GYORSJELENTÉS I. Félév augusztus 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYORSJELENTÉS. 2002. I. Félév. 2002. augusztus 14."

Átírás

1 GYORSJELENTÉS I. Félév augusztus 14.

2 Összefoglalás A NABI Csoport folytatta növekedési stratégiáját és további lépéseket tett a jövőbeni fejlődése érdekében. A Csoport konszolidált árbevétele 180 millió USD-t ért el a június 30-án lezárult félévben az előző év hasonló időszakában elért 179 millió USD-hoz képest. A Csoport 425 autóbuszt szállított ki amerikai vevői részére, közel 100 darabbal kevesebbet mint 2001 azonos időszakában, amikor IV. negyedévében gyártott autóbusz árbevételét is realizálta. Ezzel szemben az angliai piacon a Csoport árbevétele 58 százalékkal növekedett az előző évhez képest, melyet elősegített az angliai városi autóbusz piac 4 százalékos növekedése, ahol az Optare 12,8 százalékra növelte részesedését a 2001-ben elért 9 százalékhoz képest. Az értékesítés közvetlen költsége a teljes árbevétel 88,1 százalékát tette ki, és ezzel 2 százalékponttal meghaladta a 2001-ben elért szintet, melynek fő oka mintegy 4,5 millió USD értékű költség átsorolása, amelyet korábban az értékesítési, általános és adminisztratív költségek között könyveltek (lásd 3.5). Bár az értékesítési, általános és adminisztratív költségek nominális csökkenést mutattak az előző év azonos időszakához képest, ez tartalmaz 2 millió USD értékű egyszeri költséget, valamint mintegy 2,5 millió USD értékben a Társaság különböző beruházásaihoz kapcsolódó a jövőben folyamatosan jelentkező költséget (lásd 4.3). A Csoport beruházási tevékenységének eredményeként a kaposvári gyárkomplexum első ütemének építése befejeződött és az üzem ahol kompozit autóbusz karosszériák és alkatrészek készülnek megkezdte működését. A gyárkomplexum második ütemében elkészülő összeszerelő üzem az eredeti tervek szerint a IV. negyedévben készül el. A tárgyidőszak végét követően nem sokkal megkezdte az üzemszerű működést a Rotherham-i gyár területén felépített Alero gyártósor. A Csoport európai stratégiájának tekintetében előrelépést jelent, hogy a Solo balkormányos változatának típusvizsgálata megkezdődött. Nem sokkal ezután a Csoport elnyerte második rendelését magyarországi vevőtől az Excel típusra. A minősített vállalatirányítási rendszerek fejlesztésében jelentős mérföldkövet ért el budapesti telephely, mivel augusztusban a gyár munkahelyi egészségvédelmi biztonságirányítási rendszerét sikerrel minősítették a nemzetközi OHSAS szabvány szerint. A NABI negyedik magyar vállalatként kapta meg ezt a minősítést, amellyel egyúttal teljessé vált a gyár integrált minőségirányítási rendszere. Jelen gyorsjelentés a NABI Csoport (a NABI Csoport a NABI Rt -t vagy Társaság -ot valamint 100 százalékos tulajdonú leányvállalatait a NABI Inc -et és az Optare Holdings Ltd -t vagy Optare -t jelenti). Jelen konszolidált US GAAP szerinti gyorsjelentés a jelentési időszakra vonatkozóan csak olyan adatokat és megállapításokat tartalmaz, amelyek a Társaság vezetésének legjobb tudása szerint a valóságnak megfelelő. A jelentés minden olyan lényeges tényt bemutat melynek a Társaság vezetése tudatában van és amely a Társaság helyzetét jelentősen befolyásol(hat)ja. A jövőben mutató adatokat és kijelentéseket előre nem látható kockázati tényezők befolyásolhatják augusztus 14. Rácz András vezérigazgató Roger Fossey pénzügyi vezérigazgató helyettes 2 / 13

3 1. Értékesítés és rendelésállomány 1.1. Autóbuszgyártás és szállítás A Csoport első félévében 692 autóbuszt értékesített, 1 darabbal kevesebbet mint azonos időszakában és 174 darabbal többet mint a év első félévében. Az autóbusz értékesítésből származó árbevétel millió dollárt tett ki amely a teljes árbevétel 87,7 százalékát jelenti. A Csoport teljes árbevétele első félévében 162,3 millió dollárt ért el és első félévében 109,7 millió dollárt tett ki. Autóbusz szállítások száma piac és típus szerint Piac Autóbusz típus USA 35/40 láb hosszú (heavy duty) láb hosszú (heavy duty) láb hosszú (medium duty USA piac összesen: (1) 278 United Kingdom 7,5t alatti egyszimtes ,5t feletti egyszintes emeletes (7,5t feletti) UK piac összesen: ÖSSZESEN (1) Megjegyzés: Az adat 79 olyan autóbuszt tartalmaz, amelyet a Csoport vevői még a év IV. negyedévében átvettek, azonban az értékesítésükből származó árbevételt az új árbevétel könyvelési elvek miatt a Csoport csak első negyedévében tudta realizálni Pótalkatrész és szolgáltatás értékesítés első féléve során a Csoport 21 millió dollár konszolidált pótalkatrész értékesítési és szolgáltatás árbevételt ért el, amely 15,7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakában elért 18,1 millió dollárhoz képest és 37,2 százalékkal haladja meg a 2000-ben elért 15,3 millió dollárt Autóbusz rendelés állomány A Csoport konszolidált autóbusz rendelés és opciós rendelés állománya első félév végén ig tartó szállításra több mint 3200 darab autóbuszt tartalmazott. A rendelés állomány összértéke meghaladja az 1 milliárd dollárt. Mivel a NOVABus csökkentette jelenlétét az amerikai autóbusz piacon, a NABI átvállalta 80 darab autóbusz szállítását a texasi Dallas város részére. Ez a megrendelés egy 100 százalékos opciót tartalmaz. 3 / 13

4 2. US GAAP szerinti pénzügyi kimutatások Konszolidált mérleg a június 30-án, a június 30-án és a június 30-án lezárult félévekre (nem auditált) Minden adat ezer USD-ban értendő, kivéve ahol másként van jelölve % változás június 30-hoz képest % változás június 30-hoz képest Pénzeszközök ,34% ,79% Követelések, nettó ,76% ,83% Készletek ,79% ,28% Halasztott társasági adó ,37% ,13% 305 Előlegfizetések és egyebek ,33% ,75% FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,40% ,45% Immateriális javak, nettó - 0,00% ,75% 584 Tárgyi eszközök, nettó ,63% ,45% Goodwill ,74% ,45% Halasztott adósságkibocsátás költsége ,17% ,68% 545 Egyéb 140 7,72% ,49% 69 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,68% ,44% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,63% ,69% Rövid lejáratú hitelállomány ,55% ,19% Éven belül esedékes hosszú lejáratú hitel ,14% ,37% 812 Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) ,57% ,50% Garanciális kötelezettségekre képzett céltartalék ,97% ,42% Passzív időbeli elhatásolások ,14% ,90% Halasztott társasági adó 0 0,00% (181) -37,36% 484 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,05% ,34% Hosszú lejáratú és pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,86% ,15% ,00% ,38% Visszavásárlási kötelezettség ,22% n.a. - Halasztott bevétel ,30% 5,563 n.a. - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,58% ,21% Negatív goodwill 0 0,00% ,63% 189 Jegyzett tőke ,93% ,16% Tőketartalék ,81% ,12% Eredménytartalék ,77% ,82% Egyéb összetett bevétel (353) 34,20% (1 033) 251,46% (411) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,88% ,56% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,63% ,69% Változások a jegyzett tőkében a június 30-án lezárult félévben (nem auditált) Minden adat ezer USD-ban értendő, kivéve ahol másként van jelölve december 31. Nettó eredmény első félévében Valutaátváltásból adódó nyereség / (veszteség Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Egyéb összetett bevétel (771) (353) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN / 13

5 Konszolidált eredménykimutatás a június 30-án, a június 30-án és a június 30-án lezárult félévekre (nem auditált) Minden adat ezer USD-ban értendő, kivéve ahol másként van jelölve % változás június 30-hoz képest % változás június 30-hoz képest Értékesítés nettó árbevétele ,24% ,68% Halasztott árbevétel ,77% 161 n,a, 0 Árbevétel összesen ,56% ,81% Értékesítés közvetlen költsége ( ) 102,85% ( ) 140,34% ( ) Bruttó fedezet ,34% ,39% Bruttó fedezeti hányad (%) 11,90 13,86 12,34 Értékesítési, általános és adminisztratív költségek (13 393) 98,40% (13 611) 128,50% (10 593) Goodwill amortizáció 72-15,26% (469) 117,52% (399) ÜZEMI EREDMÉNYE ,49% ,67% Üzemi eredmény hányad(%) 4,50 6,00 3,57 Egyéb bevételek / (költségek), nettó Adóságkibocsátási diszkont amortizációja ,87% (304) 50,51% (602) (517) 117,79% (439) 128,69% (341) Halasztott adóságkibocsátás költségének amortizációja (47) 90,29% (52) 110,85% (47) Kamatbevételek ,97% 17 9,75% 178 Kamatköltségeke (1 604) 57,08% (2 811) 133,21% (2 110) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY / (VESZTESÉG) ,60% ,11% Adófizetési kötelezettség (579) 96,83% (598) 181,12% (330) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY az előző évekkel kapcsolatos módosítások ,85% ,98% kumulált hatása előtt Az előző évekkel kapcsolatos módosítások kumulált hatása - n,a, - n,a, (1 035) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,85% ,79% 191 Nettó eredmény hányad (%) 3,19 3,66 0,15 Valutaátváltásból adódó (veszteség) / nyereség ,45% (451) 109,85% (411) ÖSSZETETT EREDMÉNY ,21% ,31% (220) Részvények száma (1000Ft/részvény) EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY (USD) HIGÍTOTT EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY ,43% ,00% ,24 85,16% 1,42 540,74% 0,27 1,18 80,99% 1,42 540,74% 0,27 HUF/USD árfolyam az időszak utolsó napján GBP/USD árfolyam az időszak utolsó napján HUF246.72/US$1 HUF287.39/US$1 HUF274.00/US$1 US$1.5328/GBP1 US$1.4875/GBP1 US$1.518/GBP1 (1) A higított egy részvényre jutó adózás utáni eredmény számításánál a részvények száma meg lett növelve azoknak a részvényopcióknak a számával, melyek lehívási ára nem haladta meg a NABI részvény tárgyidőszakban elért átlagárát. Ennek megfelelően a részvények száma 2002-ben , 2000-ben részvényopcióval lett növelve első félévében nem volt ilyen részvényopció. 5 / 13

6 Konszolidált eredménykimutatás a március 31-én és június 30- án lezárult negyedévekre (nem auditált) Minden adat ezer USD-ban értendő, kivéve ahol másként van jelölve március június 30. Értékesítés nettó árbevétele Halasztott árbevétel Árbevétel összesen Értékesítés közvetlen költsége (79 420) (79 130) Bruttó fedezet Bruttó fedezeti hányad (%) 12,73 11,06 Értékesítési, általános és adminisztratív költségek (6 506) (6 887) Goodwill amortizáció ÜZEMI EREDMÉNYE Üzemi eredmény hányad(%) 5,6 3,37 Egyéb bevételek / (költségek), nettó (390) 736 Adóságkibocsátási diszkont amortizációja (258) (259) Halasztott adóságkibocsátás költségének amortizációja (24) (23) Kamatbevételek Kamatköltségek (793) (811) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY / (VESZTESÉG) Adófizetési kötelezettség (331) (248) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Nettó eredmény hányad (%) 3,65 2,73 Valutaátváltásból adódó (veszteség) / nyereség (205) 622 ÖSSZETETT EREDMÉNY Részvények száma (1000Ft/részvény) EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY (USD) 0,72 0,52 HIGÍTOTT EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY 0,69 0,49 6 / 13

7 Konszolidált cash-flow a június 30-án, a június 30-án és a június 30-án lezárult félévekre (nem auditált) Minden adat ezer USD-ban értendő, kivéve ahol másként van jelölve június 30 Mérleg szerinti eredmény Kiigazítások a mérleg szerinti eredmény és az üzleti tevékenységből származó pénzforgalom egyeztetése érdekében: Értékcsökkenés Halasztott árbevétel amortizációja (733) - - Goodwill amortizációja Negative goodwill amortizáció (72) - - Adósságkibocsátási diszkont amoztizációja Halasztott adósságkibocsátás amortizációja Szavatossági céltartalék Halasztott adófizetési céltartalék 205 (325) (662) Devizaátváltásból adódó veszteség Goodwill kiigazítás - (446) - Eszközök és források változásai: Követelések, nettó (3 164) (12 637) Készletek (6 568) (10 192) Aktív időbeli elhatárolások és egyéb eszközök (448) (709) Szállítói kötelezettségek (23 358) (4 082) Passzív időbeli elhatárolások (409) Visszavásárlási kötelezettség növekedése Halasztott árbevétel növekedése Egyéb eszközök (22) (156) 214 ÜZEMI TEVÉKENYSÉGRE FORDÍTOTT PÉNZFORGALOM (23 218) Befektetési tevékenység: Tárgyi eszközök vásárlása (7 023) (6 941) (3 015) Üzletrész szerzés nettó értéken - - (19 044) BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FORDÍTOTT PÉNZFORGALOM (7 023) (6 941) (22 059) Finanszírozási tevékanység Tőkenövekmény - (810) - Rövid lejáratú hitelek (11 467) (21 665) Hosszú lejáratú hitelek 932 (361) FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉZESZKÖZ VÁLTOZÁS (10 536) (22 836) Devizaárfolyam változásának hatása a pénzállományra 417 (451) (411) PÉNZESZKÖZÖK / (CSÖKKENÉSE), NETTÓ (3 715) Pénzeszközök az időszak elején Pénzeszközök az időszak végén / 13

8 3. A beszámoló alapja és a fontosabb számviteli politikák részletezése 3.1 A beszámoló alapja A NABI Rt. számviteli kimutatásai a magyar Számviteli Törvénnyel összhangban készülnek. A nem auditált, konszolidált pénzügyi kimutatások tartalmazzák mindazokat az átsorolásokat és korrekciókat, amelyek annak érdekében szükségesek, hogy azok megfeleljenek a US GAAP előírásainak. 3.2 Konszolidáció alapja A konszolidált beszámolók a NABI Rt. adatait tartalmazzák, valamint magukba foglalják a Társaság száz százalékos leányvállalatának, a NABI Inc-nek az adatait és a NABI Inc. száz százalékos leányvállalatának, az Optare Holdings Ltd-nek az adatait. Minden jelentős vállalatközi tranzakció kiszűrésre került a konszolidáció révén. 3.3 Valuták átváltása NABI Rt. funkcionális valutája az amerikai dollár ("US$"), amely tükrözi az elsődlegesen használt valutát, amelyet a Társaság a napi tevékenysége során használ. A nem pénzügyi eszközök és kötelezettségek, készletek, aktív időbeli elhatárolások, tárgyi eszközök és a jegyzett tőke, valamint minden e mérlegtételekhez kapcsolódóan felmerült bevétel és ráfordítás US$-ra történő átszámítása múltbéli árfolyamon történik. A nem dollár alapú pénzügyi eszközök és kötelezettségek US$-ra történő átszámítására a fordulónapi árfolyamon kerül sor. Az átváltásból adódó nyereségek illetve veszteségek a konszolidált eredménykimutatásban kerülnek kimutatásra. Az Optare funkcionális valutája az angol font (GBP). Az Optare eszközei és forrásai fordulónapi árfolyamon, az eredménykimutatáshoz kapcsolódó tételek pedig az árfolyamok adott időszaki súlyozott átlagával kerülnek átszámításra. A valuta átszámításból adódó nyereségek vagy veszteségek a mellékelt konszolidált eredmény- és összetett eredménykimutatásban az árfolyam átváltási veszteség soron jelennek meg. A valuta átszámításból adódó kumulált nyereségek vagy veszteségek a mellékelt konszolidált mérlegben a saját tőke különálló részeként kerülnek kimutatásra. 3.4 Átsorolások Bizonyos buszok, melyek első félévében kerültek leszállításra, s amelyek a első félévéről szóló és közreadott gyorsjelentésben értékesítésként kerültek bemutatásra, a Társaság éves jelentésében már operatív lízing formájában jelentek meg első félév pénzügyi kimutatásai átsorolásra kerültek, s tükrözik ezt a változtatást első féléves pénzügyi kimutatásai szintén átsorolást tartalmaznak, s tükrözik a Társaság január 1-től alkalmazott új árbevétel könyvelési politikáját. 3.5 Költségek besorolásának változásai január elsejétől a NABI Rt. megváltoztatta bizonyos adminisztratív és általános költségek besorolását a termelés, üzemfenntartás, termékfejlesztés és logisztika költséghelyek vonatkozásában, s ennek révén a Társaság más egységei által alkalmazott besorolással azonos módon kerülnek a költségek kimutatásra. Emiatt az értékesítési, általános és adminisztratív költségek 4.5 millió US$ -ral csökkentek, s ebből adódóan az értékesítés közvetlen költsége 3.5 millió US$-ral megemelkedett, s az 1.0 millió US$ különbözet a Társaság magyar egységének készleteit növelte június 30-i állapot szerint. 3.6 Könyvelési elv módosítása A Financial Accounting Standard Board (FASB) 142. pénzügyi-számviteli előírásával (SFAS-142) összhangban, mely a goodwill és egyéb immaterialis javak számviteli elszámolásáról szól, a Társaság január elsejétől kezdődően abbahagyta a goodwill amortizálását, s leírta a maradék negatív goodwill-t. A goodwill amortizáció nettó összege 469 ezer US$ volt első félévében, s 8 / 13

9 399 ezer US$ az azt megelőző év hasonló időszakában. A negatív goodwill amortizációja 72 ezer US$-t tett ki első félévében. 4. Financial Review Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Alaptőke Tulajdoni hányad Szavazati arány Kategória North American Bus Industries Inc. 39,25 millió USD 100% 100% Teljes tulajdonú Optare Holdings Ltd. 4,28 millió GBP 100% 100% Teljes tulajdonú Mérlegen kívüli jelentősebb kötelezettségvállalások Kötelezettségvállalás típusa Különböző forward forex szerződések összesen 888 ezer EUR GBP-re való váltására. Különböző forward forex szerződések összesen 72 ezer US$ GBP-re váltására. Érték N/A N/A US GAAP nyilatkozatok Tárgy Pénzügyi jelentést különlegesen érintő tények Igen / Nem No Számviteli elvek változása az időszak folyamán Lásd 3.6 Időszaki bevételek vagy kiadások Jelentős változás a társasági adó számításakor Bármilyen jelentősebb üzleti tevékenység felhagyása Többlet felelősségvállalás Jelentős változás a Társaság pénzügyi helyzetében No No No No No 4.1 Árbevétel összesen Az autóbusz és alkatrész értékesítésből származó árbevétel 179,2 millió USD-t tett ki (beleértve 0,3 millió USD egyéb magyarországi értékesítést) első féléve során, ami 0,24 százalékos növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képet, s 43,6 százalékos emelkedést a első hat hónapjához képest. A 157,9 millió USD összegű autóbusz értékesítésből 130,2 millió USD származott az amerikai piacról, s 28,4 millió USD az angol piacról. A pótalkatrész és szerviz árbevétel 21,0 millió USD-t tett ki, amely 15,7 százalékkal magasabb mint a első félévi adat. Az összes árbevétel mindkét időszakban tartalmazza a 30LFN típusú autóbusz értékesítés halasztott árbevétel időarányos részét is, mely operatív lízingből származó árbevétel több éven keresztül jelenik meg a pénzügyi kimutatásokban (Lásd 3.4). A első féléves halasztott árbevétele 0,7 millió USD-t tett ki szemben az előző év hasonló időszakában elért 0,2 millió USD-ral első féléve során 48 autóbusz került kiszállításra vevőkhöz, míg a tárgyévi első féléves adatok a 2001-ben leszállított mind a 75 autóbuszt tartalmazzák. 4.2 Közvetlen költség és bruttó fedezet A Társaság közvetlen költségei 154,2 millió USD-ról 158,6 millió USD-ra 2,9 százalékkal növekedtek. A konszolidált összes árbevétel arányában a közvetlen költség 88,1 százalékra emelkedett 86,1 százalékról. Az emelkedés fő oka az, hogy a magyarországi egységnél bizonyos költségelemek számviteli kezelésében változás állt be (lásd: 3.5), és további 1,0 millió USD céltartalékot képzett a Társaság korábbi években eladott autóbuszok vonatkozásában, garanciális kötelezettségekre, amely 9 / 13

10 elsősorban bizonyos autóbuszokra felszerelt speciális alkatrész hiányosságával függ össze, s ami bizonyos időtartamú működés után került felszínre. A Társaság bruttó fedezete 21,4 millió USD volt, ami 3,4 millió USD-ral vagy 13,7 százalékkal alacsonyabb a első félévében elért 24,8 millió USD-hez képest. A visszaesés fő oka az alacsonyabb számú autóbusz értékesítés és a magasabb közvetlen költség volt. 4.3 Üzemi eredmény A Társaság értékesítési, általános és adminisztratív költségei 13,4 millió USD-t tettek ki. Amint az a 3.5 pontban kifejtésre került, bizonyos költségelemek közvetlen költségként kerültek átcsoportosításra, míg a korábbi időszakokban az értékesítési, általános és adminisztratív költségek között kerültek megjelenítésre, ebből kifolyólag ezekre az időszakokra közzétett adatok közvetlenül nem összehasonlíthatóak. Ezt figyelembe véve a tényleges emelkedés a két időszak között 32 százalék, melynek okai a következők: (A) 2,0 millió USD egyszeri költség az alábbiakkal kapcsolatban (i) kaposvári közvetlen bérköltség (ii) kompozit technológia átvétele és (iii) jogi költségek az amerikai egységnél; valamint (B) 2,5 millió USD értékű a Társaság különböző beruházásaihoz kapcsolódó a jövőben folyamatosan jelentkező költség (Kaposvár, Rotherham, alkatrész) A Társaság üzemi eredménye 8,1 millió USD-t tett ki, szemben a 2001 hasonló időszaki 10,7 millió USD-ral. Az értékesítés százalékában az üzemi fedezet 4,5 százalékra csökkent a tavalyi hasonló időszakra jelentett 6,0 százalékról. A 2,6 millió USD üzemi eredmény csökkenés elsősorban a bruttó fedezet 3,4 millió USD-os csökkenésével magyarázható, melyet részben ellensúlyozott a goodwill amortizáció 0,5 millió USD-os csökkenése. 4.4 Egyéb bevételek/(költségek) Az egyéb bevételek 0,3 millió USD-t tettek ki első félév végére a első félévi 0,3 millió USD költséggel szemben, elsősorban a devizaárfolyam fluktuációja miatt. 4.5 EBITDA A Társaság konszolidált EBITDA mutatója 11,6 millió USD volt első félévében, szemben a hasonló időszakában elért 13,6 millió USD-ral. Az EBITDA nem tartalmazza a negatív goodwill amortizációt, a halasztott adósságkibocsátás költségének amortizációját, és az adósság diszkont amortizációját mindkét időszakra vonatkozóan, valamint a goodwill amortizációt tekintetében. 4.6 Adózás előtti eredmény A Társaság adózás előtti eredménye 0,8 millió USD-ral vagy 11,4 százalékkal csökkent 6,3 millió USD-re az egy ével ezelőtti 7,1 millió USD-hoz képest első félévi eredménye tartalmaz 1,2 millió USD-os vagy 42,9 százalékos csökkenést a kamatkiadások tekintetében. 4.7 Adózás utáni eredmény Az adózás utáni eredmény 5,8 millió USD-t tett ki, ami az előző évi 6,5 millió USD-t kitevő teljesítménytől 12,1 százalékkal maradt el. A első félévében elért 6,5 millió USD 5,3 millió USD-ral haladta meg a év hasonló időszakának eredményét. Ennek elsődleges oka a negyedik negyedévéről első negyedévére átcsoportosított 79 autóbusz értékesítése, mely mesterségesen 2,7 millió USD-ral felduzzasztotta a évi adózás utáni eredményt. 10 / 13

11 4.8 Jelentősebb mérlegtételek változásainak elemzése Követelések A követelések 31,2 százalékkal 34,7 millió dollárra csökkentek az előző év hasonló időszakához képest, melyben 50,4 millió dollár volt az értékük. A jelentős csökkenés elsősorban egy jelentősebb vevő korábbi fizetésének eredménye Készletek A Csoport készlete 13,79 százalékkal 8,6 millió dollárra nőtt az előző évhez képest, melynek fő okai (i) a 3,1 millió dollár értékű növekedés az amerikai befejezetlen termelés és félkész termékekben, (ii) egy 2,7 millió dolláros tétel, amely a gyártás alatt lévő autóbusz karosszériák és alvázak számának növekedésének eredménye, (iii) egy 1 millió dollár értékű tétel, amely a 3.5 pont alatt említett könyvelési elvek változásának eredménye, és (iv) egy 1 millió dolláros növekedés az amerikai gyártáshoz szükséges alkatrészek készletében Előleg fizetések és elhatárolások Az előleg fizetések és egyebek 4,8 millió dollárt tettek ki a tárgyidőszak végén, amely 65,3 százalékos növekedés az előző évhez képest. A növekedés fő okai (i) az előlegfizetések a kaposvári létesítmény második fázisának kivitelezésére, (ii) a magyarországi vámfizetés visszaigénylése, és (iii) az amerikai biztosításokkal kapcsolatos aktív időbeli elhatárolások Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök értéke 54,1 millió dollár volt június 30-án, amely 25,6 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedés fő okai (i) a operatív lízingen keresztül értékesített autóbuszok számának növekedése (lásd 3.4), (ii) a kaposvári létesítmény első lépcsőjének elkészülése és (iii) a Rotherham-i gyár kibővítése Rövid lejáratú hitelállomány A rövid lejáratú hitelállomány értéke 22,1 millió dollár volt június 30-án, amely 27,5 százalékos csökkenés az előző évhez képest. A csökkenés fő oka a pont alatt említett felgyorsult fizetések a Társaság vevői részéről A hosszú lejáratú hitelek egy éven belül esedékes része A hosszú lejáratú hitelek egy éven belül esedékes része 2,2 millió dollárra nőtt a tárgyidőszak végére az egy évvel korábbi 1,2 millió dollárhoz képest, mely főként a Csoport adósságainak visszatérítésének feltételeiből adódik Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) A Csoport kötelezettségei áruszállításból 11,4 százalékot csökkentek tárgyidőszak végére az előző évhez képest, mely elsősorban a kedvezőbb készpénzállomány és gyors fizetési kedvezmény lehetőségek kihasználásának eredménye Garanciális céltartalék A garanciális céltartalék értéke 7,1 millió dollárra nőtt a tárgyidőszak végére az egy évvel korábbi 4,4 millió dollárhoz képest. Ennek fő oka a további garanciális céltartalékok képzése olyan buszokkal kapcsolatban, melyeket a Csoport az előző évek során értékesített (lásd 4.2). 11 / 13

12 4.8.9 Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások értéke június 30-án 4,2 millió dollár volt, amely 2,4 millió dolláros csökkenés az egy évvel korábbi szinthez képest, amely elsősorban az egyéb elhatárolt költségek csökkenésének eredménye Hosszú lejáratú hitelek A hosszú lejáratú hitelek értéke 33,1 millió dollár volt június 30-án, amely 13,9 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. A növekedés elsősorban a kaposvári gyárral kapcsolatosan közelmúltban felvett hosszú lejáratú hiteleknek tulajdonítható. A növekedéshez hozzájárult a kedvezőbb kamat kondíciók miatt bizonyos rövid lejáratú hitelek hosszú lejáratúvá való konverziója Visszavásárlási kötelezettség A visszavásárlási kötelezettség 1 millió dollárral növekedett, így elérte a 3 millió dollárt június 30-án. Ezek a kötelezettségek olyan autóbuszok értékesítésével kapcsolatosak, melyek értékesítése lízingként kezelendő. A növekedés a lízingelt autóbuszok számának következménye Halasztott árbevétel A halasztott árbevétel értéke 1,4 millió dollárral növekedett a pont alatt kifejtett okok miatt Eredménytartalék Az eredménytartalék értéke június 30-án 26,1 millió dollár volt, amely 7,1 millió dolláros azaz 37,8 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. A növekedés elsősorban a mérleg szerinti eredmény bővülésének eredménye, valamint a Csoport osztalékpolitikájának köszönhető, mely szerint az adózott eredmény teljes egészében eredménytartalékba kerül a Csoport további növekedésének és fejlődésének finanszírozásának érdekében. 5. Részvényesi struktúra Részvényesi struktúra Tulajdonosi kör június 30 % ezer db % ezer db % ezer db Belföldi intézmény 56, ,9 55, ,6 57, ,8 Külföldi intézménys 12,1 558,6 15,7 726,0 8,9 397,7 INTÉZMÉNYI BEFEKTETŐK 68,5 3166,5 71, ,5 66, ,5 Letétkezelők 31, ,1 28, ,5 33, ,0 Alkalmazottak 0,2 11,0 0,3 11,5 0,3 11,5 ÖSSZESEN: 100, ,6 100, ,6 100, ,0 Öt százaléknál nagyobb tulajdonhányaddal rendelkező részvénytulajdonosok Név Illetőség Tevékenység Mennyiség Részesedés Megjegyzés Első Magyar Alap Külföldi Kockázati tőkealap ,07% Pénzügyi befektető Citibank Belföldi Letétkezelő ,49% Letétkezelő HVB Hungary Belföldi Letétkezelő ,06% Letétkezelő Saját részvény tulajdon január március szept dec / 13

13 6. A Társaság szervezete és működése Alkalmazotti létszám január NABI Rt NABI Inc Optare Holding Ltd ÖSSZESEN ,620 Vezető állású személyek között bekövetkezett változások Típus 1 Név Pozíció Megbízás kezdete Megbízás lejárata Részvénytulajdon SP Patrick Rona Elnök vezérigazgató NABI Inc aprilis 18. Határozatlan 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), Felügyelőbizottsági tag (FB) 7. Egyebek 7.1 A határnap után bekövetkező változások Nincs 7.2 Közzétételek A NABI közzétételei a BÉT hivatalos lapjában, a Magyar Tőkepiacban Dátum április 18. április 26. április 30. május 6. június 27. június 27. június 27. június 27. június 27. Tárgy Tovább erősíti menedzsmentjét a NABI A NABI Rt I. negyedévi gyorsjelentése és évi éves jelentése A NABI Rt április 26-i közgyűlésének határozatai A NABI bemutatja három utasajtóval készített, alacsony padlószintű, 12 méter hosszú Excel autóbuszát A NABI új európai autóbusztípusai Új NABI cégarculat Róna Péter úr, a NABI alapító elnökének beszéde A NABI CompoBus technológiája NABI kaposvári gyáravató 7.3 Érvényes warrantok és menedzsment részvényopciók Érvényes warrantok és menedzsment részvényopciók Warrantok / opciók száma Lehívási ár Lehívási határidő (opció) HUF január (opció) HUF július (warrant) HUF január (opció) HUF február (opció) HUF március (opció) HUF április (opció) HUF június / 13

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. 2014. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A Rába Rt. 2004. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint

A Rába Rt. 2004. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint A Rába Rt. 2004. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság Társaság

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2003. I. FÉLÉV

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2003. I. FÉLÉV A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2003. I. FÉLÉV A TVK Rt. 2003. I. féléves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK-csoport

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése Beszámolónk a Pannonplast csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19.

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. PannErgy Nyrt. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport üzemben lévő energiatermelő projektjeinek (szentlőrinci, berekfürdői és miskolci)

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 200. I. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 200. I. negyedéves

Részletesebben

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2014. III. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2014. III. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. HARMADIK NEGYEDÉVES JELENTÉSE Társaság neve Appeninn Nyrt. Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Ágazati besorolás Jelentési időszak

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)*

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)* A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. I. féléves eredményeit. A TVK Nyrt. 2012. I. féléves

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Eredmény növekedés és javuló jövedelmezőség Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. I. féléves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4

Részletesebben

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke

ELNÖKI BEVEZETŐ. Budapest, 2015. április. Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság elnöke ÉVES JELENTÉS 2014 ELNÖKI BEVEZETŐ Eredményes, szép esztendőt zárt a Nyomda. Büszkék lehetünk az eredményekre, köszönettel tartozunk a cég dolgozóinak, akiktől sok helytállást követelt 2014. A jelentés

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. december 31. (eft) 1999. december 31. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 606.875 364.960-39,86% 02 I. Immateriális

Részletesebben

2012/2013. ÉVES JELENTÉSE

2012/2013. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012/2013. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2014. január 31. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2013. IV. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2013. IV. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. NEGYEDIK NEGYEDÉVES JELENTÉSE Társaság neve Appeninn Nyrt. Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Ágazati besorolás Jelentési időszak

Részletesebben

Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása

Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása A PannErgy Nyrt. negyedéves tõzsdei 2008. I. negyedév idõszaka 2008. április 30. A gyorsjelentés a PannErgy Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem

Részletesebben

Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált éves beszámoló. 2005. december 31.

Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált éves beszámoló. 2005. december 31. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált éves beszámoló Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Konszolidált éves beszámoló Tartalom:

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés...

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2007. a 2007. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2007. a 2007. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra Graphisoft Park SE Pénzügyi Jelentés 2007 a 2007. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra ÜZLETI JELENTÉS a Graphisoft Park SE 2007 évi tevékenységéről A Graphisoft Park SE 2007. évre kitűzött

Részletesebben