Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai!"

Átírás

1 2015. július 1. Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! Mint Önök által ismert, az 1950-es években épült lakóépületük cserepezése rossz állapotban van, felújításra szorul. Évek óta bontott cserépvásárlásra, javítgatásra költünk, de biztonságos eredményt nem várhatunk, a beázás veszélye - szinte folyamatosan - fennáll. Ezért Szövetkezetünk Igazgatósága rendkívüli befizetésként (részletként) elrendelte kb. 24 hónapon keresztül a közös költség részeként, de azon felül lakásonként és havonta 14 eft befizetését. Ebből az alapból megvalósíthatjuk a tetőszerkezet és kapcsolódó bádogos munkák szükség szerinti, a héjalás teljes felújítását. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az információként beszerzett ajánlatok szerint eft eft bekerülési összeggel számolhatunk mai áron. Kérjük a hátoldalon lévő vállalási nyilatkozatot aláírva, az iroda postaládáján keresztül, vagy levélben július 15-ig visszaküldeni szíveskedjenek. A teljes-körű vállalás megléte esetén a Szövetkezet - kamatmentes kölcsön nyújtásával - megelőlegezi a felújítás költségeit, a kivitelezés ezen a nyáron elkészülhet. Addig is elő-takarékosságként kérjük július hótól a közös költséggel együtt, a 14 eft befizetését a szokásos bankszámlaszámra teljesíteni szíveskedjenek. Az épület tulajdonosi közösségét meghívjuk július 8-án (szerda) 18 órára irodánk tanácskozójába, ahol a részletekről tartunk megbeszélést. Örömmel vettük, hogy az épület egyik lakástulajdonosa Urbán István úr (20/ , vállalta az előkészítésben és a napi kapcsolattartásban való közreműködést. Pécs, június 30. Blaskó József elnök

2 2015. június 25. Gyakran feltett kérdés: Mit tartalmaz a közös költség? Közös tulajdon, közös teher, melynek képzési szabályait a Szövetkezeti Törvény határozza meg. Ezen jogszabály szerint közös költségnek számít a közös tulajdonba tartozó épületrész, épület-berendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség, valamint a lakás fenntartásának költsége, illetve a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás. Ezen kiadások fedezése pedig mindazoknak a feladata, akik tulajdoni joggal rendelkeznek a többlakásos házban. Jó, ha tudjuk például, hogy a közös költség egy része az épület fenntartására fordítódik, pontosabban annak üzemeltetésére, karbantartására és felújítására. Az üzemeltetés tartalmilag a közös tulajdonú ingatlanrészek rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások ellátását jelenti: a közüzemi szolgáltatások díjának kifizetését, a központi berendezések üzemben tartói feladatainak ellátását, a műszaki gondnoki, takarítói szolgáltatások megszervezését. Szintén ide tartoznak az üzemeltetéshez szükséges irodai költségek, tiszteletdíjak, megbízási díjak és egyéb személyi kiadások, valamint ezek járulékai is. A fenntartás és a karbantartás mellett a közös költségből fedezik azokat az egyes felújítási munkálatokat is, amelyek az ingatlan egészére, egy, vagy több főszerkezetére terjednek ki, valamint azokat az időszakonként szükségessé váló általános javítási vagy építés-szerelési munkákat, melyek célja a társasház eredeti műszaki állapotának, valamint eredeti használhatóságának és üzembiztonságának helyreállítása, megőrzése. A korszerűsítés is felújítás: például a központi fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezéseinek, az épület hő-védelmével az ésszerű energiafelhasználással, kapcsolatos átalakításait vagy cseréit jelenti. Ezt az alapot vesszük igénybe pályázati önrészként részben, vagy teljes mértékben. Közös költségként kezeljük azt a - szokásos havi költségen felül fizetendő részletekben fizetendő összeget, amit egy meghatározott célra, pl. a nemrég lezajlott fűtéskorszerűsítés miatt, rendkívüli befizetésként határoztunk el. A közös költség mértékét tulajdoni hányad alapján kell meghatározni. Szövetkezetünknél az épület építési technológiájától, életkorától, műszaki állapotától és a felújítottság mértékétől változóan 78.- Ft/m²/hó Ft/m² /hó között változik, pécsi viszonylatban a legalacsonyabbnak mondható. (néhány épületünknél 6 éve változatlan) Meghatározása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. Az év végi zárási munkálatok során állapítható meg, hogy a befizetések elégségesek voltak-e, és hogy mekkora összeg vezethető át az elkülönített - kötelezően képzendő - felújítási alapra, ill. szükséges-e a felújítási alapból kiegészítés a napi kiadásokra. A közös költség mértékének tervezése a gazdasági zárás eredménye, valamint a következő év tervbe vett munkái alapján történik. Főbb költséghordozók: Épületbiztosítási díjak, műszaki hibaelhárítási és általános javítási és fenntartási költségek, érintésvédelmi és szabványossági, tűzrendészeti vizsgálatok, szakvélemények

3 beszerzési költségei, takarítás személyi és vállalkozási költségei, a Szövetkezetre előírt főkönyvi könyvelés vállalkozási költségei, közös víz-, villany felhasználás költsége, a szeméttárolók bérleti díjai, a fűtési költségosztók leolvasási és feladási díjai, valamint a számlavezetés és banki tranzakciók költségei. Közös költség fizetése: Szövetkezetünknél a közös költség tárgyhavi díját - késésmentesen - mindig a hónap 15. napjáig beérkezően szükséges megfizetni. Ez történhet banki átutalással (eseti, vagy állandó megbízással) és ERSTE bankfiókban történő készpénzbefizetéssel. A befizetés/utalás közlemény rovatába minden esetben fel kell tüntetni a tulajdonos nevét és a lakásazonosító számot május 19. Kivonat A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet május 20.-án megtartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatokról: 1/2015.(05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A közgyűlés a napirendet a meghívó szerint elfogadja. A közgyűlés levezető elnökének Dr. Jeky Emese ügyvédet választja meg. A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Bérces Lajosnét választja meg. A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőknek Pagonyi László és Dr. Sárhegyi Erzsébetet lakásszövetkezeti tagokat választja meg. 2/2015.(05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A közgyűlés határozatait nyílt szavazással jelenlévők 51%-os szótöbbséggel hozza meg, az 1.,2.,3.,4.,5. -ös napirendi pont vonatkozásában, a közgyűlés határozatát nyílt szavazással jelenlévő tagok 2/3-os szótöbbséggel hozza meg a 6-os napirendi pont vonatkozásában, a közgyűlés a jelenlévő tagok 51%-os szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg a 7.-es napirendi pont vonatkozásában és titkos szavazással a jelenlévő tagok 51%-os szótöbbségével hozza meg a 8.-as napirendi pont vonatkozásában. 3/2015.(05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése a évi gazdálkodásról, mérleg és vagyonfelosztásról szóló beszámolót, valamint az igazgatóság évi munkájáról való beszámolóját az írásbeli anyaggal egyezően elfogadja. Az elfogadott mérleg főbb adatai a következők: Elszámolt bevételek összesen Elszámolt ráfordítások összesen Tárgyévi eredmény (05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése a felügyelőbizottság jelentését a évi gazdálkodásról, mérleg és vagyon-

4 felosztás vizsgálatáról, valamint a beszámolót a felügyelőbizottság munkájáról elfogadja. 5/2015.(05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése a évi bevételi tervet és a évi főbb célkitűzéseket, a beszámoló szerint az írásbeli anyaggal egyezően elfogadja. A közös költség emelés től: Kandó K. u típus 39,00 m²-es lakás esetén Ft/hó 2. típus 56,00 m²-es lakás esetén Ft/hó Gépkocsi tárolók 1. típus 16 m²-es Ft/hó 6/2015. (05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése úgy dönt, hogy a lakásszövetkezet további működését a Ptk. rendelkezéseivel egyezően folytatja. A lakásszövetkezet a Ptk. hatálya alá helyezkedik. A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elfogadja, mely a módosításokkal a mai naptól hatályba lép. 7/2015. (05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése Dr. Heimann János felügyelőbizottsági tag tisztségviselő lemondását a mai nappal elfogadja. 8/2015.(05.20.) számú lakásszövetkezeti határozat: A Pécs- Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet tól ig az elkövetkezendő 5 évre Horváth Gergő Dávidot a felügyelőbizottság tagjává tisztségviselőnek választja meg. Blaskó József hitelesítő igazgatósági elnök május 19. Tisztelt U I. Köszönettel vettük a jelentkezést, a pályázatot az Igazgatósági, tisztségviselői feladat ellátására. Külön öröm, hogy utolsó személyes találkozásunk során tett tető-felújítási javaslat - hajtó motorját is láthatjuk Önben, benned május 18. köszönettel Tisztelt XYZ

5 Köszönettel vettem fenti aláírással ellátott levelét, melynek megírására nyílván a jobbítás szándéka vezette. A személyes megszólítás miatt válaszolok névtelen levelére. Az elmúlt 17 év alatt, mióta a Szövetkezetnél vagyok szolgálatban, kialakult egy személyesebb, közvetlen kommunikáció a tagjaink, tulajdonosaink részéről, különösen az épület felújításokra befizetett százezrek és azok sikeres felhasználása miatt is. Leveléből a kár-megelőző, a további feladatokat meghatározó épület szemlék fontosságának hangsúlyozása figyelemre méltó, amit továbbra is szorgalmazni fogok, és személyesen is részt veszek a bejárásokon. Az épületek kontúrjait meghaladó burkolati, bejárati észrevételeit köszönöm, de csak továbbítani tudom a pénzszűkében lévő Önkormányzatunknak és szerveinek. A Szövetkezet hatásköre az épületek határoló falai + 1 méter. Bízom benne, hogy legközelebb - levél helyett - személyesen is találkozhatunk, megbeszélhetjük közös problémáinkat. Üdvözlettel: Blaskó József március 25. A tíz év óta Szövetkezetünknél szolgálatot teljesítő Gyimesi Jánosné másodszor is nyugdíjba megy ével Gyimesi Jánosné gazdasági vezetőnek. Helyben Tárgy: Köszönet és búcsú. Kedves Rózsa! Szeretettel köszöntelek másodszori nyugdíjba vonulásod alkalmából. Köszönöm a Szövetkezetnél eltöltött mintegy tíz évedet, az áldozatos, sokszor hálátlanul el nem ismert munkád, hozzáértésed és kitartásod, az igazán körül sem írható munkaköri és munkarendi tevékenységed. Az idő megy tovább Helyes volt az elképzelés, hogy utánpótlásunkról, a fiatalításról gondoskodnunk kell. Két elvesztegetett év után - csak kiszervezéssel oldhattuk meg a gazdaságvezetői feladatok ellátását. Örömmel tölthet el bennünket, hogy ezt

6 a munkát egy vérprofi, általunk régóta ismert és elismert könyvelő cég végezheti, akinek vezetőjéhez részedről baráti szálak is kötődnek. Megteremtettük, szinte belecsúsztunk egy új helyzetbe, ami a napi nyilvántartási és ügyfélszolgálati munkát illeti. Hogy személyi választásunk sikeres volt-e, csak az elkövetkezendő idő döntheti el. A betanítási idő kicsit rövidre sikerült gazdasági okból. Megtisztelő volt számomra, hogy Veled dolgozhattam, fenntartás nélkül bízhattam munkádban a 150 milliónyi, pályázati felújítási- és elszámolási feladatok kapcsán. Köszönöm, hogy a tíz évvel ezelőtti, pince-szintű, kissé szutykos, itt-ott korrupt Szervezetből egy kiemelkedő színvonalú, megbízható Szövetkezet nőtte ki magát a tulajdonosi közösség és az érdekképviseleti szerv látható és érzékelhető elismerése mellett, elévülhetetlen munkádnak is köszönhetően. Fogadd ajándékunkat, emlékeztetőként. Szívből kívánom Neked kedves Rózsa, hogy ezt a tízest az életed különösen hasznos részeként könyveld el, hiszen könyvelő vagy. Jó egészséget és mozgalmas, igazi nyugdíjas időket kívánok szeretettel Blaskó József Tolmácsolom közvetlen- és távolabbi munkatársaid köszönetét és jó kívánságait, név szerint: Szaklajda- Vékási Anett, Szabó Istvánné, Bérces Margit, Kander Istvánné, Pagonyi Tímea, Görcsi Lászlóné, Pagonyi László. Dr. Heimann János, dr. Sárhegyi Erzsébet, dr. Lakatos György, dr. Tóth Imre, dr. Békefi Irén, Szabó Eszter, Barics Margit, Gyűrüs Lajos Ügyeljünk a bank-költségeinkre. A különféle rendszeres, vagy esti banki tranzakciók díjával is tisztába kell lennünk. Örülünk, hogy hamarosan az iskolai oktatásban is tantárgy lesz a bankolás. Szövetkezetünknél is fontos költségelem a banköltség mértéke, tervezése és lehetőleg a minimalizálása. Emlékezetes, hogy 5-6 éve Szövetkezetünknél megszüntettük a sárga csekket, tehát a postán történő befizetés lehetőségét a dupla bankköltség felszámításának elkerülésére. Ez sokunknak először bosszúságot okozott, de a megtakarítás miatt megérte. A mai helyzet gyökeresen megváltozott, tulajdonosainak megértették törekvéseinket, de újabban a bankok önköltség-áthárítása nem ismer határokat. A bankfiókban történő kp. befizetés helyett ha lehetséges válasszák az át-

7 utalás valamilyen formáját, pl. megbízásos, rendszeres havi, vagy közüzemi, esetleg egyedi átutalást. Szövetkezetünk évi összesített bankköltsége Ft volt, mely összeg a havi közös költségben már lakásonként 100.-Ft helyet foglal el. Javasoljuk Önöknek, hogy tájékozódjanak bankjuknál a tranzakciós kondíciókról Felhívás szövetkezeti tisztségviselői feladat ellátásra pályázat benyújtásával. Humán erőforrás folyamatos megújítása. Országos jelenség, hogy a társasházak és lakásszövetkezetek vezetése, munkaszervezete és tisztségviselői zömmel nyugdíj-korúak, mely alól a mi szövetkezetünk sem kivétel. Esetünkben a fiatalítást szolgálta a műszaki hibabejelentés- elhárítás és a teljes főkönyvi könyvelés kiszervezése, valamint az épülettakarítás is egyre inkább külső,- többszemélyes vállalkozások feladatává vált. Az új irodai asszisztens felvétele is ebből a célból történt. Az igazgatóság (5 fő) és az FB. (3 fő) tagjainak részbeni megújítását, új tisztségviselő személy, személyek jelölését, elfogadtatását folyamatba kell tennünk, már a közelgő közgyűlésünkre is előterjesztve. A tisztségviselői tagsági feladat ellátását semminemű végzettséghez nem kötjük, a jelentkezéseket diszkréten kezeljük. A pályázás történhet telefonon néhány adat megadásával, írásban a szövetkezeti postaládán keresztül. Szívesen vesszük jelentkezésüket (vagy személyre szóló javaslatukat) ha a lakóközösségért némi társadalmi munkát vállalnának, empátiájukkal, lakhatási tapasztalataikkal és bölcsességükkel bekapcsolódnának a Szövetkezet irányításába. Éves viszonylatban a munka 3-4 alkalommal ülésezés formában jelent 1-2 órás elfoglaltságot. Szövetkezetünknek tekintélyét az elmúlt két évtizedben nagyban növelte, növeli a kiemelkedő személyiségű tisztségviselői kar összetétele a tanártól a jogászig, ami számomra külön megtiszteltetés. Kérem jelentkezzenek! Blaskó József elnök

8 Mellékvízmérők időszakos cseréje Tisztelt Tulajdonosok! A Tettye Forrásház Zrt. kimutatása szerint az alábbi lakásokban felszerelt mellékvízmérő (mellékvízmérők) hitelessége évben lejár. Szövetkezetünket legkésőbb i hatállyal összesen 25 db. mellékmérő cseréjével érinti a hitelesség vesztés. Az épületnek elemi érdeke, hogy minden mérőhely érvényes hitelességű legyen, hisz így értük el, hogy a Szövetkezetünk teljes területén mellékmérő alapú elszámolás legyen. Érintett lakások: , , , , , , , , , , , , , , , , ,103-24, , , , , Az alábbiakban közöljük a mellékvízmérők csere és szakszerűségi vizsgálat árlistáját, mely szerint a legnagyobb kedvezményeket I. negyedévi megrendelés illetve fizetés esetén, csoportos cserét feltételezve lehet elérni. (lásd még honlapon) Szövetkezetünk vállalja a csoportos csere megszervezését és megrendelését, amennyiben Ön ezt -ben kéri. Ez esetben nyilatkozatán kívül kérjük a márciusi közös költséggel egyidejűleg a lakásban lévő mérők számától függően a ,- Ft/db befizetését a Szövetkezet számlájára. (Amennyiben sikerül a kiszállási költségben kedvezményt elérni, azt a közös költség számláján jóváírjuk.) Abban az esetben ha a válasza, illetve befizetése nem érkezik meg ig, úgy egyénileg kell mellékvízmérőjét cseréltetni. A táblázatban lévő változatok közül Önöket a NA 13 méretű vízmérő érinti. Szövetkezetünk területén minden lakásban érvényesült a szakszerű mérőhely kialakítás, tehát gyakorlatilag a mérő és a csere munkadíját, és a kiszállás költségét kell megfizetni. Emlékeztetjük Önöket, hogy a víz-közmű törvény változása következtében a mellékvízmérők hitelessége 8 évre nőtt. Blaskó József elnök

9

10 Új kolléganőnk munkába állása Értesítjük tisztelt tulajdonosainkat, hogy az elmúlt évben új munkatársat vettünk fel bér- és járulék támogatás igénybevételével általános ügyintézői, ügyfélkapcsolati munkakörbe. A próbaidő és a támogatás megszűntével teljes foglalkoztatásba vettük Szaklajda- Vékási Anett munkatársunkat alkalmassága alapján, az iroda munkaszervezetének fiatalítása miatt. Kérjük Önöket, hogy a betanulási időszakra tekintettel kellő türelemmel, bizalommal forduljanak Anetthez a szokásos ügyfélfogadási napokon, vagy telefonon (72/315907), honlapunk (http://szigeti2lakszov.hu) üzenő-falán, ben. Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szövetkezetünk teljes főkönyvi könyvelését a számviteli- és a szövetkezeti törvényben előírtak szerint, független külső szervezet végzi a továbbiakban. Blaskó József elnök Proxy korongos beléptető egység A József A. u sz. épületeink beléptető és felcsengető rendszere működésével kapcsolatban sok hibajelzést kaptunk, jóllehet a központi egység korszerűnek mondható. A bosszúságok csökkentése érdekében mind a hat lépcsőházban a központ alá számbillentyűs, proxy korongos beléptető egységet szereltetünk fel, mely a leggyakoribb használatot - pl. a tulajdonos, vagy családtagja (esetleg bérlője) bejutását - szolgálja. Tehát bejuthatunk a lakáskódunk beütésével, vagy a kis korong közelítésével a klaviatúrához. Így nem kell a kapukulcsot használnunk. A vendégek felcsengetése, a bejutás-kérése változatlan. Minden lakás részére 1 db. korongot térítés nélkül biztosítunk, melyet kérünk átvenni irodánkban legkésőbb február 04-ig. Ezt követően a régi számbillentyűzet nem használható. További proxy korong igényelhető Samu József iparosnál 800.-Ft/db. térítés ellenében. (telefon: 06/ )

11 Gáz vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata Megrendelése Sajnálattal állapítottuk meg, hogy felhívásunk ellenére ( , WEB, és levél) ig az érintettek %-a küldte meg megrendelését postán, ben vagy levélszekrényen keresztül. Az a törekvésünk, hogy a kezelésünkben lévő épületek (lakások) teljessége szerepeljen a megrendelés-jegyzékben, így nem sikerülhetett. Kérjük tulajdonosainkat, hogy január 6. után közvetlenül az E.ON ügyfélszolgálatának küldjék meg megrendeléseiket a Pécs, Búza tér 8/a címre Gáz vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálata megrendelése Tisztelt tulajdonosok! A gázszolgáltatás felhasználói vezetékeinek és berendezéseinek a műszaki biztonsági felülvizsgálatáról szóló 51/2013.(XI. 18) NGM rendelet a vonatkozó törvény végrehajtásával kapcsolatos előírásokat rögzíti. A napokban megkaptuk a Szolgáltató E.ON tájékoztatóját a társasházakra, szövetkezetekre vonatkozóan, melyet kérünk áttanulmányozni. Kérjük a csatolt MEGRENDELÉST (kinyomtatni) pontosan kitöltve a postaládánkba, vagy postai úton a Szövetkezetnek ig beérkezően eljuttatni szíveskedjenek. A megrendeléseket azért kérjük hozzánk eljuttatni, hogy a teljes tulajdonosi kört lefedően (ellenőrzötten) továbbíthassuk ig az E.ON felé. A tájékoztató szerint a megrendelt első vizsgálat közötti időszakban történik meg, melyre (ha megvan) biztosítaniuk kell

12 a gázkészülékre (esetleg vezeték-átépítésre, kémény-alkalmasságra) vonatkozó bizonylatokat. (javasoljuk a megrendelőlap copyzását, (Ctrl+ C, vagy command+c) kinyomtatását) Kérjük a beküldési határidő pontos betartását. Megrendelés Műszaki biztonsági felülvizsgálat Csak egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetén Ingatlan tulajdonos neve, elérhetősége: Név: Telefon: Fax: Felhasználó neve és elérhetősége, ha nem azonos az ingatlan tulajdonosával: Név: Telefon: Fax: Felhasználási hely címe: Ir. szám: Település: Utca: házszám/ hrsz.: em.: ajtó: Felhasználási helyen található csatlakozó vezeték, felhasználói berendezés üzembe helyezésének dátuma: ismeretlen Mérési pont (POD) azonosítója: nincs Mérő gyártási száma: nincs Alulírott, mint a fent megnevezett ingatlan tulajdonosa, az elosztói engedélyestől a jelen okirat aláírásával megrendelem az ingatlanon található gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet szerinti műszaki biztonsági felülvizsgálatát, a csatolt tájékoztatóban leírtakat tudomásul vettem, felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat és feltételeket a felülvizsgálat időpontjában biztosítom. A felülvizsgálat díjmentes, de ha a felülvizsgálat során hiba, hiányosság kerül megállapításra, ezek elhárításának kötelezettsége és költsége az ingatlan tulajdonosát terheli. Amennyiben a feltárt hibák kijavítása nem történik meg, úgy az elosztói engedélyest felelősség nem terheli. Pécs, Ingatlan tulajdonos aláírása

13 TÁJÉKOZTATÓ az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet előírásai szerint. Az ingatlan tulajdonosokra vonatkozó elő írások Az január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonos a földgázelosztói engedélyesnél december 31-ig köteles bejelentést tenni, melyben megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését. A megrendelést a tulajdonosnak írásban kell megtennie. A megrendelés alapján az elosztói engedélyes a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a fűtési időszakot követően április szeptember. 30. közötti időszakban előzetesen egyeztetett időpontban fogja elvégeztetni. Az január 1. után üzembe helyezett a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérő cserével egyidejűleg köteles a tulajdonos elvégeztetni. A megrendelést a tulajdonosnak írásban kell megtennie..a megrendelés alapján az elosztói engedélyes a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a hitelesítéssel összefüggő gázmérő cserével egy időben fogja elvégeztetni. A társasházakra vonatkozó előírások Társasház közös tulajdonú csatlakozó vezetéke és/vagy társasház közös helyiségeiben elhelyezett közös tulajdonú felhasználói berendezés, és/vagy társasházi lakások gázmérő nélküli felhasználói berendezés (tűzhely-általány) esetén: o a társasház a földgázelosztói engedélyestől a társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az időszakban a csatlakozóvezeték cseréjére sor került, a cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. o A november 1-je előtt jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel rendelkező társasház október 31-ig köteles megrendelni a közös tulajdonú csatlakozó vezetéke és/vagy társasház közös helyiségeiben elhelyezett közös tulajdonú felhasználói berendezések, és/vagy társasházi lakások gázmérő nélküli felhasználói berendezések (tűzhely-általány) műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. A megrendelést a társasház közös képviselőjének kell írásban megtennie. A megrendelés alapján az elosztói engedélyes a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a megrendelés dátumát követő egy éven belül fogja elvégeztetni. A megrendelésre vonatkozó előírások Az írásos megrendelő: o o o személyesen az E.ON ügyfélszolgálati irodáin leadva, vagy postai úton az E.ON Ügyfélszolgálati Kft Pécs Pf.:197 címen, vagy elektronikus úton a -címen juttatható el. A műszaki biztonsági felülvizsgálat időpontjában az ingatlan tulajdonosnak az alábbi feltételeket, dokumentumokat kell biztosítani: - a gázfogyasztó készülékek karbantartását igazoló dokumentumok, amely a flexibilis csatlakozóelemre is kiterjed (a készülék gyártójának előírása szerinti időn belüli érvényességgel és tartalommal elvégzett beavatkozások, legalább az utolsó készülék-karbantartás időpontja, a flexibilis csatlakozócsövek egyes típusai csak korlátozott időtartamig használhatóak), - a kémény (ha van gázüzemű kéményes készülék a felhasználó berendezésben) kéményseprő-ipari közszolgáltató által elvégzett műszaki felülvizsgálatát igazoló 1 évnél nem régebbi dokumentum, - ha a légellátást az eredeti állapothoz képest megváltoztatták, az új légellátás méretezése (pl. nyílászáró csere, szellőző nyílások megváltoztatása, légrések leszigetelése, páraelszívó beépítése esetén), - ha gázkészülék cserét hajtottak végre, s az az eredetihez képest megváltoztak a légellátási füstgáz elvezetési feltételek, annak műszaki átvételéről szóló dokumentum, Társasház közös tulajdonú csatlakozó vezetéke és/vagy társasház közös helyiségeiben elhelyezett közös tulajdonú felhasználói berendezés, és/vagy társasházi lakások gázmérő nélküli felhasználói berendezés (tűzhely-átalány) esetén a társasház képviselőjének a felülvizsgálat időpontjában az érintett közös helyiségekbe, lakásokba (tűzhely-átalány) történő bejutást biztosítania kell.

14 A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket ellenőrzi az elosztói engedélyes megbízottja. Ezért a felsorolt dokumentumok, feltételek megléte, és a helyszíni felülvizsgálat megállapításai együtt határozzák meg a csatlakozó vezeték, felhasználó berendezés műszaki-biztonsági szempontból történő megfelelőségét. A felülvizsgálat során megállapított hiba, hiányosság elhárításának kötelezettsége és költsége az ingatlan tulajdonosát terheli. Amennyiben a feltárt hibák kijavítása nem történik meg, úgy az elosztói engedélyest felelősség nem terheli! Rezsicsökkentés hatása a közös költségre Bár január elsejével 10 százalékkal csökkent a lakossági gáz-, illetve villamos energia, illetve szintén csökkent a használati hideg-melegvíz- és szennyvízelvezetés, a kéményseprés, a táv-hőellátás és a háztartási hulladékelszállítás díja, továbbá november 1.-től újabb 10 % csökkentés érvényes villamos energia, gáz és távfűtés esetében Magyarországon, ez azonban nem jelenti azt, hogy a fenntartási hozzájárulás, vagyis a közös költség esetében is meglátszik a kormányakarat. A közös költség ugyanis nem pusztán a közüzemi szolgáltatások díjait tartalmazza. Tudva levő, hogy egy társas épület közös költsége három részből áll: a közüzemi díjakból, az üzemeltetési költségből, és ezeken felül a felújításra szánt pénzből. A közhangulat valamint a média sugallata szerint a 10 százalék (később 20 százalék) a közös költségre is így vonatkoztatható? Helytelen lenne a rezsicsökkentést úgy értelmezni, hogy annak eredményeként a közös költség is talán 10 (majd 20) százalékkal alacsonyabb lesz. Szövetkezetünknél például egy 50 m 2 -es lakásnál a közös költséget az áram árának 10 százalékos csökkentése mindössze 90 forinttal mérsékli. Minden (10 db) társas épületünknél - a közös költség részeként az egyetlen közüzemi díj - a lépcsőházi világítás, így a villamos energia felhasználás ára. Minden más közüzemi díjat a Szolgáltatók a tulajdonosoknak közvetlenül számláznak. Tehát az előnyök a tulajdonosoknál, lakáshasználóknál jutnak érvényre az egyéni közüzemi számláikban. A tavalyi évet alapul véve a Szövetkezet teljes megfizetett villanyszámlája alapján az 1 m 2 re eső összes költségtartalom 18.-Ft. A évi közösköltség-tervezésnél ezekre a számításokra támaszkodhatunk. Tovább folytatjuk a lépcsőházaink világításának energiatakarékos korszerűsítését led égők alkalmazásával, ami szintén a energia

15 felhasználásunkat, és annak költség-részét csökkenti a közös költségen belül Mit válasszunk konyhafelújítás esetén: maradjon a gáz-tűzhely, vagy a gáz főzőlap + légkeveréses villanysütő-, esetleg teljes villamos üzemű tűzhely??? Ha nyílászáróinkat utólag műanyagra cseréltettük, kényszerhelyzetbe kerülünk. Ha marad a gáztűzhely egy sor, költséges biztonsági átalakítást kell végrehajtani konyhánkban, miután az égéshez szükséges légutánpótlást és égéstermék elvezetést meg kell oldanunk. Ennek költsége akár 100 eft is lehet. Az év végéig a falba mágnes-kapcsolóval együtt működő szellőző ventilátort, az ablak keretbe pedig légbeömlőt kell vágatni. Aki nem teszi meg, kizárhatják a gázszolgáltatásból. Aki főz, az kinyitja az ablakot. De mi van, ha mégsem? Ebből a feltevésből indul ki az a jogszabály, amely több tízezer embert ver súlyos kiadásokba a következő fél évben. A műanyag ablakokkal üzemelő, gáztűzhelyes konyhák egy nemrégiben hatályba lépett jogszabály alapján a jövőben már csak úgy létezhetnek, ha egy mágnes kapcsolóval együtt működő szellőző ventilátor vagy páraelszívó és az ablakszárnyba beépített légbeömlő is van a helyiségben. Az 1981 előtt épült lakásokban a beruházást december 31-ig meg kell valósítani. Ez amellett, hogy több mint százezer forintot igényel, nem kevés kellemetlenséget is jelent a falfúrás, az ablakvágás és a gázszolgáltatás ideiglenes kikapcsolása miatt. Nem tévedés! Akinek ablakcserés konyhája van és a konyhájában gáz tűzhely van, köteles szagelszívót felszereltetni a gáztűzhelye fölé. Nem elég csak felszerelni, hanem ki is kell vezetnie a falon kívülre. A belső, közös szellőző kürtőkbe tilos bekötni! Pályázat keretében cserélt ablakoknál a követelmények zömmel teljesültek.

16 Villamos üzemű készülékválasztásnál valószínű meg kell erősíteni a konyha villamos vezetékeit. A legmodernebb technológia az elektromos készülékek terén érhető el. A legfejlettebb főzőlapoknak az indukciós lapok számítanak, amelyek előnyeik mellett (gyorsaság, takarékosság, biztonság) ma már kedvezőbb áruk miatt is a legjobb vételnek mondhatók. Sok olyan funkcióval bírnak, amelyeket a gázkészülékeknél nem érhetünk el: edényfelismerés, időzített működtetés, gyorsfelmelegítés, maradék-hő kijelzés. A sütő esetén újdonság a pirolízis, a tapadásmentes zománc bevonat. Ez esetben a sütő felmelegíti önmagát 500 Celsius-fokra, és másfél-két óra alatt elégeti a belső felületre tapadt szennyeződéseket október 28. A folyamat végén csak ki kell törölni a sütő aljára hullott hamut. Döntsenek! Internetes elérés az egyéni folyószámla szövetkezeti egyenlegéről Kérje jelszavát a belépéshez címe megadása esetén kiküldjük hat számjegyből álló egyéni jelszavát, melyet honlapunk ügyfélkapu menüpontjába beírva, figyelemmel kísérheti - egész évi - szövetkezeti folyószámlája alakulását. Az adatokat minden esetben a tárgyhónapot követő hónap 5-ig frissítjük, aktualizáljuk. Letöltheti, kinyomtathatja és bizonylatként is felhasználhatja, pl. lakás eladás, bérlő befogadás esetén hóban Mit tehetünk, ha hátralékunk keletkezett, mi a gyakorlata a Szövetkezet

17 Igazgatóságának a tartozó tulajdonossal szemben? A Szövetkezet Közgyűlési határozata értelmében minden, az Ft-ot meghaladó hátralék, vagy tartozás behajtására jogi eszközök igénybevételét kell alkalmazni. Nyilvántartó program által kigyűjtött hátralékosok esetében 1. sz. fizetési felhívás kerül kibocsátásra ajánlott levélben, Ft kezelési költség felszámításával, az esetleges következmények ismertetésével. Ennek eredménytelensége esetén 2. sz. fizetési felszólítás kerül kibocsátásra ajánlott levélben, Ft kezelési költség felszámításával, az esetleges további következmények ismertetésével. Eredménytelenség esetén Fizetési meghagyás (FMH) kerül kibocsátásra Ft ügyvédi és közjegyzői díj, - amely a tartozást növeli beterhelésével. Ez a lépés többnyire eredményes, az adós mozgósítja valamennyi egyéniés családi erőforrásait, befizeti az így már Ft-tal meg növekedett tartozást. A további eljárási kényszer a v é g r e h a j t á s, mely esetben a rárakódó behajtási, eljárási és nyilvántartási, bejegyzési költségek meghaladhatják a tőketartozás összegét. Megterhelik bevételünket, gépkocsinkat, vagy ingatlanunkat. Ezt a fázist nem várhatjuk be, személyes kapcsolatot kell teremtenünk a Szövetkezet illetékes munkatársaival, hogy akadályt közölhessünk, és részletfizetési ajánlatot tehessünk a hátralék elfogyasztására az esedékes havi befizetési kötelezettséggel együtt. A Szövetkezet Igazgatósága minden írásos kérelmet megvizsgál, a realitás fennállása esetén pozitívan befogad, az adóssal a részletekre megállapodást köt. Tehát minden esetben keressük a tárgyalásos, békés megoldást! Hogyan óvhatja meg értékeit

18 a betörőktől? Mit kell tudni a betöréses lopásról? Úgynevezett dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás, vagyis egy ingatlanba való behatolás, melynek során az elkövető megrongálja a zárat, a nyílászárót, a falat vagy a tetőszerkezetet annak érdekében, hogy bejusson és megszerezze az ott található értékeket. A betörők minél kisebb ráfordítással minél nagyobb haszon megszerzésére törekednek. A betörő is ember! A könnyebb megoldásokat részesíti előnyben: - a lakótelepi házak legfelső emeletén lévő lakásokat, - a talajról könnyen elérhető ablakokat, erkélyajtókat, - a takarásban lévő, utcafrontról nem látható nyílászárókat, - a hevederzár, biztonsági zár nélküli ajtókat, - a gyenge, rosszul rögzített ajtótokokat, - a zárcímke nélküli, kilógó hengerzárakat. A modern technika sokat segít a bűncselekmények megelőzésében, azonban nem pótolja az emberi odafigyelést, óvatosságot. Használja mindkettőt! Egyszerű, olcsó praktikák Ne tartson otthon sok készpénzt, nagyobb értéket! Ha mégis, készítsen fényképes érték-leltárat ingóságairól, rendszeresen frissítse, és ezt ne otthon tartsa! Illetéktelen ne tudjon arról, ha nagyobb összegű készpénzt tart otthon, vagy ha értékes ingóságai vannak! Kertes háznál tartson kutyát! Ne könnyítse meg a behatoló dolgát a szokásos hibákkal: kulcs a lábtörlő alatt, villanyóra szekrényben, virágcserépben! Névtáblán ne tüntesse fel az özv. vagy dr. előjelzőket! Ebből arra következtetnek, hogy egyedülálló és vagyonos. Ne verje nagydobra, ha elutazik, kérjen meg valakit, hogy ürítse a postaládáját, és szellőztessen, legyen látható mozgás a lakásban! Szereljen fel időkapcsolót, ami távolléte idején néha lámpát gyújt, és zenét kapcsol be! Ne engedjen idegent a lakásába! Lehet, hogy terepszemlét tart egy későbbi betöréshez! Ha nincs elég pénze, tévessze meg a betörőt üres kamera- és, riasztódoboz, villogó lámpa felszerelésével. Mechanikai védelem Fontos a nyílászárók, ajtótokok, ajtók, ablakok megerősítése!

19 Több ponton záródó biztonsági zárból többet is érdemes felszerelni! A hevederzár kellő biztonságot nyújt, ha jól rögzítik a falhoz! Fémborítású ajtók, rácsozott ablakok is hatékony védelmet nyújtanak! A hengerzárakhoz alkalmazzunk belülről felcsavarozott zárpajzsot! Az ablaküvegeket betörés-gátló fóliával lehet ellátni! Az értékeket falba vagy padlóhoz rögzített bútorszéfben célszerű tartani! Elektronikai védelem Mozgásérzékelő lámpákat már kisebb ráfordítással alkalmazhat. Magánterületen (lakásban, udvarban, lépcsőházban) kamerát is felszerelhet. Korszerű riasztórendszerek kaphatóak, melyeket mindenképp szakemberrel szereltessen be, és gondoskodjon időszakos felülvizsgálatáról! Pécsi biztonságtechnikai cégek az alábbi honlapon találhatóak: Ha mégis betörés sértettjévé válik: - azonnal értesítse a rendőrséget! - lehetőség szerint kinn várja meg a járőr és a helyszínelők érkezését! - semmihez ne nyúljon, ne járkálja össze a helyszínt! - kerülje a dohányzást! Saját értékeiért elsősorban Ön a felelős! Kérjük, fogadja meg tanácsainkat, és adja tovább másoknak is ezt a szórólapot! Segélyhívó számaink: 107, 112 Pécsi Rendőrkapitányság

20 Lakástulajdonos változása A lakás eladásakor csak akkor tudjuk az új tulajdonos nevét átvezetni nyilvántartásainkon, ha a korábbi tulajdonosnak tartozása nincs a Szövetkezet felé. Tartozás, vagy túlfizetés esetén javasoljuk az egymás közti elszámolást Az új tulajdonostól az alábbi adatokat kérjük: Tulajdonos neve (csak az ingatlan nyilvántartásban szereplő tulajdonost (valamelyik tulajdonost) tartjuk nyilván Születési adatok: Anyja neve, születési hely, év, hónap, nap (BIOKOM adatszolgáltatáshoz) Levelezési, számlázási cím Bejelentett személyek száma (BIOKOM adatszolgáltatáshoz) Elérhetőség telefonon, ben (A Szolgáltatóknál a változás, az átírás egyéni ügyintézéssel történik.) elérhetőség Örömmel tapasztaltuk, hogy az címmel rendelkező tulajdonosaink száma egyre nő. Az elektronikus postafiókon keresztüli levelezés ingyenes, gyors és jelentősen megkönnyíti a kapcsolattartást mindkét irányban. Kérjük azokat a lakástulajdonosainkat, akik még nem közölték Szövetkezetünkkel elérhetőségüket tegyék meg, ekkor jóváírunk közös költség befizetésként Ft-ot a várható postaköltség megtakarítás reményében. címük birtokában kiküldjük hat számjegyből álló egyéni jelszavukat, melyet honlapunk ügyfélkapu menüpontjába beírva figyelemmel kísérhetik szövetkezeti folyószámlájuk alakulását Elismerés

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő, biztosított 7 1.2. a szerződés létrejötte 7 1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási)

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere I. Bevezető rendelkezések, értelmezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF alkalmazásában az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 2 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben