MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ E L Ő T E R J E S Z T É S I /2008. Tárgy: A évi adóbevételek alakulása, Ea: Nagy Imréné felhasználásuk, a helyi adórendeletek felülvizsgálata. Melléklet: rendelettervezet Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat bevételei a központi költségvetésből származó bevételekből, valamint saját bevételekből állnak. A saját bevételei között kiemelt fontosságú a helyi adókból származó bevétel nagysága, hiszen az adóbevételeken kívül csak a vagyon hasznosításából származó bevételt említhetjük meg. Makó város évi működési bevételében az adóbevételekből várható közel 900 millió forint 15-20%-os arányt képvisel. Ezért a helyi adóknak stabil bevételt kellene jelentenie az önkormányzat költségvetésében annak érdekében, hogy előre kiszámítható legyen az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kerete. A jövő évre vonatkozóan nagyon nehéz a bevétel nagyságát biztonsággal tervezni, hiszen a gazdasági válság évre a vállalkozások egy részénél komoly bevétel csökkenést okozhat. A helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban Htv.) megteremti a lehetőséget arra, hogy a helyi adóbevételek fedezetet biztosítsanak az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásán túlmenően a fejlesztések önerejére is. A helyi adókról szóló évi C. törvény január 1-jétől hatályos módosítása az adminisztrációs egyszerűsítést szolgálja, illetve a jogalkalmazás során felmerült problémákra is megoldást nyújt. Így például a feltételes mentes non-profit szervezetek közé beemeli a kötelezően megszűnő Közhasznú Társaságok helyébe lépő non-profit gazdasági társaságokat, amennyiben a törvényi feltételeknek megfelelnek, vagy az építményeket a használatba vételi engedély kiadásának napját követő év helyett az engedély kiadásának jogerőre emelkedését követő évtől kell adóztatni. Változik még az iparűzési adóalap egyszerűsített megállapítási lehetőségének értékhatára is, a óta változatlan 4 millió forint helyett 8 millió forintig a nettó árbevétel 80%-ában állapítható meg az iparűzési adó alapja. Ez a vállalkozások adminisztrációs terheit csökkenti, hiszen nincs szükség a nettó árbevételt csökkentő tételek külön gyűjtésére. Ezek a változások az adóztatás lényegét nem érintik. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 Adóbevételek alakulása, évi felhasználásuk 2 Makó városban az előírt helyi adókból november 30-ig 734 millió forint, gépjárműadóból pedig 137,5 millió forint került befizetésre. Ez összesen 871,5 millió forint bevételt jelent. Az éves előírás 100 %-os teljesítéséhez hiányzó mintegy millió forint hátralék a fokozott behajtási eljárásnak köszönhetően év végéig teljesülni fog. A hátralékok csökkentése érdekében a törvényben biztosított valamennyi végrehajtási cselekménnyel élünk. Ezek részletezése az 1. számú mellékletben található. Ezen kívül helyszíni végrehajtás során is próbáljuk a hátralékok befizetésére rábírni az adózókat. A likviditási nehézségekkel küzdő vállalkozások és a megélhetési problémákkal küzdő magánszemélyek esetében részletfizetési és fizetéshalasztási kedvezménnyel próbálunk segíteni. Ez az esetek többségében eddig megoldást jelentett. Az ellenőrzések fokozásával az adóbevételek növelésére törekszünk. Az ellenőrzések során olyan ingatlanok kerülnek megadóztatásra melynek bevallását az adóalany elmulasztotta. Ezen kívül az iparűzési adó alapjának helyes megállapítása érdekében a bevallások utólagos ellenőrzésére is sor kerül. Ezek eredményeképpen - esetleg több évre is adóhiány megállapítására kerül sor. Az adó megállapítása mellett a mulasztás miatt adóbírságot és késedelmi pótlékot is fizetnie kell az adózónak. Az ellenőrzések eredményét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A helyi adókon kívül az adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, behajtása, a kimutató szervnek való átutalása, az ingatlanok értékbecslése, egyéb adóigazgatósági feladatok - adóigazolások, vagyoni igazolások, stb. egyre nagyobb feladatot rónak az adócsoport dolgozóira. Ebben az évben az építményadóból, valamint az iparűzési adóból befolyt összeg fejlesztési célú része a Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítását 2 millió forint, az Erdei Ferenc Iskola csapadékvíz elvezetését 600 ezer forint, Ipari park bővítéshez földterület vásárlását 76,4 millió forint, a város egy részén a belterületi csapadék és belvízelvezető csatornák felújítását 20,4 millió forint, körforgalom építését 33 millió forint, belterületi járdák felújítását 21,1 millió forint, Juhász Gyula tér útburkolatának felújítását 6,5 millió forint, játszótér felújítását 10 millió forint és az Ipari park infrastrukturális fejlesztését 57,9 millió forint, összesen 227, 9 millió forint összegben tette lehetővé. Az adóból beérkező bevétel többi része a város működtetéséhez szükséges, hiszen az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását az állami finanszírozáson túlmenően a helyi adóbevételekből oldja meg. Tisztelt Képviselő-testület! Makó városban a helyi adókról szóló törvény felhatalmazása alapján a vállalkozók kommunális adója kivételével valamennyi helyi adó bevezetésre került. Ezek az alábbiak: Építményadó Ez az adónem évtől került bevezetésre. A törvény által megállapított adómérték felső határa Ft/m2/év. A jelenleg érvényben lévő helyi rendelet szerint az adó mértéke a vállalkozás tevékenységének folytatására szolgáló épületek, épületrészek esetében kiemelt területen Ft/m2/év, egyéb területen pedig Ft/m2/év. Ezeknél alacsonyabb adómértékkel adóztatjuk a tevékenység folytatásához szükséges kiegészítő helyiségeket pl. raktárt, irodát, szociális helyiségeket. Építményadóban az éves előírás 111 millió forint, melyre november végéig millió forint érkezett. A 2008 évre várható 97 millió forintos előírás az ellenőrzéseknek köszönhetően emelkedett 111 millió forintra. Olyan építmények után HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 3 került adó megállapításra, amelyek után az ingatlan tulajdonosai elmulasztották a bevallás benyújtását. Az adó megállapítása természetesen visszamenőleg is megtörtént. Emellett adóbírság és késedelmi pótlék is előírásra került. A évre várható építményadó bevétel változatlan adótételekkel 110 millió forint. A KSH adatai szerint a hó-10 hó közötti időszak átlagos inflációja 6,5%. Az inflációval történő megemelés után az adó mértéke a vállalkozás tevékenységének folytatására szolgáló épületek, épületrészek esetében kiemelt területen Ft/m 2 /évre, míg egyéb területen ugyanezen típusú építmények esetében Ft/m 2 /évre módosulna. Természetesen arányosan változna a kedvezményezett építmények adótétele is. A módosítás várhatóan 7 millió forint többlet bevételhez juttatná a várost. Az adómértékek alakulása a 3. sz. mellékletben látható. A mellékelt rendelettervezet A változata változatlan adómértékek esetén a törvénymódosításból eredő módosítások átvezetését, míg a B változat a módosítások átvezetése mellett az inflációval megemelt adómértékeket tartalmazza. Telekadó Az adó mértékének felső határa Ft/m 2 /év. Makó városban jelenleg érvényben lévő helyi rendelet szerint az adó mértéke vállalkozások esetében 80.- Ft/m 2 /év, magánszemélyek esetében pedig 1. és 2.- Ft/m2/év. A telekadóban az éves előírás 19 millió forint, melyre november végéig 18,1 millió forint befizetés érkezett. Az építményadónál már vázolt 6,5%-os inflációval történő emelés után évre a vállalkozások esetében az adómérték 85.- Ft/m 2 /év lenne. Magánszemélyek esetében az adómérték nem változna. Az inflációval történő emelés 1 millió forint többletbevételt eredményezne. A mellékelt rendelet-tervezet B változata tartalmazza az emelt összegű adómértéket. Magánszemélyek kommunális adója Makó városban a magánszemélyek kommunális adója évtől került bevezetésre. Az adó mértékének felső határa Ft/adótárgy/év. A jelenleg érvényben lévő helyi rendelet szerint az adó mértéke lakások után Ft/év, egyéb épületek után Ft/év. Mentesül az adó megfizetése alól a 65. életévet betöltött tulajdonosok köre a korhatár betöltését követő évtől. Az éves kommunális adó előírás 78 millió forint, melyre november végéig 76,8 millió forint érkezett. A nehéz körülmények között élő adózók esetében az adó részletekben történő megfizetését, mérséklését, indokolt esetben teljes elengedését is engedélyezzük. A mellékelt rendelettervezet B változata tartalmazza a 6,5%-os inflációval megemelt adómértéket. Így évente a lakások után Ft, egyéb épületek után pedig Ft kommunális adót kellene fizetni. Ez az emelés a változatlan adómérték alkalmazásával évre várható 78 millió forint bevétellel szemben 83 millió forint körüli bevételt jelentene, 5 millió forint többletbevételhez juttatva a várost. Helyi iparűzési adó Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett állandó és ideiglenes vállalkozási tevékenység. Az adó mértéke állandó tevékenység esetén a törvény szerint számított adóalap 2%-a, ideiglenes építőipari tevékenység esetén a törvény szerint számított adóköteles napok után Ft/nap. Ezt olyan vállalkozások fizetik, melyek Makón sem székhellyel sem telephellyel nem rendelkeznek, és éves szinten nap között töltöttek Makón munkavégzéssel. Amennyiben harminc napnál kevesebbet dolgoznak itt, akkor mentesek az iparűzési adó alól. Ha egy vállalkozó 180 napot meghaladóan végez munkát, akkor az állandó HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 4 tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kell az adót megfizetnie. Helyi iparűzési adóban november végéig 508 millió forint bevétel érkezett. Ez az összeg évi helyesbített előírás teljes befizetését jelenti. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az ez évi kötelezettségét minden vállalkozó maradéktalanul teljesítette, hiszen a befizetett összegben a hatékony behajtás eredményeképpen előző évi hátralékokra befizetett összegek, valamint az ellenőrzések eredményeképpen az előző évekre megállapított adóhiányra befizetett összegek is szerepelnek. Az ellenőrzések során megállapított adóhiány összegét a 2. számú melléklet tartalmazza. Év végéig még minden törvényes behajtási eszköz alkalmazásával törekszünk a hátralékok csökkentésére. Ugyanakkor néhány fizetési nehézséggel küzdő vállalkozás a tartozás átütemezését kérte, így a jövő évben fogják teljesíteni fizetési kötelezettségüket. A vállalkozások ebben az évben is támogatták a helyi sport-, kulturális-, egészségügyi-, oktatási és egyéb civil szervezeteket. Az éves fizetendő adójuk 6%-át használhatták fel erre a célra, mely november 30- ig 12,5 millió forintot jelentett. Ezzel a lehetőséggel évben is élhetnek a vállalkozások. A jövő évre várható adóbevétel tervezhetősége az iparűzési adóban a legbizonytalanabb, hiszen a gazdasági válságban legérintettebb vállalkozások autóipar, fémipar, építőipar által fizetendő iparűzési adó jelentős mértékben csökkenhet, ezért az idei bevételhez képest akár 20%-kal is kevesebb lehet a jövő évi bevétel. A termelés volumenének csökkenése mellett még az Euro árfolyamának ingadozása is terheli azokat a vállalkozásokat, amelyek túlnyomó részben külföldön értékesítik termékeiket. A várható bevétel nagyságáról évben az első félév végén pontosabb képet kapunk, hiszen addigra az első féléves befizetések beérkeznek és a évi bevallások feldolgozása is meg fog történni. A mellékelt rendelet-tervezet néhány fogalompontosítást tartalmaz, melyek az adóztatás lényegét nem érintik. Idegenforgalmi adó Az idegenforgalmi adót a panziók fizetik meg az önkormányzat felé, de a vendég fizeti meg a szálláshely árában. Az adó mértékének felső határa Ft/vendégéjszaka. Makó városban a jelenleg érvényben lévő helyi rendelet szerint az adó mértéke Ft vendégéjszakánként. Törvény alapján mentesül az adó megfizetése alól a 18 év alatti és a 70 év feletti, valamint a törvényben szabályozott feltételek fennállása esetén a munkavégzés céljából Makó városban kereskedelmi szálláshelyet igénybevevő vendég. Az idegenforgalmi adóból befolyó összeg 1,7 millió forint körül fog alakulni. Ehhez az összeghez a központi költségvetés a beszedett adó kétszeresének megfelelő állami támogatást biztosít. Az így keletkező több mint 5 millió forint idegenforgalmi célokra kerül felhasználásra. A jövő évre várható bevétel nagysága az idei évhez hasonlóan fog alakulni. Gépjárműadó A személygépjárművek teljesítmény alapján, a tehergépjárművek pedig önsúly és raksúly alapján adóznak. Jelenleg Makón 6400 személygépjárművet és 1100 tehergépjárművet adóztatunk. A gépjárművek adóztatása az Okmányirodától kapott adatok alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a mozgáskorlátozott személyek bevallási kötelezettségétől eltekintve a gépjármű tulajdonosoknak nincs bevallási kötelezettsége. Minden változást vétel, eladás, forgalomba helyezés, forgalomból való kivonás - az Okmányirodánál kell bejelenteni. A bosszúságok elkerülése érdekében különösen fontos az eladás tényének a bejelentése is, hiszen amennyiben a vevő a gépjármű átírását elmulasztotta, az Okmányiroda hivatalból eljár az ügyben. A gépjárműadóban 154 millió forint előírásra november végéig 137 millió forint érkezett. A 100%-hoz hiányzó 17 millió forint jó része év végéig teljesülni fog. Ennek érdekében a behajtási cselekmények széles körével élünk, többek között kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

5 5 való kivonását is. Miután a gépjárműadóban a jövő évre vonatkozóan adómérték változás nincs, így a bevételek az idei évhez hasonlóan 150 millió forint körül fognak alakulni. Egyéb bevételek Az önkormányzat bevételét képezi még az 500 ezer forint körüli földbérbeadásból származó jövedelemadó, 5,7 millió forint késedelmi pótlék, 1 millió forint talajterhelési díj, 13 millió forint mulasztási-, eljárási-, helyszíni-, adóbírság, valamint behajtási költség összege is. Tisztelt Képviselő-testület Kérem a tárgy szerinti beszámoló, a határozati javaslat és a mellékelt egyes helyi adórendeletek módosításáról szóló rendelet elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a évi adóbevételek alakulásáról, ezek felhasználásáról és a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót. A képviselő testület célként határozza meg az előző évi hátralékok 10%-os csökkentését. Határidő:folyamatos Felelős: jegyző Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Polgármesteri Hivatal Adócsoport Makó, december 3. Dr Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

6 1. sz. melléklet: Az Adócsoport évi végrehajtási cselekményei Felhívás adóhátralék rendezésére 7325 Inkasszó, azonnali beszedési megbízás benyújtása pénzintézet felé, bankszámla terhére 175 Letiltás, munkabér és egyéb járandóság terhére 616 Jelzálogjog bejegyzés lakóingatlan, belterületi, külterületi föld és zártkert tulajdonjogára 276 Végrehajtási jog bejegyzés lakóingatlan, belterületi, külterületi föld és zártkert tulajdonjogára 184 Gépjármű forgalomból való kivonás, kitiltás 156 Önálló bírósági végrehajtó felhívására, végrehajtási ügyben való bekapcsolódás 92 Gépjármű foglalás 13 Összesen 8837

7 2. sz. melléklet: Adóellenőrzések eredményei Feltárt adóhiány Bírság Késedelmi pótlék Építményadó (5) Ft Ft Ft Telekadó (1) Ft Ft Ft Kommunális adó (27) Ft Ft Ft Iparűzési adó (25) Ft Ft Ft Összesen (58) Ft Ft Ft Feltárt adóhiány mértéke adónemenként évben Kommunális adó Ft Iparűzési adó Ft Telekadó Ft Építményadó Ft

8 3. sz. melléklet: Helyi adó mértékek kommunális adó lakás Ft Ft kommunális adó garázs, tanya, Lesi, Maros-part Ft Ft telekadó magánszemély 1 Ft/m2 1 Ft/m2 telekadó magánszemély háznál lévő kert, beépítetlen telek 2 Ft/m2 2 Ft/m2 telekadó nem magánszemély 80 Ft/m2 85 Ft/m2 építményadó kiemelt területen 840 Ft/m2 900 FT/m2 építményadó egyéb területen 420 Ft/m2 450 Ft/m2 építményadó raktár, iroda kiemelt területen 560 Ft/m2 600 Ft/m2 építményadó raktár, iroda egyéb területen 280 Ft/m2 300 Ft/m2 építményadó egyéb épület, épületrész kiemelt területen 280 Ft/m2 300 Ft/m2 építményadó egyéb épület, épületrész egyéb területen 140 Ft/m2 150 Ft/m2 iparűzési adó 2% 2% idegenforgalmi adó 300 Ft/nap 300 Ft/nap

9 4. sz. melléklet: rendelettervezet A változat Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2008. (XII....) rendelete egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében és a 6. d.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján egyes helyi adórendeletek módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 3. g.) pontja hatályát veszti. 2. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 4. (1) bekezdése helyébe a 4. (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. 3. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 4. (2) bekezdése helyébe a 4. (2) Amennyiben az építmény nem vállalkozási célból létesült, az adókötelezettség a vállalkozási célra történő hasznosítás engedélyezéséről szóló határozat jogerőre emelkedését követő év első napjától keletkezik. Amennyiben a vállalkozási célra történő hasznosításhoz külön engedély nem szükséges, az adókötelezettség keletkezése szempontjából a vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos tényleges használatbavétel időpontja az irányadó. 4. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 7. (4) bekezdése hatályát veszti. 5. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 9. (5) bekezdése helyébe a 9. (5) Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki /amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott épület/épületrész tulajdonjogának - a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőző - átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását követően a szerző felet a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.

10 6. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 9. (10) bekezdése helyébe a 2 9. (10) Egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvőbeteg-ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot végez, továbbá, a közforgalmi gyógyszertár, fiókgyógyszertár. 7. A telekadóról szóló 37/1996. (XI. 28.) Makó ör. 3. (2) bekezdés b./ pontja helyébe a 3. (2) /Az önkormányzat döntése alapján mentes az adó alól:/ b./ a 65. életévét betöltött magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet tulajdonjogával rendelkezik. 8. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XII. 2.) Makó ör. 4. (1) bekezdés a.) pontja helyébe a 4. (1) a./ építmény tulajdon esetén a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetében a tényleges használatbavételt követő év első napján, 9. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 2. (2) bekezdése helyébe a 2. (2) Adómentes az (1) bekezdés b.) és c.) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-nyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény és kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége, illetve költségvetési szerv esetében eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 10. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 5. (1) bekezdése helyébe a Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, közszolgáltató szervezetnek nem minősülő vállalkozó külföldi adóalaprésze esetén azonban csak akkor, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli.

11 3 11. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 8. (10) bekezdése helyébe a 8. (10) Az adóalany az általa fizetendő tárgyévi helyi iparűzési adó 6 %-át közvetlenül az ör. függelékében felsorolt helyi sport, kulturális, oktatási szervezetek és a helyi egészségügyi civil szervezetek, illetve rendezvényeik, valamint önkormányzati intézmény felújítására és önkormányzati útépítés támogatására fordíthatja. A függelék naprakész tartásáról a jegyző gondoskodik. 12. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 9. (2) bekezdése helyébe a A vállalkozó az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig köteles adóbevallást adni. Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja. Az erre kötelezett adózónak akkor is kell adóbevallást tennie, ha az adót megfizette, vagy később fizeti meg. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról a megfizetés határidejével egyezően a tevékenység befejezésének napján kell bevallást tenni. 13. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 10. (3) bekezdése helyébe a 10. (3) Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, továbbá a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatást) nyújtók ideértve a víziközmű-társulatot is feltéve, ha nettó árbevételük legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából származik. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi- és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó, feltéve ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik. Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Dőlt, Betűszín: Automatikus Formázott: Betűtípus: 13 pt, Betűszín: Automatikus Formázott: Betűtípus: 13 pt Formázott: Betűtípus: 13 pt A rendelet január 01. napján lép hatályba. 14. Dr. Buzás Péter s. k. Dr. Bánfi Margit s. k. polgármester jegyző

12 5. sz. melléklet: rendelettervezet B változat Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2008. (XII....) rendelete egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében és a 6. d.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján egyes helyi adórendeletek módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 3. g.) pontja hatályát veszti. 2. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 4. (1) bekezdése helyébe a 4. (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. 3. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 4. (2) bekezdése helyébe a 4. (2) Amennyiben az építmény nem vállalkozási célból létesült, az adókötelezettség a vállalkozási célra történő hasznosítás engedélyezéséről szóló határozat jogerőre emelkedését követő év első napjától keletkezik. Amennyiben a vállalkozási célra történő hasznosításhoz külön engedély nem szükséges, az adókötelezettség keletkezése szempontjából a vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos tényleges használatbavétel időpontja az irányadó. 4. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 6. helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Az adó mértéke a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a./ kiemelt területen 900,- Ft/m 2 /év b./ egyéb területen 450,- Ft/m 2 /év (2) raktár, iroda után a./ kiemelt területen 600,- Ft/m 2 /év b./ egyéb területen 300,- Ft/m 2 /év (3) egyéb épület, épületrész után a./ kiemelt területen 300,- Ft/m 2 /év b./ egyéb területen 150,- Ft/m 2 /év

13 2 5. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 7. (4) bekezdése hatályát veszti. 6. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 9. (5) bekezdése helyébe a 9. (5) Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki /amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott épület/épületrész tulajdonjogának - a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőző - átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását követően a szerző felet a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók. 7. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 9. (10) bekezdése helyébe a 9. (10) Egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvőbeteg-ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot végez, továbbá a közforgalmi gyógyszertár, fiókgyógyszertár. 8. A telekadóról szóló 37/1996. (XI. 28.) Makó ör. 3. (2) bekezdés b./ pontja helyébe a 3. (2) /Az önkormányzat döntése alapján mentes az adó alól:/ b./ a 65. életévét betöltött magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet tulajdonjogával rendelkezik. 9. A telekadóról szóló 37/1996. (XI. 28.) Makó ör. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (2) Nem magánszemély tulajdonában álló belterületi földrészlet után 85,- Ft/m 2 /év. 10. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XII. 2.) Makó ör. 4. (1) bekezdés a.) pontja helyébe a

14 3 4. (1) /Az adókötelezettség keletkezik:/ a./ építmény tulajdon esetén a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetében a tényleges használatbavételt követő év első napján. 11. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XII. 2.) Makó ör. 5. helyébe a 5. (1) A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke a (2) bekezdésben foglaltak kivételével adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 9.200,- Ft. (2) A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke garázs, tanya, Lesiben lévő építmény, Maros-parti építmény esetén 6.900,- Ft. 12. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 2. (2) bekezdése helyébe a 2. (2) Adómentes az (1) bekezdés b./ és c./ pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-nyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény és kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége, illetve költségvetési szerv esetében eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 13. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 5. (1) bekezdése helyébe a Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, közszolgáltató szervezetnek nem minősülő vállalkozó külföldi adóalaprésze esetén azonban csak akkor, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli. 14. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 8. (10) bekezdése helyébe a 8. (10) Az adóalany az általa fizetendő tárgyévi helyi iparűzési adó 6 %-át közvetlenül az ör. függelékében felsorolt helyi sport, kulturális, oktatási szervezetek és a helyi egészségügyi civil szervezetek, illetve rendezvényeik, valamint önkormányzati intézmény felújítására és önkormányzati útépítés támogatására fordíthatja. A függelék naprakész tartásáról a jegyző gondoskodik.

15 4 15. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 9. (2) bekezdése helyébe a A vállalkozó az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig köteles adóbevallást adni. Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja. Az erre kötelezett adózónak akkor is kell adóbevallást tennie, ha az adót megfizette, vagy később fizeti meg. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról a megfizetés határidejével egyezően a tevékenység befejezésének napján kell bevallást tenni. 16. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 10. (3) bekezdése helyébe a 10. (3) Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, továbbá a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók ideértve a víziközmű-társulatot is feltéve, ha nettó árbevételük legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából származik. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%- ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi- és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik. Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Dőlt, Betűszín: Automatikus Formázott: Betűtípus: 13 pt, Betűszín: Automatikus Formázott: Betűtípus: 13 pt Formázott: Betűtípus: 13 pt Formázott: Betűtípus: 13 pt A rendelet január 01. napján lép hatályba. 17. Dr. Buzás Péter s. k. Dr. Bánfi Margit s. k. polgármester jegyző

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ E L Ő T E R J E S Z T É S I. 2-536/2008. Tárgy: A 2008. évi adóbevételek alakulása, Ea: Nagy Imréné felhasználásuk, a helyi adórendeletek felülvizsgálata.

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu 135. E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2008. decemberi ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tárgy: Helyi adó rendeletek módosítása Mell.: Helyi iparűzési adó rendeletmódosítási javaslat Építményadó rendeletmódosítási javaslat

Tárgy: Helyi adó rendeletek módosítása Mell.: Helyi iparűzési adó rendeletmódosítási javaslat Építményadó rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6 A-2570/2009. Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy: Helyi adó rendeletek módosítása Mell.: Helyi iparűzési adó rendeletmódosítási javaslat

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE a helyi építményadóról Az önkormányzatoknak a települési sajátosságokra tekintettel, eltérő mértékű források szükségesek

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/860-1/2010/I. Üi.: Nagy Imréné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 9/2003. (III. 28.), a

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Bálványos Község Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-470/2006. Üi.: Nagy Imréné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: A 2006 évi adóbevételek alakulása

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t a helyi adókról Buzsák községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011. (XI.28.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011. (XI.28.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011. (XI.28.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2011. december 19. Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/940-1/2014/I Üi.: Dr. Pósa Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: A 2014. évi adóbevételek

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-557/2009. Ea.: Nagy Imréné E LŐ T E R J E S Z T É S Tárgy: A 2009. évi adóbevételek alakulása, felhasználásuk, a helyi adórendeletek felülvizsgálata.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004./I.28/, 25/2004./XII.15./, 16/2006./XI.22./, 37/2007.(XII.19.), 30/2008.(XII.17.) sz. rendelettel

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére.

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére. A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/199.(XII.31.)KT számú rendelet Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelettel Nagycsepely Község

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1 egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Bevezető rész. Általános rendelkezések

Bevezető rész. Általános rendelkezések Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005. (XI. 30.) sz. rendelete az építményadóról a 2/2012. (I. 26.) számú módosítással egységes szerkezetben Bevezető rész A helyi adókról szóló

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben 2 Eplény Községi

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete. A helyi adókról * Általános rendelkezések

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete. A helyi adókról * Általános rendelkezések Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete A helyi adókról * I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK 1 JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2003. (XII.01.) RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 20/2004.(V.3.) RENDELETÉNEK A 16/2007.(XI. 01.) RENDELETTEL, A 24/2007.(XII. 20.) RENDELETTEL, A 26/2008.(XI. 27.) RENDELETTEL,

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben a 11/2008. (III.21.) a 38/2008.(XII.30.) a 21/2009.(XII.22.), az 1/2010. (I.4.), az 1/2011.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

II. fejezet Vagyoni típusú adók

II. fejezet Vagyoni típusú adók Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester 8739-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata,

Részletesebben

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció Helyi adók A törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit

Részletesebben

Ügyiratszám: 340709/2008.III. Ügyintéző: Dr. Ráczné ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására

Ügyiratszám: 340709/2008.III. Ügyintéző: Dr. Ráczné ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására Ügyiratszám: 340709/2008.III. Ügyintéző: Dr. Ráczné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására Dr. Ráczné Dr. Kassy Erzsébet Az érintett belső szervezeti egység vezetőjének

Részletesebben

Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 8/2015.(XI.23.), a 16/2014. (XII.19.) és a 11/2013.(XII.02.) önkormányzati

Részletesebben

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.), AZ 50/2010. (XI. 2.) AZ 57/2010. (XII. 17.) ÉS AZ 1/2011. (I. 31.) RENDELETTEL

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben