MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ E L Ő T E R J E S Z T É S I /2008. Tárgy: A évi adóbevételek alakulása, Ea: Nagy Imréné felhasználásuk, a helyi adórendeletek felülvizsgálata. Melléklet: rendelettervezet Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat bevételei a központi költségvetésből származó bevételekből, valamint saját bevételekből állnak. A saját bevételei között kiemelt fontosságú a helyi adókból származó bevétel nagysága, hiszen az adóbevételeken kívül csak a vagyon hasznosításából származó bevételt említhetjük meg. Makó város évi működési bevételében az adóbevételekből várható közel 900 millió forint 15-20%-os arányt képvisel. Ezért a helyi adóknak stabil bevételt kellene jelentenie az önkormányzat költségvetésében annak érdekében, hogy előre kiszámítható legyen az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kerete. A jövő évre vonatkozóan nagyon nehéz a bevétel nagyságát biztonsággal tervezni, hiszen a gazdasági válság évre a vállalkozások egy részénél komoly bevétel csökkenést okozhat. A helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban Htv.) megteremti a lehetőséget arra, hogy a helyi adóbevételek fedezetet biztosítsanak az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásán túlmenően a fejlesztések önerejére is. A helyi adókról szóló évi C. törvény január 1-jétől hatályos módosítása az adminisztrációs egyszerűsítést szolgálja, illetve a jogalkalmazás során felmerült problémákra is megoldást nyújt. Így például a feltételes mentes non-profit szervezetek közé beemeli a kötelezően megszűnő Közhasznú Társaságok helyébe lépő non-profit gazdasági társaságokat, amennyiben a törvényi feltételeknek megfelelnek, vagy az építményeket a használatba vételi engedély kiadásának napját követő év helyett az engedély kiadásának jogerőre emelkedését követő évtől kell adóztatni. Változik még az iparűzési adóalap egyszerűsített megállapítási lehetőségének értékhatára is, a óta változatlan 4 millió forint helyett 8 millió forintig a nettó árbevétel 80%-ában állapítható meg az iparűzési adó alapja. Ez a vállalkozások adminisztrációs terheit csökkenti, hiszen nincs szükség a nettó árbevételt csökkentő tételek külön gyűjtésére. Ezek a változások az adóztatás lényegét nem érintik. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 Adóbevételek alakulása, évi felhasználásuk 2 Makó városban az előírt helyi adókból november 30-ig 734 millió forint, gépjárműadóból pedig 137,5 millió forint került befizetésre. Ez összesen 871,5 millió forint bevételt jelent. Az éves előírás 100 %-os teljesítéséhez hiányzó mintegy millió forint hátralék a fokozott behajtási eljárásnak köszönhetően év végéig teljesülni fog. A hátralékok csökkentése érdekében a törvényben biztosított valamennyi végrehajtási cselekménnyel élünk. Ezek részletezése az 1. számú mellékletben található. Ezen kívül helyszíni végrehajtás során is próbáljuk a hátralékok befizetésére rábírni az adózókat. A likviditási nehézségekkel küzdő vállalkozások és a megélhetési problémákkal küzdő magánszemélyek esetében részletfizetési és fizetéshalasztási kedvezménnyel próbálunk segíteni. Ez az esetek többségében eddig megoldást jelentett. Az ellenőrzések fokozásával az adóbevételek növelésére törekszünk. Az ellenőrzések során olyan ingatlanok kerülnek megadóztatásra melynek bevallását az adóalany elmulasztotta. Ezen kívül az iparűzési adó alapjának helyes megállapítása érdekében a bevallások utólagos ellenőrzésére is sor kerül. Ezek eredményeképpen - esetleg több évre is adóhiány megállapítására kerül sor. Az adó megállapítása mellett a mulasztás miatt adóbírságot és késedelmi pótlékot is fizetnie kell az adózónak. Az ellenőrzések eredményét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A helyi adókon kívül az adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, behajtása, a kimutató szervnek való átutalása, az ingatlanok értékbecslése, egyéb adóigazgatósági feladatok - adóigazolások, vagyoni igazolások, stb. egyre nagyobb feladatot rónak az adócsoport dolgozóira. Ebben az évben az építményadóból, valamint az iparűzési adóból befolyt összeg fejlesztési célú része a Galamb József Szakképző Iskola tetőfelújítását 2 millió forint, az Erdei Ferenc Iskola csapadékvíz elvezetését 600 ezer forint, Ipari park bővítéshez földterület vásárlását 76,4 millió forint, a város egy részén a belterületi csapadék és belvízelvezető csatornák felújítását 20,4 millió forint, körforgalom építését 33 millió forint, belterületi járdák felújítását 21,1 millió forint, Juhász Gyula tér útburkolatának felújítását 6,5 millió forint, játszótér felújítását 10 millió forint és az Ipari park infrastrukturális fejlesztését 57,9 millió forint, összesen 227, 9 millió forint összegben tette lehetővé. Az adóból beérkező bevétel többi része a város működtetéséhez szükséges, hiszen az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását az állami finanszírozáson túlmenően a helyi adóbevételekből oldja meg. Tisztelt Képviselő-testület! Makó városban a helyi adókról szóló törvény felhatalmazása alapján a vállalkozók kommunális adója kivételével valamennyi helyi adó bevezetésre került. Ezek az alábbiak: Építményadó Ez az adónem évtől került bevezetésre. A törvény által megállapított adómérték felső határa Ft/m2/év. A jelenleg érvényben lévő helyi rendelet szerint az adó mértéke a vállalkozás tevékenységének folytatására szolgáló épületek, épületrészek esetében kiemelt területen Ft/m2/év, egyéb területen pedig Ft/m2/év. Ezeknél alacsonyabb adómértékkel adóztatjuk a tevékenység folytatásához szükséges kiegészítő helyiségeket pl. raktárt, irodát, szociális helyiségeket. Építményadóban az éves előírás 111 millió forint, melyre november végéig millió forint érkezett. A 2008 évre várható 97 millió forintos előírás az ellenőrzéseknek köszönhetően emelkedett 111 millió forintra. Olyan építmények után HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 3 került adó megállapításra, amelyek után az ingatlan tulajdonosai elmulasztották a bevallás benyújtását. Az adó megállapítása természetesen visszamenőleg is megtörtént. Emellett adóbírság és késedelmi pótlék is előírásra került. A évre várható építményadó bevétel változatlan adótételekkel 110 millió forint. A KSH adatai szerint a hó-10 hó közötti időszak átlagos inflációja 6,5%. Az inflációval történő megemelés után az adó mértéke a vállalkozás tevékenységének folytatására szolgáló épületek, épületrészek esetében kiemelt területen Ft/m 2 /évre, míg egyéb területen ugyanezen típusú építmények esetében Ft/m 2 /évre módosulna. Természetesen arányosan változna a kedvezményezett építmények adótétele is. A módosítás várhatóan 7 millió forint többlet bevételhez juttatná a várost. Az adómértékek alakulása a 3. sz. mellékletben látható. A mellékelt rendelettervezet A változata változatlan adómértékek esetén a törvénymódosításból eredő módosítások átvezetését, míg a B változat a módosítások átvezetése mellett az inflációval megemelt adómértékeket tartalmazza. Telekadó Az adó mértékének felső határa Ft/m 2 /év. Makó városban jelenleg érvényben lévő helyi rendelet szerint az adó mértéke vállalkozások esetében 80.- Ft/m 2 /év, magánszemélyek esetében pedig 1. és 2.- Ft/m2/év. A telekadóban az éves előírás 19 millió forint, melyre november végéig 18,1 millió forint befizetés érkezett. Az építményadónál már vázolt 6,5%-os inflációval történő emelés után évre a vállalkozások esetében az adómérték 85.- Ft/m 2 /év lenne. Magánszemélyek esetében az adómérték nem változna. Az inflációval történő emelés 1 millió forint többletbevételt eredményezne. A mellékelt rendelet-tervezet B változata tartalmazza az emelt összegű adómértéket. Magánszemélyek kommunális adója Makó városban a magánszemélyek kommunális adója évtől került bevezetésre. Az adó mértékének felső határa Ft/adótárgy/év. A jelenleg érvényben lévő helyi rendelet szerint az adó mértéke lakások után Ft/év, egyéb épületek után Ft/év. Mentesül az adó megfizetése alól a 65. életévet betöltött tulajdonosok köre a korhatár betöltését követő évtől. Az éves kommunális adó előírás 78 millió forint, melyre november végéig 76,8 millió forint érkezett. A nehéz körülmények között élő adózók esetében az adó részletekben történő megfizetését, mérséklését, indokolt esetben teljes elengedését is engedélyezzük. A mellékelt rendelettervezet B változata tartalmazza a 6,5%-os inflációval megemelt adómértéket. Így évente a lakások után Ft, egyéb épületek után pedig Ft kommunális adót kellene fizetni. Ez az emelés a változatlan adómérték alkalmazásával évre várható 78 millió forint bevétellel szemben 83 millió forint körüli bevételt jelentene, 5 millió forint többletbevételhez juttatva a várost. Helyi iparűzési adó Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett állandó és ideiglenes vállalkozási tevékenység. Az adó mértéke állandó tevékenység esetén a törvény szerint számított adóalap 2%-a, ideiglenes építőipari tevékenység esetén a törvény szerint számított adóköteles napok után Ft/nap. Ezt olyan vállalkozások fizetik, melyek Makón sem székhellyel sem telephellyel nem rendelkeznek, és éves szinten nap között töltöttek Makón munkavégzéssel. Amennyiben harminc napnál kevesebbet dolgoznak itt, akkor mentesek az iparűzési adó alól. Ha egy vállalkozó 180 napot meghaladóan végez munkát, akkor az állandó HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 4 tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kell az adót megfizetnie. Helyi iparűzési adóban november végéig 508 millió forint bevétel érkezett. Ez az összeg évi helyesbített előírás teljes befizetését jelenti. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az ez évi kötelezettségét minden vállalkozó maradéktalanul teljesítette, hiszen a befizetett összegben a hatékony behajtás eredményeképpen előző évi hátralékokra befizetett összegek, valamint az ellenőrzések eredményeképpen az előző évekre megállapított adóhiányra befizetett összegek is szerepelnek. Az ellenőrzések során megállapított adóhiány összegét a 2. számú melléklet tartalmazza. Év végéig még minden törvényes behajtási eszköz alkalmazásával törekszünk a hátralékok csökkentésére. Ugyanakkor néhány fizetési nehézséggel küzdő vállalkozás a tartozás átütemezését kérte, így a jövő évben fogják teljesíteni fizetési kötelezettségüket. A vállalkozások ebben az évben is támogatták a helyi sport-, kulturális-, egészségügyi-, oktatási és egyéb civil szervezeteket. Az éves fizetendő adójuk 6%-át használhatták fel erre a célra, mely november 30- ig 12,5 millió forintot jelentett. Ezzel a lehetőséggel évben is élhetnek a vállalkozások. A jövő évre várható adóbevétel tervezhetősége az iparűzési adóban a legbizonytalanabb, hiszen a gazdasági válságban legérintettebb vállalkozások autóipar, fémipar, építőipar által fizetendő iparűzési adó jelentős mértékben csökkenhet, ezért az idei bevételhez képest akár 20%-kal is kevesebb lehet a jövő évi bevétel. A termelés volumenének csökkenése mellett még az Euro árfolyamának ingadozása is terheli azokat a vállalkozásokat, amelyek túlnyomó részben külföldön értékesítik termékeiket. A várható bevétel nagyságáról évben az első félév végén pontosabb képet kapunk, hiszen addigra az első féléves befizetések beérkeznek és a évi bevallások feldolgozása is meg fog történni. A mellékelt rendelet-tervezet néhány fogalompontosítást tartalmaz, melyek az adóztatás lényegét nem érintik. Idegenforgalmi adó Az idegenforgalmi adót a panziók fizetik meg az önkormányzat felé, de a vendég fizeti meg a szálláshely árában. Az adó mértékének felső határa Ft/vendégéjszaka. Makó városban a jelenleg érvényben lévő helyi rendelet szerint az adó mértéke Ft vendégéjszakánként. Törvény alapján mentesül az adó megfizetése alól a 18 év alatti és a 70 év feletti, valamint a törvényben szabályozott feltételek fennállása esetén a munkavégzés céljából Makó városban kereskedelmi szálláshelyet igénybevevő vendég. Az idegenforgalmi adóból befolyó összeg 1,7 millió forint körül fog alakulni. Ehhez az összeghez a központi költségvetés a beszedett adó kétszeresének megfelelő állami támogatást biztosít. Az így keletkező több mint 5 millió forint idegenforgalmi célokra kerül felhasználásra. A jövő évre várható bevétel nagysága az idei évhez hasonlóan fog alakulni. Gépjárműadó A személygépjárművek teljesítmény alapján, a tehergépjárművek pedig önsúly és raksúly alapján adóznak. Jelenleg Makón 6400 személygépjárművet és 1100 tehergépjárművet adóztatunk. A gépjárművek adóztatása az Okmányirodától kapott adatok alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a mozgáskorlátozott személyek bevallási kötelezettségétől eltekintve a gépjármű tulajdonosoknak nincs bevallási kötelezettsége. Minden változást vétel, eladás, forgalomba helyezés, forgalomból való kivonás - az Okmányirodánál kell bejelenteni. A bosszúságok elkerülése érdekében különösen fontos az eladás tényének a bejelentése is, hiszen amennyiben a vevő a gépjármű átírását elmulasztotta, az Okmányiroda hivatalból eljár az ügyben. A gépjárműadóban 154 millió forint előírásra november végéig 137 millió forint érkezett. A 100%-hoz hiányzó 17 millió forint jó része év végéig teljesülni fog. Ennek érdekében a behajtási cselekmények széles körével élünk, többek között kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

5 5 való kivonását is. Miután a gépjárműadóban a jövő évre vonatkozóan adómérték változás nincs, így a bevételek az idei évhez hasonlóan 150 millió forint körül fognak alakulni. Egyéb bevételek Az önkormányzat bevételét képezi még az 500 ezer forint körüli földbérbeadásból származó jövedelemadó, 5,7 millió forint késedelmi pótlék, 1 millió forint talajterhelési díj, 13 millió forint mulasztási-, eljárási-, helyszíni-, adóbírság, valamint behajtási költség összege is. Tisztelt Képviselő-testület Kérem a tárgy szerinti beszámoló, a határozati javaslat és a mellékelt egyes helyi adórendeletek módosításáról szóló rendelet elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a évi adóbevételek alakulásáról, ezek felhasználásáról és a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót. A képviselő testület célként határozza meg az előző évi hátralékok 10%-os csökkentését. Határidő:folyamatos Felelős: jegyző Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Polgármesteri Hivatal Adócsoport Makó, december 3. Dr Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

6 1. sz. melléklet: Az Adócsoport évi végrehajtási cselekményei Felhívás adóhátralék rendezésére 7325 Inkasszó, azonnali beszedési megbízás benyújtása pénzintézet felé, bankszámla terhére 175 Letiltás, munkabér és egyéb járandóság terhére 616 Jelzálogjog bejegyzés lakóingatlan, belterületi, külterületi föld és zártkert tulajdonjogára 276 Végrehajtási jog bejegyzés lakóingatlan, belterületi, külterületi föld és zártkert tulajdonjogára 184 Gépjármű forgalomból való kivonás, kitiltás 156 Önálló bírósági végrehajtó felhívására, végrehajtási ügyben való bekapcsolódás 92 Gépjármű foglalás 13 Összesen 8837

7 2. sz. melléklet: Adóellenőrzések eredményei Feltárt adóhiány Bírság Késedelmi pótlék Építményadó (5) Ft Ft Ft Telekadó (1) Ft Ft Ft Kommunális adó (27) Ft Ft Ft Iparűzési adó (25) Ft Ft Ft Összesen (58) Ft Ft Ft Feltárt adóhiány mértéke adónemenként évben Kommunális adó Ft Iparűzési adó Ft Telekadó Ft Építményadó Ft

8 3. sz. melléklet: Helyi adó mértékek kommunális adó lakás Ft Ft kommunális adó garázs, tanya, Lesi, Maros-part Ft Ft telekadó magánszemély 1 Ft/m2 1 Ft/m2 telekadó magánszemély háznál lévő kert, beépítetlen telek 2 Ft/m2 2 Ft/m2 telekadó nem magánszemély 80 Ft/m2 85 Ft/m2 építményadó kiemelt területen 840 Ft/m2 900 FT/m2 építményadó egyéb területen 420 Ft/m2 450 Ft/m2 építményadó raktár, iroda kiemelt területen 560 Ft/m2 600 Ft/m2 építményadó raktár, iroda egyéb területen 280 Ft/m2 300 Ft/m2 építményadó egyéb épület, épületrész kiemelt területen 280 Ft/m2 300 Ft/m2 építményadó egyéb épület, épületrész egyéb területen 140 Ft/m2 150 Ft/m2 iparűzési adó 2% 2% idegenforgalmi adó 300 Ft/nap 300 Ft/nap

9 4. sz. melléklet: rendelettervezet A változat Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2008. (XII....) rendelete egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében és a 6. d.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján egyes helyi adórendeletek módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 3. g.) pontja hatályát veszti. 2. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 4. (1) bekezdése helyébe a 4. (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. 3. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 4. (2) bekezdése helyébe a 4. (2) Amennyiben az építmény nem vállalkozási célból létesült, az adókötelezettség a vállalkozási célra történő hasznosítás engedélyezéséről szóló határozat jogerőre emelkedését követő év első napjától keletkezik. Amennyiben a vállalkozási célra történő hasznosításhoz külön engedély nem szükséges, az adókötelezettség keletkezése szempontjából a vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos tényleges használatbavétel időpontja az irányadó. 4. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 7. (4) bekezdése hatályát veszti. 5. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 9. (5) bekezdése helyébe a 9. (5) Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki /amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott épület/épületrész tulajdonjogának - a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőző - átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását követően a szerző felet a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.

10 6. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 9. (10) bekezdése helyébe a 2 9. (10) Egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvőbeteg-ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot végez, továbbá, a közforgalmi gyógyszertár, fiókgyógyszertár. 7. A telekadóról szóló 37/1996. (XI. 28.) Makó ör. 3. (2) bekezdés b./ pontja helyébe a 3. (2) /Az önkormányzat döntése alapján mentes az adó alól:/ b./ a 65. életévét betöltött magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet tulajdonjogával rendelkezik. 8. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XII. 2.) Makó ör. 4. (1) bekezdés a.) pontja helyébe a 4. (1) a./ építmény tulajdon esetén a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetében a tényleges használatbavételt követő év első napján, 9. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 2. (2) bekezdése helyébe a 2. (2) Adómentes az (1) bekezdés b.) és c.) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-nyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény és kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége, illetve költségvetési szerv esetében eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 10. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 5. (1) bekezdése helyébe a Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, közszolgáltató szervezetnek nem minősülő vállalkozó külföldi adóalaprésze esetén azonban csak akkor, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli.

11 3 11. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 8. (10) bekezdése helyébe a 8. (10) Az adóalany az általa fizetendő tárgyévi helyi iparűzési adó 6 %-át közvetlenül az ör. függelékében felsorolt helyi sport, kulturális, oktatási szervezetek és a helyi egészségügyi civil szervezetek, illetve rendezvényeik, valamint önkormányzati intézmény felújítására és önkormányzati útépítés támogatására fordíthatja. A függelék naprakész tartásáról a jegyző gondoskodik. 12. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 9. (2) bekezdése helyébe a A vállalkozó az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig köteles adóbevallást adni. Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja. Az erre kötelezett adózónak akkor is kell adóbevallást tennie, ha az adót megfizette, vagy később fizeti meg. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról a megfizetés határidejével egyezően a tevékenység befejezésének napján kell bevallást tenni. 13. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 10. (3) bekezdése helyébe a 10. (3) Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, továbbá a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatást) nyújtók ideértve a víziközmű-társulatot is feltéve, ha nettó árbevételük legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából származik. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi- és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó, feltéve ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik. Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Dőlt, Betűszín: Automatikus Formázott: Betűtípus: 13 pt, Betűszín: Automatikus Formázott: Betűtípus: 13 pt Formázott: Betűtípus: 13 pt A rendelet január 01. napján lép hatályba. 14. Dr. Buzás Péter s. k. Dr. Bánfi Margit s. k. polgármester jegyző

12 5. sz. melléklet: rendelettervezet B változat Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2008. (XII....) rendelete egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében és a 6. d.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján egyes helyi adórendeletek módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 3. g.) pontja hatályát veszti. 2. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 4. (1) bekezdése helyébe a 4. (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. 3. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 4. (2) bekezdése helyébe a 4. (2) Amennyiben az építmény nem vállalkozási célból létesült, az adókötelezettség a vállalkozási célra történő hasznosítás engedélyezéséről szóló határozat jogerőre emelkedését követő év első napjától keletkezik. Amennyiben a vállalkozási célra történő hasznosításhoz külön engedély nem szükséges, az adókötelezettség keletkezése szempontjából a vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos tényleges használatbavétel időpontja az irányadó. 4. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 6. helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Az adó mértéke a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a./ kiemelt területen 900,- Ft/m 2 /év b./ egyéb területen 450,- Ft/m 2 /év (2) raktár, iroda után a./ kiemelt területen 600,- Ft/m 2 /év b./ egyéb területen 300,- Ft/m 2 /év (3) egyéb épület, épületrész után a./ kiemelt területen 300,- Ft/m 2 /év b./ egyéb területen 150,- Ft/m 2 /év

13 2 5. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 7. (4) bekezdése hatályát veszti. 6. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 9. (5) bekezdése helyébe a 9. (5) Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki /amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott épület/épületrész tulajdonjogának - a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőző - átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását követően a szerző felet a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók. 7. Az építményadóról szóló 67/2003. (XII. 18.) Makó ör. 9. (10) bekezdése helyébe a 9. (10) Egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvőbeteg-ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot végez, továbbá a közforgalmi gyógyszertár, fiókgyógyszertár. 8. A telekadóról szóló 37/1996. (XI. 28.) Makó ör. 3. (2) bekezdés b./ pontja helyébe a 3. (2) /Az önkormányzat döntése alapján mentes az adó alól:/ b./ a 65. életévét betöltött magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet tulajdonjogával rendelkezik. 9. A telekadóról szóló 37/1996. (XI. 28.) Makó ör. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (2) Nem magánszemély tulajdonában álló belterületi földrészlet után 85,- Ft/m 2 /év. 10. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XII. 2.) Makó ör. 4. (1) bekezdés a.) pontja helyébe a

14 3 4. (1) /Az adókötelezettség keletkezik:/ a./ építmény tulajdon esetén a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetében a tényleges használatbavételt követő év első napján. 11. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XII. 2.) Makó ör. 5. helyébe a 5. (1) A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke a (2) bekezdésben foglaltak kivételével adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 9.200,- Ft. (2) A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke garázs, tanya, Lesiben lévő építmény, Maros-parti építmény esetén 6.900,- Ft. 12. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 2. (2) bekezdése helyébe a 2. (2) Adómentes az (1) bekezdés b./ és c./ pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-nyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény és kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége, illetve költségvetési szerv esetében eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 13. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 5. (1) bekezdése helyébe a Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, közszolgáltató szervezetnek nem minősülő vállalkozó külföldi adóalaprésze esetén azonban csak akkor, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli. 14. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 8. (10) bekezdése helyébe a 8. (10) Az adóalany az általa fizetendő tárgyévi helyi iparűzési adó 6 %-át közvetlenül az ör. függelékében felsorolt helyi sport, kulturális, oktatási szervezetek és a helyi egészségügyi civil szervezetek, illetve rendezvényeik, valamint önkormányzati intézmény felújítására és önkormányzati útépítés támogatására fordíthatja. A függelék naprakész tartásáról a jegyző gondoskodik.

15 4 15. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 9. (2) bekezdése helyébe a A vállalkozó az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig köteles adóbevallást adni. Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja. Az erre kötelezett adózónak akkor is kell adóbevallást tennie, ha az adót megfizette, vagy később fizeti meg. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról a megfizetés határidejével egyezően a tevékenység befejezésének napján kell bevallást tenni. 16. A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995.(XII. 19.) Makó ör. 10. (3) bekezdése helyébe a 10. (3) Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, továbbá a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók ideértve a víziközmű-társulatot is feltéve, ha nettó árbevételük legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából származik. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%- ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi- és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik. Formázott: Betűtípus: 13 pt, Nem Dőlt, Betűszín: Automatikus Formázott: Betűtípus: 13 pt, Betűszín: Automatikus Formázott: Betűtípus: 13 pt Formázott: Betűtípus: 13 pt Formázott: Betűtípus: 13 pt A rendelet január 01. napján lép hatályba. 17. Dr. Buzás Péter s. k. Dr. Bánfi Margit s. k. polgármester jegyző

Tárgy: Helyi adó rendeletek módosítása Mell.: Helyi iparűzési adó rendeletmódosítási javaslat Építményadó rendeletmódosítási javaslat

Tárgy: Helyi adó rendeletek módosítása Mell.: Helyi iparűzési adó rendeletmódosítási javaslat Építményadó rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6 A-2570/2009. Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy: Helyi adó rendeletek módosítása Mell.: Helyi iparűzési adó rendeletmódosítási javaslat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/940-1/2014/I Üi.: Dr. Pósa Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: A 2014. évi adóbevételek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről.

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről. GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011 (I.11.) számú r e n d e l e t e a helyi adók bevezetéséről. Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban: önkormányzat) a település

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE az idegenforgalmi adóról és egyes helyi adókról szóló rendeletek módosításáról I. Fejezet Idegenforgalmi adó Zsámbék Város Önkormányzati

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 52/1995.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben 1

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 52/1995.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben 1 Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 52/1995.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben 1 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. -ának (1)

Részletesebben

ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete. a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben)

ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete. a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben) ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben) Ercsi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL A 2012. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HELYI ADÓK A települési önkormányzatok a közszolgáltatásaihoz szükséges

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat

Zsámbék Város Önkormányzat Zsámbék Város Önkormányzat Helyi adójogszabályok értelmezése és gyakorlati alkalmazása Zsámbék Város illetékességi területén 2012 Felhasznált jogszabályok: 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV)

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) 1 ÖNKORMÁNYZATI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA A háromnegyed éves zárás pénzügyi eredménye már előre vetítette, hogy

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.)

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) 1 Adóbevételek alakulása Az év első 9 hónapjának pénzügyi bevételeinek nagysága olyan szintet ért el, hogy azzal az éves

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. január 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 34/2009. (XI. 27.) számú R

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

az építményadóról és telekadóról

az építményadóról és telekadóról Újhartyán Község Önkormányzatának 9/2005.(VII.01.) sz. RENDELETE az építményadóról és telekadóról szóló 16/2004.(XII. 16.) sz. rendelet módosításáról Egységes szerkezetbe az építményadóról és telekadóról

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 1. oldal 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006./XII.12./ rendelet. A helyi adókról I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006./XII.12./ rendelet. A helyi adókról I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006./XII.12./ rendelet A helyi adókról I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1./ Ezen rendelet célja, hogy a helyi adók kivetéséből származó önkormányzati

Részletesebben

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 1.. Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Építményadó 16/2006. (XII.21.) Ör. r. Helyi iparűzési adó 13/2006. (XII.21.) Ör. r. Magánszemélyek kommunális adója 15/2006. (XII.21.) Ör. r.

Építményadó 16/2006. (XII.21.) Ör. r. Helyi iparűzési adó 13/2006. (XII.21.) Ör. r. Magánszemélyek kommunális adója 15/2006. (XII.21.) Ör. r. E L Ő T E R J E S Z T É S Környe Község Önkormányzatának 2014. december 18-ai Képviselő-testületi ülésének 4. napirendi pontjához Tárgy: Előterjesztő A helyi adópolitikai elvek érvényesülése, adófizetés

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2013. november 15.)

Részletesebben

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás A helyi adóztatás 2013 Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás 1. A helyi adók rendszere A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzőjétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzőjétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzőjétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ügyiratszám: 22-208/2012. Tárgy: 2012. évi adóbevételek alakulása Ügyintéző:

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2004.(VI.15.) ÖNK. SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2004.(VI.15.) ÖNK. SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2004.(VI.15.) ÖNK. SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL 2 POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2004.(VI.15.) ÖNK. SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Polgárdi Város Képviselő-testülete

Részletesebben