Tanévnyitó. Termel a gerjeni JAKO üzem. Helyhatósági választások október 3. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanévnyitó. Termel a gerjeni JAKO üzem. Helyhatósági választások 2010. október 3. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu"

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu XIII. évfolyam 9. szám INGYENES szeptember Tanévnyitó Kilenc elsı osztályos kisdiák kezdte meg életének új idıszakát az általános iskolában Termel a gerjeni JKO üzem 22 gerjeni dolgozik a JKO Fémárugyár gerjeni üzemében. Magas minıségi követelményeknek kell megfelelni a munkában. tartalomból: Választás Helyhatósági választás jelöltek listája 2. oldal Ismét az OTP LTP-rıl mit most tudunk a kifizetésekrıl 4. oldal Oktatás Tanévnyitó Óvodai hírek Elkezdıdött a tanév 5. oldal z iskolára készültek 5. oldal Sárga, narancs, piros Riasztási szintek Magyarországon 6. oldal Újra indult a látogató kamion Paksi tomerımő mozgó tájékoztatója 6. oldal Böcı verseny Dunán vagy Domboriban 7. oldal Sport Elkezdıdött a bajnokság Két vereséggel kezdtünk 8. oldal Ismét gyeplabdatábor Másodszor került megrendezésre 8. oldal következı szám megjelenik: október 10-én Lapzárta: szeptember 30. Önkormányzati hírek Környezetünk Böcı Helyhatósági választások október 3.

2 Választás 2010 Helyhatósági Választások október október 3-án (vasárnap) 6 00 tól óráig élhet választó jogával. Kire, kikre és hogyan szavazhatnak? 1. Megyei közgyőlés tagjára: Listára szavazni a jelölı szervezet neve felett lévı körben elhelyezett, egymást metszı két vonallal lehet, például: Érvényesen szavazni csak egy listára lehet! 2. Polgármester jelöltre Jelöltre szavazni a jelölt neve melletti körben elhelyezett egymást metszı két vonallal lehet, például: Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet! 3. Helyi önkormányzati képviselık: Jelöltekre szavazni a jelöltek neve melletti körben elhelyezett, egymást metszı két vonallal lehet, például: Érvényesen szavazni legfeljebb (maximum) 6 jelöltre lehet! (Hat jelöltnél kevesebb jelöltre adott szavazat érvényes, hatnál több jelöltre adott szavazat érvénytelen.) 4. Helyi kisebbségi önkormányzati képviselık: Jelöltekre szavazni a jelöltek neve melletti körben elhelyezett, egymást metszı két vonallal lehet, például: Érvényesen szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet. (Öt jelöltnél kevesebb jelöltre adott szavazat érvényes, ötnél több jelöltre adott szavazat érvénytelen.) kisebbségi választáson csak azok vehetnek részt, akik nyilatkoztak a kisebbségi csoporthoz való tartozásról. (Ez Gerjen esetében 44 fı.) szavazatszámláló bizottságok csak olyan szavazást tekintenek érvényesnek, amelyet a hivatalos szavazólapon adtak le, és a körben elhelyezett egymást metszı két vonallal jelöltek. szavazólapon ettıl eltérı jelzéssel leadott szavazat érvénytelennek számít. Kérjük, éljen választójogával, és október 3-án adja le szavazatát az Ön által választott jelöltre, jelöltekre! Helyi Választási Bizottság XIII. évfolyam 9. szám szeptember Önkormányzati választások Három polgármester-jelölt és 14 képviselı-jelölt indul a mandátumokért. z október 3-án tartandó önkormányzati választáson Gerjen községben a következı jelöltek indulnak: Polgármester-jelöltek: Bánné Tóth Erika Máté Dénes Taba Zsolt Önkormányzati képviselı-jelöltek: Deák Sándor FIDESZ-KDNP közös jelölt Dr. Deák Tímea FIDESZ-KDNP közös jelölt Dobai László Fehérváriné Czéh Klára FIDESZ-KDNP közös jelölt Genye ndrás Házi Józsefné Kozák Éva Dr. Latkóczy Ágnes FIDESZ-KDNP közös jelölt Lazányiné Csörgı Ágnes Molnár József Taba Sándorné FIDESZ-KDNP közös jelölt Taba Zsolt Vajda Benı Vidák ttila Cigány kisebbségi önkormányzat jelöltjei: Lungodrom jelöltjei: László ndrás (Kolompár ndrás) László Zsuzsanna id. Vidák ttila ifj. Vidák ttila Vidák József Helyi Választási Bizottság Szavazó helyiségek I. számú szavazókör: Általános Iskola Szent I. u. 26. II. számú szavazókör: Napközi otthon ebédlı Rákóczi F. u. 25/a. Kisebbségi szavazókör: Általános Iskola Szent I. u. 26. Helyi Választási Bizottság Mozgó urna 010. október 3-án az Önkormányzati Választások napján 2 lehetıség van a mozgóurnák kérésére. Mozgóurnát bármely, mozgásában akadályozott személy vagy képviselıje kérhet. Kérjük a Tisztelt Szavazópolgárokat, hogy igényüket a mozgóurnára szíveskedjenek személyesen vagy a megbízottjukon keresztül a Gerjeni Önkormányzat Hivatalában Endrédi Mihálynénál bejelenteni. Helyi Választási Bizottság

3 - 3 - XIII. évfolyam 9. szám szeptember Választás 2010 ÚJR FIDESZ Polgármester-jelöltek bemutatkozása 2010-es esztendı új Gerjeni Hírek szerkesztısége idén is lehetıséget biztosított a jelöltek bemutatkozására. Bánné Tóth Erika Ezen az oldalon olvashatják a jelöltek bemutatkozását, terveit polgármesterként, képviselıként. polgármester aspiránsok közül Bánné Tóth Máté Dénes polgármester, ciklusban végzett munkájának megítélése egyrészrıl az ígéretek betartásán múlik. Nézzük, mit sikerült megvalósítanom a 2007-es ígéreteimbıl. - a település mőködıképességét megıriztük, a költségvetési hiány felére csökkent, - megmaradt a nyolc osztályos iskola, - épületeink állagát megóvtuk a mővelıdési házat kívülrıl felújítottuk, akadálymentesítettük az iskolát és az egészségházat, utat újítottunk fel, - a település kulturális értékeit Taba Zsolt T aba Zsolt vagyok az Önök bizalmának köszönhetıen polgármesterjelölt. Terveim között szerepel a falu lakóinak életét Képviselı-jelöltek bemutatkozása Dobai László H ázasságom révén kerültem Gerjenbe és Erika szórólapon keresztül kívánja tájékoztatni a lakosságot terveirıl, programjáról, elképzeléseirıl. megóvtuk, a rendezvényeket megtartottuk, sıt újabb események kerültek a palettára, - tovább tudtuk támogatni a sport egyesületet és a civil szervezeteket, - segíteni tudtuk pénzbeli és természetbeni támogatással az arra rászorulókat. z elmúlt évek részletes értékelésrıl és a terveimrıl szórólapon adok tájékoztatást, és október 1-én pénteken 18 órai kezdettel tartok lakossági fórumot a mővelıdési házban. Minden érdeklıdıt szeretettel várok! Máté Dénes könnyebbé tenni a törvények keretein belül. falu értékeit a lehetı leghasznosabban hasznosítani. Várom Önöket a szavazófülkékben! KÖSZÖNÖM! Taba Zsolt képviselı jelöltek közül Házi Józsefné, Lazányiné Csörgı Ágnes és Genye ndrás eddigi képviselıi munkáját ajánlja a választópolgároknak, hogy bizalmukkal az új ciklusban is támogassák. úgy megszerettem a falut, hogy néhány éve szüleimet is ide hívtam. Eleinte a sport területén segítettem a faluban, majd három gyerekem révén az óvoda, iskola támogatásában is tevékenyen részt vettem. z építıipari vállalkozásom mellett a régi iskolaépület átalakításával a Galagol üzletházban, kiskereskedelemben is igyekszem a lehetı legjobban kiszolgálni a falu lakosságát. ktív szereplıje voltam a német testvér települési kapcsolat kialakításának. Kivitelezıként és koordinátorként is maximálisan segítettem a JKO Kft gerjeni letelepedését. Ha megtisztelnek szavazataikkal, akkor szívesen dolgoznék a településért. Köszönettel! Dobai László független képviselı jelölt. korszak kezdete Magyarország számára. Ez év tavaszán példátlan nemzeti összefogás jött létre, amely új irányba fordította az ország szekerét. változás megkezdıdött. Október 3-án nagy lépést tehetünk a megkezdett úton. z önkormányzati választáson tovább erısíthetjük a nemzeti egységet és a változás sikerét. Kérünk mindenkit, menjen el szavazni! változást és az ország felemelkedésének lehetıségét ne tudják elvenni tılünk azok, akik az elmúlt években egyre nehezebb körülmények közé taszították az embereket. ki tavasszal a Fideszt támogatta, kérjük, szavazzon most a Fideszre! Kozák Éva Molnár József 998. március és szeptember közti idıszakban polgármesterként vettem részt az önkormányzat munkájában. z ott felhalmozott tapasztalataimat és tudásomat szeretném ismét kamatoztatni a falu fejlıdése érdekében. Napirenden van a Paksi tomerımő bıvítése. Szeretnék aktívan közremőködni, hogy településünk a lehetı legtöbbet profitálhasson ebbıl mennyiben Ön úgy dönt, hogy szavazatával támogat bennünket, mi minden erınkkel arra törekszünk, hogy méltóak legyünk bizalmára. helyi Fidesz csoport jelöltjei: Dr. Latkóczi Ágnes Taba Sándorné /Böndör Julianna(Pici)/ Fehérváriné Czéh Klára Dr. Deák Tímea Deák Sándor Független jelöltként támogatjuk: Vidák ttila /Dagi/ kisebbségi jelöltet független polgármesterjelöltek közül támogatjuk: Máté Dénest, községünk jelenlegi polgármesterét. MINDENKINEK EL KELL MENNIE SZVZNI OK- TÓBER 3-ÁN! DESZ! ÚJR FI- a nagy beruházásból. Szeretném, ha a falu tovább szépülhetne, illetve gyarapodhatna. Sokan kerestek, hogy induljak képviselınek a választáson. Irántuk és a falu iránti tiszteletbıl sok egyéb elfoglaltságom mellet Gerjen jövıjének alakításában részt vennék, amennyiben szavazataikkal megtisztelnek. Köszönettel! Molnár József független képviselı jelölt. falu közéletét mindig figyelemmel kísértem. Párszor tettem is azért, hogy a változások történjenek, volt, ami sikerrel járt, néhány ötletem megrekedt és folytatásra vár. Önkormányzati képviselıként szívesen áldozom erre idımet, tudásomat, kapcsolataimat és tapasztalatomat. Ha valaki képviselı, közvetlen kapcsolatot kell teremtenie a falu lakóival, mert nehéz most az élet fiatalnak, családfenntartónak, idısnek. Szorgalmazni fogom civil szervezetek magalakulását. S hogy semmire sincs pénz?! Gondolkozni és dolgozni kell együtt és kitartóan! jövı megalapozása a családokban kezdıdik és a helyes neveléssel, a tudás megszerzése a tanulással az iskolában. Eredményt csak így érhetünk el. Tudomásul kell venni, hogy senki sem gondolkozik helyettünk, mindenki saját sorsának kovácsa, felelıs másokért, együtt pedig településünk jólétéért. Tisztelettel a velem együtt gondolkodóknak! Kozák Éva

4 Önkormányzati hírek Rendkívüli ülés Új úton indulunk! cím még mindig a régi, de eltelt négy küzdelmes, gondokkal teli év. képviselı-testület tagjai cserélıdtek, polgármestert választottunk és megpróbáltuk településünk mőködését fenntartani. szekér - ha nyikorogva is - haladt elıre. Nem tisztem az értékelés, de elmondhatjuk, hogy még mindig van iskolánk, lassan beindul a JKO üzem, épületeink szépülnek, a falu lakosságmegtartó ereje megmaradt. Október 3-tól új idıszámítás kezdıdik, hiszen országunk új kormánnyal, településünk megújult képviselı-testülettel kezd újabb utat. z útkeresés most is nehéz lesz. Bízom, bízzunk benne, hogy a központi irányítás útakadályt építı törekvései OTP LTP kifizetés z OTP LTP megtakarítások maradvány részé- nek kiutalásával kapcsolatban, már többször egyezettem a paksi fiók vezetıjével. İ a javaslataimat elfogadhatónak tartja, de a regionális és országos vezetésnek kell jóváhagynia, mert ezek nem egyeztethetık össze a belsı szabályzattal. Kivételt pedig csak İk adhatnak. Lapzártáig nem érkezett visszajelzés, így csak a jelenlegi lehetıségeket tudom leírni, miként lehet felvenni a megtakarítás maradvány részét. Erre három lehetısége van: 1. mennyiben Ft erjen Község Képviselıtestülete augusztus 25- G én rendkívüli ülést tartott, melyen módosította a település Közfoglalkoztatási Tervét. Erre azért volt szükség, mert a nyári foglalkoztatással az önkormányzat túllépte a tervezett idıkeretet, és még szeretne az ısz folyamán is az Út a munkához program keretében munkanélkülieket foglalkoztatni. z egyebek napirendi pontban a polgármester tájékoztatta a képviselıket a helyhatósági választással kapcsolatos új információkról. megszőnnek, életteret kapunk. Kitőzött céljaink nem vesznek el egy pénznélküli homályban, és ıseinktıl kapott örökségünket - Gerjent - elıdeink hagyományát követve megırizzük. Remélem az új testületben is az egyet akarás és nem a megosztottság lesz a jellemzı. Van még mit tenni (templom, játszótér, iskola, óvoda stb.), és ha van cél, akkor a megvalósítás eszközeit meg kell keresni. vállalás errıl kell, hogy szóljon! Bízom, hogy 4 év múlva azt mondhatjuk: JÓ UTT választottunk és jártunk be. Vajda Benı alpolgármester képviselı-jelölt alatti a maradványösszeg, akkor az ügyfelek OTP-nél vezetett számlájára tudják jóváírni az összeget, melyhez az OTP Paksi fiókjával közölni kell a számlaszámot. kinek nincs számlája annak be kellene fáradnia a paksi fiókba, és ott személyesen felveheti az összeget. 2. További lehetıség ezen ügyfelek esetében a postai kiutalással történı kifizetés, mindezt azonban 250 Ft körüli postaköltség terheli, tehát kisösszegő (1000 Ft alatti) megtakarítások esetében nincs sok értelme. 3. zon lakosoknak, akik esetében a maradványösszeg XIII. évfolyam 8. szám szeptember Termel a gerjeni JKO üzem március 15-i átadás óta várja minden gerjeni és a környékbeli települések lakossága, hogy beinduljon a termelés a gerjeni JKO üzemben. z elsı idıszakban a terület ırzése, az épület állagmegırzése volt a feladat, hogy a gazdasági válságból való kilábalást követıen beindulhasson a termelés. Idén tavasztól lassan emelkedı létszámmal termelni kezdett az üzem. Jelenleg 41 fı dolgozik a mőhelyekben, köztük 22 gerjeni. környékbeli településekrıl, Dunaszentgyörgyrıl, Faddról, Tolnáról is járnak Gerjenbe dolgozni. szekszárdi telephelyre több mint tíz fı jár be dolgozni a településünkrıl. Jelenleg autó belsıvilágítást, irányjelzı kapcsolót és ablaktörlı motor alkatrészt szerelnek össze a gerjeni üzemben. kész alkatrészek szigorú, Ft feletti, a paksi fiókot kell felkeresniük a kifizetés végett. Kifizetés Értesítıt vigyék magukkal! hozzám érkezett, és általam is érzékelt problémák megoldása érdekében, továbbra is igyekszem mindent megtenni, hogy minél kényelmesebben jussanak hozzá a gerjeni polgárok a megtakarításaikhoz. Ha kéréseinkre választ kapunk értesíteni fogom a tisztelt lakosságot. ddig is, aki a fent említet lehetıségekkel élni kíván az már felveheti megtakarításait. - polgármester - Szeptemberben épülhet a játszótér játszótér építése körül kialakult váratlan helyzet megoldódni látszik. Lezárult a közbeszerzés, megvan a kivitelezı. szerzıdés szeptember 13- án aláírható, ha nem lesz fellebbezés, s ezt követıen 10 napon belül a kivitelezınek meg kell kezdenie a munkát. Reméljük, hamarosan elkészülhet a játszótér! - pm - többlépcsıs minıségi ellenırzésen esnek át. cég vezetése reménykedik abban, hogy az autógyártás és a világítástechnika piac fellendülésével dinamikusabb fejlıdés elé néznek, és akkor az üzem kihasználtsága növekszik, ezáltal a munkaerıigény is nı, mely munkalehetıséget teremthet további gerjeni lakosnak. távlati tervekben az üzem bıvítése is elképzelhetı. - máté -

5 Tanévnyitó az iskolában Fontosabb dátumok Oktatás ugusztus 31-én tartotta a gerjeni iskola hagyományos évnyitóját. z esıs idıjárás miatt az iskola aulájában gyülekeztek a tanulók, az elsı osztályosok és szüleik. Elsıként az óvodások búcsúztak a volt ovis társaiktól, majd az új elsısök adtak mősort, és Tóth Flóramondott verset, bemutatva érettségüket az iskolára. Ezt követıen a már öreg diákok - Vidák Patrik, László Nikolett és Szabó Nóra - verssel köszöntötte az új tanévet. z ünnepséget Bánné Tóth Erika tagintézményvezetı köszöntıje és tájékoztatója zárta. tanévnyitó végeztével a tanulók osztályfınökeikkel elfoglalták a termeiket, és megbeszélték az iskolakezdéssel járó feladatokat. z oktatási minisztérium 22/2010 (V.13.) OKM rendelete alapján a 2010/2011-es tanév rendje a következı: tanítási napok száma nap használható fel tanítás nélküli munkanapként: DÖK-i nap, Kenessey nap, húsvéti, karácsonyi játszóház, karácsonyi mősor. szorgalmi idı elsı napja: szeptember 1. szorgalmi idı utolsó napja: június 15. z elsı félév vége: január 14. félévi értesítık kiadásának idıpontja: január 21-ig. Szünetek: İszi szünet: november 2-tól november 5-ig tart. ( szünet elıtti utolsó tanítási nap október 29 péntek, a szünet utáni elsı tanítási nap november 8. hétfı) Téli szünet: december 22-tıl december 31-ig tart. ( szünet elıtti utolsó tanítási nap december 21 kedd, a szünet utáni elsı tanítási nap január 3. hétfı) Tavaszi szünet: április 21-tıl április 26-ig. ( szünet elıtti utolsó tanítási nap április 20 szerda, a szünet utáni elsı tanítási nap április 27. szerda) z országos kompetencia mérés idıpontja május XIII. évfolyam 9. szám szeptember Új játékok az iskolaudvaron Óvodai hírek ugusztus én játékos iskola elıkészítıt tartottunk a leendı elsıs gyerekeknek. Mindenki elmesélte a nyári élményeit, - amit utána lerajzoltak - majd énekeltünk, verset mondtunk, körjátékot játszottunk. Késıbb Kriszti tanító nénivel átmentünk az iskolába, ott folytatódott a játékos ismerkedés. ugusztus 31-én a tanévnyitó elıtt az óvodában gyülekeztünk. Klári óvónéni a Hétszínvirág címő mesével kívánt jó tanulást, sok örömöt a gyerekeknek, majd közösen elfújták a mesegyertyát. Ezután - elbúcsúzva az óvodástól - végigjártuk a csoportszobákat, felelevenítve egyegy emléket az elmúlt 3-4 évbıl. gyerekek vállukra vették a ballagó tarisznyát, benne a könyvjelzıvel, amit Ibolya óvónéni készített számukra, majd átsétáltunk az iskolába. tanévnyitó az óvodások elköszönı mősorával kezdıdött. kisebbek búcsúversei után a nagyokkal szavaltunk, énekeltünk. mősorunk végén Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz címő versét Tóth Flóra nagyon szép elıadásában hallottuk. Ezután a tanító néni a helyükre vezette a már elsı osztályosokat. - tagóvoda vezetı - tanév megkezdése elıtt pár nappal néhány szülıvel (Hajdú Ildikóval, Mezı G a b r i e l l á v a l, M o r v a i Jánosnéval, Balogh ngélával)társasjátékokat festettünk fel az iskolaudvar betonjára. Sakk, malom, ugróiskola és még számos érdekes játék teszi színessé a gyerekek életét. Köszönet a szülıknek a színvonalas munkáért! -mzs-

6 Riasztási szintek z utóbbi idıkben megszaporodtak a váratlan és veszélyes idıjárási események, és ezekhez kapcsolódóan hallhatunk riasztási fokozatokról. nnak érdekében, hogy mindenki tájékozott legyen, hogy ezekben a helyzetekben mi várható. és mi a teendı közreadjuk a tudnivalókat a riasztásokról. Magyarországon három színnel jelölik a veszélyes természeti jelenségeket: a leggyengébb, harmadfokú riasztás citromsárga, a másodfokú narancs, az elsıfokú riasztás pedig piros színő. riasztásokat az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) rendeli el. sárga, harmadfokú riasztás nem veszélyes jelenséget jelez, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy veszélyes idıjárási jelenség alakulhat ki. Ilyen lehet egy zivatar vagy a 60 km/h-t meghaladó, de a 90 km/h-t még el nem érı szél. Citromsárga riasztáskor nem kell olyan extrém helyzetekre számítani. narancssárga riasztás már veszélyes jelenségeket jelez: ilyen a km/h sebességő szél, a heves zivatar, a nagy mennyiségő csapadék, a jégesı. Érvényben lévı riasztás/figyelmeztetés esetén legyünk nagy figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Lehetıleg tartózkodjunk biztonságos helyen. Különösen, ha útnak indulunk, részletesen tájékozódjunk a várható idıjárásról. Kövessük a megbízható médiák által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait. narancs jelzés idején a kültéri eseményt a helyi polgármester és rendezık döntése alapján lehet folytatni, vagy beszüntetni a rendezvény további folytatását. z elsıfokú, piros riasztás Környezetünk konkrét veszélyre hívja fel a figyelmet: ilyenek a 110 km/h sebesség fölötti széllökések, a helyileg nagyobb területre kiterjedı zivatarok, a jégesı és nagyobb mennyiségő csapadék. Érvényben lévı riasztás/figyelmeztetés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. Tartózkodjuk biztonságos helyen. Ha a tervezett utazás során várhatóan keresztezzük a fenyegetett térséget, érdemes elhalasztanunk az utazást. Ha mégis útnak indulunk, az utazás elıtt és közben részletesen tájékozódjunk a várható idıjárásról. piros jelzés idején nem célszerő a szabadban tartózkodni, ezért ha kültéri eseményen veszünk részt, hagyjuk ott a rendezvényt, és menjünk védett helyre. Ezen fokozat mellett a helyi polgármesternek be kell zárni a rendezvényt. nagyközönség a veszélyes idıjárási eseményekrıl részben a híradásokból, részben pedig az OMSZ honlapjáról értesülhet. riasztási információkat a nap 24 órájában folyamatosan frissítik. z OMSZ honlapjának fıoldalán, a jobb felsı sarokban a Riasztás felirat és Magyarország térképe látható. magyar zászlóra kattintva megjelenik a régiókra bontott térkép és az aktuális veszélyforrások jelölése színnel, ábrákkal és szöveggel. z oldal fı célja, hogy kritikus idıjárási helyzetekben, illetve ezeket megelızıen egy mindenkori hivatalos információforrást biztosítsunk a nagyközönség számára XIII. évfolyam 9. szám szeptember Elektromos hulladék győjtés ugusztus án a szelektív hulladékgyőjtési program keretében a KVG Zrt-vel közösen az önkormányzat elektronikus hulladékgyőjtési akciót rendezett. Győltek a hőtık, mosógépek, tévék, számítástechnikai eszközök szép számmal. két nap végére 10 m 3 hulladék győlt össze, melyet a szolgáltató 19-én elszállított a településrıl. termés Újra indult a tájékoztató kamion paksi atomerımő tájékoztató kamion második körútjának elsı állomása Pécs, Európa Kulturális Fıvárosa, ahol augusztus 16. és szeptember 3. között a Pécsi Ifjúsági Ház elıtt várta az érdeklıdıket. Paksi tomerımő Zrt. (P Zrt.) 2009 októberében egy mozgó kiállítást, egy ún. tájékoztató kamiont indított útjára. kamion elsı nagy körútja során a hazai nukleáris létesítmények környezetébe, - így Gerjenben is - valamint a nukleáris hulladéktároló-helyek kutatásában érintett településkörbe látogatott el. mozgó kiállítás aktualitását az Országgyőlés március 30-i döntése adta, mely zöld utat biztosított az atomerımő bıvítésének elıkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez. Magyar Villamos Mővek Zrt. (MVM Zrt.) és a P Zrt. vezetése fontosnak tartotta, hogy errıl a jövıt formáló döntésrıl közvetlenül is, részletesen tájékoztassa a lakosságot. kamion segítségével a személyes találkozás lehetıségét felhasználva lehetıség nyílik a lakosság ismereteinek bıvítésére, valamint a felmerülı kérdések megválaszolására, párbeszéd kialakítására. kiállítás átfogó képet nyújt a közel 30 éve biztonságosan mőködı atomerımőrıl, a keletkezett radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezésérıl, a tervezett bıvítés részleteirıl, valamint a gazdaságra és a környezetvédelemre gyakorolt kedvezı hatásokról májusáig a kamion 94 településre jutott el, és közel 18 ezer ember látogatta meg. kamion sikeres fogadtatásának köszönhetıen az MVM Zrt. és a P Zrt. vezetése úgy döntött, folytatódik a tájékoztató program. Immár felújított, interaktív elemekkel gazdagított, filmvetítéssel kiegészített tartalmas kiállítás fogadja a látogatókat. kamion második körútja augusztus 16-tól május 6-ig tart, ezen idıszak alatt összesen 82 települést keres majd fel. Mittler István kommunikációs igazgató

7 Mővelıdés, kultúra Falunap programja bben az évben szeptember 18-án lesz a falunap, E amely magában foglalja a szüreti felvonulást és az esti szüreti bált. program: Böcıverseny tettre kész fiatalok jöjjenek szeptember 13-án 19:00-ra az iskolába, megbeszélésre. Mindenki ötletére, munkájára számítunk! Béke tér 14:30-kor Gerjen Községért díj és a Díszpolgári cím átadása 15:00-kor Nyitótánc Szüreti felvonulás Sportcsarnok 19:00 óra Szüreti bál Fellép: a kalocsai Magó Mira és barátai néptánccsoport, a bölcskei Ízisz Hastánc Csoport Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre! rendezıség Böcı z idén újra megszervezzük a Gerjeni Böcıversenyt z idıpont nem változik október 23-án lesz, ami az idén szombatra esik. helyszín is marad a rév kobolya. jó hír az, hogy amíg eddig csak reménykedhettünk abban, hogy a vízállás kellıen alacsony lesz ahhoz, hogy meg tudjuk rendezni a versenyt, most magas vízállás esetére van egy B tervünk. Faddi Sporthorgász Egyesület vezetısége hozzájárult ahhoz, hogy magas víz esetén a Faddi Dunán rendezzük meg a versenyt. Szeretném kérni, hogy aki nevezni szeretne, az idıben tegye. Egyrészt azért, mert a versenyzıi létszám véges kb.: 35-40fı. Másrészt, ha úgy alakul, hogy Dombori lesz a helyszín, úgy mindenkit idıben tudjak értesíteni. nevezés forint alapú így hát az idén is 1500 forint. 14 év alatt a nevezés ingyenes, és külön díjazásban részesülnek. gyerekek csak felnıtt felügyelettel vehetnek részt a versenyen. versenyre bárki nevezhet, aki érvényes horgászengedéllyel rendelkezik. Nevezni nálam lehet, vagyis Oláh Lacinál a Rákóczi 27-ben, telefonszám: 06-70/ vagy a RÉV büfében (Ha Domboriba megyünk, oda nem kell engedély). részleteket majd az októberi részben megírom. ddig is mindenkinek jó pecázást. Görbüljön! Oláh Laci XIII. évfolyam 8. szám szeptember Volton Bau z élelmiszer bolt ajánlatából: - Cerbona liszt 1kg 100 Ft - Twinto üdítı 2 literes 90 Ft - étolaj 1literes 295 Ft - Tolle tej 1iteres 149 Ft - sütemények 400g 440 Ft Délben meleg fácánkerti kenyér kapható, már új 75dkg-os változatban is! Mindig friss zöldség-gyümölcs nagy választékban! Gazdabolt ajánlatából: - Viola mosópor 600g 170 Ft - Floren öblítı 1literes 140 Ft - Naturella tampon 16db 275 Ft - madáreleség 500g 120 Ft - macska eledel 400g 115 Ft - jax felmosó 1literes 465 Ft Permetszerek nagy választékban kaphatóak! Szoláriumunk várja Önt, barnuljon nálunk! Ár: 300.-Ft/5perc Kop-Ka Ka BC kciós ajánlata Szept ig Porcukor 500 g-os Pepsi Cola 2,5 l-es Pali lecsókolbász Pali sertésvirsli Hey-Ho dob. gyümölcs ital 1 literes PILÓT piskóta tallér 147 g-os Danone ctivia gyümölcsjoghurt 125 g DOSI mosópor 340 g-os JR mosogató 1 literes Minden Reggel friss, meleg 145 Ft/db 279 Ft/db 469 Ft/kg 469 Ft/kg 119 Ft/db 195 Ft/db 89 Ft/db 199 Ft/db 339 Ft/db Várjuk kedves Vásárlóinkat! a jó szomszéd!

8 Elkezdıdött a bajnokság Sport ugusztus 22-én hazai pályán lépett elıször pályára a gerjeni gárda az új Megye II-es bajnokságban. bemutatkozás nem sikerült, három mérkızés három vereség. Igaz, csak egy gólosak, de ettıl még vereség. csapat még nem játszik csapatként, szívvel lélekkel. közönség türelmes, de várja már a régi CSPTOT! Érvényesült a futball törvénye Gerjen SK - Zomba KSE 2:3 (1:1) (G.: Pesti, Bráz) mérkızés elején sok helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos egy kivételével a többit elhibáztuk. futball íratlan törvénye, hogy ez megbosszulja magát. Büntetıt is hibáztunk. ( ifi: Gerjen - Zomba 2:4 Egy félidıt emberhátrányban játszottunk Sióagárd SE - Gerjen SK 2:3 (2:1) (G.: Lacza, Pesti) 43. perctıl Kovács L. kiállítását követıen emberhátrányban játszottunk. csapat jól küzdött, de a bírói döntések ellen nem volt mit tenni. ( ifi: Sióagárd - Gerjen 3:0 lelkesebb, egységesebb csapat gyızött Gerjen SK - Dunaszentgyörgy SE 1:2 (1:0) (G.: Pesti) vendégek több helyzete alakítottak ki, mégis mi szereztünk vezetést a félidı befejezése elıtt 5 perccel. második félidı 5. percéig vezettünk, majd a lefújás elıtt 5 perccel a lelkesebb szentgyörgyiek megszerezték a gyızelmet is. ( ifi: Gerjen - D.szentgyörgy 5:1 bajnokság állása 1. Bátaapáti SE : D.szentgyörgy SE : Dunaföldvár STE : Sióagárd SE : Fadd SE : Mórágy SE : B.Börzsöny SE : Németkér SE : Madocsa SE : Pálfa SE : Zomba KSE : Nagydorog KSE : Kajdacs SE : Gerjen SK : Györköny SE : Tengelic SE : XIII. évfolyam 8. szám szeptember Magyar Kupa Játék nélkül Gerjen SK - Nagydorog KSE 3:0 nagydorogi csapat lemondta a játékot. felkészülési mérkızések eddig nem közölt eredményei: SE U-18 - Gerjen 2:10 (1:5) (G.: Lacza 4, Bráz, Pesti 2-2, Gyenis, Kovács) Tengelic - Gerjen 6:3 (G.: Vajda, Taba, Lazányi, Köszönet az 1 %-ért Gyeplabda tábor Kiadja: Gerjen Község Önkormányzata Felelıs kiadó: Máté Dénes polgármester Szerkesztı: szerkesztıség Szerkesztıség: Gerjen, Rákóczi F. u. 25/b. 75/ Honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd Online: ISSN Nyomtatott: ISSN Gerjeni Sport Klub ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik adójuk 1 %-át az egyesületnek ajánlották fel. Köszönet érte! ugusztus között edzıtábort szerveztünk Herberth Pál kollégámmal Faddon. İ a budapesti Építık csapatának edzıje, testnevelı tanár. Tulajdonképpen tıle tanuljuk az újabb és újabb gyeplabda fortélyokat. Gerjenbıl 14 diák vett részt az edzéseken. Nagyon sokat fejlıdtek a gyerekek a négy nap alatt. Nem csak gyeplabdával foglalkoztunk, igazi tábor volt az idei. Ott aludtunk a sportcsarnokban. Jutott idı strandolásra, sárkányhajózásra, játékra. tábortőznél elfogyasztott finom hazai étellel búcsúztunk a budapesti gyerekektıl és a faddi vendéglátóktól. -magó-

Gerjeni Szüret 2009. Ezüstös gyeplabdásaink. Ebzárlat. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 10. szám INGYENES 2009.

Gerjeni Szüret 2009. Ezüstös gyeplabdásaink. Ebzárlat. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 10. szám INGYENES 2009. Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 10. szám INGYENES 2009. október Gerjeni Szüret 2009 A jegyzıi - Tózer Kinga és Kıszegi Róbert - és a bírói - Weller Viktória és Pesti Zoltán - pár is jelen volt az

Részletesebben

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat!

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat! Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 5. szám INGYENES 2011. május Gerjeni Majális 2011 Ismét nagy sikere volt az egész napos rendezvénynek tartalomból: Önkormányzati hírek Nem növekedett a hiány Elfogadták

Részletesebben

Schirilla György úszása

Schirilla György úszása Honlapunk:www.gerjen.hu XI. évfolyam 2. szám INGYENES 2008. február Schirilla György úszása Schirilla György 2008. január 19-én délután Kalocsa és Gerjen között úszott a Dunában. Több száz lelkes ember

Részletesebben

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

Farsangoltak az iskolások

Farsangoltak az iskolások Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 2. szám INGYENES 2009. február Farsangoltak az iskolások hatodikosok a tavalyihoz hasonlóan osztályfınökükkel együtt öltöztek jelmezbe, mely nagy sikert aratott idén

Részletesebben

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009.

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. augusztus Megújult a Mővelıdési ház Befejezıdött a Mővelıdési ház külsı felújítása, mely a CÉDE pályázat segítségével, 4,8 millió forintból

Részletesebben

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból:

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 12. szám INGYENES 2007. december Kis karácsony... Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Duna Kupa - Wels (Ausztria) Az

Részletesebben

Tavaszváró jelmezes bál

Tavaszváró jelmezes bál Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 4. szám INGYENES 2011. április Tavaszváró jelmezes bál Jó hangulatban báloztak az ovisok Kettıs gerjeni siker ranycsapat: Szalai F., Béda B., Holweiger., csere:takács

Részletesebben

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám 2010 szeptember A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról Tisztelt NYIRlevél Olvasók! Köztudomású,

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február

Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február Itt a farsang A tartalomból: Testületi ülés Nehéz helyzetben az önkormányzat 2. oldal Önkormányzati hírek Vallás skót, brazil, német,

Részletesebben

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2.

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2. A 800 éves Gerjen Hírlapja! XIV. évfolyam 1. szám INGYENES 2011. január Jótékonysági elıadás Az óvodások adventi jótékonysági elıadása teljesen megtöltötte a a nézıteret szülıkkel, nagyszülıkkel, érdeklıdıkkel.

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése

NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám 2010 március Értesítjük a lakosságot, hogy a településen 2010. április 1. 8 00 17 00 és 2010. április 2. 8 00 16 00 a Mővelıdési Ház udvarán TÜDİSZŐRÉS lesz. A vizsgálat

Részletesebben

Fejezetek Úny község közelmúltjából

Fejezetek Úny község közelmúltjából ÚNYI ÚJSÁG X. évfolyam, 3. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2006. szeptember T A R T A L O M Fejezetek Úny község közelmúltjából Úny 2003-2006. HVB Közlemény Polgármesteri kampánylevelek Egységes

Részletesebben

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A HIRDETMÉNY

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A HIRDETMÉNY KISZOMBORI - XIX. évfolyam HÍRADÓ 2010. Választási különszám K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak Hírlevél VÉGLEGES 2010.04.06. de. 8:50 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2010. évi 1. szám (2010. március-április) április) Sikeres óvoda-felújítási pályázat! Üdülıházas övezetekben:

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

Irritáló érdektelenség a Dorozsmai Napokon

Irritáló érdektelenség a Dorozsmai Napokon Óvodai ballagási melléklettel 2007. június 29. 1. oldal Alapítva 1990-ben. kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 6. szám 2007. június 30. Ez a kultúra? Irritáló érdektelenség a

Részletesebben

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - XIX. évfolyam HÍRADÓ 2010. 3. szám (máj.-júni. júni.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013.

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-án megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselı-testületi

Részletesebben

Verseny után... Az idén elıször díjugrató versenyt is rendeztek

Verseny után... Az idén elıször díjugrató versenyt is rendeztek V. évfolyam 9. szám Bükkösdi Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2008. SZEPTEMBER Hírlap Önnek is ingyen jár! Verseny után... Az idén elıször díjugrató versenyt is rendeztek 20-án lezajlott

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról 2014. október www.tortel.hu VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról Dr. Áder János köztársasági elnök úr a 270/2014.

Részletesebben