Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai!"

Átírás

1 2015. július 1. Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! Mint Önök által ismert, az 1950-es években épült lakóépületük cserepezése rossz állapotban van, felújításra szorul. Évek óta bontott cserépvásárlásra, javítgatásra költünk, de biztonságos eredményt nem várhatunk, a beázás veszélye - szinte folyamatosan - fennáll. Ezért Szövetkezetünk Igazgatósága rendkívüli befizetésként (részletként) elrendelte kb. 24 hónapon keresztül a közös költség részeként, de azon felül lakásonként és havonta 14 eft befizetését. Ebből az alapból megvalósíthatjuk a tetőszerkezet és kapcsolódó bádogos munkák szükség szerinti, a héjalás teljes felújítását. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az információként beszerzett ajánlatok szerint eft eft bekerülési összeggel számolhatunk mai áron. Kérjük a hátoldalon lévő vállalási nyilatkozatot aláírva, az iroda postaládáján keresztül, vagy levélben július 15-ig visszaküldeni szíveskedjenek. A teljes-körű vállalás megléte esetén a Szövetkezet - kamatmentes kölcsön nyújtásával - megelőlegezi a felújítás költségeit, a kivitelezés ezen a nyáron elkészülhet. Addig is elő-takarékosságként kérjük július hótól a közös költséggel együtt, a 14 eft befizetését a szokásos bankszámlaszámra teljesíteni szíveskedjenek. Az épület tulajdonosi közösségét meghívjuk július 8-án (szerda) 18 órára irodánk tanácskozójába, ahol a részletekről tartunk megbeszélést. Örömmel vettük, hogy az épület egyik lakástulajdonosa Urbán István úr (20/ , vállalta az előkészítésben és a napi kapcsolattartásban való közreműködést. Pécs, június 30. Blaskó József elnök

2 2015. június 25. Gyakran feltett kérdés: Mit tartalmaz a közös költség? Közös tulajdon, közös teher, melynek képzési szabályait a Szövetkezeti Törvény határozza meg. Ezen jogszabály szerint közös költségnek számít a közös tulajdonba tartozó épületrész, épület-berendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség, valamint a lakás fenntartásának költsége, illetve a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás. Ezen kiadások fedezése pedig mindazoknak a feladata, akik tulajdoni joggal rendelkeznek a többlakásos házban. Jó, ha tudjuk például, hogy a közös költség egy része az épület fenntartására fordítódik, pontosabban annak üzemeltetésére, karbantartására és felújítására. Az üzemeltetés tartalmilag a közös tulajdonú ingatlanrészek rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások ellátását jelenti: a közüzemi szolgáltatások díjának kifizetését, a központi berendezések üzemben tartói feladatainak ellátását, a műszaki gondnoki, takarítói szolgáltatások megszervezését. Szintén ide tartoznak az üzemeltetéshez szükséges irodai költségek, tiszteletdíjak, megbízási díjak és egyéb személyi kiadások, valamint ezek járulékai is. A fenntartás és a karbantartás mellett a közös költségből fedezik azokat az egyes felújítási munkálatokat is, amelyek az ingatlan egészére, egy, vagy több főszerkezetére terjednek ki, valamint azokat az időszakonként szükségessé váló általános javítási vagy építés-szerelési munkákat, melyek célja a társasház eredeti műszaki állapotának, valamint eredeti használhatóságának és üzembiztonságának helyreállítása, megőrzése. A korszerűsítés is felújítás: például a központi fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezéseinek, az épület hő-védelmével az ésszerű energiafelhasználással, kapcsolatos átalakításait vagy cseréit jelenti. Ezt az alapot vesszük igénybe pályázati önrészként részben, vagy teljes mértékben. Közös költségként kezeljük azt a - szokásos havi költségen felül fizetendő részletekben fizetendő összeget, amit egy meghatározott célra, pl. a nemrég lezajlott fűtéskorszerűsítés miatt, rendkívüli befizetésként határoztunk el. A közös költség mértékét tulajdoni hányad alapján kell meghatározni. Szövetkezetünknél az épület építési technológiájától, életkorától, műszaki állapotától és a felújítottság mértékétől változóan 78.- Ft/m²/hó Ft/m² /hó között változik, pécsi viszonylatban a legalacsonyabbnak mondható. (néhány épületünknél 6 éve változatlan) Meghatározása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. Az év végi zárási munkálatok során állapítható meg, hogy a befizetések elégségesek voltak-e, és hogy mekkora összeg vezethető át az elkülönített - kötelezően képzendő - felújítási alapra, ill. szükséges-e a felújítási alapból kiegészítés a napi kiadásokra. A közös költség mértékének tervezése a gazdasági zárás eredménye, valamint a következő év tervbe vett munkái alapján történik. Főbb költséghordozók: Épületbiztosítási díjak, műszaki hibaelhárítási és általános javítási és fenntartási költségek, érintésvédelmi és szabványossági, tűzrendészeti vizsgálatok, szakvélemények

3 beszerzési költségei, takarítás személyi és vállalkozási költségei, a Szövetkezetre előírt főkönyvi könyvelés vállalkozási költségei, közös víz-, villany felhasználás költsége, a szeméttárolók bérleti díjai, a fűtési költségosztók leolvasási és feladási díjai, valamint a számlavezetés és banki tranzakciók költségei. Közös költség fizetése: Szövetkezetünknél a közös költség tárgyhavi díját - késésmentesen - mindig a hónap 15. napjáig beérkezően szükséges megfizetni. Ez történhet banki átutalással (eseti, vagy állandó megbízással) és ERSTE bankfiókban történő készpénzbefizetéssel. A befizetés/utalás közlemény rovatába minden esetben fel kell tüntetni a tulajdonos nevét és a lakásazonosító számot május 19. Kivonat A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet május 20.-án megtartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatokról: 1/2015.(05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A közgyűlés a napirendet a meghívó szerint elfogadja. A közgyűlés levezető elnökének Dr. Jeky Emese ügyvédet választja meg. A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Bérces Lajosnét választja meg. A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőknek Pagonyi László és Dr. Sárhegyi Erzsébetet lakásszövetkezeti tagokat választja meg. 2/2015.(05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A közgyűlés határozatait nyílt szavazással jelenlévők 51%-os szótöbbséggel hozza meg, az 1.,2.,3.,4.,5. -ös napirendi pont vonatkozásában, a közgyűlés határozatát nyílt szavazással jelenlévő tagok 2/3-os szótöbbséggel hozza meg a 6-os napirendi pont vonatkozásában, a közgyűlés a jelenlévő tagok 51%-os szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg a 7.-es napirendi pont vonatkozásában és titkos szavazással a jelenlévő tagok 51%-os szótöbbségével hozza meg a 8.-as napirendi pont vonatkozásában. 3/2015.(05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése a évi gazdálkodásról, mérleg és vagyonfelosztásról szóló beszámolót, valamint az igazgatóság évi munkájáról való beszámolóját az írásbeli anyaggal egyezően elfogadja. Az elfogadott mérleg főbb adatai a következők: Elszámolt bevételek összesen Elszámolt ráfordítások összesen Tárgyévi eredmény (05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése a felügyelőbizottság jelentését a évi gazdálkodásról, mérleg és vagyon-

4 felosztás vizsgálatáról, valamint a beszámolót a felügyelőbizottság munkájáról elfogadja. 5/2015.(05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése a évi bevételi tervet és a évi főbb célkitűzéseket, a beszámoló szerint az írásbeli anyaggal egyezően elfogadja. A közös költség emelés től: Kandó K. u típus 39,00 m²-es lakás esetén Ft/hó 2. típus 56,00 m²-es lakás esetén Ft/hó Gépkocsi tárolók 1. típus 16 m²-es Ft/hó 6/2015. (05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése úgy dönt, hogy a lakásszövetkezet további működését a Ptk. rendelkezéseivel egyezően folytatja. A lakásszövetkezet a Ptk. hatálya alá helyezkedik. A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elfogadja, mely a módosításokkal a mai naptól hatályba lép. 7/2015. (05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése Dr. Heimann János felügyelőbizottsági tag tisztségviselő lemondását a mai nappal elfogadja. 8/2015.(05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet tól ig az elkövetkezendő 5 évre Horváth Gergő Dávidot a felügyelőbizottság tagjává tisztségviselőnek választja meg. Blaskó József hitelesítő igazgatósági elnök május 19. Tisztelt U I. Köszönettel vettük a jelentkezést, a pályázatot az Igazgatósági, tisztségviselői feladat ellátására. Külön öröm, hogy utolsó személyes találkozásunk során tett tető-felújítási javaslat - hajtó motorját is láthatjuk Önben, benned május 18. köszönettel Tisztelt XYZ

5 Köszönettel vettem fenti aláírással ellátott levelét, melynek megírására nyílván a jobbítás szándéka vezette. A személyes megszólítás miatt válaszolok névtelen levelére. Az elmúlt 17 év alatt, mióta a Szövetkezetnél vagyok szolgálatban, kialakult egy személyesebb, közvetlen kommunikáció a tagjaink, tulajdonosaink részéről, különösen az épület felújításokra befizetett százezrek és azok sikeres felhasználása miatt is. Leveléből a kár-megelőző, a további feladatokat meghatározó épület szemlék fontosságának hangsúlyozása figyelemre méltó, amit továbbra is szorgalmazni fogok, és személyesen is részt veszek a bejárásokon. Az épületek kontúrjait meghaladó burkolati, bejárati észrevételeit köszönöm, de csak továbbítani tudom a pénzszűkében lévő Önkormányzatunknak és szerveinek. A Szövetkezet hatásköre az épületek határoló falai + 1 méter. Bízom benne, hogy legközelebb - levél helyett - személyesen is találkozhatunk, megbeszélhetjük közös problémáinkat. Üdvözlettel: Blaskó József március 25. A tíz év óta Szövetkezetünknél szolgálatot teljesítő Gyimesi Jánosné másodszor is nyugdíjba megy ével Gyimesi Jánosné gazdasági vezetőnek. Helyben Tárgy: Köszönet és búcsú. Kedves Rózsa! Szeretettel köszöntelek másodszori nyugdíjba vonulásod alkalmából. Köszönöm a Szövetkezetnél eltöltött mintegy tíz évedet, az áldozatos, sokszor hálátlanul el nem ismert munkád, hozzáértésed és kitartásod, az igazán körül sem írható munkaköri és munkarendi tevékenységed. Az idő megy tovább Helyes volt az elképzelés, hogy utánpótlásunkról, a fiatalításról gondoskodnunk kell. Két elvesztegetett év után - csak kiszervezéssel oldhattuk meg a gazdaságvezetői feladatok ellátását. Örömmel tölthet el bennünket, hogy ezt

6 a munkát egy vérprofi, általunk régóta ismert és elismert könyvelő cég végezheti, akinek vezetőjéhez részedről baráti szálak is kötődnek. Megteremtettük, szinte belecsúsztunk egy új helyzetbe, ami a napi nyilvántartási és ügyfélszolgálati munkát illeti. Hogy személyi választásunk sikeres volt-e, csak az elkövetkezendő idő döntheti el. A betanítási idő kicsit rövidre sikerült gazdasági okból. Megtisztelő volt számomra, hogy Veled dolgozhattam, fenntartás nélkül bízhattam munkádban a 150 milliónyi, pályázati felújítási- és elszámolási feladatok kapcsán. Köszönöm, hogy a tíz évvel ezelőtti, pince-szintű, kissé szutykos, itt-ott korrupt Szervezetből egy kiemelkedő színvonalú, megbízható Szövetkezet nőtte ki magát a tulajdonosi közösség és az érdekképviseleti szerv látható és érzékelhető elismerése mellett, elévülhetetlen munkádnak is köszönhetően. Fogadd ajándékunkat, emlékeztetőként. Szívből kívánom Neked kedves Rózsa, hogy ezt a tízest az életed különösen hasznos részeként könyveld el, hiszen könyvelő vagy. Jó egészséget és mozgalmas, igazi nyugdíjas időket kívánok szeretettel Blaskó József Tolmácsolom közvetlen- és távolabbi munkatársaid köszönetét és jó kívánságait, név szerint: Szaklajda- Vékási Anett, Szabó Istvánné, Bérces Margit, Kander Istvánné, Pagonyi Tímea, Görcsi Lászlóné, Pagonyi László. Dr. Heimann János, dr. Sárhegyi Erzsébet, dr. Lakatos György, dr. Tóth Imre, dr. Békefi Irén, Szabó Eszter, Barics Margit, Gyűrüs Lajos Ügyeljünk a bank-költségeinkre. A különféle rendszeres, vagy esti banki tranzakciók díjával is tisztába kell lennünk. Örülünk, hogy hamarosan az iskolai oktatásban is tantárgy lesz a bankolás. Szövetkezetünknél is fontos költségelem a banköltség mértéke, tervezése és lehetőleg a minimalizálása. Emlékezetes, hogy 5-6 éve Szövetkezetünknél megszüntettük a sárga csekket, tehát a postán történő befizetés lehetőségét a dupla bankköltség felszámításának elkerülésére. Ez sokunknak először bosszúságot okozott, de a megtakarítás miatt megérte. A mai helyzet gyökeresen megváltozott, tulajdonosainak megértették törekvéseinket, de újabban a bankok önköltség-áthárítása nem ismer határokat. A bankfiókban történő kp. befizetés helyett ha lehetséges válasszák az át-

7 utalás valamilyen formáját, pl. megbízásos, rendszeres havi, vagy közüzemi, esetleg egyedi átutalást. Szövetkezetünk évi összesített bankköltsége Ft volt, mely összeg a havi közös költségben már lakásonként 100.-Ft helyet foglal el. Javasoljuk Önöknek, hogy tájékozódjanak bankjuknál a tranzakciós kondíciókról Felhívás szövetkezeti tisztségviselői feladat ellátásra pályázat benyújtásával. Humán erőforrás folyamatos megújítása. Országos jelenség, hogy a társasházak és lakásszövetkezetek vezetése, munkaszervezete és tisztségviselői zömmel nyugdíj-korúak, mely alól a mi szövetkezetünk sem kivétel. Esetünkben a fiatalítást szolgálta a műszaki hibabejelentés- elhárítás és a teljes főkönyvi könyvelés kiszervezése, valamint az épülettakarítás is egyre inkább külső,- többszemélyes vállalkozások feladatává vált. Az új irodai asszisztens felvétele is ebből a célból történt. Az igazgatóság (5 fő) és az FB. (3 fő) tagjainak részbeni megújítását, új tisztségviselő személy, személyek jelölését, elfogadtatását folyamatba kell tennünk, már a közelgő közgyűlésünkre is előterjesztve. A tisztségviselői tagsági feladat ellátását semminemű végzettséghez nem kötjük, a jelentkezéseket diszkréten kezeljük. A pályázás történhet telefonon néhány adat megadásával, írásban a szövetkezeti postaládán keresztül. Szívesen vesszük jelentkezésüket (vagy személyre szóló javaslatukat) ha a lakóközösségért némi társadalmi munkát vállalnának, empátiájukkal, lakhatási tapasztalataikkal és bölcsességükkel bekapcsolódnának a Szövetkezet irányításába. Éves viszonylatban a munka 3-4 alkalommal ülésezés formában jelent 1-2 órás elfoglaltságot. Szövetkezetünknek tekintélyét az elmúlt két évtizedben nagyban növelte, növeli a kiemelkedő személyiségű tisztségviselői kar összetétele a tanártól a jogászig, ami számomra külön megtiszteltetés. Kérem jelentkezzenek! Blaskó József elnök

8 Mellékvízmérők időszakos cseréje Tisztelt Tulajdonosok! A Tettye Forrásház Zrt. kimutatása szerint az alábbi lakásokban felszerelt mellékvízmérő (mellékvízmérők) hitelessége évben lejár. Szövetkezetünket legkésőbb i hatállyal összesen 25 db. mellékmérő cseréjével érinti a hitelesség vesztés. Az épületnek elemi érdeke, hogy minden mérőhely érvényes hitelességű legyen, hisz így értük el, hogy a Szövetkezetünk teljes területén mellékmérő alapú elszámolás legyen. Érintett lakások: , , , , , , , , , , , , , , , , ,103-24, , , , , Az alábbiakban közöljük a mellékvízmérők csere és szakszerűségi vizsgálat árlistáját, mely szerint a legnagyobb kedvezményeket I. negyedévi megrendelés illetve fizetés esetén, csoportos cserét feltételezve lehet elérni. (lásd még honlapon) Szövetkezetünk vállalja a csoportos csere megszervezését és megrendelését, amennyiben Ön ezt -ben kéri. Ez esetben nyilatkozatán kívül kérjük a márciusi közös költséggel egyidejűleg a lakásban lévő mérők számától függően a ,- Ft/db befizetését a Szövetkezet számlájára. (Amennyiben sikerül a kiszállási költségben kedvezményt elérni, azt a közös költség számláján jóváírjuk.) Abban az esetben ha a válasza, illetve befizetése nem érkezik meg ig, úgy egyénileg kell mellékvízmérőjét cseréltetni. A táblázatban lévő változatok közül Önöket a NA 13 méretű vízmérő érinti. Szövetkezetünk területén minden lakásban érvényesült a szakszerű mérőhely kialakítás, tehát gyakorlatilag a mérő és a csere munkadíját, és a kiszállás költségét kell megfizetni. Emlékeztetjük Önöket, hogy a víz-közmű törvény változása következtében a mellékvízmérők hitelessége 8 évre nőtt. Blaskó József elnök

9

10 Új kolléganőnk munkába állása Értesítjük tisztelt tulajdonosainkat, hogy az elmúlt évben új munkatársat vettünk fel bér- és járulék támogatás igénybevételével általános ügyintézői, ügyfélkapcsolati munkakörbe. A próbaidő és a támogatás megszűntével teljes foglalkoztatásba vettük Szaklajda- Vékási Anett munkatársunkat alkalmassága alapján, az iroda munkaszervezetének fiatalítása miatt. Kérjük Önöket, hogy a betanulási időszakra tekintettel kellő türelemmel, bizalommal forduljanak Anetthez a szokásos ügyfélfogadási napokon, vagy telefonon (72/315907), honlapunk (http://szigeti2lakszov.hu) üzenő-falán, ben. Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szövetkezetünk teljes főkönyvi könyvelését a számviteli- és a szövetkezeti törvényben előírtak szerint, független külső szervezet végzi a továbbiakban. Blaskó József elnök Proxy korongos beléptető egység A József A. u sz. épületeink beléptető és felcsengető rendszere működésével kapcsolatban sok hibajelzést kaptunk, jóllehet a központi egység korszerűnek mondható. A bosszúságok csökkentése érdekében mind a hat lépcsőházban a központ alá számbillentyűs, proxy korongos beléptető egységet szereltetünk fel, mely a leggyakoribb használatot - pl. a tulajdonos, vagy családtagja (esetleg bérlője) bejutását - szolgálja. Tehát bejuthatunk a lakáskódunk beütésével, vagy a kis korong közelítésével a klaviatúrához. Így nem kell a kapukulcsot használnunk. A vendégek felcsengetése, a bejutás-kérése változatlan. Minden lakás részére 1 db. korongot térítés nélkül biztosítunk, melyet kérünk átvenni irodánkban legkésőbb február 04-ig. Ezt követően a régi számbillentyűzet nem használható. További proxy korong igényelhető Samu József iparosnál 800.-Ft/db. térítés ellenében. (telefon: 06/ )

11 Gáz vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata Megrendelése Sajnálattal állapítottuk meg, hogy felhívásunk ellenére ( , WEB, és levél) ig az érintettek %-a küldte meg megrendelését postán, ben vagy levélszekrényen keresztül. Az a törekvésünk, hogy a kezelésünkben lévő épületek (lakások) teljessége szerepeljen a megrendelés-jegyzékben, így nem sikerülhetett. Kérjük tulajdonosainkat, hogy január 6. után közvetlenül az E.ON ügyfélszolgálatának küldjék meg megrendeléseiket a Pécs, Búza tér 8/a címre Gáz vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata megrendelése Tisztelt tulajdonosok! A gázszolgáltatás felhasználói vezetékeinek és berendezéseinek a műszaki biztonsági felülvizsgálatáról szóló 51/2013.(XI. 18) NGM rendelet a vonatkozó törvény végrehajtásával kapcsolatos előírásokat rögzíti. A napokban megkaptuk a Szolgáltató E.ON tájékoztatóját a társasházakra, szövetkezetekre vonatkozóan, melyet kérünk áttanulmányozni. Kérjük a csatolt MEGRENDELÉST (kinyomtatni) pontosan kitöltve a postaládánkba, vagy postai úton a Szövetkezetnek ig beérkezően eljuttatni szíveskedjenek. A megrendeléseket azért kérjük hozzánk eljuttatni, hogy a teljes tulajdonosi kört lefedően (ellenőrzötten) továbbíthassuk ig az E.ON felé. A tájékoztató szerint a megrendelt első vizsgálat közötti időszakban történik meg, melyre (ha megvan) biztosítaniuk kell

12 a gázkészülékre (esetleg vezeték-átépítésre, kémény-alkalmasságra) vonatkozó bizonylatokat. (javasoljuk a megrendelőlap copyzását, (Ctrl+ C, vagy command+c) kinyomtatását) Kérjük a beküldési határidő pontos betartását. Megrendelés Műszaki biztonsági felülvizsgálat Csak egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetén Ingatlan tulajdonos neve, elérhetősége: Név: Telefon: Fax: Felhasználó neve és elérhetősége, ha nem azonos az ingatlan tulajdonosával: Név: Telefon: Fax: Felhasználási hely címe: Ir. szám: Település: Utca: házszám/ hrsz.: em.: ajtó: Felhasználási helyen található csatlakozó vezeték, felhasználói berendezés üzembe helyezésének dátuma: ismeretlen Mérési pont (POD) azonosítója: nincs Mérő gyártási száma: nincs Alulírott, mint a fent megnevezett ingatlan tulajdonosa, az elosztói engedélyestől a jelen okirat aláírásával megrendelem az ingatlanon található gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet szerinti műszaki biztonsági felülvizsgálatát, a csatolt tájékoztatóban leírtakat tudomásul vettem, felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat és feltételeket a felülvizsgálat időpontjában biztosítom. A felülvizsgálat díjmentes, de ha a felülvizsgálat során hiba, hiányosság kerül megállapításra, ezek elhárításának kötelezettsége és költsége az ingatlan tulajdonosát terheli. Amennyiben a feltárt hibák kijavítása nem történik meg, úgy az elosztói engedélyest felelősség nem terheli. Pécs, Ingatlan tulajdonos aláírása

13 TÁJÉKOZTATÓ az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet előírásai szerint. Az ingatlan tulajdonosokra vonatkozó elő írások Az január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonos a földgázelosztói engedélyesnél december 31-ig köteles bejelentést tenni, melyben megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését. A megrendelést a tulajdonosnak írásban kell megtennie. A megrendelés alapján az elosztói engedélyes a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a fűtési időszakot követően április szeptember. 30. közötti időszakban előzetesen egyeztetett időpontban fogja elvégeztetni. Az január 1. után üzembe helyezett a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérő cserével egyidejűleg köteles a tulajdonos elvégeztetni. A megrendelést a tulajdonosnak írásban kell megtennie..a megrendelés alapján az elosztói engedélyes a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a hitelesítéssel összefüggő gázmérő cserével egy időben fogja elvégeztetni. A társasházakra vonatkozó előírások Társasház közös tulajdonú csatlakozó vezetéke és/vagy társasház közös helyiségeiben elhelyezett közös tulajdonú felhasználói berendezés, és/vagy társasházi lakások gázmérő nélküli felhasználói berendezés (tűzhely-általány) esetén: o a társasház a földgázelosztói engedélyestől a társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az időszakban a csatlakozóvezeték cseréjére sor került, a cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. o A november 1-je előtt jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel rendelkező társasház október 31-ig köteles megrendelni a közös tulajdonú csatlakozó vezetéke és/vagy társasház közös helyiségeiben elhelyezett közös tulajdonú felhasználói berendezések, és/vagy társasházi lakások gázmérő nélküli felhasználói berendezések (tűzhely-általány) műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. A megrendelést a társasház közös képviselőjének kell írásban megtennie. A megrendelés alapján az elosztói engedélyes a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a megrendelés dátumát követő egy éven belül fogja elvégeztetni. A megrendelésre vonatkozó előírások Az írásos megrendelő: o o o személyesen az E.ON ügyfélszolgálati irodáin leadva, vagy postai úton az E.ON Ügyfélszolgálati Kft Pécs Pf.:197 címen, vagy elektronikus úton a -címen juttatható el. A műszaki biztonsági felülvizsgálat időpontjában az ingatlan tulajdonosnak az alábbi feltételeket, dokumentumokat kell biztosítani: - a gázfogyasztó készülékek karbantartását igazoló dokumentumok, amely a flexibilis csatlakozóelemre is kiterjed (a készülék gyártójának előírása szerinti időn belüli érvényességgel és tartalommal elvégzett beavatkozások, legalább az utolsó készülék-karbantartás időpontja, a flexibilis csatlakozócsövek egyes típusai csak korlátozott időtartamig használhatóak), - a kémény (ha van gázüzemű kéményes készülék a felhasználó berendezésben) kéményseprő-ipari közszolgáltató által elvégzett műszaki felülvizsgálatát igazoló 1 évnél nem régebbi dokumentum, - ha a légellátást az eredeti állapothoz képest megváltoztatták, az új légellátás méretezése (pl. nyílászáró csere, szellőző nyílások megváltoztatása, légrések leszigetelése, páraelszívó beépítése esetén), - ha gázkészülék cserét hajtottak végre, s az az eredetihez képest megváltoztak a légellátási füstgáz elvezetési feltételek, annak műszaki átvételéről szóló dokumentum, Társasház közös tulajdonú csatlakozó vezetéke és/vagy társasház közös helyiségeiben elhelyezett közös tulajdonú felhasználói berendezés, és/vagy társasházi lakások gázmérő nélküli felhasználói berendezés (tűzhely-átalány) esetén a társasház képviselőjének a felülvizsgálat időpontjában az érintett közös helyiségekbe, lakásokba (tűzhely-átalány) történő bejutást biztosítania kell.

14 A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket ellenőrzi az elosztói engedélyes megbízottja. Ezért a felsorolt dokumentumok, feltételek megléte, és a helyszíni felülvizsgálat megállapításai együtt határozzák meg a csatlakozó vezeték, felhasználó berendezés műszaki-biztonsági szempontból történő megfelelőségét. A felülvizsgálat során megállapított hiba, hiányosság elhárításának kötelezettsége és költsége az ingatlan tulajdonosát terheli. Amennyiben a feltárt hibák kijavítása nem történik meg, úgy az elosztói engedélyest felelősség nem terheli! Rezsicsökkentés hatása a közös költségre Bár január elsejével 10 százalékkal csökkent a lakossági gáz-, illetve villamos energia, illetve szintén csökkent a használati hideg-melegvíz- és szennyvízelvezetés, a kéményseprés, a táv-hőellátás és a háztartási hulladékelszállítás díja, továbbá november 1.-től újabb 10 % csökkentés érvényes villamos energia, gáz és távfűtés esetében Magyarországon, ez azonban nem jelenti azt, hogy a fenntartási hozzájárulás, vagyis a közös költség esetében is meglátszik a kormányakarat. A közös költség ugyanis nem pusztán a közüzemi szolgáltatások díjait tartalmazza. Tudva levő, hogy egy társas épület közös költsége három részből áll: a közüzemi díjakból, az üzemeltetési költségből, és ezeken felül a felújításra szánt pénzből. A közhangulat valamint a média sugallata szerint a 10 százalék (később 20 százalék) a közös költségre is így vonatkoztatható? Helytelen lenne a rezsicsökkentést úgy értelmezni, hogy annak eredményeként a közös költség is talán 10 (majd 20) százalékkal alacsonyabb lesz. Szövetkezetünknél például egy 50 m 2 -es lakásnál a közös költséget az áram árának 10 százalékos csökkentése mindössze 90 forinttal mérsékli. Minden (10 db) társas épületünknél - a közös költség részeként az egyetlen közüzemi díj - a lépcsőházi világítás, így a villamos energia felhasználás ára. Minden más közüzemi díjat a Szolgáltatók a tulajdonosoknak közvetlenül számláznak. Tehát az előnyök a tulajdonosoknál, lakáshasználóknál jutnak érvényre az egyéni közüzemi számláikban. A tavalyi évet alapul véve a Szövetkezet teljes megfizetett villanyszámlája alapján az 1 m 2 re eső összes költségtartalom 18.-Ft. A évi közösköltség-tervezésnél ezekre a számításokra támaszkodhatunk. Tovább folytatjuk a lépcsőházaink világításának energiatakarékos korszerűsítését led égők alkalmazásával, ami szintén a energia

15 felhasználásunkat, és annak költség-részét csökkenti a közös költségen belül Mit válasszunk konyhafelújítás esetén: maradjon a gáz-tűzhely, vagy a gáz főzőlap + légkeveréses villanysütő-, esetleg teljes villamos üzemű tűzhely??? Ha nyílászáróinkat utólag műanyagra cseréltettük, kényszerhelyzetbe kerülünk. Ha marad a gáztűzhely egy sor, költséges biztonsági átalakítást kell végrehajtani konyhánkban, miután az égéshez szükséges légutánpótlást és égéstermék elvezetést meg kell oldanunk. Ennek költsége akár 100 eft is lehet. Az év végéig a falba mágnes-kapcsolóval együtt működő szellőző ventilátort, az ablak keretbe pedig légbeömlőt kell vágatni. Aki nem teszi meg, kizárhatják a gázszolgáltatásból. Aki főz, az kinyitja az ablakot. De mi van, ha mégsem? Ebből a feltevésből indul ki az a jogszabály, amely több tízezer embert ver súlyos kiadásokba a következő fél évben. A műanyag ablakokkal üzemelő, gáztűzhelyes konyhák egy nemrégiben hatályba lépett jogszabály alapján a jövőben már csak úgy létezhetnek, ha egy mágnes kapcsolóval együtt működő szellőző ventilátor vagy páraelszívó és az ablakszárnyba beépített légbeömlő is van a helyiségben. Az 1981 előtt épült lakásokban a beruházást december 31-ig meg kell valósítani. Ez amellett, hogy több mint százezer forintot igényel, nem kevés kellemetlenséget is jelent a falfúrás, az ablakvágás és a gázszolgáltatás ideiglenes kikapcsolása miatt. Nem tévedés! Akinek ablakcserés konyhája van és a konyhájában gáz tűzhely van, köteles szagelszívót felszereltetni a gáztűzhelye fölé. Nem elég csak felszerelni, hanem ki is kell vezetnie a falon kívülre. A belső, közös szellőző kürtőkbe tilos bekötni! Pályázat keretében cserélt ablakoknál a követelmények zömmel teljesültek.

16 Villamos üzemű készülékválasztásnál valószínű meg kell erősíteni a konyha villamos vezetékeit. A legmodernebb technológia az elektromos készülékek terén érhető el. A legfejlettebb főzőlapoknak az indukciós lapok számítanak, amelyek előnyeik mellett (gyorsaság, takarékosság, biztonság) ma már kedvezőbb áruk miatt is a legjobb vételnek mondhatók. Sok olyan funkcióval bírnak, amelyeket a gázkészülékeknél nem érhetünk el: edényfelismerés, időzített működtetés, gyorsfelmelegítés, maradék-hő kijelzés. A sütő esetén újdonság a pirolízis, a tapadásmentes zománc bevonat. Ez esetben a sütő felmelegíti önmagát 500 Celsius-fokra, és másfél-két óra alatt elégeti a belső felületre tapadt szennyeződéseket október 28. A folyamat végén csak ki kell törölni a sütő aljára hullott hamut. Döntsenek! Internetes elérés az egyéni folyószámla szövetkezeti egyenlegéről Kérje jelszavát a belépéshez címe megadása esetén kiküldjük hat számjegyből álló egyéni jelszavát, melyet honlapunk ügyfélkapu menüpontjába beírva, figyelemmel kísérheti - egész évi - szövetkezeti folyószámlája alakulását. Az adatokat minden esetben a tárgyhónapot követő hónap 5-ig frissítjük, aktualizáljuk. Letöltheti, kinyomtathatja és bizonylatként is felhasználhatja, pl. lakás eladás, bérlő befogadás esetén hóban Mit tehetünk, ha hátralékunk keletkezett, mi a gyakorlata a Szövetkezet

17 Igazgatóságának a tartozó tulajdonossal szemben? A Szövetkezet Közgyűlési határozata értelmében minden, az Ft-ot meghaladó hátralék, vagy tartozás behajtására jogi eszközök igénybevételét kell alkalmazni. Nyilvántartó program által kigyűjtött hátralékosok esetében 1. sz. fizetési felhívás kerül kibocsátásra ajánlott levélben, Ft kezelési költség felszámításával, az esetleges következmények ismertetésével. Ennek eredménytelensége esetén 2. sz. fizetési felszólítás kerül kibocsátásra ajánlott levélben, Ft kezelési költség felszámításával, az esetleges további következmények ismertetésével. Eredménytelenség esetén Fizetési meghagyás (FMH) kerül kibocsátásra Ft ügyvédi és közjegyzői díj, - amely a tartozást növeli beterhelésével. Ez a lépés többnyire eredményes, az adós mozgósítja valamennyi egyéniés családi erőforrásait, befizeti az így már Ft-tal meg növekedett tartozást. A további eljárási kényszer a v é g r e h a j t á s, mely esetben a rárakódó behajtási, eljárási és nyilvántartási, bejegyzési költségek meghaladhatják a tőketartozás összegét. Megterhelik bevételünket, gépkocsinkat, vagy ingatlanunkat. Ezt a fázist nem várhatjuk be, személyes kapcsolatot kell teremtenünk a Szövetkezet illetékes munkatársaival, hogy akadályt közölhessünk, és részletfizetési ajánlatot tehessünk a hátralék elfogyasztására az esedékes havi befizetési kötelezettséggel együtt. A Szövetkezet Igazgatósága minden írásos kérelmet megvizsgál, a realitás fennállása esetén pozitívan befogad, az adóssal a részletekre megállapodást köt. Tehát minden esetben keressük a tárgyalásos, békés megoldást! Hogyan óvhatja meg értékeit

18 a betörőktől? Mit kell tudni a betöréses lopásról? Úgynevezett dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás, vagyis egy ingatlanba való behatolás, melynek során az elkövető megrongálja a zárat, a nyílászárót, a falat vagy a tetőszerkezetet annak érdekében, hogy bejusson és megszerezze az ott található értékeket. A betörők minél kisebb ráfordítással minél nagyobb haszon megszerzésére törekednek. A betörő is ember! A könnyebb megoldásokat részesíti előnyben: - a lakótelepi házak legfelső emeletén lévő lakásokat, - a talajról könnyen elérhető ablakokat, erkélyajtókat, - a takarásban lévő, utcafrontról nem látható nyílászárókat, - a hevederzár, biztonsági zár nélküli ajtókat, - a gyenge, rosszul rögzített ajtótokokat, - a zárcímke nélküli, kilógó hengerzárakat. A modern technika sokat segít a bűncselekmények megelőzésében, azonban nem pótolja az emberi odafigyelést, óvatosságot. Használja mindkettőt! Egyszerű, olcsó praktikák Ne tartson otthon sok készpénzt, nagyobb értéket! Ha mégis, készítsen fényképes érték-leltárat ingóságairól, rendszeresen frissítse, és ezt ne otthon tartsa! Illetéktelen ne tudjon arról, ha nagyobb összegű készpénzt tart otthon, vagy ha értékes ingóságai vannak! Kertes háznál tartson kutyát! Ne könnyítse meg a behatoló dolgát a szokásos hibákkal: kulcs a lábtörlő alatt, villanyóra szekrényben, virágcserépben! Névtáblán ne tüntesse fel az özv. vagy dr. előjelzőket! Ebből arra következtetnek, hogy egyedülálló és vagyonos. Ne verje nagydobra, ha elutazik, kérjen meg valakit, hogy ürítse a postaládáját, és szellőztessen, legyen látható mozgás a lakásban! Szereljen fel időkapcsolót, ami távolléte idején néha lámpát gyújt, és zenét kapcsol be! Ne engedjen idegent a lakásába! Lehet, hogy terepszemlét tart egy későbbi betöréshez! Ha nincs elég pénze, tévessze meg a betörőt üres kamera- és, riasztódoboz, villogó lámpa felszerelésével. Mechanikai védelem Fontos a nyílászárók, ajtótokok, ajtók, ablakok megerősítése!

19 Több ponton záródó biztonsági zárból többet is érdemes felszerelni! A hevederzár kellő biztonságot nyújt, ha jól rögzítik a falhoz! Fémborítású ajtók, rácsozott ablakok is hatékony védelmet nyújtanak! A hengerzárakhoz alkalmazzunk belülről felcsavarozott zárpajzsot! Az ablaküvegeket betörés-gátló fóliával lehet ellátni! Az értékeket falba vagy padlóhoz rögzített bútorszéfben célszerű tartani! Elektronikai védelem Mozgásérzékelő lámpákat már kisebb ráfordítással alkalmazhat. Magánterületen (lakásban, udvarban, lépcsőházban) kamerát is felszerelhet. Korszerű riasztórendszerek kaphatóak, melyeket mindenképp szakemberrel szereltessen be, és gondoskodjon időszakos felülvizsgálatáról! Pécsi biztonságtechnikai cégek az alábbi honlapon találhatóak: Ha mégis betörés sértettjévé válik: - azonnal értesítse a rendőrséget! - lehetőség szerint kinn várja meg a járőr és a helyszínelők érkezését! - semmihez ne nyúljon, ne járkálja össze a helyszínt! - kerülje a dohányzást! Saját értékeiért elsősorban Ön a felelős! Kérjük, fogadja meg tanácsainkat, és adja tovább másoknak is ezt a szórólapot! Segélyhívó számaink: 107, 112 Pécsi Rendőrkapitányság

20 Lakástulajdonos változása A lakás eladásakor csak akkor tudjuk az új tulajdonos nevét átvezetni nyilvántartásainkon, ha a korábbi tulajdonosnak tartozása nincs a Szövetkezet felé. Tartozás, vagy túlfizetés esetén javasoljuk az egymás közti elszámolást Az új tulajdonostól az alábbi adatokat kérjük: Tulajdonos neve (csak az ingatlan nyilvántartásban szereplő tulajdonost (valamelyik tulajdonost) tartjuk nyilván Születési adatok: Anyja neve, születési hely, év, hónap, nap (BIOKOM adatszolgáltatáshoz) Levelezési, számlázási cím Bejelentett személyek száma (BIOKOM adatszolgáltatáshoz) Elérhetőség telefonon, ben (A Szolgáltatóknál a változás, az átírás egyéni ügyintézéssel történik.) elérhetőség Örömmel tapasztaltuk, hogy az címmel rendelkező tulajdonosaink száma egyre nő. Az elektronikus postafiókon keresztüli levelezés ingyenes, gyors és jelentősen megkönnyíti a kapcsolattartást mindkét irányban. Kérjük azokat a lakástulajdonosainkat, akik még nem közölték Szövetkezetünkkel elérhetőségüket tegyék meg, ekkor jóváírunk közös költség befizetésként Ft-ot a várható postaköltség megtakarítás reményében. címük birtokában kiküldjük hat számjegyből álló egyéni jelszavukat, melyet honlapunk ügyfélkapu menüpontjába beírva figyelemmel kísérhetik szövetkezeti folyószámlájuk alakulását Elismerés

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 2012. május 9-én 18 00 órai kezdettel megtartott évi rendes közgyűlésén a PÉTÁV Kft. Pécs, Tüzér u. 18-20. számú rendezvénytermében.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelte (továbbiakban: Rendelet) alapján kerületi

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.05.26 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.05.26 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.01.22 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.01.22 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok!

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok! Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email: info@zugloikozoskepviselet.hu Web: www.zugloikozoskepviselet.hu vagy www.zugloitarsashazuzemeltetes.hu

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről. 2013. augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről. 2013. augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdoná lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről I.kategóriás lakások: Egyek, Fő u. 59. sz. Egyek, Fő u. 4. sz. Egyek, Deák F. u. 4. sz. Egyek, Víg u. 1/a sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

Lakossági felhívás gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára!

Lakossági felhívás gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára! Lakossági fhívás gáz csatlakozó vezetékek és fhasználói berendezések műszaki-biztonsági fülvizsgálatára! Ezúton tájékoztatom a gáz csatlakozó vezetékk rendkezőket, hogy 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJUS Opten Kft. I 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 2014.10.15. óta hatályos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 88. sz. Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Társasházi gázvezetékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata

Társasházi gázvezetékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata Társasházi gázvezetékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata Bp., 2014. június 5. Előadó: Gotthard Béla szolgáltatási osztályvezető Fogalmak TELEKHATÁR GÁZELOSZTÓ VEZETÉK FŐELZÁRÓ FOGYASZTÓI VEZETÉK FŐCSAP

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE 2014.

HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. Akácfa Körúti Lakásfenntartó Szövetkezet Közgyűlési HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. Legutolsó bejegyzés: 2014.novmber 20. A könyv tartalmának hitelességét a határozatokhoz kapcsolódó közgyűlési jegyzőkönyvek

Részletesebben

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 34/2002. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a kerületi ingatlanállomány javítása érdekében a társasházak, valamint a lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására

Részletesebben

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről 2015. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi beszámolóval teszek eleget az Egyek Nagyközség

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA a módosítással egységes szerkezetben A Szolgáltatások Részletfizetési Szabályzatát a tulajdonosa, a Pátyi Önkormányzat a 211/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

2014. május 28-án 17 órakor

2014. május 28-án 17 órakor M E G H Í V Ó Értesítem a Tisztelt tulajdonost, hogy a DUNA Társasház részére 2014. május 28-án 17 órakor közgyűlést tartunk. Helyszín: Aquincum Általános Iskola Napirend: 1) Levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető,

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról Előterjesztés 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról 1. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE 1.1 Pályázat célja A pályázat alapvető célja

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL Fazakas Miklós FÉG Konvektorgyártó Zrt. Magyarországon, az energetikailag felújítandó lakóépületek felét gázkonvektorral fűtjük. Összesen mintegy 4,5 millió gázkonvektor üzemel,ezek

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele Sorszám: IV/13 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Döntéshozatal

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS IntercisaLakásszövetkezet február 26.

ZÁRSZÁMADÁS IntercisaLakásszövetkezet február 26. ZÁRSZÁMADÁS 2015. IntercisaLakásszövetkezet BESZÁMOLÓ 2.-7. oldal: Az igazgatóság beszámolója a 2015. évben végzett munkáról, valamint a 2016. évi pénzügyi és műszaki tervekről Határozati javaslatok Egyszerűsített

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15. Javaslat Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás helyreállítási munkálatainak végrehajtására

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2. melléklet a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Elektronikus terhelési összesítő

Elektronikus terhelési összesítő Díjbeszedő Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107 109. Bankszámlaszám: 18203332-06001843-40010025 Jogosult azonosítója: A10805246T001 Telefonos ügyfélszolgálat 06 1 414 5000 Automata mellékvízmérőállás-bejelentés

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31. Az alábbi beszámolóval teszek eleget az Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/996 (XII.0.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van?

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Válasszon testreszabottan! Bankválasztó Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, és válassza ki bankját, bankszámláját tudatosan! ERRE

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM

MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51985/2012., NAIH-51987/2012., NAIH-51489/2012. Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki Üzleti partnerszám Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

Rendezvény helyszíne Kecskemét Békési László vezető-főtanácsos, GKM

Rendezvény helyszíne Kecskemét Békési László vezető-főtanácsos, GKM A műszaki szabályozás alakulása Rendezvény helyszíne Kecskemét 2008.03.28. Békési László vezető-főtanácsos, GKM Üzleti Környezet Fejlesztése A magyarországi üzleti környezet a 66., az adminisztratív ügyintézés

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő:

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól Ó z d, 2011. május 30. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ü g y v e z e t ő j e A nem lakáscélú

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Előadó Zsákai Lajos tűzoltó alezredes Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Az élet és a környezet védelmében

Az élet és a környezet védelmében Az élet és a környezet védelmében A kéményseprő-ipari feladatok változásai és ezek kapcsolódása a gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat területéhez Előadó: Kocsis Krisztián Műszeres Szolgáltatási Osztályvezető,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére 2012. Belváros-Lipótváros

Részletesebben

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. Jelenlegi ügyfeleink esetében a változások 2013. február 11-től érvényesek! 1 I. Lakossági folyószámlák Lakossági folyószámla

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

2017. évi Árjegyzék II.

2017. évi Árjegyzék II. 1 S 00690001 Ivóvíz bekötések építése (1.1. - 1.3. pontok alapján): 2017. évi Árjegyzék II. Felhasználási helyeken végzett tevékenységek árai 1.1. Ivóvízbekötés készítése, megcsapolás, épített aknában

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében bekövetkezett változás bejelentése (A megfelelő rész kitöltendő)

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében bekövetkezett változás bejelentése (A megfelelő rész kitöltendő) 6. SZÁMÚ MELLÉKLET Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A. Tel.: 94/331-199 Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében bekövetkezett változás bejelentése

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 LAKOSSÁGI FÓRUM Simontornya Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Kossa István elnök

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:..

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.. KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.. Tartózkodási

Részletesebben

Pince-használati szabályzat

Pince-használati szabályzat Pince-használati szabályzat A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága az épületek alagsorában található raktározó helyiségek (pince) használatának rendezése érdekében az alábbi

Részletesebben

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31.

Beszámoló az Egyek Nagyközség. Önkormányzat tulajdonában lévő. bérlakásokról és üzlethelyiségekről augusztus 31. Beszámoló az Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokról és üzlethelyiségekről 2016. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi beszámolóval teszek eleget az Egyek Nagyközség

Részletesebben

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FÖV ÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére V. kerület Önkormányzat Képviselő Belváros-Lipótváros,

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben