Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak: Napirend:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak: Napirend:"

Átírás

1 Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága december 9-én hozott határozatai 32/2010.(XII.09.) Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 33/2010.(XII.09.) A helyi iparűzési adóról, a helyi adókról szóló 10/2004. (III.26.) rendelet módosítása 34/2010.(XII.09.) Püspökladány Város Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról készült rendelet-tervezete 35/2010.(XII.09.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló rendelet módosítása 36/2010.(XII.09.)Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész értékesítése 37/2010.(XII.09.) Az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának módosítására készült rendelet-módosítás tervezet 38/2010.(XII.09.) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Közlekedés biztonsági tervezés évre kiírt pályázati lehetőségéről készült előterjesztés

2 2 Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén december 9-én a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint - Dombi Imréné, alpolgármester - Varga Lajos, Holding Kft megbízott ügyvezető igazgató - Gruberné Slámer Erzsébet, Holding Kft pénzügyi vezető - Szabó Sándorné, Víziközmű Társulat képviselője - Márkus Gábor, képviselő - Kincses László, képviselő - Nagy Sándorné, a Városgazdálkodási Iroda irodavezetője - Pető Zsigmondné, jegyzőkönyvvezető Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság tagjai közül jelen van 5 fő, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 5. napirendi egészítsük ki az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának emelésére illetve a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közlekedés biztonsági tervezés évre kiírt pályázati lehetőségéről készült előterjesztéssel, 6. és 7. napirendi pontként. A különféléket pedig 8. napirendi pontként tárgyaljuk. Szavazzunk a napirend fentiek szerinti módosításáról. A szavazás eredménye: 5 igen szavazat. Napirend: 1) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására Előadó: Arnóth Sándor polgármester 2) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról szóló 10/2004.(III.26.) rendelet módosítására Előadó: Arnóth Sándor polgármester

3 3 3) Előterjesztés a évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet jóváhagyására Előadó: Arnóth Sándor polgármester 4) Előterjesztés a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló rendelet módosítására Előadó: Arnóth Sándor polgármester 5) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész értékesítéséről Előadó: Arnóth Sándor, polgármester 6) Előterjesztés az ivóvíz- és szennyvízcsatorna díjának módosítására Előadó: Varga Lajos, Holding Kft, ügyvezető igazgató 7) Előterjesztés KKK Közlekedés-biztonsági tervezés évre kiírt pályázati lehetőségéről Előadó: Arnóth Sándor polgármester 8) Különfélék 1. napirend Kis Zsigmond Van-e kiegészítése az előterjesztőnek? Nagy Sándorné Igen szeretném kiegészíteni az előterjesztést. A bizottsági ülés előtt került kiosztásra a javított rendelet-módosítás tervezet. Az eredetileg kiküldött táblázatban nem vezettük át a segélyek közül a Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium tanulóinak biztosított önkormányzati tanulói tankönyv támogatást. A költségvetési rendelet-módosítás tervezetét pedig kiegészítettük a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat módosított költségvetési előirányzatainak összegeivel. Az elhangzott kérdésekre válaszolva:

4 4 A III. ütemű Vis-maior támogatási igényünket eft összeggel nyújtottuk be, a pályázat elbírálására mai napig nem került sor. A Vásártéri vasúti megálló áthelyezéséhez: A vasútállomásnál elbontott autóbusz megálló került áthelyezésre a Vásártéri vasúti megállóhoz, az áthelyezés 50 ezer forintba került. A képviselők tiszteletdíj, külföldi napidíj és egyéb kiadásai többletköltsége egyrészt a képviselői tiszteletdíjak, külsős bizottsági tagok megbízási díjának emeléséből, a külföldi napidíjak többletéből, konyhások, tolmácsolás, távolléti díjak többletéből tevődik össze. A belvízvédelmi feladatokon jelentkező megtakarítás abból adódik, hogy az idén nem került számlázásra a II. számú belvíz-szivattyú telep üzemeltetési költsége a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulás által. A Sportalapítvány a futball, a férfi kézilabda és egyéb hozzá tartozó sport egyesületek támogatására fordította a kapott 2 millió forintot. Nagy Sándorné A további kérdésekre válaszolva: A sportalapítvány a képviselő-testület ülésén számol be az elvégzett munkáról és a gazdálkodásáról, így a kapott támogatással is ekkor számol el évre javasolni fogom, hogy a belső ellenőrzési tervbe kerüljön beépítésre az egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek támogatásának ellenőrzése is. A Püspökladányi Kézilabda Egyesület 300 eft-os támogatása a évi működés feltételeit teremti meg, míg a 400 eft a Tünet SE női kézilabda csapatának az NB II-ből történő visszalépésének költségét tartalmazza. A segélyek postaköltség megtakarításához: az átmeneti segélyeket akinek csak lehet házipénztárból fizetjük ki, így a postaköltség a készpénzes fizetéseknél nem merül fel. Készfizető kezessége az önkormányzatnak a Városüzemeltető Kft 25millió forintos összegű folyószámla hitelével kapcsolatban merült fel a Viziközmű Társulati hiteleken túl.

5 5 Szabó Sándorné A meg nem fizetett kintlévőséget leadjuk az önkormányzat adócsoportjának adók módjára történő behajtásra évben eft lett leadva, most kerül sor a követelések bírsági végrehajtásra történő leadására. Még itt is van az ügyfeleknek lehetőségük részletfizetés kérésére. Az ingatlan nyilvántartásba 82 ingatlanra eft bejegyzésére került sor. November 4-én valóban ezer forint önkormányzati hozzájárulás igényéről beszéltünk a társulati ülésen. Ott 4 millió forint önerőt jelöltem meg. Számoltam azzal, hogy még 800 eft lakástakarék pénztári befizetés meg fog térülni. Ezek zömében olyan ügyfelek voltak amelyek örökölték a hátralékot. De ma már látható, hogy nem fog befolyni ez a 800 eft. 200 eft kiadási többlet pedig a bírósági végrehajtásra elektronikus úton történő benyújtás kötelezővé tétele miatti informatikai rendszer kiépítés költsége. Ez a két tétel egy millió forinttal növeli az önkormányzati támogatás igényt. A most lejáró Petri telepi II. ütemű szennyvíz beruházási hitelbe nem csak a Petri telepi, hanem a Balaton utca, Zöldfa utca is beletartozik. Dombi Imréné Javaslom, hogy készüljön egy tanulmány arról, hogy évtől milyen lehetséges intézkedéseket tudnak megtenni a hátralékok behajtására. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy minden lehetséges körülményt vegyenek figyelembe a most induló Újtelepi szennyvízberuházás indításakor szeptember hónapban magánterületen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat felállított egy szobrot. Nem tudok abban állást foglalni, hogy köztéri műalkotás-e. A kisebbségi önkormányzat a számla összegét nem tudta kifizetni és ezért kérte az önkormányzat támogatását. Szabó Attiláné Úgy gondolom, hogy ez egy kegyhely. Most ide tudtuk azt a tételt besorolni. Közadakozás is volt a forrásokban és kisebbségi önkormányzati hozzájárulás is. A szobor felállítása javítja az ott élő emberek életérzéseit, érzik, hogy fontosak a városnak.

6 6 Fontosnak tartom, hogy tiszteletben tartják a kegyeleti helyet. Egyet tehet a város mégpedig azt, hogy közmunkásokkal rendben tartatja a területet. Pusztainé Nádházi Ibolya Nem értem, hogyan lehet, hogy vannak olyan tételek a pályázatokban, melyeket maga a pályázat nem fogad be és van sok olyan tétel amely viszont nem kerül a pályázatban beépítésre, holott az részét képezné a pályázatnak, kapnánk rá pályázati támogatást. Jelezni fogjuk, hogy a pályázatírókkal megkötendő szerződésbe kerüljön bele, hogy amennyiben olyan tétel kerül a pályázatba amelyre nem kapunk forrást, illetve olyan kiadás merül fel amely a pályázatírók figyelmetlensége miatt nem került bele a pályázatba és emiatt az önkormányzatnak kell a forrást biztosítani a többlet költségekhez a pályázatírónak kell a forrást biztosítani. Borsos László Módosító indítványom van, a köztéri szobor mivel nem látom tisztán mennyibe is került, magánterületen van-e elhelyezve kerüljön ki a többletköltségek közül. Készüljön külön előterjesztés a következő testületi ülésre a forrás biztosítására. Nem értek egyet, ez a feladat most kerül a bizottság és jövő héten a képviselőtestület elé. Miért kellene ezt egy hónap múlva napirendre venni. Most itt a lehetőség, meg lehet tárgyalni. A módosító indítványt meg fogom szavaztatni. Kincses László Úgy gondolom, tételesen fel kellene sorolni a eft fejlesztési hitel növelés terhére megvalósítani tervezett feladatokat. Ez véleményem szerint a kötvény apró lépésenkénti felélését jelenti.

7 7 Elhiszem, hogy a hivatal, az apparátus maximálisan teszi a dolgát, de a tartalékokat nem használta ki maximálisan a hiány csökkentése érdekében. Nem értek egyet. Az apparátus, a képviselők és a Polgármester Úr is keményen dolgoztak a költségek csökkentésén. Nem vagyunk mindenhez értő szakemberek, azért van a szakemberekből álló apparátus, hogy a javaslatait megtegye. Az önkormányzat mindent megtesz a jó gazdálkodás feltételeinek megteremtéséért. Azokat a tételeket amelyek utólagosan kerülnek be a rendeletmódosításba az élet hozza és a városban élőknek az elvárásait elégítik ki. Nagy Sándorné Novemberben tárgyalta az önkormányzat valamennyi bizottsága a költségvetési koncepciót. Kértük, hogy a bizottságok tegyék meg a javaslataikat a költségek csökkentésére, amellett tekintsék át az önkormányzat önként vállalt feladatait is. Szabó Attiláné Az önkormányzat nem egy vállalkozás. Az apparátus teszi a dolgát, a képviselők pedig ellenőrzik az apparátus munkáját. Az önkormányzat kötelező feladatait el kell látni, a város pedig a fakultatív feladatok ellátásától város. Támogatni kell a fiatalokat, a sportot, az egyesületeket, stb. Muszáj közérzetjavító intézkedéseket tenni. Nagyon nehéz okosnak lenni ebben a kérdésben. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, kérem szavazzanak: Először arról, hogy a köztéri műalkotás költségét vegyük-e ki a rendelet-módosítás tervezetéből és később készüljön külön előterjesztés a költségek viselésére. A szavazás eredménye 1 igen, 3 tartózkodás, 1 nem. A módosító indítványt nem fogadta el a bizottság. Szavazzunk az eredeti előterjesztésről és határozati javaslatról; a szavazás eredménye : 4 igen és 1 nem szavazat.

8 8 32/2010. (XII. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Ügyrendi Bizottsága az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására készült előterjesztést és rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Felelős: 2. napirend Második napirendként tárgyalja a bizottság a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására készült előterjesztést és rendelettervezetet. Mivel nincs kiegészítés, várom a kérdéseket. Nagy Sándorné Az elhangzott kérdésekre válaszolva: Amennyiben a garázs önálló helyrajzi számon van külön adótárgynak minősül. A törvény erejénél fogva nincs lehetőség a volarizáció rendeletbe történő beépítésére. Kincses László Az önkormányzat annyi 8 millió forintot költött már el, nem támogatom az adómérték emelését. Szabó Attiláné Támogatom az előterjesztést, mert az önkormányzatnak nagy szüksége van a bevételek növelésére. Amennyiben más vélemény, javaslat nincs szavazzunk az előterjesztés és rendelet-tervezet támogatásáról. A szavazás eredménye: 4 igen és 1 nem szavazat.

9 9 3.napirend 33/2010. (XII. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Ügyrendi Bizottsága az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására készült előterjesztést és rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Felelős: Harmadik napirend a évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezet. Ezt a rendeletet akkor kell a képviselő-testületnek megalkotnia, ha azon év január elsejéig, melyre szól nem alkotja meg költségvetési rendeletét a testület. Mivel kérdés, vélemény nincs szavazzunk az előterjesztés támogatásáról; a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 4. napirend 34/2010. (XII. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Ügyrendi Bizottsága az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról szóló előterjesztést és rendelettervezetet támogatja. Felelős: Térjünk rá a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló rendelet módosítására készült előterjesztésre. Kedden a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. elnökségi ülésén vettem részt, ahol a díjtételek emeléséről volt szó. Az elnökség ekkor még nem látta az előterjesztést az áremelésről, de a településeknek már kiküldésre került. A Kft 160 főt foglalkoztat, 7 db kukásautót működtet, az általános költségek összege pedig 140 millió forint.

10 10 Az áremelkedést a Kft az edények számának 1,26 %-kal db kukával történő csökkenésével, valamint az üzemanyag és járműpark javítási költségeinek nagymértékű emelésével indokolja. Az elnökség nem fogadta el az 5,83 %-os áremelési javaslatot. A növekedés mértékét 3,5 %-ban fogadta el. Kérdésként merült fel van-e nyeresége a Kft-nek? Az első évben 4,8 millió forint vesztesége, második évben több, mint 40 millió forint, harmadik évben pedig több, mint 50 millió forint nyeresége keletkezett a Kft-nek. Olyan döntés született, hogy nem vesszük ki a nyereséget, gyűjtjük az AKSD-től felvett hitel visszafizetésére, majd a hitel visszafizetése után megpályáztatjuk a szolgáltató váltást. Módosító indítványom van, javaslom, hogy a bizottság ne támogassa az 5,8 %-os díjtétel-emelést, 3,5 %-os díjtétel emelés megállapítását támogassa. Szavazzunk a módosító indítványról; a szavazás eredménye 4 igen, 1 tartózkodás. Szavazzunk a módosító indítvánnyal korrigált előterjesztésről és rendelet-tervezetről: a szavazás eredménye: 4 igen, 1 tartózkodás. 5. napirend 35/2010. (XII. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Ügyrendi Bizottsága a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló rendelet módosítására készült előterjesztésben az egységnyi díjtétel 5,83 %-os emelését nem támogatja. A díjemelkedés mértékét 3,5 %-ban javasolja megállapítani. Felelős: Két évvel ezelőtt és most ismét azzal a kéréssel fordult a Pille-Pet Kft ügyvezetője az önkormányzathoz, mint a Kálvin János utca 2. szám alatti ingatlan 657/5000 tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosához, hogy járuljon hozzá az ingatlan értékesítéséhez. Az önkormányzat a forgalmi érték meghatározására ingatlanforgalmi szakértőt kért fel. A szakértő az ingatlant nettó forintra értékelte

11 11 az önkormányzati tulajdoni hányad értéke nettó forint. Reális az ár, magam részéről támogatom az előterjesztést. Amennyiben nincs más vélemény, javaslat szavazzunk az előterjesztés támogatásáról. A szavazás eredménye 5 igen szavazat. 6. napirend Varga Lajos 36/2010. (XII. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Ügyrendi Bizottsága az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész értékesítéséről készült előterjesztést és határozati javaslatot támogatja. Felelős: Az újtelepi szennyvízcsatorna építési pályázati feltétele volt a szennyvízdíj nagyobb mértékű emelése, ezért is kérné a Kft a B változat támogatását. A kintlévőségek behajtására először szóban, majd írásban szólítjuk fel a hátralékosokat, ezután korlátozzuk a fogyasztást illetve szüneteltetjük a szolgáltatást. Vannak olyan települések amelyeken a szennyvízhálózatra rá nem csatlakozókkal az ingatlanon belül vételezett vízmennyiség után fizettetik meg a szennyvízdíjat. Szabó Attiláné A B változat szerint a Kft eredménye 0. Ezt a változatot tudom támogatni. Az előterjesztés 2. számú mellékletéből jól látható, hogy az ivóvíz szolgáltatás nyereséges, így a vízdíj 3,5 %-os emelését, összességében a B variációt tudom támogatni. Amennyiben nincs más vélemény, javaslat szavazzunk az előterjesztés - A variációjáról, amely átlag 11,9 % áremelkedést tartalmaz. A szavazás eredménye 0 igen, 0 tartózkodás, 5 nem szavazat. A bizottság az A variációt nem támogatja.

12 12 - Szavazzunk a B variációról; a szavazás eredménye 5 igen szavazat. A bizottság a B variációt nem és tartózkodás nélkül elfogadta. 7. napirend 37/2010. (XII. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Ügyrendi Bizottsága az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának módosítására készült előterjesztés és rendelettervezet B variációját támogatja. Felelős: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázatot hirdetet, amelyre a 42-es főközlekedési út Kodály-Vörösmarty utca; illetve a Dózsa György utca 42 számú főközlekedési út kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére, a Jókai-Arany-Csokonai-Erős Lajos utcák kereszteződésében körforgalom tervezésre javasoljuk benyújtani az önkormányzat támogatási igényét. A Jókai-Arany-Csokonai-Erős Lajos utcák kereszteződésében kiskörforgalom kiépíthető. Szavazzunk az előterjesztés és határozati javaslat támogatásáról; a szavazás eredménye 5 igen szavazat. 38/2010. (XII. 09.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Ügyrendi Bizottsága a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Közlekedés biztonsági tervezés évre kiírt pályázati lehetőségéről készült előterjesztést és határozati javaslatot támogatja. Felelős:

13 13 8. napirend Különfélék A különfélékben más megtárgyalnivaló nincs, köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. kmf. Pető Zsigmondné jkv-vezető bizottsági elnök

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. április 7-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 19/2011. (IV. 7.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Az önkormányzata

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 16-án hozott határozatai 20/2010.(VIII.16.) Önkormányzati kötvény kibocsátás 21/2010.(VIII.16.) Kálvin téren elhelyezendő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. szeptember 23-án hozott határozatai 22/2010.(IX.23.) Az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztató 23/2010.(IX.23.)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 10/2011. (II.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző JEGYZŐ KÖNYV amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. november 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. február 8. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 február 10-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-11 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. december 03. 12. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1.) A 2011. évi hulladékkezelési

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-15/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-106/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben