Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával."

Átírás

1 Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával.

2 A RENDÔRTISZT TAPASZTALATAI HAJDU LÁSZLÓ KÖSZÖNTÔ BE- SZÉDE AZ EGYHÁZAK HELYE, SZEREPE A BÛNMEGELÔZÉSBEN, AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS MEGELÔ- ZÉSÉBEN, A DROGPREVENCIÓ- BAN CÍMÛ TANÁCSKOZÁSON DECEMBER 08-ÁN. KURDICS MIHÁLY DROGOK NÉLKÜL FELNÔNI TEGYÜNK EGYÜTT EZÉRT! Tisztelt Olvasók! TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM! KEDVES VENDÉGEINK! Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat a mai tanácskozásra. Önök elôtt ismert, hogy a kerületi képviselôtestület októberében ritkán tapasztalható konszenzussal elfogadta az önkormányzat Bûnmegelôzési Koncepcióját, valamint februárjában, szintén konszenzussal elfogadta Drogstratégiáját és a Bûnmegelôzési Cselekvési programját. Az elfogadott koncepcióban az egyik megfogalmazott célkitûzés összhangban a Bûnmegelôzés Nemzeti Stratégiájával a bûnmegelôzési tevékenység társadalmasítása, amely magában foglalja többek között az oktatás-nevelési intézménye, a civil szervezetek, lakossági önszervezôdô csoportok, gazdasági szervezetek mellett az egyházak bevonását is ebbe a tevékenységbe. A kerületben mûködô egyházak helyi és országos szervezetei a hitéleti tevékenységük mellett eddig is részt kértek, részt vállaltak az alkohol és drogbetegek gyógyításában, kezelésükben. Anyagi és szellemi támaszt nyújtottak és nyújtanak a rászorulóknak, a különbözô rendezvények, programok szervezésével, lebonyolításával erôsítették az emberekben az egymásra való odafigyelés szükségességét. A mai tanácskozásunkon arra törekszünk, hogy áttekintsük a kerületünkben folyó ilyen irányú tevékenységet. A különbözô egyházak tapasztalatainak megismerésével ötletet adjunk a következô idôszak feladatainak végrehajtásához. A közös gondolkodás mellett a közös cselekvést segítsük elô. Úgy gondolom, hogy a bûnmegelôzés területén közösen tudunk elôrelépni, az áldozattá válás kockázatainak csökkentésében, az áldozatsegítésben, a jogkövetô magatartásminták terjesztésében, valamint az erôszakmentes konfliktuskezelô technikák, megoldások terjesztésében, és a biztonságérzet növelésében. Azt tervezzük, hogy a mai tanácskozáson elhangzottakat a TEGYÜNK EGYÜTT KERÜLETÜNK BIZTONSÁGÁÉRT! füzetsorozat 4. számában megjelentetjük. E füzetsorozat elsô két számát Önök a regisztrációkor már megkapták. A 3. számban a Gyermekekkel szembeni rossz bánásmód megelôzésével és kezelésével foglalkozó tanácskozás anyaga jelenik meg, ez most van elôkészítés alatt. Ezen gondolatok jegyében a tanácskozást megnyitom, mindenkinek eredményes tanácskozást kívánok. Hajdu László polgármester országgyûlési képviselô Amikor kezükbe veszik ezt a kis kiadványt, akkor nem annak írójára, hanem saját szeretteikre szánnak egy kis idôt! Akár akarjuk, akár nem, szembesülnünk kell a drogproblémával, a kábítószerek jelenlétével. Tudom, és munkám során tapasztalom, hogy Önök közül már sokan tájékozottak e kérdéskörben, azonban legalább annyian vannak, akik kevésbé igazodnak el a korábban csak hírbôl, filmekbôl ismert, tôlünk távolinak hitt világban. Hazánkban az utóbbi években jelentôsen nôtt a kábítószert kipróbálók, az eseti fogyasztók és a közülük kikerülô drogfüggôk száma. Szomorú tény, de sajnos igaz, hogy a kábítószerek ma már nem csupán az éjszakai szórakozóhelyeken vannak jelen, hanem egyre gyakrabban az iskolák falai között is megjelennek. A diákok alkalmi, vagy rendszeres drogfogyasztásával kapcsolatos problémák jellemzôen a középiskolákban jelentkeznek, de egyáltalán nem ritkák ezek a gondok az általános iskolákban, illetve a felsôoktatási intézmények hallgatói között sem. Az a bizonyos veszélyeztet korosztály ma Magyarországon a éves korú fiatalokat jelenti, s ebben az adatban az alsó korhatárt jelzô 12-vel van súlyos problémám. Ez a 12 néhány évvel ezelôtt még csak éves kor volt! Tudomásul kell vennünk, hogy legjobb szándékunk ellenére is vannak olyan fiatalok, akikre nem hat a felvilágosítás, a törvényi tiltás és a büntetés fenyegetettsége sem. Ôk azok, akik csak kipróbálnak tiltott szereket és közülük kerülnek ki azok, akiknek ez bejön, ezért azután egyre gyakrabban, majd rendszeresen használják azokat. Mértékadó felmérések szerint a középiskolás korosztály 38 42%-a már kipróbált valamilyen drogot többnyire 3

3 marihuánát ( füvet, füves cigit és extasyt). A kipróbálók 7 9%-a pedig gyakori, vagy rendszeres fogyasztónak vallja magát. Ebben a helyzetben a szülônek, pedagógusnak fel kell készülnie arra, hogy tudomására juthat gyermeke, diákja drogozása, s ekkor tennie kell valamit! De mit? A legtöbb szülô képtelenségnek tartja, hogy az ô gyermeke is könnyedén hozzájuthat a kábítószerekhez, hogy az ô gyermekét is fenyegetheti az ártalmatlannak tûnô kipróbálás veszélye. Úgy gondolja, hogy a drogozás csak mások gondja lehet, s amikor pedig belátja, hogy tévedett, már sokkal nehezebben orvosolható a probléma. Amikor a srác elôször jött haza egy éjszakai buliból üveges szemekkel, tántorogva, a szülôk azt hitték, hogy a kelleténél egy kicsit többet ivott. Késôbb ez az állapot hét közben is egyre gyakoribbá vált, de furcsamód alkoholszagot soha nem éreztek rajta! Ekkor hasított a tudatukba a döbbenetes felismerés, amit eddig el sem tudtak képzelni: A fiunk drogos! Nem! Ez nem lehet igaz! Nem erre neveltük - mondták. Hiszen mindene megvolt! Mi lesz most? Ezen két pofon már nem segít! Valamit tennünk kell! De mit? A felnôtt ezt a problémát csak akkor fogja tudni helyesen kezelni, ha tájékozott a kábítószerekkel kapcsolatos kérdésekben. Ezért fontos, hogy: ismerje a leggyakrabban elôforduló szereket, ha nem is diagnosztaként, de legyen képes felismerni a kábítószerek fogyasztását kísérô jellegzetes tüneteket, tudja, hogy kihez fordulhat tanácsért, kitôl kérhet segítséget, ha baj van. Az is nagyon hasznos lehet, ha érti a fiatalok drogokkal kapcsolatos nyelvezetét, a narkószlenget. Miután hazánkban a kábítószerekkel történô mindenfajta illegális kapcsolatba ke- rülés bûncselekmény, szükséges, hogy rendelkezzen az ezzel kapcsolatos jogi ismeretekkel is. Tisztelt szülôk, kedves pedagógusok! Budapest Fôváros XV. kerületi Önkormányzata felkérésére ebben a felkészülésben szeretnék az Önök segítségére lenni, és e kiadvány adta szûk keretek között megosztani Önökkel gyakorlati tapasztalataimat. Ma már nyugállományú bûnügyes rendôrtisztként 1984-tôl kezdôdôen foglalkozom a kábítószerek kérdéskörével: a felderítéssel és a megelôzés gyakorlati kérdéseivel ban jelent meg A kábítószer itt van testközelben címû kézikönyvem, amely azóta harmadik kiadását éli ban, a Bács-Kiskun megyei Rendôr-fôkapitányság Bûnügyi Osztálya vezetôjeként történt nyugállományba vonulásom óta, a drogprevenció területén igyekszem hasznosítani a közel 20 év alatt összegyûjtött gyakorlati tapasztalataimat. Felsôfokú oktatási intézményekben, a honvédség drogprevenciós programjában, a fôvárosi és megyei pedagógiai intézetek szervezésében országszerte, sôt negyedik éve határon túli magyar iskolákban is rendszeresen tartok prevenciós célú elôadásokat diákoknak, felnôtteknek egyaránt. Meggyôzôdésem, hogy a megelôzés az egyik legfontosabb eszköz a drogprobléma kezelésében! A szülôt, társadalmat egy közös cél vezérelheti e kérdéskörben: meggyôzni a fiatalokat e tragédiákba torkolló önpusztító szenvedély veszélyeirôl, figyelmüket más, értelmesebb életvezetési, szórakozási lehetôségek felé irányítani, ugyanakkor tudatosítani, hogy a társadalom túlnyomó része nem használ drogokat, mert nincs szüksége hamis örömökre és illúziókra! Drogok nélkül felnôni! Tegyünk együtt ezért! Kecskemét, november Kurdics Mihály ny. rendôr alezredes 4 5

4 I. AZÉRT, HOGY EGY NYELVEN BESZÉLJÜNK! (KÁBÍTÓSZEREKKEL KAPCSOLATOS ALAPFOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK) Mielôtt a részletek tárgyalására térnénk, mindenképpen fontosnak tartom, hogy az alapfogalmakat tisztázzuk, és egyformán értelmezzük azokat, hogy egy nyelven beszéljünk! DROG A köznyelv ezt a szót azonosítja a kábítószerekkel, de jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy a drog szó jelentése ennél lényegesen tágabb kört jelöl. Drognak nevezünk minden olyan anyagot, szert, amely a szervezetbe kerülve, annak mûködését megváltoztatja, s ezzel együtt megváltozik az ember közérzete, hangulata és legtöbbször magatartása is. Hatása potenciálisan káros a szervezet testi- lelki folyamataira. A drogok lehetnek legálisak és illegálisak. A legális drogok elôállítását, terjesztését, fogyasztását az adott ország törvényei és társadalmi szokásai elfogadják, az illegális drogokét pedig törvényileg tiltják és üldözni, büntetni rendelik. Legális drogok: az élvezeti cikkek körébe sorolható: alkohol, dohányféleségek, koffein tartalmú italok, valamint a gyógyszerek. A központi idegrendszerre ható gyógyszerek, valamint a szerves oldószerek (az ezekkel való visszaélés a "szipózás" vagy "szipuzás") gyártása és forgalmazása legális, azonban a velük való visszaélés bizonyos körülmények mellett törvénybe ütközô cselekedet. Illegális drogok: valamennyi kábítószer KÁBÍTÓSZER Olyan természetes, vagy mesterséges eredetû szer, amely a szervezetbe kerülve az ember idegrendszerének vagy érzékszerveinek egy, vagy több funkcióját megváltoztatva, többnyire kellemes érzést, eufóriát, színes álmokat, csapongó gondolatokat, érzék- csalódásokat idéz elô. (Az eufória nehezen lefordítható szó, de általában örömöt, gyönyört, gyönyörûséget, élvezetet, stb. jelent, de még jó hangulatként is érthetô, és természetes módon is megjelenô pszichés produkció.) Ezek a szerek drasztikusan és maradandóan károsítják az ember szervezetét. Különösen a központi idegrendszer, a szív és a keringési rendszer, a máj és vesekárosodás, a légzési zavarok a személy külsô és belsô leépüléséhez, elnyomorodásához végsô esetben halálához vezetnek. JÓL JEGYEZZÜK MEG: ÁRTALMATLAN KÁBÍTÓSZER NINCS! KÁBÍTÓSZER FÜGGÔSÉG (dependencia) A szerhez való hozzászokás után a fogyasztás abbahagyása vagy a megszokottnál kisebb adag, jellemzô megvonási tüneteket von maga után. Ekkor a szervezet normál mûködéséhez állandóan kell az anyag. A fogyasztó már képtelen kábítószer nélkül élni. Két fajtája van: pszichikai függôség fizikai függôség Pszichikai függôség A normál pszichikai állapot megváltozása, leépülése, azaz a fogyasztónak teljesen beszûkül a gondolat- és érzelemvilága, csak a kábítószer megszerzése, használata és élvezete köti le. Ez tölti ki napjainak nagy részét, minden cselekvése csak erre irányul. Anyagot szerezni, pénzt szerezni az anyagra! egy idô után csak e körül pörgött számomra a világ munkám során számtalanszor hallottam a drogos gyanúsítottaink szájából ezt a pszichikai függôségre nagyon is jellemzô mondatot, amely egy drogos napjait alapvetôen meghatározza. Fizikai függôség A normál testi funkciók megváltozása, azaz a szervezet megköveteli a kábítószer folyamatos jelenlétét. A fogyasztó szervezete képtelen ellátni normális funkcióit a megszokott és beépült idegen anyag, a kábítószer nélkül. 6 7

5 A függôség kialakulásának folyamata kipróbálás A kísérletezés szakasza, amelyet legtöbbször a kíváncsiság, a jó buli, a baráti- haveri befolyásolás, a divat, a kényszer: mert én is közéjük akarok tartozni érzése motivál. megszokás még függôség nélkül A kellemes élmények ismételt átélésének óhaja, mert úgy érzi, hogy itt a megoldás. Kialakul egy stabil szokásrendszer a gyakori, vagy rendszeres fogyasztásra, amelyet kontroll alatt tud tartani. Ebben a fázisban a fogyasztó egyáltalán nem tartja magát sem betegnek, sem pedig drogosnak. Ha a környezet, vagy a hozzátartozók mégis aggodalmuknak adnak hangot a kábítószer fogyasztás miatt, heves tiltakozásba kezd és mindenkit meg akar gyôzni arról, hogy ô bármikor le tud állni, bármikor abbahagyhatja. Minduntalan o- lyan érveket keres, amelyek az ártalmatlan drogozását igazolják. Gyakran hallott érv ilyenkor az alkohollal, az alkoholizmussal történô összehasonlítás, amelynek végsô konklúziója számára és errôl igyekszik is mindenkit meggyôzni, hogy a drogozás kevésbé ártalmas, mint az alkoholfogyasztás. tolerancia A fogyasztó szervezete egy idô után alkalmazkodik a szerhez. Ugyanaz a mennyiség már nem képes kiváltani a korábban megszokott hatást, ezért a fogyasztó egyre gyakrabban nyúl a droghoz és/ vagy egyre nagyobb dózisokban fogja fogyasztani az addig használt drogot. Amikor pedig ezzel sem éri el a kívánt hatást, akkor újabb anyagokhoz nyúl, kombinálva fogyasztja azokat. függôség Ellenállhatatlan pszichikai és/ vagy fizikai kényszer az ismételt és állandó fogyasztásra. A szokás állandósul, azonban a szerhasználat gyakoriságával csökken a fogyasztó öröme, romlik a hangulata, egyre szaporodnak a kellemetlenségei (anyagi gondok, konfliktusok az iskolában, a munkahelyen és a családban), megváltozik a magatartása az életritmusa, ugyanis élete a drogfogyasztás köré szervezôdik. A szerhasználat következtében más örömszerzési tevékenységek elsorvadnak. A tûréshatár magas, a szükséges mennyiség emelkedik. Állapota egyre súlyosabbá válik. krízis A szokás instabillá válik, a drog által kiváltott hangulat soha nem éri el a normál szintet, nincs eufória. A függôség olyan, mint egy soha véget nem érô szenvedés. A drogfogyasztás késztetése egyre növekszik, míg a tûrésszint csökken. Egyszerûen nem elégíthetô ki többé. A túladagolás veszélye rendkívül magas. Megvonási tünetek Azok a kínzó testi fájdalmak és lelki gyötrelmek, amelyek a szer kiürülésével párhuzamosan jelentkeznek és a következô adag bevitelére, késztetnek. Az újabb dózis hatása rövid idô alatt átmenetileg felfüggeszti a gyötrelmeket. Ha a szervezet nem kapja meg a megszokott adagot, ezek a kínzó érzések az elviselhetetlenségig fokozódhatnak. enyhe függôségnél: hányinger, szorongás, enyhe remegés, alvászavarok. erôs függôségnél: hányás, görcsök, izom- és csontfájdalmak, görcsök, hallucinációk, izgatottság, komoly izomremegés, rohamok. DÓZIS Az a kábítószer adag, amellyel a kívánt hatás elérhetô, illetve amelyet a szervezet megkövetel a kívánt hatás elérésére. Kezdôknél ez a kábítószer fajtájától és tényleges hatóanyag tartalmától függôen - 0,01g, függôknél a tolerancia miatt az 1g-os, sôt nagyobb adagok sem ritkák. Ezek a mennyiségek sokszor a kábítószerhez nem szokott szervezet halálos adagját jelentik! PSZICHOTROP ANYAGOK Kábítószerként nyilvántartott, de gyógyszerként is alkalmazott mesterséges anyagok. 8 9

6 Olyan vegyi anyagok és szerek, valamint egyes növények, vagy azok részei, amelyek jogilag nem minôsülnek kábítószereknek, legálisan hozzáférhetôk, élettani hatásuknál fogva azonban nagyon hasonlítanak az igazi kábítószerekre. Így azokhoz hasonlóan a velük való visszaélés bódulatkeltést, pszichikai hozzászokást váltnak ki. Hangsúlyozni kell, hogy ezek legalább annyira veszélyesek és egészségromboló hatásúak, mint a törvények által tiltott kábítószerek! Ilyenek például: bizonyos gyógyszereknek a terápiás mennyiséget lényegesen meghaladó adagokban történô fogyasztása, gyógyszer alkohol kombinációja (tipikus a nyugtatókra történô ráivás ) a szipózás vagy szipuzás, amely nem más, mint a szerves oldószerek, ragasztók, lakkok, öngyújtó gáz, csavarlazító spray gôzének, koncentráltan történô belégzése, II. PÓTSZEREK a patronozás, amikor az ártalmatlannak tûnô tejszínhabos szifon patronjában lévô hajtógáz is halálosan veszélyes lehet, az öngyújtózás, hasonló veszélyeket jelent, bizonyos növények, vagy azok magvai LEGGYAKRABBAN ELÔFORDULÓ PÓTSZEREK A SZIPÓZÁS VAGY SZI- PUZÁS A '80-as évek elején történ. Egy tavaszi napon vasúti balesethez a bejelentés szerint öngyilkossághoz riasztottak. Az áldozat alig 15 éves fiú volt. Ezt csak személyi igazolványából lehetett megállapítani, mert a robogó vonat darabokra tépte, a felismerhetetlenségig összezúzta a fiatal testet. A késôbbi vizsgálat során sikerült megállapítanunk, hogy nem öngyilkosság történt. A vasúti pályához közeli lakatlan tanyán egy tizenéves fiúkból- lányokból álló csoport szipózott. Valamennyien bódult,kábult állapotba kerültek, hallucinációik voltak. A fiú - egyébként csenevész, alig ötvenkilós legényke - fennhangon közölte társaival, hogy ô most olyan erôs, hogy a karjaival a vonatot is képes megállítani, lelökni a sínekrôl. A távolban már hallatszott a robogva közeledô vonat zaja. A fiú dülöngélve, de nagy elszántsággal indult a sínek felé. Kábult társai közül többen egyetértôen bólogattak, másik hitetlenkedve csóválták a fejüket, de egy sem akadt közülük, aki tiszta fejjel, értelmes szóval meg tudta volna akadályozni az értelmetlen kísérletet, a tragédiát! A vészfék velôkig hatoló csikorgása egy pillanatra kitisztította elméjüket, de csak annyira, hogy a- zonnal elmeneküljenek a helyszín közelébôl! El innen, minél messzebb! A '80-as évek elején lassan lecsengett a pótszerek korszaka. A helyükre sajnos azonnal megérkeztek az igazi kábítószerek. Néhány éve viszont azt tapasztalhatjuk- és ez napjainkra is elmondható-, hogy ismét virágzásukat élik a pótszerek. A fiatalok egyre gyakrabban keresik azokat a szereket, anyagokat, amelyek jogilag nem minôsülnek kábítószernek, ezért nem kell a törvénysértések következményeitôl tartaniuk. Azt sajnos figyelmen kívül hagyják, hogy ezek élettani hatása, a káros következmények veszélyei ugyanúgy fennállnak, mint az illegális drogok esetében. Meg kell értetni a fiatalokkal, hogy elsôsorban nem a rendôrtôl, nem a törvényi következményektôl kell tartaniuk, nem az a fô ellenség, hanem az egészségüket, az é- letüket fenyegetô szerek. Egy esetleges büntetés is letelik egyszer, de életed, egészséged csak EGY van! Ha ezeket eljátszottad, lehet, hogy nincs tovább!... Sajnos egyre gyakrabban találkozhatunk a nyílt utcán vagy a tömegközlekedési eszközökön o- lyan - akár éves gyermekekkel is, akik valamilyen gyanús löttyel töltött kis nylon zacskót tartanak a kezükben és 10 11

7 idônként jó nagyokat szippantanak belôle. Mozgásuk bizonytalan, leginkább a részegekéhez hasonló s egyre révetegebb, bamba tekintettel, véres szemekkel merednek valamilyen megfoghatatlan messzeségbe. Leheletük, bôrük kipárolgása jellegzetes acetonos, nitrós bûzt áraszt. Esetenként kirívóan agresszív magatartást tanúsítanak, de legtöbbjük csak békésen csorgatja a nyálát, miközben ruházatán látszik, hogy összevizelte, összerondította magát. Nos, ha ilyet látunk, biztosak lehetünk benne, hogy egy szipóssal, szipussal hozott össze a jósorsunk. A módszer a szerves oldószerek azon tulajdonságán alapszik, hogy koncentráltan belélegezve erôs kábultságot okoznak, hasonló hatásokat (pl. hallucinációkat) kiváltva, mint a klasszikus kábítószerek. A gôzök belégzése azonban nagyon súlyos következményekkel jár. Az oldószer gôzök a vérbôl nagy mennyiségû oxigént vonnak el, ezért az agysejtek nem kapnak megfelelô oxigént. Hatására elpusztul az agysejtek egy része, amelyek nem regenerálódnak, ezért szellemi leépülés, folyamatos és drasztikus elbutulás következik be. Ugyanakkor károsodik a tüdô, a máj és vesemûködés. Használat Mûanyag zacskóba ragasztót, nitróhígítót, acetont, illetve bármilyen szerves oldószert öntve, annak gôzét koncentráltan belélegzik, de ugyanígy inhalálják pl. a csavarlazító spray hajtógázát, vagy az öngyújtó gázt is. Hatásai eufória, részegséghez hasonló mámoros hangulat, a kábultság mélyebb fokán közömbösség, megközelíthetetlenség, szokatlan viselkedés, nehezen artikulált, elkent beszéd, koordinálatlan mozgás, látás- és egyensúlyzavar, túladagolás miatt eszméletvesztés, légzôközponti bénulás, fulladás, szív- és keringési elégtelenség Roppant erôs pszichés függés mellett rendkívül súlyos személyiség romboló hatás, az agresszivitás felszínre kerülése. Testi tünetek és vészjelek sápadtság, természetellenes izzadás, pirosló kiütések, hámsérülések a száj és az orr környékén, változó ritmusú, rendetlen szívmûködés, gyakori hányinger és étvágytalanság, a leheleten, a bôr kipárolgásán erôsen érezhetô a használt szer szaga, gátlástalanság, különbözô szerepkörökben mindenre képes, erôs, ügyes, okos e- gyénnek képzelik magukat, indokolatlan ingerlékenység, dühkitörések, izgatottság, kedélyhullámzás, mûanyag zacskók, üres flakonok és öngyújtók a fiatalok környezetében ÖNGYÚJTÓZÁS januárjában Kecskeméten meghalt egy 13 éves kisfiú, egy hetedikes kisdiák. Egy játszótéren eszméletlen állapotban találtak rá a járókelôk. A kórház szakemberei mindent megtettek, hogy megmentsék az életét, de rövid idôn belül beállt nála az agyhalál. A fiú nem volt drogos, nem volt narkós, csak egy kíváncsi és sajnos tudatlan kamasz, aki elhitte a éves lakótelepi haveroknak, hogy az öngyújtózástól csak jókat lehet mozizni és ez a dolog egyáltalán nem veszélyes. Az ártalmatlannak hitt öngyújtógázból lélegzett be és a legdrágábbal, az életével fizetett, miközben a haverok galád módon magára hagyták az eszméletét vesztett fiút. Sajnos a butaság gyorsan terjed, s ennek egyre többen esnek áldozatul is. Ebben az évben már 4 fiatal vesztette életét PB-gáz szívása okán!... PATRONOZÁS Néhány évvel ezelôtt egy vidéki kisváros egyik általános iskolája hetedikeseinek tartottam rendhagyó osztályfônöki órát, ahol az egyik kisdiák a következô kér

8 dést tette fel: Tessék mondani! A patronozás sokkal veszélyesebb, mint a szipózás? Tisztelt Olvasó! Ön érti, hogy mit kérdezett tôlem a 13 éves gyermek? Nos, a következôrôl van szó: A habpatron hajtógázával történô visszaélést jelenti a fiatalok szlengjében csak patronozásnak nevezett, napjainkra sajnos közismertté vált módszer. A habpatron hajtóanyaga u- gyanis a dinitrogén - oxid más néven kéjgáz érzéstelenítô, altatószer, melynek hatása kisebb dózisokban kellemes érzéseket, eufóriát vált ki, de a hatás odáig fokozódhat, hogy a légzés is leállhat. Ezt a gázt régebben az orvostudomány is alkalmazta az altatások során, azonban az az anyag, amely a szakember, az orvos kezében a gyógyítás egyik segédeszköze volt, az ma a fiatalokéban súlyos veszedelmet is jelenthet! Használat: 1-2 habpatront belecsavarnak az üres (tejszín nélküli) habszifonba, majd a gázt a szelepen keresztül kiáramoltatva, koncentráltan belélegzik azt. Veszélyei: agykárosodás, légzésbénulás. LUFIZÁS A patronozás továbbfejlesztett változata. A koncerteken biztosítási feladatokat teljesítô kollégáim figyeltek fel arra, hogy a színpadok elôtt csápoló fiatalok többsége kezében színes lufik vannak, melyekbôl idônként jó mélyeket slukkolva egyre bódultabb állapotba kerülnek. A lufikat a már említett habpatronok gázával fújják fel, mert ugye mégsem mehet az ember egy koncertre a hóna a- latt egy habszifonnal és a többi már ugyanúgy mûködik, mint azt a patronozásnál leírtam. Természetesen azzal a fokozott veszéllyel is jár ez a módszer, hogy a lufiba lényegesen nagyobb mennyiségû gáz koncentrálható, mint a szifonba, e- zért a túladagolás veszélye is nagyobb! Meg kell jegyeznem, hogy létezik egy másik sokak által ismert, de veszélytelen lufizás is, amikor a héliummal töltött léggömbbôl szippantva, furcsa, Mikrobi hangon tud csak megszólalni a lufizó. Üsse kô! Tegye, ha erre támad kedve! Ô legalább nem kockáztatja az egészségét, az életét! GYOMNÖVÉNYEK A legnagyobb probléma e- zekkel a növényekkel, hogy erôsen mérgezô hatásúak és nagyon könnyen hozzáférhetôek. Egy vidéki kisvárosban történt, hogy szinte egyidôben, több középiskolás fiatal lett rosszul. Bódult állapotba került, hallucinációktól zavartan viselkedett. Az egyik szülô szerencsére idôben, és helyesen cselekedett. Néhány percen belül rohammentô szállította a fiatalokat kórházba, ahol kiderült, hogy egyikük ötletére valamennyien nagyobb mennyiségû csattanó maszlag magot rágcsáltak el, így idéztek elô maguknak furcsa hangulatot. Ez okozta a majdnem végzetessé vált narkós kalandot. Ôk szerencsére megmenekültek! Vajon honnan jött a bódulatkeltés, a hallucináció ilyen eszement ötlete? Nos, az internet sajnos nem mindig csak a hasznos információk tárháza! CSATTANÓ MASZLAG (Datura stramonium) Egyéb nevei: tövisalma, maszlagos redôszirom, dögfû, csudafû, szúrós disznó. (Rokona még a szintén mérgezô angyaltrombita, vagy trombitavirág.) Bárhol elôforduló gyomnövény, illetve annak dísznövényként is ismert rokona, amelynek fôzetét, magvait fogyasztják a hallucinációra vágyók. Jellemzô, hogy a gazdálkodással, állattartással foglalkozó parasztember régrôl fogva tudja, hogy a csattanó maszlagot távol kell tartani a jószágtól, mert az nagy veszélyt jelent rá. Egy nagyobb testû állatot akár néhány óra alatt képes elpusztítani a takarmányba keveredett 1-2 kilogrammnyi zöld, vagy száraz csattanó maszlag

9 Hatásai az elfogyasztott méreg mennyiségétôl függôen, kezdetben mámoros állapot, majd: az ébrenlét és alvás közötti hallucinációs periódus, erôs nyugtalanság, zavart állapot, félrebeszélés, agresszív dühöngés, síró és rángógörcsök, koordinálatlan mozgás, eszméletvesztés, keringési zavarok miatt bekövetkezô halál Tünetei rendkívül szapora szívverés, gyors és mély légzés, növekszik a pulzusszám és a vérnyomás, hatalmasra tágult, úgynevezett fénymerev pupillák, kivörösödik és szárazzá válik a bôr, a testhômérséklet magasra szökik BELÉNDEK (Hyoscyamus niger) Egyéb nevei: bilindek, disznóbab, csodamag, belénmag, bolondítófû, csábítófû, boszorkányfû, ördögszem A burgonyavirágúak rendjébe sorolható, mérgezô gyomnövény. A növény hatóanyagtartalma gyakorlatilag azonos a csattanó maszlag hatóanyagaival (hioszciamin, szklopamin, atropin), ezért a kiváltott hatások és a mérgezési tünetek is azonosak az ott leírtakkal. Természetesen még számtalan növény egyebek között a hajnalka, illetve annak magvai alkalmas kábulat, bódulat elôidézésére, azonban e kiadványban nem vállalkozhattam mindezek összegyûjtésére, rendszerezésére. III. A LEGGYAKORIBB KÁBÍTÓSZEREK: KENDER - MÁK - KOKA Ôsidôk óta ismert, gyakran szent növényként tisztelt növényi kultúrák, amelyek az ôsi szertartások nélkülözhetetlen, mágikus kellékei voltak. A belôlük készült klasszikus drogok, a hasis, az ópium, a kokain elválaszthatatlanok az emberiség történetétôl. Egyes esetekben még a történelem alakításában is jelentôs szerepet játszottak. A drogok kezdetben mindig jó, és az emberiség számára hasznos célokat szolgáltak. A baj tehát soha nem a drog, hanem az azzal visszaélô ember, aki nem arra, vagy nem olyan mértékben használja, mint amire azok valók! CANNABIS SZÁRMAZÉKOK (kender származékok) A KENDER (Cannabis sativa) A cannabis (kannabisz) nevû növény, azaz a kender évezredek óta ismert, Közép-Ázsiából származó, a rostjáért termesztett kultúrnövény. Ugyancsak évezredek óta ismert pszichoaktív hatása miatt, már az ókorban is termesztették. Hatóanyaga: delta-9 tetrahidrocannabinol (THC) Hazánkban a nemesített magas hatóanyag tartalmú (2-5 % THC) indiai kender és a lényegesen alacsonyabb THC tartalmú (max. 1 %) vadkender elôfordulása jellemzô. Itt kívánom megemlíteni, hogy a hírekben gyakran hallható indiai vadkender megnevezés: fogalomzavar! A kender ugyanis vagy indiai, vagy vad. (Az indiai vadkender megnevezés csak abban az esetben lenne helytálló, ha a vadkender Indiából származna, azonban szinte elképzelhetetlen, hogy onnan vadkendert csempésszenek hozzánk!) 16 17

10 A kender származékok a legvitatottabb kábítószerek közé tartoznak, ugyanis sokan és sokféleképpen érvelnek és igyekeznek bagatellizálni káros hatásukat. Való igaz, hogy a kannabisz származékokat nem lehet túladagolni, tehát nincs halálos dózisuk! Nem is ez a probléma velük! Hogyan hat a THC a szervezetre? A THC-vel végzett kísérletek azt igazolják, hogy ez a vegyület erôsen pszichoaktív és hatásában közel áll az LSD-hez. A hatása egyénenként rendkívül változó. Ez nagymértékben függ az egyén pillanatnyi fizikai és idegállapotától és az esetleges élvezeti cikkektôl (alkohol, dohány, koffein, stb.) befolyásolt állapotától. Általában megváltozik az idô- és térérzékelés, kellemes a részegséghez hasonló érzet, eufórikus állapot keríti hatalmába a marihuána- és hasisfogyasztót. A bódulatban lévô ember úgy érzi, mintha semmihez nem lenne köze, ezért indokolatlan pozitív érzelmi kitörés, állandó kényszerû nevetés, vihogás jellemzi a THC hatása alatt lévôt. Ezt késôbb szédülés és hallucinációk, a várt és kívánt élmények álomszerû átélése váltják fel. Esetenként elôfordulnak a halálfélelemmel járó, pánikszerû állapotok, a horrorisztikus élmények átélése, az úgynevezett bad trip (rossz utazás), amelyek depressziót, rossz közérzetet okoznak a fogyasztónak. Mindez azért történik, mert a THC hatóanyag beépül az idegsejtek közti résekbe, és szabad információáramlást idéz elô az agyban. Az agyat szabályszerûen becsapva hamis, teljesen értelmetlen kapcsolatokat hoz létre minden kontroll nélkül. Az így elszabadult információk fékezôerô nélkül áramolhatnak tovább. Zenei impulzusokat színingerként érzékelhet az agy, a zenei effektusok bizsergô érzést kelthetnek a lábban, a színeket illatosnak vagy dallamosnak érzékeli a drogfogyasztó. Az agy ezért heves mûködés- be kezd, hogy a vészfékként funkcionáló ingerület-átvitelt szabályozó hírvivô anyagokat (mediátorokat) elôállítsa. Ezek a mediátorok azonban gyakran nem képesek mûködni a THC ellenében. A THC hatására szaporább lesz a pulzus, vérbô a szem kötôhártyája, kiszárad a száj és a torok. Szédülés, hányinger, hányás, erôs izzadás, remegés és reszketés gyötri a fogyasztót. Mozgása a részegéhez hasonló koordinálatlan mozgás. Az állandó egyensúlyzavarok következtében a THC hatása alatt álló ember képtelen a mozgását rendezni, egyenesen járni. A tartós fogyasztás nemtörôdömséghez és teljesítmény nélküli életvitelhez vezet, melyhez társul a higiéné elhanyagolása is. Hanyatlik az intelligencia, sôt a súlyosabb esetekben mentális és viselkedészavar, sôt pszichózis is elôfordulhat. Aki hetente akár csak 1-2 marihuánás cigarettát (jointot) is elszív a THC állandó hatása alatt áll és a legváratlanabb pillanatokban akaratától függetlenül kiszámíthatatlan reakciókra képes. Képtelen normálisan érzékelni, illetve feldolgozni, amit mondanak neki, vagy ami körülötte történik. Ennek oka, hogy a THC vízben nem, azonban zsírban jól oldódó vegyület, ennek következtében a cannabis nagyon lassan ürül ki a szervezetbôl. Egyetlen marihuánás cigaretta ( füves cigi ) THC tartalmának fele még egy hét múltán is jelen van a test zsírszöveteiben elraktározódva ez a vizeletbôl jól kimutatható, így a kannabisz fogyasztó még akkor is állandó kábítószeres hatás alatt áll, ha hetente csupán egy cigarettát szív el. A THC elraktározódásából következhet az ún. flashback ( utóvillanás, újrajátszás ) hatás veszélye, amely nem más, mint a szervezetben elraktározódott drog kiszámíthatatlan idôben történô aktivizálódása. Mindaddig, amíg a THC jelen van az agyban, az információk és jelen felvétele, továbbítása és tárolása helytelenül szûrve történik. Így a tapasztalat és emlékraktározás is egyre hamisabb képet mutat

11 Bizonyos közlekedési helyzetekben ez a körülmény végzetes is lehet! (Lásd: diszkóbalesetek bekövetkezése!) MARIHUANA A kender növény megszárított levelébôl, virágzó ágvégzôdéseibôl esetenként a növény magvaiból készített zöld, illetve zöldesbarna színû növényi zúzalék. Illata az elôállításához felhasznált kender fajtájától függôen változó. A trópusokról származó marihuána erôsen fûszeres illatú, míg a hazai körülmények között vadon termô kenderbôl elôállított anyag illata leginkább a szénáéra emlékeztet. Szlengben használatos nevei: fû, füves, gyep, pázsit, széna zöld, zöldség, növény, dudva, gyom, mari, mariska, riska, marcsi, maresz, huána, marihónalja, joint (dzsoint), dzsodzsesz, dzsanga, spangli, spagó, rakéta, rakesz, ciga, szivar Fogyasztása Tisztán, vagy ritkábban dohánnyal keverve, cigarettapapírba sodorva, hagyományos, vagy speciális pipákban (shilum, vízipipa) elszívják. A cigaretták egyik, vagy mindkét végét a papír megcsavarásával zárják le. Füstszûrô soha nincs az ilyen cigiken, hiszen nem az a cél, hogy a hatóanyagot gyengítsék! A joint, vagy a pipa a társaságban rendszerint körbe jár. Ezeket a tapasztaltabb füvezôk úgy szívják, hogy a kéz által formált üregbôl sok levegôt szívnak hozzá. (Ennek oka az, hogy így gyorsabban szívódik fel a hatóanyag.) Füstjének szaga egyáltalán nem hasonlít az ismert dohány szagára, hanem leginkább az égô avar, a széna, illetve a kerti gyomnövények füstjének csípôs, kesernyés, édeskés szagára emlékeztet. SINSEMILLA Különösen magas (10-25%) THC hatóanyagot tartalmazó, ún. mag nélküli marihuána, melyet mesterséges körülmények között, speciális technológiával termesztenek. A technológiai folyamatot, az öntözést, a hômérsékletet és páratartalmat igen korszerû, számítógépvezérlésû rendszer szabályozza. (Egyszóval mindent elkövetnek, hogy gyermekeinket minél gyorsabban elbutítsák!) HASIS A kender gyantájából, magas gyantatartalmú szárított és porrá ôrölt növényi részeibôl kis, csokoládészerû táblákba préselt, 5-25% THC tartalmú anyag. Színe a zöldtôl a zöldes árnyalatú barnán keresztül a feketéig terjed. Megfigyelhetô, hogy minél sötétebb a hasis, annál magasabb a THC tartalma. Szlengben használatos nevei: has, haska, haskó, gyanta, csoki, tégla, pipás Fogyasztása Dohánnyal keverve, vagy önmagában, hagyományos és speciális pipából szívják, süteményekbe sütve és italba keverve is fogyasztják. A kannabisz (marihuána, hasis) hatása: szájszárazság, enyhe szédülés, feldobottság érzése, nevetôgörcsök, motiválatlan fintorgás, vigyorgás, idétlen vihogás, kedélyeskedés, fecsegés, gátlások oldódása, kitágult, ún. fénymerev pupillák, kivörösödött, bedagadt szemek, hallucinációk, a színek és hangok felerôsödött, esetleg felcserélôdött hamis érzékelése, a felszabadultságot gyakran pánik, rémület váltja fel, étvágynövekedés (különösen az édes ételek iránt) Pszichikai függôséget okoz. A magasabb hatóanyag (THC) tartalom függvényében ez erô

12 södik. Kialakul a drogfogyasztókra jellemzô élet, a kötelezettségek iránti közömbösség. Pszichikai hatása kiszámíthatatlan hangulatváltozások, idô és térérzék elvesztése, magas fokú és téves érzékelés, szétszórtság, aluszékonyság Fizikai hatása csökken a testhômérséklet, hallucinációk, memóriazavar, flash - back jelenség, reakcióidô jelentôsen növekszik, hátrányosan befolyásolja a férfi- és nôi nemi hormontermelést HASIS OLAJ A hasis lepárlásával, finomításával állítják elô. Sûrû, folyékony, nyúlós állagú (melaszszerû), zöldes árnyalatú sötétbarna, vagy fekete színû olaj. THC tartalma rendkívül magas (akár %-ot is elérheti). Fogyasztása: Dohánnyal keverve szívják, de a rendkívül magas THC koncentráció miatt gyakran csak egy hosszanti csíkot kennek a cigarettára. Egy ilyen olajjal kent joint, szinte cseppfolyósítja az a- gyat! Kapudrog, vagy nem kapudrog? Kapu drog, belépô drog, talán már hallották e kifejezéseket, amelyekkel a kender származékokat szokás emlegetni! Íme egy gyakran hallott drogosoktól származó- bölcsesség, amely eligazíthat e kérdésben: Nem minden marihuánát, hasist kipróbáló válik intravénás heroin függôvé, viszont az intravénás heroinfüggôk szinte mindegyike valamikor egy ártalmatlannak hitt marihuánával, vagy hasis pipával kezdte drogos pályafutását! Sokan vitatják az úgynevezett kapudrog elméletet, amely szerint a cannabis egy kapudrog, amelynek fô ve- szélye, hogy a vele ismerkedô fiatal általa könnyebben beléphet a komolyabb drogok világába. Egy kapu, amely hívogatja a gyanútlan látogatót: ember, lépj be rajtam és egy más világot ismersz itt meg! És a gyanútlan látogató nem veszi észre, hogy a kapun csak kívülrôl van kilincs! Ezen a kapun belépve többnyire nincs visszaút! Rendôri munkám során többször találkoztam olyan fiatalokkal, akiknek teljesen téves ismereteik voltak a marihuánáról, a füves cigarettáról. Ezért veszélyérzet nélkül fogyasztották azt, vagy gátlások nélkül vállalkoztak a dealer szerepére, a joint terjesztésére. Az ártalmatlannak tûnô balhé súlya csak akkor tudatosult bennük, amikor már késô volt, amikor a büntetôeljárás megindult ellenük. Tudatlanságukért súlyos árat fizettek! Sok gyanúsított arra hivatkozott, hogy azért terjesztette a marihuánás cigarettát, mert hallotta, olvasta, hogy Hollandiában ezt nem büntetik, ezért úgy gondolta, hogy ezt nálunk is megteheti. (A holland példáról az írás VII. fejezetében olvashatnak.) ÓPIÁTOK A MÁK (Papaver somniferum) Ópiumszármazékok: ópium, kodein, morfin, heroin Az ópiátok az endorfin molekulák receptoraihoz kötôdve fejtik ki pszichoaktív hatásukat, s egyben csökkentik is az endorfinok kiválasztását a szervezetben. Az endorfinok szerepe a természetes fájdalomcsillapítás. A fájdalmas impulzusok átvitelét gátló, természetes közvetítôként mûködnek a szervezetünkben. Munkám során gyakran tapasztaltam, hogy a megszúrt, meglôtt áldozatok arról számoltak be, hogy a támadás pillanatában fájdalmat nem, csak egy ütést, majd kis idô 22 23

13 múlva szétáradó melegséget éreztek. Mindez az endorfin molekulák természetes blokkoló, fájdalomcsillapító hatásának köszönhetô. Amikor az ópiátokat fogyasztó drogos lejön az anyagról, tehát leáll a szer használatával, szervezetében fellép az ópiát (pl. heroin) hiánya és mellette a csökkent mennyiségben termelôdött endorfin hiánya. E két dolog következménye a megvonási krízis. ÓPIUM A virágzást követô idôszakban a még éretlen, zöld mákgubó bemetszésekor sûrû, fehér tejnedv csordul ki, amely kis idô múlva a levegôn oxidálódva barnás-fekete ragacsos masszává a- lakul. Ez az ópium. Szlengben használatos nevei tej, OP(ópé), opi, mákony, gyurma, kalács, golyó, metszett, metszett maki Használat A bemetszett mákgubókról összegyûjtött nyers ópiumot kis golyók formájában pipákból szívják, ételbe keverve fogyasztják. Hatás Erôs eufória mellett egy kellemes lebegô állapot jön létre, melyre a nyugalom és a befelé fordulás a jellemzô. Kifejezetten erôs pszichés és testi függôséget okoz! MÁKTEA A mák zöld, vagy a már megszáradt gubójából fôzött átható, kellemetlen szagú, sötét, fekete színû ital. Szlengben használatos nevei tea, lé, svarc, kompót, koktél, csája, szamovári Fogyasztása Kifejezetten rossz íze ellenére megisszák. MORFIN Az ópium természetes származéka, legfontosabb aktív alko- tórésze. Talán a legismertebb gyógyászati kábítószer. Ritkábban fehér, vagy barna porként, tablettaként, gyakrabban az egészségügyi intézményekbôl történô lopások, gyógyszertári betörések kapcsán ampullákban kerül illegális forgalomba. Szlengben használatos nevei M (em),morfi, morfó, monyó, molyó, ampulla, ampi Hatás erôs fájdalomcsillapító hatás, izgalmi állapotokat csökkentô, altató hatás HEROIN (diacetil-morfin) A morfinból félszintetikus úton, titkos laborokban elôállított barna, bézs, szürke és ritkán piszkos fehér lisztfinomságú por, melynek szaga a mákvirággal kevert ecetére emlékeztet. A jelenleg ismert egyik legkeményebb, legveszélyesebb kábítószer. A heroin a titkos laborokból kikerülve %-os tisztaságú. Az utcai fogyasztóig hosszú utat tesz meg a szállítmány, több nagykereskedô, dealer kezén megy keresztül, akik a nagyobb haszon érdekében mindig hígítnak, pancsolnak rajta valamennyit. A szlengben használatos kifejezés szerint: felütik az anyagot. Így a fogyasztóhoz már csak 3-15 %, ritkábban 20 %- os tisztaságú heroin kerül. Ezért, ha valaki úgymond jobb minôséget dob piacra, az sokaknál túladagolást okoz. Fogyasztása Szívják cigarettában, pipában, dohánnyal, vagy marihuánával keverve, belélegzik az alufólián felhevített por füstjét ( sárkányeregetés ), a port orron át szippantják, de a leggyakoribb és egyben a legveszélyesebb használati mód az injekció formájában történô belövés (intravénásan, kézfejbe, nyaki ütôérbe, halántékba, combok belsô felszínébe, bokába, talpba, nemi szervekbe). Szlengben használatos nevei: barna, hernyó, hercsi, H, HRN 24 25

14 (há-er-en), herc, herkó, cukor, barna cukor, Harry Hatás Intravénás használatkor egy hirtelen jelentkezô és elmúló kéjérzet (flash) lép fel. Megszûnik a szorongás, a szomorúság és az éhségérzet, túláradó nyugalmi állapot, mély boldogságérzés keríti hatalmába a heroinfogyasztót. Nincs hallucinációja, víziója. Fogyasztásra utaló jelek a pupillák gombostûfej nagyságúra szûkülnek, a légzés és az anyagcsere lelassul, megvonáskor hasmenés, a pulzusszám és a testhômérséklet elôször emelkedik, megvonáskor csökken, a bôr hideggé és nyirkossá válik ( hideg pulyka állapot), állandósuló alvászavarok, álmatlanság, csökken a fizikai erônlét, hamuszürke arcbôr, beesett karikás szemek, gyorsan romló, kihullott fogazat, orrfolyás Veszélyek, káros hatások erôs fizikai és lelki függés alakul ki, apátia, közöny, az önkontroll teljes hiánya, depresszió, terhesség alatti heroin fogyasztás a magzat agyi és szervi károsodását okozza, a megszületett csecsemô függôként jön a világra és rövid idôn belül megvonási tünetei jelentkeznek, a közösen használt nem steril tû a HIV fertôzés és a fertôzô májgyulladás (hepatitis) terjedését segíti, teljes erkölcsi és testi összeomlás, a szer bizonytalan minôsége és összetétele miatt állandó a túladagolás veszélye, aranylövés, túllövés (overdose) a halálos heroin adag egyetlen adag heroin intravénás befecskendezése után is esetenként már az elsô, az úgynevezett bepróbálás alkalmával is végzetes lehet, elôfordult, hogy a felütéshez használt töltelék anyag patkányméreg volt, és ez o- kozta több fogyasztó halálát KOKA A KOKALEVÉL (Erythroxylon coca) A kokacserje fényes, zöld leveleit évezredek óta ismerik és használják a Dél-Amerika egyes országaiban élô indiánok. Ôshazája a mai Kolumbia területén, az Andok keleti lejtôin volt és onnan terjedt el a környezô országokba. A cserje vadon nem fordult elô, ôsidôk óta kultúrnövény. Az inka birodalom idején, a kokalevél rendkívül jelentôs szerepet játszott. Isteni tulajdonságokkal ruházták fel, fontos kultikus kellék volt a ceremóniák alkalmával. A papok kokalevelet fogyasztottak a transzállapotuk elôidézésére. A spanyol hódítók leírásai, valamint a perui inka szobrok egyaránt tanúsítják a koka kiemelkedô helyét a mitológiában és a mindennapi é- letben. MI AZ IGAZSÁG A KOKA és COCA COLA KAPCSOLA- TÁRÓL? A kokalevél élénkítô hatásának híre a spanyolok közvetítésével bejárta a világot. Az olasz Angelo Mariani a XIV. század közepén kokakivonatot tartalmazó, kiváló italt szabadalmaztatott VIN MARIANI néven. Az ital sikerén felbuzdulva a tengerentúlon, Atlantában élô gyógyszerész JOHN SEBASTI- AN PEMBERTON 1885-ben ehhez hasonló készítményt hozott forgalomba French Wine Cola Ideal Nerve and Tonic Stimulant néven. A következô évben zseniális gondolata támadt: a készítménybôl kihagyta a bort, helyette koffeint tartalmazó kóladió kivonatot és növényi olajokat adott a kokainkivonathoz. Így született meg a Coca-Cola 1886-ban! Világpremierje ismert! Sikerét az sem befolyásolta, hogy ban az amerikai kábítószer ellenes intézkedések hatására ki kellett hagyni a kokaint az italból. Az ital receptje azóta is hétpecsétes üzleti titok, de kokaint egészen biztosan nem tartalmaz! 26 27

15 KOKAIN A kokain Dél-Amerikában, az Andok hegység déli - délkeleti lejtôin termô kokacserje leveleibôl elôállított hófehér színû finom, kristályos por. A kokain a felsô tízezer, az elit prostituáltak, az éjszakai szórakozóhelyek táncoslányai és playboy -ai pörgetô szere. A legdrágább kábítószer, a- mely a piaci viszonyok függvényében ,-Ft/g áron kerül forgalomba. Szlengben használatos nevei kokó, koksz, coke, hó, snow, fehér csík, stb. Fogyasztása Elsôsorban orron át szippantják. Ilyenkor a tükörlapra, telefonkártyára kiöntött adagot úgynevezett utcákra, csíkokra rendezik és kis szívószál (különösen menô, ha ezt magas címletû bankjegybôl sodorják) segítségével szippantják fel. A gyakori használat szétroncsolja, perforálja az orrsövényt. (Magam is ismerek olyan kokainistát, akinek a roncsolt orrsövénye helyett platina protézist kellett beépíteni.) Beszippantás után kb perc múlva érzôdik a hatása és 1-3 óra múlva szûnik meg. Ha intravénásan kerül a szervezetbe, hatását azonnal kifejti, amely azonban rövid i- deig tart. Hatás Eufóriát okoz, növeli az önbizalmat. A szexuális vágyat és teljesítôképességet erôsen felpörgeti, egy idô után azonban a potencia jelentôsen csökken, sôt igen gyorsan impotencia a- lakul ki. Csökkenti a fáradtságot, az étvágyat, energizál, a fizikai és szellemi kapacitást átmenetileg fokozza. A szervezet feszült, teljes készenlétben áll, ezért a fogyasztó úgy érzi, hogy mindent meg tud érteni, minden feladatot meg tud oldani. A feszültség álmatlanságot is okoz. Veszélyek, káros hatások Túladagolása ájulást, átmeneti bénulást, görcsöket, görcsös rángást okoz. Magatartászavarok, parano- ia, hallucináció alakul ki. A kokainista rémképeket, fantasztikus szörnyeket, pókokat, kígyókat lát. Gyakran úgy érzi, hogy bôre alatt ezernyi bogár hemzseg, amelyek valós kínzó viszketô érzést váltanak ki (ezek az úgynevezett kokainbogarak ), ezért azokat akár késsel, pengével is megpróbálja kivágni onnan. A terhes kokainfogyasztó magzata kokainfüggôvé válhat. Fogyasztásra utaló jelek kitágult pupillák, felgyorsul a szívmûködés, e- melkedik a vérnyomás, emelkedik a testhômérséklet, viszketegség (a kokainbogarak miatt), sebek, elfertôzôdött karmolás és vágás nyomok testszerte a bôrön, étvágytalanság, álmatlanság, túlzott aktivitás, beszédkényszer Csempészetének egyik meglehetôsen furcsa módszere A por alakú drogok (kokain heroin, speed, stb.) csempészetének egyik legmegdöbbentôbb módozata az úgynevezett nyelés módszere. A tiszta kokaint, vagy a fentebb már jelzett drogokat, kis kapszulákba, patronokba többnyire gumióvszerbôl kialakított kis labdacsokba töltik, majd ezeket a drogfutár, az úgynevezett öszvér lenyeli. Ha szerencséje van a futárnak és nem bukott le, akkor a célállomás mosdójában egy kis hashajtó segítségével a patronok a maguk természetes útján távoznak a testébôl. Ezt követôen már csak meg kell tisztogatni a kis labdacsokat a hm hogy is mondjam? biológiai anyagmaradványoktól és irány a fogyasztó Ugye milyen guszta? Nos, jó étvágyat, kedves kokainfogyasztók!!! 28 29

16 CRACK A kokapasztából, szódabikarbóna hozzáadásával hevített és szárított, a krumplicukorra emlékeztetô színû és állagú kábítószer neve: crack. A crack kinézetre apró gipsz-, vagy krumplicukordarabkákra hasonlít leginkább, de elôfordul préselt tabletták formájában is. Többnyire a vitaminkapszulákhoz hasonló átlátszó fiolákban á- rulják. Csempészetének kedvelt módja a kokainnál megismert nyelés módszere. Aki tehát ilyen kis crackkapszulát vásárol, jusson eszébe a kapszulák kalandos és higiénikusnak cseppet sem nevezhetô útja A cracket nem szippantják, mint a kokaint, hanem a dohány vagy marihuána közé morzsolva, vagy speciális pipában szívják el. Sokak szerint nevét is arról a zajról, pattogásról kapta, amely égése közben keletkezik, mások szerint viszont arról a robbanásszerû érzésrôl, az eufóriáról, amit hatása kivált. A crack belégzéssel a tüdôn keresztül nagyon gyorsan és teljes mennyiségben jut el az agyhoz, míg a kokainnak az orron át beszippantásakor ez viszonylag lassabban, fokozatosan történik meg. A crackben lévô kokain hatása intenzívebb, az általa kiváltott érzések robbanásszerûen hatnak, azonban lényegesen rövidebb i- deig tartanak, mint a kokain esetében. A crack e tulajdonsága gyakori használatra ösztönzi a fogyasztót, aki így gyorsan rászokik a drog fogyasztására, majd rövid idô alatt kialakul a pszichikai függôség! A crack használatának legfôbb veszélyét a túladagolás jelenti! Az egyes dózisokban lévô kokain mennyiségének szélsôséges különbségei miatt a fogyasztó szinte képtelen beállítani a kellô mennyiséget, e- zért általában túlbiztosít, azaz eleve nagyobb adagot szív el. Ilyen körülmények között a túladagolás és annak tragikus következménye szinte törvényszerû A crack nemcsak a fogyasztóra, de annak környezetére is igen veszélyes: a kokain feloldja a gátlásokat és a legerôszakosabb ösztönök feletti uralmat is. Ezek a crackfogyasztók tipikus üldözési mániájává párosulva agresszív viselkedéshez, bûncselekmények elkövetéséhez vagy öngyilkossághoz vezethetnek. Ilyenkor a drogos reakciói kiszámíthatatlanok, az e- gyébként ártatlan szóra, mozdulatra is úgy reagálhatnak, mint egy megriadt állat, s megtámadhatják azt, akivel korábban békésen beszélgettek, vagy azt, aki segíteni a- kar nekik! Az egyik legalattomosabb, leggyilkosabb kábítószer. Fogyasztáskor szinte robbanásszerûen lép reakcióba a szervezettel. Hatása szinte azonnal 8-10 másodpercen belül jelentkezik. Ez a hatás fôként a minden ok nélküli dührohamokban nyilvánul meg. Erôs agresszivitást szabadít fel, a- melynek célpontja lehet akár a szeretett kedves, vagy bármely ártatlan személy. Az agresszivitás tettlegességig, sôt gyilkosságig is fajulhat. A kokain- és crackfüggôségtôl való szabadulás nagyon nehéz és gyötrelmes: a súlyos depressziós idôszakot csak a kitartóak, a lelkileg még erôsek képesek az orvosok segítségével átvészelni, s erre sajnos kevés kokainista képes! Szlengben használatos nevei: kristály, jég, rög, kavics, kô, stb. Fogyasztása A kis törmelékeket speciális pipákban szívják, gyakran dohánnyal, vagy marihuánával keverve. Az izzó anyag szívás közben pattogó, csattanó hangot ad, ezért e hang utánzásaként kapta nevét. Túladagolása Drasztikus vérnyomás-, és pulzusnövekedés, szívroham vagy agyvérzés. Megvonása Elviselhetetlenül erôs pszichikai elvonási tünetek: 30 31

17 hallucinációk, víziók, pánikreakciók. a crackfüggôk mindenre képesek adagjuk megszerzéséért! Testi hiányjelenség: tipikus szürke, petyhüdt, megereszkedett bôr A leszokás szinte lehetetlen (még a heroinról való leszokásnál is nehezebb). LSD (lizergsav-dietilamid) Az anyarozson élôsködô gombából félszintetikus úton elôállított, az egyik legdurvább hatású hallucinogén. Az anyag maga szagtalan, színtelen, íztelen por, melyet tablettaként és oldatban hoznak forgalomba. Az LSD csodagyereknek indult, ám rövid idô alatt kezelhetetlen kölyök lett belôle! írja Albert Hoffmann, az LSD felfedezôje ezzel is utalva az LSD veszélyes voltára. Az LSD-vel végzett állatkísérletek is döbbenetes eredménnyel jártak: a szer hatása alatt álló pók összevissza szôtte a hálóját, a macska pedig páni félelembe esett az egerek láttán Azért is rendkívül veszélyes drog az LSD, mert igen csekély akár egy tûhegynyi mennyiség, amely mikrogrammnyi lehet elegendô egy 8-16 órás utazáshoz. Az LSD-vel szemben nem alakul ki fizikai függôség, de igen erôs pszichikai függôséghez vezet a fogyasztása. A tolerancia, tehát az adag növelésének szükségessége hamar kialakul! A pszichikai függôségre jellemzô, hogy minden, az érzékszervekre ható ingerrel szemben túlérzékenység lép fel. Az LSD-fogyasztóknak az a meggyôzôdése, hogy hirtelen mindent világosabban látnak, a dolgok mély jelentését képesek megérteni. Úgy érzik, hogy a kozmosz titkainak mélységeibe is képesek behatolni. Különleges élményük a tudatha- sadás, mely lehetôvé teszi számukra, hogy saját magukat mintegy kívülrôl figyeljék. Az LSD hatásai teljesen kiszámíthatatlanok! A szer hatása alatt lévôk gyakran úgy érzik, hogy függetleníteni tudják magukat a fizika törvényeitôl, így például képesek a vízen járni vagy ami még veszélyesebb, madár módjára repülni! Ezért gyakran vetik magukat a mélybe az LSD hatása a- latt állók, anélkül hogy tudnák: a halál karjaiba zuhannak Az LSD legmegrázóbb tulajdonsága a flash-back: az u- tolsó adag bevétele után napokkal, hetekkel, néha hónapokkal késôbb váratlanul újra jelentkezhet a drog hatása, s a fogyasztó újból utazik, de ez esetben kényszeredetten, anélkül hogy ezt akarná! Ez a váratlanul jelentkezô élmény szorongást kelt és sokakban mély depressziót vált ki, mert a fogyasztó úgy érzi, megôrült! Közismertek olyan esetek, amikor valaki azért lett öngyilkos, mert nem tudta elviselni ezt a rendkívüli megpróbáltatást! Az LSD elsô, tömeges fogyasztói az amerikai hippimozgalom tagjai voltak ( ban), akik tudatkiszélesítô tulajdonságai miatt használták a mágikus szert. A kor zenei sztárjai, mint pl. a Beatles zenéjükben is utaltak az LSD jelenlétére. Jellemzô a Lennon McCartney szerzôpáros Lucy in the Sky with Diamond s (Lucy az égben gyémántokkal) címû száma, amely címében utal az LSD-re, a szöveg pedig a hallucinációs képeket idézi a hallgató elé. Szlengben használatos nevei bélyeg, papír, trip, trinyó, trikó, acid, sav, lecsó, mozi, nyalóka, nyalcsi Fogyasztása Jellemzô az úgynevezett bélyeg az LSD-vel impregnált papír lenyalogatása, szájpadlásra helyezése, mivel a hatóanyag a nyálkahártyáról jól felszívódik

18 Pályafutásom alatt találkoztam olyan esetekkel is, amikor a bélyeget kettétépve, az így kapott kb. 5 x 2,5 mm nagyságú papírcsíkot a fiatalok az alsó szemhéjuk alá helyezve vitték be szervezetükbe az LSD-t. LSD BÉLYEG A tévhitekkel ellentétben nem hasonlít a postai bélyegekhez! 5x5 mm, vagy maximum 10x10 mm nagyságú, elôlapján színes ábrákat, figurákat tartalmazó papírlapocska, amelynek hátoldalát LSD-vel itatták át. Minôsége, hatóanyagtartalma azért rendkívül változó, mert ezeket soha nem ellenôrzött, megbízható körülmények között, hanem úgynevezett zuglaborokban állítják elô. A minôség nem attól függ, hogy milyen ábra látható az elôlapon! Hatás Megváltozik az érzékelés, hallucináció lép fel, elvész a térés idôérzékelés, (a fogyasztók gyakran tapasztalják, hogy megállt az idô). Jellemzô hatás a repülni tudás érzete, amely már eddig is számtalan tragédia kiváltó oka volt. Az LSD hatást nagymértékben befolyásolja az egyén beállítottsága, pillanatnyi aktuális pozitív, vagy negatív hangulata, ezért az átélt élmények (az úgynevezett trip, vagy utazás) is lehetnek igen kellemetlenek. A szlengben ezt bad trip-nek, rossz utazásnak nevezik. Az LSD egyik jellegzetessége a flash back. Az LSD hatásához erôs tolerancia alakul ki. Fizikai függést nem, de nagyon erôs lelki függôséget okoz. A személyiség súlyos torzulásaként elmebetegség alakulhat ki. Fizikai hatása fokozott szívmûködés, erôsen megemelkedett pulzusszám, a látás és a hallás szélsôséges megváltozása, ami 8-12 órán át is eltarthat, hallucinációk, víziók, illúziók, flash back hatás, alaphangulattól is függô eufória, vagy horrorutazás, pánik reakciók, mély depresszió, paranoia, skizofrénia, megalománia Fogyasztásra utaló jelek kitágult pupillák, megemelkedett vérnyomás és magas testhômérséklet, szédülés, hidegrázás, émelygés, hányás, görcsök, fáradtság, természetellenes izzadás, remegés AMFETAMIN Ezt a szintetikus úton elôállított drogot 1910-ben találták fel tól alkalmazta az orvostudomány egy ritka betegség, az úgynevezett álomkór ellen. A szer izgató és fáradtságot csökkentô hatása miatt gátolja az elalvást. Hosszabb alkalmazásánál kellemetlen következmény a súlyos alvászavar, az álmatlanság. Az amfetamin és származékainak hatásai sok tekintetben hasonlítanak a kokainéhoz. Eufóriát okoznak, jellemzô a nagyobb testi erô és a szinte határtalan szellemi kapacitás érzése. A szexuális vágy fokozódik, de a tényleges teljesítôképesség a kezdeti e- setleges fokozódás után drasztikusan csökken. A fogyasztónak azt az érzést is kölcsönzik, mintha az alvás és a táplálkozás felesleges lenne. Az ember fáradtságérzetét eltompítják, az úgynevezett fáradtságküszöböt jelentôsen megemelik, kitolják, e- zért az amfeteminszármazékok hatása alatt lévô személy nem érez fáradtságot. Ugyanakkor a szív és az izmok természetesen ugyanolyan kemény munkának vannak kitéve, mint normál körülmények között, csak a szervezet vészjelzô szerkezetétôl érkezô jeleket torzítják, megsemmisítik ezek a szerek. A szervezetet természetesen nem lehet büntetlenül becsapni. A végletekig kizsákmányolt szervezet a hatás elmúlta után összeomlik, iszonyatos levertség, fáradtság keríti hatalmába a fogyasztót

19 Hallgatóim is megerôsítik azt a korábbi tudásomat, hogy ma is nagyon sok egyetemista, fôiskolás, - sôt középiskolás válik alkalmi amfetaminfogyasztóvá, amikor vizsgaidôszakban amfetamin készítményekkel készül a vizsgáira. Az amfetamin hatására ugyanis kitágul a tudat, az illetô úgy érzi, hogy nagyon rövid idô alatt kötetnyi anyagot képes az agya befogadni. A baj ott van, hogy az így megszerzett tudás nem egy úgynevezett beágyazott, tartós tudás! Amint múlik a szer hatása, úgy törlôdik az agyból a tudomány is! Így mire a vizsgára kerül a sor, még azt is elfelejti az amfetemint használó diák, amit korábban már tudott! Az amfetaminok fogyasztója valójában egy ördögi körbe kerül: amfetamint fogyaszt, hogy éber, friss és aktív legyen, majd altatókkal, rosszabb e- setben ópiátokkal él, amikor a folytonos pörgés már terhes számára. Másnap újra amfetaminra van szüksége, hogy újból felpörögjön És ez így folytatódik mindaddig, amíg a szervezet bírja ezt az iszonyatos megterhelést! Mindez gyakran nagyon súlyos kettôs függéshez vezet! Gyakori az amfetaminszármazékok fogyasztása a kamionsofôrök és a sportolók között is. A sportolók doppingolásának kérdése idôrôl idôre reflektorfénybe kerül, és egy-egy olimpiai játék, vagy a Tour de France alkalmával a napi sajtó is tele van doppinghírekkel. Sajnos ezek a hírek sokszor tragikus esetekrôl számolnak be: nemegyszer fordult már elô, hogy kerékpárversenyzô a verseny közben halt meg. Ez szinte törvényszerû, ha figyelembe vesszük, hogy az amfetaminszármazékok csak a fáradtság érzetét nyomják el, és nem a szervezet fáradtságát csökkentik! A dopping legnagyobb veszélye éppen abban rejlik, hogy a fáradtság természetes érzését, a szervezet kimerítésével szembeni védekezô reakcióját nyomja el! A gépkocsivezetôknél is hasonló a probléma: a sofôr amfetaminnal elnyomja az álmosságát, de a hatás megszûntével és ez hirtelen következik be vezetés közben alszik el és zuhan a volánra! Az amfetaminszármazékok fogyasztóit Amerikában csak a sebesség ôrültjeinek nevezik agresszív és túlhajszolt életmódjuk miatt. EXTASY (ECSTASY), SPEED Az amfetamin származékok közül a két legelterjedtebb szintetikus drog. A korábban már megismertek szerint az amfetamin a szervezet egyik lényeges védekezô mechanizmusát, a fáradtság érzést befolyásolja. Kitolja az úgynevezett fáradtság küszöböt, illetve kikapcsolja a fáradtság érzékelését. Felszabadítja gátlásokat, felgyorsítja (stimulálja) az idegrendszer mûködését. E hatásuk miatt elsôsorban diszkódrogként terjedtek el. Gyorsítja a beszédet, az asszociációt, a gondolkodást. Átmenetileg növeli a szexuális késztetést és teljesítô képességet. Rendszeres, illetve gyakori használatnál ennek ellentéte érvényesül. EXTASY 8-9 mm átmérôjû tabletták (nem gyógyszerek!), különbözô mélynyomott figurákkal, jelekkel az egyik oldalukon, míg a másik oldalon egy felezô vonal látható. Az ábráknak semmi közük a tabletta minôségéhez, csak azért ilyen változatosak (jelenleg több száz féle ismeretes és állandóan újabbakkal bôvül a kínálat), hogy használóik beszélni tudjanak róluk. SPEED Fehér, sárga vagy rózsaszín por (ritkán tabletta), melyet orron át szippantanak fel. Feloldva intravénásan szúrják, kávéba, üdítô-, illetve energiaitalba keverve fogyasztják. Hatása többszöröse az Extasynak. Szlengben használatos nevei: Extasy: E, EVA, ex, eki, X, XTC, bogyó, röpcsi Speed: gyorsító, gyors, gyros, gonzálesz, gonzi, pörgetô, búgócsiga, spuri, sebesség, fehér, enerdzsi, duracell nyuszi, turbós 36 37

20 Fizikai hatása felgyorsul a szívmûködés, szapora légzés, a vérnyomás vészesen emelkedik, a test tartósan C-ra forrósodik, veszélyes mértékû folyadékvesztés, depresszió, szorongás, súlyos agy-, érrendszer-, és szívkárosodás Pszichikai hatása kitolják a fáradtság küszöböt, kikapcsolják a szervezet védekezô mechanizmusát (éhség-, szomjúság-, fáradtságérzés), az éppen aktuális hangulatot fokozzák, oldják a gátlásokat, (eufória agresszivitás) esetenként az erô, a hatalmasság, esetenként pedig a túláradó szeretet érzetét keltik Fogyasztásra utaló jelek vörös, véres szemek, hatalmasra tágult pupillák, természetellenes izzadás, kivörösödött bôr, esetenként az ellentéte (vészesen fehér arc, stb.), szapora lihegés (hiperventilláció), görcsösen feszes izmok, esetenként merev állkapocs, fejfájás, szédülés, koordinálatlan mozgás, hirtelen mozdulatok, álmatlanság, csillapíthatatlan szomjúságérzés Direkt hatásai függôség alakul ki (állatkísérletek szerint ha van választási lehetôség, a kísérleti állat szívesebben választja az amfetamint vagy a kokaint, mint bármely más kábítószert. Az amfetaminhoz szoktatott, majd attól megfosztott állat kétszer annyi ideig próbálkozik a szer megszerzésével, mint a heroinhoz szoktatott.) megvonási tünetek, (fáradtság, nagyon hosszú, de rossz alvás, ingerlékenység, kínzó éhség, depresszió, amely gyakran öngyilkossághoz is vezethet, e- rôszakos cselekedetekre való hajlam) Az extasy tabletták és a speed por minôsége, hatóanyag tartalma azért rendkívül változó, mert ezeket soha nem ellenôrzött, megbízható körülmények között, hanem úgynevezett zuglaborokban állítják elô. A minôség soha nem attól függ, hogy milyen figura, ábra látható a tablettákon! IV. A LEGGYAKORIBB KÁBÍTÓSZEREK ÁTLAGOS UTCAI TERJESZTÉSI ÁRAI A hiedelmekkel ellentétben a kábítószereket nem adják ingyen! A beetetésen ugyanis már régen túl vagyunk! Ma már minden egyes adag pénzbe, nagyon sok pénzbe kerül. Nem egy szülôtôl hallottam már a munkám során, hogy az a szerencse, hogy a drogok ilyen sokba kerülnek, mert az én gyermekemnek úgy sincs ennyi pénze! Csakhogy a helyzet nem i- lyen egyszerû! Kábítószer Akinek szüksége van a drogra, az bármilyen áron is, de elô fogja teremteni a rávalót! Az alábbiakban közölt árak nem szentírásként értékelendôk, hiszen az árak a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelôen változnak, de a nagyságrendek mindenképpen el kell, hogy gondolkodtassák a felnôtteket, mert a rendszeresen drogozó fiatal havonta akár több tízezer forintot is el kell hogy költsön a szenvedélyére. Ár (Ft) Marihuána (1szál cigaretta: kb.0,7-0,8g) Hasis gyanta (1g) LSD (1db bélyeg) Extasy (1 tabletta) Speed (1g) Heroin (3-15 % tisztaságú: 1g) Kokain (1g)

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt Tanulói stressz kérdıív Drogteszt Az Atkinson és munkatársai: Pszichológia könyv megfelelı fejezetének felhasználásával készítette - Szitó Imre, 1995. A serdülıkorú fiatal a kitöltést névtelenül végzi

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Kiadta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, Gyöngyös A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és Gyöngyös Város Önkormányzata

Kiadta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, Gyöngyös A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és Gyöngyös Város Önkormányzata SZER ELENÜL Kiadta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, Gyöngyös A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és Gyöngyös Város Önkormányzata NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM GYÖNGYÖS

Részletesebben

Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea

Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea Drog- InFo Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó adatok számaival! A szer neve: Használata: Hatása: Következményei: Por alakban kapható, Torzul a

Részletesebben

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Kábítószeres bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A kábítószerek kapcsolata a bűnözéssel Visszaélés kábítószerrel (BTK 282-282/C) - fogyasztói magatartás - terjesztői magatartás Kábítószer megszerzése érdekében

Részletesebben

EGYÜTT A DROG ELLEN. ZSEBKÖNYV SZÜLÕK, PEDAGÓGUSIK RÉSZÉRE

EGYÜTT A DROG ELLEN. ZSEBKÖNYV SZÜLÕK, PEDAGÓGUSIK RÉSZÉRE EGYÜTT A DROG ELLEN. ZSEBKÖNYV SZÜLÕK, PEDAGÓGUSIK RÉSZÉRE A KIADVÁNYT SZERKESZTETTE: Bozsikné Víg Mariann - pszichológus Pálnokné Pozsonyi Márta - pszichológus Szabó Sándor - rendõr alezredes Kiadta a

Részletesebben

DROGFOGYASZTÁS. a., Legitim (legális) és illegitim (illegális), jogi kategóriák b., Könnyű és nehéz, szociokulturális normák

DROGFOGYASZTÁS. a., Legitim (legális) és illegitim (illegális), jogi kategóriák b., Könnyű és nehéz, szociokulturális normák 1. DROG DEFINÍCIÓJA DROGFOGYASZTÁS DROG = minden vegyi anyag, ami az élő anyagokat befolyásolja PSZICHOAKTÍV DROG = a mentális működésekre ható szerek, amelyek megváltoztatják a gondolkodást, az érzékelést,

Részletesebben

KEDVES SZÜLŐK! Kábítószer-használatra utaló jelek, amikre figyeljünk:

KEDVES SZÜLŐK! Kábítószer-használatra utaló jelek, amikre figyeljünk: Iskola-egészségügyi ellátás Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Dr. Báló Mária iskolaorvos Dömsödiné Demeter Melinda iskolavédőnő Székhely: 6600. Szentes, Szt. Imre herceg u.1. Telephely: 6600. Szentes,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

2014. október 18., Dr. Németh Zoltán

2014. október 18., Dr. Németh Zoltán 2014. október 18., Dr. Németh Zoltán Miről lesz szó? 1. Hogyan terjedt el a modernkori drogfogyasztás? Hol tartunk? Mik a legnépszerűbb drogok? 2. Mik az okai annak, hogy a fiatalok kipróbálják és használják

Részletesebben

Bevezető. Mit is nevezünk kábítószernek?

Bevezető. Mit is nevezünk kábítószernek? Bevezető A kábítószer (drog) fogyasztása mind az egyén, mind pedig a társadalom szintjén mérhetetlenül káros. Divatból vagy új élmények szerzése miatt elfogyasztott első adag után nagyon könnyű a kábítószerhez

Részletesebben

viselkedési együttestől is, ezeket a függőségi formákat viselkedéses

viselkedési együttestől is, ezeket a függőségi formákat viselkedéses Mit nevezünk szenvedélybetegségnek, függőségnek, addikciónak? Szenvedélybetegségnek azokat a visszatérően ismétlődő viselkedésformákat, szokásokat nevezzük, amelyeket valaki kényszeresen újra és újra végrehajt,

Részletesebben

Kábítószerek Kábítószer:

Kábítószerek Kábítószer: Kábítószerek Kábítószer: a központi idegrendszert megzavaró vagy lassító hatású anyag, amely bódulatot, mámort, tudatállapot-változást idéz elő. A drog szó eredeti jelentése: szárított növényi rész. Gyógyászati

Részletesebben

Alkaloidok a gyógyászatban

Alkaloidok a gyógyászatban Alkaloidok a gyógyászatban Az alkaloidok növényekben előforduló nitrogéntartalmú vegyületek. Néhány kivételtől eltekintve heterociklusos felépítésűek és erős biológiai hatással rendelkeznek. Az alkaloid

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Drogfüggık elvonókezelése

Drogfüggık elvonókezelése Drogfüggık elvonókezelése Készítette: Terjéki Ildikó, 2007 / aktualizálta: Papp László, 2008 Drogok típusai (összefoglalás): (Irinyi T., 1997, pp:121-125. alapján) Szedatívumok, szorongáscsökkentık, altatók

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

BESZÉLGESSÜNK A DROGOKRÓL!

BESZÉLGESSÜNK A DROGOKRÓL! P O L G Á R D E M O K R Á C I Á B N BESZÉLGESSÜNK DROGOKRÓL! modul szerzôje: Bányai László SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZK_210_20 248 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK DEPRESSZÁNSOK I. Nyugtatók, altatók, szorongásoldók, hatása révén az alkohol is. Barbiturátok (legrégibb altatók, nyugtatók):

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT KÉRDŐÍV B ORSZÁGOS LAKOSSÁGI ADE VIZSGÁLAT 2001 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM VISELKEDÉSKUTATÓ KÖZPONT ELŐSZÖR NÉHÁNY KÉRDÉS AZ ALKOHOL- FOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATBAN. KÉRJÜK,

Részletesebben

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina 1. Mi a szenvedélybetegség? Ki a szenvedélybeteg? - fogalom meghatározás Szenvedélybetegségnek nevezzük

Részletesebben

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes Drogambulancia. Dizájner drogok. Dr. Szalayné Péter Ildikó

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes Drogambulancia. Dizájner drogok. Dr. Szalayné Péter Ildikó Dr. Bugyi István Kórház, Szentes Drogambulancia Dizájner drogok Dr. Szalayné Péter Ildikó Dizájner drogok A dizájner drogok törvénykerülő drogok, olyan vegyületek, amelyeket a kábítószerlistán szereplő

Részletesebben

Tünetek. Nagy mennyiség esetén. Kis mennyiség esetén. Hányinger, hányás. Kezdeti izgalmi hatás, majd nyugtató hatás. öntudatlanság Fejfájás.

Tünetek. Nagy mennyiség esetén. Kis mennyiség esetén. Hányinger, hányás. Kezdeti izgalmi hatás, majd nyugtató hatás. öntudatlanság Fejfájás. Tnetek Az alkohol legális drog. Gymölcsök, zöldségek vagy magvak erjesztésével készl. A legelterjedtebb és legveszélyesebb szenvedélykeltő anyag. Súlyos testi és lelki fggőséget okoz. Testi fggés: az alkohol

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda szakmai kiadványa. Szenvedélybetegségek: drogok

A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda szakmai kiadványa. Szenvedélybetegségek: drogok A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda szakmai kiadványa Szenvedélybetegségek: drogok Jelen kiadvány a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0025 A kiskunhalasi kistérség egészségtudatos fejlesztése egészségre nevelő

Részletesebben

A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda szakmai kiadványa. Szenvedélybetegségek: nikotin és alkohol

A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda szakmai kiadványa. Szenvedélybetegségek: nikotin és alkohol A Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda szakmai kiadványa Szenvedélybetegségek: nikotin és alkohol Jelen kiadvány a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0025 A kiskunhalasi kistérség egészségtudatos fejlesztése egészségre

Részletesebben

Kábítószerfüggő betegek kezelése homeopátiával. Dr. Buki Mária

Kábítószerfüggő betegek kezelése homeopátiával. Dr. Buki Mária Kábítószerfüggő betegek kezelése homeopátiával Dr. Buki Mária Kábítószerfüggő betegek leszoktatása során jelentkező tünetek: somaticus (hasi panaszok, fájdalmak) psychés (depressio, psychosis, alvászavar,

Részletesebben

Drogok és hatásaik Interaktív kiállítás

Drogok és hatásaik Interaktív kiállítás Drogok és hatásaik Interaktív kiállítás Hajdúböszörményi Egészségfejlesztési Iroda 2016. február 22. 2016. március 4. Útmutató és edukációs tartalom a kiállításhoz pedagógusok számára Helyszín: Hajdúböszörmény,

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM V I S E L K E D É S K U T A T Ó K Ö Z P O N T KÉRDŐÍV B ORSZÁGOS LAKOSSÁGI ADE VIZSGÁLAT 2003 A kérdőívnek ez a része alkohollal és különböző egyéb

Részletesebben

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból-

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- KUTATÁSI MÓDSZER A vizsgálat empirikus adatfelvételére komplex módszertannal került sor. A kutatás alapja az 5-13. évfolyamra kiterjedő

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

ISKOLAI KÁBÍTÓSZER PREVENCIÓ

ISKOLAI KÁBÍTÓSZER PREVENCIÓ ISKOLAI KÁBÍTÓSZER PREVENCIÓ Kábítószerek néhány szó a valóságról - Különböző drogok, különböző módon hatnak? - Miért fogyasztanak drogot az emberek? - Mit jelentenek a tablettákon a képek? - Minden drog

Részletesebben

SZKA_106_26. Maradj köztünk! A drogfogyasztásról. szka106_01_d.indd 155 2007.10.16. 21:51:35

SZKA_106_26. Maradj köztünk! A drogfogyasztásról. szka106_01_d.indd 155 2007.10.16. 21:51:35 SZKA_106_26 Maradj köztünk! A drogfogyasztásról szka106_01_d.indd 155 2007.10.16. 21:51:35 szka106_01_d.indd 156 2007.10.16. 21:51:35 tanulói MARADJ köztünk! A drogfogyasztásról 6. évfolyam 157 26/1 Párbeszéd

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

Európai Iskolavizsgálat 1999. Kérdőív. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központ

Európai Iskolavizsgálat 1999. Kérdőív. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központ Európai Iskolavizsgálat 1999 Kérdőív Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központ Mielőtt elkezdenéd, kérjük, olvasd el! Ennek a kérdőívnek a kitöltésével egy az Európa Tanács által

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Tudnivaló a drogokról 1. Mit nevezünk drognak? Amíg a mai magyar köznyelvben a drog szó jelentése egyenlő az illegális drogéval, addig az addiktológia (szenvedélybetegséggel foglalkozó tudomány) a következő

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben

2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára

2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára 2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára KKB ülés, 2016. október 7. Nyírády Adrienn Nemzeti Drog Fókuszpont Megváltozott az Éves Jelentés 2014-ig: nagyon részletes, táblázatok + szöveges elemzések csak

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2011. július BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2011. július BUDAPEST 211. július Tisztelt Hölgyem / Uram! Július tájékán nem csupán az évszakot jellemző forró nyár tombol, hanem a hagyományoknak megfelelően országszerte gőzerővel dübörög a fesztiválszezon is. Sopron (Volt),

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások Elekes Zsuzsanna Egészségkárosító magatartások Ez a tantárgyi prezentációs anyag az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043

Részletesebben

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET 1 Tartalom: Az egészségről mi az egészség az egészség alatti állapot veszélyei az egészség faktorai A kínai egészségmegőrző kultúra története módszerei és lényege A egészség kör elmélet tisztítás, pótlás,

Részletesebben

Légzőszervi megbetegedések

Légzőszervi megbetegedések Orrmelléküreg-gyulladás (sinusitis) Légzőszervi megbetegedések Az orr melléküregeinek gyulladása, melyet leggyakrabban baktériumok okoznak. Orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitis) Különböző típusú gyulladások

Részletesebben

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM Az agyi jutalmazási ( revard ) rendszere: Egyes fiziológiai tevékenységek, mint az evés, ivás, nemi kontaktus 2jutalmazottak, örömmel, gyönyörrel, kellemes érzéssel vagy kielégüléssel

Részletesebben

Az ADHD kezelése gyerek- és felnőttkorban. László Zsuzsa Fimota Központ 1063 Bp, Bajza u 68.

Az ADHD kezelése gyerek- és felnőttkorban. László Zsuzsa Fimota Központ 1063 Bp, Bajza u 68. Az ADHD kezelése gyerek- és felnőttkorban László Zsuzsa Fimota Központ 1063 Bp, Bajza u 68. www.fimota.hu Terápiák összehasonlítása 68% 56% 34% 25% gyógyszer gyógyszer vis.terápia köz.rutin vis.terápia

Részletesebben

SZORONGÁS NAPLÓ. Ismerd meg és győzd le a Téged hátráltató szorongást! 1.Dátum: nap, pontos időpont, amikor elkezded írni a bejegyzést

SZORONGÁS NAPLÓ. Ismerd meg és győzd le a Téged hátráltató szorongást! 1.Dátum: nap, pontos időpont, amikor elkezded írni a bejegyzést SZORONGÁS NAPLÓ Ismerd meg és győzd le a Téged hátráltató szorongást! Mit tartalmazzon a szorongás-napló? Legjobb, ha egy füzetet vagy kifejezetten naplóírás céljából készített kis könyvet használsz erre

Részletesebben

A drogok fajtái, hatásai és veszélyei. Mi a drog?

A drogok fajtái, hatásai és veszélyei. Mi a drog? Mi a drog? A drog szót a köznyelv a kábítószer szinonimájaként is használja, helytelenül. A drog ugyanis egy gy?jt?fogalom, amelybe beletartozik a kábítószer is. Drognak tekintjük azokat az anyagokat,

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

Mérgezések. A mérgezés jellege Véletlen Suicid Szándékos. Mérgezések Sirák 1

Mérgezések. A mérgezés jellege Véletlen Suicid Szándékos. Mérgezések Sirák 1 Mérgezések Fogorvosi körülmények között előfordul, bár nem gyakori Felismerésben fontos, hogy gondoljunk rá Méreg bekerülése a szervezetbe: Orálisan (leggyakoribb) Belélegezve Ép bőrön át felszívódva Parenterálisan

Részletesebben

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Erre majd együtt mászunk fel! Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. www.szeretemazeletem.hu Az érelmeszesedéstől az infarktusig

Részletesebben

KÁBÍTÓSZER. -addiktológia - az orvostudomány szenvedélybetegséggel foglalkozó ágazata

KÁBÍTÓSZER. -addiktológia - az orvostudomány szenvedélybetegséggel foglalkozó ágazata KÁBÍTÓSZER Általánosságok a drogokról -addiktológia - az orvostudomány szenvedélybetegséggel foglalkozó ágazata drog - gyógyszerként használt szárított növényi részek, növényi vagy állati termékek - azok

Részletesebben

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások Megjegyzés: Ezen alkalmazási előírás, betegtájékoztató és cimkeszöveg a referál eljárás eredményeként

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni,

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

Feketepiaci helyzetkép p a lefoglalási adatok alapján

Feketepiaci helyzetkép p a lefoglalási adatok alapján Korai Jelzırendszer a 2008. év fejleményei szakmai találkozó 2008. november 26. Feketepiaci helyzetkép p a lefoglalási adatok alapján Csesztregi Tamás Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Szerves Kémiai

Részletesebben

JÓZAN HÚSVÉT KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK

JÓZAN HÚSVÉT KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK JÓZAN HÚSVÉT A Húsvét hagyományai közé tartozik az utazás, a vendégjárás, és ilyenkor gyakrabban kerül sor alkoholfogyasztásra is. Az ittas vezetés hazánkban a második leggyakoribb

Részletesebben

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtás Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtó Tanfolyam Mentőápoló Tanfolyam 3. előadás 2011. október 19. Elsősegélynyújtás Betegek / sérültek számára nyújtott azonnali ellátás, amíg

Részletesebben

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Témakörök Feltárás Időgazdálkodás Feladatok, célok Stressz kezelés FELTÁRÁS Az egyensúly értelmezése Munka Én Család Barátok IDŐGAZDÁLKODÁS 7 Az időgazdálkodás

Részletesebben

9 tipp fejfájás ellen

9 tipp fejfájás ellen 9 tipp fejfájás ellen Lüktet a halántékod, és úgy érzed, pillanatokon belül szétrobban a fejed. Azonnal kell val Ki gondolná, hogy az emberek 80%-a szenved időről időre fejfájástól, ráadásul a nők jóval

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19.

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Háziorvosi konferencia Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Alkohol okozta mentalis zavarok Magyarországon 2013-ban 720-725 ezer fő érintett az alkoholproblémával. Népesség 4,6 %-a nagyivó 15% mértékletes

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél Dohányzás: a halálos szenvedély A dohányzás szervkárosító hatásai Kiadó: Gönc Város

Részletesebben

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholfogyasztásról Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholhoz való lehetséges viszonyulások absztinensek, akik nem fogyasztanak alkoholos italokat; szociális ivók, akik főleg társaságban

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Hungary

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Hungary ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Hungary EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. A kérdezett neme [NE OLVASD FEL JELÖLD A MEGFELELŐT] Férfi... 1 Nő...

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás A kutatási anyagok összeállításában közreműködött: Kulcsár László, Ruff Tamás,

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Daedalon 50 mg tabletta. dimenhidrinát

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Daedalon 50 mg tabletta. dimenhidrinát BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Daedalon 50 mg tabletta dimenhidrinát Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz. Ez a gyógyszer

Részletesebben

Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása. 2009. I. hírlevél

Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása. 2009. I. hírlevél Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Monitoring hírlevél 9. július 24. Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása 9. I. hírlevél Tartalom 1 Köszöntı 2 A heroin tartalmú porok koncentrációja

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Daedalon 50 mg tabletta. dimenhidrinát

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Daedalon 50 mg tabletta. dimenhidrinát BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Daedalon 50 mg tabletta dimenhidrinát Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz. Ez a gyógyszer

Részletesebben

Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát!

Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát! Kapuzárás helyett kérdezze férfigyógyászát! A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota. (Albert Schweitzer) TARTALOM Önnek van férfigyógyásza? Kincs, ami nincs? Férfiegészség

Részletesebben

ALKALOIDOK. - Nitrogétatomot tartalmazó természetes anyagok, döntően növényi és részben állati eredet

ALKALOIDOK. - Nitrogétatomot tartalmazó természetes anyagok, döntően növényi és részben állati eredet Alkaloidok ALKALIDK - itrogétatomot tartalmazó természetes anyagok, döntően növényi és részben állati eredet - Alkaloid: alkáliák -hoz hasonló kémiai viselkedés - -heterociklusok - döntően kristályos anyagok,

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Betegtájékoztató Milyen hatóanyagot és segédanyagot tartalmaz a készítmény?

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008. Tájékoztató füzet

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008. Tájékoztató füzet Tájékoztató füzet A tartós, több éven keresztüli dohányzás nagymértékben növeli a valószínűségét annak, hogy az ember idő előtt hal meg valamilyen, a dohányzás következtében fellépő megbetegedésben. A

Részletesebben

Az idegrendszer egészségtana

Az idegrendszer egészségtana Az idegrendszer egészségtana Az egészség meghatározása a WHO szerint: Az egészség nemcsak a betegség-, illetve fogyaték nélküliséget jelenti, hanem a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapotát

Részletesebben

HELEX SR 0,5/1/2 mg retard tabletta betegtájékoztató

HELEX SR 0,5/1/2 mg retard tabletta betegtájékoztató HELEX SR 0,5/1/2 mg retard tabletta betegtájékoztató Mielőtt elkezdené alkalmazni a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne levő információkra

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta

Részletesebben

IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Megbízó: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Iroda Támogató: Gyermek- és Ifjúsági Koordinációs Tanács

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

Új Pszichoaktív Szerek a Cseh Köztársaságban. Aleš Herzog SANANIM Outreach (elérési) program Korai Jelzőrendszer Munkacsoport CSK

Új Pszichoaktív Szerek a Cseh Köztársaságban. Aleš Herzog SANANIM Outreach (elérési) program Korai Jelzőrendszer Munkacsoport CSK Új Pszichoaktív Szerek a Cseh Köztársaságban Aleš Herzog SANANIM Outreach (elérési) program Korai Jelzőrendszer Munkacsoport CSK 1 SANANIM Drogszolgálat Cseh Köztársaság - 1990-ben alakult, napjainkban

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

LEGGYAKORIBB BETEGSÉGEK LAIKUSOK SZÁMÁRA

LEGGYAKORIBB BETEGSÉGEK LAIKUSOK SZÁMÁRA TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 LEGGYAKORIBB BETEGSÉGEK LAIKUSOK SZÁMÁRA Valamennyi betegségre igaz az, hogy a korai felismerés jelentősen növeli a gyógyulási esélyeinket és csökkenti a kezelések súlyosságát.

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Tájékoztató a szenvedélybetegségekkel kapcsolatosan Szentes városban elérhető szervezetekről, szolgáltatásokról

Tájékoztató a szenvedélybetegségekkel kapcsolatosan Szentes városban elérhető szervezetekről, szolgáltatásokról Tájékoztató a szenvedélybetegségekkel kapcsolatosan Szentes városban elérhető szervezetekről, Addiktológiai Gondozó és Drogambulancia Kábítószerügyi Egyezető Fórum CSSK - Közösségi Tér 2013.04.30. KAB-KEF-12-8095

Részletesebben

Az EMCDDA az európai drogprobléma újfajta dinamikáját és dimenzióit vizsgálja

Az EMCDDA az európai drogprobléma újfajta dinamikáját és dimenzióit vizsgálja 2015. ÉVI EURÓPAI KÁBÍTÓSZER-JELENTÉS A MONITOROZÁS 20 ÉVE Az EMCDDA az európai drogprobléma újfajta dinamikáját és dimenzióit vizsgálja (2015.6.4., LISSZABON HÍRZÁRLAT WET/lisszaboni idő szerint 10.00

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Csontritkulás csökkentése, a XXI. században, a régmúlt megoldásaival!

Csontritkulás csökkentése, a XXI. században, a régmúlt megoldásaival! Csontritkulás csökkentése, a XXI. században, a régmúlt megoldásaival! Szeretné megelőzni? Szeretné javítani? Válaszoljon pár egyszerű kérdésre gondolatban és megismerheti a megoldást! Mi az, amit tapasztal?

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Magnesium 250 mg Pharmavit pezsgőtabletta Magnesium Pharmavit 250 mg pezsgőtabletta

Részletesebben

Olvasd el figyelmesen a szöveget, és válaszolj az azt követı kérdésekre!

Olvasd el figyelmesen a szöveget, és válaszolj az azt követı kérdésekre! Hiányosságok: Karakterszám megadása a cím után zárójelben (Eszközök menü szavak száma) A kérdések nem itemekre (tudáselemekre) épülnek, ezért nem egyértelmő a pontozás. Egy item olyan tudáselem, ami egyértelmően

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért.

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. 1 Kedvezményezett: Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Az Európai unió és a magyar állam

Részletesebben

A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti. Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor

A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti. Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor Bilkei Pál szakpszichológus A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor jön létre, ha az egyén olyan helyzettel

Részletesebben

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!)

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) Addikció a családban 1. Tudja-e Ön mit nevezünk szenvedélybetegségnek? Nem Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) 2. Mit gondol mely családokat érinti jobban ez a probléma? a.,

Részletesebben