Bolla Sándor OEE HCS-elnöki beszámolója a 2010~ közötti ciklusról.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bolla Sándor OEE HCS-elnöki beszámolója a 2010~2014.09.20. közötti ciklusról."

Átírás

1 1 Bolla Sándor OEE HCS-elnöki beszámolója a 2010~ közötti ciklusról. Tisztelt HCS-közgyűlés, kedves Mindnyájan!»1986. február 13.-án Győrött ünnepélyes keretek között megalakult az OEE Győr-Sopron* Megyei (Mg)Tsz csoportja: a megye mezőgazdasági termelőszövetkezetei erdészeiből és erdész-környezetvédőiből szerveződött helyi csoport«--- adta hírül Az Erdő című szaklap [[ a régi Erdészeti Lapok utóda, egyúttal a mai Erdészeti Lapok elődje ]] májusi EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK rovata. *Az évezredes történelmi Moson megnevezés lakossági kezdeményezésre, és csak 1990-ben került ( vissza! ) a megye-névbe, tehát HCS-unk önmegnevezésébe is örömmel vettük be. [ A trianoni rablóbéke-diktátum utáni csonka vármegyéket összevonva 1923-tól ( a Sopron vármegyét nem tartalmazó )»Győr, Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített ( k.e.e. ) vármegye«lett a közigazgatási egység**, ennek a neve 1945-től»Győr-Moson megye«lett; az ugyancsak évezredes történelmi múltú, Trianonban szintén megcsonkított Sopron vármegyével történt rákosista kikényszerítésű összevonás után pedig - történelmi déli járásai Vas megyéhez, Győr megyétől egyes községek Veszprém megyéhez átcsatolása után, az 1950-ben kialakított határsávval is sújtott -»Győr-Sopron megye«lett, 1950~1990 között ]. **( e név az erkölcsös és jogos magyar revízió 1. lépcsőjeként született I. bécsi döntéssel ( ) sem változott meg: összterülete bővült a Győr vármegyéhez visszatért Csilizközi Járáséval, miközben az évezredes történelmi Pozsony vármegyéből a visszatért csallóközi részeket Komáromhoz csatolták, a Mátyus-föld DK-i részét»nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyéhez«); január 01. óta az OEE-n belül bejegyzett önálló szervezeti egység vagyunk. Ez a folyó 2014-es naptári év végéig 29 évnyi időtartam: közel 3 évtizednyi közös - elsősorban szakmai és érdekképviseleti/érdekérvényesítési - munka, amelybe és a közös élményekbe a nem alapító tag később belépők folyamatosan kapcsolódtak/kapcsolódnak bele, és nagy részük gazdagította/gazdagítja is mindmáig január 01.-én kezdődik a HCS tevékenykedésének 30. éve, jogfolytonosan. HCS-elnökeink: Németh Ferenc ( Sopron-Bánfalva ) Bedő-díjas erdész a megalakulásunktól ig, ekkortól tiszteletbeli örökös HCS-elnökünk volt haláláig ( ); tól ig Börzsei-I. László ( 2006-tól ) Kaán Károly-díjas erdésztechnikus; től Bolla Sándor erdésztechnikus, erdőmérnök, ( 2008-tól ) Bedő-díjas voltak. HCS-titkáraink mintegy 20 évig Bolla Sándor, kerekítve valamivel több, mint 5 évig Pintér Csaba, majd november 18. óta, azaz mintegy 3 évnyi időtartamban Tóth István voltak. A gazdasági ügyintéző nem kötelezően választandó HCS-tisztség; betöltéséről, ill. a HCS-hoz kapcsolódó eseményekről összefoglaló a PALMITO honlap»oee HCS téka«könyvtár tárhelyén a HCS-történet polcon olvasható, a mai/2014. szeptember 20.-i tisztújító választás eredményeiig bezárólag. [ Hamarosan az OEE nagy honlapján is, a mi HCS-unk ikonja mögött, de ott vlsz. a 3 kép nélkül, és esetleg valamelyest rövidítve ]. Mivel a most lezáruló ciklus 2010-ben kezdődött, nem kerülhető meg az ebből Pintér Csaba titkár~szabó Vendel gazdasági ügyintéző nevéhez is kötődő bő másfél év történéseire utalás.

