A Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszékének és munkatársainak válogatott publikációi (Könyvek, )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszékének és munkatársainak válogatott publikációi (Könyvek, 2004 2008)"

Átírás

1 A Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszékének és munkatársainak válogatott publikációi (Könyvek, ) A Kelet- és Közép-európai Kutató Központ január 1-i megalakulása alkalmat ad annak futó számbavételére is, hogy a Nyíregyházi Fıiskola érintett tanszékei mivel járultak hozzá Kelet- és Közép-Európa jobb megismeréséhez az elmúlt években. Az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék kiadványainak teljes listája a tanszéki honlapon hozzáférhetı (http://www.nyf.hu/node/1203), ugyanott olvasható Udvari István alapító tanszékvezetı életmő-bibliográfiája, továbbá a tanszék jelenlegi munkatársainak rendszeresen frissített személyes publikációs jegyzéke. Az alábbi összeállítás nem törekszik bibliográfiai teljességre, inkább afféle házi könyvkiállításként kívánja illusztrálni mind a tanszék munkatársainak kollektív és egyéni tudományos és pedagógiai eredményeit, mind pedig azt a tudományszervezı tevékenységet, amely lehetıvé tette, hogy más szellemi központokban létrejött jelentıs mővek a tanszék gondozásában láthassanak sokszor már nem remélt napvilágot. Mint csak az elmúlt öt évben könyv alakban megjelent mővekre szorítkozó alábbi összeállításunkból kiderül, az ukrán és ruszin nyelvészeti és filológiai munkák mellett, amelyek a tanszék alapvetı küldetésébe tartoznak, e kiadványok orosz, lengyel és fehérorosz témákat is érintenek. Közös jellemzıjük, hogy mindig a magyarral összevetve dolgozzák fel témájukat, legyen szó akár olyan alapvetı alkalmazott nyelvészeti teljesítményekrıl, mint az ukrán magyar lexikográfia, vagy pedig olyan szakfilológiai munkákról, amelyek a múltbeli ruszin és más szláv nyelv és mővelıdés magyar vonatkozásait vizsgálják a honfoglalás korától a 20. századig. E mővek feladata a direkt ismeretközlés gyakorlati haszna mellett sokszor az is volt, hogy felkeltsék a hazai olvasó, a diákság és a szakemberek érdeklıdését a Kelet- és Közép-Európai régió hozzánk ezer szállal kötıdı, de tudományosságunkban sokszor elhanyagolt népei és kultúrái iránt. Nyíregyháza, február 16. Zoltán András

2 Іштван Удварі: Українсько угорський словник І VI. Ніредьгаза, // Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis I-VI. / Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kara,

3 Udvari István: Magyar ukrán szótár I II. // Іштван Удварі: Угорсько український словник І-II. (= Glossarium Ukrainicum 8 9). Nyíregyháza : Nyíregyházi Fıiskola. Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, p. 3

4 Szofilkánics Judit: Tanuljunk ukránul! (= Vice Versa 2.) Nyíregyháza, p. 4

5 Medve Zoltán: Az Alföld poétája a zordon Kárpátokban. Petıfi Sándor kárpátaljai és galíciai recepciója. (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 14.) Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıiskola. Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék Veszprémi Egyetem. Tanárképzı Kar, p. 5

6 Hollós Attila: Csopey László élete és mővei. // Аттила Холлош: Жизнь и труды Ласло Чопея. (= Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 5.) Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, , [2] p. 6

7 Király Péter: A lengyel krónikák, évkönyvek és M. Miechow Tractatus -ának magyar vonatkozásai. (= Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 8.) Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıiskola. Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, p. 7

8 Zoltán András Oláh Miklós Athila címő munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása «Athila» М. Олаха в польском и белорусском переводах XVI века. Az elıszót írta: Udvari István. (= Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 6.) Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıiskola. Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, p. 8

9 Бевка Олекса: Словник пам'ятник. Діалектний словник села Поляни Мараморошського комітату // Bevka Oleksza: A Máramaros megyei Havasmezı nyelvjárási szótára. (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 15.) Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıiskola. Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke,

10 Иштван Удвари: Собрание источников для изучения русинской письменности ІІ. Епископы Гавриил Блажовский, Мануил Ольшавский, Иоанн Брадач и их время. Ньиредьхаза, // Udvari István: Szöveggyőjtemény a ruszin Írásbeliség tanulmányozásához II. Blazsovszky Gábor, Olsavszky Mihály Manuel, Bradacs János püspökök és koruk. / Szerk.: Kercsa Igor. Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, (=Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 17.) 228 p. 10

11 Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján 1.: Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok, (=Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae 7.) Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıisk. BTMFK Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, p. Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján II.: A Magyarországhoz történt visszatérés után, (=Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae 9.) Nyíregyháza, Nyíregyházi Fıisk., p. 11

12 Medve Zoltán: Petıfi a ruszin nép nyelvén. Petıfi Sándor kárpátaljai ruszin fordításainak antológiája. / Szerkesztette és az elıszót írta: Udvari István. Nyíregyháza,

13 Zoltán András: Szavak, szólások, szövegek. Nyelvészeti és filológiai tanulmányok. Budapest: Lucidus Kiadó, (= Kisebbségkutatás Könyvek) 273 p. 13

14 Антоній Годинка: Час гурше ги вода... Русинські тексты. Матеріал зобрав, ушорив, коментарії застачив и вступноє слово написав Михаил Капраль. Спередслово Іштвана Удварі. Вудала катедра украинської и русинської філолоґії Нїредьгазької Висшої Школы. Нїредьгаза, // Hodinka Antal: Az árvíznél is rettenetesebb az idı Ruszin nyelvő szövegek. / Szerk.: Káprály Mihály. Az elıszót írta: Udvari István. Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, (=Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 16.) 199 p. 14

15 Антоній Годинка: Антоній Годинка: Як наше духовникы проживали... Русинські тексты ІІ. Матеріал зобрав, коментарії застачив и вступноє слово написав Михаил Капраль. Вудала катедра украинської и русинської філолоґії Нїредьгазької Висшої Школы. Нїредьгаза, // Hodinka Antal: Hogyan éltek papjaink... Ruszin nyelvő szövegek II. A válogatást összegyőjtötte, szerkesztette, a bevezetı tanulmányt írta: Káprály Mihály. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 19. Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, (=Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 19.) 166 p. 15

16 Király Péter: A honalapítás vitás eseményei. A kalandozások és a honfoglalás éve. (= Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 10.) Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, p. 16

17 Андраш Золтан (ред.): Няговские Поучения. Факсимильное воспроизведение текста по изданию А. Л. Петрова с вводной статьей Ласло Дэже. Под редакцией и с предисловием Андраша Золтана. Ньиредьхаза, // Zoltán András (szerk.): Nyagovai Posztilla. A. Petrov szövegkiadásának fakszimile kiadása Dezsı László bevezetı tanulmányával. A kötetet szerkesztette és az elıszót írta Zoltán András. Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, LXXIV + VI p. 17

18 Іштван Удварі: Зберька жерел про студії русинського писемства ІІІ. Гіадор Стрипськый, народописник, бібліоґраф, языкознатель, товмач. Нїредьгаза, // Udvari István: Szöveggyőjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához III. Sztripszky Hiador, néprajztudós, bibliográfus, nyelvész, mûfordító. Szerkesztette és az elıszót írta: Kercsa Igor. (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 21). Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, p. 18

19 Káprály Mihály, Zoltán András (szerk.): Baleczky Emil, Irodalmi örökség. Szerkesztette Káprály Mihály és Zoltán András. Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, // Эмиль Балецкий: Литературное наследие. Под редакцией Андраша Золтана и Михайла Капраля. (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 20.) Ньиредьхаза, p. 19

20 Иштван Ковтюк: Украинские заимствования в ужанском венгерском говоре. Под редакцией и с предисловием Андраша Золтана. Ньиредьхаза, // Kótyuk István: Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai. Szerkesztette és az elıszót írta Zoltán András. (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 22.) Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, p. 20

21 Hollós Attila Larisza Szankevics (szerk.): Magyar fehérorosz szótár // Атылы Голаша і Ларысы Станкевіч (рэд): Вугорска беларускі слоўнік. Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke p. 21

22 Михаил Капраль: Русинськый дайджест І. Наука. // Káprály Mihály: Ruszin sajtószemle I. Tudomány. Нїредьгаза, (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 23). Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, p. Михаил Капраль: Русинськый дайджест ІI. Красноє писемство. // Káprály Mihály: Ruszin sajtószemle II. Szépirodalom. Нїредьгаза, (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 24). Nyíregyháza: Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, p. 22

23 Michael Moser, András Zoltán (Hg.): Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Österreich-Ungarn und ihr Sprach- und Kulturleben im Blickfeld von Wien und Budapest (= Slavische Sprachgeschichte, Bd. 4). Münster Hamburg Berlin Wien London: LIT Verlag, p. 23

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1 Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 67 MAGYAR NYELVJÁRÁSOK Gazdag Vilmos Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés)

Részletesebben

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK. ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK. ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS Informatika AIB1001 Meghirdetés féléve 1.Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám

Részletesebben

Két könyv a középkori Bihar megye helyneveiről

Két könyv a középkori Bihar megye helyneveiről Szemle 223 MÁRIA, VÖRÖS ÉVA. HORVÁTH KATALIN tanulmányának célja a névtudomány fogalmának kiterjesztése, tágabb értelmezése. Áttekinti az etimológia rövid történetét, majd az onomasziológia alapkérdéseit

Részletesebben

AZ ÁLLAMNYELV OKTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA TETT KÍSÉRLETEK KÁRPÁTALJÁN

AZ ÁLLAMNYELV OKTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA TETT KÍSÉRLETEK KÁRPÁTALJÁN Tanulmányok Alkalmazott Nyelvtudomány XII. évfolyam 1-2. szám 2012. C s e r n ic s k ó I s t v á n II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola csistvan@kmf.uz.ua AZ ÁLLAMNYELV OKTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA

Részletesebben

SZÁZÉVES SZÁZADELŐ Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok

SZÁZÉVES SZÁZADELŐ Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok SZÁZÉVES SZÁZADELŐ Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok SZÁZÉVES SZÁZADELŐ Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2010 A Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi

Részletesebben

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (BTMK): 317

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (BTMK): 317 A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (BTMK): 317 Ebből könyv, könyvrészlet: 93 tudományos cikk ISI által referált szaklapban: 1* tudományos cikk szaklapban:39 egyéb szakcikk: 115 szakmai publikáció

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 1. Bevezetõ A Gramma egyesület 2001 augusztusában jött létre a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoportban tevékenykedõ nyelvészek jóvoltából.

Részletesebben

A Doktori Iskola képzési terve

A Doktori Iskola képzési terve A Doktori Iskola képzési terve A Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakán BA szintő és MA szintő tanárképzés, valamint diszciplináris képzés folyik. A diszciplináris képzésben három szakirány

Részletesebben

Pál József. Tematikus szakmai életrajz

Pál József. Tematikus szakmai életrajz Pál József Tematikus szakmai életrajz I. Végzettség, munkahelyek, megbízások Gyömrı, 1953. január 18. Nıs: Wenner Éva, gyermekek: Eszter (1979), Judit (1984), József Marcell (2000) Magyar-olasz szakos

Részletesebben

Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája

Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája Kis Tamás A magyar szlengkutatás bibliográfiája Szlengkutatás 7. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra 3. Mi a szleng? (Tanulmányok a

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 12 (1991-) (17) * 2002. február 11. * 2002. 2. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója

Részletesebben

Papp Ferenc Baráti Kör

Papp Ferenc Baráti Kör Tájékoztató a Papp Ferenc Baráti Kör tevékenységéről 2001-2010 (kklaudy@ludens.elte.hu) A Papp Ferenc Baráti Kör céljai és tevékenysége ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bocskor Medvecz Andrea. Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez (1991 2011)

Bocskor Medvecz Andrea. Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez (1991 2011) Bocskor Medvecz Andrea Alapvetések az ukrán magyarságkép kérdéséhez és a magyar múlt ukrán megítéléséhez (1991 2011) 1 2 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

MOLLAY KÁROLY (1913 1997)

MOLLAY KÁROLY (1913 1997) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 35. MOLLAY KÁROLY (1913 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó

Részletesebben

PAPP LÁSZLÓ (1924 1996)

PAPP LÁSZLÓ (1924 1996) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 39. PAPP LÁSZLÓ (1924 1996) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatársak: Andó

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! Köszönjük, hogy megtiszteltek

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok Budapest 2009 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

A felhasználói bizalom és a népszámlálási adatok. digitális szolgáltatása. Lencsés Ákos

A felhasználói bizalom és a népszámlálási adatok. digitális szolgáltatása. Lencsés Ákos A felhasználói bizalom és a népszámlálási adatok digitális szolgáltatása Magyarországi háttér és projektterv a brit példa alapján Lencsés Ákos A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 1 DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A KATOLIKUS-PROTESTÁNS EGYHÁZI KAPCSOLATOK Fİ VONÁSAI A HORTHY-KORSZAK MAGYARORSZÁGÁN GICZI ZSOLT 2009 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA 1. A szerkesztõség a szerzõ kézirati szövegét számítógépes formában (*.rtf) kéri. 2. Az eljuttatás módja E-mailben attachement mellékletként vagy postai úton floppylemezen.

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 30. KISS LAJOS

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 30. KISS LAJOS MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 30. KISS LAJOS EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Fonetikai Tanszék 1998 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra

Részletesebben

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Elıadó: VÖRÖS FERENC nyelvész Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Elıadásomban három témakört

Részletesebben