Bolla Sándor OEE HCS-elnöki beszámolója a 2010~ közötti ciklusról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bolla Sándor OEE HCS-elnöki beszámolója a 2010~2014.09.20. közötti ciklusról."

Átírás

1 1 Bolla Sándor OEE HCS-elnöki beszámolója a 2010~ közötti ciklusról. Tisztelt HCS-közgyűlés, kedves Mindnyájan!»1986. február 13.-án Győrött ünnepélyes keretek között megalakult az OEE Győr-Sopron* Megyei (Mg)Tsz csoportja: a megye mezőgazdasági termelőszövetkezetei erdészeiből és erdész-környezetvédőiből szerveződött helyi csoport«--- adta hírül Az Erdő című szaklap [[ a régi Erdészeti Lapok utóda, egyúttal a mai Erdészeti Lapok elődje ]] májusi EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK rovata. *Az évezredes történelmi Moson megnevezés lakossági kezdeményezésre, és csak 1990-ben került ( vissza! ) a megye-névbe, tehát HCS-unk önmegnevezésébe is örömmel vettük be. [ A trianoni rablóbéke-diktátum utáni csonka vármegyéket összevonva 1923-tól ( a Sopron vármegyét nem tartalmazó )»Győr, Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített ( k.e.e. ) vármegye«lett a közigazgatási egység**, ennek a neve 1945-től»Győr-Moson megye«lett; az ugyancsak évezredes történelmi múltú, Trianonban szintén megcsonkított Sopron vármegyével történt rákosista kikényszerítésű összevonás után pedig - történelmi déli járásai Vas megyéhez, Győr megyétől egyes községek Veszprém megyéhez átcsatolása után, az 1950-ben kialakított határsávval is sújtott -»Győr-Sopron megye«lett, 1950~1990 között ]. **( e név az erkölcsös és jogos magyar revízió 1. lépcsőjeként született I. bécsi döntéssel ( ) sem változott meg: összterülete bővült a Győr vármegyéhez visszatért Csilizközi Járáséval, miközben az évezredes történelmi Pozsony vármegyéből a visszatért csallóközi részeket Komáromhoz csatolták, a Mátyus-föld DK-i részét»nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyéhez«); január 01. óta az OEE-n belül bejegyzett önálló szervezeti egység vagyunk. Ez a folyó 2014-es naptári év végéig 29 évnyi időtartam: közel 3 évtizednyi közös - elsősorban szakmai és érdekképviseleti/érdekérvényesítési - munka, amelybe és a közös élményekbe a nem alapító tag később belépők folyamatosan kapcsolódtak/kapcsolódnak bele, és nagy részük gazdagította/gazdagítja is mindmáig január 01.-én kezdődik a HCS tevékenykedésének 30. éve, jogfolytonosan. HCS-elnökeink: Németh Ferenc ( Sopron-Bánfalva ) Bedő-díjas erdész a megalakulásunktól ig, ekkortól tiszteletbeli örökös HCS-elnökünk volt haláláig ( ); tól ig Börzsei-I. László ( 2006-tól ) Kaán Károly-díjas erdésztechnikus; től Bolla Sándor erdésztechnikus, erdőmérnök, ( 2008-tól ) Bedő-díjas voltak. HCS-titkáraink mintegy 20 évig Bolla Sándor, kerekítve valamivel több, mint 5 évig Pintér Csaba, majd november 18. óta, azaz mintegy 3 évnyi időtartamban Tóth István voltak. A gazdasági ügyintéző nem kötelezően választandó HCS-tisztség; betöltéséről, ill. a HCS-hoz kapcsolódó eseményekről összefoglaló a PALMITO honlap»oee HCS téka«könyvtár tárhelyén a HCS-történet polcon olvasható, a mai/2014. szeptember 20.-i tisztújító választás eredményeiig bezárólag. [ Hamarosan az OEE nagy honlapján is, a mi HCS-unk ikonja mögött, de ott vlsz. a 3 kép nélkül, és esetleg valamelyest rövidítve ]. Mivel a most lezáruló ciklus 2010-ben kezdődött, nem kerülhető meg az ebből Pintér Csaba titkár~szabó Vendel gazdasági ügyintéző nevéhez is kötődő bő másfél év történéseire utalás.

2 2 Pintér Csaba a HCS működésének 15. évétől: től igazolt át az OEE Győr-Moson- Sopron megyei Magánerdő Gazdálkodási és Környezetvédő Helyi Csoportjába. Bolla Sándor felkérésére került 2006-ban ( a HCS 21. működési évében ) a HCS-tisztújító közgyűlés szavazólapjára, az akkori 36 főnyi HCS-tagság én jelen lévő többsége - a tisztségre jelöltek program-beszédeinek meghallgatása alapján - Pintér Csabát HCS-titkárnak és -küldöttnek választotta meg, e tisztségeket az azokat 20 évig ellátó Bolla Sándortól átvéve. Pintér Csaba már a Bolla Sándor-féle felkérésekor ragaszkodott hozzá, hogy Szabó Vendel legyen a HCS gazdasági ügyintézője, --- csakis emiatt nem folytatta a megelőző 3 ciklus = 12 év során kifogástalan gazdasági ügyintézői munkáját Börzsei-II. László. Bolla Sándor a Bedő-díja szakmai-közéleti vonatkozásait úgy köszönte meg HCS béli tagtársainak, hogy a HCS számára önálló honlapot alapított. A HCS működése 23. évének vége felé, november 25. keltezéssel e honlap Bemutatkozunk -jában az akkor 1. HCS-titkári ciklusát töltő Pintér Csaba az alábbiakat is írta:»a Helyi Csoport tagsága túlnyomó többségében korábban nem OEE-tag mezőgazdasági termelőszövetkezeti, a rendszerváltozás óta pedig a magánerdő gazdálkodásban dolgozó erdészeti szakemberekből, erdőgazdálkodókból, erdőtulajdonosokból, faipari és vadászati végzettségű szakember kollégákból áll. Csoportunknak van építész, muzeológus, néprajzos, vezérigazgató tagja is, és nem is mindegyikük alapvégzettsége az erdőhöz, faanyaghoz, vadhoz kötődő: jó néhányukat - elmondásuk szerint - a HCS-ban tapasztalt korrekt kollegiális stílus, a mindenkor egyenrangú partnerség, adott helyzetekben pedig a baráti hangulat késztette belépésre« február 09. [ = az előbbi nyilatkozat után 14 és fél hónappal ]: a HCS- vezérkari feszültség kezdete: ( részlet az -emből, amelyet az eredménytelen korábbi telefonos megkereséseim okán kényszerültem leírni Pintér Csabának és Szabó Vendelnek )» [ HCS-elnöki elvárásaim a soron következő vezérkari értekezletre ] 1.): Gazd. üi. Úr papíron ( leírva, kinyomtatva ) készült összesítő kimutatást ad át nekem minden adományról, amely Visknek szól, az alábbiak szerint: BEVÉTEL: a) Albert Kázmér-puszta előtt befolyt adományok ( névsor, nevenként összeg a valutanem megjelölésével ); b) Albert Kázmér-pusztán begyűjtött perselypénz összege(i, akkor többes szám, ha nem egyetlen valutában történt ); c) azóta befolyt adományok ( névsor, nevenként összeg az illető valutanem megjelölésével ); d) mindösszesen. KIADÁS: mikor, hová, ki utalta és/vagy vitte el, postai és/vagy banki és/vagy átadás-átvétel igazoló bizonylatok. A maradványról: pontosan mennyi és e pillanatban hol van? Mikor és hogyan jut el a célszervezethez? ( Albert Kázmér-pusztán a templomban úgy szólt a bejelentés, hogy még az ősszel, igaz, a naptári év nélkül ). 2.) Gazd. üi. Úr a Visken felüli 2009-es HCS-pénzügyekről rövid tájékoztatást tart, különös tekintettel arra, hogy ha a HCS egyszámlájára OEE-központi összeg került a BEVÉTEL oldalra, ennek tételesen mi lett a sorsa ( KIADÁS-bizonylatok ). 3.) Titkár Úr bemutatja pl. fénymásolatban az összes olyan viski levelezését, amely nem magántermészetű, azaz amelyben az OEE-HCS neve meg van említve. Ha csak telefonos/szóbeli (

3 3 nem magán ) tárgyalása volt Viskkel, arról is pár mondatban tájékoztatja a vezérkart. [ Ez alól a január 18.-i, Viskről érkezett levél kivétel: azt körlevél formájában megkaptam ].«A 2 választott tisztségviselő későbbi időpontra ígérte a fentieket --- de többszöri sürgetésre később sem - soha sem - került hozzám a tételes elszámolás. Viszont Pintér Csaba és Szabó Vendel a megkérdezésem/tudtom és a HCS-tagság tudta/döntése nélkül megszüntette az OEE- HCS 2 évtizede(!) kitűnően működő egyszámláját ; [ hónapokkal utóbb a kész tényről engem szóban tájékoztatva ] március 05.: HCS-tisztújító közgyűlésünk. A részemről több hónapja, de még tartó türelmi idő okán változatlan felállás : elnök Bolla Sándor, titkár ( egyúttal: küldött ) Pintér Csaba, gazdasági ügyintéző Szabó Vendel augusztus 14.: HCS szakmai és családi nap --- Közép-szigetközi magánerdő gazdálkodás és fafeldolgozás ( Lipót, Dunaremete ). Rendezvényünket az OEE magánerdős alelnöke, egyben a MEGOSZ alelnöke: Mocz András Pro Silva-díjas erdőmérnök, a Mocz és Társa Magánerdészet Kft., Somogyszob üv. igazgatója is megtisztelte. Mivel a fotóst magam rendeltem, s.zs. állva a költségeit is, így HCS-unk közös szellemi örökségeként honlapomon a tárhelyen nézegethető a képtár Az egyesület főtitkárjának ősszel írt, a HCS-tagságnak is megküldött helyzet-elemzésem részeként Pintér Csaba HCS-titkárnak a HCS/befelé tevékenységi köréről:»a HCS rendezvényein kerekítve 5 és fél évnyi OEE HCS-titkári tevékenysége során Pintér Csaba a szakképesítései ( erdésztechnikus, vadgazda mérnök, természetvédelmi szakmérnök ) területét érintő szakmai előadást, ismertetést, vita-vezetést, terepi bemutatót egyetlenegyet sem tartott soha, sehol, és ilyen szakcikket sem írt az Erdészeti Lapokba. [ Ugyanez vonatkozik szak- és államigazgatási ismeretei, tapasztalatai, és/vagy az újonnan életbe lépő, a szakmát, ill. általában a magánerdő gazdálkodást érintő jogszabályok ismertetésére is ]. Titkári ügyintézéseiben nem alkalmazkodik ahhoz, hogy sem az országban, sem a megyében nem másodosztályú OEE-, ill. HCS-tag az, aki soha nem is tervezi, hogy számítógépet vegyen. Az OEE-be, ill. a HCS-ba felvételnek sem volt, és ma sem feltétele a személyes internethozzáférhetőség vagy a számítógép-kezelési alapismeret, így ma ( még ) a szakmában az írott szaksajtót nem helyettesíti semmi. A vitathatatlan eredmények, mint pl. a taglétszám-bővítés mellett HCS/kifelé tevékenységi köréről: Pintér Csaba titkársága idején nem tudtam elérni egyetlen egyszer sem, hogy az erdészeti szaksajtón - elsősorban az Erdészeti Lapokon - keresztül az OEE teljes tagsága - ha már nem is rendezvényenként, de legalább évente 1-szer, vagy több évet összefoglalóan - hiteles, szakszerű információt kapjon a HCS tevékenységéről, működésünk tartalmi oldaláról, formai kereteiről. [ HCS-unkban negyedszázada a HCS-titkár a küldött is, így a legszélesebb tájékozottságú személy, a szakmai értelemben véve országosan közérdekű tájékoztatás mindenkori felelőse is ].«

4 4 A fenti, 2011 őszi összefoglaló elemzést megelőző 2011 tavaszi~nyári események [ a hamu alatt parázs ellenére ]: Győr, április 15., HCS-fejléces levél: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervek, Földműv.ügyi Igazgatóság, 9021 Győr, Jókai u. 12. P i n t é r C s a b a úr, igazgató Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Csaba! Közelmúltbeli kinevezésedhez az Országos Erdészeti Egyesület Győr-Moson-Sopron megyei Magánerdő Gazdálkodási és Környezetvédő Helyi Csoportjának tagsága és a magam nevében ezúton gratulálok! Kívánjuk/kívánom, hogy a tevékenységi köröddel járó jogok, kötelességek és felelősség arányos harmóniája keretében munkatársaiddal együtt sok jót alkossatok megyénk földművelésügye államigazgatásának területén: közérdekűen hasznos munkátokat tartós eredmények kísérjék! Természetesen számítunk/számítok arra is, hogy megnövekedett mennyiségű és minőségű hivatali elfoglaltságaid mellett is ellátod OEE-HCS-beli titkári, választott tisztségedből adódó teendőidet is. Munkatársaidnak is, Neked is jó csapatmunkát, és az azzal megharcolt/kiérdemelt sikereket kíván ( : Bolla Sándor : ) az OEE-HCS elnöke július 12., Pintér Csaba -je Bolla S.-nak: Tisztelt Elnök Úr! [[ Szabó ]] Vendel említette, hogy egészségügyi problémáid miatt nem tudsz részt venni a [[ felpéci ]] szakmai összejövetelünkön. Ezt én nagyon sajnálnám, remélem addig még egészségi állapotod helyreáll, és döntésed nem végleges. Csütörtökön sajnos én sem tudtam hasonló okok miatt elmenni Budakeszire*, de délután és este a [[ Bognár ]] Tibi barátunkkal és Vendellel végigjártuk a szakmai nap helyeit, programját. Küldöm Neked a meghívó tervezetet véleményezésre, illetve kiegészítésre.** Üdvözlettel: Csaba *az Erdészettörténeti Közlemények LXXXIII. ( 83. ) kötetére ( a Firbás-könyv -re ) utal; egyszemélyes és országos szervezési erőfeszítéseim zárásaként vég-összesen Ft-ot [ = Σ ( bevétel ) ] gyűjtöttünk össze a könyvkiadás céljaira a HCS égisze alatt; a támogatók tiszteletére»az OEE [ bolsevik hatalomelorozó puccs ( 1949 ) előtti ] bevált hagyományait fölelevenítve: a kötet belső borítójára nyomtatott nevük őrzi meg nemes gesztusukat«-, és»a könyvek értékesítéséből befolyó összeg az OEE támogatását szolgálja.«így kerülhetett sor július 07.-én ( Bp., Budakeszi-út ) az OEE Erdészeti Információs Központjában dr. Firbás Oszkár erdőmérnök-tanár ( Egyesületünk Bedő Albertés Kaán Károly-emlékéremmel kitüntetett tagja ) könyvbemutatójára. ** [[ azonnali válaszom ]] Tisztelt Titkár Úr! Személyesen nem helyszínelt dolgokról és a velük kapcsolatos meghívóról érdemben nem áll módomban sem véleményt mondani, sem kiegészíteni, sem a programért felelősséget vállalni, továbbá mivel gyakorlatilag 100 %-ra előremetszhető, hogy nem leszek jelen, a leghatározottabban ragaszkodom hozzá, hogy a meghívó aláírásából a nevemet haladéktalanul töröljétek: mindent és mindig az írjon alá, aki a lebonyolításért felelősséget vállal. [[ Majd a meghívó néhány stiláris problémájára felhívtam Pintér Csaba figyelmét ]]. Pintér Csaba másnapi válasza, július 13.: Kedves Elnök Úr! Az értékes észrevételeket köszönöm, javítottam*; a nevedet töröltem. Üdv: Csaba. [[[ 2 hét múlva(!): augusztus 01.-én Pintér és Szabó megírták a HCS-tagságukat is felmondó levelüket, ám ezt majd csak a felpéci HCS-rendezvény után postázták, de leveleik aljáról elfelejtették törölni, ill. módosítani a levélírásuk augusztus 01.-i keltezését ]]]

5 5 Július közepétől 3 hétig gyógykezelésen, ill. családlátogatáson tartózkodtam a Felvidéken, eközben sem Pintér Csabával, sem Szabó Vendellel semmiféle (!) kapcsolatom nem volt. A kint tartózkodást lerövidítve, az éjszakai hazaérkezést követő augusztus 06.-án hajnalban gépkocsival kimentem Felpécre, hogy részt vehessek a HCS rendes évi - családtagok és meghívottak részvételével történő - szakmai napján. A reggel ott Pintér Csaba által ad hoc rám osztott többféle részfeladatot legjobb tudásom szerint elláttam, aki jelen volt, tanúsíthatja. Vacsora után - lábadozó állapotom okán a programoktól kifáradva, mindenkitől elköszönve - haza hajtottam. A szakmai napról az Erdészeti Lapok jelen lévő akkori főszerkesztője, Pápai Gábor, és az ő információi nyomán a Felpécre bejelentkezett, de végül is eljönni nem tudó Lomniczi Gergely főtitkár adott hírt az OEE honlapján, majd az Erdészeti Lapokban --- azaz: bár előzetesen tudomásom volt a 2 kolléga híradásának tartalmáról, és azt mind tartalmilag, mind formailag a valósággal egyezőnek, teljesen korrektnek tartottam, magam sem az erdészeti szaksajtóban, sem a megyei médiában semmiről semmit nem nyilatkoztam. [[ Titkárságról lemondását saját baráti körében Pintér Cs. állítólag azzal magyarázta, hogy a médiában én nem méltóképpen emeltem ki az ő felpéci szerepét. Ez azonban ál-ürügy: már 5 nappal Felpéc előtt megírta kilépési nyilatkozatát ]]. Felpécet követően, 17 nap múlva, augusztus 23.-án: Szóbeli előrejelzés nélküli = kész helyzetbe hozó módon Pintér Csaba a már 2011.augusztus 01.(!) kelettel megfogalmazott [ de akkor villámpostán el nem küldött, mert az augusztus 06.- ot = a felpéci HCS-rendezvényt kivárva ] levélben lemondott titkári (választott!) tisztségéről, a i megfogalmazási dátumot nem módosítva e levelet án -en Bolla S.-nak megküldte. A pár szavas levél semmiféle indokot nem tartalmaz. Láthatóan egymásét másolva, azonos formátumban, szinte szó szerint azonos szöveggel, azonos megfogalmazási és azonos elküldési dátummal megérkezett Szabó Vendel -je is. Mindketten közölték a levelük végén, hogy kilépnek a HCS-ból. 10 napnyi várakozási idő - mert mindkettejük -jét tudatmódosítók befolyásoltsága alatt írt durva tréfának gondoltam, várva az elnézés kérését - eseménytelensége [ sem telefonos, sem személyes megkeresésem ] után mindkét levelet felvittem az OEE Országos Választási Bizottsága akkori elnökének, Wisnovszky Károly erdőmérnöknek, aki pontos forgatókönyvet adott a tennivalókról. Így került sor az alaposan előkészített időszaki részleges tisztújító/pótválasztó HCS-közgyűlésre november 08.-án. A családtagja aláírásával tértivevényen igazoltan időben megkapott meghívó ellenére sem Pintér Csaba, sem Szabó Vendel, mint átadók nem voltak hajlandók a HCS részleges tisztújító közgyűlésén megjelenni, és ott 1) mindhárom tisztség ( titkár, küldött, gazd. ü.i. ) a naptári év eltelt részének pontos elszámolását/beszámolóját átadni az átvevőknek = a megválasztott új tisztségviselőknek --- az OEE által több év óta megkívánt szokásos ( pl. táblázatos, stb. ) formátumban, írásban mellékelve az éves terv, a folyamatban lévő ügyek, és a vállalt kötelezettségek állását/készültségi fokát; 2) az 5 év 9 hónap során keletkezett valamennyi hivatalos irat, stb. jegyzékét és megőrzött példányait, beleértve a

6 6 leköszönő/leköszönt titkárnál lévő, a HCS tagjaira vonatkozó valamennyi írásos anyagot ( belépési nyilatkozatok, stb. ), gazdasági/hcs-gazdálkodási iratokat és bizonylatokat, stb. is átadni. ( Ha volt/van ilyen: azóta is számomra ismeretlen helyen tartják ). Pintér Csaba hetekkel később csakis a HCS-bélyegzőt adta át, azt sem nekem. Mindezektől formailag eltekintve körlevélben ezt írtam nekik és a HCS-tagságnak:»Pintér Csaba és Szabó Vendel HCS-tagságának általuk bejelentett megszűntét tudomásul veszem, és ill óta a mi HCS-unkban végzett közel 12, ill. 11 évnyi tevékenységüket a HCStagság nevében is, a magam részéről is megköszönöm. Kiválasztandó/kiválasztott új OEEszervezeti egységükben, vagy egyéni tagként 2012-től folytatódó egyesületi munkájuk során további szakmai sikereket, erőt, egészséget kívánok. Jelzem továbbá a HCS-tagságnak, hogy Szabó Vendelnek az átadás-átvételkor leadandó tételes tagdíjhátralék listája alapján* at követően a választási névjegyzék alapján teljes körű HCS-tagsági revíziót tartok, és valamennyi krónikus hátralékos, továbbá fantom- /vatta- tag és/vagy sok-sok év óta a HCS-rendezvényekről rendre távol maradó, magáról életjelet sem adó ember OEE-HCS tagságát - vele szóban előzetesen egyeztetve es határnappal, írásos értesítéssel megszüntetem. ( : Bolla Sándor : ) a HCS elnöke.«* mivel Szabó sem jelent meg: átadás-átvétel - így lista - sem készült; Korábban is a HCS rendelkezésére állt saját honlapomon túl 2008 őszén alapítottam meg önálló HCS-honlapunkat, megvásárolva a domain- felületet, webmestert is felfogadva, és mindezek költségeit több mint 1 naptári évre s.zs. ( saját zsebből ) előre kifizetve; domaintulajdonosként OEE Helyi Csoportunkat bejegyeztetve elején Pintér Csaba nem újította meg a korábbi, részemről alkalmazott webmesterrel az átalánydíjas szerződést, helyette egy általa a HCS-ba hozott kollégát jelölt ki honlapszerkesztőnek, majd Szabó Vendel - nyilván Pintér Csaba tudtával - ám a HCS-tagság tudta és lemondó döntése nélkül, így tudtom nélkül - amikor a bérleti díjat HCS-közköltségből ( maradványokból ) a tárgyévre befizette - a saját tulajdonosi nevére íratta át a HCS-honlap, ill. domain tulajdonosi jogát. Az ő lemondásuk és HCS-ból kilépésük -en bejelentése után sem volt hajlandó Szabó V. visszaszolgáltatni a domain-tulajdonosi jogot, ám mivel az ő új, Rába-menti szervezetükben senki nem vállalta a honlap érdemi kezelését, a fönt lévő anyagok pedig a korábbi időkről szóltak, a szervert üzemeltetővel Szabó Vendel nem újította meg a szerződését, így a honlap megszűnt. Vele ment a semmibe sok minden mellett pl. az oda föltett teljes felpéci képi anyag is. { Most e beszámolóra készülve OEE könyvtáramban megtaláltam a nyersanyagának egy részét [ Felpéc-2011, nettó fotók, szerk. és HCS-honlapra ]: ha lesz időm és türelmem újraszerkeszteni, mint jogfolytonos HCS-unk szellemi örökségét, föl fogom tenni a honlapom»oee HCS téka«gyűjteményébe }. [[ Utolsó kitekintés a saját HCS-határainkon túlra: A Rába-menti Eg-Vg HCS 1. nagyobb rendezvényére én Mórichidán került sor, azóta pedig Vas és Veszprém megyei helyszíneken: nagy részt a korábban nálunk ( nem kis részben: tőlem ) megtanultak ( meghívóformátum és -szövegezés, program-típusok, Erdészbecsület Tanszék, stb. ) 1:1-es

7 7 utánzásával/másolásával --- természetesen a forrás megjelölése nélkül: lopott holminál ez nem szokás Ugyanez vonatkozik a Díjbizottsághoz felterjesztéseik többségére is, amelyeknek ( a számítógépemen megvannak Pintér Cs. felkérései is, és ha netán írt vagy az érintettektől begyűjtött pár mondatnyit, azok az anyagok is ) a még általam írt indoklás-szövegét betű szerint lemásolva a beterjesztés évében legfeljebb 1(-2) mondatnyi általánossággal egészítettéki ki. Ám mindez múltidő, nem is akármilyen, hanem a francia nyelvből ismert rendszerű és súlyú passé définitíve = felbonthatatlanul/örökre lezárt múlt ]] november 18.: HCS-unk időközi részleges tisztújító közgyűlése ( pótválasztása ); ennek jegyzőkönyve a honlapi tárhelyen olvasható; benne a megválasztásra kerülő tisztségviselő mandátuma a soron következő országos tisztújításig tart --- azaz máig: mind a ~ közötti ciklusrészben Tóth István HCS-titkáré, egy személyben küldötté, mind a március 05.-én megválasztott, és a teljes ciklust teljesítő Bolla Sándor HCS-elnöké is. A talpraállás és értékrend-alapelvű megújulás évei = az elmúlt 3 év től ismét a saját PALMITO-honlapomnak főként az»oee HCS téka«része a fóruma HCSunk világhálós megjelenésének, mind a tárgyévi aktualitásokat, mind az archiválást, mint közös szellemi örökségünket illetően május 19.: a Közép-Szigetközben tavasz-köszöntő terepi szakmai és családi programot szerveztünk az év fafaja: a gyöngyvirágfa - a Sziget- és Csallóközben: a csormány - hivatalosan a z(s)elnice-meggy jegyében, ( Darnózseli ) : az egyedi tagnyilvántartási számmal ellátott személyi tagsági kártya kiosztása augusztus 10.: a Tóköz peremén és a Mosoni-Dunaág jobb parti árterében szakmai és családi nap. Öttevény, ( Abda, Kunsziget, Lébény ) ( képtárral együtt ). Az Erdészeti Lapokban is megjelent e kitűnő program méltó ismertetése. A november 25.-én, 92. életévében elhunyt dr. Kondor Antal erdőmérnök-tanárunk, aki HCS-unknak a kezdetektől közel 3 évtizeden át lelkes támogatója, rendezvényeinek aktív közreműködője volt. Emlékét képtár és rövid megemlékezés formájában a tárhelyen is őrizzük augusztus 09.: a Közép-Szigetközben ( Hédervár, Lipót, Darnózseli ) szakmai és családi nap, eszmei központjaként a hédervári Árpád-fa utód-csemetéiből a Hét hon[vissza]foglaló vezér tiszteletére emlékfácskák ültetése on/ /, e Kisalföld -riportot a honlapra föltett képgalériához is mellékeltem, a hédervári Boldogasszony-kápolnában és kertjében elmondottak háttéranyaga 12. Hédervár, Boldogasszony-kápolna»Pozsony «( 2014 ) jelzéssel a tárhelyen olvasható.

8 8 Felemelően szép eszmeiségű HCS-rendezvényünkről az ország erdészeti szakközönsége számára írt beszámolómat az Erdészeti Lapok főszerkesztőjének eljuttattam szeptember 05.: Budapesten a»megosz-20«jubileumi nagyrendezvényen vettem részt, dr. Sárvári János MEGOSZ ügyvezető elnök megfogalmazása szerint a(z egyik ) legrégebbi magánerdős erdész-szervezet képviselője -ként. Luzsi József MEGOSZ-elnök a Parlamenttel szemközt a Kossuth tér sarkán elmondott ünnepi összefoglalójában kitért a magánerdő-gazdálkodás mgtsz- előéletére, hangsúlyozva, hogy a mai legeredményesebb magán-erdész kollégák többsége mgtsz-erdészként szerzett szakmai gyakorlatot. Mind a MEGOSZ megnevezett tisztségviselői, mind a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vidékfejlesztési Igazgatóságának az erdészettel és a vadgazdálkodással foglalkozó legfőbb tisztségviselője, dr. Somogyvári Vilmos em. köszönti HCS-unkat, mindhárman egyúttal egyértelműen megfogalmazva azon kérésüket is, hogy a hamarosan beinduló jogszabály-alkotási ( az erdőtörvényt, a vadgazdálkodási törvényt és a természetvédelmi törvényt aktualizálni és szinkronizálni/összehangolni hivatott ) folyamatban HCS-unk is vegyen részt. * * * * * * * * * * * * * Összefoglaló: A HCS taglétszáma titkárságom idején 2 évtizeden át 30~35 fő között ingadozott, Pintér Csaba alig több mint 5 év alatt - főként az államigazgatási munkahelyi hatáskörébe került vadászok, mezőőrök, továbbá volt iskolatársai, stb. bevonásával - ezt közel a duplájára növelte. Utólag látható, hogy ez nem természetes ütemű egészséges gyarapodás volt, hanem pusztán mennyiségi alapon álló, beteges burjánzáshoz hasonlítható külterjesség. Miközben Pintér Csaba HCS-titkár a HCS-vezérkari megbeszéléseken rendszeresen úgy osztályozta a tagtársakat, hogy ( az újakra értve ) az én emberem, ill. ( Bolla S. titkári idejére utalva ) a te embered. Az elmúlt választási ciklusban, tehát az elmúlt 4 évben megtörtént Pintér~Szabóféle puccs következménye - de csakis a taglétszámot illetően, azaz mennyiségi vonatkozásban - látszólag akár HCS-unk Trianonjaként is szemlélhető: január 01.-én a HCS taglétszáma még 66 fő volt, november 18.-ára ( = időközi részleges tisztújító HCS-közgyűlés ) már csak 48 fő vetette föl magát a HCS akkori választói névjegyzékébe. Az akkori különbözetről az OEE főtitkárának is megküldött levelemben - a neveket is felsorolva - ezt írtam:»a korábbi, "60~65-nak tekintett" ( e kettő között ingadozott az elmúlt 1 évnyi időtartamban a felvettek és ez idő alatt menet közben kilépők okán a HCS-tagság ) összlétszámból eltávozott november 15.-tel: összesen 18 fő, közülük 1/3 = 6 fő végleg kilép az OEE-ből, mert úgy nyilatkoztak, hogy őket "valaki" betessékelte/bekényszerítette, és most végre szabad akaratból távozhatnak, ( többségüket soha nem láttam, és nem kutatom, hogy ki, miért és hogyan léptette be őket ); további 2 fő átigazolt a soproni TÁEG-HCS-ba; írásos vagy szóbeli

9 9 döntése/közlése alapján biztosan vagy valószínűleg belép majd a Pintér Csaba - Szabó Vendel szervezte új HCS-ba 8 fő, + maga P. Cs. és Sz. V. = 2 fő, ez együtt: 10 fő.«az OEE általános tagrevíziója szerinti HCS-létszámunk január 27.-én a fentivel lényegében azonos: 47 fő volt. Az ezt követően megalakult Pintér Csaba - Szabó Vendel-féle Rába-menti HCS-ba még további áthívott/átcsábított 28 fő távozása utáni jogfolytonos HCS-taglétszámunk február 03.-ra 19 főre csökkent: az azóta hozzánk belépett új tagok növekményével és Gyenge Álmos Sopronhoz visszaigazolása + a Rába-mentibe áthívott/átcsábított még további 3 fő együttes csökkenésével a HCS-létszám a mai napon is lényegében ennyi: tisztújító választási névsorunkban 17 fő szerepel --- a nálunk évtizedekig tartósan bevált/optimális 30~35 főnyi taglétszámnak a fele. Jellemrajzilag értékelve döbbenetesnek is mondható, hogy korábbi HCS-unkból a Rábamentibe eltávozottak közül hányan vették/hányan nem vették a fáradságot arra, hogy döntésüket saját maguk személyesen jelentsék be, és pl. elköszönjenek --- 5~10~15~20~25 évnyi közös munka, OEE béli ( és nem ritkán: + magánélet béli ) közös élmények, ennek kicsiny, de nyilvánvaló részeként az irántam korábban a kollegialitás, sőt, egyfajta barátság mutatása után, amely eszerint mindvégig álságos hazugság, aktuális puszta érdekből színlelés/olcsó ripacskodás volt, tehát egyetlen elköszönő szót sem kellett rá vesztegetni. Lelkük rajta! Azok néhányan, akik személyesen elköszöntek, tanúsíthatják, hogy egyetlen szóval sem kíséreltem meg lebeszélni őket, sőt, sok sikert kívántam mindegyiküknek, és - az OEE-ügyeket kivéve - készségesen felajánlottam nekik a továbbiakban is mindenben a közreműködési készségemet, ha igényt tartanak rá, a segítségemet is. Közűlük 2-en már éltek is ezzel, egyikük több ízben is. Ám az én keresztény/keresztyén és magyar értékrendemben a társas érintkezés elemi szabályait is felrúgó el-nem-köszönők számomra idegenné tették magukat, az idegenekkel pedig nincs/nem is lehet üdvözlés-gesztusrendszer sem, álszent mintha mi sem történt volna látszat-csevegés sem: számomra nincs következmények nélküliség ( semmiféle érdekből ), én nem politikus vagyok, hanem civil átlagember, kispolgár. Adott/adódható esetben elnézést/bocsánatot sem tőlem kell kérni, hanem Istentől és a közösségtől, utóbbit nevesítve: jogfolytonos Helyi Csoportunk mindenkori aktuális teljes közösségétől. Ám mindenkinek alapvető tényként kell számolnia azzal, hogy a közel 3 évtizedes múltú, teljesítményeire méltán büszke jogfolytonos HCS-unk nem fregoli, nem is tetszés szerint váltogatható ruhadarab. Értékrendi, ezen belül erkölcsi kérdésekben nincs alku. A tarsolyomban itt lévő kitöltött tagfelvételi adatlapokkal együtt Helyi Csoportunk visszaigazolt tagsága november 01.-én 22 fő --- a mi viszonyaink között tartósan beváltnak/optimálisnak még és már a 2/3-a; így küldöttet is választunk, hogy már az idei ősszel teljes jogú tagként megkezdhesse munkáját az országos küldöttértekezletben. A most megválasztásra kerülő HCS-tisztikar és személy szerint minden egyes HCS-tag, azaz az egész HCS-tagság egyik alapfeladata kell, hogy legyen az újjáépítés, az építkezés folytatása: a HCS vonzó, bővülő programjaival szimpatizáló, azok szervezésébe tevékenyen belekapcsolódó új - lehetőleg aktív korosztályú - tagok toborozása a ( 3 évtizedes

10 10 tapasztalataim alapján ) HCS-unk számára optimális [ = a mi nem-államerdészeti/nemállamigazgatási viszonyaink között is jól szervezhető ] kb. 30~35 fő körüli HCS-taglétszám mielőbbi elérését megcélozva. A merítési lehetőség széles, hiszen bele tartozik a magánerdő tulajdonosok, gazdálkodók, erdész, fafeldolgozó és vadgazdálkodó szakemberek körén túl - ön-megnevezésünknek megfelelően - a környezetvédelemben, ezen belül főként a természetvédelemben dolgozók, a környezet- és természetvédelemmel szimpatizálók ( pl. az ilyen ihletettségű pedagógusok, más szellemi foglalkozásúak, stb. ) széles köre is. A tagsági kártya kedvezményeinek lehetősége más - gazdálkodó és/vagy az erdei szabadidő-eltöltést előtérbe helyező - rétegeket is vonzhat: csak meg kell szólítani őket. * * * * * * * * * * * * * Kérem e beszámoló elfogadását. Ha jogfolytonos HCS-unkban az elmúlt ciklusban HCS-elnöki tevékenységem során valakit akaratomon kívül megbántottam: mea maxima culpa. Koránt sem hibátlan HCS-elnöki munkám révén ha született bármikor bármilyen eredmény: Soli Deo Gloria!/Egyedül Istené a dicsőség! Az elmúlt ciklus kapcsán ( is ) köszönöm Isten kegyelmét és valamennyi tagtársam munkáját! A jelenlegi HCS-tisztikar/- vezérkar mandátuma ezennel lejárt. Helyi Csoportunk valamennyi jelenlegi és jövendő tagjának a magánélet és az alkotó munka mellett hasznos és szép egyesületi élményeket is kívánok, a megválasztandó tisztségviselőknek/tisztikarnak pedig sok eredményt is! Győr, szeptember 12~20. Írta és a HCS tisztújító közgyűlés ( Győr, ) előtt ismertette ( : Bolla Sándor : )

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

2006. MÁJUS A TARTALOMBÓL FEGYVERTARTÁS ÉS VADÁSZATI JOG MEGÚJÍTÁSÁNAK 2005-2006-OS 16. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ENGEDÉLYEZÉS ÉS GYAKORLÁSÁNAK KÉRDÉSEI

2006. MÁJUS A TARTALOMBÓL FEGYVERTARTÁS ÉS VADÁSZATI JOG MEGÚJÍTÁSÁNAK 2005-2006-OS 16. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ENGEDÉLYEZÉS ÉS GYAKORLÁSÁNAK KÉRDÉSEI VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE ÉS AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI SZER VEZETE LAPJA A TARTALOMBÓL FEGYVERTARTÁS ÉS ENGEDÉLYEZÉS VADÁSZATI JOG

Részletesebben

Bányászati és Kohászati Lapok

Bányászati és Kohászati Lapok Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ BUDAPEST 2014/4. 147. évfolyam 1 28. oldal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az OMBKE vezetõi, szervezetei és tagsága ezúton fejezi ki köszönetét az Egyesület jogi-tag

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL Kitüntetések 2014. Március 15-e alkalmából Beszámoló az ICOMOS XXIV. éves rendes közgyűléséről

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2013 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűléséről 2012. november 9.

JEGYZŐKÖNYV az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűléséről 2012. november 9. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ 1139 Budapest Teve u. 4-6. www.ipa-hungary.hu Szám: JEGYZŐKÖNYV az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűléséről 2012. november 9. Készült az ORFK Készenléti Rendőrség

Részletesebben

Vadászokat érintő jogszabályváltozások. Simon Pál nyugalmazott főfelügyelő. Névjegy: Simon Pál

Vadászokat érintő jogszabályváltozások. Simon Pál nyugalmazott főfelügyelő. Névjegy: Simon Pál A SOMOGY MEGYEI VADÁSZKAMARA LAPJAA III. ÉVFOLYAM I. SZÁM Somogyország szarvasország Vadászokat érintő jogszabályváltozások A Kamara tagságát az elmúlt hónapokban a vadászati közéletet is felkavaró események

Részletesebben

Megemlékezés a MEVME-rôl

Megemlékezés a MEVME-rôl Megemlékezés a MEVME-rôl a Magyar Erdészeti és Vadászati Mûszaki Segédszemélyzet Országos Egyesületének története Megemlékezés a MEVME-ről a Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet 3. Füzet 1. Füzet (2000.): I. Budakalászi Fórum - civil szervezetek adatai 2. Füzet (2001.): I. Budakalászi Fórum - 2000. június 2-4 3. Füzet (2002.): II. Budakalászi Fórum - 2001. június 21-23 1 Szerkesztette:

Részletesebben

Örökségünk. 2013. 1-2. szám

Örökségünk. 2013. 1-2. szám Örökségünk 2013. 1-2. szám Budapest 2013 Megjelenik a Nagy Imre Alapítvány támogatásával Felelős szerkesztő: Szántó László Szerkesztőbizottság: Balahó Zoltán elnök, Haas Péter, Fodor Fanni, Kovácsné Somi

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Iktatószám: /2007 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334, 13-775 13-863 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Országos

Részletesebben

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról.

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. 1 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! A beszámoló összeállításánál fontos

Részletesebben

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. 2015. január 28.

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. 2015. január 28. 1 ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2015. január 28. 2 AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2015. január 28-án tartott küldöttgyűlésen hozott határozatok alapján egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben

36. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről.

36. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 572-36/2011. 36. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó

Részletesebben

Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2004-2009

Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2004-2009 Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2004-2009 FONYÓDI GIMNÁZIUM ÖREGDIÁKJAINAK BARÁTI KÖRE 2004-2009 Ajánló gondolatok Az elmúlt évek és évtizedek bebizonyították, hogy az egykori osztály-, vagy

Részletesebben

polgári biztonságszolgáltatás

polgári biztonságszolgáltatás polgári biztonságszolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa Tartalom Kamarában vagy kamarán kívül? 2 Az első országos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

Etyeki TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS! HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJPÉNZTÁR, UTASBIZTOSÍTÁS

Etyeki TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS! HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJPÉNZTÁR, UTASBIZTOSÍTÁS 2009.09.21 00:37 Page 2 Etyeki KONTÉNER RENDELÉS Etyeken a Kossuth L. u. 17. szám alatt megnyitottuk Kincskeresô boltunkat, ahol extra minôségû angol használt ruhákkal várjuk kedves vásárlóinkat. A következô

Részletesebben

A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés előtt

A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés előtt A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés előtt Beszélgetés dr. Kardos Györggyel CL PNYME elnökével Ez év márciusában lejár a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület tisztségviselőinek négyéves megbízása.

Részletesebben

EGYESÜLETI. Mellékleteink: BFSz KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY

EGYESÜLETI. Mellékleteink: BFSz KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY EGYESÜLETI tükör 2010. Mellékleteink: NABE Nádirigó KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY BFSz A TARTALOMBÓL Újévi elnöki köszöntõ a régi-új képviselõtõl (Pattantyús-Á. Miklós) Üdvözletek; A közgyûlés idõpontja

Részletesebben

2012. Április XVII. évf. 1. szám Köztestületté vált az OPSZ Négyezer rendőrt helyettesítenek a polgárőrök Mosonszentmiklóson így csinálják

2012. Április XVII. évf. 1. szám Köztestületté vált az OPSZ Négyezer rendőrt helyettesítenek a polgárőrök Mosonszentmiklóson így csinálják Polgárőr Magazin 2012. Április XVII. évf. 1. szám Köztestületté vált az OPSZ Négyezer rendőrt helyettesítenek a polgárőrök Mosonszentmiklóson így csinálják 2 Jegyzet Dr. Túrós András az Országos Polgárőr

Részletesebben

Új helyszínen a megyei vadásznap: Barcs-Középrigóc

Új helyszínen a megyei vadásznap: Barcs-Középrigóc A Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége lapja V. évfolyam 1. szám Új helyszínen a megyei vadásznap: Barcs-Középrigóc Kedves Vadásztárs, kedves Kamarai Tag! Az OMVK SM Területi

Részletesebben

AKTUÁLIS TEENDŐK A BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSEK ELŐTT

AKTUÁLIS TEENDŐK A BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSEK ELŐTT AKTUÁLIS TEENDŐK A BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSEK ELŐTT A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 35. -a szerint közgyûlést legalább évente egyszer, május 31-ig kell megtartani az éves elszámolásról és

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 10 11. szám 2005. október-november

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 10 11. szám 2005. október-november Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 10 11. szám 2005. október-november A felelôsségvállalás jegyében Gyakran megtörténik, hogy egy jó könyvet elolvasva vagy egy sikeres színielôadást megnézve

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XXI. évfolyam 12. szám Alapítás éve: 1892 2011. december Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Mozdonyvezetők Szakszervezete Felhívás Négy évszak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben