Országos református közoktatási szakértői névjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos református közoktatási szakértői névjegyzék"

Átírás

1 Országos református közoktatási szakértői névjegyzék OKTATÁSI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADVA Név 1 Ablonczyné Vándor Margit Óvodai nevelés Szakirány Országos szakértői igazolvány száma 2 Ábrahám Ferencné Tanügyigazgatás: általános, Pedagógiai értékelés: szakrendszerű oktatás: alapfokú nevelésoktatás sz. biológia és kémia, Pedagógiai értékelés: szakrendszerű oktatás: középfokú nevelés-oktatás sz. biológia és kémia 3 Ábrám Tibor szervezet- és minőségfejlesztés,, minőségbiztosítás 4 Balogh Sándor 5 Bánné Mészáros Anikó : általános, : általános iskola, mérés-értékelés, informatika 6 Bartha Jánosné általános iskola kezdő szakaszában folyó nevelés és oktatás, magyar nyelv és irodalom, matematika,, természetismeret, differenciált órai munka, képességfejlesztés, tehetségfejlesztés 7 Bereczkyné Máthé Judit magyar nyelv és irodalom Keresztyén pedagógia tanfolyam 8 Bertus-Barcza Csabáné Óvodai nevelés 9 Bódyné Enese Laura, pedagógiai program, helyi tanterv 10 Botfalussy Magdolna 11 Czeglédi Sándor latin nyelv, történelem, intézményértékelés, pedagógiai program, tankönyv 12 Czibula Ferencné szaktárgyi oktatás: magyar nyelv és irodalom, rajz, dráma, hon és népismeret, helyi tantervpedagógiai program 13 Csiszár Emese szaktárgyi oktatás: matematika tanítása éves tanulók számára 14 Csobán Pál szaktárgyi oktatás: történelem 15 Derecskey Imre ált. isk. kezdő szakasza (matematika, magyar nyelv és irodalom), iskolaotthon, napközi, szaktárgyi oktatás: angol nyelv és irodalom, módszertan, kompetenciák, SNI tanulók középiskolai integrált nevelése-oktatása, 16 Diószeghy Csaba szaktárgyi oktatás: kémia 17 Dr. Bajza Istvánné matematika 18 Dr. Csorba Péter valláspedagógia 19 Dr. Fülöp Tiborné Iskolai testnevelés és sport 1. oldal, összesen: 6

2 20 Dr.Goda Éva könyvtár, iskolai könyvtár 21 Dr. Ivanyos Lajos szaktárgyi oktatás: matematika, fizika, informatika, pedagógiai értékelés, intézményértékelés (középiskola), 22 Dr. Jakab-Szászi Andrea hitoktatás, katechetika 23 Dr. Kálmán Attila Szaktárgyi oktatás: matematika (középiskolai), érettségi elnökség, emelt szintű érettségi matematikából 24 Dr. Korsós Bálint István szaktárgyi oktatás: történelem, magyar nyelv és irodalom, művészetek, tehetséggondozás, pedagógiai programok, tantervek, oktatásirányítás, 25 Dr. Madarász Imréné Dr. magyar nyelv és irodalom, 26 Dr. Pompor Zoltán szaktárgyi oktatás: magyar nyelv és irodalom, szövegértés, kompetencia 27 dr. Radicsné dr. Ruzsa Ilona szaktárgyi oktatás: magyar nyelv és irodalom, francia nyelv 28 Dr. Sárközy István szaktárgyi oktatás: történelem, oktatásirányítás, minőségbiztosítás 29 Dr. Sárosdyné Dr. Szabó Judit szaktárgyi oktatás: angol nyelv és irodalom 30 Dr. Szenczi Árpád pedagógiai értékelés,,pedagógiai program, oktatásirányítás, alternatív pedagógiák 31 Dr. Tóthné Ruzsa Irén iskolai testnevelés és sport 32 Dr. Veress Bertalan 33 Ember Sándor, gazdálkodás, pedagógiai program, oktatásirányítás 34 Eszenyi Balázs szaktárgyi oktatás: matematika 35 Fasang Márta könyvtáros, könyvtárpedagógia 36 Fazekasné dr. Fenyvesi Margit felsőoktatás, többségi gyermekek nevelése, gyógypedagógiai képzés, SNI gyermekek nevelése 37 Fekete Mihályné szervezet-és minőségfejlesztés: óvoda, pedagógiai értékelés: óvoda, pedagógiai értékelés: óvodai nevelés SZ Fodorné Ablonczy Margit hit és erkölcstan 39 Földváriné Simon Ilona, szervezet és minőség fejlesztő, tantervi szakértő 40 Füredi Istvánné alapfokú művészetoktatás - klasszikus zene 41 Györgyiné Dr. Koncz Judit Szaktárgyi oktatás: ének-zene, énekzene tantárgy pedagógia, művészeti nevelés, pedagógia, neveléstudomány 42 Hegedűs Éva szaktárgyi oktatás: magyar nyelv és irodalom 43 Horsai Ede vallástanár, középiskolai hittanoktatás 44 Kelemen Gabriella intézményvezetés,. Gazdálkodás, oktatásszervezés-irányítás. Pedagógiai program, pedagógiai értékelés, differenciált fejlesztésfejlesztő terápia, BTM tanulók fejlesztése, SNI-B tanulók fejlesztő terápiája 2. oldal, összesen: 6

3 45 Kelemenné Szabó Mária szaktárgyi oktatás: német nyelv és irodalom 46 Kerpel Péter szaktárgyi oktatás: biológia, rajz 47 Kis Jánosné mérés, értékelés 48 Kis Józsefné tehetséggondozás, tehetségfejlesztés 49 Kiss Székely Zoltán szaktárgyi oktatás: biológia 50 Kovács Béla mérés, értékelés, számítástechnika, matematika, tantárgyi mérés, feladatlapkészítés, tankönyvbírálat 51 Kövér Sándorné, Dr. óvodai nevelés 52 Kúti Kászló szervezet- és minőségfejlesztés, mérés, értékelés, intézményértékelés, pedagógusteljesítmény-mérés, intépzményvezetés,, informatika 53 Laki Zita Pedagógiai értékelés, általános iskola bevezető és kezdő szakaszában folyó nevelés-oktatás, iskolaotthon, német nyelv, református hit- és erkölcstan 54 Lévai Ferencné szaktárgyi oktatás: matematika, 55 Magyar Ágnes pedagógiai értékelés, tantárgypedagógia: magyar nyelv és irodalom 56 Magyarné Bogár Ildikó, szaktárgyi oktatás: biológia 57 Márkus Gábor történelem, kétszintű érettségi, minőségfejlesztés 58 Mayerné Pátkai Tünde pedagógiai értékelés, szaktárgyi oktatás: magyar nyelv és irodalom, kétszintű érettségi 59 Mezőfi Józsefné, szervezet- és minőségfejlesztés, pedagógiai értékelés 60 Nagy Katalin Kornélia szaktárgyi oktatás: normál és tagozatos angol nyelv és irodalom (tantárgyi módszertan, tantervfejlesztés, helyi 61 Nagy Róza, intézményvezetés, hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált oktatása, együttnevelése, helyi tanterv 62 Nanszákné Dr. Cserfalvi Ilona pedagógiai értékelés, pedagógiai program, alternatív pedagógiák SZ Ökrösné Virágh Noémi fejlesztő pedagógia 64 Pál Judit szaktárgyi oktatás: történelem, társadalom és állampolgári ismeretek 65 Papp Kornél szaktárgyi oktatás: történelem, 66 Pataky László Zoltán tanító-hitoktató, magyar nyelv és irodalom, történelem, 67 Pavletitsné Egressy Mária tanító, pedagógia, (tehetséggondozás) 68 Peleskey Miklós Pál szaktárgyi oktatás: matematika, informatika 69 Péntekné Szilágyi Aranka pedagógiai értékelés, szaktárgyi oktatás: biológia-földrajz-geológia szakos tanár, természetvédelem, környezetvédelem, környezeti nevelés, egészségnevelés 70 Ritter Betty szaktárgyi oktatás: matematika pedagógiai ellenőrzés: intézményellenőrzés 3. oldal, összesen: 6

4 71 Szabó Istvánné Nagy Magdolna közoktatási szakértő, szaktárgyi oktatás: magyar nyelv és irodalom, közoktatási vizsgáztató, érettségi vizsga-elnök 72 Szabóné Botka Irén ált.isk. bevezető és kezdő szakaszában folyó nevelés-oktatás 73 Szák-Kocsis Pálné könyvtáros, könyvtárpedagógia 74 Szegedi György szaktárgyi oktatás: biológia, 75 Szendrei László szaktárgyi oktatás: rajz, művészettörténet, ábrázoló geometria, média 76 Tarcsi Géza, intézményvezetés, tört., felnőttoktatás módszertana 77 Tóth Kása István hit- és erkölcstan 78 Uherkovich Éva hit- és erkölcstan 79 Varga Ottó, óvodai nevelés, minőségbiztosítás, mérés, értékelés, helyi nevelési program, komplex intézményfejlesztés, intézmény értékelés 80 Varga Sándorné általános iskola kezdő szakaszában folyó nevelés és oktatás, differenciált fejlesztés 81 Vargáné Lengyel Adrien szaktárgyi oktatás: biológia, kémia 82 Vidáné dr. Nagy Emese felnőttoktatás, pedagógiai értékelés 83 Virágné Katona Zsuzsanna pedagógiai értékelés, szervezet- és minőségfejlesztés,, uniós (közösségi) pályázatírás és projektmenedzsment, korszerű vezetési módszerek, csoportvezetés, szervezetek minőségirányítása, minőségfejlesztés, szervezeti és dolgozói értékelés,önértékelés, pedagógiai program, intézményértékelés, vezetői pályázat, projekttervezés és szervezés, monitoring, értékelés 84 Zilahi Józsefné óvodai nevelés, anyanyelvi nevelés, pedagógia, minőségügyi szaktanácsadó, 85 Zsuffa Ruth Katalin szaktárgyi oktatás: német és francia nyelv, mentor: német nyelv kétszintű érettségi, tankönyvszakértő: francia, német, német nyelv szakértője OKTATÁSI BIZOTTSÁGI DÖNTÉSRE VÁR 1 Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatás, kerettantervi és pedagógus továbbképzés bírálati szakértői terület SZ Bohács Csabáné pedagógiai értékelés: testnevelés 3 Bollók Gyula, pedagógiai értékelés: alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakasza SZ Bori Judit Általános, sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése és tanuló iskolai nevelése és oktatása, óvodai nevelés SZ oldal, összesen: 6

5 5 Dr. Kis Médea iskolai mentálhigiéné, pedagógus hivatás-személyiségfejlesztés, vezetői tanácsadás, munkahelyi egészségfejlesztés, közösségfejlesztés 6 Dr. Molnárné Ötvös Tünde rajz és vizuális kultúra, mozgókép- és médiaismeret, református hittan nem országos szakértő 7 Falusiné Varga Tünde pedagógiai értékelés, alapfokú nevelésoktatás (magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, technika) 8 Forgonyné Viszlai Margit mérés, értékelés; szaktárgyi oktatás: magyar, történelem; vizsgaelnöki: V Gudmann-Bokor Anita pedagógiai értékelés: óvodai nevelés 10 Győri Ágnes, informatika 11 Horváth Zoltánné angol nyelv nem országos szakértő 12 Irinyi Tamás, szaktárgyi oktatás: történelem, magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret folyamatban 13 Iszák Tibor kistérségi, esélyegyenlőség 14 Kálnoki Attila, nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás: roma 15 Kiss László általános, térségi SZ021177, vizsgaelnöki: tervezés és fejlesztés, szaktárgyi oktatás: V fizika, elektrotechnika, automatika, vizsgaelnök: emelt szintű elektrotechnikaelektronika 16 Kutyejné Ablonczy Katalin pedagógógiai értékelés: magyar, hittan, ének 17 László Vilmos Csongor, gazdálkodás, oktatásirányítás, szaktárgyi oktatás: matematika, informatika 18 Molnár Ferenc szervezet-és minőségfejlesztés, szociálpedagógia, mentálhigiéné,, pedagógiai értékelés SZ SZ Nagyvárady Éva szakrendszerű: magyar, ének 20 Némedyné Nyíregyházi Ágota szakrendszerű: magyar-hitoktatás, 21 Pál-Kutas Dénesné, akkreditáció, szakmai szakértő, pedagógiai értékelés SZ Pálné Azari Erika általános Pappné Molnár Erika történelem 24 Repkáné Tóth Csilla Bernadett pedagógiai értékelés:intézményértékelése:ált. iskola, szarendszerű oktatás:alapfokú nevelés-oktatás szakasza: magyar nyelv és irodalom, nem szakrendszerű oktatás, tanórán kívüli tevékenység SZ Stelczné Kurucz Éva intézményértékelés:általános iskola, pedagógiai értékelés (alapfokú nevelés - oktatás bevezető és kezdő szakasza; magyar nyelv és irodalom 26 Szabadi Edit Óvodai nevelés,, intézményvezetés, helyi nevelési program, SNI gyermekek óvodai integrációja 27 Szabóné Csák Erika szaktárgyi oktatás: informatika, elektrotcehnika; érettségi elnökség; pedagógiai értékelés 28 Szentgáliné Erőss Márta könyvtáros, könyvtárpedagógia 29 Szontagh Pál Iván., esélyegyenlőség, közoktatási fejlesztési támogatások SZ SZ oldal, összesen: 6

6 30 Vajdáné Kovács Margit Általános, sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése és tanuló iskolai nevelése és oktatása, adaptáció, integrált nevelésoktatás, rehabilitáció: oligofrénpedagógia, pszichopedagógia SZ Varga László akkreditáció: PP, SZMSZ, Házirend 32 Veress Lívia általános, pedagógiai értékelés-intézményértékelés (középiskola) 33 Vuityné Sárándi Klára tanügyi igazgatás, alsó tagozatos nevelés, oktatás Sz SZ oldal, összesen: 6

Országos református közoktatási szakértői névjegyzék 2014. január 21-ei állapot

Országos református közoktatási szakértői névjegyzék 2014. január 21-ei állapot Országos református közoktatási szakértői névjegyzék 2014. január 21-ei állapot Név 1 Ablonczyné Vándor Margit Óvodai nevelés Szakirány Országos szakértői igazolvány száma 2 Ábrahám Ferencné Tanügyigazgatás:

Részletesebben

Katolikus közoktatási intézményekben dolgozó, a KPSZTI-be jelentkezett szakértők (2010. 10. 26.)

Katolikus közoktatási intézményekben dolgozó, a KPSZTI-be jelentkezett szakértők (2010. 10. 26.) Katolikus közoktatási intézményekben dolgozó, a KPSZTI-be jelentkezett szakértők (2010. 10. 26.) Ács Istvánné pedagógiai értékelés, szakrendszerű oktatás,középfokú nevelés-oktatás szakasza, (magyar nyelv

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÁR U. 6. TEL. / FAX 06 88 / 325 808 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A 2010 2011 ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

HATÁROZATOK. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. NOVEMBER 8.

HATÁROZATOK. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. NOVEMBER 8. II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. NOVEMBER 8. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon: 795-4722,

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Kiadói kód Tankönyv címe Kiadó neve Szerző neve Egységár. Tankönyvkiadó Kft. Pedellus. Tankönyvkiadó Kft. Pedellus. Pedellus.

Kiadói kód Tankönyv címe Kiadó neve Szerző neve Egységár. Tankönyvkiadó Kft. Pedellus. Tankönyvkiadó Kft. Pedellus. Pedellus. Kiadói kód Tankönyv címe Kiadó neve Szerző neve Egységár PD-002 PD-005 IRODALOM 9-10. - szakiskola Magyar nyelv és irodalom 9. tankönyv - szakiskola PD-006 Irodalmi szöveggyűjtemény 9. PD-007 Az emberiség

Részletesebben

Beosztás, munkakör. Név. intézményvezető, gyógypedagógus. Megyeri Józsefné

Beosztás, munkakör. Név. intézményvezető, gyógypedagógus. Megyeri Józsefné A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény betöltött pedagógus, pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő és nevelő-oktató munkát segítő munkakörei, valamint a felsorolt

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Köszönti Önöket az új FPPTI.

Tisztelt Olvasók! Köszönti Önöket az új FPPTI. Döntés: 739/2007. (05.31.) A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest, VIII., Vas u. 8 10.) alapító okiratát az előterjesztés 1.c. számú melléklete

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI

A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI Képes adattár A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 266 Ebből sporttagozatos 89 Nyelvi előkészítő gimnázium 53 Gimnáziumi tanulók 319

Részletesebben

A 2013/2014-es tanév. munkaterve

A 2013/2014-es tanév. munkaterve A 2013/2014-es tanév munkaterve Készítette: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató ,,Sok kis ember sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztatja a világ arcát. /Mandinka szólásmondás/

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

REPERTÓRIUM 2000 2004

REPERTÓRIUM 2000 2004 1 REPERTÓRIUM 2000 2004 A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2004/5. 2 REPERTÓRIUM 2000 2004 Összeállította és szerkesztette: Figula Anikó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3 A repertórium

Részletesebben

VÉGZETTSÉGEK. Név Alapképesítés (diplomák, szakvizsgák) Speciális tanfolyami végzettségek, szakmák,speciálkollégiumok

VÉGZETTSÉGEK. Név Alapképesítés (diplomák, szakvizsgák) Speciális tanfolyami végzettségek, szakmák,speciálkollégiumok VÉGZETTSÉGEK Név Alapképesítés (diplomák, szakvizsgák) Speciális tanfolyami végzettségek, szakmák,speciálkollégiumok Ácsné Tremmel Zsófia - Gyógypedagógus hallássérültek pedagógiája és tanulásban akadályozottak

Részletesebben

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Osztályok Tanulói létszámok 1.a 21 1.b 27 1.c 14 2.a 29 2.b 28 2.c 13 3.a 28 3.b 29 3.c 13 4.a 32 4.b 24 4.c 17 5.a 29 5.b 23 5.c 11

Részletesebben

Név Tantárgy Végzettség Végzettség megszerzésének ideje

Név Tantárgy Végzettség Végzettség megszerzésének ideje Név Tantárgy Végzettség Végzettség megszerzésének ideje Munkaviszony kezdete az intézményben Balassa Krisztina Barkovits Ágnes Bedécs Anikó Békefi Gabriella Edit Számvitel Üzleti gazdaságtan elmélet Üzleti

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1 Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 246 Ebből sporttagozatos 70 Nyelvi előkészítő gimnázium 51 Szakképzés (webmester) 13 Alapfokú művészetoktatás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ 2014/15. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ 2014/15. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ 2014/15. TANÉV 11/1994. (VI.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.) MKM rendelethez 188 Különös

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

2014/2015. tanév. Javasolt kiadványok listája 1. ÉVFOLYAM. Raktári szám

2014/2015. tanév. Javasolt kiadványok listája 1. ÉVFOLYAM. Raktári szám 1. ÉVFOLYAM Cím Szerző Besorolás Ár Tartós FI-501020101 Kísérleti - Ábécés olvasókönyv 1/1. TK szerzői munkaközösség tankönyv 400 FI-501020102 Kísérleti - Ábécés olvasókönyv 1/2. TK szerzői munkaközösség

Részletesebben

Iskolai szakkörök: Sportkörök Munkaközösségek: Tevékenységük, szerepük Iskolaszék Szülői munkaközösség Diákönkormányzat Gyermekvédelmi tevékenység

Iskolai szakkörök: Sportkörök Munkaközösségek: Tevékenységük, szerepük Iskolaszék Szülői munkaközösség Diákönkormányzat Gyermekvédelmi tevékenység Püspökladányi Többcélú Nevelésoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladány, Petőfi u. 9. Tel.: 06-54/451-014 Fax: 06-54/451-014 Partnerközpontú

Részletesebben

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta NÉV 9. A 9. B 9. C 9. D 9. E 10. A 10. B 10. C 10. D 10. E 10. F 10. G 11. A 11. B 11. C 11. D 11. E 11. FG 12. A 12. B 12. C 12. D 12. F 12. GH 13. E 11emelt nyek nyek 9. évfolyam nyek nyek 10. évfolyam

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév. munkaterve

A 2014/2015-ös tanév. munkaterve A 2014/2015ös tanév munkaterve Készítette: FürjesGáborné Csépányi Ágnes igazgató Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk. Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5.

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben