Katolikus közoktatási intézményekben dolgozó, a KPSZTI-be jelentkezett szakértők ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katolikus közoktatási intézményekben dolgozó, a KPSZTI-be jelentkezett szakértők (2010. 10. 26.)"

Átírás

1 Katolikus közoktatási intézményekben dolgozó, a KPSZTI-be jelentkezett szakértők ( ) Ács Istvánné pedagógiai értékelés, szakrendszerű oktatás,középfokú nevelés-oktatás szakasza, (magyar nyelv és irodalom) SZ Atucsákné Fehér Ibolya Mária Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és tanulók iskolai nevelése-oktatása, integrált nevelésoktatás, Tanulásban akadályozottak pedagógiája, fejlesztő pedagógia Bajzák Erzsébet Szaktárgyi oktatás (magyar nyelv és irodalom, középiskola, hittan ált. isk, tantárgyi módszertan, intézményvezetés, intézményfejlesztés, intézményértékelés, Ped. Program, tanügyigazgatás Bakonyi Anna óvodai nevelés,sni gyerekek óvodai nevelése,integrált nevelés (helyi nevelési programok,differenciáló pedagógia, játékpedagógia, alternatív óvodapedagógiák, az óvodás gyermek mérése) Bakos Csaba Lajos pedagógiai értékelés, szakrendszerű oktatás (középfokú nevelés-oktatás szakasza: informatika) SZ Balogh Tamás szaktárgyi oktatás (biológia, földrajz), komplex intézményellenőrző és értékelő szakértő,akkreditációs szakértő, 2009/10-ben tankönyvpedagógiai szakértő Baloghné Erdei Margit pedagógiai értékelés: intézményértékelés: általános iskola, pedagógiai értékelés: szakrendszerű oktatás: alapfokú nevelés - oktatás szakasza, bevezető és kezdő szakasz SZ Báráczné Szántó Mariann óvodai nevelés, tanügyigazgatás (óvoda helyi nevelési program, intézményvezetés) SZ Baradicsné Dobi Julianna Óvodai nevelés Barcsák Marianna tanügyigazgatás - általános tanügyigazgatás SZ Béres Jánosné pedagógiai értékelés: szakrendszerű oktatás: középfokú nevelés-oktatás szakasza:tantárgy megjelölésével: földrajz SZ Bodogánné Veres Andrea pedagógiai értékelés (szakrendszerű oktatás: középfokú nevelés-oktatás szakasza: matematika) SZ Böhmné Kroh Katalin Szaktárgyi oktatás (német nyelv - ált. iskola) SZ Braunné Fodor Zsuzsanna ált. iskola bevezető és kezdő szakaszában folyó nevelés-oktatás Budaházi Tibor alapfokú művészetoktatás: képző és iparművészeti ága SZ Czuppon Györgyné tanügyigazgatás SZ Csébi József Miklósné általános iskola bevezető és kezdő szakaszában folyó nevelés és oktatás, tanügyigazgatás Csernyné Szincsák Ibolya Szakrendszerű oktatás, Tanügyigazgatás, alapfokú-és középfokú nevelési-oktatás szakasza (matematika) Csizovszki László Györgyné óvodai nevelés, tanügyigazgatás, pedagógiai értékelés SZ Demjén Klára Márta tanügyigazgatás-általános tanügyigazgatás SZ Dombi Mátyásné pedagógiai értékelés: óvodai nevelés SZ Dósa Béláné pedagógiai értékelés: szakrendszerű oktatás: alapfokú nevelés- oktatás szakasza( alsó tagozaton lévő tantárgyak), bevezető - kezdő szakasz Pedagógiai értékelés: tehetségfejlesztés SZ /6

2 Egerváriné Hernádi Gabriella Ilona Tanügyigazgatás : óvoda SZ Eignes Judit közoktatás, minőségbiztosítás, iskolai könyvtári szakértő Fancsovitsné Bőjtös Zsuzsanna pedagógiai értékelés (földrajz, természetismeret) Farkasfalvy Judit szaktárgyi oktatás (informatika, számítástechnika) Szakterület: óvodai nevelés, tanügyigazgatás, szervezet és minőségfejlesztés, Farkasné Egyed Zsuzsanna pedagógiai értékelés, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és tanuló iskolai nevelése és Katalin oktatása,integrált nevelés és oktatás, hátrányos helyzetű gyermekek, tanu Fehér Lászlóné Tanügyigazgatás(általános tanügyigazgatás), pedagógiai értékelés: szakrendszerű oktatás:alapfokú nevelésoktatás szakasza(német nyelv), akkreditáció: tantervi szakértői tevékenység: német nyelv SZ Fekete Ferenc tanügyigazagatás, szakrendszerű oktatás (középfokú nevelés-oktatás szakasza: magyar nyelv és irodalom, történelem), tankönyv, taneszköz Ferentziné Lovászi Márta általános iskola bevezető és kezdő szakaszában folyó nevelés és oktatás Formanek Tamás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és tanulók iskolai nevelése-oktatása, integrált nevelés Szakirány: halmozottan sérült látássérültek nevelése-oktatása Francsics Balázs Győző pedagógiai értékelés( intézményértékelés( általános iskola, középiskola)), szakrendszerű oktatás(alapfokú nevelés-oktatás szakasza: informatika, középfokú nevelés-oktatás szakasza: informatika) SZ Gazdag Gyöngyi szakrendszerű oktatás,középfokú oktatás szakasza (német nyelv és irodalom) Gengné Valachi Margit Szakmai szakértő (szakképzés), Oktatás szakmacsoport (oktatás, pedagógia) Görhöny Gáspárné Pedagógiai értékelés, szakrendszerű oktatás, középfokú nevelés-oktatás szakasza (testnevelés),érettségi vizsgaelnök középfok, Emelt szintű érettségi vizsgaelnök, bizottsági tag SZ Grolyóné Szabó Éva óvodai nevelés, tanügyigazgatás Sz Gyóni András tanügyigazgatás (általános tanügyigazgatás) SZ Halmay György László tanügyigazgatás Hermann Istvánné óvodai nevelés ( helyi nevelési program, pedagógiai program),általános iskola bevezető és kezdő szakaszában folyó nevelés-oktatás ( helyi nevelés program, pedagógiai program),pedagógiai értékelés,tantervi szakértői tevékenység Horváth Dénesné óvodai nevelés /6

3 Horváth Judit pedagógiai értékelés, szakrendszerű oktatás, alapfokú nevelés-oktatás szakasza (matematika) SZ Hoskó Bertalanné tanügyigazgatás (általános tanügyigazgatás), pedagógiai értékelés (szakrendszerű oktatás), alapfokú nevelésoktatás szakasza (magyar nyelv és irodalom), pedagógiai értékelés (intézményértékelés: általános iskola) SZ Hoskó Orsolya pedagógiai értékelés, szakrendszerű oktatás, alapfokú nevelés-oktatás szakasza: (bevezető és kezdő szakasz, dráma, hittan, történelem) SZ Hudra Nikoletta Szakterület:sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és tanulók iskolai nevelése-oktatása, integrált nevelés-oktatás Szakirány: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessé Inczéné Lazarevics Katalin tanügyigazgatás (általános tanügyigazgatás) pedagógiai értékelés (intézményértékelés: középiskola) pedagógiai SZ értékelés (szakrendszerű oktatás: középfokú nevelés-oktatás szakasza: angol nyelv) Janosik Györgyi Pedagógiai értékelés, (intézményértékelés: általános iskola),pedagógiai értékelés, (szakrendszerű oktatás: alapfokú nevelés-oktatás szakasza: bevezető és kezdő szakasz), Pedagógiai értékelés, (tanórán kívüli SZ tevékenység), Akkreditáció, (pedagógus továbbké Juhász-Nagyné Takács Mária szaktárgyi oktatás: magyar nyelv és irodalom Juhászné Wolf Edit Pedagógiai értékelés,alapfokú oktatás szakasza, bevezető és kezdő szakasz SZ Jusztinné Nedelkovics Aliz Pedagógiai értékelés (intézményértékelés: középiskola, kollégium, felnőtt oktatás), Mérés-értékelés SZ Kardos Istvánné Óvodai nevelés, vallásos szellemű óvodai nevelés, óvodavezetés Karkusz Rita kollégiumi nevelés és oktatás(kollégiumpedagógia),tanügyigazgatás (intézményvezetés) Katkó Elemérné k: tanügyigazgatás, pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek, szakmai alapozó, szakmai orientáció, elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás Szakirány:intézményi gazdálkodás, intézményvezetés, pedagógiai program tartalma és m Katona István szaktárgyi oktatás (matematika, fizika, informatika, szakmai (szakmacsoport - informatika) Kelemenné Szabó Mária szaktárgyi oktatás (német nyelv) Kiss Zoltán tanügyigazgatás Kissné Cseh Judit Katalin Az általános iskola kezdő szakaszában folyó nevelés-oktatás (Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret) Kissné Kasovitz Mária Magdolna Pedagógiai értékelés, szaktárgyi oktatás (Matematika, fizika) (ált. isk.) SZ /6

4 Kosztya Gézáné pedagógiai értékelés(szakrendszerű oktatás középfokú nevelés -oktatás szakasza,szaktárgy (matematika) SZ Kovács Béla Emil Tanügyigazgatás: általános tanügyigazgatás SZ Kovács Ottó szaktárgyi oktatás (történelem, állampolgári ismeretek) Kovács Ottóné szakértő (magyar nyelv és irodalom), érettségi elnök, középiskolai tanár Kovács Tibor Lászlóné pedagógiai értékelés, intézményértékelés (általános iskola) SZO Kővágóné Csizmadia Anna Szaktárgyi oktatás(matematika) Kruppi Marietta Emese tanügyigazgatás (középiskola, kollégium) SZ Kucsák Béla általános tanügyigazgatás SZ Labáth Ferencné óvodai nevelés, általános iskola kezdő szakasza, felnőttoktatás, pályaorientáció, humánkutatásfejlesztés, módszertani tanácsadás, szakmai tervezés SZ László Ferencné kollégiumi nevelés és oktatás Leányvári Éva kollégiumi nevelés és oktatás, szaktárgyi oktatás (földrajz) Leibinger Jánosné pedagógiai értékelés (szakrendszerű oktatás, alapfokú nevelés-oktatás szakasza: matematika, pedagógiai értékelés (szakrendszerű oktatás, alapfokú nevelés-oktatás szakasza: fizika), pedagógiai értékelés SZO25611 (szakrendszerű oktatás középfokú nevelés-oktatás szak Lukovits Milán szaktárgyi oktatás (matematika, fizika),tanügyigazgatás,érettségivizsga-elnök, emelt szintű érettségi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke (matematika) Magyar György neveléstudományok kandidátusa, testnevelés, iskolai sportszervezés, pedagógia, neveléstudomány, tanügyigazgatás Magyar Györgyi napközis és tanulószobaifoglalkozás-tanügyigazgatás, általános iskola kezdő szakasza (tanító, gyermek- és ifjúságvédelem) Mariscsák István tanügyigazgatás SZ Merényi Attiláné tanügyigazgatás: óvoda, pedagógiai értékelés: óvodai nevelés SZ Mészáros Istvánné szervezet- és minőségfejlesztés: óvoda, pedagógiai értékelés: óvodai nevelés, akkreditáció: pedagógus továbbképzés SZ Meszéna Tamás Pedagógiai értékelés (intézményértékelés, matematika, fizika) Mezriczky Lajos pedagógiai értékelés : szakrendszerű oktatás : alapfokú nevelés-oktatás szakasza : tantárgy megjelölésével : magyar nyelv és irodalom pedagógiai értékelés : szakrendszerű oktatás : alapfokú nevelés-oktatás szakasza : tantárgy megjelölésével : technika és SZ /6

5 Móczár Ferencné óvodai nevelés,(keresztény óvodavezetés,komplex intézményellenőrzés és -értékelés),szervezeti- és minőségfejlesztés,(minőségirányítás), tanügyigazgatás(helyi nevelési program) Moldvay Zsolt szaktárgyi oktatás (történelem) Molnár Sándor szakterület: ált. iskola bevezető és kezdő szakaszában folyó nevelés-oktatás, szaktárgyi oktatás (történelem), tanügyigazgatás Nagy Marianna alapfokú művészetoktatás táncművészeti ága (néptánc tanszak: népi játék, folklórismeret, népi ének, tánctörténet, kinetográfia); napközis és tanulószobai foglalkozás (szabadidős tevékenység) Némedy Rita óvodai nevelés Némethné Gálvölgyi Mária nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás (német) SZ Neruzsil Klára Éva óvodai nevelés (intézményvezetés, helyi nevelési program ), tanügyigazgatás Novák Gyuláné Tanügyigazgatás, Pedagógiai értékelés Ottófi Rudolfné óvodai nevelés, pedagógiai értékelés,tanügyigazgatás (óvoda) SZ Ötvös Lajos szaktárgyi oktatás, történelem(középiskola),tantárgyi módszertan Pallai Ágnes Erzsébet tanügyigazgatás: általános tanügyigazgatás, szervezet- és minőségfejlesztés, pedagógiai értékelés:szakrendszerű oktatás: alapfokú nevelés-oktatás szakasza: magyar nyelv és irodalom, német nyelv, SZ orosz nyelv Petróczki Zoltán Gábor tanügyigazgatás (középiskola), pedagógiai értékelés, intézményértékelés (középiskola) SZ Petróczki Zoltán Gáborné IKT, pedagógiai értékelés: szakrendszerű oktatás: alapfokú nevelés-oktatás szakasza: tantárgy megjelölésével: mozgóképkultúra és médiaismeret; művészetek; művészettörténet; rajz és vizuális kultúra, pedagógiai SZ értékelés: szakrendszerű oktatás: középfokú n Rajkányi Lajosné pedagógiai értékelés: szakrendszerű oktatás: középfok: szaktárrgyi oktatás (kémia) Sz Ritter Betty pedagógiai értékelés (intézmény pedagógiai értékelése), szaktárgyi oktatás(matematika) Rózsa Judit Az általános iskola bevezető és kezdő szakaszában folyó nevelés és oktatás(magyar nyelv és irodalom, környezetismeret), napközis foglalkozás (iskolaotthon) Sályiné Pásztor Judit Szilvia szaktárgyi oktatás (magyar nyelv és irodalom) középiskola Sántáné Kiss Rita Pedagógiai értékelés, szakrendszerű oktatás, alapfokú nevelés - oktatás szakasza: bevezető és kezdő szakasz SZ Scharle Miklósné pedagógiai értékelés; szakrendszerű oktatás; középfokú nevelés-oktatás szakasza; matematika és fizika SZ Sédyné Esztergár Klára szakrendszerű oktatás (informatika) /6

6 Seszták Ilona Margit tanügyigazgatás (középiskola) SZ Siklódi Enikő Zsuzsanna szakrendszerű oktatás(biológia, kémia, egészségtan) Sipos Imréné pedagógiai értékelés, szervezet- és minőségfejlesztés SZ Siposné Miskolczi Gyöngyi általános iskola bevezető és kezdő szakaszában folyó nevelés-oktatás Solti Kálmán Tanügyigazgatás, Szakirány(gépgyártástechnológia,géptan) Somogyiné Tálas Anikó Magdolna pedagógiai értékelés: intézményértékelés: óvoda SZ Szabó Bernát Sándorné tanügyigazgatás, szaktárgyi oktatás (biológia,természetismeret), iskolai könyvtár Szalay József szaktárgyi oktatás (vizuális kultúra, művészettörténet, rajz), tantervi szakértői tevékenység SZ Szásziné Sustyák Anna tanügyigazgatás, óvodai nevelés, szervezet- és minőségfejlesztés sz Szénásy Zoltán k: pedagógiai értékelés, tanügyigazgatás, Szakirány: informatika Szerepi Imréné Óvodai nevelés SZ Szilyné Simon Ágnes óvodai nevelés (katolikus óvodai nevelés) SZ Tarjányi Mária Tanügyigazgatás (általános tanügyigazgatás), Pedagógiai értékelés (intézményértékelés), nem szakrendszerű oktatás, fejlesztő pedagógia, tehetségfejlesztés, bevezető és kezdő szakaszban magyar nyelv és irodalom és SZ matematika Tarjányi Mária Kollégiumi nevelés és oktatás- erre van kiállítva az om, hitoktatás 1-12.osztály, érettségi vizsgaelnök-folyamatban Tokár Imre kollégiumi nevelés, oktatás (magyar nyelv és irodalom, latin nyelv, katolikus hittan), szervezet- és minőségfejlesztés Tormássiné Kapitány Ágotha szaktárgyi oktatás (történelem, középfokú oktatás), tanügyigazgatás Tóth Tibor Szakterület: tanügyigazgatás (Szakirány: intézményértékelés ált. isk) Tóthné Bánhegyi Andrea német nyelv(középiskola), tantárgyi módszertan Vajnai Ágnes Óvodai nevelés (alternatív pedagógiák) Véghné Busics Hilda tanügyigazgatás (ált.iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakképző iskola) Verdes Zsuzsanna pedagógiai értékelés, szakrendszerű oktatás (alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakasz) Vígh Ildikó Az általános iskola bevezető és kezdő szakaszában folyó nevelés és oktatás (matematika, környezetismeret) Vizes Mariann tanügyigazgatás (általános tanügyigazgatás), pedagógiai értékelés (szakrendszerű oktatás, alapfokú nevelésoktatás szakasza: Informatika) /6

Tisztelt Olvasók! Köszönti Önöket az új FPPTI.

Tisztelt Olvasók! Köszönti Önöket az új FPPTI. Döntés: 739/2007. (05.31.) A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest, VIII., Vas u. 8 10.) alapító okiratát az előterjesztés 1.c. számú melléklete

Részletesebben

HATÁROZATOK. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. NOVEMBER 8.

HATÁROZATOK. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. NOVEMBER 8. II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. NOVEMBER 8. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon: 795-4722,

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A 2010 2011 ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

REPERTÓRIUM 2000 2004

REPERTÓRIUM 2000 2004 1 REPERTÓRIUM 2000 2004 A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2004/5. 2 REPERTÓRIUM 2000 2004 Összeállította és szerkesztette: Figula Anikó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3 A repertórium

Részletesebben

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2011/2012. tanévre

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2011/2012. tanévre Oktatási Hivatal OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2011/2012. tanévre Az adatok lezárva 2010. december 3-án. A fenti dátum után bekövetkező változásokat

Részletesebben

Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma Vonatkozó jogszabály

Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma Vonatkozó jogszabály Püspökladányi Többcélú Nevelésoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Kálvin Téri Általános Iskola Tagintézmény címe: 4150 Püspökladány, Kálvin tér 8. Pf. 7. telefonszáma: 54/451-162 E-mail címe:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Iskolai szakkörök: Sportkörök Munkaközösségek: Tevékenységük, szerepük Iskolaszék Szülői munkaközösség Diákönkormányzat Gyermekvédelmi tevékenység

Iskolai szakkörök: Sportkörök Munkaközösségek: Tevékenységük, szerepük Iskolaszék Szülői munkaközösség Diákönkormányzat Gyermekvédelmi tevékenység Püspökladányi Többcélú Nevelésoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladány, Petőfi u. 9. Tel.: 06-54/451-014 Fax: 06-54/451-014 Partnerközpontú

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre Oktatási Hivatal OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre Az adatok lezárva 2011. december 1-jén. A fenti dátum után bekövetkező változásokat

Részletesebben

Ssz Hirdetett állás Végzettség Iskola Ir.szám Város Cím Telefon E-mail Foglalkoztatás módja Juttatások Ügyintéző Beadási határidő Egyéb

Ssz Hirdetett állás Végzettség Iskola Ir.szám Város Cím Telefon E-mail Foglalkoztatás módja Juttatások Ügyintéző Beadási határidő Egyéb Ssz Hirdetett állás Végzettség Iskola Ir.szám Város Cím Telefon E-mail Foglalkoztatás módja Juttatások Ügyintéző Beadási határidő Egyéb 1 Agrármérnök-tanár (2 fő) egyetemi Török János Mezőgazdasági és

Részletesebben

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1 Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 246 Ebből sporttagozatos 70 Nyelvi előkészítő gimnázium 51 Szakképzés (webmester) 13 Alapfokú művészetoktatás

Részletesebben

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 Nagyatád, 2013. szeptember 26. Iváncsics Gyula igazgató I. HELYZETELEMZÉS A Nagyatádi Köznevelési Intézmény

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Mely szakra Végzettsége

Mely szakra Végzettsége Sorszám Mely szakra Név Végzettsége képesített 1. Kovácsné főiskola könyvtár Balogh Erzsébet 2. Szabóné főiskola könyvtár Szemán Katalin 3. Kiss Tiborné főiskola népművelés 4. Gaál Zoltán főiskola közművelődés

Részletesebben

Értékelői lista. Ssz. Név Munkahely Mváros. Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Értékelői lista. Ssz. Név Munkahely Mváros. Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1. Agárdiné Burger Angéla Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen 2. Almási Judit Apáczai Kiadó Celldömölk 3. Ambachné Perics Irén Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Siklós 4. Babai Zoltán

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda 1. Agárdiné Burger Angéla Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen 2. Almási Judit Eruditio Oktatási Szolgáltató Zrt. 3. Ambachné Perics Irén Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Siklós 4. Bácsi

Részletesebben

határozott idejű (1 év) 1-3 év szakmai gyakorlat, előny: 2643 Diósjenő Kossuth L. út 21. 35/364-228 diosjeno.iskola@freemail.hu

határozott idejű (1 év) 1-3 év szakmai gyakorlat, előny: 2643 Diósjenő Kossuth L. út 21. 35/364-228 diosjeno.iskola@freemail.hu Hirdetett állás Végzettség Ir.szám Város Cím Telefon Fax E-mail Foglalkoztatás módja Juttatások Ügyintéző Beadási határidő Egyéb -kémia Szentgyörgyi István Általános (1 év) Kovács Lászlóné 1-3 év szakmai

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné FŐVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ 2010 Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné A szerkesztőbizottság tagjai: Gonda Judit Kollár Anett Szajkó

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 201 /201 -es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŐKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2013 STATISZTIKAI ADATOK

BÉKÉS MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŐKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2013 STATISZTIKAI ADATOK II. melléklet BÉKÉS MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŐKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2013 STATISZTIKAI ADATOK BÉKÉSCSABA, 2008. DECEMBER HÓ Tartalom jegyzék 1. Címlisták 3 1.1.

Részletesebben

Beosztás, munkakör. Név. intézményvezető, gyógypedagógus. Megyeri Józsefné

Beosztás, munkakör. Név. intézményvezető, gyógypedagógus. Megyeri Józsefné A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény betöltött pedagógus, pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő és nevelő-oktató munkát segítő munkakörei, valamint a felsorolt

Részletesebben

SIKERES ZÁRÓVIZSGÁT TETT HALLGATÓK, A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN, 2012. január BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR. ANGOL: Nagy Lászlóné,

SIKERES ZÁRÓVIZSGÁT TETT HALLGATÓK, A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN, 2012. január BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR. ANGOL: Nagy Lászlóné, SIKERES ZÁRÓVIZSGÁT TETT HALLGATÓK, A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN, 2012. január BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR ANGOL: Nagy Lászlóné, ANGOL-TÖRTÉNELEM: Gáthy Gabriella NÉMET: Baló István, RAJZ: Vincze Annamária

Részletesebben