Országos református közoktatási szakértői névjegyzék január 21-ei állapot

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos református közoktatási szakértői névjegyzék 2014. január 21-ei állapot"

Átírás

1 Országos református közoktatási szakértői névjegyzék január 21-ei állapot Név 1 Ablonczyné Vándor Margit Óvodai nevelés Szakirány Országos szakértői igazolvány száma 2 Ábrahám Ferencné Tanügyigazgatás: általános, Pedagógiai értékelés: szakrendszerű oktatás: alapfokú nevelés-oktatás sz. biológia és kémia, Pedagógiai értékelés: szakrendszerű oktatás: középfokú nevelés-oktatás sz. biológia és kémia 3 Ábrám Tibor szervezet- és minőségfejlesztés,, minőségbiztosítás 4 Balogh Sándor 5 Bánné Mészáros Anikó : általános, : általános iskola, mérés-értékelés, informatika 6 Bartha Jánosné általános iskola kezdő szakaszában folyó nevelés és oktatás, magyar nyelv és irodalom, matematika,, természetismeret, differenciált órai munka, képességfejlesztés, tehetségfejlesztés

2 7 Bereczkyné Máthé Judit magyar nyelv és irodalom 8 Bertus-Barcza Csabáné 9 Bódyné Enese Laura Óvodai nevelés, pedagógiai program, helyi tanterv 10 Botfalussy Magdolna 11 Czeglédi Sándor latin nyelv, történelem, intézményértékelés, pedagógiai program, tankönyv 12 Czibula Ferencné szaktárgyi oktatás: magyar nyelv és irodalom, rajz, dráma, hon és népismeret, helyi tantervpedagógiai program 13 Csiszár Emese szaktárgyi oktatás: matematika tanítása éves tanulók számára 14 Csobán Pál szaktárgyi oktatás: történelem 15 Derecskey Imre ált. isk. kezdő szakasza (matematika, magyar nyelv és irodalom), iskolaotthon, napközi, szaktárgyi oktatás: angol nyelv és irodalom, módszertan, kompetenciák, SNI tanulók középiskolai integrált nevelése-oktatása, 16 Diószeghy Csaba szaktárgyi oktatás: kémia

3 17 Dr. Bajza Istvánné matematika 18 Dr. Csorba Péter valláspedagógia 19 Dr. Fülöp Tiborné Iskolai testnevelés és sport 20 Dr.Goda Éva könyvtár, iskolai könyvtár 21 Dr. Ivanyos Lajos szaktárgyi oktatás: matematika, fizika, informatika, pedagógiai értékelés, intézményértékelés (középiskola), pénzügyi és számviteli szabályzatok 22 Dr. Jakab-Szászi hitoktatás, katechetika Andrea 23 Dr. Kálmán Attila Szaktárgyi oktatás: matematika (középiskolai), érettségi elnökség, emelt szintű érettségi matematikából 24 Dr. Korsós Bálint István 25 Dr. Madarász Imréné Dr. szaktárgyi oktatás: történelem, magyar nyelv és irodalom, művészetek, tehetséggondozás, pedagógiai programok, tantervek, oktatásirányítás, magyar nyelv és irodalom, 26 Dr. Pompor Zoltán szaktárgyi oktatás: magyar nyelv és irodalom, szövegértés, kompetencia 27 dr. Radicsné dr. Ruzsa Ilona szaktárgyi oktatás: magyar nyelv és irodalom, francia nyelv 28 Dr. Sárközy István szaktárgyi oktatás: történelem, oktatásirányítás, minőségbiztosítás

4 29 Dr. Sárosdyné Dr. Szabó Judit szaktárgyi oktatás: angol nyelv és irodalom 30 Dr. Szenczi Árpád pedagógiai értékelés,,pedagógiai program, oktatásirányítás, alternatív pedagógiák 31 Dr. Tóthné Ruzsa Irén iskolai testnevelés és sport 32 Dr. Veress Bertalan 33 Ember Sándor, gazdálkodás, pedagógiai program, oktatásirányítás 34 Eszenyi Balázs szaktárgyi oktatás: matematika 35 Fasang Márta könyvtáros, könyvtárpedagógia 36 Fazekasné dr. Fenyvesi Margit felsőoktatás, többségi gyermekek nevelése, gyógypedagógiai képzés, SNI gyermekek nevelése 37 Fekete Mihályné szervezet-és minőségfejlesztés: óvoda, pedagógiai értékelés: óvoda, pedagógiai értékelés: óvodai nevelés SZ Fodorné Ablonczy Margit hit és erkölcstan 39 Földváriné Simon Ilona, szervezet és minőség fejlesztő, tantervi szakértő 40 Füredi Istvánné alapfokú művészetoktatás - klasszikus zene

5 41 Györgyiné Dr. Koncz Judit Szaktárgyi oktatás: ének-zene, énekzene tantárgy pedagógia, művészeti nevelés, pedagógia, neveléstudomány 42 Hegedűs Éva szaktárgyi oktatás: magyar nyelv és irodalom 43 Horsai Ede vallástanár, középiskolai hittanoktatás 44 Kelemen Gabriella intézményvezetés,. Gazdálkodás, oktatásszervezésirányítás. Pedagógiai program, pedagógiai értékelés, differenciált fejlesztés-fejlesztő terápia, BTM tanulók fejlesztése, SNI-B tanulók fejlesztő terápiája 45 Kelemenné Szabó Mária szaktárgyi oktatás: német nyelv és irodalom 46 Kerpel Péter szaktárgyi oktatás: biológia, rajz 47 Kis Jánosné mérés, értékelés 48 Kis Józsefné tehetséggondozás, tehetségfejlesztés 49 Kiss Székely Zoltán szaktárgyi oktatás: biológia 50 Kovács Béla mérés, értékelés, számítástechnika, matematika, tantárgyi mérés, feladatlap-készítés, tankönyvbírálat 51 Kövér Sándorné, Dr. óvodai nevelés

6 52 Kúti Kászló szervezet- és minőségfejlesztés, mérés, értékelés, intézményértékelés, pedagógusteljesítmény-mérés, intépzményvezetés,, informatika 53 Laki Zita Pedagógiai értékelés, általános iskola bevezető és kezdő szakaszában folyó nevelés-oktatás, iskolaotthon, német nyelv, református hit- és erkölcstan 54 Lévai Ferencné szaktárgyi oktatás: matematika, 55 Magyar Ágnes pedagógiai értékelés, tantárgypedagógia: magyar nyelv és irodalom 56 Magyarné Bogár Ildikó, szaktárgyi oktatás: biológia 57 Márkus Gábor történelem, kétszintű érettségi, minőségfejlesztés 58 Mayerné Pátkai Tünde pedagógiai értékelés, szaktárgyi oktatás: magyar nyelv és irodalom, kétszintű érettségi 59 Mezőfi Józsefné, szervezet- és minőségfejlesztés, pedagógiai értékelés 60 Nagy Katalin Kornélia szaktárgyi oktatás: normál és tagozatos angol nyelv és irodalom (tantárgyi módszertan, tantervfejlesztés, helyi tanterv) 61 Nagy Róza, intézményvezetés, hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált oktatása, együttnevelése, helyi tanterv SZ Nanszákné Dr. Cserfalvi Ilona pedagógiai értékelés, pedagógiai program, alternatív pedagógiák

7 63 Ökrösné Virágh Noémi fejlesztő pedagógia 64 Pál Judit szaktárgyi oktatás: történelem, társadalom és állampolgári ismeretek 65 Papp Kornél szaktárgyi oktatás: történelem, 66 Pataky László Zoltán 67 Pavletitsné Egressy Mária 68 Peleskey Miklós Pál tanító-hitoktató, magyar nyelv és irodalom, történelem, tanító, pedagógia, (tehetséggondozás) szaktárgyi oktatás: matematika, informatika 69 Péntekné Szilágyi Aranka pedagógiai értékelés, szaktárgyi oktatás: biológia-földrajz-geológia szakos tanár, természetvédelem, környezetvédelem, környezeti nevelés, egészségnevelés 70 Ritter Betty szaktárgyi oktatás: matematika pedagógiai ellenőrzés: intézményellenőrzés 71 Szabó Istvánné Nagy Magdolna közoktatási szakértő, szaktárgyi oktatás: magyar nyelv és irodalom, közoktatási vizsgáztató, érettségi vizsga-elnök 72 Szabóné Botka Irén ált.isk. bevezető és kezdő szakaszában folyó nevelés-oktatás 73 Szák-Kocsis Pálné könyvtáros, könyvtárpedagógia

8 74 Szegedi György szaktárgyi oktatás: biológia, 75 Szendrei László szaktárgyi oktatás: rajz, művészettörténet, ábrázoló geometria, média 76 Tarcsi Géza, intézményvezetés, tört., felnőttoktatás módszertana 77 Tóth Kása István hit- és erkölcstan 78 Uherkovich Éva hit- és erkölcstan 79 Varga Ottó, óvodai nevelés, minőségbiztosítás, mérés, értékelés, helyi nevelési program, komplex intézményfejlesztés, intézmény értékelés 80 Varga Sándorné általános iskola kezdő szakaszában folyó nevelés és oktatás, differenciált fejlesztés 81 Vargáné Lengyel Adrien szaktárgyi oktatás: biológia, kémia 82 Vidáné dr. Nagy Emese felnőttoktatás, pedagógiai értékelés

9 83 Virágné Katona Zsuzsanna pedagógiai értékelés, szervezet- és minőségfejlesztés,, uniós (közösségi) pályázatírás és projektmenedzsment, korszerű vezetési módszerek, csoportvezetés, szervezetek minőségirányítása, minőségfejlesztés, szervezeti és dolgozói értékelés,önértékelés, pedagógiai program, intézményértékelés, vezetői pályázat, projekttervezés és szervezés, monitoring, értékelés 84 Zilahi Józsefné óvodai nevelés, anyanyelvi nevelés, pedagógia, minőségügyi szaktanácsadó, 85 Zsuffa Ruth Katalin szaktárgyi oktatás: német és francia nyelv, mentor: német nyelv kétszintű érettségi, tankönyvszakértő: francia, német, német nyelv szakértője 1 Aranyosiné Borsodi Éva 2 Bajiné Takács Margit OKTATÁSI BIZOTTSÁG DÖNTÉSÉRE VÁR kistérségi tanügy-igazgatás, kerettantervi és pedagógus továbbképzés bírálati szakértői terület könyvtárhasználat, könyvtárpedagógia SZ Bohács Csabáné pedagógiai értékelés: testnevelés 4 Bollók Gyula, pedagógiai értékelés: alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakasza SZ Bori Judit Általános, sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése és tanuló iskolai nevelése és oktatása, óvodai nevelés SZ029103

10 6 Dr. Kis Médea iskolai mentálhigiéné, pedagógus hivatás-személyiségfejlesztés, vezetői tanácsadás, munkahelyi egészségfejlesztés, közösségfejlesztés 7 Dióssyné Nanszák Andrea magyar nyelvés irodalom 8 Dr. Molnárné Ötvös Tünde 9 Falusiné Varga Tünde 10 Forgonyné Viszlai Margit rajz és vizuális kultúra, mozgókép- és médiaismeret, református hittan pedagógiai értékelés, alapfokú nevelés-oktatás (magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, technika) mérés, értékelés; szaktárgyi oktatás: magyar, történelem; vizsgaelnöki: V Gudmann-Bokor Anita pedagógiai értékelés: óvodai nevelés 12 Győri Ágnes, informatika 13 Horváth Zoltánné angol nyelv 14 Irinyi Tamás, szaktárgyi oktatás: történelem, magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret 15 Iszák Tibor kistérségi, esélyegyenlőség SZ Kálnoki Attila, nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás: roma 17 Kiss László általános, térségi tervezés és fejlesztés, szaktárgyi oktatás: fizika, elektrotechnika, automatika, vizsgaelnök: emelt szintű elektrotechnika-elektronika SZ021177, vizsgaelnöki: V021320

11 18 Kutyejné Ablonczy Katalin pedagógógiai értékelés: magyar, hittan, ének 19 László Vilmos Csongor, gazdálkodás, oktatásirányítás, szaktárgyi oktatás: matematika, informatika SZ Molnár Ferenc szervezet-és minőségfejlesztés, szociálpedagógia, mentálhigiéné,, pedagógiai értékelés SZ Nagyvárady Éva szakrendszerű: magyar, ének 22 Némedyné Nyíregyházi Ágota 23 Dr. Nezáczkiné Tótin Erika szakrendszerű: magyar-hitoktatás, szakrendszerű: testnevelés és sport 24 Pál-Kutas Dénesné, akkreditáció, szakmai szakértő, pedagógiai értékelés SZ Pálné Azari Erika általános Pappné Molnár Erika történelem, Sz029044, SZ Repkáné Tóth Csilla Bernadett pedagógiai értékelés:intézményértékelése:ált. iskola, szarendszerű oktatás:alapfokú nevelés-oktatás szakasza: magyar nyelv és irodalom, nem szakrendszerű oktatás, tanórán kívüli tevékenység SZ

12 28 Scheidl Róbert általános, szervezetés minőségfejlesztés, pedagógiai értékelés, mérés-értékelés Sz Stelczné Kurucz Éva intézményértékelés:általános iskola, pedagógiai értékelés (alapfokú nevelés -oktatás bevezető és kezdő szakasza; magyar nyelv és irodalom SZ Szabadi Edit Óvodai nevelés,, intézményvezetés, helyi nevelési program, SNI gyermekek óvodai integrációja SZ Szabóné Csák Erika szaktárgyi oktatás: informatika, elektrotcehnika; érettségi elnökség; pedagógiai értékelés 32 Szentgáliné Erőss Márta könyvtáros, könyvtárpedagógia 33 Szontagh Pál Iván., esélyegyenlőség, közoktatási fejlesztési támogatások 34 Vajdáné Kovács Margit Általános, sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése és tanuló iskolai nevelése és oktatása, adaptáció, integrált nevelés-oktatás, rehabilitáció: oligofrénpedagógia, pszichopedagógia SZ SZ Varga László akkreditáció: PP, SZMSZ, Házirend 36 Veress Lívia általános, pedagógiai értékelés-intézményértékelés (középiskola) 37 Vuityné Sárándi Klára tanügyi igazgatás, alsó tagozatos nevelés, oktatás Sz SZ025711

Katolikus közoktatási intézményekben dolgozó, a KPSZTI-be jelentkezett szakértők (2010. 10. 26.)

Katolikus közoktatási intézményekben dolgozó, a KPSZTI-be jelentkezett szakértők (2010. 10. 26.) Katolikus közoktatási intézményekben dolgozó, a KPSZTI-be jelentkezett szakértők (2010. 10. 26.) Ács Istvánné pedagógiai értékelés, szakrendszerű oktatás,középfokú nevelés-oktatás szakasza, (magyar nyelv

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A 2010 2011 ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

HATÁROZATOK. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. NOVEMBER 8.

HATÁROZATOK. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. NOVEMBER 8. II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. NOVEMBER 8. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon: 795-4722,

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Köszönti Önöket az új FPPTI.

Tisztelt Olvasók! Köszönti Önöket az új FPPTI. Döntés: 739/2007. (05.31.) A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest, VIII., Vas u. 8 10.) alapító okiratát az előterjesztés 1.c. számú melléklete

Részletesebben

Beosztás, munkakör. Név. intézményvezető, gyógypedagógus. Megyeri Józsefné

Beosztás, munkakör. Név. intézményvezető, gyógypedagógus. Megyeri Józsefné A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény betöltött pedagógus, pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő és nevelő-oktató munkát segítő munkakörei, valamint a felsorolt

Részletesebben

Név Tantárgy Végzettség Végzettség megszerzésének ideje

Név Tantárgy Végzettség Végzettség megszerzésének ideje Név Tantárgy Végzettség Végzettség megszerzésének ideje Munkaviszony kezdete az intézményben Balassa Krisztina Barkovits Ágnes Bedécs Anikó Békefi Gabriella Edit Számvitel Üzleti gazdaságtan elmélet Üzleti

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

VÉGZETTSÉGEK. Név Alapképesítés (diplomák, szakvizsgák) Speciális tanfolyami végzettségek, szakmák,speciálkollégiumok

VÉGZETTSÉGEK. Név Alapképesítés (diplomák, szakvizsgák) Speciális tanfolyami végzettségek, szakmák,speciálkollégiumok VÉGZETTSÉGEK Név Alapképesítés (diplomák, szakvizsgák) Speciális tanfolyami végzettségek, szakmák,speciálkollégiumok Ácsné Tremmel Zsófia - Gyógypedagógus hallássérültek pedagógiája és tanulásban akadályozottak

Részletesebben

REPERTÓRIUM 2000 2004

REPERTÓRIUM 2000 2004 1 REPERTÓRIUM 2000 2004 A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2004/5. 2 REPERTÓRIUM 2000 2004 Összeállította és szerkesztette: Figula Anikó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3 A repertórium

Részletesebben

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Osztályok Tanulói létszámok 1.a 21 1.b 27 1.c 14 2.a 29 2.b 28 2.c 13 3.a 28 3.b 29 3.c 13 4.a 32 4.b 24 4.c 17 5.a 29 5.b 23 5.c 11

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ 2014/15. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ 2014/15. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ 2014/15. TANÉV 11/1994. (VI.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.) MKM rendelethez 188 Különös

Részletesebben

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1 Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 246 Ebből sporttagozatos 70 Nyelvi előkészítő gimnázium 51 Szakképzés (webmester) 13 Alapfokú művészetoktatás

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Iskolai szakkörök: Sportkörök Munkaközösségek: Tevékenységük, szerepük Iskolaszék Szülői munkaközösség Diákönkormányzat Gyermekvédelmi tevékenység

Iskolai szakkörök: Sportkörök Munkaközösségek: Tevékenységük, szerepük Iskolaszék Szülői munkaközösség Diákönkormányzat Gyermekvédelmi tevékenység Püspökladányi Többcélú Nevelésoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladány, Petőfi u. 9. Tel.: 06-54/451-014 Fax: 06-54/451-014 Partnerközpontú

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta NÉV 9. A 9. B 9. C 9. D 9. E 10. A 10. B 10. C 10. D 10. E 10. F 10. G 11. A 11. B 11. C 11. D 11. E 11. FG 12. A 12. B 12. C 12. D 12. F 12. GH 13. E 11emelt nyek nyek 9. évfolyam nyek nyek 10. évfolyam

Részletesebben

2014/2015. tanév. Javasolt kiadványok listája 1. ÉVFOLYAM. Raktári szám

2014/2015. tanév. Javasolt kiadványok listája 1. ÉVFOLYAM. Raktári szám 1. ÉVFOLYAM Cím Szerző Besorolás Ár Tartós FI-501020101 Kísérleti - Ábécés olvasókönyv 1/1. TK szerzői munkaközösség tankönyv 400 FI-501020102 Kísérleti - Ábécés olvasókönyv 1/2. TK szerzői munkaközösség

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév. munkaterve

A 2014/2015-ös tanév. munkaterve A 2014/2015ös tanév munkaterve Készítette: FürjesGáborné Csépányi Ágnes igazgató Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk. Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5.

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013-2014. tanévi munkaterve

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013-2014. tanévi munkaterve Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2013-2014. tanévi munkaterve 2013. szeptember Tartalomjegyzék 1. Be... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1. Az osztályok és az osztálylétszámok...

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Mely szakra Végzettsége

Mely szakra Végzettsége Sorszám Mely szakra Név Végzettsége képesített 1. Kovácsné főiskola könyvtár Balogh Erzsébet 2. Szabóné főiskola könyvtár Szemán Katalin 3. Kiss Tiborné főiskola népművelés 4. Gaál Zoltán főiskola közművelődés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 Nagyatád, 2013. szeptember 26. Iváncsics Gyula igazgató I. HELYZETELEMZÉS A Nagyatádi Köznevelési Intézmény

Részletesebben