UKRÁN NYELV ÉS IRODALOM. NAPPALI TAGOZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UKRÁN NYELV ÉS IRODALOM. NAPPALI TAGOZAT"

Átírás

1 Ukrán nyelv- és beszédgyakorlat Tantárgy kódja UK 1107 Meghirdetés féléve 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Káprály Mihály Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Önmagam bemutatása; Ismerkedési beszédfordulatok; Az én családom; Lakóhelyem bemutatása; Egy napom leírása; A hét napjai; Évszakok; Időjárás, éghajlat; Szabadidõs foglalkozások; Könyvtárban; Étteremben; Áruházban; Az állomáson, utazás vonattal; A postán; Szállodában; 1. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Fõiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára. Nyíregyházi Fõiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Zsirosné Dr. Jobbágy Mária: Ismerjenek meg minket! 15 bács-szerémi ruszin nyelvlecke. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Ю. А. Исиченко - В. С. Калашник - А. А. Свашенко: Самоучитель украинского языка. Київ, Ukrán nyelv- és beszédgyakorlat Tantárgy kódja UK 1108 Meghirdetés féléve 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) UK 1107 Tantárgyfelelős neve Káprály Mihály Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Öltözködés; Telefonbeszélgetések; Orvosi vizsgálaton; Sport, ill. az ideális család; Színházban; Nyári szünet; A kijevi Tarasz Sevcsenko Egyetemrõl; Kirándulások Kárpátalján; Ukrajna, ill. Ukrajna nagyobb városai; Kijev - Ukrajna fõvárosa; Híres ukrán írók, költõk; Budapest; 1. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Fõiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára. Nyíregyházi Fõiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza,

2 2. Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Zsirosné Dr. Jobbágy Mária: Ismerjenek meg minket! 15 bács-szerémi ruszin nyelvlecke. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Ю. А. Исиченко - В. С. Калашник - А. А. Свашенко: Самоучитель украинского языка. Київ, Ukrán nyelv- és beszédgyakorlat Tantárgy kódja UK 1109 Meghirdetés féléve 3 Előfeltétel (tantárgyi kód) UK 1108 Tantárgyfelelős neve Káprály Mihály Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens Utazás repülõvel; A saját lakásunk, szobánk bemutatása; Naptár; Vendégségben; Külsõ leírást adni egy személyrõl; Az ember jelleme, viselkedése; Fodrászüzletben; Egy falu bemutatása, falusi képek; Utazás autóval; A természet leírása; Gyógyszertárban; Kórházi kezelés; A День folyóirat cikkeinek olvasása, megértése; 1. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Fõiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára. Nyíregyházi Fõiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Zsirosné Dr. Jobbágy Mária: Ismerjenek meg minket! 15 bács-szerémi ruszin nyelvlecke. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Ю. А. Исиченко - В. С. Калашник - А. А. Свашенко: Самоучитель украинского языка. Київ, День c. folyóirat Ukrán nyelv- és beszédgyakorlat Tantárgy kódja UK 1110 Meghirdetés féléve 4 Előfeltétel (tantárgyi kód) UK 1109 Tantárgyfelelős neve Káprály Mihály Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 2

3 Iskola, tanulás; Rádió, televízió; A mai kor közkedvelt foglalkozásai; Munkahelyen; Népi kultúra; Tarasz Hrihorjevics Sevcsenko; Irodalmi folyóiratok; A Kijevi Rusz; Harkov múltjáról és jelenérõl; Ukrán nép a modern világban; A День folyóirat cikkeinek olvasása, megértése; 1. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul! Fõiskolai jegyzet ukrainista hallgatók számára. Nyíregyházi Fõiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Zsirosné Dr. Jobbágy Mária: Ismerjenek meg minket! 15 bács-szerémi ruszin nyelvlecke. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Ю. А. Исиченко - В. С. Калашник - А. А. Свашенко: Самоучитель украинского языка. Київ, День c. folyóirat Ukrán fonetika Tantárgy kódja UK 1113 Meghirdetés féléve 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Abonyi Andrea Tantárgyfelelős beosztása Ph.D-jelölt A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az ukrán hangrendszerrel, az ukrán és a magyar hangok kiejtésbeli különbségeivel, továbbá az ukrán nyelv orfoepiai és helyesírási szabályaival. A jegyzetek az ukrán hangtan, ill. az intonáció helyes elsajátítását, begyakorlását segítik. A gyakorlatokhoz a kijevi kiadású "Ukrán irodalmi kiejtés" c. hangosított anyagot használjuk alapvetõen, ugyanakkor mintegy 10 magnetofonkazetta irodalmi anyaggal és 14 videókazetta vegyes anyaggal is rendelkezésünkre áll. Fonetikai alapfogalmak; Hangok és betûk; Az ukrán és magyar hangok összehasonlító jellemzése; Az ukrán nyelv magánhangzói; A я, ю, є hangértéke; A mássalhangzók osztályozása; A kemény és lágy mássalhangzók; A zöngés és zöngétlen mássalhangzók; A mássalhangzók lágyságának jelölése; A szótag típusai; A hangsúly; Transzkrípció; Magánhangzó- ill. mássalhangzó váltakozások; A mássalhangzók leegyszerüsödése; Az aposztrof; A lágyságjel használata és funkciója; A mássalhangzók megkettőződése; 1. Melnik Szvitlana - Sevcsenko Miroszlava: Az ukrán fonetika alapjai. Nyíregyházi Fõiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza,

4 2. Вступний фонетичний курс. Київ.: Вища школа, с. 3. Панько С. С.: Українська мова. Для початкового навчання у педагогічних інститутах за спеціальністю "Українська мова і література". Автор передмови І. Удварі. Ніредьгаза с. 1. Українська літературна вимова і наголос: Словник довідник. Київ. Наукова думка, с. 2. Український правопис: Вид. 4-е, випр. і доповн. Київ. Наукова думка, с. Ukrán nyelvészet Tantárgy kódja UK 1111 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Elõfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelõs neve Abonyi Andrea Tantárgyfelelõs beosztása Ph.D-jelölt A tantárgy általános célja, hogy keretei között a hallgatók ukrán nyelvészeti alapismereteket sajátítsanak el. Alaktani alapfogalmak; Nyelvtani kategóriák az ukrán nyelvben; Az ukrán nyelv szófajai; Szófaji elemzés; 1. Melnik Szvitlana: Az ukrán morfológia alapjai. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Г. Козачук: Українська мова. Київ, Ч. Ющук: Я выучу украинский язык. Київ, ч. І.1991, ІІ Ю. Исиченко: Самоучитель украинского языка. К., Palamar L. - Udvari I.: Gyakorlati ukrán igeszótár. Nyíregyháza, Українська мова. Київ, Лизанець - Горват: Українська мова для початківців. Ужгород, Ukrán nyelvészet Tantárgy kódja UK 1112 Meghirdetés féléve 2 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1111 Tantárgyfelelõs neve Abonyi Andrea Tantárgyfelelõs beosztása Ph.D-jelölt 4

5 A tantárgy általános célja, hogy keretei között a hallgatók ukrán nyelvészeti alapismereteket sajátítsanak el. Mondattani alapfogalmak; Egyszerû és összetett mondatok elemzése; Az ukrán szórend; Az ukrán szókincs tárgyköri-tematikai, etimológiai csoportjai; Ukrán-magyar konfrontatív elemzés; 1. Melnik Szvitlana: Az ukrán morfológia alapjai. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Г. Козачук: Українська мова. Київ, Ч. Ющук: Я выучу украинский язык. Київ, ч. І.1991, ІІ Ю. Исиченко: Самоучитель украинского языка. К., Palamar L. - Udvari I.: Gyakorlati ukrán igeszótár. Nyíregyháza, Українська мова. Київ, Лизанець - Горват: Українська мова для початківців. Ужгород, Ukrán lexikológia Tantárgy kódja UK 1114 Meghirdetés féléve 3 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1112 Tantárgyfelelõs neve Rományuk Renáta Tantárgyfelelõs beosztása nyelvtanár A lexikológia értelmezései; A lexikai jelentés és annak típusai; Az ukrán nyelv szókincse eredete szerint; Az ukrán nyelv lexikájának használat szerinti jellemzése; Az ukrán szókincs csoportosítása; A többjelentésû szavak; Az egyjelentésû szavak; 1. Г. О. Козачук: Українська мова. Київ, А. П. Грищенко: Сучасна українська літературна мова. Київ, Л. І. Мацько - О. М. Сидоренко: Українська мова (Посібник для старшокласників і абітурієнтів). Київ,

6 Ukrán lexikológia Tantárgy kódja UK 1115 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1114 Tantárgyfelelõs neve Rományuk Renáta Tantárgyfelelõs beosztása nyelvtanár Szóképzés; A szavak szószerinti értelme; A szavak átvitt értelme; A szókincs foglalkozások szerinti használata; A különbözõ dialektusok; Régies kifejezések; Neologizmusok; Szókapcsolatok; Szinonimák; Antonimák; Homonimák; A szó variánsai és a paronimák; Frazeologizmusok; Lexikográfia 1. Г. О. Козачук: Українська мова. Київ, А. П. Грищенко: Сучасна українська літературна мова. Київ, Л. Мацько - О. М. Сидоренко: Українська мова (Посібник для старшокласників і абітурієнтів). Київ, Ukrán nyelvészet Tantárgy kódja UK 1116 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 1 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1115 Tantárgyfelelõs neve Hegyes Angéla Tantárgyfelelõs beosztása fõiskolai tanár I. Az ukrán fonetika - fonológia; Az ukrán nyelv hangállománya; Az ukrán fonémarendszer; A szótag; Szóhangsúly; Intonáció; A helyes kiejtés; Helyesírás; II. Morfológia; A fõnevek; A fõnév meghatározása; Az élõ-élettelen kategóriája; A nem kategóriája; A szám kategóriája; Az eset kategóriája; Ragozás; A fõnevek hangsúlya; Szóképzés; A melléknevek; A melléknevek meghatározása és osztályozása; Minõségjelzõ melléknevek; Vonatkozó melléknevek; Birtokos melléknevek; A melléknevek hangsúlya; A számnevek; A számnevek meghatározása és osztályozása; A törtszámnevek képzése és ragozása; A névmás; A névmás meghatározása és osztályozása; A személyesnévmás; A visszaható névmás; A mutató névmás; A névmások ragozása; A határozók; A melléknév középfoka; Az ige; Igeosztályok; A személy, szám és a nem kategóriája; Az idõ kategóriája; Igemódok; Fõnévi igenév; Elöljárószók; Kötõszók; 6

7 1. Г. О. Козачук: Українська мова. Київ, А. П. Грищенко: Сучасна українська літературна мова. Київ, Л. Мацько - О. М. Сидоренко: Українська мова (Посібник для старшокласників і абітурієнтів). Київ, Palamar Larissza - Udvari István: Gyakorlati ukrán igeszótár. Nyíregyháza, Ukrán nyelvészet Tantárgy kódja UK 1117 Meghirdetés féléve 6 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1116 Tantárgyfelelõs neve Hegyes Angéla Tantárgyfelelõs beosztása fõiskolai tanár Szintaxis Mondat, szókapcsolat; Mondatelemzés; Egyszerû mondatok; Összetett mondatok; A szórend; Az egyszerû mondatok szórendje; Az összetett mondatok szórendje; Az idõviszonyok kifejezése egyszerû mondatokban; Az idõviszonyok kifejezése összetett mondatokban; A cselekvéshez való viszony kifejezése egyszerû mondatokban; A cselekvéshez való viszony kifejezése összetett mondatokban; Paralingvisztika; Az etikett és a nyelv viszonya 1. Г. О. Козачук: Українська мова. Київ, А. П. Грищенко: Сучасна українська літературна мова. Київ, Л. Мацько - О. М. Сидоренко: Українська мова (Посібник для старшокласників і абітурієнтів). Київ, Ukrán történelem és országismeret Tantárgy kódja UK 1303 Meghirdetés féléve 1 Elõfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelõs neve Káprály Mihály Tantárgyfelelõs beosztása főiskolai docens Ukrajna õstörténete; Az ukrán történelem periodizálása; A szlávok õsei; A görög kolóniák; 7

8 A Kijevi Rusz; A Kijevi Rusz kulturális élete; Ukrajna a XII-XIV. században; Az ukrán történelem litván korszaka; Társadalmi élet Ukrajnában a XIV-XV. században; A lublini unió (1569); 1. Honcsarenko Nagyija - Melnik Szvitlana: Ukrajna vázlatos történelme. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Varga Lajos: Ukrajna. Történeti áttekintés. Budapest, Ukrajna története a kezdetektõl napjainkig. História, sz Історія України. Хронологія основних подій. Київ, Україна. Путівник. Київ, Klió Udvari I.: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Nyíregyháza, Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Balassi Kiadó, Budapest Ukrán történelem és országismeret Tantárgy kódja UK 1304 Meghirdetés féléve 2 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1303 Tantárgyfelelõs neve Káprály Mihály Tantárgyfelelõs beosztása főiskolai docens A kozákok; A kozákokról szóló elsõ írott feljegyzések; A Zaporozsjei Szics létrejötte; Társadalmi-politikai változások Ukrajnában a lublini unió után; Ukrajna kulturális élete a XVI-XVII. sz. elsõ felében; Mûvelõdés, tudomány; Reformok; A breszti unió; Az egyház helyzete a breszti unió után; 1. Honcsarenko Nagyija - Melnik Szvitlana: Ukrajna vázlatos történelme. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Varga Lajos: Ukrajna. Történeti áttekintés. Budapest, Історія України. Хронологія основних подій. Київ, Україна. Путівник. Київ, Oreszt Szubtelnij: Ukrajna története. Kijev, Udvari I.: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Nyíregyháza, Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Balassi Kiadó, Budapest Ukrajna története a kezdetektõl napjainkig. História, sz

9 Ukrán történelem és országismeret Tantárgy kódja UK 1305 Meghirdetés féléve 3 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1304 Tantárgyfelelõs neve Káprály Mihály Tantárgyfelelõs beosztása főiskolai docens A kozák-paraszt felkelések a XVI. sz végén; Ukrajna a XVII. században; Az ukrán kozákság a XVII. sz. elején; A XVII. század as éveinek kozák-paraszt felkelései; A felszabadító háború; Bohdan Hmelnickij szerepe Ukrajna történelmében; Az elsõ gyõzelmek; 1. Honcsarenko Nagyija - Melnik Szvitlana: Ukrajna vázlatos történelme. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Varga Lajos: Ukrajna. Történeti áttekintés. Budapest, Історія України. Хронологія основних подій. Київ, Україна. Путівник. Київ, Klió Udvari I.: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Nyíregyháza, Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Balassi Kiadó, Budapest Gebei Sándor: Hmelnyickij politikai nézetei ben. In: Czövek István (szerk.): Korok és életek. Nyíregyháza, old. Ukrán történelem és országismeret Tantárgy kódja UK 1306 Meghirdetés féléve 4 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1305 Tantárgyfelelõs neve Káprály Mihály Tantárgyfelelõs beosztása főiskolai docens Az ukrán földek a XVII. sz. második felében; Jurij Hmelnickij; Ukrajna felosztása; Ukrajna balpartjának és jobbpartjának történelme; A hetmanok közötti harc; Az andruszovói béke; A harc kiélezõdése, a szövetségesektõl való függõ viszony; Ivan Mazeppa szerepe; Kulturális és egyházi élet a XVII. sz. második felében; Ukrajna autonóm berendezkedésének megszünése a XVIII. században; Lengyelország felosztása és 9

10 következményei Ukrajnában; Ukrajna kulturális élete a XVIII. században; 1. Honcsarenko Nagyija - Melnik Szvitlana: Ukrajna vázlatos történelme. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Varga Lajos: Ukrajna. Történeti áttekintés. Budapest, Історія України. Хронологія основних подій. Київ, Klió Udvari I.: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Nyíregyháza, Oreszt Szubtelnij: Ukrajna története. Kijev, Bevezetés az ukrán irodalomba Tantárgy kódja UK 1202 Meghirdetés féléve 2 Elõfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelõs neve Hegyes Angéla Tantárgyfelelõs beosztása fõiskolai tanár A tantárgy célja, hogy az ukrán szakos hallgatóknak egy átfogó képet adjon a legrégebbi idõk és napjaink ukrán irodalmáról. A IX. sz. II. fele - X. sz. eleje: A Kijevi Rusz irodalma; Krónikák; Polemikus irodalom; Verses irodalom; Dramaturgia; Kozák évkönyvek; A XVIII. sz. vége - XIX. sz. eleje: Állatmesék; A Romantika kora; Az ukrán népköltészet; Az ukrán folklór kutatásának kezdete; Népszokás-költészet; Találós kérdések, közmondások, népmondák; Anekdoták; Mesék; Legendák; Hõsi eposzok; Kolomijkák (kisebb tréfás dal); Kozák, csumák dalok; Karácsonyi, újévi köszöntõ énekek; Történelmi dalok; Balladák; Lírikus dalok; Hegyes Angéla: Az ukrán irodalom története (folklór, a régi és új ukrán irodalom, a XIX. század elsõ évtizedeinek irodalma). BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Leszja Musketik: Ukrán folklór (Szöveggyűjtemény). BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza,

11 Régi ukrán irodalom Tantárgy kódja UK 1231 Meghirdetés féléve 3 Összóraszám (elm.+gyak) 1+1 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1202 Tantárgyfelelõs neve Hegyes Angéla Tantárgyfelelõs beosztása fõiskolai tanár A szláv írásbeliség kezdetei; A régi irodalom mint középkori irodalomnak jellemzése; Az óukrán irodalom korszakai; A Kijevi Rusz irodalma (X-XII. sz.); A fordításos irodalom; A közvetítõ óbolgár-ószláv irodalom; A kijevi legendák; Az évkönyvírás kezdetei; A Kijevi Rusz krónikái: Őskrónika, a Kijevi és Halicsi-Volhiniai évkönyvek; A tanítások és intelmek mûfaja a Kijevi Ruszban, Vlagyimir Monomah Intelmei ; A szónoki próza: Ilarion (Hilarion), Kliment Szmoljatics és Kirill Turovszkij; 1. Részletek az Õskrónikából. In: Памятники литературы Древней Руси ХІ-начало ХІІ. века. М., old. 2. A Kijevi Évkönyv mint magyar történeti forrás. In: Font Márta: Magyarok a Kijevi Évkönyvben. Szeged, old. 3. Halicsi-Volhiniai Évkönyv. In: Памятники литературы Древней Руси ХІІІ. века. М., old. 4. Vlagyimir Monomah "Intelmei". In: Памятники литературы Древней Руси ХІ-начало ХІІ. века. М., old. 5. Ilarion: Beszéd a Törvényrõl és a Kegyelemrõl. In: Κрасноречие Древней Руси. М., old. 6. Кирило Туровский: Слово по Великодню; Съказание и страсть и похвала святюю мученику Бориса и Глеба. In: Памятники литературы Древней Руси ХІ-начало ХІІ. века. М., old. 1. Kristó Gyula - H. Tóth Imre: Az orosz évkönyvek néhány magyar vonatkozásáról. In: Acta Historica t. CIII. Szeged, old. 2. Iglói Endre: Az orosz irodalmi múlt. Tankönyvkiadó, Budapest, П. К. Волинський - Ф. М. Поліщук: Історія української літератури Давня література. Київ, Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XУІІІ. ст). Упорядкував О. Білецький, Київ, Давня українська література Хрестоматія. Упорядкування, передмова та коментарі М М. Сулими. Київ, Az orosz irodalom kistükre Ilariontól Ragyiscsevig. Budapest, old. 11

12 Régi ukrán irodalom Tantárgy kódja UK 1232 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Összóraszám (elm.+gyak) 1+1 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1231 Tantárgyfelelõs neve Hegyes Angéla Tantárgyfelelõs beosztása fõiskolai tanár A Kijevi Rusz krónikái: Õskrónika, a Kijevi és Halicsi-Volhiniai évkönyvek; A tanítások és intelmek mûfaja a Kijevi Ruszban, Vlagyimir Monomah Intelmei ; A szónoki próza: Ilarion (Hilarion), Kliment Szmoljatics és Kirill Turovszkij; Az életírás (zsitije) mûfaja: Borisz és Gleb meggyilkolását elbeszélõ mûvek; A Kijevi Barlangkolostori Paterikon; Az Igor-ének: történelmi alapja és mint mûalkotás; Az ukrán irodalom a XIV-XVI. sz. elsõ felében; Az ukrán irodalom a XVI. sz. második felében és a XVII. sz. elsõ felében (polemizáló irodalom); Ivan Visenszkij és alkotásai; A mûköltészet kezdetei; Az ukrán irodalom a XVII. sz. második felében; 1. Részletek az Õskrónikából. In: Памятники литературы Древней Руси ХІ-начало ХІІ. века. М., old. 2. A Kijevi Évkönyv mint magyar történeti forrás. In: Font Márta: Magyarok a Kijevi Évkönyvben. Szeged, old. 3. Halicsi-Volhiniai Évkönyv. In: Памятники литературы Древней Руси ХІІІ. века. М., old. 4. Vlagyimir Monomah "Intelmei". In: Памятники литературы Древней Руси ХІ-начало ХІІ. века. М., old. 5. A Kijevi Barlangkolostori Paterikon: Magyar Mózes legendája. In: Памятники литературы Древней Руси ХІІ. века. М., old. 6. Az Igor-ének. In: Памятники литературы Древней Руси ХІІ. века. М., old. 7. Képes Géza: Ének Igor hadáról. Bp., 1956, 1974; Ének az Orosz föld pusztulásáról 8. Ilarion: Beszéd a Törvényrõl és a Kegyelemrõl. In: Красноречие Древней Руси. М., old. 9. Кирило Туровский: Слово по Великодню; Съказание и страсть и похвала святюю мученику Бориса и Глеба. In: Памятники литературы Древней Руси ХІ-начало ХІІ. века. М., old. 1. Iglói Endre: Az orosz irodalmi múlt. Tankönyvkiadó, Budapest, Az orosz irodalom kistükre Ilariontól Ragyiscsevig. Budapest, old. 3. Kristó Gyula - H. Tóth Imre: Az orosz évkönyvek néhány magyar vonatkozásáról. In: Acta Historica t. CIII. Szeged, old. 4. П. К. Волинський Ф. М. Поліщук: Історія української літератури Давня література. Київ,

13 5. Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XУІІІ ст). Упорядкував О. Білецький, Київ, Давня українська література Хрестоматія. Упорядкування, передмова та коментарі М М. Сулими. Київ, A mai ukrán irodalom kialakulása Tantárgy kódja UK 1233 Meghirdetés féléve 5 Összóraszám (elm.+gyak) 1+1 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1232 Tantárgyfelelõs neve Hegyes Angéla Tantárgyfelelõs beosztása fõiskolai tanár A XVIII. sz. ukrán kultúrájának, irodalmi életének fõbb jellemzõi; H. Szkovoroda irodalmi és vallásfilozófiai munkássága: versek, állatmesék, traktátusok; Tarasz Sevcsenko: Cirill- Metód Társaság; Tarasz Sevcsenko munkássága: jelentõsége az ukrán- és világirodalomban; 1. Hegyes Angéla: Fejezetek az ukrán irodalom történetébõl I. Tarasz Sevcsenko. Nyíregyháza, Hegyes Angéla: Fejezetek az ukrán irodalom történetébõl II..Nyíregyháza, Leszja Musketik: Ukrán folklór (Szöveggyûjtemény). BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Сулима Микола (ред.): Український футуризм. Вибрані сторінки. Nyíregyháza, Ivan Franko: Királysas (Válogatott mûvek) Ukrán költõk. Budapest-Ungvár (1971) 5. Ukrán elbeszélõk. (1968) A mai ukrán irodalom kialakulása Tantárgy kódja UK 1234 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 3 Összóraszám (elm.+gyak) 1+1 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1233 Tantárgyfelelõs neve Hegyes Angéla Tantárgyfelelõs beosztása fõiskolai tanár 13

14 A XIX. századi ukrán elbeszélõk: H. Kvitka-Osznovjanenko; O. Sztorozsenko; P. Kulis; I. Fegykovics; Marko Vovcsok; Ivan Nyecsuj-Levickij; Leonyid Ivanovics Hlibov; P. Mirnij; Hegyes Angéla: Fejezetek az ukrán irodalom történetébõl II..Nyíregyháza, Leszja Musketik: Ukrán folklór (Szöveggyûjtemény). BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Сулима Микола (ред.): Український футуризм. Вибрані сторінки. Nyíregyháza, Ivan Franko: Királysas (Válogatott mûvek) Ukrán költõk. Budapest-Ungvár (1971) 5. Ukrán elbeszélõk. (1968) A 20. sz. ukrán irodalom Tantárgy kódja UK 2237 Meghirdetés féléve 4 Összóraszám (elm.+gyak) 1+1 Elõfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelõs neve Hegyes Angéla Tantárgyfelelõs beosztása fõiskolai tanár Az ukrán futurizmus; Az ukrán kultúra fejlõdése a századfordulón, tudomány, irodalom; A századforduló ukrán irodalma: Ivan Franko munkássága, Ivan Franko költészete; 1. Hegyes Angéla: Fejezetek az ukrán irodalom történetébõl II. Nyíregyháza, Ангеліна Андріївна Гедєш: Історія української літератури ІІІ. Творчість Івана Франка, Бориса Грінченка, Павла Грабовського. Nyíregyháza, Leszja Musketik: Ukrán folklór (Szöveggyûjtemény). BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Сулима Микола (ред.): Український футуризм. Вибрані сторінки. Nyíregyháza, Ivan Franko: Királysas (Válogatott mûvek) Ukrán költõk. Budapest-Ungvár (1971) 5. Ukrán elbeszélõk. (1968) 14

15 A 20. sz. ukrán irodalom Tantárgy kódja UK 2238 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Összóraszám (elm.+gyak) 1+1 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 2237 Tantárgyfelelõs neve Hegyes Angéla Tantárgyfelelõs beosztása fõiskolai tanár Ivan Franko prózája (elbeszélések); Ivan Franko dramaturgiája (Az ellopott boldogság); V. Vinnicsenko munkássága: Vinnicsenko prózája, regények, elbeszélések; 1. Hegyes Angéla: Fejezetek az ukrán irodalom történetébõl II. Nyíregyháza, Ангеліна Андріївна Гедєш: Історія української літератури ІІІ. Творчість Івана Франка, Бориса Грінченка, Павла Грабовського. Nyíregyháza, Leszja Musketik: Ukrán folklór (Szöveggyûjtemény). BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Сулима Микола (ред.): Український футуризм. Вибрані сторінки. Nyíregyháza, Ivan Franko: Királysas (Válogatott mûvek) Ukrán költõk. Budapest-Ungvár (1971) 5. Ukrán elbeszélõk. (1968) A 20. sz. ukrán irodalom Tantárgy kódja UK 2239 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 3 Összóraszám (elm.+gyak) 1+1 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 2238 Tantárgyfelelõs neve Hegyes Angéla Tantárgyfelelõs beosztása fõiskolai tanár M. Kocjubinszkij prózája (Fata morgana, Elfelejtett õsök árnyai, stb.); Leszja Ukrajinka költészete (versek, poémák); Leszja Ukrajinka drámái és prózája (Don Juan; Õszi rege; Erdei dal; Tévedés); 1. Hegyes Angéla: Fejezetek az ukrán irodalom történetébõl II. Nyíregyháza, Ангеліна Андріївна Гедєш: Історія української літератури ІІІ. Творчість Івана Франка, Бориса Грінченка, Павла Грабовського. Nyíregyháza,

16 3. Leszja Ukrajinka: Erdei rege 1. Leszja Musketik: Ukrán folklór (Szöveggyûjtemény). BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Сулима Микола (ред.): Український футуризм. Вибрані сторінки. Nyíregyháza, Ivan Franko: Királysas (Válogatott mûvek) Ukrán költõk. Budapest-Ungvár (1971) 5. Ukrán elbeszélõk. (1968) Az ukrán fordítás elmélete és gyakorlata Tantárgy kódja UK 1121 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 1 Elõfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelõs neve Abonyi Andrea Tantárgyfelelõs beosztása Ph.D-jelölt A fordítói tevékenység jellege; A fordítói tevékenység eszköze; A fordítói tevékenység tárgya; A fordítás mint tantárgy; Fordításelmélet és kontrasztív nyelvészet; A fordításelmélet mint alkalmazott nyelvészet; A fordításelmélet definiciója; Szövegközpontúság a fordításban; A tartalomközpontú szöveg fordítása; 1. Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Budapest, Klaudy Kinga: A fordítás tudománya. Budapest, Vaszil Szuhomlinszkij: Erkölcsnemesítõ mesék. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Klaudy Kinga: Átváltási mûveletek a fordításban. Budapest, Az ukrán fordítás elmélete és gyakorlata Tantárgy kódja UK 1122 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1121 Tantárgyfelelõs neve Abonyi Andrea Tantárgyfelelõs beosztása Ph.D-jelölt 16

17 Az átváltási mûvelet fogalma; A fordítás folyamata és az átváltási mûveletek; Behelyettesítés és transzformáció; A fordítás mint választások sorozata; Az átváltási mûveletek osztályozása; A lexikai átváltási mûveletekrõl általában; 1. Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Budapest, Klaudy Kinga: A fordítás tudománya. Budapest, Vaszil Szuhomlinszkij: Erkölcsnemesítõ mesék. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Klaudy Kinga: Átváltási mûveletek a fordításban. Budapest, Az ukrán fordítás elmélete és gyakorlata Tantárgy kódja UK 2140 Meghirdetés féléve 9 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1122 Tantárgyfelelõs neve Abonyi Andrea Tantárgyfelelõs beosztása Ph.D-jelölt Jelentés és értelem; Lexikai behelyettesítés és transzformáció; Megfelelési típusok; Jelentések szûkítése (differenciálás és konkretizálás); Jelentések bõvítése (generalizálás); Jelentések összevonása; Jelentések felbontása; Jelentések kihagyása és betoldása; Jelentések áthelyezése; Jelentések felcserélése; Kompenzálás; 1. Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Budapest, Klaudy Kinga: A fordítás tudománya. Budapest, Vaszil Szuhomlinszkij: Erkölcsnemesítõ mesék. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Klaudy Kinga: Átváltási mûveletek a fordításban. Budapest, Az ukrán fordítás elmélete és gyakorlata Tantárgy kódja UK 2141 Meghirdetés féléve 10 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 2140 Tantárgyfelelõs neve Abonyi Andrea Tantárgyfelelõs beosztása Ph.D-jelölt 17

18 A grammatikai átváltási mûveletekrõl általában; A lexikai és grammatikai átváltási mûveletek közti különbség; Grammatikai konkretizálás és generalizálás; Grammatikai felbontás és összevonás; Grammatikai kihagyás és betoldás; Grammatikai áthelyezések; Grammatikai cserék; 1. Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Budapest, Klaudy Kinga: A fordítás tudománya. Budapest, Vaszil Szuhomlinszkij: Erkölcsnemesítõ mesék. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Klaudy Kinga: Átváltási műveletek a fordításban. Budapest, A hazai ukrainisztika története Tantárgy kódja UK 3355 Meghirdetés féléve bármelyik félév Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Elõfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelõs neve Udvari István Tantárgyfelelõs beosztása tszv. egyetemi tanár A stúdiumot a hallgatók szabadon választhatják. A tantárgy célja, hogy az ukrán szakos hallgatókat megismertesse a hazai ukrainisztika történetével, többek között a Nyíregyházi Fõiskola Ukrán és Ruszin Tanszéke megalakulásának körülményeivel. Irodalom: 1. Udvari István: Adatok a hazai ukrainisztika történetéhez. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tomus 13/C. A Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola Tudományos Közleményei. Nyelvészeti közlemények old. 2. Мельник Світлана: Сучасний стан україністики в Угорщині. A "Magyar Tudomány Napja 1999" alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos konferencia anyagának bemutatása. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Füzetei 13. Nyíregyháza, old. 3. Udvari I.: A nyíregyházi ukrainisztika eredményei, feladatai. In. Hegyes Angéla: Fejezetek az ukrán irodalom történetébõl I. Tarasz Sevcsenko. Nyíregyháza,

19 Az ukrán nyelv szintaxisa Tantárgy kódja UK 1125 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 1 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1112 Tantárgyfelelõs neve Rományuk Renáta Tantárgyfelelõs beosztása nyelvtanár A mondattan tárgya; Mondattani egységek; A mondattani egységek szemantikája; A mondattani egységek pragmatikája; A mondattani egységek hierarchiája; A szintaktikai kutatások irányzatai és módszerei; A szókapcsolatok mondattana; Alárendelõ szókapcsolatok; Az alárendelõ szókapcsolatok képzési módjai; Az alárendelõ szókapcsolatok szemantikája; A szókapcsolatok pragmatikája; Mellérendelõ szókapcsolatok; 1. Г. Козачук: Українська мова. Київ, А. П. Грищенко (ред.): Сучасна українська літературна мова. Київ, "Вища школа" 1. Ю. Исиченко: Самоучитель украинского языка. К., Лизанець - Горват: Українська мова для початківців. Ужгород, Ч. Ющук: Я выучу украинский язык. Київ, ч. І.1991, І Az ukrán nyelv szintaxisa Tantárgy kódja UK 1126 Meghirdetés féléve 6 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1125 Tantárgyfelelõs neve Rományuk Renáta Tantárgyfelelõs beosztása nyelvtanár A mondat szintaxisa; A mondatok szórendje; A mondat fõ részei; A mondat általános jellemzõi; Egyszerû mondatok; A mondatban lévõ szintaktikai viszonyok hierarchiája; Teljes és nem teljes mondatok; A mondatok szerkezeti típusainak egymáshoz való viszonya; Az egyszerû mondatok típusai; Összetett mondatok; Az összetett mondatok típusai; Az egyenes és függõ beszéd; A mondat szemantikája; A mondat pragmatikája; Az ukrán nyelv stílusai; A szöveg 19

20 1. Г. Козачук: Українська мова. Київ, А. П. Грищенко (ред.): Сучасна українська літературна мова. Київ, "Вища школа" 1. Ю. Исиченко: Самоучитель украинского языка. К., Лизанець - Горват: Українська мова для початківців. Ужгород, Ч. Ющук: Я выучу украинский язык. Київ, ч. І.1991, ІІ Az ukrán nyelv morfológiája Tantárgy kódja UK 1123 Meghirdetés féléve 3 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1112 Tantárgyfelelõs neve Hegyes Angéla Tantárgyfelelõs beosztása fõiskolai tanár I. A morfológia tárgya; A szó felépítése; A szóalkotás; II. Az ukrán nyelv szófaji rendszere; Fõnév; A fõnév fajtái; A fõnév száma; A fõnevek csoportosítása; Fõnévragozás; Fõnevek képzése; A melléknév; Minõségjelzõ és vonatkozó melléknevek; A minõségjelzõ melléknevek fokozása; A melléknévragozás; A számnév; A számnevek fajtái; A fõnevek számnévvel való egyeztetése; A számnévragozás és helyesírásuk; A névmás; A névmás típusai; A névmások ragozása és helyesírása; 1. Г. Козачук: Українська мова. Київ, А. П. Грищенко (ред.): Сучасна українська літературна мова. Київ, "Вища школа" 1. Українська мова. Київ, Ч. Ющук: Я выучу украинский язык. Київ, ч. І.1991, ІІ Лизанець - Горват: Українська мова для початківців. Ужгород, Ukrán kultúrtörténet Tantárgy kódja UK 2347 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 3 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1306 Tantárgyfelelõs neve Káprály Mihály Tantárgyfelelõs beosztása főiskolai docens 20

21 Az ukrán nép; Az ukrán nép történelmi-etnográfiai meghonosodása; Ukrán etnográfiai csoportok; Ukrajna lakosságának etnikai összetétele; Az ukrán etnológia (néptudomány): újjászületés, fejlõdés, perspektívák; A lakosság fõbb foglalkozási területei; Mezõgazdaság, házi iparágak; Közlekedés és közlekedési eszközök; Életkörülmények; Nemzeti viselet; Táplálkozás; 1. В. Наулко - Л. Ф. Артюх: Культура і побут населення України. Київ, Udvari I.: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Nyíregyháza, Україна. Путівник. Київ, Oreszt Szubtelnij: Ukrajna története. Kijev, М. Грушевський: Ілюстрована історія України. Київ, Ukrán kultúrtörténet Tantárgy kódja UK 2348 Meghirdetés féléve 8 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 2347 Tantárgyfelelõs neve Káprály Mihály Tantárgyfelelõs beosztása főiskolai docens Az ukrán nép szellemi kulturális értékei; Szokások; Ukrán népköltészet; Népmûvészet; Erkölcs, népi hiedelmek; A tradicionális és a mai kultúra; Ukrajna más népeinek etnográfiai sajátosságai és a modern kori etnikai folyamatok; В. Наулко - Л. Ф. Артюх: Культура і побут населення України. Київ, Україна. Путівник. Київ, Udvari I.: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Nyíregyháza, М. Грушевський: Ілюстрована історія України. Київ, Ukrán kultúrtörténet Tantárgy kódja UK 2349 Meghirdetés féléve 9 Kreditpont 3 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 2348 Tantárgyfelelõs neve Káprály Mihály Tantárgyfelelõs beosztása főiskolai docens 21

22 A XVIII. sz. kultúrájának, irodalmi életének fõbb jellemzõi; Az ukrán mentalitás; Politika; Habsburg hatalom; A nemzeti öntudat erõsödése - nemzetfogalom; Értelmiség; A nemzeti azonosságtudat építõelemei; Népmûvészet, nyelv, irodalom; Tarasz Sevcsenko - Cirill-Metód Társaság; Ukrainofilok; Az ukrán kultúra fejlõdése a századfordulón; Tudomány, irodalom; 1. В. Наулко - Л. Ф. Артюх: Культура і побут населення Украни. Київ, Oreszt Szubtelnij: Ukrajna története. Kijev, Україна. Путівник. Київ, Udvari I.: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Nyíregyháza, Аркадій Жуковський - Орест Субтельний: Нарис історії України. Львів, Ukrán-magyar történelmi kapcsolatok Tantárgy kódja UK 2344 Meghirdetés féléve 8 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1306 Tantárgyfelelõs neve Udvari István Tantárgyfelelõs beosztása tszv. egyetemi tanár A történeti Magyarország helynevei Dél-Ukrajna területén; A bácskai, szerémségi és szlavóniai ruszinok története; A máriapócsi baziliták cirillbetûs könyvei; A jelenkor forrásainál; Nyíregyházi szlovák nyelvjárási és néprajzi emlékek; Hajdúdorog iskolatörténete; Udvari István: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 2. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, Dr. B. Papp János: Hajdúdorog iskolatörténete ( ). Hajdúdorog, Янко Рамач: Привредни и дружтвени живот Руснацох у южней Угорскей Нови Сад, Василь В. Лобода: Сербохорватський топонімійний елемент на території південної України. Нови сад, с. 4. Ojtozi Eszter: A máriapócsi baziliták cirillbetûs könyvei. Régi Tiszántúli Könyvtárak 2. Debrecen,

23 Ukrán-magyar történelmi kapcsolatok Tantárgy kódja UK 2345 Meghirdetés féléve 9 Kreditpont 3 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 2344 Tantárgyfelelõs neve Udvari István Tantárgyfelelõs beosztása tszv. egyetemi tanár Fejezetek az orosz szókincs történetébõl; A dél-magyarországi ruszinok gazdasági és társadalmi élete; A Szics-gárda története; Kárpátalja történetének alapvonalai; 1. Udvari István: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 2. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, S. Benedek András: Kárpátalja története, kultúrtörténete Янко Рамач: Привредни и дружтвени живот Руснацох у южней Угорскей Нови Сад, Василь В. Лобода: Сербохорватський топонімійний елемент на території південної України. Нови сад, с. 3. І. Гранчак (ред.): Нариси історії Закарпаття. Ужгород, Ukrán-magyar történelmi kapcsolatok Tantárgy kódja UK 2346 Meghirdetés féléve 10 Kreditpont 3 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 2345 Tantárgyfelelõs neve Udvari István Tantárgyfelelõs beosztása tszv. egyetemi tanár A szlavisztikai folklorisztika Magyarországon; Felsõ-zempléni ruszinok a két világháború között; Árucsere és migráció Észak-Magyarországon; Egy magyarországi ruszin költõ versei; A szlovák betû útja Békéscsabán; Magyar és csehszlovák történészek eszmecseréje a régi magyar nevek írásmódjáról; Udvari István: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 2. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza,

24 1. Янко Рамач: Привредни и дружтвени живот Руснацох у южней Угорскей Нови Сад, Василь В. Лобода: Сербохорватський топонімійний елемент на території південної України. Нови сад, с. 3. Viga Gyula: Árucsere és migráció Észak-Magyarországon. Miskolc-Debrecen, Ukrán szakmódszertan Tantárgy kódja TK 9371 Meghirdetés féléve 5 Összóraszám (elm+gyak) 1+2 Elõfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelõs neve Szofilkánics Judit Tantárgyfelelõs beosztása óraadó tanár A tanítás metodikájának tartalmi lényege; Az oktatás tartalma, tantervelmélet, tanterv; Az iskolai tudás szerkezete; A tanítási-tanulási folyamat módszerei; A differenciálás kérdése; A tanítási-tanulási folyamat tervezése, tantárgyi program, óraterv; Az ukrán nyelv és irodalom tanításának a célja; A metodika és más tudományágak kapcsolata; A metodika és a pedagógia kapcsolata; Irodalom: Az idegen nyelv tanításához kapcsolódó jegyzetek, folyóiratok. Vaszil Szuhomlinszkij: Erkölcsnemesítõ mesék. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tsz. Nyíregyháza, Ukrán szakmódszertan Tantárgy kódja TK 9372 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 1+2 Elõfeltétel (tantárgyi kód) TK 9371 Tantárgyfelelõs neve Szofilkánics Judit Tantárgyfelelõs beosztása óraadó tanár A metodika és a pszichológia egymáshoz való viszonya; Az idegen nyelv-tanítás metodikájának története; A tanítási módszerek osztályozása; Jan Amos Komensky és az õ tanítási módszere; Szintetikus oktatási módszer; Analitikus oktatási módszer; Audiovizuális módszer; Egy modern nyelvi óra; A tanítási órák rendszere; A tanítási órák osztályozása; A tanári viselkedés; V. Szuhomlinszkij élete és munkássága; Irodalom: 24

25 Az idegen nyelv tanításához kapcsolódó jegyzetek, folyóiratok. Vaszil Szuhomlinszkij: Erkölcsnemesítõ mesék. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tsz. Nyíregyháza, Egy élõ szláv nyelv (orosz) Tantárgy kódja UK 3158 Meghirdetés féléve bármelyik félév Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Elõfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelõs neve Kiss Kálmán Tantárgyfelelõs beosztása főiskolai docens A tantárgyat a hallgatók szabadon választhatják. A stúdium célja: megismertetni az ukrán nyelv és irodalom szakos hallgatókat egy másik szláv nyelv alapjaival. Az orosz nyelvi studium tematikája: Az orosz nyelv helye a szláv nyelvek között. Az orosz és ukrán grafika és szókincs egyezései, különbségei. Az orosz nyelv életrajza. Orosz-ukrán nyelvi kapcsolatok. Orosz szövegolvasás, ill. szövegelemzés. 1. Papp Ferenc: Könyv az orosz nyelvrõl. Budapest, Havronyina Sz.: Beszéljünk oroszul. Budapest - Moszkva Желіцкі Бейла Желіцкі Чілла: Угорсько-російсько-український розмовник. Ужгород, Egy élõ szláv nyelv (szlovák) Tantárgy kódja UK 3156 Meghirdetés féléve bármelyik félév Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Elõfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelõs neve Pacsai Imre Tantárgyfelelõs beosztása főiskolai tanár A tantárgyat a hallgatók szabadon választhatják. A stúdium célja: megismertetni az ukrán nyelv és irodalom szakos hallgatókat a szlovák nyelv alapjaival. A szlovák nyelv helye a szláv nyelvek között. Szlovák-ukrán szókincsbeli, nyelvtani 25

26 egyezések és különbségek. A szlovák nyelv életrajza. Szlovák-ukrán nyelvi kapcsolatok. Szlovák szövegolvasás, ill. szövegelemzés. Ballay - Oravec - Sipos: Szlovák nyelvkönyv. Bratislava, "Život" c. hetilap Egy élõ szláv nyelv (lengyel) Tantárgy kódja UK 3157 Meghirdetés féléve bármelyik félév Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Elõfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelõs neve Kelecsényi Sándorné Tantárgyfelelõs beosztása főiskolai docens A tárgyat a hallgatók szabadon választhatják. A stúdium célja: megismertetni az ukrán nyelv és irodalom szakos hallgatókat a lengyel nyelv alapjaival. A lengyel nyelv helye a szláv nyelvek között. Lengyel-ukrán szókincsbeli, nyelvtani egyezések és különbségek. A lengyel nyelv életrajza. Lengyel-ukrán nyelvi kapcsolatok. Lengyel szövegolvasás, ill. szövegelemzés. 1. Banczerowski J. - Szabó D. - Bakonyi I-né: Lengyel nyelvkönyv. Budapest, Kerényi - Szabó - Varsányi: Lengyel nyelvkönyv. Budapest, Uczymy sie polskiego. Warszawa, Magyar-kárpátukrán (ruszin) interetnikus és nyelvi kapcsolatok Tantárgy kódja UK 2335 Meghirdetés féléve 5 Elõfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelõs neve Udvari István Tantárgyfelelõs beosztása tszv. egyetemi tanár A ruszinok XVIII. századi historiográfiája; Egyházi-vallási viszonyok a ruszinok körében a XVIII. században; XVIII. századi történeti-demográfiai adatok Északkelet-Magyarország 26

27 görögkatolikus népességérõl; A munkácsi görögkatolikus püspökség évi összeírása; Hajdani ruszin szórványok; Máriapócs, a ruszinok egykori vallási, kulturális központja; I. Rákóczi György levelei a beregszászi levéltárban; Zrínyi Ilona levelei és emléke Kárpátalján; Udvari István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és mûvelõdéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei 9. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, І. Гранчак (ред.): Нариси історії Закарпаття. Ужгород, Csatári György: Múltunk írott ereklyéi - tanulmányok, dokumentumok. Kárpátaljai Magyar Könyvek. Ungvár-Budapest, Kollányi Károly: Régi felvidékünk és a Kárpátalja magyar múltjának elrablása Soós Kálmán: Perlekedõ évszázadok - Históriai mozaikok vidékünk múltjából. Kárpátaljai Magyar Könyvek. Ungvár-Budapest, Keresztény Balázs: Irodalmi barangolások a Kárpátok alján Magyar-kárpátukrán (ruszin) interetnikus és nyelvi kapcsolatok Tantárgy kódja UK 2336 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 3 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 2335 Tantárgyfelelõs neve Udvari István Tantárgyfelelõs beosztása tszv. egyetemi tanár Kossuth-ereklyék a kárpátaljai Állami Levéltárban; A Bereg megyei es honvédegylet története; A Kárpátaljai Tudományos Társaság ( ) története; hõsének ruszin kapcsolatai. Adatok Vasvári Pál családjáról, életrajzáról; A Mária Terézia-féle úrbérrendezés és ruszin vonatkozásai; Szepességi ruszin falvak Mária Terézia korában; Zemplén vármegye ruszin és szlovák jobbágynépe Tokaj-Hegyalján és Lengyelországban; Sáros vármegye ruszin és szlovák jobbágynépe Tokaj-Hegyalján Mária Terézia korában; Pcsolina község élete Mária Terézia korában; Fejezetek Komlóska község XVIII. századi történetébõl; Ruszin parasztok életmódja a Felsõ-Ciróka völgyében Mária Terézia úrbérrendezésekor; Udvari István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és mûvelõdéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei 9. BGYTF, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, І. Гранчак (ред.): Нариси історії Закарпаття. Ужгород, Csatári György: Múltunk írott ereklyéi - tanulmányok, dokumentumok. Kárpátaljai Magyar Könyvek. Ungvár-Budapest,

28 3. Kollányi Károly: Régi felvidékünk és a Kárpátalja magyar múltjának elrablása Soós Kálmán: Perlekedõ évszázadok - Históriai mozaikok vidékünk múltjából. Kárpátaljai Magyar Könyvek. Ungvár-Budapest, Keresztény Balázs: Irodalmi barangolások a Kárpátok alján Bevezetés az ukrán nyelv. tanulmányokba Tantárgy kódja UK 1101 Meghirdetés féléve 1 Elõfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelõs neve Udvari István Tantárgyfelelõs beosztása tszv. egyetemi tanár A stúdium célja: felkészíteni a hallgatókat ukrainisztikai tanulmányaikra. Magyar lexikonok, enciklopédiák az ukrán nyelvrõl, kultúráról; A hazai ukrainisztika eredményei, feladatai; Az ukránok népnevei; Az ukrán nyelv jellemzõi; Ukrán nyelvjárások; Ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok; Udvari I.: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Nyíregyháza, Lizanec P.: Magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok. Ungvár, Udvari I.: A nyíregyházi ukrainisztika eredményei, feladatai. In. Hegyes Angéla: Fejezetek az ukrán irodalom történetébõl I. Tarasz Sevcsenko. Nyíregyháza, Szlavisztikai ismeretek (bev. a szláv nyelvtud. ) Tantárgy kódja UK 1118 Meghirdetés féléve 3 Elõfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelõs neve Udvari István Tantárgyfelelõs beosztása tszv. egyetemi tanár I. A szláv nyelvek rokonsága; II. A szláv nyelvek helye az indoeurópai nyelvcsaládban; Az indoeurópai nyelvcsalád; A szláv nyelvek helye az indoeurópai nyelvek között; A balti és a szláv nyelvek rokonsága; III. A szláv nyelvek tipológiai osztályozása; A morfológiai osztályozás; A tipológiai osztályozás alapelvei; A szláv nyelvek tipológiai vizsgálata; 28

29 H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged, Bihari József - H. Tóth Imre: Bevezetés a russzisztikába. Tankönyvkiadó, Budapest, Szlavisztikai ismeretek (bev. a szláv nyelvtud. ) Tantárgy kódja UK 1119 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1118 Tantárgyfelelõs neve Udvari István Tantárgyfelelõs beosztása tszv. egyetemi tanár I. Az õsszláv nyelv; Az õsszláv nyelv fogalma és rekonstrukciójának kérdései; Az õsszláv nyelv történetének periodizációja; Az õsszláv nyelv kialakulásának és a szláv õshaza lokalizálásának kérdései; II. Az õsszláv nyelv hangrendszerének története; I. A nyíltszótagúság elõtti korszak - Az õsszláv szótagharmónia; II. A nyíltszótagúság létrejötte utáni korszak; III. Az õsszláv hangtan néhány fontos kérdése; A szóvégek hangfejlõdési tendenciái; Az õsszláv magánhangzórendszer kialakulásának fonológiai elmélete; A szláv nyelvek legfontosabb kései hangfejlõdési tendenciái; H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged, Bihari József - H. Tóth Imre: Bevezetés a russzisztikába. Tankönyvkiadó, Budapest, Szlavisztikai ismeretek (bev. a szláv nyelvtud. ) Tantárgy kódja UK 1120 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1119 Tantárgyfelelõs neve Udvari István Tantárgyfelelõs beosztása tszv. egyetemi tanár I. Az õsszláv nyelv legfontosabb morfológiai változásai; Fonetikailag nem indokolt õsszláv morfológiai innovációk; Fonetikai eredetû morfológiai változások; A szláv nyelvek kései eredetû morfológiai változásai; II. Az õsszláv szókincs története; III. Az õsszláv nyelv felbomlása; IV. A szláv nyelvek áttekintése és jellemzése; A szláv nyelvek felosztása; A 29

30 szláv nyelvek összefoglaló jellemzése; V. A szlávok neve, és a rájuk vonatkozó legrégebbi tudósítások H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged, Bihari József - H. Tóth Imre: Bevezetés a russzisztikába. Tankönyvkiadó, Budapest, Az ószláv nyelv alapjai Tantárgy kódja UK 1127 Meghirdetés féléve 5 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1120 Tantárgyfelelõs neve Abonyi Andrea Tantárgyfelelõs beosztása Ph.D-jelölt Az indoeurópai nyelvcsalád. Az õsszláv nyelv kiválása az indoeurópai alapnyelvbõl: centum és satem nyelvek; a balti-szláv egység kérdése. A szláv õshaza, a szlávokra vonatkozó legrégibb adatok, a szlávok régi kapcsolatai más szláv népekkel. Az õsszláv nyelv differenciálódása és ennek nyelvi nyomai. Szláv-magyar nyelvi kapcsolatok. A szláv írásbeliség kialakulása, Konstantin (Cirill) és Metód tevékenysége. Az ószláv nyelv jelentõsége, az ószláv emlékek nyelvi hovatartozása. Az ószláv nyelv jelentõsége az õsszláv nyelvi állapot rekonstruálása és egyes szláv irodalmi nyelvek története szempontjából. Az egyházi szláv nyelv(ek). A szláv ábécék: a glagolita és a cirill írás. A legfontosabb ószláv nyelvemlékek. Az indoeurópai alapnyelv hangrendszere. Az õsszláv hangfejlõdés fõbb tendenciái, a nyílt szótagúság kialakulása és ennek következményei. Az ószláv magánhangzók eredete. A redukált magánhangzók alkalmazkodása és váltakozása. A redukált magánhangzók fejlõdése a többi szláv nyelvben. A szótagképzõ r, l fejlõdése az ószlávban és más szláv nyelvekben. Az indoeurópai mássalhangzók rendszere. Az ószláv mássalhangzók eredete. A mássalhangzó-csoportok változása. A szláv palatalizációk. 1. Baleczki E. - Hollós A.: Ószláv nyelv. Budapest, Szabó Eumén: Egyházi-szláv nyelvtan. Ungvár, Baleczki E.: Szöveggyûjtemény az orosz nyelv történetének tanulmányozásához. Budapest, H. Tóth Imre: Cirill-Konstantin és Metód élete, mûködése (Bevezetés a szláv kultúrtörténetbe). Szeged, H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged, Horálek K.: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Budapest,

31 Az ószláv nyelv alapjai Tantárgy kódja UK 1128 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 3 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1127 Tantárgyfelelõs neve Abonyi Andrea Tantárgyfelelõs beosztása Ph.D-jelölt Névszóragozás. A névszótövek. A tövek szerinti fõnévragozás. A fõnévragozás változásai. A névmások ragozásának fejlõdése. A melléknevek nominális és pronominális alakja. A melléknév fokozása. A számnevek. Az igetövek és az igeosztályok. A személyragok rendszere és indoeurópai eredetük. Az igemódok és igeidõk. Az igenevek. Egyéb szófajuk. Az ószláv nyelv mondattani jellegzetességei. Ószláv szövegek: Normalizált: Lk 11: 2-4 (Szgy. 20), Mt 13: 3-8 (Szgy. 11), Lk 18: (Szgy. 25); Zogr.: Mt 4: (Szgy. 29), Mar.: Lk 14: (Szgy ), Jn 2: 1-12 (Szgy. 32), Mk 14: (Szgy ). 1. Baleczki E. - Hollós A.: Ószláv nyelv. Budapest, Szabó Eumén: Egyházi-szláv nyelvtan. Ungvár, Baleczki E.: Szöveggyûjtemény az orosz nyelv történetének tanulmányozásához. Budapest, H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged, Horálek K.: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Budapest, Ukrán nyelvtörténet Tantárgy kódja UK 1129 Meghirdetés féléve 7 Elõfeltétel (tantárgyi kód) UK 1120 Tantárgyfelelõs neve Udvari István Tantárgyfelelõs beosztása tszv. egyetemi tanár A stúdium célja: megismertetni a hallgatókat az ukrán nyelv történetének korszakaival, nyelvemlékeivel, legfontosabb hangtani, alaktani és mondattani változásaival. 31

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK. ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK. ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS Informatika AIB1001 Meghirdetés féléve 1.Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám

Részletesebben

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS Informatika AIB1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Szláv és Balti Filológiai Intézet SZLAVISZTIKA ALAPSZAK ZÁRÓDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Formai követelmények: A dolgozatot nyomtatva, kötve

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája A nyelvi szintek grammatikája MAM1003 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 101 Meghirdetés féléve 1 A részletes tantárgyleírást lásd: VZ 1101 A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 102 Meghirdetés féléve 2 VZ

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK. Bevezetés az orosz nyelvészeti tanulmányokba Tantárgy kódja OR 1202 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 + 0

TANTÁRGYLEÍRÁSOK. Bevezetés az orosz nyelvészeti tanulmányokba Tantárgy kódja OR 1202 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 + 0 TANTÁRGYLEÍRÁSOK Szak neve: Orosz nyelv és irodalom A) Kötelező tárgyak Tantárgy neve Bevezetés az orosz nyelvészeti tanulmányokba Tantárgy kódja OR 1202 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm+gyak) 2

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok Francia kultúra fakultatív modul, Olasz irodalom és kultúra fakultatív modul, Spanyol nyelv és kultúra fakultatív modul, Egyéb

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatokba

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatokba A fizika matematikai alapjai I. MT4008L Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 6+12 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor A részletes tantárgyleírást lásd: MT1008 Mechanika 1. FI4101L

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve 2006. szeptemberétől Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály x Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István x Kommunikáció AIB1003

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott élév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ,

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : magyar nyelv és irodalom Tagozat: nappali Képzési idő: 8 (nyolc) félév Az oktatás nyelve:

Részletesebben

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) A típusú tantárgyak. ALAPKÉPZÉS (180 kredit) ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit)

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) A típusú tantárgyak. ALAPKÉPZÉS (180 kredit) ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) A típusú tantárgyak ALAPKÉPZÉS (180 kredit) ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Gyermek- és ifjúsági irodalom II. fokozati vizsga Tanító- és óvónő

Gyermek- és ifjúsági irodalom II. fokozati vizsga Tanító- és óvónő Gyermek- és ifjúsági irodalom II. fokozati vizsga Tanító- és óvónő A gyermekirodalom fogalma. A gyermek és irodalom kapcsolata. Az eredeti magyar gyermekirodalom kezdetei. Bezerédy Amália, Gáspár János,

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV Міністерство освіти і науки України УГОРСЬКА МОВА 5 12 класи MAGYAR NYELV 5 12. osztály Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання Затверджено Міністерством освіти і науки

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Neptun kód Tanegység Heti óraszám Féléves óraszám Beszámolási kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév

Részletesebben

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek

Könyvek. Főiskolai könyvek, jegyzetek Dr. Kormány Gyula professor emeritus publikációi Könyvek 1. Kazincbarcika földrajza /társszerző/ (1980): Miskolc, pp. 289-311. 2. A Rétköz földrajzi képe. Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit Szak megzése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Anglisztika alapszakos bölcsész Tagozat: Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2015-től felvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK SZLOVÉN SZAKIRÁNY 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY Tantárgy neve: BBNMT00300 Fonetika 3 A tantárgy célja, hogy az egyetemi tanulmányaik kezdetén levő magyar szakos hallgatókat megismertesse

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016.

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016. Érvényes: 201/201. tanévtől Mintatanterv kód: BAN201BAMJN Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval Tantárgy ód előfeltétel kódja (//SZ) ALAPOZÓ ISMERETE - ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMO

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

UDVARI ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár PUBLIKÁCIÓI

UDVARI ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár PUBLIKÁCIÓI 1 UDVARI ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár PUBLIKÁCIÓI Nyíregyháza, 2005. június 20. 2 Udvari István tudományos publikációi Önálló kötetek (Bizonyos anyagok letölthetők az alábbi címekről: www. urft.hu;

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszékének és munkatársainak válogatott publikációi (Könyvek, 2004 2008)

A Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszékének és munkatársainak válogatott publikációi (Könyvek, 2004 2008) A Nyíregyházi Fıiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszékének és munkatársainak válogatott publikációi (Könyvek, 2004 2008) A Kelet- és Közép-európai Kutató Központ 2009. január 1-i megalakulása alkalmat

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE. OLASZ szakirány. NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől

ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE. OLASZ szakirány. NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől Tárgykód Tanegység megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGGEL

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény FDB 1403 Történeti földrajz II. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A hazai történeti geográfia eredményei és feladatai. A Kárpát-medencében élő társadalmak

Részletesebben