Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai!"

Átírás

1 2015. július 1. Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! Mint Önök által ismert, az 1950-es években épült lakóépületük cserepezése rossz állapotban van, felújításra szorul. Évek óta bontott cserépvásárlásra, javítgatásra költünk, de biztonságos eredményt nem várhatunk, a beázás veszélye - szinte folyamatosan - fennáll. Ezért Szövetkezetünk Igazgatósága rendkívüli befizetésként (részletként) elrendelte kb. 24 hónapon keresztül a közös költség részeként, de azon felül lakásonként és havonta 14 eft befizetését. Ebből az alapból megvalósíthatjuk a tetőszerkezet és kapcsolódó bádogos munkák szükség szerinti, a héjalás teljes felújítását. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az információként beszerzett ajánlatok szerint eft eft bekerülési összeggel számolhatunk mai áron. Kérjük a hátoldalon lévő vállalási nyilatkozatot aláírva, az iroda postaládáján keresztül, vagy levélben július 15-ig visszaküldeni szíveskedjenek. A teljes-körű vállalás megléte esetén a Szövetkezet - kamatmentes kölcsön nyújtásával - megelőlegezi a felújítás költségeit, a kivitelezés ezen a nyáron elkészülhet. Addig is elő-takarékosságként kérjük július hótól a közös költséggel együtt, a 14 eft befizetését a szokásos bankszámlaszámra teljesíteni szíveskedjenek. Az épület tulajdonosi közösségét meghívjuk július 8-án (szerda) 18 órára irodánk tanácskozójába, ahol a részletekről tartunk megbeszélést. Örömmel vettük, hogy az épület egyik lakástulajdonosa Urbán István úr (20/ , vállalta az előkészítésben és a napi kapcsolattartásban való közreműködést. Pécs, június 30. Blaskó József elnök

2 2015. június 25. Gyakran feltett kérdés: Mit tartalmaz a közös költség? Közös tulajdon, közös teher, melynek képzési szabályait a Szövetkezeti Törvény határozza meg. Ezen jogszabály szerint közös költségnek számít a közös tulajdonba tartozó épületrész, épület-berendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség, valamint a lakás fenntartásának költsége, illetve a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás. Ezen kiadások fedezése pedig mindazoknak a feladata, akik tulajdoni joggal rendelkeznek a többlakásos házban. Jó, ha tudjuk például, hogy a közös költség egy része az épület fenntartására fordítódik, pontosabban annak üzemeltetésére, karbantartására és felújítására. Az üzemeltetés tartalmilag a közös tulajdonú ingatlanrészek rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások ellátását jelenti: a közüzemi szolgáltatások díjának kifizetését, a központi berendezések üzemben tartói feladatainak ellátását, a műszaki gondnoki, takarítói szolgáltatások megszervezését. Szintén ide tartoznak az üzemeltetéshez szükséges irodai költségek, tiszteletdíjak, megbízási díjak és egyéb személyi kiadások, valamint ezek járulékai is. A fenntartás és a karbantartás mellett a közös költségből fedezik azokat az egyes felújítási munkálatokat is, amelyek az ingatlan egészére, egy, vagy több főszerkezetére terjednek ki, valamint azokat az időszakonként szükségessé váló általános javítási vagy építés-szerelési munkákat, melyek célja a társasház eredeti műszaki állapotának, valamint eredeti használhatóságának és üzembiztonságának helyreállítása, megőrzése. A korszerűsítés is felújítás: például a központi fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezéseinek, az épület hő-védelmével az ésszerű energiafelhasználással, kapcsolatos átalakításait vagy cseréit jelenti. Ezt az alapot vesszük igénybe pályázati önrészként részben, vagy teljes mértékben. Közös költségként kezeljük azt a - szokásos havi költségen felül fizetendő részletekben fizetendő összeget, amit egy meghatározott célra, pl. a nemrég lezajlott fűtéskorszerűsítés miatt, rendkívüli befizetésként határoztunk el. A közös költség mértékét tulajdoni hányad alapján kell meghatározni. Szövetkezetünknél az épület építési technológiájától, életkorától, műszaki állapotától és a felújítottság mértékétől változóan 78.- Ft/m²/hó Ft/m² /hó között változik, pécsi viszonylatban a legalacsonyabbnak mondható. (néhány épületünknél 6 éve változatlan) Meghatározása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. Az év végi zárási munkálatok során állapítható meg, hogy a befizetések elégségesek voltak-e, és hogy mekkora összeg vezethető át az elkülönített - kötelezően képzendő - felújítási alapra, ill. szükséges-e a felújítási alapból kiegészítés a napi kiadásokra. A közös költség mértékének tervezése a gazdasági zárás eredménye, valamint a következő év tervbe vett munkái alapján történik. Főbb költséghordozók: Épületbiztosítási díjak, műszaki hibaelhárítási és általános javítási és fenntartási költségek, érintésvédelmi és szabványossági, tűzrendészeti vizsgálatok, szakvélemények

3 beszerzési költségei, takarítás személyi és vállalkozási költségei, a Szövetkezetre előírt főkönyvi könyvelés vállalkozási költségei, közös víz-, villany felhasználás költsége, a szeméttárolók bérleti díjai, a fűtési költségosztók leolvasási és feladási díjai, valamint a számlavezetés és banki tranzakciók költségei. Közös költség fizetése: Szövetkezetünknél a közös költség tárgyhavi díját - késésmentesen - mindig a hónap 15. napjáig beérkezően szükséges megfizetni. Ez történhet banki átutalással (eseti, vagy állandó megbízással) és ERSTE bankfiókban történő készpénzbefizetéssel. A befizetés/utalás közlemény rovatába minden esetben fel kell tüntetni a tulajdonos nevét és a lakásazonosító számot május 19. Kivonat A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet május 20.-án megtartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatokról: 1/2015.(05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A közgyűlés a napirendet a meghívó szerint elfogadja. A közgyűlés levezető elnökének Dr. Jeky Emese ügyvédet választja meg. A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Bérces Lajosnét választja meg. A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőknek Pagonyi László és Dr. Sárhegyi Erzsébetet lakásszövetkezeti tagokat választja meg. 2/2015.(05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A közgyűlés határozatait nyílt szavazással jelenlévők 51%-os szótöbbséggel hozza meg, az 1.,2.,3.,4.,5. -ös napirendi pont vonatkozásában, a közgyűlés határozatát nyílt szavazással jelenlévő tagok 2/3-os szótöbbséggel hozza meg a 6-os napirendi pont vonatkozásában, a közgyűlés a jelenlévő tagok 51%-os szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg a 7.-es napirendi pont vonatkozásában és titkos szavazással a jelenlévő tagok 51%-os szótöbbségével hozza meg a 8.-as napirendi pont vonatkozásában. 3/2015.(05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése a évi gazdálkodásról, mérleg és vagyonfelosztásról szóló beszámolót, valamint az igazgatóság évi munkájáról való beszámolóját az írásbeli anyaggal egyezően elfogadja. Az elfogadott mérleg főbb adatai a következők: Elszámolt bevételek összesen Elszámolt ráfordítások összesen Tárgyévi eredmény (05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése a felügyelőbizottság jelentését a évi gazdálkodásról, mérleg és vagyon-

4 felosztás vizsgálatáról, valamint a beszámolót a felügyelőbizottság munkájáról elfogadja. 5/2015.(05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése a évi bevételi tervet és a évi főbb célkitűzéseket, a beszámoló szerint az írásbeli anyaggal egyezően elfogadja. A közös költség emelés től: Kandó K. u típus 39,00 m²-es lakás esetén Ft/hó 2. típus 56,00 m²-es lakás esetén Ft/hó Gépkocsi tárolók 1. típus 16 m²-es Ft/hó 6/2015. (05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése úgy dönt, hogy a lakásszövetkezet további működését a Ptk. rendelkezéseivel egyezően folytatja. A lakásszövetkezet a Ptk. hatálya alá helyezkedik. A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elfogadja, mely a módosításokkal a mai naptól hatályba lép. 7/2015. (05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése Dr. Heimann János felügyelőbizottsági tag tisztségviselő lemondását a mai nappal elfogadja. 8/2015.(05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet tól ig az elkövetkezendő 5 évre Horváth Gergő Dávidot a felügyelőbizottság tagjává tisztségviselőnek választja meg. Blaskó József hitelesítő igazgatósági elnök május 19. Tisztelt U I. Köszönettel vettük a jelentkezést, a pályázatot az Igazgatósági, tisztségviselői feladat ellátására. Külön öröm, hogy utolsó személyes találkozásunk során tett tető-felújítási javaslat - hajtó motorját is láthatjuk Önben, benned május 18. köszönettel Tisztelt XYZ

5 Köszönettel vettem fenti aláírással ellátott levelét, melynek megírására nyílván a jobbítás szándéka vezette. A személyes megszólítás miatt válaszolok névtelen levelére. Az elmúlt 17 év alatt, mióta a Szövetkezetnél vagyok szolgálatban, kialakult egy személyesebb, közvetlen kommunikáció a tagjaink, tulajdonosaink részéről, különösen az épület felújításokra befizetett százezrek és azok sikeres felhasználása miatt is. Leveléből a kár-megelőző, a további feladatokat meghatározó épület szemlék fontosságának hangsúlyozása figyelemre méltó, amit továbbra is szorgalmazni fogok, és személyesen is részt veszek a bejárásokon. Az épületek kontúrjait meghaladó burkolati, bejárati észrevételeit köszönöm, de csak továbbítani tudom a pénzszűkében lévő Önkormányzatunknak és szerveinek. A Szövetkezet hatásköre az épületek határoló falai + 1 méter. Bízom benne, hogy legközelebb - levél helyett - személyesen is találkozhatunk, megbeszélhetjük közös problémáinkat. Üdvözlettel: Blaskó József március 25. A tíz év óta Szövetkezetünknél szolgálatot teljesítő Gyimesi Jánosné másodszor is nyugdíjba megy ével Gyimesi Jánosné gazdasági vezetőnek. Helyben Tárgy: Köszönet és búcsú. Kedves Rózsa! Szeretettel köszöntelek másodszori nyugdíjba vonulásod alkalmából. Köszönöm a Szövetkezetnél eltöltött mintegy tíz évedet, az áldozatos, sokszor hálátlanul el nem ismert munkád, hozzáértésed és kitartásod, az igazán körül sem írható munkaköri és munkarendi tevékenységed. Az idő megy tovább Helyes volt az elképzelés, hogy utánpótlásunkról, a fiatalításról gondoskodnunk kell. Két elvesztegetett év után - csak kiszervezéssel oldhattuk meg a gazdaságvezetői feladatok ellátását. Örömmel tölthet el bennünket, hogy ezt

6 a munkát egy vérprofi, általunk régóta ismert és elismert könyvelő cég végezheti, akinek vezetőjéhez részedről baráti szálak is kötődnek. Megteremtettük, szinte belecsúsztunk egy új helyzetbe, ami a napi nyilvántartási és ügyfélszolgálati munkát illeti. Hogy személyi választásunk sikeres volt-e, csak az elkövetkezendő idő döntheti el. A betanítási idő kicsit rövidre sikerült gazdasági okból. Megtisztelő volt számomra, hogy Veled dolgozhattam, fenntartás nélkül bízhattam munkádban a 150 milliónyi, pályázati felújítási- és elszámolási feladatok kapcsán. Köszönöm, hogy a tíz évvel ezelőtti, pince-szintű, kissé szutykos, itt-ott korrupt Szervezetből egy kiemelkedő színvonalú, megbízható Szövetkezet nőtte ki magát a tulajdonosi közösség és az érdekképviseleti szerv látható és érzékelhető elismerése mellett, elévülhetetlen munkádnak is köszönhetően. Fogadd ajándékunkat, emlékeztetőként. Szívből kívánom Neked kedves Rózsa, hogy ezt a tízest az életed különösen hasznos részeként könyveld el, hiszen könyvelő vagy. Jó egészséget és mozgalmas, igazi nyugdíjas időket kívánok szeretettel Blaskó József Tolmácsolom közvetlen- és távolabbi munkatársaid köszönetét és jó kívánságait, név szerint: Szaklajda- Vékási Anett, Szabó Istvánné, Bérces Margit, Kander Istvánné, Pagonyi Tímea, Görcsi Lászlóné, Pagonyi László. Dr. Heimann János, dr. Sárhegyi Erzsébet, dr. Lakatos György, dr. Tóth Imre, dr. Békefi Irén, Szabó Eszter, Barics Margit, Gyűrüs Lajos Ügyeljünk a bank-költségeinkre. A különféle rendszeres, vagy esti banki tranzakciók díjával is tisztába kell lennünk. Örülünk, hogy hamarosan az iskolai oktatásban is tantárgy lesz a bankolás. Szövetkezetünknél is fontos költségelem a banköltség mértéke, tervezése és lehetőleg a minimalizálása. Emlékezetes, hogy 5-6 éve Szövetkezetünknél megszüntettük a sárga csekket, tehát a postán történő befizetés lehetőségét a dupla bankköltség felszámításának elkerülésére. Ez sokunknak először bosszúságot okozott, de a megtakarítás miatt megérte. A mai helyzet gyökeresen megváltozott, tulajdonosainak megértették törekvéseinket, de újabban a bankok önköltség-áthárítása nem ismer határokat. A bankfiókban történő kp. befizetés helyett ha lehetséges válasszák az át-

7 utalás valamilyen formáját, pl. megbízásos, rendszeres havi, vagy közüzemi, esetleg egyedi átutalást. Szövetkezetünk évi összesített bankköltsége Ft volt, mely összeg a havi közös költségben már lakásonként 100.-Ft helyet foglal el. Javasoljuk Önöknek, hogy tájékozódjanak bankjuknál a tranzakciós kondíciókról Felhívás szövetkezeti tisztségviselői feladat ellátásra pályázat benyújtásával. Humán erőforrás folyamatos megújítása. Országos jelenség, hogy a társasházak és lakásszövetkezetek vezetése, munkaszervezete és tisztségviselői zömmel nyugdíj-korúak, mely alól a mi szövetkezetünk sem kivétel. Esetünkben a fiatalítást szolgálta a műszaki hibabejelentés- elhárítás és a teljes főkönyvi könyvelés kiszervezése, valamint az épülettakarítás is egyre inkább külső,- többszemélyes vállalkozások feladatává vált. Az új irodai asszisztens felvétele is ebből a célból történt. Az igazgatóság (5 fő) és az FB. (3 fő) tagjainak részbeni megújítását, új tisztségviselő személy, személyek jelölését, elfogadtatását folyamatba kell tennünk, már a közelgő közgyűlésünkre is előterjesztve. A tisztségviselői tagsági feladat ellátását semminemű végzettséghez nem kötjük, a jelentkezéseket diszkréten kezeljük. A pályázás történhet telefonon néhány adat megadásával, írásban a szövetkezeti postaládán keresztül. Szívesen vesszük jelentkezésüket (vagy személyre szóló javaslatukat) ha a lakóközösségért némi társadalmi munkát vállalnának, empátiájukkal, lakhatási tapasztalataikkal és bölcsességükkel bekapcsolódnának a Szövetkezet irányításába. Éves viszonylatban a munka 3-4 alkalommal ülésezés formában jelent 1-2 órás elfoglaltságot. Szövetkezetünknek tekintélyét az elmúlt két évtizedben nagyban növelte, növeli a kiemelkedő személyiségű tisztségviselői kar összetétele a tanártól a jogászig, ami számomra külön megtiszteltetés. Kérem jelentkezzenek! Blaskó József elnök

8 Mellékvízmérők időszakos cseréje Tisztelt Tulajdonosok! A Tettye Forrásház Zrt. kimutatása szerint az alábbi lakásokban felszerelt mellékvízmérő (mellékvízmérők) hitelessége évben lejár. Szövetkezetünket legkésőbb i hatállyal összesen 25 db. mellékmérő cseréjével érinti a hitelesség vesztés. Az épületnek elemi érdeke, hogy minden mérőhely érvényes hitelességű legyen, hisz így értük el, hogy a Szövetkezetünk teljes területén mellékmérő alapú elszámolás legyen. Érintett lakások: , , , , , , , , , , , , , , , , ,103-24, , , , , Az alábbiakban közöljük a mellékvízmérők csere és szakszerűségi vizsgálat árlistáját, mely szerint a legnagyobb kedvezményeket I. negyedévi megrendelés illetve fizetés esetén, csoportos cserét feltételezve lehet elérni. (lásd még honlapon) Szövetkezetünk vállalja a csoportos csere megszervezését és megrendelését, amennyiben Ön ezt -ben kéri. Ez esetben nyilatkozatán kívül kérjük a márciusi közös költséggel egyidejűleg a lakásban lévő mérők számától függően a ,- Ft/db befizetését a Szövetkezet számlájára. (Amennyiben sikerül a kiszállási költségben kedvezményt elérni, azt a közös költség számláján jóváírjuk.) Abban az esetben ha a válasza, illetve befizetése nem érkezik meg ig, úgy egyénileg kell mellékvízmérőjét cseréltetni. A táblázatban lévő változatok közül Önöket a NA 13 méretű vízmérő érinti. Szövetkezetünk területén minden lakásban érvényesült a szakszerű mérőhely kialakítás, tehát gyakorlatilag a mérő és a csere munkadíját, és a kiszállás költségét kell megfizetni. Emlékeztetjük Önöket, hogy a víz-közmű törvény változása következtében a mellékvízmérők hitelessége 8 évre nőtt. Blaskó József elnök

9

10 Új kolléganőnk munkába állása Értesítjük tisztelt tulajdonosainkat, hogy az elmúlt évben új munkatársat vettünk fel bér- és járulék támogatás igénybevételével általános ügyintézői, ügyfélkapcsolati munkakörbe. A próbaidő és a támogatás megszűntével teljes foglalkoztatásba vettük Szaklajda- Vékási Anett munkatársunkat alkalmassága alapján, az iroda munkaszervezetének fiatalítása miatt. Kérjük Önöket, hogy a betanulási időszakra tekintettel kellő türelemmel, bizalommal forduljanak Anetthez a szokásos ügyfélfogadási napokon, vagy telefonon (72/315907), honlapunk (http://szigeti2lakszov.hu) üzenő-falán, ben. Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szövetkezetünk teljes főkönyvi könyvelését a számviteli- és a szövetkezeti törvényben előírtak szerint, független külső szervezet végzi a továbbiakban. Blaskó József elnök Proxy korongos beléptető egység A József A. u sz. épületeink beléptető és felcsengető rendszere működésével kapcsolatban sok hibajelzést kaptunk, jóllehet a központi egység korszerűnek mondható. A bosszúságok csökkentése érdekében mind a hat lépcsőházban a központ alá számbillentyűs, proxy korongos beléptető egységet szereltetünk fel, mely a leggyakoribb használatot - pl. a tulajdonos, vagy családtagja (esetleg bérlője) bejutását - szolgálja. Tehát bejuthatunk a lakáskódunk beütésével, vagy a kis korong közelítésével a klaviatúrához. Így nem kell a kapukulcsot használnunk. A vendégek felcsengetése, a bejutás-kérése változatlan. Minden lakás részére 1 db. korongot térítés nélkül biztosítunk, melyet kérünk átvenni irodánkban legkésőbb február 04-ig. Ezt követően a régi számbillentyűzet nem használható. További proxy korong igényelhető Samu József iparosnál 800.-Ft/db. térítés ellenében. (telefon: 06/ )

11 Gáz vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata Megrendelése Sajnálattal állapítottuk meg, hogy felhívásunk ellenére ( , WEB, és levél) ig az érintettek %-a küldte meg megrendelését postán, ben vagy levélszekrényen keresztül. Az a törekvésünk, hogy a kezelésünkben lévő épületek (lakások) teljessége szerepeljen a megrendelés-jegyzékben, így nem sikerülhetett. Kérjük tulajdonosainkat, hogy január 6. után közvetlenül az E.ON ügyfélszolgálatának küldjék meg megrendeléseiket a Pécs, Búza tér 8/a címre Gáz vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata megrendelése Tisztelt tulajdonosok! A gázszolgáltatás felhasználói vezetékeinek és berendezéseinek a műszaki biztonsági felülvizsgálatáról szóló 51/2013.(XI. 18) NGM rendelet a vonatkozó törvény végrehajtásával kapcsolatos előírásokat rögzíti. A napokban megkaptuk a Szolgáltató E.ON tájékoztatóját a társasházakra, szövetkezetekre vonatkozóan, melyet kérünk áttanulmányozni. Kérjük a csatolt MEGRENDELÉST (kinyomtatni) pontosan kitöltve a postaládánkba, vagy postai úton a Szövetkezetnek ig beérkezően eljuttatni szíveskedjenek. A megrendeléseket azért kérjük hozzánk eljuttatni, hogy a teljes tulajdonosi kört lefedően (ellenőrzötten) továbbíthassuk ig az E.ON felé. A tájékoztató szerint a megrendelt első vizsgálat közötti időszakban történik meg, melyre (ha megvan) biztosítaniuk kell

12 a gázkészülékre (esetleg vezeték-átépítésre, kémény-alkalmasságra) vonatkozó bizonylatokat. (javasoljuk a megrendelőlap copyzását, (Ctrl+ C, vagy command+c) kinyomtatását) Kérjük a beküldési határidő pontos betartását. Megrendelés Műszaki biztonsági felülvizsgálat Csak egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetén Ingatlan tulajdonos neve, elérhetősége: Név: Telefon: Fax: Felhasználó neve és elérhetősége, ha nem azonos az ingatlan tulajdonosával: Név: Telefon: Fax: Felhasználási hely címe: Ir. szám: Település: Utca: házszám/ hrsz.: em.: ajtó: Felhasználási helyen található csatlakozó vezeték, felhasználói berendezés üzembe helyezésének dátuma: ismeretlen Mérési pont (POD) azonosítója: nincs Mérő gyártási száma: nincs Alulírott, mint a fent megnevezett ingatlan tulajdonosa, az elosztói engedélyestől a jelen okirat aláírásával megrendelem az ingatlanon található gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet szerinti műszaki biztonsági felülvizsgálatát, a csatolt tájékoztatóban leírtakat tudomásul vettem, felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat és feltételeket a felülvizsgálat időpontjában biztosítom. A felülvizsgálat díjmentes, de ha a felülvizsgálat során hiba, hiányosság kerül megállapításra, ezek elhárításának kötelezettsége és költsége az ingatlan tulajdonosát terheli. Amennyiben a feltárt hibák kijavítása nem történik meg, úgy az elosztói engedélyest felelősség nem terheli. Pécs, Ingatlan tulajdonos aláírása

13 TÁJÉKOZTATÓ az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet előírásai szerint. Az ingatlan tulajdonosokra vonatkozó elő írások Az január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonos a földgázelosztói engedélyesnél december 31-ig köteles bejelentést tenni, melyben megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését. A megrendelést a tulajdonosnak írásban kell megtennie. A megrendelés alapján az elosztói engedélyes a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a fűtési időszakot követően április szeptember. 30. közötti időszakban előzetesen egyeztetett időpontban fogja elvégeztetni. Az január 1. után üzembe helyezett a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérő cserével egyidejűleg köteles a tulajdonos elvégeztetni. A megrendelést a tulajdonosnak írásban kell megtennie..a megrendelés alapján az elosztói engedélyes a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a hitelesítéssel összefüggő gázmérő cserével egy időben fogja elvégeztetni. A társasházakra vonatkozó előírások Társasház közös tulajdonú csatlakozó vezetéke és/vagy társasház közös helyiségeiben elhelyezett közös tulajdonú felhasználói berendezés, és/vagy társasházi lakások gázmérő nélküli felhasználói berendezés (tűzhely-általány) esetén: o a társasház a földgázelosztói engedélyestől a társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az időszakban a csatlakozóvezeték cseréjére sor került, a cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. o A november 1-je előtt jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel rendelkező társasház október 31-ig köteles megrendelni a közös tulajdonú csatlakozó vezetéke és/vagy társasház közös helyiségeiben elhelyezett közös tulajdonú felhasználói berendezések, és/vagy társasházi lakások gázmérő nélküli felhasználói berendezések (tűzhely-általány) műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. A megrendelést a társasház közös képviselőjének kell írásban megtennie. A megrendelés alapján az elosztói engedélyes a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a megrendelés dátumát követő egy éven belül fogja elvégeztetni. A megrendelésre vonatkozó előírások Az írásos megrendelő: o o o személyesen az E.ON ügyfélszolgálati irodáin leadva, vagy postai úton az E.ON Ügyfélszolgálati Kft Pécs Pf.:197 címen, vagy elektronikus úton a -címen juttatható el. A műszaki biztonsági felülvizsgálat időpontjában az ingatlan tulajdonosnak az alábbi feltételeket, dokumentumokat kell biztosítani: - a gázfogyasztó készülékek karbantartását igazoló dokumentumok, amely a flexibilis csatlakozóelemre is kiterjed (a készülék gyártójának előírása szerinti időn belüli érvényességgel és tartalommal elvégzett beavatkozások, legalább az utolsó készülék-karbantartás időpontja, a flexibilis csatlakozócsövek egyes típusai csak korlátozott időtartamig használhatóak), - a kémény (ha van gázüzemű kéményes készülék a felhasználó berendezésben) kéményseprő-ipari közszolgáltató által elvégzett műszaki felülvizsgálatát igazoló 1 évnél nem régebbi dokumentum, - ha a légellátást az eredeti állapothoz képest megváltoztatták, az új légellátás méretezése (pl. nyílászáró csere, szellőző nyílások megváltoztatása, légrések leszigetelése, páraelszívó beépítése esetén), - ha gázkészülék cserét hajtottak végre, s az az eredetihez képest megváltoztak a légellátási füstgáz elvezetési feltételek, annak műszaki átvételéről szóló dokumentum, Társasház közös tulajdonú csatlakozó vezetéke és/vagy társasház közös helyiségeiben elhelyezett közös tulajdonú felhasználói berendezés, és/vagy társasházi lakások gázmérő nélküli felhasználói berendezés (tűzhely-átalány) esetén a társasház képviselőjének a felülvizsgálat időpontjában az érintett közös helyiségekbe, lakásokba (tűzhely-átalány) történő bejutást biztosítania kell.

14 A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket ellenőrzi az elosztói engedélyes megbízottja. Ezért a felsorolt dokumentumok, feltételek megléte, és a helyszíni felülvizsgálat megállapításai együtt határozzák meg a csatlakozó vezeték, felhasználó berendezés műszaki-biztonsági szempontból történő megfelelőségét. A felülvizsgálat során megállapított hiba, hiányosság elhárításának kötelezettsége és költsége az ingatlan tulajdonosát terheli. Amennyiben a feltárt hibák kijavítása nem történik meg, úgy az elosztói engedélyest felelősség nem terheli! Rezsicsökkentés hatása a közös költségre Bár január elsejével 10 százalékkal csökkent a lakossági gáz-, illetve villamos energia, illetve szintén csökkent a használati hideg-melegvíz- és szennyvízelvezetés, a kéményseprés, a táv-hőellátás és a háztartási hulladékelszállítás díja, továbbá november 1.-től újabb 10 % csökkentés érvényes villamos energia, gáz és távfűtés esetében Magyarországon, ez azonban nem jelenti azt, hogy a fenntartási hozzájárulás, vagyis a közös költség esetében is meglátszik a kormányakarat. A közös költség ugyanis nem pusztán a közüzemi szolgáltatások díjait tartalmazza. Tudva levő, hogy egy társas épület közös költsége három részből áll: a közüzemi díjakból, az üzemeltetési költségből, és ezeken felül a felújításra szánt pénzből. A közhangulat valamint a média sugallata szerint a 10 százalék (később 20 százalék) a közös költségre is így vonatkoztatható? Helytelen lenne a rezsicsökkentést úgy értelmezni, hogy annak eredményeként a közös költség is talán 10 (majd 20) százalékkal alacsonyabb lesz. Szövetkezetünknél például egy 50 m 2 -es lakásnál a közös költséget az áram árának 10 százalékos csökkentése mindössze 90 forinttal mérsékli. Minden (10 db) társas épületünknél - a közös költség részeként az egyetlen közüzemi díj - a lépcsőházi világítás, így a villamos energia felhasználás ára. Minden más közüzemi díjat a Szolgáltatók a tulajdonosoknak közvetlenül számláznak. Tehát az előnyök a tulajdonosoknál, lakáshasználóknál jutnak érvényre az egyéni közüzemi számláikban. A tavalyi évet alapul véve a Szövetkezet teljes megfizetett villanyszámlája alapján az 1 m 2 re eső összes költségtartalom 18.-Ft. A évi közösköltség-tervezésnél ezekre a számításokra támaszkodhatunk. Tovább folytatjuk a lépcsőházaink világításának energiatakarékos korszerűsítését led égők alkalmazásával, ami szintén a energia

15 felhasználásunkat, és annak költség-részét csökkenti a közös költségen belül Mit válasszunk konyhafelújítás esetén: maradjon a gáz-tűzhely, vagy a gáz főzőlap + légkeveréses villanysütő-, esetleg teljes villamos üzemű tűzhely??? Ha nyílászáróinkat utólag műanyagra cseréltettük, kényszerhelyzetbe kerülünk. Ha marad a gáztűzhely egy sor, költséges biztonsági átalakítást kell végrehajtani konyhánkban, miután az égéshez szükséges légutánpótlást és égéstermék elvezetést meg kell oldanunk. Ennek költsége akár 100 eft is lehet. Az év végéig a falba mágnes-kapcsolóval együtt működő szellőző ventilátort, az ablak keretbe pedig légbeömlőt kell vágatni. Aki nem teszi meg, kizárhatják a gázszolgáltatásból. Aki főz, az kinyitja az ablakot. De mi van, ha mégsem? Ebből a feltevésből indul ki az a jogszabály, amely több tízezer embert ver súlyos kiadásokba a következő fél évben. A műanyag ablakokkal üzemelő, gáztűzhelyes konyhák egy nemrégiben hatályba lépett jogszabály alapján a jövőben már csak úgy létezhetnek, ha egy mágnes kapcsolóval együtt működő szellőző ventilátor vagy páraelszívó és az ablakszárnyba beépített légbeömlő is van a helyiségben. Az 1981 előtt épült lakásokban a beruházást december 31-ig meg kell valósítani. Ez amellett, hogy több mint százezer forintot igényel, nem kevés kellemetlenséget is jelent a falfúrás, az ablakvágás és a gázszolgáltatás ideiglenes kikapcsolása miatt. Nem tévedés! Akinek ablakcserés konyhája van és a konyhájában gáz tűzhely van, köteles szagelszívót felszereltetni a gáztűzhelye fölé. Nem elég csak felszerelni, hanem ki is kell vezetnie a falon kívülre. A belső, közös szellőző kürtőkbe tilos bekötni! Pályázat keretében cserélt ablakoknál a követelmények zömmel teljesültek.

16 Villamos üzemű készülékválasztásnál valószínű meg kell erősíteni a konyha villamos vezetékeit. A legmodernebb technológia az elektromos készülékek terén érhető el. A legfejlettebb főzőlapoknak az indukciós lapok számítanak, amelyek előnyeik mellett (gyorsaság, takarékosság, biztonság) ma már kedvezőbb áruk miatt is a legjobb vételnek mondhatók. Sok olyan funkcióval bírnak, amelyeket a gázkészülékeknél nem érhetünk el: edényfelismerés, időzített működtetés, gyorsfelmelegítés, maradék-hő kijelzés. A sütő esetén újdonság a pirolízis, a tapadásmentes zománc bevonat. Ez esetben a sütő felmelegíti önmagát 500 Celsius-fokra, és másfél-két óra alatt elégeti a belső felületre tapadt szennyeződéseket október 28. A folyamat végén csak ki kell törölni a sütő aljára hullott hamut. Döntsenek! Internetes elérés az egyéni folyószámla szövetkezeti egyenlegéről Kérje jelszavát a belépéshez címe megadása esetén kiküldjük hat számjegyből álló egyéni jelszavát, melyet honlapunk ügyfélkapu menüpontjába beírva, figyelemmel kísérheti - egész évi - szövetkezeti folyószámlája alakulását. Az adatokat minden esetben a tárgyhónapot követő hónap 5-ig frissítjük, aktualizáljuk. Letöltheti, kinyomtathatja és bizonylatként is felhasználhatja, pl. lakás eladás, bérlő befogadás esetén hóban Mit tehetünk, ha hátralékunk keletkezett, mi a gyakorlata a Szövetkezet

17 Igazgatóságának a tartozó tulajdonossal szemben? A Szövetkezet Közgyűlési határozata értelmében minden, az Ft-ot meghaladó hátralék, vagy tartozás behajtására jogi eszközök igénybevételét kell alkalmazni. Nyilvántartó program által kigyűjtött hátralékosok esetében 1. sz. fizetési felhívás kerül kibocsátásra ajánlott levélben, Ft kezelési költség felszámításával, az esetleges következmények ismertetésével. Ennek eredménytelensége esetén 2. sz. fizetési felszólítás kerül kibocsátásra ajánlott levélben, Ft kezelési költség felszámításával, az esetleges további következmények ismertetésével. Eredménytelenség esetén Fizetési meghagyás (FMH) kerül kibocsátásra Ft ügyvédi és közjegyzői díj, - amely a tartozást növeli beterhelésével. Ez a lépés többnyire eredményes, az adós mozgósítja valamennyi egyéniés családi erőforrásait, befizeti az így már Ft-tal meg növekedett tartozást. A további eljárási kényszer a v é g r e h a j t á s, mely esetben a rárakódó behajtási, eljárási és nyilvántartási, bejegyzési költségek meghaladhatják a tőketartozás összegét. Megterhelik bevételünket, gépkocsinkat, vagy ingatlanunkat. Ezt a fázist nem várhatjuk be, személyes kapcsolatot kell teremtenünk a Szövetkezet illetékes munkatársaival, hogy akadályt közölhessünk, és részletfizetési ajánlatot tehessünk a hátralék elfogyasztására az esedékes havi befizetési kötelezettséggel együtt. A Szövetkezet Igazgatósága minden írásos kérelmet megvizsgál, a realitás fennállása esetén pozitívan befogad, az adóssal a részletekre megállapodást köt. Tehát minden esetben keressük a tárgyalásos, békés megoldást! Hogyan óvhatja meg értékeit

18 a betörőktől? Mit kell tudni a betöréses lopásról? Úgynevezett dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás, vagyis egy ingatlanba való behatolás, melynek során az elkövető megrongálja a zárat, a nyílászárót, a falat vagy a tetőszerkezetet annak érdekében, hogy bejusson és megszerezze az ott található értékeket. A betörők minél kisebb ráfordítással minél nagyobb haszon megszerzésére törekednek. A betörő is ember! A könnyebb megoldásokat részesíti előnyben: - a lakótelepi házak legfelső emeletén lévő lakásokat, - a talajról könnyen elérhető ablakokat, erkélyajtókat, - a takarásban lévő, utcafrontról nem látható nyílászárókat, - a hevederzár, biztonsági zár nélküli ajtókat, - a gyenge, rosszul rögzített ajtótokokat, - a zárcímke nélküli, kilógó hengerzárakat. A modern technika sokat segít a bűncselekmények megelőzésében, azonban nem pótolja az emberi odafigyelést, óvatosságot. Használja mindkettőt! Egyszerű, olcsó praktikák Ne tartson otthon sok készpénzt, nagyobb értéket! Ha mégis, készítsen fényképes érték-leltárat ingóságairól, rendszeresen frissítse, és ezt ne otthon tartsa! Illetéktelen ne tudjon arról, ha nagyobb összegű készpénzt tart otthon, vagy ha értékes ingóságai vannak! Kertes háznál tartson kutyát! Ne könnyítse meg a behatoló dolgát a szokásos hibákkal: kulcs a lábtörlő alatt, villanyóra szekrényben, virágcserépben! Névtáblán ne tüntesse fel az özv. vagy dr. előjelzőket! Ebből arra következtetnek, hogy egyedülálló és vagyonos. Ne verje nagydobra, ha elutazik, kérjen meg valakit, hogy ürítse a postaládáját, és szellőztessen, legyen látható mozgás a lakásban! Szereljen fel időkapcsolót, ami távolléte idején néha lámpát gyújt, és zenét kapcsol be! Ne engedjen idegent a lakásába! Lehet, hogy terepszemlét tart egy későbbi betöréshez! Ha nincs elég pénze, tévessze meg a betörőt üres kamera- és, riasztódoboz, villogó lámpa felszerelésével. Mechanikai védelem Fontos a nyílászárók, ajtótokok, ajtók, ablakok megerősítése!

19 Több ponton záródó biztonsági zárból többet is érdemes felszerelni! A hevederzár kellő biztonságot nyújt, ha jól rögzítik a falhoz! Fémborítású ajtók, rácsozott ablakok is hatékony védelmet nyújtanak! A hengerzárakhoz alkalmazzunk belülről felcsavarozott zárpajzsot! Az ablaküvegeket betörés-gátló fóliával lehet ellátni! Az értékeket falba vagy padlóhoz rögzített bútorszéfben célszerű tartani! Elektronikai védelem Mozgásérzékelő lámpákat már kisebb ráfordítással alkalmazhat. Magánterületen (lakásban, udvarban, lépcsőházban) kamerát is felszerelhet. Korszerű riasztórendszerek kaphatóak, melyeket mindenképp szakemberrel szereltessen be, és gondoskodjon időszakos felülvizsgálatáról! Pécsi biztonságtechnikai cégek az alábbi honlapon találhatóak: Ha mégis betörés sértettjévé válik: - azonnal értesítse a rendőrséget! - lehetőség szerint kinn várja meg a járőr és a helyszínelők érkezését! - semmihez ne nyúljon, ne járkálja össze a helyszínt! - kerülje a dohányzást! Saját értékeiért elsősorban Ön a felelős! Kérjük, fogadja meg tanácsainkat, és adja tovább másoknak is ezt a szórólapot! Segélyhívó számaink: 107, 112 Pécsi Rendőrkapitányság

20 Lakástulajdonos változása A lakás eladásakor csak akkor tudjuk az új tulajdonos nevét átvezetni nyilvántartásainkon, ha a korábbi tulajdonosnak tartozása nincs a Szövetkezet felé. Tartozás, vagy túlfizetés esetén javasoljuk az egymás közti elszámolást Az új tulajdonostól az alábbi adatokat kérjük: Tulajdonos neve (csak az ingatlan nyilvántartásban szereplő tulajdonost (valamelyik tulajdonost) tartjuk nyilván Születési adatok: Anyja neve, születési hely, év, hónap, nap (BIOKOM adatszolgáltatáshoz) Levelezési, számlázási cím Bejelentett személyek száma (BIOKOM adatszolgáltatáshoz) Elérhetőség telefonon, ben (A Szolgáltatóknál a változás, az átírás egyéni ügyintézéssel történik.) elérhetőség Örömmel tapasztaltuk, hogy az címmel rendelkező tulajdonosaink száma egyre nő. Az elektronikus postafiókon keresztüli levelezés ingyenes, gyors és jelentősen megkönnyíti a kapcsolattartást mindkét irányban. Kérjük azokat a lakástulajdonosainkat, akik még nem közölték Szövetkezetünkkel elérhetőségüket tegyék meg, ekkor jóváírunk közös költség befizetésként Ft-ot a várható postaköltség megtakarítás reményében. címük birtokában kiküldjük hat számjegyből álló egyéni jelszavukat, melyet honlapunk ügyfélkapu menüpontjába beírva figyelemmel kísérhetik szövetkezeti folyószámlájuk alakulását Elismerés

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelte (továbbiakban: Rendelet) alapján kerületi

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJUS Opten Kft. I 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 2014.10.15. óta hatályos

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

Lakossági felhívás gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára!

Lakossági felhívás gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára! Lakossági fhívás gáz csatlakozó vezetékek és fhasználói berendezések műszaki-biztonsági fülvizsgálatára! Ezúton tájékoztatom a gáz csatlakozó vezetékk rendkezőket, hogy 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó Igénybejelentő Fogyasztói szám (bekötési főmérő) : I. Felhasználási hely adatai Cím: Irsz. Helyrajzi sz. 5 II. Igénylő adatai II/1. Igénylő adatai Természetes személy az elkülönítetten mért locsolási célú

Részletesebben

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 14116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 97. szám A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések mûszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

Közmű Akadémia 2014. Június 17.

Közmű Akadémia 2014. Június 17. H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu vízvonal@vizmuvek.hu Közmű Akadémia 2014. Június 17. Aktuális ügyfélszolgálati

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I. 2013. gazdasági év zárására. II. Terv készítés 2014. gazdasági évre. III. Lakásfenntartási támogatás. 2013. december

HÍRLEVÉL. I. 2013. gazdasági év zárására. II. Terv készítés 2014. gazdasági évre. III. Lakásfenntartási támogatás. 2013. december HÍRLEVÉL 2013. december I. 2013. gazdasági év zárására Esemény megnevezése Időponttól Időpontig Almérő vízórák leolvasása 2013. november 25. 2013. december 16. Hulladékszállítási címkék átadása 2014. január

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény a 91/A. -sal és 91/B. -sal egészült ki

HÍRLEVÉL. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény a 91/A. -sal és 91/B. -sal egészült ki I. Törvényi változások HÍRLEVÉL 2014. április A 2013. december 31.-én hatályba lépett törvénymódosítás a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget a társasházakról szóló 2003 évi CXXXIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Egységes szerkezetben IV.

Egységes szerkezetben IV. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestületének a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló *6/2010.(XII.10.) sz. r., a 14/2009.(XII.22.) sz. r., a 12/2007.

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

Az élet és a környezet védelmében

Az élet és a környezet védelmében Az élet és a környezet védelmében A kéményseprő-ipari feladatok változásai és ezek kapcsolódása a gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat területéhez Előadó: Kocsis Krisztián Műszeres Szolgáltatási Osztályvezető,

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. 1. A pályázati

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A műszaki-biztonsági ellenőrzés során a következőket vizsgálják a gázkészülék felülvizsgálat (cirkó, tűzhely, konvektor,...

HÍRLEVÉL. A műszaki-biztonsági ellenőrzés során a következőket vizsgálják a gázkészülék felülvizsgálat (cirkó, tűzhely, konvektor,... 2012. szeptember HÍRLEVÉL I. Gázvezetékek és gázkészülékek felülvizsgálata A meglévő gázkészülékeket és csatlakozó vezetékeket fokozatosan, de legkésőbb 2016 végéig műszaki-biztonsági szempontból felül

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJus Opten Kft. I. 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról A 2012.9.1. óta hatályos

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2. melléklet a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7

PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. Lakóközösségek részére. Kódszám: LFP-2009-LA-7 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által, az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására kiírt pályázatához

Részletesebben

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 88. sz. Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat közgyűlése a 3/2010.(11.24.) számú érdekeltségi hozzájárulás egységnyi

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

KINTLÉVŐSÉG-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KINTLÉVŐSÉG-KEZELÉSI SZABÁLYZATA A DÓZSA GYÖRGY Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet (Cg.11-02-000884 KSH száma: 10095760-6820-121-11 adószáma: 10095760-1-11 székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 95. fszt 3.) KINTLÉVŐSÉG-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email:botfalvai@t-email.hu

Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email:botfalvai@t-email.hu Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email:botfalvai@t-email.hu Tisztelt Tulajdonosok! Meghívó Értesítem önöket, hogy a Komócsy utca 47. sz.

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. A 2014. év gazdálkodásáról készült egyszerűsített beszámoló előterjesztése és elfogadása.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. A 2014. év gazdálkodásáról készült egyszerűsített beszámoló előterjesztése és elfogadása. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ A Budapest VII. Kazinczy u. 52. sz. Társasház képviseletét ellátó Intéző bizottságának nevében a 2003. évi CXXXIII. törvény 35. (2) bekezdése alapján közgyűlést hívunk össze. Időpontja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.06.24-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.06.24-től ERSTE Lakástakarék Nyári akció HIRDETMÉNY I. Az Erste Bank Hungary Zrt. értékesítési hálózatában elérhető akció Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Bónusz Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. Jelenlegi ügyfeleink esetében a változások 2013. február 11-től érvényesek! 1 I. Lakossági folyószámlák Lakossági folyószámla

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA)

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) 1. A gázigénylő adatai: Természetes személy esetén: Üzleti partner szám:... Név:... Születési

Részletesebben

1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/9. MELLÉKLET Garantált Szolgáltatások, és azok eljárásrendje 1. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK Elosztói engedélyes szerinti GSZ szám Garantált Szolgáltatás

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

2013. április HÍRLEVÉL Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége

2013. április HÍRLEVÉL Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége HÍRLEVÉL I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége 2013. április Ismételten felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a Társasházi törvény és az SZMSZ rendelkezései értelmében a tulajdonos köteles

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S 1. m ó d o s í t á s a

Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S 1. m ó d o s í t á s a Ügyiratszám: SZ-B-09/00253-1/2013 Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S 1. m ó d o s í t á s a Mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzat (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) Képviseli:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak:

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: 1. számú melléklet Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: Alapdíj főmérő esetén Alapdíj főmérő esetén Ivóvíz szolgáltatás után Szennyvízelvezetés után átmérő Ft/hó/mérő + Áfa Ft/hó/mérő

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Egységes szerkezetbe foglalva. Lezárva 2011. február 25. Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII. 15.) számú rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 10/2008. (IV.17.) Kt. számú rendelet módosításáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ

101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ 101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ 1. Kérelmező adatai: Kérelmező neve:... Adóazonosító jele:... Lakcíme:... Telefonszáma:.mobil száma*:.. E-mail címe*:... Értesítési címe

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H rugalmas számlacsomagról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ ÖNKORMÁNYZATI KAPCSOLATTARTÓ ENERGIAÉRTÉKESÍTŐ ÉS KÖZVILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉSI IRODA 2013. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA

EDF DÉMÁSZ ÖNKORMÁNYZATI KAPCSOLATTARTÓ ENERGIAÉRTÉKESÍTŐ ÉS KÖZVILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉSI IRODA 2013. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA EDF DÉMÁSZ ÖNKORMÁNYZATI KAPCSOLATTARTÓ ENERGIAÉRTÉKESÍTŐ ÉS KÖZVILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉSI IRODA 2013. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA ZSANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZÁMÁRA Oldal: 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK AZ EDF DÉMÁSZ TÁRSASÁGCSOPORT

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről WESSELÉNYI U. 40. TÁRSASHÁZ 2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről RUSTLER KFT. Tisztelt Tulajdonos!

Részletesebben

Iparosított technológiával épült épület, folyamatos felújításainak eredményei.

Iparosított technológiával épült épület, folyamatos felújításainak eredményei. Iparosított technológiával épült épület, folyamatos felújításainak eredményei. Építők 105 Lakásszövetkezet 9024 Győr, Bartók B. út 44-56. Előadó:Csiszár Lajosné lakásszövetkezeti elnök Rudics András Lakásfenntartók

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Előrefizetéses mérőeszközök a távhőellátásban

Előrefizetéses mérőeszközök a távhőellátásban Előrefizetéses mérőeszközök a távhőellátásban melegvíz - és hőmennyiségmérés távirányítható elzáró szelepek eszközök, referenciák és szakmai tapasztalatok Alapítva: 1989 Mérés Szűrés Szabályozás - Székhely:

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:6746/2010. J a v a s l a t a villamos energia szolgáltatóval együttműködési megállapodás megkötésére Tisztelt

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Prohászka Ottokár Alapítvány 19177232-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Budakeszi, 2014. április 30. Készítette: Forró

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Összeállította: Dr. Szabó Attila Előterjesztette: Dr. Szabó Attila Látta: Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekétkeztetési

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyes adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2007. év MONTESZ ALAPÍTVÁNY 1205 Budapest, Révay utca 22. Fővárosi bíróság 9864 Közhasznú szervezet : 2007. 09. 07. naptól Tartalom 1. A költségvetési támogatás felhasználása 2.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet együttműködési szabályzata (külső ingatlankezelő cég igénybevétele esetén)

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet együttműködési szabályzata (külső ingatlankezelő cég igénybevétele esetén) Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet együttműködési szabályzata (külső ingatlankezelő cég igénybevétele esetén) Készült: 2012. 11. 15- én a Szövetkezet 2012.01.10-én érvénybelépett alapszabálya

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van?

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Válasszon testreszabottan! Bankválasztó Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, és válassza ki bankját, bankszámláját tudatosan! ERRE

Részletesebben