GYORSJELENTÉS I. Félév augusztus 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYORSJELENTÉS. 2002. I. Félév. 2002. augusztus 14."

Átírás

1 GYORSJELENTÉS I. Félév augusztus 14.

2 Összefoglalás A NABI Csoport folytatta növekedési stratégiáját és további lépéseket tett a jövőbeni fejlődése érdekében. A Csoport konszolidált árbevétele 180 millió USD-t ért el a június 30-án lezárult félévben az előző év hasonló időszakában elért 179 millió USD-hoz képest. A Csoport 425 autóbuszt szállított ki amerikai vevői részére, közel 100 darabbal kevesebbet mint 2001 azonos időszakában, amikor IV. negyedévében gyártott autóbusz árbevételét is realizálta. Ezzel szemben az angliai piacon a Csoport árbevétele 58 százalékkal növekedett az előző évhez képest, melyet elősegített az angliai városi autóbusz piac 4 százalékos növekedése, ahol az Optare 12,8 százalékra növelte részesedését a 2001-ben elért 9 százalékhoz képest. Az értékesítés közvetlen költsége a teljes árbevétel 88,1 százalékát tette ki, és ezzel 2 százalékponttal meghaladta a 2001-ben elért szintet, melynek fő oka mintegy 4,5 millió USD értékű költség átsorolása, amelyet korábban az értékesítési, általános és adminisztratív költségek között könyveltek (lásd 3.5). Bár az értékesítési, általános és adminisztratív költségek nominális csökkenést mutattak az előző év azonos időszakához képest, ez tartalmaz 2 millió USD értékű egyszeri költséget, valamint mintegy 2,5 millió USD értékben a Társaság különböző beruházásaihoz kapcsolódó a jövőben folyamatosan jelentkező költséget (lásd 4.3). A Csoport beruházási tevékenységének eredményeként a kaposvári gyárkomplexum első ütemének építése befejeződött és az üzem ahol kompozit autóbusz karosszériák és alkatrészek készülnek megkezdte működését. A gyárkomplexum második ütemében elkészülő összeszerelő üzem az eredeti tervek szerint a IV. negyedévben készül el. A tárgyidőszak végét követően nem sokkal megkezdte az üzemszerű működést a Rotherham-i gyár területén felépített Alero gyártósor. A Csoport európai stratégiájának tekintetében előrelépést jelent, hogy a Solo balkormányos változatának típusvizsgálata megkezdődött. Nem sokkal ezután a Csoport elnyerte második rendelését magyarországi vevőtől az Excel típusra. A minősített vállalatirányítási rendszerek fejlesztésében jelentős mérföldkövet ért el budapesti telephely, mivel augusztusban a gyár munkahelyi egészségvédelmi biztonságirányítási rendszerét sikerrel minősítették a nemzetközi OHSAS szabvány szerint. A NABI negyedik magyar vállalatként kapta meg ezt a minősítést, amellyel egyúttal teljessé vált a gyár integrált minőségirányítási rendszere. Jelen gyorsjelentés a NABI Csoport (a NABI Csoport a NABI Rt -t vagy Társaság -ot valamint 100 százalékos tulajdonú leányvállalatait a NABI Inc -et és az Optare Holdings Ltd -t vagy Optare -t jelenti). Jelen konszolidált US GAAP szerinti gyorsjelentés a jelentési időszakra vonatkozóan csak olyan adatokat és megállapításokat tartalmaz, amelyek a Társaság vezetésének legjobb tudása szerint a valóságnak megfelelő. A jelentés minden olyan lényeges tényt bemutat melynek a Társaság vezetése tudatában van és amely a Társaság helyzetét jelentősen befolyásol(hat)ja. A jövőben mutató adatokat és kijelentéseket előre nem látható kockázati tényezők befolyásolhatják augusztus 14. Rácz András vezérigazgató Roger Fossey pénzügyi vezérigazgató helyettes 2 / 13

3 1. Értékesítés és rendelésállomány 1.1. Autóbuszgyártás és szállítás A Csoport első félévében 692 autóbuszt értékesített, 1 darabbal kevesebbet mint azonos időszakában és 174 darabbal többet mint a év első félévében. Az autóbusz értékesítésből származó árbevétel millió dollárt tett ki amely a teljes árbevétel 87,7 százalékát jelenti. A Csoport teljes árbevétele első félévében 162,3 millió dollárt ért el és első félévében 109,7 millió dollárt tett ki. Autóbusz szállítások száma piac és típus szerint Piac Autóbusz típus USA 35/40 láb hosszú (heavy duty) láb hosszú (heavy duty) láb hosszú (medium duty USA piac összesen: (1) 278 United Kingdom 7,5t alatti egyszimtes ,5t feletti egyszintes emeletes (7,5t feletti) UK piac összesen: ÖSSZESEN (1) Megjegyzés: Az adat 79 olyan autóbuszt tartalmaz, amelyet a Csoport vevői még a év IV. negyedévében átvettek, azonban az értékesítésükből származó árbevételt az új árbevétel könyvelési elvek miatt a Csoport csak első negyedévében tudta realizálni Pótalkatrész és szolgáltatás értékesítés első féléve során a Csoport 21 millió dollár konszolidált pótalkatrész értékesítési és szolgáltatás árbevételt ért el, amely 15,7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakában elért 18,1 millió dollárhoz képest és 37,2 százalékkal haladja meg a 2000-ben elért 15,3 millió dollárt Autóbusz rendelés állomány A Csoport konszolidált autóbusz rendelés és opciós rendelés állománya első félév végén ig tartó szállításra több mint 3200 darab autóbuszt tartalmazott. A rendelés állomány összértéke meghaladja az 1 milliárd dollárt. Mivel a NOVABus csökkentette jelenlétét az amerikai autóbusz piacon, a NABI átvállalta 80 darab autóbusz szállítását a texasi Dallas város részére. Ez a megrendelés egy 100 százalékos opciót tartalmaz. 3 / 13

4 2. US GAAP szerinti pénzügyi kimutatások Konszolidált mérleg a június 30-án, a június 30-án és a június 30-án lezárult félévekre (nem auditált) Minden adat ezer USD-ban értendő, kivéve ahol másként van jelölve % változás június 30-hoz képest % változás június 30-hoz képest Pénzeszközök ,34% ,79% Követelések, nettó ,76% ,83% Készletek ,79% ,28% Halasztott társasági adó ,37% ,13% 305 Előlegfizetések és egyebek ,33% ,75% FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,40% ,45% Immateriális javak, nettó - 0,00% ,75% 584 Tárgyi eszközök, nettó ,63% ,45% Goodwill ,74% ,45% Halasztott adósságkibocsátás költsége ,17% ,68% 545 Egyéb 140 7,72% ,49% 69 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,68% ,44% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,63% ,69% Rövid lejáratú hitelállomány ,55% ,19% Éven belül esedékes hosszú lejáratú hitel ,14% ,37% 812 Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) ,57% ,50% Garanciális kötelezettségekre képzett céltartalék ,97% ,42% Passzív időbeli elhatásolások ,14% ,90% Halasztott társasági adó 0 0,00% (181) -37,36% 484 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,05% ,34% Hosszú lejáratú és pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,86% ,15% ,00% ,38% Visszavásárlási kötelezettség ,22% n.a. - Halasztott bevétel ,30% 5,563 n.a. - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,58% ,21% Negatív goodwill 0 0,00% ,63% 189 Jegyzett tőke ,93% ,16% Tőketartalék ,81% ,12% Eredménytartalék ,77% ,82% Egyéb összetett bevétel (353) 34,20% (1 033) 251,46% (411) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,88% ,56% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,63% ,69% Változások a jegyzett tőkében a június 30-án lezárult félévben (nem auditált) Minden adat ezer USD-ban értendő, kivéve ahol másként van jelölve december 31. Nettó eredmény első félévében Valutaátváltásból adódó nyereség / (veszteség Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Egyéb összetett bevétel (771) (353) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN / 13

5 Konszolidált eredménykimutatás a június 30-án, a június 30-án és a június 30-án lezárult félévekre (nem auditált) Minden adat ezer USD-ban értendő, kivéve ahol másként van jelölve % változás június 30-hoz képest % változás június 30-hoz képest Értékesítés nettó árbevétele ,24% ,68% Halasztott árbevétel ,77% 161 n,a, 0 Árbevétel összesen ,56% ,81% Értékesítés közvetlen költsége ( ) 102,85% ( ) 140,34% ( ) Bruttó fedezet ,34% ,39% Bruttó fedezeti hányad (%) 11,90 13,86 12,34 Értékesítési, általános és adminisztratív költségek (13 393) 98,40% (13 611) 128,50% (10 593) Goodwill amortizáció 72-15,26% (469) 117,52% (399) ÜZEMI EREDMÉNYE ,49% ,67% Üzemi eredmény hányad(%) 4,50 6,00 3,57 Egyéb bevételek / (költségek), nettó Adóságkibocsátási diszkont amortizációja ,87% (304) 50,51% (602) (517) 117,79% (439) 128,69% (341) Halasztott adóságkibocsátás költségének amortizációja (47) 90,29% (52) 110,85% (47) Kamatbevételek ,97% 17 9,75% 178 Kamatköltségeke (1 604) 57,08% (2 811) 133,21% (2 110) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY / (VESZTESÉG) ,60% ,11% Adófizetési kötelezettség (579) 96,83% (598) 181,12% (330) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY az előző évekkel kapcsolatos módosítások ,85% ,98% kumulált hatása előtt Az előző évekkel kapcsolatos módosítások kumulált hatása - n,a, - n,a, (1 035) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,85% ,79% 191 Nettó eredmény hányad (%) 3,19 3,66 0,15 Valutaátváltásból adódó (veszteség) / nyereség ,45% (451) 109,85% (411) ÖSSZETETT EREDMÉNY ,21% ,31% (220) Részvények száma (1000Ft/részvény) EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY (USD) HIGÍTOTT EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY ,43% ,00% ,24 85,16% 1,42 540,74% 0,27 1,18 80,99% 1,42 540,74% 0,27 HUF/USD árfolyam az időszak utolsó napján GBP/USD árfolyam az időszak utolsó napján HUF246.72/US$1 HUF287.39/US$1 HUF274.00/US$1 US$1.5328/GBP1 US$1.4875/GBP1 US$1.518/GBP1 (1) A higított egy részvényre jutó adózás utáni eredmény számításánál a részvények száma meg lett növelve azoknak a részvényopcióknak a számával, melyek lehívási ára nem haladta meg a NABI részvény tárgyidőszakban elért átlagárát. Ennek megfelelően a részvények száma 2002-ben , 2000-ben részvényopcióval lett növelve első félévében nem volt ilyen részvényopció. 5 / 13

6 Konszolidált eredménykimutatás a március 31-én és június 30- án lezárult negyedévekre (nem auditált) Minden adat ezer USD-ban értendő, kivéve ahol másként van jelölve március június 30. Értékesítés nettó árbevétele Halasztott árbevétel Árbevétel összesen Értékesítés közvetlen költsége (79 420) (79 130) Bruttó fedezet Bruttó fedezeti hányad (%) 12,73 11,06 Értékesítési, általános és adminisztratív költségek (6 506) (6 887) Goodwill amortizáció ÜZEMI EREDMÉNYE Üzemi eredmény hányad(%) 5,6 3,37 Egyéb bevételek / (költségek), nettó (390) 736 Adóságkibocsátási diszkont amortizációja (258) (259) Halasztott adóságkibocsátás költségének amortizációja (24) (23) Kamatbevételek Kamatköltségek (793) (811) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY / (VESZTESÉG) Adófizetési kötelezettség (331) (248) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Nettó eredmény hányad (%) 3,65 2,73 Valutaátváltásból adódó (veszteség) / nyereség (205) 622 ÖSSZETETT EREDMÉNY Részvények száma (1000Ft/részvény) EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY (USD) 0,72 0,52 HIGÍTOTT EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY 0,69 0,49 6 / 13

7 Konszolidált cash-flow a június 30-án, a június 30-án és a június 30-án lezárult félévekre (nem auditált) Minden adat ezer USD-ban értendő, kivéve ahol másként van jelölve június 30 Mérleg szerinti eredmény Kiigazítások a mérleg szerinti eredmény és az üzleti tevékenységből származó pénzforgalom egyeztetése érdekében: Értékcsökkenés Halasztott árbevétel amortizációja (733) - - Goodwill amortizációja Negative goodwill amortizáció (72) - - Adósságkibocsátási diszkont amoztizációja Halasztott adósságkibocsátás amortizációja Szavatossági céltartalék Halasztott adófizetési céltartalék 205 (325) (662) Devizaátváltásból adódó veszteség Goodwill kiigazítás - (446) - Eszközök és források változásai: Követelések, nettó (3 164) (12 637) Készletek (6 568) (10 192) Aktív időbeli elhatárolások és egyéb eszközök (448) (709) Szállítói kötelezettségek (23 358) (4 082) Passzív időbeli elhatárolások (409) Visszavásárlási kötelezettség növekedése Halasztott árbevétel növekedése Egyéb eszközök (22) (156) 214 ÜZEMI TEVÉKENYSÉGRE FORDÍTOTT PÉNZFORGALOM (23 218) Befektetési tevékenység: Tárgyi eszközök vásárlása (7 023) (6 941) (3 015) Üzletrész szerzés nettó értéken - - (19 044) BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FORDÍTOTT PÉNZFORGALOM (7 023) (6 941) (22 059) Finanszírozási tevékanység Tőkenövekmény - (810) - Rövid lejáratú hitelek (11 467) (21 665) Hosszú lejáratú hitelek 932 (361) FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉZESZKÖZ VÁLTOZÁS (10 536) (22 836) Devizaárfolyam változásának hatása a pénzállományra 417 (451) (411) PÉNZESZKÖZÖK / (CSÖKKENÉSE), NETTÓ (3 715) Pénzeszközök az időszak elején Pénzeszközök az időszak végén / 13

8 3. A beszámoló alapja és a fontosabb számviteli politikák részletezése 3.1 A beszámoló alapja A NABI Rt. számviteli kimutatásai a magyar Számviteli Törvénnyel összhangban készülnek. A nem auditált, konszolidált pénzügyi kimutatások tartalmazzák mindazokat az átsorolásokat és korrekciókat, amelyek annak érdekében szükségesek, hogy azok megfeleljenek a US GAAP előírásainak. 3.2 Konszolidáció alapja A konszolidált beszámolók a NABI Rt. adatait tartalmazzák, valamint magukba foglalják a Társaság száz százalékos leányvállalatának, a NABI Inc-nek az adatait és a NABI Inc. száz százalékos leányvállalatának, az Optare Holdings Ltd-nek az adatait. Minden jelentős vállalatközi tranzakció kiszűrésre került a konszolidáció révén. 3.3 Valuták átváltása NABI Rt. funkcionális valutája az amerikai dollár ("US$"), amely tükrözi az elsődlegesen használt valutát, amelyet a Társaság a napi tevékenysége során használ. A nem pénzügyi eszközök és kötelezettségek, készletek, aktív időbeli elhatárolások, tárgyi eszközök és a jegyzett tőke, valamint minden e mérlegtételekhez kapcsolódóan felmerült bevétel és ráfordítás US$-ra történő átszámítása múltbéli árfolyamon történik. A nem dollár alapú pénzügyi eszközök és kötelezettségek US$-ra történő átszámítására a fordulónapi árfolyamon kerül sor. Az átváltásból adódó nyereségek illetve veszteségek a konszolidált eredménykimutatásban kerülnek kimutatásra. Az Optare funkcionális valutája az angol font (GBP). Az Optare eszközei és forrásai fordulónapi árfolyamon, az eredménykimutatáshoz kapcsolódó tételek pedig az árfolyamok adott időszaki súlyozott átlagával kerülnek átszámításra. A valuta átszámításból adódó nyereségek vagy veszteségek a mellékelt konszolidált eredmény- és összetett eredménykimutatásban az árfolyam átváltási veszteség soron jelennek meg. A valuta átszámításból adódó kumulált nyereségek vagy veszteségek a mellékelt konszolidált mérlegben a saját tőke különálló részeként kerülnek kimutatásra. 3.4 Átsorolások Bizonyos buszok, melyek első félévében kerültek leszállításra, s amelyek a első félévéről szóló és közreadott gyorsjelentésben értékesítésként kerültek bemutatásra, a Társaság éves jelentésében már operatív lízing formájában jelentek meg első félév pénzügyi kimutatásai átsorolásra kerültek, s tükrözik ezt a változtatást első féléves pénzügyi kimutatásai szintén átsorolást tartalmaznak, s tükrözik a Társaság január 1-től alkalmazott új árbevétel könyvelési politikáját. 3.5 Költségek besorolásának változásai január elsejétől a NABI Rt. megváltoztatta bizonyos adminisztratív és általános költségek besorolását a termelés, üzemfenntartás, termékfejlesztés és logisztika költséghelyek vonatkozásában, s ennek révén a Társaság más egységei által alkalmazott besorolással azonos módon kerülnek a költségek kimutatásra. Emiatt az értékesítési, általános és adminisztratív költségek 4.5 millió US$ -ral csökkentek, s ebből adódóan az értékesítés közvetlen költsége 3.5 millió US$-ral megemelkedett, s az 1.0 millió US$ különbözet a Társaság magyar egységének készleteit növelte június 30-i állapot szerint. 3.6 Könyvelési elv módosítása A Financial Accounting Standard Board (FASB) 142. pénzügyi-számviteli előírásával (SFAS-142) összhangban, mely a goodwill és egyéb immaterialis javak számviteli elszámolásáról szól, a Társaság január elsejétől kezdődően abbahagyta a goodwill amortizálását, s leírta a maradék negatív goodwill-t. A goodwill amortizáció nettó összege 469 ezer US$ volt első félévében, s 8 / 13

9 399 ezer US$ az azt megelőző év hasonló időszakában. A negatív goodwill amortizációja 72 ezer US$-t tett ki első félévében. 4. Financial Review Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Alaptőke Tulajdoni hányad Szavazati arány Kategória North American Bus Industries Inc. 39,25 millió USD 100% 100% Teljes tulajdonú Optare Holdings Ltd. 4,28 millió GBP 100% 100% Teljes tulajdonú Mérlegen kívüli jelentősebb kötelezettségvállalások Kötelezettségvállalás típusa Különböző forward forex szerződések összesen 888 ezer EUR GBP-re való váltására. Különböző forward forex szerződések összesen 72 ezer US$ GBP-re váltására. Érték N/A N/A US GAAP nyilatkozatok Tárgy Pénzügyi jelentést különlegesen érintő tények Igen / Nem No Számviteli elvek változása az időszak folyamán Lásd 3.6 Időszaki bevételek vagy kiadások Jelentős változás a társasági adó számításakor Bármilyen jelentősebb üzleti tevékenység felhagyása Többlet felelősségvállalás Jelentős változás a Társaság pénzügyi helyzetében No No No No No 4.1 Árbevétel összesen Az autóbusz és alkatrész értékesítésből származó árbevétel 179,2 millió USD-t tett ki (beleértve 0,3 millió USD egyéb magyarországi értékesítést) első féléve során, ami 0,24 százalékos növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képet, s 43,6 százalékos emelkedést a első hat hónapjához képest. A 157,9 millió USD összegű autóbusz értékesítésből 130,2 millió USD származott az amerikai piacról, s 28,4 millió USD az angol piacról. A pótalkatrész és szerviz árbevétel 21,0 millió USD-t tett ki, amely 15,7 százalékkal magasabb mint a első félévi adat. Az összes árbevétel mindkét időszakban tartalmazza a 30LFN típusú autóbusz értékesítés halasztott árbevétel időarányos részét is, mely operatív lízingből származó árbevétel több éven keresztül jelenik meg a pénzügyi kimutatásokban (Lásd 3.4). A első féléves halasztott árbevétele 0,7 millió USD-t tett ki szemben az előző év hasonló időszakában elért 0,2 millió USD-ral első féléve során 48 autóbusz került kiszállításra vevőkhöz, míg a tárgyévi első féléves adatok a 2001-ben leszállított mind a 75 autóbuszt tartalmazzák. 4.2 Közvetlen költség és bruttó fedezet A Társaság közvetlen költségei 154,2 millió USD-ról 158,6 millió USD-ra 2,9 százalékkal növekedtek. A konszolidált összes árbevétel arányában a közvetlen költség 88,1 százalékra emelkedett 86,1 százalékról. Az emelkedés fő oka az, hogy a magyarországi egységnél bizonyos költségelemek számviteli kezelésében változás állt be (lásd: 3.5), és további 1,0 millió USD céltartalékot képzett a Társaság korábbi években eladott autóbuszok vonatkozásában, garanciális kötelezettségekre, amely 9 / 13

10 elsősorban bizonyos autóbuszokra felszerelt speciális alkatrész hiányosságával függ össze, s ami bizonyos időtartamú működés után került felszínre. A Társaság bruttó fedezete 21,4 millió USD volt, ami 3,4 millió USD-ral vagy 13,7 százalékkal alacsonyabb a első félévében elért 24,8 millió USD-hez képest. A visszaesés fő oka az alacsonyabb számú autóbusz értékesítés és a magasabb közvetlen költség volt. 4.3 Üzemi eredmény A Társaság értékesítési, általános és adminisztratív költségei 13,4 millió USD-t tettek ki. Amint az a 3.5 pontban kifejtésre került, bizonyos költségelemek közvetlen költségként kerültek átcsoportosításra, míg a korábbi időszakokban az értékesítési, általános és adminisztratív költségek között kerültek megjelenítésre, ebből kifolyólag ezekre az időszakokra közzétett adatok közvetlenül nem összehasonlíthatóak. Ezt figyelembe véve a tényleges emelkedés a két időszak között 32 százalék, melynek okai a következők: (A) 2,0 millió USD egyszeri költség az alábbiakkal kapcsolatban (i) kaposvári közvetlen bérköltség (ii) kompozit technológia átvétele és (iii) jogi költségek az amerikai egységnél; valamint (B) 2,5 millió USD értékű a Társaság különböző beruházásaihoz kapcsolódó a jövőben folyamatosan jelentkező költség (Kaposvár, Rotherham, alkatrész) A Társaság üzemi eredménye 8,1 millió USD-t tett ki, szemben a 2001 hasonló időszaki 10,7 millió USD-ral. Az értékesítés százalékában az üzemi fedezet 4,5 százalékra csökkent a tavalyi hasonló időszakra jelentett 6,0 százalékról. A 2,6 millió USD üzemi eredmény csökkenés elsősorban a bruttó fedezet 3,4 millió USD-os csökkenésével magyarázható, melyet részben ellensúlyozott a goodwill amortizáció 0,5 millió USD-os csökkenése. 4.4 Egyéb bevételek/(költségek) Az egyéb bevételek 0,3 millió USD-t tettek ki első félév végére a első félévi 0,3 millió USD költséggel szemben, elsősorban a devizaárfolyam fluktuációja miatt. 4.5 EBITDA A Társaság konszolidált EBITDA mutatója 11,6 millió USD volt első félévében, szemben a hasonló időszakában elért 13,6 millió USD-ral. Az EBITDA nem tartalmazza a negatív goodwill amortizációt, a halasztott adósságkibocsátás költségének amortizációját, és az adósság diszkont amortizációját mindkét időszakra vonatkozóan, valamint a goodwill amortizációt tekintetében. 4.6 Adózás előtti eredmény A Társaság adózás előtti eredménye 0,8 millió USD-ral vagy 11,4 százalékkal csökkent 6,3 millió USD-re az egy ével ezelőtti 7,1 millió USD-hoz képest első félévi eredménye tartalmaz 1,2 millió USD-os vagy 42,9 százalékos csökkenést a kamatkiadások tekintetében. 4.7 Adózás utáni eredmény Az adózás utáni eredmény 5,8 millió USD-t tett ki, ami az előző évi 6,5 millió USD-t kitevő teljesítménytől 12,1 százalékkal maradt el. A első félévében elért 6,5 millió USD 5,3 millió USD-ral haladta meg a év hasonló időszakának eredményét. Ennek elsődleges oka a negyedik negyedévéről első negyedévére átcsoportosított 79 autóbusz értékesítése, mely mesterségesen 2,7 millió USD-ral felduzzasztotta a évi adózás utáni eredményt. 10 / 13

11 4.8 Jelentősebb mérlegtételek változásainak elemzése Követelések A követelések 31,2 százalékkal 34,7 millió dollárra csökkentek az előző év hasonló időszakához képest, melyben 50,4 millió dollár volt az értékük. A jelentős csökkenés elsősorban egy jelentősebb vevő korábbi fizetésének eredménye Készletek A Csoport készlete 13,79 százalékkal 8,6 millió dollárra nőtt az előző évhez képest, melynek fő okai (i) a 3,1 millió dollár értékű növekedés az amerikai befejezetlen termelés és félkész termékekben, (ii) egy 2,7 millió dolláros tétel, amely a gyártás alatt lévő autóbusz karosszériák és alvázak számának növekedésének eredménye, (iii) egy 1 millió dollár értékű tétel, amely a 3.5 pont alatt említett könyvelési elvek változásának eredménye, és (iv) egy 1 millió dolláros növekedés az amerikai gyártáshoz szükséges alkatrészek készletében Előleg fizetések és elhatárolások Az előleg fizetések és egyebek 4,8 millió dollárt tettek ki a tárgyidőszak végén, amely 65,3 százalékos növekedés az előző évhez képest. A növekedés fő okai (i) az előlegfizetések a kaposvári létesítmény második fázisának kivitelezésére, (ii) a magyarországi vámfizetés visszaigénylése, és (iii) az amerikai biztosításokkal kapcsolatos aktív időbeli elhatárolások Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök értéke 54,1 millió dollár volt június 30-án, amely 25,6 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedés fő okai (i) a operatív lízingen keresztül értékesített autóbuszok számának növekedése (lásd 3.4), (ii) a kaposvári létesítmény első lépcsőjének elkészülése és (iii) a Rotherham-i gyár kibővítése Rövid lejáratú hitelállomány A rövid lejáratú hitelállomány értéke 22,1 millió dollár volt június 30-án, amely 27,5 százalékos csökkenés az előző évhez képest. A csökkenés fő oka a pont alatt említett felgyorsult fizetések a Társaság vevői részéről A hosszú lejáratú hitelek egy éven belül esedékes része A hosszú lejáratú hitelek egy éven belül esedékes része 2,2 millió dollárra nőtt a tárgyidőszak végére az egy évvel korábbi 1,2 millió dollárhoz képest, mely főként a Csoport adósságainak visszatérítésének feltételeiből adódik Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) A Csoport kötelezettségei áruszállításból 11,4 százalékot csökkentek tárgyidőszak végére az előző évhez képest, mely elsősorban a kedvezőbb készpénzállomány és gyors fizetési kedvezmény lehetőségek kihasználásának eredménye Garanciális céltartalék A garanciális céltartalék értéke 7,1 millió dollárra nőtt a tárgyidőszak végére az egy évvel korábbi 4,4 millió dollárhoz képest. Ennek fő oka a további garanciális céltartalékok képzése olyan buszokkal kapcsolatban, melyeket a Csoport az előző évek során értékesített (lásd 4.2). 11 / 13

12 4.8.9 Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások értéke június 30-án 4,2 millió dollár volt, amely 2,4 millió dolláros csökkenés az egy évvel korábbi szinthez képest, amely elsősorban az egyéb elhatárolt költségek csökkenésének eredménye Hosszú lejáratú hitelek A hosszú lejáratú hitelek értéke 33,1 millió dollár volt június 30-án, amely 13,9 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. A növekedés elsősorban a kaposvári gyárral kapcsolatosan közelmúltban felvett hosszú lejáratú hiteleknek tulajdonítható. A növekedéshez hozzájárult a kedvezőbb kamat kondíciók miatt bizonyos rövid lejáratú hitelek hosszú lejáratúvá való konverziója Visszavásárlási kötelezettség A visszavásárlási kötelezettség 1 millió dollárral növekedett, így elérte a 3 millió dollárt június 30-án. Ezek a kötelezettségek olyan autóbuszok értékesítésével kapcsolatosak, melyek értékesítése lízingként kezelendő. A növekedés a lízingelt autóbuszok számának következménye Halasztott árbevétel A halasztott árbevétel értéke 1,4 millió dollárral növekedett a pont alatt kifejtett okok miatt Eredménytartalék Az eredménytartalék értéke június 30-án 26,1 millió dollár volt, amely 7,1 millió dolláros azaz 37,8 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. A növekedés elsősorban a mérleg szerinti eredmény bővülésének eredménye, valamint a Csoport osztalékpolitikájának köszönhető, mely szerint az adózott eredmény teljes egészében eredménytartalékba kerül a Csoport további növekedésének és fejlődésének finanszírozásának érdekében. 5. Részvényesi struktúra Részvényesi struktúra Tulajdonosi kör június 30 % ezer db % ezer db % ezer db Belföldi intézmény 56, ,9 55, ,6 57, ,8 Külföldi intézménys 12,1 558,6 15,7 726,0 8,9 397,7 INTÉZMÉNYI BEFEKTETŐK 68,5 3166,5 71, ,5 66, ,5 Letétkezelők 31, ,1 28, ,5 33, ,0 Alkalmazottak 0,2 11,0 0,3 11,5 0,3 11,5 ÖSSZESEN: 100, ,6 100, ,6 100, ,0 Öt százaléknál nagyobb tulajdonhányaddal rendelkező részvénytulajdonosok Név Illetőség Tevékenység Mennyiség Részesedés Megjegyzés Első Magyar Alap Külföldi Kockázati tőkealap ,07% Pénzügyi befektető Citibank Belföldi Letétkezelő ,49% Letétkezelő HVB Hungary Belföldi Letétkezelő ,06% Letétkezelő Saját részvény tulajdon január március szept dec / 13

13 6. A Társaság szervezete és működése Alkalmazotti létszám január NABI Rt NABI Inc Optare Holding Ltd ÖSSZESEN ,620 Vezető állású személyek között bekövetkezett változások Típus 1 Név Pozíció Megbízás kezdete Megbízás lejárata Részvénytulajdon SP Patrick Rona Elnök vezérigazgató NABI Inc aprilis 18. Határozatlan 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), Felügyelőbizottsági tag (FB) 7. Egyebek 7.1 A határnap után bekövetkező változások Nincs 7.2 Közzétételek A NABI közzétételei a BÉT hivatalos lapjában, a Magyar Tőkepiacban Dátum április 18. április 26. április 30. május 6. június 27. június 27. június 27. június 27. június 27. Tárgy Tovább erősíti menedzsmentjét a NABI A NABI Rt I. negyedévi gyorsjelentése és évi éves jelentése A NABI Rt április 26-i közgyűlésének határozatai A NABI bemutatja három utasajtóval készített, alacsony padlószintű, 12 méter hosszú Excel autóbuszát A NABI új európai autóbusztípusai Új NABI cégarculat Róna Péter úr, a NABI alapító elnökének beszéde A NABI CompoBus technológiája NABI kaposvári gyáravató 7.3 Érvényes warrantok és menedzsment részvényopciók Érvényes warrantok és menedzsment részvényopciók Warrantok / opciók száma Lehívási ár Lehívási határidő (opció) HUF január (opció) HUF július (warrant) HUF január (opció) HUF február (opció) HUF március (opció) HUF április (opció) HUF június / 13

GYORSJELENTÉS 2002. I. NEGYEDÉV 2002. ÁPRILIS 26.

GYORSJELENTÉS 2002. I. NEGYEDÉV 2002. ÁPRILIS 26. GYORSJELENTÉS 2002. I. NEGYEDÉV 2002. ÁPRILIS 26. Összefoglalás A NABI Csoport alapítása óta legeredményesebb első negyedévét zárta le 2002. március 31-én. A csoport konszolidált összes árbevétele az előző

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

GYORSJELENTÉS 2004. I. NEGYEDÉV. 2004. május 13.

GYORSJELENTÉS 2004. I. NEGYEDÉV. 2004. május 13. 2004. I. NEGYEDÉV 2004. május 13. Összefoglalás A NABI Csoport 2004. március 31-el záródó negyedéve során a pénzügyi eredmény javult az előző év azonos időszakához képest. 2004. első negyedévében a veszteség

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2006. I. félév pénzügyi helyzetérol és teljesítményérol Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax:

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. július 01. - 2007. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. 2005. IV. negyedév. 2006. február 10.

GYORSJELENTÉS. 2005. IV. negyedév. 2006. február 10. GYORSJELENTÉS 2005. IV. negyedév 2006. február 10. Összefoglalás A NABI Csoport 2005-ben folyamatosan dolgozott likviditási problémáinak megoldásán és azon, hogy visszatérjen a nyereséges működéshez. A

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb I. negyedév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1 CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2007. évi pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről Társaság neve: Csepel Holding Nyrt Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A Danubius Hotels Rt. 2004. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata

A Danubius Hotels Rt. 2004. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata A Danubius Hotels Rt. 2004. évi éves jelentésének a gyorsjelentés tartalmával megegyező kivonata A) Gazdálkodási adatok IFRS szerint készült konszolidált, auditált mérleg 2004. év Eszközök 2003 2004 Bázis

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. október 01. - 2007. december 31. Telefax 368

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

LINAMAR HUNGARY RT. GYORSJELENTÉS A 2005. JÚNIUS 30-AL ZÁRULÓ HAT HÓNAPRÓL. LINAMAR HUNGARY RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

LINAMAR HUNGARY RT. GYORSJELENTÉS A 2005. JÚNIUS 30-AL ZÁRULÓ HAT HÓNAPRÓL. LINAMAR HUNGARY RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. LINAMAR HUNGARY RT. GYORSJELENTÉS A 2005. JÚNIUS 30-AL ZÁRULÓ HAT HÓNAPRÓL LINAMAR HUNGARY RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. A Részvényeseknek Linamar Hungary Rt. A 2005. június 30-al lezárult félév árbevétele

Részletesebben

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Egyéb:

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készítette

Részletesebben

TR Investment NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

TR Investment NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Keltezés: 2014.11.10. 23031748-4646-114-01 Statisztikai számjel 01-10-046842 Cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó 2013.

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben