipes and water. 2. She rehabilitates injured people. 3. He works in an operating room. 4. She designs buildings. 5. He controls the procedures in court. 6. He installs wiring. 7. She checks a company s accounts. 8. He keeps order in Parliament. 9. She is in charge of a school. 10. He tells jokes to an audience. 11. She helps to deliver babies. 12. He sells goods to other people. 20. Business Organization Match the expressions that have similar meaning. Kösse össze az amerikai kifejezést a brit megfelelőjével! AMERICAN a.) General manager b.) Proprietor c.) Manager d.) Stockholders meeting e.) Stock corporation f.) Sole proprietor g.) Closed corporation h.) Stockholder i.) General partnership BRITISH 1. ordinary partnership 2. shareholders meeting 3. trader 4. director 5. shareholder/member 6. public limited company 7. managing director 8. private limited company 9. sole trader 16

17 21. Letters - Betűolvasó A megoldást úgy kapja meg, ha a szavakból hiányzó betűket egybeolvassa. Annyit még segítünk, hogy a megfejtésnek a fejlesztésére nagy hangsúlyt fektet nyelviskolánk, az Inside Word Nyelvoktató Központ. amount more than is needed: surplu ordinary or general partnershi opposite of strength: weakn ss A postgraduate business qualification: MB look for = see time limit = deadl ne supplying output = productio transfer of operations to lower cost countries = offshorin extra pay due to good performance = bonu He keeps order in Parliament: spea er non monetary employment compensation: benef t a rise in the general level of prices of goods and services: inf ation hiden skill, possibility, strength: potentia Megoldás: 17

18 22. Telephoning - Fill in the blanks Töltse ki a mondatokat a megadott szavakkal! The telephone a) is like the calling card of a b). A polite and c) telephone manner gives the caller a good d.) of the company. The person answering the phone should speak carefully and e.), in a friendly and polite f) : with a smile in your voice, as is g.) by AT&T. In English, the formal sir or madam is often used to h.) people on the i.). You should avoid j.) expressions as you have to (remember, the k.) does not have to do anything.) Instead, use l.) like would you please or would you mind. When you receive an incoming m.), do not n) with hello or yes but with so called throw-away words like Good morning, ABC corporation, May I help you? Words: customer, phrases, tone, using, company, call, conversation, impression, friendly, distinctly, address, recommended, telephone, answer (distinctly: clearly) 18

19 23. Telephoning - Abbreviatons Párosítsa össze a rövidítéseket a jelentésükkel! 1. 10Q A. always 2. 2DAY B. no problem 3. 2MORO C. today 4. 2NITE D. time to go 5. ALWZ E. kiss 6. CU F. how are you? 7. DK G. don't know 8. GR8 H. thank you 9. HRU I. you got mail 10. NP J. sleeping 11. PLS K. sorry 12. RUOK L. tomorrow 13. KIT M. See you. 14. X N. great 15. SRY O. Are you OK? 16. T2GO P. tonight 17. T2UL Q. please 18. YGM R. have a nice day 19. ZZZZ S. keep in touch 20. HAND T. talk to you later Írja át ezeket az üzeneteket ebbe a speciális nyelvbe! 1. Thank you. See you tomorrow. 2. Sorry. I don t know. We will talk later. 3. I m tired. It s time to go. 4. See you tonight. Have a nice day. 5. How are you? 19

20 24. Work idioms kifejezések a munka világából Match the work idioms with their meanings. Párosítsa össze a kifejezéseket a jelentésükkel! A) All work and no play makes Jack a dull boy. B) Dirty work C) Get down to work D) Work like a horse 1. It means that you need to have fun in order to be a happy and healthy person. magyarul: ahhoz, hogy boldog és egészséges legyél, nem lehet csak a munkával foglalkozni! 2. It means that you have to stop relaxing and focus on an important task. magyarul: munkára koncentrálni 3. It means to work a lot, and work very hard. magyarul: sokat és keményen dolgozni 4. It means that the work is necessary, but uninteresting, or difficult work. magyarul: olyan munkára vonatkozik, ami mindenképpen szükséges, és valakinek el kell végeznie. Work idioms - Match the work idioms with the example sentences. Párosítsa össze a kifejezéseket a példamondatokkal! a) Go home! Remember that all work no play makes Jack a dull boy! b) I work like a horse! c) I had to do the dirty work on the project. d) Sorry, but I have to get off the phone and get down to work. 20

21 25. Business English Vocabulary Workplaces Choose the correct answer! Válassza ki az egyetlen helyes választ! 1. Where goods are produced. a) Head Office b) the Accounts department c) the canteen d) the factory 2. Where finished goods are kept. a) Head Office b) the warehouse c) the canteen d) the factory 3. Where the workers have lunch. a) the canteen b) Head Office c) the Accounts department d) the factory 4. Where the directors meet. a) the Accounts department b) the warehouse c) the canteen d) the boardroom 21

22 5. Where the accountants work. a) the Accounts department b) the warehouse c) the boardroom d) the factory 6. Where the computer people work. a) Data Processing b) the warehouse c) the boardroom d) the factory 7. Where the sales people 'work'. a) any expensive restaurant b) the warehouse c) the boardroom d) the factory 8. Where 'they' know nothing. a) the warehouse b) head office c) the canteen d) the factory 22

23 Források: 2000 x Egyperces teszt Üzleti Angol (Isabel Barlage, Cser kiadó, Budapest, 2001) English for Business and Finance (Radványi, Görgényi, KJK-KERSZÖV Kft., Budapest, 2000) Test Your Business English Intermediate (Steve linders, Penguin Books, England, 1997) Business Result Upper-Intermediate (Duckworth, Turner, Oxford University Press, 2008) Intelligent Business (Trappe, Tullis, Longman, Pearson Education Ltd 2008) 23

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. május 9. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. május 9. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 9. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 9. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Hogyan keressünk állást? / How to find a job

Hogyan keressünk állást? / How to find a job Hogyan keressünk állást? / How to find a job A kiadvány az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága támogatásával készült The publication of this book was facilitated by the help of United Nations High Commissioner

Részletesebben

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 10. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 10. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 10. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 10. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 7. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 7. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc l ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 7. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 7. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

HEBC SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH. FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉS Az HEBC éves jelentése. The Annual Report of HEBC. years

HEBC SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH. FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉS Az HEBC éves jelentése. The Annual Report of HEBC. years 16 years HEBC SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH The Annual Report of HEBC FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉS Az HEBC éves jelentése 2014 Hungarian European Business Council Magyar Európai Üzleti Tanács

Részletesebben

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 7. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 7. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 7. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 7. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. www.5percangol.hu

5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. www.5percangol.hu www.5percangol.hu 5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. www.5percangol.hu Minden jog fenntartva. A feladatgyûjtemény fénymásolható. Kereskedelmi forgalomba nem hozható! info@5percangol.hu A feladatokat

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Üzleti középfok 2. Írásbeli BGF üzleti típusú nyelvvizsgára készülıknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban

Részletesebben

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 17. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 17. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 17. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 17. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Ez az anyag még nem teljes. Érdemes rendszeresen visszatérned és megnézni, van-e újabb frissítés!

Ez az anyag még nem teljes. Érdemes rendszeresen visszatérned és megnézni, van-e újabb frissítés! Ez az anyag még nem teljes. Érdemes rendszeresen visszatérned és megnézni, van-e újabb frissítés! Ennek a részleges megoldókulcsnak a dátuma: 2012. 11. 28. Németh Ervin English Reader, Positive English

Részletesebben

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary Bevezetı Az Idegennyelv I. c. jegyzet az angolt, mint idegennyelvet tanuló I. évfolyamos hallgatók számára készült és tartalmazza mindazokat a témákat, amelyeket a tanterv elıír számukra. A jegyzet négy

Részletesebben

ÚJ KUTATÁSOK A NEVELÉSTUDOMÁNYOKBAN

ÚJ KUTATÁSOK A NEVELÉSTUDOMÁNYOKBAN ÚJ KUTATÁSOK A NEVELÉSTUDOMÁNYOKBAN ÚJ KUTATÁSOK A NEVELÉSTUDOMÁNYOKBAN 2008 Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola Szerkesztette: Kozma Tamás és Perjés István Kiadja: az MTA Pedagógiai

Részletesebben

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. május 5. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. május 5. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 5. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 5. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2014. október 16. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 16. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating PART 1: GRAMMAR/NYELVTAN Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást! (Minden helyes válasz 1 pontot ér!) 1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating HELYES: C, mivel általános,

Részletesebben

Alumni News* November 2007. *connectedthinking

Alumni News* November 2007. *connectedthinking * *connectedthinking Tartalom/Contents Bemutatjuk: Manfred Krawietz 1 Introducing Manfred Krawietz Új magyar partner a fedélzeten 2 New Hungarian partner on board Fókuszban: Fehér galléros bûnözés Magyarországon

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 17. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 17. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Középfok 2. Írásbeli ITK Origó típusú nyelvvizsgára készülıknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban a Középfok

Részletesebben

SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15

SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15 SZÓSZEDET INTELLIGENT BUSINESS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1-15 UNIT 1 Coursebook p. 7 page - oldal activity - tevékenység move elmozdulás, lépés game boy könyv méretű elemes videojáték career karrier skill

Részletesebben

Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Angol nyelv 11. évfolyam Tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

The main differences between Slovakian and Hungarian tax system

The main differences between Slovakian and Hungarian tax system Acta Oeconomica Kaposváriensis (2008) Vol 2 No 2, 9-18 Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Kaposvár University, Faculty of Economic Science, Kaposvár The main differences between Slovakian

Részletesebben

21 English Topics, Part 1

21 English Topics, Part 1 Dr. Németh Ervin 21 English Topics, Part 1 World English School LLC, Delaware, USA http://www.worldenglishschool.com AngolSuli kiadó http://www.angolsuli.com 3 English Reader, Positive English series edited

Részletesebben

TANULÓI SEGÉDLET. 2014. január 31.

TANULÓI SEGÉDLET. 2014. január 31. INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TANULÓI SEGÉDLET ANGOL NYELV TANTÁRGY 2014. január 31....... Boros Tibor Fodorné Baráth Zsuzsanna jóváhagyta készítette Oktatási segédanyag (Szakiskola

Részletesebben

SERVICE INSTITUTE HUNGARIAN BASIC COURSE. Units 1 12 D E P A R T M E N T O F S T A T E

SERVICE INSTITUTE HUNGARIAN BASIC COURSE. Units 1 12 D E P A R T M E N T O F S T A T E FOREIGN SERVICE INSTITUTE HUNGARIAN BASIC COURSE Units 1 12 D E P A R T M E N T O F S T A T E HUNGARIAN BASIC COURSE Units 1-12 Thi s work was compiled and pub. lisl.ed with the support of The Office of

Részletesebben

IGÉK, MELYEKET GERUND ÉS TO+INFINITIVE IS KÖVETHET

IGÉK, MELYEKET GERUND ÉS TO+INFINITIVE IS KÖVETHET IGÉK, MELYEKET GERUND ÉS TO+INFINITIVE IS KÖVETHET LÉNYEGES JELENTÉSBELI KÜLÖNBSÉG NÉLKÜL ATTEMPT to do sg. / doing sg. (megkísérel ni) pl. He attempted to run away. He attempted running away. BEGIN to

Részletesebben

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX Foundations ANDERSEN MUNKAERŐ-PIACI TÁMOGATÓ ÉS KÉPZÉSI PROGRAM 2009. júniusában indult az Andersen Program azzal a küldetéssel, hogy jelentősen megnövelje

Részletesebben

C ORPORATE S OCIAL R ESPONSIBILITY REPORT. (jelentés 2008)

C ORPORATE S OCIAL R ESPONSIBILITY REPORT. (jelentés 2008) C ORPORATE S OCIAL R ESPONSIBILITY REPORT (jelentés 2008) (gyorsprofil qiuick profile) Microsoft Gold Certified Partner for Software Development ISO 9001-2001 minôségbiztosítási tanúsítvány Legjobb Munkahely

Részletesebben