2 2 Pintér Csaba a HCS működésének 15. évétől: től igazolt át az OEE Győr-Moson- Sopron megyei Magánerdő Gazdálkodási és Környezetvédő Helyi Csoportjába. Bolla Sándor felkérésére került 2006-ban ( a HCS 21. működési évében ) a HCS-tisztújító közgyűlés szavazólapjára, az akkori 36 főnyi HCS-tagság én jelen lévő többsége - a tisztségre jelöltek program-beszédeinek meghallgatása alapján - Pintér Csabát HCS-titkárnak és -küldöttnek választotta meg, e tisztségeket az azokat 20 évig ellátó Bolla Sándortól átvéve. Pintér Csaba már a Bolla Sándor-féle felkérésekor ragaszkodott hozzá, hogy Szabó Vendel legyen a HCS gazdasági ügyintézője, --- csakis emiatt nem folytatta a megelőző 3 ciklus = 12 év során kifogástalan gazdasági ügyintézői munkáját Börzsei-II. László. Bolla Sándor a Bedő-díja szakmai-közéleti vonatkozásait úgy köszönte meg HCS béli tagtársainak, hogy a HCS számára önálló honlapot alapított. A HCS működése 23. évének vége felé, november 25. keltezéssel e honlap Bemutatkozunk -jában az akkor 1. HCS-titkári ciklusát töltő Pintér Csaba az alábbiakat is írta:»a Helyi Csoport tagsága túlnyomó többségében korábban nem OEE-tag mezőgazdasági termelőszövetkezeti, a rendszerváltozás óta pedig a magánerdő gazdálkodásban dolgozó erdészeti szakemberekből, erdőgazdálkodókból, erdőtulajdonosokból, faipari és vadászati végzettségű szakember kollégákból áll. Csoportunknak van építész, muzeológus, néprajzos, vezérigazgató tagja is, és nem is mindegyikük alapvégzettsége az erdőhöz, faanyaghoz, vadhoz kötődő: jó néhányukat - elmondásuk szerint - a HCS-ban tapasztalt korrekt kollegiális stílus, a mindenkor egyenrangú partnerség, adott helyzetekben pedig a baráti hangulat késztette belépésre« február 09. [ = az előbbi nyilatkozat után 14 és fél hónappal ]: a HCS- vezérkari feszültség kezdete: ( részlet az -emből, amelyet az eredménytelen korábbi telefonos megkereséseim okán kényszerültem leírni Pintér Csabának és Szabó Vendelnek )» [ HCS-elnöki elvárásaim a soron következő vezérkari értekezletre ] 1.): Gazd. üi. Úr papíron ( leírva, kinyomtatva ) készült összesítő kimutatást ad át nekem minden adományról, amely Visknek szól, az alábbiak szerint: BEVÉTEL: a) Albert Kázmér-puszta előtt befolyt adományok ( névsor, nevenként összeg a valutanem megjelölésével ); b) Albert Kázmér-pusztán begyűjtött perselypénz összege(i, akkor többes szám, ha nem egyetlen valutában történt ); c) azóta befolyt adományok ( névsor, nevenként összeg az illető valutanem megjelölésével ); d) mindösszesen. KIADÁS: mikor, hová, ki utalta és/vagy vitte el, postai és/vagy banki és/vagy átadás-átvétel igazoló bizonylatok. A maradványról: pontosan mennyi és e pillanatban hol van? Mikor és hogyan jut el a célszervezethez? ( Albert Kázmér-pusztán a templomban úgy szólt a bejelentés, hogy még az ősszel, igaz, a naptári év nélkül ). 2.) Gazd. üi. Úr a Visken felüli 2009-es HCS-pénzügyekről rövid tájékoztatást tart, különös tekintettel arra, hogy ha a HCS egyszámlájára OEE-központi összeg került a BEVÉTEL oldalra, ennek tételesen mi lett a sorsa ( KIADÁS-bizonylatok ). 3.) Titkár Úr bemutatja pl. fénymásolatban az összes olyan viski levelezését, amely nem magántermészetű, azaz amelyben az OEE-HCS neve meg van említve. Ha csak telefonos/szóbeli (

3 3 nem magán ) tárgyalása volt Viskkel, arról is pár mondatban tájékoztatja a vezérkart. [ Ez alól a január 18.-i, Viskről érkezett levél kivétel: azt körlevél formájában megkaptam ].«A 2 választott tisztségviselő későbbi időpontra ígérte a fentieket --- de többszöri sürgetésre később sem - soha sem - került hozzám a tételes elszámolás. Viszont Pintér Csaba és Szabó Vendel a megkérdezésem/tudtom és a HCS-tagság tudta/döntése nélkül megszüntette az OEE- HCS 2 évtizede(!) kitűnően működő egyszámláját ; [ hónapokkal utóbb a kész tényről engem szóban tájékoztatva ] március 05.: HCS-tisztújító közgyűlésünk. A részemről több hónapja, de még tartó türelmi idő okán változatlan felállás : elnök Bolla Sándor, titkár ( egyúttal: küldött ) Pintér Csaba, gazdasági ügyintéző Szabó Vendel augusztus 14.: HCS szakmai és családi nap --- Közép-szigetközi magánerdő gazdálkodás és fafeldolgozás ( Lipót, Dunaremete ). Rendezvényünket az OEE magánerdős alelnöke, egyben a MEGOSZ alelnöke: Mocz András Pro Silva-díjas erdőmérnök, a Mocz és Társa Magánerdészet Kft., Somogyszob üv. igazgatója is megtisztelte. Mivel a fotóst magam rendeltem, s.zs. állva a költségeit is, így HCS-unk közös szellemi örökségeként honlapomon a tárhelyen nézegethető a képtár Az egyesület főtitkárjának ősszel írt, a HCS-tagságnak is megküldött helyzet-elemzésem részeként Pintér Csaba HCS-titkárnak a HCS/befelé tevékenységi köréről:»a HCS rendezvényein kerekítve 5 és fél évnyi OEE HCS-titkári tevékenysége során Pintér Csaba a szakképesítései ( erdésztechnikus, vadgazda mérnök, természetvédelmi szakmérnök ) területét érintő szakmai előadást, ismertetést, vita-vezetést, terepi bemutatót egyetlenegyet sem tartott soha, sehol, és ilyen szakcikket sem írt az Erdészeti Lapokba. [ Ugyanez vonatkozik szak- és államigazgatási ismeretei, tapasztalatai, és/vagy az újonnan életbe lépő, a szakmát, ill. általában a magánerdő gazdálkodást érintő jogszabályok ismertetésére is ]. Titkári ügyintézéseiben nem alkalmazkodik ahhoz, hogy sem az országban, sem a megyében nem másodosztályú OEE-, ill. HCS-tag az, aki soha nem is tervezi, hogy számítógépet vegyen. Az OEE-be, ill. a HCS-ba felvételnek sem volt, és ma sem feltétele a személyes internethozzáférhetőség vagy a számítógép-kezelési alapismeret, így ma ( még ) a szakmában az írott szaksajtót nem helyettesíti semmi. A vitathatatlan eredmények, mint pl. a taglétszám-bővítés mellett HCS/kifelé tevékenységi köréről: Pintér Csaba titkársága idején nem tudtam elérni egyetlen egyszer sem, hogy az erdészeti szaksajtón - elsősorban az Erdészeti Lapokon - keresztül az OEE teljes tagsága - ha már nem is rendezvényenként, de legalább évente 1-szer, vagy több évet összefoglalóan - hiteles, szakszerű információt kapjon a HCS tevékenységéről, működésünk tartalmi oldaláról, formai kereteiről. [ HCS-unkban negyedszázada a HCS-titkár a küldött is, így a legszélesebb tájékozottságú személy, a szakmai értelemben véve országosan közérdekű tájékoztatás mindenkori felelőse is ].«

4 4 A fenti, 2011 őszi összefoglaló elemzést megelőző 2011 tavaszi~nyári események [ a hamu alatt parázs ellenére ]: Győr, április 15., HCS-fejléces levél: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervek, Földműv.ügyi Igazgatóság, 9021 Győr, Jókai u. 12. P i n t é r C s a b a úr, igazgató Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Csaba! Közelmúltbeli kinevezésedhez az Országos Erdészeti Egyesület Győr-Moson-Sopron megyei Magánerdő Gazdálkodási és Környezetvédő Helyi Csoportjának tagsága és a magam nevében ezúton gratulálok! Kívánjuk/kívánom, hogy a tevékenységi köröddel járó jogok, kötelességek és felelősség arányos harmóniája keretében munkatársaiddal együtt sok jót alkossatok megyénk földművelésügye államigazgatásának területén: közérdekűen hasznos munkátokat tartós eredmények kísérjék! Természetesen számítunk/számítok arra is, hogy megnövekedett mennyiségű és minőségű hivatali elfoglaltságaid mellett is ellátod OEE-HCS-beli titkári, választott tisztségedből adódó teendőidet is. Munkatársaidnak is, Neked is jó csapatmunkát, és az azzal megharcolt/kiérdemelt sikereket kíván ( : Bolla Sándor : ) az OEE-HCS elnöke július 12., Pintér Csaba -je Bolla S.-nak: Tisztelt Elnök Úr! [[ Szabó ]] Vendel említette, hogy egészségügyi problémáid miatt nem tudsz részt venni a [[ felpéci ]] szakmai összejövetelünkön. Ezt én nagyon sajnálnám, remélem addig még egészségi állapotod helyreáll, és döntésed nem végleges. Csütörtökön sajnos én sem tudtam hasonló okok miatt elmenni Budakeszire*, de délután és este a [[ Bognár ]] Tibi barátunkkal és Vendellel végigjártuk a szakmai nap helyeit, programját. Küldöm Neked a meghívó tervezetet véleményezésre, illetve kiegészítésre.** Üdvözlettel: Csaba *az Erdészettörténeti Közlemények LXXXIII. ( 83. ) kötetére ( a Firbás-könyv -re ) utal; egyszemélyes és országos szervezési erőfeszítéseim zárásaként vég-összesen Ft-ot [ = Σ ( bevétel ) ] gyűjtöttünk össze a könyvkiadás céljaira a HCS égisze alatt; a támogatók tiszteletére»az OEE [ bolsevik hatalomelorozó puccs ( 1949 ) előtti ] bevált hagyományait fölelevenítve: a kötet belső borítójára nyomtatott nevük őrzi meg nemes gesztusukat«-, és»a könyvek értékesítéséből befolyó összeg az OEE támogatását szolgálja.«így kerülhetett sor július 07.-én ( Bp., Budakeszi-út ) az OEE Erdészeti Információs Központjában dr. Firbás Oszkár erdőmérnök-tanár ( Egyesületünk Bedő Albertés Kaán Károly-emlékéremmel kitüntetett tagja ) könyvbemutatójára. ** [[ azonnali válaszom ]] Tisztelt Titkár Úr! Személyesen nem helyszínelt dolgokról és a velük kapcsolatos meghívóról érdemben nem áll módomban sem véleményt mondani, sem kiegészíteni, sem a programért felelősséget vállalni, továbbá mivel gyakorlatilag 100 %-ra előremetszhető, hogy nem leszek jelen, a leghatározottabban ragaszkodom hozzá, hogy a meghívó aláírásából a nevemet haladéktalanul töröljétek: mindent és mindig az írjon alá, aki a lebonyolításért felelősséget vállal. [[ Majd a meghívó néhány stiláris problémájára felhívtam Pintér Csaba figyelmét ]]. Pintér Csaba másnapi válasza, július 13.: Kedves Elnök Úr! Az értékes észrevételeket köszönöm, javítottam*; a nevedet töröltem. Üdv: Csaba. [[[ 2 hét múlva(!): augusztus 01.-én Pintér és Szabó megírták a HCS-tagságukat is felmondó levelüket, ám ezt majd csak a felpéci HCS-rendezvény után postázták, de leveleik aljáról elfelejtették törölni, ill. módosítani a levélírásuk augusztus 01.-i keltezését ]]]

5 5 Július közepétől 3 hétig gyógykezelésen, ill. családlátogatáson tartózkodtam a Felvidéken, eközben sem Pintér Csabával, sem Szabó Vendellel semmiféle (!) kapcsolatom nem volt. A kint tartózkodást lerövidítve, az éjszakai hazaérkezést követő augusztus 06.-án hajnalban gépkocsival kimentem Felpécre, hogy részt vehessek a HCS rendes évi - családtagok és meghívottak részvételével történő - szakmai napján. A reggel ott Pintér Csaba által ad hoc rám osztott többféle részfeladatot legjobb tudásom szerint elláttam, aki jelen volt, tanúsíthatja. Vacsora után - lábadozó állapotom okán a programoktól kifáradva, mindenkitől elköszönve - haza hajtottam. A szakmai napról az Erdészeti Lapok jelen lévő akkori főszerkesztője, Pápai Gábor, és az ő információi nyomán a Felpécre bejelentkezett, de végül is eljönni nem tudó Lomniczi Gergely főtitkár adott hírt az OEE honlapján, majd az Erdészeti Lapokban --- azaz: bár előzetesen tudomásom volt a 2 kolléga híradásának tartalmáról, és azt mind tartalmilag, mind formailag a valósággal egyezőnek, teljesen korrektnek tartottam, magam sem az erdészeti szaksajtóban, sem a megyei médiában semmiről semmit nem nyilatkoztam. [[ Titkárságról lemondását saját baráti körében Pintér Cs. állítólag azzal magyarázta, hogy a médiában én nem méltóképpen emeltem ki az ő felpéci szerepét. Ez azonban ál-ürügy: már 5 nappal Felpéc előtt megírta kilépési nyilatkozatát ]]. Felpécet követően, 17 nap múlva, augusztus 23.-án: Szóbeli előrejelzés nélküli = kész helyzetbe hozó módon Pintér Csaba a már 2011.augusztus 01.(!) kelettel megfogalmazott [ de akkor villámpostán el nem küldött, mert az augusztus 06.- ot = a felpéci HCS-rendezvényt kivárva ] levélben lemondott titkári (választott!) tisztségéről, a i megfogalmazási dátumot nem módosítva e levelet án -en Bolla S.-nak megküldte. A pár szavas levél semmiféle indokot nem tartalmaz. Láthatóan egymásét másolva, azonos formátumban, szinte szó szerint azonos szöveggel, azonos megfogalmazási és azonos elküldési dátummal megérkezett Szabó Vendel -je is. Mindketten közölték a levelük végén, hogy kilépnek a HCS-ból. 10 napnyi várakozási idő - mert mindkettejük -jét tudatmódosítók befolyásoltsága alatt írt durva tréfának gondoltam, várva az elnézés kérését - eseménytelensége [ sem telefonos, sem személyes megkeresésem ] után mindkét levelet felvittem az OEE Országos Választási Bizottsága akkori elnökének, Wisnovszky Károly erdőmérnöknek, aki pontos forgatókönyvet adott a tennivalókról. Így került sor az alaposan előkészített időszaki részleges tisztújító/pótválasztó HCS-közgyűlésre november 08.-án. A családtagja aláírásával tértivevényen igazoltan időben megkapott meghívó ellenére sem Pintér Csaba, sem Szabó Vendel, mint átadók nem voltak hajlandók a HCS részleges tisztújító közgyűlésén megjelenni, és ott 1) mindhárom tisztség ( titkár, küldött, gazd. ü.i. ) a naptári év eltelt részének pontos elszámolását/beszámolóját átadni az átvevőknek = a megválasztott új tisztségviselőknek --- az OEE által több év óta megkívánt szokásos ( pl. táblázatos, stb. ) formátumban, írásban mellékelve az éves terv, a folyamatban lévő ügyek, és a vállalt kötelezettségek állását/készültségi fokát; 2) az 5 év 9 hónap során keletkezett valamennyi hivatalos irat, stb. jegyzékét és megőrzött példányait, beleértve a

6 6 leköszönő/leköszönt titkárnál lévő, a HCS tagjaira vonatkozó valamennyi írásos anyagot ( belépési nyilatkozatok, stb. ), gazdasági/hcs-gazdálkodási iratokat és bizonylatokat, stb. is átadni. ( Ha volt/van ilyen: azóta is számomra ismeretlen helyen tartják ). Pintér Csaba hetekkel később csakis a HCS-bélyegzőt adta át, azt sem nekem. Mindezektől formailag eltekintve körlevélben ezt írtam nekik és a HCS-tagságnak:»Pintér Csaba és Szabó Vendel HCS-tagságának általuk bejelentett megszűntét tudomásul veszem, és ill óta a mi HCS-unkban végzett közel 12, ill. 11 évnyi tevékenységüket a HCStagság nevében is, a magam részéről is megköszönöm. Kiválasztandó/kiválasztott új OEEszervezeti egységükben, vagy egyéni tagként 2012-től folytatódó egyesületi munkájuk során további szakmai sikereket, erőt, egészséget kívánok. Jelzem továbbá a HCS-tagságnak, hogy Szabó Vendelnek az átadás-átvételkor leadandó tételes tagdíjhátralék listája alapján* at követően a választási névjegyzék alapján teljes körű HCS-tagsági revíziót tartok, és valamennyi krónikus hátralékos, továbbá fantom- /vatta- tag és/vagy sok-sok év óta a HCS-rendezvényekről rendre távol maradó, magáról életjelet sem adó ember OEE-HCS tagságát - vele szóban előzetesen egyeztetve es határnappal, írásos értesítéssel megszüntetem. ( : Bolla Sándor : ) a HCS elnöke.«* mivel Szabó sem jelent meg: átadás-átvétel - így lista - sem készült; Korábban is a HCS rendelkezésére állt saját honlapomon túl 2008 őszén alapítottam meg önálló HCS-honlapunkat, megvásárolva a domain- felületet, webmestert is felfogadva, és mindezek költségeit több mint 1 naptári évre s.zs. ( saját zsebből ) előre kifizetve; domaintulajdonosként OEE Helyi Csoportunkat bejegyeztetve elején Pintér Csaba nem újította meg a korábbi, részemről alkalmazott webmesterrel az átalánydíjas szerződést, helyette egy általa a HCS-ba hozott kollégát jelölt ki honlapszerkesztőnek, majd Szabó Vendel - nyilván Pintér Csaba tudtával - ám a HCS-tagság tudta és lemondó döntése nélkül, így tudtom nélkül - amikor a bérleti díjat HCS-közköltségből ( maradványokból ) a tárgyévre befizette - a saját tulajdonosi nevére íratta át a HCS-honlap, ill. domain tulajdonosi jogát. Az ő lemondásuk és HCS-ból kilépésük -en bejelentése után sem volt hajlandó Szabó V. visszaszolgáltatni a domain-tulajdonosi jogot, ám mivel az ő új, Rába-menti szervezetükben senki nem vállalta a honlap érdemi kezelését, a fönt lévő anyagok pedig a korábbi időkről szóltak, a szervert üzemeltetővel Szabó Vendel nem újította meg a szerződését, így a honlap megszűnt. Vele ment a semmibe sok minden mellett pl. az oda föltett teljes felpéci képi anyag is. { Most e beszámolóra készülve OEE könyvtáramban megtaláltam a nyersanyagának egy részét [ Felpéc-2011, nettó fotók, szerk. és HCS-honlapra ]: ha lesz időm és türelmem újraszerkeszteni, mint jogfolytonos HCS-unk szellemi örökségét, föl fogom tenni a honlapom»oee HCS téka«gyűjteményébe }. [[ Utolsó kitekintés a saját HCS-határainkon túlra: A Rába-menti Eg-Vg HCS 1. nagyobb rendezvényére én Mórichidán került sor, azóta pedig Vas és Veszprém megyei helyszíneken: nagy részt a korábban nálunk ( nem kis részben: tőlem ) megtanultak ( meghívóformátum és -szövegezés, program-típusok, Erdészbecsület Tanszék, stb. ) 1:1-es

7 7 utánzásával/másolásával --- természetesen a forrás megjelölése nélkül: lopott holminál ez nem szokás Ugyanez vonatkozik a Díjbizottsághoz felterjesztéseik többségére is, amelyeknek ( a számítógépemen megvannak Pintér Cs. felkérései is, és ha netán írt vagy az érintettektől begyűjtött pár mondatnyit, azok az anyagok is ) a még általam írt indoklás-szövegét betű szerint lemásolva a beterjesztés évében legfeljebb 1(-2) mondatnyi általánossággal egészítettéki ki. Ám mindez múltidő, nem is akármilyen, hanem a francia nyelvből ismert rendszerű és súlyú passé définitíve = felbonthatatlanul/örökre lezárt múlt ]] november 18.: HCS-unk időközi részleges tisztújító közgyűlése ( pótválasztása ); ennek jegyzőkönyve a honlapi tárhelyen olvasható; benne a megválasztásra kerülő tisztségviselő mandátuma a soron következő országos tisztújításig tart --- azaz máig: mind a ~ közötti ciklusrészben Tóth István HCS-titkáré, egy személyben küldötté, mind a március 05.-én megválasztott, és a teljes ciklust teljesítő Bolla Sándor HCS-elnöké is. A talpraállás és értékrend-alapelvű megújulás évei = az elmúlt 3 év től ismét a saját PALMITO-honlapomnak főként az»oee HCS téka«része a fóruma HCSunk világhálós megjelenésének, mind a tárgyévi aktualitásokat, mind az archiválást, mint közös szellemi örökségünket illetően május 19.: a Közép-Szigetközben tavasz-köszöntő terepi szakmai és családi programot szerveztünk az év fafaja: a gyöngyvirágfa - a Sziget- és Csallóközben: a csormány - hivatalosan a z(s)elnice-meggy jegyében, ( Darnózseli ) : az egyedi tagnyilvántartási számmal ellátott személyi tagsági kártya kiosztása augusztus 10.: a Tóköz peremén és a Mosoni-Dunaág jobb parti árterében szakmai és családi nap. Öttevény, ( Abda, Kunsziget, Lébény ) ( képtárral együtt ). Az Erdészeti Lapokban is megjelent e kitűnő program méltó ismertetése. A november 25.-én, 92. életévében elhunyt dr. Kondor Antal erdőmérnök-tanárunk, aki HCS-unknak a kezdetektől közel 3 évtizeden át lelkes támogatója, rendezvényeinek aktív közreműködője volt. Emlékét képtár és rövid megemlékezés formájában a tárhelyen is őrizzük augusztus 09.: a Közép-Szigetközben ( Hédervár, Lipót, Darnózseli ) szakmai és családi nap, eszmei központjaként a hédervári Árpád-fa utód-csemetéiből a Hét hon[vissza]foglaló vezér tiszteletére emlékfácskák ültetése on/ /, e Kisalföld -riportot a honlapra föltett képgalériához is mellékeltem, a hédervári Boldogasszony-kápolnában és kertjében elmondottak háttéranyaga 12. Hédervár, Boldogasszony-kápolna»Pozsony «( 2014 ) jelzéssel a tárhelyen olvasható.

8 8 Felemelően szép eszmeiségű HCS-rendezvényünkről az ország erdészeti szakközönsége számára írt beszámolómat az Erdészeti Lapok főszerkesztőjének eljuttattam szeptember 05.: Budapesten a»megosz-20«jubileumi nagyrendezvényen vettem részt, dr. Sárvári János MEGOSZ ügyvezető elnök megfogalmazása szerint a(z egyik ) legrégebbi magánerdős erdész-szervezet képviselője -ként. Luzsi József MEGOSZ-elnök a Parlamenttel szemközt a Kossuth tér sarkán elmondott ünnepi összefoglalójában kitért a magánerdő-gazdálkodás mgtsz- előéletére, hangsúlyozva, hogy a mai legeredményesebb magán-erdész kollégák többsége mgtsz-erdészként szerzett szakmai gyakorlatot. Mind a MEGOSZ megnevezett tisztségviselői, mind a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vidékfejlesztési Igazgatóságának az erdészettel és a vadgazdálkodással foglalkozó legfőbb tisztségviselője, dr. Somogyvári Vilmos em. köszönti HCS-unkat, mindhárman egyúttal egyértelműen megfogalmazva azon kérésüket is, hogy a hamarosan beinduló jogszabály-alkotási ( az erdőtörvényt, a vadgazdálkodási törvényt és a természetvédelmi törvényt aktualizálni és szinkronizálni/összehangolni hivatott ) folyamatban HCS-unk is vegyen részt. * * * * * * * * * * * * * Összefoglaló: A HCS taglétszáma titkárságom idején 2 évtizeden át 30~35 fő között ingadozott, Pintér Csaba alig több mint 5 év alatt - főként az államigazgatási munkahelyi hatáskörébe került vadászok, mezőőrök, továbbá volt iskolatársai, stb. bevonásával - ezt közel a duplájára növelte. Utólag látható, hogy ez nem természetes ütemű egészséges gyarapodás volt, hanem pusztán mennyiségi alapon álló, beteges burjánzáshoz hasonlítható külterjesség. Miközben Pintér Csaba HCS-titkár a HCS-vezérkari megbeszéléseken rendszeresen úgy osztályozta a tagtársakat, hogy ( az újakra értve ) az én emberem, ill. ( Bolla S. titkári idejére utalva ) a te embered. Az elmúlt választási ciklusban, tehát az elmúlt 4 évben megtörtént Pintér~Szabóféle puccs következménye - de csakis a taglétszámot illetően, azaz mennyiségi vonatkozásban - látszólag akár HCS-unk Trianonjaként is szemlélhető: január 01.-én a HCS taglétszáma még 66 fő volt, november 18.-ára ( = időközi részleges tisztújító HCS-közgyűlés ) már csak 48 fő vetette föl magát a HCS akkori választói névjegyzékébe. Az akkori különbözetről az OEE főtitkárának is megküldött levelemben - a neveket is felsorolva - ezt írtam:»a korábbi, "60~65-nak tekintett" ( e kettő között ingadozott az elmúlt 1 évnyi időtartamban a felvettek és ez idő alatt menet közben kilépők okán a HCS-tagság ) összlétszámból eltávozott november 15.-tel: összesen 18 fő, közülük 1/3 = 6 fő végleg kilép az OEE-ből, mert úgy nyilatkoztak, hogy őket "valaki" betessékelte/bekényszerítette, és most végre szabad akaratból távozhatnak, ( többségüket soha nem láttam, és nem kutatom, hogy ki, miért és hogyan léptette be őket ); további 2 fő átigazolt a soproni TÁEG-HCS-ba; írásos vagy szóbeli

9 9 döntése/közlése alapján biztosan vagy valószínűleg belép majd a Pintér Csaba - Szabó Vendel szervezte új HCS-ba 8 fő, + maga P. Cs. és Sz. V. = 2 fő, ez együtt: 10 fő.«az OEE általános tagrevíziója szerinti HCS-létszámunk január 27.-én a fentivel lényegében azonos: 47 fő volt. Az ezt követően megalakult Pintér Csaba - Szabó Vendel-féle Rába-menti HCS-ba még további áthívott/átcsábított 28 fő távozása utáni jogfolytonos HCS-taglétszámunk február 03.-ra 19 főre csökkent: az azóta hozzánk belépett új tagok növekményével és Gyenge Álmos Sopronhoz visszaigazolása + a Rába-mentibe áthívott/átcsábított még további 3 fő együttes csökkenésével a HCS-létszám a mai napon is lényegében ennyi: tisztújító választási névsorunkban 17 fő szerepel --- a nálunk évtizedekig tartósan bevált/optimális 30~35 főnyi taglétszámnak a fele. Jellemrajzilag értékelve döbbenetesnek is mondható, hogy korábbi HCS-unkból a Rábamentibe eltávozottak közül hányan vették/hányan nem vették a fáradságot arra, hogy döntésüket saját maguk személyesen jelentsék be, és pl. elköszönjenek --- 5~10~15~20~25 évnyi közös munka, OEE béli ( és nem ritkán: + magánélet béli ) közös élmények, ennek kicsiny, de nyilvánvaló részeként az irántam korábban a kollegialitás, sőt, egyfajta barátság mutatása után, amely eszerint mindvégig álságos hazugság, aktuális puszta érdekből színlelés/olcsó ripacskodás volt, tehát egyetlen elköszönő szót sem kellett rá vesztegetni. Lelkük rajta! Azok néhányan, akik személyesen elköszöntek, tanúsíthatják, hogy egyetlen szóval sem kíséreltem meg lebeszélni őket, sőt, sok sikert kívántam mindegyiküknek, és - az OEE-ügyeket kivéve - készségesen felajánlottam nekik a továbbiakban is mindenben a közreműködési készségemet, ha igényt tartanak rá, a segítségemet is. Közűlük 2-en már éltek is ezzel, egyikük több ízben is. Ám az én keresztény/keresztyén és magyar értékrendemben a társas érintkezés elemi szabályait is felrúgó el-nem-köszönők számomra idegenné tették magukat, az idegenekkel pedig nincs/nem is lehet üdvözlés-gesztusrendszer sem, álszent mintha mi sem történt volna látszat-csevegés sem: számomra nincs következmények nélküliség ( semmiféle érdekből ), én nem politikus vagyok, hanem civil átlagember, kispolgár. Adott/adódható esetben elnézést/bocsánatot sem tőlem kell kérni, hanem Istentől és a közösségtől, utóbbit nevesítve: jogfolytonos Helyi Csoportunk mindenkori aktuális teljes közösségétől. Ám mindenkinek alapvető tényként kell számolnia azzal, hogy a közel 3 évtizedes múltú, teljesítményeire méltán büszke jogfolytonos HCS-unk nem fregoli, nem is tetszés szerint váltogatható ruhadarab. Értékrendi, ezen belül erkölcsi kérdésekben nincs alku. A tarsolyomban itt lévő kitöltött tagfelvételi adatlapokkal együtt Helyi Csoportunk visszaigazolt tagsága november 01.-én 22 fő --- a mi viszonyaink között tartósan beváltnak/optimálisnak még és már a 2/3-a; így küldöttet is választunk, hogy már az idei ősszel teljes jogú tagként megkezdhesse munkáját az országos küldöttértekezletben. A most megválasztásra kerülő HCS-tisztikar és személy szerint minden egyes HCS-tag, azaz az egész HCS-tagság egyik alapfeladata kell, hogy legyen az újjáépítés, az építkezés folytatása: a HCS vonzó, bővülő programjaival szimpatizáló, azok szervezésébe tevékenyen belekapcsolódó új - lehetőleg aktív korosztályú - tagok toborozása a ( 3 évtizedes

10 10 tapasztalataim alapján ) HCS-unk számára optimális [ = a mi nem-államerdészeti/nemállamigazgatási viszonyaink között is jól szervezhető ] kb. 30~35 fő körüli HCS-taglétszám mielőbbi elérését megcélozva. A merítési lehetőség széles, hiszen bele tartozik a magánerdő tulajdonosok, gazdálkodók, erdész, fafeldolgozó és vadgazdálkodó szakemberek körén túl - ön-megnevezésünknek megfelelően - a környezetvédelemben, ezen belül főként a természetvédelemben dolgozók, a környezet- és természetvédelemmel szimpatizálók ( pl. az ilyen ihletettségű pedagógusok, más szellemi foglalkozásúak, stb. ) széles köre is. A tagsági kártya kedvezményeinek lehetősége más - gazdálkodó és/vagy az erdei szabadidő-eltöltést előtérbe helyező - rétegeket is vonzhat: csak meg kell szólítani őket. * * * * * * * * * * * * * Kérem e beszámoló elfogadását. Ha jogfolytonos HCS-unkban az elmúlt ciklusban HCS-elnöki tevékenységem során valakit akaratomon kívül megbántottam: mea maxima culpa. Koránt sem hibátlan HCS-elnöki munkám révén ha született bármikor bármilyen eredmény: Soli Deo Gloria!/Egyedül Istené a dicsőség! Az elmúlt ciklus kapcsán ( is ) köszönöm Isten kegyelmét és valamennyi tagtársam munkáját! A jelenlegi HCS-tisztikar/- vezérkar mandátuma ezennel lejárt. Helyi Csoportunk valamennyi jelenlegi és jövendő tagjának a magánélet és az alkotó munka mellett hasznos és szép egyesületi élményeket is kívánok, a megválasztandó tisztségviselőknek/tisztikarnak pedig sok eredményt is! Győr, szeptember 12~20. Írta és a HCS tisztújító közgyűlés ( Győr, ) előtt ismertette ( : Bolla Sándor : )

Dr. Kondor Antal 1922 ~ 2013 2013. november 25.-én, 92. életévében elhunyt dr. Kondor Antal erdőmérnök-tanár.

Dr. Kondor Antal 1922 ~ 2013 2013. november 25.-én, 92. életévében elhunyt dr. Kondor Antal erdőmérnök-tanár. Dr. Kondor Antal 1922 ~ 2013 2013. november 25.-én, 92. életévében elhunyt dr. Kondor Antal erdőmérnök-tanár. Engesztelő szentmise: 2013. december 03.-án kedden 12 00 -kor a Sopron, Jereván-lakótelepi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A titkárság működésének szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A titkárság működésének szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A titkárság működésének szabályzata (Az Ügyrend 3. melléklete) 2012. I. fejezet A titkárság jogállása 1. A Társaság az alapszabályban megfogalmazott céljának megvalósítása érdekében,

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron megyei Magánerdő Gazdálkodási [ megalakulás-kori nevén: MgTSz-erdész ] és Környezetvédő Helyi Csoport rövid története.

A Győr-Moson-Sopron megyei Magánerdő Gazdálkodási [ megalakulás-kori nevén: MgTSz-erdész ] és Környezetvédő Helyi Csoport rövid története. A Győr-Moson-Sopron megyei Magánerdő Gazdálkodási [ megalakulás-kori nevén: MgTSz-erdész ] és Környezetvédő Helyi Csoport rövid története. HCS-unk logója 1988-tól 1. A HCS alapításának körülményei és a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról.

