Tanévnyitó. Termel a gerjeni JAKO üzem. Helyhatósági választások október 3. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanévnyitó. Termel a gerjeni JAKO üzem. Helyhatósági választások 2010. október 3. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu"

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu XIII. évfolyam 9. szám INGYENES szeptember Tanévnyitó Kilenc elsı osztályos kisdiák kezdte meg életének új idıszakát az általános iskolában Termel a gerjeni JKO üzem 22 gerjeni dolgozik a JKO Fémárugyár gerjeni üzemében. Magas minıségi követelményeknek kell megfelelni a munkában. tartalomból: Választás Helyhatósági választás jelöltek listája 2. oldal Ismét az OTP LTP-rıl mit most tudunk a kifizetésekrıl 4. oldal Oktatás Tanévnyitó Óvodai hírek Elkezdıdött a tanév 5. oldal z iskolára készültek 5. oldal Sárga, narancs, piros Riasztási szintek Magyarországon 6. oldal Újra indult a látogató kamion Paksi tomerımő mozgó tájékoztatója 6. oldal Böcı verseny Dunán vagy Domboriban 7. oldal Sport Elkezdıdött a bajnokság Két vereséggel kezdtünk 8. oldal Ismét gyeplabdatábor Másodszor került megrendezésre 8. oldal következı szám megjelenik: október 10-én Lapzárta: szeptember 30. Önkormányzati hírek Környezetünk Böcı Helyhatósági választások október 3.

2 Választás 2010 Helyhatósági Választások október október 3-án (vasárnap) 6 00 tól óráig élhet választó jogával. Kire, kikre és hogyan szavazhatnak? 1. Megyei közgyőlés tagjára: Listára szavazni a jelölı szervezet neve felett lévı körben elhelyezett, egymást metszı két vonallal lehet, például: Érvényesen szavazni csak egy listára lehet! 2. Polgármester jelöltre Jelöltre szavazni a jelölt neve melletti körben elhelyezett egymást metszı két vonallal lehet, például: Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet! 3. Helyi önkormányzati képviselık: Jelöltekre szavazni a jelöltek neve melletti körben elhelyezett, egymást metszı két vonallal lehet, például: Érvényesen szavazni legfeljebb (maximum) 6 jelöltre lehet! (Hat jelöltnél kevesebb jelöltre adott szavazat érvényes, hatnál több jelöltre adott szavazat érvénytelen.) 4. Helyi kisebbségi önkormányzati képviselık: Jelöltekre szavazni a jelöltek neve melletti körben elhelyezett, egymást metszı két vonallal lehet, például: Érvényesen szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet. (Öt jelöltnél kevesebb jelöltre adott szavazat érvényes, ötnél több jelöltre adott szavazat érvénytelen.) kisebbségi választáson csak azok vehetnek részt, akik nyilatkoztak a kisebbségi csoporthoz való tartozásról. (Ez Gerjen esetében 44 fı.) szavazatszámláló bizottságok csak olyan szavazást tekintenek érvényesnek, amelyet a hivatalos szavazólapon adtak le, és a körben elhelyezett egymást metszı két vonallal jelöltek. szavazólapon ettıl eltérı jelzéssel leadott szavazat érvénytelennek számít. Kérjük, éljen választójogával, és október 3-án adja le szavazatát az Ön által választott jelöltre, jelöltekre! Helyi Választási Bizottság XIII. évfolyam 9. szám szeptember Önkormányzati választások Három polgármester-jelölt és 14 képviselı-jelölt indul a mandátumokért. z október 3-án tartandó önkormányzati választáson Gerjen községben a következı jelöltek indulnak: Polgármester-jelöltek: Bánné Tóth Erika Máté Dénes Taba Zsolt Önkormányzati képviselı-jelöltek: Deák Sándor FIDESZ-KDNP közös jelölt Dr. Deák Tímea FIDESZ-KDNP közös jelölt Dobai László Fehérváriné Czéh Klára FIDESZ-KDNP közös jelölt Genye ndrás Házi Józsefné Kozák Éva Dr. Latkóczy Ágnes FIDESZ-KDNP közös jelölt Lazányiné Csörgı Ágnes Molnár József Taba Sándorné FIDESZ-KDNP közös jelölt Taba Zsolt Vajda Benı Vidák ttila Cigány kisebbségi önkormányzat jelöltjei: Lungodrom jelöltjei: László ndrás (Kolompár ndrás) László Zsuzsanna id. Vidák ttila ifj. Vidák ttila Vidák József Helyi Választási Bizottság Szavazó helyiségek I. számú szavazókör: Általános Iskola Szent I. u. 26. II. számú szavazókör: Napközi otthon ebédlı Rákóczi F. u. 25/a. Kisebbségi szavazókör: Általános Iskola Szent I. u. 26. Helyi Választási Bizottság Mozgó urna 010. október 3-án az Önkormányzati Választások napján 2 lehetıség van a mozgóurnák kérésére. Mozgóurnát bármely, mozgásában akadályozott személy vagy képviselıje kérhet. Kérjük a Tisztelt Szavazópolgárokat, hogy igényüket a mozgóurnára szíveskedjenek személyesen vagy a megbízottjukon keresztül a Gerjeni Önkormányzat Hivatalában Endrédi Mihálynénál bejelenteni. Helyi Választási Bizottság

3 - 3 - XIII. évfolyam 9. szám szeptember Választás 2010 ÚJR FIDESZ Polgármester-jelöltek bemutatkozása 2010-es esztendı új Gerjeni Hírek szerkesztısége idén is lehetıséget biztosított a jelöltek bemutatkozására. Bánné Tóth Erika Ezen az oldalon olvashatják a jelöltek bemutatkozását, terveit polgármesterként, képviselıként. polgármester aspiránsok közül Bánné Tóth Máté Dénes polgármester, ciklusban végzett munkájának megítélése egyrészrıl az ígéretek betartásán múlik. Nézzük, mit sikerült megvalósítanom a 2007-es ígéreteimbıl. - a település mőködıképességét megıriztük, a költségvetési hiány felére csökkent, - megmaradt a nyolc osztályos iskola, - épületeink állagát megóvtuk a mővelıdési házat kívülrıl felújítottuk, akadálymentesítettük az iskolát és az egészségházat, utat újítottunk fel, - a település kulturális értékeit Taba Zsolt T aba Zsolt vagyok az Önök bizalmának köszönhetıen polgármesterjelölt. Terveim között szerepel a falu lakóinak életét Képviselı-jelöltek bemutatkozása Dobai László H ázasságom révén kerültem Gerjenbe és Erika szórólapon keresztül kívánja tájékoztatni a lakosságot terveirıl, programjáról, elképzeléseirıl. megóvtuk, a rendezvényeket megtartottuk, sıt újabb események kerültek a palettára, - tovább tudtuk támogatni a sport egyesületet és a civil szervezeteket, - segíteni tudtuk pénzbeli és természetbeni támogatással az arra rászorulókat. z elmúlt évek részletes értékelésrıl és a terveimrıl szórólapon adok tájékoztatást, és október 1-én pénteken 18 órai kezdettel tartok lakossági fórumot a mővelıdési házban. Minden érdeklıdıt szeretettel várok! Máté Dénes könnyebbé tenni a törvények keretein belül. falu értékeit a lehetı leghasznosabban hasznosítani. Várom Önöket a szavazófülkékben! KÖSZÖNÖM! Taba Zsolt képviselı jelöltek közül Házi Józsefné, Lazányiné Csörgı Ágnes és Genye ndrás eddigi képviselıi munkáját ajánlja a választópolgároknak, hogy bizalmukkal az új ciklusban is támogassák. úgy megszerettem a falut, hogy néhány éve szüleimet is ide hívtam. Eleinte a sport területén segítettem a faluban, majd három gyerekem révén az óvoda, iskola támogatásában is tevékenyen részt vettem. z építıipari vállalkozásom mellett a régi iskolaépület átalakításával a Galagol üzletházban, kiskereskedelemben is igyekszem a lehetı legjobban kiszolgálni a falu lakosságát. ktív szereplıje voltam a német testvér települési kapcsolat kialakításának. Kivitelezıként és koordinátorként is maximálisan segítettem a JKO Kft gerjeni letelepedését. Ha megtisztelnek szavazataikkal, akkor szívesen dolgoznék a településért. Köszönettel! Dobai László független képviselı jelölt. korszak kezdete Magyarország számára. Ez év tavaszán példátlan nemzeti összefogás jött létre, amely új irányba fordította az ország szekerét. változás megkezdıdött. Október 3-án nagy lépést tehetünk a megkezdett úton. z önkormányzati választáson tovább erısíthetjük a nemzeti egységet és a változás sikerét. Kérünk mindenkit, menjen el szavazni! változást és az ország felemelkedésének lehetıségét ne tudják elvenni tılünk azok, akik az elmúlt években egyre nehezebb körülmények közé taszították az embereket. ki tavasszal a Fideszt támogatta, kérjük, szavazzon most a Fideszre! Kozák Éva Molnár József 998. március és szeptember közti idıszakban polgármesterként vettem részt az önkormányzat munkájában. z ott felhalmozott tapasztalataimat és tudásomat szeretném ismét kamatoztatni a falu fejlıdése érdekében. Napirenden van a Paksi tomerımő bıvítése. Szeretnék aktívan közremőködni, hogy településünk a lehetı legtöbbet profitálhasson ebbıl mennyiben Ön úgy dönt, hogy szavazatával támogat bennünket, mi minden erınkkel arra törekszünk, hogy méltóak legyünk bizalmára. helyi Fidesz csoport jelöltjei: Dr. Latkóczi Ágnes Taba Sándorné /Böndör Julianna(Pici)/ Fehérváriné Czéh Klára Dr. Deák Tímea Deák Sándor Független jelöltként támogatjuk: Vidák ttila /Dagi/ kisebbségi jelöltet független polgármesterjelöltek közül támogatjuk: Máté Dénest, községünk jelenlegi polgármesterét. MINDENKINEK EL KELL MENNIE SZVZNI OK- TÓBER 3-ÁN! DESZ! ÚJR FI- a nagy beruházásból. Szeretném, ha a falu tovább szépülhetne, illetve gyarapodhatna. Sokan kerestek, hogy induljak képviselınek a választáson. Irántuk és a falu iránti tiszteletbıl sok egyéb elfoglaltságom mellet Gerjen jövıjének alakításában részt vennék, amennyiben szavazataikkal megtisztelnek. Köszönettel! Molnár József független képviselı jelölt. falu közéletét mindig figyelemmel kísértem. Párszor tettem is azért, hogy a változások történjenek, volt, ami sikerrel járt, néhány ötletem megrekedt és folytatásra vár. Önkormányzati képviselıként szívesen áldozom erre idımet, tudásomat, kapcsolataimat és tapasztalatomat. Ha valaki képviselı, közvetlen kapcsolatot kell teremtenie a falu lakóival, mert nehéz most az élet fiatalnak, családfenntartónak, idısnek. Szorgalmazni fogom civil szervezetek magalakulását. S hogy semmire sincs pénz?! Gondolkozni és dolgozni kell együtt és kitartóan! jövı megalapozása a családokban kezdıdik és a helyes neveléssel, a tudás megszerzése a tanulással az iskolában. Eredményt csak így érhetünk el. Tudomásul kell venni, hogy senki sem gondolkozik helyettünk, mindenki saját sorsának kovácsa, felelıs másokért, együtt pedig településünk jólétéért. Tisztelettel a velem együtt gondolkodóknak! Kozák Éva

4 Önkormányzati hírek Rendkívüli ülés Új úton indulunk! cím még mindig a régi, de eltelt négy küzdelmes, gondokkal teli év. képviselı-testület tagjai cserélıdtek, polgármestert választottunk és megpróbáltuk településünk mőködését fenntartani. szekér - ha nyikorogva is - haladt elıre. Nem tisztem az értékelés, de elmondhatjuk, hogy még mindig van iskolánk, lassan beindul a JKO üzem, épületeink szépülnek, a falu lakosságmegtartó ereje megmaradt. Október 3-tól új idıszámítás kezdıdik, hiszen országunk új kormánnyal, településünk megújult képviselı-testülettel kezd újabb utat. z útkeresés most is nehéz lesz. Bízom, bízzunk benne, hogy a központi irányítás útakadályt építı törekvései OTP LTP kifizetés z OTP LTP megtakarítások maradvány részé- nek kiutalásával kapcsolatban, már többször egyezettem a paksi fiók vezetıjével. İ a javaslataimat elfogadhatónak tartja, de a regionális és országos vezetésnek kell jóváhagynia, mert ezek nem egyeztethetık össze a belsı szabályzattal. Kivételt pedig csak İk adhatnak. Lapzártáig nem érkezett visszajelzés, így csak a jelenlegi lehetıségeket tudom leírni, miként lehet felvenni a megtakarítás maradvány részét. Erre három lehetısége van: 1. mennyiben Ft erjen Község Képviselıtestülete augusztus 25- G én rendkívüli ülést tartott, melyen módosította a település Közfoglalkoztatási Tervét. Erre azért volt szükség, mert a nyári foglalkoztatással az önkormányzat túllépte a tervezett idıkeretet, és még szeretne az ısz folyamán is az Út a munkához program keretében munkanélkülieket foglalkoztatni. z egyebek napirendi pontban a polgármester tájékoztatta a képviselıket a helyhatósági választással kapcsolatos új információkról. megszőnnek, életteret kapunk. Kitőzött céljaink nem vesznek el egy pénznélküli homályban, és ıseinktıl kapott örökségünket - Gerjent - elıdeink hagyományát követve megırizzük. Remélem az új testületben is az egyet akarás és nem a megosztottság lesz a jellemzı. Van még mit tenni (templom, játszótér, iskola, óvoda stb.), és ha van cél, akkor a megvalósítás eszközeit meg kell keresni. vállalás errıl kell, hogy szóljon! Bízom, hogy 4 év múlva azt mondhatjuk: JÓ UTT választottunk és jártunk be. Vajda Benı alpolgármester képviselı-jelölt alatti a maradványösszeg, akkor az ügyfelek OTP-nél vezetett számlájára tudják jóváírni az összeget, melyhez az OTP Paksi fiókjával közölni kell a számlaszámot. kinek nincs számlája annak be kellene fáradnia a paksi fiókba, és ott személyesen felveheti az összeget. 2. További lehetıség ezen ügyfelek esetében a postai kiutalással történı kifizetés, mindezt azonban 250 Ft körüli postaköltség terheli, tehát kisösszegő (1000 Ft alatti) megtakarítások esetében nincs sok értelme. 3. zon lakosoknak, akik esetében a maradványösszeg XIII. évfolyam 8. szám szeptember Termel a gerjeni JKO üzem március 15-i átadás óta várja minden gerjeni és a környékbeli települések lakossága, hogy beinduljon a termelés a gerjeni JKO üzemben. z elsı idıszakban a terület ırzése, az épület állagmegırzése volt a feladat, hogy a gazdasági válságból való kilábalást követıen beindulhasson a termelés. Idén tavasztól lassan emelkedı létszámmal termelni kezdett az üzem. Jelenleg 41 fı dolgozik a mőhelyekben, köztük 22 gerjeni. környékbeli településekrıl, Dunaszentgyörgyrıl, Faddról, Tolnáról is járnak Gerjenbe dolgozni. szekszárdi telephelyre több mint tíz fı jár be dolgozni a településünkrıl. Jelenleg autó belsıvilágítást, irányjelzı kapcsolót és ablaktörlı motor alkatrészt szerelnek össze a gerjeni üzemben. kész alkatrészek szigorú, Ft feletti, a paksi fiókot kell felkeresniük a kifizetés végett. Kifizetés Értesítıt vigyék magukkal! hozzám érkezett, és általam is érzékelt problémák megoldása érdekében, továbbra is igyekszem mindent megtenni, hogy minél kényelmesebben jussanak hozzá a gerjeni polgárok a megtakarításaikhoz. Ha kéréseinkre választ kapunk értesíteni fogom a tisztelt lakosságot. ddig is, aki a fent említet lehetıségekkel élni kíván az már felveheti megtakarításait. - polgármester - Szeptemberben épülhet a játszótér játszótér építése körül kialakult váratlan helyzet megoldódni látszik. Lezárult a közbeszerzés, megvan a kivitelezı. szerzıdés szeptember 13- án aláírható, ha nem lesz fellebbezés, s ezt követıen 10 napon belül a kivitelezınek meg kell kezdenie a munkát. Reméljük, hamarosan elkészülhet a játszótér! - pm - többlépcsıs minıségi ellenırzésen esnek át. cég vezetése reménykedik abban, hogy az autógyártás és a világítástechnika piac fellendülésével dinamikusabb fejlıdés elé néznek, és akkor az üzem kihasználtsága növekszik, ezáltal a munkaerıigény is nı, mely munkalehetıséget teremthet további gerjeni lakosnak. távlati tervekben az üzem bıvítése is elképzelhetı. - máté -

5 Tanévnyitó az iskolában Fontosabb dátumok Oktatás ugusztus 31-én tartotta a gerjeni iskola hagyományos évnyitóját. z esıs idıjárás miatt az iskola aulájában gyülekeztek a tanulók, az elsı osztályosok és szüleik. Elsıként az óvodások búcsúztak a volt ovis társaiktól, majd az új elsısök adtak mősort, és Tóth Flóramondott verset, bemutatva érettségüket az iskolára. Ezt követıen a már öreg diákok - Vidák Patrik, László Nikolett és Szabó Nóra - verssel köszöntötte az új tanévet. z ünnepséget Bánné Tóth Erika tagintézményvezetı köszöntıje és tájékoztatója zárta. tanévnyitó végeztével a tanulók osztályfınökeikkel elfoglalták a termeiket, és megbeszélték az iskolakezdéssel járó feladatokat. z oktatási minisztérium 22/2010 (V.13.) OKM rendelete alapján a 2010/2011-es tanév rendje a következı: tanítási napok száma nap használható fel tanítás nélküli munkanapként: DÖK-i nap, Kenessey nap, húsvéti, karácsonyi játszóház, karácsonyi mősor. szorgalmi idı elsı napja: szeptember 1. szorgalmi idı utolsó napja: június 15. z elsı félév vége: január 14. félévi értesítık kiadásának idıpontja: január 21-ig. Szünetek: İszi szünet: november 2-tól november 5-ig tart. ( szünet elıtti utolsó tanítási nap október 29 péntek, a szünet utáni elsı tanítási nap november 8. hétfı) Téli szünet: december 22-tıl december 31-ig tart. ( szünet elıtti utolsó tanítási nap december 21 kedd, a szünet utáni elsı tanítási nap január 3. hétfı) Tavaszi szünet: április 21-tıl április 26-ig. ( szünet elıtti utolsó tanítási nap április 20 szerda, a szünet utáni elsı tanítási nap április 27. szerda) z országos kompetencia mérés idıpontja május XIII. évfolyam 9. szám szeptember Új játékok az iskolaudvaron Óvodai hírek ugusztus én játékos iskola elıkészítıt tartottunk a leendı elsıs gyerekeknek. Mindenki elmesélte a nyári élményeit, - amit utána lerajzoltak - majd énekeltünk, verset mondtunk, körjátékot játszottunk. Késıbb Kriszti tanító nénivel átmentünk az iskolába, ott folytatódott a játékos ismerkedés. ugusztus 31-én a tanévnyitó elıtt az óvodában gyülekeztünk. Klári óvónéni a Hétszínvirág címő mesével kívánt jó tanulást, sok örömöt a gyerekeknek, majd közösen elfújták a mesegyertyát. Ezután - elbúcsúzva az óvodástól - végigjártuk a csoportszobákat, felelevenítve egyegy emléket az elmúlt 3-4 évbıl. gyerekek vállukra vették a ballagó tarisznyát, benne a könyvjelzıvel, amit Ibolya óvónéni készített számukra, majd átsétáltunk az iskolába. tanévnyitó az óvodások elköszönı mősorával kezdıdött. kisebbek búcsúversei után a nagyokkal szavaltunk, énekeltünk. mősorunk végén Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz címő versét Tóth Flóra nagyon szép elıadásában hallottuk. Ezután a tanító néni a helyükre vezette a már elsı osztályosokat. - tagóvoda vezetı - tanév megkezdése elıtt pár nappal néhány szülıvel (Hajdú Ildikóval, Mezı G a b r i e l l á v a l, M o r v a i Jánosnéval, Balogh ngélával)társasjátékokat festettünk fel az iskolaudvar betonjára. Sakk, malom, ugróiskola és még számos érdekes játék teszi színessé a gyerekek életét. Köszönet a szülıknek a színvonalas munkáért! -mzs-

6 Riasztási szintek z utóbbi idıkben megszaporodtak a váratlan és veszélyes idıjárási események, és ezekhez kapcsolódóan hallhatunk riasztási fokozatokról. nnak érdekében, hogy mindenki tájékozott legyen, hogy ezekben a helyzetekben mi várható. és mi a teendı közreadjuk a tudnivalókat a riasztásokról. Magyarországon három színnel jelölik a veszélyes természeti jelenségeket: a leggyengébb, harmadfokú riasztás citromsárga, a másodfokú narancs, az elsıfokú riasztás pedig piros színő. riasztásokat az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) rendeli el. sárga, harmadfokú riasztás nem veszélyes jelenséget jelez, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy veszélyes idıjárási jelenség alakulhat ki. Ilyen lehet egy zivatar vagy a 60 km/h-t meghaladó, de a 90 km/h-t még el nem érı szél. Citromsárga riasztáskor nem kell olyan extrém helyzetekre számítani. narancssárga riasztás már veszélyes jelenségeket jelez: ilyen a km/h sebességő szél, a heves zivatar, a nagy mennyiségő csapadék, a jégesı. Érvényben lévı riasztás/figyelmeztetés esetén legyünk nagy figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Lehetıleg tartózkodjunk biztonságos helyen. Különösen, ha útnak indulunk, részletesen tájékozódjunk a várható idıjárásról. Kövessük a megbízható médiák által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait. narancs jelzés idején a kültéri eseményt a helyi polgármester és rendezık döntése alapján lehet folytatni, vagy beszüntetni a rendezvény további folytatását. z elsıfokú, piros riasztás Környezetünk konkrét veszélyre hívja fel a figyelmet: ilyenek a 110 km/h sebesség fölötti széllökések, a helyileg nagyobb területre kiterjedı zivatarok, a jégesı és nagyobb mennyiségő csapadék. Érvényben lévı riasztás/figyelmeztetés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. Tartózkodjuk biztonságos helyen. Ha a tervezett utazás során várhatóan keresztezzük a fenyegetett térséget, érdemes elhalasztanunk az utazást. Ha mégis útnak indulunk, az utazás elıtt és közben részletesen tájékozódjunk a várható idıjárásról. piros jelzés idején nem célszerő a szabadban tartózkodni, ezért ha kültéri eseményen veszünk részt, hagyjuk ott a rendezvényt, és menjünk védett helyre. Ezen fokozat mellett a helyi polgármesternek be kell zárni a rendezvényt. nagyközönség a veszélyes idıjárási eseményekrıl részben a híradásokból, részben pedig az OMSZ honlapjáról értesülhet. riasztási információkat a nap 24 órájában folyamatosan frissítik. z OMSZ honlapjának fıoldalán, a jobb felsı sarokban a Riasztás felirat és Magyarország térképe látható. magyar zászlóra kattintva megjelenik a régiókra bontott térkép és az aktuális veszélyforrások jelölése színnel, ábrákkal és szöveggel. z oldal fı célja, hogy kritikus idıjárási helyzetekben, illetve ezeket megelızıen egy mindenkori hivatalos információforrást biztosítsunk a nagyközönség számára XIII. évfolyam 9. szám szeptember Elektromos hulladék győjtés ugusztus án a szelektív hulladékgyőjtési program keretében a KVG Zrt-vel közösen az önkormányzat elektronikus hulladékgyőjtési akciót rendezett. Győltek a hőtık, mosógépek, tévék, számítástechnikai eszközök szép számmal. két nap végére 10 m 3 hulladék győlt össze, melyet a szolgáltató 19-én elszállított a településrıl. termés Újra indult a tájékoztató kamion paksi atomerımő tájékoztató kamion második körútjának elsı állomása Pécs, Európa Kulturális Fıvárosa, ahol augusztus 16. és szeptember 3. között a Pécsi Ifjúsági Ház elıtt várta az érdeklıdıket. Paksi tomerımő Zrt. (P Zrt.) 2009 októberében egy mozgó kiállítást, egy ún. tájékoztató kamiont indított útjára. kamion elsı nagy körútja során a hazai nukleáris létesítmények környezetébe, - így Gerjenben is - valamint a nukleáris hulladéktároló-helyek kutatásában érintett településkörbe látogatott el. mozgó kiállítás aktualitását az Országgyőlés március 30-i döntése adta, mely zöld utat biztosított az atomerımő bıvítésének elıkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez. Magyar Villamos Mővek Zrt. (MVM Zrt.) és a P Zrt. vezetése fontosnak tartotta, hogy errıl a jövıt formáló döntésrıl közvetlenül is, részletesen tájékoztassa a lakosságot. kamion segítségével a személyes találkozás lehetıségét felhasználva lehetıség nyílik a lakosság ismereteinek bıvítésére, valamint a felmerülı kérdések megválaszolására, párbeszéd kialakítására. kiállítás átfogó képet nyújt a közel 30 éve biztonságosan mőködı atomerımőrıl, a keletkezett radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezésérıl, a tervezett bıvítés részleteirıl, valamint a gazdaságra és a környezetvédelemre gyakorolt kedvezı hatásokról májusáig a kamion 94 településre jutott el, és közel 18 ezer ember látogatta meg. kamion sikeres fogadtatásának köszönhetıen az MVM Zrt. és a P Zrt. vezetése úgy döntött, folytatódik a tájékoztató program. Immár felújított, interaktív elemekkel gazdagított, filmvetítéssel kiegészített tartalmas kiállítás fogadja a látogatókat. kamion második körútja augusztus 16-tól május 6-ig tart, ezen idıszak alatt összesen 82 települést keres majd fel. Mittler István kommunikációs igazgató

7 Mővelıdés, kultúra Falunap programja bben az évben szeptember 18-án lesz a falunap, E amely magában foglalja a szüreti felvonulást és az esti szüreti bált. program: Böcıverseny tettre kész fiatalok jöjjenek szeptember 13-án 19:00-ra az iskolába, megbeszélésre. Mindenki ötletére, munkájára számítunk! Béke tér 14:30-kor Gerjen Községért díj és a Díszpolgári cím átadása 15:00-kor Nyitótánc Szüreti felvonulás Sportcsarnok 19:00 óra Szüreti bál Fellép: a kalocsai Magó Mira és barátai néptánccsoport, a bölcskei Ízisz Hastánc Csoport Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre! rendezıség Böcı z idén újra megszervezzük a Gerjeni Böcıversenyt z idıpont nem változik október 23-án lesz, ami az idén szombatra esik. helyszín is marad a rév kobolya. jó hír az, hogy amíg eddig csak reménykedhettünk abban, hogy a vízállás kellıen alacsony lesz ahhoz, hogy meg tudjuk rendezni a versenyt, most magas vízállás esetére van egy B tervünk. Faddi Sporthorgász Egyesület vezetısége hozzájárult ahhoz, hogy magas víz esetén a Faddi Dunán rendezzük meg a versenyt. Szeretném kérni, hogy aki nevezni szeretne, az idıben tegye. Egyrészt azért, mert a versenyzıi létszám véges kb.: 35-40fı. Másrészt, ha úgy alakul, hogy Dombori lesz a helyszín, úgy mindenkit idıben tudjak értesíteni. nevezés forint alapú így hát az idén is 1500 forint. 14 év alatt a nevezés ingyenes, és külön díjazásban részesülnek. gyerekek csak felnıtt felügyelettel vehetnek részt a versenyen. versenyre bárki nevezhet, aki érvényes horgászengedéllyel rendelkezik. Nevezni nálam lehet, vagyis Oláh Lacinál a Rákóczi 27-ben, telefonszám: 06-70/ vagy a RÉV büfében (Ha Domboriba megyünk, oda nem kell engedély). részleteket majd az októberi részben megírom. ddig is mindenkinek jó pecázást. Görbüljön! Oláh Laci XIII. évfolyam 8. szám szeptember Volton Bau z élelmiszer bolt ajánlatából: - Cerbona liszt 1kg 100 Ft - Twinto üdítı 2 literes 90 Ft - étolaj 1literes 295 Ft - Tolle tej 1iteres 149 Ft - sütemények 400g 440 Ft Délben meleg fácánkerti kenyér kapható, már új 75dkg-os változatban is! Mindig friss zöldség-gyümölcs nagy választékban! Gazdabolt ajánlatából: - Viola mosópor 600g 170 Ft - Floren öblítı 1literes 140 Ft - Naturella tampon 16db 275 Ft - madáreleség 500g 120 Ft - macska eledel 400g 115 Ft - jax felmosó 1literes 465 Ft Permetszerek nagy választékban kaphatóak! Szoláriumunk várja Önt, barnuljon nálunk! Ár: 300.-Ft/5perc Kop-Ka Ka BC kciós ajánlata Szept ig Porcukor 500 g-os Pepsi Cola 2,5 l-es Pali lecsókolbász Pali sertésvirsli Hey-Ho dob. gyümölcs ital 1 literes PILÓT piskóta tallér 147 g-os Danone ctivia gyümölcsjoghurt 125 g DOSI mosópor 340 g-os JR mosogató 1 literes Minden Reggel friss, meleg 145 Ft/db 279 Ft/db 469 Ft/kg 469 Ft/kg 119 Ft/db 195 Ft/db 89 Ft/db 199 Ft/db 339 Ft/db Várjuk kedves Vásárlóinkat! a jó szomszéd!

8 Elkezdıdött a bajnokság Sport ugusztus 22-én hazai pályán lépett elıször pályára a gerjeni gárda az új Megye II-es bajnokságban. bemutatkozás nem sikerült, három mérkızés három vereség. Igaz, csak egy gólosak, de ettıl még vereség. csapat még nem játszik csapatként, szívvel lélekkel. közönség türelmes, de várja már a régi CSPTOT! Érvényesült a futball törvénye Gerjen SK - Zomba KSE 2:3 (1:1) (G.: Pesti, Bráz) mérkızés elején sok helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos egy kivételével a többit elhibáztuk. futball íratlan törvénye, hogy ez megbosszulja magát. Büntetıt is hibáztunk. ( ifi: Gerjen - Zomba 2:4 Egy félidıt emberhátrányban játszottunk Sióagárd SE - Gerjen SK 2:3 (2:1) (G.: Lacza, Pesti) 43. perctıl Kovács L. kiállítását követıen emberhátrányban játszottunk. csapat jól küzdött, de a bírói döntések ellen nem volt mit tenni. ( ifi: Sióagárd - Gerjen 3:0 lelkesebb, egységesebb csapat gyızött Gerjen SK - Dunaszentgyörgy SE 1:2 (1:0) (G.: Pesti) vendégek több helyzete alakítottak ki, mégis mi szereztünk vezetést a félidı befejezése elıtt 5 perccel. második félidı 5. percéig vezettünk, majd a lefújás elıtt 5 perccel a lelkesebb szentgyörgyiek megszerezték a gyızelmet is. ( ifi: Gerjen - D.szentgyörgy 5:1 bajnokság állása 1. Bátaapáti SE : D.szentgyörgy SE : Dunaföldvár STE : Sióagárd SE : Fadd SE : Mórágy SE : B.Börzsöny SE : Németkér SE : Madocsa SE : Pálfa SE : Zomba KSE : Nagydorog KSE : Kajdacs SE : Gerjen SK : Györköny SE : Tengelic SE : XIII. évfolyam 8. szám szeptember Magyar Kupa Játék nélkül Gerjen SK - Nagydorog KSE 3:0 nagydorogi csapat lemondta a játékot. felkészülési mérkızések eddig nem közölt eredményei: SE U-18 - Gerjen 2:10 (1:5) (G.: Lacza 4, Bráz, Pesti 2-2, Gyenis, Kovács) Tengelic - Gerjen 6:3 (G.: Vajda, Taba, Lazányi, Köszönet az 1 %-ért Gyeplabda tábor Kiadja: Gerjen Község Önkormányzata Felelıs kiadó: Máté Dénes polgármester Szerkesztı: szerkesztıség Szerkesztıség: Gerjen, Rákóczi F. u. 25/b. 75/ Honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd Online: ISSN Nyomtatott: ISSN Gerjeni Sport Klub ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik adójuk 1 %-át az egyesületnek ajánlották fel. Köszönet érte! ugusztus között edzıtábort szerveztünk Herberth Pál kollégámmal Faddon. İ a budapesti Építık csapatának edzıje, testnevelı tanár. Tulajdonképpen tıle tanuljuk az újabb és újabb gyeplabda fortélyokat. Gerjenbıl 14 diák vett részt az edzéseken. Nagyon sokat fejlıdtek a gyerekek a négy nap alatt. Nem csak gyeplabdával foglalkoztunk, igazi tábor volt az idei. Ott aludtunk a sportcsarnokban. Jutott idı strandolásra, sárkányhajózásra, játékra. tábortőznél elfogyasztott finom hazai étellel búcsúztunk a budapesti gyerekektıl és a faddi vendéglátóktól. -magó-

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

2010. június 28-án órától megtartott ülésén.

2010. június 28-án órától megtartott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Megújul a jegyzılakás

Megújul a jegyzılakás Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 2. szám INGYENES 2011. február Megújul a jegyzılakás z új tulajdonosok a helyi védelem alatt álló házat régi szépségében szeretnék helyreállítani Tél Gerjenben tartalomból:

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Körjegyzőségből Polgármesteri Hivatal. A tartalomból: Itt a tavasz, a falu választ, az ország szavaz. Borverseny 2008. IV. évfolyam 3.

Körjegyzőségből Polgármesteri Hivatal. A tartalomból: Itt a tavasz, a falu választ, az ország szavaz. Borverseny 2008. IV. évfolyam 3. IV. évfolyam 3. szám Bükkösdi Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2008. MÁRCIUS Hírlap Önnek is ingyen jár! A tartalomból: Bányahírek Oktatás integráció Régi-új jegyző NyMTIT gyorsinfó 2. oldal

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2012. február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok 2/2012. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

2011/2012-ES TANÉV RENDJE

2011/2012-ES TANÉV RENDJE 2011/2012-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDİSZAK Az elsı tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 182 A 12. osztályosoknak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Uszoda mőködésérıl szóló tájékoztató Elıkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna ig. fıorvos, Perdi Tamás uszodavezetı Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Véleményezı valamennyi

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szajlai Helyi Választási Bizottság 3334. Szajla, Kertész utca 2. Iktatószám: 781-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 6-án 13.00 órakor Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1915-12/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010.10.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések

2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések Jegyzıi értekezlet 2014. szeptember 17. 2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések Kocsis Tibor Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Informatikai Fıosztály fıosztályvezetı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Partnereink 2014/2015 1 Paksi Benedek Elek Óvoda Ifjúság út 1/b 75/510 917 nincs benedekelek@paks.hu Bosnyák Zoltánné Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT;, Rigó Lászlóné, Asztalos Tamás, dr. Bodó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-án (hétfı) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013.

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013. Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 5 6 0 0 B é k é s c s a b a, B a j z a u t c a 1 1. T e l. : 6 6 / 3 2 8-9 4 5 ; f a x : 6 6 / 3 2 3-5 1 2 M a i l : k h e s z @ m a i l. g l o b o n e t. h u

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Gerjeni szüret 2008. Megújul a mővelıdési ház. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008.

Gerjeni szüret 2008. Megújul a mővelıdési ház. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008. Honlapunk:www.gerjen.hu XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008. október Gerjeni szüret 2008 A tartalomból: Önkormányzati hírek Testületi ülés Elkelt a harmadok bérlakás 2. oldal Féléves költségvetési beszámoló

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-10/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 27-i rendkívüli ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 27-i rendkívüli ülésére 10. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságai tagjainak megválasztása Az

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 84-85. Rendelet száma: 10. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TEMÉSZ Választási Szabályzat

TEMÉSZ Választási Szabályzat TEMÉSZ Választási Szabályzat TATABÁNYA ERİMŐ MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE (TEMÉSZ) VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT Alapvetı rendelkezések A TEMÉSZ Választási Szabályzata összhangban van a TEMÉSZ Alapszabályával

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben

1956. október 23. Elkészült a játszótér. Újra Böcıverseny. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XIII. évfolyam 11. szám INGYENES 2010.

1956. október 23. Elkészült a játszótér. Újra Böcıverseny. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XIII. évfolyam 11. szám INGYENES 2010. Honlapunk:www.gerjen.hu XIII. évfolyam 11. szám INGYENES 2010. november Elkészült a játszótér z elsı napoktól kezdve teltházzal mőködött a játszótér. Gyermek és szülık egyaránt örülnek a játékoknak. Újra

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET

SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET Bemutatkozunk Az egyesület 2010 augusztusában alakult azzal a céllal, hogy tagjaink megfelelő körülmények között, szervezett kereteken belül tudják űzni ezt a sportot.

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben