SZABÓ JÓZSEF SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÓ JÓZSEF SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ"

Átírás

1 SZABÓ JÓZSEF SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény EBDL tréner 2007 EBDL képzı központ Mérlegképes könyvelı 2002 Discimnus szakképzı iskola PhD fokozat 2002 Debreceni Egyetem CMS 1993 Omegaglen Oxford Brookes University MDC tréner 1992 Omegaglen Oxford Brookes University Értékelemzı 1992 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Egyetemi doktori fokozat 1985 Budapesti Mőszaki Egyetem Okleveles vegyész 1982 Kossuth Lajos Tudományegyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (LEHETİSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB IDİBELI ÁTTEKINTÉSSEL) A) oktatott kurzusok (i) a DE BTK-n képzési szintenként BA: Kulturális marketing, Kulturális menedzsment, Projektmenedzsment, Kulturális pénzügyi menedzsment, Stratégiai menedzsment, Oktatásmarketing, Szervezési és vezetési ismeretek, PR ismeretek, Média és filmelmélet, Média marketing, Elektronikus média, Kommunikációelmélet, Gazdaságtörténet, Felnıttoktatás és gazdaság, Gazdaságtörténet, Szervezés- és vezetéselmélet, Vállalkozási alapismeretek és stratégiai menedzsment, Projektmenedzsment és pályázatírás, Marketing és PR, Ágazati menedzsment (média), Alkalmazott pszichológia (média), Kulturális pénzügyi és számviteli menedzsment, FSZ: Sportkommunikátor: Médiagazdaság, Marketing és PR, Gazdasági ismeretek (ii) a DE más karain képzési szintenként TTK MA: Marketing, Környezeti kommunikáció PHD: Környezeti kommunikáció (iii) más felsıoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként Görlitz, Hochschule BA: Kulturmarketing, Projektmanagement Kodolányi János Fıiskola 1

2 BA: Mikroökonómia, gazdasági alapismeretek JPTE MA: Gazdasági alapismeretek, kulturális marketing KFRTKF FSZ: Sportkommunikátor BA: Kommunikáció B) oktatásszervezıi tevékenység (i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük) lezárult folyamatban lévı szakdolgozati OTDK 12 - egyéb: 4 (ii) szakfelelısség Sportkommunikátor Felsıfokú Szakképzés (iii) szakirányfelelısség (iv) tantárgyfelelısség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével) Ágazati menedzsment 3 Kulturális marketing 3 Oktatásmarketing 3 (v) egyéb oktatási, oktatásszervezıi tevékenység (pl. szakkollégium vezetıje, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.) Pályázati bizottság tagja III. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG DOKTORI ISKOLÁBAN (LEHETİSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB IDİBELI ÁTTEKINTÉSSEL) A) oktatott kurzusok 2 Környezeti kommunikáció Felnıttoktatás és gazdaság B) törzstagság C) témavezetés: 1 D) (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult 2

3 E) (ii) folyamatban lévı: 1 IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG A) fıbb kutatási területek Az elektronikus média társadalmi összefüggései, a média hatása a lakosságra Informális és non-formális tanulás Múzeumandragógia B) tudományos minısítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc) megnevezés évszám kibocsátó intézmény PhD fokozat 2002 Debreceni Egyetem C) fıbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit) I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási és menedzsment ismeretek nonprofit területen dolgozóknak. Nullpont kiadó, Debrecen, Dr. Szabó József: Tiszta Amerika. Nullpont kiadó, Debrecen, Dr. Szabó József: Vállalkozási és marketing ismeretek. Nullpont kiadó, Debrecen, Dr. Szabó József: Vállalkozási és marketing ismeretek. Nullpont kiadó, Debrecen, Dr. Szabó József: Vállalkozás és marketing Prokt kiadó, Debrecen, Dr. Szabó József Széles Tamás: Digitális jövı MKKA kiadó, Debrecen, II. Tankönyv, jegyzet 1. Külföldön idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 5 Dr. Szabó József: Környezet és társadalom III. KRTK Debrecen,

4 Dr. Szabó József: Környezeti nevelés szervezett iskolai és iskolán kívüli formái. Környezet és Társadalom. Távoktatási szak tananyag, Debrecen, Dr. Szabó József: Környezeti nevelés 3/b távoktatási tankönyv és szöveggyőjtemény. KLTE. Debrecen, Dr. Szabó József: Médiamarketing. Távoktatási internetes tananyag. (tankönyv, szöveggyőjtemény, tanulási útmutató, feladatgyőjtemény) Debrecen, Dr. Szabó József: Médiamarketing. Távoktatási tananyag. (tankönyv, szöveggyőjtemény, tanulási útmutató, feladatgyőjtemény) Eger-Debrecen, III. Szerkesztett kötet 1. Külföldön idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 1 Dr. Rubovszky Kálmán - Dr. Szabó József : Esettanulmányok a mővelıdési menedzsment témakörébıl. Társszerkesztı. KLTE Mővelıdéstudományi Tanszék IV. Könyvfejezet 1. Külföldön idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 1 Dr. Hegedős József - Fodor Árpád: Értékelemzési kézikönyv OMFB V. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány 1. Külföldön idegen nyelven 3 Szabó, J. Lakatos, Gy. Rubovszky, K.: Non-formal education and the media. In cooperation of decision-makers, scientists and practitioners for the promotion of sustainable development and european integration, Kraków, pp Szabó, J. Lakatos, Gy. Rubovszky, K.: Informal education and the media Adult Education and Development. Bonn. 2001/2. Lakatos Gy. Csobod É. Kiss M. Mészáros I Szabó J. : A distance learning course as a tool to implement SD in Hungary. International journal of sustainability in higher education. Vol. 3. Impress Magyarországon magyarul 16 4

5 Dr. Szabó József - Illés Tünde: Tévutak a funkció meghatározásban Értékelemzési Szemle 1990/1. p Dr. Szabó József - Illés Tünde: Értékelemzés divatorientált területen UNILAB Értékelemzési Kongresszus, 1990/1. p Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Értékelemzés a beszerzési marketingben Értékelemzési Szemle, 1991/2. p Dr. Szabó József - Illés Tünde: Team munka és motiváció az értékelemzésben Értékelemzési Szemle, 1991/3. p Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Megújulás lehetısége az igényelemzés Értékelemzési Szemle, 1992/1. p Dr. Szabó József: A non-profit szféra mőködési lehetıségei Debrecenben Acta Andragogiae et Culturae 13. KLTE p Dr. Szabó József: Az oktatás, mint vállalkozás. Esettanulmány. KLTE Mővelıdéstudományi és Felnıttnevelési Tanszék. Esettanulmányok a mővelıdési menedzsment témakörébıl Dr. Szabó József: A civil szervezıdések mőködése a piacgazdaságban. Acta Andragogiae et Culturae 15. KLTE Dr. Szabó József: Az esettanulmány, mint az oktatás új módszere. Acta Andragogiae et Culturae 16. KLTE Dr. Szabó József: A szociológiai esettanulmányok Acta Andragogiae et Culturae 17. KLTE Dr. Szabó József: Esettanulmányok az oktatásban Kultúra és közösség, Budapest, Dr. Szabó József: A helyi média információs és mővelıdési vonatkozásai Acta Andragogiae et Culturae 18. KLTE Dr. Szabó József: A környezeti nevelés társadalmi vonatkozásai Acta Andragogiae et Culturae 19. KLTE Dr. Szabó József: Környezetvédelem és média Acta Andragogiae et Culturae 20. KLTE Dr. Szabó József: Új utakon az integráló andragógia Andragógia és közmővelıdés. Acta Andragogiae et Culturae 21. KLTE Fintor Gábor Dr. Szabó József: A televíziós sportmősorok hatása az egyes társadalmi rétegekre. Zempléni Múzsa, XII. Évf. 1. szám. Kenyeres Attila Dr. Szabó József: A televízió tanulási funkciói. FFE Budapest, megjelenés alatt Kenyeres Attila Dr. Szabó József: A helyi televíziók szerepe a személyes tanulásban. FFE Budapest, megjelenés alatt VI. Győjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány 1. Külföldön idegen nyelven 8 5

6 Dr. Szabó József: The higher education and the market. Nemzetközi konferencia elıadás, Pamplona, Dr. Szabó József: Case study in the education. Nemzetközi konferencia, Helsinki, Dr. Szabó József: The higher education. Nemzetközi konferencia, Pamplona, Dr. Szabó József: Culture and economy. VIII. Conference European Culture Pamplona 2005 Dr. Szabó József: A média új lehetıségei IX. Conference European Culture Pamplona Dr. Szabó József: Local media and sustainability 7th international JTEFS/BBCC conference Sustainable Development. Culture. Education Latvia Dr. Szabó József: Shaping awareness with the help of the local media. 8th JTEFS/BBCC conference "Sustainable Development. Culture. Education". Paris, Bagi Judit Királyné, Gyula Lakatos, Marianne Szabó Bazsáné, Jozsef Szabo: Hungarian civil organizations for dissemination of environmental knowledge. 8th JTEFS/BBCC conference "Sustainable Development. Culture. Education". Paris, Dr. Szabó József: The appearance of the environment-conscious thinking in the local media. Debrecen, Dr. Szabó József: The role of the local media in the field of religion. Religion and values in education in Central and Eastern Europe. Cherd, Debrecen, Magyarországon magyarul 12 Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Gyermekbútorcsalád kialakítása értékelemzéssel. 3. Országos Ipariforma Tervezési Konferencia. Budapest június p Dr. Szabó József: Felsıoktatás: menekülés a piac felé EAIR elıadás, Dr. Szabó József: Esettanulmányok az oktatásban Kultúra a gazdaságban Gazdaság a kultúrában II. Nemzetközi konferencia, Debrecen, Dr. Szabó József: Magyarország helye az Európai Unióban. Rákóczi konferencia, Sárospatak, október 19. Dr. Szabó József: Médiamarketing Helyi Televíziók Országos Konferenciája, Tata, Dr. Szabó József: Marketing eszközök az elektronikus médiában Helyi Televíziók Országos Konferenciája, Hajdúszoboszló, Dr. Szabó József: Képben vannak? A helyi televíziózás jövıje. A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata konferencia, Szeged, 2006 Dr. Szabó József: Új megoldások a hátrányos helyzetőek továbbképzésében. Régió és oktatás, Debrecen,

7 Durkó Mátyás Szabó József: Új utakon az integráló andragógia. Az illegitim andragógia megteremtıje, Debrecen, Dr. Szabó József: Képben vannak? A helyi televíziózás jövıje. A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar Szeged, Dr. Szabó József: A helyi média finanszírozása. Párbeszéd a médiáról, Budapest Dr. Szabó József: A környezettudatos gondolkodás megjelenése a helyi médiában 2007 Dr. Szabó József: Népmővelı, mővelıdési menedzser, andragógus Egy régi-új szak útkeresése gyakorlatorientált képzés bevezetésével 2007 Dr. Szabó József: Komplex médiaoktatás. Nemzetnevelés felnıttnevelés közmővelıdés konferencia Elıadás (kötet nélkül) 4 Dr. Szabó József: A helyi média szerepe a nevelésben A tanulás napja (Elıadás) Dr. Szabó József: Új lehetıségek a kulturális szakemberek elıtt (szakmai konzultáció) A tanulás napja Dr. Szabó József: Új lehetıségek a kulturális szakemberek elıtt (szakmai konzultáció) A tanulás napja Dr. Szabó József: Új megoldások a hátrányos helyzetőek továbbképzésében 2006 VII. Ismertetés, recenzió 1. Külföldön idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 2 Kurta Mihály: A kulturális menedzser kézikönyve. (lektorálás) Miskolc Juhász Erika (szerk): Projektmenedzsment a kulturaban (lektorálás) Nyíregyháza, Egyéb publikációk EU projekt (közbeszerzés alapján) 5 Debrecen és környéke csatornázása és szennyvízkezelése PR feladatainak ellátása. ISPA Debrecen, Debreceni Repülıtér kármentesítése PR feladatainak ellátása. ISPA Debrecen,

8 Debreceni Kettes Villamos Projekt PR feladatainak ellátása. Új Magyarország Debrecen, A Déri Múzeum modernizálása. Új Széchenyi Terv, Debrecen, Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben. Új Széchenyi Terv, Debrecen, Tanulmány 9 Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Debreceni Innovációs és Ipari Park. Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány, Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Debrecen regionális idegenforgalmi fejlesztési koncepciója. Debrecen megyei jogú város önkormányzata, Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Debrecen agglomerációs fejlesztési koncepciója. Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány, Dr. Szabó József: A Debrecen Televízió és a DVRT controlling rendszerének kidolgozása. DVRT, Debrecen, Dr. Szabó József: A Debrecen Televízió stratégiája DVRT, Debrecen, Dr. Szabó József: A Debrecen Televízió marketing stratégiája DVRT, Debrecen, Dr. Szabó József: A Debrecen Televízió stratégiája DVRT, Debrecen, Dr. Szabó József: A Debrecen Televízió controlling rendszerének fejlesztése DVRT, Debrecen, Dr. Szabó József: A Debrecen Televízió és a Magyar Televízió együttmőködési koncepciója. DVRT, Debrecen, PR és média projekt Film projektek összesen 29 A Debrecen Televízióval és a Hálózatos Televízióval közösen készített média projektek (Pályázati dokumentáció és a kapcsolódó szakmai anyagok elkészítése, a filmek összeállítása, részletes beszámolók, pénzügyi elszámolás) Dokumentumfilmek 41 Ama nemes harcot megharcoltam (Könyves Tóth Mihály élete) 8

9 Olvastam, költıtárs (Petıfi és Arany levelezése) A cívis forradalmár (Szilágyi József) 1996 A forradalom katonái (Az 1956-os debreceni eseményekben meghatározó szerepet játszó katonákról) "Az a nap a miénk volt" (1956. október 23-a debreceni története) Diákok a vádlottak padján (Az 1957 szeptemberében elítélt debreceni fiatalokról) A szabadságharc fıvárosa (Debrecen január-május) Kossuth ırvárosa (Kossuth és Debrecen kapcsolatáról) Mindig új élet lesz a vérbıl In memoriam Iván Kovács László Két tudomány vonzásában - Balogh István Debrecen poétája (Csokonai Vitéz Mihály és Debrecen) Iván Kovács János A szabadságharc ırvárosa Ma is azt dalolják (1-10) Katona dolog (1-3) Történelmi egyházak Hajdú-Bihar Megyében (1-3) Népi mesterségek (1-3) Debrecen (Debrecen város nevezetességei) Iskolateremtı professzorok (Portréfilmek a Debreceni Egyetem tudós professzorairól) Mindenapi kenyerünkért - Bócz Ernı A kutatás maga a csoda - Lipták András Nıttön nı tiszta fénye - Barta János Kutatás és hivatás - Muszbek László Nık a tudományan (1-6) Krisztus vándorai (1-7) Krisztus vándorai II (1-6) Egyszerő állam Az utolsó remény Természetfilmek 5 Debrecen agglomerációs térsége (4 részes film) Hortobágy Tisza tó Debrecen Erdıspuszták Magazinok 5 9

10 Napszemle Debreceni Színképek Hajrá Rom Som Erınk forrása D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel Kutatás téma idıszak adományozó intézmény szerep vezetı / résztvevı A Debrecen Televízió nézettségének vizsgálata, Real PR Debrecen lakosságának tájékozódási szokásai, Real PR, A helyi televíziók nézettségi vizsgálata, Hálózatos Televíziók, A debreceni média társadalmi hatásai, Real PR, A debreceni média megítélése, Real PR, A helyi média mőködése, Hálózatos Televíziók, Debrecen Városának csatornázása, Real PR, A debreceni repülıtér kármentesítése, Real PR, A helyi media mőködése. HTOE A Debrecen Televízió nézettségének vizsgálata, Real PR E) a tudományos közéletben való részvétel Magyarországon a. bizottsági tagság/elnökség: BTK Pályázati Bizottság Pulszky Társaság Múzeumandragógiai szekció, elnökhelyettes b. szerkesztıbizottsági tagság/elnökség c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.) Múzeumandragógia konferencia tudományos bizottság külföldön a. bizottsági tagság/elnökség b. szerkesztıbizottsági tagság/elnökség Hochschule Görlitz, tudományos bizottság 10

11 c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.) Lokalfernsehen symposium, Görlitz, szakmai zsőri tag F) egyéb tudományos tevékenység V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG vezetıi és egyéb megbízatások: a. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten b. más intézménynél Magyarországon c. külföldön VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Tanulmányi ösztöndíj 1992 Warwick University Tanulmányi ösztöndíj, USA 1994 Omegaglen Debreceni Központ Tanulmányi ösztöndíj, USA 1996 Prokt Vendégoktató 1998 Hochschule, Görlitz Tanulmányi ösztöndíj, Dánia 2000 MUOSZ Helyi Érték Díj 2006 Debrecen Televízió VII. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŐ INFORMÁCIÓK, ADATOK Helyi Televíziók Országos Egyesülete Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány Hálózatos Televíziók Gyermekeink mővelıdéséért Alapítvány Nullpont Kulturális Egyesület szaktanácsadó kuratóriumi tag felügyelıbizottsági tag kuratóriumi elnök alapító, tanácsadó 11

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS BARTA SZILVIA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Pedagógia angol nyelv és irodalom 2009 Debreceni Egyetem szakos bölcsész és tanár Neveléstudományi Doktori Képzés - abszolutórium

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS Megnevezés évszám kibocsátó intézmény orosz szakos középiskolai tanár és szakos elıadó mentálhigiénikus relaxációs csoportvezetı 2799/1979B

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 INFONIA Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány Székhely: Adószám: 18241611-2-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés:

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

1 / 21 2014.04.30. 10:49

1 / 21 2014.04.30. 10:49 Keresés az MTMT adatbázisban Korom Szilvia Anett (BGF 4 admin) (BGF_KSZ_4) Keresés módosítása Új keresés Segítség GYIK MTMT dok. Levelek (175/0) Fórum Kilépés A lista címe: Az alábbi lista adatai Impakt

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Forgó Sándor publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

2014. július-szeptember HÍREK

2014. július-szeptember HÍREK HÍREK Tanévnyitó ünnepség a BGF-en Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt a BGF szeptember 8-i központi tanévnyitó ünnepségén. Az eseményre a Markó utcai Aulában került sor, a

Részletesebben

Beszámoló az MPT Felnıttnevelési szakosztály elmúlt öt évi tevékenységérıl

Beszámoló az MPT Felnıttnevelési szakosztály elmúlt öt évi tevékenységérıl Beszámoló az MPT Felnıttnevelési szakosztály elmúlt öt évi tevékenységérıl MPT Vezetıi Kollégium 2013. február 2. Kraiciné Szokoly Mária PhD Adatok Örökös elnök: Harangi László Taglétszám: 70 fı Aktív

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Krémer Balázs

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Krémer Balázs SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Krémer Balázs I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS Megnevezés évszám kibocsátó intézmény Matematika-fizika 1982 ELTE TTK Szociológia 1983 ELTE BTK II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG A) oktatott kurzusok

Részletesebben

KISZL PÉTER publikációs jegyzéke

KISZL PÉTER publikációs jegyzéke KISZL PÉTER publikációs jegyzéke I. Önálló kötetek: 1. Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak. Az elıszót írta: Rózsa György, lektorálta: Pálvölgyi Mihály. Közreadta az ELTE. Budapest, Traduirex.

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020

A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020 A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020 1 A KJF kutatási és innovációs stratégiai irányai 2014-2020 Elfogadta a KJF Szenátusa 2014. január 15-én Az innovációs stratégiai dokumentum kidolgozása

Részletesebben

Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz

Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Végzettség: 2003 2006: nyelvtudományi PhD-képzés, SZTE BTK, a PhD-védés időpontja: 2011. május 13., az oklevél kelte: 2011. 11. 11., minősítése: kitüntetéses: Promotio

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói tevékenység kezdete a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián.

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 Ebből könyv, könyvrészlet, jegyzet: 165 tudományos cikk ISI által referált szaklapban: 1 tudományos cikk szaklapban: 93 Publikáció konferencia kiadványban:

Részletesebben

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Doktori disszertáció Fülöp Tamás: Gróf Széchenyi István történelemszemlélete a reformkor politikai

Részletesebben