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58940-5/2008 CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE ELŐADÓ: KLENOVICS PÉTER VIDÉKFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY 1 A HBB szerepe - Helyi döntéshozatal végrehajtása érdekében, a LEADER HACS által saját tagjaiból megválasztott

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő Jegyzőkönyv Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza 2013. 02. 06. Lovassport Szövetség Hotel Pagony Konferencia Terem Tisztújító Közgyűlése Jelen vannak az elnökség részéről: Bubán Zsolt szakmai alelnök

Részletesebben

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 3950 Sárospatak, Eötvös utca 15. Adószám: 18448674-1-05 M E G H Í V Ó Tisztelt Egyesületi Tag! A Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület elnöksége nevében

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNYA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNYA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 63902/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNYA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás a szervezés alatt lévő őszi családi hétvégéhez kapcsolódóan

Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás a szervezés alatt lévő őszi családi hétvégéhez kapcsolódóan 1145 Budapest, Pétervárad utca 5. Mobil: +36-20-341-4930, +36-20-415-7793 Irodai telefonszám: +36-1-312-5042 Fax: +36-1-283-3208 E-mail: info@goe.org.hu Web: goe.org.hu Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről Időpont 2016. június 21. 14 00 Helyszín ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb 0.100C Kari Tanácsterem Elnök Juhász Gábor JELEN VANNAK

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ikt.szám: 41.115/2009. Javaslat

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére A Magyar Elektrotechnikai Egyesület társaságai, szakosztályai, területi és üzemi szervezetei vezetősége részére Tisztelt Kartársak! Egyesületünk életének háromévente ismétlődő és kiemelt fontosságú feladata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2007. évben támogatásban részesítettek elszámolásáról

Részletesebben

1. Zsigray Árpád szolgálati lakással kapcsolatos kérelme 2. Alpolgármester tiszteletdíja, volt polgármester jutalmazása 3. Szennyvízcsatorna beruházás

1. Zsigray Árpád szolgálati lakással kapcsolatos kérelme 2. Alpolgármester tiszteletdíja, volt polgármester jutalmazása 3. Szennyvízcsatorna beruházás Készült Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 4-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, dr.

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok:

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 05. 16.-án megtartott rendkívüli ülés: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 24-28 D./ Rendelete: 6 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, a testületi-ülés

Részletesebben

A Nyugat-magyarorsz. magyarországi gi Egyetem (NymE) könyvtk Szolgáltat. ltatások a Nyugat- magyarországi gi Egyetem (NymE)

A Nyugat-magyarorsz. magyarországi gi Egyetem (NymE) könyvtk Szolgáltat. ltatások a Nyugat- magyarországi gi Egyetem (NymE) A Nyugat-magyarorsz magyarországi gi Egyetem (NymE) könyvtk nyvtári hálózatah Szolgáltat ltatások a Nyugat- magyarországi gi Egyetem (NymE) Központi KönyvtK nyvtárában Tompa Mónika Informatikus könyvtáros

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél Általános Információk: MRAE Telephely: Levelezési cím: 1445 Budapest, Pf. 337 Postafiók címünk megváltozott 2012. november 1-vel!!!!!!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

KÉRDŐÍV MAGÁNERDŐ-GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV MAGÁNERDŐ-GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE NÉBIH - EUTR NEMZETI HATÓSÁG www.nebih.gov.hu/szakteruletek/erdo 1023 Budapest, Frankel Leó út 42.-44. Levelezési cím: 1370 Budapest, Pf. 345. E-mail: erdeszet@nebih.gov.hu Telefon: 06-1/3743-201 Fax:

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 1105 Budapest Téglavető u. 34. I/5. adószám: 18186751-2-42 2008. évéről Az Egyesület 2009. április 30-án elkészítette 2008. december

Részletesebben

MEGHÍVÓ április 23.

MEGHÍVÓ április 23. MEGHÍVÓ 2015. április 23. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 23-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Javasolt napirendek: Az ülés helye: Veszprém, Megyeház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Komárom Város településfejlesztési- és településrendezési dokumentumai Partnerségi Egyeztetésének Szabályai

Komárom Város településfejlesztési- és településrendezési dokumentumai Partnerségi Egyeztetésének Szabályai 1. melléklet Komárom Város településfejlesztési- és településrendezési dokumentumai Partnerségi Egyeztetésének Szabályai 1. A polgármester a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít:

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évi munkaterve (Tervezet) I. A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: az Integrált Területfejlesztési Program felülvizsgálatára a Területi

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület (Pulszky Társaság) Alapszabályával összhangban a Választmány a Pulszky Társaság ügyeinek intézésére ügyrendet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013-évről

Közhasznúsági jelentés 2013-évről Magyar Jóga Társaság Egyesület 8200 Veszprém Ady Endre u. 77/D. 4/9. 88-403-558, 30-237-0838 yoga@yoga.hu Közhasznúsági jelentés 2013-évről 2 Kettős könyvviteli szabályok szerinti MÉRLEG 3 4 Kettős könyvviteli

Részletesebben

N A G Y T E V E L. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 19. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

N A G Y T E V E L. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 19. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 221-3/2015. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 19. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8562 Nagytevel,

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. A Nemzeti Pedagógus Kar tájékoztató kiadványa. Amit a szakmai érdekképviseletről tudni kell

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. A Nemzeti Pedagógus Kar tájékoztató kiadványa. Amit a szakmai érdekképviseletről tudni kell NEMZETI PEDAGÓGUS K AR TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A Nemzeti Pedagógus Kar tájékoztató kiadványa Amit a szakmai érdekképviseletről tudni kell 2 Jelen kiadvány célja, hogy mindenki számára hasznos tájékoztatást adjon

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben