I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS"

Átírás

1 BARTA SZILVIA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Pedagógia angol nyelv és irodalom 2009 Debreceni Egyetem szakos bölcsész és tanár Neveléstudományi Doktori Képzés - abszolutórium 2012 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (LEHETİSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB IDİBELI ÁTTEKINTÉSSEL) A) oktatott kurzusok (i) a DE BTK-n képzési szintenként Pedagógia BA Az oktatáskutatás módszerei: 2009/2010/II A neveléstudomány értelmezései: 2010/2011/I, 2011/2012/I, 2012/2013/I Oktatási rendszer és társadalom 2011/2012/II TDK mőhelymunka választott speciálkollégium 2011/2012/II Iskola és érték 2012/2013/I Az elméleti elemzés módszerei 2012/2013/I Bevezetés az oktatás és az iskola világába 2012/2013/I Tanári BA Bevezetés az oktatás és az iskola világába 2011/2012/II, 2012/2013/I Szociológia BA Tanulási- és tanulmányírási készségfejlesztés: 2010/2011/I Idegen nyelvő szakszövegolvasás (angol): 2010/2011/II Szociális munka BA Tanulási készségfejlesztés: 2010/2011/I, 2011/2012/I Neveléstudomány MA Komparatív elemzések 2011/2012/II Oktatásstatisztikai elemzések 2011/2012/II Oktatásökológiai elemzések 2011/2012/II Pedagógiai értékelés 2012/2013/I Tanári MA Oktatásstatisztikai elemzések 2011/2012/II Szociológia MA Idegen nyelvő szakszövegelemzés (angol): 2010/2011/II Szociálpolitika MA Idegen nyelvő szakszövegelemzés (angol): 2010/2011/II (ii) a DE más karain képzési szintenként (iii) más felsıoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként 1

2 B) oktatásszervezıi tevékenység (i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük) lezárult folyamatban lévı szakdolgozati 1 OTDK 1 egyéb: tanári szakdolgozat 4 (ii) szakfelelısség (iii) szakirányfelelısség (iv) tantárgyfelelısség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével) (v) egyéb oktatási, oktatásszervezıi tevékenység (pl. szakkollégium vezetıje, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.) III. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG DOKTORI ISKOLÁBAN (LEHETİSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB IDİBELI ÁTTEKINTÉSSEL) A) oktatott kurzusok B) törzstagság C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévı IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG A) fıbb kutatási területek Kutatási terület: neveléstudományok, felsıoktatás-pedagógia, felsıoktatás-szociológia Érdeklıdési kör: tanulási normák, tanulási attitőd, akadémiai etika, akadémiai szocializáció, akadémiai integritás, tanulmányi munka és munkaetika, egyetemi hallgatók munkaattitődje, tanulói társas környezet hatásai a hallgatói munkavégzésre B) tudományos minısítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc) megnevezés évszám kibocsátó intézmény C) fıbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit) könyv (magyarul/idegen nyelven, Magyarországon/külföldön stb.): x könyvfejezet Győjteményes kötetben megjelent tanulmány: Barta Szilvia (2010): Students moral awareness and religious practice The outcomes of an interregional research. In Pusztai Gabriella (szerk.) Religion and Higher Education in Central and Eastern Europe. Debrecen. Center for Higher Education Research and Development

3 Barta Szilvia (2010): Alap- és mesterképzéses hallgatók akadémiai viselkedéshez való hozzáállása a Partiumban. In Kozma Tamás Ceglédi Tímea (szerk.): Régió és Oktatás VII. A Partium esete. Debrecen. Center for Higher Education Research and Development kesz.pdf Kovács Klára Barta Szilvia (2012): A hallgatói jól-lét dimenzióinak összefüggései az értékekhez és normákhoz főzıdı viszonnyal. In Kozma Tamás Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban Közlésre elfogadva: Barta Szilvia Kovács Klára (2012): Társadalmi védıfaktorok a különbözı szociális jól-léttel rendelkezı hallgatói csoportokban. In Buda András (szerk.): VII. Kiss Árpád Emlékkonferencia tanulmánykötete. Tanulmányok szakfolyóiratokban Gabriella Pusztai Sergiu Baltatescu Klára Kovács Szilvia Barta (2012): Social capital and student well-being in higher education. A theoretical framework. Hungarian Educational Research Journal. Special Issue Barta Szilvia (2011): A Bologna folyamat két különbözı szintjén tanulók akadémiai értékorientációinak összehasonlító vizsgálata. Hungarian Educational Research Journal. Vol. 1. No. 1. DOI: /HERJ Barta Szilvia (2009): A 2006-os Országos kompetenciamérés tizedik évfolyamos adatainak elemzése. Educatio 2009/II Tehetség Recenzió Barta Szilvia (2011): A European Educational Research Journal (EERJ) évi számainak szemléje. Hungarian Educational Research Journal. Vol. 1. No evi-szamainak-szemleje/ Barta Szilvia (2011): Philip G. Altbach: The Changing Academic Workplace: Comparative Perspectives. A Review. Pedagógia Online Hungarian Educational Research Journal. Vol. 1. No. 1. Nyelvi és/vagy technikai szöveggondozás Pusztai Gabriella (szerk.) Religion and Higher Education in Central and Eastern Europe. Debrecen. Center for Higher Education Research and Development Kozma Tamás Ceglédi Tímea (szerk.): Régió és Oktatás VII. A Partium esete. Debrecen. Center for Higher Education Research and Development (5 tanulmány szöveggondozása) idézettség 3

4 D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel téma idıszak adományozó intézmény szerep Higher Education for HURO kutatási munkatárs Social Cohesion 2012 Cooperative Research and Development in a Crossborder Area (HERD) TÁMOP (A TÁMOP kutatási munkatárs felsıoktatási 2010 szolgáltatások rendszer szintő fejlesztése), 2. elemi projekt (Központi Validációs Rendszer, szektorelemzés - felsıoktatás) TERD (The Impact of Tertiary Education on Regional Development), A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban REVACERN (Religion and Values in Central and Eastern Europe), Az egyházak oktatási szerepe Közép- és Kelet- Európában a politikai változások után OTKA 2009 European Commission 6 th Framework Programme kutatási asszisztens kutatási koordinátor E) a tudományos közéletben való részvétel Magyarországon a. bizottsági tagság/elnökség Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, tag Felsıoktatási Kutató és Fejlesztı Központ, CHERD-H, kutatási munkatárs Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Szövetsége (HERA), tag Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Szövetsége (HERA), titkár b. szerkesztıbizottsági tagság/elnökség Hungarian Educational Research Journal (HERJ), szerkesztıségi tag c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.) külföldön 4

5 a. bizottsági tagság/elnökség b. szerkesztıbizottsági tagság/elnökség c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.) F) egyéb tudományos tevékenység V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG vezetıi és egyéb megbízatások: a. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten b. más intézménynél Magyarországon c. külföldön VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Fulbright posztgraduális ösztöndíj 2013 Fulbright Comission Conference Support for Postgraduate Students from Eastern European countries 2012 European Educational Research Association (EERA) A Hungarian Educational Research Journal legolvasottabb közleménye 2012, II. hely "Mastering the Challenges in Higher Education Grants" for young scholars Nemzetközi konferencián való részvétel támogatása Állami doktorandusz ösztöndíj Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Szövetsége (HERA) 2012 University of Bielefeld 2012 Debreceni Egyetem, Nevelés- és mővelıdéstudományi doktori program VII. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŐ INFORMÁCIÓK, ADATOK Tudományos Konferenciaszereplések November XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest A tanulási attitőd, az akadémiai normák és azok megszegése a felsıoktatásban, nemi keresztmetszetben; tematikus elıadás november 1-2. Normativity and Normatives in and of Pedagogy ( Normativitaet und Normative (in) der Paedagogik ), University of Wien, Austria Student attitudes to norms and values in the higher education institutions of the Partium region; meghívott elıadó szeptember The European Conference on Educational Research 2012, Cadiz, Spanyolország Girl power? The feminine and masculine perspectives of learning attitudes, academic norms and academic misbehavior in higher education; tematikus elıadás 5

6 2012. szeptember The European Conference on Educational Research 2012, Cadiz, Spanyolország Students perceived academic context with a special emphasis on academic misbehavior and lecturer relations a cross-border Central-Eastern-European examination; tematikus elıadás május Iskola a társadalmi térben és idıben III. HuCER 2012 (Hungarian Conference on Educational Research), Pécs Közép-kelet európai hallgatók vélelmezett akadémiai környezetének vizsgálata, különös tekintettel az akadé-miai normaszegésekhez és az oktatókhoz való viszonyulásra; tematikus elıadás február 7-9. Mastering the challenges in higher education: Considering the way students learn, cheat and enhance performance, Bielefeld, Németország The effect of perceived institutional context on students attitude to study work and academic misbehavior in higher education a regional analysis; tematikus elıadás november 3-5. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest Neveléstörténészek ONK-szerepléseinek tartalom- és kapcsolatháló elemzése; tematikus elıadás november 3-5. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest A szociális hallgatói jól-lét dimenzióinak összefüggései az értékekhez és normákhoz főzıdı viszonnyal (társelıadó: Kovács Klára); elıadás szimpóziumban szeptember VII. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen Védıfaktorok nyomában - Társadalmi védıfaktorok a különbözı szociális jól-léttel rendelkezı hallgatói csoportokban (társelıadó: Kovács Klára); tematikus elıadás június 29. Útközben - Kutatás, képzés, tudomány a Nevelés- és Mővelıdéstudományi Doktori Programban, Debrecen Challenges of academic integrity student perceptions of academic dishonesty; poszterbemutató március 28. Religion and Higher Education in Central and Eastern Europe könyvbemutató és nemzetközi workshop, Debrecen Students moral awareness and religious practice; elıadás december 3-5. Remaking the Social - New Risks and Solidarities, Cluj-Napoca, Romania The comparison of students academic value-systems at the two different levels of Bologna career; tematikus elıadás május 14. CHERD-H konferencia, Debrecen 6

7 Alap- és mesterképzéses hallgatók akadémiai viselkedéshez való hozzáállása a Partiumban, elıadás szimpóziumban november IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Veszprém Hallgatók tanulmányi munkaattitődje, elıadás szimpóziumban 7

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS Megnevezés évszám kibocsátó intézmény orosz szakos középiskolai tanár és szakos elıadó mentálhigiénikus relaxációs csoportvezetı 2799/1979B

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail MANDEL.KINGA (KUKAC) EKTF.HU TANULMÁNYOK 2010-2011 International Business Masters of Science, D Youville College,

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás A mű példányszámát legalább 500 darabban indokolt meghatározni. A mű

Részletesebben

Tudományos Önéletrajz

Tudományos Önéletrajz Tudományos Önéletrajz Bognár József Tanulmányok és Képzettség 1991 Középiskolai Testnevelő Tanári Diploma Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 1996 Atlétika Szakedzői Diploma Magyar Testnevelési Egyetem,

Részletesebben

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail kobork@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés PUBLIKÁCIÓK Tudományos könyv idegen nyelven Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 429 p. Tudományos könyv

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 Ebből könyv, könyvrészlet, jegyzet: 165 tudományos cikk ISI által referált szaklapban: 1 tudományos cikk szaklapban: 93 Publikáció konferencia kiadványban:

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz

Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Dr. Schirm Anita Szakmai önéletrajz Végzettség: 2003 2006: nyelvtudományi PhD-képzés, SZTE BTK, a PhD-védés időpontja: 2011. május 13., az oklevél kelte: 2011. 11. 11., minősítése: kitüntetéses: Promotio

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói tevékenység kezdete a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián.

Részletesebben

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia ép helye Személyes adatok Név: Székely Tünde... Születési hely és dátum: Csíkszereda, Hargita megye, Románia, 1981. január 14.... Végzettség: Filozófia BA, Nemzetközi kapcsolatok BA, Politológia MA - Politológus

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok: Dr. Fügedi Balázs

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok: Dr. Fügedi Balázs Szakmai Önéletrajz Személyi adatok: Név Dr. Fügedi Balázs Beosztás egyetemi docens Telefon munkahely (94) 504-418 Telefon otthon (70) 313-1722 E-mail fugedi@mnsk.nyme.hu Tanulmányok és Képzettség: 2000

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006 PEDAGÓGIAI INTÉZET 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Csikósné Sipeki Irén Dr. Torgyik Judit A kutatási téma címe, rövid leírása Kommunikációs tréning - távoktatás 1) Egészségfejlesztési

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert PhD

Dr. Szuchy Róbert PhD SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD Egyetemi Docens Főállású oktató Szobaszám: T/24 Tel.: +36 (1) 370-86-01 e-mail: robert.szuchy@kre.hu Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum

Részletesebben

A./ Tudományos könyvek

A./ Tudományos könyvek RÉDEI MARIREDEI MARIL. RÉDEI MÁRIA A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE A./ Tudományos könyvek Önállóan írt könyv (6) Rédei, M. 1985. A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetőségei

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Bibliográfia Gyarmathy Éva

Bibliográfia Gyarmathy Éva Bibliográfia Gyarmathy Éva Korai publikációk Gyarmathy É. (1985) Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek szelektív figyelem- és emlékezet vizsgálata. Szakdolgozat, ELTE BTK, Budapest. Gyarmathy É. (1987)

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben