SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS Hallgató neve: Vaskó Ágnes Neptun kód: W5DJ3S Képzés megnevezése: MA Szak megnevezése: Számvitel Szakirány megnevezése: Ellenőrzés és könyvvizsgálat Illetékes intézet/tanszék: Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Szakdolgozat címe: A pénzmosás története és fejlődése Bázisszervezet neve: ---- Külső konzulens neve, beosztása: ---- Belső konzulens neve, beosztása: Dr. Kántor Béla egyetemi docens A szakdolgozati feladatkiírás kiadásának időpontja: május 15. Miskolc, május 15. intézetigazgató aláírása

2 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KONZULTÁCIÓS LAP Hallgató neve: Vaskó Ágnes Neptun kód: W5DJ3S Szakdolgozat címe: A pénzmosás története és fejlődése Bázisszervezet neve, címe: ---- Belső konzulens neve, beosztása: Dr. Kántor Béla egyetemi docens Külső konzulens neve, beosztása: --- A konzultációk időpontja: Belső konzultációk időpontja Belső konzulens aláírása Külső konzultációk időpontja Külső konzulens aláírása A szakdolgozat beadható: Dátum: Belső konzulens aláírása Dátum: Külső konzulens aláírása

3 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR EREDETISÉG NYILATKOZAT Név: Vaskó Ágnes Neptun kód: W5DJ3S Szakdolgozat címe: A pénzmosás története és fejlődése Fent nevezett büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy szakdolgozatomban minden szövegrész, ábra és tábláztat a megfelelően hivatkozott részek kivételével a saját munkám eredménye, a dolgozat más dokumentumra beleértve korábbi szakdolgozatom/diplomamunkám szakmai részét is nem támaszkodik. Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat esetén plágiumnak számít: szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül; tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül; más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése. Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem és tudomásul veszem, hogy plágium esetén szakdolgozatom visszautasításra kerül és fegyelmi eljárás megindítását vonhatja maga után. Kijelentem továbbá, hogy szakdolgozatom nyomtatott és elektronikus (CD-n benyújtott, az Egyetem honlapjára feltöltött) példányai formailag, szerkezetileg és tartalmilag megegyeznek. Miskolc, október Hallgató aláírása

4 Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A pénzmosás története és fejlődése Vaskó Ágnes 2013

5 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A pénzmosás rövid története és fogalma A pénzmosás fázisai Pénzmosási modellek Három fázis modell Elhelyezés (előmosás placement) Rétegzés (bújtatás layering) Integrálás (szárítás integration) Pénzmosási technikák A hazai szabályozás és szervezetek a pénzmosás ellen Hazai szabályozás Hazai szervezet Nemzetközi szabályozás és szervezetek a pénzmosás ellen Nemzetközi szabályozás Európai Tanács ajánlása Bécsi Konvenció Baseli Nyilatkozat Strasbourgi Konvenció Az Európai Unió pénzmosás elleni Irányelvei Az EU Tanács 98/699/JHA számú Együttes Fellépése Wolfsbergi pénzmosás-ellenes alapelvek Palermói Egyezmény Az Európai Tanács Varsói Egyezménye Nemzetközi szervezetek

6 Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force FATF) Egmont Csoport (Egmont Group) Moneyval Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Pénzmosási statisztikák Hazai statisztikák Nemzetközi statisztikák Esetek Norbourg botrány Liberty Reserve Kulcsár ügy Sajtóhírek a közelmúltból Észrevételek, javaslatok Összefoglalás Idegen nyelvű összefoglaló Irodalomjegyzék Táblázat- és ábrajegyzék Mellékletek sz. melléklet

7 1. Bevezetés Néhány kivételtől eltekintve, a bűnözőket egy dolog motiválja a profit. A bűnözőt a nyereségvágy hajtja, a végeredmény pedig az lesz, hogy a törvénytelenül szerzett pénzt bevezetik az ország legitim pénzügyi rendszerébe A pénzmosás lényege a tőke elrejtése, annak érdekében, hogy azt a vagyont előállító illegális tevékenység észrevétele nélkül fel lehessen használni. Ez a folyamat pusztító társadalmi és gazdasági következményekkel jár. A pénzmosás a kábítószer-kereskedők, terroristák, fegyverkereskedők működésének és terjeszkedésének mozgatórugója Ha nem figyelik, szétbomlaszthatja nemzetünk integritását és a világ pénzintézeteit. (Lilley, 2001, 7. o.) Dolgozatom témájául a pénzmosást választottam, hiszen napjainkban ez az egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb üzlet a világon. Ezt a különböző becslések is alátámasztják, amelyek alapján a pénzmosás volumene a Föld összes országa egyesített GDP-jének 2-5%-át teszi ki. Ez konkrét pénzösszegre lefordítva legalább milliárd amerikai dollárt jelent évente (Moulette, 2000), amely összeget John Walker a Globális pénzmosási áramlatok modellezéséről szóló munkájában már évi milliárd dollárra becsüli (Lilley, 2001). Úgy gondolom, hogy a pénzmosás egy aktuális és globális probléma, szükséges és érdemes is foglalkozni vele, ezért is választottam a diplomamunkám témájául. Általánosságban elmondható szerintem, hogy az átlagemberek akik munkájuk során nem ezzel foglalkoznak csak annyit tudnak a pénzmosásról, hogy az illegálisan szerzett jövedelmet teszik legálissá a folyamat során. Nem feltétlenül ismerik a különböző technikákat, sem a pénzmosás ellen folytatott harcról nem rendelkeznek információval. Ez a dolgozat akár számukra is hasznos lehet, hiszen megpróbáltam azokat az ismereteket összegyűjteni, amelyek fontosak a pénzmosás működési mechanizmusának megismeréséhez. A célom a dolgozattal az, hogy bemutassam a pénzmosás világát: pontosan mi is a pénzmosás, milyen pénzmosási technikák léteznek, milyen eredményeket értek el az ellene folytatott küzdelem során, illetve a hazai és nemzetközi szabályozást is elemzem majd. Továbbá ismertetek néhány pénzmosás elleni szervezetet és munkájukat, valamint a dolgozatom végén prezentálok néhány érdekes, gyakorlati esetet is a közelmúltból. 3

8 Diplomamunkám hat nagyobb részre különül el: Elsőként a pénzmosás eredetét és fogalmát ismertetem. Ezt követően különböző modelleket mutatok be, amelyekkel a pénzmosás folyamatát lehet megismerni. A modelleket követően a különböző technikák ismertetése következik majd. A következő részben a hazai és nemzetközi szabályozásokat, illetve szervezeteket mutatom be. A szervezetek megismerése után az elmúlt évek pénzmosással kapcsolatos statisztikáit prezentálom. Végezetül a gyakorlati eseteket mutatom be: néhány pénzmosással kapcsolatos rövid hírt, amelyekre érdemes lehet figyelni a jövőben, illetve több nagyobb volumenű, már lezárt vizsgálatot prezentálok a világ különböző pontjairól. Remélem munkámmal sikerül felkeltenem az olvasók érdeklődését, és dolgozatom segítségével jobban megismerik a pénzmosás világát, és olyan érdekesnek fogják találni, mint én. 4

9 2. A pénzmosás rövid története és fogalma A pénzmosás tulajdonképpen bűvészmutatvány, vagyonszerzés céljából bemutatott bűvésztrükk. (Robinson, 1996, 9. o.) A pénzmosás szó az eredeti angol kifejezés money laundering fordításából származik, amellyel magára a tevékenységre utalnak. A pénzmosás fogalma egyes források szerint Al Capone-tól ered, aki Chicago szerte működtetett pénzbedobós önkiszolgáló mosodákat, hogy ezzel leplezze bűncselekményekből származó pénzének forrását. Az Amerikai Egyesült Államokban már akkoriban is nagyon elterjedtek voltak az olyan típusú mosodák, ahol a vevő a mosógépekbe pénzérmét dobva, a kívánt programot beállítva tudta kimosni a magával hozott szennyesét. A bolthálózat készpénzforgalma jelentősnek számított, az illegális forrásokból származó pénzt csak a bevételekhez kellett könyvelni, illetve arra figyelni, hogy a látszólag megnövekedett forgalmat, valamint az így keletkező amortizációt hamis számlákkal fedezzék. (Robinson, 1996) A fenti történet azonban nem igaz. A mosást a kifejezésnek a tisztítással való összefüggése miatt hangsúlyozzák manapság, az eredeti bűnügyi kapcsolat a mosodák (mosodák és autómosók) álcaként való alkalmazása során alakult ki. (Gál, 2004) Nyomtatott formában a pénzmosás (money laundering) kifejezés 1973-ban jelent meg először a Watergate botrányról szóló újságcikkben, amely feltárta Nixon amerikai elnök kampánypénzeinek útvonalát. Büntetőperben szintén Amerikában használta először egy bíróság a kifejezést ban, és önálló bűncselekménnyé is itt nyilvánították 1986-ban. Maga a tevékenység feltehetően a pénz megjelenésével egyidős, azonban a fogalma újnak számít. A pénzmosás jelensége a XX. század második felében lett világméretű probléma, amikor a kábítószer-kereskedelem is növekedni kezdett. A pénzmosásnak nincs konkrét, általános érvényű definíciója, hiszen a különböző normák más elkövetési magatartásokat fogalmaznak meg, eltérően határozzák meg az alap bűncselekményeket, valamint eltérnek a bűncselekmény alanyainak körében. (Pintér, 2012) 5

10 A 2001/97. EK Irányelv szerint a pénzmosás a következő magatartást jelenti, amennyiben azt szándékosan követik el: a) vagyon átváltása vagy átutalása annak tudatában, hogy az adott vagyon bűncselekményből, vagy abban való részvételből származik: azzal a céllal, hogy eltitkolja, vagy leplezze a vagyon törvényellenes származását, vagy segítséget nyújtson a tevékenység elkövetésében részt vevő bármely személynek abban, hogy a tevékenység jogi következményei alól kibújjon; b) a vagyon valódi jellegének, forrásának, helyének, mozgásának, a hozzá fűződő jogoknak vagy tulajdonjognak az eltitkolása vagy elrejtése annak tudatában, hogy az illető vagyon bűncselekményből vagy abban való részvételből származik; c) vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata, az átvétel időpontjában annak tudatában, hogy az illető vagyon bűncselekményből vagy abban való részvételből származik; az imént felsorolt tevékenység elkövetésében való részvétel, elkövetésének támogatása, pártolása, elősegítése és ajánlása. (Szendrei, 2010, 21. o.) Molnár Csaba meghatározása szerint pénzmosásnak nevezzük azt a folyamatot, amelyben az elkövetők illegális forrásból bűncselekményből származó vagyontárgyakat legális forrásból származónak kívánnak meg feltüntetni, vagyis azt olyan tulajdonságokkal ruházzák fel származási hely, jogcím amelyek alkalmasak arra, hogy eredetüket a hatóságok elől, így a nyomozó hatóság, és az adóhatóság elől elrejtse, leplezze. (Szendrei, 2010, 22. o.) Gál István László szerint a pénzmosás az a módszer, amely által valamennyi bűncselekményből származó nyereséget a világ bankrendszerein és üzleti szféráján keresztül mind fehérebbé és fehérebbé tesznek. Az így nyert pénz lesz a bűnös tevékenység tiszta nyeresége. (Gál, 2004, 17. o.) 6

11 1. ábra A pénzmosás modellje Forrás: Gál István László: A pénzmosás (2004) 17. o. A pénzmosás mindezek alapján olyan illegális gazdasági szolgáltatásnak minősíthető, amely arra irányul, hogy a bűncselekménnyel szerzett vagyon eredete igazolhatóvá váljon, megszabadulva annak felismerhető jogellenes mivoltától. (Gál, 2004, 20. o.) A pénzmosás oka és eredete tehát mindig bűncselekmény, ami a tranzakciók során visszakövethetetlenné válik, célja pedig, hogy az így szerzett vagyon felhasználható legyen a legális gazdaságban. (Kósa, 2001, 1. o.) 7

12 3. A pénzmosás fázisai Olyan ez, mint amikor egy kavicsot hajítunk a tóba. Látjuk amikor a kavics vizet ér, hiszen ekkor fröccsen. Amikor süllyedni kezd, a víz fodrozódik, és pár másodpercig még tudni lehet, hol esett be a kavics. Amint azonban elkezd süllyedni a fodrozódás megszűnik. Mire a kavics a víz fenekére ér, minden nyom rég eltűnt, és a kavicsot talán meg sem tudnánk találni. Az átmosott pénzel is pont ez történik. (Robinson, 1996, 38. o.) 3.1. Pénzmosási modellek A pénzmosás folyamatának leírására az évek során több modell is született. Talán a legismertebb a Három fázis modell, de számos más modell is van még ezen kívül, amely említést érdemel: 1. Zünd-féle körforgásmodell A modell Svájcból ered és a mosási folyamatot a vízkörforgáshoz hasonlítja. A modell kiindulópontja szerint bűncselekményből származó készpénz keletkezik. Ez a bűnszervezeten belül ide-oda áramlik, majd kikerül a legális gazdaságba, különböző legális vállalkozásokhoz, ahol előkészítik a legalizálásra. A következő fázisban a pénz bekerül a legális pénzügyi szférába valamilyen bankművelet vagy értéktárgy vásárlásával. Ezután különböző számláról számlára történő mozgatások, átcsoportosítások és befektetések segítségével egyre tisztább lesz. A modell utolsó pontjában a pénzt visszajuttatják abba az országba, ahol az alapbűncselekményt elkövették. Majd egy újabb bűncselekményből keletkezett illegális pénzzel újra végigcsinálják a folyamatot. (Gál, 2004) 2. Ciklusmodell Ezt a modellt az Egyesül Államokban dolgozták ki, és annyiban különbözik a körforgásmodelltől, hogy nem körforgásszerűen, hanem ciklusokra lebontva mutatja be a pénzmosási folyamatot. A hasonlóság miatt nem is részletezném azt a modellt. 8

13 3. Ackermann-féle célmodell Ez a modell a pénzmosás céljain alapul, amely lehet a bűncselekményből származó pénz integrációja, a beruházás, az adócsalás és a bűnözés finanszírozása, stb. Ezt a modellt sem mutatnám be részletesen. 4. Három fázis modell Ez a legelterjedtebb modell és szintén az Egyesült Államokból származik. Eszerint a modell szerint a pénzmosást a következő három fázisra lehet bontani: elhelyezés, rétegzés és integrálás. A továbbiakban ennek a modellnek a működését és főbb jellemzőit ismertetném részletesebben Három fázis modell 2. ábra A három fázis modell Forrás: Saját szerkesztés a modell leírása alapján Elhelyezés (előmosás placement) A készpénz elválik az alapbűncselekménytől, és pénzügyi szervezetekhez kerül. A bűncselekményből származó pénzt a bűnözők általában bankokba viszik, onnan rövid időn belül átutalják más bankba, átváltják más fizetőeszközre. Az elkövetők gyakran alkalmaznak ismeretlen, büntetlen előéletű, gyanútlan személyeket arra, hogy azok kis tételekben fizessék be a bűncselekménnyel szerzett pénzt a bankokba, s ezért a 9

14 közreműködőt (más néven strómant) jól megfizetik. A megbízók szigorúan ellenőrzik, hogy a közreműködők az ő javukra járnak-e el, és a pénz eljut-e a megbízásnak megfelelő helyre. Az ok nyilvánvaló: ha a stróman rájön, hogy bűncselekményből származó pénzről van szó, akkor azt kockázat nélkül (pontosabban: büntetőjogi kockázat nélkül) eltulajdoníthatja, feljelentést úgysem tesznek ellene. (Ennek a módszernek köszönhetően a bűnöző kiléte akkor is rejtve marad, ha a befizetést végrehajtó közreműködőt azonosítják.) E fázisra jellemző továbbá, hogy az elkövetők a készpénzt úgy rendszerezik, hogy az egy összegben elhelyezett betétek nagysága, vagy az egyszerre vásárolt értékpapírok, pénzügyi aktívák értéke az azonosítási kötelezettség alá eső határ alatt maradjon. Ezt nevezik strukturálásnak. Alkalmazott módszer a bűncselekménnyel külföldön szerzett pénzt úgy átjuttatni a határon (elektronikus átutalással vagy fizikailag), mintha az törvényes, szabályos üzleti tevékenység, rendes gazdálkodás körében keletkezett bevétel lenne. Az elhelyezés elősegítésére nagy készpénzforgalmú üzletek (például kaszinók, áruházak, éttermek, pénzváltóhelyek, stb.) készpénzbevételeihez vegyítik a piszkos, mosásra váró jövedelmet. Fedő vállalkozások létrehozásával olyan névleges tulajdonosok (és ügyvezetők) mögé bújtatják a bűncselekményből származó tőkét, melyek teljes mértékben a jogszabályok betartásával működnek, s az itt keletkezett nyereséget már mint törvényes, adózott jövedelmet veszik ki. Hamis dokumentumok előállítása és felhasználása is gyakran előfordul ebben a fázisban. Sok esetben vesznek igénybe alacsony szabályozottsági fokon álló pénzváltó helyeket akár az átváltani kívánt készpénz külföldre csempészése árán is. Ez a szakasz a legrövidebb, mert a bűnözők igyekeznek minél hamarabb megszabadulni a bűncselekményből származó készpénztől. A cselekmény itt, az elhelyezési fázisban fedhető fel ugyanis a legkönnyebben. (Gál, 2004, o.) Rétegzés (bújtatás layering) Ebben a szakaszban az illegális jövedelmet választják el a forrástól, a bevételeket elrejtik úgy, hogy a jövedelem megszerzője, valamint a bűncselekményből származó pénz közötti kapcsolatot ne lehessen felderíteni. A pénz eredete követhetetlenné válik keresztező és fedő műveletek, vásárlások, elektronikus átutalások, többszöri átutalás, tehát komplex pénzügyi tranzakciók révén. 10

15 Jogcímeket teremtenek nemzetközi off-shore társaságok, pénzügyi szervezetek igénybevételével, hamis, fiktív számlák, szerződések, nemzetközi kereskedelmi okmányok felhasználásával. Előfordul papíron létező, fantom társaságok, személyek felhasználása valóságosnak feltüntetett kötelezettségek teljesítése érdekében. Tipikus rétegzési módszer az illegális bevétel kisebb összegekre bontása és továbbutalása több, rendszerint külföldi pénzintézethez, vagy a vásárolt anyagi javak továbbértékesítése, és a befolyt jövedelem befektetése. (Gál, 2004, 22. o.) Integrálás (szárítás integration) A legalizálás során az integráció az a részmozzanat, amellyel a pénzmosó törvényes magyarázatot tud adni a hirtelen felgyülemlett vagyonára. Itt a lebukás veszélye viszonylag kicsi, ebben a fázisban már a legtöbbször csak informátor segítségével lehet az elkövetők nyomára akadni. Ebben a fázisban a bűncselekményből származó vagyont visszajuttatják a gazdaságba, legális üzleti forrásból származónak feltüntetve azt, amely így elismert pénzügyi szervezetektől induló és odaérkező vagyonként tűnik fel. A bűncselekményből származó vagyont beillesztik egy legálisan alapított vállalkozásba, ott bevételként tüntetik fel, mind a bevételi, mind a kiadási adatokat meghamisítják, fiktív számlákkal fedezik a mosott pénzt. (Például: az üzlet, vendéglő nagyobb értékesítési forgalmat mutat ki, mint a tényleges, s a különbözetbe helyezik a mosásra váró összegeket.) Az integrálás során gyakran alkalmazott módszer anonim társaságok létrehozása olyan országokban, ahol a titokvédelmi szabályok garantálják a névtelenséget. (Gál, 2004, 23. o.) 11

16 4. Pénzmosási technikák Aki bűncselekményből származó pénzzel rendelkezik, annak el kell döntenie, hogy egyáltalán szükség van-e pénzmosásra. Ugyanis egy bizonyos összegig (Magyarországon ez kb. 10 millió Ft egy átlagos állampolgár esetében) gond nélkül elkölthető vagy felhasználható az így szerzett pénz. Ha a piszkos pénz elér egy bizonyos összeget, még akkor sincs feltétlenül szükség a tisztára mosásra, hiszen egy hihető történettel (legáltalánosabbak: öröklés, ajándék, baráti kölcsön) megindokolható a pénz származása. Azonban az igazán nagy összegek esetén (kb. 50 millió Ft és a felett) már szükség lehet a pénzmosásra. Az összes pénzmosási technikát lehetetlen bemutatni, hiszen azok napjainkban is folyamatosan fejlődnek, azonban vannak olyan bevált technikák, amelyek újra és újra előkerülnek. A továbbiakban néhány népszerű és jellemzőnek vélt pénzmosási technikát ismertetek. (Gál, 2004) 1. Készpénzforgalomban történő pénzmosás Talán a legprimitívebb és legkezdetlegesebb módszer a készpénzforgalomban történő pénzmosás. A készpénzt bemutatóra szóló betét létesítése, illetve átutalása révén valamelyik bankba vagy pénzintézetbe juttatják. Végrehajtható belföldi és külföldi viszonylatban is. Ez utóbbi esetben a készpénzt át kell szállítani egy vagy több határon, ez viszont jelentős kockázati tényező. A készpénzforgalomban történő pénzmosást egyébként Magyarországon a betétek anonimitásának megszüntetése teljesen ellehetetlenítette. Ma már egyébként ezt a több évtizeddel ezelőtti, kezdetleges technikát nem is alkalmazzák az elkövetők. (Gál, 2004, 24. o.) 2. Adó-túlfizetés Aránylag alacsonyabb összeg is tisztára mosható akkor, ha megfelelő mértékű legális jövedelmet is realizál a pénzmosó, amely után túlfizeti az adóját. Az adózási évet követően az illetékes adóhatóság visszautalja a pénzt, amely így már legális eredetű, és a hivatal szükség esetén igazolást is kiállít erről. (Pintér, 2012, 16. o.) 12

17 3. Élet- és vagyonbiztosítások Az élet- és vagyonbiztosítások többsége is lehetőséget ad a pénzmosásra. Életbiztosítás esetén a biztosítási szerződést egy stróman köti meg, a pénzmosó a kedvezményezett. A biztosítási díjat a bűncselekményből származó összegekkel fizetik, majd bizonyos idő eltelte után korai folyósítást kérnek, vagy (vagyonbiztosítás esetén) előidézik a biztosítási esemény bekövetkezését. Vagyonbiztosítás is felhasználható pénzmosásra, és ha sikerül kijátszani a túlbiztosítási tilalmat, akkor az elkövetők jelentős profitra is szert tehetnek. A piszkos pénzből vásárolnak valamilyen árut, amit hajón szállítanak a célállomásra. A hajót és az árut az értékét messze meghaladó összegre biztosítják, majd a rakománnyal együtt a nyílt tengeren a hajó elsüllyed. A biztosítási szerződésben megjelölt kedvezményezett aki természetesen a tisztára mosandó pénz tulajdonosa felveszi a már legálissá vált pénzt. Így biztosítási csalást is elkövetnek, amit azonban nehéz (vagy sokkal inkább lehetetlen) lesz bizonyítani, mert a bizonyítékok a tenger mélyére süllyedve örökre elenyésznek (Gál, 2004, 24. o.) 4. Garantált kölcsön Klasszikus pénzmosási módszer a garantált kölcsön technikája. A piszkos pénzt egy off-shore bankban 1 letétként helyezik el, ez a pénzintézet kezességet vagy bankgaranciát vállal egy másik bank felé, amely egy nagy tekintélyű pénzügyi infrastruktúrával rendelkező országban székelő ismert pénzintézet, megkérdőjelezhetetlen üzleti tisztességgel, bonitással 2. Ezt követően ezt a bankot a bűnszervezet által megbízott ügyvéd (vagy üzletember) megkeresi egy kölcsönkérelemmel, majd a kölcsön összegét ingatlanok vásárlására használják fel. Mivel a kölcsön visszafizetésére nem kerül sor, az off-shore banktól a letétbe helyezett piszkos pénzt a kölcsönt nyújtó bank lehívja. A piszkos pénz tehát a bankrendszeren keresztül bekerül a legális gazdaságba, a bűnszervezet tagjai pedig az ingatlanok értékesítésével szintén legális jövedelemhez jutnak. A holland szendvics -nek is nevezett módszer másik változata az, hogy a pénzmosó a saját maga által egy adóparadicsomban alapított banktól vesz fel kölcsönt, azaz önmagát hitelezi. Ez a második változat gyanúsabb lehet, mint az, amikor egy jónevű 1 Az off-shore bank egy olyan bank, amely a betétesek lakóhely szerinti országán kívül esik, jellemzően egy alacsony adózási joghatóságba vagy adóparadicsomba, és így pénzügyi és jogi előnyöket nyújt. 2 hitelképesség 2 hitelképesség 13

18 hitelintézetet is bevonnak az ügyletbe, ugyanakkor nagy előnye, hogy megmarad a kamat. (Gál, 2004, o.) 5. Fiktív külkereskedelmi ügylet Papíron a cég importál, illetve exportál. A formai követelményeknek megfelel minden kiviteli engedély, behozatali engedély, vámpapírok, feladó számlája stb. Tényleges teljesítés nincs az ügyletek mögött, a pénzt néhány bankszámlán át kell utalni és kész a legális bevétel. (Pintér, 2012, 17. o.) 6. Akkreditív Bonyolultabbá, de biztonságosabbá is teszi az ügyletet, ha akkreditívet 3 is felhasználnak a fizetéshez. A Pénzmosó cég keres magának egy külföldi partnert (Vevő cég), aki a névleges külkereskedelmi ügyletben hajlandó részt venni, és ezért természetesen megfelelő ellentételezést kap. Megkötik a külkereskedelmi adásvételi szerződést, amely a szállítást okmányok kíséretében, a fizetést pedig akkreditív formájában írja elő. Ezután a Vevő utasítást ad a bankjának okmányos hitellevél nyitására. A Vevő bankja megnyitja az akkreditívet, és erről értesíti az Exportőr bankját. Az Exportőr bankja értesíti ügyfelét, a Pénzmosó céget, hogy megnyitották az akkreditívet. Eddig minden törvényesen történt, most következik az ügylet egyetlen kényes pontja: a nem létező áruszállításról hamis átvételi okmányokat ad a Vevő a Pénzmosó cégnek, aki azokat bemutatja saját bankjának. A bank azonban nem fogja észlelni, hogy hamisak a papírok, mert a Vevő nem reklamál Az Exportőr bankja jóváírja az összeget a Pénzmosó cég számláján, ami már tisztára mosott pénz, mert a törvényes eredete vitathatatlan (szabályos külkereskedelmi ügylet). Ezután ugyanez a bank elküldi a papírokat az Importőr, amely mivel a Vevő most sem reklamál megterheli a vevő számláját a vételár összegével. Az utolsó lépés már csak az, hogy az ügylet ellenértékét némi jutalékkal megtoldva átadja a Pénzmosó cég a Vevő cég képviselőjének, természetesen készpénzben! A Vevő cégnek is hasznot hoz tehát az ügylet, ráadásul számára egyéb előnyök is rejlenek benne: a Pénzmosó cégtől kapott fiktív számlákkal növelte a kiadásait, ami által kevesebbet kell adóznia, és a könyvelésben nem szereplő készpénzt kapott, amit tetszés 3 Az akkreditív egy okmányos meghitelezés, amelyben a vevő bankja vállalja, hogy az eladott áruk szállítását igazoló okmány bemutatása esetén azok ellenértékét kifizeti az eladónak. 14

19 szerint használhat fel: a saját cégéből történő vagyon kimenekítésére, vagy esetleg egy részét félreteheti (az üzleti kapcsolatokban igen gyakran alkalmazott) kenőpénznek is. Ez a pénzmosási módszer tehát nagyon biztonságosan alkalmazható, ha a Pénzmosó cégnek van egy (lehetőleg teljesen legális tevékenységet végző) megbízható külföldi üzleti partnere, valamint mind ő, mind a külföldi partner jó kapcsolatokat ápol a bankjával (de legalábbis a bank külkereskedelmi üzletágában dolgozó munkatársaival). Természetesen a banki alkalmazottakat nem kell bevonni, ez feleslegesen megnövelné a kockázatot. A lényeg az, hogy ne fogjanak gyanút. Ezt a technikát meglehetősen gyakran alkalmazzák, sőt bevonnak harmadik (közvetítő) társaságot is, közvetítő bankkal. A bűncselekmény a pénzintézetnél nehezen ismerhető fel, a felderítésben a vámokmányok hiánya (illetve hamis vagy meghamisított volta) jelenthet eredményt. A módszer hátránya az elkövetők számára az, hogy meglehetősen költséges: az akkreditív díja és a tisztára mosott pénz után a Vevőnek adott jutalék együttes összege akár a piszkos pénz értékének 30%-át is elérheti, vagy még ennél is nagyobb lehet. (Gál, 2004, o.) 3. ábra Pénzmosás a külkereskedelemben Forrás: Gál István László: A pénzmosás (2004) 26. oldal 15

20 7. Radikális túlszámlázás Gyakran alkalmaznak erre a technikára off-shore vállalkozásokat, amelyeket rendszerint nem valós üzleti célokra alapítanak, hanem adókikerülésre olyan államokban, ahol nem, vagy csak elhanyagolható mértékben kell befizetniük az adót. Tehát a pénzmosásra a világon a legalkalmasabb eszköz az off-shore cég, amit népszerűsége is igazol. 4 Az off-shore cég által értékesített áru bevétele visszafolyik az eredeti vállalkozás tulajdonosához, az irreálisan magas árrés miatt képződő társasági adóalapot pedig a gazdasági társaságok más off-shore cégekhez juttatják el egymás közötti belső számlázás révén, ahol az alacsony adókulcs miatt az eredeti cég által fizetendő adó töredéke kerül csak kifizetésre. (Pintér, 2012, 18. o.) 8. Árumozgással nem járó külkereskedelmi ügylet Az árumozgással nem járó külkereskedelmi ügyletek is alkalmasak lehetnek a pénzmosásra. Különösen jól felhasználhatók erre a célra a szolgáltatásokkal, tanulmányok készítésével, marketingtevékenységgel (főként piackutatással), szellemi tulajdonnal, ügynöki képviseleti járulékkal, szállítmányozással, biztosítással és egyéb, áruval kapcsolatos mellékkötelezettségekkel kapcsolatos fizetések, ahol a teljesítmény nehezen mérhető. A piszkos pénzt például úgy legalizálják, hogy egy külföldi partner számára folytatott magyarországi piackutatás ellenértékeként a partner átutalja az összeget az elkövetőnek, és a pénz máris tiszta, legfeljebb egy kicsit megfogyatkozik, mivel egy ilyen ügyletnek adójogi vonzatai is vannak (Gál, 2004, 27. o.) 9. Ékszervásárlás Egyik legrégebbi módja az illegális pénzek legálissá transzformálásának az ékszerek vásárlása. E technika szerint a pénzmosó megvásárolja az ékszereket a piszkos pénzből, majd, hogy a hatóság elől meneküljön, például úgy tünteti fel az ékszereket, mintha az elhunyt hozzátartozójának lenne korábban meg nem talált hagyatéka. Ha pénzre van szüksége csak el kell adnia az ékszereket, természetesen megfelelően dokumentálva az ügyletet. A technika némileg bonyolultabb változata, ha árverésre bocsátja az ékszert, ami lehetőséget ad akár arra is, hogy az árverésen saját maga akár megbízottja útján vásárolja meg, (esetleg később újból értékesítse). Ezzel megmaradnak az értéktárgyak, és bizonylathoz is hozzájut. Bár ebben az esetben veszteségként jelentkezik az árverés 4 Brother Layman: Az offshore halála, HVG könyvek, 2010, 449. o. 16

21 költsége, viszont a pénz eredetének felderíthetőségét jelentősen megnehezítették (Szendrei, 2010, 28. o.) 10. Szerencsejáték Különböző szerencsejátékokban való részvétellel is lehet pénzmosási tevékenységet folytatni. A pénzmosók gyakran kaszinókon keresztül legalizálják a jövedelmüket. Nagy összegben vásárolnak zsetont, majd azt nem használják fel, vagy a gyanú elterelése végett a kapott zseton egy kisebb részével beszállnak a játékba. Néhány óra elteltével a zsetonokat visszaváltják, és a kellemesen eltöltött este után akár a tiszta pénzt tartalmazó zsákon is álomra hajthatják a fejüket Amennyiben ugyanis a hatóság a pénz eredete felől érdeklődne, azt a választ fogja kapni, hogy az szerencsejátéknyereményből származik. Kifinomultabb módszernek számít az, ha két, látszólag független játékos összedolgozik, és az egyik bemegy mondjuk 1 zsetonnal, a másik pedig dollárnak megfelelő zsetonnal, néhány óra séta és nézelődés után a második játékos átadja a nála lévő zsetont annak, aki eredetileg csak egy zsetont váltott ki. Így az egyik játékos színleg elvesztett dollárt, a másik pedig nyert ugyanennyit. Így ki lehet játszani a belépéskor történő regisztrációt is. Szintén szerencsejátékhoz kapcsolódó technika a nyertes szelvények megvásárlása. Így a pénzmosó legális jövedelemre is szert tehet, mert számos országban (például az Egyesült Államokban) a nagy nyereményeket több tíz évre elosztva, járandóságként fizetik ki. A játékgépek és pénznyerő automaták többsége nincs ellátva hitelesített számláló berendezéssel, ezért a gépek üzemeltetéséből származó jövedelmet bevallás útján állapítják meg. Az ilyen gépek üzemeltetése is lehetőséget ad a pénzmosásra. (Gál, 2004, o.) 11. Fedővállalatok és fantomcégek Fedővállalkozások és fantomcégek felhasználásával is lehet pénzmosó tevékenységet folytatni, mint ahogy erről a pénzmosás szakaszainál már említést tettünk. Azt mondhatjuk, hogy figyelembe véve azt a tényt, hogy Magyarországon elsősorban a gazdasági bűnözésből származó illegális jövedelem kerül tisztára mosásra, ez tekinthető ma a legelterjedtebb és talán legbiztonságosabb módszernek. Ráadásul ezen cégek lehetőséget biztosítnak a bűnözők számára, hogy vállalkozóként, üzletemberként jelenjenek meg a 17

22 külvilág előtt, kapcsolattartásukat ennek égisze alatt bonyolítsák, és ezáltal megfelelő fedést biztosít illegális tevékenységükhöz. A bűncselekményből származó vagyont a cég vagyonával összekeverőkkel szemben komoly gondot okozhat a hatóságoknak a vagyonrészek megkülönböztetése és elkülönítése, ami jelentősen megnehezíti a felderítést. Azonos bűnszervezet érdekkörébe tartozó fedőcégek rendszere körszámlázás és túlszámlázott kereskedelmi tételek alkalmazása révén hatékony pénzmosási hálózatként működhet. A következő vállalkozások alkalmasak a leginkább a pénzmosásra: éttermek tanácsadó cégek kiskereskedelmi üzletek hotelek bárok éjszakai klubok diszkók kaszinók nemzetközi pénzközvetítők vegytisztítók sportszercégek videókazetta-kölcsönzők árusító automaták üzemeltetői vidámparkok parkoló utazási irodák A lényeg természetesen a nagy mennyiségű készpénzforgalom, e közé keverve ugyanis az illegális jövedelem adózott, legális jövedelemként jelenhet meg. Az elkövető tehát úgy leplezi a pénz eredetét, hogy a készpénzbevételt realizáló üzlet tevékenységének legális bevételeként tünteti fel azt. A korábbi években pénzmosásra Magyarországon tipikusan a vendéglátás és a kereskedelem jöhetett szóba befektetési terepként. Nem véletlen, hogy sokunknak a pénzmosás jut eszébe akkor is, ha olyan boltot vagy éttermet látunk, amely hosszú időn átkong az ürességtől. Gondoljunk csak bele: egy vendéglő vagy 18

23 kiskereskedelmi egység vásárlói jellemzően magánszemélyek, akik az esetek döntő többségében nem kérnek áfás számlát a fogyasztásukról vagy a megvásárolt áruról. Ennek megfelelően a bolt vagy étterem hivatalosan kimutatott árbevétele nagyjából annyi, amennyit a tulajdonos, illetve a munkatársak nem szégyellnek beütni a pénztárgépbe. Akik tehát illegális jövedelmüket akarják álcázni, azoknak csupán úgy kell azt feltüntetniük, mintha a napról napra bankszámlára befizetett pénz vendéglátásból vagy kiskereskedelemből származna. (Szendrei, 2010, o.) 12. Pártok és egyházak Nemzetközi jelenség, hogy a gazdálkodó szervezetek mellett a pártok és egyházak is felhasználhatók pénzmosásra. A pártok a választásokon a politikai hatalom megszerzéséért versengenek, ehhez pedig főként a választás évében meglehetősen sok pénzre van szükségük. Ez az összeg megszerezhető az adott párttal szimpatizáló vállalkozók támogatásából (amely vállalkozók a támogatott párt győzelme esetén kompenzációra, például jól fizető állami megrendelésekre számíthatnak, és így megszabadulhatnak az adott esetben illegálisan szerzett pénzüktől is ). Hozzá lehet jutni a szükséges pénzhez emellett úgy is, hogy ameddig kormányon van az adott párt, a költségvetésből kicsorgat bizonyos összegeket (ez az előcselekmény, ami többnyire sikkasztás, hűtlen kezelés vagy jogosulatlan gazdasági előny megszerzése). Ez a pénz a párthoz közeli vállalkozásokban pihen a következő választásokig. A vállalkozások különböző átutalásokkal, pénzügyi műveletekkel felismerhetetlenné teszik a pénz eredetét (pénzmosást végeznek), majd a megfelelő honorárium levonása után a kellő időben a kérdéses összeg a párt választási küzdelmében mint non-profit támogatás rendelkezésre áll majd Az egyházakban az adakozási célra rendszeresített persely (a bitang-kassza ), amelynek segítségével a hívek névtelenül adakozhatnak az egyháznak, rendkívül jó eszköz arra, hogy amennyiben az adott egyház illegális forrásból származó jövedelemmel rendelkezik, ezen a kasszán keresztül mossa tisztára. Nem kell a pénzt száz forintosokra váltva elhelyezni a templomi perselyekben, csak annyit tenni, hogy ha valaki az összeg eredete felől érdeklődik, akkor azt névtelen adománynak kell feltüntetni. Ha nagy összegről van szó (pl. több száz millió forintról), akkor egyszerűen arra kell utalni, hogy ez egy hosszabb időszak (például egy év) alatt összegyűlt pénz, és Istennek hála, az elmúlt időszakban egyházunk hívei kivételesen bőkezűek voltak... 19

24 Természetesen jóérzésű ember nem feltételezheti egyik egyházról sem, hogy esetleg illegális jövedelmet mosna tisztára, még akkor sem, ha egyes kisebb egyházak meglepően nagy vagyont halmoztak fel az elmúlt néhány évben... (Gál, 2004, 29. o.) 13. Apport alul- vagy felülszámlázás Egy lepusztult eszközt felülértékel a pénzmosó és alapít egy céget, az eszközt pedig beviszi a társaságba. Kis idő elteltével egy stróman a pénzmosó felügyelete alatt megvásárolja a céget, néhány év múlva pedig a cég felszámolás alá kerül. (Pintér, 2012, 20. o.) 14. Hamis választottbíráskodás Rendhagyó módszer a választottbíráskodás. A tisztára mosandó összeget elhelyezik egy off-shore országban bejegyzett cég számláján, majd egy másik fedőcég X millió dollárt követel peres úton az off-shore cégtől. Ez a cég vagy peren kívüli megegyezéssel átutal X mínusz 20 százalékot (hogy ne legyen gyanús az ügylet), vagy elveszti a pert, elfogadja a nemzetközi választottbírósági eljárás határozatát, és kifizeti az összeget. Így lényegében maga az igazságügyi gépezet igazolta, varázsolta tisztává a szóban forgó összeget. Ennek a technikának az a nagy előnye, hogy a nemzetközi választottbíráskodás gyors és relatíve olcsó is (általában a három választottbíró a pertárgy 1-1 százalékát kapja jutalékként). (Gál, 2004, 30. o.) 15. Ügyvédi letét és honorárium A pénzmosás egy másik hagyományosnak tekintett eljárása lehet az ügyvédi letét alkalmazása. Ha valaki az ügyvédnél letétbe helyezi a pénzét, az ügyvéd befizeti az összeget az iroda elkülönített számlájára, és mivel a befizetett összeg közvetlenül kapcsolódik az ügyvéd ügyfele irányában végzett tevékenységéhez, az ügyvédek letéti számláinak adatait védi az ügyvédi titoktartás, sőt gyakran a banktitok is, ami így együtt jelentősen megnehezítheti az illetékes hatóságok számára az ilyen pénzek felkutatását. Az ügyvédekhez kapcsolódó másik problémakör lehet az ügyvédi honorárium kérdése, azaz pénzmosást valósít-e meg a védőügyvéd, ha elfogadja bűnöző ügyfele pénzét, amelyet ő természetesen valamilyen bűncselekmény elkövetése útján szerzett? Adhatjuk erre azt a választ, hogy nem, hiszen az ügyvéd esetében hiányzik az eredetleplezési célzat, még akkor is, ha egyébként olyan magatartást végez az így kapott pénzzel, ami a pénzmosás elkövetési magatartásai között szerepel. Más a helyzet, és 20

25 pénzmosó lehet az ügyvédből is, ha ezzel a pénzzel ügyfele részére végez valamilyen tranzakciót. (Szendrei, 2010, 30. o.) 16. Részvénytranzakció Részvénytranzakciók felhasználásával is lehet pénzt mosni. A pénzmosási célzatú cselekmények jelentős hányada értékpapír-tranzakciókon keresztül valósul meg alul- vagy felülárazás formájában, valamint közbülső szereplők közbeiktatásán keresztül önkötéssel. A részvények ára ugyanis szabad megállapodás tárgya lehet, ezért ha valaki strómanok segítségével önmagától olcsón vesz értékpapírt, majd azt önmagának magasabb áron eladja, akkor árfolyamnyereségként máris legális jövedelemre tett szert. A módszer persze nem ilyen egyszerű, de egy kis csavarral követhetetlenné válhat a pénz útja. (Gál, 2004, o.) 17. Deviza-tranzakció A deviza-tranzakciók területe is jelenthet pénzmosási lehetőséget. Például, amikor egy deviza-átutalás ellenértékeként elszámolt forint összeg terhére betétet helyeznek el, illetve értékpapírt vásárolnak egyidejűleg, és ezeket fedezetül ajánlják fel egy folyószámlahitel-ügylethez, amely folyószámlahitel összegéből újabb konverzió után deviza-átutalás formájában távozik a pénzeszköz, miközben lejáratkor a folyószámla-hitel összege már nem kerül törlesztésre, de erre persze már csak utólag derül fény. (Szendrei, 2010, 35. o.) 18. Pénzintézetek megszerzése Pénzintézetek megszerzése révén kockázatmentessé válhat a különböző álkölcsönök nyújtása vagy látszat-pénzátutalások végzése is. A bűnözők emellett gyakran működtetnek párhuzamos vagy titkos bankrendszert is, amely családi vagy más jellegű bizalmi kapcsolatok révén lehetővé teszi, hogy az egyik országban átadott pénzösszeg ténylegesen pénzmozgás nélkül a célországban kifizetésre kerüljön. Természetesen a levont jutalék nagyobb, mint a legális banki tranzakciók esetében, de a kockázat csökkentése révén a feladó számára is rentábilis az üzlet. (Gál, 2004, 31. o.) 19. Pénzváltók Ezen intézmények tevékenységüknél fogva nagyban érdekeltek a készpénz üzletágban. Legtöbbször gyengén szabályozottak, mert nem kötelező részletes 21

26 nyilvántartást vezetni minden egyes tranzakcióikról. A pénzmosó általában valamilyen konvertibilis valutában bankváltót vásárol, és utána azt a váltót helyezi el betétként, vagy használja fel arra, hogy külföldi országban árukért, vagy szolgáltatásokért fizessen. A pénzváltó akár elektromos úton is átutalhatja a pénzmosó által elhelyezett összeget, bármely kívánatos helyre. Napjainkra a nemzetközi és hazai szabályozások is szigorodtak pénzváltókkal kapcsolatban, és az ilyen intézményekre vonatkozóan is bevezették az azonosítási és bejelentési kötelezettséget. (Szendrei, 2010, 36. o.) 20. Föld alatti bankrendszerek Legismertebb talán a Hawala 5, amelyet főleg az arab nemzetek, India, Kambodzsa, Pakisztán és általában Dél-kelet Ázsia országai használnak; Pakisztánba például az illetékesek szerint évente 7 milliárd USD áramlik. A föld alatti bankrendszer lényege, hogy bizalmi elven működik, az ügyintézők Amerika és Európa területén készpénzt vesznek át a megbízóktól, amelyek bűncselekményekből származnak. Egy sajátos jelrendszerrel ellátott táblázatban rögzítik a készpénzes tranzakciókat, majd védett vagy gyakran cserélt mobiltelefonokon keresztül az anyaország kapcsolattartóit informálják az aktuális egyenlegekről, akik az igazolást követően a hazai hozzátartozóknak, vagy a küldő fél által megjelölt személynek kifizetik az összeget. Tulajdonképpen egy virtuális pénztovábbításról van szó, amely már a hagyományos bankrendszerek előtt is léteztek. (Pintér, 2012, 21. o.) 21. Aranypiac A pénzmosás egyre jelentősebb módja lesz az aranypiac, mint eszköz felhasználása. Az eljárás lényege, hogy a keletkezett illegális jövedelemből aranyat szereznek be, majd egy másik országba exportálják, ahol eladják, és így legalizálják a piszkos pénzt. E téren az export-import bejelentési kötelezettség hiánya is gátolja a felderítést. (Szendrei, 2010, 38. o.) 22. Ingatlanpiac Ugyancsak széles körben alkalmazott módszerré vált az ingatlanpiac felhasználása a pénzmosási folyamatban. Legegyszerűbb módja a piszkos pénzből megvásárolt ingatlan újbóli eladása, amit a tökéletesség kedvéért tovább lehet bonyolítani többszöri adásvétellel, 5 A Hawala jelentése arabul átutalás. 22

27 illetve gazdasági társaságok vagy egyéb közvetítők közbeiktatásával. Ehhez kapcsolódó technika a mosandó pénzbeforgatása különböző ingatlan beruházásokba (Franciaországban például a nagy szabadidő központok, közösségi épületek beruházásainál fedeztek fel pénzmosásra utaló jeleket.), amelynek során egyrészt ritkán vizsgálják a pénzes befektető előéletét, pénzének eredetét, másrészt a beruházások során elnyerhető állami vagy egyéb támogatások plusz bevételhez juttathatják a pénzmosókat, illetve a napjainkban egyre gyakrabban használt konstrukciónak köszönhetően elképzelhető, hogy a pénzmosó marad befektetéseinek ellenértékeként az ingatlan üzemeltetője, ami megint csak hosszú távú lehetőséget biztosít a számára, hogy legális jövedelemhez jusson, esetleg ennek felhasználásával még több piszkos pénzt mosson tisztára. (Szendrei, 2010, 41. o.) A fentebb bemutatott pénzmosási technikák a könnyen felismerhető változatai a pénzmosásnak, a valóságban ezektől sokkal bonyolultabb (pl. egymással kombinált) módszereket alkalmaznak az elkövetők, ezért is nehéz az ellenük folytatott harc. Azonban ahhoz, hogy fel tudjuk ismerni a komplikáltabb technikákat, ismernünk kell az alapokat. (Gál, 2004) Illetve vannak olyan bűncselekmények, amelyek esetében több mint valószínű, hogy a pénzmosás is megjelenik. Ilyen bűncselekmények (Lilley, 2001): kábítószer-kereskedelem, fegyverkereskedelem, a prostitúció, terrorizmus, korrupció, csalás, hamisítás, nagy összegű pénzlopás, zsarolás és hivatali zsarolás, művészeti és antik értékekkel történő visszaélés, kulturális jelentőségű történelmi ikonok vagy alkotások csempészete, csempészés vám- és/vagy áfacsalás, 23

28 új vagy használt járművek nagy tömegű lopása, illetve illegális exportálása emberkereskedelem, embercsempészet, adófizetés elkerülése. 24

29 5. A hazai szabályozás és szervezetek a pénzmosás ellen 5.1. Hazai szabályozás A pénzmosás az 1989-es rendszerváltást követően jelent meg Magyarországon, amikor a határok megnyitásával mind a külföldi tőke, mind a bűnözők megtalálták a befektetési lehetőségeket nálunk. Magyarország az Európai Közösséggel kötött és 1994-ben hatályba lépett Társulási Szerződés 86. cikkében vállalt arra kötelezettséget, hogy a pénzmosás büntetni rendelt elkövetési magatartás legyen. Ennek a megállapodásnak az értelmében: 1. A Felek egyetértenek, hogy minden erőfeszítést meg kell tenniük és együtt kell működniük, hogy megakadályozzák pénzügyi rendszerüknek általában a bűnözésből, különösen a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekből származó pénz tisztára mosására történő felhasználását. 2. Az ezen a területen történő együttműködés kiterjed az adminisztratív és technikai segítségnyújtásra a pénz tisztára mosása elleni olyan megfelelő szabályok bevezetése érdekében, amelyek egyenértékűek azokkal a szabályokkal, amelyeket a Közösség és e területen működő más nemzetközi fórumok - ideértve a Pénzügyi Akció Munkacsoportot (Financial Action Task Force) - elfogadtak. (1994. évi I. törvény 86. cikk ) A megállapodásnak köszönhetően még ugyanebben az évben megszületett az első pénzmosás elleni jogszabály Magyarországon a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XXIV. törvény és a végrehajtásáról szóló 74/1994. Kormányrendelet, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényben meghatározták és szankcionálták a pénzmosás bűncselekményét. Azonban ezek ellenére 2001-ben mégis felkerültünk az FATF Nem együttműködő országok és területek nevű listájára a bemutatóra szóló és jeligés anonim takarékbetétkönyvek és értékpapírok, a hatalmas volumenű készpénzforgalom, valamint a pénzváltási tevékenység szabályozatlansága miatt. A felmerült problémák és a szeptember 11-ei események miatt született meg a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló évi LXXXIII. törvény. A törvény által bevezetett intézkedéseknek köszönhetően 25

30 Magyarország júniusban lekerült az FATF feketelistájáról és hazánk pénzmosás elleni törekvései azóta is pozitív megítélésűek a nemzetközi szervezetek részéről. (Gál, 2004) A mai hatályos pénzmosás elleni szabályozás két törvényben található meg: ezek a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény a és A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény. Idén július 1-jén lépett hatályba a évi LII. törvény, amely több, pénzmosással kapcsolatos törvényt is módosított. Az érintett törvények a következőek: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvény A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló évi XLVIII. törvény A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 207. évi CLXXX. törvény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló évi CLVIII. törvény A Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló évi CCXXIII. törvény 26

31 A törvények módosítására két európai uniós irányelv miatt 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és 2006/70/EK bizottsági irányelv volt szükség, ezen irányelveknek való megfelelés céljából. A hatályos magyar jogszabály szerint pénzmosásnak számít: 399. (1) Aki más által elkövetett büntetendő cselekményből származó a) dolgot átalakítja, átruházza, vagy a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe abból a célból, hogy aa) az ilyen dolog eredetét eltitkolja, elleplezze, vagy ab) a más által elkövetett büntetendő cselekmény elkövetőjével szemben folytatott büntetőeljárást meghiúsítsa, b) dolog eredetét, az ilyen dolgon fennálló jogot vagy az e jogban bekövetkezett változásokat, az ilyen dolog helyének változását vagy azt a helyet, ahol az ilyen dolog található, eltitkolja, vagy elleplezi, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a más által elkövetett büntetendő cselekményből származó dolgot a) magának vagy harmadik személynek megszerzi, b) megőrzi, kezeli, használja vagy felhasználja, azon vagy az ellenértékén más anyagi javakat szerez, ha a dolog eredetét az elkövetés időpontjában ismerte. (3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki bűncselekményének elkövetéséből származó dolgot ezen eredetének leplezése, titkolása céljából a) gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja, b) a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe (1) Aki a más által elkövetett bűncselekményből származó a) dolgot gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja, b) dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe, és gondatlanságból nem tud a dolog ezen eredetéről, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2012. évi C. törvény) 27

32 A évi CXXXVI. törvény által meghatározott szolgáltatók 6 kötelesek: üzleti kapcsolat létrejöttekor ügyfeleiket átvilágítani, illetve ha az ügyfél által kezdeményezett megbízás eléri vagy meghaladja a hárommillió-hatszázezer forintot. Az átvilágítás során a következő adatokat kell rögzíteni: természetes személyek esetében: családi és utónév, lakcím, állampolgárság, azonosító okmány típusa és száma, illetve külföldi állampolgár esetében a magyarországi tartózkodási címet jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében: név és rövidített név, székhely vagy külföldi székhely esetén a magyarországi fióktelephely címe és a cégjegyzékszám pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon belül működő Pénzmosás Elleni Információs Irodának jelenteni az esetet. megtagadni a tájékoztatást az általuk tett bejelentésről és az adatszolgáltatás megkeresés alapján való teljesítéséről, annak tartalmáról, a bejelentő személyéről, valamint arról, hogy az ügyféllel szemben indult-e büntetőeljárás. az ügyfél-átvilágítás során keletkezett adatokról és a pénzmosás gyanúról tett bejelentésekről nyilvántartást vezetni, és ezen adatokat, iratokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve a bejelentéstől számított nyolc évig megőrizni. gondoskodni az olyan belső ellenőrző és információs rendszer működtetéséről, amely a fentebb említett három kötelesség teljesítését megfelelően segíti elő. gondoskodni arról, hogy alkalmazottaik ismerjék a pénzmosással kapcsolatos hatályos jogszabályokat, illetve felismerjék a pénzmosásra utaló jeleket és megfelelően járjanak el belső szabályzatot készíteni a felsorolt feladatok teljesítésére vonatkozóan. (2007. évi CXXXVI. törvény) 6 Aki Magyarország területén pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat; befektetési szolgáltatási tevékenységet folytat, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújt; biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási tevékenységet folytat; árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytat; nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést folytat; ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytat; könyvvizsgálói tevékenységet folytat; könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytat; játékkaszinót, kártyatermet működtet vagy távszerencsejátékot szervez; nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedik; árukereskedelmi tevékenysége folytatása során hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el; önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működik; ügyvédi, közjegyzői tevékenységet végez. 28

33 5.2. Hazai szervezet Magyarországon a nemzetközi gyakorlattal ellentétben nem hoztak létre külön szervezetet a pénzmosás üldözésére, ezeket a feladatokat a rendőrség látta el 2007 december 31-ig. A Nemzeti Nyomozó Iroda keretein belül működő Pénzmosás Elleni Osztály a megyei rendőr-főkapitányságokkal együttműködve nyomozott a pénzmosás gyanújával indult bűnügyekben január 1-jétől a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságának a Pénzügyi Információs Osztály vette át a feladatokat, január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának Pénzügyi Információs Főosztály látta el azokat, majd január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalában főosztályként működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda végzi el a pénzmosás elleni küzdelem feladatait. 29

34 6. Nemzetközi szabályozás és szervezetek a pénzmosás ellen 6.1. Nemzetközi szabályozás A pénzmosással foglalkozó nemzetközi dokumentumok csak a XX. században a 80-as évektől kezdődően jelentek meg. A következőkben ezeket foglalnám össze röviden Európai Tanács ajánlása június 27-én az Európai Tanács Miniszteri Bizottsága ajánlást fogadott el a bűncselekményekből származó pénz külföldre szállításának és biztonságba helyezésének a megakadályozása tárgyában. A Bizottság úgy gondolta, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás mellett a bankrendszer is hatékony lehet a pénzmosás elleni küzdelemben. Ezért a Tanács a tagállamok kormányainak javasolta, hogy a bankok: ellenőrizzék az ügyfelek személyazonosságát, ha számlát vagy biztonsági betétet nyitnak, páncélszekrényt bérelnek, meghatározott összegű készpénzfizetési ügyletet hajtanak végre, bankközi átutalásokat bonyolítanak le; korlátozzák a rendszeres ügyfeleiknek biztosított széf bérbeadást; megfelelő módon készítsék fel bankfiókjaiknak személyzetét, különösen az azonosító okiratok vizsgálatára és a bűncselekményre utaló magatartások felderítésére; szervezzék meg a szoros nemzeti és nemzetközi együttműködést a bankok és az illetékes hatóságok között; állítsanak fel olyan mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a bankjegyek befizetésekor a bűncselekménnyel összefüggésben használt bankjegyek jegyzékével való módszeres összehasonlítást. (Szendrei, 2010, 91. o.) Bécsi Konvenció december 20-án, Bécsben 67 ország írta alá az ENSZ keretében A kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása és az értékesítésből származó illegális jövedelmek elleni Egyezményt, amely a Bécsi Konvenció néven vált ismertté 7. A Konvenció bűncselekménnyé nyilvánítja a pénzmosást. Előírja a banktitok szabályok szigorúságának enyhítését, mivel sokszor erre hivatkoznak a nyomozások 7 Magyarország augusztus 22-én írta alá New York-ban, és az évi L. törvénnyel hirdette ki az február 11-én hatályba lépett egyezményt. 30

35 visszautasításakor. Továbbá rendelkezik az aláíró államok átfogó jogsegélynyújtási kötelezettségéről, azaz felhatalmazza a nemzeteket, hogy felkeressenek más nemzeteket, hogy azonosítsák, nyomon követhessék, lefoglalják vagy befagyasszák a pénzmosás során használt eszközöket. Ezeken felül gazdasági előnyöket is kilátásba helyez a megállapodás. Ha egy ország segít egy másiknak, akkor számíthat rá, hogy az illegális vagyon során keletkezett jövedelemből egy bizonyos részt kormányközi szervezetek támogatására használhat fel. A Bécsi Konvenció augusztusában vált nemzetközi jogszabállyá a 20. ratifikációs okirat elhelyezése után, és november 11-jén lépett hatályba. (Szendrei, 2010) Baseli Nyilatkozat decemberében Baselben tíz ország (a nyugat-európai országok vezető bankjai 8, valamint az USA, Kanada és Japán központi bankjai) megalapította a Baseli Bankfelügyeleti Bizottságot és kiadták az úgynevezett Baseli Nyilatkozatot, amely a Bankszabályozásról és a Felügyeleti Gyakorlatról, valamint a bankrendszer pénzmosás céljára történő bűnös használatának megelőzéséről szól. A Nyilatkozat nem jogi dokumentum és alkalmazása az egyes nemzetek gyakorlatán és jogrendszerén alapul. Négy fontos elvet állít fel a bankokba vetett bizalom fenntartása és biztosítása érdekében: ügyfél-azonosítás, jogszabályoknak való megfelelés, együttműködés a végrehajtó szervekkel, az Alapelvek Nyilatkozatához való csatlakozás. (Pintér, 2012) A bankfelügyeleti hatóságok világszerte eljuttatták az Alapelveket a pénzintézetekhez és a jogalkotó szervekhez azzal a javaslattal, hogy fogadják el és alkalmazzák azt. Az Alapelvek a legmeghatározóbb pénzmosás megelőzését célzó, nemzetközi pénzügyi szervezet által kidolgozott, pénzintézetekhez szóló, dokumentum. (Szendrei, 2010, 93. o.) Strasbourgi Konvenció november 8-án Strasbourgban az Európai Tanács tagállamai aláírták a 141/1990. Európai Tanácsi Konvenciót a bűncselekményből származó jövedelem mosásáról, nyomozásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, ismertebb nevén a Strasbourgi 8 Belgium, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, Német Szövetségi Köztársaság, Olaszország és Svédország 31

36 Konvenciót. A Konvenció létrejöttének előzménye, hogy az Európa Tanács Miniszteri Tanácsa 1987-ben megbízott egy szakértői csoportot, hogy vizsgálja meg az európai büntetőjogi megállapodásokat, annak érdekében hogy azok mennyire alkalmazhatóak a pénzmosással szerzett jövedelmek felderítésére és elkobzására. A vizsgálatot követően a bizottság arra jutott, hogy hasznos lenne megalkotni egy új szabályozást, amely összefogottabban foglalkozik a témával. A Konvenció nem kötelező erejű jogszabály, hanem elvi ajánlás a tagok számára. A Konvenció öt alapelvre épül: az ENSZ által megalkotott Bécsi Konvenció a pénzmosás nemzeti szinten való szabályozásának szükségessége a pénzmosással kapcsolatos jogsegélyek teljesítésének vállalása anyagilag érdekeltté kell tenni a jogsegélyt teljesítő államok hatóságait a jogharmonizáció kérdése (Pintér, 2012, o.) Az Európa Tanács Egyezménye az összes tagállam és a kidolgozásban megfigyelőként résztvevő államok (az Egyesült Államok, Ausztrália és Kanada) számára nyitva áll a csatlakozásra 9. (Szendrei, 2010, 95. o.) Az Európai Unió pénzmosás elleni Irányelvei Az Európai Unió is határozottan fellép a pénzmosás ellen, a témában három irányelvet fogalmaztak meg az évek során, amelyek a következők: Az EU I. pénzmosás elleni Irányelve (91/308/EGK) Az egységes közösségi fellépés hiánya oda vezethet, hogy a tagállamok a pénzügyi rendszerük védelme érdekében olyan nemzeti szintű intézkedéseket fogadnak el, melyek nincsenek összhangban az egységes piac megvalósításának igényével. Koordináció nélkül a pénzmosók kihasználnák a Közösségen belüli tőke szabad áramlását és a pénzügyi szolgáltatások szabadságát. (Első Bizottsági jelentés a Pénzmosási Direktíva (91/308/EEC) megvalósításáról az Európai Parlament és a Tanács Számára) A kötelező irányelv három célt fogalmaz meg: a bűnözök megakadályozása abban, hogy pénzmosást hajtsanak végre az egységes belső piac előnyeit kihasználva megakadályozni az összeegyezhetetlen lépéseket a pénzmosás elleni küzdelem során 9 Magyarország november 6-án írta alá a Strasbourgi egyezményt, amely július 1-jén lépett hatályba hazánkban. 32

37 az EU hozzájáruljon a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez (Pintér, 2012) Az Irányelv alapul veszi az előzőekben felsorolt konvenciókat és az Európai Tanács évi ajánlását. A legfontosabb rendelkezések a következőek: A 2. cikkely kimondja, hogy a kábítószer kereskedelemből származó jövedelem tisztára mosása tiltott. Az Irányelv a pénzmosás definícióját a Bécsi Egyezményből veszi át, de fontosnak tartja, hogy a tagállamok a meghatározást minden olyan jövedelemre kiterjesszék, melyek alkalmat adhatnak pénzmosó ügyletekre. Az Irányelv cikkelyei a pénzügyi rendszer védelmét szolgálják. A rendelkezések hatálya a pénz- és hitelintézetekre terjed ki. De az Irányelv felismeri azt, hogy a pénzmosás nem csak a pénzügyi rendszeren belül, hanem különböző nem pénzügyi vállalkozásokon keresztül is megvalósulhat. A kimerítő jellegű felsorolás lehetetlen volta miatt az alábbi módon nyer szabályozást e probléma az Irányelvben: A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az irányelv előírásait olyan szakmákra és vállalkozási kategóriákra egészen vagy részlegesen kiterjesszék, amelyek olyan tevékenységet végeznek, amely különösen alkalmas pénzmosás céljára. Az Irányelv által létrehozott Kapcsolattartó Bizottság feladatává teszi annak vizsgálatát, hogy valamely szakma vagy vállalkozási kategória e cikkely hatálya alá tartozzon akkor, ha valamely Tagállamban pénzmosásra használják fel. A 3. cikkelyben kötelezettséget ír elő a ECU-s (1999. január 1. óta euro) határt meghaladó egyszeri tranzakció és a pénzmosás-gyanús tranzakció esetén az azonosításra. Az ügyfél azonosító okmányokat és a nyilvántartásokat legalább 5 évig meg kell őrizni. Az Irányelv 5. cikkelye arról rendelkezik, hogy a hitel és pénzintézetek különleges figyelemmel vizsgáljanak meg minden olyan tranzakciót, amely jellegéből adódóan valószínűsíthetően pénzmosással kapcsolatos. Az ilyen fokozott óvatosságra vonatkozó kötelezettség elkülönül a gyanús tranzakciók jelentési kötelezettségétől, akkor kap szerepet, amikor a gyanú még nem áll fenn. A pénzmosás elleni fellépésekben résztvevő hatóságokat értesíteni kell a kétséges ügyletekről, és el kell látni őket a szükséges információkkal. A felderítés sikere érdekében az Irányelv megtiltja, hogy a pénz- és hitelintézet az adatszolgáltatást az ügyfél vagy harmadik személy tudomására hozza. Ha a pénz- és hitelintézet tudja vagy 33

38 gyanítja, hogy a tranzakció pénzmosással kapcsolatos, az értesítésig az ügyletet nem hajthatja végre. A pénz- és hitelintézeteknek megfelelő belső ellenőrzési és továbbképzési programot kell bevezetniük. Felállításra került egy kapcsolattartó bizottság ( Contact committee ), amely előmozdítja a párbeszédet a tagállamok között és tanácsokat ad a nemzeti szintű szabályozáshoz. A tagállamok belső joga az Irányelv előírásaitól szigorúbb szabályokat tartalmazhat a pénzmosási cselekmények megelőzése érdekében. (Szendrei, 2010, o.) Az EU II. pénzmosás elleni Irányelve (2001/97/EK) A pénzmosás terjedése és az alkalmazott technikák változásai miatt, illetve a pénzmosás megítélése a szeptember 11-ei események után alapjaiban változott meg, ami a pénzmosás elleni szabályozások változtatásaihoz vezetett. Az új Irányelvet december 4-én fogadták el, és ez módosította az I. irányelvet is. Az Irányelv újradefiniálta azon bűncselekményeket, amelyek a pénzmosás alapbűncselekményei lehetnek, kiterjesztette a tárgyi és személyi hatályt, valamint megfogalmazta az ügyfél-átvilágítási kötelezettséget. (Pintér, 2012) Az EU III. pénzmosás elleni Irányelve (2005/60/EK) A III. Irányelv egyik legfontosabb célja a korábbi Irányelv kiterjesztése a pénzmosás mellett a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre is, illetve a FATF 9 új speciális ajánlásának a közösségi jogba való beemelése. Az Irányelve arra kötelezte a tagállamokat, hogy december 15-ig hatályba léptessék az irányelveknek megfelelő törvényeket, rendeleteket és rendelkezéseket. Bevezetésre kerül a kockázatalapú megközelítés, kibővítik az ügyfél-átvilágítási kötelezettséget és megfogalmazzák a felfedés tilalma alóli kivételeket. (Pintér, 2012) Az EU Tanács 98/699/JHA számú Együttes Fellépése Az Együttes Fellépés a pénzmosásról, az elkövetéshez használt eszközök, valamint a bűncselekményekből származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, zárolásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szól. Legfontosabb rendelkezései a következőek: 34

39 Az évi Európa Tanácsi egyezmény egyes cikkeinek tekintetében (a pénzmosás előcselekményeinek tekinthető bűncselekmények kapcsán) a tagállamok ne éljenek fenntartásokkal. Minden tagállam gondoskodik arról, hogy bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzására vonatkozó jogszabályai és eljárási szabályai lehetőséget nyújtsanak az ilyen jövedelmek összegének megfelelő vagyontárgyak elkobzására, akár kifejezetten hazai eljárások, akár egy másik tagállam megkeresése alapján elrendelt eljárások keretében, beleértve a külföldi elkobzási határozatok végrehajtására irányuló megkereséseket is. Az Európai Igazságügyi Hálózat működésének keretében minden tagállam elkészít egy felhasználóbarát útmutatót, a tanácsadó irodákra és az adott tagállam által a bűncselekmények elkövetéséhez használt eszközök és a bűncselekményekből származó jövedelmek azonosítása, felkutatása, zárolása vagy lefoglalása, valamint elkobzása terén nyújtható segítségre vonatkozó információkkal. A tagállamok a hazai eljárásaikban alkalmazott, hasonló intézkedéseket megillető prioritásokkal azonos prioritások szerint kezelik a többi tagállamtól a vagyontárgyak felkutatására, nyomozására, zárolására vagy lefoglalására, illetve elkobzására vonatkozóan érkező megkereséseket. A tagállamok a rendelkezésre álló együttműködési megállapodások alkalmazásával ösztönzik a közvetlen kapcsolatokat a nyomozó hatóság tagjai, valamint az ügyészek között. A tagállamok, amennyiben ez belső jogukkal nem ellentétes, minden esetben megteszik a vagyontárgyak eltüntetésének megakadályozásához szükséges intézkedéseket. A tagállamok gondoskodnak azokról az intézkedésekről, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a bírók és ügyészek megismerjék a bűncselekmények elkövetéséhez használt eszközök és a bűncselekményekből származó jövedelmek azonosítása, felkutatása, zárolása vagy lefoglalása, valamint elkobzása terén alkalmazott nemzetközi együttműködés legjobb módszereit. (Pintér, 2012, o.) Wolfsbergi pénzmosás-ellenes alapelvek A legnagyobb svájci bank, az UBS AG kezdeményezésére október 30-án tizenkét pénzintézet egységes nemzetközi szabályok bevezetéséről állapodott meg, ezek a szabályok a Wolfsbergi pénzmosás-ellenes alapelvek. Az alapelvek célja a pénzmosással kapcsolatos ügyletek kiszűrése. Az alapelvek átvétele önkéntes, azok átültetéséért és 35

40 betartásáért a csatlakozó bank menedzsmentje felel. Az ehhez a kezdeményezéshez csatlakozó bankok alapították meg a Wolfsberg Csoportot.(Gál, 2004) Palermói Egyezmény decemberében az ENSZ kezdeményezésére jött létre a Nemzetközi Szervezett Bűnözés Elleni Egyezmény, amely az aláírás helyszíne után viseli a Palermói Egyezmény nevet. Az egyezmény értelmében: az aláíró államok kötelesek bűncselekménnyé nyilvánítani valamennyi súlyos bűncselekményből eredő vagyonra elkövetett pénzmosást, a tagállamok kötelesek alapítani egy országos szabályozó és felügyeleti szervet a pénzügyi szektor, a pénzmosással kapcsolatos bejelentések és egyéb információk vizsgálata és elemzése céljából, az aláíró államok kötelesek felállítani egy FIU-t (Financial Intelligence Unit), előírják a pénzmosásból származó vagyon elkobzását, intenzív nemzetközi bűnügyi együttműködést és az információcserét valósítanak meg. (Szendrei, 2010, 101. o.) Az Európai Tanács Varsói Egyezménye Az Európa Tanács május 16-án Varsóban megalkotott egy Egyezményt a pénzmosásról, a bűncselekményekből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról. Az Egyezmény értelmében aláíró feleknek meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket aziránt, hogy pénzügyi hírszerző egységet hozzanak létre. Valamint aziránt, hogy az egységeik közvetlenül vagy közvetve, időről-időre hozzáférhessenek a feladataik megfelelő ellátásához szükséges pénzügyi, közigazgatási és bűnüldözési információkhoz, ideértve a gyanús ügyletekről szóló jelentések elemzését is. (Szendrei, 2010, 103. o.) 36

41 6.2. Nemzetközi szervezetek A fejezet további részében olyan nemzetközi szervezeteket szeretnék bemutatni, amelyek elsődleges célja a pénzmosás elleni küzdelem Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force FATF) A pénzmosás általában nemzetközi bűntény, már az alapbűncselekmény is több országot érinthet és az illegális pénz tisztára mosása nem történhet meg országokon keresztüli mozgatás nélkül. Ennek következményeként is elkerülhetetlen az országok összefogása a pénzmosás elleni küzdelem érdekében. A nemzetközi szervezetek közül a Financial Action Task Force-ot továbbiakban FATF kell kiemelni, amely megalakulása óta élen jár a pénzmosás elleni küzdelemben. A szervezet júliusában jött létre Párizsban a G7 (Anglia, Egyesült Államok, Franciaország, Japán, Kanada, Németország és Olaszország) éves csúcstalálkozóján. Az FATF elsődleges feladata a nemzeti programok összehangolása az egyes országokban, a hatóságok közötti kapcsolatok erősítése, illetve a Baseli Nyilatkozat és a Bécsi Konvenció alapelveinek gyakorlati megvalósítása. Jelenleg 36 tagja van a szervezetnek. 10 Az FATF feladata a pénzmosás elleni küzdelme, amihez 1990-ben 40 pontból álló ajánlást fogalmazott meg. Az azóta többszöri módosításon is átesett ajánlás a mai napig a legfontosabb alapelveket rögzíti. Az alábbi témakörökre vonatkozik ajánlás: a nemzetközi jogrendszerek továbbfejlesztésére, a bankrendszer szerepének erősítésére, valamint a nemzetközi együttműködés továbbfejlesztésére. Az ajánlásokat több mint 130 ország írta alá és használja nemzetközi szabványként szeptember 11-e után az FATF a meglévő 40 ajánlás mellé 9 speciális ajánlást dolgozott ki, amelyek a terrorizmus finanszírozásával foglakoznak. Ezt követően felülvizsgálták az ajánlásokat és aktualizálták azokat. A változásokat a Konzultációs Dokumentum tartalmazza. Azonban a változások nem szabályoztak le mindent, ezt a tagállamoknak kell megtenniük. 10 Argentína; Ausztrália; Ausztria; Belgium; Brazília; Dánia; Dél-Afrika; Egyesült Államok; Egyesült Királyság; az Európai Bizottság; Finnország; Franciaország; Görögország; a Holland Királyság: Hollandia, a Holland Antillák és Aruba; Hong Kong; India; Írország; Izland; Japán; Kanada; Kína; Koreai Köztársaság; Luxemburg; Mexikó; Németország; Norvégia; Olaszország; Oroszország; az Öböl Menti Együttműködési Tanács; Portugália; Spanyolország; Svájc; Svédország; Szingapúr; Törökország és Új-Zéland. 37

42 A tagországok szakértői 2000-től kezdve állítottak össze egy 25 jogszabályi és gyakorlati hiányosságokból álló listát, amelyből ha több is teljesül, akkor az adott tagország felkerül a Nem együttműködő országok és testületek (Non-Cooperative Countries and Territories NCCT) nevű feketelistára. A 40 ajánlás és azok értelmező megjegyzéseik, a 9 speciális ajánlás, a 25 NCCTkritérium és a felülvizsgálat alkotja az úgynevezett FATF Szabályzatot, amelynek a célja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése. (Pintér, 2012) Egmont Csoport (Egmont Group) Az Egmont Csoport 1995-ben alakult. A csoport évente konferenciákat szervez, továbbá saját fejlesztésű számítógépes programban rögzíti a tagországok jogszabályait, a jogalkalmazókról szerzett információkat, illetve biztosítja az adatcsere lehetőségét. Jelenleg 107 tagja van az Egmont Csoportnak, köztük Magyarország is megtalálható. Minden tagország létrehozta a pénzügyi hírszerző egységét (Financial Intelligence Unit FIU) az információk gyűjtésére és elemzésére. Az FIU egy olyan központi nemzeti hivatal, amely fogadja, elemzi, valamint az illetékes szervek felé továbbítja azokat a pénzügyi információkat, amelyek bűncselekmény elkövetésének gyanúját vetik fel, illetőleg, amelyre a nemzeti törvényhozásnak szüksége van a pénzmosás elleni küzdelem érdekében. A pénzügyi nyomozó hivatalok folyamatos összeköttetésben vannak a különféle pénzügyi intézményekkel, a jogalkalmazó szervekkel, a közvádló hatósággal és a külföldi FIU egységekkel. A tagállamok biztosítják, hogy az FIU-k saját kezdeményezésre vagy kérésre kicserélik a rendelkezésre álló információkat. (Szendrei, 2010, 124. o.) Itthon nem hoztak létre külön szervként működő pénzügyi nyomozó hivatalt, így ezeket a feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás Elleni Információs Irodája látja el. Itt szeretném megemlíteni még a FIU.net nevű programot, amely szorosan kapcsolódik az Egmont Csoporthoz. A program egy olyan decentralizált számítógépes informatikai rendszer, amely a FIU egységek között adatcserét segíti elő ben indították el az Európai Tanács döntése alapján. A programot csak az Európai Unió tagállamai használhatják, azonban az adattovábbításokra az Egmont Csoport rendszerét használják. (Pintér, 2012) 38

43 Moneyval 1997-ben az FATF támogatásával és az Európai Tanács közreműködésével létrejött a Moneyval (2002-ig PC R EV), amely egy nemzetközi, pénzmosással foglalkozó szervezet. A Moneyval létrehozásának a célja, hogy megvizsgálja az FATF ajánlásainak való megfelelést, a nemzeti szabályozás hatékonyságát és a FIU tevékenységét. Jelenleg 30+2 tagja van a szervezetnek, Magyarország is a tagországok között található. 11 A szervezet az Európai Tanács Bűnügyekkel foglalkozó Európai Bizottság albizottsága. Minden tagország három tagot delegálhat a Bizottságba. (Pintér, 2012) A Moneyval küldetése: A pénzmosás, azaz a folyamat, mely során a bűncselekményekből származó pénzek legitim vagyonná válnak, egyre növekvő tendenciát mutat. Leginkább azoknak az országoknak a gazdaságát érinti a probléma, ahol kiemelkedő lehetőség van a külföldi tőkebefektetésre. A pénzügyi szabályozás gyakorta ezekben az országokban kevésbé szigorú, mint azokban, amelyek sebezhetővé teszik a többi országot a pénzmosási folyamat szempontjából. Az illegális tevékenységek beszivárgása az ép gazdaságba, néhány kivételtől eltekintve, kikényszeríti az országoktól, hogy létrehozzanak egy hitelt érdemlő pénzügyi rendszert, amely képes a pénzmosás felderítésére, megelőzésére és ellenőrzésére. (Szendrei, 2010, 123. o.) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) A FinCEN-t 1990-ben hozta létre az Egyesült Államok, mint a pénzmosás-ellenes politika kidolgozásáért és működtetéséért felelős szövetségi intézményt. A FinCEN hatásköre a következőkre terjed ki: az 1970-es BSA (Banktitok-törvény) pénzmosás-ellenes rendelkezéseinek érvényre juttatása, a BSA pénzmosás-gyanús tranzakciók bejelentéséről és a dollárt elérő tranzakciók jelentéséről szóló rendelkezéseinek továbbfejlesztése, 11 A Moneyval-nak 30 állandó tagja van (Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Grúzia, Horvátország, Izrael, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Oroszország, Örményország, Románia, San Marino, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna és a Vatikán) és 2 ideiglenes tagja (jelenleg Ausztria és Franciaország), amelyeket az FATF elnöksége jelöli két évre. Valamint 4 joghatóság (az Egyesült Államok, Japán, Kanada és Mexikó) és 13 szervezet rendszeres megfigyelőként van jelen a szervezetben. 39

44 a BSA rendelkezéseinek értelmezése, útmutatók publikálása, válaszadás a telefonon vagy levélben érkező kérdésekre, eljárás kezdeményezése (például pénzbírság kiszabása végett) ha ez szükségesnek látszik, a pénzügyi szolgáltatók jelentéseiből és egyéb forrásokból összeállít egy adatbázis, amelyet folyamatosan karbantart, és elérhetővé tesz a szövetségi, állami és helyi hatóságok számára jelentések készítése a pénzmosással kapcsolatos legújabb trendek, módszerek figyelembe vételével, más országok támogatása hatékony pénzmosás-ellenes szabályozás kialakítása céljából, valamint együttműködés olyan nemzetközi szervezetekkel, amelyek a gazdasági bűnözés elleni globális küzdelemben részt vesznek. (Szendrei, 2010, 125. o.) 40

45 Január Február Március Április Május Június 7. Pénzmosási statisztikák 7.1. Hazai statisztikák Itthon a pénzmosással a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás Elleni Információs Irodája foglalkozik. Az Iroda készíti el a féléves, illetve éves jelentéseket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 23. (10) bekezdésében megjelenő tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve, valamint a már említett törvény 29. (5) bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az általa vezetett statisztikai mutatókról. A következőkben a és év első féléves statisztikáit fogom bemutatni első félév folyamán összesen darab bejelentés érkezett pénzmosás és terrorizmus finanszírozás tárgyában, míg első félévében ez a szám majdnem a duplájára nőtt, és összesen darab bejelentés érkezett. (A Pénzmosás Elleni Információs Iroda és féléves tájékoztatója) Az alábbi diagram mutatja a beérkezett jelentések számát havi bontásban: első félév első félév ábra A bejelentések és egyéb adatszolgáltatások megoszlása és első félévében Forrás: A Pénzmosás Elleni Információs Iroda és féléves tájékoztatója alapján saját szerkesztés 41

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Budapesti CORVINUS Egyetem Számvitel mester szak II. évfolyam Ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirány Offshore

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

Valuta be- és kivitele

Valuta be- és kivitele Valuta be- és kivitele 1. ) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. október 26-i 1889/2005/EK RENDELETE a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről AZ EURÓPAI

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám).

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám). 34 6. sz. melléklet Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről I. Törvény

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén Kérdőív pénzforgalmi intézményben/elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedés szerzésének bejelentéséhez a Bejelentőnek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Pénzmosás a nemesfém-kereskedelemben

Pénzmosás a nemesfém-kereskedelemben Pintér Beatrix PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék 1. Alapvetés A pénzmosás és a pénzmosás elleni küzdelem napjainkban egyre többször jelenik meg a médiában,

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS...3 2. A MÉRLEG

Részletesebben

Ingóság, felesleg értékesítése

Ingóság, felesleg értékesítése Horváth János. Ingóság, felesleg értékesítése Nem minősül a kereskedelmi törvény szerint kereskedelmi tevékenységnek, ha a terméket nem üzletszerű gazdasági tevékenységként értékesíti valaki. Üzletszerű

Részletesebben

VIZSGÁLATA. Készítette: Tóth Zsuzsanna

VIZSGÁLATA. Készítette: Tóth Zsuzsanna L Ü G L E T Á N C Y E K VIZSGÁLATA Készítette: Tóth Zsuzsanna Láncértékesítésen alapuló csalás lényege Olyan értékesítés, amelyben a szereplők fiktív ügyleteket szerveznek a haszon egymás közötti elosztásával

Részletesebben

Pénzmosás a mindennapjainkban

Pénzmosás a mindennapjainkban 116 aki Chicago-szerte működtetett pénzbedobós, önkiszolgálós mosodákat, ezek segítségével álcázva, a prostitúcióból, a szerencsejátékokból és a szesztilalmi törvények megsértéséből származó jövedelmét.

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SZAKDOLGOZAT Murányi Fanni Távoktatás Pénzügy - Számvitel Számvitel BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR A pénzmosás Belső konzulens:

Részletesebben

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Szervezett bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A szervezett bűnözés jellemzői profit-orientált magas fokú szervezettség és konspiráció magasan képzett szakemberek részvétele csúcstechnika igénybevétele

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. A

NETMAXX HUNGARY KFT. A NETMAXX HUNGARY KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Pénzmosási Szabályzata - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat Jelen nyilatkozat kitöltési segédlete az NKA portálon (www.nka.hu) a Főoldalon megtalálható. Támogatott neve: Pályázati azonosító: pály név pály az Átláthatósági nyilatkozat az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok:

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok: Hagyaték Vonatkozó jogszabályok: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

UFS GROUP HOLDING ZRT.

UFS GROUP HOLDING ZRT. UFS GROUP HOLDING ZRT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. május 2.

ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. május 2. ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. május 2. FOGALOM alacsony vagy 0 % az adókulcs kettős adózást kizáró egyezmény

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív befektetési vállalkozásban minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó CIB Lízing Csoport H-1138 Budapest, Váci út 140. Telefon: (36-1) 485-9861, 485-9863, 485-9739. Telefax: (36-1) 489-6718 BCI Italian Banking Group Registry Code No. 20024 I. ÜGYFÉL INFORMÁCIÓK Cégnév (rövidített

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012

ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 Budapesti Ügyvédi Kamara ELTE ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 Budapest, 2012. november 23. Második szekció: Belföldi ÁFA ügylettel kapcsolatos problémák elemzése Moderátor: dr. Fülöp Péter ügyvéd,

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12250. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016.

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről I.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Kamatjegy betétszerződés Alulírott Tulajdonos neve: Családi és utónév (szül. név): Állampolgárság: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Azonosító okirat száma, típusa:

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK. Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens, PTE ÁJK

A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK. Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens, PTE ÁJK A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens, PTE ÁJK A számvitel rendjének megsértése 403. (1) Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:...

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:... Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3.000,-Ft illetékköteles Bejelentés Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga követelményrendszere

A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga követelményrendszere A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga követelményrendszere I. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) értelmében bírósági

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

I. A szabályzat célja

I. A szabályzat célja Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2013 1 Üzleti

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL

A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL Kitöltendő 2 példányban, nyomtatott nagy betűkkel! Illetékbélyeg helye (3.000 Ft) Ügyiratszám: /20. B E J E L E N T É S A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL (A kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

A pénzmosás elleni küzdelem az új magyar büntetőjogban

A pénzmosás elleni küzdelem az új magyar büntetőjogban Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Pintér Beatrix A pénzmosás elleni küzdelem az új magyar büntetőjogban A doktori értekezés tézisei Témavezető: Gál István László habilitált

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben